Det är inga problem för oss!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det är inga problem för oss!"

Transkript

1 Annons HelA denna bilaga är en Annons från energi- och klimatrådgivarna i WYXZ-län Annons Har du problem att välja rätt mediakanal för ditt ändamål? Det är inga problem för oss! nyheter tv lokalt nöje kultur familj musik lokus konsument annons sport ekonomi mode 1. MORGONTIDNINGARNA pop techno www. http// pop rock pop hits index.com html php listan 2. WEBB 3. RADIO nya före tag affärskv i nna reportag e twitter aktier en dag med nya föret ag twitter b 2b företaga re 5. AFFÄRE R egen tid ning bilagor f akta orientera d kunskap sälja 4. KUNDTI DNINGAR mode musik trend film uteliv annons bar restaurang listor guide 6. NÖJESMIX GävleTidningar AB En del i MittMedia Hattmakargatan 14, GÄVLE Tel gavletidningar.se energibilagan november

2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WYXZ-LÄN ANNONS Kapsyler bidrar Till Ovako i Smedjebacken och Hofors kommer dagligen ton skrot (=150 lastbilar eller järnvägsvagnar). Detta skrot smälts med hjälp av energi motsvarande förbrukningen i 100 villor med elvärme. Ovako är inte bara en mottagare av andras skrot utan också en återvinnare av rang. Man återvinner det mesta av sina egna restprodukter, ex. så används slagg till asfalt. Dessutom har företaget länge levererat stora mängder värme till fjärrvärmenätet. Det här är väldigt betydelsefullt säger energi- och klimatrådgivarna i Smedjebacken och Hofors, Kerstin Angberg-Morgården och Jonas Sandin. Vi måste alla hjälpas åt för att minska förbrukning av material och energi. Ett arbete som vi håller på med nu är en energikartläggning genom Energimyndighetens program, PFE. Kartläggningen hoppas och tror vi kommer att leda till många besparingsårgärder, säger Torbjörn Sörhuus, kvalitets- och miljöchef på Ovako i Smedjebacken. Ovako samarbetar med Energimyndigheten! Ovako ingår i Energimyndighetens energieffektiviseringsprogram PFE, som riktar sig till svenska energiintensiva industriföretag. Programmet ska bidra till att öka energieffektiviteten i företagen. Släng inte kapsylen i soporna! Om alla invånare i Sverige samlar in en kapsyl var så motsvarar det cirka 15 ton stål. Lika mycket stål som används till 15 Volvobilar! Skrot sparar energi! Genom att använda skrot i stället för malm i tillverkningen av stål så kan man spara cirka 75 procent av energin. FOTO: TORBJÖRN SÖRHUUS Använd varje kilowattimme så smart som möjligt! Tidigare energipriser har tillåtit oss att använda el ineffektivt och till energikrävande användningsområden, så som uppvärmning. Blir vi duktiga på att energieffektivisera så möjliggör det en elproduktion baserad på helt förnybara koldioxidneutrala energikällor. Eleffektivare företag ökar också den ekonomiska konkurrenskraften för svenska företag i Sverige. Om man ska gissa, var energiförbrukning i företaget tar vägen kan det vara ganska svårt att pricka rätt. Men ingen fara, med denna artikel hjälper vi dig att komma i gång! Har man förut inte uppmärksammat energifrågan på sitt företag så kan man börja på olika sätt, ett sätt är att börja smått och arbeta sig framåt bit för bit. Gör man för stora visioner på en gång kan det vara lätt att det känns för stort och man tappar orken och lägger ner. Här kan man spara mer än man tror på att stänga av och släcka ner. Ventilation, tryckluft och standby är stora energibovar 1. Börja med att samla ihop till ett möte och bestäm vad ni ska börja med och hur ni i framtiden önskar att jobba. Att ha en vision för framtiden är en bra start. Några sätt kan vara att, hitta en eldsjäl på arbetsplatsen som brinner för frågan, bilda en arbetsgrupp som ansvarar för frågan och följer upp. Se till att energifrågan blir en stående punkt på era återkommande möten, nya rutiner kan lättglömmas bort och falla i glömska. Många bra idéer kan finnas i verksamheten, bjud in till möte där förslag efterfrågas. 2. Nästa steg är att hämta ut energistatistik. Elnätföretag och fjärrvärmeföretag kan ofta tillhandahålla statistik över köpt el och fjärrvärme, i form av timvärden över hela året. Hos vissa nätföretag kan man själv logga in och få uppgifter, till exempel i form av diagram. Att se på dia gram över dygns och veckotillförseln av energi ger förståelse för hur energin används i verksamheten. Fördjupa dig i hur uttagen ser ut, fundera på vad som händer på helger, semestrar och jul och jämför med veckor på vinter och sommar, varför ser det ut som det gör? Jämför gärna med tidigare år och fundera på eventuella skillnader. Skaffade ni en ny maskin eller kanske installerade ni ny ventilation. Det här ger er en bra bild på uttagen och när det sker. 3. Inventera installerad effekt är nästa steg. Här kan man göra på flera sätt, har man kompetensen på företaget så gör man inventeringen själv, eller så kan man anlita en konsult. Det finns energikartläggningscheckar att söka hos Energimyndigheten, bidraget täcker 50 procent av kostnaderna för energikartläggningen upp till maximalt kronor. Man ansöker om att få bidraget via Energimyndigheten. Kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare så hjälper han/ hon dig vidare! När man gjort en energikartläggning brukar det vara enklare att se vart onödig energi används. De stora bovarna kan vara gamla värmeanläggningar, gammal belysning, ventilation, pumpar, och läckande tryckluftssystem, med mera. Nu när ni vet vart energin tar vägen: 4. Börja åtgärda! Flera åtgärder kan göras på en gång utan större kostnader, så som rutiner i nedsläckning och avstängning av apparatur. Ordna rutiner för detta så snabbt som möjligt och ta för vana att ha nattvandring kontinuerligt för att se om rutinerna fungerar. Här kan man spara mer än man tror på att stänga av och släcka ner. Ventilation, tryckluft och stand by är stora energibovar. Har ni gjort en energianalys så börja se vilka åtgärdsförslag som ligger i tiden för er. Inför även energifrågan vid inköp, nyprojektering eller renovering. Ska man ändå investera i något nytt så kan man lika gärna se över energifrågan. Till exempel när man investerar i ny belysning, här har man stor möjlighet att påverka verksamhetens energianvändning. Det kan vara stor skillnad att köpa en något dyrare men mer energieffektiv utrustning som går att behovsstyra på olika sätt, och detta alternativ betalar för det mesta igen sig flera gånger om under utrustningens livslängd. Har ni anlitat en konsult så engagera gärna konsulten att följa med en bit in i processen. 18 ENERGIBILAGAN NOVEMBER 2011

3 ockelbo ost Ab energieffektiviserar ockelbo ost Ab ligger just i ockelbo och företaget som startades år 2000 har växt från år till år. i dag har de kapacitet att leverera ost över hela sverige. När Ockelbo ost också tog över lokalerna så påbörjades deras arbete. På energioch klimatrådgivarens frågor svarar företagets VD Göran Ström hur Ockelbo ost inte bara tjänat pengar och energi utan också på hur vägen dit gått till. Hur kom det sig att ni började intressera er för energieffektivisering i företaget? Vi ville kostnadseffektivisera i första hand och när vi köpte loss fastigheten, lönade det sig att se över energiförbrukningen. Vi lät göra en energianalys på företaget och den var en sådan liten kostnad mot vad vi betalade i energikostnader, så det var värt att få veta vad man kunde göra med fastigheten och produktionen. Hur gick ni tillväga? Gjorde ni en strategi? Ja vi lade upp en strategi med vår konsult efter analysen. Det var viktigt för oss att konsulten var med även när vi handlade upp tjänster för energieffektivisering i företaget. Vi ville ha den hjälpen ända ut. Vi kan ostbranchen men inte energi. Finns det experter tycker jag man ska använda dem fullt ut även i det fortsatta arbetet efter själva analysen, för att verkligen komma vidare. Vad var enklast och svårast? Livsmedelsbranschen är styrd av hårda regler och det var nog en fördel för oss. Man är disciplinerad att följa reglerna och då hängde våra nya energiföreskrifter med av bara farten. Vi håller frågan aktuell genom att vi bland annat infört möten med personalen om rutiner som hjälper oss att energieffektivisera. Frågan är viktig fortfarande då vi märkt att vi genom energieffektiviseringen har fått ännu bättre koll på produktionen, och bättre koll på bland annat innemiljön. Var står ni i dag och hur ska ni fortsätta att energieffektivisera? Vi har lite kvar att göra byggnadstekniskt det är viktigt att ha disciplinen att gå i mål på alla åtgärder och vi kanske har 10 procent kvar att göra av vad som kom fram i analysen. Vi är inte främmande för att göra en ny energianalys framöver för att se vad som kommer fram då. Vilken åtgärd eller projekt är ni mest nöjda med? Det som gav mest effekt var upprustningen av ventilationssystemet och kylningen. Det kostade mest men gav också mest i energieffektivisering. Kvalitén har blivit bättre och det är ju det vi lever på och det går inte att värdera i pengar, våra produkter har helt enkelt blivit bättre på grund av energieffektiviseringen. Vad skulle du ge för rekommendationer till ett företag som funderar på att börja energieffektivisera? Anlita en kunnig konsult inom ditt branschområde, som följer med en bit in i processen efter själva analysen. Gärna få hjälp med upphandlingen då expertkunskap även då behövs, då det gäller att ställa rätt krav på de åtgärder man vill göra för att nå fullt ut med energieffektiviseringen. Sen tycker jag att det är bra om man äger fastigheten man har sitt företag i, energieffektiviseringen ligger då i ditt eget intresse och företaget tjänar mer på att effektivisera. När vi såg vad vi kunde tjäna på att göra åtgärderna så tvekade vi inte. Vi har satsat på de åtgärder som lönat sig mest i första hand. Sedan har de andra åtgärderna följt efter vartefter vi har haft tid att göra dom. Har ni fått någon respons från kunder och leverantörer som vet att ni energieffektiviserat? Det vi har märkt är att vi fått mindre reklamationer och då blir kunden mer nöjd och vi får mindre krångel. Genom effektiviseringen har vi även stärkt oss konkurrensmässigt. Vi är starkare i dag än innan vi satte i gång med alla åtgärder. Har ni resultat på effektiviseringen både i energi, miljö och pengar? Trots att vi har ökat vår processkyla och utökat lokalarean så har vi betydligt lägre energikostnader i dag jämfört med innan våra åtgärder. Vi har även sett över våra elavtal och därigenom ytterligare minskat våra kostnader. Vi ville i första hand kostnadseffektivisera, minskad miljöpåverkan var som ett plus i kanten. Det är stor skillnad i dag jämfört med innan våra åtgärder. energieffektivisering roligt och lönsamt det finns många enkla knep för att minska företagets energikostnader, utan att för den skull påverka produktionsvolym och kvalitet negativt. ofta krävs inte heller några stora investeringar. Det går att minska sina kostnader bara genom att kritiskt granska sina elabonnemang. Jag vet företag som minskat sina kostnader med kronor per år, med en återbetalningstid för mätutrustningen på mindre än ett år. Citatet är hämtat från Urban Jonsson, Collectric, vid en företagsträff på temat energieffektivisering. Urban betonade vikten av mätningar, engagemang och uppföljning. Många genomförda energikartläggningar visar att de delar av produktionen man trodde var värst inte alls är det. Istället är det ofta så kallade stödsystem; belysning, ventilation, tryckluft etc. som utgör den största delen av energianvändningen och således en sparpotential. Exempel på möjliga åtgärder med stor potential är således byte av motorvärmare, tilläggsisolering, värmeåtervinning etc. De flesta företag har potential att effektivisera energianvändningen. En sådan utveckling stimuleras av stigande energipriser och ekonomiska styrmedel. Ett styrmedel är det statliga stöd till energikartläggning i företag som infördes våren Stödet kan sökas till och med år 2014 och täcker hälften av kostnaden för energikartläggningen, dock max kronor. Stödet gäller, med vissa undantag och tillägg, företag som använder mer än 500 MWh energi/år. En energikartläggning ska ge svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten, byggnaderna, interna transporter och all övrig energianvändning. Den visar även hur energin fördelas i olika delar av anläggningen. Energikartläggningscheckarna har gjort att vi kan intensifiera vårt energiarbete ytterligare. Berättade Nils Nyström, DIÖS Fastigheter, vid Energiinsikt. Nils berättade också att energieffektivisering är ett lönsamt arbete som medför höjda fastighetsvärden, höjt marknadsvärde och bättre miljöprestanda. Det röner också stort intresse från kunderna. Ett lysande exempel är Station Åre där förbrukningen av värme på bara ett år minskat med cirka 40 procent. energibilagan november

4 De regionala energikontoren och de kommunala energi- och klimatrådgivarna finns till för dig! idag är vi många som har omställningsarbetet för ögonen. Att tänka på miljön, minska klimatutsläppen och ställa om energisystemet har högsta prioritet för de regionala energikontoren och våra kommunala energi- och klimatrådgivarna. De regionala energikontoren verkar genom samordning, nätverksbyggande och projektledning och är en etablerad kraft i det internationella och nationella energi- och miljöarbetet. Inom EU finns idag ca 380 energikontor, varav 12 i Sverige. Energikontoren samarbetar med Energimyndigheten och EU-kommissionen med uppgift att vara en regional katalysator och motor i den nationella energiomställningen för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Energikontorets främsta ansvar är den egna regionen och det lokala arbetet bland kommuninvånare, företagare, myndigheter och organisationer. Genom Gävle-Dala energikontor Västernorrlands Energikontor Jämtland läns Energikontor Energi- och klimatrådgivare Västernorrland: Ånge: Malin Leifsson, , Kramfors-Sollefteå: Lars-Erik Persson, , , Sundsvall: Mona Tjärnström, , sundsvall.se Timrå: Marie Blumenberg, , Örnsköldsvik: Eric Forsberg, , ornskoldsvik.se Härnösand: Birgitta Persson, , Energi- och klimatrådgivare Gävleborg Gävle: Dan Engdahl, , Sandviken: Hans Zetterholm, , Ockelbo: Eva Trolle Andersson, ockelbo.se Hofors: Jonas Sandin, , och Rickard Westling, , Bollnäs-Söderhamn: Anders Tång, , Ovanåker: Olle Berglund, , Ljusdal: Lennart Wing, , Hudiksvall: Östen Östman, , Nordanstig: Eva-Lena Berglin, , nordanstig.se medvetna satsningar på förnybara energikällor och effektivare energianvändning, bidrar energikontoren till en miljödriven tillväxt på regional och lokal nivå. En betydelsefull uppgift är samordningen av Sveriges kommunala energioch klimatrådgivare, vilken sker på uppdrag av Energimyndigheten. Det finns mer att läsa på energikontorens hemsidor. Där hittar du också länkar till många intressanta projekt och verksamheter! Tillsammans är vi många som har som uppgift att hjälpa till att ställa om och hjälpa dig med råd i energi- och klimatfrågor. Använd oss! Energi- och klimatrådgivare Jämtland Berg: Örjan Eriksson Bräcke: Linn Glad Härjedalen: Ann-Kristin Olofsson herjedalen.se Krokom: Örjan Eriksson Ragunda: Jimmy Anjevall Strömsund: Örjan Eriksson Åre: Henrik: Ilhamn , Östersund: Åke Möhring , Energi- och klimatrådgivare Dalarna Avesta-Hedemora-Säter: Mirjam Nykvist, , och Magnus Hellstrand, , Borlänge: Jacob Holgersson, , Ludvika: Bo Staaf, , Smedjebacken: Kerstin Angberg- Morgården, , smedjebacken.se Gagnef-Leksand-Rättvik: Annika Varghans, , och Hans Freij, , Falun: Mattias Ahlstedt och Niclas Sundstedt, , Mora-Orsa: Anna Jernqvist, , Malung/Sälen-Vansbro: Jessica Cedergren, , Älvdalen: Jan-Ove Rickardsson, alvdalen.se styr värmen! Det finns två sätt att styra värmen i huset. En utomhusgivare reglerar värmen ut till radiatorerna beroende på hur utetemperaturen varierar. Men om solen ligger på ena sidan av huset, eller om det blåser hårt mot en vägg, eller om det lagas mat eller bakas i köket, kan inte utomhusgivaren påverka temperaturen i de rum som blir varmare eller kallare. En radiatortermostat, däremot, mäter temperaturen i varje rum och anpassar värmeflödet i elementet så att värmekomforten blir bra oavsett om det är sol, hård vind, många människor eller värmealstrande apparater i rummet. vad är en kwh? En kwh är ett mått på energiförbrukning. Eldrivna apparater märks med ett wattal (W) som anger apparatens effekt W som används en timme = 1 kwh. En dammsugare som märkts med 1000 W och som används i två timmar förbrukar alltså 2 kwh. Men vi mäter inte allt i kwh. Värme mäts ofta i m 3. Här nedan är en tabell att använda vid omräkning. FAKtA 1000 kg pellets = 4900 kwh 1000 kg briketter = 4700 kwh 1000 liter (1m 3 ) olja = kwh 1 m3 björk = 1109 kwh 1m3 stjälpt flis = 859 kwh 1000 kwh fjärrvärme = 1000 kwh energipriser Att ange ett exakt energipris är svårt, då flera faktorer spelar in. Exempelvis varierar det rörliga elpriset mellan olika nätägare, i vilket område en fastighet är belägen typ av byggnad och Egen producerad ved Köpt ved, minst 1m3, färdighuggen (Priset är mycket varierande). Pellets, bulk 3 m3 Med hänsyn till pannverkningsgraden blir priset på den nyttig gjorda energin Vid köp av storsäck ca 500 kg eller småsäck blir priset högre. Större mängd = högre pris. El inklusive den rörliga nätavgiften Det höga elpriset på 1,70 kronor gäller t illsvidarepris till en lägenhetskund. Rörligt elavtal kan vara något lägre per kwh, kontrollera med din elleverantör om dagspriset. Att binda elpriset, alltså lämna tillsvidarepriset, blir lönsamt för alla elkonsumenter. Energipriset till bergvärmepump Villaolja oeldad. Priset är instabilt. Oljepriset styrs av världsläget, efterfrågan, samt valutakurser Med hänsyn till pannverkningsgraden blir priset på den nyttig gjorda energin Fjärrvärme För att termostaten ska jobba på bästa sätt i varje rum bör den kombineras med en utomhusgivare som styr den inkommande temperaturen till radiatorn utifrån ett troligt behov, utifrån rådande temperatur utomhus. Eftersom termostaten gör att tillskottsvärme från mänskliga aktiviteter eller värmeavgivande utrustning tas tillvara, minskar behovet av tillförd energi till huset. Termostater är därför inte bara bra för komforten, utan en vinst för ekonomin och miljön, särskilt i äldre byggnader med dålig isolering. Kan jag möblera mig till minskad energiförbrukning? Ja, absolut! Värmen som avges från element och andra värmekällor ska flöda fritt i rummet så det är viktigt att möbler, gardiner och annat inte ställs för tätt inpå elementen. Stor del av värmen försvinner ut genom fönstren så det är klokt att inte ställa soffan precis under, eftersom man oftast vill ha det varmt och mysigt där. En tjock matta håller värmen inne, liksom bokhyllor som kan isolera mot kalla ytterväggar. så vidare. Priset på Pellets är beroende på hur den köps; bulk, storsäck, småsäck och volym. Transportavstånd på ved påverkar priset, grad av klyvning vid färdighuggen ved och så vidare. 0,10-0,15 kronor/kwh 0,30-0,40 kronor/kwh ca 0,45-0,60 kronor/kwh 055-0,70 kronor/kwh 1., kronor/kwh* 0,33-0,58 kronor/kwh 1,30 kronor/kwh kronor/kwh 0,70-0,90 kronor/kwh *Inom det inre stödområdet är priset 0,12 kronor lägreberoende på lägre energiskatt. 20 energibilagan november 2011

5 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WYXZ-LÄN ANNONS Från den första november bor du i ett elområde Den första november infördes fyra elområden i Sverige som ska styra elpriset inom respektive område utifrån tillgång och efterfrågan på el. I de två nordligaste områdena fi nns ett överskott på el och i de två sydliga områdena Stockholm, och Skåne är elkonsumtionen större än produktionen. INFORMERAR SVERIGES FYRA ELOMRÅDEN Elområde Luleå (SE1) ÖVERSKOTT PÅ EL BEGRÄNSNING I ELNÄTET VATTENKRAFT Hur påverkas Sverige av elområden? Elpriset styrs av tillgång och efterfrågan på el samt elnätens förmåga att transportera el inom Sverige. Högre elpriser i söder innebär att fler kraftverk kan byggas där, medan lägre elpriser i norr betyder att fler industrier kan byggas där. Dessutom blir det tydligt var Svenska Kraftnät behöver förstärka elnäten. Varför delas Sverige upp i elområden? Beslutet att införa elområden har tagits av EU kommissionen eftersom Sveriges sätt att hantera överföringsbegränsningar i det svenska elnätet diskriminerar utländska kunder, framförallt danska kunder och företag där elen är betydligt dyrare. EU har som mål att skapa en gemensam elmarknad där kunderna ska kunna köpa el från vilket elhandelsföretag som helst i Europa. Elområdena ska stimulera till att nya kraftverk byggs där det är underskott på el, och till att elnäten förstärks för att kunna föra över mer el inom Sverige. Eftersom Sveriges sydligaste delar har stor elförbrukning men liten produktion kommer elområde Malmö ibland att få ett högre elpris än elområdet Stockholm. Elpriset kommer ofta att vara detsamma i alla elområden men inte alltid. Vad hände när elområdena infördes? När börspriserna fastställdes på den nordiska elbörsen visade det sig att elpriset vid införandet av elområden den första november blev detsamma i alla elområden under 18 av dygnets 24 timmar. Under de resterande sex timmarna blev elpriset högre än övriga landet i elområde Malmö. Den genomsnittliga prisskillnaden under dygnet uppgick till 1,7 öre/kwh. Vad gör jag som elkund? Generellt gäller det som kund lönar det sig alltid att vara aktiv på elmarknaden, och söka det avtal som passar bäst. Att skriva bra avtal är naturligtvis viktigare ju mera el man använder. Det är de såkallade elhandelsbolagen som man skriver avtal med. I energibilagans utgivningsområde gäller två elhandelsområden. Det är elområde Stockholm som normalt använder mera el och område Sundsvall som har överskott. Gränsen som går mellan elområde 3 Stockholm och elområde 2 följer inte riktigt kommun och länsgränser utan nätområden. Man kan via en webkarta se vilket nät område man tillhör. Bor du i närheten av kommungränserna mellan Dalarna Hälsingland och mellan landskapsgränserna Gästrikland Hälsingland kan det vara intressant för att se vilket område man tillhör. Läs mer på KÄRNKRAFT ÖVERSKOTT PÅ EL Elområde Sundsvall (SE2) BEGRÄNSNING I ELNÄTET UNDERSKOTT PÅ EL Elområde Stockholm (SE3) UNDERSKOTT PÅ EL KÄRNKRAFT BEGRÄNSNING I ELNÄTET Elområde Malmö (SE4) VATTENKRAFT KÄRNKRAFT 122x178 Ta ett steg för klimatet Jorden har feber. Vi måste agera. Nu finns Klimatsteget, IMs sajt där du kan lära dig leva mer klimatvänligt. Du kan dessutom omvandla dina utsläpp till träd, vedspisar och solceller i fattiga byar runt om i världen. Var med och ta ett steg för en rättvis och hållbar värld. Gå in på FOTO IM/MATTIAS PEDERSEN Sälj dina gamla grejer på lokus.se. Det smartare sättet att annonsera. Annonsera gratis! IM-422_NOV IM är en svensk biståndsorganisation som arbetar med: utbildning hälsa försörjning socialt arbete rättvis handel humanitära insatser opinionsbildning pg ENERGIBILAGAN NOVEMBER

6 skatt på kött? Energieffektivisering och konvertering från fossila till förnybara bränslen är två sätt att minska negativ miljöpåverkan. Ett annat sätt är att fundera på sina vanor och exempelvis välja vad man äter. Oavsett om du väljer vegetarisk mat av miljö-, hälso- eller etiska skäl så påverkas vår miljö positivt. I det lokala perspektivet betyder det mindre men i det globala perspektivet mycket mera. Den globala köttproduktionen har femfaldigats mellan åren medan världens befolkning ökade 2,4 gånger under samma tid. Dagens köttkonsumtion och köttproduktion är inte hållbar. Enligt en FN står boskapssektorn för 18 procent av de mänskliga växthusgasutsläppen globalt vilket är mer än bilar, flyg och båtar tillsammans.om du som konsument vill vara ansvarstagande och genom ditt val av mat bidra till minskad miljöbelastning ställs du inför många val och det kan vara svårt att veta vad som är rätt. Gamla vanor och mönster är också svåra att ändra. Några enkla miljövänliga tips är vegetarisk ärtsoppa på gröna eller gula ärtor och rostade rotsaker med getost. Gott och dessutom lagat på svenska, kanske till och med närproducerade råvaror. På en högre nivå bör våra politiker och tjänstemän våga införa fler vegetariska måltider i skolor och offentliga verksamheter. Kanske borde man också inom kampanjen Matlandet Sverige även utse vegetariska matambassadörer för att ytterligare utveckla Sverige som matland. Eller kanske ska vi göra som i Danmark har gjort och införa skatt på kött? tomas danielsson Lätt att välja rätt belysning! Glödlampan fasas ut och förr eller senare måste den ersättas ju förr desto bättre både för miljön och för din ekonomi. September 2011 förbjöds 60 W-lampan. Glödlampor är inte energieffektiva! Endast 5-10 procent av energin blir ljus, resten blir värme där i absolut bästa fall 50 procent kan utnyttjas. Det finns ny teknik på marknaden som ger ett bra ljus men som inte drar så mycket el. Vet du att: Bland de svenska hushållen har cirka 80 procent ineffektiv belysning, 60 procent glödlampor och 20 procent halogenlampor. Du sparar runt 500 kwh per år om du byter ut de tio mest använda glödlamporna mot lågenergilampor, eller 475 kronor under LED-lampans livslängd 2 watt och timmar jämfört med en glödlampa på 15 watt och timmar. Lågenergilampor innehåller en liten del kvicksilver och ska lämnas till kommunens insamling för el-avfall när de slutar fungera. Detta gäller även glödlampor och all annan belysning. Nya begrepp Alla lampförpackningar har idag en tydlig märkning. Vi är vana att köpa ljuskälla efter watt som faktiskt är ett mått på elektrisk effekt. Med nya alternativ av lampor måste vi lära oss att jämföra olika tekniker. Ljusflöde anger hur mycket strålning en ljuskälla avger i alla riktningar. Enheten är lumen (lm). Färgtemepratur anges i kelvin(k). En låg färgtemperatur, 2000 K (stearinljus) ger ett varmt sken och högre temperatur, ett kallare sken, K (halogenlampa), lysrör upp till K. En glödlampa har en färgtemperatur på 2700 K. Färgåtergivning mäts i Ra och anger ljusets förmåga att återge färger på ett naturligt sätt. Dagsljus och halogenlampor har Ra = 100. För allmänbelysning bör du välja en lampa med Ra över 80. På förpackningen finns bra information Livslängden, anges i timmar (h). En lampa är tänd i genomsnitt timmar/år. Upptändningstiden, anges i sekunder. Om lampan tänder på mindre än en sekund, får den kallas snabbtändande. Antal tändcykler, visas ofta med en on/off-knapp eller liknande, där siffran betyder att lampan klarar så många tändningar utan att livslängden påverkas. Om lampan är utformad för särskilt kalla eller varma miljöer anges det med en symbol. Finns ingen symbol är den avsedd för inomhusmiljö. Det måste varnas på förpackningen om lampan inte är dimbar. Lampans mått, anges i millimeter. Termen Energisparlampa. eller motsvarande får bara användas för lampor som har energiklass A. Kvicksilverhalten för lågenergilampor anges i milligram (tusendels gram). TIPS! Spara alltid kvittot vid köp av dyrare lampor såsom lågenergi- och LED-lampor. Då du kan reklamera lampan om livslängden inte stämmer med vad som stod på förpackningen. FakTa Ljusflöde (lumen, lm) Glödlampa Halogen Lågenergi LED h h h > h 15 W 119 lm 125 lm 136 lm 25 W 217 lm 229 lm 249 lm 40 W 410 lm 432 lm 470 lm 60 W 702 lm 741 lm 806 lm 75 W 920 lm 970 lm lm 100 W lm lm lm 150 W lm lm lm 200 W lm lm lm Tabellen visar olika lampors ljusflöde och livslängd. FÖRSTA, ANDRA, TREDJE! SUCCÉN ÄR TILLBAKA! NÄTAUKTIONEN MED BARA NYA SAKER! AUKTIONEN ÄR I FULL GÅNG! Gå in på FyndaNytt.nu och lägg ditt bud redan idag! BJUD PÅ PELLETS! Auktionen stänger 30/11 En nätauktion från 22 energibilagan november 2011

7 Kryss 7:a en tipspromenad i tidningen kryssa rätt och vinn energismarta grejer. Alla svar finns i texterna i energibilagan. 1. Hur mycket får man betalt av nätbolagen i Dalarna om man levererar el ut på nätet? 1 Elspotpriset minus 4 öre per kwh X Elspotpriset plus 4 öre per kwh 2 En krona per kwh 2. Hur mycket isolering ska man minst ha i en yttervägg om man bygger ett nytt hus med direktverkande el? cm X cm cm 3. Hur många kubikmeter (m 3 ) fossil olja motsvarar 10 TWh skogsbränsle? 1 1 miljon m 3 (1 miljard liter) X 10 miljoner m 3 (10 miljarder liter) miljoner m 3 (100 miljarder liter) 4. Vad är det för material i solavskärmningarna på bilden till höger? 1 Eternit som alstrar värme till kyla X Solcellslameller som alstrar el 2 Ljusreflekterande hårdplastskikt 5. Hur många procent energi sparar man om man återanvänder kapsyler? (Om varje svensk återlämnade 1 kapsyl per person motsvarar det 15 Volvobilar 15 ton.) 1 50 procent X 75 procent 2 85 procent 6. Hur många elområden har vi i Sverige från och med den 1 november ? 1 Fyra X Tre 2 Två 7. Bengt-Erik Löfgren menar att all el som ersätts med biobränsle minskar användningen av kol till att producera el. Hur många kwh kol går det åt till att producera en kwh el? 1 1 kwh kol för att göra 3 kwh el X 1 kwh kol för att göra 1 kwh el 2 3 kwh kol för att göra 1 kwh el De första 100 rättade tipsraderna vinner energismarta grejer. Namn... Adress... Telefon... E-post... Skostorlek... I.nästa.Energibilaga.skulle.jag.vilja.läsa.om: Mitt.bästa.energitips.är: Du.skickar.din.rad.senast.den.5.december.till: Gävle.Dala.Energikontor,.Box.834, Gävle Det var sämre förr. 1990: IDAG: : : IDAG: BARNADÖDLIGHET IDAG: IDAG: : 0 BARN UTAN SKOLA BARN SKYDDADE AV AGALAG BARNSOLDATER När vi läser tidningar eller ser på TV får man lätt intrycket att vi lever i en tid av katastrofer och misär. Men faktum är att många saker är bättre än på länge. Titta bara på diagrammen här ovanför. De visar att långsiktigt arbete ger resultat. Bli Barnrättskämpe och arbeta för att miljontals barn får en bättre morgondag. Besök oss på och bli månadsgivare idag. energibilagan november

8 UTBILDNINGEN SOM SKRÄDDARSYR FRAMTIDENS INGENJÖRER! Energisystemingenjör, Co-op 180 hp En kombination av studier och arbete i samarbete med näringslivet! Vi skapar ett naturligt band till en student där vi dels kan påverka utbildningen, dels lär känna hur personen fungerar socialt. Man kan se Co-op som en fyra års lång anställningsintervju. Per Sundin, ÅF-Effektiv energianvändning UTBILDNING ENLIGT CO-OP HÖSTTERMIN VÅRTERMIN Åk 1 Kurser, 15 hp Kurser, 15 hp Kurser 15 hp Co-op 1, 10 v Åk 2 Kurser, 15 hp Kurser, 15 hp Co-op 2, 10 v Kurser, 15 hp Åk 3 Kurser, 15 hp Co-op 3, 10 v Kurser, 15 hp Kurser, 15 hp Åk 4 Co-op 4, 10 v Kurser, 15 hp Kurser, 15 hp Examensarbete, 15 hp Ger 3-årig examen + 40 veckors arbetslivserfarenhet Effektiv och långsiktig rekryteringsstrategi för företag Utbildningen kan även läsas på 3 år utan Co-op. Arbetsperioderna söks av studenten, och eventuell anställning avgörs av företagen knutna till utbildningen. Stora utmaningar väntar inom energibranschen vad avser energieffektiviseringar, förnybar energi och ny teknik. Det gör det lättare att förstå kurserna i skolan med den praktiska erfarenheten från arbetsperioden. Co-op ger mer motivation och intresse åt studierna då man vet hur arbetslivet ser ut efter examen. Energibranschen behöver fler unga medarbetare. Co-op-utbildningen är en bra grund för att attrahera fram tida med arbetare, något som vi särskilt behöver göra eftersom vi lever i en energiintensiv region med närhet till flera tunga processindustrier. Gabriel Nordin, Co-op-student på Greencon Per Laurell, VD Gävle Energi CO-OP-UTBILDNINGAR VID HÖGSKOLAN I GÄVLE Energisystemingenjör, Co-op 180 hp Miljöteknik inriktning vatten, återvinning och energi, Co-op 180 hp Maskiningenjör, Co-op 180 hp Automationsingenjör, Co-op 180 hp (start ht 2012) CO-OP-FÖRETAG Bollnäs Energi Clean Production Centre Elektra Epsilon Fastighetssnabben FVB Gavlegårdarna Gavlefastigheter Greencon energi & miljö Grontmij Gävle Energi Pöyry Ramböll Rejlers Riksbyggen Samkraft Sandviken Energi Schneider Electric Stora Enso Sweco Söderhamn Nära Vattenfall (Forsmark) ÅF MER INFORMATION Funderar du på att läsa utbildningen eller är du ett företag och vill veta mer om hur du kan säkra din framtida kompetens? Kontakta Magnus Lemoine, projektledare, Besök oss på Facebook 24 energibilagan november 2011

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

inled Proline Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1

inled Proline Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 inled s 2015 information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 s 300 lumen 300 lumen silver COB vit COB silver DL-US-15AWAGE-DIM 300 Lumen DL-US-15ASAGE-DIM 300 Lumen 30-3

Läs mer

inled Proline X Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1

inled Proline X Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 inled Proline X Series 2015 information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 Proline X Series Riktbar 750 lumen! Riktbar 900 lumen! Proline X 15W COB Vit Specifikationer

Läs mer

Energihushållning. s 83-92 i handboken

Energihushållning. s 83-92 i handboken Energihushållning s 83-92 i handboken 13 mars 2013 Innehåll Vad är energi? Energikällor Miljöpåverkan Grön el Energieffektivisering Energitips Hur ser det ut i er verksamhet? Vad behövs energi till? bostäder

Läs mer

Energi. s 83-92 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk

Energi. s 83-92 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk s 83-92 i handboken 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Innehåll Vad är energi? källor Miljöpåverkan Grön el effektivisering råd Hur ser det ut i er verksamhet? Vad är energi? Allt som kan omvandlas till

Läs mer

3W inbyggd ljuskälla

3W inbyggd ljuskälla inled Pollare 2014 Pollare 3W inbyggd ljuskälla 7W COB LED 2700K LED Pollare P2 3W 20, 40 och 60cm - Pollare 20, 40 eller 60cm hög med 3W inbyggd ljuskälla. - Varmvitt ljussken på 3000K färgtemperatur.

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

inled Classic Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1

inled Classic Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 inled s 2015 information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 s Klassisk design, vit (blank) Silverfärgad, exklusiv look 3W vit 3W silver - Vit färg som passar i de flesta

Läs mer

inled Proline Series

inled Proline Series inled s 2014 1 5W 300 lumen 7W 450 lumen 5W COB vit 7W COB vit -. DL-US-15AWAGE-DIM 300 Lumen 30-35W 5W 50mm -. DL-US-17AWAGE-DIM 450 Lumen 40-45W 7W 60mm 2 10W 600 lumen 10W COB vit -. DL-US-110AWAGE-

Läs mer

inled Slimline Series Slimline series

inled Slimline Series Slimline series inled s series s hög hög riktbar vit riktbar silver - Extremt tunn, endast -. - klassad för badrum och - 7st LEDs. DLB-P-81VAWE-DIM temperatur Varmvit 2800K - Extremt tunn, endast -. - klassad för badrum

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

inled Classic Series information och support: web: telefon: !1

inled Classic Series information och support: web:  telefon: !1 inled s 2015 information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 s Klassisk design, vit (blank) Silverfärgad, exklusiv look 3W vit 3W silver - Vit färg som passar i de flesta

Läs mer

den nya upplysningstiden

den nya upplysningstiden den nya upplysningstiden Det är dags att släcka glödlampan och byta till bättre alternativ. Vi har koll på vad som gäller och hur mycket du kan spara. Välkommen in! ett bra byte för både plånboken och

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling När jag såg filmen tänkte jag på hur dåligt vi tar hand om vår jord och att vi måste göra något åt det. Energi är ström,bensin och vad vi släpper ut och det är viktigt att

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Framtagen av Länsstyrelsen i Skåne län 2012 Foton: Roza Czulowska och Björn Olsson Energihushållning är allas

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 22/5-2015 Fastighetsbeteckning: Brännö 1:12 Adress/ort: Björkåsvägen 18, Torup Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - -

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - - ENERGI DEKLARATION Skanör 40:11 2013-juli Mellangatan 38B Utfört av ENERGIDIREKT 23930 Skanör RCC Consulting AB Dekl.id:553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt och beställning Dekl id: 553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-20 Fastighetsbeteckning: Skultunaby 1:103 Adress/ort: Stockvägen 8, Skultuna Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

KÖPGUIDE. LED Dimning. Färgtemperatur

KÖPGUIDE. LED Dimning. Färgtemperatur LED Dimning Viktigt är att observera att LED belysningsprodukter som är dimbara skall ha en specifik produktmärkning. Det är dock ingen garanti att dimbara LED-produkter fungerar felfritt med olika dimrar

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-04 Fastighetsbeteckning: Lycke-Ryr 2:31 Adress/ort: Stora Ryr 110, Lycke Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-08 Fastighetsbeteckning: Symaskinen 23 Adress/ort: Håkantorpsgatan 110, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Agedynan 7 Adress/ort: Husmansvägen 13, Dalby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-27 Fastighetsbeteckning: Åkersberg 1:143 Adress/ort: Dammg 15, Höör Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2015-06-12 Fastighetsbeteckning: Moränen 2 Adress/ort: Saltsjövägen 4 / Lidingö Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED LAMPGUIDEN Så sparar du energi med LED ILLUMINATION LED DECORATION LED SPOTLIGHT LED PROMO LED LED - framtidens belysning LED (Ljus-Emitterande Diod) är en modern teknik för att producera ljus med elektricitet.

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Energianalys. Kjelles Blom och Fritidsmarknad

Energianalys. Kjelles Blom och Fritidsmarknad Energianalys Kjelles Blom och Fritidsmarknad Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och

Läs mer

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi 2 Energihushållning är allas ansvar Energieffektiviseringar leder till minskad användning av energi och därmed indirekt till minskade utsläpp av växthusgaser

Läs mer

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Företagen ska spara energi Många företag kan spara upp till 15 procent av sin energianvändning

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-17 Fastighetsbeteckning: Vanneberga 34:49 Adress/ort: Landöv 351, Fjälkinge Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag:

Läs mer

Energisamhällets framväxt

Energisamhällets framväxt Energisamhällets framväxt Energisamhället ett historiskt perspektiv Muskelkraft från djur och människor den största kraftkällan tom 1800-talets mitt Vindkraft, vattenkraft och ångkraft dominerar Skogen

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen.

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen. Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag Snåla med energin. Du får stöd på vägen. 1 2 Världens klimatsmartaste kraft är människans egen. Handlingskraften! Visst är det viktigt att välja rätt energislag.

Läs mer

Kvällen. Inledning och presentation

Kvällen. Inledning och presentation Idrott och energi Kvällen Inledning och presentation Information om projektet Energismart idrottsförening Energiarbete på anläggning Goda exempel Fikapaus Information om material och stöd från SISU Eknomiskt

Läs mer

Optimering -av energibesparingar i en villa.

Optimering -av energibesparingar i en villa. Optimering -av energibesparingar i en villa. Mats Karlström ce01mkm@ing.umu.se Stefan Lahti ce01sli@ing.umu.se Handledare: Lars Bäckström Inledning Än idag finns det många hus i Sverige som använder direktverkande

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Energieffektivisering i Svensk industri-

Energieffektivisering i Svensk industri- Energieffektivisering i Svensk industri- Vad gör Energimyndigheten? Energikonferens ENIG 2010-04-21 Mölndal Thomas Björkman Energimyndigheten Att prata om Stöd till: Forskning, affärsutveckling och företagens

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Uppvärmning? Tänk 100%!

Uppvärmning? Tänk 100%! Uppvärmning? Tänk 1%! 1% värmande besked till dig som vill ha både värme och framtid. Funderar du på smarta alternativ till att värma upp ditt hus? Egentligen är det enkelt du vill förmodligen ha ett system

Läs mer

inled Classic Series

inled Classic Series inled s 2014 1 Klassisk design, vit (blank) Silverfärgad, exklusiv look 3W vit 3W silver - Vit färg som passar i de flesta tak. Klassisk design. - Motsvarar en ca 25-30W - Litet elegant format, 86mm bred

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Hållbar utveckling Väst Västra Götalands regionala energikontor Joakim Achim Friedrich 031 3891483 joakim.friedrich@hallbarutvecklingvast.se Vad är en

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Glödlamporna är urfasade

Glödlamporna är urfasade Glödlamporna är urfasade Inom EU har alla matta och klara glödlampor förbjudits. Förbudet innebär att lamporna inte får importeras, men kvarvarande lampor får säljas och användas. Den fortsatta tidplanen

Läs mer

Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi.

Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi. Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi. Befolkningsökning och ökat energibehov Världens befolkning når 9 miljarder

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön. En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund

Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön. En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund Sammanfattning 19 av 20 är missnöjda med elpriset. Förtroendet för kraftbolagen är mycket lågt

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

Energirapport med smarta tips

Energirapport med smarta tips Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2016-10-17 Fastighetsbeteckning: Glimten 17 Adress/ort: Älvkvarnsgatan 3, Helsingborg Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag: Eklund

Läs mer

Elområden införs i Sverige den 1 november 2011

Elområden införs i Sverige den 1 november 2011 Elområden införs i Sverige den 1 november 2011 Svensk Vindkraftförening 25 år 13 april 2011 Kalle Lindholm, Svensk Energi de svenska elföretagens branschförening 1 2 Handel med el förutsätter transporter

Läs mer

10.00 Ljus och hälsa. Utbildning i bra och energieffektiv belysning Jämtlands och Västernorrlands län 2012-05-10.

10.00 Ljus och hälsa. Utbildning i bra och energieffektiv belysning Jämtlands och Västernorrlands län 2012-05-10. Utbildning i bra och energieffektiv belysning Jämtlands och Västernorrlands län 2012-05-10 Energimyndigheten Agenda 10.00 Ljus och hälsa - Ljusets direkta och indirekta påverkan på oss människor - Synergonomi,

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Eftermiddagens program

Eftermiddagens program Eftermiddagens program 13.00-13.30 Inledning 13.30-14.30 Miljö och klimat 14.30-15.00 Fika 15.00-15.30 Energi 15.30-16.30 Energieffektivisering 16.30-16.50 Goda exempel 16.50-17.00 Avslutning och Utvärdering

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-03-01 Fastighetsbeteckning: Ås 1:73 Adress/ort: Dalhemsgatan 9 / Finspång Besiktigad av (certnr): Jonas Johansson (5843) Företag: Eklund

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-09-27 Fastighetsbeteckning: Halmstad Eketånga 5:203 Adress/ort: Besiktigad av (certnr): Företag: Halmstadvägen 14 302 91 Halmstad Lennart

Läs mer

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Modity Energy Trading Energihandel som skapar kundvärden Modity ska vara en attraktiv och självklar motpart i alla former av bilateral och marknadsbaserad

Läs mer

Nya krav och möjligheter för belysning - ekodesign driver på utvecklingen

Nya krav och möjligheter för belysning - ekodesign driver på utvecklingen Nya krav och möjligheter för belysning - ekodesign driver på utvecklingen Northern Light Fair 2011-02-09 Peter Bennich, Energimyndigheten Innehåll Bakgrund varför styrmedel som ekodesign och energimärkning?

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2014-12-15 Fastighetsbeteckning: Yxan 3 Adress/ort: Mantalsgatan 12, Ytterby Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag: Eklund

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Energieffektiva företag i samverkan Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Fosieby Företagsgrupp 180 medlemsföretag med olika verksamheter, från tillverkande industri till kontor Uppfört 1970-1980-talet Använder

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

Mindre och bättre energi i svenska växthus

Mindre och bättre energi i svenska växthus kwh/kvm På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-02-11 Mindre och bättre energi i svenska växthus De svenska växthusen använder mindre energi per odlad yta nu än för elva år sedan. De håller

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Så är det! Arne Andersson

Så är det! Arne Andersson Så är det! Vår generation, i västvärlden, är den första någonsin som har kunskap om de stora risker för det mänskliga samhällets fortsatta utveckling på vår blå planeten som våra produktions och konsumtionsvanor

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-21 Fastighetsbeteckning: Linde 7:75 Adress/ort: Lyckogången 66 / Tyresö Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204) Företag:

Läs mer

50 kr till laget/klassen per såld produkt!

50 kr till laget/klassen per såld produkt! plats för din förenings logotype produkter 2015-2016 Jag som säljer heter:... ledbelysning övriga ledprodukter batterier 50 kr till laget/klassen per såld produkt! Ditt köp förverkligar drömmar! innehåll

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Fastighetsbeteckning: Ingarö-Långvik 1:366. Snösundsvägen 38 / Värmdö. Besiktigad av (certnr): Olle Lilja (5425)

Energirapport. med smarta tips. Fastighetsbeteckning: Ingarö-Långvik 1:366. Snösundsvägen 38 / Värmdö. Besiktigad av (certnr): Olle Lilja (5425) Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2016-05-03 Fastighetsbeteckning: Ingarö-Långvik 1:366 Adress/ort: Snösundsvägen 38 / Värmdö Besiktigad av (certnr): Olle Lilja (5425) Företag: Eklund

Läs mer

ENERGILEDNINGSSYSTEM ISO 50001 2014-06-03

ENERGILEDNINGSSYSTEM ISO 50001 2014-06-03 ENERGILEDNINGSSYSTEM ISO 50001 2014-06-03 CIT INDUSTRIELL ENERGI AB Chalmers teknikpark 412 88 Göteborg Susana Municio municio@cit.chalmers.se VERKSAMHETSOMRÅDEN Energieffektivisering Industri Ökad effektivitet

Läs mer

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER En del av verktyget: www.seeeffect.se SeeEffect har utvecklats i samarbete mellan Interactive Institute - Swedish ICT och Håll Sverige Rent. Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-28 Fastighetsbeteckning: Hilda 5 Adress/ort: Östanväg 58, Malmö Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-14 Fastighetsbeteckning: Åhus 30:11 Adress/ort: Sankt Jörgensv 6, Åhus Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag:

Läs mer