LärSjälv -kurser för Microsoft Office 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LärSjälv -kurser för Microsoft Office 2007"

Transkript

1 LärSjälv -kurser för Microsoft Office 2007 Fördelar med LärSjälv Undervisningen sker i ditt eget tempo när du har tid, lust och behov Du får intressant och inspirerande utbildning Förtesten säkerställer att du bara behöver lära dig det du har behov av Uppdelat i nivåer Användarvänligt och pedagogiskt Du slipper ta tid från arbetet för att gå på kurs externt Läs mer om kurserna: LärSjälv Word LärSjälv Word 2007 Grund 2 LärSjälv Word 2007 Medel 2 LärSjälv Word 2007 Avancerad 3 LärSjälv Word 2007 Expert 3 LärSjälv Microsoft Excel LärSjälv Microsoft Excel 2007 Grund 4 LärSjälv Microsoft Excel 2007 Medel 4 LärSjälv Microsoft Excel 2007 Avancerad 5 LärSjälv Microsoft Excel 2007 Expert 5 LärSjälv Microsoft Outlook LärSjälv Microsoft Outlook 2007 Grund 6 LärSjälv Microsoft Outlook 2007 Avancerad 6 LärSjälv Microsoft Outlook 2007 Expert 6 LärSjälv Microsoft PowerPoint LärSjälv Microsoft PowerPoint 2007 Grund 7 LärSjälv Microsoft PowerPoint 2007 Avancerad 7 LärSjälv Microsoft Access 2007 LärSjälv Microsoft Access 2007 Grund 8 LärSjälv Microsoft Access 2007 Avancerad 8 Tekniska specifikationer 9

2 LärSjälv Word 2007 LärSjälv Word 2007 Grund Här lär du dig grunderna för att snabbt och enkelt kunna skapa dokument, infoga tabeller och arbeta med formatmallar. Du lär dig också om textbehandling som att söka och ersätta text, skriva med upphöjd och nedsänkt text, kontroll av upprepning av ord och mycket annat. Skapa dokument, zooma, spara och stänga dokument Ändra standardinställningar Arbeta med dokument Öppna dokument och göra ändringar, spara under nytt namn Ångra inmatningar och ändringar, och göra om dem igen Flytta, klippa ut, kopiera och klistra in Söka och ersätta Kopiera och flytta text mellan två dokument Anpassa Autokorrigering och aktivera den kontinuerliga stavningskontrollen Använda stavningskontrollen för att korrigera och lägga till i text Lägga till nya förkortningar till funktionen Autokorrigering och använda funktionen Räkna ord Fet, kursiv och understruken text Ändra teckensnitt Formatera text Använda färger och effekter Formatmallar Skapa en tabell Ta bort och flytta rader cellmarginaler Infoga kolumner och skuggning Lägga till tabellformat Spalter, fotnoter och slutkommentarer Ställa in marginaler Sidbrytning och orientering, val av papperskälla Avstavning och sidnumrering Rama in en sida i ett dokument Förhandsgranska Skriva ut hela eller delar av dokumentet LärSjälv Word 2007 Medel Utveckla dina grundläggande kunskaper till nästa nivå! Gör ditt dokument snyggare med mer kunskap inom layout, grafik och användandet av bildobjekt. Lägg in dokument koppling, diagram eller importera kalkylblad. Gör texten snyggare med sidhuvud, sidfot och tabbar. Utkast Dokumentöversikt Disposition rubriker i Nivå 1 Disposition rubriker i Nivå 3 Utskriftsoch läslayout Webblayout Helskärmsläsning Indrag av stycke Hängande indrag Anfanger och symboler Formatera brev med tabbar Anpassade (egna) tabbar Klicka och skriv-tabb Skapa en punktlista Skapa en numrerad lista Skapa flernivålistor Sidhuvud och sidfot inställningar Sidhuvud och sidfot redigera

3 Sidhuvud och sidfot mallar Infoga ClipArt ClipArt-objekt figursättning ClipArt-bilder beskära och ändra storlek Infoga bild från fil och vända bild Grafik som vattenstämpel Dela upp och redigera grafik Gruppera och ordna bilder Figurer Diagram Importera kalkylblad Kopiera och ta bort grafik WordArt figursättning, rotera, teckenfärg Koppla dokument Skapa mallar Skapa mallar med Fill-in-Fält LärSjälv Word 2007 Avancerad Fördjupa dig och bli mer avancerad med att bl.a. lägga in grafik och konvertera text till tabeller. Skapa verktygsfält, bokmärken och klicka-och-skriv-fält. Infoga avsnittsbrytning och hyperlänkar. Lär dig använda korsreferenser, fotnoter och slutkommentarer. Detta och mycket mer! Dela upp celler, använda formler, textorientering och liknande Rita tabell, infoga tabeller bredvid varandra och liknande Konvertering, sortering, upprepa rubriker och liknande Etiketter och kuvert Standardbrev och frågor Formatmallar Redigera formatmall Avsnitt Fotnoter, slutkommentarer, bokmärken m m Infoga SmartArt Redigera SmartArt LärSjälv Word 2007 Expert Bli expert och lär dig Word på högsta nivå! Skapa bildtext, formulär med kryssrutor, listrutor och textrutor. Integrera objekt och ändra objektstorlek. Infoga och skapa samlingsoch underdokument. Använda figursättning och versionskontroll mm. Objekt med och utan länk Anpassa objekt Infoga textfält m m i formulär Infoga listrutor och redigera formulär Skapa samlingsoch underdokument Anpassa samlingsdokument med underdokument Skapa innehållsförteckning och index Redigera innehållsförteckning och index Makron Granskningsfunktioner Jämföra dokument och göra ändringar Skydda dokument bonnieracademy.se 3

4 LärSjälv Microsoft Excel 2007 LärSjälv Microsoft Excel 2007 Grund Lär dig de grundläggande funktionerna för att skapa och använda kalkylblad. Infoga data format, formler, referenser och andra funktioner som att beräkna moms och formatera celler i bl.a. procent och mycket annat. Introduktion till Excel Öppna och spara under nytt namn Kopiera och föra in data Kopiera, Klistra in och Ångra Klippa ut och flytta område Infoga kolumner och rader Ta bort rader och kolumner Teckensnitt, teckenstorlek och teckenfärg Justering av texttalformat Symboler och sökning Skapa formler automatiskt Skapa formler manuellt Namnge celler Absoluta referenser Använda automatiska funktioner Villkorsstyrda formler Namnge blad flytta blad Arbeta med flera blad Kopiera blad zooma Utskriftsformat Skriva ut LärSjälv Microsoft Excel 2007 Medel Gå vidare och utveckla din grundläggande kunskap på alla områden med fokus på hur man skapar och använder olika diagramtyper, använder autofilter, autoformat, autofyll och sortering. Importera filer och skapa kalkylblad som webbsida. Använda målsökning och problemlösaren mm. Autofyll Cellformatering Ramar och kantlinjer Skapa stapeldiagram Skapa 3D-stapeldiagram Cirkeldiagram 3-dimensionellt cirkeldiagram Flytta, kopiera och ta bort diagram Sortera och filtrera Filtrera urval Sortera tal Färgoch talfilter Avancerat filter Export av Excel-filer Importera data till Excel Infoga objekt och spara i annat format Målsökning i säljkalkyl Målsökning i bokföring Problemlösaren bonnieracademy.se 4

5 LärSjälv Microsoft Excel 2007 Avancerad Använd Excel med mer avancerade funktioner! Du lär dig använda grafik och figurer, infoga objekt från andra program. Skydda celler, områden och kalkylblad samt villkorsstyrd formatering. Skapa och använd pivottabell. Skapa diagram från pivottabell. Lägg in finansfunktioner, matematiska och statistiska funktioner. Beräkning av annuitetslån Beräkningar med datumfunktionen Prisuppslag i annat kalkylblad Anpassa faktura med funktionen OM. Avrundning av talvärden och SUMMA.OM Tomma celler och minsta värde Bokföring med grafik och värden skrivna med andra format Skapa anpassad formatering för celler och dataverifiering Lägga till kommentarer och formatmallar i kalkylblad Ändra inläst text för användning i kalkylblad Skydda celler och namnge områden Använda namn i formler Infoga från PowerPoint och Word samt klistra in special Infoga från andra program och redigera länkar Skapa pivottabell Ändra och skapa diagram i pivottabell Använda rapportfilter Infoga SmartArt Redigera SmartArt Lägga till kommentarer och formatmallar i kalkylblad Markera ändringar LärSjälv Microsoft Excel 2007 Expert Lär dig att dela och koppla arbetsböcker. Ställa in beräkningar, listor, diagram, färger, felkontroll och säkerhet. Använda formelgranskning, tilläggsprogram, autodisposition, konsolidering och makron. Kombinera scenarier, designa webbsidor och mycket annat. Dela och koppla arbetsböcker Formelgranskning felkontroll Formelgranskning spåra överordnade Anpassa Excel Inställningar i Excel Gruppera budget Dela upp grupperingar och använd format Skapa och anpassa ett makro Mall med makro Skapa, redigera och kombinera scenarier Konsolidering av data Excel som webbsida bonnieracademy.se 5

6 LärSjälv Microsoft Outlook 2007 LärSjälv Microsoft Outlook 2007 Grund Lär dig organisera dina uppgifter och få en bättre överblick! Använd din kalender. Skapa återkommande avtalad tid, lägg till och redigera uppgifter. Lär dig grunden i e-post hantering, mappar i Outlook, skapa och redigera kontakter och distributionslista. Virus och säkerhet och mycket annat. Arbeta med Outlook Introduktion till e-post Besvara och vidarebefordra e- postmeddelanden Skicka och läsa e-postmeddelanden Bifogade filer Utkast Borttaget Lästa olästa e-postmeddelanden Arbeta med kalendern Avtalade tider Skriva ut kalendern Lägga till en kontakt Lägga till en kontakt från ett e- postmeddelande Redigera eller ta bort kontakt LärSjälv Microsoft Outlook 2007 Avancerad Använd avancerade funktioner som ett dagligt verktyg! Förändra din e-post med tema och sidfärg, infoga illustrationer. Spara skickade meddelande i annan mapp. Använd direktsvar. Lär dig mer om planering av aktiviteter mm. Skapa mappar Prioritet Signaturer Vyer i Outlook Mallar Mottagare Olika typer av avtalade tider Kalendervyer och kategorier Återkommande avtalad tid Kategori och bild Anpassa vyn för kontakter Skapa en distributionslista Tilldela en uppgift till en annan person uppgiftsförfrågan Statusrapporter och tidsåtgång LärSjälv Microsoft Outlook 2007 Expert Fördjupa dig inom Outlook 2007 och bli expert! Du lär dig använda och registrera dokument i journalen. Avancerade kalender funktioner och e-post funktioner. Detta och mycket mer. Skapa överblick i Outlook Anpassa vyn för mappar Ordna e-post Kvitto och tidsinställning Samarbete Kommunikation Sökning Digital signatur Planera möten Dela kalender appar för kontakter Dela kontakter Elektroniskt visitkort Registrering i journalen Redigera journalposter bonnieracademy.se 6

7 LärSjälv Microsoft PowerPoint 2007 LärSjälv Microsoft PowerPoint 2007 Grund Lär dig skapa en presentation med de grundläggande funktionerna! Använd mallar och effekter. Infoga bilder, ritobjekt, diagram och tabeller. Formatera text och anpassa textrutor. Organisationsscheman och mycket annat. Använda olika funktioner i PowerPoint Skapa presentation Öppna en presentation och spara under nytt namn Spara en presentation i ett annat filformat Infoga och organisera bilder Arbeta med Bildbakgrunden Ändra formgivningsmall Arbeta med textrutor Formatering av text och textrutor Radavstånd och formatering av textrutor Byta punktsymbol och teckensnitt Textskugga m m Infoga ClipArt Ritobjekt och figurer WordArt-objekt infoga, flytta och ta bort Genomgående objekt Infoga WordArt-objekt och ändra färg på ClipArt-objekt Lägga till knappar och text till figurer Skapa tabell Skapa och anpassa diagram Organisationsscheman Anpassa och stavningskontrollera presentationen Övergångar och tidsinställningar Anteckningssidor Skriva Ut LärSjälv Microsoft PowerPoint 2007 Avancerad Skapa specialiserade presentationer med ljud och animeringar! Lägg till kommentarer till bilder, uppspelning av ljud med knapp och hyperlänk, sammanlänka flera bilder i en presentation. Skapa tidsinställningar och bildövergångar. Lär dig använda makron och händelseknappar mm. Lägga till animeringar, tidsinställningar och ljud till bilder Lägga till övergång och animering Byta bildlayout och spara Formgivningsmall skapa, ändra och ta bort Bildbakgrund infoga standardteckensnitt, punkttecken och sidfot Infoga SmartArt Redigera SmartArt Animera SmartArt Disposition Kommentarer och funktionen Sök och ersätt Lägga in text från Word och siffror från Excel i en presentation Skapa bilder med händelseknappar Skapa och använda hyperlänkar till övriga bilder i presentationen Uppspelning av ljud när du klickar på en knapp eller pekar på ett bildobjekt bonnieracademy.se 7

8 LärSjälv Microsoft Access 2007 LärSjälv Microsoft Access 2007 Grund Här lär du dig skapa, utforma och planera databaser! Infoga primärnyckel, skapa relationer mellan tabeller, ändra bakgrund i formulär och sortera poster är några punkter som berörs. Lär dig också om hjälpfunktioner, ångra åtgärd, ändra frågedesign och mycket mer. Skapa en ny databas Skapa en databas med hjälp av en mall Öppna en databas och lägga till tabell Anpassa och söka i en tabell Ändra i en befintlig tabell Skapa relationer Använda databasen Välja ut uppgifter Anpassa en fråga Skapa ett formulär för inmatning Skapa och anpassa ett formulär Skapa och anpassa en rapport Skapa etiketter Rapport för utskrift av deltagare Rapport med flera tabeller LärSjälv Microsoft Access 2007 Avancerad Utveckla dina kunskaper och lär dig arbeta professionellt! Använd filter, skapa dataflödesdiagram och E/Rdiagram. Importera och exportera tabell och rapporter. Relationsvisning och kopplingsegenskaper. Lär dig om formuläruppbyggnad, rapportformatering och avancerade villkor. Detta och mycket mer. Designa databaser Lägga till tabeller och ändra relationer Avancerade Fältegenskaper Skapa och ändra ett index Lägga till och ta bort filter Importera tabell och generera Uppslagsguiden Fråga med flera tabeller Fråga med beräkning Sammanfoga tabeller och söka efter dubbletter Infoga en bild i ett formulär Infoga kommandoknappar, etiketter och kombinationsrutor i formulär Menyformulär Exportera rapport till Word Gruppera rapportdata bonnieracademy.se 8

9 Tekniska specifikationer Systemkrav: Processor: 800 MHz* Minne: 256 MB RAM* *) eller minimumkravet för det valda operativsystemet. Skärmupplösning: 1024x768, 16bit color Ljudkort. Hörlurar rekommenderas. Operativsystem: Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 Internetuppkoppling > 256kb Webbläsare: Internet Explorer 6, Service Pack 2 Adobe Flash Plugin 6.0+ Acrobat Reader 6.0+ Nedan ska vara påslaget i webbläsaren och får inte blockeras av Firewall-inställningar. Cookies Javascript VML XML XMLHHTP Filters HTC bonnieracademy.se 9

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Datorn från utsidan... 8 Datorlåda...8 Bildskärm...9 Pekdon eller mus...9 Diskettstation...9 Optisk

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1 - Specialtecken, radavstånd och Autokorrigering... 5 Nedsänkt text... 5 Upphöjd text... 5 Hårt blanksteg... 5 Normal text... 5 Autokorrigering... 5 Kapitel 2 - Numrerad

Läs mer

Övningsuppgifter...82 Annons...82 Informationsblad 3 spalter...82 Informationsblad 2 spalter...82 Informationsblad 1 spalt...82

Övningsuppgifter...82 Annons...82 Informationsblad 3 spalter...82 Informationsblad 2 spalter...82 Informationsblad 1 spalt...82 ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ 'DWRUNXQVNDSRFKGDWRUVlNHUKHW Tangentbordet...1 Starta datorn...2 Operativsystem...2 Använda Windows...2 Logga in på konto...2 Användarnamn och lösenord...2 Lösenord...2 Lösenord på

Läs mer

IKT PÅBYGGNADSKURS IKT 5. Påbyggnadskurs i Microsoft Office. Dan Haldin

IKT PÅBYGGNADSKURS IKT 5. Påbyggnadskurs i Microsoft Office. Dan Haldin IKT 5 Påbyggnadskurs i Microsoft Office Dan Haldin 2013 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G IKT 5 Påbyggnadskurs i Microsoft Office... 7 Effektivisera Microsoft Office Word... 7 Autokorrigering...

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Formatering av text i Word A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... A Begrepp...1 Rubriker...1 Formatering av

Läs mer

Pages 09 Användarhandbok

Pages 09 Användarhandbok Pages 09 Användarhandbok KKApple Inc. Copyright 2011 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Den här handboken och de program som beskrivs i den är skyddade enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

Smartcloud Docs. Version 1.0.5

Smartcloud Docs. Version 1.0.5 Smartcloud Docs Version 1.0.5 ii Smartcloud Docs Innehåll Hanterade webbläsare........ 3 Hjälpmedelsfunktioner för SmartCloud Docs................ 5 Ordlista............... 7 A.................. 7 B..................

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Windows 7 och Office 2010 - nyheter

Windows 7 och Office 2010 - nyheter DC LÄROMEDEL Windows 7 och Office 2010 - nyheter Windows 7 Office 2010 Nyheter W710N-3 Windows 7 och Office 2010 -nyheter, upplaga 3 DC LÄROMEDEL Box 1023 251 10 HELSINGBORG tel. 042-26 22 00 fax 042-12

Läs mer

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik Survey&Report Version 4.1.188 Manual Artologik Survey&Report Survey&Report är

Läs mer

DET MESTA ÄR ENKELT OM DET FÖRKLARAS PÅ RÄTT SÄTT

DET MESTA ÄR ENKELT OM DET FÖRKLARAS PÅ RÄTT SÄTT LÄROMEDEL 2010 DET MESTA ÄR ENKELT OM DET FÖRKLARAS PÅ RÄTT SÄTT Under de mer än 20 år som Docendo har utvecklat läromedel för datoranvändning, har vi kunnat se hur datorns roll i samhället förändrats

Läs mer

DC UTBILDNING Excel 2013 fördjupningskurs EX13FÖ-1

DC UTBILDNING Excel 2013 fördjupningskurs EX13FÖ-1 DC UTBILDNING Excel 2013 fördjupningskurs EX13FÖ-1 Excel fördjupningskurs 2013, upplaga 1 DC UTBILDNING Box 1023 251 10 HELSINGBORG tel. 042-26 22 00 e-post: admin@dcutbildning.com Internet: www.dcutbildning.se

Läs mer

Ikon Menyalternativ Funktion och beskrivning Sök och ersätt text i arbetsfältet. Ramformatering

Ikon Menyalternativ Funktion och beskrivning Sök och ersätt text i arbetsfältet. Ramformatering Innehåll Redigeringsverktyget... 3 Hantera bilder... 5 Infoga pdf-fil... 5 Lägg till mall... 6 Infoga YouTube-klipp... 6 Infoga länk... 7 Infoga tabell... 8 Kodupprensning... 10 CSS-klass... 10 Egna anteckningar:...

Läs mer

Kursprogram för våra utbildningar. IT-utbildningar i gemytlig miljö

Kursprogram för våra utbildningar. IT-utbildningar i gemytlig miljö Kursprogram för våra utbildningar IT-utbildningar i gemytlig miljö KURSPROGRAM FÖR VÅRA UTBILDNINGAR Kursprogram Utbildning ger ekonomisk besparing på längre sikt. Företaget investerar i sin personal så

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Word och Excel - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Innehållsförteckning 1 Microsoft Word... 1 1.1 Formatering av stilar (eller rättare sagt formatmallar)... 1 1.1.1 Vad är en formatmall?...

Läs mer

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1.

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. 1. Skapa nedanstående kalkyl i Excel. I ruta B5 och B11 skall du inte skriva in värden utan Formler. I B5 skriver du = B2+B3+B4 och i B11 skriver du =B7+B8+B9+B10 I B13 skall

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice?

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice? Lathund för textdokument (Writer) och lite presentation (Impress). 1. Ladda hem OpenOffice på www.openoffice.org. 2. Öppna OpenOffice och välj textdokument (Writer). 3. Välj ett lämpligt teckensnitt genom

Läs mer

Handbok för QuarkXPress 9.5.1

Handbok för QuarkXPress 9.5.1 Handbok för QuarkXPress 9.5.1 INNEHÅLL Innehåll Om den här handboken...17 Vad vi förväntar oss av dig...17 Hit kan du vända dig om du behöver hjälp...17 Handbokens formatering...17 Meddelande om teknik...18

Läs mer

Pyramids Infostudior. Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7. Version 1.6 - (100624)

Pyramids Infostudior. Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7. Version 1.6 - (100624) Pyramids Infostudior Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7 Version 1.6 - (100624) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Macromedia. Dreamweaver 8. Grundkurs. www.databok.se

Macromedia. Dreamweaver 8. Grundkurs. www.databok.se Macromedia Dreamweaver 8 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Arbetsmiljön... 1 Användningsområde... 1 Starta Dreamweaver... 1 Arbeta i Dreamweaver... 3 Fönster... 4 Statusfältet... 4 Menyer...

Läs mer

ABBYY FineReader 12 Anvandarmanual

ABBYY FineReader 12 Anvandarmanual ABBYY FineReader 12 Anvandarmanual 2013 ABBYY Production LLC. Med ensamrätt. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och innebär inget åtagande från ABBYY. Den programvara

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

PowerPoint Grunder. /Fredrik Wiberg

PowerPoint Grunder. /Fredrik Wiberg PowerPoint Grunder /Fredrik Wiberg Detta dokument beskriver grunderna i vad man skall tänka på när man skapar en presentation, och grundläggande steg för att skapa ett PowerPoint-dokument. Att skapa en

Läs mer

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska FaktaNet live v2 Manual Version: 080919 1 Språk: Svenska Inloggning Antingen via byggfakta.se eller faktanetlive.com, i dagsläget fungerar bara byggfakta profiler. Inte First Index m.fl. varianter. Menyn

Läs mer