KALLELSE STABERGS BÅTKLUBBS ÅRSMÖTE. Lördagen den 23:e februari 2019 kl Plats: Kniva Bystuga Kniva 111 Falun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE STABERGS BÅTKLUBBS ÅRSMÖTE. Lördagen den 23:e februari 2019 kl Plats: Kniva Bystuga Kniva 111 Falun"

Transkript

1 KALLELSE STABERGS BÅTKLUBBS ÅRSMÖTE Lördagen den 23:e februari 2019 kl Plats: Kniva Bystuga Kniva 111 Falun Vi kommer att behandla frågor föreskrivna i stadgarna. Stadgeändring kommer att behandlas. Efter årsmötet hålls vid behov ett extra årsmöte för att fastställa beslutade stadgeändringar. En vecka före årsmötet finns revisionshandlingar och revisionsberättelse att ta del av hos kassör Mats Aspman tel: Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda tre veckor före årsmötet. Motionerna skickas till: Christina Schedwin Furustrand 79, Falun Eller via Kom ihåg vikten av att delta på årsmötet. Endast där kan DU påverka utvecklingen i klubben. Årsmötet är högsta beslutande instans i klubben.

2 DAGORDNING ÅRSMÖTE ) Årsmötets öppnande 2) Årsmötets stadgeenliga utlysande 3) Val av ordförande och sekreterare för mötet 4) Val av två rösträknare tillika justeringsmän 5) Fastställande av röstlängd 6) Styrelsens verksamhetsberättelse 7) Kassaberättelse 8) Revisionsberättelse 9) Ansvarsfrihet för styrelsen 10) Motioner och styrelsens förslag till årsmötet 11) Fastställande av verksamhetsplan för år ) Budget för år ) Beslut om avgifter/reseersättning för kommande verksamhetsår. 14) a) Val av ordförande för en tid av ett år b) Val av fyra styrelseledamöter för en tid av två år c) Val av minst två styrelsesuppleanter för en tid av ett år 15) Val av en revisor för en tid av två år 16) Val av en revisorsuppleant för en tid av ett år 17) Val av övriga funktionärer för en tid av ett eller två år 18) Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande 19) Avslutning

3 Verksamhetsberättelse Stabergs Båtklubb 2018 Styrelsen har under året bestått av: Ordf. Christina Schedwin V.ordf. Lennart Nordström Sekr. Anders Aronsson Ordinarie ledamöter: Suppleanter: Revisorer: Segelbåtssektionen: Representant i vägföreningen: Husfruar: Klubbö ansvariga Valberedningen: Kassör Mats Aspman Bo Andersson, Magnus Bond, Pär Pettersson Mats Tanse och Ricky Turner Bengt Arén, Lena Bark och Håkan Fors Rolf Knivström och Jan-Olof Wahlsten Suppleant Maj-Lis Ström Karl Ljungberg och Göran Trogen Sven-Åke Björklund Eva Hammar och Aurora Svensk Lena Bark och Marcus Jonsson Åke Strömheim, Claes Grummas och Marcus Jonsson Årets verksamhet: Styrelsen har under 2018 haft 11 st möten. Under st för att förbereda årsmötet Kontaktinformationen har anslagits på flera platser i hamnen och lagts ut på hemsidan. En årsplan med viktiga datum har tagits fram, som anslagits i klubbstugan och lagts ut på hemsidan. Då klubben under året köpt en lastmaskin har inga andra större projekt gjorts. Styrelsen tog efter en noggrann genomgong av klubbens ekonomi beslutet att inte ta ett lån. Utan istället ta en kontokredit på sek att ha i reserv. Eftersom vi inte behövt utnyttja krediten är den uppsagd per den Utbildning för att köra lastmaskin hölls 16/6. Lista över de som är godkännda att köra lastmaskinen finns anslagen i klubbstugan och på hemsidan. Bryggan vid klubbön for illa i våras. Den bogserades in till hamnen och lagades. I övrigt har det städas upp på ön och bojar har flyttats och nya lagts ut. Ö ansvariga med flera har gjort ett jätte jobb. Se mer i deras årsberättelse. Avtal har skrivits med Mats Göransson gällande att Slussbruden får ligga i hamnen vintertid. Bommarna från gamla A-bryggan har sålts. Stolparna vid kaj 1 åtgärdades. Arbete pågår om att framöver ta bort stolparna och istället montera bommar. Ett avtal skrevs med Bervik om att klubben fick ta ner träden i triangeln utanför grinden. På grund av den torra sommaren gjordes det först på hösten. Sjösättningen var den 19 maj och städdagen den 26 maj.

4 Då vi har haft vår lastmaskin sen juni månad har vi kunnat göra en hel del arbete på området. Jobbat vidare med piren samt gjort nya uppställnings och parkeringsplatser. Under Runndagarna var klubben återigen värd för Poker Runns lunchstopp. Dagen blev lyckad med många besökare och ett vackert väder. Stabergsregattan genomfördes den 25 augusti. Se mer i Segelbåtssektionens verksamhetsberättelse. Höstens städdag hölls den 22 september och båtupptagningen genomfördes den 29 september. Klubbens fasta telefon är uppsagd. GVT har tagit vattenprov och mätt tillrinningen i brunnen innan Bergvik påbörjade sitt arbete med de nya tomterna. Det kommer att bildas en nyvägförening för vägen ner till hamnen. Lastbilen ska säljas. Erbjudande har gått ut till medlemmarna men då ingen visat intresse kommer den att läggas ut till allmänheten. Arbetet med att städa upp och snygga till i hamnen har pågått fortlöpande.10 st bänkbord är inköpta. Införandet av SBUs administrationssystem har gått bra med lite trassel, men arbetet fortgår. På Kryss har gjort ett reportage om Runn, där klubben var behjälplig med information. Vakthållningen i hamnen 2018 har fungerat så där. 18 st nätter har varit helt- eller delvist obemannade. Det stora problem är att vid 14 tillfällen har personer som ej är medlemmar i klubben gått vakt och då gäller inte vår försäkring. Ekonomi: Den ekonomiska förvaltningen finns redovisad i särskilda handlingar. Till slut vill styrelsen tacka alla medlemar för visat förtroende och gott samarbete under året. Falun Januari 2019 Christina Schedwin Lennart Nordström Anders Aronsson Mats Aspman Bosse Andersson Magnus Bond Pär Pettersson Mats Tanse Ricky Turner Bengt Arén Lena Bark Håkan Fors

5 SEGELBÅTSSEKTIONEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsåret går till historien som ett av de snörikaste och varmaste åren sedan 1700-talet! Efter en fantastisk vinter (enligt oss som åker skidor) så slog värmen till redan i början av maj som resulterade i en kraftig vårflod. Trots det så gick sjösättningen som planerat och utan missöden. Värmen kom som sagt redan i maj och nådde kulmen i juli då den blev ett faktum och vi kände det som om vi var i Grekland och seglade! Det var väl färgen på vattnet som avslöjade att vi var kvar i Runn! C i vattnet mättes upp på flera platser. Den 16e juli var det 35 C i skuggan i Falun. - Det är sommar på riktigt det! Med värmen kom det också riktigt trevliga vindar som kunde ta oss runt sjön på rekordtider! Skönt med stabilt tryck i seglen! Men så började skogsbranden i Hälsingland, strax efter i Älvdalen och Lima som gjorde att vi inte riktigt kunde uppskatta värmen längre. Smog drev ned från Alftahållet och var och varannan här i trakten trodde att det brann runt knuten Men med förenade krafter och ett fantastisk EU-samarbete (även Norge bidrog) så lyckades brandmännen få kontroll över eldhärdarna och Sverige blev som vanligt igen. Segelbåts beståndet är oförändrat. En båt har sålts och en har kommit till och två har bytt ägare. Några segeltävlingar blev det: Segrare på Stabergsregattan blev Kalle Ljungberg. Övriga resultat finns på klubbens hemsida. Sven Åke Björklund höll i tidtagning och prisutdelning. Tack Sven-Åke! RSS-regattor som Stabergsseglare deltagit i med bra resultat: Lindgrens Kanna; Kalle Ljungberg med en fin 2:a plats och Anders Trogen 4:e plats. Dalviks Race placerade Anders Trogen på en 2:a plats, David Fernandes 3:a och Kalle Ljungberg på en 5:e plats. Reflektioner: Stabergsregattan blev inte riktigt den succé vi hoppats på trots ett helt perfekt väder! Endast 6 båtar till start så det måste vi ändra på till 2019! RSS tävlingar hade några fler på startlinjen men även där måste det ses över så att vi blir fler! Vi får helt enkelt försöka komma på en plan hur vi ska kunna locka fler deltagare till dessa oerhört Trevliga/Utmanande/Lärorika/Spännande/Enkla och Roliga tillställningar! Det får bli 2019 års uppdrag för segelsektionen. Förslag emottages tacksamt. Falun i januari Segelbåtssektionen Göran Trogen Göran Trogen Kalle Ljungberg Kalle Ljungberg

6 Årsberättelse Klubbholmen Stabergs Båtklubb Vinter 2018 Planerna att köra ut grus och röja på ön under vintern gick inte att genomföra. Detta på grund av de stora snömängderna och senare den snabba islossningen som gjorde att det inte gick att ta sig ut till ön på ett säkert sätt. Sommar 2018 Mycket tid gick under våren till att laga bryggan som brutits isär under vintern av den kraftiga vårfloden. Det blev ett omfattande arbete för att få ihop bryggan och få ut den och förankra den på nytt ute vid ön i tid till att båttrafiken kommit igång ute på Runn. Nya vikter och fästanordningar krävdes. Landgången behöver fortfarande åtgärdas, det fick återstå till säsongen 2019 eftersom att det tog så pass lång tid att få bryggan i användbart skick. Under sommaren monterades en badstege på bryggan. Det röjdes sly och ris runt ön, och samlades i högar. Högarna gick ej att elda upp, eftersom den varma sommaren bidrog till en extrem brandrisk. Grillen tömdes på aska och skräp, och grillplatsen snyggades till. Under sommaren byttes sänken ut på befintliga bojar på ön. Bojarna flyttades om och kompletterades även med tre nya bojar. Totalt finns nu sju bojar vid bryggan, varav en boj är förankrad med en ny 850 kilos vikt, för större och tyngre båtar. Under säsongen plockades en hel del skräp som lämnats kvar. Vid ett tillfälle hade någon/några brutit isär bänkarna och eldat upp delar av dem trots skyltning om eldningsförbud. Öansvariga: Lena Bark och Marcus Jonsson