1 GRI-Rapport Maj 2012 April 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 GRI-Rapport Maj 2012 April 2013"

Transkript

1 GRI-Rapport Maj 2012 April

2 2 Innehåll 1. VD-ord 3 2. Årets resultat 4 3. Houdini - ett progressivt företag 6 4. Mission, Vision, Värdegrund 8 5. Houdini i praktiken Houdinis första GRI-rapport GRI-tabell 24

3 3 1. VD-Ord Bara ansvarsfulla företag har en framtid! Vi ser att samspelet mellan miljö, etik och ekonomi är både självklart och nödvändigt för att Houdini ska kunna fortsätta existera på ett framgångsrikt sätt under många år. Vårt hållbarhetsarbete har ingen tidsgräns eller begränsning till vissa kollektioner, utan är en ständigt pågående process som innebär att vi kontinuerligt skapar förbättringar genom hela vår verksamhet. Processen omfattar allt från att minska energiförbrukningen vid tillverkningen av våra produkter, att designa utifrån ett kretslopptänk, att påverka leverantörer att köpa förnyelsebart, att tillämpa tydliga riktlinjer för arbetsresor och tjänstebilar samt till att köpa ekologisk frukt och fairtrade producerat kaffe och te till kontoret. Vi är ett litet innovativt och ansvarsfullt företag som inte gör som alla andra. När vi utvecklar nya material tillsammans med någon av våra leverantörer, som är bättre för miljön än de som redan finns på marknaden, har vi aldrig begärt eller önskat ensamrätt på detta. Ingen blir gladare än vi om fler tillverkare väljer att producera på ett sätt som är bättre för miljön. Vi vill inspirera och bidra till ett hållbart företagande, även utanför vår egen verksamhet. Vi går vår egen väg och tror fullt ut på att använda återvunna fibrer i så stor utsträckning som möjligt, men fortfarande med bibehållen funktion, kvalitet och tidlös design i plaggen. Den främsta nyckeln till en långsiktig och framgångsrik verksamhet är våra medarbetare. Företagskulturen sitter inte i väggarna utan i människorna som arbetar här. Alla vi som jobbar här älskar att vara aktiva, ha roligt på jobbet och samtidigt uppnå ett högre syfte med våra produkter vi ska bana ny väg, inte bara för textilindustrin, utan för alla företag som vill verka för ett kretsloppssamhälle. Vi vill visa att det går att göra snygga, tekniska och långsiktigt hållbara kläder och produkter av återvunnet och återvinningsbart material och därigenom minska vårt avfallsberg. På längre sikt satsar vi på att bli ett hundraprocentigt hållbart företag och då nå vår vision. Houdini har gång på gång satt nya standarder för produkters komfort och funktion och höjt ambitionerna för bolagets miljöarbete och därmed fungerat som en inspirationskälla eller katalysator för andra. Fortsätter vi så parallellt med att fortsätta utvecklingen mot högre lönsamhet är vi på god väg att sätta en ny standard för ett hållbart företagande. Att kunna inspirera fler på den nivån och bidra till förändring skulle kännas riktigt bra. Eva Karlsson, VD Houdini Sportswear AB

4 4 2. Årets resultat Detta är första året som Houdini gör en hållbarhetsredovisning. Rapporten beskriver på vilket sätt Houdini har valt att ansvarsfullt arbeta med hållbarhetsfrågor för att bli långsiktigt framgångsrika. Rapporten beskriver de tre grundpelare som ansvarstagande vilar på i Houdinis affärsverksamhet; ekonomiska-, miljö- och sociala aspekter. Houdini har använt Global Reporting Initiatives standard (GRI) för hållbarhetsredovisningen. GRI-rapporten publiceras i november 2013, avsikten är att publicera denna rapport en gång per år, primärt i digitalt format. 1 Enligt slutna kretsloppsprinciper där alla restprodukter kan återanvändas eller återvinnas. Några viktiga siffror och händelser från året som gått på Houdini; Andel återvunna och bluesignade produkter 58 % av vikten av alla sålda produkter var tillverkade av återvunna material 62 % av vikten av alla sålda produkter var tillverkade av bluesignade material Mot bakgrund av resultatet ovan har Houdini för första gången satt uttalade mål för hur stor andel av tillverkningen som ska vara återvunnen respektive bluesignad. Mål för nästa år maj april 2014: 63 % av vikten av alla sålda produkter ska vara tillverkade av återvunna material 67 % av vikten av alla sålda produkter ska vara tillverkade av bluesignade material Uthyrning av skalplagg Houdini valde att starta med uthyrning av skalplagg, eftersom de ser uthyrning som ett naturligt steg i sitt miljö- och produktutvecklingsarbete, samt ett sätt att knyta slutkunderna närmare sig själva. De vill med detta också skapa en beteendeförändring i hela samhället, genom att göra det möjligt för kunder att hyra sina funktionskläder. Houdini har för avsikt att inspirera till att även deras återförsäljare kan erbjuda uthyrningskoncept. Kids Reuse Houdini startade något de kallar Kids Reuse, där kunderna lämnar in sina barns urvuxna Houdinitröjor och får rabatt när de köper en ny. De begagnade plaggen kommer de att säljas second-hand i deras egen butik. Detta har varit oerhört uppskattat av Houdinis slutkunder. Ändrat köpbeteende Houdini vill få konsumenter att förändra sina köpbeteenden och bli ännu mer medvetna och frågvisa konsumenter. Houdini växer även på nya marknader såsom Nederländerna, Storbritannien och Finland. Detta innebär självklart utmaningar och gör att de behöver bli ännu tydligare med alla val de gör och vad de står för. Årets rapportering gjorde tydligt för dem hur de bör följa upp för att vara säkra på att sälja de mest hållbara kläderna. Tidigare har de räknat antal stilar som gjorts av exempelvis återvunnet material, nu började de även mäta antal kilo återvunnet material vilket legat till grund för nya målsättningar. Houdini vill påverka sina kunder att i ännu högre utsträckning välja produkter med återvunnet material.

5 Rapporteringsprocess som bidrar till ett hållbarare Houdini Houdini anser sig nu ha hittat en bra form för att fortsätta att rapportera om deras framsteg, som också säkerställer deras framtida utveckling i en helt igenom hållbar affärsidé. De har för avsikt att minimera all miljöpåverkan vid framställning av sina produkter, vilket kan låta som en klyscha, men de menar det verkligen och avser att fortsätta att hålla fanan högt och leda ligan av företag som klarar av att vara cirkulära 1 och samtidigt vinstdrivande. 5

6 6 3. Houdini ett progressivt företag Den dagliga verksamheten i Houdini AB drivs inom det operativa dotterbolaget Houdini Sportswear AB (nedan omnämnt Houdini). Houdini AB är ett aktiebolag vars enda uppgift är att äga och förvalta det helägda dotterbolaget. Huvudkontoret är lokaliserat i Nacka utanför Stockholm, Sverige. Houdini AB ägs av flertalet privata aktieägare. Houdini bedriver produktutveckling, marknadsföring och distribution av varumärkets funktionskläder för outdoor och sport. Sverige står för 68 % av omsättningen och export står för 32 %. Houdini bedriver egen verksamhet i Sverige och finns representerade via agenter och distributörer i Danmark, Frankrike, Japan, Norge, Schweiz, Sydkorea, Nordamerika, Tyskland, Finland, Storbritannien och Österrike. Houdinis mest sålda och därmed viktigaste produkt rent ekonomiskt är Women s och Men s Power Houdi som har ingått i sortimentet i 10 år. Ur ett miljöperspektiv finns ingen produkt som är viktigare än någon annan. Det är företagets tydliga fokus på funktionella kläder med ett starkt hållbarhetstänk som genomsyrar alla kollektioner och därmed gör alla plagg lika viktiga. 2 Kriterier för att bli ett gasellföretag; en omsättning som överstiger 10 Mkr, minst tio anställda, minst fördubblad omsättning om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret, ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren, ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt, i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner, sunda finanser Nomineringar och priser under året: Houdini blev ett av årets Gasell företag 2 Houdini vann tidningen Sportfacks tävling Gear of the year i kategorin Årets miljösatsning Houdini nominerades till Beautiful business award som arrangeras av pwc, Tillväxtverket samt Driftig.nu Houdini vann Ernst & Youngs Entrepreneur of the year i Stockholmsfinalen i kategorin Årets kvinnliga stjärnskott, som blev entreprenörerna bakom Houdini idag; Eva Karlsson, Hanna Lindblad och Annette Idinge. Personalen som delägare Bolagets styrelse består av en ordförande och sex ledamöter, varav alla är delägare. Bolagets VD är föredragande på styrelsemötena. Av styrelsens sju medlemmar är två kvinnor vilka båda två är anställda i företaget. Ordförande i styrelsen är inte involverad i den dagliga verksamheten men anlitas vid behov som konsult inom olika ekonomiska och organisatoriska projekt. I ledningsgruppen sitter två av styrelsemedlemmarna som även arbetar i verksamheten på heltid, samt bolagets VD. En majoritet av de anställda (56%) är delägare i företaget.

