Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv"

Transkript

1 Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

2 Förord Under våren 2013 hade Vansbro Kommun besök av Skolinspektionen som påvisade en brist av studie- och yrkesorienteringen, främst i de lägre åldrarna. Det ledde till att vi under hösten 2013 började arbeta med det som vi då kallade SYV-planen. Det var ett givande arbete där lärare från varje kommunal grundskola i Vansbro tillsammans med studie- och yrkesvägledaren började titta på frågan om samverkan mellan skola och arbetsliv. Våren 2015 består gruppen av 11 representanter: Martina Berglund, Parkskolan Ola Granholm, Projektledare för Utmaningen Anneli Hultgren Olsson, Smedbergsskolan 6-9 Lillemor Johansson, Nederborg skola Malin Lissel, Smedbergsskolan 3-5 Oskar Lundgren, representant från Näringslivssamverkan Sandra Persson, Studie- och yrkesvägledare Jonas Skoglund, Smedbergsskolan 6-9 Torbjörn Sandbäck, Berghedens skola Margareta Vuopio, Myrbacka skola Anita Wrange, Vansbro utbildningscentrum Två personer har tidigare varit med i gruppen och bidragit till arbetets utveckling: Sara Eriksson, Parkskolan Helena Ersbjörs Danielsson, Smedbergsskolan 6-9 Samtidigt som gruppens arbete utvecklades förändrades även idéerna och vi fick ett helhetsperspektiv. Det är dessa idéer ni kan se i Vansbro Kommuns Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv.

3 Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Målsättning... 2 Nationella mål och riktlinjer... 2 Principer för samverkan mellan skola och arbetsliv... 3 Ansvarsfördelningen... 3 Uppföljning och utvärdering... 3 Nyanställningar... 3 Inslag och metoder... 4 Förskoleklass Åk Åk 6 Åk Bilaga 1 Utdrag ur Läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet Bilaga 2 Förslag på Framtidsfrågor... 7 Bilaga 3 Lokala museum i kommunen Bilaga 4 - Förslag på besök av Industritekniskaprogrammet Bilaga 5 Förslag på inbjudan till yrkesinfo från vårdnadshavare Bilaga 6 Förslag på upplägg för Kommunbesöket i åk Bilaga 7 Förslag på frågor till Yrkesinventeringen Bilaga 8 Förslag på information om PRAO till vårdnadshavare och elev Bilaga 9 Förslag på uppgift under praon Bilaga 10 - Förslag på information av gymnasieelev Bilaga 11 Alla Yrkens Kväll och Öppet Hus Bilaga 12 Sammanställning över studiebesök... 21

4 Bakgrund och syfte Skolans utbildning ska bidra till elevernas personliga utveckling och förbereda dem för aktiva livsval och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Eleverna ska bland annat kunna hantera frågor som rör val av studier och yrken. Men i dagens samhälle med en ständigt pågående samhällsutveckling och snabba förändringar på arbetsmarknaden är det svårt för eleverna att göra det. Den ständiga samhällsutvecklingen och de snabba förändringarna på arbetsmarknaden påverkar även arbetslivet som behöver kompetent arbetskraft. Än så länge har grundskolorna, kommunen som arbetsgivare och företagen i Vansbro Kommun genomfört olika projekt och insatser var för sig för att tillgodose sina behov. Men för att både skolan och företagen ska lyckas behöver de samverka och tillsammans organisera sina insatser. Först då ges eleverna möjlighet att fatta väl underbyggda studie- och yrkesval samtidigt som företagen får tillgång till den kompetenta arbetskraft de behöver. Med det i tankarna har representanter både från skolan och näringslivet träffats och tagit fram denna plan. Planen är, som man kan se nedan, en av delarna i skolans och näringslivets arbeta med att förbereda eleverna inför deras framtida studie- och yrkesval. 1

5 Målsättning Målsättningen med att ta fram en samverkansplan mellan skola och arbetsliv är att alla barn och elever kontinuerligt under sin skoltid ska ges likvärdiga möjligheter att komma i kontakt med arbetslivet. Aktiviteterna i samverkansplanen ska även bidra till att elevernas lust och förmåga till att lära och utvecklas ökar. Eleverna ska få ett helhetsperspektiv och se kopplingen mellan det teoretiska de läser i skolan och den praktik de ser i samhället. Genom att eleverna får likvärdiga möjligheter och ökad lust att lära bidrar samverkan till att elevernas studie- och yrkesval inte begränsas av kön-, social och/eller kulturell bakgrund. Nationella mål och riktlinjer Samverkansplanen har sin grund i Läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (se, bilaga 1).. I Läroplanen står det att skolan ska utveckla kontakter med kultur-, förenings- och arbetsliv samt organisationer för att på så vis berika den lärande miljön och förankra elevernas kunskaper i det omgivande samhället. Den lyfter även vikten av att eleverna får ett entreprenöriellt förhållningssätt där eleverna får använda sin kreativitet och nyfikenhet för att pröva egna idéer och lösa problem. Samverkansplanen har också influerats av Skolverkets allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesvägledning som säger att studie- och yrkesvägledningen ska finnas med som en röd tråd genom elevernas studietid för de ska kunna fatta väl avvägda beslut i framtiden. Studie- och yrkesvägledningen ska utgå ifrån elevens individuella behov och den kan förekomma i olika former i skolans undervisning. Det viktigaste är att all personal på skolan bidrar till att ge elevernas kunskaper, stöd och erfarenheter för deras kommande studie- och yrkesliv. Studie- och yrkesvägledning Undervisning Lärare Studie- och yrkesvägledare Vägledningssamtal Studie- och yrkesvägledare Information Studie- och yrkesvägledare Rektor Lärare 2

6 Principer för samverkan mellan skola och arbetsliv Ansvarsfördelningen Uppföljning och utvärdering Rektorn på varje skola ansvarar för att informera om planen på föräldramötena. Arbetslagen på varje skola ansvarar för att följa upp och utvärdera planen årligen. Studie- och yrkesvägledaren på grundskolan ansvarar för att kontrollera och uppdatera planen årligen utifrån den utvärdering och uppföljning som arbetslagen har gjort. Kontakt med Näringslivssamverkan Det är arbetslagen på varje skola som ansvarar för kontakten med Näringslivssamverkan. Näringslivssamverkan kan hjälpa klasserna/lärarna på skolan att komma i kontakt med lämpliga företag för till exempel PRAO eller studiebesök. Nyanställningar Det är rektorn och arbetslaget som ansvarar för att nyanställda blir informerade om SYVplanen. Vilda Vansbro Vinkeln Vilda Vansbro Vinkeln är en årlig tävling där Smedbergsskolan och Näringslivssamverkan samarbetar för att eleverna ska få använda sin fantasi och kreativitet och komma på uppfinningar och innovationer inom olika områden. Företagen i Vansbro Kommun är med och sponsrar både med idéer och pengar men det är personalen på Smedbergsskolan, speciellt VVV-gruppen, och en representant från Näringslivssamverkan som ansvarar för upplägget. 3

7 Inslag och metoder Syftet med dessa inslag och metoder är att alla barn och elever, kontinuerligt under sin skoltid, ska ges likvärdiga möjligheter att komma i kontakt med arbetslivet. För att få detaljerad information om något se bilagan. I bilagorna finns exempel på hur ni som lärare kan genomföra de olika inslagen och metoderna men har ni egna idéer om hur ni kan/vill lägga upp det får ni självklart göra det. Bilagorna ska ses som inspiration och hjälp. Förskoleklass Åk 5 Svara på framtidsfrågorna, se bilaga 2. De olika byföreningarna i Kommunbygderådet har tillfrågats om de kan arrangera en provapå-dag på varje ort. Kommunbygderådet i Äppelbo har tackat ja till samarbetet. Förskoleklass Besöka Sågverksmuseet. Åk 1 Besöka de lokala museerna i kommunen, se bilaga 3. Besöka Industritekniskaprogrammet på VUC, se bilaga 4. Minst två föräldrabesök, se bilaga 5. Åk 2 Besöka de lokala museerna i kommunen, se bilaga 3. Besök av polisen som pratar om trafiksäkerhet med mera. Besök av räddningstjänsten. Minst två föräldrabesök, se bilaga 5. Åk 3 Läsa om demokrati och göra ett besök på kommunkontoret, se bilaga 6. Yrkesinventering, alla ska intervjua någon de känner och redovisa på lämpligt sätt inför klassen, se bilaga 7. Minst två föräldrabesök, se bilaga 5. Åk 4 1 dags PRAO med förälder eller nära anhörig, se bilaga 8 och 9. Minst två föräldrabesök, se bilaga 5. Åk 5 Besök av polisen som pratar om lag och rätt, både snatteri men även diskriminering. Information av gymnasieelev med temat Vad behöver jag kunna på det gymnasieprogram jag går? Se bilaga 10. Minst två föräldrabesök, se bilaga 5. 4

8 Åk 6 Åk 9 Svara på framtidsfrågorna, se bilaga 2. Samarbete med föreningar kontinuerligt via både Elevens val, Demokratidagarna och Skol-If (bland annat med Dala-Järna IK, Fiskeklubben, SHRA, Skidskytteklubben, VAIK, Vansbro Simsällskap och Vansbro skytteförening) Vilda Vansbro Vinkeln årligen för samtliga elever. Alla Yrkens kväll en gång vartannat år för årskurs 8 och 9 med fokus på genusbrytande yrken och arbeten som har internationell koppling, se bilaga 11. Öppet Hus en gång vartannat år där eleverna i årskurs 6-7 är välkomna att besöka skolan tillsammans med deras vårdnadshavare, se bilaga 11. Åk 6 Studie- och yrkesvägledaren och språkvalslärarana har ett föräldramöte med information till elever och föräldrar om språkvalet och dess betydelse för senare studieval. Åk 7 Studie- och yrkesvägledaren informerar vårdnadshavarna om språkvalet och dess betydelse för senare studieval. Studie- och yrkesvägledaren informerar kortfattat om gymnasiet och de vägledande insatserna under högstadietiden. Eleverna får göra ett miljöbesök på Vansbro Utbildningscenter på våren. Åk 8 Studie- och yrkesvägledaren informerar vårdnadshavarna om språkvalet och dess betydelse för senare studieval. Eleverna får två veckors PRAO, en vecka på hösten och en vecka på våren. Studie- och yrkesvägledaren informerar om gymnasiet under våren. Eleverna får besöka de olika programmen på Vansbro Utbildningscenter på våren. Studie- och yrkesvägledaren genomför gruppvägledning med eleverna på våren. Studie- och yrkesvägledaren har motiverande samtal med elever vid behov. Vansbros Utbildningscenter bjuder in eleverna till Öppet Hus på hösten. Åk 9 Studie- och yrkesvägledaren informerar vårdnadshavarna om språkvalet och dess betydelse för senare studieval. Studie- och yrkesvägledaren informerar ingående om gymnasiet till elever och vårdnadshavare på hösten. Studie- och yrkesvägledaren erbjuder varje elev minst ett vägledningssamtal på hösten och ett antagningssamtal i samband med den preliminära gymnasieantagningen på våren. Eleverna får en veckas PRAO på hösten, valfritt att vara på ett företag eller en gymnasieskola. Vansbros Utbildningscenter bjuder in eleverna till Öppet Hus på hösten. Framtidståget bjuds in för att presentera olika yrken för eleverna. 5

9 Bilaga 1 Utdrag ur Läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Skolans värdegrund och uppdrag Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och den ska bedrivas i demokratiska arbetsformer som förbereder eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Övergripande mål och riktlinjer Skolans mål är att vara elev Kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. Tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. Kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden. Har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv. Har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och andra länder. Riktlinjer Alla som arbetar i skolan ska Verka för att utveckla kontakter med kultur-och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö. Bidra till att elevens studie-och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund. Läraren ska Utveckla samarbete mellan förskoleklass, skola och fritidshem. Bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning. Medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället. Studie- och yrkesvägledaren ska Informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionsnedsättning, och Vara till stöd för den övriga personalens studie-och yrkesorienterande insatser. 6

10 Bilaga 2 Förslag på Framtidsfrågor Syfte och mål; Att vidga elevernas perspektiv och hjälpa dem att se fler möjligheter och på så vis motverka begränsningar som grundar sig på kön, social eller kulturell bakgrund. Genomförande; Mentorn låter eleverna svara på nedanstående frågor vid skolstaren varje läsår. I årskurs F-1 skriver mentorn ner vad eleverna svarar. I årskurs 2 och framåt svarar eleverna själva på frågorna. Mentorn ansvarar för att samla in elevernas svar och ta upp och diskutera frågorna vid utvecklingssamtalen. Förslag på framtidsfrågor; Förskola år 2: 1. Vad skulle du vilja arbeta med när du blir stor? 2. Varför skulle du vilja jobba med det? 3. Känner du någon som är? 4. Om ja: Vad har han/hon berättat om sitt arbete? Har du varit och tittat på hans/hennes arbetsplats? 5. Om nej: Skulle du vilja besöka en arbetsplats där det finns? 6. Finns det något annat arbete du tycker verkar spännande? 7. Om ja: Vilket arbete är det? Skulle du vilja besöka en sådan arbetsplats? 8. Om du vill veta mer om ett arbete, hur gör du då? 9. Vad gör du på din fritid? År 3-5: 1. Vad är ditt drömyrke? 2. Hur blir man det? 3. Vad krävs av dig för att nå ditt drömyrke? 4. Vad är det i drömyrket som du tycker verkar kul? 5. Finns det andra yrken där man jobbar med liknande saker? * 6. Hur gör du om du vill veta mer om ett yrke? 7

11 Årskurs 6: 1. Vad skulle du vilja arbeta med i framtiden? 2. Vad tror du att du måste kunna (kunskaper) för att arbeta med det? 3. Vilka skolämnen tror du att du behöver satsa på då? 4. Vad är du bra på? 5. Vad är du mindre bra på? 6. Vad gör du på din fritid idag? 7. Finns det något du skulle vilja göra på din fritid som du inte gör idag? Årskurs 7: 1. Vad skulle du vilja arbeta med i framtiden? 2. Vad tror du att man gör på det arbetet? 3. Känner du någon som arbetar med det? Vem? 4. Har du besökt en sån här arbetsplats? 5. Vad tror du att du behöver göra för att få arbeta med det du vill i framtiden? 6. Vilka skolämnen tror du är viktiga för att få arbeta med det i framtiden? Motivera. 7. Vilka skolämnen tycker du om idag? 8. Vilka skolämnen tycker du inte om idag? 9. Vad är du bra på? 10. Vad är du mindre bra på? 11. Vad gör du på din fritid? Årskurs 8: 1. Vad skulle du vilja arbeta med i framtiden? 2. Vilka kunskaper tror du att du behöver för det arbetet? 3. Vad tror du att du behöver göra för att få det arbetet? 4. Vilka skolämnen tror du är viktiga för att kunna nå ditt yrke? 5. Vilka skolämnen tycker du om? 6. Vilka skolämnen tycker du inte om? 7. Nämn tre andra yrken du skulle kunna tänka dig att arbeta med i framtiden? 8. Finns det några likheter mellan dessa tre yrken och ditt drömyrke? Vilka i så fall? 9. Var skulle du vilja göra din praktik eller PRAO? 10. Vilka företag/personer skulle du vilja göra studiebesök hos? 11. Vilket/vilka gymnasieprogram tror du är bra att söka för att förbereda dig inför ditt framtida yrke? 8

12 Årskurs 9: 1. Vad skulle du vilja arbeta med i framtiden? 2. Vilka arbetsuppgifter tror du att du kommer ha då? 3. Vilka kunskaper tror du att du behöver för det arbetet? 4. Vad tror du att du kommer tjäna på det arbetet? 5. Vad är viktigast för dig i ditt framtida yrkesliv? 6. Hur vill du att ditt liv ska se ut om 10 år? 7. Vad kan du göra för att se till att det blir så? 8. Vill du gå gymnasiet? 9. Om ja, Vilket/vilka gymnasieprogram tänker du söka? 10. På vilket sätt tror du att just de gymnasieprogrammen kommer förbereda dig inför ditt framtida yrke? 11. Finns de andra sätt att nå ditt drömyrke på? Gymnasieelever åk 1-3: 1. Vilka är dina planer för tiden efter gymnasiet? 2. Vilket/vilka yrken intresserar dig? 3. Hur kan du under gymnasietiden bäst förbereda dig för att nå ditt framtida yrke? 4. Ligger dina kursval på skolan i linje med ditt yrkesval eller ditt val av utbildning till framtida yrke? 5. Hur upplever du dina kontakter med arbetslivet under gymnasietiden? 6. Förslag till förändringar? 7. Vilken nytta har du av skolarbetet för ditt framtida yrke? 8. Skulle du kunna tänka dig att starta ett eget företag? 9

13 Bilaga 3 Lokala museum i kommunen Hembygdsgården i Nås Med en av Sveriges främsta samlingar av gamla föremål och gården är unik i sig då den är uppförd på plats, inte i hopplockad av byggnader från -olika platser. Kontaktperson Bengt Enström Arbetarmuséet i Lindesnäs Där kan man se järnbrukens historia, utrustning från bruket, skolsal, arbetarbostad, skogsarbetarverktyg och uppfinningar. Muséet byggdes upp av Henry Mattsson som jobbade på Bergslaget. Numera drivs det av Lindesnäs Hembygdsförening som håller på att märka upp och rusta byggnader, Kontaktperson Kerstin Söderman (pensionerad lärare som gärna visar) Lätt att göra bra kopplingar till olika ämnen, Dalarnas/Sveriges historia, mm. Geologiska muséet i Sågen En av Sveriges största samlingar av stenar/bergarter. Dessutom tekniskt museum med flygplan, traktorer. Kontaktperson Lennart Larsson i Sågen eller Sågverksmuséet på biblioteket. Kontaktperson Lisbeth Lundberg Hembygdsgårdarna i Dala-Järna (Stövlingholen). Kontaktperson Kerstin och Sven-Åke Johansson och Hembygdsgården i Äppelbo. Kontaktperson (Mats-Pelles) Erik Gyllenvåg, eller

14 Bilaga 4 - Förslag på besök av Industritekniskaprogrammet Syfte och mål; Att eleverna i årskurs 1 ska veta vilka möjligheter de har för framtida yrkesval. Att gymnasieeleverna får möjlighet att berätta för yngre elever om vad som krävs för att läsa på gymnasiet. Genomförande; Mentorn för årskurs 1 bokar in ett besöket på VUC. Besöket är en rundvandring där eleverna i årskurs 1 får se vad gymnasieeleverna gör praktiskt och vilka verktyg som används. Det är gymnasieeleverna och gymnasielärarna som ansvarar för själva rundvandringen med tillhörande information. Kontaktuppgifter vid frågor och bokning; Mats Gyllenvåg, telefonnummer och/eller

15 Bilaga 5 Förslag på inbjudan till yrkesinfo från vårdnadshavare Vill du berätta om ditt jobb för våra elever? Vi har som mål att era barn ska få en så bra utbildning som möjligt där det finns tydliga kopplingar mellan den teorin de läser i skolan och den praktik de möter i vardagen. Genom att göra det ökar elevernas lust att lära. Ett sätt att koppla samman teorin och praktiken är att visa på vad kunskaperna i skolan kan användas till senare i livet, till exempel i det framtida arbetet. För att lyckas med det skulle vi behöva er hjälp! Skulle du kunna tänka dig att komma till skolan och berätta om ditt jobb? Skulle du kunna ta emot oss på din arbetsplats och visa vad du arbetar med? Vill du komma till skolan tänker vi oss en information på cirka 30 minuter om ditt yrke, vad det innebär, vilka arbetsuppgifter du har, hur du blev det du är och vad du tog med dig från grundskolan och använder än idag. Vill du prata om något annat utöver det är det självklart också välkommet. Vid frågor ring: 0281-????? Namn: Vårdnadshavare för: Kontaktuppgifter: Jag skulle kunna komma till skolan och berätta om mitt jobb: Ja Nej Jag jobbar som: Var? Ni skulle kunna komma till mitt jobb: Ja Nej Jag jobbar som: Var? Svarar du ja kommer vi från skolan att ta kontakt med dig för att diskutera upplägget. 12

16 Bilaga 6 Förslag på upplägg för Kommunbesöket i åk 3 Mål för år 3; Veta vad en samhällsfunktion är och kunna ge exempel på sådana. Känna till hur beslut fattas i kommunen/skolan. Känna till vad demokrati är. Centralt innehåll under temat Hur styrs Sverige ; centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola. Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut. Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven. Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information. Genomförande; Mentorn för årskurs 3 bokar in ett studiebesök på Kommunhuset. Klassen läser igenom Puls SO-boken och Grundbok Samhällskunskap om vårt samhälle och vem som bestämmer i kommunen. Läraren diskutera med eleverna vad de vill ta reda på/ vilka frågor de vill ställa under besöket. Kommunbesöket genomförs. Sammanfatta vad man har fått reda på efter att besöket är genomfört. 13

17 Bilaga 7 Förslag på frågor till Yrkesinventeringen Syfte och mål; Öka elevernas yrkeskännedom, både vilka yrken som finns men även vad de innebär. Genomförande; Låta eleverna intervjua någon de känner, förslag på frågor finns nedan. Ha en gemensam redovisning för klasskompisarna, till exempel genom muntliga presentationer, skrivandet av berättelser eller genom att visa upp ett collage etc. Förslag på information och frågor till eleven; Intervju av någon du känner om hans/hennes yrke Den här veckan ska du intervjua någon du känner om hans eller hennes yrke. Du ska ställa frågorna men om du behöver hjälp kan den du intervjuar hjälpa dig att skriva ner svaren. Jag har intervjuat Som arbetar som på företaget Arbetsplatsen ligger i Vad är det bästa med ditt yrke? Hur länge har du arbetat inom yrket? På den här arbetsplatsen? Hur många arbetar på din arbetsplats? Behövs någon speciell utbildning för ditt arbete? 14

18 Finns det några speciella regler, exempelvis skyddskläder, tystnadsplikt på din arbetsplats? Skulle du vilja arbeta med samma jobb som han/hon? Varför/varför inte? Tack för att jag fick intervjua dig! 15

19 Bilaga 8 Förslag på information om PRAO till vårdnadshavare och elev Vi har bestämt att alla elever ska få prova på att ha PRAO under en dag, nämligen den (fyll i passande datum). Prao står för praktisk arbetslivsorientering och sker i grundskolan, som en del av läroplanens riktlinjer för skolan och omvärlden. Syftet med praon är att eleverna ska få en förståelse för vilka olika arbeten det finns och vad de innebär. Vi på skolan har, tillsammans med eleverna, pratat om och arbetat med företag och haft diskussioner om vilka olika yrken det finns. Praon ger däremot eleverna en möjlighet att få prova på ett arbete på riktigt och ofta är det första gången eleverna själva ska vara ute på ett företag. Därför vill vi att ni som vårdnadshavare hjälper era barn att hitta en prao-plats där de känner sig trygga, antingen tillsammans med er eller någon annan de känner. Under praon är det bra om eleverna får uppleva olika delar av verksamheten men vilka arbetsuppgifter eleverna får/kan göra får självklart ni företaget tillsammans komma fram till. För att vi ska kunna veta var eleverna är på prao vill vi att ni fyller i information nedan och skickar tillbaka till oss. Eleverna är försäkrade genom skolan. Vid frågor ring, 0281-????? Elevens namn: Prao-plats: Vem som ska vara med eleven under praon: Elevens underskrift Vårdnadshavarens underskrift 16

20 Bilaga 9 Förslag på uppgift under praon PRAO Du ska under din PRAO-dag intervjua din handledare på arbetsplatsen. Du skriver ner svaren för att sedan kunna berätta om din dag för dina kamrater. Formuläret avslutas med att du själv ska berätta om hur du upplevde din dag på arbetsplatsen. Vilken arbetsplats besökte du? Vad heter din handledare? Vad är den huvudsakliga arbetsuppgiften på arbetsplatsen? Krävs det någon speciell utbildning för arbetet? Finns det några speciella restriktioner för arbetet t.ex. skyddskläder, tystnadsplikt, ålder för att arbeta där, körkort m.m.? Hur länge har din handledare arbetat på arbetsplatsen? Vad är det roligaste med hans/hennes arbete? 17

21 Finns det något han/hon skulle vilja förbättra på arbetsplatsen? Nu är det din tur att berätta: Vad var det bästa med den arbetsplats du besökte? Finns det något du inte tyckte var så roligt? Vad var det i så fall? Är det här något du skulle vilja arbeta med när du blir stor? Varför/varför inte? Till slut, hur tycker du att dagen varit? Är det något du skulle vilja göra igen? Namn 18

22 Bilaga 10 - Förslag på information av gymnasieelev Syfte och mål; Eleverna i årskurs 5 ska bli medvetna om vilka skolämnen som behövs för att klara av gymnasiet. Eleverna på Barn- och fritidsprogrammet ska få öva på muntaliga presentationer inom ramen för kursen kommunikation. Genomförande; Mentorn för årskurs 5 tar kontakt med VUC på vårterminen. Mentorn bestämmer tillsammans med personalen på VUC om klassen ska komma till VUC eller om VUC:s elever ska komma ut till klassen. Kontaktuppgifter vid frågor och bokning; Helena Pollack eller Birgit Eriksson, telefonnummer Lärare Barn- och fritid. Anita Wrange, telefonnummer Studie- och yrkesvägledare. 19

23 Bilaga 11 Alla Yrkens Kväll och Öppet Hus Alla Yrkens Kväll Syfte och mål: Tanken är att eleverna i årskurs 8 och 9 ska få träffa olika yrkesverksamma personer, från Vansbro med omnejd, för att de ska få en bild av hur arbetsmarknaden ser ut. Genomförande: Arbetslag 8-9 samt studie- och yrkesvägledare ansvarar för planering och genomförande av kvällen. Näringslivssamverkan kan bjudas in för att hjälpa till att hitta informatörer. Ska genomföras minst vartannat läsår. Sker kvällstid mellan och är obligatoriskt för eleverna i årskurs 8-9. Kvällen är uppdelad i 6 pass á 20 minuter då informatörerna får prata med eleverna. En tid innan får eleverna välja vilka informationspass de vill besöka. Förslag på frågor till informatörerna: - Er väg till det arbetet ni har idag. - Hur ni bestämde er för just det arbetet. - Vilken utbildning ni har. - Vilka arbetsuppgifter ni har i dagsläget. - Hur lönen ser ut. - Hur arbetstiderna ser ut. - Vad ert arbete har för framtidsutsikter, hur det ser ut på arbetsmarknaden. - Annat som ni tror att våra elever är intresserade av. Öppet Hus Syfte och mål: Att eleverna får visa upp sin skolvardag för vårdnadshavarna. En bra möjlighet för vårdnadshavare och undervisande lärare att träffas. Genomförande: Arbetslag 6-7 samt studie- och yrkesvägledaren ansvarar för planering och genomförande av kvällen. Ska genomföras minst vartannat år. Sker kvällstid mellan och är obligatorisk för eleverna i årskurs 6-7. Kvällen är uppdelad i 6 lektionspass á 25 minuter där undervisande lärare har ordinarie undervisning med sina elever utifrån ett specialschema. 20

24 Bilaga 12 Sammanställning över studiebesök Förskoleklass Sågverksmuseet. Åk 1 Lokala museerna i kommunen. Industritekniskaprogrammet på VUC. Åk 2 Lokala museerna i kommunen. Polisen skolbesök. Åk 3 Kommunkontoret. Yrkespromenaderna? Polisen skolbesök. Åk 4 PRAO. Åk 5 Polisen skolbesök. Gymnasieelever skolbesök/vuc. 21

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Förord Under våren 2013 hade Vansbro Kommun besök av Skolinspektionen som påvisade en brist av studie- och yrkesorienteringen, främst i de lägre åldrarna.

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

PLAN MED RIKTLINJER FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING FÖR SAMTLIGA AV UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER I

PLAN MED RIKTLINJER FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING FÖR SAMTLIGA AV UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER I 2016-12-20 1 (5) PLAN MED RIKTLINJER FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING FÖR SAMTLIGA AV UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER I INLEDNING SKOLLAG Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska

Läs mer

Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning läsåret

Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning läsåret Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning läsåret 2015-2016 Vad är studie- och yrkesvägledning? Studie- och yrkesvägledning är en processinriktad verksamhet vars syfte är att underlätta för skolans elever

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Rapport 2013:5 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Skolinspektionen har granskat studie- och yrkesvägledningen i totalt 34 grundskolor i hela landet. På varje skola

Läs mer

Arbetet med studie- och yrkesvägledning ska ingå som en naturlig del i förskolornas verksamhet och i den ordinarie undervisningen i kommunens skolor.

Arbetet med studie- och yrkesvägledning ska ingå som en naturlig del i förskolornas verksamhet och i den ordinarie undervisningen i kommunens skolor. Studie- och yrkesvägledningen i Staffanstorp skall fortsätta utvecklas så att den har fokus på det livslånga lärandet. Såväl den enskilde individen som samhället tjänar på att barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

Plan för studie-och yrkesvägledningför Abrahamsbergsskolan F-9

Plan för studie-och yrkesvägledningför Abrahamsbergsskolan F-9 2016 Plan för studie-och yrkesvägledningför Abrahamsbergsskolan F-9 2016-01-01 Innehåll Plan för studie-och yrkesvägledning...2 för Abrahamsbergsskolan F-9...2 Abrahamsbergsskolans vision....2 Ansvar...2

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan En konkretisering av vad de nationella målen för studie- och yrkesvägledning innebär för Edenskolan Enligt skollagen ska elever i alla

Läs mer

PLAN FÖR SKOLA OCH OMVÄRLD ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE

PLAN FÖR SKOLA OCH OMVÄRLD ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE 2012-06-13 PLAN FÖR SKOLA OCH OMVÄRLD ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE HÄRRYDA KOMMUN 2012-13 2 Innehåll: Skola och omvärld....sid. 3 Om entreprenörskap.....sid. 4 Exempel på texter ur kursplanerna - Lgr11..sid.

Läs mer

Verksamhetsplan. Barn- och utbildningsförvaltningen. Studie- och yrkesvägledning. Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun.

Verksamhetsplan. Barn- och utbildningsförvaltningen. Studie- och yrkesvägledning. Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun. www.hassleholm.se Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun sida2 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning För elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola

Läs mer

Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i Hofors kommun

Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i Hofors kommun Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i Hofors kommun Vad är studie- och yrkesvägledning? Studie- och yrkesvägledning är en viktig del i det livslånga lärandet och ett stöd i en individs ständigt

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning För elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och komvux Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Vad är studie- och

Läs mer

Grundsärskolan i Sjöbo. Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo.

Grundsärskolan i Sjöbo. Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo. Grundsärskolan i Sjöbo Arbetsplan för studie- och yrkesvägledningen vid Grundsärskolan i Sjöbo. Upprättad: 20160614 av rektor, syv och mentorer Revideras juni 2017 Inledning Bestämmelserna i Läroplan för

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Sunne kommun . Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledningen genom vägledningssamtal individuellt och

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning Adolfsbergsskolan F-6

Plan för studie- och yrkesvägledning Adolfsbergsskolan F-6 Plan för studie- och yrkesvägledning Adolfsbergsskolan F-6 Planen utgår från skolverkets allmänna råd, läroplan och skollag. Det är hela skolans ansvar att vägleda eleverna i deras studier för att ge dem

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I GISLAVEDS KOMMUN

ARBETSPLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I GISLAVEDS KOMMUN 2014-01-10 1 ARBETSPLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I GISLAVEDS KOMMUN Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2014-02-10, 1 2014-01-10 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Sida 1 (6) Bäckahagens skola PLAN FÖR STUDIE-OCH YRKESVÄGLEDNING

Utbildningsförvaltningen Sida 1 (6) Bäckahagens skola PLAN FÖR STUDIE-OCH YRKESVÄGLEDNING Utbildningsförvaltningen Sida 1 (6) Bäckahagens skola 2015-10-22 PLAN FÖR STUDIE-OCH YRKESVÄGLEDNING PLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING VID BÄCKAHAGENS SKOLA Vår vision: Att all personal på skolan ska

Läs mer

Arbetsplan för. amverkan. kola. rbetsliv. Gäller från 1 augusti 2011

Arbetsplan för. amverkan. kola. rbetsliv. Gäller från 1 augusti 2011 Arbetsplan för S amverkan S kola A rbetsliv Gäller från 1 augusti 2011 Vetlanda kommun Barn- och utbildningskansliet 574 80 Vetlanda Telefon 0383-972 85 E-post utbildning@vetlanda.se www.vetlanda.se Mars

Läs mer

Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning

Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning Samverkan med närsamhället/studieoch yrkesvägledning Anette Christoffersson Utvecklingsledare Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll... 1 Inledning... 3

Läs mer

Arbetsplan. Studie- och yrkesvägledning

Arbetsplan. Studie- och yrkesvägledning Arbetsplan för Studie- och yrkesvägledning Nybyggeskolan 2013-2014 Linda Brüdigam Studie- och yrkesvägledare, Nybyggeskolan, Västerås 2013-14 Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning på Nybyggeskolan

Läs mer

Samverkan Skola Arbetsliv

Samverkan Skola Arbetsliv Vetlanda kommun Barn- och utbildningskansliet 2011-03-09 Arbetsplan för Samverkan Skola Arbetsliv Gällande fr. o. m 2011-08-01 Bakgrund I skolans uppdrag ingår att eleverna ska vara aktiva och deltagande

Läs mer

Samverkan Skola - Arbetsliv

Samverkan Skola - Arbetsliv En plan för hur Falkenbergs grundskolor, gymnasium och arbetslivet kan samverka så att alla kan lyckas! Samverkan Skola - Arbetsliv Arbetsplan för grundskolan och gymnasiet i Falkenbergs kommun, 2015/2016

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 2(15) Innehållsförteckning 1 Styrdokument... 3 1.1 Förskola... 4 1.2 Grundskola/Grundsärskola... 4 3 Ansvarsfördelning förskola/grundskola... 6 5 Handlingsplan för

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan yrkesvägledning Reviderad augusti 2014 Innehållsförteckning Inledning... 2 Organisation... 2 Vägledningsverksamhetens övergripande mål och syfte... 2 Bakgrund... 3 yrkesvägledning allt

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan yrkesvägledning Reviderad juni 2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Organisation... 2 Vägledningsverksamhetens övergripande mål och syfte... 2 Bakgrund... 3 yrkesvägledning allt viktigare

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Plan för studie- och yrkesvägledning Döderhults skolområde 1 Inledning Studie- och yrkesvägledning är en angelägenhet för hela skolan och för samhället i stort. Att göra val inför framtiden är en ständigt

Läs mer

November 2010 Karina Ruderfors. Plan för studie- och yrkesorienteringen Prästängsskolan läsåret 10/11

November 2010 Karina Ruderfors. Plan för studie- och yrkesorienteringen Prästängsskolan läsåret 10/11 November 2010 Karina Ruderfors Plan för studie- och yrkesorienteringen Prästängsskolan läsåret 10/11 Bakgrund Frågan om studie- och yrkesorienteringen har aktualiserats på nationell nivå de senaste åren.

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 Vad är studie- och yrkesvägledning? I Vellinge kommun finns studie- och yrkesvägledarna samlade

Läs mer

Till föräldrar och elever i årskurs 8

Till föräldrar och elever i årskurs 8 Till föräldrar och elever i årskurs 8 Under våren är det dags för 8: ornas PRAO (praktisk arbetslivsorientering). Tanken med praon är att ge dig, som elev, möjlighet att få kunskap om arbetslivet genom

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

1 (8) Lärandeförvaltningens handlingsplan för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning. Handlingsplan. Grund- och grundsärskola

1 (8) Lärandeförvaltningens handlingsplan för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning. Handlingsplan. Grund- och grundsärskola Handlingsplan 1 (8) Lärandeförvaltningens handlingsplan för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning Grund- och grundsärskola 2 (8) Sveriges bästa kommun att leva och verka i 2020 År 2020

Läs mer

Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3

Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3 Arbetsplan för studie- och yrkesorientering i grundskolornas år 1-3 Tydligt genusperspektiv, social eller kulturell bakgrund vid genomförande av aktiviteter Jag-stärkande Utveckla ta-sig-församhet Lära

Läs mer

Samverkansplanen fokuserar på tre målgrupper inom grundskolan: Lärare, studie- och yrkesvägledare och elever samt näringslivet.

Samverkansplanen fokuserar på tre målgrupper inom grundskolan: Lärare, studie- och yrkesvägledare och elever samt näringslivet. Samverkansplan Skola-Näringsliv Tingsryds kommun 2014-2016 Syfte Samverkansplanens syfte är att stimulera en god och naturlig samverkan mellan skola och näringslivet i Tingsryds kommun. Ett väl fungerande

Läs mer

Värsta möjligheten Den röda SYV-tråden VÄRSTA MÖJLIGHETEN. Den röda SYV-tråden. Åk 9. Åk 7

Värsta möjligheten Den röda SYV-tråden VÄRSTA MÖJLIGHETEN. Den röda SYV-tråden. Åk 9. Åk 7 VÄRSTA MÖJLIGHETEN Den röda SYV-tråden Åk 9 Åk 7 1. Inledning s 3 2. Styrdokument s 5 3. Definition av vägledning s 8 4. Minsta gemensamma nämnare för elever i Växjö kommun s 10 5. Mål att uppnå s 11 6.

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Innehållsförteckning STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING/-ORIENTERING I YDRE KOMMUN...3 DEFINITION AV

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning 160113 Plan för studie- och yrkesvägledning Inledning Under läsåret 2015 har Långbrodalsskolan arbetat fram en lokal arbetsplan för studie- och yrkesvägledning. Den ska syfta till att eleverna på Långbrodalsskolan

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Diarienummer 2014-12-03 Ks 2014.357.600 1 (13) Plan för studie- och yrkesvägledning Antagen av Kommunstyrelsen 2014-11-25, 282. Postadress: BOXHOLMS KOMMUN, Barn-

Läs mer

Ärende/Föredragande 1. Arbetsplan för samarbete skola-arbetsliv Besök av rektor Per Sandberg och studie- och yrkesvägledare Ola Hjalte

Ärende/Föredragande 1. Arbetsplan för samarbete skola-arbetsliv Besök av rektor Per Sandberg och studie- och yrkesvägledare Ola Hjalte KALLELSE Datum Sida 2015-02-02 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 17 februari 2015 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Lis Svensson Förhandling

Läs mer

2. Övergripande mål och riktlinjer

2. Övergripande mål och riktlinjer 2. Övergripande mål och riktlinjer I de övergripande målen anges de normer och värden samt de kunskaper som alla e lever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan. en anger inriktningen på skolans arbete.

Läs mer

Handlingsplan med riktlinjer för studie- och yrkesorientering i Ystad kommun

Handlingsplan med riktlinjer för studie- och yrkesorientering i Ystad kommun Handlingsplan med riktlinjer för studie- och yrkesorientering i Ystad kommun Studie- och yrkesorientering är en lång process och en väl fungerande studie- och yrkesorientering skapar en betydelsefull grund

Läs mer

Uppdrag/- Projektplanering

Uppdrag/- Projektplanering Barn- och utbildningsförvaltningen Uppdrag/- Projektplanering 2013/2014 Skola Omvärld och PRAO Bakgrund, syfte, mål Bakgrund I Läroplanen, LGR 11, går det under rubriken; 2.6 Skolan och omvärlden att läsa:

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning. Båstads kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning. Båstads kommun 1 (11) Antagen i kommunstyrelsen den 1 februari 2017, 36. Dnr: KS 001483/2016-600 Plan för Studie- och yrkesvägledning Båstads kommun 2017-2022 2 (11) Inledning Planen syftar till att utveckla och säkerställa

Läs mer

Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning

Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning stockholm.se 1 Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning Ur Grimstaskolans arbetsplan: Vi behöver motverka

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

molndal.se Skola- arbetsliv Sinntorpsskolan 4-9 Läsåret 2013/2014

molndal.se Skola- arbetsliv Sinntorpsskolan 4-9 Läsåret 2013/2014 Skola- arbetsliv Sinntorpsskolan 4-9 Läsåret 2013/2014 Vad säger styrdokumenten? 2.6 Skolan och omvärlden Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja

Läs mer

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Arbetsmaterial för Sandviksskolan och Storsjöskolan 2015-08-11 Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Innehållsförteckning Fritidshem - Skolverket

Läs mer

Gefle Montessoriskolas. plan för studie-och yrkesvägledning. Läsåret 2015/2016

Gefle Montessoriskolas. plan för studie-och yrkesvägledning. Läsåret 2015/2016 Gefle Montessoriskolas plan för studie-och yrkesvägledning Läsåret 2015/2016 Kunskap är glädje Planen är framtagen i september 2015 och omfattar förskoleklass och skola åk 1-6. Planen revideras i augusti

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Arena för Samverkan Skola Arbetsliv Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Samverkan skola - arbetsliv Är det nödvändigt och betydelsefullt för skolan och eleven? Möjlighet

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning i Östra Göinge kommun

Studie- och yrkesvägledning i Östra Göinge kommun Studie- och yrkesvägledning i Östra Göinge kommun För elever i grundskola och grundsärskola FRAMTIDEN Innehållsförteckning INLEDNING Förord s 3 Syfte och mål s 4 Nationella styrdokument s 5 Definitioner

Läs mer

All personal arbetar efter de nationella och lokala mål som finns för verksamheten.

All personal arbetar efter de nationella och lokala mål som finns för verksamheten. Grundsärskolans verksamhetsplan Mål och riktlinjer All personal arbetar efter de nationella och lokala mål som finns för verksamheten. Skollagen Läroplaner och kursplaner FN:s barnkonvention Bildningsnämndens

Läs mer

Nya Allmänna råd för studie- och yrkesvägledningen

Nya Allmänna råd för studie- och yrkesvägledningen Nya Allmänna råd för studie- och yrkesvägledningen Allmänna råd bygger på lag och förordningar Styrdokumenten Vad är Allmänna råd? Rekommendationer till hur huvudmannen, rektorn, studie- och yrkesvägledaren

Läs mer

Mål och riktlinjer för. Studie- och yrkesvägledning. Välkommaskolan

Mål och riktlinjer för. Studie- och yrkesvägledning. Välkommaskolan Mål och riktlinjer för Studie- och yrkesvägledning på Välkommaskolan Alla vinner på väl underbyggda val! Sammanställt av Erika Larsson och Ulla Wallgren Studie- och yrkesvägledare vid Välkommaskolan utifrån

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SAMVERKAN SKOLA & ARBETSLIV

RIKTLINJER FÖR SAMVERKAN SKOLA & ARBETSLIV RIKTLINJER FÖR SAMVERKAN SKOLA & ARBETSLIV Centrala riktlinjer för samverkan mellan skola och arbetsliv Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutad av: Barn- och utbildningsnämnden (2016-XX-XX, XXX) Gäller för: Barn-

Läs mer

Strategi 1 (7) Lärandeförvaltningens strategi för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning

Strategi 1 (7) Lärandeförvaltningens strategi för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning Strategi 1 (7) Lärandeförvaltningens strategi för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning 2 (7) Sveriges bästa kommun att leva och verka i 2020 År 2020 ska Hudiksvalls kommun vara Sveriges

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun

Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 030611 Reviderad upplaga enl. beslut i Barn- och utbildningsnämnden 120613 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning

Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning stockholm.se 1 Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning Ur Grimstaskolans arbetsplan: Vi behöver motverka

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Plan för Studie- och yrkesvägledning i Utbildningsförvaltningen, Alingsås kommun

Plan för Studie- och yrkesvägledning i Utbildningsförvaltningen, Alingsås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Utbildningsförvaltningen, Alingsås kommun Antagen av Utbildningsförvaltningen XXXXXX Endast reviderad upplaga enl. beslut i Utbildningsnämnden xx Innehåll Plan för

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Skola-arbetsliv. foto:leif Johansson, bildarkivet.se. Handlingskraft Nyskapande Stolthet

Skola-arbetsliv. foto:leif Johansson, bildarkivet.se. Handlingskraft Nyskapande Stolthet Skola-arbetsliv foto:leif Johansson, bildarkivet.se Handlingskraft Nyskapande Stolthet Handlingsplan skola-arbetsliv Inledning I läroplanerna samt i flera dokument på nationell nivå betonas vikten av att

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Lär känna ett yrke ÅRSKURS: Gymnasiet KURSER: Svenska 1

Lär känna ett yrke ÅRSKURS: Gymnasiet KURSER: Svenska 1 Lära känna ett yrke sida 1 Lär känna ett yrke ÅRSKURS: Gymnasiet KURSER: Svenska 1 Lära känna ett yrke sida 2 ELEVSIDA Lär känna ett yrke ÅRSKURS: Gymnasiet KURSER: Svenska 1 OMFATTNING: 2-3 lektionstimmar

Läs mer

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Norra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Norra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Stålvallaskolan Norra Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkningen av skolan kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Brattfors skola Personal i arbetslaget: Ing-Marie Jonsson, rektor Lena Bjurbäck, lärare i förskoleklass-åk 1 Helena Admund, lärare i grundskolan

Läs mer

Plan för Studie- och yrkesorientering. Blentarps förskolenhet och Storkskolan

Plan för Studie- och yrkesorientering. Blentarps förskolenhet och Storkskolan BLENTARPS FÖRSKOLA, FÖRSKOLAN ALLA ÄR STOLTA ÖVER OCH STORKSKOLAN, SKOLAN ALLA ÄR STOLTA ÖVER. Blentarps förskolenhet och Storkskolan Plan för Studie- och yrkesorientering B L E N T A R P S R E K T O R

Läs mer

Plan för Studie- och yrkesvägledning i Kinda kommun

Plan för Studie- och yrkesvägledning i Kinda kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Kinda kommun Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 030611 Senast reviderad upplaga enl. beslut i Barn- och utbildningsnämnden 150617 PLAN FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Entreprenörskap i styrdokumenten

Entreprenörskap i styrdokumenten Entreprenörskap i styrdokumenten Redan 1946 1946 års skolkommission: Skolans ska inriktas på att fostra elever till självständighet och kritiskt sinnelag å ena sidan och samarbete, lust att engagera sig

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun

Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun Plan för studie- och yrkesvägledningen i Lunds kommun Fastställd 141217 av skoldirektörerna Ann- Britt Wall Berséus, Stefan Norrestam och Mats Jönsson 1 ETT Lund EN Plan Att barn och unga ska få sitt behov

Läs mer

SYV konferens. Stockholm 6 november 2015 Katharina Lindhe Rektor Mårtenskolan F-5

SYV konferens. Stockholm 6 november 2015 Katharina Lindhe Rektor Mårtenskolan F-5 SYV konferens Stockholm 6 november 2015 Katharina Lindhe Rektor Mårtenskolan F-5 Rektors uppdrag Varför anställa en syv på F-5 skola? Varför prioritera SYV/SSA? Attraktiv tjänst i ett 1-16 års perspektiv

Läs mer

Kvalitetsrapport Fritidshem

Kvalitetsrapport Fritidshem Kvalitetsrapport Fritidshem Fritidshemmets namn Rektor.. 1. Beskrivning av verksamheten 2 En kort presentation av fritidhemmet, t.ex. text från Om Fritidshemmet på er hemsida. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Studie- och yrkesvägledning i undervisningen Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. I en vid definition innefattar studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Verksamhetsplan för studie- och yrkesvägledning i Karlsborgs kommun läsåret 2017/18

Verksamhetsplan för studie- och yrkesvägledning i Karlsborgs kommun läsåret 2017/18 Verksamhetsplan för studie- och yrkesvägledning i läsåret 2017/18 Innehållsförteckning Inledning... 3 Organisation... 3 Verksamhetens övergripande mål... 3 Vägledningsverksamhetens syfte... 3 Bakgrund...

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan yrkesvägledning Innehållsförteckning Reviderad september 2017 Inledning... 2 Organisation...2 Vägledningsverksamhetens övergripande mål och syfte... 2 Bakgrund... 3 yrkesvägledning allt

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

PRAO - PRaktisk ArbetslivsOrientering, en del av skolans undervisning om arbetsliv och omvärld

PRAO - PRaktisk ArbetslivsOrientering, en del av skolans undervisning om arbetsliv och omvärld PRAO - PRaktisk ArbetslivsOrientering, en del av skolans undervisning om arbetsliv och omvärld Information till elev och vårdnadshavare Rödabergsskolan anser att PRAO är en viktig aktivitet för att ge

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning i skolan

Studie- och yrkesvägledning i skolan Studie- och yrkesvägledning i skolan Nässjö kommun Lars Edstrand Utvecklingsstrateg Nu hjärnvägars! Med glädje och fiffighet vässar vi Smålands höjdpunkt. Nässjö 2030 världens rum för människor och möten.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ingela Dullum Rektor Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Rektor Ingela Dullum 1 Innehållsförteckning: Kunskaper sidan 3 Normer och

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning. Stockholms stads grundskolor

Plan för studie- och yrkesvägledning. Stockholms stads grundskolor Plan för studie- och yrkesvägledning i Stockholms stads grundskolor 2014 2014 2015 Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, 2014 Adress: Box 22049, 104 22 Stockholm Tel: 08-508 33 000 (vx)

Läs mer

Lärande TILLSAMMANS! Plan för samverkan mellan förskola, skola och ARBETSLIV

Lärande TILLSAMMANS! Plan för samverkan mellan förskola, skola och ARBETSLIV Lärande TILLSAMMANS! Plan för samverkan mellan förskola, skola och ARBETSLIV Gäller från augusti 2014 Tillsammans FRÅN SKILDA VÄRLDAR TILL GRÄNSLÖS SAMVERKAN! Genom en stark och naturlig samverkan mellan

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Strandvägsskolan Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2012-2013 1 Presentation Pedagogisk omsorg är en form av förskoleverksamhet som till största delen bedrivs i den anställdes hem och mestadels

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Åsenskolan Rektor Johan Kronberg 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV VARFÖR samverkan? Idag kan vi vittna om en relativt hög ungdomsarbetslöshet i åldrarna 18-25 år. Vi har en stor andel elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier eller går ut med ett fullständigt gymnasiebetyg.

Läs mer

"Lust att lära, rätt att lyckas" Brukarråd 1/

Lust att lära, rätt att lyckas Brukarråd 1/ "Lust att lära, rätt att lyckas" Brukarråd 1/10 2012 År 4-5 nuläge 4 klasser, 4 Klf Fritidsklubb, fritidsledare Resurspedagog 50% Elevassistans Information Kommunens webbacess-mejl har strulat flera gånger

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Strandvägsskolan Rektor Maria Skoogh 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Lokal arbetsplan för SYO-verksamheten på Ekebyhovsko

Lokal arbetsplan för SYO-verksamheten på Ekebyhovsko Lokal arbetsplan Studie- och yrkesorientering 2013-2014 Ekebyhovskolan Lokal arbetsplan för SYO-verksamheten på Ekebyhovsko Skriftliga styrdokument/utgångspunkter: Skollagen 10 Kap. 2 Grundskolan ska ge

Läs mer