Personlarm och arbetsmiljö AGAB TRYGG. -trygghet på jobbet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personlarm och arbetsmiljö AGAB TRYGG. -trygghet på jobbet. www.axel.se"

Transkript

1 Personlarm och arbetsmiljö AGAB TRYGG -trygghet på jobbet

2 TRYGG Om personlarm TRYGG Personlarm som tjänst Med ett personlarmspaket från Axel Group ökar tryggheten för alla som arbetar i utsatta situationer eller med riskfyllda arbetsuppgifter. Hos oss är varje personlarm unikt. En knapptryckning räcker för att informera om vem som larmar och från vilken position. Varje larmenhet från Axel Group informerar dessutom samtidigt om vilka riskerna är i den specifika situationen. Hos larmcentralen kopplas larmenheten ihop med en åtgärdsplan för t.ex. hälsostatus, hotbild och signalement. Vi samarbetar med alla de största larmcentralerna för hjälpinsatser. Detaljkunskap och lång erfarenhet av bredare krishantering och räddningsinsatser säkrar effektivt att larmcentralen förmedlar rätt insats på rätt sätt. Vad är PST? Sedan start har Axel Group arbetat med att hyra ut personlarm med fokus på tjänsterna bakom, för att ge ett enkelt och effektivt avtal som säkerställer behovet hos kunden. Med begreppet PST tydliggör vi mervärdena i ett avtal för personlarm med oss. Begreppet står för ett problemfritt innehav av larm för såväl arbetsgivare som anställda. Aktörerna på marknaden hyr ut personlarmspaket med liknande innehåll och rör sig med snarlika begrepp, utöver själva hårdvaran som oftast är leverantörsberonde. Aktören säljer då ett specifikt varumärke och knyter sina tjänster till detta. Kunden ges intrycket att det är mellan själva hårdvarorna som valet står, inte kvalitén på tjänsterna som levereras i paketet. Inte minst märks detta vid offentliga upphandlingar. Vad skiljer PST från de vanliga personlarmspaketen? Personlarmet Vi erbjuder marknadens bästa produkter från de största leverantörerna, även i kombination. Vanligen bortser man från vilka enskilda egenskaper som skiljer larmen åt. Konfigurering Vi konfigurerar larmen specifikt för kunden och provlarmar dem mot larmmottagaren innan leverans. Vanligen levereras de med tillverkarens grundinställningar. Utbildning Vi håller utbildning på plats och effektiva, regelbundna webutbildningar. Vanligen hålls en utbildning i samband med leverans. Service/Utbytespool Vår effektiva utbytespool skickar ut ett nytt larm vid felanmälan tillsammans med en returfrakt. Endast en administration. Vanligen får kunden ett lånelarm under reparationstiden och dubbel administration. Svensk manual Vi byter ut tillverkarens manual mot kundspecifika snabbguider. Vanligen medföljer endast tillverkarens manual. Teknisk support Vi har utbildad, dedikerad support på plats på kontoret. Supporten kan konfigurera alla typer av personlarm på distans för förändringar. Alla larmens ID och historik finns i vårt affärssystem. Vanligen får kunden kontakt med säljaren på företaget som, om möjligt, hanterar ärendet. Implementering Vi skapar rutiner och gör en skriftlig planering tillsammans med kunden vid större beställningar. Vanligen sköter kunden sin implementering själv. Larmcentral Vi har avtal med alla stora larmcentraler. Vanligen har leverantören avtal med en central eller flera, eller är själva en larmcentral. GSM-abonnemang Beroende på vad som passar bäst i ert område tar vi fram olika alternativ, även roaming. Vanligen används Telia. Uppföljningsmöten Aktiv samverkan med kunden under hela avtalstiden. Dessa möten bokas in för kommande året. Under mötet redovisas statistik, service-/supportärenden och möjliga förbättringar. Vanligen sker enklare uppföljning i samband med avtalens utgång. 2 3

3 TRYGG Paketering TRYGG Prisgrupper Ingår i paketet: Personlarm Laddare Väska Inventering med kvalitetssäkring Konfigurering och test mot larmmottagare Utbildning i användande och mottagning Utbildningsmaterial Utbytespool Svensk manual Teknisk support Implementering Uppföljningsmöten Larmkoppling och larmcentral Teliaabonnemang Grupp 1: I priset ingår någon av SRT306 Protector Easy Neo400 Personlarm Som Tjänst 24 månader: 599:-/månad Personlarm Som Tjänst 36 månader: 549:-/månad Startkostnad: 995:-/st Grupp 2: I priset ingår någon av Protector (finns även som EX-klassad) Protector Easy SRD (inomhuspositionering) Glöm inte! De egna rutinerna med provlarm är det säkraste sättet att kontrollera utrustningen och göra dagligt underhåll, laddning och eventuell felanmälan. Att provlarma sitt personlarm är, utöver den grundläggande utbildningen, viktigt för att brukaren på ett tryggt och säkert sätt ska kunna använda sitt larm. Genom att provlarma får användaren lära sig att använda larmet på ett så naturligt sätt som möjligt. Ofta kan en viss rädsla för att trycka på knappen finnas och i dessa fall kan provlarm vara god träning då larmet ska bidra till att skapa trygghet och inte göra brukaren obekväm. Provlarm fungerar även bra som övning för mottagare av larmet så de i en skarp situation kan arbeta så effektivt som möjligt. Provlarm är också det enklaste sättet att säkert veta att GPS-positionen uppdateras, att tekniken och hela larmkedjan fungerar. Vi rekommenderar att larmen provlarmas en gång i månaden. Man kan säkerställa provlarmsrutinerna och frekvensen med ServiceDeskTM. Se mer på sida 10 om hur vi kan hjälpa er med detta. Personlarm Som Tjänst 24 månader: 649:-/månad Personlarm Som Tjänst 36 månader: 599:-/månad Startkostnad: 1 495:-/st* Grupp 3: I priset ingår någon av SRT306i Protector SRD (finns även som EX-klassad) Dessa har möjlighet till inomhuspositionering Personlarm Som Tjänst 24 månader: 699:-/månad Personlarm Som Tjänst 36 månader: 649:-/månad Startkostnad: 1 995:-/st* *Tillägg för EX-klass: 4600:-/st 4 5

4 TRYGG Personlarm hårdvara TRYGG Arbetsmiljö SRT306 TWIG Easy NEO400 Protector SRT306i Grupp 1 1 (2) 1 2 (3) 3 Full-duplex Ja Ja Ja Ja Ja GPS Ja Ja Ja Ja Ja IP-klass Snabbval Batteritid Laddningstid Mått 90x46x21,5 90x47x19 100x46x20 99x47x19 90x46x21,5 Vikt 99g 89g 115g 89g 99g Radiofyr Nej Nej (Ja) Nej Nej (Ja) Ja Extern knapp Nej Nej (Ja) Nej Nej (Ja) Nej ManDown Ja Ja Ja Ja Ja EX-klass Nej Nej Nej Tillval Nej Timerlarm Ja Nej Nej Ja Ja Arbetsgivare har att iaktta vid bedömningarna i sitt men riskbedömningen kan variera från nattskift på en Systematiska Arbetsmiljöarbete (SAM) vilka åtgärder industri till på kontoret en söndag eftermiddag. som kan avhjälpa olika typer av riskfyllt arbete. Utbildning och instruktion för arbetstagaren betonas, Den kortfattade Arbetsmiljölagen (AML) säger i 3:e inte minst introduktion av nyanställda, vikarier m.fl. kapitlet 2 : Arbetsgivaren skall beakta den särskilda Vid påtaglig risk för kroppsskada krävs system för risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att snabb hjälp vid nödsituation. arbetstagare utför arbete ensam. Lagens intentioner Arbetsgivaren skall också ta ställning till om det går preciseras i de olika Arbetsmiljöföreskrifter (AFS) att ordna direktkontakt med arbetskamrater. som det är Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag att Minderårig får inte anlitas till riskfyllt ensamarbete. skriva, uppdatera och följa upp genom inspektioner Arbetsmiljöverkets föreskrift om Våld och hot i på fältet. arbetsmiljön, AFS 1993:02 AV ställer krav på arbetsgivarna att arbetsmiljön skall Arbetsgivaren ska utreda risker och vidta åtgärder vara trygg för medarbetarna och leva upp till de där arbetstagaren skall ha möjlighet att kalla på snabb regler som finns i AFS på de områden som är hjälp vid en vålds eller hotsituation. Risker skall relevanta för verksamheten. Däremot säger man inte förebyggas med säkerhetsrutiner. hur eller med vad arbetsgivaren skall uppfylla kraven. Utbildning, information och speciell introduktion av Arbetsgivaren är den som kan verksamheten bäst nya anställda betonas. och är därmed mest lämpad att motverka risken för Arbetsgivaren skall se till att: ohälsa och olycksfall. - det finns larmutrustning där så krävs för säkerheten Arbetsmiljöverkets föreskrift om Ensamarbete, AFS - det finns fastställda rutiner för vem som skall ta 1982:03 emot larm och för åtgärder som skall vidtas Ensamarbete definieras som arbete som utförs i när larm utlösts fysisk eller social isolering, där det senare är - övning av säkerhetsrutiner och åtgärder vid larm situationer bland andra människor, men där man inte genomförs regelbundet kan räkna med insatser från tredje part. - larmutrustning underhålls och kontrolleras Ex. en busschaufför på en fullsatt buss. - det finns andra tekniska hjälpmedel om det behövs Det fysiskt isolerade arbetet är lättare att konstatera, Tänk helhet Tänk konsekvenser - Tillgänglighet och tillförlitlighet - Instruktioner för handhavande - Enkel att handha - Mottagare av larm - Åtgärder vid larm - Underhåll och kontroll - Positionering, ev. tiltfunktion - Mobiltäckning - Övningar 6 7

5 TRYGG Om ServiceDesk TM TRYGG ServiceDesk TM Vi på Axel Group arbetar tillsammans med våra kunder för att förebygga risker på arbetet. För att öka er kontroll av personlarmen och säkerställa användarnas åtgärdsplaner har vi vår nya produkt, ServiceDesk TM. ServiceDesk TM är en kontrollenhet som håller ordning på era larm och ser till att de brukas enligt företagets rutiner och policys. ServiceDesk TM är utvecklad för att installeras i en panel-pc med inbyggd RFID-läsare men den kan även läggas in i en arbetsstation med en extern läsare. AXEL GROUP AB KONTROLL ARBETSMILJÖ Oavsett om ni har larm från oss eller sedan tidigare valt en annan leverantör av hårdvara kan ni ansluta er till vår fullservice. Med vårt administrativa gränssnitt kan våra kunder hantera allt från larmenheter till åtgärdsunderlag. Det finns även en inbyggd kartfunktion för att se var alla larmen befinner sig och status för larmen. Med ServiceDesk TM i er organisation har ni övervakning och kontroll över er investering. SERVICEDESKTM KARTFUNKTION INVENTARIEREGISTER ACCESS DOKUMENTATION IMPLEMENTERING SÄKERHET TRYGG HÄNDELSEHISTORIK INFORMATION STATISTIK INDENTIFIKATION POLICY ÅTGÄRDSUNDERLAG ServiceDesk TM delas upp i tre områden, ServiceDesk TM, tilläggsmoduler och tjänster. Med ServicDesk TM som grundpaket får ni tillgång till: Åtgärdsunderlag Skapa och ändra dina underlag i systemet. När du är klar skickas ändringen till din larmcentral. När larmcentralen bekräftat ändringen visas det i systemet. Karta Med den integrerade kartan ser du alla dina larm. Var de är nu alternativt var de var sist. Håll markören på larmet för att se status. Händelselogg Se larmets status nu och som historik. Larmen rapporterar in till ServiceDesk TM var 5e minut eller vid händelse som ex. Aktiverat larm eller lågbatterivarning. Felanmälan Gör din felanmälan direkt i ServcieDesk TM, ni får på så sätt alla felanmälningarna skickade till rätt person och allt historik finns att ta del av i statistiken. Inventarieregister Alla larm som finns upplagda i ServiceDesk TM listas med all information rörande larmen ex. modell, telefonnummer, serienummer och status. Dokumentdatabas De dokument kunden vill att anställda ska ha tillgång till finns här. Ex. på dokument är - Manualer och snabbguider - Rutinbeskrivningar - Företagspolicy Persondatabas Här sparar ni alla era användare som ska ha tillgång till larm eller har larm idag. Koppla användaren till det larmet som denna har för att enklare skapa åtgärsdunderlag. Statistik Visar vilket larm som varit ute vilka tider och dagar. Denna statistik kan kunden få per mail vid valda perioder. Informationen används för att se när larmen används oftast och att alla larmen används regelbundet. Detta hjälper kunden att på ett enkelt sätt se om rätt antal larm finns. Vanliga åtgärder -Fler avdelningar får tillgång till larmen om det visas att det finns utrymme för detta -Larmen utökas eller minskas -Arbetsuppgifter läggs på andra dagar då larmen inte används i lika stor grad -Mer utbildning för användarna Noteringsfält I noteringsfälten kan ni skriva in de noteringar ni vill ha sparade för enheter eller underlag. Pris: 1795:-/månad (för upp till 30st enheter i 36 månader) 8 9

6 TRYGG ServiceDesk TM Moduler och tjänster TRYGG Om personlarm Kvittensmodul Användarna delar på ett antal larm. När larmen kvitteras ut sparas detta i ServiceDesk TM. Larmen kvitteras ut från en dator med NFC-läsare. I kvittensmodulen ingår: Kvittera in/ut larm Felanmälan Rutiner och dokument Föridentifiering Provlarmspåminnelse på skärm Statistik Det går även att dölja vissa funktioner om behovet finns att inte visa alla delar (ServiceDesk TM Light). Pris: från 495:-/månad Kvittera ut extra enhet (kopplas till kvittens) När personlarmet kvitteras ut kan även andra typer av enheter kvitteras ut vid samma tillfälle, ex. -Mobiltelefoner -Bilnycklar -Rutter/Områden -Handdatorer Pris: från 95:-/månad Närvarolarm (kopplas till kvittens) När larm kvitteras ut kan tid för återlämnande ställas in. Passeras tiden går ett larm-sms ut till valda personer eller till larmcentral. Möjlighet till att förlänga tiden på distans finns. Pris: från 95:-/månad Mailinformation (kopplas till kvittens) Varje gång ett larm utlämnas eller återlämnas kan systemet skicka ett mail till av kunden vald epostadress. Innehållet i mailet är: - Vilket larm har lämnats ut eller in - Vem har kvitterat ut/in enheten - Tid och datum - Valfri text Vissa larmcentraler kan ta emot dessa mail och uppdatera sina system med informationen. Pris: från 30:-/månad Kontaktinformation (kopplas till kvittens) När ett larm skickas från ett personlarm, som delas av flera användare, som kvitterats ut från ServiceDesk skickas ett SMS till kontaktpersonerna för valt larm. Informationen i SMS:et är de uppgifter som finns om användaren, ex. -Adressuppgifter -Position -Övriga kontaktpersoner -Fordonsuppgifter -Arbetsuppgifter -Yrkesroll Pris: från 45:-/månad Dessa tjänster kan köpas även utan ServiceDesk TM : Provlarmspåminnelse Vid valda intervaller för provlarm skickas mail och/ eller SMS i två steg med tre påminnelser i varje steg med beskrivning om hur provlarm hanteras. När larmet provlarmas återställs räknaren till antalet valda dagar (30 dagar som rekommendation). Pris: från 45:-/månad Internlarm Användningsområden: Mellan personlarm/mobiltelefon Från fasta larm till personlarm/mobiltelefon Pris: från 25:-/månad Hårdvara NFC-läsare: 1 995:- Dator med touchskärm: från 6 150:- NFC-chip: från 10:- Med ett färdigt paket inklusive ServiceDesk kan beroende på verksamhet, ca 30 personer dela på larmen. När användaren tar ett larm kvitteras detta ut i systemet som håller reda på vem som har det och att det används på rätt sätt. Med detta paket medföljer allt som behövs för att hålla fem personer med larm vid samma tillfälle. Kan med enkelhet utökas eller minskas i antal larm. Paketets innehåll: 5st Personlarm-som-tjänst Grupp 1 5st Bordsladdare 1st ServiceDeskTM Licens 1st Kvittensmodul 1st NFC-läsare 1st 15 dator med touchskärm 20st NFC-chip Månadskostnad: 4 295:- Startkostnad: 4 500:- Avtalstid 36 månader 10 11

7 Axel Group AB är ett leverantörsoberoende företag som arbetar med arbetsmiljö och personsäkerhet. Vår kärnverksamhet utgår från arbetsmiljölagstiftningen. Vi levererar helhetslösningar av teknisk art, tjänster och hårdvara vid ensamarbete och hot och våld i arbetsmiljön. Vi hyr ut mobila personlarm och våra anknutna tjänster till arbetsgivare som har medarbetare som jobbar i riskfyllda arbetssituationer, Marknaden har visat att den inte bara vill ha, utan behöver, ett tydligare fokus inom personsäkerhet och personlarm. Vi arbetar på en, tyvärr kan man väl egentligen tillägga, växande marknad, där mer än anställdas arbetsgivare är i behov av tjänster som våra i någon form. Med vår leverantörsoberoende helhetssyn ligger vårt fokus på att paketera den bästa hårdvaran med de bästa larmmottagarna. Vi inkluderar sedan våra egna tjänster såsom utbytespool, teknisk support och utbildning. Vi på Axel Group arbetar tillsammans med våra kunder för att förebygga risker i arbetet. Kunden skall vara trygg med sin investering i arbetsmiljön för de anställda. Att den är säkerställd och fungerar i praktiken. Vi vinnlägger oss om ett ständigt utvecklingsarbete och har tagit fram en applikation till mobilen som kan ge larmmottagaren tilläggsinformation, en webutbildning för våra användare och nu senast ServiceDesk som är ett webbaserat administrativt verktyg. Utöver personlarm i olika former ingår även andra arbetsmiljörelaterade produkter och tjänster i vårt sortiment. Vår vision: Trygga arbetsgivare ger trygga medarbetare Axel Group AB Bergsunds Strand 31, Stockholm Tel:

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Antagen KS 2008-11-11 135 1 (5) Våld och hot - rutin

Antagen KS 2008-11-11 135 1 (5) Våld och hot - rutin Antagen KS 2008-11-11 135 1 (5) Våld och hot - rutin Enhet Personalavdelningen Giltigt från 2008-11-11 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen Granskad av Centrala arbetsmiljökommittén

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Våld och hot inom vården

Våld och hot inom vården Våld och hot inom vården Var finns riskerna för våld eller hot om våld? En förutsättning för att kunna minska riskerna i arbetet och känna sig trygg i sitt jobb är att det finns information om situationer

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Svar till arbetsmiljöverket

Svar till arbetsmiljöverket Svar till arbetsmiljöverket Verksamhet Bildning ISM 2013/33012 Svar enligt krav, punkt 1-8 Bilagor Bilaga 1 Arbetsmiljöpolicy för Östra Göinge kommun Bilaga 2 Protokoll, Centrala samverkansgruppen 2014-02-24

Läs mer

Så använder du bedömningsmodellen för våld och hot i kollektivtrafiken

Så använder du bedömningsmodellen för våld och hot i kollektivtrafiken Så använder du bedömningsmodellen för våld och hot i kollektivtrafiken Den här bedömningsmodellen är framtagen utifrån de områden/företeelser i kollektivtrafikens arbetsmiljö som innebär risker för våld

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Hot och våld inom vården

Hot och våld inom vården Hot och våld inom vården Var finns riskerna för hot och våld? En förutsättning för att kunna minska riskerna i arbetet och känna sig trygg i sitt jobb är att det finns information om situationer där det

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön 1 Inledning Arbetet mot våld och hot är ett prioriterat utvecklingsområde

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA

Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA MÖLNDALS STAD Årlig Redovisning av Arbetsmiljöarbetet... ÅRA med utgångspunkt från Arbetsmiljölagen och AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. MÖLNDALS STAD Kerstin Olofsson Arbetsmiljösamordnare,

Läs mer

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2012/487 Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Hot och våld Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Mål 3 4 Personsäkerhet 4 4.1 Hot och våld i arbetsmiljön 4 4.2 Arbetsgivaransvaret

Läs mer

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten Riskbedömning inför ändringar i verksamheten A B C för riskbedömning inför ändring i verksamheten A Precisera den planerade ändringen Vad består ändringarna av? Var ska ändringarna genomföras? Vilka arbetstagare

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 Installation Hämta och installera NetAlert till din telefon från Android market. Följ därefter instruktionerna under Första gången. Vad är NetAlert? NetAlert är

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID HOT- ELLER VÅLDSITUATIONER. Vård och omsorg Handikappomsorg SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN

HANDLINGSPLAN VID HOT- ELLER VÅLDSITUATIONER. Vård och omsorg Handikappomsorg SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN FÖRFATTNINGSSAMLING (8.4.1) HANDLINGSPLAN VID HOT- ELLER VÅLDSITUATIONER Vård och omsorg Handikappomsorg SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN BESLUT 2007-02-20 23 Dokumenttyp Riktlinjer

Läs mer

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö.

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö. Rev. 2006-06-15 INLEDNING Våldet har trappats upp och hot om våld förekommer allt oftare. Vad ska vi i Ängelholms kommun acceptera? Hur förebygger vi våld och hot om våld? Målsättningen med detta dokument

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Deltagare: (arbetsledare, skyddsombud, berörd arbetstagare etc.)

Deltagare: (arbetsledare, skyddsombud, berörd arbetstagare etc.) CHECKLISTA FÖR RISKBEDÖMNING Arbetsplats: Datum: Gäller för brukare: Deltagare: (arbetsledare, skyddsombud, berörd arbetstagare etc.) Viktigt När ni gått igenom frågorna, diskutera de punkter där ni inte

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Resultat av inspektionen

Resultat av inspektionen ARBETSMILJÖ Datum 2015-03-30 Vår beteckning 2015/003299 Sid 1(5) Avdeiningen för inspektion JÖNKÖPINGS KOMMUN Pia Skoglund, 010-730 9817 arbetsmiljoverket@av.se 55189 lönköping Resultat av inspektionen

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Datum K@PIA 391.28 KALMAR

Datum K@PIA 391.28 KALMAR ARBETSMILJö 201.4-12-29 IRS 201418068 K@PIA s d 1(5) Enheten för reg on syd Ann-Helen Johansson, 010-730 91, 28 Gymnasiesärskolan Box 804 391.28 KALMAR KALMARSUNDS GYMITI \SIËFÖRBUND 201tr -12-29 D-pl;rn

Läs mer

Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på

Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete underrubrik Maria Morberg, 20161128 i bakgrunden Lagstiftning Arbetsmiljölagen AML Arbetsmiljöförordningen AMF Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS

Läs mer

Konsekvensbedömning?

Konsekvensbedömning? Konsekvensbedömning? Historik - Konsekvensbedömning Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. (AML 3 kap 2 ) Arbetsgivaren

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Hot och våld Hot och våld Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun förebygger hot- och våldsituationer på arbetsplatserna. Målsättningen är att alla medarbetare ska

Läs mer

Med NetAlert är du aldrig ensam.

Med NetAlert är du aldrig ensam. Med NetAlert är du aldrig ensam. Ett personlarm för alla. NetAlert, marknadsledande personlarm för mobiler och datorer, ökar tryggheten i riskmiljöer och vid ensamarbete. Allt fler utsätts för otrygghet

Läs mer

Verktyg för ditt systematiska arbetsmiljöarbete

Verktyg för ditt systematiska arbetsmiljöarbete Verktyg för ditt systematiska arbetsmiljöarbete Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i en organisation. Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på

Läs mer

Checklista. Förskolor

Checklista. Förskolor Checklista Förskolor Den här checklistan ger exempel på vanliga arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en förskola. Använd den gärna i samband med en arbetsmijöundersökning / skyddsrond. Mer information

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter och brandskyddsuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter och brandskyddsuppgifter Personalavdelningen Fördelning av arbetsmiljöuppgifter och brandskyddsuppgifter Enhet Kommunledningskontoret Giltigt från 2009-05-12 Utarbetat av Margita Westring och Anders Sporrong Fastställt av Kommunstyrelsen

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD SVERIGES BYGGINDUSTRIER ARBETAR FÖR SÄKRA ARBETSPLATSER Våra arbetsplatser ska vara säkra, trygga

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen modell plan policy program regel rutin rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och riktlinje strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden Beslutandedatum:

Läs mer

Med NetAlert är du aldrig ensam.

Med NetAlert är du aldrig ensam. Med NetAlert är du aldrig ensam. Så här fungerar det. För tryggare arbetsmiljö.!! Kollega. Larm central. NetAlert, marknadsledande personlarm för mobiler och datorer, ökar tryggheten i riskmiljöer och

Läs mer

Frågor och svar 3 Mobila larmenheter, dnr A /2016

Frågor och svar 3 Mobila larmenheter, dnr A /2016 Frågor och svar 3 1 (5) Datum 2016-11-17 Diarienr (åberopas vid korresp) A262.555/2016 Upphandlande myndighet Polismyndigheten Frågor och svar 3 Mobila larmenheter, dnr A262.555/2016 Nedanstående svar

Läs mer

Belasta rätt vid personförfl yttning

Belasta rätt vid personförfl yttning Belasta rätt vid personförfl yttning BELASTNINGSSKADOR INOM vård och omsorg är vanliga. Belastningsskador drabbar inte bara individen utan påverkar även verksamheten och samhället. Skador uppkommer vid

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.0 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.0 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.0 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete DIARIENUMMER UN 2016.057 R I KTLINJER UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagna av utbildningsnämnden 15 2017 Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Innehåll 1. Övergripande

Läs mer

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Viveca Wiberg Handläggare ergonomi 2014-02-26 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Teknikförvaltningen, 2008-08-14 Inledning En god och utvecklande arbetsmiljö bidrar till att förebygga arbetsskador och ohälsa,

Läs mer

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter ARBETSMILJÖ- LAGEN fastställer grundläggande regler ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ger ARBETSMILJÖ- VERKET rätt att ge ut föreskrifter 1 LAGENS SYFTE Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Reagera Rehabilitering Förebyggande/risker Arbetsmiljö Främjande/förbättra

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen 2013-02-20 IMS 2012/36270 1 (5) Distriktet i Stockholm Åke Johansson, 010-730 9042 Stockholms kommun Stadsledningskontoret 105 35 Stockholm Delgivning Föreläggande efter framställning om ingripande enligt

Läs mer

Kraven i koncentrat. Arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (5 ).

Kraven i koncentrat. Arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (5 ). Kraven i koncentrat Arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (5 ). Arbetsgivarna ska se till att (1): chefer och arbetsledare har

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2014-06-03 IRS 2014/8518 1 (1) Enheten för region syd Hans Barkenfelt, 010-730 9676 Trelleborgs kommun 231 83 TRELLEBORG Resultatet av inspektionen Ert org. nr 212000-1199 Arbetsställe Bildningsförvaltningen

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

Riktlinjer för att förebygga hot mot journalister

Riktlinjer för att förebygga hot mot journalister Riktlinjer för att förebygga hot mot journalister Journalister är en utsatt yrkesgrupp. Kränkningar, trakasserier, hot och våld mot journalister har tyvärr blivit en allt vanligare del av yrket. Det är

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Klicka här för att ändra format. arbetsmiljöarbete

Klicka här för att ändra format. arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Maria Morberg, Almega 20161116 08762 68 73 PROGRAM Arbetsmiljölagstiftningen Roller, Ansvar Anmälan, Tillsyn Systematiskt arbetsmiljöarbete Lagstiftningen AML AMF AFS underrubrik

Läs mer

Viktiga förutsättningar för chef. Följs upp varje år Den som fördelat bokar samtal Ta upp det som du kom fram till i uppgiften. Returnera skriftligt

Viktiga förutsättningar för chef. Följs upp varje år Den som fördelat bokar samtal Ta upp det som du kom fram till i uppgiften. Returnera skriftligt SAM - forts 1 Övning 2 Viktiga förutsättningar för chef Uppgiftsfördelning Kunskaper Vilka arbetsuppgifter har delegerats till chefen? Vilka är lätta att klara? Vilka är svåra? Berätta för varandra hur

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

NYHET. Alerty. Säkerhet Trygghet Assistans. Utgåva 1.13

NYHET. Alerty. Säkerhet Trygghet Assistans. Utgåva 1.13 NYHET Alerty Säkerhet Trygghet Assistans Utgåva 1.13 Alerty - Mer än ett personlarm. Alerty är en mobilapplikation som laddas ner direkt till din smartphone. Larm skickas via Premium-SMS till förvalda

Läs mer

Följs upp varje år Den som fördelat bokar samtal Ta upp det som du kom fram till i uppgiften. Uppgiftsfördelning. Uppgiftsfördelning. Övning.

Följs upp varje år Den som fördelat bokar samtal Ta upp det som du kom fram till i uppgiften. Uppgiftsfördelning. Uppgiftsfördelning. Övning. Policy Uppgiftsfördelning Trögt Fördela uppgifter Kunskaper/instruktioner Undersök Utred ohälsa o-fall Åtgärder Revidera Arbetsgivaren är Huvudansvarig för arbetsmiljön Många människor Olika verksamheter

Läs mer

Arbetsmiljöverket. Vår vision

Arbetsmiljöverket. Vår vision Arbetsmiljöverket Vår vision Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Vår organisation Sju avdelningar Cirka 600 medarbetare Fem regioner Vår verksamhet Inspektioner Föreskrifter och regler Analys och

Läs mer

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM)

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM) CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM) Fokus för checklistan är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Arbetsmiljö. Anders Ingwald,

Arbetsmiljö. Anders Ingwald, Arbetsmiljö Anders Ingwald, anders.ingwald@lnu.se Om.. vem som har arbetsmiljönsvaret för eleven? Huvudmannen för skolan ansvarar för att skaffa platser för det arbetsplatsförlagda lärandet och att detta

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Säkerhetskultur i det praktiska arbetsmiljöarbetet Solfrid Nilsen Avdelningen för regelarbete och expertstöd 2013-03-15 1 Presentationens innehåll Kort om Arbetsmiljöverket

Läs mer

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden 2010-02-24 Dnr 2044/2010-204 Arbetsmiljönämnden Delegering av arbetsmiljöuppgifter. PM Ersätter 5678/01-013 Anvisningar för arbetsmiljöarbetet vid institutionen. Arbetsmiljönämnden fastställde detta dokument

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten Riskbedömning inför ändringar i verksamheten A B C för riskbedömning inför ändring i verksamheten A Precisera den planerade ändringen Vad består ändringarna av? Var ska ändringarna genomföras? Vilka arbetstagare

Läs mer

Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet

Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 2008-09-22 74 Reviderad: Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet Inledning Den här planen är en del av arbetet med att se till att arbetsmiljön

Läs mer

Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012

Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012 Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012 Inledande frågor 1. Var arbetar du? (1) Namn på arbetsplatsen (2) Namn på arbetsplatsen

Läs mer

Varje föreläsnings syfte och koppling till utbildningsmål framgår i innehållsbeskrivningen nedan.

Varje föreläsnings syfte och koppling till utbildningsmål framgår i innehållsbeskrivningen nedan. Bättre arbetsmiljö Föreläsningsbilder Art nr: 885 Senast uppdaterat: februari 2015. Fallen till deltagare och handledare finns på www.prevent.se/fallbanken. För att läsa materialen behöver du ha programmet

Läs mer

Lagar och regler. Varför ett arbetsmiljöarbete? Smidesgruppen 14 december Arbetsmiljö Kresimir Iveskic

Lagar och regler. Varför ett arbetsmiljöarbete? Smidesgruppen 14 december Arbetsmiljö Kresimir Iveskic Smidesgruppen 14 december 2016 Arbetsmiljö Kresimir Iveskic Varför ett arbetsmiljöarbete? Omsorg Arbetsmiljö som produktionsfaktor Marknads- och intressentkrav Rekrytering Lagar, regler och avtal 2 Lagar

Läs mer

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN God arbetsmiljö ska prägla Härjedalens kommun i dess tjänster, i utrustningar, lokaler,

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Webbkonferens om nya föreskriften AFS 2015:4 SKL och Pacta, i samarbete med Suntarbetsliv 1 Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, 5 april

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2003:4 SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE Ansvaret för elevernas arbetsmiljö 2 Informationen i den här broschyren gäller arbetsplatsförlagt lärande (apl) för elever inom lärlingsutbildning och skolförlagd yrkesutbildning

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2013-03-20 IMS 2013/9936 1 (4) Distriktet i Stockholm Agneta Karlström, 010-730 9037 Uppsala läns landsting Box 602 751 25 UPPSALA Resultatet av inspektionen Ert org. nr 232100-0024 Arbetsställe Akademiska

Läs mer

Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011

Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011 ARBETSMILJÖVERKET www.av.se Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011 Här kan man ändra texten genom att visa Sidhuvud och Sidfot 2011-05-20 1 Här kan man ändra texten genom att visa Sidhuvud och Sidfot 2011-05-20

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Reviderat av kommunstyrelsen 2008-06-11, 177 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187 Reviderat av kommunfullmäktige 2011-04-26, 33 1(6) Innehåll Systematiskt

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Verksamhetschefen ska tillsammans med medarbetarna använda checklistan vid genomgång av arbetsmiljön i verksamheten. Syftet är att göra

Läs mer

Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola

Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola I samhället i stort och på arbetsplatser förekommer idag situationer där arbetstagare och elever utsätts för våld eller hot om våld. Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete i Stratsys

Systematiskt arbetsmiljöarbete i Stratsys Systematiskt arbetsmiljöarbete i Stratsys Stratsysdagarna Seminariepass 4D 13:15-14:00 Ida Kronberg Agenda Bakgrund Systematiskt arbetsmiljöarbete - Varför? - Mer än bara ett lagkrav Kommunexempel Borås

Läs mer