7 7 Houdinis viktigaste intressenter utgörs av kunder, anställda, Friends, återförsäljare, ägare och leverantörer. Dessa utgör de grupper som påverkar Houdini mest och som även Houdini i sin tur kan påverka. Med samtliga dessa grupper pågår en kontinuerlig dialog, vilket möjliggörs av att Houdini är ett flexibelt företag som dessutom har en mycket öppen företagskultur. Hållbarhetsfrågorna är ofta i fokus eftersom det finns en hel del utmaningar med den kompromisslösa väg som Houdini valt för att bli ett långsiktigt hållbart företag. Houdini har aktivt valt att inte stödja några välgörenhetsprojekt eftersom de tror på att göra rätt i sin egen verksamhet i första hand. De vill inspirera andra att göra hållbara affärer genom att visa att deras affärsmodell fungerar. Personal från Houdini efterfrågas regelbundet till olika föreläsningsuppdrag för att inspirera andra till hållbart cirkulärt företagande. Samarbeten som Houdini är engagerade i: Kemikalieinspektionens branschdialog inom textil - Kontinuerliga möten med representanter från näringslivet och statliga instanser för att skapa en dialog kring utvecklingen av lagar och förordningar om kemikalier i textilier. Mittuniversitet i Östersund - Utveckling av hanterbara sätt för våra plaggproducenter att återvinna spillet som uppstår under produktionen av våra produkter. OrganoClick - Ett svenskt företag som forskar på att utveckla florkarbonfria vattenresistenta behandlingar. Houdini deltar i ett projekt tillsammans med några andra outdoorföretag där de varit med och gett OrganoClick material att testa på. Syftet med projektet, som fortfarande löper, är att få fram funktionsdugliga florkarbonfria behandlingar. Houdini är medlem i: bluesign - har Houdini valt som en av sina utgångspunkter i hållbarhetsarbetet när det gäller urval av tyg- och accessoarproducenter. Bluesign håller även på att utveckla en certifiering där plaggproducenter blir bluesign-certifierade. SOG - Scandinavian Outdoor Group, som verkar för ett marknadssamarbete mellan olika skandinaviska outdoormärken. Stödmedlemmar till Svenska Bergsguideorganisationen - (SBO) utbildar, examinerar och fortbildar svenska professionella bergsguider och de arbetar för att etablera bergsguideyrket i vår fjällvärld, bland annat utifrån en svensk-nordisk profil. Sustainable Fashion Academy - (SFA) som verkar för en långsiktigt hållbar textilbransch. SFA anordnar bla kurser med syfte att öka kunskapen för att textilföretagens verksamhet ska kunna bli mer hållbar. Houdini har flertalet anställda som deltar i dessa kurser under 2013.

8 8 4. Mission, vision och värdegrund När Houdini grundades 1993 var de först med att utveckla hållbara funktionsunderkläder i stretchfleece. Allt sedan dess har Houdinis team och Friends (aktiva sportutövare) utvecklat ett komplett sortiment av Core Comfort produkter, från underkläder till skalplagg. Produkter som förutom att hålla kroppen varm och torr också ger exceptionell rörelsefrihet och möjligheten att packa mindre och lättare. Bolagets kärnvärden; kompromisslöshet, passionerad kreativitet, samt miljöengagemang med hög transparens och långsiktighet har sedan Houdini startades spelat en central roll för bolagets identitet och vägleder företaget idag i utvecklingen framåt, både i det strategiska arbetet och i den dagliga verksamheten. Affärsidé Houdini utvecklar, marknadsför och distribuerar beroendeframkallande funktionsprodukter till medvetna och ansvarstagande människor med en aktiv livsstil. Mission Att med hög lönsamhet och minsta möjliga miljöpåverkan erbjuda kunden med en aktiv livsstil ett innovativt och heltäckande sortiment av produkter med hög funktionalitet, kvalitet och estetik. Vision Att erbjuda beroendeframkallande produkter till lekfulla och stolta Houdiniacs globalt och inspirera till en friskare och roligare livsstil på en välmående planet, för oss och framtida generationer. Med ärlighet, transparens och högt i tak är vi trogna vårt ursprung och bibehåller vår trovärdighet och genuinitet. Houdini har inlett arbetet med att sätta uttalade hållbarhetsmål för verksamheten, vilka visas nedan. Målen är uppdelade på Ekonomiska-, Miljö- och Sociala aspekter. Målen är övergripande men kommer att brytas ned till kvantifierade, tidsatta och uppföljningsbara mål. Organisk tillväxt med långsiktig lönsamhet Houdini vill inspirera andra till att bedriva långsiktigt hållbara företag. Houdini avser inte att bli störst, utan de vill växa organiskt i en hälsosam tillväxttakt så att de hinner med att uppnå de hållbara mål de planerar för. De är övertygade om att de på detta långsiktiga sätt också blir vinstdrivande. Houdini väljer att se på företaget utifrån ett 10 och 50 års perspektiv i stället för den ekonomiska vinningen i ett kortsiktigt perspektiv. Houdini utvecklar multifunktionella, pålitliga och långlivade produkter med sofistikerad design och hållbarhet i fokus. På samma sätt strävar de efter ömsesidigt lönsamma och långsiktiga affärsrelationer. De arbetar intensivt med att sätta upp sunda och ansvarsfulla ekonomiska mål, samt att följa upp och revidera dessa på kvartalsnivå. De ser att allt fler kommer att behöva ställa om sin produktion till mer cirkulära processer pga av tänkbara klimatförändringar. Houdini anser att de redan är väl förberedda för detta scenario då deras målsättning

9 9 är att ständigt öka andelen produkter tillverkade av återvunna fibrer. En ekonomisk aspekt på detta är att om fler företag väljer att köpa återvunna fibrer kan detta leda till att efterfrågan på cirkulära produktionsprocesser blir större än tillgången, vilket i sin tur kan leda till ännu dyrare produkter, vilket kan ge Houdini en utmaning för framtiden. Långsiktigt Mål Verktyg Delmål Ekonomisk hållbarhet Houdini ska växa organiskt Planerat styrelsearbete, som möjliggör en hälsosam tillväxttakt såväl företagsekonomiskt som för både miljö och personal Kontrollerad tillväxt, max ca 30% per år, som är väl anpassad till organisationens förutsättningar Ekonomisk hållbarhet Långsiktigt vinstdrivande Bedriva verksamheten på ett sunt och ansvarsfullt vis Kvartalsuppföljningar av budgeten för att se till att planen hålls Ekonomisk hållbarhet Utveckla tjänstesektorn Genom uthyrning, reparation och försäljning av 2nd hand plagg Under ska Houdini ha inspirerat minst 2 butiker till att hyra ut

10 10 Tillverkning i Europa ger minimerad miljöpåverkan Miljöbelastningen är ett generellt problem och en stor utmaning inom textil framställning. Houdini arbetar aktivt med att minska textilframställningens negativa effekter på flera fronter. De har valt att producera i fabriker i högteknologiska länder för att säkerställa att minimalt med vatten, energi och farliga kemikalier används för att tillverka de tyger de använder. Houdinis mål är att begränsa varje enskild produkts negativa miljöpåverkan och verka för ett mer cirkulärt konsumentbeteende. De eftersträvar att så långt som möjligt använda sig av återvunna material och göra produkter som är återvinningsbara. Det sker bl. a. genom att de utvecklar och designar produkter med hög kvalitet, lång livslängd, tidlös design och genom att blanda så få material som möjligt för att möjliggöra återvinning. Användningen av kemikalier är i många fall en förutsättning för att skapa funktionsmaterial som exempelvis är vattenavvisande eller vattentäta och samtidigt har förmågan att släppa ut vattenånga, vilket är egenskaper som slutkonsumenten efterfrågar. För att hantera utmaningarna med kemikalier använder Houdini bland annat en kemikaliebegränsningslista. Houdini är också anslutna till bluesign, en internationell standard som utgör det strängaste regelverk som finns inom textilbranschen med fokus på miljö, hälsa och säkerhet. Genom bluesign säkerställer Houdini att leverantörer av vävar och andra material uppfyller en strikt standard som innebär minimerad miljöpåverkan med fokus på att reducera och ersätta alla substanser som kan vara farliga för människor eller miljö. Houdini försöker att uppmuntra sina leverantörer att bli bluesign certifierade. I de fall leverantörerna inte är certifierade enligt bluesign s stränga kriterier ställer de krav på att de arbetar systematiskt med miljöfrågorna, genom ISO eller liknande. Houdini arbetar även aktivt med att hitta fluorkarbonfria vattenavvisande behandlingar på plaggen och i dag finns ett flertal alternativ av varierande kvalité på marknaden. Det är dock väldigt få alternativ som håller samma klass som de material som innehåller fluorkarboner, framförallt efter slitage och flertalet tvättar. Många behandlingar har bra värden före första tvätten, men betydligt sämre efter bara 2-3 tvättar. Att hitta bra alternativ som håller över tiden har varit extremt svårt och därför ser de sitt samarbete med bl a OrganoClick som mycket värdefullt.

11 11 Houdinis mål för Miljömässig hållbarhet Långsiktigt Mål Verktyg Delmål Miljömässig hållbarhet Ha så stor andel återvunna/biologiskt nedbrytbara fibrer i kollektionen som möjligt Genom noggranna val av nya material Öka försäljningen av produkter tillverkade av återvunna/biologiskt nedbrytbara fibrer eller bluesignade med 5% under Miljömässig hållbarhet Säkerställa att minimalt med vatten, energi och farliga kemikalier används för att tillverka våra tyger Bluesign certifiering av våra tygproducenter eller motsvarande, såsom ISO Göra avtal om strängare kemikaliekrav hos de leverantörer som inte är bluesignade Miljömässig hållbarhet Sprida Houdinis filosofi om cirkulärt företagande och vara ett gott föredöme utanför företaget Kommunikationsmaterial som Houdini anpassat för olika kanaler Houdini ska inspirera fler att följa i deras hållbara fotspår genom att hålla minst 3 föredrag/år om hållbart företagande Vad är bluesign och hur garanterar denna märkning en hållbar produktion? Den grundläggande idén bakom bluesign är att kombinera aspekter för hälsa, vattenåtgång och luftutsläpp i en gemensam internationell standard. Med ett praktiskt och lösningsorienterat förhållningssätt, med målet att reducera och ersätta ämnen som är potentiellt farliga för människor och djur samt vår natur, skapar bluesign transparens längs hela den textila produktionskedjan. Bluesign standarden garanterar att produkter längs hela produktionskedjan endast innehåller komponenter, samt passerar genom processer, som är ofarliga för människor, djur och miljö. Bluesign godkänner ett tyg som uppfyller kraven: - Inga skadliga ämnen, i enlighet med den mest omfattande kemikaliebegränsningslistan som har publicerats, ska finnas i tyget. - Minimerade skadliga utsläpp i vatten, mark och luft från tygets produktionsprocess. - Noga övervakad och reducerad resursanvändning av exempelvis energi och vatten. - Befintliga arbetsmiljölagar rörande arbetsmiljösäkerhet och hälsa under tillverkningsprocessen uppfylls. Houdini är medlem i bluesign för att säkerställa att företagets interna mål beträffande hållbarhet kan uppnås.

12 12 Långsiktiga relationer till leverantörer För att få producera åt Houdini måste en producent underteckna och leva upp till Houdinis uppförandekod, Code of Conduct (koden i dess helhet finns att läsa på vår hemsida). Koden har ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågor med fokus på social hållbarhet. Houdini har valt att bara producera i Europa för att nå en så hög garanti som möjligt att deras krav efterlevs. Social hållbarhet för Houdini innebär: Inga kränkningar av mänskliga rättigheter God arbetsmiljö Säker arbetsplats Rättvisa arbetsvillkor Rätt till fackförening Inget barnarbete Houdinis mål för Social hållbarhet Långsiktigt Mål Verktyg Delmål Social hållbarhet Houdini ska säkerställa kundens trygghet att deras produkter är tillverkade på ett socialt hållbart sätt Genom att kräva sociala certifieringar hos Houdinis producenter, såsom SA8000, FairTrade samt bluesign. Tillverkning i Europa. Dokumentera alla sina leverantörers certifieringar under Social hållbarhet Långsiktiga affärer med både leverantörer och kunder Houdini ska vara den bästa kunden hos sina producenter och den bästa leverantören till sina kunder Houdini har som mål att besöka alla sina leverantörer, kunder och distributörer 2 gånger/ år Social hållbarhet Houdini ska vara den bästa arbetsgivaren Genom tydligt och strukturerat ledarskap, med stor ansvarsfrihet för den enskilda individen Samtliga anställda skall ha ett utvecklingssamtal och ett uppföljningssamtal per år

13 13

14 14 5. Houdini i praktiken Multifuntionell design som håller i längden Hela Houdinis produktutvecklingscykel börjar med att det finns en produktidé eller en efterfrågan från någon i Houdini-teamet eller någon utav deras Friends som de samarbetar med. Det kan vara en produkt de tycker saknas eller ett helt nytt segment. Houdini går alltid igenom följande frågor innan de drar igång designprocessen. - Förtjänar denna produkt att existera? Ibland kan idén kännas för smal, Houdini vill att deras produkter ska kunna användas av många personer för många olika aktiviteter. - Kommer den att hålla tillräckligt länge? Hållbarhet är viktigt för Houdini, både när det gäller miljö och kvalitet. De vill ta fram slitstarka produkter som även håller för nästa generation. - Är den tillräckligt mångsidig? Houdini vill inte att man ska behöva ha en specifik produkt för varje aktivitet som man utövar. Kläderna ska vara så mångsidiga att man ska klara sig med en minimal packning och ändå vara redo för alla äventyr som väntar. - Kommer den åldras med skönhet och bli en livslång följeslagare? Houdini vill att deras kläder ska kännas estetiskt aktuella även när de fått några år på nacken. Även om de arbetar mycket med färg och form så är hela tanken att de ska kännas tidlösa och personliga. - Ingenting tillagt som inte behövs? Ren design utan onödiga detaljer. Bara det som behövs för funktionen. - Ger det Core Comfort? Med Core Comfort menar Houdini att deras kläder ska upplevas bra med alla sinnen. Sköna och funktionella, väl avvägda hur mycket vind och väta de ska tåla och ändå kunna släppa igenom överskottsvärme och sist men inte minst så ska de vara bra för miljön.

15 15 Design för extra lång hållbarhet och återvinning Livscykeln på produkter blir överlag kortare och kortare. Houdini tycker det är viktigt med återvinning och vill ha ett kretsloppstänk redan från början i design fasen. Därför använder de idag så mycket rena material som möjligt i hela plagget, som möjliggör återvinning eller biologisk nedbrytbarhet. All forskning inom textil produktion pekar åt ett och samma håll den mest hållbara fibern att tillverka plagg av idag är återvunnen polyester, som kräver minst vatten och är minst energikrävande. Det krävs ca 75% mindre energi att göra en återvunnen polyesterfiber, än att tillverka en vara av jungfrulig polyester. Regeringen har fokus på fyra avfallsområden som måste minska; elektronik, byggmaterial, mat och textil. Produktion av plagg är mycket energikrävande från råmaterial till färdigt plagg. Därför måste livslängden på plagget vara så lång som möjligt. Houdini anser att återanvändningen av plagg bör öka bland annat genom att generellt öka livslängden på produkterna som de sätter på marknaden. På Houdini vet de att deras plagg håller länge. Power Houdin som funnits i 10 år, deras mest sålda plagg genom tiderna, vet de lever kvar i mångas garderober för att användas under flera härliga och äventyrliga år. Houdini minimerar påverkan i produktionen Hållbar produktion Houdini har långa och nära relationer med sina producenter. Tillsammans med leverantörerna utvecklar de kontinuerligt nya material för att möta sina specifika krav på funktion och hållbarhet. De nya innovativa materialen kräver Houdini aldrig ensamrätt på då de resonerar att det är det bättre om fler använder deras material, eftersom de inte bara är tekniska utan dessutom de mest hållbara ur ett miljömässigt perspektiv. Med hållbara material menar Houdini - Att de är gjorda av återvunnen fiber eller förnybar fiber som är biologiskt nedbrytbar om möjligt. - Att de är återvinningsbara; inga blandmaterial som komplicerar återvinningsprocessen.

16 16 Geografisk fördelning av Houdinis plaggproducenter Kompromisslöshet innebär stora utmaningar Houdinis dagliga utmaningar ligger i deras kompromisslösa inställning till att deras plagg ska vara multifunktionella, tekniska, hålla hög kvalitet och vara tillverkade på ett hållbart sätt. Vanligtvis är det relativt enkelt att tillgodose ett par av dessa behov, men att tillgodose alla samtidigt är helt klart en utmaning de ställs inför dagligen. Relativt ofta är urvalet av hållbara material fortfarande begränsat, vilket innebär att prisbilden oftast är högre än vid andra val. I dessa fall ligger utmaningen hos deras marknads- och säljavdelning, i att få kunder och återförsäljare att förstå vad det är de egentligen betalar för. Det handlar om att påverka konsumenter att ändra sitt köpbeteende och att ifrågasätta varors ursprung. Det är en lång och svår process att påverka något så stort som köpbeteenden, men eftersom de jobbar långsiktigt med allt de gör fortsätter de att nöta sin övertygelse att det går att sälja långsiktigt hållbara produkter, som är tillverkade på ett schysst sätt både vad gäller sociala frågor och miljöpåverkan.

17 17 Design för extra lång hållbarhet och återvinning Houdinis största tygleverantörer Teijin Alla tyger från Teijin är helt eller delvis gjorda av återvunnen fiber i Japan. En del av deras tyger är även bluesignade. Teijin tar även emot uttjänta plagg till att göra nya tyger av. Pontetorto - Återvunna tyger och bluesignade tyger. Allt Houdini köper är producerat på Pontetortos fabrik i Italien. Polartec Återvunna tyger och bluesignade tyger. Allt Houdini köper är producerat på Polartecs fabrik i USA. Evertek Återvunna och bluesignade tyger. Tygerna kommer både från Everteks fabriker i Taiwan och från Thailand. Eurojersey Varken återvunnet eller bluesign. Eurojersey använder sig dock endast av förnyelsebar energi i sin produktion och för varje såld meter tyg, sponsrar de 1 m skog i Brasiliens regnskogar. Allt Houdini köper är producerat på deras ISO certifierade fabrik i norra Italien. Geografisk fördelning av Houdinis råmaterial (antal köpta meter)

18 18 Houdinis materialanvändning Tabellen nedan visar hur materialanvändningen fördelats under föregående verksamhetsår. Andelen tyg under året som varken var återvunnet eller bluesignat var mycket liten, vilket framgår av figur 5 nedan. Andel återvunna och bluesignade produkter % av vikten av alla sålda produkter var tillverkade av återvunna material 62 % av vikten av alla sålda produkter var tillverkade av bluesignade material Mot bakgrund av resultatet ovan har Houdini för första gången satt uttalade mål för hur stor andel av tillverkningen som ska vara återvunnen respektive bluesignad. Mål för nästa år maj april 2014: 63 % av vikten av alla sålda produkter ska vara tillverkade av återvunna material 67 % av vikten av alla sålda produkter ska vara tillverkade av bluesignade material Redovisningsår Maj April 2013 Meter tyg/år Kilo tyg/år % andel återvunnet % andel bluesign Totalt antal kvalitéer Teijin % 0% 13 Polartec % 100% 4 Pontetorto % 82% 4 Evertek % 100% 2 Tsubasa % 100% 3 Eurojersey % 0% 2 Raco % 100% 1 Primaloft % 100% 4 Totalt m kg 57,7% 62,34% 33

19 19 Fördelning i kg av köpt återvunnet material kontra icke återvunnet Fördelning i kg av bluesignat material kontra icke bluesignat Fördelning i kg av vad som inte är gjort av varken bluesignat material eller återvunnet - 0,87%

20 20 Transporter och resor Stor energianvändning Houdinis verksamhet ger upphov till stor energianvändning där den allra största andelen ligger under produktionsfasen från råmaterial till färdigt plagg. Energianvändningen är också betydande under användarfasen i form av tvätt och torktumling. På kontoret har Houdini valt att använda ursprungsmärkt vattenkraft 3 via Elkraft Sverige AB och förbrukar ca 1260 kwh/år. Under året har Houdini öppnat egen butik, dit de också köper förnyelsebar energi. Butikens elförbrukning kommer att redovisas i nästa rapport. 3 enligt EU direktiv 2001/77/EC om produktion från förnyelsebara alternativ Transporterna är nästa utmaning En av utmaningarna för Houdini framåt ligger i att kunna mäta CO2 utsläpp för deras transporter. Idag har de ingen logistikansvarig, vilket gör detta arbete förhållandevis svårt och tidskrävande. Under föregående räkenskapsår outsourcade de sitt lager. Nästa år kommer de att fördjupa samarbetet med lagret för att kunna påverka val av energiförsörjning samt val av frakt. Houdini har hittills mest fokuserat på att göra rätt materialval på sina produkter, vilket de vet är avgörande för miljöpåverkan, men framåt behöver de börja räkna på hur deras val av transporter påverkar produktens totala miljöpåverkan. Arbetspendling med båt Inom företaget finns 3 tjänstebilar som används av Houdinis säljare. De flesta på kontoret åker annars kommunalt till och från arbetsplatsen. Det går också att åka en kommunal pendelbåt till bryggan nedanför kontoret. Så här tar sig personalen på Houdini till och från jobbet Tjänsteresor görs endast vid behov och inför varje resa planeras besöken noggrant för att få ut bästa möjliga resultat av resan. Företaget har under året startat ett samarbete med en resebyrå där de kommer att börja klimatkompensera sina tjänsteresor.

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions ...DU Tillsammans arbetar vi i ett norrländskt företag med stora delar av världen som spelplan. Vi producerar och säljer kemikalieprodukter samt utvecklar

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

100% RECYCLABLE HANGING THE FUTURE SUSTAINABLE SOLUTION ECOLOGICAL HANGERS

100% RECYCLABLE HANGING THE FUTURE SUSTAINABLE SOLUTION ECOLOGICAL HANGERS W E 100% YCLING W EL REC O OV WE L E RECYC G L LIN G VE LO IN W RECYCL ING OVE EL VE YC RECYCLABLE ECOLOGICAL HANGERS HANGING THE FUTURE Den nya generationen ekoligenta galgar; intelligent form och ekologisk

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Mode, miljö och moral. snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

Mode, miljö och moral. snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Mode, miljö och moral snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Vi tar ansvar! Varje dag och i varje del av KappAhl tar vi ansvar för samhället vi verkar i, och skapar möjligheter för en hållbar framtid.

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete. Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete Alla våra aktiviteter baseras på HL Displays miljöarbete. Det strategiska perspektivet läggs fast på koncernnivå

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Finansmarknadsminister Peter Norman 10 september 2013 En av Sveriges största bolagsportföljer 53 bolag 43 helägda och 10 delägda 35 förvaltas under 3 noterade TeliaSonera,

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSRAPPORT

MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSRAPPORT 014 MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSRAPPORT SWEPs MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSRAPPORT 014 OM SWEP SWEP grundades 1983 av en liten grupp ingenjörer inom termoteknik som var bland de första som kommersialiserade tekniken

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Petra Engström Stockholm Business region Maj 2007

Petra Engström Stockholm Business region Maj 2007 FÖR VEM DESIGNAR DU? Petra Engström Stockholm Business region Maj 2007 EN PRODUKTS URSPRUNG Vad ger en produkt existensberättigande? Är det tillgång och efterfrågan? Eller är det så att åtrå, längtan,

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT För dig som bryr dig om schysst produktion Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Anders Strålman, vd Axfood AB Vår

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Allt fler företag vill idag ha företagets logotyp på sina kläder. Därför har Ahlsell tagit fram ett koncept för att enkelt kunna tillfredställa

Allt fler företag vill idag ha företagets logotyp på sina kläder. Därför har Ahlsell tagit fram ett koncept för att enkelt kunna tillfredställa Tryckt & Klart Allt fler företag vill idag ha företagets logotyp på sina kläder. Därför har Ahlsell tagit fram ett koncept för att enkelt kunna tillfredställa kunders behov av profilerade yrkeskläder.

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Detta är Lantmännen Maskin AB

Detta är Lantmännen Maskin AB Detta är Lantmännen Maskin AB Företagsfakta Lantmännen Maskin importerar, marknadsför och säljer traktorer, redskap och skördetröskor under varumärken som Valtra, Fendt och CLAAS. Vi hanterar både nya

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Oktober 2014. Kronfönster Gasellföretaget, ett av Sveriges snabbast växande företag

Oktober 2014. Kronfönster Gasellföretaget, ett av Sveriges snabbast växande företag Oktober 2014 Kronfönster Gasellföretaget, ett av Sveriges snabbast växande företag Kronfönster har fått många fina utmärkelser genom åren. Kanske den allra roligaste är det priset som delas ut av Sveriges

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan...

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... HÅLLBARHETSPROGRAM Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... 5 Folksam Fastigheters hållbarhetskrav... 5

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Conscious Actions Höjdpunkter 2013

Conscious Actions Höjdpunkter 2013 CONSCIOUS ACTIONS HÖJDPUNKTER 2013 VÄLKOMMEN Conscious Actions Höjdpunkter 2013 På H&M har vi gett oss själva utmaningen att göra hållbart mode för våra kunder. Vi vill hjälpa människor att uttrycka sin

Läs mer

Nyhet! Ekologiska och miljövänliga kläder av bambu

Nyhet! Ekologiska och miljövänliga kläder av bambu Nyhet! Ekologiska och miljövänliga kläder av bambu Får bara säljas av skolklasser och idrottslag Läs mer om hur ni kan tjäna pengar till laget/klassen och samtidigt bidra till en lite bättre värld. bamboo

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna GRI-KOMPLEMENT 2013 GRI-komplement 2013 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2013 samt detta GRI-komplement. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta GRI-index Från och med verksamhetsåret 2009 följer Stockholms läns landstings miljöredovisning Global Reporting Initiative, GRI, på tillämpningsnivån C. Landstinget har för närvarande inte några planer

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur Martin & Servera erbjuder fiskar och skaldjur märkta med certifieringarna ASC, MSC och KRAV. Genom att välja certifierade fiskar och skaldjur bidrar du till

Läs mer

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete Universiteten har en nyckelroll KI har tillsammans med andra universitet och lärosäten världen över en nyckelroll i arbetet att nå en hållbar utveckling.

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Staten är en betydande företagsägare i Sverige. Inom Regeringskansliet förvaltas 55 företag, varav 40 ägs helt och 15 ägs tillsammans

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good.

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good. SEGERS skin good religion corporate sex time color logistics YES TO SOCIAL RESPONSIBILITY worth social workwear environment strong CSR code of conduct supplier rights financial VI SÄGER JA TILL SOCIALT

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Workwear. Designed to work.

Workwear. Designed to work. Workwear. Designed to work. Hi-Vis Premium Låt oss stolt presentera vår premiumserie i Hi-Vis-segmentet Hi-Visklädernas främsta syfte är ju att synas. Vi har sett till att göra den här kollektionen lite

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Möjlighet och nödvändighet

Möjlighet och nödvändighet Möjlighet och nödvändighet Hans Leghammar Miljö- och affärskonsult Design Region Sweden - Initiativtagare & projektledare för tävlingen Miljöinnovation 1995-2010 Har granskat framgångsfaktorer för över

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

Skandinaviens främsta köttleverantör

Skandinaviens främsta köttleverantör folder från quality meat 2014 OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET Skandinaviens främsta köttleverantör OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET om oss Quality Meat är ett av de största handelsföretagen på marknaden

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys

Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys Växtkraft Mål 3 Sida 1 Innehåll 1. AFFÄRSIDÉ OCH VISION... 3 2. INFORMATIONSTEKNIK... 4 Företagets starka och svaga sidor Mål: Informationstekniken i företagets

Läs mer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Resultat av webbenkät juni 2014 Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Hur många anställda har ni i er verksamhet? 1-50 anställda -70% 51-100 anställda

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Scandinavian Designs Trading Group International

Scandinavian Designs Trading Group International Företags profil Scandinavian Designs Trading Group International kontakt Sverige Baldersgatan 2A 3tr SE-411 02 Göteborg Tel. +46(0) 735 23 05 78 Info@scanddesigns.com www.scanddesgns.com Öst Afrika UMA

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer