Reglemente för ledning fortsatt luftvärdighet Procedurmanual RFL-P

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reglemente för ledning fortsatt luftvärdighet Procedurmanual RFL-P 2015-06-01"

Transkript

1 Reglemente för ledning fortsatt luftvärdighet Procedurmanual RFL-P

2 FÖRSVARSMAKTEN Högkvarteret Reglemente för ledning fortsatt luftvärdighet Procedurmanual, RFL-P, med revisionsdatum , fastställs härmed att gälla för arbete med ledning av fortsatt luftvärdighet inom Förvarsmaktens Flygoperatör fr.o.m Stockholm Fredrik Holmbom Teknisk Chef för Försvarsmaktens Flygoperatör 2015 Försvarsmakten, Stockholm Att mångfaldiga innehållet i denna publikation, helt eller delvis, utan medgivande av Försvarsmakten, är förbjudet enligt upphovsrättslagen. Inom Försvarsmakten får bild- och textmaterialet användas, t ex kopieras, vid utbildning eller annan verksamhet. På lämpligt sätt skall källan anges. Endast behovsutskrift Boken är producerad i samarbete med Saab AB (publ.) Support and Services. RFL-P Central lagerhållning: Försvarsmaktens intranät emilia

3 Innehållsförteckning Lista över gällande sidor... 6 RFL-P CT ledningsprocedur RFL-P TCM ledningsprocedur RFL-P C FSS ledningsprocedur RFL-P Periodisk träning RFL-P Validering och registrering av kompetens RFL-P Loggbok för Fpl och Hkp, handhavande och rutiner RFL-P Loggbok för UAV och LLM handhavande och rutiner RFL-P Godkännande av flygsystemens procedurer för teknisk logg RFL-P Operatörens övervakning av att förutsättningar för driftuppföljningssystem behåller FLYGI godkännande RFL-P Procedur fastställande av operatörs-mel RFL-P Framtagning och hantering av MEL-förord RFL-P Procedur för tillämpning av MEL (Minimum Equipment List) RFL-P Procedur överskridande begränsning av MEL (Minimum Equipment List) RFL-P Förslag till ändringar i Uh-program RFL-P Checklista för Uh-program RFL-P Hantering Uh-program under dispenstiden RFL-P Stödsystem för flygunderhåll RFL-P Operatörens kontroll av registrering efter utfört motorunderhåll RFL-P Registrerings- och arkiveringsregler för motorer RFL-P Omplanering efter beslut om avsteg från underhållsprogram RFL-P Säkerställ och genomför rapportering av anmärkningar RFL-P Åtgärder då CMP ej är tillgängligt RFL-P Förteckning luftfartygshandlingar och journaler RFL-P Tillvarata driftdokumentation för arkivering RFL-P Flygplanhandlingar sorteringsregler för Fpl och Hkp RFL-P Bevarandekrav flygplanhandlingar RFL-P Säkerställande av luftfartygens tekniska logg och digitala driftdata RFL-P Checklista driftsättning nya luftfartyg RFL-P Checklista för överföring av dokument till annan operatör RFL-P Luftvärdighetsdirektiv, hantering och beslut RFL-P Luftvärdighetsdirektiv, övervakning och kontroll RFL-P Checklista för bearbetning av olika data för analys Uhprogram RFL-P 3

4 RFL-P Besluta införande av SB och fastställa operatörsanpassad TO RFL-P Godkännandeprocedur för större materieländring eller reparation RFL-P Operatörens kontrollprocedur för införande Service Bulletiner RFL-P Operatörens beslut om frisläppande och användning RFL P Felrapportering TR RFL-P Procedur för rapportering DIRA RFL-P Felrapportera med MR RFL-P Felrapportering av underhållsinstruktion med FÄUHF RFL-P Övervakning av inrapporterade DA-Flyg RFL-P Rapportering DA-bas RFL-P Rapportering RA och QA RFL-P CT Checklista för åtgärder vid Direktanmälan RFL-P Direktanmälan till FLYGI och Typcertinnehavare RFL-P Tillämpningsbeslut för nyttjande av RTRP för Fpl RFL-P Tillämpningsbeslut RFL-P Begäran av reparationsunderlag från MTCI/TCI RFL-P Framtagning och utgivning av Teknisk Anvisning TA RFL-P Utgivning av Flygsäkinformation RFL-P Utgivning av Operationell Order, OpO RFL-P Bevakning av underhållsutfall luftfartyg, Lättare underhåll (Linje-underhåll) RFL-P Bevakning av underhållsutfall luftfartyg, Tyngre underhåll (Base -underhåll) RFL-P Mötesfrekvens operatörens flygdriftmöten RFL-P Uh bevakning av ej monterade individuppföljda komponenter RFL-P Uh-bevakning ej monterad uppdragsutrustning RCE / MCE RFL-P Begäran om avsteg från Uh-program RFL-P Underhållsbevakning flygsäkerhetspåverkande markmateriel RFL-P Beställa underhåll luftfartyg internt RFL-P Beställa komponentunderhåll internt RFL-P Beställningsgenomgång underhållsbeställning luftfartyg RFL-P Checklista mottagande och accepterande av CRSdokumentation RFL-P Driftsättning efter begränsad eller kortvarig underhållsåtgärd RFL-P Procedur och checklista för driftsättning efter bas underhåll RFL-P

