Från assistans 24 timmar per dygn till 0 Försäkringskassan drog in ass för svårt hjärnskadade Micha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från assistans 24 timmar per dygn till 0 Försäkringskassan drog in ass för svårt hjärnskadade Micha"

Transkript

1 Från assistans 24 timmar per dygn till 0 Försäkringskassan drog in ass för svårt hjärnskadade Micha Michael Stahl 32, skadades i en trafikolycka för tio år sedan. Han har idag en svår hjärnskada och måste ha personlig assistans dygnet runt. Det har han också haft från år Assistansen omprövades av Försäkringskassan 2005 som då också besökte Michael i hans hem. Eftersom hans grundläggande behov var lika stora bedömde man att assistansen skulle fortsätta i samma omfattning. Vid den senaste omprövningen, i februari 2008 kom dock beskedet att assistansen dras in helt, dvs hans behov bedömdes nu endast vara sju timmar i veckan. SJU timmar. Detta beslut togs utan att Försäkringskassan besökt Michael i hans hem och sett hur han klarar olika situationer i vardagen. Ett absurt och omänskligt beslut som inte på något sätt rimmar med LSS-lagens intentioner om att få möjlighet att leva som andra. Hur många fler som Michael finns det? Hans mor Christina Stahl vill nu lyfta upp Michaels fall för att få uppmärksamhet och opinion kring Försäkringskassans agerande. Christina Stahl hoppas att hennes överklagan till länsrätten ska leda till ett positivt besked. Kan Michaels fall även hjälpa fler, är jag glad, säger hon. 26 Michael Stahl klarar sig inte utan sina assistenter. Nu vet ingen hur det ska bli. Eftersom man inte kan få assistansersättning om de grundläggande behoven är mindre än 20 timmar så skulle inte Michael få någon hjälp alls. Christina Stahl begärde nu att Försäkringskassan skulle ompröva beslutet och i början av april kom brevet där man slog fast att Michael inte längre behövde assistans. I brevet står att man företagit en förutsättningslös och individuell prövning av ärendet. Det har av utredningen framgått att en stor del

2 istansen el av hjälpbehovet för Michael är kopplat till allmän tillsyn, uppmuntran och stöd. Det räknas inte som grundläggande behov. De flesta av Michaels hjälpbehov kräver inte heller hjälp som förutsätter ingående kunskaper om hans funktionshinder. Detta beslut snoddes ihop på bara ett bara dagar efter Christinas begäran om omprövning. Jag trodde inte det var sant när beskedet kom. Man kan inte lämna Michael ensam ens en halvtimme, vad ska hända nu? frågar sig hans mamma Christina Sahl uppgivet. Så här skrev Försäkringskassan bland annat i en föredragnings pm 2005; Stahl lider av en förvärvad, varaktig hjärnskada som bereder honom stora svårigheter i den dagliga livsföringen. Behöver hjälp med toalettbesök, dusch och annan hygien, av- och påklädning, hjälp i matsituationen med matlagning, framdukning, uppläggning, skära och fördela maten. Stahls behov av hjälp med de grundläggande behoven bedöms överstiga 20 timmar per vecka. Enligt den beräkning av tidsåtgång för olika aktiviteter som gjordes 2005 bedömdes det behovet av assistans vara timmar per halvår, dvs vaken assistans dygnet runt. Särskilda skäl fanns även att bevilja assistans under vistelse på daglig verksamhet samt för besök på badhus eller annan aktivitet. Ingenting har förändrats sedan 2005, han har inte blivit bättre utan har samma behov nu som då. Jag förstår ingenting, fortsätter Christina. Michaels läkare konstaterar i ett utlåtande daterat i mitten av april i 2008 att assistans 24 timmar/dygn fortfarande är nödvändigt. Dessutom behövs vaken assistans på nätterna då han sover oroligt, vaknar flera gånger per natt och måste då ha uppmärksamhet och hjälp. Annars skriker han och stör grannarna. Ingen daglig verksamhet utan assistent Michael Stahl går på daglig verksamhet på Resursteamet. De kräver att han har med sig en personlig assistent för att få närvara där. Här stänger också Försäkringskassan dörren för Michaels möjligheter att kunna delta i en utvecklande verksamhet. Utan assistent ingen daglig verksamhet. Kan man som myndighet själv avgöra vad lagsftiftaren menar med god levandsnivå genom egna utformade föreskrifter? Enligt min mening blir det här inte ens en skälig levnadsnivå för min son och enligt LSS ska han ha rätt till det. Behöver man inte se till individen och helheten? Min sons förvärvade hjärnskada är av den omfattningen och påverkar hans livssituation så mycket att behovet av assistans är oförändrat och konstant, säger Christina Stahl. Nu återstår att överklaga till länsrätten och Christina Stahl har bland annat kontaktat Hjärnskadecenter i Stockholm för att få en bedömning och ett utlåtande om Michaels problem och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. 9 a Med personlig assistans enligt 9 2 avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov). 27

3 28 behov. Man gjorde då ett hembesök hos Michael samt intervjuade hans mor. Ett utlåtande bekräftar vad han klarar och inte klarar och att han har stora behov av kvalificerat personligt stöd. Han kan alltså i stort sett inte göra någonting själv utan ständig bevakning och hjälp. Christina har också vänt sig till Juristbyrån Confrere och juristen Sofia Tedsjö som specialiserat sig på bland annat denna typ av fall. Ingenting har förändrats sedan Så frågan kvarstår; varför dras assistansen in nu? Jag hoppas nu att kunna visa Försäkringskassan i överklagan med stöd och hjälp av Hjärnskadecenter och Confrere och annan medial uppmärksamhet det vansinniga i beslutet. Vad är annars alternativet för Michael? säger Christina Stahl. Text & Foto: Ann Turlock Detta klarar inte Michael enligt hans mor. Det som alltså enligt Försäkringskassan är lika med allmänna behov som kräer stöd och uppmuntran - Duscha - Ta tvål och schampo - Tvätta kropp och hår - Torka sig efter dusch - Raka sig - Klippa naglarna - Borsta tänderna - Torka sig efter vissa toabesök - Sätta på sig kalsonger och strumpor - Knäppa, spänna och knyta fast byxor - Knäppa knappar, dra upp eller ned blixtlås - Knyta skor - Bädda sängen - Ta på sig handlar eller vantar - Ta sin medicin - Vet inte vad som är ät- eller drickbart - Förbereda mat och laga den - Lätta upp mat - Kan ej skära eller finfördela maten - Kan ej äta ensam p g a oro och äter då inte - Glas och tallrik måste hela tiden justeras så att han har dem framför sig (ingen sidoseende) - Svårt med social kommunikation - Ej lämna hemmet ensam - Gå och handla - Gå på restaurang - Märker inte om han kissasr på sig - Tvätta kläder - Städa - Diska Hjärnkraft kommenterar Försäkringskassan har blivit striktare Michael är offer för Försäkringskassans nya striktare syn på vilka som ska få personlig assistans. Det säger Marie-Jeanette Bergvall, förbundssekreterare på Hjärnkraft. Av Läkarintyget framgår att Michael gjort stora framsteg efter olyckan, men att utvecklingen de senaste åren stått still. Michaels behov är i stort desamma idag som vid den senaste omprövningen 2005, men det saknar idag betydelse för Försäkringskassans bedömning. Det största förändringen i Försäkringskassans nya hållning gäller synen på hjälp i samband med måltider. Försäkringskassan har i sina nya direktiv beslutat att enbart en fysisk förlamning som omöjliggör att man kan föra handen till munnen ska ge rätt till assistans, säger Marie-Jeanette Bergvall. En kognitiv funktionsnedsättning som innebär att man rent fysiskt kan föra handen till munnen, men inte vet att man ska äta, inte vet vad man ska äta, inte vet när man ska äta. Det berättigar inte till assistans. Det här handlar om en ung man med svåra funktionsnedsättningar. Med behov av stöd dygnet runt, inte bara för att kunna leva som andra, utan för att överhuvudtaget överleva. Beslutet om Michaels assistans är givetvis överklagat till Länsrätten. Hjärnkraft anmäler nu Försäkringskassan till Handikappombudsmannen, säger Marie-Jeanette Bergvall.

4 Kognitek slutkonferens Teknikstöd kan hjälpa många men det måste få ta tid att lära sig Den maj 2008 var det dags för Kogniteks slutkonferens. Inbjudna var personer i kommuner, landsting och andra liknande verksamheter, intresserade av ADHD och förvärvade hjärnskador. Kognitek har varit ett praktiskt inriktat projekt där försöksverksamheter med hjälpmedel startats på flera håll. Och de individanpassade lösningarna som gjorts för deltagarna visar att de klarar sin vardag bättre. Resultatet från utvecklingsprojektet Kognition och Teknik redovisades. Projektet som har pågått i tre år har: * Genomfört en försöksverksamhet i Landstinget i Uppsala län där vi har provat olika hjälpmedel och tjänster i det dagliga livet för vuxna personer med ADHD. * Genomfört en försöksverksamhet på Rehabcentrum Lund-Orup där vi har provat olika hjälpmedel och tjänster i det dagliga livet för personer med förvärvad hjärnskada. * Startat sju andra projekt inom kognitionsområdet, t ex en försöksverksamhet med arbetsminnesträning för vuxna, en tecknad film som vänder sig främst till ungdomar som har behov av hjälpmedel och en lärobok Kommunikativ Omvårdnad. Fredagen som handlade om förvärvade hjärnskador leddes av Per Hamid Ghatan, leg läkare, specialist i rehabiliteringsmedicin, med dr i kognitiv neurovetenskap, Karolinska Institutet. Film visade verkligheten Dagen inleddes med en dokumentärfilm som handlade om några av deltagarna i projektet KogniTek hjälpmedel och tjänster för vuxna personer med förvärvad hjärnskada. Här blev det mycket tydligt vilken nytta de allra flesta kan ha av olika typer av hjälpmedel. Men tekniken ställer krav på alla människor, har man då ett funktionshinder blir det ännu svårare. Det är lättare med elektroniskt teknikstöd såsom diktafon, mobil och GPS. Man måste också följa upp att det verkligen fungerar och inse att introduktion och instruktion tar tid. Ibland kanske mobiltelefonen redan har de funktioner som behövs för att underlätta tillvaron. Vanliga teknikprylar från till exempel handeln kan också användas. Det gäller då att veta vad som finns och hur det kan användas. Målet är att klara sig själv. Här kan tekniken exempelvis hjälpa till att tänka i flera steg. Hundratusentals drabbade Jan Lexell Jan Lexell, professor, överläkare, Rehabcentrum Lund-Orup, talade om förvärvade hjärnskador och betydelsen av rehabilitering. Det är ett eftersatt område och många får inte ens den mest basala rehabilitering. Överallt beskrivs hur viktigt detta är men i praktiken efterföljs det inte. Cirka 50 procent av de som får hjärnskador har restsymtom lång tid efteråt. Det kan vara så många som flera hundra tusen som lever med restsymtom, säger Jan Lexell. Från värdelös till modern hemmapappa Näste man var Svante Norbäck från Hjärnkraft som levt med en hjärnskada efter en aneurysm för tio år sedan. Det är de tre sista åren jag börjar känna igen mig själv, säger han. Nu kan jag handla tio varor utan lapp. Jag är så oerhört glad att jag lever, detta har gett mig en chans att få umgås med mina barn på nära håll. Hur många får det? Men det är först nu jag känner att jag kan vara en riktig farsa för dem, säger Svante. Han beskriver det stöd han fått bland annat av det nätverk han har med andra skadade på sitt förbund Hjärnkraft. Vi pratar, skrattar och driver med varandra. Det är viktigt att kunna göra det också. Jag fick ett liv tillbaka, ett jävla bra liv, säger Svante. I mitten projektledaren för Kognitek Catarina Bruhn, HI, till höger överst; professor Jan Lexell, Lund Orup, Marie-Jeanette Bergvall Hjärnkraft samt Svante Norbäck medlem i Hjärnkraft. 29

5 LANDET RUNT Teknikstöd bra hjälp Projektgruppen på Rehabcentrum Lund-Orup, arbetsterapeut Anita Lindén Lund Orup och Ann Louice Lövgren Engström, arbetsterapeut Luleå tekniska universitet talade om hur de arbetat på Rehabcentrum Lund-Orup och hur resultaten blev. Man har bland annat i ett projekt undersökt hur personer med förvärvade hjärnskador klarar av att hantera vardagsteknik. Det visar sig att servicen i samhället upplevs som ett problem till exempel när man möts av automatiska telefonsvarare där man ska göra knapptryckningar för att komma hit eller dit. Projektet har visat att teknikstöd kan vara till väsentlig hjälp. För en deltagare har GPS gjort att han vågat ta sig ut i nya områden. Hjärnkrafts förbundssekreterare Marie-Jeanette Bergvall: Hon menar att finns det inte driftiga anhöriga eller arbetsterapeuter så är det svårt att få hjälp. Vet man inte vad som finns, kan man inte fråga efter det. Hon talade också om vikten av kreatiavt tänkande hos dem som möter en person med kognitiva problem. Idag följer många förskrivare slentrianmässigt sortimentslistor över hjälpmedel som kan förskrivas. Men det behöver inte bara vara avancerade tekniska saker, det kan finnas enklare hjälpmedel som man inte tänkt på Vad är kommunikativ omvårdnad? Om detta talade Boel-Heister Trygg, logoped, Södra regionens kommunikationscentrum, Malmö. Kommunikationen är en mycket viktig del i omvårdnaden, vilket borde vara självklart. Boel visade den informationsfilm som tagits fram och som visar hur självklart det borde vara att kommunicera. Trots det vet vi att det är så stora brister. Hur kan vi acceptera det? Hur går vi vidare Verksamhetschef Marcello Revano, Rehabcentrum Lund-Orup bekräftade vi den avslutande debatten att man nu arbetar vidare för att få resurser att arbeta som ett kompetenscentrum för hjälpmedel för personer med förvärvad hjärnskada. Man vill ha möjlighet att föra ut den kunskap som vunnits ur projektet till den dagliga verksamheten runt om i landet. För Hjärnkrafts del har förbundsstämman beslutat om en verksamhetsplan som innebär att hjärnkraft kommer att prioritera hjälpmedel under de närmaste åren. Alla vare niga om att projektet nu genererat viktig kunskap och det är angeläget att få resurser till att föra ut denna kunskap. Kanske är det möjligt att få projektmedel till kunskapsspridning. Text & Foto: Ann Turlock 30 Hjärnkraft Västra Götaland Vikingar från Västergöt In på Nils Ericssons terminalens stora busshållplats rullar Ädelforsbussen med Berth Nilsson vid (spakarna, rodret och ratten) eller vad man nu ska kalla det när man med GPS vet när man är framme innan man har startat. Bussen är specialbyggd för att alla ska kunna hänga med på utflykt. Hjärnkraft Västra Götaland har chansat på att hyra en bra och tillgänglig buss, även om kostnaderna ej får plats i budgeten. Varför lockas ej fler assistenter att till det facila priset av 600 kr, för tre kursdagar, resa och logi, att hänga med? Vi trodde att kommunerna i Västsverige skulle konkurrera om att skicka sina brukare och team på dessa hälso- och rehabiliteringsdagar. Under färden visar TV-monitorn var i landet vi befinner oss och att alla har fasten their seatbelts. Plötsligt hittar bussen en liten promenadstig vid sidan av vägen (rastplats). Där blev det kamp om att bjuda på kaffe till de deltagare som av misstag ej läst färdbeskrivningen. Chauffören lyckades bra med sina grå kaffemuggar, en annan får dricka överblivet halv ljummet kaffe morgonen efter. På natten drömmer jag att denna resa görs på Ostindiefararen Götheborg.

6 Vikingarna från Götet stack iväg med den specialanpassade bussen och åkte fl otte utan GPS... land drog österut Inte visste jag att man delade ut Vetlandaposten i Indien! men visst där kommer budet (på) sin ryttare i full galopp strax före För att inte vår dialekt skulle märkas för mycket så placerade indiska Ädelforsmaffian oss i sex olika byggnader. Tur i oturen träffar vi en västgöte i förskingringen redan under första kvällens musikkorsord, han kunde lite om Abba. Visst fick de reda på att Västsverige har många vassa tungor och även kan sjunga en och annan melodi. Första morgonen i den något primitiva bygget som kan kallas rum utfodrades tjänstemannen med banan för att orka utföra dagens verk. Raskt iväg till den stora utfodringsplatsen där man kokat ihop nävergröt och havregryn Vikingarna är svårväckta men med lite kaffe under (Hjärn)västen så är nästan alla på väg mot brunnshuset för att dricka brunn. Vi fick lära oss norska utifall att vi på återtåget missar västkusten och hamnar i Norge. Några fick under dagen uppsöka medicinmannen längre in i skogen, medan andra blevo nedmotade i badtunnan (plus 34 grader). Med tur lyckades alla hoppa upp igen innan kokpunkten blev nådd. Tur och tur för nu va uppgiften att fånga haj eller fisk från en flotte som tog snälla människor över Em-ån (eller var det Grumlan?). Detta flytetyg saknade GPS Det var ont om småländsk luft i den ena rullvagnen men med armstyrka från flera inblandade lyckades vi få luft i ett av hjulen, men det går bra att ta sig fram på däck. Vikingarna tog sig fram med rullor under kölen men denna kunskap har vi förlorat. Under kvällen fick vi inta goda köttbitar med mycket frukt och grönt i Tage Erlanders grotta. Av rädsla för vikingarnas repressalier hade man dukat borden snyggt och tänt våreldar i mindre format. Det blev som tur ingen bärsärkargång utan vi skickade röksignaler till den i Uddevalla kvarvarande (Rune) hövdingen. Trötta och välutbildade startade vi vårt återtåg på den tredje dagen. Bussens lyftkorg kom väl till pass när en av deltagarna ville lämna rullstolen för en plats i skinnstolen vid bussens konferensbräda. Det var tur att vi kom iväg ty hela anläggningen var invaderad av LO djur som smög omkring i korridorerna. Vi lyckades till och med ta oss förbi iskrigarna i HV-71. Nu är vi åter på mammas gata i Göteborg med omnejder. Men vi vilar inte på lagrarna utan planerar redan på nästa färd till platser i norr, öster, söder och väster. Ingvar Hansson, ombudsman allt i allo 31

7 Virtuell träning hjälper hjärnskadade Att ta ut pengar på bankomaten eller åka buss till jobbet. Vissa enkla uppgifter blir nästan omöjliga att utföra för personer som har råkat ut för en hjärnskada. Men genom att träna i virtuella miljöer blir uppgifterna enklare även i verkligheten, visar en ny avhandling. 32 Alexander skruvar nervöst på sig när bankomaten ber honom att slå in koden. Var det eller..? Han slår in koden men tvekar när han ska trycka på Klar-knappen. Äsch, jag börjar om från början tänker han och trycker på bankomatens Avbryt-knapp. Vad gick fel? Hur tänkte du? undrar hans arbetsterapeut Susanne som sitter bredvid honom i Virtual Reality-rummet. Jag kom inte ihåg koden och blev lite nervös förklarar han och påbörjar sedan ett nytt uttag med den Virtuella bankomaten genom att trycka på Virtual Realitydatorns pekskärm. Så kan det gå till i den virtuella datormiljö som forskarna vid Avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola har byggt upp. I avhandlingsarbetet Virtual environments as a tool for people with acquired brain injury har doktoranden Mattias Wallergård undersökt hur virtuella världar ska utformas för att personer med förvärvade hjärnskador ska kunna använda dem. För den som har förlorat färdigheter på grund av en hjärnskada är det traditionella sättet att öva upp vardagliga uppgifter att helt enkelt gå ut i verkligheten. Men verkligheten kan vara svår och ibland till och med farlig att träna i. Att gång på gång misslyckas med att ta ut pengar i bankomaten känns säkert svårt när kön växer sig allt längre. Och att missa sin busshållplats eller kanske gå av fel är nog inte en rolig upplevelse för den som har ett kognitivt funktionshinder. I en virtuell miljö, däremot, kan man öva hur många gånger som helst i lugn och ro. Tanken är att träningen ska fortsätta i verkligheten när man känner sig säker i den virtuella miljön, förklarar Mattias Wallergård. Skapa interaktiva miljöer Virtuell verklighet, eller Virtual reality (VR) som tekniken oftast kallas erbjuder möjligheten att

8 skapa interaktiva miljöer och presentera dem på ett oerhört realistiskt sätt i form av bild, ljud och ibland även känsel. Det har hänt så otroligt mycket inom tekniken bakom virtuella världar, inte minst tack vare spelindustrin som hela tiden påskyndar utvecklingen. Att använda virtuella miljöer inom hjärnskadehabiliteringen är ingen ny tanke, men det fanns inte så många studier som visade om det verkligen fungerar, säger Mattias. I Mattias Wallergårds studie användes tre olika virtuella miljöer: ett kök, en bankomat och en sjukhusmiljö. De första erfarenheterna blev att själva gränssnittet mellan maskin och människa är svårare att utforma än man skulle kunna tro. Pekskärm kan bli för abstrakt och vanlig datormus fungerar inte heller så bra för den som har svårt med det spatiala tänkandet. Även till synes små användbarhetsproblem kan orsaka stora svårigheter för individer med förvärvad hjärnskada. I en studie jämfördes en joystick med ett specialanpassat tangentbord för navigering i virtuella träningsmiljöer. Tangentbordet var lämpligast för navigering där användaren vill ge vyn en mer fördelaktig position och riktning för att kunna genomföra en viss uppgift. Överraskad av resultaten En annan viktig slutsats är att träning i virtuella miljöer faktiskt fungerar. Den som till exempel tränar på att ta sig från en punkt till en annan i en virtuell byggnad kommer att klara orientering i verklighetens byggnad bättre än den som inte tränat. Vi blev faktiskt lite överraskade av de goda resultaten. Många med oss har trott att datorvärlden är för avskalad för att hjärnan ska kunna översätta inlärning i datormiljö till verkligheten. Men det fungerar verkligen, säger Mattias Wallergård. Han har även studerat om VR kan vara ett sätt att låta personer med kognitiva funktionshinder kommunicera sin kunskap och erfarenhet av kollektivtrafik. VR-tekniken erbjuder ju möjligheter att skapa miljöer som ännu inte finns. Man kan alltså prova och diskutera olika lösningar innan man förverkligar dem, till exempel hur man ska utforma ett nytt busslinjesystem i en stad. Samhället är ofta bra på att skapa tillgänglighet för personer med fysiska funktionshinder, medan de med kognitiva funktionshinder ofta glöms bort. Det finns många, många som inte reser kollektivt eftersom det är för svårt för dem. 33

9 34 Här finns mycket att göra, menar Mattias Wallergård. Genom att låta personer som drabbats av stroke delta i en virtuell bussfärd ville forskarna hjälpa dem att uttrycka vad de tycker är krångligt och vilka strategier de använder sig av för att klara av bussfärden. Bussfärden ägde rum på stora projektionsskärmar som försökspersonerna satt omgärdade av. Forskarna fick fram många bra kommentarer som ofta kom helt spontant under den virtuella färden. Det kunde handla om betalningsmomentet, att veta varifrån bussen går, hur man får bussen att stanna, eller hur man vet att man är framme vid sin slutdestination. Till synes enkla saker som blir svåra för den som har ett kognitivt funktionshinder. Vår metod är bra för att på tidigt stadium hitta tillgänglighetsproblem när man bygger ett nytt kommunikationssystem. Genom att redan i planeringen ta hänsyn till personer med kognitiva funktionshinder kan man bespara sig dyra ombyggnader som annars måste göras i efterhand, konstaterar Mattias Wallergård. Fakta Trådlös TV-spel öppnar dörren för rehabilitering i VR-miljö De problem med gränssnittet som Mattias Wallergård och hans kollegor stötte på under avhandlingsarbetet på kan redan vara historia. När Nintendos nya spelkonsol Wii lanserades 2006 skedde en smärre revolution som även har nått rehabiliteringsvärlden. Det speciella med Wii är den trådlösa kontrollen som används för att peka på skärmen. Kontrollen känner av förflyttningar i tre dimensioner men även hur snabbt man rör den. Wii-kontrollen är väldigt intuitiv det man vill göra på skärmen gör man även med kontrollen i handen. Det gör att den passar otroligt bra i rehabiliteringssyfte, menar Mattias Wallergård. Än så länge kan Wii-kontrollen endast användas i de spel som Nintendo har lanserat. Men teknikutveckling pågår och enligt Mattias Wallergård är det bara en tidsfråga innan en kontroll med liknande funktioner för dator lanseras. Jag tror att den nya tekniken kommer att öppna dörren för många nya typer av rehabilitering för personer med kognitiva funktionshinder. Det smarta är att man kan göra det hemma, vid sin egen dator eller TV, säger han. Helena Kämpfe-Fredén Artikeln har tidigare publicerats i Forskning om funktionshinder Pågår, nr 1/2008. Felbehandling, klagom vart vänder jag mig? Även om det mesta inom vården fungerar, kan det någon gång hända att du blir missnöjd. I så fall ska du alltid börja med att tala med dem som vårdat dig. I andra hand ska du kontakta ansvarig klinikchef eller chefläkare på sjukvårdsområdet alternativt sjukhuset. I vissa fall finns också patientombudsmän du kan vända dig till. De ska fungera som patienternas företrädare. I sista hand kan du kontakta den som är administrativt ansvarig, sjukvårds- områdets direktör eller sjukhusdirektören. Vad finns det mer? Patientnämnden Om du vill vända dig till en oberoende och opartisk instans med ditt klagomål ska du vända dig till Patientnämnden. Nämnden ska enligt lag finnas i alla landsting. Patientnämndens uppgift är att hjälpa patienter och anhöriga när de inte lyckas lösa problem som uppstått i kontakten som rör all offentligt finansierad vård. Nämnden gör grundliga utredningar kring alla klagomål. Den kan också hjälpa dig att förmedla kontakt med rätt myndighet eller instans om du vill driva ditt ärende vidare. Patientnämndens förvaltning Box 17535, Stockholm Tel: ( ) E-post: Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Om du anser att något fel begåtts i den medicinska delen av behandlingen, till exempel vid en operation eller när diagnosen ställts, kan du

10 ål inom vården vända dig till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Du måste anmäla felet skriftligt. Du ska göra din anmälan inom två år efter det att felet begåtts. Du kan också anmäla felbehandling när det gäller en nära anhörig om han/hon inte kan göra det själv. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Box 3539, Stockholm Telefon E-post: Hemsida: Patientförsäkringen Patientförsäkringen gäller om du blivit skadad under eller i samband med en behandling eller undersökning inom den hälso- och sjukvård landstinget ansvarar för. Du måste anmäla skadan så fort som möjligt och senast tre år efter det skadan har visat sig (i vissa fall är tidsgränsen tio år efter det att skadan skett). PSR - Personskadereglering AB Box 17830, Stockholm Tel: E-post: Hemsida: Läkemedelsförsäkringen Läkemedelsförsäkringen gäller om du skadats av något läkemedel du fått i Sverige. Den gäller inte för de biverkningar av läkemedel som ibland kan förekomma. Den gäller inte heller om skadan skett genom missbruk av läkemedlet. Du måste göra din anmälan inom tre år från det du upptäckt att skadan orsakats av läkemedlet. Läkemedelsförsäkringsföreningen, Ringvägen 100, uppg A, plan 10 Box 17608, Stockholm. Telefon: E-post: Hemsida: Text: Ann Turlock Semester olyckan kan bli dyr utan försäkring Allt fler svenskar drabbas av skador eller sjukdom som leder till att de behöver läkarvård utomlands. Och har man inte en försäkring kan det stå en mycket dyrt. Alla hemförsäkringar ger ett bra grundskydd vid resa. Försäkringsbolaget betalar för sjukvårdskostnader och hemtransport. Dessutom ingår alltid överfallsskydd, ansvarsskydd och rättsskydd. Skyddet i hemförsäkringen räcker långt. Men ska man vara borta längre än 45 dagar behöver man teckna en tilläggsförsäkring. Var fjärde ung (18-25 år) saknar hemförsäkring där reseskydd ingår, jämfört med 97 procent av befolkningen i stort. If uppmanar därför särskilt alla unga att se över sitt försäkringsskydd på resa. Reser man inom EU, måste man komma ihåg att skaffa det så kallade europeiska sjukvårdskortet, även om man redan täcks av en hemförsäkring eller en separat reseförsäkring. Enligt uppgifter från Försäkringskassan har 2,9 miljoner motsvarande en tredjedel av befolkningen skaffat kortet. Det europeiska sjukvårdskortet ger rätt till nödvändig vård i EU och EES-länder samt i Schweiz. Men nödvändig vård menas den akuta vård man kan tänkas behöva för att fullfölja sin resa. Fast bara hos allmänna vårdgivare. Dessutom täcker inte kortet eventuell hemresa, om olyckan skulle vara allvarlig. Därför är det bra att skaffa en hemförsäkring som ett komplement till sjukvårdskortet. Färsk statistik från SOS International visar att Spanien är fortfarande det land med flest skadedrabbade turister, men att Thailand inte är långt efter och sannolikt kommer att gå om i takt med att allt fler resenärer besöker landet. De tilläggsförsäkringar som resebolagen kan komplettera hemförsäkringen i viss mån. Kontrollera noggrannt vad som ingår i din hemförsäkring! Källa: IF och E24 35

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Lenas mamma får en depression

Lenas mamma får en depression Lenas mamma får en depression Text och illustrationer: Elisabet Alphonce Lena bor med sin mamma och lillebror Johan på Tallstigen. Lena går i första klass och Johan går på förskolan om dagarna. Lena och

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Första operationen september 2010

Första operationen september 2010 Första operationen september 2010 Oliver Vår son föddes med total dubbelsidig LKG-spalt. Första operationen som vi nu har genomfört gjordes när han var nästan 7 månader och då slöt de den mjuka gommen

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Uppdaterad 2012-03-06

Uppdaterad 2012-03-06 Uppdaterad 2012-03-06 20 INNEHÅLL Sidan Vad är LSS? 3 Vem gäller lagen för? 4 Råd och stöd 5 Personlig assistent 6 Ledsagarservice 7 Kontaktperson 8 Hjälp till familjer 9 Korttidshem eller extra familj

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

ANMÄLAN. Om du har frågor ring 08 663 33 49 eller maila till info@enrichedlife.se

ANMÄLAN. Om du har frågor ring 08 663 33 49 eller maila till info@enrichedlife.se ANMÄLAN Är denna anmälan defintiv (åker oavsett Försäkringskassan beslut) Denna anmälan är preliminär (avvaktar beslutet från Försäkringskassan) Namn Födelsedatum Gatuadress Postnummer och postadress Mail

Läs mer

Genomförandeplan Personlig omsorg

Genomförandeplan Personlig omsorg Fastställd 300 Vad ska göras Morgon Personlig hygien Klädsel Bäddning Diskning Sophantering När ska det göras Ca 8.30 Detta gör jag själv Jag går med min rollator bredvid dig till toaletten. Under tiden

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

DOM 2011-11 2. Meddelad i Göteborg. MOTPART Nämnden för Handikappomsorg i Kungsbacka kommun Box 10409

DOM 2011-11 2. Meddelad i Göteborg. MOTPART Nämnden för Handikappomsorg i Kungsbacka kommun Box 10409 - ;.. KAMMARRÄTTN I GÖTBORG 2011-11 2 I Meddelad i Göteborg Sida 1 (4) Mål nr 4931-10 KLAGAND MOTPART Nämnden för Handikappomsorg i Kungsbacka kommun Box 10409 434 24 Kungsbacka ÖVRKLAGAT AVGÖRAND Förvaltningsrätten

Läs mer

Gruppbostad i Håbo kommun

Gruppbostad i Håbo kommun Gruppbostad i Håbo kommun Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet och skyldigheter som gäller

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Ursprunglig ansökan Greta Andersson ansöker om särskilt boende enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen.

Ursprunglig ansökan Greta Andersson ansöker om särskilt boende enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen. EXEMPELUTREDNING UTBILDNING SÄRSKILT BOENDE Läs hela utredningen men det som ligger till grund för genomförandeplanen börjar efter rubriken behov i den dagliga livsföringen. De livsområden som brukaren

Läs mer

Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov

Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov Försäkringskassans ställningstagande Hjälp med andra personliga behov ska i någon mening vara kvalificerad för att ge rätt till assistansersättning.

Läs mer

DOM 2013-11- 2 7. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Försäk1ingskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 200 24Malmö

DOM 2013-11- 2 7. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Försäk1ingskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 200 24Malmö KAMMARRÄTTEN I ÖTEBOR 2013-11- 2 7. Meddelad i öteborg Mål nr 5807-12 Sida l 4) KLAANDE Försäk1ingskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 200 24Malmö MOTPART Ombud: Patricia Escalante Humana Assistans

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Genomförandeplan Exempel på en genomförandeplan som utgår från exempelutredning

Genomförandeplan Exempel på en genomförandeplan som utgår från exempelutredning Genomförandeplan Exempel på en genomförandeplan som utgår från exempelutredning 1. Lärande och tillämpa kunskap, allmänna uppgifter och krav, kommunikation Att fatta beslut, stödjande/ tränande insats

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

DOM. 2011-02-25 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21 Angered

DOM. 2011-02-25 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21 Angered _,, KAMMAÄTTEN I GÖTEBOG 2011-02-25 Meddelad i Göteborg f,;:_. p" ;-t.-i, Sida 1 (3) Mål nr 3712-10 KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

DOM. 2013-12-20 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE OCH MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista

DOM. 2013-12-20 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE OCH MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista KAMMARRÄTTEN Avdelning 6 2013-12-20 Meddelad i Stockholm Mål nr 4128-13 KLAGANDE OC MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista MOTPART OC KLAGANDE Vårdnadshavare: ÖVERKLAGAT

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se Andra försäkringar Helt vid sidan av ersättningsmöjligheterna från Läkemedelsförsäkringen, staten, GSK eller Patientförsäkringen kan barnen vara täckta av privata försäkringar som kan lämna ersättning

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Den här skriften berättar kort om psykisk sjukdom och om hur det kan visa sig. Du får också veta hur du själv kan få stöd när mamma eller

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 februari 2012 KLAGANDE Socialnämnden i Trelleborgs kommun Box 63 231 21 Trelleborg MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista KAMMARRÄTTN Avdelning 04 2014-02-24 Meddelad i Stockholm Mål nr 6072-13 KLAGAND Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista MOTPART Ombud: Pia Ahlström Svensk Personlig Assistans

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen!

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder

Läs mer

Gruppboende och serviceboende

Gruppboende och serviceboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppboende och serviceboende Vem kan få gruppboende eller serviceboende? Personer med psykisk funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppboende eller serviceboende. Omvårdnad

Läs mer

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade.

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. LSS LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. I LSS står att människor med stora och varaktiga funktionshinder har rätt till hjälp. Det står också att människor som

Läs mer

Gruppbostad och servicebostad

Gruppbostad och servicebostad omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppbostad och servicebostad Vem kan få gruppbostad eller servicebostad? Personer med funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppbostad eller servicebostad. För att få

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada

Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada Utbildar INBJUDAN till Utbildningsdag i Uppsala om förvärvad hjärnskada Tema: Konsekvenser vid förvärvad hjärnskada. Plats: Missionskyrkan i Uppsala. Tid: Tisdagen den 8 mars 2016 kl. 9.00 17.00 (registrering

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen Att leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Handikappomsorgen Innehåll Vad är LSS?... sid 3 Leva som andra... sid 3 För vem gäller lagen?... sid 4 Alla

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

DOM. 2012-04- 1 6'. Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten Box 14069 20024Malmö

DOM. 2012-04- 1 6'. Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten Box 14069 20024Malmö KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG 2012-04- 1 6'. Meddelad i Göteborg Sida 1 (2) Mål nr 5567-11 KLAGANDE MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten Box 14069 20024Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lättläst

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lättläst Stöd och service till vissa funktionshindrade Det finns en särskild lag som kan ge personer med funktionshinder rätt till stöd, hjälp och

Läs mer

Bedömning av behov av personlig assistans

Bedömning av behov av personlig assistans Bedömning av behov av personlig assistans Socialstyrelsen Försäkringskassan 2011-08-23 Sökanden Förnamn: Efternamn: Personnummer: Bostadsadress: Telefonnummer: Handläggare (namn): Telefon: E-post: Datum

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Oro vid omprövning och/eller beslut om personlig assistans

Oro vid omprövning och/eller beslut om personlig assistans Kristianstad 2017-03-29 Oro vid omprövning och/eller beslut om personlig assistans Många är de som känner oro inför uppföljningen eller prövningen/omprövningen av sitt assistansbeslut. Idag upplever många

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

DOM. 2013-03-22 Meddelad i Stockholm. MOTPART Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i Stockholm stad Box 3424 165 23 Hässelby

DOM. 2013-03-22 Meddelad i Stockholm. MOTPART Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i Stockholm stad Box 3424 165 23 Hässelby KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 2013-03-22 Meddelad i Stockholm Mål nr 2266-12 KLAGANDE MOTPART Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i Stockholm stad Box 3424 165 23 Hässelby ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 13 juni 2017 en dom om rätten till

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

DOM. 2014 os- 23 Meddelad i Göteborg. Ombud: Jurist Patricia Escalante Humana Assistans AB Box 184. Socialnämnden i Hahnstads kommun Box 230

DOM. 2014 os- 23 Meddelad i Göteborg. Ombud: Jurist Patricia Escalante Humana Assistans AB Box 184. Socialnämnden i Hahnstads kommun Box 230 KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG A vdelnil1g 2 2014 os- 23 Meddelad i Göteborg ida 1 (4) Mål nr 4495-13 KLAGANDE s Ombud: Jurist Patricia Escalante Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART ocialnämnden

Läs mer

DOM io l?/-10- oq. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Socialnämnden i Falu kommun 791 83 Falun

DOM io l?/-10- oq. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Socialnämnden i Falu kommun 791 83 Falun KAARRÄTTEN I SUNDSVALL io l?/-10- oq eddelad i Sundsvall Sida 1 (3) ål nr 827-14 KLAGANDE Socialnämnden i Falu kommun 791 83 Falun OTPART. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Faluns dom den 5 mars

Läs mer

Vår uppgift. är en fråga om förtroende

Vår uppgift. är en fråga om förtroende Vår uppgift är en fråga om förtroende Patientnämnden Patientnämndens ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. När du vänder dig till oss får

Läs mer

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning Stöd till dig som har en funktionsnedsättning norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Stöd för ett självständigt liv Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att vissa delar av livet är svåra

Läs mer

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO-, SJUKVÅRD & REHABILITERING HÄLSO- & SJUKVÅRD OCH REHAB I FALKENBERGS KOMMUN KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING Syftet med denna broschyr är att ge en översikt över kommunens hälso-

Läs mer

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN 20 5 SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN Äldreenheten Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Innehåll Service till dig som är äldre

Läs mer

opereras för förträngning i halspulsådern

opereras för förträngning i halspulsådern Till dig som skall opereras för förträngning i halspulsådern Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

Att ha ordning och ork för sin ekonomi.

Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

MANUAL TILL Beslutsunderlag till biståndshandlägare

MANUAL TILL Beslutsunderlag till biståndshandlägare MANUAL TILL Beslutsunderlag till biståndshandlägare Rörelseförmåga Förflyttning inomhus Kan förflytta sig själv med eller utan gånghjälpmedel/rullstol. I kommentar anges om förflyttning sker gående, med

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

DOM. 2013-11-14 Meddelad i Jönköping

DOM. 2013-11-14 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I ÖNKÖPING Avdelning2 2013-11-14 Meddelad i önköping Mål nr 1757-13 Sida 1 (3) KLAGANDE F örsälqingskassan Processjuridiska enheten, Malmö Box 14069 200 24Mahnö IYIOTPART Vårdnadshavare: ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2011-09- 3 0. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Ale kommun 449 80 Alafors

DOM 2011-09- 3 0. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Ale kommun 449 80 Alafors KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG 2011-09- 3 0 Meddelad i Göteborg Mål nr 4710-10 Sida 1 (4) KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Ale kommun 449 80 Alafors MOTPART c ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs

Läs mer

information till barn/ungdomar/närstående Inför sövning den / 20 på dagoperation, centralsjukhuset Kristianstad

information till barn/ungdomar/närstående Inför sövning den / 20 på dagoperation, centralsjukhuset Kristianstad information till barn/ungdomar/närstående Inför sövning den / 20 på dagoperation, centralsjukhuset Kristianstad Förberedelser inför operation För information inför operation besök eller ring oss några

Läs mer

Ur innehållet. Ljuspunkter. Tema LSS. Hur har det gått för Britta? Skrattyoga - bra för mycket. Det här är Hjärnkrafts förbundsstyrelse.

Ur innehållet. Ljuspunkter. Tema LSS. Hur har det gått för Britta? Skrattyoga - bra för mycket. Det här är Hjärnkrafts förbundsstyrelse. Ur innehållet 4 Tema LSS 10 Hur har det gått för Britta? 16 Skrattyoga - bra för mycket 18 Det här är Hjärnkrafts förbundsstyrelse 18 Landet runt Ljuspunkter Britta från Luleå och Mikael från Stockholm

Läs mer

DOM. 2014-05-13 Meddelad i Sundsvall. Ombud: Jur.kand. Jessica Lindgren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm

DOM. 2014-05-13 Meddelad i Sundsvall. Ombud: Jur.kand. Jessica Lindgren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm DOM 2014-05-13 Meddelad i Sundsvall Mål nr 2737-12 Sida 1 (5) KLAGANDE B Ombud: Jur.kand. Jessica Lindgren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska

Läs mer