Personlarm och arbetsmiljö AGAB TRYGG. -trygghet på jobbet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personlarm och arbetsmiljö AGAB TRYGG. -trygghet på jobbet. www.axel.se"

Transkript

1 Personlarm och arbetsmiljö AGAB TRYGG -trygghet på jobbet

2 TRYGG Om personlarm TRYGG Personlarm som tjänst Med ett personlarmspaket från Axel Group ökar tryggheten för alla som arbetar i utsatta situationer eller med riskfyllda arbetsuppgifter. Hos oss är varje personlarm unikt. En knapptryckning räcker för att informera om vem som larmar och från vilken position. Varje larmenhet från Axel Group informerar dessutom samtidigt om vilka riskerna är i den specifika situationen. Hos larmcentralen kopplas larmenheten ihop med en åtgärdsplan för t.ex. hälsostatus, hotbild och signalement. Vi samarbetar med alla de största larmcentralerna för hjälpinsatser. Detaljkunskap och lång erfarenhet av bredare krishantering och räddningsinsatser säkrar effektivt att larmcentralen förmedlar rätt insats på rätt sätt. Vad är PST? Sedan start har Axel Group arbetat med att hyra ut personlarm med fokus på tjänsterna bakom, för att ge ett enkelt och effektivt avtal som säkerställer behovet hos kunden. Med begreppet PST tydliggör vi mervärdena i ett avtal för personlarm med oss. Begreppet står för ett problemfritt innehav av larm för såväl arbetsgivare som anställda. Aktörerna på marknaden hyr ut personlarmspaket med liknande innehåll och rör sig med snarlika begrepp, utöver själva hårdvaran som oftast är leverantörsberonde. Aktören säljer då ett specifikt varumärke och knyter sina tjänster till detta. Kunden ges intrycket att det är mellan själva hårdvarorna som valet står, inte kvalitén på tjänsterna som levereras i paketet. Inte minst märks detta vid offentliga upphandlingar. Vad skiljer PST från de vanliga personlarmspaketen? Personlarmet Vi erbjuder marknadens bästa produkter från de största leverantörerna, även i kombination. Vanligen bortser man från vilka enskilda egenskaper som skiljer larmen åt. Konfigurering Vi konfigurerar larmen specifikt för kunden och provlarmar dem mot larmmottagaren innan leverans. Vanligen levereras de med tillverkarens grundinställningar. Utbildning Vi håller utbildning på plats och effektiva, regelbundna webutbildningar. Vanligen hålls en utbildning i samband med leverans. Service/Utbytespool Vår effektiva utbytespool skickar ut ett nytt larm vid felanmälan tillsammans med en returfrakt. Endast en administration. Vanligen får kunden ett lånelarm under reparationstiden och dubbel administration. Svensk manual Vi byter ut tillverkarens manual mot kundspecifika snabbguider. Vanligen medföljer endast tillverkarens manual. Teknisk support Vi har utbildad, dedikerad support på plats på kontoret. Supporten kan konfigurera alla typer av personlarm på distans för förändringar. Alla larmens ID och historik finns i vårt affärssystem. Vanligen får kunden kontakt med säljaren på företaget som, om möjligt, hanterar ärendet. Implementering Vi skapar rutiner och gör en skriftlig planering tillsammans med kunden vid större beställningar. Vanligen sköter kunden sin implementering själv. Larmcentral Vi har avtal med alla stora larmcentraler. Vanligen har leverantören avtal med en central eller flera, eller är själva en larmcentral. GSM-abonnemang Beroende på vad som passar bäst i ert område tar vi fram olika alternativ, även roaming. Vanligen används Telia. Uppföljningsmöten Aktiv samverkan med kunden under hela avtalstiden. Dessa möten bokas in för kommande året. Under mötet redovisas statistik, service-/supportärenden och möjliga förbättringar. Vanligen sker enklare uppföljning i samband med avtalens utgång. 2 3

3 TRYGG Paketering TRYGG Prisgrupper Ingår i paketet: Personlarm Laddare Väska Inventering med kvalitetssäkring Konfigurering och test mot larmmottagare Utbildning i användande och mottagning Utbildningsmaterial Utbytespool Svensk manual Teknisk support Implementering Uppföljningsmöten Larmkoppling och larmcentral Teliaabonnemang Grupp 1: I priset ingår någon av SRT306 Protector Easy Neo400 Personlarm Som Tjänst 24 månader: 599:-/månad Personlarm Som Tjänst 36 månader: 549:-/månad Startkostnad: 995:-/st Grupp 2: I priset ingår någon av Protector (finns även som EX-klassad) Protector Easy SRD (inomhuspositionering) Glöm inte! De egna rutinerna med provlarm är det säkraste sättet att kontrollera utrustningen och göra dagligt underhåll, laddning och eventuell felanmälan. Att provlarma sitt personlarm är, utöver den grundläggande utbildningen, viktigt för att brukaren på ett tryggt och säkert sätt ska kunna använda sitt larm. Genom att provlarma får användaren lära sig att använda larmet på ett så naturligt sätt som möjligt. Ofta kan en viss rädsla för att trycka på knappen finnas och i dessa fall kan provlarm vara god träning då larmet ska bidra till att skapa trygghet och inte göra brukaren obekväm. Provlarm fungerar även bra som övning för mottagare av larmet så de i en skarp situation kan arbeta så effektivt som möjligt. Provlarm är också det enklaste sättet att säkert veta att GPS-positionen uppdateras, att tekniken och hela larmkedjan fungerar. Vi rekommenderar att larmen provlarmas en gång i månaden. Man kan säkerställa provlarmsrutinerna och frekvensen med ServiceDeskTM. Se mer på sida 10 om hur vi kan hjälpa er med detta. Personlarm Som Tjänst 24 månader: 649:-/månad Personlarm Som Tjänst 36 månader: 599:-/månad Startkostnad: 1 495:-/st* Grupp 3: I priset ingår någon av SRT306i Protector SRD (finns även som EX-klassad) Dessa har möjlighet till inomhuspositionering Personlarm Som Tjänst 24 månader: 699:-/månad Personlarm Som Tjänst 36 månader: 649:-/månad Startkostnad: 1 995:-/st* *Tillägg för EX-klass: 4600:-/st 4 5

4 TRYGG Personlarm hårdvara TRYGG Arbetsmiljö SRT306 TWIG Easy NEO400 Protector SRT306i Grupp 1 1 (2) 1 2 (3) 3 Full-duplex Ja Ja Ja Ja Ja GPS Ja Ja Ja Ja Ja IP-klass Snabbval Batteritid Laddningstid Mått 90x46x21,5 90x47x19 100x46x20 99x47x19 90x46x21,5 Vikt 99g 89g 115g 89g 99g Radiofyr Nej Nej (Ja) Nej Nej (Ja) Ja Extern knapp Nej Nej (Ja) Nej Nej (Ja) Nej ManDown Ja Ja Ja Ja Ja EX-klass Nej Nej Nej Tillval Nej Timerlarm Ja Nej Nej Ja Ja Arbetsgivare har att iaktta vid bedömningarna i sitt men riskbedömningen kan variera från nattskift på en Systematiska Arbetsmiljöarbete (SAM) vilka åtgärder industri till på kontoret en söndag eftermiddag. som kan avhjälpa olika typer av riskfyllt arbete. Utbildning och instruktion för arbetstagaren betonas, Den kortfattade Arbetsmiljölagen (AML) säger i 3:e inte minst introduktion av nyanställda, vikarier m.fl. kapitlet 2 : Arbetsgivaren skall beakta den särskilda Vid påtaglig risk för kroppsskada krävs system för risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att snabb hjälp vid nödsituation. arbetstagare utför arbete ensam. Lagens intentioner Arbetsgivaren skall också ta ställning till om det går preciseras i de olika Arbetsmiljöföreskrifter (AFS) att ordna direktkontakt med arbetskamrater. som det är Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag att Minderårig får inte anlitas till riskfyllt ensamarbete. skriva, uppdatera och följa upp genom inspektioner Arbetsmiljöverkets föreskrift om Våld och hot i på fältet. arbetsmiljön, AFS 1993:02 AV ställer krav på arbetsgivarna att arbetsmiljön skall Arbetsgivaren ska utreda risker och vidta åtgärder vara trygg för medarbetarna och leva upp till de där arbetstagaren skall ha möjlighet att kalla på snabb regler som finns i AFS på de områden som är hjälp vid en vålds eller hotsituation. Risker skall relevanta för verksamheten. Däremot säger man inte förebyggas med säkerhetsrutiner. hur eller med vad arbetsgivaren skall uppfylla kraven. Utbildning, information och speciell introduktion av Arbetsgivaren är den som kan verksamheten bäst nya anställda betonas. och är därmed mest lämpad att motverka risken för Arbetsgivaren skall se till att: ohälsa och olycksfall. - det finns larmutrustning där så krävs för säkerheten Arbetsmiljöverkets föreskrift om Ensamarbete, AFS - det finns fastställda rutiner för vem som skall ta 1982:03 emot larm och för åtgärder som skall vidtas Ensamarbete definieras som arbete som utförs i när larm utlösts fysisk eller social isolering, där det senare är - övning av säkerhetsrutiner och åtgärder vid larm situationer bland andra människor, men där man inte genomförs regelbundet kan räkna med insatser från tredje part. - larmutrustning underhålls och kontrolleras Ex. en busschaufför på en fullsatt buss. - det finns andra tekniska hjälpmedel om det behövs Det fysiskt isolerade arbetet är lättare att konstatera, Tänk helhet Tänk konsekvenser - Tillgänglighet och tillförlitlighet - Instruktioner för handhavande - Enkel att handha - Mottagare av larm - Åtgärder vid larm - Underhåll och kontroll - Positionering, ev. tiltfunktion - Mobiltäckning - Övningar 6 7

5 TRYGG Om ServiceDesk TM TRYGG ServiceDesk TM Vi på Axel Group arbetar tillsammans med våra kunder för att förebygga risker på arbetet. För att öka er kontroll av personlarmen och säkerställa användarnas åtgärdsplaner har vi vår nya produkt, ServiceDesk TM. ServiceDesk TM är en kontrollenhet som håller ordning på era larm och ser till att de brukas enligt företagets rutiner och policys. ServiceDesk TM är utvecklad för att installeras i en panel-pc med inbyggd RFID-läsare men den kan även läggas in i en arbetsstation med en extern läsare. AXEL GROUP AB KONTROLL ARBETSMILJÖ Oavsett om ni har larm från oss eller sedan tidigare valt en annan leverantör av hårdvara kan ni ansluta er till vår fullservice. Med vårt administrativa gränssnitt kan våra kunder hantera allt från larmenheter till åtgärdsunderlag. Det finns även en inbyggd kartfunktion för att se var alla larmen befinner sig och status för larmen. Med ServiceDesk TM i er organisation har ni övervakning och kontroll över er investering. SERVICEDESKTM KARTFUNKTION INVENTARIEREGISTER ACCESS DOKUMENTATION IMPLEMENTERING SÄKERHET TRYGG HÄNDELSEHISTORIK INFORMATION STATISTIK INDENTIFIKATION POLICY ÅTGÄRDSUNDERLAG ServiceDesk TM delas upp i tre områden, ServiceDesk TM, tilläggsmoduler och tjänster. Med ServicDesk TM som grundpaket får ni tillgång till: Åtgärdsunderlag Skapa och ändra dina underlag i systemet. När du är klar skickas ändringen till din larmcentral. När larmcentralen bekräftat ändringen visas det i systemet. Karta Med den integrerade kartan ser du alla dina larm. Var de är nu alternativt var de var sist. Håll markören på larmet för att se status. Händelselogg Se larmets status nu och som historik. Larmen rapporterar in till ServiceDesk TM var 5e minut eller vid händelse som ex. Aktiverat larm eller lågbatterivarning. Felanmälan Gör din felanmälan direkt i ServcieDesk TM, ni får på så sätt alla felanmälningarna skickade till rätt person och allt historik finns att ta del av i statistiken. Inventarieregister Alla larm som finns upplagda i ServiceDesk TM listas med all information rörande larmen ex. modell, telefonnummer, serienummer och status. Dokumentdatabas De dokument kunden vill att anställda ska ha tillgång till finns här. Ex. på dokument är - Manualer och snabbguider - Rutinbeskrivningar - Företagspolicy Persondatabas Här sparar ni alla era användare som ska ha tillgång till larm eller har larm idag. Koppla användaren till det larmet som denna har för att enklare skapa åtgärsdunderlag. Statistik Visar vilket larm som varit ute vilka tider och dagar. Denna statistik kan kunden få per mail vid valda perioder. Informationen används för att se när larmen används oftast och att alla larmen används regelbundet. Detta hjälper kunden att på ett enkelt sätt se om rätt antal larm finns. Vanliga åtgärder -Fler avdelningar får tillgång till larmen om det visas att det finns utrymme för detta -Larmen utökas eller minskas -Arbetsuppgifter läggs på andra dagar då larmen inte används i lika stor grad -Mer utbildning för användarna Noteringsfält I noteringsfälten kan ni skriva in de noteringar ni vill ha sparade för enheter eller underlag. Pris: 1795:-/månad (för upp till 30st enheter i 36 månader) 8 9

6 TRYGG ServiceDesk TM Moduler och tjänster TRYGG Om personlarm Kvittensmodul Användarna delar på ett antal larm. När larmen kvitteras ut sparas detta i ServiceDesk TM. Larmen kvitteras ut från en dator med NFC-läsare. I kvittensmodulen ingår: Kvittera in/ut larm Felanmälan Rutiner och dokument Föridentifiering Provlarmspåminnelse på skärm Statistik Det går även att dölja vissa funktioner om behovet finns att inte visa alla delar (ServiceDesk TM Light). Pris: från 495:-/månad Kvittera ut extra enhet (kopplas till kvittens) När personlarmet kvitteras ut kan även andra typer av enheter kvitteras ut vid samma tillfälle, ex. -Mobiltelefoner -Bilnycklar -Rutter/Områden -Handdatorer Pris: från 95:-/månad Närvarolarm (kopplas till kvittens) När larm kvitteras ut kan tid för återlämnande ställas in. Passeras tiden går ett larm-sms ut till valda personer eller till larmcentral. Möjlighet till att förlänga tiden på distans finns. Pris: från 95:-/månad Mailinformation (kopplas till kvittens) Varje gång ett larm utlämnas eller återlämnas kan systemet skicka ett mail till av kunden vald epostadress. Innehållet i mailet är: - Vilket larm har lämnats ut eller in - Vem har kvitterat ut/in enheten - Tid och datum - Valfri text Vissa larmcentraler kan ta emot dessa mail och uppdatera sina system med informationen. Pris: från 30:-/månad Kontaktinformation (kopplas till kvittens) När ett larm skickas från ett personlarm, som delas av flera användare, som kvitterats ut från ServiceDesk skickas ett SMS till kontaktpersonerna för valt larm. Informationen i SMS:et är de uppgifter som finns om användaren, ex. -Adressuppgifter -Position -Övriga kontaktpersoner -Fordonsuppgifter -Arbetsuppgifter -Yrkesroll Pris: från 45:-/månad Dessa tjänster kan köpas även utan ServiceDesk TM : Provlarmspåminnelse Vid valda intervaller för provlarm skickas mail och/ eller SMS i två steg med tre påminnelser i varje steg med beskrivning om hur provlarm hanteras. När larmet provlarmas återställs räknaren till antalet valda dagar (30 dagar som rekommendation). Pris: från 45:-/månad Internlarm Användningsområden: Mellan personlarm/mobiltelefon Från fasta larm till personlarm/mobiltelefon Pris: från 25:-/månad Hårdvara NFC-läsare: 1 995:- Dator med touchskärm: från 6 150:- NFC-chip: från 10:- Med ett färdigt paket inklusive ServiceDesk kan beroende på verksamhet, ca 30 personer dela på larmen. När användaren tar ett larm kvitteras detta ut i systemet som håller reda på vem som har det och att det används på rätt sätt. Med detta paket medföljer allt som behövs för att hålla fem personer med larm vid samma tillfälle. Kan med enkelhet utökas eller minskas i antal larm. Paketets innehåll: 5st Personlarm-som-tjänst Grupp 1 5st Bordsladdare 1st ServiceDeskTM Licens 1st Kvittensmodul 1st NFC-läsare 1st 15 dator med touchskärm 20st NFC-chip Månadskostnad: 4 295:- Startkostnad: 4 500:- Avtalstid 36 månader 10 11

7 Axel Group AB är ett leverantörsoberoende företag som arbetar med arbetsmiljö och personsäkerhet. Vår kärnverksamhet utgår från arbetsmiljölagstiftningen. Vi levererar helhetslösningar av teknisk art, tjänster och hårdvara vid ensamarbete och hot och våld i arbetsmiljön. Vi hyr ut mobila personlarm och våra anknutna tjänster till arbetsgivare som har medarbetare som jobbar i riskfyllda arbetssituationer, Marknaden har visat att den inte bara vill ha, utan behöver, ett tydligare fokus inom personsäkerhet och personlarm. Vi arbetar på en, tyvärr kan man väl egentligen tillägga, växande marknad, där mer än anställdas arbetsgivare är i behov av tjänster som våra i någon form. Med vår leverantörsoberoende helhetssyn ligger vårt fokus på att paketera den bästa hårdvaran med de bästa larmmottagarna. Vi inkluderar sedan våra egna tjänster såsom utbytespool, teknisk support och utbildning. Vi på Axel Group arbetar tillsammans med våra kunder för att förebygga risker i arbetet. Kunden skall vara trygg med sin investering i arbetsmiljön för de anställda. Att den är säkerställd och fungerar i praktiken. Vi vinnlägger oss om ett ständigt utvecklingsarbete och har tagit fram en applikation till mobilen som kan ge larmmottagaren tilläggsinformation, en webutbildning för våra användare och nu senast ServiceDesk som är ett webbaserat administrativt verktyg. Utöver personlarm i olika former ingår även andra arbetsmiljörelaterade produkter och tjänster i vårt sortiment. Vår vision: Trygga arbetsgivare ger trygga medarbetare Axel Group AB Bergsunds Strand 31, Stockholm Tel:

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Antagen KS 2008-11-11 135 1 (5) Våld och hot - rutin

Antagen KS 2008-11-11 135 1 (5) Våld och hot - rutin Antagen KS 2008-11-11 135 1 (5) Våld och hot - rutin Enhet Personalavdelningen Giltigt från 2008-11-11 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen Granskad av Centrala arbetsmiljökommittén

Läs mer

Våld och hot inom vården

Våld och hot inom vården Våld och hot inom vården Var finns riskerna för våld eller hot om våld? En förutsättning för att kunna minska riskerna i arbetet och känna sig trygg i sitt jobb är att det finns information om situationer

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2012/487 Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Hot och våld Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Mål 3 4 Personsäkerhet 4 4.1 Hot och våld i arbetsmiljön 4 4.2 Arbetsgivaransvaret

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten Riskbedömning inför ändringar i verksamheten A B C för riskbedömning inför ändring i verksamheten A Precisera den planerade ändringen Vad består ändringarna av? Var ska ändringarna genomföras? Vilka arbetstagare

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Reagera Rehabilitering Förebyggande/risker Arbetsmiljö Främjande/förbättra

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Med NetAlert är du aldrig ensam.

Med NetAlert är du aldrig ensam. Med NetAlert är du aldrig ensam. Ett personlarm för alla. NetAlert, marknadsledande personlarm för mobiler och datorer, ökar tryggheten i riskmiljöer och vid ensamarbete. Allt fler utsätts för otrygghet

Läs mer

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA MÖLNDALS STAD Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA med utgångspunkt från Arbetsmiljölagen och AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. MÖLNDALS STAD Kerstin Olofsson Arbetsmiljösamordnare,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Svar till arbetsmiljöverket

Svar till arbetsmiljöverket Svar till arbetsmiljöverket Verksamhet Bildning ISM 2013/33012 Svar enligt krav, punkt 1-8 Bilagor Bilaga 1 Arbetsmiljöpolicy för Östra Göinge kommun Bilaga 2 Protokoll, Centrala samverkansgruppen 2014-02-24

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID HOT- ELLER VÅLDSITUATIONER. Vård och omsorg Handikappomsorg SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN

HANDLINGSPLAN VID HOT- ELLER VÅLDSITUATIONER. Vård och omsorg Handikappomsorg SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN FÖRFATTNINGSSAMLING (8.4.1) HANDLINGSPLAN VID HOT- ELLER VÅLDSITUATIONER Vård och omsorg Handikappomsorg SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN BESLUT 2007-02-20 23 Dokumenttyp Riktlinjer

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter ARBETSMILJÖ- LAGEN fastställer grundläggande regler ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ger ARBETSMILJÖ- VERKET rätt att ge ut föreskrifter 1 LAGENS SYFTE Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt

Läs mer

Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet

Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 2008-09-22 74 Reviderad: Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet Inledning Den här planen är en del av arbetet med att se till att arbetsmiljön

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Hot och våld Hot och våld Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun förebygger hot- och våldsituationer på arbetsplatserna. Målsättningen är att alla medarbetare ska

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Grunden för säker utrymning

Grunden för säker utrymning Utrymning Grunden för säker utrymning Utformning och storlek på utrymningsvägar Tidig upptäckt av fara t.ex. genom larm som varnar Kunskaper om risker och hur man beter sig Brand och gas kan orsaka svåra

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2014-06-03 IRS 2014/8518 1 (1) Enheten för region syd Hans Barkenfelt, 010-730 9676 Trelleborgs kommun 231 83 TRELLEBORG Resultatet av inspektionen Ert org. nr 212000-1199 Arbetsställe Bildningsförvaltningen

Läs mer

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete Vad är arbetsmiljö? Innehållet i arbetsmiljölagen (AML) Kapitel 1: Lagens ändamål och tillämpningsområde Kapitel 2: Arbetsmiljöns

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Resultat av inspektionen

Resultat av inspektionen ARBETSMILJÖ Datum 2015-03-30 Vår beteckning 2015/003299 Sid 1(5) Avdeiningen för inspektion JÖNKÖPINGS KOMMUN Pia Skoglund, 010-730 9817 arbetsmiljoverket@av.se 55189 lönköping Resultat av inspektionen

Läs mer

SoftAlarm. Lättanvänt trygghetslarm via din familj och vänner ANVÄNDARGUIDE. Enkelt att bygga upp och ändra ditt sociala nätverk

SoftAlarm. Lättanvänt trygghetslarm via din familj och vänner ANVÄNDARGUIDE. Enkelt att bygga upp och ändra ditt sociala nätverk SoftAlarm AB ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm Lättanvänt trygghetslarm via din familj och vänner Kalla enkelt på hjälp med SoftAlarm vid otrygghet eller skada. Larm med Hitta-funktion Enkelt att bygga upp och ändra

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Agenda 14 oktober 2014 Inledning Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag, roll och organisation Gällande arbetsmiljölagstiftning

Läs mer

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen 2013-02-20 IMS 2012/36270 1 (5) Distriktet i Stockholm Åke Johansson, 010-730 9042 Stockholms kommun Stadsledningskontoret 105 35 Stockholm Delgivning Föreläggande efter framställning om ingripande enligt

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android För Android SmartPhones rev 5 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Skapa en bra arbetsmiljö vid. omvårdnadsarbete i boendemiljö

Skapa en bra arbetsmiljö vid. omvårdnadsarbete i boendemiljö Skapa en bra arbetsmiljö vid omvårdnadsarbete i boendemiljö Den här broschyren riktar sig till dig som leder verksamheter där arbete med människor utförs i boendemiljö. Det kan vara till exempel hemtjänst,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar STRÖMSTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16 Kf Ks 23 Au 45 KS/2011-0298 Policy för hälsa och arbetsmiljö i Strömstads kommun Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete i Stratsys

Systematiskt arbetsmiljöarbete i Stratsys Systematiskt arbetsmiljöarbete i Stratsys Stratsysdagarna Seminariepass 4D 13:15-14:00 Ida Kronberg Agenda Bakgrund Systematiskt arbetsmiljöarbete - Varför? - Mer än bara ett lagkrav Kommunexempel Borås

