FSD2514 ISSP 2009: eriarvoisuus IV: Suomen aineisto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FSD2514 ISSP 2009: eriarvoisuus IV: Suomen aineisto"

Transkript

1 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD ISSP 009: eriarvoisuus IV: Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: QUESTIONNAIRE This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data Archive: FSD ISSP 009: Social Inequality IV: Finnish Data If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged by means of an appropriate bibliographic citation. More information:

2 LÖSGÖR PÄRMBLADET FRÅN FRÅGEDELEN LÄNGS DEN STRECKADE LINJEN. Intervju- och undersökningstjänster Ojämlikhet i Finland Bästa mottagare! En internationell forskargrupp gör en omfattande jämförelse av människors inställning till ojämlikhet i samhället i närmare 0 länder. Uppgifterna nställs för att utreda situationen i Finland och för att kartlägga vad olika befolkningsgrupper har för uppfattning om saken. För att undersökningen ska lyckas är det viktigt att människor som förhåller sig olika till de här frågorna besvarar enkäten. Du är en av 00 finländare mellan och 7 år som slumpmässigt* valts ut till undersökningen. För datainsamlingen i Finland ansvarar Statistikcentralen. Undersökningen genomförs i samarbete med Tammerfors universitet. Y ksikkö N im i Y h te ystie d o t Sekretess Innan materialet överlämnas till Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv vid Tammerfors universitet och det internationella informationsarkivet raderas alla uppgifter som gör det möjligt att identifiera enskilda svarspersoner. Materialet behandlas med statistiska metoder och det går alltså inte att urskilja hur någon enskild person har svarat. Returnering Vänligen fyll i blanketten och återsänd den före i bifogade kuvert till Statistikcentralen. Portot är betalt. Alternativt kan du besvara enkäten på internet. Skriv i adressfältet på internet Dina personliga koder är: Användar-ID Ytterligare information Lösenord Forskningsamanuens Seppo Antikainen, tfn 00 90, Forskare Markku Nieminen, tfn 00 00, Tack på förhand för samarbetet Statistikcentralen Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv Riitta Harala statistikdirektör Sami Borg direktör * Urvalet har uttagits ur Statistikcentralens databas över befolkningen i Finland.

3 LÖSGÖR PÄRMBLADET FRÅN FRÅGEDELEN LÄNGS DEN STRECKADE LINJEN. BLANKETTANVISNINGAR Ringa in numret på det alternativ som bäst motsvarar din vid varje fråga. För en del frågor skrivs svaret in i det fält som reserverats för ändamålet. Exempel. Här skriver du in svaret på den linje som reserverats för ändamålet. Vilket år är du född? 9 Exempel. Här ringar du in något av de alternativ som ges. Bor du i... centrum av en stor eller ganska stor stad... en förstad eller förort till en stor eller ganska stor stad... en annan stad... en by eller tätort på landsorten... en glesbygd på landsorten... Exempel. Många frågor har flera delar (a, b, c osv.). Svara på varje del. Vad anser du om följande påståenden? Helt av Av Varken av eller annan Av annan Helt av annan Kan inte säga a) I dagens Finland kan man nå en hög position bara om man är korrumperad... b) I Finland är det bara eleverna från de bästa skolorna som har goda möjligheter att komma in på universitet...

4 RINGA IN NUMRET PÅ DET ALTERNATIV SOM PASSAR BÄST ELLER SKRIV IN SVARET I DET FÄLT SOM RESERVERATS FÖR ÄNDAMÅLET. Först några frågor om dig och ditt hushåll.. Är du Man... Kvinna.... Vilket år är du född? 9. Är du för tillfället Ogift... Gift eller part i ett registrerat partnerskap... Samboende... Separerad... Frånskild... Änka/änkling... a. Bor du för närvarande tillns med din maka/make eller annan stadigvarande partner? Ja... Nej... GÅ TILL FRÅGA. b. Sedan vilket år har du bott tillns med honom/henne?. Hur många personer bor i ditt hushåll? a) Sammanlagt... personer av vilka: b) -åriga eller äldre... personer c) 7-7-åriga... personer d) -åriga eller yngre... personer Statistikcentralen ISSP 009

5 . Hur väl beskriver följande påståenden dig? Ringa in ett alternativ på varje rad. a) Jag arbetar flitigt för att få det dagliga arbetet gjort, även om jag är lite krasslig eller har rätt att ta en paus... b) Helt av Av Jag gör ordentligt även sådana uppgifter som jag inte tycker så mycket om... c) Även sådana uppgifter där man ser resultaten först efter lång tid försöker jag göra ordentligt Hur viktiga tycker du att följande saker är för att klara sig väl i livet? Ringa in ett alternativ på varje rad. Av annan Helt av annan Kan inte säga Helt avgörande Mycket viktigt Ganska viktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt Kan inte säga a) Att komma från en förmögen familj... b) Välutbildade föräldrar... c) En god utbildning... d) Ambition... e) Hårt arbete... f) Att känna de rätta personerna... g) Politiska kontakter... h) Att använda sig av mutor... i) Etnisk bakgrund... j) Religion... k) Kön.... Vad anser du om följande påståenden? Ringa in ett alternativ på varje rad. Helt av Av Varken av eller annan Av annan Helt av annan a) I dagens Finland kan man nå en hög position bara om man är korrumperad... b) I Finland är det bara eleverna från de bästa skolorna som har goda möjligheter att komma in på universitet... c) I Finland har bara de rika råd att studera vid universitet... d) I Finland har alla möjligheter att komma in på universitet oberoende av kön, etnisk bakgrund eller social bakgrund... Kan inte säga Statistikcentralen ISSP 009

6 9. Vad anser du om dina förvärvsinkomster? Är de mindre eller större än vad du borde få för ditt arbete? Om du inte arbetar just nu, uppskatta på basis av ditt senaste arbete. Mycket mindre... Mindre... Rätt storlek... Större... Mycket större... Har aldrig förvärvsarbetat... Kan inte säga Hur mycket tror du att följande yrkesgrupper tjänar brutto i månaden (euro/mån.) a) En hälsocentralläkare... euro / mån. b) En direktör i ett finländskt storföretag... euro / mån. c) Ett affärsbiträde... euro / mån. d) En fabriksarbetare utan yrkesutbildning... euro / mån. e) En minister i Finlands regering... euro / mån.. Vad anser du om följande påståenden? Ringa in ett alternativ på varje rad. Helt av Av Varken av eller annan Av annan Helt av annan a) Inkomstskillnaderna är för stora i Finland... b) Det är regeringens ansvar att minska inkomstskillnaderna mellan hög- och låginkomsttagare... c) Regeringen borde trygga en rimlig levnadsstandard för de arbetslösa... d) Regeringen borde använda mindre pengar till förmåner för de fattiga... Kan inte säga. Tycker du att människor med höga inkomster borde betala en större andel, andel eller en lägre andel av sina inkomster i skatt än människor med låga inkomster? En mycket större andel... En större andel... Samma andel... En mindre andel... En mycket mindre andel... Statistikcentralen ISSP 009

7 . Allmänt taget, hurdan är skattenivån för närvarande i Finland för människor med höga inkomster? För människor med höga inkomster är skattenivån Alldeles för hög... För hög... Lagom... För låg... Alldeles för låg.... Hur mycket tycker du att personer i följande yrken borde tjäna, oberoende av vad de får i verkligheten (euro/mån.)? a) En hälsocentralläkare... euro / mån. b) En direktör i ett finländskt storföretag... euro / mån. c) Ett affärsbiträde... euro / mån. d) En fabriksarbetare utan yrkesutbildning... euro / mån. e) En minister i Finlands regering... euro / mån.. Är det rättvist eller orättvist att människor med höga inkomster kan köpa bättre sjukvård än människor med låga inkomster? Fullständigt rättvist... Ganska rättvist... Varken rättvist eller orättvist... Ganska orättvist... Fullständigt orättvist.... Är det rättvist eller orättvist att människor med höga inkomster kan köpa bättre utbildning för sina barn än människor med låga inkomster? Fullständigt rättvist... Ganska rättvist... Varken rättvist eller orättvist... Ganska orättvist... Fullständigt orättvist... Statistikcentralen ISSP 009

8 7. I alla länder finns det motsättningar eller till och med konflikter mellan olika sociala grupper. Hur starka konflikter finns det enligt din i Finland mellan Ringa in ett alternativ på varje rad. Mycket starka Starka Inte särskilt starka Inga alls Kan inte säga a) Rika och fattiga... b) Arbetarklassen och medelklassen... c) Direktörer och arbetstagare... d) Dem som har det bättre ställt och dem som har det sämre ställt... a. I vårt samhälle finns det människor som har det bättre ställt och människor som har det sämre ställt. Var skulle du placera dig själv på skalan? Kryssa för ett alternativ mellan 0. 0 Människor som har det bäst ställt (0) 9 7 Människor som har det sämst ställt () b. Var skulle du placera ditt barndomshem på skalan? Kryssa för ett alternativ mellan 0. 0 Människor som har det bäst ställt (0) 9 7 Människor som har det sämst ställt () 7 Statistikcentralen ISSP 009

9 9. Jämför ditt nuvarande arbete med det som din far hade när du var år. Skulle du säga att din egen yrkesställning är Om du inte arbetar för närvarande, svara enligt ditt senaste jobb. Mycket högre än din fars... Högre... Ungefär lika... Lägre... Mycket lägre än din fars... Jag har aldrig förvärvsarbetat... Känner inte till min fars arbete/far hade aldrig arbete/kände inte min far/far var död då När det gäller att bestämma hur mycket människor borde tjäna, hur viktiga tycker du var och en av följande faktorer borde vara? Ringa in ett alternativ på varje rad. Helt avgörande Mycket viktigt Ganska viktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt Kan inte säga a) Hur mycket ansvar man har i arbetet... b) Hur många år man utbildat sig... c) Vad som behövs för att försörja en familj... d) Om man har barn att försörja... e) Hur väl man utför arbetet... f) Hur hårt man arbetar.... Är din lön rättvis? Här avses inte vad du vill tjäna utan vad du anser är rättvist i förhållande till din yrkesskicklighet och hur krävande arbetet är. Om du inte arbetar för närvarande, svara enligt ditt föregående jobb. Mycket lägre än vad som är rättvist... Lite lägre än vad som är rättvist... Ungefär rättvis... Lite högre än vad som är rättvist... Mycket högre än vad som är rättvist... Har aldrig förvärvsarbetetat... Statistikcentralen ISSP 009

10 . Följande fem diagram visar olika samhällen. Besvara frågorna a och b nedan. Figur A Figur B Figur C Figur D Figur E En liten elit i toppen, några få i mitten och den stora massan på botten. Som en pyramid med en liten elit i toppen, fler i mitten och de flesta på botten. Som en pyramid förutom att det finns ganska få på botten. De flesta befinner sig i mitten. En majoritet är nära toppen och bara en liten minoritet är på botten. Figur A Figur B Figur C Figur D Figur E Kan inte säga a) Vilken figur tycker du att bäst motsvarar dagens situation i Finland?... vastaa eniten s b) Hurdan tycker du att situationen borde vara i Finland?.... Var arbetade din far när du själv var år? Om din far inte förvärvsarbetade då, svara utgående från hans senaste arbetsgivare före den aktuella tidpunkten. I ett privat företag... Inom den offentliga sektorn... I ett eget företag/som privat yrkesutövare... Något annat... Vad?. Vilket var din fars huvudsakliga yrke när du var år? Om din far inte arbetade då, vad hade han för yrke före det? Skriv ner yrket så noggrant som möjligt, inte t.ex. montör utan elektronikmontör. Använd yrkesbenämningen, inte examensbenämningen.. Förvärvsarbetade din mor utanför hemmet när du var år? Om din mor inte förvärvsarbetade då, hade hon förvärvsarbetat tidigare? Min mor förvärvsarbetade när jag var år... Min mor har aldrig förvärvsarbetat... Min mor slutade förvärvsarbeta före äktenskapet eller samboendet... Min mor slutade förvärsarbeta efter äktenskapet eller samboendet, men innan hon fick sitt första barn... Min mor slutade förvärvsarbeta när hon fått sitt första barn... Kan inte säga... 9 Statistikcentralen ISSP 009

11 . Var arbetade din mor när du var år? Om din mor inte förvärvsarbetade då, svara utgående från hennes senaste arbetsgivare före den aktuella tidpunkten. I ett privat företag... Inom den offentliga sektorn... I ett eget företag/som privat yrkesutövare... Något annat... Vad 7. Vilket var din mors huvudsakliga yrke när du var år? Om din mor inte förvärvsarbetade då, vad hade hon för yrke före det? Skriv ner yrket så noggrant som möjligt, inte t.ex. sköterska utan operationssköterska. Använd yrkesbenämningen, inte examensbenämningen.. Hur många böcker fanns det i ditt barndomshem när du var år gammal? Inga Ungefär 0... Ungefär 0... Ungefär 0... Ungefär Ungefär Ungefär eller fler Hur många böcker har du nu i ditt hem? Inga Ungefär 0... Ungefär 0... Ungefär 0... Ungefär Ungefär Ungefär eller fler... 9 Statistikcentralen ISSP 009 0

12 0. När du slutade studera, vilken av följande var din första arbetsgivare? Ett privat företag... Den offentliga sektorn... Ett eget företag/privat yrkesutövare... Något annat... Vad? Har aldrig förvärvsarbetat.... Vilket var ditt yrke på den här första arbetsplatsen? Ange yrket så noggrant som möjligt, inte t.ex. montör utan elektronikmontör. Använd yrkesbenämningen, inte examensbenämningen.. Är din nuvarande arbetsgivare staten, en kommun eller samkommun, ett offentligt företag eller ett privat företag? Om du inte arbetar för närvarande, svara enligt din senaste arbetsgivare. Staten... En kommun eller samkommun... Ett offentligt företag... Ett privat företag, som anställd... Företagare eller självständig yrkesutövare... Annan arbetsgivare... Vad? Har aldrig förvärvsarbetat Vilket är ditt nuvarande eller senaste yrke? Skriv ner yrket så noggrant som möjligt, inte t.ex. montör utan elektronikmontör. Använd yrkesbenämningen, inte examensbenämningen.. Man talar ju ibland om att det finns samhällsklasser eller sociala grupper. Vilken samhällsklass eller -grupp anser du att du tillhör? Underklassen... Arbetarklassen... Lägre medelklassen... Medelklassen... Övre medelklassen... Överklassen... Statistikcentralen ISSP 009

13 . Försök att uppskatta hur mycket pengar som skulle bli över om din nuvarande bostad såldes och du betalade av eventuella bostadslån? Bara skulder... Jag/vi äger inte bostaden euro euro euro euro euro euro euro euro euro... Över euro Försök nu att uppskatta hur mycket pengar som skulle bli över om du och dina familjemedlemmar som bor i hushåll omvandlade alla bankdepositioner, placeringskonton, fondandelar, börsaktier och andra värdepapper till kontanta medel? Dra av familjemedlemmarnas alla skulder, men räkna inte med bostadslån. Bara skulder... Ingenting euro euro euro euro euro euro euro euro euro... Över euro... 9 Statistikcentralen ISSP 009

14 7. Hur väl beskriver följande påståenden dig i -årsåldern (eller som yngre, om du slutade skolan tidigare)? Ringa in ett alternativ på varje rad. a) Jag gjorde mitt bästa för att gå till skolan varje dag, även om jag var lite krasslig eller hade någon annan giltig orsak att stanna hemma... b) Helt av Av Av annan Helt av annan Jag gjorde ordentligt även sådana skoluppgifter som jag inte tyckte så mycket om... c) Även sådana skoluppgifter där man ser resultaten först efter en lång tid försöker jag göra ordentligt... Kan inte säga. Hur stor del av din arbetstid går åt vid en apparat som bygger på datateknik? Mindre än / av arbetstiden... / av arbetstiden... Hälften av arbetstiden... / av arbetstiden... Ungefär hela arbetstiden Har du ett sådant arbete som du själv ska planera och tillämpa dina egna idéer på? Ja... Nej Ange i samband med följande frågor, om du i egenskap av din ställning beslutar om följande angelägenheter och kommer med initiativ och förslag som gäller dem? Ringa in ett alternativ på varje rad. a) Att öka eller minska antalet ordinarie anställda på arbetsplatsen... b) Jag fattar beslutet Jag hör till det beslutande organet Jag föreslår godkännande Jag tillfrågas om min Att ändra den dagliga arbetstakten eller arbetsmängden på arbetsplatsen... c) Att besluta om budgeten på arbetsplatsen... d) Att skaffa nya maskiner och apparater... e) Att besluta om arbetsfördelningen / uppgiftsfördelningen... Jag deltar inte i beslutsfattandet Statistikcentralen ISSP 009

15 SLUTLIGEN NÅGRA FRÅGOR OM DIG OCH DITT HUSHÅLL. a) Vilken utbildning har du? b) Om du för närvarande är gift, samboende, part i ett registrerat partnerskap, vilken utbildning har din make/maka/sambo/partner? Ringa in bara ett alternativ i vardera sifferkolumnen (a och b). a) Själv b) Make/maka/ sambo/ partner Fortfarande i skolan (grundskola, gymnasium, yrkesskola eller -kurs, institut)... Folkskola... Grundskola... Yrkesskola eller -kurs... Gymnasium eller student... Yrkesutbildning på institutnivå... Yrkeshögskola Högskola, lägre examen... Högskola, högre examen Hur många år har du nlagt gått i skola eller studerat (inklusive eventuella universitetsstudier och borträknat arbetspraktik)? Svara också om du ännu studerar och kryssa för det alternativ som beskriver studieplatsen. år Jag studerar ännu i grundskolan, gymnasium eller för yrkesexamen på lägre nivå. Jag studerar ännu vid yrkeshögskola eller universitet.. a) Vilket av följande alternativ passar in på din livssituation? b) Om du för närvarande är gift, samboende eller part i ett registrerat partnerskap, vilket av alternativen passar in på din makas/makes/sambos/partners livssituation? Ringa in bara ett alternativ i vardera sifferkolumnen (a och b). a) Själv b) Make/maka/ sambo/ partner Heltidsarbete (över timmar i veckan)... Halvdagsarbete ( timmar i veckan)... Deltidsarbete (under timmar i veckan)... Företagarfamiljemedlem... Arbetslös/permitterad... Studerande eller skolelev... Pensionerad på basis av ålder eller arbetsår Pensionerad av annan orsak... Sköter hushållet Gör värnplikt eller civiltjänst Föräldraledig... Statistikcentralen ISSP 009

16 . Om du för närvarande är gift, samboende eller part i ett registrerat partnerskap, vilket är din makas/makes/sambos/partners nuvarande eller senaste yrke eller det yrke som han/hon studerar till som bäst? Skriv ner yrket så noggrant som möjligt, inte t.ex. montör utan elektronikmontör. Använd yrkesbenämningen, inte examensbenämningen.. a) Inom vilken bransch arbetar du eller har du senast arbetat? b) Om du för närvarande är gift, samboende eller part i ett registrerat partnerskap, inom vilken bransch arbetar din maka/make/sambo/partner eller har han/hon senast arbetat? Ringa in bara ett alternativ i vardera sifferkolumnen (a och b). a) Själv b) Maka/make/ sambo/ partner Jord-, skogsbruk, jakt eller fiske... Utvinning av mineral.... Tillverkning... El-, gas- eller vattenförsörjning... Byggverksamhet... Detalj- och partihandel eller reparation... Hotell- eller restaurangverksamhet Transport, magasinering eller kommunikation... Finansierings- eller försäkringsverksamhet Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet eller företagstjänster Offentlig förvaltning, försvar eller obligatorisk socialförsäkring... Utbildning... Hälso- och sjukvård eller sociala tjänster... Andra samhälleliga eller personliga tjänster... Privata hushåll... Internationella organisationer eller utländska beskickningar... Någon annan Fråga gäller bara dem som arbetar. Övriga går till fråga 7.. Vilken är din ordinarie arbetstid per vecka i genomsnitt? timmar Svara bara om din make/maka/sambo/registrerade partner förvärvsarbetar. Gå annars till fråga a. 7. Vilken är din makas/makes/sambos/partners ordinarie arbetstid per vecka i genomsnitt? timmar Statistikcentralen ISSP 009

17 OM DU ALDRIG VARIT UTE I ARBETSLIVET, GÅ TILL FRÅGA 9a. a. Vilken är din yrkesställning eller din senaste yrkesställning om du inte arbetar? Löntagare... GÅ TILL FRÅGA 9a. Lantbruksföretagare... Annan företagare... b. Hur många ordinarie anställda har ditt företag? anställda SVARA BARA OM DU HAR EN MAKE/MAKA/SAMBO/PART I REGISTRERAT PARTNERSKAP, GÅ ANNARS TILL FRÅGA 0. 9a. Vilken är din makas/makes/sambos/partners yrkesställning (eller senaste yrkesställning om han/hon inte förvärvsarbetar)? Löntagare... GÅ TILL FRÅGA 0. Lantbruksföretagare... Annan företagare... 9b. Hur många ordinarie anställda har din makas/makes/sambos/partners företag? anställda 0. Vilken var din huvudsakliga vårdnadshavares yrkesställning när du var år? Om du hade flera huvudsakliga vårdnadshavare, välj någon av dem. Jordbrukare... Småföretagare eller självständig yrkesutövare (som har högst en anställd)... Företagare... Högre tjänsteman... Lägre tjänsteman... Arbetare... Skötte hushållet... 7 Studerande... Arbetslös... 9 Pensionär... 0 Statistikcentralen ISSP 009

18 . Har du i ditt nuvarande arbete underordnade eller anställda, dvs. sådana som är direkt ansvariga för sitt arbete inför dig? Om du inte arbetar, svara enligt din senaste anställning. Ja... Nej... GÅ TILL FRÅGA. Jag har aldrig arbetat... GÅ TILL FRÅGA. GÅ TILL FRÅGA.. Är du direkt ansvarig för någon av följande uppgifter? Ringa in ett alternativ på varje rad. a) Att ge arbetsuppgifter till dina underordnade... b) Att besluta om dina underordnades arbetsmetoder, arbetsredskap och arbetsmaterial... c) Att besluta om dina underordnades arbetstakt, arbetstidens längd eller den mängd arbete som skall utföras... ja nej. Om du för närvarande är gift, samboende eller part i ett registrerat partnerskap, är din makas/ makes/sambos/partners arbetsgivare staten, en kommun, ett statligt företag eller ett privat företag? Om din maka/make/sambo/partner inte arbetar, svara enligt det senaste anställningsförhållandet. Ringa bara ett alternativ. Staten... Kommun eller samkommun... Offentligt företag... Privat (eller eget) företag... Annan arbetsgivare... Jag har aldrig arbetat.... Är du medlem i något fackförbund? Är medlem för närvarande... Har varit medlem, men är inte längre... Har aldrig varit medlem.... Hur intresserad är du av politik? Mycket intresserad... Ganska intresserad... Inte särskilt intresserad... Inte alls intresserad... 7 Statistikcentralen ISSP 009

19 . Röstade du i det senaste riksdagsvalet 007? Ja... Nej... Jag var inte röstberättigad Om riksdagsvalet skulle hållas nu, vilket partis eller vilken nslutnings kandidat skulle du rösta på? Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP)... Centern i Finland (Cent)... Samlingspartiet (Saml)... Vänsterförbundet (Vänst)... Svenska folkpartiet i Finland (SFP)... Gröna förbundet (Gröna)... Finlands Kristdemokraterna (KD)... 7 Sannfinländarna (SAF)... Något annat parti eller någon annan nslutning... 9 Jag skulle inte rösta... 0 Vill inte säga.... Hör du till någon kyrka eller till något religiöst samfund? Evangelisk-lutherska kyrkan... Ortodoxa kyrkan... Någon annan kristlig kyrka eller något samfund... Något annat religiöst samfund... Jag hör varken till kyrkan eller till något annat religiöst samfund Hur ofta deltar du i gudstjänster, kyrkliga förrättningar eller andliga möten? Aldrig... Mera sällan än en gång per år... En eller två gånger per år... Flera gånger per år... Ungefär en gång per månad... gånger i månaden... Nästan varje vecka... 7 Varje vecka... Flera gånger i veckan... 9 Kan inte säga / kommer inte ihåg... 0 Statistikcentralen ISSP 009

20 0. I vårt samhälle finns det vissa klasser som uppfattas som högre och andra som uppfattas som lägre. Här hittar du en skala som beskriver samhällelig ställning. Var skulle du placera dig själv på skalan, där 0 anger den högsta klassen och den lägsta? Ringa in bara ett nummer Den lägsta klassen Den högsta klassen. Hur stora är ditt hushålls genomsnittliga månadsinkomster totalt utan att skatterna dras av (= bruttoinkomster) inkl. skattepliktiga socialförmåner? euro i månaden. Hur stora är dina egna genomsnittliga månadsinkomster utan att skatterna dras av (= bruttoinkomster)? euro i månaden. Bor du i centrum av en stor eller större stad... en förstad eller förort till en stor eller större stad... en annan stad... en by eller tätort på landsorten... en glesbygd på landsorten... 9 Statistikcentralen ISSP 009

21 Kommer du ännu att tänka på något, som du vill få fram i detta nhang? Tack för medverkan! Statistikcentralen ISSP 009 0

FSD0121 ISSP 2003 : kansallinen identiteetti II : Suomen aineisto

FSD0121 ISSP 2003 : kansallinen identiteetti II : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD0121 ISSP 2003 : kansallinen identiteetti II : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien

Läs mer

FSD2133 ISSP 2005 : työorientaatiot III : Suomen aineisto

FSD2133 ISSP 2005 : työorientaatiot III : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2133 ISSP 2005 : työorientaatiot III : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Läs mer

FSD2039 ISSP 2004 : kansalaisosallistuminen : Suomen aineisto

FSD2039 ISSP 2004 : kansalaisosallistuminen : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2039 ISSP 2004 : kansalaisosallistuminen : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Läs mer

FSD0119 ISSP 2002 : perhe ja muuttuvat sukupuoliroolit III : Suomen aineisto

FSD0119 ISSP 2002 : perhe ja muuttuvat sukupuoliroolit III : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD0119 ISSP 2002 : perhe ja muuttuvat sukupuoliroolit III : Suomen aineisto Kyselylomaketta

Läs mer

FSD2620 ISSP 2010: ympäristö III: Suomen aineisto

FSD2620 ISSP 2010: ympäristö III: Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD0 ISSP 00: ympäristö III: Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

FSD2248 ISSP 2006 : valtion tehtävät IV : Suomen aineisto

FSD2248 ISSP 2006 : valtion tehtävät IV : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2248 ISSP 2006 : valtion tehtävät IV : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Läs mer

FSD0116 ISSP 2001 : sosiaaliset verkostot II : Suomen aineisto

FSD0116 ISSP 2001 : sosiaaliset verkostot II : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD0116 ISSP 2001 : sosiaaliset verkostot II : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2820 ISSP 2012: PERHE, TYÖ JA SUKUPUOLIROOLIT IV: SUOMEN AINEISTO

KYSELYLOMAKE: FSD2820 ISSP 2012: PERHE, TYÖ JA SUKUPUOLIROOLIT IV: SUOMEN AINEISTO KYSELYLOMAKE: FSD2820 ISSP 202: PERHE, TYÖ JA SUKUPUOLIROOLIT IV: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2820 ISSP 202: FAMILY, WORK AND GENDER ROLES IV: FIN- NISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

FSD2342 European Social Survey 2006 : Suomen aineisto

FSD2342 European Social Survey 2006 : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2342 European Social Survey 2006 : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2998 ISSP 2014: KANSALAISOSALLISTUMINEN II: SUOMEN AI- NEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2998 ISSP 2014: CITIZENSHIP II: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD2998 ISSP 2014: KANSALAISOSALLISTUMINEN II: SUOMEN AI- NEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2998 ISSP 2014: CITIZENSHIP II: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD2998 ISSP 2014: KANSALAISOSALLISTUMINEN II: SUOMEN AI- NEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2998 ISSP 2014: CITIZENSHIP II: FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden?

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? Frågeformuläret Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA I EN RUTA FÖR VARJE DELFRÅGA (a - f) a) En mamma som

Läs mer

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire 60 Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1189 Valtuustoluopujakysely 1997 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2703 ISSP 2011: TERVEYS: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2703 ISSP 2011: HEALTH: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD2703 ISSP 2011: TERVEYS: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2703 ISSP 2011: HEALTH: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD2703 ISSP 2011: TERVEYS: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2703 ISSP 2011: HEALTH: FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD3106 ISSP 2015: TYÖORIENTAATIOT IV: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD3106 ISSP 2015: WORK ORIENTATIONS IV: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD3106 ISSP 2015: TYÖORIENTAATIOT IV: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD3106 ISSP 2015: WORK ORIENTATIONS IV: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD3106 ISSP 2015: TYÖORIENTAATIOT IV: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD3106 ISSP 2015: WORK ORIENTATIONS IV: FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD8 EUROPEAN SOCIAL SURVEY : SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD8 EUROPEAN SOCIAL SURVEY : FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Läs mer

Finland ISSP 2013 National Identity III Questionnaire (Swedish)

Finland ISSP 2013 National Identity III Questionnaire (Swedish) Finland ISSP 2013 National Identity III Questionnaire (Swedish) Bästa mottagare LÖSGÖR PÄRMBLADET FRÅN FRÅGEDELEN LÄNGS DEN STRECKADE LINJEN. En internationell forskargrupp gör en omfattande undersökning

Läs mer

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Fråga 1 Alla tillhör vi olika grupper. Vissa är mer viktiga för oss än andra i vår syn på oss själva. Vilket i följande lista är i allmänhet viktigast

Läs mer

Finland ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire (Swedish)

Finland ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire (Swedish) Finland ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire (Swedish) LÖSGÖR PÄRMBLADET FRÅN FRÅGEDELEN LÄNGS DEN STRECKADE LINJEN. Undersökning om medborgarpåverkan En internationell forskargrupp gör en undersökning

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD3149 ISSP 2016: VALTION TEHTÄVÄT V: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD3149 ISSP 2016: ROLE OF GOVERNMENT V: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD3149 ISSP 2016: VALTION TEHTÄVÄT V: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD3149 ISSP 2016: ROLE OF GOVERNMENT V: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD3149 ISSP 2016: VALTION TEHTÄVÄT V: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD3149 ISSP 2016: ROLE OF GOVERNMENT V: FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD3135 KANDIPALAUTE 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3135 STUDENT FEEDBACK SURVEY FOR BACHELOR GRADUATES 2015

KYSELYLOMAKE: FSD3135 KANDIPALAUTE 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3135 STUDENT FEEDBACK SURVEY FOR BACHELOR GRADUATES 2015 KYSELYLOMAKE: FSD3135 KANDIPALAUTE 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3135 STUDENT FEEDBACK SURVEY FOR BACHELOR GRADUATES 2015 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2859 KOULUN HYVINVOINTIPROFIILI 2012-2013: HENKILÖKUNTA QUESTIONNAIRE: FSD2859 SCHOOL WELL-BEING PROFILE 2012-2013: PERSONNEL

KYSELYLOMAKE: FSD2859 KOULUN HYVINVOINTIPROFIILI 2012-2013: HENKILÖKUNTA QUESTIONNAIRE: FSD2859 SCHOOL WELL-BEING PROFILE 2012-2013: PERSONNEL KYSELYLOMAKE: FSD2859 KOULUN HYVINVOINTIPROFIILI 2012-2013: HENKILÖKUNTA QUESTIONNAIRE: FSD2859 SCHOOL WELL-BEING PROFILE 2012-2013: PERSONNEL Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset Kyselylomaketta hyödyntävien

Läs mer

FSD2559 Koulun hyvinvointiprofiili 2009-2010: toisen asteen oppilaitokset

FSD2559 Koulun hyvinvointiprofiili 2009-2010: toisen asteen oppilaitokset KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2559 Koulun hyvinvointiprofiili 2009-2010: toisen asteen oppilaitokset Kyselylomaketta hyödyntävien

Läs mer

FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto

FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2643 KOULUN HYVINVOINTIPROFIILI 2010-2011: YLÄLUOKAT 7-9 QUESTIONNAIRE: FSD2643 SCHOOL WELL-BEING PROFILE 2009-2010: LOWER SECON- DARY SCHOOL, GRADES 7-9 Tämä kyselylomake on osa yllä

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Läs mer

FSD2557 Koulun hyvinvointiprofiili 2009-2010: alaluokat 4-6

FSD2557 Koulun hyvinvointiprofiili 2009-2010: alaluokat 4-6 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2557 Koulun hyvinvointiprofiili 2009-2010: alaluokat 4-6 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2351 Yliopistoista vuonna 2000 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Läs mer

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2856 KOULUN HYVINVOINTIPROFIILI 2012-2013: ALALUOKAT 4-6 QUESTIONNAIRE: FSD2856 SCHOOL WELL-BEING PROFILE 2012-2013: PRIMARY SCHOOL, GRADES 4-6 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2873 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH PUBLIC LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2975 SUOMENRUOTSALAISTEN KANSALAISKESKUSTELU INTER- NETISSÄ 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2975 SUOMENRUOTSALAISTEN KANSALAISKESKUSTELU INTER- NETISSÄ 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2975 SUOMENRUOTSALAISTEN KANSALAISKESKUSTELU INTER- NETISSÄ 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2975 ONLINE CITIZEN DISCUSSION OF SWEDISH-SPEAKING FINNS 2013 FRÅGEFORMULÄR: FSD2975 FINLANDSSVENSKARNAS

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2958 KANSALAISKESKUSTELU MAAHANMUUTOSTA 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2958 CITIZEN DELIBERATION ON IMMIGRATION: SURVEY DATA 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2958 KANSALAISKESKUSTELU MAAHANMUUTOSTA 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2958 CITIZEN DELIBERATION ON IMMIGRATION: SURVEY DATA 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2958 KANSALAISKESKUSTELU MAAHANMUUTOSTA 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2958 CITIZEN DELIBERATION ON IMMIGRATION: SURVEY DATA 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Swedish) RIKSDAGSVALSUNDERSÖKNING 2003 FRÅGEFORMULÄR 13.03.2003

CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Swedish) RIKSDAGSVALSUNDERSÖKNING 2003 FRÅGEFORMULÄR 13.03.2003 CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Swedish) RIKSDAGSVALSUNDERSÖKNING 2003 FRÅGEFORMULÄR 13.03.2003 V1. Det var nyligen riksdagsval i Finland. Hur ofta under valkampanjen diskuterade Ni saker, som

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2872 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES LIBRARIES 2013 Tämä

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2835 USKONNOLLINEN MONIMUOTOISUUS 2008: SUOMEN AINEIS- TO QUESTIONNAIRE: FSD2835 RELIGIOUS DIVERSITY 2008: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD2835 USKONNOLLINEN MONIMUOTOISUUS 2008: SUOMEN AINEIS- TO QUESTIONNAIRE: FSD2835 RELIGIOUS DIVERSITY 2008: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD2835 USKONNOLLINEN MONIMUOTOISUUS 2008: SUOMEN AINEIS- TO QUESTIONNAIRE: FSD2835 RELIGIOUS DIVERSITY 2008: FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

Sweden ISSP 2008 Religion III Questionnaire

Sweden ISSP 2008 Religion III Questionnaire Sweden ISSP 2008 Religion III Questionnaire SIFO RESEARCH INTERNATIONAL ISSP 2008 Religion Vad är dina åsikter om religion? Religion tillhör ju det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen

Läs mer

Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet?

Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet? Original Swedish questionnaire [anvisning till fråga 4 felaktig] Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet? Jobb och arbetsliv hör ju till det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen

Läs mer

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002 FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002 KORT 1 0 Ingen tid alls 1 Under en ½ timme 2 Från en ½ timme till 1 timme 3 Mer än 1 timme, men högst 1½ timme 4 Mer än 1½ timme, men högst 2

Läs mer

FSD1208 Alueelliset erot tietoyhteiskunnassa 2001

FSD1208 Alueelliset erot tietoyhteiskunnassa 2001 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1208 Alueelliset erot tietoyhteiskunnassa 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

Undersökning om växelverkan mellan generationer

Undersökning om växelverkan mellan generationer Intervju- och undersökningstjänster Undersökning om växelverkan mellan generationer Hurdan hjälp har Du fått av Dina närmaste? Har Du stöt en annan person ekonomiskt? Borde far- och morföräldrarna sköta

Läs mer

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset Kyselylomaketta hyödyntävien

Läs mer

ISSP 2012 Familjeliv och arbete

ISSP 2012 Familjeliv och arbete TNS SIFO 11478 Stockholm Projekt: 1524242 ISSP 2012 Familjeliv och arbete Vad är dina åsikter i frågor som rör familjeliv och arbete? Familjeliv och arbete tillhör ju det som ofta diskuteras i vårt samhälle.

Läs mer

A3682. Intervjutjänster ESS 2012 FINLAND I EUROPA SVARSKORT

A3682. Intervjutjänster ESS 2012 FINLAND I EUROPA SVARSKORT A3682 Intervjutjänster ESS 2012 FINLAND I EUROPA SVARSKORT KORT 1 0 Ingen tid alls 1 Under en ½ timme 2 Från en ½ timme till 1 timme 3 Mer än 1 timme, men högst 1½ timme 4 Mer än 1½ timme, men högst 2

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1310 Energia-asennetutkimus 1997 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP2004frekv.doc 1 Copyright 2004 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2004 Först några inledande frågor Fråga 1 Det finns olika åsikter om vad som krävs för att vara en god medborgare.

Läs mer

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset Kyselylomaketta hyödyntävien

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2503 Kesämökkibarometri 2008 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Välfärdsstatsundersökningen 2010

Välfärdsstatsundersökningen 2010 Välfärdsstatsundersökningen 2010 1519583 Om undersökningen Undersökningen är helt konfidentiell och ditt svar kommer endast att redovisas i olika tabellsammanställningar där de enskilda svaren inte kan

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1185 Suomen kunnanjohtajatutkimus 1996 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2269 EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2269 FINNISH NATIONAL ELECTION STUDY 2007 FRÅGEFORMULÄR: FSD2269 RIKSDAGSVALUNDERSÖKNING 2007 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2007

Utländska dotterbolag i Finland 2007 Företag 2008 Utländska dotterbolag i Finland 2007 14 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2007 2007 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Sweden ISSP Health Questionnaire

Sweden ISSP Health Questionnaire Sweden ISSP 2011- Health Questionnaire ISSP 2011 Hälsa Vad är dina åsikter i frågor som rör hälsa? Hälsofrågor tillhör ju det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen vanliga svenskar

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1311 Energia-asennetutkimus 1998 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Sweden ISSP 2013 National Identity III Questionnaire

Sweden ISSP 2013 National Identity III Questionnaire Sweden ISSP 2013 National Identity III Questionnaire ISSP 2013 Vad är dina åsikter om det svenska samhället och människor från andra länder? Svenskarnas relationer till människor från andra länder tillhör

Läs mer

FSD2608 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008

FSD2608 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2608 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher År 2010 var andelen jobb inom servicebranscher 72,9 procent

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2010

Lönestrukturstatistik 2010 Löner och arbetskraftskostnader 2012 Lönestrukturstatistik 2010 Löntagarnas löneskillnader fortsatte att minska år 2010 Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga månadslönen

Läs mer

.Den politiker och det förslag som har fått flest röster vinner valet. Det kallas att majoriteten vinner. Men, det är viktigt att det i ett

.Den politiker och det förslag som har fått flest röster vinner valet. Det kallas att majoriteten vinner. Men, det är viktigt att det i ett Vad är Demokrati Finland är en demokrati. Demokrati är ett grekiskt ord som betyder att folket bestämmer. Vi som bor i Finland får vara med och välja vilka som ska bestämma i vårt land. Vi får rösta på

Läs mer

Riksdagsvalet 2015, fastställt valresultat

Riksdagsvalet 2015, fastställt valresultat Val Riksdagsvalet, fastställt valresultat Centern segrade i riksdagsvalet Korrigerad 30.4. kl. 10:45. Figur 2. i offentliggörandet har korrigerats. Centern blev valets vinnare, medan Socialdemokraternas,

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2356 EVAn EU-asennetutkimus 2007 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 ALERTS TAKEN ON BOARD: 01 EUROPEAN SOCIAL SURVEY. Visningskort Runda 6

ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 ALERTS TAKEN ON BOARD: 01 EUROPEAN SOCIAL SURVEY. Visningskort Runda 6 ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 ALERTS TAKEN ON BOARD: 01 EUROPEAN SOCIAL SURVEY Visningskort Runda 6 2012 SVARSKORT 1 Ingen tid alls Mindre än 1/2 timme 1/2 timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1

Läs mer

Sweden ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire

Sweden ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Sweden ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire ISSP 2014 Vad är dina åsikter om människors rättigheter och skyldigheter i en demokrati? Människors rättigheter och skyldigheter i en demokrati tillhör ju

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD3067 EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3067 FINNISH NATIONAL ELECTION STUDY 2015

KYSELYLOMAKE: FSD3067 EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3067 FINNISH NATIONAL ELECTION STUDY 2015 KYSELYLOMAKE: FSD3067 EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3067 FINNISH NATIONAL ELECTION STUDY 2015 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2013

Statistik över arbetskonflikter 2013 Arbetsmarknaden 04 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 uppgick antalet arbetskonflikter till Korrigering.4.04. Texten och tabellen Orsaker till arbetskonflikter år 0 har korrigerats. Korrigeringarna

Läs mer

Varför föds det så få barn?

Varför föds det så få barn? Maj 2000 Bilaga 1 Varför föds det så få barn? Under 1990-talet har barnafödandet sjunkit mycket kraftigt i Sverige och i dag har vi den lägsta nivå som någon gång observerats i vårt land. Vi vet inte riktigt

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD3038 SUOMALAISTEN HYVINVOINTI JA PALVELUT 2013: IKÄÄN- TYNEIDEN KÄYNTIHAASTATTELUT

KYSELYLOMAKE: FSD3038 SUOMALAISTEN HYVINVOINTI JA PALVELUT 2013: IKÄÄN- TYNEIDEN KÄYNTIHAASTATTELUT KYSELYLOMAKE: FSD3038 SUOMALAISTEN HYVINVOINTI JA PALVELUT 2013: IKÄÄN- TYNEIDEN KÄYNTIHAASTATTELUT QUESTIONNAIRE: FSD3038 WELFARE AND SERVICES IN FINLAND 2013: FACE-TO-FACE INTERVIEWS OF THE ELDERLY Tämä

Läs mer

ISSP 2010 Åsikter om miljön

ISSP 2010 Åsikter om miljön ISSP 2010 Åsikter om miljön Vad är dina åsikter i frågor som rör miljön? Miljöfrågor diskuteras ganska ofta i vårt samhälle. Men vad anser egentligen vanliga svenskar i dessa frågor? Och skiljer sig svenskarna

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2002 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.479.000 Förväntad BNP-utveckling + 0,9 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet (mars 2015) 10,3 % Bostadsbyggande

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT 2010 KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

Vilka är dina åsikter om jobben och arbetslivet?

Vilka är dina åsikter om jobben och arbetslivet? Vilka är dina åsikter om jobben och arbetslivet? Jobb och arbetsliv hör ju till det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen vanliga svenskar i dessa frågor? Och skiljer sig svenskarna

Läs mer

Rutdatabasen 2014: 250m x 250m

Rutdatabasen 2014: 250m x 250m Rutdatabasen 2014: 250m x 250m och invånare 2013. 250m x 250m. 1 invånare 54 503 54 503 2-10 invånare 782 991 206 376 11-99 invånare 1 785 241 55 073 100-499 invånare 2 112 513 11 224 500-999 invånare

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1312 Energia-asennetutkimus 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1313 Energia-asennetutkimus 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 21 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2008 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 214 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2958 KANSALAISKESKUSTELU MAAHANMUUTOSTA 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2958 CITIZEN DELIBERATION ON IMMIGRATION: SURVEY DATA 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2958 KANSALAISKESKUSTELU MAAHANMUUTOSTA 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2958 CITIZEN DELIBERATION ON IMMIGRATION: SURVEY DATA 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2958 KANSALAISKESKUSTELU MAAHANMUUTOSTA 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2958 CITIZEN DELIBERATION ON IMMIGRATION: SURVEY DATA 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1).

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset Kyselylomaketta hyödyntävien

Läs mer

Lund NorthEast i siffror

Lund NorthEast i siffror NorthEast i siffror Området Det kunskapstäta området som sträcker sig från C i sydväst till de kommande forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i nordost går under benämningen NorthEast i vilket kunskapsstråket,

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2292 EVAn kansallinen asennetutkimus 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2011

Lönestrukturstatistik 2011 Löner och arbetskraftskostnader 2013 Lönestrukturstatistik 2011 Medellönen för personer med lägre högskoleexamen har minskat i förhållande till övriga utbildningsnivåer under 2000-talet Enligt Statistikcentralens

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 1:a kvartalet

Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 1:a kvartalet Arbetsmarknaden 2009 Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 1:a kvartalet Under det första kvartalet färre lediga arbetsplatser än för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det 46 lediga arbetsplatser

Läs mer

FSD2166 KuntaSuomi 2004 : lasten päivähoito 1999 : perhepäivähoito

FSD2166 KuntaSuomi 2004 : lasten päivähoito 1999 : perhepäivähoito KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2166 KuntaSuomi 2004 : lasten päivähoito 1999 : perhepäivähoito Kyselylomaketta hyödyntävien

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 28 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1072 Energia-asennetutkimus 1993 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

A3644. Intervju- och undersökningstjänster ESS 2010 FINLAND I EUROPA SVARSKORT

A3644. Intervju- och undersökningstjänster ESS 2010 FINLAND I EUROPA SVARSKORT A3644 Intervju- och undersökningstjänster ESS 2010 FINLAND I EUROPA SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Under en ½ timme Från en ½ timme till 1 timme Mer än 1 timme, men högst 1½ timme Mer än 1½ timme, men

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer