Reglemente för ledning fortsatt luftvärdighet Procedurmanual RFL-P

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reglemente för ledning fortsatt luftvärdighet Procedurmanual RFL-P 2015-06-01"

Transkript

1 Reglemente för ledning fortsatt luftvärdighet Procedurmanual RFL-P

2 FÖRSVARSMAKTEN Högkvarteret Reglemente för ledning fortsatt luftvärdighet Procedurmanual, RFL-P, med revisionsdatum , fastställs härmed att gälla för arbete med ledning av fortsatt luftvärdighet inom Förvarsmaktens Flygoperatör fr.o.m Stockholm Fredrik Holmbom Teknisk Chef för Försvarsmaktens Flygoperatör 2015 Försvarsmakten, Stockholm Att mångfaldiga innehållet i denna publikation, helt eller delvis, utan medgivande av Försvarsmakten, är förbjudet enligt upphovsrättslagen. Inom Försvarsmakten får bild- och textmaterialet användas, t ex kopieras, vid utbildning eller annan verksamhet. På lämpligt sätt skall källan anges. Endast behovsutskrift Boken är producerad i samarbete med Saab AB (publ.) Support and Services. RFL-P Central lagerhållning: Försvarsmaktens intranät emilia

3 Innehållsförteckning Lista över gällande sidor... 6 RFL-P CT ledningsprocedur RFL-P TCM ledningsprocedur RFL-P C FSS ledningsprocedur RFL-P Periodisk träning RFL-P Validering och registrering av kompetens RFL-P Loggbok för Fpl och Hkp, handhavande och rutiner RFL-P Loggbok för UAV och LLM handhavande och rutiner RFL-P Godkännande av flygsystemens procedurer för teknisk logg RFL-P Operatörens övervakning av att förutsättningar för driftuppföljningssystem behåller FLYGI godkännande RFL-P Procedur fastställande av operatörs-mel RFL-P Framtagning och hantering av MEL-förord RFL-P Procedur för tillämpning av MEL (Minimum Equipment List) RFL-P Procedur överskridande begränsning av MEL (Minimum Equipment List) RFL-P Förslag till ändringar i Uh-program RFL-P Checklista för Uh-program RFL-P Hantering Uh-program under dispenstiden RFL-P Stödsystem för flygunderhåll RFL-P Operatörens kontroll av registrering efter utfört motorunderhåll RFL-P Registrerings- och arkiveringsregler för motorer RFL-P Omplanering efter beslut om avsteg från underhållsprogram RFL-P Säkerställ och genomför rapportering av anmärkningar RFL-P Åtgärder då CMP ej är tillgängligt RFL-P Förteckning luftfartygshandlingar och journaler RFL-P Tillvarata driftdokumentation för arkivering RFL-P Flygplanhandlingar sorteringsregler för Fpl och Hkp RFL-P Bevarandekrav flygplanhandlingar RFL-P Säkerställande av luftfartygens tekniska logg och digitala driftdata RFL-P Checklista driftsättning nya luftfartyg RFL-P Checklista för överföring av dokument till annan operatör RFL-P Luftvärdighetsdirektiv, hantering och beslut RFL-P Luftvärdighetsdirektiv, övervakning och kontroll RFL-P Checklista för bearbetning av olika data för analys Uhprogram RFL-P 3

4 RFL-P Besluta införande av SB och fastställa operatörsanpassad TO RFL-P Godkännandeprocedur för större materieländring eller reparation RFL-P Operatörens kontrollprocedur för införande Service Bulletiner RFL-P Operatörens beslut om frisläppande och användning RFL P Felrapportering TR RFL-P Procedur för rapportering DIRA RFL-P Felrapportera med MR RFL-P Felrapportering av underhållsinstruktion med FÄUHF RFL-P Övervakning av inrapporterade DA-Flyg RFL-P Rapportering DA-bas RFL-P Rapportering RA och QA RFL-P CT Checklista för åtgärder vid Direktanmälan RFL-P Direktanmälan till FLYGI och Typcertinnehavare RFL-P Tillämpningsbeslut för nyttjande av RTRP för Fpl RFL-P Tillämpningsbeslut RFL-P Begäran av reparationsunderlag från MTCI/TCI RFL-P Framtagning och utgivning av Teknisk Anvisning TA RFL-P Utgivning av Flygsäkinformation RFL-P Utgivning av Operationell Order, OpO RFL-P Bevakning av underhållsutfall luftfartyg, Lättare underhåll (Linje-underhåll) RFL-P Bevakning av underhållsutfall luftfartyg, Tyngre underhåll (Base -underhåll) RFL-P Mötesfrekvens operatörens flygdriftmöten RFL-P Uh bevakning av ej monterade individuppföljda komponenter RFL-P Uh-bevakning ej monterad uppdragsutrustning RCE / MCE RFL-P Begäran om avsteg från Uh-program RFL-P Underhållsbevakning flygsäkerhetspåverkande markmateriel RFL-P Beställa underhåll luftfartyg internt RFL-P Beställa komponentunderhåll internt RFL-P Beställningsgenomgång underhållsbeställning luftfartyg RFL-P Checklista mottagande och accepterande av CRSdokumentation RFL-P Driftsättning efter begränsad eller kortvarig underhållsåtgärd RFL-P Procedur och checklista för driftsättning efter bas underhåll RFL-P

5 RFL-P Procedur för KVA och information till Klargöringstjänst och flygning RFL-P FM CAMO ekonomilägeskontroll av FMV- Flygunderhållsredovisning RFL-P HKP Kontroll före flygning RFL-P Kontroll före flygning (ej HKP) RFL-P REK och kontroll av drivmedelskvalitet RFL-P Provtagning och analys drivmedelskvalitet RFL-P Beställa, klargöra, rapportera och kontrollera vapenlast RFL-P Operatörens beställning av vägning RFL-P Utförande av ändring i Massa & Balans för FMSsystem och loggbok RFL-P Framtagning av Underlag för Massa & Balans i loggbok och planeringshjälpmedel RFL-P Procedur Operatörens internbeställning av kontrollflygning RFL-P Procedur Checklista inför beställning av kontrollflygning RFL-P Procedur Utvärdering av kontrollflygning och dokumentation RFL-P Kvalitetssäkring av leverantör RFL-P Resurser för revision av underhållsleverantörer RFL-P Övervakning underhållsprogrammets effektivitet RFL-P Godkännande av revisorer inom Fortsatt Luftvärdighet RFL-P Procedur för godkännande av AMO-kontrakt på luftlandsättningsmateriel RFL-P Checklista kontraktering underleverantör RFL-P 3.2 Kvalitetsrevision av luftfartyg RFL-P Internutbildning av luftvärdighetsgranskare RFL-P Resursplanering LV-granskning RFL-P 4.2 Granskning av luftfartygs dokumentation RFL-P 4.3 Fysisk granskning av luftfartyg RFL-P 4.4 Rekommendation till FLYGI vid import av luftfartyg RFL-P 4.5 Rekommendation till FLYGI vid utfärdande av ARC RFL-P 4.6 Utfärdande av granskningsbevis avseende luftvärdighet (ARC) RFL-P Förlängning granskningsbevis (ARC) genom verifiering kontrollerad miljö RFL-P Luftvärdighetsgranskande dokument, ansvar, bevarande och åtkomst RFL-P Rapport årlig analys av genomförda ARC RFL-P 5

6 Lista över gällande sidor Lista över gällande sidor Procedurnamn Procedurversion Procedurdatum RFL-P CT ledningsprocedur (sida 10) RFL-P TCM ledningsprocedur (sida 14) RFL-P C FSS ledningsprocedur (sida 16) RFL-P Periodisk träning (sida 20) RFL-P Validering och registrering av kompetens (sida 23) RFL-P Loggbok för Fpl och Hkp, handhavande och rutiner (sida 26) RFL-P Loggbok för UAV och LLM handhavande och rutiner (sida 29) RFL-P Godkännande av flygsystemens procedurer för teknisk logg (sida 32) RFL-P Operatörens övervakning av att förutsättningar för driftuppföljningssystem behåller FLYGI godkännande (sida 35) RFL-P Procedur fastställande av operatörs-mel (sida 37) RFL-P Framtagning och hantering av MEL-förord (sida 39) RFL-P Procedur för tillämpning av MEL (Minimum Equipment List) (sida 41) RFL-P Procedur överskridande begränsning av MEL (Minimum Equipment List) (sida 43) RFL-P Förslag till ändringar i Uh-program (sida 45) RFL-P Checklista för Uh-program (sida 47) RFL-P Hantering Uh-program under dispenstiden (sida 51) RFL-P Stödsystem för flygunderhåll (sida 56) RFL-P Operatörens kontroll av registrering efter utfört motorunderhåll (sida 58) RFL-P Registrerings- och arkiveringsregler för motorer (sida 60) RFL-P Omplanering efter beslut om avsteg från underhållsprogram (sida 67) RFL-P Säkerställ och genomför rapportering av anmärkningar (sida 69) RFL-P Åtgärder då CMP ej är tillgängligt (sida 72) RFL-P Förteckning luftfartygshandlingar och journaler (sida 74) RFL-P

7 Lista över gällande sidor Procedurnamn Procedurversion Procedurdatum RFL-P Tillvarata driftdokumentation för arkivering (sida 76) RFL-P Flygplanhandlingar sorteringsregler för Fpl och Hkp (sida 78) RFL-P Bevarandekrav flygplanhandlingar (sida 80) RFL-P Säkerställande av luftfartygens tekniska logg och digitala driftdata (sida 82) RFL-P Checklista driftsättning nya luftfartyg (sida 84) RFL-P Checklista för överföring av dokument till annan operatör (sida 86) RFL-P Luftvärdighetsdirektiv, hantering och beslut (sida 88) RFL-P Luftvärdighetsdirektiv, övervakning och kontroll (sida 91) RFL-P Checklista för bearbetning av olika data för analys Uh-program (sida 93) RFL-P Besluta införande av SB och fastställa operatörsanpassad TO (sida 96) RFL-P Godkännandeprocedur för större materieländring eller reparation (sida 98) RFL-P Operatörens kontrollprocedur för införande Service Bulletiner (sida 100) RFL-P Operatörens beslut om frisläppande och användning (sida 102) RFL P Felrapportering TR (sida 104) RFL-P Procedur för rapportering DIRA (sida 106) RFL-P Felrapportera med MR (sida 109) RFL-P Felrapportering av underhållsinstruktion med FÄUHF (sida 111) RFL-P Övervakning av inrapporterade DA-Flyg (sida 113) RFL-P Rapportering DA-bas (sida 115) RFL-P Rapportering RA och QA (sida 119) RFL-P CT Checklista för åtgärder vid Direktanmälan (sida 121) RFL-P Direktanmälan till FLYGI och Typcertinnehavare (sida 125) RFL-P Tillämpningsbeslut för nyttjande av RTRP för Fpl 39 (sida 127) RFL-P Tillämpningsbeslut (sida 130) RFL-P Begäran av reparationsunderlag från MTCI/TCI (sida 133) RFL-P Framtagning och utgivning av Teknisk Anvisning TA (sida 135) RFL-P Utgivning av Flygsäkinformation (sida 138) RFL-P 7

8 Lista över gällande sidor Procedurnamn Procedurversion Procedurdatum RFL-P Utgivning av Operationell Order, OpO (sida 140) RFL-P Bevakning av underhållsutfall luftfartyg, Lättare underhåll (Linje-underhåll) (sida 145) RFL-P Bevakning av underhållsutfall luftfartyg, Tyngre underhåll (Base -underhåll) (sida 147) RFL-P Mötesfrekvens operatörens flygdriftmöten (sida 149) RFL-P Uh bevakning av ej monterade individuppföljda komponenter (sida 151) RFL-P Uh-bevakning ej monterad uppdragsutrustning RCE /MCE (sida 153) RFL-P Begäran om avsteg från Uh-program (sida 155) RFL-P Underhållsbevakning flygsäkerhetspåverkande markmateriel (sida 157) RFL-P Beställa underhåll luftfartyg internt (sida 159) RFL-P Beställa komponentunderhåll internt (sida 161) RFL-P Beställningsgenomgång underhållsbeställning luftfartyg (sida 163) RFL-P Checklista mottagande och accepterande av CRS-dokumentation (sida 166) RFL-P Driftsättning efter begränsad eller kortvarig underhållsåtgärd (sida 171) RFL-P Procedur och checklista för driftsättning efter bas underhåll (sida 174) RFL-P Procedur för KVA och information till Klargöringstjänst och flygning (sida 177) RFL-P FM CAMO ekonomilägeskontroll av FMV-Flygunderhållsredovisning (sida 179) RFL-P HKP Kontroll före flygning (sida 181) RFL-P Kontroll före flygning (ej HKP) (sida 183) RFL-P REK och kontroll av drivmedelskvalitet (sida 185) RFL-P Provtagning och analys drivmedelskvalitet (sida 188) RFL-P Beställa, klargöra, rapportera och kontrollera vapenlast (sida 190) RFL-P Operatörens beställning av vägning (sida 192) RFL-P Utförande av ändring i Massa & Balans för FMS-system och loggbok (sida 194) RFL-P Framtagning av Underlag för Massa & Balans i loggbok och planeringshjälpmedel (sida 195) RFL-P

9 Lista över gällande sidor Procedurnamn Procedurversion Procedurdatum RFL-P Procedur Operatörens internbeställning av kontrollflygning (sida 197) RFL-P Procedur Checklista inför beställning av kontrollflygning (sida 199) RFL-P Procedur Utvärdering av kontrollflygning och dokumentation (sida 201) RFL-P Kvalitetssäkring av leverantör (sida 203) RFL-P Resurser för revision av underhållsleverantörer (sida 207) RFL-P Övervakning underhållsprogrammets effektivitet (sida 209) RFL-P Godkännande av revisorer inom Fortsatt Luftvärdighet (sida 211) RFL-P Procedur för godkännande av AMO-kontrakt på luftlandsättningsmateriel (sida 214) RFL-P Checklista kontraktering underleverantör (sida 217) RFL-P 3.2 Kvalitetsrevision av luftfartyg (sida 219) RFL-P Internutbildning av luftvärdighetsgranskare (sida 222) RFL-P Resursplanering LV-granskning (sida 226) RFL-P 4.2 Granskning av luftfartygs dokumentation (sida 228) RFL-P 4.3 Fysisk granskning av luftfartyg (sida 230) RFL-P 4.4 Rekommendation till FLYGI vid import av luftfartyg (sida 233) RFL-P 4.5 Rekommendation till FLYGI vid utfärdande av ARC (sida 236) RFL-P 4.6 Utfärdande av granskningsbevis avseende luftvärdighet (ARC) (sida 238) RFL-P Förlängning granskningsbevis (ARC) genom verifiering kontrollerad miljö (sida 240) RFL-P Luftvärdighetsgranskande dokument, ansvar, bevarande och åtkomst (sida 242) RFL-P Rapport årlig analys av genomförda ARC (sida 245) RFL-P 9

10 RFL-P CT ledningsprocedur RFL-P CT ledningsprocedur Procedur fastställd: Procedurversion: Procedursida: P1.01 P Sid 1 (3) Utarbetad av (Namn, befattning): Fredrik Holmbom, CT Fastställd av (Namn, befattning (CT, CQ alt. TCM)): Fredrik Holmbom, CT Allmänt För att säkerställa ansvarskedjan fortsatt luftvärdighet under CT så ska CT uppgifter fördelas, ledas och följas upp. Syfte Rapportera flygsäkerhetssituationen inom varje system Skapa forum för att arbeta med utvecklingen av verksamhetsledningen och produktion. Säkerställa att alla ledningsuppgifter CT genomförs med tillräcklig kvalitet (hantera resursbrist och begränsningar) för att kunna garantera fortsatt luftvärdighet. Följa upp tillgänglighet och flygunderhållsproduktion. Delgivning av teknisk information och felyttringar. Delgivning av allmän information från FM Flygoperatör och PROD FLYG. Omfattning Personal som direkt lyder under CT avseende ledning fortsatt luftvärdighet. Ansvar CT 10 RFL-P

11 RFL-P CT ledningsprocedur Anvisningar för genomförande av uppgiftsfördelningen CT har olika metoder och forum att leda och följa upp verksamheten på. Dessa är: Uppgiftsdelegering och befattningsbeskrivning CT Ledningsmöte CT Flygsäk. rapport CT Funktionsmöte Rutin för genomförande Uppgiftsdelegering och befattningsbeskrivning Vid uppgiftsdelegering från överordnad (linjechef eller funktionsledning) ska denna accepteras av mottagande medarbetare skriftligen genom Uppgiftsdelegering- och befattningsbeskrivning.chef förvissar sig om att mottagaren innehar erforderliga kvalifikationer för aktuell uppgift. Om mottagande medarbetare uppfattar att uppgifter enl. uppgifts- och befattningsbeskrivning ej kan utföras återlämnar medarbetaren befattningsbeskrivningen med skriftlig motivering varför denna ej kan accepteras. Saknas kvalifikationer införs begränsningar i uppgiftställningen och insättande av åtgärdprogram övervägs. Utformning av åtgärdsprogram (kompletteringsutbildning) och arbetsgivarens resp..medarbetarens ansvar framgår av FM Personalinstruktion. CT Ledningsmöte Syftet är att delge information och leda och följa upp området fortsatt luftvärdighet. Forumet genomförs varje vecka, måndagar kl , via telefonkonferens/ VTC. Deltagare är CT, resp. TCM och C CT-stab. Ordförande vid mötet är CT. Protokoll för mötet skrivs. Flygsäkerhetsrapport Syftet är att rapportera flygsäkerhetsläget för respektive flygsystem och sker samtidigt för V-6.A och V-6.D-verksamhet. RFL-P 11

12 RFL-P CT ledningsprocedur Forumet genomförs varannan månad, exakt datum fastställs via skrivelse. Agenda för redovisningarna är följande: Avvikelsehantering Rapport om arbetsläget med tillsyns och/eller revisionsavvikelser, med referenser till avvikelserna. Resursbalans inom funktionen Redovisning av personalläget och materiel/flygplanläget. Vilka är de största bristerna? Vilka årgärder är vidtagna och vilken effekt har det fått/förväntas det få? Flygsäkerhetsarbetet Arbete med Flygsäkerhetsplanen Egna Flygsäkerhetsarbeten/aktiviteter Redovisning av DA-Bas (antal / fh) Rapporteringsvilligheten. Flygsäkerhetsläget Rapportering enligt mallen för flygsäkerhetsläget med skala 1-5 och färg tillsammans med utvecklande text. Övrigt Tidsschema: Stridsflyg och SK 60: kl TP: kl HKP: kl UAV: kl TCM FBM och C CT-stab deltar under hela dagen. Underlag utifrån agendan ovan ska skrivas och skickas in till CT senast två dagar innan mötets genomförande. Rapporterna genomför som VTC-möten. Ordförande vid rapporten är CT. Funktionsmöte Funktionsmöte syftar till att utveckla verksamhetsledningen av respektive verksamhets/ansvars-område (V-6.A och V-6.D) och produktionen. Därav kommer agendan och fokusområdet för varje möte variera, dock ska det sträva mot det överliggande syftet med forumet. Agendan fastställs av CT inför varje möte. Deltagare V-6.D: TCM för resp. flygsystem/funktion, C CT-stab Mötena genomförs separat för varje ansvarsområde, men de genomföras på samma ställe och tid för att möjliggöra dialog och samvaro under forumet. Funktionsmötena genomförs med sammankomster på olika verksamhetsställen inom Flygvapnet. 12 RFL-P

13 RFL-P CT ledningsprocedur Tidsschema: Dag 1, kl. 12:00-18:00, (lunch intagen innan mötesstart) Dag 2, kl. 08:00-15:00 Mötet räknas som periodisk träning för ledningspersonal inom fortsatt luftvärdighet Dokumentation om deltagande, övergripande syfte, nödvändiga anteckningar och aktivitetslista ska ske. Ordförande för mötet är CT. RFL-P 13

14 RFL-P TCM ledningsprocedur RFL-P TCM ledningsprocedur Procedur fastställd: Procedurversion: Procedursida: P1.01 P Sid 1 (2) Utarbetad av (Namn, befattning): Peter Malmberg, TCM STR F Fastställd av (Namn, befattning (CT, CQ alt. TCM)): Fredrik Holmbom, CT Allmänt För att säkerställa ansvarskedjan fortsatt luftvärdighet under TCM så ska TCM uppgifter fördelas, ledas och följas upp. Syfte Säkerställa att alla ledningsuppgifter TCM genomförs med tillräcklig kvalitet (hantera resursbrist och begränsningar) för att kunna garantera fortsatt luftvärdighet. Följa upp tillgänglighet och flygunderhållsproduktion. Delgivning av teknisk information och felyttringar. Omfattning Personal som lyder under TCM avseende ledning fortsatt luftvärdighet. Ansvar TCM 14 RFL-P

15 RFL-P TCM ledningsprocedur Anvisningar för genomförande av uppgiftsfördelningen TCM har olika metoder och forum för att leda och följa upp verksamheten på. Dessa är: Uppgiftsdelegering och befattningsbeskrivning TCM Planeringsmöten (kvartalsmöte) TCM F ledningsmöte Uppgiftsdelegering och befattningsbeskrivning Vid uppgiftsdelegering från överordnad (linjechef eller funktionsledning) ska denna accepteras av mottagande medarbetare skriftligen genom Uppgiftsdelegering- och befattningsbeskrivning.chef förvissar sig om att mottagaren innehar erforderliga kvalifikationer för aktuell uppgift. Om mottagande medarbetare uppfattar att uppgifter enl. uppgifts- och befattningsbeskrivning ej kan utföras återlämnar medarbetaren befattningsbeskrivningen med skriftlig motivering varför denna ej kan accepteras. Saknas kvalifikationer införs begränsningar i uppgiftställningen och insättande av åtgärdprogram övervägs. Utformning av åtgärdsprogram (kompletteringsutbildning) och arbetsgivarens resp..medarbetarens ansvar framgår av FM Personalinstruktion. TCM Planeringsmöten (kvartalsmöte) genomför kvartalsvis varvid ledningsuppgifter fortsatt luftvärdighet fördelas och följs upp. Uppgifterna fördelas mellan uppgiftsansvariga, UA: TCM, FL HL, C FSS, SI, PI. TCM F ledningsmöte genomförs via telebild/telefonmöte varje vecka Ordförande vid mötet är TCM. Deltagare UA. Rutin för genomförande Respektive TCM följer upp fördelning av uppgiftsansvar i ett exceldokument som förvaras på FM L:. hanteras enl. nedan: RFL-P 15

16 RFL-P C FSS ledningsprocedur RFL-P C FSS ledningsprocedur Procedur fastställd: Procedurversion: Procedursida: P1.0 P Sid 1 (3) Utarbetad av (Namn, befattning): Urban Nyman, C FSS Fastställd av (Namn, befattning (CT, CQ alt. TCM)): Peter Malmberg, TCM STR F Allmänt För att säkerställa ansvarskedjan fortsatt luftvärdighet under C FSS så ska C FSS uppgifter fördelas, ledas och följas upp. CFSS är även lokal verksamhetsledare för fortsatt luftvärdighetsfunktionen och ansvarar för att bevaka att uppgifterna för detta genomförs med tillräcklig kvalite och kapacitet. I detta att även bevaka att FMV tjänsteleverantör genomför beställda tjänster eller rapporterar begränsning. Syfte Följande syften finns med proceduren: Säkerställa att Flygsystemsektionens ledningsuppgifter genomförs med tillräcklig kvalitet (hantera resursbrist och begränsningar). Säkerställa att FSS organisationen är rätt utbildad, har tillräckligt med resurser för att lösa ställda uppgifter och att det finns en personlig uppgiftsdelegering och befattningsbeskrivning till all personal som lyder under C FSS. Följa upp operatörens tillgänglighet och flygunderhållsproduktion. Delge information av teknisk information och felyttringar inom luftvärdighetskedjan Delge allmän information från FM Flygoperatör och PROD FLYG inom FSS. Omfattning Personal som lyder under C FSS avseende ledning fortsatt luftvärdighet. 16 RFL-P

17 RFL-P C FSS ledningsprocedur Ansvar C FSS Anvisningar för genomförande C FSS har olika metoder och forum för att leda och följa upp verksamheten på. Dessa är: Uppgiftsdelegering och befattningsbeskrivning FSS morgonmöte FSS SI/PI-möte FSS APT FSS Drift- o Teknik möte FSS UH-läges möte Uppgifterna är C FSS ansvar men delegeras till underställda beroende på art. Rutin för genomförande Uppgiftsdelegering och befattningsbeskrivning Vid uppgiftsdelegering från överordnad (linjechef eller funktionsledning) ska denna accepteras av mottagande medarbetare skriftligen genom Uppgiftsdelegering- och befattningsbeskrivning.chef förvissar sig om att mottagaren innehar erforderliga kvalifikationer för aktuell uppgift. Om mottagande medarbetare uppfattar att uppgifter enl. uppgifts- och befattningsbeskrivning ej kan utföras återlämnar medarbetaren befattningsbeskrivningen med skriftlig motivering varför denna ej kan accepteras. Saknas kvalifikationer införs begränsningar i uppgiftställningen och insättande av åtgärdprogram övervägs. Utformning av åtgärdsprogram (kompletteringsutbildning) och arbetsgivarens resp. medarbetarens ansvar framgår av FM Personalinstruktion. FSS Morgonmöte Syftet är att delge information avseende Luftvärdighets- o Allmän info samt och leda och följa upp området fortsatt luftvärdighet för all personal under C FSS inkl FMV konsulter. Mötet genomförs varje morgon ca min. Berör all personal under C FSS samt FMV Konsulter. RFL-P 17

18 RFL-P C FSS ledningsprocedur FSS SI/PI-möte Syftet är skapa en gemensam och djupare bild över luftvärdigheten på de mtrlsystem som FSS representerar samt skapa underlag för C FSS till TCM ledningsmöte. Respektive SI redogör för luftvärdighetsläget inom sitt ansvarsområde och utbyter erfarenheter, PI redovisar aktuellt underhållsläge för aktuellt mtrlsystem. Även verksamhet som berör FSS tas upp tex övningar och flygenhetens behov av RCE mm. Mötet genomförs en gång per vecka, ca 1h Berör alla SI och PI som C FSS funktionsleder. FSS APT APT ska följa de riktlinjer som FM beslutat där samverkansavtalet är basen, verksamheten ska vara i fokus på mötet. Inom fortsatt luftvärdighet är det lämpligt att ta upp frågor som resursbalans, utbildningar, arbetsmiljö, samarbete, verksamhet mm. I möjligaste mån ska arbetsgruppen själv lösa de problem som lyfts upp på mötet, om befogenheter och/eller resurser saknas så ska frågan föras vidare, antingen i linjen eller i funktionsledningen. Mötet genomförs en gång i månaden, ca 1h. Berör all personal under C FSS, FMV konsulter kan delta på C FSS inbjudan. Mötet ska protokollföras. FSS Drift- o Teknikmöte Syftet är att utbyta information med intern underhållsresurs inom FM flygoperatör (FU) så att FSS får en uppfattning om statusen på mtrlsystemet. Fu redovisar luftvärdighetsläget på enheten och FSS informerar och ger direktiv om luftvärdighet. Huvudsakligen avhandlas teknisk information, allt från problem med en viss UE till införande av större modifieringar. Driftsfrågorna fokuseras på förebyggande underhåll och driftsuppföljning. Luftvärdighets påverkande fel och brister är det som ska prioriteras i informationsutbytet Mötet kan även punktas upp så olika ämnesområden blir belysta tex. Kommande övningar-baseringar Tekniska fel Klargöring Underhållsrelaterade problem Sidoverkstäder tex Säkmat, Vapen, däck etc 18 RFL-P

19 RFL-P C FSS ledningsprocedur FSS UH-lägesmöte FSS PI får en redogörelse avseende underhållsläget på de individer som han/hon har luftvärdighetsansvar för avseende förebyggande underhåll. Berör FSS PI och de underhållsutförare som utför bakre/tyngre underhåll på individer som PI beställt UH på. Mötet sker en gång per vecka. RFL-P 19

20 RFL-P Periodisk träning RFL-P Periodisk träning Procedur fastställd: Procedurversion: Procedursida: P1.0 P Sid 1 (3) Utarbetad av (Namn, befattning): Bengt Saleryd, B-G Lahti, QI Teknik Fastställd av (Namn, befattning (CT, CQ alt. TCM)): Fredrik Holmbom, CT Allmänt Proceduren beskriver planering, genomförande och uppföljning av periodisk träning enligt RFL Syfte Vidmakthålla formell kravuppfyllnad för personal enligt RFL samt RFL 2.6 Omfattning Proceduren omfattar periodisk träning av personal för fortsatt luftvärdighet, revisorer, serviceansvarig, klargöringsansvarig och befälhavare. Ansvar Ansvar för planering, ekonomi och uppföljning enligt tabell se nästa sida. 20 RFL-P

21 RFL-P Periodisk träning Ansvar för planering, ekonomi och uppföljning enligt tabell 1. Generell träning 1.1 Tillgängliggöra deltagande personal inkl övr rörliga lönekostnader. 1.2 Planering (kallelse, lokal, agenda, föredragande, ekonomi). G A S Aktivitet CT Chef CTstab CTstab PersHl TCM Lokal chef Föredragande RFL. A Föredragande FM Flygoperatör Procedurmanual Föredragande Underhålls-programmet för aktuella luftfartyg Föredragande Ny typ av luftfartyg. A Föredragande Organisation. A Föredragande Ny utrustning och modifierade system. 2. Periodisk träning med flygoperatörsinriktning Träning av Serviceansvarig; tillgängliggöra deltagande personal inkl övr rörliga lönekostnader Träning av Serviceansvarig; planering (kallelse, lokal, agenda, föredragande, ekonomi) Träning av Klargöringsansvarig; tillgängliggöra deltagande personal inkl övr rörliga lönekostnader Träning av Klargöringsansvarig; planering (kallelse, lokal, agenda, föredragande, ekonomi) Träning av befälhavare; tillgängliggöra deltagande personal inkl övr rörliga lönekostnader Träning av befälhavare; planering (kallelse, lokal, agenda, föredragande, ekonomi). A A G G G A A A A RFL redaktör A L CF A L FUchef A A RFL-P 21

22 RFL-P Periodisk träning Ansvar för planering, ekonomi och uppföljning enligt tabell forts, Aktivitet CT Chef CTstab CTstab PersHl TCM Lokal chef RFL redaktör L CF L FUchef 3. Bränsle 3.1 Träning Bränslekontroll; tillgängliggöra deltagande personal inkl övr rörliga lönekostnader A 3.2 Träning Bränslekontroll; planering (kallelse, lokal, agenda, föredragande, ekonomi). A 4. Systemsäkerhet med bränsletankar och elsystem 4.1 Materielsystemvis träning systemsäkerhet; tillgängliggöra deltagande personal inkl övr rörliga lönekostnader A 4.2 Materielsystemvis träning systemsäkerhet; planering (kallelse, lokal, agenda, föredragande, ekonomi). A 5. Human factors för kvalitetsrevisorer 5.1 Träning av kvalitetsrevisorer; tillgängliggöra deltagande personal inkl övr rörliga lönekostnader A 5.2 Träning av kvalitetsrevisorer; planering (kallelse, lokal, agenda, föredragande, ekonomi). G A S S 6. Uppföljning Individuppföljning (inom 24 mån) A Förande av sammanställning över deltagande personal pkt 1 och 5 ovan. A S N/A: Ej tillämpbart A: Ansvarig för att aktiviteten utförs G: Skall godkänna aktiviteten S: Stöd till aktiviteten I: Information om aktiviteten Anvisningar för genomförande av uppgiftsfördelningen Chef CT-stab är sammanhållande för periodisk träning inom fortsatt luftvärdighet och ansvarar för utveckling av denna procedur. 22 RFL-P

FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen. VHB MAL Malmens Flygplats ESCF Verksamhetshandbok

FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen. VHB MAL Malmens Flygplats ESCF Verksamhetshandbok FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen MAL Malmens Flygplats Verksamhetshandbok Sida 1 av Innehåll 1 SÄNDLISTA OCH RÄTTNINGSTJÄNST... 5 1.1 RÄTTNINGSTJÄNST OCH UPPDATERING... 5 1.2 SÄNDLISTA... 5 2 ALLMÄNT...

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Innehåll Bilaga 3. Anvisningar... 1 3.1 Genomförande av

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor Förord Att bekämpa korruption i biståndet är en prioriterad arbetsuppgift för Sida. I Sidas regleringsbrev kan man läsa att Sida ska vidta åtgärder

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om blodverksamhet Beslutade den 12 oktober 2006. LVFS 2006:16 Utkom från

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Kvalitetssäkring av provanalys inom FBD

Kvalitetssäkring av provanalys inom FBD Projektrapport Kvalitetssäkring av provanalys inom FBD Linn Farhadi, Sandra Rodin, Sara Ehrs, Lina Thebo, Per Wikström, Roa Salman FBD 2010/5 Abstract Forum for Biopreparedness Diagnostics (FBD) is a collaborative

Läs mer

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2

Läs mer

Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade

Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade Inger Blomberg 2013-05-06 Dnr 2012-677 Verkställande direktören Marianne Sandén Ljungberg Mazars SET Revisionsbyrå AB Mäster Samuelsgatan 56 111 83 STOCKHOLM Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade

Läs mer

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd Högskolan i Halmstad IT-RÅDET PROTOKOLL fört vid sammanträde 2/2011 2011-05-03 Tid 13.00 - Plats Faculty Club, styrelserummet Närvarande ledamöter Lasse Hagestam (Ordförande) Henrik Barth Göran Ericson

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem 2013-11-25 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 11-11528 och 12-4167 Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem Finansinspektionen

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 14 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office 365 (UN 2015.034) Beslut

Läs mer

Normsamling för den kommunala sektorn

Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn SKYREV, Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, 2013. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729)

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde PROJEKTRAPPORT NR 04/2013 N Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetslöshetskassornas e-tjänster

Arbetslöshetskassornas e-tjänster 2006-02-13 Dnr 2004/3284 2006:3 Arbetslöshetskassornas e-tjänster 2 Denna rapport redovisar en översyn som IAF under år 2004 och 2005 har gjort av kassornas e-tjänster och av regelverket för e-tjänsterna.

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer