Frivilliga Radioorganisationen. Uppdrag inom samhällets krisberedskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frivilliga Radioorganisationen. Uppdrag inom samhällets krisberedskap"

Transkript

1 Frivilliga Radioorganisationen Uppdrag inom samhällets krisberedskap

2 Uppdrag i samhällets krisberedskap NSE, Nationella Sambandsenheter MOLOS, Mobilt Lednings- och Sambandsstöd Trafikverket Lokala avtal med kommuner och länsstyrelser 2

3 NSE NSE-signalister Uppdragsgivare MSB Personalpooler med FRO ego-avtal För insatser åt kommuner, länsstyrelser, landsting, myndigheter m.fl. efter framställan. Ersätter tidigare RSG 3

4 Kommun Kommunsignalister Uppdragsgivare Kommuner Personalpooler med FRO ego-avtal För sambandsinsatser inom aktuella kommuner efter framställan. 4

5 MOLOS MOLOS-signalister Uppdragsgivare Svenska Kraftnät Utpekade uppgifter, men normala avtal. För bruk främst inom elreparationsinsatser men kan efter framställan även utnyttjas i andra uppdrag. 5

6 Trafikverket TRV-signalister Uppdragsgivare Trafikverket Utpekade uppgifter, men normala avtal. För insatser åt olika samhällsfunktioner efter begäran till TRV 6

7 Avtal FRO/Uppdragsgivare/Medlem Ord.arbetsgivare FRO EGO-avtal FRO-medlem Påskrift på EGO-avtalet Samverkansavtal Tjänstgöringsavtal Uppdragsgivare 7

8 Utbildning Allm MSB-utbildning krishantering (3-4 dagar) Grundutbildning GU Civil 14 dagar Sambandsledare Sbled Civil 14 dagar Elsäkerhetskurs 4EL 3 dagar Kompletteringskurs RAKEL 3 dagar Kompletteringskurs KV/Sat 3 dagar Repetitionskurs RU Civil NSE 6 dagar Repetitionskurs RU MOLOS Teknik 4 dagar Tjänstegrensspecifika utbildningar t.ex. antennkunskap, specialfordon samt organisatoriska kurser. 8

9 FRG, Frivilliga resursgrupper Ej FRO-uppdrag Uppdragsgivare Kommun Personliga avtal med resp kommun Olika kommuner, olika avtal. Administreras av Civilförsvarsförbundet FROare tjänstgör med internsambandet vid de insatser som FRG utnyttjas för. 9

10 NSE, Nationella Sambandsenheter FURA-krav Förmåga - Uthållighet - Rörlighet - Anspänningstid Rutiner för kvalitetssäkring Fastställda utlarmningsrutiner Fastställda ersättningar Fastställda utbildningskrav Fastställd utrustning Årliga övningstillfällen Enhetliga tjänstgöringsavtal Samverkan med MTE, MOLOS & TRV 10

11 NSE FURA-krav Förmåga Enheten skall kunna: 1. Lokalt bygga RAKEL-täckning via gateway/repeater med egen strömförsörjning på 2 platser inom ett län. 2. Bygga datanät på 3 platser samtidigt, kopplade till befintliga nät. 3. Betjäna befintliga sambandsmedel på 3 platser med en operatör vid varje plats (RAKEL, VHF-radio etc) 4. I en akut situation (kris) kunna genomföra utbildning på främst RAKEL på 2 platser samtidigt 5. Upprätta ersättningssamband med HF / Inmarsat. 6. Bistå med förstärkning för GSM/UMTS (motsv.) på 2 platser samtidigt med egen strömförsörjning, beroende på områdets storlek. (Ev. Framtida uppdrag. Utrustningen tillhandahålles genom aktuella operatörer och PTS-NTSG.) 11

12 NSE FURA-krav Uthållighet enheten skall kunna verka under minst 10 dygn. Gruppen skall administrera skifttjänstgöring, mat och boende själva, samt ordna sitt eget internsamband. Rörlighet enheten skall primärt kunna täcka en verkningsradie av minst 15 mil från enhetens utgångspunkt. (Ej personalens bostadsorter.) Anspänningstid enheten skall kunna påbörja transport inom 8 timmar (första tjänstgöringsomgången, inkl materiel) 12

13 Personal Varje NSE består av 36 personer med samma grundutbildning. Av dessa utgör 4 personer en ledningsgrupp bestående av: Sambandsledare Stf sambandsledare Logistikansvarig Stf logistikansvarig vilka kompletteringsutbildas för sin uppgift. Personalen i ledningsgruppen skall turas om att vara tillgängliga för insatsbegäran. Vid begäran om insats, skall denna person larma erforderlig personal. 13

14 Kravprofil för NSE-personal Skall vara i sådan fysisk och psykisk kondition att tilldelade uppgifter kan utföras på ett fullgott sätt. Skall vara medlem i FRO, och ha tecknat ett FRO-ego-avtal. Skall inte vara avtalsbunden i något annat frivilliguppdrag, exempelvis hemvärnet, FRG eller gentemot annan myndighet. Skall ha en sådan livssituation att medverkan i skarpa insatser med kort inställelsetid och övningar är möjlig. Bör vara i god fysisk och psykisk kondition allmänt. Meriterande är att ha medverkat på annat sätt i stöd till krisberedskapen. 14

15 Kravprofil för NSE-ledare, utöver kraven på övrig personal. Skall vara stresstålig Skall ha ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Skall vara medveten om att uppdraget kan kräva en större arbetsinsats än vad som är aktuellt för en frivillig utan ledaruppdrag. Bör uppvisa en prestigelös och diplomatisk framtoning. Bör ha tidigare dokumenterad ledarskapserfarenhet med goda vitsord. Bör tidigare ha medverkat i stöd till krisberedskapen. Meriterande är genomförda ledarskapsutbildningar. Meriterande är erfarenhet av ledarskap inom krisberedskapen. Meriterande är kunskap om krishanteringssystemet. 15

16 Materieltilldelning (preliminär) 2st Inmarsat-stationer MT 2st HF-stationer MT 2st RAKEL gateway-repeatrar inkl antennmateriel av universell typ. 6st Dataswitchar 3st VDSL-modemsatser 1st TP-kabelsats (32st kablar med olika längder samt kabel, kontakter & verktyg) 3st Fältkabel DL1000 (motsv), (bärmesar, linjestänger, linjeväskor?) 2st Reservelverk (3-4 kva) MT 8st Bilbatterier med laddare 2st Datorer för Inmarsat 1st Dator för ledningsgruppen (med bl.a. RIB) 5st Radiostationer B96 MT 5st Radiostationer P504 MT 2st Radiostationer C54 MT 2st Radiostationer C52 MT 2st Högantenner typ R70 (0976:00 M ) 2st Skivkonantenner M med rörmast 8m M st Mobilantenner med magnetfot typ R72 (16513 M ) 4st RAKEL-terminaler Verktygssatser, västar och övrig igenkänningsmateriel 16

17 NSE resurser på utgångsorten Förråd för fastställd materiel (separat förråd, men kan vara samlokaliserat) Transportresurser (egna eller avtalsbundna) 17

18 Sambandsledaren, eller den han delegerar ansvaret till, skall.. Tillse att batterierna underhållsladdas och kontrollmätes. Tillse att reservelverken har bränsle. Tillse att all utrustning är komplett och fungerar. Utrustningen är samlad, och redo att lastas. 18

19 Sambandsledaren ansvarar för.. att enhetens personal har fått rätt utbildning. att enhetens personal har rätt avtal. att enhetens personal genomför rätt övningstillfällen. att enheten blir sammansvetsad. att larmlistorna hålles uppdaterade. att all personal trivs med sin uppgift. Sedan måste personalen göra sin del. 19

20 Utgångsorter NSE Etapp 1 NSE Skåne, Västkusten & Värmland Placeringsorter: Hässleholm, Borås & Karlstad Etapp 2 NSE Östra Småland & Mälardalen Placeringsorter: Västervik & Enköping Etapp 3 NSE Norra Sverige Placeringsorter: Borlänge, Östersund, Sundsvall, Umeå & Boden Vid MSB prioritering gäller förutom lämpliga trp-vägar, aktionsradie och tider, även att inte etablera i storstadsområdena, samt att i möjligaste mån sametablera med MTE och MOLOS. De första Motor- & Transportenheterna (MTE) är stationerade i Borås, Hässleholm & Eksjö. 20

21 Samordning med Svenska Kraftnät MOLOS-enheterna är stationerade: Elsamverkansområden 1. Boden 2. Sundsvall (Njurunda) 3. Borlänge 4. Boxholm/Eksjö 5. Järfälla 6. Trollhättan 7. Karlskrona 8. Åsbro 21

22 Samordning med TRV? 2st Chefsvagnar, i Sollefteå & Jönköping 2st Sambandsvagnar i Borlänge 22

23 Ersättningar Årlig ersättning för personal i ledningsgruppen är i enlighet med KBMFS 2003:3 och delvis HFRIV 1000:- och dessutom funktionärsarvode 12 resp 7% av prisbasbeloppet enligt 1962:381. Vid utbildning följs utbildande organisations normala bestämmelser. Vid räddningstjänstinsats, ersättning för resa, uppehälle, arbete och tidsspillan, enligt gällande kollektivavtal för deltidsbrandman. Vid övrig insats till stöd för samhällets krisberedskap, skall ersättningen regleras i tjänstgöringsavtalet, men normalt följa pkt.ovan. 23

24 NSE & MOLOS-enheter Boden NSE och MOLOS 1 Umeå NSE Östersund NSE Sundsvall (Njurunda) NSE och MOLOS 2 Borlänge NSE och MOLOS 3 Enköping NSE Järfälla MOLOS 5 Karlstad NSE Åsbro MOLOS 8 Trollhättan MOLOS 6 Boxholm / Eksjö MOLOS 4 Borås NSE Västervik NSE Karlskrona (Rosenholm) MOLOS 7 Hässleholm NSE 24

25 Vad händer nu? 3 första enheterna formellt bildade Formellt bildande av ytterligare 2 enheter Rekrytering i samarbete mellan förbund och NSE Materieltilldelning 5 NSE Fortsatt arbete med återstående 5 NSE 25

26 Är vi beredda? 26

Handlingsprogram 2011-2014

Handlingsprogram 2011-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.32) Handlingsprogram 2011-2014 enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Dokumenttyp Styrdokument Ämnesområde Räddningstjänst, intern säkerhet och krisberedskap Ägare/ansvarig

Läs mer

ELSAMVERKAN VID STORSTÖRNING

ELSAMVERKAN VID STORSTÖRNING EN RAPPORT FRÅN SVENSK ENERGI ELSAMVERKAN VID STORSTÖRNING Strategisk, taktisk och operativ samverkan vid störningar i elförsörjningen Januari 2015 ELSAMVERKAN VID STORSTÖRNING STRATEGISK, TAKTISK OCH

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26

Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26 Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26 Sändlista Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Internt (Plan och Stabsinstruktion) Landshövding Länsråd Informationschef Stabschefer

Läs mer

Hur fungerar chefskap på Sahlgrenska Universitetssjukhuset? information för SU:s AT-läkare

Hur fungerar chefskap på Sahlgrenska Universitetssjukhuset? information för SU:s AT-läkare Hur fungerar chefskap på Sahlgrenska Universitetssjukhuset? information för SU:s AT-läkare Problembild Vården behöver fler duktiga, motiverade och kunniga ledare. MEN - många unga läkare tappar intresset

Läs mer

Det här vill vi Det moderna samhällets sårbarhet

Det här vill vi Det moderna samhällets sårbarhet Det här vill vi Det moderna samhällets sårbarhet I. Inledning Inför regeringens aviserade proposition till riksdagen om landets krisberedskap finns skäl för Civilförsvarsförbundet att sammanfatta sina

Läs mer

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan 2009-02-01 Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan Bakgrund Stockholms Idrottsförbunds fick 1 juli 2007 i uppdrag att ge idrottsföreningar möjligheten

Läs mer

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell för planering kbm rekommenderar 2007:3 kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell

Läs mer

Utvärdering av stormen Per aktörsvisa sammanställningar av intervjuer och analyser

Utvärdering av stormen Per aktörsvisa sammanställningar av intervjuer och analyser Detta dokument är ett av underlagen till Energimyndighetens rapport Utvärdering av stormen Per Konsekvenser och lärdomar för en tryggare energiförsörjning, ER 2007:37. Utvärdering av stormen Per aktörsvisa

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Räddningstjänst i samverkan. Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer

Räddningstjänst i samverkan. Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer Räddningstjänst i samverkan Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter och samverkande organisationer Räddningstjänst i samverkan Ansvar och uppgifter för räddningstjänstansvariga myndigheter

Läs mer

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Utbildning inom kris- medling & katastrofhantering

Utbildning inom kris- medling & katastrofhantering Utbildning inom kris- medling & katastrofhantering Ett ny unik utbildning som baseras på behovet av att förbättra svenska insatser inom kris- medling och katastrofhantering både nationellt och internationellt

Läs mer

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka 1 Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka Länsstyrelsen Strålsäkerhets myndigheten Nationell beredskapsplan Myndigheten för samhällskydd och beredskap Övriga myndigheter Innehåll

Läs mer

Innehållsförteckning. Teknikkurs för ungdomar

Innehållsförteckning. Teknikkurs för ungdomar Nr 3, september 2014 FROnytt Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar -Värdegrundskurs i Uppsala Signalister på Frösön FRO deltog under Radioaktivitet i Boden

Läs mer

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Omslagsbilden: Örnsköldsvik är en av de kommuner som satsat på en bred anslutning till Rakel. Jonas Hägglund, brandingenjör

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier 2015-03-06 2014/1936 Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet Innehåll 1 Uppdraget och dess genomförande... 5 1.1 Uppdragsbeskrivning...

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället kbm rekommenderar 2006:3 kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten

Läs mer

Krisberedskap så funkar det. Att förbereda sig på det värsta

Krisberedskap så funkar det. Att förbereda sig på det värsta Krisberedskap så funkar det Att förbereda sig på det värsta 7 tips före krisen 1) Förvänta dig det oväntade. Genom att vara medveten om att du kan hamna i en nödsituation ökar du din förmåga att hantera

Läs mer

Vård och omsorg 2011-04-19 Beställarenheten Dnr VON 85/11

Vård och omsorg 2011-04-19 Beställarenheten Dnr VON 85/11 1 Vård och omsorg 2011-04-19 Beställarenheten Dnr VON 85/11 BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE LSS, Gruppbostad och Servicebostad INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 3 maj 2011 (

Läs mer

Sammanställning - enkätundersökning av livsmedelssektorns krisberedskapsförmåga

Sammanställning - enkätundersökning av livsmedelssektorns krisberedskapsförmåga Enkätundersökning av Livsmedelsverket livsmedelssektorns Rådgivningsavdelningen krisberedskapsförmåga Rådgivningsenheten 2013 Sammanställning - enkätundersökning av livsmedelssektorns krisberedskapsförmåga

Läs mer

SSA Befattningsbeskrivningar

SSA Befattningsbeskrivningar SSA Befattningsbeskrivningar Antagna av SSA styrelse 2007-09-09 1 Nästa revision senast 2008-05-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Kassaförvaltare... 7 Ledamöter...

Läs mer

Manual oljeskyddsplan En handbok för att upprätta en oljeskyddsplan för kommunen

Manual oljeskyddsplan En handbok för att upprätta en oljeskyddsplan för kommunen Manual oljeskyddsplan En handbok för att upprätta en oljeskyddsplan för kommunen Sidan 1 av 31 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte 3 2 Läshänvisning 4 3 Oljeskyddsberedskap inom den egna kommunen

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer