Januari Pipejet, styrenhet. Lätt att använda, ingen arbetsam kontroll av kemikaliehalter eller årliga kemikaliepåfyllningar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Januari 2010. Pipejet, styrenhet. Lätt att använda, ingen arbetsam kontroll av kemikaliehalter eller årliga kemikaliepåfyllningar."

Transkript

1 RT Januari 2010 Vattenbehandlingsapparatur RT X sv 1 (4) G21 RT /KH sv BAUER PIPEJETVATTENBEHANDLINGSAPPARAT Bauer Watertechnology bauer watertech nolo1.ay;===--- Bauer Watertechnology har specialiserat sig på vattenbehandling utan kemikalier. Bauer Pipejet är en vattenbehandlingsapparat utan kemikalier som bevarar de ursprungliga, livsviktiga mineralerna i vattnet. Apparaten lämpar sig för tapp-, uppvärmnings-, kyl- och befuktningsvattensystem. Apparaten består av en styrenhet, mikroprocessor, samt en behandlingsdel, rörspole, som ansluts till rörsystemet. I slutna system tillkommer dessutom en separat filtrering. FÖRDELARNA MED BAUER Tappvatten Förhindrar att det uppstår kalk- och rostavlagringar Hindrar upplösning av metaller, tex. järn, koppar, zink osv. Förlänger rörledningarnas livslängd Förbättrar funktionen hos vattenarmaturer, tex. termostatkranar Sparar energi då värmemotstånd förblir fria från avlagringar Höjer vattnets kvalitet Underhållsfri Värmesystem Reducerar korrosion i betydande omfattning Rengör systemet från avlagringar och hindrar uppkomsten av nya Hindrar upplösning av metaller, t.ex. järn, koppar, zink osv. Funktionsstörningar betingade av föroreningar, såsom onödiga felalarm, försvinner Förbättrar värmeöverföringsförmågan Håller värmeledande ytor rena Rent vatten har den bästa värmeöverföringsförmågan Termostater och ventiler som hängt upp sig blir rengjorda Miljövänlig, inga kemikalier som belastar naturen Möjliggör en ansenlig energibesparing Pipejet, styrenhet Lätt att använda, ingen arbetsam kontroll av kemikaliehalter eller årliga kemikaliepåfyllningar Kylsystem Reducerar korrosion i betydande omfattning Hindrar upplösning av metaller, t.ex. järn, koppar, zink osv. Funktionsstörningar betingade av föroreningar, såsom onödiga felalarm, försvinner Avlägsnar existerande avlagringar och hindrar att det uppstår nya Förbättrar värmeöverföringsförmågan, rent vatten har den bästa värmeöverföringsförmågan Miljövänlig, inga kemikalier som belastar naturen Möjliggör en ansenlig energibesparing Lätt att använda, ingen arbetsam kontroll av kemikaliehalter eller årliga kemikaliepåfyllningar Befuktningssystem Hindrar igensättning av befuktningsmunstycken och rörledningar Minskar underhålls- och reparationskostnader Jämn och säker befuktning Evaporatorernas elektroder får en betydligt längre livslängd PJ-321 HST DN32 PJ-401 HST DN40 bguer teclin~ PJ-501 HST DN50 PJ-50F HST DN50 b ue PJ-65F HST DN65 PJ-BOF HST DNBO PJ-100F HST DN100

2 RT X sv I RT /KH sv 2 VATTENBEHANDLINGSPROCESSEN Det kraftiga magnetfält med alternerande frekvens som med hjälp av mikroprocessorn induceras i rörspolen utkristalliserar mineralerna i vattnet till mikroskopiskt små kristaller, som efter behandlingen inte fastnar i rörsystemet, värmeväxlare eller vattenarmaturer. Tack vare behandlingen mjukas gamla avlagringar upp och börjar lossna några veckor efter det att apparaten har tagits i bruk. De avlagringar som försvinner kommer i form av mikroskopiskt små kristaller, som inte orsakar några smakeller funktionsstörningar. De föroreningar som uppstår i slutna system tas bort med ett separat filter. Med Bauer vattenbehandling uppnås betydande besparingar eftersom vattenarmaturerna och rörledningarna får en längre livslängd. Då avlagringarna i värmeväxlare och värmemotstånd försvinner för gott sparar man också energi. KuluNet förbrukningsrapport I SI" ~ i:~kusoy Tolkningsdlrektiv (6650) HUS C. D, E OCH F HELSINGFORS FJARRVARME BYGGNADSVOLYM: m' 1.1 Må nadslörbruknlng av virme--enorgl MWh Tid!p!riod Realserad Anci'lng Nonnefad Andmg 1-11 / 2002 i552,1 [ 10 %!578,1 i % 1 11 /2001 i 614 i i :::::;:;:~föregående ir =u=~ret c u"t"ouw1o~n1ngiare , Tidsperiod 1 2 l t2 manod 2.1 Månadsförbruknlng av vatten m FÖRBRUKNINGSRAPPORT Andring I Årsförbrukning v vatten m ~,,...,... ~IMirlA<nrgunder~ ;8573,3 ;185 ;538 Föreg6cnde års förbrukning!8182,6 176,5 ~513 tm<jeuört>rukning i motsvarande fastigheter {7139 i 154 i VariabOn:Slr'llel'Va tör KrbnJ<ningen I m:tsy. lastigheter IJboeode/dygn Galvaniserade kal/vattenrör innan Bauer vattenbehandling har installerats I slutna värme- och kylsystem består avlagringarna i huvudsak av metaller som upplösts i systemen bl.a. på grund av syrets inverkan. Bauer-anläggningen är underhållsfri, den kräver inga uppmjukningssalter eftersom den är fri från kemikalier. ANNAT HOGHUS BYGGNADSÅR: 1984 BOENDE: 127 'C : År 2002 Rapportens datum 7/ Arsfört>rukning av vimmhtncrgl 1.3 Medelavkyln1ng av ljårrvårmevattnet..., M Wh kwhlbm ~~-~~~~~~~-~~~ :t;;~:;;;;;;;::=:=:=:=::::::;;::::;;::;;;;:: Tidsperiod 1-11 / ""' ,...L ' s månad 3.1 Mlnadsförbruknlng av elektricitet MWh MWh... A I - Mdring -.. I Il 12 """"' 3.2 Arsförbrukning av el-energi MWh -~... ~ ;69.6!4.3 Föregående Ara förbrukning!74,6 i4 6 Medetförbruknlng I motsvarande fastigheter 164, 1 j4:02 Varfa!k>'ollt_IOr_i""" - kwhlbm"' l<whlbm' 0 Suomen Talokeskus Oy Förbrukningsrapport för under 1989 uppförda höghus. Värmesystemet var tidigare kemikaliserat och det förekom rikligt med igensättningar och regleringsstörningar. Bauers vattenbehandling och filtrering installerades i november 2001 sedan kemikalierna hade sköljts bort. Järnhalterna i värmecirkulationsvattnet minskade snabbt, störningarna försvann och man kunde återgå till de planerade inställningarna av temperaturerna. Nedkylningen av vattnet ökade och ändringen i energiförbrukningen var -10 %. Förbrukningsrapporten är från Samma galvaniserade kal/vattenrör ca 16 månader efter installationen av Bauer. ANVÄNDNINGSOBJEKT Bostadshus Hindrar att det uppstår rost- och kalkavlagringar i tappvattnet Skyddar värme- och kylsystem mot rost och andra avlagringar Avlägsnar redan existerande flödeshinder i rörledningarna Industrin Skyddar värme- och kylsystem av alla storlekar mot avlagringar och korrosion Håller värmeöverföringsytor rena och fria från avlagringar och sparar på så sätt energi Hotell/badinrättningar Minskar kemikaliekostnaderna Hindrar att det uppstår kalk- och rostavlagringar Minskar underhålls- och reparationskostnader för köksmaskiner Underlättar lokalvårdarnas arbete Storkök Minskar underhålls- och driftkostnader eftersom köksmaskiner såsom kaffekokare, diskmaskiner, kombinationsugnar etc. förblir fria från avlagringar Bryggerier Minskar mängden kemiska tillsatsämnen i såväl lutbad som andra tvättprocesser Livsmedelsindustrin Minskar de avlagringar som orsakas av kalktvålar och salter Förbättrar vattnets kvalitet Offentliga byggnader, sjukhus, skolor etc. Minskar uppkomsten av rost- och kalkavlagringar, avlägsnar existerande flödeshinder Förbättrar vattnets kvalitet Skyddar värme- och luftkonditioneringssystem utan kemikalier

3 3 RT X sv I RT/KH sv INSTALLATIONER I tappvattensystem installeras Bauers vattenbehandlingsapparat i flödesriktningen efter vattenmätaren, före fördelningsröret. Rörspolen kan installeras på såväl ett lodrätt som vågrätt rör. Flödesriktningen i det inkommande vattnet till rörspolen saknar betydelse. Om man önskar skydda någon viss del av rörledningen eller någon apparatur, kan apparaten också installeras på dess inkommande ledning. Bauers vattenbehandlingsapparat får inte ha mindre diameter än systemets vattenmätare. Tappvatten installation Vattenmätare ' -;\ I I._/ Filter (vid behov) Installation i slutet (kyl- eller värme-) kretslopp I ett slutet system installeras Bauers vattenbehandlingsapparat antingen direkt på röret (då rördimensionen tillåter, får inte pressas samman) som en del av rörledningsnätet eller som förbikopplingsinstallation på sidan av originalrörledningen (vid stora rördimensioner). I vågräta installationer installeras rörspolen alltid vid sidan av röret i samma höjd, inte på ovan- eller undersidan av röret. I förbikopplingsinstallationer skall man använda 45 graders vinklar eller reglerventiler för att garantera ett tillräckligt flöde. Cisterncirkulationsinstallation är också ett mycket väl fungerande alternativ. I slutna system skall man dessutom alltid använda särskild filtrering. Installation i slutet kretslopp med förbikoppling Vy från ovan Flödesfångare &~-~ ~ Bauer ~ Installation i slutet kretslopp direkt på röret 1. Det bästa alternativet är installation direkt på röret. 2. I förbikopplingsinstallationer är det bästa alternativet installation i lodrätt rör. 3. I vågräta installationer skall man undvika att det uppstår slam- eller luftficko r. Installera alltid vid sidan av röret i en vågrätt dragning i samma höjd. 4. Rörets ändar fasas så att de passar till stamröret. På ingångssidan lämnas en liten flödesfångare eller så måste man använda en reglerventil för att säkerställa ett tillräckligt flöde. Cisterncirkulationsinstallation,-Reglerventil min.300 Tekniska data Installation med förbikoppling Rördimension, koppling Vikt Längd L Pipejet kg mm PJ-321 HST DN 32 innergänga PN PJ-401 HST DN 40 inneraänaa PN PJ-501 HST DN 50 inneraänga PN PJ-50F HST DN 50 fläns PN16 DIN PJ-65F HST DN 65 fläns PN16 DIN264?_ ~---!.?~---- -~Q PJ-80F HST DN 80 fläns PN16 DIN PJ-100F HST DN 100 fläns PN16 DIN Tryckklassen för alla Pipejel rörspolar är PN16 och rörmaterialet är syrebeständigt stål AISI 316. Maxtemperatur på det material som passerar genom rörspolen är 11O C. Temperaturen där elektroniken är placerad är C. Inkapslingen av elektroniken IP65. Alla komponenter i apparaturen är tillverkade enligt standarden ISO Installation direkt på röret

4 RT X sv I RT /KH sv 4 FILTRERING I kommunala tappvattensystem behövs det ytterst sällan extra filtrering i fastigheterna, för vattenverken ser till att halten av fasta partiklar i det utgående vattnet är låg. På ställen där det används mycket känsliga system eller instrument är det skäl att särskilt överväga behovet. I slutna system är vikten av filtrering desto större. Fastän inga utomstående föroreningar kan komma direkt in i ett slutet system, kan där finnas kvar rester från installationen och korrosions- och installationsrester som uppstår i dem exempelvis i samband med reparationer. Dessa föroreningar åstadkommer funktionsstörningar, ökar underhålls- och reparationskostnaderna samt förkortar systemens livslängd. Då det finns synliga föroreningar i systemet är situationen redan mycket allvarlig. Förutom anskaffningen av filter är det viktigt att försäkra sig om att filtreringen fungerar. Mycket ofta gör en värmeväxlare tjänst som filter i systemet: den samlar in föroreningar, men är ett mycket dyrt filter. Filtren kompletterar Bauer-apparaternas resultat i slutna kretslopp. Filtreringen dimensioneras enligt initialrenheten i systemet samt volymen. Vid filtreringen utnyttjas antingen den pump som finns i systemet eller en egen separat pump för filtret. Den vattenmätare som åtföljer de små filtren hjälper till vid inställningen av det optimala flödet samt vid underhållstillsynen. De vanligaste filterbehållarna för användning i system under 10 m 3 : 10" 0T58BW 10" SS316BW 20" 0T58BW 20" SS316BW Det är fördelaktigast att installera tillräcklig filtrering i systemen redan från första början. Installation av filtret över pumpen (exempel) n---\1 e \. VATTEN MÄTARE OBS! FllffiETS FLÖDESRIKTNING _REGLERVENTIL Mini 250 SS316 Filtrering över pumpen De djupfiltrerande Bauer-patronerna har utvecklats för kontinuerligt industriellt bruk. Bauer-patronerna har en utomordentlig förmåga att binda och behålla föroreningar. Utbytbara patroner garanterar effektiv renhet. Inget tvetydigt och tidskrävande tvättresultat. Då systemet blir renare minskar bytesfrekvensen. Beställ tilläggsmaterial, visning, CD-rom med dimensioneringsanvisningar och tekniska data för filtren. Rätt till ändringar förbehålles Mini 250 SS316 med locket öppnat bauer IMPORT, FÖRSÄLJNING OCH SERVICE Bauer Watertechnology AB Box JÄRFÄLLA Tel + 46 (8) watertechnolo Y===--

5 Starka skäl för bauer tochnology co 1. Förlängd livslängd på rörsystemen \:> " 2. Sänkt underhållskostnad 3. Minskad energiförbrukning 4. Klart bättre vatten 5. Naturligtvis utan kemikalier bauer wateltechnolo.gy Bauer Watertechnology AB Box 243, Järfälla Tel

6 easyfairs Fastighetsmässa Med 20 års erfarenhet i Europa och 10 år i Skandinavien vet vi att vår Bauer Pipejet vattenbehandlingsteknik förlänger livslängden hos tappvatten-, värme- och kylsystem betydligt, berättar Thorbjörn Almroth för Bygg & Fastighet. - Vi har även fått bekräftat från våra nöjda kunder att vi hjälpt dem att spara in 10 % och ibland mer på uppvärmningskostnaderna. Som ringar på vattnet har detta även inneburit minskade klagomål från deras kunder, konstaterar Thorbjörn nöjt. Förlängd livslängd på rörsystem gynnar både plånbok och fastighet auer Waterrechnology har specialiserat sig på en teknik för kemikaliefri elektromagnetisk vattenbehandlingsteknik som kan insralleras i al la typer av fastigheter och industrier. Bauer Pipcjet vattenbehandling lämpar sig för tappvatten, värme-, kyl- och befuktningssystem. Vattenbehandlingsapparaten genererar ett dynamiskt pulserande elektromagnetiskr kraftfält som oberoende av vattnets kvalitet och hårdhet och oavsett rörmateriel, renar rörsystem, värmeväxlare, radiatorer, pumpar, ventiler, kranar och vattenarmaturer från alla avlagringar såsom kalk, järn, koppar och andra vaccenlösliga metaller. Korrosionen slutar att belasta systemet och bakterietillväxten minskar därmed avsevärt. Ökad effektivitet i systemet En minskad korrosion ökar systemens ctfekrivirct och förlänger livslängden i hela systemet och de ingående tekniska vattenarmaturer som innebär färre vattenläckage och vattenskador. Bauer Pipejet kemikaliefria vattenbehandlingssystem installeras cenrrajt i fastighetens system, vilket tar Rör före & efter Bauer installation cirka cre till sex rimmar per system och inga ingrepp behöver göras i den enskilda lägenheten eller lokalen. Det kan ta cirka två till sex månader för att se effekt i ett äldre rörsysrem och ert par år för att få etc helt rent system. Bauer PipeJ er installationer finns hos privata och kommunala bostads- och fastighetsbolag samt en rad av HSB's och Riksbyggens bostadsrättsföreningar, samt hos privata sådana. - Hotell, sjukhus, vårdcentraler och industrier har även de fatt systemet installerat med mycket goda erfa renheter. Med detta vill jag låta ett par av våra kunder komma till tals om våra installationer, avslutar Thorbjörn Almroth p:i Bauer Warcncchnology. Nöjda kunder - Systemet var i ett bedrövligt skick med alldeles för höga framledni ngstemperacurer framtvingat av ojämn värme i huset {kalla lägenheter). Vid 0 grader var framledningstemperamr en till elementen 75C. Tre veckor efter Bauer-installationen hade vi sänkt framledningstemperaturen med 25C till cirka 50C vid 0 grader uromhus. Vi har ungefår 30 % lägre uppvärmningskosrnad. Det viktigaste för oss är att vi under tio års tid hade ständ iga klagomål från de boende när dec gällde uppvärmningen men har sedan Bauerinstallationen inre haft ecr enda klagomål. Det säger en mycket nöjd Trond Olsson, scyrelseledamot i Bostadsrättsföreningen Munklägrec i Stockholm. Göran Kampe, styrelseledamot i Boscadsrättsföreningen Rosengården med 166 lägenheter i Vallentuna, berättar gärna om alle Bauer gjort och är positiv till Bauers del av deras totallösning. - Rosengården är en väldigt fra måt förening med stort teknikintresse. Ursprungligen hade de en oljeuppvärmd fastighet, därefter fjärrvärme. Nu är där pellers och både bergvärme, luft /vatten-värm epumpar plus spersolja. Bauer är på samtliga system till mycker stor belåtenhet, säger Göran Kampe avslutningsvis.

7 Brt Enebacken i Mölndal har noterat jämnare värme i radiatorerna och mindre vattenskador sedan man installerade elektr omagnetisk vattenrening i sina undercentraler och fastighetsskötaren Mikael Johansson är mycket nöjd. ~Jro. R,,NYHou. s1hom lektromagnetisk metod ska rädda rörsystemen Bostadsrättsföreningen HSB Dalslänten i Skövde investerade cirka 1 oo ooo kronor för att installera elektromagnetiskt vatten behandling mot värmesystemets värmepumpar. - Resultatet blev betydligt bättre än vad vi förväntade oss. Drift och underhållskostnaderna har minskat betydligt, berättar vicevärden Stig Kylden. Pay off-tiden blev mindre än tre år. Br f HSB Dalslänten omfattar totalt 60 radhus, 45 med 4 rum och kök, boyta 98 m2 och 15 med 5 rum och kök med 116 m2 boyta. Dessutom finns gemensam tvättstuga och tre förråd bestämde man sig för att skrota två av tre oljepannor och installera fjärrvärme. -7 WS-FORUM #' APRIL

8 --- - vattenbehandling --7 Samtidigt aviserade Skövde kommun en kraftig höjning av fjärrvärmetaxan och föreningen ändrade sina planer. - Vi kontaktade en lokal värmepumpinstallatör vilket resulterade att vi valde ett alternativ med värmepumpar i stället, säger Stig Kylden. Vatten från reservvattentäkt Värmepumparna tar vatten från en närliggande kommunal reservvattentäkt. Vattnet har normalt en temperatur på cirka 7-11 c. - I värmepumparna sänker vi vattentemperaturen med 3-4 grader innan det leds vidare till en brunn. Därifrån pumpar man behandlat vatten till snökanonerna i slalombacken. Lönsamt, både för oss och Fritidsförvaltningen, menar Stig Kyl den. - I början hade vi stora problem med kalk- och järnavlagringar i plattvärmeväxlaren. Stig Kylden minns inte exakt, men tror att plattvärmeväxlaren har servats minst Lars Eriksson, till vänster, och Ronny Domeij, till höger, arbetar som egna konsulter i Västsverige medan Lars Hansson, i mitten, ansvarar för södra Sverige. Alla tre är representanter för Bauer Watertechnology. FOTO ROVNVHOLMS!kuM tre-fyra gånger mellan 1986 och 2008 då man installerade elektromagnetisk rening av vattnet. - Varje service kostade mellan kronor. en ny värmeväxlare kostade cirka kronor. Sedan 2008 har vi inte behövt göra någon service samtidigt som drifttiden har minskat avsevärt på den befintliga oljepanna som startar vid behov. Bostadsrätter i Mölndal Även HSB BrfEnerbacken i Mölndal har installerat elektromagnetisk vatten behandling med goda resultat. Totaltomfattar föreningen 250 lägenheter i fem olika byggnader. - Vi hade stora driftstörningar i värmesystemen och omfattande vattenläckor på varm- och kallvattenledningar i byggnaderna, berättar fastighetsskötaren Mikael Johansson. Vi försökte öka verkningsgraden genom att justera pumpar, grupp- och termostatventiler. Det hjälpte tillfälligt, sedan var vi tillbaka på ruta ett igen. Problemen löste sig 2008 efter att man installerat elektromagnetisk vattenbehandling i samtliga undercentraler. Man kunde även reducera vattentryck och flöde i både värme- och vattenledningar och problemet med vattenskador upphörde. - Efter installationen har vi fått jämnare värme i radiatorerna samtidigt som vi kan hålla en lägre framledningstemperatur under höst och vår jämfört med tidigare. Vi ser också mätbara resultat som visar att investeringen har gett snabba och positiva resultat. Det enda man har behövt göra är att återställa den ursprungliga injusteringen av pumpar och ventiler. "Hemligheten"... I Skövde och Mölndal har man installerat Bauer PipeJet kemikaliefria vattenbe- För att komma till rätta med ständigt återkommande vattenskador har man i Mölndal installerat reduceringsventiler tillsammans med vattenreningen. Trycket reduceras från cirka 7-8 bar till cirka 4-5 bar. >0 10 p ; / NVHOLMSll>vM 112 VVS-FORUM #4 A PRIL 2012

9 vattenbehandling -Så här såg plåtarna ut i värmeväxlaren tidigare. De måste rengöras med jämna mellanrum - cirka 3-4 gånger mellan 1986 till 2008, berättar vicevärden Stig Kyld en i Skövde. FOTO R" 1 '~YHOLM S TROM handling. Tekniken bygger på att vattnet passerar genom ett elektromagnetiskt kraftfält där jonerna och mineralerna slås ihop till mikroskopiskt små kristaller. Kristallerna har då inte längre någon laddning utåt och kan därför inte fastna och skapa nya avlagringar i rörsystemet. Kristallernas viktigaste funktion är att mjuka upp och ta bort befintliga avlagringar och skydda mot att nya avlagringar uppstår. Efter behandlingen samlas de kristalliserade avlagringarna upp i ett filterpaket i systemet och i tappvattensystem följer avlagringarna med ut i avloppet utan att det fastnar i ventiler, pumpar, värmeväxlare eller rörsystem. - Vår teknik fungerar utmärkt, vilket bekräftas av våra kunder, berättar Lars Hansson. Bauer Watertechnology i Helsingborg. Redan efter några månader efter installationen kan man se tydliga förbättringar, men det tar normalt mellan ett till tre år innan alla föroreningar är borta i systemet. Och då talar Lars Hansson inte bara om mekaniska föroreningar. - Genom att ta bort föroreningarna i systemen eliminerar vi också risken för bakterietillväxt, därför att vattenbehandlingen tar bort avlagringarna som är födan för bakterierna. 1. HSB Brf Dalslänten valde alternativet värmepumpar när Skövde kommun aviserade en kraftig ökning av fjärrvärmetaxan. Ett beslut som man inte ångrar. Det har vi tjänat in flera gånger om, säger vicevärden Stig Kylden. 2. Här har man bytt ut den tidigare ledningen för varmvatten cirkulation mot ett system integrerat med varmvattenledningen via en speciell ventil. J. Ytterligare ett exempel där man har kopplat ihop en yttre ledning med varmvattencirkulation med en inre via en speciell ventil. FOTO RO\ NYHOLMSINvM Bättre verkningsgrad Trots att man vet att avlagringar i rörsystemen ökar isoleringsförmågan med cirka 25 procent är det svårt att förutsäga energibesparingarna med Bauers elektromagnetiska vattenbehandling. - Det beror helt på hur förorenat hela systemet är innan man gör en installation, säger Lars Hansson. Lägre drift- och underhållskostnader samt en bestående kostnadssänkning med 5-35 procent för tappvatten och värmesystem. För kylsystem är besparingen ofta betydligt högre. Om det finns värmepumpar i systemet så återgår COPfaktorn till den effektivitet som var från början. -Tekniken bygger på en kemikaliefri vattenbehandling och på sikt kan man även räkna in andra samhällsekonomiska effekter, till exempel förlängd livslängd av hela värmesystem och mindre belastning på reningsverk. tilllägger Lars Hansson. Även stambyten och liknande åtgärder av tappvatten och värmesystem kan skjutas upp många år framöver. Tysk innovation Bauer Watertechnology utvecklades i 1)'skland för drygt tjugo år sedan av professor Harald Bauer och företaget är sedan åtta år representerat i Estland, Ryssland och Norden genom ett gemensamt moderbolag i Finland. Harald Bauer och det finska bolaget äger vardera 50 procent av företaget. Sedan 2002 finns ett svenskt dotterbolag med totalt tio representanter med marknads- och försäljningsansvar för lokala distrikt. Det svenska huvudkontoret finns i Järfälla med Thorbjörn Almroth som chef. Från 2005 har omsättningen ökat från 2 miljoner kronor till nuvarande 10 miljoner. -Tekniken är relativt ny och okänd i Sverige, säger Ronny Domeij och Lars Eriksson, båda representerar de Bauer Watertechnology i västra Sverige. Men intresset har ökat markant runt om i landet. Många fastighetsägare och konstruktörer börjar nu höra av sig eller besöker oss på olika mässor. Royny Holmström i S FORUM #' APRIL

10 Nominerad 2010 BAUER WATERTECHNOLOGY AB bauer. technol<>gy Bauer Watertechnology har utvecklat ett vattenreningssystem utan kemi kalier baserat på ett dynamiskt pulserande elektromagnetiskt kraftfält som oberoende av vattnets kvalitet. hårdhet och oavsett rörmaterial på lång sikt renar rörsystem, värme 1äxlare, pumpar. ventiler. vattenarmaturer från avlagringar som kalk, järn. koppar och andra vattenlösliga metaller. Korrosionen slutar att belasta systemet och bakterietillväxten minskar avsevärt. Det kraftiga magnetfält som induceras utkristalliserar mineraler i vattnet till mikroskopiskt små kristaller, som efter behandlingen inte fastnar i rörsystemet. De gamla avlagringarna 1 rörsystemet mjuka upp och börjar lossna och försvinner som mikroskop:skt små kristaller. I ~lutna s,stem måste filter anvjndas för avlägsna dessa cm/ kristaller. Produkten kan användas i alla typer av tappvattensy.tem och cltercirkule rande värme och kylsystem. I gamla vattensystem uppnås bestående sänk ningar av kostnaderna för drift, service. underhåll, energiförbrukning och investeringskostnader. Eftersom avlagringar i3olerar gånger bättre än stål, erhålls väsentligt bättre verkningsgrad i värmeväxlare när avlagringarna avlägsnats. I industriella värme och kylsystem. värmeväxlare, maskiner. pumpar. radiatorventiler och radiatorer kan det betyda besparingar i energikostnader på mellan 5-30%. I industriella tappvattenliknande syo;tem. värmeväxlare. maskiner. pumpar, kranar, ventiler, toaletter, duschar och tvättmaskiner kan besparingen i energikostnader bli mellan 5-15%. - ' j' l~ KUNDENS UTIÅTANDE: Hos Sapa 'rofller i Vetlanda förekom problem med att värmeö!er färingen och k; ningen inte var t1 :fredställande. Det fanns mycket smuts och korro-ionsrester i kopparslingorna till ugnarna, i \ärmeväxlarna och i järnrören. Demontering och rengöring av värmeväxlarna genomfördes 2 3 ggr per.;r. Kopr,arslingorna till ugnarna gick inte att rengöra med kemikalier eftersom det förvärrade korros1onsutvecklingen. Problemen var störst under sommartid. Vi hade, före installation av Bauers vattenbehandling, ugnsbyte var 1 O:e vecka, vilket nu har förlängts till vw 16:e vecka och filterbytesintervallen har förlängts från 1 till 2 månader. För våra värmeväxlare har rengöringsbehovet reducerats med ca 30%..JURYNS UTLÅTANDE: ll<1.1t'' W,ite wci1110 OfW l1dr app..:er<1t la10 telno:og p:i t!t ivtt o n'.1de Med rn.ov.1 11.ghet folu$ 'la 11ari nnov<it "t utvpclat e 1 ;'lsta at 0 1s och anv;1nda vjn1.g q1etod neo gou be'>spa" 1gspote1t1al L<m1pad fö ' sto t sett alia fö eko w11a'lde '0'$YSte11 för vatten.!)oynamate Parker

11 STORA PRODUKTIVITETSPRISET 2010 Enligt tradit ionen är det på mässan Underhåll som branschorganisationen Underhåll sföretagen presenterar vem som vinner det prestigefyllda vandringspriset. På de följande sidorna presenterar vi de nominerade företagen. NOMINERADE FÖRETAG: ARETICS AB AXXOS INDUSTRISYSTEM AB BAUER WATERTECHNOLOGY AB CHA LMERS EUROMAINT INDUSTRY AB LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET RENISHAWAB SPM INSTRUMENT A B PRISET Priset är ett svenskt leverantörspris avsett att uppmärk samma gjorda underhållsinsatser som resulterat i ökad lönsamhet hos köparna. Utmärkelsen syftar till att stimulera både leverantörer och underhållsköpare att konkretisera nyttan av underhåll i ekonomiska termr:r, att sprida kunskap om lönsamt underhåll samt att stimulera le 1erantiirernas och branschens utveckling. KRITERIER De lönsamhetshöjande effekterna väger tyngst i juryns bedömningar, men även graden av visionärt nytänkande och hur utvecklingsarbetet bedrivits värderas. För att kunna jämställa de olika tävlingsbidragen tar juryn också hänsyn till den allmängiltighet som de olika produkterna och tjänsterna har. Innovationer har prioritet före äldre lösningar. Dock gäller att bedömningarna görs på faktiskt uppnådda. av kunden verifierade, result3t. De flesta underhållsåtgärderna har också en positiv miljöpåverkan och därför värderas även uppskattningar av miljökonsekvenserna..jury OCH PRISUTDELNING Juryn, som sammanträtt 2 gånger. består av 6 medlemmar: Professor Per Schjölb,)rg TH, Trondheim Professor Kenneth Holmberg VTT. Helsingfors Professor Anders Kinnander CTH. Göteborg Professor Ulf Sandberg 'attenfall o Luleå TU. Luleå Uh-chef Jukka S 1anljung, Rukki, Brahe tad Ordförande Per Möller, \'d ldhammar, Stockholm Prisutdelare Investmentbolaget RATOS VD Arne Karlsson Juryn är enväldig och dess beslut kan inte överklagas. Priset delas ut i samband med den vartannat år återkommande mässan UNDERHÅLL i Göteborg. SPONSORER TILL STORA PRODUkT1 v,tetspsp'ilset ~~~~~~~~~~~~~~!)oynamate Parker

We Accept The Challenge In All Water Systems

We Accept The Challenge In All Water Systems We Accept The Challenge In All Water Systems Bauer Watertechnology är specialiserat på kemikaliefri vattenbehandling Tekniska produkter som minskar kostnader och miljöbelastning samt höjer effektiviteten

Läs mer

We Accept The Challenge In All Water Systems

We Accept The Challenge In All Water Systems We Accept The Challenge In All Water Systems Bauer Watertechnology är specialiserat på kemikaliefri vattenbehandling Tekniska produkter som minskar kostnader och miljöbelastning samt höjer effektiviteten

Läs mer

Bauer Watertechnology är specialiserat på kemikaliefri vattenbehandling

Bauer Watertechnology är specialiserat på kemikaliefri vattenbehandling Bauer Watertechnology är specialiserat på kemikaliefri vattenbehandling Tekniska produkter som minskar kostnader och miljöbelastning samt höjer effektiviteten och kvaliteten i vattensystem. De är lätta

Läs mer

VATTENBEHANDLING I VÄRME- OCH KYLSYSTEM

VATTENBEHANDLING I VÄRME- OCH KYLSYSTEM VATTENBEHANDLING I VÄRME- OCH KYLSYSTEM Ett tryggt och ekonomiskt val för fastighetsägare Länge har korrosion och beläggningar på vattensidan i kyl- och värmesystem varit någonting att leva med, trots

Läs mer

!" # $ %&%%'% &%&(%%

! # $ %&%%'% &%&(%% !"#$%&%%'% &%&(%% &)*+,-+./-010/*+223 *+223... 3 ()21442... 3 2.1 ANSLUTNINGAR:... 3 2.2 RÖRLEDNINGAR:... 3 2.3 UPPACKNING:... 3 2.4 INSTALLATIONSPLATS:... 3 2.5 FYLLNING OCH START AV UTRUSTNINGEN... 4

Läs mer

TEKNIK. inom värme, ventilation, sanitet, energi och kyla. teknik@vvsforum.se

TEKNIK. inom värme, ventilation, sanitet, energi och kyla. teknik@vvsforum.se TEKNIK inom värme, ventilation, sanitet, energi och kyla teknik@vvsforum.se Brf Enebacken i Mölndal har noterat jämnare värme i radiatorerna och mindre vattenskador sedan man installerade elektromagnetisk

Läs mer

VVS. Vattenrening. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. Vattenrening. EL & VVS - för din säkerhet Vattenrening VVS Med rätt vattenfilter kan du ta bort sand, sediment, grövre partiklar, utfällt järn samt dålig lukt och smak. Filter finns också om du behöver avkalka vattnet. EL & VVS - för din säkerhet

Läs mer

Investera i framtiden - och tjäna på det

Investera i framtiden - och tjäna på det Nytänkande miljöprodukter som sparar energi och miljö Investera i framtiden - och tjäna på det Ett nytt sätt att tänka behandling av hetvatten- och kylvattensystem i fastigheter samt oljerening en del

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Clean the World. Vi bidrar till en bättre miljö till effektivare och lönsamma företag.

Clean the World. Vi bidrar till en bättre miljö till effektivare och lönsamma företag. Clean the World Vi bidrar till en bättre miljö till effektivare och lönsamma företag. 1 CTW är en vätska som endast innehåller miljövänliga ämnen. Vi blandar enligt vårt hemliga recept som inte kan kopieras.

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Bauer Watertechnology är specialiserat på kemikaliefri vattenbehandling

Bauer Watertechnology är specialiserat på kemikaliefri vattenbehandling Bauer Watertechnology är specialiserat på kemikaliefri vattenbehandling Tekniska produkter som minskar kostnader och miljöbelastning samt höjer effektiviteten och kvaliteten i vattensystem. De är lätta

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-10-08 Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9 Adress/ort: Skurusundsvägen 11/ Nacka Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/4-2015 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:192 Adress/ort: Tenorvägen 16, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten 2010 ENERGIDEKLARATION BRF Friheten Årsta 2010-02-10 Lars-Johan Lindberg Energiexpert Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-03 Fastighetsbeteckning: Fäladen 14 Adress/ort: Vinkelvägen 46, Ängelholm Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Vissa saker måste alltid fungera! Vi ordnar vatten i kranarna medan ledningarna repareras

Vissa saker måste alltid fungera! Vi ordnar vatten i kranarna medan ledningarna repareras FOTO: PETER CEDERLING Vissa saker måste alltid fungera! Vi ordnar vatten i kranarna medan ledningarna repareras Detta är Proco Services unika tjänster som är smarta och ekonomiska samt utför rörarbeten

Läs mer

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar Att spara energi är att spara miljö och pengar Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster Är du ansvarig för fastighetens uppvärmning, kyla och ventilation? Då är du även ansvarig för fastighetsgästernas

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-09 Fastighetsbeteckning: Nedra Glumslöv 2:164 Adress/ort: Lindormsvägen 10, Glumslöv Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444)

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Så här fungerar fjärrvärme centralen i din villa Vi producerar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vatt net går via nedgrävda led ningar till din bostad

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Mekanisk avvattning av slamavskiljare 1 Tömning av slamavskiljare Vid tömning av slamavskiljare används idag mobila reningsverk.

Läs mer

Full Flow Magnetfilter

Full Flow Magnetfilter ALTECH MAG Swedish ONLY 003_Layout 1 04/03/2014 10:02 Page 2 Full Flow Magnetfilter INSTRUKTIONSHANDBOK ALTECH MAG Swedish ONLY 004_Layout 1 06/03/2014 13:33 Page 3 Altech Full Flow Magnetfilter levereras

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Spara energi och vara miljövänlig!

Spara energi och vara miljövänlig! Spara energi och vara miljövänlig! Agnetiko är ett företag som specialiserat sig på rengöring av system där vatten fungerar som värmande eller kylande medium. Det rengöringspreparat vi använder löser avlagringar

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN

INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN INGÅR I HUSPÄRMEN FLIK 5 2010-02-07 1(6) INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN 1. KORT BESKRIVNING AV SYSTEMET Hetvatten distribueras av Södertörns Fjärrvärme AB till vår undercentral.

Läs mer

Slangreparation och underhåll

Slangreparation och underhåll Slangreparation och underhåll Stort sortiment från en enda leverantör Unika hållbara konstruktioner Snabba och tillförlitliga prestanda Typ Antal modeller Sida Provtryckningspumpar 2 9.2 Rörfrysar 2 9.3

Läs mer

Recoh-tray. Spara upp till 50-65% på din energiförbrukning varje gång som varmvatten sköljs bort. Värmeåtervinning från duschvattnet

Recoh-tray. Spara upp till 50-65% på din energiförbrukning varje gång som varmvatten sköljs bort. Värmeåtervinning från duschvattnet Värmeåtervinning från duschvattnet För nybyggen och renovering av: Villor Lägenheter Hotell Sjukhus Äldreboenden Spara upp till 50-65% på din energiförbrukning varje gång som varmvatten sköljs bort. Värmeåtervinning

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

INSTRUKTION FeMn-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 120816. Sid 1

INSTRUKTION FeMn-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 120816. Sid 1 INSTRUKTION FeMn-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120816 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i

Läs mer

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Agenda. o Flamco företagsinformation. o Energieffektivt vatten, konsekvenser

Agenda. o Flamco företagsinformation. o Energieffektivt vatten, konsekvenser Agenda o Flamco företagsinformation o Energieffektivt vatten, konsekvenser o Produkter för energieffektivisering och förlängning av systemens livslängd o Frågor och kontaktuppgifter 1 o Flamco ett världsledande

Läs mer

Minska energiförbrukningen och öka din skörd i växthusodling

Minska energiförbrukningen och öka din skörd i växthusodling Öppet brev till växthusodlare gällande energi- och produktionseffektivitet Minska energiförbrukningen och öka din skörd i växthusodling Det är möjligt att minska förbrukningen av totalenergin i växthus

Läs mer

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION...

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... VATTENRENING INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... 2 INSTALLATION MELLAN PUMP OCH HYDROFOR... 4 INSTALLATION

Läs mer

Kom in i värmen. och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader

Kom in i värmen. och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader Kom in i värmen och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader Jämnare inomhusklimat Förbättrad boendekomfort Det här vinner du Lägre energikostnad Energikostnaden minskar med 10

Läs mer

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1 INSTRUKTION ANA-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 05-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n Ekonomisk och grön energi Scancool industrivärmepumpar Med en industrivärmepump besparas upp till 80 % av energikostnaderna! Scancools industrivärmepump tillvaratar effektivt den spillenergi som uppstår

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-21 Fastighetsbeteckning: Forshälla-Berg 2:22 Adress/ort: Skutebergsvägen 17, Uddevalla Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443)

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Individuell Mätning och Debitering (IMD) Joakim Pålsson

Individuell Mätning och Debitering (IMD) Joakim Pålsson Individuell Mätning och Debitering (IMD) Joakim Pålsson Medlemmar www.sffe.se Medlemsföretagen Verksamhet i 25 länder 11 milj. lägenheter 52 milj. mätpunkter 4 500 anställda Verksamhet i 22 länder 9,5

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

Värmesystem för hus i BRF Bronskatten

Värmesystem för hus i BRF Bronskatten Värmesystem för hus i BRF Bronskatten Detta är en handledning för värmesystemen i BRF Bronskattens hus som har en Nibe Fighter 310P värmepump. Notera att detta inte ersätter monterings- och skötselanvisningen.

Läs mer

Ett hållbart alternativ. JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie

Ett hållbart alternativ. JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie Ett hållbart alternativ JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie Välkommen till personliga Jämtlandsvärme Jämtlandsvärme är ett helägt kommunalt bolag som sedan 1982 värmt upp Strömsund. Vi arbetar för

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

SorbOx. Skydd för uppvärmningsvatten. Installation Funktion Drift Service

SorbOx. Skydd för uppvärmningsvatten. Installation Funktion Drift Service SE Skydd för uppvrmningsvatten SorbOx Installation Funktion Drift Service SorbOx r det revolutionra vattenfiltret för energieffektiva vrmesystem. Det har 4 funktioner förpackade i en enhet: - Demineralisering

Läs mer

INSTRUKTION RAM-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert. Upplaga 06-1. Sid 1

INSTRUKTION RAM-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert. Upplaga 06-1. Sid 1 INSTRUKTION RAM-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert. Upplaga 06-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit GRUNDFOS PRODUKTbroschyr Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Avskiljning av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Med Grundfos Cleanvent og Magvent löser man detta. Luftavskiljning

Läs mer

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning.

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning. NCH NCH är en ledande leverantör av - industriell hygien produkter, rengörings- och underhållslösningar. Över 500,000 kunder varje år Utvecklar, tillverkar och levererar över 100,000 produkter Omsätter

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet

ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet 2009 ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet Rickard Norlin Riksbyggen 2009-06-15 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på

Läs mer

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N Systembehandling av alla typer av het-, kyl- eller processvattensystem waren international 2014 Hundra procent rent

Läs mer

NoTap. Påsticksmetoden

NoTap. Påsticksmetoden NoTap Påsticksmetoden Snabb och enkel 10 starka skäl att använda NoTap 1. Ingen tömning av systemet. 2. Ingen påfyllning eller luftning av systemet efter arbetet. 3. Enklare installation eftersom inga

Läs mer

Bioterias ventilationssystem

Bioterias ventilationssystem Bioterias ventilationssystem Bli av med fettet. Återvinn värmen. Vanliga ventilationssystem skapar många problem. Nu kan du lösa allt från grunden. Fett i vanliga ventilationssystem skapar många problem.

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14/10-2015 Fastighetsbeteckning: Eldsberga 6:107 Adress/ort: Västerljungvägen 20, Eldsberga Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447)

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Lagerkrantz

ENERGIDEKLARATION BRF Lagerkrantz 2009 ENERGIDEKLARATION BRF Lagerkrantz Magnus Lindh Riksbyggen 2009-10-14 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på

Läs mer

Möt miljökraven med tryckluft. Energiåtervinning är vinnarens val

Möt miljökraven med tryckluft. Energiåtervinning är vinnarens val Möt miljökraven med tryckluft Energiåtervinning är vinnarens val Saint-Gobain Isover Billesholm Typ av kompressorer: Z och Z VSD Installerad kompressoreffekt: ca 1 900 kw Återvinningsbar effekt vid full

Läs mer

INSTRUKTION Mjukvattenfilter Midi, Maxi

INSTRUKTION Mjukvattenfilter Midi, Maxi INSTRUKTION Mjukvattenfilter Midi, Maxi Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 07-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett

Läs mer

Enkla tips för skötsel av din fjärrvärmecentral

Enkla tips för skötsel av din fjärrvärmecentral Enkla tips för skötsel av din fjärrvärmecentral Den här foldern hoppas vi ska hjälpa dig att optimera driften och förenkla skötseln av din fjärrvärmecentral. Den innehåller de punkter vi tycker är viktigast

Läs mer

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01 BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION Daterad: 2008-09-01 Antal sidor 7 st. Upprättad av: WSAB Konsult AB Norrbyvägen 32, 169 82 Bromma Tele 08-80 20 40 : Peter Lundberg SAMMANFATTNING...3

Läs mer

Stångby Stångbypark Bostadsrättsförening

Stångby Stångbypark Bostadsrättsförening Stångby 2015-10-24 Stångbypark Bostadsrättsförening Information om bergvärmesystemet i Stångbypark 2015 För att medlemmarna skall kunna öka sin förståelse om hur vårt bergvärmesystem fungerar och på så

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-11 Fastighetsbeteckning: Högeryttern 4 Adress/ort: Travg 7, Kristianstad Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag:

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

SPARGUIDE. för bostadsbolagens uppvärmning

SPARGUIDE. för bostadsbolagens uppvärmning SPARGUIDE för bostadsbolagens uppvärmning Värme in, värme ut Uppvärmning Värmeförlust 10-15% Sol 3-7% Inneboende 3-6% Golv 15-20% Väggar 25-35% Ventilation 15-20% Husteknik VÄRME IN 5-10% Varmvatten 8-12%

Läs mer

PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon. LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som

PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon. LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon som är specialiserad BåDE På vätske- Och vakuumpumpar LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som erbjuder helhetslösningar INom pumpteknik Jonas Andersson, Key Account Manager

Läs mer

INSTRUKTION FeK-R Clack automatik

INSTRUKTION FeK-R Clack automatik INSTRUKTION FeK-R Clack automatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 06-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande

Läs mer

IBLAND MÅSTE DU GÅ LÅNGT TILLBAKA FÖR ATT VARA MODERN CITY M LUFTRENARE FRÅN CAMFIL. Camfil Clean Air Solutions 1

IBLAND MÅSTE DU GÅ LÅNGT TILLBAKA FÖR ATT VARA MODERN CITY M LUFTRENARE FRÅN CAMFIL. Camfil Clean Air Solutions 1 IBLAND MÅSTE DU GÅ LÅNGT TILLBAKA FÖR ATT VARA MODERN CITY M LUFTRENARE FRÅN CAMFIL Camfil Clean Air Solutions 1 FAKTA: Inom loppet av några timmar (beroende på rummets storlek) reducerar en CITY luftrenare

Läs mer

By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden.

By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden. Undvik driftstopp och minska By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden. Föroreningarna samlas i filterpatronen som byts ut med

Läs mer

Bevara din mjölkkvalitet

Bevara din mjölkkvalitet Bevara din mjölkkvalitet Mjölkkylning för DeLaval VMS Din lösning varje dag Mjölkkylning för DeLaval VMS Mjölkkylning för DeLaval VMS Automatisk mjölkning ställer nya krav på kylningen av mjölken. DeLaval

Läs mer

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI?

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? NÅGRA VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ Uppgör månadsstatistik över inköpt värmeenergi, el och vatten. Allt börjar med detta. Normalårskorrigera

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-27 Fastighetsbeteckning: Surahammar 10:119 Adress/ort: Harmonivägen 9, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på!

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! VÄRMEGARDIN Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! Genom att lyssna på vad konsumenten kan tänka sig att göra för att spara energi har

Läs mer

Uponor Gråvattenreningssystem

Uponor Gråvattenreningssystem Uponor Gråvattenreningssystem Enkelt kretsloppsanpassat testat och säkert Uponor gråvattenfilter - utökat sortiment Vårt gråvattenfilter, Uponor BDT Easy för fritidshus har blivit en säljsuccé och är godkänt

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ är en vattenbehållare med kokande (110 C) vatten. Quooker COMBI+

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-11-23 Fastighetsbeteckning: Östra Grevie 8:23 Adress/ort: Murstensvägen 3, Vellinge Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ NF/DD med automatik. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 13/7-2016 Fastighetsbeteckning: Ry 1:21 Adress/ort: Karlsfältsvägen 76-16, Viken Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem 09 2009 5005 När den senaste tekniken går hand i hand med det bästa värmesystemet Ett nytt hus, en utbyggnad

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Förstahandsvalet när det gäller energibesparing för ishallar.

Förstahandsvalet när det gäller energibesparing för ishallar. Förstahandsvalet när det gäller energibesparing för ishallar. Realice system Spara energi och få en bättre is Detta är den andra och förbättrade generationen av det välkända Realicesystemet. Det består

Läs mer

Vatten- och energibesapring

Vatten- och energibesapring Vatten- och energibesapring Nedan har du våra rekommendationer för att uppnå effetkiva resultat av vatten- och energibesparing. Undvik strypbrickor, strypventiler samt inbyggda begränsare! Detta är vanligt

Läs mer

INSTRUKTION Budget ANA

INSTRUKTION Budget ANA INSTRUKTION Budget ANA Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 12621 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag

Läs mer

Bioterias ventilationssystem

Bioterias ventilationssystem Bioterias ventilationssystem Bli av med fettet. Återvinn värmen. Vanliga ventilationssystem skapar många problem. Nu kan du lösa allt från grunden. Fett i vanliga ventilationssystem skapar många problem.

Läs mer

Kallstart -till glädje för miljön

Kallstart -till glädje för miljön Kallstart -till glädje för miljön - I ett villahushåll går en femtedel av energiförbrukningen till varmvatten och i lägenheter är andelen ännu högre. Därför gäller det att hela tiden hitta nya sätt att

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-28 Fastighetsbeteckning: Stråken 2 Adress/ort: Musikantv 74, Höör Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag: Eklund

Läs mer

INSTRUKTION. Uranfilter - tidstyrt. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se

INSTRUKTION. Uranfilter - tidstyrt. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se INSTRUKTION Uranfilter - tidstyrt Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 12-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

ENVIRONMENT EVOLUTION FOR THE FUTURE

ENVIRONMENT EVOLUTION FOR THE FUTURE ENVIRONMENT EVOLUTION FOR THE FUTURE Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N SYSTEMBEHANDLING AV ALLA TYPER AV HET-, KYL- ELLER PROCESSVATTENSYSTEM WAREN INTERNATIONAL 2014 Hundra procent rent

Läs mer