Tec Dispersionssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tec Dispersionssystem"

Transkript

1 Tec Dispersionssystem Monteringsanvisning för Tec Dispersionssystem. Målningsbart tätskikt. Ånggenomgångsmotstånd större än s/m. 1

2 Tec Dispersionssystem Målningsbart tätskikt Vad är Tec Dispersionssystem? Tec Dispersionssystem är ett målningsbart tätskiktssystem med en ångtäthet på mer än s/m. Det målningsbara tätskiktet säkerställer på ett ekonomiskt sätt tätheten på icke fuktkänsliga konstruktioner. Systemet är framtaget för lätt och snabb applikation genom att det rollas eller penslas på i omgångar på ytan som ska tätas. Systemet är särskilt framtaget för tunga konstruktioner som betong och putsade eller spacklade murverk, men fungerar också på regelverksväggar som behöver tätas mot vatten stänk, exempelvis väggar utanför en radie om 1 m från dusch eller badkar. Godkänt system När det gäller våtrum så finns det branschregler som reglerar detaljkrav och är en förlängning av BBR Boverkets bygg reg ler, vilka reglerar det lagstadgade funktionskravet vid nybyggnation. Systemet är testat för gällande branschregler för att säkerställa systemets funktion och skydda byggnaden mot vattenskada och fuktskada med eventuella hälso- och ekonomiska problem som följd. Systemet kontrolleras regelbundet och får inte förändras utifrån sina godkännanden. Detta innebär att man inte kan kombinera produkter fritt efter eget tycke utan att äventyra systemets slutgiltiga funktion. Det här innebär också att Weber som materialleverantör säker ställt att systemet fungerar om arbetsutförandet varit utfört enligt gällande branschregler och monteringsanvisning. Värdet på ditt hus eller din lägenhet kan höjas Om du köper ett hus eller lägenhet så fråga om våtrumsinstallationerna utförts i enlighet med Byggkeramikrådets eller GVKs branschregler och Säker Vatteninstallation, om så är fallet så kan du känna dig lugnare. Likadant om du ska sälja din bostad, berätta för din mäklare att våtrumsinstallationerna följt Byggkeramikrådets branschregler och Säker Vatteninstallation. Det kan höja värdet på bostaden. Hemförsäkringen Om man följt branschreglerna så har man de bästa förutsättningarna för att få hjälp från försäkringsbolaget. Tänk på att informera ditt försäkringsbolag när du renoverat ditt våtrum. VVS-installationer Gällande VVS-installationer i våtrum så gäller branschreglerna Säker Vatteninstallation. De harmoniserar med de anvisningar för installationer som finns i Byggkeramikrådets eller GVKs branschregler och betraktas i dag som fack manna mässigt utförande. Ansvaret för att detta uppfyllts, är kontrollerat och dokumenterat ligger hos ansvarig för VVS-installationer. Förutsättningar Denna monteringsanvisning gäller för tätskikt på golv och väggar i bostäder och jämförbart, inomhus, med ytskikt av keramiska plattor, i våtutrymmen såsom badrum, duschrum, 2

3 Innehåll toaletter och tvättstugor. Såväl nyproduktion som renovering avses. Anvisningarna gäller endast för keramiska beläggningar och beklädnader med fästmassa, bearbetad med tand spackel enligt så kallad tunnskiktsteknik. Belastning in skränker sig till gångtrafik. Systemet ska ej installeras på underlag med tillskjutande fukt. I badrum förutsätts standardbadkar. Vid val av större badkar rekommenderas att en anpassad dimensionering utförs. Weber förutsätter att materialval är utfört enligt Weber Våtrumguide del 1 Upphandling, projektering och materialval och att allt arbete som föregår appliceringen av aktuellt tätskiktssystem är utfört i enlighet med Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. All montering och byggnation ska utföras enligt respektive produkt/systemleverantörs monteringsanvisningar samt aktuella produktblad, vilka bör bifogas av arbetsledare undertecknad egenkontroll/kvalitetsdokument som överlämnas till beställare/brukare efter avslutat arbete. Där behov av skarvning mellan tätskikt förekommer vid nyinstallation, exempelvis på grund av zonindelning, görs detta enligt kompletterande anvisning som finns på sida 11. Alla tider som anges gäller vid +20 C och <65% relativ luftfuktighet. Materialet bör för bästa resultat innan påbörjat arbete lagras så att detta har samma temperatur som miljön det ska installeras i. För skötselanvisning för plattsatt konstruktion, tveksamheter eller övriga frågor är du välkommen att besöka vår webbplats se eller kontakta din närmaste Weber-återförsäljare. Montering av Tec Dispersionssystem 4 - Åtgångar och produkter i systemet 4 - Tillbehör 4 Torktider för applicerade komponeneter 5 - Tec Tec 2 5 Rekommenderade verktyg 5 Anslutning av tätskikt på vägg mot plastmatta på golv 5 Tätskiktsapplikation på vägg 6 Tätskiktsapplikation på golv 7 Reparation av tätskikt 9 - Reparation av skador på tätskiktssystemen innan plattsättning 9 - Reparation av ytskikt/byte av platta 9 Anslutning mot golvbrunn och efterföljande arbete 9 - PURUS 9 - JAFO 10 - Blücher 10 - Faluplast 11 Skarvning mellan vätsebaserat tätskikt, folie eller skiva 12 - Utförande av skarvning 12 - Alternativ skarvning mellan Tec Folie och annat Weber våtrumssystem 12 Plattsättning 13 - Lämpliga fästmassor 13 - Lämpliga fogmassor 13 - Mjukfogning 13 - Mjukfogning får ej utföras i 13 Håltagning och infästningar 13 Montering av duschvägg 14 - Enkel anpassning 14 - Låg duschvägg 14 - Skarvning av Litex våtrumsskiva som väggelement 14 Vägghängd toalett 14 Inbyggnad av vägghängd toalett 14 Materialåtgång 15 Zonindelning 16 Anteckningar 17 3

4 Montering av Tec Dispersionssystem Utfört arbete verifieras i checklista för egenkontroll, för exempel se Systemet är redo för plattsättning tidigast 12 timmar efter avslutad installation på vägg och/eller golv. Applicering av tätskiktsprimer. Bakfall på golvytan kan aldrig åtgärdas efter att tätskiktet lagts. Åtgärda därför underlaget innan tätskiktet appliceras om angivna krav ej uppfylls. Plattsättning på vägg innan tätskiktsapplikation på golvet utförs är att föredra då tätskiktet annars kommer att belastas under denna period. Ska tätskiktsapplikation i hela utrymmet utföras före plattsättning rekommenderas skyddstäckning av golvet om detta inte beläggs med plattor före väggarna. Tec Tätremsa. Åtgångar och produkter i systemet Vid installation ska det säkerställas att nedanstående mängder är den minsta mängd som appliceras per m 2. (Med vinklar menas horisontella och vertikala inner- och ytterhörn, golv-/väggvinkel och liknande). Produkter Åtgång Ånggenomgångsmotstånd Tec 1 min 0,25 kg/m 2 (2,0 dl) > s/m min 0,15 kg/m 2 (1,2 dl) > s/m Tec 2 min 1,0 kg/m 2 (0,8 lit) Tec Tätremsa Skivor 600 mm breda: 1,7 x (väggytan) + längd på samtliga vinklar Tec Tillbehör: Tec Brunnsmasnchett, Tec Ytterhörn, Tec Innerhörn, Tec Rörmanschetter. Skivor 900 mm breda: 1,2 x (väggytan) + längd på samtliga vinklar Skivor 1200 mm breda: 0,9 x (väggytan) + längd på samtliga vinklar Tabell 1: Åtgångar och produkter i systemet. Tillbehör Tec Brunnsmanschett 1) Tec Innerhörn Tec Rörmanschett 2x24-32 och 3x24-32 m.m. Tec Ytterhörn Tec Rörmanschett mm Tec Rörmanschett 2x mm Tec Rörmanschett 3x mm Tec Rör- och avloppsmanschett mm Tec Rör- och avloppsmanschett mm 1) Ska golvränna användas se Webers Golvbrunnsguide för golvrännor. 4

5 Torktider för applicerade komponenter Tec 1 Appliceras vått i vått i minst 2 skikt, med minst 15 minuters mellanrum. Torktid innan applicering av tätskikt minst 40 minuter. Tec 2 Torktid per lager minst 4 timmar. Plattsättningsbar tidigast 12 timmar, efter sista skiktet. Rekommenderade verktyg Engångsroller 180 mm bred, ej korthårig. Tec 1 tätskiktsprimer måste appliceras i minst 0,25 kg/m 2 för ånggenomgångsmotstånd större än s/m. Elementroller 100 mm bred, ej korthårig. Elementpensel 70 mm bred. Tapetverktyg, kniv, sax och förlängningsskaft. Tapetverktyg och även elementpensel används vid monteringen av förseglingar och manschetter. Anslutning av tätskikt på vägg mot plastmatta på golv (a) Täck golvet innan tätskiktsarbetet påbörjas. Maskera min 50 mm ned på mattuppviket för att förhindra att tätskiktet rinner ner på mattan, se bild A. Rekommenderade verktyg. (b) Vid behov spacklas anslutningen till mattkanten med Set 610, 611, 612 eller 630, Weber Väggspackel 0-50 Snabb Fin eller Maxfix (0 15 mm) så att kanten mot plastmattan i övergången mellan tätskikt och matta blir mjuk. (c) Slipa mattuppviket med ett fint sandpapper. (d) Applicera Tec 1 enligt punkt 1 under Tätskiktsapplikation på vägg, ner över mattkanten och låt torka. (e) Pensla eller rolla Tec 2 på väggen och ner på maskeringstejpen så att full täckning bakom tätremsan erhålls. Bild A: Maskera mattan minst 50 mm ner på mattuppviket och slipa ytan ovanför med sandpapper. (f) Montera sedan Tec Tätremsa horisontalt med överlapp på minst 30 mm över mattkanten och så att minst 10 mm avstånd förekommer mellan tätremsa och maskering, se bild B. (g) Fortsätt därefter tätskiktsapplikation enligt punkt 3 under Tätskikts applikation på vägg. Viktigt! Vid montering av Tec Tätremsa ska mängden Tec 2 vara tillräcklig, för att ge full övervätning på baksidan av hela tätremsan, men inte överflödig. Detta då onödig blåsbildning kan förekomma om för stor mängd Tec 2 används. Tillbehören ska monteras så att inga blåsor förekommer. Bild B: Limma Tec Tätremsa över överlappet på mattans uppvik med Tec 2 och försegla med samma material. 5

6 Tätskiktsapplikation på vägg 1. Rolla eller pensla Tec 1 flödigt på väggen och minst 15 cm ut på golv. Åtgången, minst 0,25 kg/m 2 (2,0 dl) eller fastställt behov enligt tabell 1, appliceras i minst 2 skikt vått i vått med minst 15 minuters mellanrum. Bild C. Bild C: Applicera Tec 1 i 2 skikt, vått i vått med minst 15 min mellanrum. Viktigt! Vid montering av Tec Tillbehör ska mängden Tec 2 vara tillräcklig för att ge full övervätning på baksidan av Tillbehören men inte överflödig. Detta då onödig blåsbildning kan förekomma om för stor mängd Tec 2 används. Tillbehören ska installeras så att inga blåsor förekommer. 2. Pensla eller rolla hörnen med Tec 2. Montera Tec Inner- och Ytterhörn. Bild D. Bild D: Montera Tec Inner- och Ytterhörn med Tec 2 och försegla med samma material. Tips! Mät upp och kapa till Tec Tätremsa för samtliga vinklar, skarvar och materialövergångar innan montering. Vik Tec Tätremsa på mitten före montering i inner- och ytterhörn samt i golv-/ väggvinkeln. 3. Pensla eller rolla golv/väggvinkeln och de förmonterade hörnen med Tec 2. Montera Tec Tätremsa i golv-/väggvinkeln runt hela rummet samt minst 30 mm in på de förmonterade hörnen. Bild E. Anslutning mot tröskel Utförs enligt Figur 1. Vid tröskellös övergång mot angränsande golvyta ska tätskikt anslutas mot blindtröskel på motsvarande sätt. Tätskiktet skärs då av i överkant med den keramiska beläggningen efter avslutad montering. Bild E: Limma Tec Tätremsa med Tec 2 över skivskarvar, väggvinklar och i golv-/väggvinkel. 4. Pensla eller rolla vertikala inner- och ytterhörn, skivskarvar, material övergångar, de monterade hörnen och på Tec Tätremsa i golv/vägg vinkeln med Tec 2. Skruvrader som inte sitter vid skivskarv spacklas igen med Tec 2. Bild E. 5. Montera Tec Tätremsa över alla vertikala inner- och ytterhörn, skiv skarvar samt materialövergångar minst 30 mm in på de monterade hörnen och Tec Tätremsa i golv-/väggvinkel. Figur 1: Anslutning mot tröskel, med Tec Dispersionstätskikt. 1. Color 820 Silikon 2. Keramisk platta 3. Tec Tätremsa 4. Set 610, 611, 612 eller Tec 2 6. Tec 1 Anslutning ska även utföras mot dörr- och eventuell fönsterkarm. Bild E. Tips! Töj Tec Rör- och avloppsmanschetter lite grann med hjälp av fingrarna innan montering. Bild F: Limma Tec Rörmanschett med Tec 2 och försegla med samma material. 6. Pensla Tec 2 runt varm- och kallvattenrör. Montera sedan Tec Rörmanschett mm. Om rören fortfarande är pluggade så måste manschetten töjas lite med hjälp av fingrarna. Bild F. 6

7 För varm- och kallvatten av Rör-i-Rör system ska tätning utföras mot mantelröret, ej mot vattenrör. Tätning mot vattenrör får aldrig förekomma. Se Figur Vid vägghängt avlopp för tvättställ, pensla Tec 2 runt avloppsstosen. Montera sedan Tec Rör- och avloppsmanschett mm. Bild F. 8. Vid vägghängt avlopp för WC-stol, pensla Tec 2 runt avloppsstosen. Montera sedan Tec Rör- och avloppsmanschett mm. Bild F. 9. Applicera Tec 2 flödigt över hela väggen, alla förseglingar, minst 15 mm upp på alla rör/avloppsgenomföringar och minst 100 mm ut på golvet. Bild G. Figur 2: Försegling av Rör-i-Rör-system. Ska utföras mot mantelrör, ej medierör. 1. Kakel 2. Fästmassa 3. Tätskikt 4. Rörmanschett 5. Medierör 6. Skyddsrör Täck inte hela Tec 1 på golvet, överlapp med Tec 1 ska kunna utföras vid tätning av golvyta. 10. När lager 1 torkat, dock tidigast efter min 4 tim, appliceras Tec 2 åter igen flödigt enligt punkt 9. Detta upprepas tills åtgången totalt är minst 1,0 kg/m 2 (0,8 liter). Bild H. 11. Plattor kan monteras på vägg när tätskiktet torkat, efter tidigast 12 timmar. Se kapitlet Plattsättning. Bild G: Applicera första lagret Tec 2 flödigt till ett heltäckande skikt med en åtgång på ca 0,5 kg/m 2. Tätskiktsapplikation på golv För anslutning mot golvbrunnar för privata våtrum av traditionell typ av märkena: PURUS JAFO Blücher Faluplast För rännor eller andra typer av brunnar se Webers Golvbrunnsguide för golvrännor. Bild H: Applicera det andra lagret Tec 2 så att en total åtgång på minst 1,0 kg/m 2 uppnås. Weber rekommenderar inte anslutning mot andra brunnar eller med andra metoder än vad som anges i dessa anvisningar eller i Golvbrunnsguide för golvrännor. Använd alltid det hjälpmedel som golvbrunnsleverantören anvisar vid montering av Tec Brunnsmanschett och klämring. Montering av Tec Dispersionstätskikt på golv. Brunnen samt eventuell förhöjningsring är VVS-produkter och ska därför vara installerad av behörig VVS-installatör. Förhöjningsringens insida är en spegelbild av brunnen varför montering av Tec Brunnsmanschett ska utföras på samma sätt i förhöjningsringen som i brunnen. Vid anslutning av tätskikt runt golvbrunn använd alltid de hjälpmedel som golvbrunnsleverantören rekommenderar. 7

8 Bild I: PURUS-brunn, med klämring, lock och sil demonterat. Viktigt! Tec 1 eller 2 får inte förekomma på golvbrunnens fläns eller flänshals. Endast Tec Brunnsmanschett får fästa mot dessa delar. Skärning av brunnsmanschett och montering av klämring får först utföras efter att golvytan är tätad och redo att plattläggas. Säkerställ att anvisningarna för den aktuella brunnstypen är de som följs. Bild J: PURUS-brunn med knivfoten monterad. Bild K: JAFO-brunn med skärmall monterad. Skärmallens taggar placeras i klämringens skruvhål. Bild L: Blücher-brunn insatsen till Brunnskniv 206 monterad. Benen måste greppa om muttertornen. 1. Demontera lock, sil och klämring, spara dessa. Bild I. Observera att vid användning av JAFO eller Faluplast golvbrunn ska o-ringen avlägsnas. 2. Rengör golvbrunnens fläns samt ned i brunnsätet med T-röd eller liknande. Rengör golvet och golvbrunnen. 3. Avlägsna Tec Brunnsmanschett och montera aktuell skärmall eller kniv enligt nedan: PURUS Montera foten till PURUS-kniven. Bild J. JAFO Montera JAFO Skärmall med skärmallens taggar i skruvhålen för klämringen. Bild K. Blücher Placera insatsen till Blücher Brunnskniv 206 i golvbrunnen. Se till att benen greppar in i muttertornen. Bild L. Faluplast Placera den runda basen av skärmallen i brunnen så att den styr i urtagen. Bild M. Serres Kontrollera att brunnens vita / gråa tätning är ren och på plats. Bild N. 4. Applicera Tec 1 flödigt på hela golvytan och överlappa det tidigare applicerade Tec 1 nedanför golv-/väggvinkeln. Åtgången, minst 0,25 kg/m 2 (2,0 dl) eller fastställt behov enligt Tabell 1, appliceras på golvet flödigt i ett heltäckande skikt. Vänta minst 40 min innan Tec Brunnsmanschett monteras. Bild N. Bild M: Faluplast brunn med skärmall monterad. Urtagen måste styra i brunnen. Tips! Vid centrering av Tec Brunnsmanschett ovan golvbrunnen; lägg manschetten löst över golvbrunnen innan avlägsnande av skyddspappen på manschettens baksida och rita därefter med penna några markeringar i hörnen. Bild N: Vieser / Serres kontrollera tätningen att den är ren och på plats. Bild O: Avlägsna skyddpappret på Tec Brunnsmanschett och centrera den över brunnen. 5. Centrera Tec Brunnsmanschett över golvbrunnen. Riv av skyddspappret och montera därefter Tec Brunnsmanschett över golvbrunnen. Säkerställ att det ej blir blåsor eller veck på manschetten. Bild O. 6. PURUS Skär hål för knivfotens centrumpinne. JAFO Fortsätt enligt punkt 7. Blücher Skär hål för centrumskruven. Faluplast Skär hål i brunnsmanschetten för centrumpinnen. Serres Fortsätt enligt punkt 7. Bild P: Limma Tec Rörmanschett med Tec 2 och försegla runt rörmanschett och avloppstosen med samma material. Viktigt! Vid montering av Tec Tillbehör ska mängden Tec 2 vara tillräcklig för att ge full övervätning på baksidan av tillbehören men inte överflödig. Detta då onödig blåsbildning kan förekomma om för stor mängd tätskiktsmembran används. Tillbehören ska installeras så att inga blåsor förekommer. 8

9 7. Vid golvplacerat avlopp för tvättställ, pensla Tec 2 runt avloppsstosen. Montera sedan Tec Rör- och avloppsmanschett mm. Bild P. 8. Vid golvplacerat avlopp för WC-stol, pensla Tec 2 runt avloppsstosen. Montera sedan Tec Rör- och avloppsmanschett mm. Bild P. 9. Applicera Tec 2 flödigt over hela golvytan, över hela Tec Brunns manschett, alla förseglingar, minst 15 mm upp på alla rör- och avloppsgenomföringar samt minst 30 mm in på den torra Tec 2 i golv-/väggvinkeln som tidigare applicerats. Bild Q. 10. När lager 1 torkat, dock tidigast efter min 4 tim, appliceras Tec 2 återigen flödigt enligt punkt 9. Detta upprepas tills åtgång en totalt är minst 1,0 kg eller 0,8 liter/m 2. Bild R. Bild Q: Applicera Tec 2, i ett flödigt heltäckande skikt över hela golvytan, Tec brunnsmanschett och alla förseglingar, samt överlappa den tidigare tätskiktade ytan i golv-/väggvinkeln, med åtgång på ca 0,5 kg/m2. Efterföljande installationssteg får ej utföras innan tätskiktet torkat, tidgast efter 12 tim. Reparation av tätskikt Reparation kan vara möjlig beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet. Man skiljer på reparation i ytskiktet, dvs byte av platta samt reparation i och av tätskiktet som upptäcks före plattsättning. Bild R: När första lagret Tec 2 torkat, efter tidigast 4 timmar, appliceras andra lagret, så att en total åtgång på minst 1,0 kg/m2 (0,8 l) uppnås. Reparation av skador på tätskiktssystemen innan plattsättning Om hål eller skador upptäcks innan plattsättning så ska dessa lagas genom att limma en Tec Tätremsa med Tec 2 över skadan. Överlapp ska vara 5 cm enligt ordinarie anvisning. Pensla eller rolla därefter Tec 2 flödigt över lagningen och minst 30 mm bredvid så att underlaget ej syns igenom och kanten på lagningen är väl förseglad. 1. PURUS 2. PURUS Reparation av ytskikt/byte av platta Kontakta Webers plattsättningstekniker. Anslutning mot golvbrunn och efterföljande arbete 3. PURUS 4. PURUS PURUS 1. Montera PURUS-kniven på knivfoten. Var noga med att använda rätt hål på PURUS-kniven. Se till att knivfoten och kniven sitter i rätt läge. 2. Skär hålet. 3. Avlägsna därefter knivfot, kniv och utskuren del av Tec Brunnsmanschett. Observera att grå klämring ska användas. 4. Forma ner Tec Brunnsmanschett med fingrarna och fäst den mot golvbrunnens flänshals. 5. Smörj klämringen med diskmedel, sätt fast brunnssilen på kläm ringen och centrera dessa över golvbrunnen. 6. Sätt foten på brunnssilen och tryck till ordentligt. Det snäpper till när klämringen hamnar i rätt läge. 7. Säkerställ efter montering att klämringen är i sitt rätta läge i botten på det horisontella sätet, se Figur PURUS 6. PURUS Klämring Tätskikt, här som brunnsmanschett = Figur 3: Tätningsprinciper PURUS. Golvbrunn Kombination av kraftbetingad och formbetingad fasthållning Brunnsmanschett ska sluta här 9

10 1. JAFO 2. JAFO JAFO 1. Använd en vanlig mattkniv. Håll den så vinkelrätt mot mallen som möjligt och skär med mallen som stöd efter mallens insida ett jämt, runt hål. 2. Avlägsna därefter utskuren del av Tec Brunnsmanschett och skärmallen ur hålet. 3. Tryck ner klämringen i brunnens säte och sätt i de 5 medföljande specialskruvarna. Anslutningen av Tec Brunnsmanschett ska utföras enligt Figur Skruva ner skruvarna växelvis utan att dra åt. Fortsätt därefter att växelvis dra åt skruvarna med kraft till dess att klämringens ytterkant ligger åt mot tätskiktet. 3. JAFO 4. JAFO Tätskikt, här som brunnsmanschett = Max 1,0 Nm får användas i åtdragningsmoment. Skruvhålen i klämringen får inte deformeras. Skruvdragare får ej användas, använd istället kryssmejsel av typ PZ2. Klämring Spalt Figur 4: Tätningsprinciper JAFO. Brunnsmanschett ska klämmas av klämringen mot det koniska sätet innan det tar emot på den horisontella ytan på golvbrunnen. Brunnsmanschett ska sluta här på den koniska delen. 1. Blücher 2. Blücher Blücher 1. Placera skärmallen på den uppstickande skruven. 2. Rita upp hålet med diametern Ø 94 mm efter skärmallens innerkant. 3. Skär ut hålet, avlägsna utskuren del av Tec Brunnsmanschett. 4. Placera sedan skärmallen över insatsen så att markeringen passar ihop. 5. Skruva därefter åt vingmuttern, markera hålen och ta ut insatsen. 6. Gör ett litet snitt/hål med mattkniv över de markerade gängtapparna och skär linjer från hålen in mot centrum på golvbrunnen. 7. Forma ner Tec Brunnsmanschett med fingrarna så att den fäster mot golvbrunnens flänshals och hela det horisontella brunnssätet, Figur Montera klämringen med de medföljande skruvarna. Skruva växelvis diagonalt utan att dra åt. Dra skruvarna växelvis diagonalt tills klämringen sitter stabilt. 9. Renskär manschetten efter klämringens innerdiameter. 3. Blücher 4. Blücher Tätskikt, här som brunnsmanschett = Klämring 5. Blücher 6. Blücher Brunnsmanschett skärs efter klämringens innerdiameter. Figur 5: Tätningsprinciper Blücher. 7. Blücher 8. Blücher 10

11 Faluplast 1. Montera knivguiden på skärmallens centrumpinne. Centrumpinnen ska sticka igenom knivguiden. Se till att kniven sitter i rätt hål. 2. Använd en vass mattkniv och placera denna i urtaget för kniven med eggen i vridriktningen. 3. Håll kniven med en hand och dra runt knivguiden med den andra. 4. Avlägsna därefter knivguide och skärmall tillsammans med utskuren del av Tec Brunnsmanschett. 5. Forma ner brunnsmanschetten i brunnen med fingrarna, tryck därefter ner klämringen och vrid denna tills urtaget i klämringen styr i golvbrunnens/förhöjningsringens säte (se rödmarkering). 6. Montera de rostfria specialskruvarna (5 st) och drag åt dem växel vis/diagonalt till dess att klämringens ytterkant ligger an mot tätskiktet. Max 1, 0 Nm får användas i åtdragningsmoment. Skruvhålen får ej deformeras. Använd ej skruvdragare. 1. Faluplast 3. Faluplast 2. Faluplast 4. Faluplast Vieser - Serres 1. Tryck ner brunnsmanschetten lätt med fingrarna och centrera skärmallen över brunnen så att skärskåran har en nedåtgående V- profil. 2. Använd en vass mattkniv och skär igenom brunnsmanschetten med kniven i skärskåran och avlägsna därefter utskuren bit. 3. Placera klämringen ihopsatt med skärmallen centrerad över golvbrunnen med skärmallen vänd så att skärskåran EJ har en V-profil. 4. Ställ dig därefter på skärmallen så att klämringen trycks ned och säkras mot tätningslisten. 5. Avlägsna skärmallen och skär bort överflödigt material från brunnsmanschetten kring innerkanten på klämringen. 5. Faluplast 7. Faluplast 6. Faluplast 8. Faluplast 1. Serres 2. Serres 3. Serres 4. Serres 5. Serres 6. Serres 11

12 Skarvning mellan vätskebaserat tätskikt, folie eller skiva Metoden beskriver endast skarvning i nybyggnation och renovering där val av olika tätskikt i samma utrymme medvetet gjorts och skarvning utförs under nyinstallation av Webers våtrumssystem i utrymmet. Metoden rekommenderas inte för skarvning mot befintliga tätskikt eller mot tätskikt som inte anges nedan. - För vätskebaserat tätskikt utförs skarvning efter att angiven primermängd (Tec 1 Tätskiktsprimer) applicerats på underlaget, enligt för systemet aktuell monteringsanvisning. Anslutning mellan Tec Folie, Tec Dispersionssystem och Litex oavsett kombination. - Mellan Tec Folie och Tec Dispersionstätskikt utförs skarvningen efter att folien limmats, enligt för systemet aktuell monteringsanvisning. - Mot Litex Våtrumsskiva utförs skarvning med samma metod som vid användning av Tec Folie. Utförande av skarvning Vid montering av Tec Tätremsa ska mängden Tec 2 vara tillräcklig för att ge full övervätning på baksidan av Tec Tätremsa men inte överflödig. Detta då onödig blåsbildning kan förekomma om för stor mängd tätskiktsmembran används bakom tätremsan. Tec Tätremsa ska monteras så att inga blåsor förekommer. 1. Pensla eller rolla Tec 2 Tätskiktsmembran över skarven. Alternativ skarvning mellan Tec Folie och annat Weber våtrumssystem. 2. Applicera Tätremsan över skarven mellan de båda tätskikten och bearbeta denna med plastspackel eller liknande så att inga blåsor förekommer. 3. Pensla eller rolla Tec 2 Tätskiktsmembran flödigt över Tätremsan samt minst 3 cm bredvid så att underlaget inte syns igenom och kanten på tätremsan är väl förseglad. 4. Fortsätt sedan montering av valda tätskikt, enligt för systemen aktuella monteringsanvisningar. Alternativ skarvning mellan Tec Folie och annat Weber våtrumssystem 1. Montera Tec Folie så att 5 cm olimmad folie överlappar applicerad primer i det vätskebaserade tätskiktet. 2. Pensla eller rolla Tec 2 Tätskiktsmembran under överlappet samt min 3 cm utanför. 3. Vik ner och stryk fast överlappet på sätt så att inga blåsor förekommer. 4. Pensla eller rolla Tec 2 Tätskiktsmembran flödigt över kanten samt minst 3 cm bredvid på var sida om skarven så att underlaget inte syns igenom och kanten är väl förseglad. 5. Fortsätt sedan montering av valda tätskikt, enligt för systemen aktuella monteringsanvisningar. 12

13 Plattsättning Plattor monteras när tätskiktet torkat, efter tidigast 12 tim, på tätade ytor. Vid plattsättning på vägg rekommenderas att golvet täcks och skyddas på lämpligt vis. När slukristen/klinkerramen monteras, se till att hela baksidan fylls med fästmassa. Lämpliga fästmassor Set 610 Multi Flex, 612 Multi Vit, 630 Multi Lätt. Satta plattor fogas tidigast efter 24 tim eller då fästmassan torkat. Observera; foga inte där mjukfog ska appliceras. Lämpliga fogmassor Color 800 Kakelfog eller Color Rapid Mjukfogning Mjukfogning mot tak och snickerier görs med akryl-/latexfog, övrig mjukfogning utförs med Color 820 Våtrumssilikon. Mjukfogar bör dock endast utföras där de är nödvändiga ur konstruktionssynpunkt. Plattor monteras när tätskiktet torkat. Detta får göras tidigast efter 12 tim, på tätade ytor. Mjukfogning får ej utföras i: - Underkant keramisk väggbeklädnad som överlappar uppvik av plastmatta på golv. 1 Kortling eller regel - Fog mellan keramiska golvplattor och klinkerram (slukrist) intill golv brunnen. Bottenhål - Golv-/väggvinkel där fogbottenprofil ej används. Håltagningar och infästningar 3 2 Tätskikt, här som brunnsmanschett = Håltagningar och infästningar genom tätskiktet ska om möjligt und vik as. I många fall kan rekommenderade limtyper eller sugproppslösningar vara att föredra. Där mekanisk infästning måste göras ska detta utföras i massiv konstruktion. I regelverkskonstruktioner innebär detta att infästning ska göras i massiv regel eller kortling. Figur 7. Figur 7: Håltagning genom tätskikt. Borrning genom kakel bör alltid utföras med särskild kakelborr för att inte riskera att förstöra den keramiska beläggningen runt infästningen. Placera gärna en bit tejp över ytan som ska genomborras då detta minskar borrens tendens att glida. Håltagning och infästning ska utföras enligt Figur 7: 1. Borra hål med lämplig diameter för skruv eller plugg (i betong eller murverkskonstruktion) till lämpligt djup. Observera att borrning inte får göras genomgående i regel eller kortling. 2. Fyll hålet med silikon eller liknande. Vid massivvägg av betong eller liknande: Montera lämplig plugg och fyll även denna med silikon eller likvärdigt. 3. Montera, skruva fast våtrumstillbehöret på lämpligt sätt efter leverantörens anvisningar. 13

14 Montering av duschvägg Enkel anpassning För lösningen rekommenderas att Litex Våtrumsskiva 75 mm eller 50 mm används. Lösningen rekommenderas inte att användas på den vägg som ska bära blandare. Duschväggen bör monteras på lagd keramik. Litex Våtrumsskiva monteras med Litex Monteringslim på golv, vägg och i tak. Bild S. Bild S: Enkel montering. Litex Våtrumsskiva limmas med Litex monteringslim på golv, vägg och tak. Låg duschvägg Vid montering av en kortad duschvägg med Litex Våtrumsskiva bör endast tjockleken 75 mm användas då skivan ej kan fästas i tak. En förstärkning bör limmas fast i änden av plattan för att förstärka väggen något. Bild T. Skarvning av Litex Våtrumsskiva som väggelement Om Litexväggen behöver skarvas limmas skarven på långsidorna med Litex Monteringslim och U-beslag monteras ovanför och nedanför skarven. Bild U. Vägghängd toalett Bild T: Montering av låg duschvägg. Limma på en förstärkningsbit på minst 20 cm som stöd för väggen. Bild U: Skarva Litexväggen med hjälp av Litex Monteringslim och U-beslag. Installation av vägghängd toalett ska inte göras före tätskiktsinstallation, plattsättning och fogning är avklarad i utrymmet. Detta för att tätskiktet ska skydda bakomliggande konstruktion mot vattenskador i händelse av läckage samt att plattor under eller bakom infästning av dessa inbyggnationer ger en tryckfördelning mot underlaget och skyddar tätskiktet. Tätskiktsinstallationen och plattläggning på golv under inbyggnationen ska ha fall mot golvbrunn. Det ska också finnas en dräneringsöppning i lägsta punkt som kan leda ut läckande vatten så att detta direkt blir synligt på golvytan. Bild V: Litex Våtrumsskiva 20 mm limmas mot keramiken, på sidorna och topp samt mot WC-stomme, med Litex Monteringslim. Inbyggnad av vägghängd toalett 1. WC-stommen med behållare installeras efter leverantörens anvisningar på färdig keramisk konstruktion. 2. Litex Våtrumsskiva 20 mm limmas mot keramiken på sidorna och topp samt mot WC-stomme med Litex Monteringslim. Bild V. 3. Toaletten placering markeras på front Litex Våtrumsskiva som monterats på WC-stommens front och ett urtag på ca 2 x2 cm görs så lågt som möjligt där WC-stolen ligger an mot WC-stommen. Bild W. 4. Urtagen fylls med Maxfix eller Set 611. Bild X. Bild W: Toalettens placering markeras på Litexskivan som monterats på WC -stommens front. Urtag på 2x2 cm görs. 5. Montera WC-stolen efter leverantörens anvisningar. Anliggningsytorna kan variera beroende på leverantör av WC-stolen. Bild X: Urtagen fylls med Maxfix eller fästmassa för ökad stabilitet. 14

15 Materialåtgång Tec 1 Tätskiktsprimer Åtgång: minst 0,25 kg/m 2 (2,0 dl) för ångtäthet > s/m. Torktid: minst 40 minuter. Tec 2 Tätskiktsmembran Åtgång: minst 1,0 kg/m 2. Torktid: minst 4 timmar per skikt eller 12 timmar för färdig konstruktion. Tillbehör Tec Tätremsa, 15 m eller 25 m Tec Brunnsmanschett* Tec Innerhörn Tec Ytterhörn * Ska golvränna användas se Webers Golvbrunnsguide för golvrännor. Tec Rörmanschett mm Tec Rörmanschett 2x mm Tec Rörmanschett 3x mm Tec Rör- och avloppsmanschett mm Tec Rör- och avloppsmanschett mm Set Fästmassa Kamstorlek: 4 mm 6 mm 8 mm Set 605 Objektsfix 1,8 kg/m 2 2,7 kg/m 2 3,6 kg/m 2 Set 610 Multi Flex 1,8 kg/m 2 2,7 kg/m 2 3,6 kg/m 2 Set 612 Multi Vit 1,8 kg/m 2 2,7 kg/m 2 3,6 kg/m 2 Set 630 Multi Lätt 1,2 kg/m 2 1,6 kg/m 2 2,1 kg/m 2 Color Fogmassa Color 800 Kakelfog Color 802 Klinkerfog Color Rapid 2 20 Plattstorlek Åtgång Plattstorlek Åtgång Plattstorlek Åtgång 15x15 cm 0,8 kg/m 2 20x20 cm 0,5 kg/m 2 20x25 cm 0,4 kg/m 2 10x20 cm 1,7 kg/m 2 20x20 cm 1,0 kg/m 2 30x30 cm 0,5 kg/m 2 10x20 cm 1,2 kg/m 2 20x20 cm 0,8 kg/m 2 30x30 cm 0,5 kg/m 2 Color Silikon Color Silikon Våtrum Åtgång: 100 ml/lpm, 10 mm fogbredd och djup Åtgången är endast generell och kan variera beroende på applicering, vattenmängd, plattornas geometriska förutsättningar eller andra omständigheter. 15

16 Zonindelning Från kan zonindelning beaktas enligt rekommendation från branschorganisationerna GVK AB och BKR. Weber rekommenderar dock i första hand val av tätskiktssystem enligt den förenklade indelningen som ses nedan. Vilka tätskikt rekommenderas? Avancerat Vilka tätskikt rekommenderas? Förenklat Våtzon 1 Regelverkskonstruktion Regelstomme på vägg med/utan plywood, spånskiva eller OSB. Vägg av kartonggips*eller fukttåliga våtrumsskivor såsom Glasroc, Humidboard, Aquapanel mm samt träbjälklag uppstyvat med avjämningsmassa. Tung konstruktion Betong eller lättbetong och Leca med puts och spackel. - Litex - Tec Folie - Tec Dispersionssystem - Tec Folie - Litex Regelverkskonstruktion - Litex Våtrumsskiva (endast på vägg) - Tec Folie Tung konstruktion som betong eller putsade och spacklade murverk - Litex (endast på vägg) - Tec Folie - Tec Dispersionssystem Våtzon 2 Regelverkskonstruktion Väggar av kartonggipsskivor eller fukttåliga våtrumsskivor såsom Glasroc, Humidboard, Aquapanel mm. Tung konstruktion Betong eller lättbetong och Leca med puts och spackel. - Tec Dispersionssystem - Tec Folie - Tec Dispersionssystem - Tec Folie - Litex Våtzon 1 - Dusch/badkar + 1 meter utanför. - Hela golvytan. - Om dusch/badkar står mot yttervägg ingår hela ytterväggen i Våtzon 1. Våtzon 2 - Övriga väggytor. *Lösningen rekommenderas ej av Byggkeramikrådet 16

17 Anteckningar

18 Anteckningar 18

19 Anteckningar 19

20 Juni 2015 Weber är en av norra Europas största tillverkare av fäst- och fogmassor samt Våtrumssystem. Våtrumssystem för keramiska plattor är en del av en konstruktion som ska fungera under lång tid och måste samverka med underlaget för att resultatet ska bli bra. Weber utvecklar och tillverkar egna tätskikt samt fäst- och fogmassor. Vi vet vilken kvalitet som krävs på produkterna för att uppnå rätt funktion i det färdiga utrymmet. Weber Våtrumssystem testas för europeiskt tekniskt godkännande eller gällande branchregler på certifierade institut. Systemen uppfyller kraven i Boverkets Bygg regler BFS 2006:12 med ändringar, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum samt egenskapskriterierna enligt BASTA Saint-Gobain Byggprodukter AB Box 415 SE Sollentuna CPR Tec Dispersionssystem ETA-12/0048 ETAG 022 part 1 Övriga egenskaper enligt Prestandadeklaration/ Detailed properties, se Declaration of Performance tillgänglig på Saint-Gobain Byggprodukter AB Box 415, Norra Malmvägen 76, Sollentuna Tel: , Fax: Webbplats:

Tec Dispersionssystem. Monteringsanvisning för Tec Dispersionssystem. Målningsbart tätskikt. Ånggenomgångsmotstånd större än 1 000 000 s/m.

Tec Dispersionssystem. Monteringsanvisning för Tec Dispersionssystem. Målningsbart tätskikt. Ånggenomgångsmotstånd större än 1 000 000 s/m. Tec Dispersionssystem Monteringsanvisning för Tec Dispersionssystem. Målningsbart tätskikt. Ånggenomgångsmotstånd större än 1 000 000 s/m. 1 Tec Dispersionssystem Målningsbart tätskikt Vad är Tec Dispersionssystem?

Läs mer

Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m

Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line Liquid System. Ånggenomgångsmotstånd > 2 000 000 s/m Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem Z-line

Läs mer

Tec Foliesystem. Monteringsanvisning. Färdigproducerat tätskiktsystem på rulle. Ånggenomgångsmotstånd större än 2 600 000 s/m. BKR Rev. 2014.07.

Tec Foliesystem. Monteringsanvisning. Färdigproducerat tätskiktsystem på rulle. Ånggenomgångsmotstånd större än 2 600 000 s/m. BKR Rev. 2014.07. Tec Foliesystem Monteringsanvisning. Färdigproducerat tätskiktsystem på rulle. Ånggenomgångsmotstånd större än 2 600 000 s/m. 1 Tec Foliesystem Färdigproducerat tätskikt på rulle Vad är Tec Foliesystem?

Läs mer

V/G 210. Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen

V/G 210. Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen V/G 210 Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen V/G 210 Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem V/G 210. Vad gäller? När det gäller våtrum så finns det branschregler

Läs mer

Tec Foliesystem. Monteringsanvisning. Färdigproducerat tätskiktsystem på rulle. Ånggenomgångsmotstånd större än 2 600 000 s/m.

Tec Foliesystem. Monteringsanvisning. Färdigproducerat tätskiktsystem på rulle. Ånggenomgångsmotstånd större än 2 600 000 s/m. Tec Foliesystem Monteringsanvisning. Färdigproducerat tätskiktsystem på rulle. Ånggenomgångsmotstånd större än 2 600 000 s/m. 1 Tec Foliesystem Färdigproducerat tätskikt på rulle du ska sälja din bostad,

Läs mer

Litex Våtrumsskiva med tätskikt. Monteringsanvisning

Litex Våtrumsskiva med tätskikt. Monteringsanvisning Litex Våtrumsskiva med tätskikt Monteringsanvisning Litex Våtrumsskiva byggskiva komplett med tätskikt Litex Våtrumsskiva används som alternativ till kartonggips men kan även användas för att bygga inredningar

Läs mer

Litex Våtrumsskiva med tätskikt. Monteringsanvisning

Litex Våtrumsskiva med tätskikt. Monteringsanvisning Litex Våtrumsskiva med tätskikt Monteringsanvisning Rev. 2015.06.01 Rev. 2013.09.17 Litex Våtrumsskiva byggskiva komplett med tätskikt Litex Våtrumsskiva används som alternativ till kartonggips men kan

Läs mer

Tec Foliesystem. Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen Weber Tät- och sättsystem nr 2.2.1

Tec Foliesystem. Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen Weber Tät- och sättsystem nr 2.2.1 Tec Foliesystem Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen Weber Tät- och sättsystem nr 2.2.1 Tec Foliesystem Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Vad gäller? När det gäller våtrum så finns

Läs mer

Laticrete F-System monteringsanvisning

Laticrete F-System monteringsanvisning Laticrete F-System monteringsanvisning I enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum BBV 07:1 Laticrete F-System (ångtät folie) 2 Laticrete F-System uppfyller kraven på vatten- och ångtäthet

Läs mer

Z-line Foil System DEITERMANN Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem V/G Z-line Foil.

Z-line Foil System DEITERMANN Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem V/G Z-line Foil. Z-line Foil System DEITERMANN Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och fogsystem V/G Z-line Foil. Z-line Foil System DEITERMANN Monteringsanvisning för tätskikt i våtutrymmen. Fäst- och

Läs mer

laticrete R-System monteringsanvisning

laticrete R-System monteringsanvisning laticrete R-System I enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum BBV 07:1 1 Laticrete R-System rollbart Laricrete R-System uppfyller kraven på vattentäthet och ånggenomgångsmotstånd enligt

Läs mer

Casco Folie Monteringsanvisning

Casco Folie Monteringsanvisning Casco Folie Monteringsanvisning Tätskiktsystem för våtrum Januari 2017 Ersätter tidigare anvisning från juni 2016 Den här monteringsanvisningen ingår i följande serie från Casco 1. Förbereda underlag 2.

Läs mer

GKH R System monteringsanvisning. Augusti 2012

GKH R System monteringsanvisning. Augusti 2012 GKH R System monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning GKH R System, augusti 2012 (ersätter tidigare anvisningar) GKH R System... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Golvbrunn...

Läs mer

HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning

HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning HEY'DI K10 FOLIE monteringsanvisning INNEHÅLL JANUARI 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Hey'di K10 Folie... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012 GOLVABIA f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Golvabia F-System, oktober 2012 (ersätter tidigare anvisningar) Golvabia F-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg...

Läs mer

CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning

CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning CENTRO TM#F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Centro TM#F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

TÄTSKIKTSYSTEM - F. Golv/vägg

TÄTSKIKTSYSTEM - F. Golv/vägg TÄTSKIKTSYSTEM - F Golv/vägg Nya regler för Tätskikt i våtrum Från och med den 1 juli 2007 börjar Boverkets förändrade regler att gälla avseende utrymmen med krav på vattentäta eller vattenavvisande skikt.

Läs mer

modena f-system monteringsanvisning Augusti 2012

modena f-system monteringsanvisning Augusti 2012 modena f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Modena F-System, augusti 2012 (ersätter tidigare anvisningar) Modena F-System... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Tätskiktsövergång

Läs mer

Arbetsanvisning Finja Tätsystem

Arbetsanvisning Finja Tätsystem Fix & Fog Finja Betong Arbetsanvisning Finja Tätsystem Utgåva oktober 2014. Ersätter alla tidigare utgåvor. Komplett sortiment Finja erbjuder ett komplett Fix & Fogsortiment med godkända tätkonstruktioner,

Läs mer

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar November 2015 Ersätter tidigare anvisning från april 2014 www.schonox.se Innehåll Förutsättningar och val av tätskiktssystem...sid 2 Tätning av Purus brunnar

Läs mer

V:12-3 G:12-3. Konstruktion V12-3 och G12-3. Utformning

V:12-3 G:12-3. Konstruktion V12-3 och G12-3. Utformning Konstruktion V12-3 och G12-3 Arbetsanvisningar Nr B 81301 Nov 12 MBE V:12-3 G:12-3 Dessa konstruktioner uppfyller samtliga Boverkets krav på ångenomgångsmotstånd på alla underlag utan fuktsäkerhetsprojektering.

Läs mer

www.jafo.eu MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR I PLAST OCH TILLBEHÖR UTGÅVA 3

www.jafo.eu MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR I PLAST OCH TILLBEHÖR UTGÅVA 3 UTGÅVA 3 Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR

Läs mer

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Byggvägledning Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Englund-Gruppen i Stockholm AB f.d. Golvterminalen Årsta Skolgränd 14 117 43 Stockholm Tel 08-556

Läs mer

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar Februari 2016 Ersätter tidigare anvisning från november 2015 www.schonox.se Innehåll Tätning av Purus brunnar Tätskiktsystem SCHÖNOX Rollat 1 och 2, visas

Läs mer

ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM

ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM ARDEX TRICOM DUK/FOLIE- BASERAT ÅNG- OCH VATTENTÄTT VÅTRUMS- SYSTEM April 2010 Ersätter broschyr mars 2008 1 TÄTSKIKTET SYNS INTE MEN ÄR HELT AVGÖRANDE! BBV 10:1 ersätter BBV 07:1. Boverket och Byggkeramikrådet

Läs mer

monteringsanvisning April 2013

monteringsanvisning April 2013 FME f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning FME F-System, april 2013 (ersätter tidigare anvisningar) FME F-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3 Tätskiktsövergång

Läs mer

Juni 2011. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn

Juni 2011. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn Juni 20 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn Monteringsanvisningen omfattar golvbrunnarna Purus Line/Corner och Unidrain Linje- och Hörnavlopp. Följ monteringsanvisningen från Purus

Läs mer

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b Arbetsanvisningar Nr B 81201 Nov 12 MBE V:12-2 G:12-2 Konstruktionerna V12-2a och G12-2a uppfyller normalt ångtäthetskraven för ytterväggskonstruktioner av betong,

Läs mer

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT. OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr. godkänd enligt ETAG 022

ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT. OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr. godkänd enligt ETAG 022 ROLLBART TÄTSYSTEM ARDEX P 2 D ÅNG- OCH VATTENTÄTT godkänd enligt ETAG 022 OKTOBER 2014 Ersätter augusti 2014 broschyr 1 Vatten täta våtrum BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler

Läs mer

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 innehåll Byggmax Foliesystem.... 4 Material... 4 Underlag... 4 Våtzonindelning i våtrum.... 4 Övriga utrymmen.... 4 Förutsättningar.... 4 Bjälklagsförstyvning....5

Läs mer

2011-04-15. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn

2011-04-15. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn 011-0-15 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn 011-0-15 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn UNIDRAIN LINJEAVLOPP med våtrumssystem PCI VG007 Monteringsanvisningen

Läs mer

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Golvabia F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar APRIL 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR)

TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar APRIL 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar APRIL 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) 1 TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje

Läs mer

Tec Foliesystem. Monteringsanvisning. Färdigproducerat tätskiktsystem på rulle. Ånggenomgångsmotstånd större än s/m.

Tec Foliesystem. Monteringsanvisning. Färdigproducerat tätskiktsystem på rulle. Ånggenomgångsmotstånd större än s/m. Tec Foliesystem Monteringsanvisning. Färdigproducerat tätskiktsystem på rulle. Ånggenomgångsmotstånd större än 2 600 000 s/m. 2016-11-30 Ersätter anvisning daterad 2016-05-30 Innehåll Åtgångar och produkter

Läs mer

Montera keramik. Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Lägga värmegolv Förbereda underlag

Montera keramik. Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Lägga värmegolv Förbereda underlag Montera keramik Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Montera keramik Lägga värmegolv Förbereda underlag Denna arbetsbeskrivning gäller för montering

Läs mer

Litex Våtrumsskiva med tätskikt

Litex Våtrumsskiva med tätskikt Litex Våtrumsskiva med tätskikt Monteringsanvisning. 2016-10-28 Ersätter anvisning daterad 2014-09-16 Innehållsförteckning Litex Våtrumsskiva med tätskikt Montering av Litex Våtrumsskiva 4 Förberedelser

Läs mer

våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA

våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA sguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95 För dig som tänker bygga om ditt badrum Det

Läs mer

våtrum Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva augusti 2012

våtrum Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva augusti 2012 våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva augusti 2012 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95 99-6952 För dig

Läs mer

Litex Våtrumsskiva med tätskikt. Monteringsanvisning

Litex Våtrumsskiva med tätskikt. Monteringsanvisning Litex Våtrumsskiva med tätskikt Monteringsanvisning följt Byggkeramikrådets branschregler och Säker Vatteninstallation. Det kan höja värdet på bostaden. Hemförsäkringen Har branschreglerna följts så har

Läs mer

PCI monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn

PCI monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn PCI monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn Monteringsanvisningen omfattar golvbrunnarna Purus Line/Corner och Unidrain Linje- och Hörnavlopp. Följ monteringsanvisningen från Purus och

Läs mer

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv.

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Renovera med Weber genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Weber Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Syftet med renovering är att återställa

Läs mer

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Säkra Våtrum 19 TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Här följer ett antal tekniska lösningar som anger viktiga tekniska moment som är av stor vikt för en säker våtrumsinstallation. Vi har samlat de viktigaste

Läs mer

Monteringsanvisning för våtrum. December 2008 Ersätter tidigare anvisning daterad november 2007. www.schonox.se

Monteringsanvisning för våtrum. December 2008 Ersätter tidigare anvisning daterad november 2007. www.schonox.se Monteringsanvisning för våtrum December 2008 Ersätter tidigare anvisning daterad november 2007 www.schonox.se SCHÖNOX monteringsanvisning för tätning av vägg och golv i våtrum. 1. Förutsättningar Underlagen

Läs mer

IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning

IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning Innehåll Impervius foliesystem... 3 Material... 3 Underlag... 3 Våtzonindelning i våtrum... 4 Övriga utrymmen... 4 Förutsättningar golv.... 4 Bjälklagsförstyvning...

Läs mer

Golvbrunn, rör och fallbyggnad. Våtutrymmet indelas i våtzoner. Allmänna förutsättningar. Underlag och förarbeten

Golvbrunn, rör och fallbyggnad. Våtutrymmet indelas i våtzoner. Allmänna förutsättningar. Underlag och förarbeten V+G +95 VÅTRUMSGUIDE Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva juli 201 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN För dig som ska sätta

Läs mer

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion V+G +95 VÅTRUMSGUIDE Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN För dig som ska sätta

Läs mer

Impervius F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar NOVEMBER 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNING)

Impervius F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar NOVEMBER 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNING) Impervius F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar NOVEMBER 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNING) 1 Impervius F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning

Läs mer

golvabia R-System monteringsanvisning April 2013

golvabia R-System monteringsanvisning April 2013 golvabia R-System monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Golvabia R-System, april 2013 (ersätter tidigare anvisningar) Golvabia R-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg... 3

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

DUKBASERAT TÄTSYSTEM TVÅKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX 7+8. Oktober 2014 Ersätter broschyr februari 2013

DUKBASERAT TÄTSYSTEM TVÅKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX 7+8. Oktober 2014 Ersätter broschyr februari 2013 DUKBASERAT TÄTSYSTEM TVÅKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX 7+8 godkänd enligt ETAG 022 Oktober 2014 Ersätter broschyr februari 2013 1 TÄTSKIKTET SYNS INTE MEN ÄR HELT AVGÖRANDE!

Läs mer

GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Ånggenomgångsmotstånd 2 080 000 s/m respektive 3 300 000 s/m.

GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Ånggenomgångsmotstånd 2 080 000 s/m respektive 3 300 000 s/m. GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT Monteringsanvisning för Rollbart tätskikt med Kiilto K System -K Ångspärr och K Tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning Golv- och Väggnära Brunnar

Läs mer

SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum

SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum I Let s stick together I Ersätter tidigare anvisning daterad maj 2010 Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik i våta utrymmen, t ex badrum. Läs igenom

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR TÄTSKIKT I VÅTUTRYMMEN

MONTERINGSANVISNING FÖR TÄTSKIKT I VÅTUTRYMMEN illigo våtrumssystem MONTERINGSANVISNING FÖR TÄTSKIKT I VÅTUTRYMMEN utgåva 4 2010 11 29 (Ersätter utgåva 3 2009 10 10) återförsäljare: VÅTRUM OCH TÄTSKIKT STÄLLER SPECIELLA KRAV PÅ KUNSKAP OCH KVALITETSPRODUKTER.

Läs mer

DUKBASERAT TÄTSYSTEM MONTERINGS- ANVISNING ARDEX DUKBASE- RADE TÄTSYSTEM TRICOM MED ARDEX S 1-K ENKOMPONENTS- LIM OCH ARDEX 7+8 TVÅKOMPONENTS- LIM

DUKBASERAT TÄTSYSTEM MONTERINGS- ANVISNING ARDEX DUKBASE- RADE TÄTSYSTEM TRICOM MED ARDEX S 1-K ENKOMPONENTS- LIM OCH ARDEX 7+8 TVÅKOMPONENTS- LIM DUKBASERAT TÄTSYSTEM MONTERINGS- ANVISNING ARDEX DUKBASE- RADE TÄTSYSTEM TRICOM MED ARDEX S 1-K ENKOMPONENTS- LIM OCH ARDEX 7+8 TVÅKOMPONENTS- LIM HYBRIDSYSTEM Maj 2014 Ersätter broschyr augusti 2013 1

Läs mer

HEY'DI VÅTRUMSSYSTEM. Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system

HEY'DI VÅTRUMSSYSTEM. Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system VÅTRUMSSYSTEM Folie System - Rollbart System - Diffussionsöppet system Hey di Våtrumssystem uppfyller kraven på vatten- och ångtäthet enligt Boverkets Byggregler och Byggkeramikrådets branschregler för

Läs mer

INOMHUS Kerafiber TÄTSKIKTSSYSTEM MONTERINGSANVISNING ETAG 022

INOMHUS Kerafiber TÄTSKIKTSSYSTEM MONTERINGSANVISNING ETAG 022 INOMHUS Kerafiber TÄTSKIKTSSYSTEM MONTERINGSANVISNING ETAG 022 VÄGG 1. Prima de torra och dammfria väggarna med Kiilto Keraprimer. Kiilto Keraprimer förtunnas med vatten (1 del Kiilto Keraprimer/1 del

Läs mer

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2014.06.27

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2014.06.27 Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2014.06.27 INNEHÅLL BYGGMAX FOLIESYSTEM........................................................... 4 MATERIAL.........................................................................

Läs mer

Wet room foil system

Wet room foil system Wet room foil system Smart help +46 4 9 0 00 Monteringsanvisning. Folietätskikt (VTvF & VTgF) för skivor, puts & Betong. Bostik AB Strandbadsvägen 09, Helsingborg, Sweden www.bostik.se 986/094 Innehåll

Läs mer

SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning

SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning SCHÖNOX Folie Monteringsanvisning Tätskiktsystem för våtrum. Rekommenderas till alla godkända underlag i samtliga våtzoner Augusti 201. Ersätter tidigare anvisning från augusti 201. Den här monteringsanvisningen

Läs mer

DUKBASERAT TÄTSYSTEM ENKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX S 1-K

DUKBASERAT TÄTSYSTEM ENKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX S 1-K DUKBASERAT TÄTSYSTEM ENKOMPONENT MONTERINGS- ANVISNING FÖR ARDEX TRICOM- SYSTEM MED ARDEX S 1-K Augusti 2013 Ersätter broschyr februari 2013 1 TÄTSKIKTET SYNS INTE MEN ÄR HELT AVGÖRANDE! BBV 10:1 ersätter

Läs mer

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Version 16.03.10 För montering av Purus golvbrunnar 150 och 130 mm i golv av träbjälklag. RSK 713 36 90 Paketet innehåller: Ant. Aritkel RSK nr.

Läs mer

Monteringsanvisning för Golvbrunnar i plast och tillbehör. For other Languages. www.jafo.eu UTGÅVA 13

Monteringsanvisning för Golvbrunnar i plast och tillbehör. For other Languages. www.jafo.eu UTGÅVA 13 UTGÅVA 13 Monteringsanvisning för Golvbrunnar i plast och tillbehör For other Languages Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion

Läs mer

Byggvägledning. Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix.

Byggvägledning. Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix. Byggvägledning UGalfixver1-0902 Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix.dk Unidrain A/S Fabriksgatan 7 S-411 04 Göteborg Sweden

Läs mer

Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17

Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17 codex VG 4X Egenskaper codex VG 4X codex VG 4X uppfyller gällande krav enligt BBV 10:1 och har ett ånggenomgångsmotstånd som överstiger 4.000.000 s/m. Monteringsanvisning codex VG 4X på vägg 17 Applicering

Läs mer

... och massera ner så att brunnen syns igenom

... och massera ner så att brunnen syns igenom 1 2 7 8 Dessa produkter visar innehållet i systemet och kan ligga som en bild efter underlagstexten. Förutsättningar, underlaget skall bestå av icke fuktkänsligt material som t ex. betong, lättbetong puts,

Läs mer

Monteringsanvisning för Weber Designbrunn

Monteringsanvisning för Weber Designbrunn Monteringsanvisning för Weber Designbrunn rev. 2016-06-15 1(12) Weber Designbrunn Marknadens första golvbrunn med fabriksmonterat tätskikt. Fuktskador i våtrum har länge varit ett problem för både husägare

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR TÄTSKIKT I VÅTUTRYMMEN

MONTERINGSANVISNING FÖR TÄTSKIKT I VÅTUTRYMMEN illigo våtrumssystem MONTERINGSANVISNING FÖR TÄTSKIKT I VÅTUTRYMMEN utgåva 5: 2012 01 10 (Ersätter utgåva 4: 2010 11 29) återförsäljare: VÅTRUM OCH TÄTSKIKT STÄLLER SPECIELLA KRAV PÅ KUNSKAP OCH KVALITETSPRODUKTER.

Läs mer

Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor

Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor juni 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av tätskikt VS 0 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor Så här beräknar du din m yta Löpmetern runt rummet x höjden = din väggyta i m Ta bort ytor

Läs mer

72 JSE.1. Ytskikt golv, trappor Vattentät plastmatta. Våtrumssystem. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande

72 JSE.1. Ytskikt golv, trappor Vattentät plastmatta. Våtrumssystem. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande 72 JSE.1 Ytskikt golv, trappor Vattentät plastmatta Våtrumssystem Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning

Läs mer

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Balkonger och terrasser utomhus Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Rev. 2011.05.26 Weber Tät- och sättsystem för balkonger och terrasser utomhus Förord System för vattentätning utomhus. Systemets

Läs mer

Produkter och systemlösningar för våta miljöer

Produkter och systemlösningar för våta miljöer Produkter och systemlösningar för våta miljöer LUX ELEMENTS ELEMENT VK Byggskivor med fabriksmonterat tätskikt för våta miljöer Klara LUX ELEMENT VK är en byggskiva med färdigmonterad tätskiktsduk. Den

Läs mer

GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT

GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT GÖR RÄTT - GÖR VATTENTÄTT Monteringsanvisning för Rollbart tätskikt med Kiilto K System -K Ångspärr och K Tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning Golv- och Väggnära Brunnar

Läs mer

Våtrumsguide. Monteringsanvisningar för keramiska plattor med tätskikt i våtrum inom bostäder

Våtrumsguide. Monteringsanvisningar för keramiska plattor med tätskikt i våtrum inom bostäder Våtrumsguide Monteringsanvisningar för keramiska plattor med tätskikt i våtrum inom bostäder 2015-04-08 ersätter anvisning från 2014-10-28 SE 2015-04-08 CE- certifierat och uppfyller svenska krav Probaus

Läs mer

Våtrum Försegling mot golvbrunnar. Tillägg till Våtrum - Tätskikt med Alfix folie och rollade system

Våtrum Försegling mot golvbrunnar. Tillägg till Våtrum - Tätskikt med Alfix folie och rollade system Våtrum Försegling mot golvbrunnar Tillägg till Våtrum - Tätskikt med Alfix folie och rollade system SE Väggnära golvbrunnar Tätskiktbranscherna och VVS-branschen har enats om regler för godkännande av

Läs mer

Monteringsanvisning Purus Line

Monteringsanvisning Purus Line Monteringsanvisning Purus Line För träbjälklag med klinker och rostfri ram/sil Lådan innehåller: 1 Golvbrunn. 2. Rostfri ram/sil 3. Monteringsram träbjälklag (H: 35 mm). 4. Träskruvar (12 st.) 5. Rostfri

Läs mer

Monteringsanvisning för Golvbrunnar i plast och tillbehör

Monteringsanvisning för Golvbrunnar i plast och tillbehör UTGÅVA 8 Monteringsanvisning för Golvbrunnar i plast och tillbehör Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna

Läs mer

Kakel i bad på rätt sätt!

Kakel i bad på rätt sätt! Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 1 Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 2 Kakelbranschen informerar Kakel i bad på rätt sätt! Är det dags för kakel och klinker i våtrummet? Renovering eller

Läs mer

Wet room foil system. Monteringsanvisning. Folietätskikt (VTvF & VTgF) för skivor, puts & Betong.

Wet room foil system. Monteringsanvisning. Folietätskikt (VTvF & VTgF) för skivor, puts & Betong. Wet room foil system Monteringsanvisning. Folietätskikt (VTvF & VTgF) för skivor, puts & Betong. INNEHÅLL: Branschregler för tätskikt i våtrum Förberedelser 4 Bostik tätskiktsystem VTvF & VTgF 5 Åtgångstabeller

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv

Handledning för dig som gör det själv Montera keramik på balkong och terrass Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik på balkong och terrass/altan. Läs igenom hela broschyren innan du påbörjar

Läs mer

www.lip.dk Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor

www.lip.dk Monteringsanvisning av tätskikt VS 30 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor www.lip.dk Monteringsanvisning av tätskikt VS 0 för vägg och golv samt av keramiska vägg- och golvplattor Hur du beräknar din m yta Löpmetern runt rummet x Höjden = Din väggyta i m Ta bort ytor som inte

Läs mer

Ytskikt väggar Vattentätt underlag för plastmatta

Ytskikt väggar Vattentätt underlag för plastmatta 73 MJK.112 Ytskikt väggar Vattentätt underlag för plastmatta Våtrumssystem - PCI Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering

Läs mer

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System Innehållsförteckning GÖR RÄTT GÖR TÄTT Monteringsanvisning Kiilto R System med KeraGreen Plus och KeraSteam - rollbart tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning. Kiilto R System

Läs mer

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker KAKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker 1 Några tips och råd innan du börjar kakla Ska du sätta kakel i köket? Funderar du på att lägga ett värmegolv? Eller ska du

Läs mer

OBS! Brunnen måste placeras centralt under ramen

OBS! Brunnen måste placeras centralt under ramen MONTERINGSANVISNING Purus Line - Tile Insert OBS! Brunnen måste placeras centralt under ramen Träbjälklag Sida 3 Betonggolv Sida 10 2 Renhållning och Inspektion Sida 16 Vår ständiga produktutveckling kan

Läs mer

SCHÖNOX Rollat Monteringsanvisning

SCHÖNOX Rollat Monteringsanvisning SCHÖNOX Rollat Monteringsanvisning Tätskiktsystem för våtrum. Rekommenderas till massiva konstruktioner och skivkonstruktioner främst i våtzon Augusti 0. Ersätter tidigare anvisning från mars 0. Den här

Läs mer

Läcker design Vattentäta konstruktioner

Läcker design Vattentäta konstruktioner Läcker design Vattentäta konstruktioner Inspiration och information om golvbrunnar med väggnära placering Har du idéerna har vi tekniken Det har börjat hända saker med golvbrunnarna i våra våtrum. Från

Läs mer

Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR)

Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) 1 Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning

Läs mer

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System Innehållsförteckning GÖR RÄTT GÖR TÄTT Monteringsanvisning Kiilto R System med KeraGreen Plus och KeraSteam - rollbart tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning. Kiilto R System

Läs mer

Weber våtrumsguide Materialval val av tätskikt och skivmaterial för privata våtrum, toaletter och likvärdigt. 2011 februari första utgåvan

Weber våtrumsguide Materialval val av tätskikt och skivmaterial för privata våtrum, toaletter och likvärdigt. 2011 februari första utgåvan Weber våtrumsguide Materialval val av tätskikt och skivmaterial för privata våtrum, toaletter och likvärdigt 2011 februari första utgåvan 1. Val av tätskikt och skivmaterial 1.1 System Litex Våtrumsskiva

Läs mer

drain multi STOCKHOLM

drain multi STOCKHOLM drain multi STOCKHOLM INSTALLATION MULTI STOCKHOLM Omfattar golvkonstruktion, avsedd för Betongbjälklag med ytskikt av klinker med tätskikt Träbjälklag med ytskikt av klinker med tätskikt Omfattar placering,

Läs mer

SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum

SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum I Let s stick together I Ersätter tidigare anvisning daterad augusti 2012 Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik i våta utrymmen, t e badrum. Läs

Läs mer

fäst- och fogmassor kemiska produkter för byggindustrin

fäst- och fogmassor kemiska produkter för byggindustrin Mapei AB Smidesvägen 10, 171 41 solna Tel: 08 525 090 80 E-post: info@mapei.se Kundservice Tel: 0550 808 15 E-post: order@mapei.se www.mapei.se fäst- och fogmassor kemiska produkter för byggindustrin Mapei

Läs mer

OBS! Brunnen måste placeras centralt under ramen

OBS! Brunnen måste placeras centralt under ramen MONTERINGSANVISNING Purus Line Brunnen måste placeras centralt under ramen Träbjälklag Sida 3 Betonggolv Sida 8 2 Renhållning och Inspektion Sida 12 Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar

Läs mer

Produktbeskrivning. Jackon våtrum. Tätning.

Produktbeskrivning. Jackon våtrum. Tätning. Jackon våtrum Produktbeskrivning Jackon våtrumsskiva är en byggskiva med en kärna av Jackofoam extruderad polystyren (XPS). Skivan är belagd med en glasfiberarmerad puts på båda sidor. Skivorna levereras

Läs mer

Byggmax monteringsanvisning för våtrum ROLLBART SYSTEM

Byggmax monteringsanvisning för våtrum ROLLBART SYSTEM Byggmax monteringsanvisning för våtrum ROLLBART SYSTEM 2014.05.15 INNEHÅLL BYGGMAX ROLLBART SYSTEM....................................................... 4 MATERIAL.........................................................................

Läs mer

Rörelsefogar i våtrum

Rörelsefogar i våtrum SFR-Montageanvisning NR 5 Juni 1995 Senast rev. Feb. 2014 SVENSKA FOGBRANSCHENS RIKSFÖRBUND Rörelsefogar i våtrum 1. Omfattning Denna rekommendation avser rörelsefogar i väggar och vid övergångar mellan

Läs mer

KERSAFE INOMHUS KERASAFE INOMHUS VÅTRUMSSYSTEM PRODUKT- OCH MONTERINGSANVISNING ETAG 022

KERSAFE INOMHUS KERASAFE INOMHUS VÅTRUMSSYSTEM PRODUKT- OCH MONTERINGSANVISNING ETAG 022 KERSAFE INOMHUS KERASAFE INOMHUS VÅTRUMSSYSTEM PRODUKT- OCH MONTERINGSANVISNING ETAG 022 VÄGGAR 1. Mät ut och kapa KeraSafe vådens längd (från golv till tak) och lägg på 5 cm extra för ett utvik på golvet.

Läs mer

Läcker design Vattentäta konstruktioner

Läcker design Vattentäta konstruktioner Läcker design Vattentäta konstruktioner Inspiration och information om golvbrunnar med väggnära placering Har du idéerna har vi tekniken Det har börjat hända saker med golvbrunnarna i våra våtrum. Från

Läs mer

I vått & torrt MONTERINGSANVISNING. Så här gör du med kakel och klinker i våta och torra utrymmen. Sep 2010. certifierat SANN KAKELGLÄDJE SEDAN 1886

I vått & torrt MONTERINGSANVISNING. Så här gör du med kakel och klinker i våta och torra utrymmen. Sep 2010. certifierat SANN KAKELGLÄDJE SEDAN 1886 Sep 2010 I vått & torrt MONTERINGSANVISNING Så här gör du med kakel och klinker i våta och torra utrymmen. SANN KAKELGLÄDJE SEDAN 1886 certifierat anpassat till svenska nationella krav 1 INNEHÅLL VÅTA

Läs mer