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner För iphone & Android SmartPhones Innehållsförteckning LADDA NER ER APP OCH KOM IGÅNG...3 INSTALLATION...3 SKAPA ERT SOFTALARM KONTO I APPEN...3 KOMMA IGÅNG...4

Läs mer

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS Att använda checklistan Arbetstagarnas arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar. Arbetsmiljöansvaret är detsamma oavsett om det finns en eller flera personer anställda

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Säkerhetskultur i det praktiska arbetsmiljöarbetet Solfrid Nilsen Avdelningen för regelarbete och expertstöd 2013-03-15 1 Presentationens innehåll Kort om Arbetsmiljöverket

Läs mer

Förbud med omedelbar verkan efter skyddsombudsstopp enligt 6 kap. 7 arbetsmiljölagen

Förbud med omedelbar verkan efter skyddsombudsstopp enligt 6 kap. 7 arbetsmiljölagen DN PS120018 2012-06-28 ISG 2012/23004 1 (5) Distriktet i Göteborg Annicka Ohlsson, 010-730 9131 Hans Kirudd, 010-730 9428 Jonas Hamark, 010-730 9549 Hallands läns landsting Box 517 301 80 HALMSTAD Delgivning

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

A N VÄ N DA R MA N UA L

A N VÄ N DA R MA N UA L ANVÄNDARMANUAL Stanley 2 Innehåll Grundläggande användning... Sid 3 Hur och när du använder STANLEY Guard Appinställningar: Huvudmeny... Sid 7 Snabbguide till kontaktpersoner, bakgrundsbilder och andra

Läs mer

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE Ansvaret för elevernas arbetsmiljö 2 Informationen i den här broschyren gäller arbetsplatsförlagt lärande (apl) för elever inom lärlingsutbildning och skolförlagd yrkesutbildning

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

Mejl och mobilpolicy

Mejl och mobilpolicy Mejl och mobilpolicy Tillgänglighet efter arbetstid blir allt vanligare och har många orsaker. Många tjänstemän har fått friare arbetstider och ges allt större möjlighet att utföra arbetsuppgifter på distans.

Läs mer

Datachassi visar vägen till säkra transporter

Datachassi visar vägen till säkra transporter Datachassi visar vägen till säkra transporter Ett säkert sätt att skydda dig och ditt gods Datachassi AB erbjuder lösningar inom: Transportsäkerhet (säkerhet mot till exempel inbrott och dieselstölder)

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

Handlingsplan mot hot och våld

Handlingsplan mot hot och våld 1 (15) Handlingsplan mot hot och våld Antagen xx 2013 Framtagen av Magnus Dahlberg och Annika Ekberg, Kommunledningsförvaltningen och Malin Ekblad, Säkerhetsavdelningen Revideras vart tredje år Trelleborg2000,

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker SKKF: s Rikskonferens i Stockholm den 27 maj 2013 Arne Alfredsson 1 Kort om Arbetsmiljöverket Statlig myndighet som har regeringens och riksdagens

Läs mer

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods.

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Arbetsmiljölagen: Ansvaret för arbetsmiljön åvilar i första hand arbetsgivaren som

Läs mer

CCT Clean City Tracking System

CCT Clean City Tracking System G B O S y s t e m s AB presenterar CCT Clean City Tracking System Copyright 2005-2009 Agenda o Vad gör systemet och vad innehåller det? o Arbetsflödet i systemet o WinDO klienten för kontoret o Statistik

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Barnverket 2014-03-14 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-03-04 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör enheten för region öst arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Användarmanual för mycaddie version 2.0

Användarmanual för mycaddie version 2.0 Användarmanual för mycaddie version 2.0 Sida 2 Innehåll Installera och starta mycaddie... 3 Välja positioneringsmetod... 3 Inbyggd GPS (Gäller ej Windows Mobile)... 3 Trådlös GPS (Via bluetooth)... 3 Windows

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18 Blekingesjukhuset Internkontroll 2014 Marie Edvardsson 2014-11-18 Rapport uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner Utanordning av lön. Kontrollmoment att rätt person belastar rätt ansvar och period.

Läs mer

Mobilt trygghetslarm. För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade

Mobilt trygghetslarm. För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade Mobilt trygghetslarm För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade TRYGGHETSLARM ÄR FÖR MÅNGA DEN LÖSNING SOM GÖR DET MÖJLIGT ATT BO KVAR HEMMA TROTS FUNKTIONSHINDER ELLER KRONISK SJUKDOM. SYFTET MED ETT

Läs mer

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Viveca Wiberg Handläggare ergonomi 2014-02-26 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola

Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola I samhället i stort och på arbetsplatser förekommer idag situationer där arbetstagare och elever utsätts för våld eller hot om våld. Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Viktig information. Securitas Hemlarm

Viktig information. Securitas Hemlarm Viktig information om avtalsblankett, provdrift, teknisk support, larm, larmdekaler, driftsövervakning och anslutning till larmcentral Securitas Hemlarm Avtal Det är mycket viktigt att du returnerar det

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig?

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadats eller blivit akut sjuk. Det kan röra sig om att hålla

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Nya sanktionsavgifter den 1 juli 2014 2014-03-16 1 Innehåll Bakgrund Straffsanktion/sanktionsavgift Kriterier Exempel på föreskrifter med sanktionsavgift Differentierad

Läs mer

Handlingsprogam hot och våldsrisker

Handlingsprogam hot och våldsrisker Handlingsprogam hot och våldsrisker Fastställd av socialnämnden 2012-05-24, 132 Innehåll Syfte och ansvar... 3 Handlingsplanens syfte... 3 Ansvar... 3 Riskinventering... 3 Riskgrupper... 3 Risksituationer...

Läs mer

Vid akuta incidenter sekundär intervention

Vid akuta incidenter sekundär intervention Vid akuta incidenter sekundär intervention I detta avsnitt finns information om vad som är viktigt när en akut incident har inträffat. Avsnittet behandlar främst trakasserier, hot och våld eftersom det

Läs mer

Handlingsplan för personsäkerhet gällande hot och våld

Handlingsplan för personsäkerhet gällande hot och våld Handlingsplan för personsäkerhet gällande hot och våld Mälardalens högskola Akademin för Hälsa, vård och välfärd, HVV 2015 Beslutande: Handläggande: 2015.01.28 Maria Müllersdorf Tanja Dunerbrandt, Madeleine

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Arbetsmiljöarbete på Trafikverket

Arbetsmiljöarbete på Trafikverket Arbetsmiljöarbete på Trafikverket Bergsprängardagarna 24 25 jan 2013 Åke Hansson Personal- och arbetsmiljöpolicy Alla har vi ett ansvar att påverka vårt eget, Trafikverkets och branschens resultat i en

Läs mer

Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012

Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012 Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012 Inledande frågor 1. Var arbetar du? (1) Namn på arbetsplatsen (2) Namn på arbetsplatsen

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

Webbaserat IT-stöd för Arbetsmiljö Rehab Säkerhet

Webbaserat IT-stöd för Arbetsmiljö Rehab Säkerhet Webbaserat IT-stöd för Arbetsmiljö Rehab Säkerhet Arbeta rätt & lönsamt! - enkelt med IT-stöd från Idea Idea VerksamhetsLedning Ett IT-system för att genomföra och administrera arbetsmiljörehab- och säkerhetsarbetet.

Läs mer

Underlag för upphandling av Trygghetslarm

Underlag för upphandling av Trygghetslarm Underlag för upphandling av Trygghetslarm Dokumentet är ett kravdokument för upphandling av trygghetslarm i ordinärt boende. Underlaget för dokumentet är intervjuer av personer inom kommunerna, intervjuer

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

VERSION 3.2 SERVERMANUAL NETALERT CS

VERSION 3.2 SERVERMANUAL NETALERT CS SERVERMANUAL NETALERT CS Installation och Administration av NetAlert Att administrera NetAlert CS Server är relativt enkelt och systemet är utformat på så sätt att det för det mesta körs utan löpande administration

Läs mer