1 GRI-Rapport Maj 2012 April 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 GRI-Rapport Maj 2012 April 2013"

Transkript

1 GRI-Rapport Maj 2012 April

2 2 Innehåll 1. VD-ord 3 2. Årets resultat 4 3. Houdini - ett progressivt företag 6 4. Mission, Vision, Värdegrund 8 5. Houdini i praktiken Houdinis första GRI-rapport GRI-tabell 24

3 3 1. VD-Ord Bara ansvarsfulla företag har en framtid! Vi ser att samspelet mellan miljö, etik och ekonomi är både självklart och nödvändigt för att Houdini ska kunna fortsätta existera på ett framgångsrikt sätt under många år. Vårt hållbarhetsarbete har ingen tidsgräns eller begränsning till vissa kollektioner, utan är en ständigt pågående process som innebär att vi kontinuerligt skapar förbättringar genom hela vår verksamhet. Processen omfattar allt från att minska energiförbrukningen vid tillverkningen av våra produkter, att designa utifrån ett kretslopptänk, att påverka leverantörer att köpa förnyelsebart, att tillämpa tydliga riktlinjer för arbetsresor och tjänstebilar samt till att köpa ekologisk frukt och fairtrade producerat kaffe och te till kontoret. Vi är ett litet innovativt och ansvarsfullt företag som inte gör som alla andra. När vi utvecklar nya material tillsammans med någon av våra leverantörer, som är bättre för miljön än de som redan finns på marknaden, har vi aldrig begärt eller önskat ensamrätt på detta. Ingen blir gladare än vi om fler tillverkare väljer att producera på ett sätt som är bättre för miljön. Vi vill inspirera och bidra till ett hållbart företagande, även utanför vår egen verksamhet. Vi går vår egen väg och tror fullt ut på att använda återvunna fibrer i så stor utsträckning som möjligt, men fortfarande med bibehållen funktion, kvalitet och tidlös design i plaggen. Den främsta nyckeln till en långsiktig och framgångsrik verksamhet är våra medarbetare. Företagskulturen sitter inte i väggarna utan i människorna som arbetar här. Alla vi som jobbar här älskar att vara aktiva, ha roligt på jobbet och samtidigt uppnå ett högre syfte med våra produkter vi ska bana ny väg, inte bara för textilindustrin, utan för alla företag som vill verka för ett kretsloppssamhälle. Vi vill visa att det går att göra snygga, tekniska och långsiktigt hållbara kläder och produkter av återvunnet och återvinningsbart material och därigenom minska vårt avfallsberg. På längre sikt satsar vi på att bli ett hundraprocentigt hållbart företag och då nå vår vision. Houdini har gång på gång satt nya standarder för produkters komfort och funktion och höjt ambitionerna för bolagets miljöarbete och därmed fungerat som en inspirationskälla eller katalysator för andra. Fortsätter vi så parallellt med att fortsätta utvecklingen mot högre lönsamhet är vi på god väg att sätta en ny standard för ett hållbart företagande. Att kunna inspirera fler på den nivån och bidra till förändring skulle kännas riktigt bra. Eva Karlsson, VD Houdini Sportswear AB

4 4 2. Årets resultat Detta är första året som Houdini gör en hållbarhetsredovisning. Rapporten beskriver på vilket sätt Houdini har valt att ansvarsfullt arbeta med hållbarhetsfrågor för att bli långsiktigt framgångsrika. Rapporten beskriver de tre grundpelare som ansvarstagande vilar på i Houdinis affärsverksamhet; ekonomiska-, miljö- och sociala aspekter. Houdini har använt Global Reporting Initiatives standard (GRI) för hållbarhetsredovisningen. GRI-rapporten publiceras i november 2013, avsikten är att publicera denna rapport en gång per år, primärt i digitalt format. 1 Enligt slutna kretsloppsprinciper där alla restprodukter kan återanvändas eller återvinnas. Några viktiga siffror och händelser från året som gått på Houdini; Andel återvunna och bluesignade produkter 58 % av vikten av alla sålda produkter var tillverkade av återvunna material 62 % av vikten av alla sålda produkter var tillverkade av bluesignade material Mot bakgrund av resultatet ovan har Houdini för första gången satt uttalade mål för hur stor andel av tillverkningen som ska vara återvunnen respektive bluesignad. Mål för nästa år maj april 2014: 63 % av vikten av alla sålda produkter ska vara tillverkade av återvunna material 67 % av vikten av alla sålda produkter ska vara tillverkade av bluesignade material Uthyrning av skalplagg Houdini valde att starta med uthyrning av skalplagg, eftersom de ser uthyrning som ett naturligt steg i sitt miljö- och produktutvecklingsarbete, samt ett sätt att knyta slutkunderna närmare sig själva. De vill med detta också skapa en beteendeförändring i hela samhället, genom att göra det möjligt för kunder att hyra sina funktionskläder. Houdini har för avsikt att inspirera till att även deras återförsäljare kan erbjuda uthyrningskoncept. Kids Reuse Houdini startade något de kallar Kids Reuse, där kunderna lämnar in sina barns urvuxna Houdinitröjor och får rabatt när de köper en ny. De begagnade plaggen kommer de att säljas second-hand i deras egen butik. Detta har varit oerhört uppskattat av Houdinis slutkunder. Ändrat köpbeteende Houdini vill få konsumenter att förändra sina köpbeteenden och bli ännu mer medvetna och frågvisa konsumenter. Houdini växer även på nya marknader såsom Nederländerna, Storbritannien och Finland. Detta innebär självklart utmaningar och gör att de behöver bli ännu tydligare med alla val de gör och vad de står för. Årets rapportering gjorde tydligt för dem hur de bör följa upp för att vara säkra på att sälja de mest hållbara kläderna. Tidigare har de räknat antal stilar som gjorts av exempelvis återvunnet material, nu började de även mäta antal kilo återvunnet material vilket legat till grund för nya målsättningar. Houdini vill påverka sina kunder att i ännu högre utsträckning välja produkter med återvunnet material.

5 Rapporteringsprocess som bidrar till ett hållbarare Houdini Houdini anser sig nu ha hittat en bra form för att fortsätta att rapportera om deras framsteg, som också säkerställer deras framtida utveckling i en helt igenom hållbar affärsidé. De har för avsikt att minimera all miljöpåverkan vid framställning av sina produkter, vilket kan låta som en klyscha, men de menar det verkligen och avser att fortsätta att hålla fanan högt och leda ligan av företag som klarar av att vara cirkulära 1 och samtidigt vinstdrivande. 5

6 6 3. Houdini ett progressivt företag Den dagliga verksamheten i Houdini AB drivs inom det operativa dotterbolaget Houdini Sportswear AB (nedan omnämnt Houdini). Houdini AB är ett aktiebolag vars enda uppgift är att äga och förvalta det helägda dotterbolaget. Huvudkontoret är lokaliserat i Nacka utanför Stockholm, Sverige. Houdini AB ägs av flertalet privata aktieägare. Houdini bedriver produktutveckling, marknadsföring och distribution av varumärkets funktionskläder för outdoor och sport. Sverige står för 68 % av omsättningen och export står för 32 %. Houdini bedriver egen verksamhet i Sverige och finns representerade via agenter och distributörer i Danmark, Frankrike, Japan, Norge, Schweiz, Sydkorea, Nordamerika, Tyskland, Finland, Storbritannien och Österrike. Houdinis mest sålda och därmed viktigaste produkt rent ekonomiskt är Women s och Men s Power Houdi som har ingått i sortimentet i 10 år. Ur ett miljöperspektiv finns ingen produkt som är viktigare än någon annan. Det är företagets tydliga fokus på funktionella kläder med ett starkt hållbarhetstänk som genomsyrar alla kollektioner och därmed gör alla plagg lika viktiga. 2 Kriterier för att bli ett gasellföretag; en omsättning som överstiger 10 Mkr, minst tio anställda, minst fördubblad omsättning om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret, ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren, ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt, i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner, sunda finanser Nomineringar och priser under året: Houdini blev ett av årets Gasell företag 2 Houdini vann tidningen Sportfacks tävling Gear of the year i kategorin Årets miljösatsning Houdini nominerades till Beautiful business award som arrangeras av pwc, Tillväxtverket samt Driftig.nu Houdini vann Ernst & Youngs Entrepreneur of the year i Stockholmsfinalen i kategorin Årets kvinnliga stjärnskott, som blev entreprenörerna bakom Houdini idag; Eva Karlsson, Hanna Lindblad och Annette Idinge. Personalen som delägare Bolagets styrelse består av en ordförande och sex ledamöter, varav alla är delägare. Bolagets VD är föredragande på styrelsemötena. Av styrelsens sju medlemmar är två kvinnor vilka båda två är anställda i företaget. Ordförande i styrelsen är inte involverad i den dagliga verksamheten men anlitas vid behov som konsult inom olika ekonomiska och organisatoriska projekt. I ledningsgruppen sitter två av styrelsemedlemmarna som även arbetar i verksamheten på heltid, samt bolagets VD. En majoritet av de anställda (56%) är delägare i företaget.

7 7 Houdinis viktigaste intressenter utgörs av kunder, anställda, Friends, återförsäljare, ägare och leverantörer. Dessa utgör de grupper som påverkar Houdini mest och som även Houdini i sin tur kan påverka. Med samtliga dessa grupper pågår en kontinuerlig dialog, vilket möjliggörs av att Houdini är ett flexibelt företag som dessutom har en mycket öppen företagskultur. Hållbarhetsfrågorna är ofta i fokus eftersom det finns en hel del utmaningar med den kompromisslösa väg som Houdini valt för att bli ett långsiktigt hållbart företag. Houdini har aktivt valt att inte stödja några välgörenhetsprojekt eftersom de tror på att göra rätt i sin egen verksamhet i första hand. De vill inspirera andra att göra hållbara affärer genom att visa att deras affärsmodell fungerar. Personal från Houdini efterfrågas regelbundet till olika föreläsningsuppdrag för att inspirera andra till hållbart cirkulärt företagande. Samarbeten som Houdini är engagerade i: Kemikalieinspektionens branschdialog inom textil - Kontinuerliga möten med representanter från näringslivet och statliga instanser för att skapa en dialog kring utvecklingen av lagar och förordningar om kemikalier i textilier. Mittuniversitet i Östersund - Utveckling av hanterbara sätt för våra plaggproducenter att återvinna spillet som uppstår under produktionen av våra produkter. OrganoClick - Ett svenskt företag som forskar på att utveckla florkarbonfria vattenresistenta behandlingar. Houdini deltar i ett projekt tillsammans med några andra outdoorföretag där de varit med och gett OrganoClick material att testa på. Syftet med projektet, som fortfarande löper, är att få fram funktionsdugliga florkarbonfria behandlingar. Houdini är medlem i: bluesign - har Houdini valt som en av sina utgångspunkter i hållbarhetsarbetet när det gäller urval av tyg- och accessoarproducenter. Bluesign håller även på att utveckla en certifiering där plaggproducenter blir bluesign-certifierade. SOG - Scandinavian Outdoor Group, som verkar för ett marknadssamarbete mellan olika skandinaviska outdoormärken. Stödmedlemmar till Svenska Bergsguideorganisationen - (SBO) utbildar, examinerar och fortbildar svenska professionella bergsguider och de arbetar för att etablera bergsguideyrket i vår fjällvärld, bland annat utifrån en svensk-nordisk profil. Sustainable Fashion Academy - (SFA) som verkar för en långsiktigt hållbar textilbransch. SFA anordnar bla kurser med syfte att öka kunskapen för att textilföretagens verksamhet ska kunna bli mer hållbar. Houdini har flertalet anställda som deltar i dessa kurser under 2013.

8 8 4. Mission, vision och värdegrund När Houdini grundades 1993 var de först med att utveckla hållbara funktionsunderkläder i stretchfleece. Allt sedan dess har Houdinis team och Friends (aktiva sportutövare) utvecklat ett komplett sortiment av Core Comfort produkter, från underkläder till skalplagg. Produkter som förutom att hålla kroppen varm och torr också ger exceptionell rörelsefrihet och möjligheten att packa mindre och lättare. Bolagets kärnvärden; kompromisslöshet, passionerad kreativitet, samt miljöengagemang med hög transparens och långsiktighet har sedan Houdini startades spelat en central roll för bolagets identitet och vägleder företaget idag i utvecklingen framåt, både i det strategiska arbetet och i den dagliga verksamheten. Affärsidé Houdini utvecklar, marknadsför och distribuerar beroendeframkallande funktionsprodukter till medvetna och ansvarstagande människor med en aktiv livsstil. Mission Att med hög lönsamhet och minsta möjliga miljöpåverkan erbjuda kunden med en aktiv livsstil ett innovativt och heltäckande sortiment av produkter med hög funktionalitet, kvalitet och estetik. Vision Att erbjuda beroendeframkallande produkter till lekfulla och stolta Houdiniacs globalt och inspirera till en friskare och roligare livsstil på en välmående planet, för oss och framtida generationer. Med ärlighet, transparens och högt i tak är vi trogna vårt ursprung och bibehåller vår trovärdighet och genuinitet. Houdini har inlett arbetet med att sätta uttalade hållbarhetsmål för verksamheten, vilka visas nedan. Målen är uppdelade på Ekonomiska-, Miljö- och Sociala aspekter. Målen är övergripande men kommer att brytas ned till kvantifierade, tidsatta och uppföljningsbara mål. Organisk tillväxt med långsiktig lönsamhet Houdini vill inspirera andra till att bedriva långsiktigt hållbara företag. Houdini avser inte att bli störst, utan de vill växa organiskt i en hälsosam tillväxttakt så att de hinner med att uppnå de hållbara mål de planerar för. De är övertygade om att de på detta långsiktiga sätt också blir vinstdrivande. Houdini väljer att se på företaget utifrån ett 10 och 50 års perspektiv i stället för den ekonomiska vinningen i ett kortsiktigt perspektiv. Houdini utvecklar multifunktionella, pålitliga och långlivade produkter med sofistikerad design och hållbarhet i fokus. På samma sätt strävar de efter ömsesidigt lönsamma och långsiktiga affärsrelationer. De arbetar intensivt med att sätta upp sunda och ansvarsfulla ekonomiska mål, samt att följa upp och revidera dessa på kvartalsnivå. De ser att allt fler kommer att behöva ställa om sin produktion till mer cirkulära processer pga av tänkbara klimatförändringar. Houdini anser att de redan är väl förberedda för detta scenario då deras målsättning

9 9 är att ständigt öka andelen produkter tillverkade av återvunna fibrer. En ekonomisk aspekt på detta är att om fler företag väljer att köpa återvunna fibrer kan detta leda till att efterfrågan på cirkulära produktionsprocesser blir större än tillgången, vilket i sin tur kan leda till ännu dyrare produkter, vilket kan ge Houdini en utmaning för framtiden. Långsiktigt Mål Verktyg Delmål Ekonomisk hållbarhet Houdini ska växa organiskt Planerat styrelsearbete, som möjliggör en hälsosam tillväxttakt såväl företagsekonomiskt som för både miljö och personal Kontrollerad tillväxt, max ca 30% per år, som är väl anpassad till organisationens förutsättningar Ekonomisk hållbarhet Långsiktigt vinstdrivande Bedriva verksamheten på ett sunt och ansvarsfullt vis Kvartalsuppföljningar av budgeten för att se till att planen hålls Ekonomisk hållbarhet Utveckla tjänstesektorn Genom uthyrning, reparation och försäljning av 2nd hand plagg Under ska Houdini ha inspirerat minst 2 butiker till att hyra ut

10 10 Tillverkning i Europa ger minimerad miljöpåverkan Miljöbelastningen är ett generellt problem och en stor utmaning inom textil framställning. Houdini arbetar aktivt med att minska textilframställningens negativa effekter på flera fronter. De har valt att producera i fabriker i högteknologiska länder för att säkerställa att minimalt med vatten, energi och farliga kemikalier används för att tillverka de tyger de använder. Houdinis mål är att begränsa varje enskild produkts negativa miljöpåverkan och verka för ett mer cirkulärt konsumentbeteende. De eftersträvar att så långt som möjligt använda sig av återvunna material och göra produkter som är återvinningsbara. Det sker bl. a. genom att de utvecklar och designar produkter med hög kvalitet, lång livslängd, tidlös design och genom att blanda så få material som möjligt för att möjliggöra återvinning. Användningen av kemikalier är i många fall en förutsättning för att skapa funktionsmaterial som exempelvis är vattenavvisande eller vattentäta och samtidigt har förmågan att släppa ut vattenånga, vilket är egenskaper som slutkonsumenten efterfrågar. För att hantera utmaningarna med kemikalier använder Houdini bland annat en kemikaliebegränsningslista. Houdini är också anslutna till bluesign, en internationell standard som utgör det strängaste regelverk som finns inom textilbranschen med fokus på miljö, hälsa och säkerhet. Genom bluesign säkerställer Houdini att leverantörer av vävar och andra material uppfyller en strikt standard som innebär minimerad miljöpåverkan med fokus på att reducera och ersätta alla substanser som kan vara farliga för människor eller miljö. Houdini försöker att uppmuntra sina leverantörer att bli bluesign certifierade. I de fall leverantörerna inte är certifierade enligt bluesign s stränga kriterier ställer de krav på att de arbetar systematiskt med miljöfrågorna, genom ISO eller liknande. Houdini arbetar även aktivt med att hitta fluorkarbonfria vattenavvisande behandlingar på plaggen och i dag finns ett flertal alternativ av varierande kvalité på marknaden. Det är dock väldigt få alternativ som håller samma klass som de material som innehåller fluorkarboner, framförallt efter slitage och flertalet tvättar. Många behandlingar har bra värden före första tvätten, men betydligt sämre efter bara 2-3 tvättar. Att hitta bra alternativ som håller över tiden har varit extremt svårt och därför ser de sitt samarbete med bl a OrganoClick som mycket värdefullt.

11 11 Houdinis mål för Miljömässig hållbarhet Långsiktigt Mål Verktyg Delmål Miljömässig hållbarhet Ha så stor andel återvunna/biologiskt nedbrytbara fibrer i kollektionen som möjligt Genom noggranna val av nya material Öka försäljningen av produkter tillverkade av återvunna/biologiskt nedbrytbara fibrer eller bluesignade med 5% under Miljömässig hållbarhet Säkerställa att minimalt med vatten, energi och farliga kemikalier används för att tillverka våra tyger Bluesign certifiering av våra tygproducenter eller motsvarande, såsom ISO Göra avtal om strängare kemikaliekrav hos de leverantörer som inte är bluesignade Miljömässig hållbarhet Sprida Houdinis filosofi om cirkulärt företagande och vara ett gott föredöme utanför företaget Kommunikationsmaterial som Houdini anpassat för olika kanaler Houdini ska inspirera fler att följa i deras hållbara fotspår genom att hålla minst 3 föredrag/år om hållbart företagande Vad är bluesign och hur garanterar denna märkning en hållbar produktion? Den grundläggande idén bakom bluesign är att kombinera aspekter för hälsa, vattenåtgång och luftutsläpp i en gemensam internationell standard. Med ett praktiskt och lösningsorienterat förhållningssätt, med målet att reducera och ersätta ämnen som är potentiellt farliga för människor och djur samt vår natur, skapar bluesign transparens längs hela den textila produktionskedjan. Bluesign standarden garanterar att produkter längs hela produktionskedjan endast innehåller komponenter, samt passerar genom processer, som är ofarliga för människor, djur och miljö. Bluesign godkänner ett tyg som uppfyller kraven: - Inga skadliga ämnen, i enlighet med den mest omfattande kemikaliebegränsningslistan som har publicerats, ska finnas i tyget. - Minimerade skadliga utsläpp i vatten, mark och luft från tygets produktionsprocess. - Noga övervakad och reducerad resursanvändning av exempelvis energi och vatten. - Befintliga arbetsmiljölagar rörande arbetsmiljösäkerhet och hälsa under tillverkningsprocessen uppfylls. Houdini är medlem i bluesign för att säkerställa att företagets interna mål beträffande hållbarhet kan uppnås.

12 12 Långsiktiga relationer till leverantörer För att få producera åt Houdini måste en producent underteckna och leva upp till Houdinis uppförandekod, Code of Conduct (koden i dess helhet finns att läsa på vår hemsida). Koden har ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågor med fokus på social hållbarhet. Houdini har valt att bara producera i Europa för att nå en så hög garanti som möjligt att deras krav efterlevs. Social hållbarhet för Houdini innebär: Inga kränkningar av mänskliga rättigheter God arbetsmiljö Säker arbetsplats Rättvisa arbetsvillkor Rätt till fackförening Inget barnarbete Houdinis mål för Social hållbarhet Långsiktigt Mål Verktyg Delmål Social hållbarhet Houdini ska säkerställa kundens trygghet att deras produkter är tillverkade på ett socialt hållbart sätt Genom att kräva sociala certifieringar hos Houdinis producenter, såsom SA8000, FairTrade samt bluesign. Tillverkning i Europa. Dokumentera alla sina leverantörers certifieringar under Social hållbarhet Långsiktiga affärer med både leverantörer och kunder Houdini ska vara den bästa kunden hos sina producenter och den bästa leverantören till sina kunder Houdini har som mål att besöka alla sina leverantörer, kunder och distributörer 2 gånger/ år Social hållbarhet Houdini ska vara den bästa arbetsgivaren Genom tydligt och strukturerat ledarskap, med stor ansvarsfrihet för den enskilda individen Samtliga anställda skall ha ett utvecklingssamtal och ett uppföljningssamtal per år

13 13

14 14 5. Houdini i praktiken Multifuntionell design som håller i längden Hela Houdinis produktutvecklingscykel börjar med att det finns en produktidé eller en efterfrågan från någon i Houdini-teamet eller någon utav deras Friends som de samarbetar med. Det kan vara en produkt de tycker saknas eller ett helt nytt segment. Houdini går alltid igenom följande frågor innan de drar igång designprocessen. - Förtjänar denna produkt att existera? Ibland kan idén kännas för smal, Houdini vill att deras produkter ska kunna användas av många personer för många olika aktiviteter. - Kommer den att hålla tillräckligt länge? Hållbarhet är viktigt för Houdini, både när det gäller miljö och kvalitet. De vill ta fram slitstarka produkter som även håller för nästa generation. - Är den tillräckligt mångsidig? Houdini vill inte att man ska behöva ha en specifik produkt för varje aktivitet som man utövar. Kläderna ska vara så mångsidiga att man ska klara sig med en minimal packning och ändå vara redo för alla äventyr som väntar. - Kommer den åldras med skönhet och bli en livslång följeslagare? Houdini vill att deras kläder ska kännas estetiskt aktuella även när de fått några år på nacken. Även om de arbetar mycket med färg och form så är hela tanken att de ska kännas tidlösa och personliga. - Ingenting tillagt som inte behövs? Ren design utan onödiga detaljer. Bara det som behövs för funktionen. - Ger det Core Comfort? Med Core Comfort menar Houdini att deras kläder ska upplevas bra med alla sinnen. Sköna och funktionella, väl avvägda hur mycket vind och väta de ska tåla och ändå kunna släppa igenom överskottsvärme och sist men inte minst så ska de vara bra för miljön.

15 15 Design för extra lång hållbarhet och återvinning Livscykeln på produkter blir överlag kortare och kortare. Houdini tycker det är viktigt med återvinning och vill ha ett kretsloppstänk redan från början i design fasen. Därför använder de idag så mycket rena material som möjligt i hela plagget, som möjliggör återvinning eller biologisk nedbrytbarhet. All forskning inom textil produktion pekar åt ett och samma håll den mest hållbara fibern att tillverka plagg av idag är återvunnen polyester, som kräver minst vatten och är minst energikrävande. Det krävs ca 75% mindre energi att göra en återvunnen polyesterfiber, än att tillverka en vara av jungfrulig polyester. Regeringen har fokus på fyra avfallsområden som måste minska; elektronik, byggmaterial, mat och textil. Produktion av plagg är mycket energikrävande från råmaterial till färdigt plagg. Därför måste livslängden på plagget vara så lång som möjligt. Houdini anser att återanvändningen av plagg bör öka bland annat genom att generellt öka livslängden på produkterna som de sätter på marknaden. På Houdini vet de att deras plagg håller länge. Power Houdin som funnits i 10 år, deras mest sålda plagg genom tiderna, vet de lever kvar i mångas garderober för att användas under flera härliga och äventyrliga år. Houdini minimerar påverkan i produktionen Hållbar produktion Houdini har långa och nära relationer med sina producenter. Tillsammans med leverantörerna utvecklar de kontinuerligt nya material för att möta sina specifika krav på funktion och hållbarhet. De nya innovativa materialen kräver Houdini aldrig ensamrätt på då de resonerar att det är det bättre om fler använder deras material, eftersom de inte bara är tekniska utan dessutom de mest hållbara ur ett miljömässigt perspektiv. Med hållbara material menar Houdini - Att de är gjorda av återvunnen fiber eller förnybar fiber som är biologiskt nedbrytbar om möjligt. - Att de är återvinningsbara; inga blandmaterial som komplicerar återvinningsprocessen.

16 16 Geografisk fördelning av Houdinis plaggproducenter Kompromisslöshet innebär stora utmaningar Houdinis dagliga utmaningar ligger i deras kompromisslösa inställning till att deras plagg ska vara multifunktionella, tekniska, hålla hög kvalitet och vara tillverkade på ett hållbart sätt. Vanligtvis är det relativt enkelt att tillgodose ett par av dessa behov, men att tillgodose alla samtidigt är helt klart en utmaning de ställs inför dagligen. Relativt ofta är urvalet av hållbara material fortfarande begränsat, vilket innebär att prisbilden oftast är högre än vid andra val. I dessa fall ligger utmaningen hos deras marknads- och säljavdelning, i att få kunder och återförsäljare att förstå vad det är de egentligen betalar för. Det handlar om att påverka konsumenter att ändra sitt köpbeteende och att ifrågasätta varors ursprung. Det är en lång och svår process att påverka något så stort som köpbeteenden, men eftersom de jobbar långsiktigt med allt de gör fortsätter de att nöta sin övertygelse att det går att sälja långsiktigt hållbara produkter, som är tillverkade på ett schysst sätt både vad gäller sociala frågor och miljöpåverkan.

17 17 Design för extra lång hållbarhet och återvinning Houdinis största tygleverantörer Teijin Alla tyger från Teijin är helt eller delvis gjorda av återvunnen fiber i Japan. En del av deras tyger är även bluesignade. Teijin tar även emot uttjänta plagg till att göra nya tyger av. Pontetorto - Återvunna tyger och bluesignade tyger. Allt Houdini köper är producerat på Pontetortos fabrik i Italien. Polartec Återvunna tyger och bluesignade tyger. Allt Houdini köper är producerat på Polartecs fabrik i USA. Evertek Återvunna och bluesignade tyger. Tygerna kommer både från Everteks fabriker i Taiwan och från Thailand. Eurojersey Varken återvunnet eller bluesign. Eurojersey använder sig dock endast av förnyelsebar energi i sin produktion och för varje såld meter tyg, sponsrar de 1 m skog i Brasiliens regnskogar. Allt Houdini köper är producerat på deras ISO certifierade fabrik i norra Italien. Geografisk fördelning av Houdinis råmaterial (antal köpta meter)

18 18 Houdinis materialanvändning Tabellen nedan visar hur materialanvändningen fördelats under föregående verksamhetsår. Andelen tyg under året som varken var återvunnet eller bluesignat var mycket liten, vilket framgår av figur 5 nedan. Andel återvunna och bluesignade produkter % av vikten av alla sålda produkter var tillverkade av återvunna material 62 % av vikten av alla sålda produkter var tillverkade av bluesignade material Mot bakgrund av resultatet ovan har Houdini för första gången satt uttalade mål för hur stor andel av tillverkningen som ska vara återvunnen respektive bluesignad. Mål för nästa år maj april 2014: 63 % av vikten av alla sålda produkter ska vara tillverkade av återvunna material 67 % av vikten av alla sålda produkter ska vara tillverkade av bluesignade material Redovisningsår Maj April 2013 Meter tyg/år Kilo tyg/år % andel återvunnet % andel bluesign Totalt antal kvalitéer Teijin % 0% 13 Polartec % 100% 4 Pontetorto % 82% 4 Evertek % 100% 2 Tsubasa % 100% 3 Eurojersey % 0% 2 Raco % 100% 1 Primaloft % 100% 4 Totalt m kg 57,7% 62,34% 33

19 19 Fördelning i kg av köpt återvunnet material kontra icke återvunnet Fördelning i kg av bluesignat material kontra icke bluesignat Fördelning i kg av vad som inte är gjort av varken bluesignat material eller återvunnet - 0,87%

20 20 Transporter och resor Stor energianvändning Houdinis verksamhet ger upphov till stor energianvändning där den allra största andelen ligger under produktionsfasen från råmaterial till färdigt plagg. Energianvändningen är också betydande under användarfasen i form av tvätt och torktumling. På kontoret har Houdini valt att använda ursprungsmärkt vattenkraft 3 via Elkraft Sverige AB och förbrukar ca 1260 kwh/år. Under året har Houdini öppnat egen butik, dit de också köper förnyelsebar energi. Butikens elförbrukning kommer att redovisas i nästa rapport. 3 enligt EU direktiv 2001/77/EC om produktion från förnyelsebara alternativ Transporterna är nästa utmaning En av utmaningarna för Houdini framåt ligger i att kunna mäta CO2 utsläpp för deras transporter. Idag har de ingen logistikansvarig, vilket gör detta arbete förhållandevis svårt och tidskrävande. Under föregående räkenskapsår outsourcade de sitt lager. Nästa år kommer de att fördjupa samarbetet med lagret för att kunna påverka val av energiförsörjning samt val av frakt. Houdini har hittills mest fokuserat på att göra rätt materialval på sina produkter, vilket de vet är avgörande för miljöpåverkan, men framåt behöver de börja räkna på hur deras val av transporter påverkar produktens totala miljöpåverkan. Arbetspendling med båt Inom företaget finns 3 tjänstebilar som används av Houdinis säljare. De flesta på kontoret åker annars kommunalt till och från arbetsplatsen. Det går också att åka en kommunal pendelbåt till bryggan nedanför kontoret. Så här tar sig personalen på Houdini till och från jobbet Tjänsteresor görs endast vid behov och inför varje resa planeras besöken noggrant för att få ut bästa möjliga resultat av resan. Företaget har under året startat ett samarbete med en resebyrå där de kommer att börja klimatkompensera sina tjänsteresor.

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

årsred0 visning Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. verksamhet hållbarhet resultat

årsred0 visning Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. verksamhet hållbarhet resultat årsred0 visning 2014 verksamhet hållbarhet resultat Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3 ... hållbarhet och lönsamhet

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Trafik Processer IT-system Hållbarhetsredovisning 2014 / 1:11 / Trivector består av tre delföretag med varsitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

Klänning 999:- ÅRSREDOVISNING

Klänning 999:- ÅRSREDOVISNING Klänning 999:- ÅRSREDOVISNING 2014 Kavaj 199:- H&M VÅR 2015 MODERN ESSENTIALS SELECTED BY DAVID BECKHAM VÅR 2015 Skjorta 199:- H&M VÅR 2014 Tröja 199:- H&M ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll H&M I ORD OCH BILD

Läs mer

HÅLLBARHETS RAPPORT 1 ÅHLÉNS HÅLLBARHETSRAPPORT 2013 INLEDNING

HÅLLBARHETS RAPPORT 1 ÅHLÉNS HÅLLBARHETSRAPPORT 2013 INLEDNING HÅLLBARHETS 2013 RAPPORT 1 ÅHLÉNS HÅLLBARHETSRAPPORT 2013 INLEDNING INLEDNING: 2013 i korthet Hållbarhetsfrågorna har på flera sätt integrerats in i Åhléns verk samhet under året, med stöd av en ny strategi,

Läs mer

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det.

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. 20 13 Corporate Responsibility Rapport Vårt Ansvar Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. Innehåll 3Förord 4Om Arla 6Ansvarsfullt företagande Affärsprinciper 8 Verksamhetsprinciper

Läs mer

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING Axfood vill ta ledarrollen inom hållbarhet i branschen viktiga beslut om ökad transparens för konsumenterna Nytt utmanande mångfaldsmål engagerar hela koncernen Innehåll

Läs mer

En affärsplan i ekologins anda

En affärsplan i ekologins anda En affärsplan i ekologins anda 2008-06-02 Examinationsarbete utfört av: Madeleine Axebrink Elin Andersson Sofie Björk Handledare: Martin Behre Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 BV-COC-070410 Hållbarhetsredovisning 2010 3 Innehåll 18 VD har ordet 06 Resultat 2010 07 Om 08 22 Strategi och styrning 12 Omvärld och intressentdialog 14 Lokal samhällsaktör

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige Hållbarhetsredovisning 2013 - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige 2. Innehållsförteckning 3 Verksamhetspolicy Cleano Group 4 Ägares ord 5 Resurshushållning - ren vinst 6 Cleano Group 7 Vi

Läs mer

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Hållbarhetsredovisning 2007 Lindex CSR-mission Lindex agerar idag med morgondagen i åtanke. Vi tar inte bara ansvar för våra produkter, utan genom vårt långsiktiga hållbarhetsarbete agerar vi för goda

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2012 2 VD-ord Innehåll VD har ordet 2 Strategi och mål 3 En hållbar ekonomi 5 Nöjda medarbetare ger nöjda kunder 8 Samhällsengagemang 11 Klimatsmart bank 12 Ansvar,

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 213 Innehållsförteckning NIBE-koncernen Vår verksamhet 213 3 Det här är NIBE 4 NIBE i hemmet 6 NIBE i större fastigheter 7 NIBE i industrin 8 VD har

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

ÅRSREDOVISNINg 2012 99:-

ÅRSREDOVISNINg 2012 99:- ÅRSREDOVISNINg T-shirt 99:- 149:- Linne innehåll H&M i ord och bild 7 Detta är H&M värderingar, affärsidé och mål 10 Vd har ordet 12 i korthet 16 Våra kollektioner 28 Hållbarhet vårt ansvar 32 Våra medarbetare

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING. Norden och Baltikum

TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING. Norden och Baltikum TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING Norden och Baltikum 2012 5 I ÅR FYLLER VI 60! VÅRA TRE NYCKELFRÅGOR 6 7 Vårt miljöansvar VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER 12 14 VÅRA Klimatmål Sustainability Day 17 20 FÖRNYBARA

Läs mer

2014 ett år fyllt av affärer

2014 ett år fyllt av affärer Årsredovisning 2014 Innehåll 2014 ett år fyllt av affärer Överblick Året som gick F Det här är ICA Gruppen 1 Vd-ord 2 ICA Gruppens ramar och riktlinjer 4 13 F H Strategiska teman och prioriteringar 6 F

Läs mer

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder clas ohlson Årsredovisning 2013/14 6 8 miljarder kr 5 länder Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja

Läs mer

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING RELACOM AB 2013 Innehåll 3 Vår VD har ordet 4 Om Hållbarhetsredovisningen 6 Om Relacom 8 Strategier och mål 10 Miljö 14 Kundrelationer 20 Medarbetare 26 Vårt samhällsengagemang 28

Läs mer

Vårt ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011

Vårt ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 Vårt ansvar arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 Ett större före innebär ett ök Arla är ett företag i stark förändring. Vi växe hela tiden att optimera och effektivisera verk innebär

Läs mer

Apotek Produktion & Laboratorier AB Årsredovisning

Apotek Produktion & Laboratorier AB Årsredovisning Apotek Produktion & Laboratorier AB Årsredovisning 2014 Innehåll 2 Vd-ord 4 2014 i korthet 6 Omvärld 7 Policyer, strategi och mål 10 APLs roll i samhället 12 APLs erbjudande 13 Intressentdialog och väsentlighetsanalys

Läs mer

10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete

10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete 10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete VARSÅGOD DE BÄSTA TIPSEN - GRATIS! Här kommer tips och råd kring ditt hållbarhetsarbete Under detta år, 2015, firar MiljöRapporten 25-års jubileum. Från början

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer