Minnesnoteringar från DUST-träffen i Karlstad den 5 maj Kl. 10,30 12,00 så fick vi en hel del information av Wenche Willumsen enligt följande:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesnoteringar från DUST-träffen i Karlstad den 5 maj 2014. Kl. 10,30 12,00 så fick vi en hel del information av Wenche Willumsen enligt följande:"

Transkript

1 Minnesnoteringar från DUST-träffen i Karlstad den 5 maj 2014 Vi började dagen kl10,00 med fika fram till kl. 10,30. Antal deltagare var 22 st. Kl. 10,30 12,00 så fick vi en hel del information av Wenche Willumsen enligt följande: Hänt sen sist: Socialstyrelsens allmänna råd om kunskaper hos personer som ger stöd. Betänkandet Förändrad assistansersättning Föreslås en schabloniserad ersättning Standardiseringav personlig assistansbedömning Dokumentation och IVO Inget hänt sen sist: FS ställningstagande: Sjukhusvistelse avd. och distrikt avråds från att samarbeta med vinstdrivande assistansbolag Om vi har samarbete kan vår opartiskhet i förhållande till våra medlemmar och andra assistansberättigade och de råd vi ger dem i olika sammanhang ifrågasättas. Det vill vi inte. Vi vill att DHR ska vara en organisation som stolt kan säga Vi har inget egenintresse eller särskilda band till något assistansföretag. Till oss kan du vända dig utan att riskera att vårt stöd har ett dolt motiv. Är bristande tillgänglighet diskriminering? Ja säger regeringsförslaget, när skälighetsbedömning är gjord, när alla företag med mindre än10 anställda har

2 undantagits, när varaktighetsprincipen klarlagts. Torsdag blev tisdag Torsdagsaktionen är flyttad till en tisdag Bidde det månne en fingertutt? Målet är uppnått säger vår förbundsordförande först- när en diskrimineringslag har presenterats, men alla undantag gör den tandlös. 12,00 13,00 Lunch 13,00-15,00 FN:s övervakningskommittés rapport till svenska regeringen Först hölls två dagars möte med representanter från Sveriges regering där representanter från de olika departementen beskrev vad Sverige åstadkommit inom olika områden kopplade till konventionen. Därefter hölls ett möte där övervakningskommittén enades om vad de ville ge svenska regeringen för svar på de rapporter, skriftliga och muntliga som presenterats. Bakgrund Övergripande Sveriges regering har skickat en rapport till FN:s övervakningskommitté. Funktionshinderrörelsen har skickat en så kallad skuggrapport. Rapporterna behandlar hur Sverige lever upp till målen i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Kommittén tackar Sveriges regering för att rapporteringen skötts i enlighet med de riktlinjer som FN tagit fram för ändamålet.

3 Kommittén tackar också för den fruktbara dialogen och för styrkan och relevansen i rapporteringsgruppens sammansättning som representerar flera departement. Positiva kommentarer Beröm för att teckenspråk är klassat som ett eget språk på samma grundvalar som de fem nationella minoritetsspråken. Beröm för vårt inkluderade skolsystem. Beröm för att det finns förslag om en diskrimineringslagstiftning. Beröm för att det finns system för att kunna rösta konfidentiellt. Beröm för att funktionshinderperspektivet förts in i det internationella samarbetet. Artikel 5, jämlikhet och icke diskriminering Förslaget till svensk diskrimineringslagstiftning kritiseras utifrån undantaget att företag med färre än 10 anställda inte behöver leva upp till tillgänglighetskraven Kommittén uppmanar Sverige att harmonisera lagstiftningen med den 5:- artikeln i konventionen. Allmänna principer och åtagande Kommittén kritiserar Sveriges regering för att indikatorerna för att bevaka efterlevnaden av konventionen håller sig kring funktionshinderpolitiska områden och inte till den breda bas som konventionen bygger på. Sverige uppmanas rätta till detta Artikel 5, jämlikhet och icke diskriminering Sverige behöver utveckla verktyg för att kunna upptäcka och motverka hur överlappande diskrimineringsgrunder

4 Allmänna principer och åtagande påverkar varandra t.ex. etnicitet och kön i kombination med funktionsnedsättning. Övervakningskommittén konstaterar att konventionen inte har inarbetats i svensk lagstiftning som den borde ha gjorts. Sverige uppmanas att tillse att detta görs. Artikel 6 Kvinnor och funktionsnedsättning Kommittén är bekymrad över att det saknas kunskaper kring diskriminering p.g.a. kön och funktionsnedsättning hos kvinnor och heller inga jämförelser mellan könen är kvinnor och flickor med funktionsnedsättning mer utsatta än män och pojkar? Kommittén uppmanar Sverige att tillse att dessa variabler går att utläsa ur undersökningar av olika slag. Artikel 7 Barn med funktionsnedsättning Kommittén rekommenderar Sverige att utveckla undersökningsmetoder och samla data som kan påvisa om barn med funktionsnedsättning är utsatta för diskriminering eller våld. Vidare rekommenderas att stärka strategier och initiativ för att ge utbildning till föräldrar, personal inom barnverksamheten samt generella medvetandehöjande åtgärder riktade till allmänheten. Även övriga artiklar som 8, 9,19,11,23, 24 och 29 gicks igenom.

5 Till sist Sverige kritiseras för låg nivå vad gäller insamling av data kring Människor med funktionsnedsättning samt Övervakningskommittén rekommenderar att staten systematiserar samlandet. analyserandet och spridande av data utifrån kön, ålder och Funktionsnedsättning. Kl. 15,00 15,20 Kl. 15,20-16,30 Vi tackade Wenche Willumsen för en mycket informativ dag. Avbrott för Kaffe, Återsamling för enskilda överläggningar där bl.a. beslut togs om var nästa DUSTmöte ska vara. Sörmland erbjöd sig att arrangera detta, någon gång i början av oktober, även tänkbara ämnen diskuterades, bl.a. LOV, Hjälpmedel, Tillgänglighet. Beslutades också att tid ska avsättas för diskussion om eventuella motioner till Förbundsmötet Sörmland fick i uppdrag att göra en planering och då se om ett eller flera av de tänkbara ämnena kan behandlas vid detta möte. Vid pennan dag som ovan Sven-Gustaf Nilsson

6 .

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:28

Regeringens proposition 2008/09:28 Regeringens proposition 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Prop. 2008/09:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Känd och erkänd. Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller

Känd och erkänd. Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller Känd och erkänd Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller Uppdraget Handikappförbunden gav Peter Brusén, AnnCharlotte Carlberg och Thomas Hammarberg i uppdrag att belysa den betydelse funktionshindersrörelsen

Läs mer

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer med funktionsnedsättning Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska 1 Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer

Läs mer

Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning k FN:S KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR Z En ny FN-konvention som kommer att göra skillnad Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ett material från projektet Agenda

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Vad är på gång i DHR OCH Sverige hösten 2013?

Vad är på gång i DHR OCH Sverige hösten 2013? Till NHF:s styrelse vid sammanträde den 3 oktober 2013 i Helsingfors Vad är på gång i DHR OCH Sverige hösten 2013? Kort redovisning från DHR förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder 2 Hänt sen sist

Läs mer

Remisskonferens om LSS

Remisskonferens om LSS Remisskonferens om LSS Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm den 12 september 2008 Konferensrapport Dokumentation: Jeanette Neij, frilansjournalist Innehåll Inledning... sid 3 Bakgrund.... sid 3 Inledande

Läs mer

Använd FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Använd FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning FN:S KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Använd FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Förslag till handikapprörelsen Ett material från projektet

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Alla barn har samma rättigheter och är lika värdefulla. Varifrån du kommer, t ex vilket kön, språk, religion och hudfärg

Läs mer

Personlig assistans en insats med kvalitet?

Personlig assistans en insats med kvalitet? Personlig assistans en insats med kvalitet? Resultatsammanställning Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Funktionshindersrörelsens arbete med konventionen

Funktionshindersrörelsens arbete med konventionen KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Funktionshindersrörelsens arbete med konventionen Det här dokumentet vänder sig till funktionshindersrörelsen i kommuner, landsting och regioner.

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets rättigheter, som nu är internationell

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Vägar till rättigheter

Vägar till rättigheter Vägar till rättigheter Vägar till rättigheter genomförs med stöd av EU:s program för sysselsättning och social solidaritet PROGRESS (2007 2013). Innehållet i projektet motsvarar inte nödvändigtvis EU-kommissionens

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Remissvar från Centrum för lättläst

Remissvar från Centrum för lättläst Remissvar från Centrum för lättläst Alla människor ska kunna få läsa böcker, nyheter och information. Det handlar om det viktigaste i samhället: demokrati och delaktighet. Därför är vi på Centrum för lättläst

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2012

Verksamhetsberättelse år 2012 Verksamhetsberättelse år 2012 Redaktör: Fredrik Granath 762 dagar har vi väntat! Nu är det dags att gå från ord till handling. Tillgänglighet är en fråga om demokrati och en naturlig följd av konstaterandet

Läs mer

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer