Personlarm och arbetsmiljö AGAB TRYGG. -trygghet på jobbet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personlarm och arbetsmiljö AGAB TRYGG. -trygghet på jobbet. www.axel.se"

Transkript

1 Personlarm och arbetsmiljö AGAB TRYGG -trygghet på jobbet

2 TRYGG Om personlarm TRYGG Personlarm som tjänst Med ett personlarmspaket från Axel Group ökar tryggheten för alla som arbetar i utsatta situationer eller med riskfyllda arbetsuppgifter. Hos oss är varje personlarm unikt. En knapptryckning räcker för att informera om vem som larmar och från vilken position. Varje larmenhet från Axel Group informerar dessutom samtidigt om vilka riskerna är i den specifika situationen. Hos larmcentralen kopplas larmenheten ihop med en åtgärdsplan för t.ex. hälsostatus, hotbild och signalement. Vi samarbetar med alla de största larmcentralerna för hjälpinsatser. Detaljkunskap och lång erfarenhet av bredare krishantering och räddningsinsatser säkrar effektivt att larmcentralen förmedlar rätt insats på rätt sätt. Vad är PST? Sedan start har Axel Group arbetat med att hyra ut personlarm med fokus på tjänsterna bakom, för att ge ett enkelt och effektivt avtal som säkerställer behovet hos kunden. Med begreppet PST tydliggör vi mervärdena i ett avtal för personlarm med oss. Begreppet står för ett problemfritt innehav av larm för såväl arbetsgivare som anställda. Aktörerna på marknaden hyr ut personlarmspaket med liknande innehåll och rör sig med snarlika begrepp, utöver själva hårdvaran som oftast är leverantörsberonde. Aktören säljer då ett specifikt varumärke och knyter sina tjänster till detta. Kunden ges intrycket att det är mellan själva hårdvarorna som valet står, inte kvalitén på tjänsterna som levereras i paketet. Inte minst märks detta vid offentliga upphandlingar. Vad skiljer PST från de vanliga personlarmspaketen? Personlarmet Vi erbjuder marknadens bästa produkter från de största leverantörerna, även i kombination. Vanligen bortser man från vilka enskilda egenskaper som skiljer larmen åt. Konfigurering Vi konfigurerar larmen specifikt för kunden och provlarmar dem mot larmmottagaren innan leverans. Vanligen levereras de med tillverkarens grundinställningar. Utbildning Vi håller utbildning på plats och effektiva, regelbundna webutbildningar. Vanligen hålls en utbildning i samband med leverans. Service/Utbytespool Vår effektiva utbytespool skickar ut ett nytt larm vid felanmälan tillsammans med en returfrakt. Endast en administration. Vanligen får kunden ett lånelarm under reparationstiden och dubbel administration. Svensk manual Vi byter ut tillverkarens manual mot kundspecifika snabbguider. Vanligen medföljer endast tillverkarens manual. Teknisk support Vi har utbildad, dedikerad support på plats på kontoret. Supporten kan konfigurera alla typer av personlarm på distans för förändringar. Alla larmens ID och historik finns i vårt affärssystem. Vanligen får kunden kontakt med säljaren på företaget som, om möjligt, hanterar ärendet. Implementering Vi skapar rutiner och gör en skriftlig planering tillsammans med kunden vid större beställningar. Vanligen sköter kunden sin implementering själv. Larmcentral Vi har avtal med alla stora larmcentraler. Vanligen har leverantören avtal med en central eller flera, eller är själva en larmcentral. GSM-abonnemang Beroende på vad som passar bäst i ert område tar vi fram olika alternativ, även roaming. Vanligen används Telia. Uppföljningsmöten Aktiv samverkan med kunden under hela avtalstiden. Dessa möten bokas in för kommande året. Under mötet redovisas statistik, service-/supportärenden och möjliga förbättringar. Vanligen sker enklare uppföljning i samband med avtalens utgång. 2 3

3 TRYGG Paketering TRYGG Prisgrupper Ingår i paketet: Personlarm Laddare Väska Inventering med kvalitetssäkring Konfigurering och test mot larmmottagare Utbildning i användande och mottagning Utbildningsmaterial Utbytespool Svensk manual Teknisk support Implementering Uppföljningsmöten Larmkoppling och larmcentral Teliaabonnemang Grupp 1: I priset ingår någon av SRT306 Protector Easy Neo400 Personlarm Som Tjänst 24 månader: 599:-/månad Personlarm Som Tjänst 36 månader: 549:-/månad Startkostnad: 995:-/st Grupp 2: I priset ingår någon av Protector (finns även som EX-klassad) Protector Easy SRD (inomhuspositionering) Glöm inte! De egna rutinerna med provlarm är det säkraste sättet att kontrollera utrustningen och göra dagligt underhåll, laddning och eventuell felanmälan. Att provlarma sitt personlarm är, utöver den grundläggande utbildningen, viktigt för att brukaren på ett tryggt och säkert sätt ska kunna använda sitt larm. Genom att provlarma får användaren lära sig att använda larmet på ett så naturligt sätt som möjligt. Ofta kan en viss rädsla för att trycka på knappen finnas och i dessa fall kan provlarm vara god träning då larmet ska bidra till att skapa trygghet och inte göra brukaren obekväm. Provlarm fungerar även bra som övning för mottagare av larmet så de i en skarp situation kan arbeta så effektivt som möjligt. Provlarm är också det enklaste sättet att säkert veta att GPS-positionen uppdateras, att tekniken och hela larmkedjan fungerar. Vi rekommenderar att larmen provlarmas en gång i månaden. Man kan säkerställa provlarmsrutinerna och frekvensen med ServiceDeskTM. Se mer på sida 10 om hur vi kan hjälpa er med detta. Personlarm Som Tjänst 24 månader: 649:-/månad Personlarm Som Tjänst 36 månader: 599:-/månad Startkostnad: 1 495:-/st* Grupp 3: I priset ingår någon av SRT306i Protector SRD (finns även som EX-klassad) Dessa har möjlighet till inomhuspositionering Personlarm Som Tjänst 24 månader: 699:-/månad Personlarm Som Tjänst 36 månader: 649:-/månad Startkostnad: 1 995:-/st* *Tillägg för EX-klass: 4600:-/st 4 5

4 TRYGG Personlarm hårdvara TRYGG Arbetsmiljö SRT306 TWIG Easy NEO400 Protector SRT306i Grupp 1 1 (2) 1 2 (3) 3 Full-duplex Ja Ja Ja Ja Ja GPS Ja Ja Ja Ja Ja IP-klass Snabbval Batteritid Laddningstid Mått 90x46x21,5 90x47x19 100x46x20 99x47x19 90x46x21,5 Vikt 99g 89g 115g 89g 99g Radiofyr Nej Nej (Ja) Nej Nej (Ja) Ja Extern knapp Nej Nej (Ja) Nej Nej (Ja) Nej ManDown Ja Ja Ja Ja Ja EX-klass Nej Nej Nej Tillval Nej Timerlarm Ja Nej Nej Ja Ja Arbetsgivare har att iaktta vid bedömningarna i sitt men riskbedömningen kan variera från nattskift på en Systematiska Arbetsmiljöarbete (SAM) vilka åtgärder industri till på kontoret en söndag eftermiddag. som kan avhjälpa olika typer av riskfyllt arbete. Utbildning och instruktion för arbetstagaren betonas, Den kortfattade Arbetsmiljölagen (AML) säger i 3:e inte minst introduktion av nyanställda, vikarier m.fl. kapitlet 2 : Arbetsgivaren skall beakta den särskilda Vid påtaglig risk för kroppsskada krävs system för risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att snabb hjälp vid nödsituation. arbetstagare utför arbete ensam. Lagens intentioner Arbetsgivaren skall också ta ställning till om det går preciseras i de olika Arbetsmiljöföreskrifter (AFS) att ordna direktkontakt med arbetskamrater. som det är Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag att Minderårig får inte anlitas till riskfyllt ensamarbete. skriva, uppdatera och följa upp genom inspektioner Arbetsmiljöverkets föreskrift om Våld och hot i på fältet. arbetsmiljön, AFS 1993:02 AV ställer krav på arbetsgivarna att arbetsmiljön skall Arbetsgivaren ska utreda risker och vidta åtgärder vara trygg för medarbetarna och leva upp till de där arbetstagaren skall ha möjlighet att kalla på snabb regler som finns i AFS på de områden som är hjälp vid en vålds eller hotsituation. Risker skall relevanta för verksamheten. Däremot säger man inte förebyggas med säkerhetsrutiner. hur eller med vad arbetsgivaren skall uppfylla kraven. Utbildning, information och speciell introduktion av Arbetsgivaren är den som kan verksamheten bäst nya anställda betonas. och är därmed mest lämpad att motverka risken för Arbetsgivaren skall se till att: ohälsa och olycksfall. - det finns larmutrustning där så krävs för säkerheten Arbetsmiljöverkets föreskrift om Ensamarbete, AFS - det finns fastställda rutiner för vem som skall ta 1982:03 emot larm och för åtgärder som skall vidtas Ensamarbete definieras som arbete som utförs i när larm utlösts fysisk eller social isolering, där det senare är - övning av säkerhetsrutiner och åtgärder vid larm situationer bland andra människor, men där man inte genomförs regelbundet kan räkna med insatser från tredje part. - larmutrustning underhålls och kontrolleras Ex. en busschaufför på en fullsatt buss. - det finns andra tekniska hjälpmedel om det behövs Det fysiskt isolerade arbetet är lättare att konstatera, Tänk helhet Tänk konsekvenser - Tillgänglighet och tillförlitlighet - Instruktioner för handhavande - Enkel att handha - Mottagare av larm - Åtgärder vid larm - Underhåll och kontroll - Positionering, ev. tiltfunktion - Mobiltäckning - Övningar 6 7

5 TRYGG Om ServiceDesk TM TRYGG ServiceDesk TM Vi på Axel Group arbetar tillsammans med våra kunder för att förebygga risker på arbetet. För att öka er kontroll av personlarmen och säkerställa användarnas åtgärdsplaner har vi vår nya produkt, ServiceDesk TM. ServiceDesk TM är en kontrollenhet som håller ordning på era larm och ser till att de brukas enligt företagets rutiner och policys. ServiceDesk TM är utvecklad för att installeras i en panel-pc med inbyggd RFID-läsare men den kan även läggas in i en arbetsstation med en extern läsare. AXEL GROUP AB KONTROLL ARBETSMILJÖ Oavsett om ni har larm från oss eller sedan tidigare valt en annan leverantör av hårdvara kan ni ansluta er till vår fullservice. Med vårt administrativa gränssnitt kan våra kunder hantera allt från larmenheter till åtgärdsunderlag. Det finns även en inbyggd kartfunktion för att se var alla larmen befinner sig och status för larmen. Med ServiceDesk TM i er organisation har ni övervakning och kontroll över er investering. SERVICEDESKTM KARTFUNKTION INVENTARIEREGISTER ACCESS DOKUMENTATION IMPLEMENTERING SÄKERHET TRYGG HÄNDELSEHISTORIK INFORMATION STATISTIK INDENTIFIKATION POLICY ÅTGÄRDSUNDERLAG ServiceDesk TM delas upp i tre områden, ServiceDesk TM, tilläggsmoduler och tjänster. Med ServicDesk TM som grundpaket får ni tillgång till: Åtgärdsunderlag Skapa och ändra dina underlag i systemet. När du är klar skickas ändringen till din larmcentral. När larmcentralen bekräftat ändringen visas det i systemet. Karta Med den integrerade kartan ser du alla dina larm. Var de är nu alternativt var de var sist. Håll markören på larmet för att se status. Händelselogg Se larmets status nu och som historik. Larmen rapporterar in till ServiceDesk TM var 5e minut eller vid händelse som ex. Aktiverat larm eller lågbatterivarning. Felanmälan Gör din felanmälan direkt i ServcieDesk TM, ni får på så sätt alla felanmälningarna skickade till rätt person och allt historik finns att ta del av i statistiken. Inventarieregister Alla larm som finns upplagda i ServiceDesk TM listas med all information rörande larmen ex. modell, telefonnummer, serienummer och status. Dokumentdatabas De dokument kunden vill att anställda ska ha tillgång till finns här. Ex. på dokument är - Manualer och snabbguider - Rutinbeskrivningar - Företagspolicy Persondatabas Här sparar ni alla era användare som ska ha tillgång till larm eller har larm idag. Koppla användaren till det larmet som denna har för att enklare skapa åtgärsdunderlag. Statistik Visar vilket larm som varit ute vilka tider och dagar. Denna statistik kan kunden få per mail vid valda perioder. Informationen används för att se när larmen används oftast och att alla larmen används regelbundet. Detta hjälper kunden att på ett enkelt sätt se om rätt antal larm finns. Vanliga åtgärder -Fler avdelningar får tillgång till larmen om det visas att det finns utrymme för detta -Larmen utökas eller minskas -Arbetsuppgifter läggs på andra dagar då larmen inte används i lika stor grad -Mer utbildning för användarna Noteringsfält I noteringsfälten kan ni skriva in de noteringar ni vill ha sparade för enheter eller underlag. Pris: 1795:-/månad (för upp till 30st enheter i 36 månader) 8 9

6 TRYGG ServiceDesk TM Moduler och tjänster TRYGG Om personlarm Kvittensmodul Användarna delar på ett antal larm. När larmen kvitteras ut sparas detta i ServiceDesk TM. Larmen kvitteras ut från en dator med NFC-läsare. I kvittensmodulen ingår: Kvittera in/ut larm Felanmälan Rutiner och dokument Föridentifiering Provlarmspåminnelse på skärm Statistik Det går även att dölja vissa funktioner om behovet finns att inte visa alla delar (ServiceDesk TM Light). Pris: från 495:-/månad Kvittera ut extra enhet (kopplas till kvittens) När personlarmet kvitteras ut kan även andra typer av enheter kvitteras ut vid samma tillfälle, ex. -Mobiltelefoner -Bilnycklar -Rutter/Områden -Handdatorer Pris: från 95:-/månad Närvarolarm (kopplas till kvittens) När larm kvitteras ut kan tid för återlämnande ställas in. Passeras tiden går ett larm-sms ut till valda personer eller till larmcentral. Möjlighet till att förlänga tiden på distans finns. Pris: från 95:-/månad Mailinformation (kopplas till kvittens) Varje gång ett larm utlämnas eller återlämnas kan systemet skicka ett mail till av kunden vald epostadress. Innehållet i mailet är: - Vilket larm har lämnats ut eller in - Vem har kvitterat ut/in enheten - Tid och datum - Valfri text Vissa larmcentraler kan ta emot dessa mail och uppdatera sina system med informationen. Pris: från 30:-/månad Kontaktinformation (kopplas till kvittens) När ett larm skickas från ett personlarm, som delas av flera användare, som kvitterats ut från ServiceDesk skickas ett SMS till kontaktpersonerna för valt larm. Informationen i SMS:et är de uppgifter som finns om användaren, ex. -Adressuppgifter -Position -Övriga kontaktpersoner -Fordonsuppgifter -Arbetsuppgifter -Yrkesroll Pris: från 45:-/månad Dessa tjänster kan köpas även utan ServiceDesk TM : Provlarmspåminnelse Vid valda intervaller för provlarm skickas mail och/ eller SMS i två steg med tre påminnelser i varje steg med beskrivning om hur provlarm hanteras. När larmet provlarmas återställs räknaren till antalet valda dagar (30 dagar som rekommendation). Pris: från 45:-/månad Internlarm Användningsområden: Mellan personlarm/mobiltelefon Från fasta larm till personlarm/mobiltelefon Pris: från 25:-/månad Hårdvara NFC-läsare: 1 995:- Dator med touchskärm: från 6 150:- NFC-chip: från 10:- Med ett färdigt paket inklusive ServiceDesk kan beroende på verksamhet, ca 30 personer dela på larmen. När användaren tar ett larm kvitteras detta ut i systemet som håller reda på vem som har det och att det används på rätt sätt. Med detta paket medföljer allt som behövs för att hålla fem personer med larm vid samma tillfälle. Kan med enkelhet utökas eller minskas i antal larm. Paketets innehåll: 5st Personlarm-som-tjänst Grupp 1 5st Bordsladdare 1st ServiceDeskTM Licens 1st Kvittensmodul 1st NFC-läsare 1st 15 dator med touchskärm 20st NFC-chip Månadskostnad: 4 295:- Startkostnad: 4 500:- Avtalstid 36 månader 10 11

7 Axel Group AB är ett leverantörsoberoende företag som arbetar med arbetsmiljö och personsäkerhet. Vår kärnverksamhet utgår från arbetsmiljölagstiftningen. Vi levererar helhetslösningar av teknisk art, tjänster och hårdvara vid ensamarbete och hot och våld i arbetsmiljön. Vi hyr ut mobila personlarm och våra anknutna tjänster till arbetsgivare som har medarbetare som jobbar i riskfyllda arbetssituationer, Marknaden har visat att den inte bara vill ha, utan behöver, ett tydligare fokus inom personsäkerhet och personlarm. Vi arbetar på en, tyvärr kan man väl egentligen tillägga, växande marknad, där mer än anställdas arbetsgivare är i behov av tjänster som våra i någon form. Med vår leverantörsoberoende helhetssyn ligger vårt fokus på att paketera den bästa hårdvaran med de bästa larmmottagarna. Vi inkluderar sedan våra egna tjänster såsom utbytespool, teknisk support och utbildning. Vi på Axel Group arbetar tillsammans med våra kunder för att förebygga risker i arbetet. Kunden skall vara trygg med sin investering i arbetsmiljön för de anställda. Att den är säkerställd och fungerar i praktiken. Vi vinnlägger oss om ett ständigt utvecklingsarbete och har tagit fram en applikation till mobilen som kan ge larmmottagaren tilläggsinformation, en webutbildning för våra användare och nu senast ServiceDesk som är ett webbaserat administrativt verktyg. Utöver personlarm i olika former ingår även andra arbetsmiljörelaterade produkter och tjänster i vårt sortiment. Vår vision: Trygga arbetsgivare ger trygga medarbetare Axel Group AB Bergsunds Strand 31, Stockholm Tel:

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

En telefonväxel för alla företag.

En telefonväxel för alla företag. Powered by En telefonväxel för alla företag. En enkel telefonväxel för krävande företag. Tele2 Direct gör ditt företag effektivare och dina medarbetare mer tillgängliga. Ni behöver inte missa några inkommande

Läs mer

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet Trygghetslarm Uppföljning av funktion och säkerhet ISBN 978-91-85999-95-8 Artikelnr 2009-126-25 Publicerad www.socialstyrelsen.se, januari 2009 Sättning Maj-Len Sjögren 2 Förord Under hösten 2006 blev

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Författare: Johnny Leidegren Projektledare DTLS BoråsStad Version nr Datum

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL...3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER...3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC...3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER...3 PIN- OCH PUK-KODER...4

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt 28 juni 2002 Barbro Köhler Krantz, projektbeställare Anita

Läs mer

TIME. Sju fördelar med TIME

TIME. Sju fördelar med TIME TIME du enkelt din version till att passa nya förhållanden. Du behöver alltså inte betala för mer än du behöver. Med TIME blir tidrapporteringen en rutin som alla snabbt kan lära sig att använda och uppskatta.

Läs mer

VÄGLEDNING OCH CHECKLISTA. Trygghetslarm. KOMMUNAL ehälsa. Trygghetslarm vägledning och checklista 1

VÄGLEDNING OCH CHECKLISTA. Trygghetslarm. KOMMUNAL ehälsa. Trygghetslarm vägledning och checklista 1 VÄGLEDNING OCH CHECKLISTA Trygghetslarm KOMMUNAL ehälsa Trygghetslarm vägledning och checklista 1 Trygghetslarm vägledning och checklista 2 Innehåll På väg till framtidens välfärdskommun... 4 Vägledng/checklista

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Innan ni köper affärssystem

Innan ni köper affärssystem Innan ni köper affärssystem Läs hur ni bäst förbereder er innan ni köper ett affärssystem. Utnyttja mer än 10 års erfarenhet och undvik överraskningar med dessa goda råd från en aktör som själva producerar

Läs mer

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter Visma Klient. Pris 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program Visma Klient - verktyg för bättre kundvård Visma Klient är i första hand avsett för revisorer och redovisningskonsulter

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Jighead AB Björnsbacken 3 590 77 VRETA KLOSTER. Telefon: 013-73330 e-post: info@ifiske.se Web: www.ifiske.se

Jighead AB Björnsbacken 3 590 77 VRETA KLOSTER. Telefon: 013-73330 e-post: info@ifiske.se Web: www.ifiske.se 2015 Jighead AB s tjänst ifiske är Sveriges ledande inom hantering av digitala fiskekort. Vi är entreprenörer och själva aktiva sportfiskare från Östergötland. Vår vision är att underlätta för sportfiskare

Läs mer

DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING

DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING - PRODUKTER - LÖSNINGAR - SERVICE - MILJÖ - PARTNERS DOKUMENTHANTERING EFFEKTIVISERING & LÖNSAMHET RING OSS! RING OFFICE NÄR DET GÄLLER DOKUMENTHANTERING En fungerande

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN DÄCKDATA FULL KONTROLL PÅ DÄCKHOTELLET PRISLISTOR & LEVERANTÖRER ALLTID ONLINE TIDBOKNING VIA INTERNET SMS-TJÄNST DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN VÄLKOMMEN! Sedan jag startade Compilator för snart

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare

Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare Lösningar för alla behov myschenker e-business EDI TA-system Vad passar för dig? Kundreferenser Utveckla Planera Följa upp Beställa Kund Schenker Bevaka

Läs mer

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har.

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har. Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen genom att lära av varandra ÖKAD EFFEKTIVITET OCH MINSKADE KOSTNADER GENOM GRÖNA INITIATIV Här finns potentialerna och så här gör andra kommuner Studien är

Läs mer