5 RFL-P Procedur för KVA och information till Klargöringstjänst och flygning RFL-P FM CAMO ekonomilägeskontroll av FMV- Flygunderhållsredovisning RFL-P HKP Kontroll före flygning RFL-P Kontroll före flygning (ej HKP) RFL-P REK och kontroll av drivmedelskvalitet RFL-P Provtagning och analys drivmedelskvalitet RFL-P Beställa, klargöra, rapportera och kontrollera vapenlast RFL-P Operatörens beställning av vägning RFL-P Utförande av ändring i Massa & Balans för FMSsystem och loggbok RFL-P Framtagning av Underlag för Massa & Balans i loggbok och planeringshjälpmedel RFL-P Procedur Operatörens internbeställning av kontrollflygning RFL-P Procedur Checklista inför beställning av kontrollflygning RFL-P Procedur Utvärdering av kontrollflygning och dokumentation RFL-P Kvalitetssäkring av leverantör RFL-P Resurser för revision av underhållsleverantörer RFL-P Övervakning underhållsprogrammets effektivitet RFL-P Godkännande av revisorer inom Fortsatt Luftvärdighet RFL-P Procedur för godkännande av AMO-kontrakt på luftlandsättningsmateriel RFL-P Checklista kontraktering underleverantör RFL-P 3.2 Kvalitetsrevision av luftfartyg RFL-P Internutbildning av luftvärdighetsgranskare RFL-P Resursplanering LV-granskning RFL-P 4.2 Granskning av luftfartygs dokumentation RFL-P 4.3 Fysisk granskning av luftfartyg RFL-P 4.4 Rekommendation till FLYGI vid import av luftfartyg RFL-P 4.5 Rekommendation till FLYGI vid utfärdande av ARC RFL-P 4.6 Utfärdande av granskningsbevis avseende luftvärdighet (ARC) RFL-P Förlängning granskningsbevis (ARC) genom verifiering kontrollerad miljö RFL-P Luftvärdighetsgranskande dokument, ansvar, bevarande och åtkomst RFL-P Rapport årlig analys av genomförda ARC RFL-P 5

6 Lista över gällande sidor Lista över gällande sidor Procedurnamn Procedurversion Procedurdatum RFL-P CT ledningsprocedur (sida 10) RFL-P TCM ledningsprocedur (sida 14) RFL-P C FSS ledningsprocedur (sida 16) RFL-P Periodisk träning (sida 20) RFL-P Validering och registrering av kompetens (sida 23) RFL-P Loggbok för Fpl och Hkp, handhavande och rutiner (sida 26) RFL-P Loggbok för UAV och LLM handhavande och rutiner (sida 29) RFL-P Godkännande av flygsystemens procedurer för teknisk logg (sida 32) RFL-P Operatörens övervakning av att förutsättningar för driftuppföljningssystem behåller FLYGI godkännande (sida 35) RFL-P Procedur fastställande av operatörs-mel (sida 37) RFL-P Framtagning och hantering av MEL-förord (sida 39) RFL-P Procedur för tillämpning av MEL (Minimum Equipment List) (sida 41) RFL-P Procedur överskridande begränsning av MEL (Minimum Equipment List) (sida 43) RFL-P Förslag till ändringar i Uh-program (sida 45) RFL-P Checklista för Uh-program (sida 47) RFL-P Hantering Uh-program under dispenstiden (sida 51) RFL-P Stödsystem för flygunderhåll (sida 56) RFL-P Operatörens kontroll av registrering efter utfört motorunderhåll (sida 58) RFL-P Registrerings- och arkiveringsregler för motorer (sida 60) RFL-P Omplanering efter beslut om avsteg från underhållsprogram (sida 67) RFL-P Säkerställ och genomför rapportering av anmärkningar (sida 69) RFL-P Åtgärder då CMP ej är tillgängligt (sida 72) RFL-P Förteckning luftfartygshandlingar och journaler (sida 74) RFL-P

7 Lista över gällande sidor Procedurnamn Procedurversion Procedurdatum RFL-P Tillvarata driftdokumentation för arkivering (sida 76) RFL-P Flygplanhandlingar sorteringsregler för Fpl och Hkp (sida 78) RFL-P Bevarandekrav flygplanhandlingar (sida 80) RFL-P Säkerställande av luftfartygens tekniska logg och digitala driftdata (sida 82) RFL-P Checklista driftsättning nya luftfartyg (sida 84) RFL-P Checklista för överföring av dokument till annan operatör (sida 86) RFL-P Luftvärdighetsdirektiv, hantering och beslut (sida 88) RFL-P Luftvärdighetsdirektiv, övervakning och kontroll (sida 91) RFL-P Checklista för bearbetning av olika data för analys Uh-program (sida 93) RFL-P Besluta införande av SB och fastställa operatörsanpassad TO (sida 96) RFL-P Godkännandeprocedur för större materieländring eller reparation (sida 98) RFL-P Operatörens kontrollprocedur för införande Service Bulletiner (sida 100) RFL-P Operatörens beslut om frisläppande och användning (sida 102) RFL P Felrapportering TR (sida 104) RFL-P Procedur för rapportering DIRA (sida 106) RFL-P Felrapportera med MR (sida 109) RFL-P Felrapportering av underhållsinstruktion med FÄUHF (sida 111) RFL-P Övervakning av inrapporterade DA-Flyg (sida 113) RFL-P Rapportering DA-bas (sida 115) RFL-P Rapportering RA och QA (sida 119) RFL-P CT Checklista för åtgärder vid Direktanmälan (sida 121) RFL-P Direktanmälan till FLYGI och Typcertinnehavare (sida 125) RFL-P Tillämpningsbeslut för nyttjande av RTRP för Fpl 39 (sida 127) RFL-P Tillämpningsbeslut (sida 130) RFL-P Begäran av reparationsunderlag från MTCI/TCI (sida 133) RFL-P Framtagning och utgivning av Teknisk Anvisning TA (sida 135) RFL-P Utgivning av Flygsäkinformation (sida 138) RFL-P 7

8 Lista över gällande sidor Procedurnamn Procedurversion Procedurdatum RFL-P Utgivning av Operationell Order, OpO (sida 140) RFL-P Bevakning av underhållsutfall luftfartyg, Lättare underhåll (Linje-underhåll) (sida 145) RFL-P Bevakning av underhållsutfall luftfartyg, Tyngre underhåll (Base -underhåll) (sida 147) RFL-P Mötesfrekvens operatörens flygdriftmöten (sida 149) RFL-P Uh bevakning av ej monterade individuppföljda komponenter (sida 151) RFL-P Uh-bevakning ej monterad uppdragsutrustning RCE /MCE (sida 153) RFL-P Begäran om avsteg från Uh-program (sida 155) RFL-P Underhållsbevakning flygsäkerhetspåverkande markmateriel (sida 157) RFL-P Beställa underhåll luftfartyg internt (sida 159) RFL-P Beställa komponentunderhåll internt (sida 161) RFL-P Beställningsgenomgång underhållsbeställning luftfartyg (sida 163) RFL-P Checklista mottagande och accepterande av CRS-dokumentation (sida 166) RFL-P Driftsättning efter begränsad eller kortvarig underhållsåtgärd (sida 171) RFL-P Procedur och checklista för driftsättning efter bas underhåll (sida 174) RFL-P Procedur för KVA och information till Klargöringstjänst och flygning (sida 177) RFL-P FM CAMO ekonomilägeskontroll av FMV-Flygunderhållsredovisning (sida 179) RFL-P HKP Kontroll före flygning (sida 181) RFL-P Kontroll före flygning (ej HKP) (sida 183) RFL-P REK och kontroll av drivmedelskvalitet (sida 185) RFL-P Provtagning och analys drivmedelskvalitet (sida 188) RFL-P Beställa, klargöra, rapportera och kontrollera vapenlast (sida 190) RFL-P Operatörens beställning av vägning (sida 192) RFL-P Utförande av ändring i Massa & Balans för FMS-system och loggbok (sida 194) RFL-P Framtagning av Underlag för Massa & Balans i loggbok och planeringshjälpmedel (sida 195) RFL-P

9 Lista över gällande sidor Procedurnamn Procedurversion Procedurdatum RFL-P Procedur Operatörens internbeställning av kontrollflygning (sida 197) RFL-P Procedur Checklista inför beställning av kontrollflygning (sida 199) RFL-P Procedur Utvärdering av kontrollflygning och dokumentation (sida 201) RFL-P Kvalitetssäkring av leverantör (sida 203) RFL-P Resurser för revision av underhållsleverantörer (sida 207) RFL-P Övervakning underhållsprogrammets effektivitet (sida 209) RFL-P Godkännande av revisorer inom Fortsatt Luftvärdighet (sida 211) RFL-P Procedur för godkännande av AMO-kontrakt på luftlandsättningsmateriel (sida 214) RFL-P Checklista kontraktering underleverantör (sida 217) RFL-P 3.2 Kvalitetsrevision av luftfartyg (sida 219) RFL-P Internutbildning av luftvärdighetsgranskare (sida 222) RFL-P Resursplanering LV-granskning (sida 226) RFL-P 4.2 Granskning av luftfartygs dokumentation (sida 228) RFL-P 4.3 Fysisk granskning av luftfartyg (sida 230) RFL-P 4.4 Rekommendation till FLYGI vid import av luftfartyg (sida 233) RFL-P 4.5 Rekommendation till FLYGI vid utfärdande av ARC (sida 236) RFL-P 4.6 Utfärdande av granskningsbevis avseende luftvärdighet (ARC) (sida 238) RFL-P Förlängning granskningsbevis (ARC) genom verifiering kontrollerad miljö (sida 240) RFL-P Luftvärdighetsgranskande dokument, ansvar, bevarande och åtkomst (sida 242) RFL-P Rapport årlig analys av genomförda ARC (sida 245) RFL-P 9

10 RFL-P CT ledningsprocedur RFL-P CT ledningsprocedur Procedur fastställd: Procedurversion: Procedursida: P1.01 P Sid 1 (3) Utarbetad av (Namn, befattning): Fredrik Holmbom, CT Fastställd av (Namn, befattning (CT, CQ alt. TCM)): Fredrik Holmbom, CT Allmänt För att säkerställa ansvarskedjan fortsatt luftvärdighet under CT så ska CT uppgifter fördelas, ledas och följas upp. Syfte Rapportera flygsäkerhetssituationen inom varje system Skapa forum för att arbeta med utvecklingen av verksamhetsledningen och produktion. Säkerställa att alla ledningsuppgifter CT genomförs med tillräcklig kvalitet (hantera resursbrist och begränsningar) för att kunna garantera fortsatt luftvärdighet. Följa upp tillgänglighet och flygunderhållsproduktion. Delgivning av teknisk information och felyttringar. Delgivning av allmän information från FM Flygoperatör och PROD FLYG. Omfattning Personal som direkt lyder under CT avseende ledning fortsatt luftvärdighet. Ansvar CT 10 RFL-P

11 RFL-P CT ledningsprocedur Anvisningar för genomförande av uppgiftsfördelningen CT har olika metoder och forum att leda och följa upp verksamheten på. Dessa är: Uppgiftsdelegering och befattningsbeskrivning CT Ledningsmöte CT Flygsäk. rapport CT Funktionsmöte Rutin för genomförande Uppgiftsdelegering och befattningsbeskrivning Vid uppgiftsdelegering från överordnad (linjechef eller funktionsledning) ska denna accepteras av mottagande medarbetare skriftligen genom Uppgiftsdelegering- och befattningsbeskrivning.chef förvissar sig om att mottagaren innehar erforderliga kvalifikationer för aktuell uppgift. Om mottagande medarbetare uppfattar att uppgifter enl. uppgifts- och befattningsbeskrivning ej kan utföras återlämnar medarbetaren befattningsbeskrivningen med skriftlig motivering varför denna ej kan accepteras. Saknas kvalifikationer införs begränsningar i uppgiftställningen och insättande av åtgärdprogram övervägs. Utformning av åtgärdsprogram (kompletteringsutbildning) och arbetsgivarens resp..medarbetarens ansvar framgår av FM Personalinstruktion. CT Ledningsmöte Syftet är att delge information och leda och följa upp området fortsatt luftvärdighet. Forumet genomförs varje vecka, måndagar kl , via telefonkonferens/ VTC. Deltagare är CT, resp. TCM och C CT-stab. Ordförande vid mötet är CT. Protokoll för mötet skrivs. Flygsäkerhetsrapport Syftet är att rapportera flygsäkerhetsläget för respektive flygsystem och sker samtidigt för V-6.A och V-6.D-verksamhet. RFL-P 11

12 RFL-P CT ledningsprocedur Forumet genomförs varannan månad, exakt datum fastställs via skrivelse. Agenda för redovisningarna är följande: Avvikelsehantering Rapport om arbetsläget med tillsyns och/eller revisionsavvikelser, med referenser till avvikelserna. Resursbalans inom funktionen Redovisning av personalläget och materiel/flygplanläget. Vilka är de största bristerna? Vilka årgärder är vidtagna och vilken effekt har det fått/förväntas det få? Flygsäkerhetsarbetet Arbete med Flygsäkerhetsplanen Egna Flygsäkerhetsarbeten/aktiviteter Redovisning av DA-Bas (antal / fh) Rapporteringsvilligheten. Flygsäkerhetsläget Rapportering enligt mallen för flygsäkerhetsläget med skala 1-5 och färg tillsammans med utvecklande text. Övrigt Tidsschema: Stridsflyg och SK 60: kl TP: kl HKP: kl UAV: kl TCM FBM och C CT-stab deltar under hela dagen. Underlag utifrån agendan ovan ska skrivas och skickas in till CT senast två dagar innan mötets genomförande. Rapporterna genomför som VTC-möten. Ordförande vid rapporten är CT. Funktionsmöte Funktionsmöte syftar till att utveckla verksamhetsledningen av respektive verksamhets/ansvars-område (V-6.A och V-6.D) och produktionen. Därav kommer agendan och fokusområdet för varje möte variera, dock ska det sträva mot det överliggande syftet med forumet. Agendan fastställs av CT inför varje möte. Deltagare V-6.D: TCM för resp. flygsystem/funktion, C CT-stab Mötena genomförs separat för varje ansvarsområde, men de genomföras på samma ställe och tid för att möjliggöra dialog och samvaro under forumet. Funktionsmötena genomförs med sammankomster på olika verksamhetsställen inom Flygvapnet. 12 RFL-P

13 RFL-P CT ledningsprocedur Tidsschema: Dag 1, kl. 12:00-18:00, (lunch intagen innan mötesstart) Dag 2, kl. 08:00-15:00 Mötet räknas som periodisk träning för ledningspersonal inom fortsatt luftvärdighet Dokumentation om deltagande, övergripande syfte, nödvändiga anteckningar och aktivitetslista ska ske. Ordförande för mötet är CT. RFL-P 13

14 RFL-P TCM ledningsprocedur RFL-P TCM ledningsprocedur Procedur fastställd: Procedurversion: Procedursida: P1.01 P Sid 1 (2) Utarbetad av (Namn, befattning): Peter Malmberg, TCM STR F Fastställd av (Namn, befattning (CT, CQ alt. TCM)): Fredrik Holmbom, CT Allmänt För att säkerställa ansvarskedjan fortsatt luftvärdighet under TCM så ska TCM uppgifter fördelas, ledas och följas upp. Syfte Säkerställa att alla ledningsuppgifter TCM genomförs med tillräcklig kvalitet (hantera resursbrist och begränsningar) för att kunna garantera fortsatt luftvärdighet. Följa upp tillgänglighet och flygunderhållsproduktion. Delgivning av teknisk information och felyttringar. Omfattning Personal som lyder under TCM avseende ledning fortsatt luftvärdighet. Ansvar TCM 14 RFL-P

15 RFL-P TCM ledningsprocedur Anvisningar för genomförande av uppgiftsfördelningen TCM har olika metoder och forum för att leda och följa upp verksamheten på. Dessa är: Uppgiftsdelegering och befattningsbeskrivning TCM Planeringsmöten (kvartalsmöte) TCM F ledningsmöte Uppgiftsdelegering och befattningsbeskrivning Vid uppgiftsdelegering från överordnad (linjechef eller funktionsledning) ska denna accepteras av mottagande medarbetare skriftligen genom Uppgiftsdelegering- och befattningsbeskrivning.chef förvissar sig om att mottagaren innehar erforderliga kvalifikationer för aktuell uppgift. Om mottagande medarbetare uppfattar att uppgifter enl. uppgifts- och befattningsbeskrivning ej kan utföras återlämnar medarbetaren befattningsbeskrivningen med skriftlig motivering varför denna ej kan accepteras. Saknas kvalifikationer införs begränsningar i uppgiftställningen och insättande av åtgärdprogram övervägs. Utformning av åtgärdsprogram (kompletteringsutbildning) och arbetsgivarens resp..medarbetarens ansvar framgår av FM Personalinstruktion. TCM Planeringsmöten (kvartalsmöte) genomför kvartalsvis varvid ledningsuppgifter fortsatt luftvärdighet fördelas och följs upp. Uppgifterna fördelas mellan uppgiftsansvariga, UA: TCM, FL HL, C FSS, SI, PI. TCM F ledningsmöte genomförs via telebild/telefonmöte varje vecka Ordförande vid mötet är TCM. Deltagare UA. Rutin för genomförande Respektive TCM följer upp fördelning av uppgiftsansvar i ett exceldokument som förvaras på FM L:. hanteras enl. nedan: RFL-P 15

16 RFL-P C FSS ledningsprocedur RFL-P C FSS ledningsprocedur Procedur fastställd: Procedurversion: Procedursida: P1.0 P Sid 1 (3) Utarbetad av (Namn, befattning): Urban Nyman, C FSS Fastställd av (Namn, befattning (CT, CQ alt. TCM)): Peter Malmberg, TCM STR F Allmänt För att säkerställa ansvarskedjan fortsatt luftvärdighet under C FSS så ska C FSS uppgifter fördelas, ledas och följas upp. CFSS är även lokal verksamhetsledare för fortsatt luftvärdighetsfunktionen och ansvarar för att bevaka att uppgifterna för detta genomförs med tillräcklig kvalite och kapacitet. I detta att även bevaka att FMV tjänsteleverantör genomför beställda tjänster eller rapporterar begränsning. Syfte Följande syften finns med proceduren: Säkerställa att Flygsystemsektionens ledningsuppgifter genomförs med tillräcklig kvalitet (hantera resursbrist och begränsningar). Säkerställa att FSS organisationen är rätt utbildad, har tillräckligt med resurser för att lösa ställda uppgifter och att det finns en personlig uppgiftsdelegering och befattningsbeskrivning till all personal som lyder under C FSS. Följa upp operatörens tillgänglighet och flygunderhållsproduktion. Delge information av teknisk information och felyttringar inom luftvärdighetskedjan Delge allmän information från FM Flygoperatör och PROD FLYG inom FSS. Omfattning Personal som lyder under C FSS avseende ledning fortsatt luftvärdighet. 16 RFL-P

17 RFL-P C FSS ledningsprocedur Ansvar C FSS Anvisningar för genomförande C FSS har olika metoder och forum för att leda och följa upp verksamheten på. Dessa är: Uppgiftsdelegering och befattningsbeskrivning FSS morgonmöte FSS SI/PI-möte FSS APT FSS Drift- o Teknik möte FSS UH-läges möte Uppgifterna är C FSS ansvar men delegeras till underställda beroende på art. Rutin för genomförande Uppgiftsdelegering och befattningsbeskrivning Vid uppgiftsdelegering från överordnad (linjechef eller funktionsledning) ska denna accepteras av mottagande medarbetare skriftligen genom Uppgiftsdelegering- och befattningsbeskrivning.chef förvissar sig om att mottagaren innehar erforderliga kvalifikationer för aktuell uppgift. Om mottagande medarbetare uppfattar att uppgifter enl. uppgifts- och befattningsbeskrivning ej kan utföras återlämnar medarbetaren befattningsbeskrivningen med skriftlig motivering varför denna ej kan accepteras. Saknas kvalifikationer införs begränsningar i uppgiftställningen och insättande av åtgärdprogram övervägs. Utformning av åtgärdsprogram (kompletteringsutbildning) och arbetsgivarens resp. medarbetarens ansvar framgår av FM Personalinstruktion. FSS Morgonmöte Syftet är att delge information avseende Luftvärdighets- o Allmän info samt och leda och följa upp området fortsatt luftvärdighet för all personal under C FSS inkl FMV konsulter. Mötet genomförs varje morgon ca min. Berör all personal under C FSS samt FMV Konsulter. RFL-P 17

18 RFL-P C FSS ledningsprocedur FSS SI/PI-möte Syftet är skapa en gemensam och djupare bild över luftvärdigheten på de mtrlsystem som FSS representerar samt skapa underlag för C FSS till TCM ledningsmöte. Respektive SI redogör för luftvärdighetsläget inom sitt ansvarsområde och utbyter erfarenheter, PI redovisar aktuellt underhållsläge för aktuellt mtrlsystem. Även verksamhet som berör FSS tas upp tex övningar och flygenhetens behov av RCE mm. Mötet genomförs en gång per vecka, ca 1h Berör alla SI och PI som C FSS funktionsleder. FSS APT APT ska följa de riktlinjer som FM beslutat där samverkansavtalet är basen, verksamheten ska vara i fokus på mötet. Inom fortsatt luftvärdighet är det lämpligt att ta upp frågor som resursbalans, utbildningar, arbetsmiljö, samarbete, verksamhet mm. I möjligaste mån ska arbetsgruppen själv lösa de problem som lyfts upp på mötet, om befogenheter och/eller resurser saknas så ska frågan föras vidare, antingen i linjen eller i funktionsledningen. Mötet genomförs en gång i månaden, ca 1h. Berör all personal under C FSS, FMV konsulter kan delta på C FSS inbjudan. Mötet ska protokollföras. FSS Drift- o Teknikmöte Syftet är att utbyta information med intern underhållsresurs inom FM flygoperatör (FU) så att FSS får en uppfattning om statusen på mtrlsystemet. Fu redovisar luftvärdighetsläget på enheten och FSS informerar och ger direktiv om luftvärdighet. Huvudsakligen avhandlas teknisk information, allt från problem med en viss UE till införande av större modifieringar. Driftsfrågorna fokuseras på förebyggande underhåll och driftsuppföljning. Luftvärdighets påverkande fel och brister är det som ska prioriteras i informationsutbytet Mötet kan även punktas upp så olika ämnesområden blir belysta tex. Kommande övningar-baseringar Tekniska fel Klargöring Underhållsrelaterade problem Sidoverkstäder tex Säkmat, Vapen, däck etc 18 RFL-P

19 RFL-P C FSS ledningsprocedur FSS UH-lägesmöte FSS PI får en redogörelse avseende underhållsläget på de individer som han/hon har luftvärdighetsansvar för avseende förebyggande underhåll. Berör FSS PI och de underhållsutförare som utför bakre/tyngre underhåll på individer som PI beställt UH på. Mötet sker en gång per vecka. RFL-P 19

20 RFL-P Periodisk träning RFL-P Periodisk träning Procedur fastställd: Procedurversion: Procedursida: P1.0 P Sid 1 (3) Utarbetad av (Namn, befattning): Bengt Saleryd, B-G Lahti, QI Teknik Fastställd av (Namn, befattning (CT, CQ alt. TCM)): Fredrik Holmbom, CT Allmänt Proceduren beskriver planering, genomförande och uppföljning av periodisk träning enligt RFL Syfte Vidmakthålla formell kravuppfyllnad för personal enligt RFL samt RFL 2.6 Omfattning Proceduren omfattar periodisk träning av personal för fortsatt luftvärdighet, revisorer, serviceansvarig, klargöringsansvarig och befälhavare. Ansvar Ansvar för planering, ekonomi och uppföljning enligt tabell se nästa sida. 20 RFL-P

21 RFL-P Periodisk träning Ansvar för planering, ekonomi och uppföljning enligt tabell 1. Generell träning 1.1 Tillgängliggöra deltagande personal inkl övr rörliga lönekostnader. 1.2 Planering (kallelse, lokal, agenda, föredragande, ekonomi). G A S Aktivitet CT Chef CTstab CTstab PersHl TCM Lokal chef Föredragande RFL. A Föredragande FM Flygoperatör Procedurmanual Föredragande Underhålls-programmet för aktuella luftfartyg Föredragande Ny typ av luftfartyg. A Föredragande Organisation. A Föredragande Ny utrustning och modifierade system. 2. Periodisk träning med flygoperatörsinriktning Träning av Serviceansvarig; tillgängliggöra deltagande personal inkl övr rörliga lönekostnader Träning av Serviceansvarig; planering (kallelse, lokal, agenda, föredragande, ekonomi) Träning av Klargöringsansvarig; tillgängliggöra deltagande personal inkl övr rörliga lönekostnader Träning av Klargöringsansvarig; planering (kallelse, lokal, agenda, föredragande, ekonomi) Träning av befälhavare; tillgängliggöra deltagande personal inkl övr rörliga lönekostnader Träning av befälhavare; planering (kallelse, lokal, agenda, föredragande, ekonomi). A A G G G A A A A RFL redaktör A L CF A L FUchef A A RFL-P 21

22 RFL-P Periodisk träning Ansvar för planering, ekonomi och uppföljning enligt tabell forts, Aktivitet CT Chef CTstab CTstab PersHl TCM Lokal chef RFL redaktör L CF L FUchef 3. Bränsle 3.1 Träning Bränslekontroll; tillgängliggöra deltagande personal inkl övr rörliga lönekostnader A 3.2 Träning Bränslekontroll; planering (kallelse, lokal, agenda, föredragande, ekonomi). A 4. Systemsäkerhet med bränsletankar och elsystem 4.1 Materielsystemvis träning systemsäkerhet; tillgängliggöra deltagande personal inkl övr rörliga lönekostnader A 4.2 Materielsystemvis träning systemsäkerhet; planering (kallelse, lokal, agenda, föredragande, ekonomi). A 5. Human factors för kvalitetsrevisorer 5.1 Träning av kvalitetsrevisorer; tillgängliggöra deltagande personal inkl övr rörliga lönekostnader A 5.2 Träning av kvalitetsrevisorer; planering (kallelse, lokal, agenda, föredragande, ekonomi). G A S S 6. Uppföljning Individuppföljning (inom 24 mån) A Förande av sammanställning över deltagande personal pkt 1 och 5 ovan. A S N/A: Ej tillämpbart A: Ansvarig för att aktiviteten utförs G: Skall godkänna aktiviteten S: Stöd till aktiviteten I: Information om aktiviteten Anvisningar för genomförande av uppgiftsfördelningen Chef CT-stab är sammanhållande för periodisk träning inom fortsatt luftvärdighet och ansvarar för utveckling av denna procedur. 22 RFL-P

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ruta att infogas i dokumenthuvudet i SMoKF Björn Fura 02 2010-07-18 Reviderad version enligt Transportstyrelsens

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet

Riktlinjer för kvalitet NHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NF SAMRÅD N, D, IK DATUM VÅR BETECKNING 2009-11-04 TR12-14 TEKNISK RIKTLINJE REVISION B SvK405, v2.0, 2009-06-04 Riktlinjer för kvalitet TEKNISK RIKTLINJE 2009-11-04 TR12-14 REV

Läs mer

Ledning av Militär Luftfart LML

Ledning av Militär Luftfart LML Ledning av Militär Luftfart LML Oktober 2015 Januari 2016 FÖRSVARSMAKTEN 2015-10-01 Högkvarteret Ledning av Militär Luftfart, LML I och med utgivandet av detta dokument och med hänsyn tagen till övriga

Läs mer

Mål för underhållsberedningen (UHB) är att

Mål för underhållsberedningen (UHB) är att 2001-03-01 Utgåva 1 Sida 1 (5) DRIFT OCH UNDERHÅLL, ALLMÄN INFORMATION Allmänt Allmänt om underhållsberedning Verksamhet för materielunderhåll bedrivs i materielprocessens samtliga faser. Planläggning

Läs mer

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03 FLYG 075/96 Sida 1 (7) 0. ALLMÄNT INNEHÅLL 0. ALLMÄNT...2 0.1 OMFATTNING, INNEHÅLL...3 0.2 SYFTE...5 0.3 TILLÄMPNING, GILTIGHET...5 0.4 REFERENSER, STANDARDER...6 0.5 DEFINITIONER, FÖRKORTNINGAR...7 Bilaga

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). Dokumenterat i VoBs kvalitetssäkring:

Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). Dokumenterat i VoBs kvalitetssäkring: 1/5 Korsreferenslista, bilaga till VoB Syds kvalitetshandbok (innehåller uteslutningar). SS-EN ISO 9001 VoB Syd ABs kvalitetssäkring Krav i ISO 9001 0.2 Processorientering a. förstå och uppfylla krav b.

Läs mer

K V A L I T E T S S Y S T E M

K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 1/11 100 037 05 2013-12-10/JJ Roland Holmgren K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4.0 INLEDNING 3 4.1 FÖRETAGSLEDNINGENS ANSVAR 3 4.1.1 Kvalitetspolicy

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN 1. Säkerhets- och miljöskyddsförklaring 2. Ägarförhållande 3. Säkerhets- och miljöansvarig 4. Ansvar och befogenheter 5. Kompetens och utbildning 6. Checklistor för

Läs mer

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (5) KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Dokument Allmänna kvalitets- och kontrollbestämmelser KBE 100-2 Utgåva 3 (S) Innehåll 1 KRAVNIVÅINDELNING... 2 2 KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM...

Läs mer

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet Revision 1 (3) State Released Plan för IT Säkerhet DOCUMENT REVISION HISTORY Revision Reason for revision Date 1 New Document 2013-02-26 List of Authors List of Reviewers List of Approvers Skölde, Daniel/Ulrika

Läs mer

Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum

Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll. Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Compliancefunktionen och de nya regelverken från FI om intern styrning och kontroll Lina Rollby Claesson, Compliance Forum Vem är jag och varför dessa frågor? Styrelseledamot i CF sedan start Växelvis

Läs mer

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav

Sida 1 (av 12) Revision 1.18. Skall-krav 1 (av 12) I standarden SS-EN ISO 9000:2000 förekommer ordet skall 148 gånger. I 132 gånger används skall som ett krav. I till exempel 7.4.1 anges Inköpsinformationen skall specificera den produkt som skall

Läs mer

Certifiering (godkännandemärkning av system).

Certifiering (godkännandemärkning av system). Certifiering (godkännandemärkning av system). 20090505 Innehåll Bakgrund... 2 Principer... 3 Fi2 informationsmodell... 3 Fi2 s olika delmodeller... 4 Certifieringens olika nivåer... 5 Metod för Godkännandemärkning...

Läs mer

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5 Sammanfattning I detta kapitel beskrivs Höganäs verksamhetsstyrning och egenkontroll. Lagstiftning som styr egenkontroll utgörs huvudsakligen av kap 26 19 i miljöbalken samt förordningar och föreskrifter

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar.

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. 1. KVALITETSSYSTEM För att styra arbetet och vår utveckling, minimera risken för missförstånd

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och ; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 förordningen (1994:1808)

Läs mer

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Innehållsförteckning 1. Generell informationssäkerhet... 4 1.1. Styrande dokumentation... 4 1.2. Organisation... 4 Incidenthantering...

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB 1 Parterna träffar överenskommelse

Läs mer

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Nu börjar vi närma oss en del av omfattningen av de förändringar som skett efter att ISO/IEC 17020:2012 trätt i kraft den 1:a oktober. Detta är den första

Läs mer

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-03-07 Henrik Bergh Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattande

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Regler och instruktioner för verksamheten

Regler och instruktioner för verksamheten Informationssäkerhet Regler och instruktioner för verksamheten Dokumenttyp Regler och instruktioner Dokumentägare Kommungemensam ITsamordning Dokumentnamn Regler och instruktioner för verksamheten Dokumentansvarig

Läs mer

Riktlinje över remissrutiner inom LiÖ

Riktlinje över remissrutiner inom LiÖ över remissrutiner inom LiÖ Inledning Med remiss avses handling om patient som utgör beställning av tjänst eller begäran om övertagande av vårdansvar. Remiss omfattar således även remisser till olika laboratorium

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Kvalitetshandbok Biobankens namn/tillhörighet Utgåva Sida Sidan 1 av 8 Framtagen av Granskad och fastställd av Datum

Kvalitetshandbok Biobankens namn/tillhörighet Utgåva Sida Sidan 1 av 8 Framtagen av Granskad och fastställd av Datum Sidan 1 av 8 Kvalitetshandbok för biobank Sid 1. Inledning 2 2. Beskrivning av biobanken. 3 Ev. dispositionsrätt och andra avtal 3. Organisation 4 4. Kvalitetssystem 5 5. Informationssäkerhet 6 6. Prov-

Läs mer

Gör bra, få bra. Styrande dokument Redovisande dokument Hantering av avvikande produkter/tjänster Korrigerande åtgärder Förebyggande åtgärder

Gör bra, få bra. Styrande dokument Redovisande dokument Hantering av avvikande produkter/tjänster Korrigerande åtgärder Förebyggande åtgärder Gör bra, få bra Detta dokument utgör Data Networks VBY ABs kvalitets och miljöledningssystem och innehåller information om hur vi arbetar med kvalitet och miljö. Dokumentet motsvarar kraven i aktuell ISO

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 och 5 kap. 1 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:16

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola

Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola 1 Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola Allmänt I delegationsordningen ges anvisningar hur olika beslut och frågor av beslutskaraktär vid Hjälmareds folkhögskola skall handläggas och framför allt

Läs mer

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 1 (7) Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Unicon 2011 Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 2 (7) Innehåll: 1. PROJEKTLEDNING... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2.

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1 (8) Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som utfärdandet av Telias e-legitimationer på företagskort (framgent kallat Företagskort)

Läs mer

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 KVALITETS- MANUAL Ansvarig: Jonas Danielsson Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 B2B IT-Partner AB Box 1018, Svetsarvägen 8, 171 21 Solna Telefon

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser.

Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser. Operationell manual för sambands- och informationssystemtjänst inom Försvarsmaktens militära luftfartsverksamhet, Gemensamma bestämmelser COM Gem 2015 FÖRSVARSMAKTEN 2015-03-03 Högkvarteret Operationell

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Riktlinje för delegering av medicinska arbetsuppgifter Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinjerna är framtagna i samarbete med flertalet medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Nordvästra Skåne.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av operativa risker; FFFS 2014:4 Utkom

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2009-07-15 1 (9) Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 110 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren (GS) och för verksamhetsuppföljning A. Styrelsens arbetsordning 1. Allmänt 1.1 Denna arbetsordning

Läs mer

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m.

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. Revisionsregler för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. 2014-05-15 Revisionsregler/2014-03-15 1 Innehåll 1 Definitioner och begrepp

Läs mer

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport Den 8 oktober beslutade styrelsen

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Driftsäkerhetsaspekter i Projekt

Driftsäkerhetsaspekter i Projekt Driftsäkerhetsaspekter i Projekt Underhållskrav vid upphandling av ny utrustning i Forsmark Ett praktikfall Christer Olsson Senior Consultant, Maintenance and Project Management MIDROC ENGINEERING AB 1

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

AOPA-S och flygplansunderhållet. Vilka problem har vi identifierat? Vad har vi gjort?

AOPA-S och flygplansunderhållet. Vilka problem har vi identifierat? Vad har vi gjort? AOPA-S och flygplansunderhållet Vilka problem har vi identifierat? Vad har vi gjort? Problem: CAMO. Dyrt, dumt och dåligt för de flesta ägare av små flygplan. Dock ingen skugga på någon CAMO-personal.

Läs mer

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden.

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Uppföljningsplan Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Uppdragsbeskrivning/avtal...

Läs mer

16 Granskning genom automatiserad behandling

16 Granskning genom automatiserad behandling 229 16 Granskning genom automatiserad behandling 16.1 Allmänt Förutom de regler som finns i taxeringslagen m.fl. lagar har revisorn att iaktta särskilda regler i personuppgiftslagen och skattedatabaslagen

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18 Blekingesjukhuset Internkontroll 2014 Marie Edvardsson 2014-11-18 Rapport uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner Utanordning av lön. Kontrollmoment att rätt person belastar rätt ansvar och period.

Läs mer

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datum Diarienr 2013-04-05 1610-2012 Försvarsmakten Högkvarteret 107 85 STOCKHOLM Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datainspektionens

Läs mer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer samhällsskydd och beredskap 1 (6) Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer Anslag 2:4 Krisberedskap, budgetåret 2014 samhällsskydd och beredskap 2 (6) Villkor för

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Sociala medier 1 är ett allt mer naturligt inslag i medborgarens vardag och har fått en etablerad roll i samhället. För kommunen kan sociala medier vara en

Läs mer

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi

Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi Riktlinje vid delegering för arbetsterapi och sjukgymnastik/fysioterapi -inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) KARLSTADS KOMMUN

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion till miljö & kvalitetsledningssystemet och beskriver dess uppbyggnad. INTRODUKTION TVS står för TriffiQs

Läs mer

Grimslövs Järn & Bygg AB. Kvalitetsmanual. Kvalitetssäkringssystem Enligt SS-EN ISO 9002:1994. Utgåva nr 2 Januari 2007

Grimslövs Järn & Bygg AB. Kvalitetsmanual. Kvalitetssäkringssystem Enligt SS-EN ISO 9002:1994. Utgåva nr 2 Januari 2007 Grimslövs Järn & Bygg AB Kvalitetsmanual Kvalitetssäkringssystem Enligt SS-EN ISO 9002:1994 Utgåva nr 2 Januari 2007 Försäljningskontor, lager och butik: Sjöbyvägen 340 32 GRIMSLÖV Tel. 0470-75 01 90 Fax.

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Vässa och förbered lönedialogen

Vässa och förbered lönedialogen Vässa och förbered lönedialogen Ett verktyg för att dokumentera och följa upp Att vässa dialogen Med det här arbetsmaterialet vill vi ge, både lönesättande chef och den som blir lönesatt, ett verktyg för

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Attestreglemente för Orsa kommun

Attestreglemente för Orsa kommun Orsa kommun 2007-01-01 1(6) för Orsa kommun 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagt

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om brandfarliga varor; FFS 2014:2 Utkom från trycket 2014-07-03

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Täby kommun

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Täby kommun 1(8) Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Täby kommun 1 Omfattning - attestreglemente Detta reglemente gäller för kommunen och de kommunala bolagens ekonomiska transaktioner, inklusive interna

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 Rekryteringspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 1 Rekryteringspolicy för Ödeshögs kommun Reviderad rekryteringspolicy Inledning Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt mycket viktig

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 2014-06-16 1 (7) 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som krävs för utfärdandet av Telias e-legitimationer på ID-kort till privatpersoner

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera

Läs mer

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat Föredragande Lehtolainen Sida/sidor 1 / 6 Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat 1 Vad är egenkontroll Egenkontroll är aktörens egen verksamhet som säkerställer att de gödselfabrikat

Läs mer

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket 1(6) JORDBRUKSVERKETS INTERNA REGLER Dnr 5.1.17-4405/15 2015-05-21 Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket Jordbruksverkets interna regler är bindande och måste följas

Läs mer

Kallelse till anställning som professor

Kallelse till anställning som professor UFV 2013/344 Kallelse till anställning som professor Rutin för beredning och beslut Fastställd av rektor 2013-03-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Grundläggande förutsättningar för ett kallelseförfarande

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Systemsäkerhetsverksamhet

Systemsäkerhetsverksamhet 1 Systemsäkerhetsverksamhet Systemsäkerhet definieras som Egenskapen hos ett system att inte orsaka person-, egendoms-, eller miljöskada. Här ställs krav på den systemsäkerhetsverksamhet som leverantören

Läs mer

Kompetensförsörjning och generationsskiften

Kompetensförsörjning och generationsskiften Revisionsrapport Kompetensförsörjning och generationsskiften Piteå kommun Datum Helena Lundberg, Certifierad kommunal revisor 2009-09-03 Helena Lundberg, uppdragsansvarig Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...4

Läs mer

Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19)

Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Remissvar 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Ert datum Er beteckning 2014-05-15 U2014/2885/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande

Läs mer

TS bestämmelser för TS e-mailrevision

TS bestämmelser för TS e-mailrevision Tidningsstatistik AB 114 78 Stockholm, besöksadress: Vasagatan 11, tel: 08-507 424 00, fax: 08-507 424 01, info@ts.se, www.ts.se Bestämmelserna är giltiga från 2005-01-01 Innehåll Bestämmelsernas syfte

Läs mer

Personuppgiftsombudet

Personuppgiftsombudet Personuppgiftsombudet Datainspektionen informerar Personuppgiftsombudet Med den här skriften vill Datainspektionen informera om personuppgiftsombudets roll och arbetsuppgifter. Den innehåller upplysningar

Läs mer

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm.

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm. Revisionsrapport Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm Datum Dnr 2008-06-11 32-2008-0580 Genomförande av Kvalitetsmätning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Tullverket (TV) granskat

Läs mer