Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/ BREVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR MOPED ELLER LÄTT FYRHJULING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 18.8.2011 BREVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR MOPED ELLER LÄTT FYRHJULING"

Transkript

1 Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/ BREVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR MOPED ELLER LÄTT FYRHJULING

2 Innehåll Undervisningstillstånd...3 Ansökan...3 Beviljande...4 Giltighetstid...4 Indragning...4 Övergång till bilskola...4 Teoriprovet för undervisningstillstånd... 4 Förberedelse inför teoriprovet...5 Fordonet... 5 Undervisningsfordonets utrustning...5 Köp av bilskoletjänster i anslutning till undervisning med undervisningstillstånd...6 Undervisningskort...6 Blankett E Teoriundervisning... 6 Körundervisning...6 Passagerare i undervisningsfordonet...7 Undervisningsfordonets förare...7 Hanteringsundervisning och trafikundervisning...7 Förarexamen...7 Kontaktuppgifter till examensmottagare...7 Förutsättningarna för att få delta i förarexamen...7 Intyg över erhållen förarundervisning och avklarad förarexamen, dvs E Ifyllnadsanvisning...8 Teoriprov... 8 Muntligt teoriprov...9 Ytterligare information om hur man avlägger teoriprovet...9 Efter teoriprovet...9 Hanteringsprov eller körprov Utrustningen vid hanterings- eller körprov...10 Mopedens hanteringsprov...10 Tidsanvändning...10 Hanteringsprovets struktur...10 Körprov för lätt fyrhjuling...10 Tidsanvändning...10 Hanteringsprovets struktur...10 Ytterligare information om hanterings- och körprovets avläggande...11 Efter hanterings- eller körprovet...11 Kontaktuppgifter

3 Undervisningstillstånd Undervisningstillståndet ansök hos polisen på den ort sökanden bor, som undersöker att det inte finns något hinder för att bevilja tillståndet. Polisen kan bevilja undervisningstillstånd åt en sökande som inte anses olämplig för undervisningsuppgiften på grund av trafikförseelser eller personliga egenskaper. Undervisningstillståndet är ett avgiftsbelagt tillstånd som beviljas av polisen. Minimiåldern för ansökan av mopedkörkortets undervisningstillstånd är 21 år. Enligt lagen som trätt i kraft bör den ansökande ha antingen moped-, eller motorcykelkörkort sedan minst tre år tillbaka. Sökanden för undervisningstillstånd för lätt fyrhjuling bör inneha antingen körkort för lätt fyrhjuling, enligt lagen som trädde ikraft , eller b-körkort som varit i kraft minst tre år. Undervisningen får inte påbörjas förrän undervisningstillståndet beviljats Ansökan Före ansökan av undervisningstillståndet bör fordonet ändringsbesiktas på besiktningsstationen och sökanden av undervisningstillståndet bör avlägga ett godkänt teoriprov för sökande av undervisningstillstånd vid examensmottagarens servicepunkt. Om sökanden innehar ett trafiklärartillstånd behövs inget teoriprov för sökande av undervisningstillstånd. Fordonets ändringsbesiktning och teoriprovet noteras i ansökan för undervisningstillstånd. Blanketter för undervisningstillstånd finns att hämta hos polisen, examensmottagaren och besiktningsställen. Ansökan om undervisningstillstånd samt övriga eventuella dokument som polisen kräver bör lämnas in till polisinrättningen i boningsorten. Undervisningstillståndet gäller en namngiven elev. Det är inte tillåtet att undervisa flera personer med samma undervisningstillstånd. Dokument: 1) En ifylld ansökan om undervisningstillstånd, i vilket antecknas även examensmottagarens anteckning om att läraren blivit godkänd i teoriprovet besiktningsställets anteckning om ändringsbesiktning 2) Undervisningsfordonets registreringsbevis. I ansökan bör bifogas fordonsägarens skriftliga samtycke, om ägaren eller innehavaren inte är familjemedlem. 3) Lärarens körkort 4) Utredning över minst tre års körpraktik med fordon av samma klass, exempelvis ett intyg undertecknat av två personer. 5) Elevens ansökan för körkortstillstånd, till vilket bifogas 2 passfotografier hälsointyg för ungdomar (utfärdat högst fem år tidigare) eller läkarintyg för körkort (utfärdat högst sex månader tidigare) På polisstationen fyller eleven även i en blankett där det frågas om eleven från tidigare har ett körkort eller om eleven är i försatt i körförbud i någon annan EU- eller EES-stat. Ytterligare information fås av polisen på bostadsorten eller på adressen 3

4 Beviljande Tillståndet kan beviljas tidigast sex månader före eleven når den lagstadgade åldern, som i klass M är 15 år. Giltighetstid Undervisningstillståndet är i kraft höst 9 månader. Ifall mopedens hanterings- eller den lätta fyrhjulingens körprov avläggs godkänt föreutgången av giltighetstiden, upphör undervisningstillståndet vid detta prov. Undervisningstillståndet bör alltid medhas vid körundervisning. Indragning Polisen kan dra in undervisningstillståndet om det finns skäl till det. Tillståndet kan dras in tillfälligt om förutsättningarna för att dra tillfälligt in tillståndet finns. Vid tillfällig indragning av tillståndet iakttas bestämmelserna om temporärt körförbud. Förlängning av tillstånd Polisen utfärdar inte nytt tillstånd utan speciell orsak. Tilläggsinformation fås av polisen som utfärdat tillståndet. Övergång till bilskola Om undervisningen inte fullgörs och polisen inte beviljar fortsatt undervisningstillstånd, kan eleven fortsätta sina studier i bilskola. Teoriprovet för undervisningstillstånd Undervisningsbranschens kännedom undersöks med hjälp av Trafiksäkerhetsverkets (Trafi) frågematerial. Sökande av undervisningstillstånd bör avklara teoriprovet som är kompletterat med frågor relaterade till undervisningstillståndet. I frågorna som relaterar till undervisningstillståndet behandlas centrala saker i anslutning till förarundervisningen. Provets alla tre delar bedöms som en helhet. Om en del är underkänd är hela provet underkänt. Man kan delta i nytt teoriprov tidigast på den tredje dagen efter underkänt teoriprov. Teoriprov för moped 10 verbala klass M frågor 10 frågor relaterade till undervisningstillståndet (UT) 15 bildfrågor (AV) Bildfrågorna får innehålla högst 3 fel och de verbala frågorna högst 3 fel. Teoriprov för lätt fyrhjuling 10 verbala frågor relaterade till lätt fyrhjuling (LFH) 10 verbala frågor relaterade till undervisningstillståndet (UT) 30 bildfrågor (AV) Bildfrågorna får innehålla högst 6 fel och de verbala frågorna högst 3 fel. 4

5 Provet kan avläggas på finska, svenska och engelska. Ett godkänt teoriprov är i kraft 2 år. På provet ges omedelbar respons och ett resultat. Programmet visar de felaktiga svaren. Frågematerialet som används vid teoriprovet är ämnat endast för examen och kan inte köpas för övningsändamål. Tilläggsinformation om avläggande av teoriprovet hittar du på adressen Förberedelse inför teoriprovet Trafi framställer inget undervisnings- eller övningsmaterial. Materialet som listats nedan har vi blivit underrättade om. Det är inte en täckande förteckning över undervisningsmaterial. Undervisningsmaterialets tillverkare ansvarar för sitt material. Kuljettajakoulu (mopo, traktori, moottorikelkka)autokoulun moottoripyöräkirja, Opetustarvike Oy, Tieliikennekirja, Edita Trafikregler: Trafikmärken: Trafiksäkerhet, ((teoriövningar på webben) Fordonet Undervisningsfordonet bör vara tvåhjulig moped eller lätt fyrhjuling Fordonet som används vid hanterings- eller körprovet måste fylla alla krav för skolfordon. Vanligtvis används samma fordon såväl i provet som i körundervisningen. Undervisningsfordonets utrustning Undervisningsfordonet skall ha följande utrustning: Kännetecknet för ett undervisningsfordon är en vit skylt formad som en liksidig triangel, vars sida skall vara 16 25cm. o fäst bakom på en synlig plats, får ej täcka registerskylten eller ljusen o fäst på elevens rygg (moped) eller o fastsatt på lärarens rygg om läraren är med i fordonet (lätt fyrhjuling, utan karosseri) Gällande mopeder eller exempelvis lätta fyrhjulingar, där sittplatserna är placerade efter varandra, bör läraren ge körinstruktioner via radio och eleven bör ha tillräcklig utrustning för att kunna motta instruktionerna Gällande lätta fyrhjulingar, där sittplatserna är placerade efter varandra (t.ex. terränghjulingar), bör fordonet ha en för läraren skild broms eller bromspedal som påverkar alla hjul, om läraren är med i fordonet vid undervisningstillfället. 5

6 Gällande lätta fyrhjulingar, där sittplatserna är placerade bredvid varandra, skall finnas en skild bromspedal och sidospegel för läraren. Undervisning Förarundervisningen bör ske enligt den undervisningsplan som bekräftats av Trafi. Undervisningsplanen hittas på adressen Undervisningsmängden bör följa statsrådets stadga om körkort enligt I samband med undervisningen för undervisningstillstånd för moped och lätt fyrhjuling bör tillståndsinnehavaren tillsammans med eleven delta i en av bilskolan arrangerad teorilektion på en timme, som behandlar faktorer som påverkar säkerheten vid framförandet av moped och lätt fyrhjuling. Köp av bilskoletjänster i anslutning till undervisning med undervisningstillstånd Det är möjligt att köpa teori- och körlektioner av bilskolan även i sådan förarundervisning som baserar sig på undervisningstillstånd. Det är möjligt att ersätta de delar undervisningstillståndets innehavare önskar. Undervisningstillståndets innehavare ansvarar ändå för att eleven får den lagstadgade minimiundervisningen. Undervisningstillståndets innehavare undertecknar alltid de intyg som behövs. Undervisningskort Förarundervisningens framskridande antecknas på en skild Undervisningskort för den som beviljats undervisningstillstånd (E506) blankett. Undervisningsämnena och principerna har presenterats utförligare i undervisningsplanen. Undervisningskort för den som beviljats undervisningstillstånd (E506) hittas bl.a. på adressen Undervisningskortet bör vara sakenligt ifyllt och medtas då eleven kommer till teoriprov samt hanterings- och körprov. Blankett E100 Då den erforderliga undervisningen har givits i sin helhet antecknas detta i blanketten Intyg över erhållen förarundervisning och avlagd förarexamen (E100). Se ifyllnadsanvisningar i delen om förarexamen (sidan 7). Blanketten fås från verksamhetsstället för examen. Teoriundervisning För att erhålla körrätt till moped bör eleven få åtminstone 6 timmar teoriundervisning varav minst 4 timmar är specifikt relaterad till förarundervisning för moped För att erhålla körrätt till lätt fyrhjuling bör eleven få åtminstone 6 timmar teoriundervisning varav minst 2 timmar är specifikt relaterad till förarundervisning för lätt fyrhjuling. Undervisningstillståndets innehavare svarar för teoriundervisningen. Teorilektionen bör vara i minst 45 minuter och undervisning får ges till eleven högst fyra teoritimmar per dag. Lektionernas ämne och innehåll framkommer i undervisningsplanen. Körundervisning Det är inte tillåtet att ge körundervisning i trafiken innan eleven fyllt 15 år. 6

7 För att kunna få körrätt till moped och lätt fyrhjuling bör eleven få åtminstone 3 timmar körundervisning varav minst 1 timme består av hanteringsundervisning och 2 timmar av körundervisning i trafik. Körundervisning får ges vilken veckodag som helst och var som helst i Finland. Ett körpass är 50 minuter långt. Körundervisning får ges högst 1 timme per dag. I körundervisningen skall ingå körning i olika trafikmiljöer och -omständigheter. Passagerare i undervisningsfordonet Under körövning med moped får inte transporteras varken personer eller saker. Undervisningsfordonets förare Vid körundervisning för moped eller lätt fyrhjuling anses eleven vara fordonets förare. Om läraren är med i fordonet då körövning för lätt fyrhjuling pågår anses läraren vara föraren. Vid körprovet för förarexamen anses eleven vara föraren. Hanteringsundervisning och trafikundervisning Innan körundervisning ges i trafiken skall eleven ha grundläggande kunskaper om trafiken och om vad det innebär att hantera ett fordon. Eleven skall dessutom kunna hantera mopeden tillräckligt bra före han ger sig ut i trafiken. Denna s.k. hanteringsundervisning skall i den mån det är möjligt ske på ett område som är avstängt för allmän trafik. Förarexamen Målet med förarexamen är, att examinanden behärskar stoffet i förarundervisningen samt förmår tillämpa det och fungera i trafiken på ett säkert och flexibelt sätt. Förarexamen innefattar ett teoriprov och ett hanterings- eller körprov. Bedömningen av förarexamen skall ske enligt Trafis anvisningar. Examensplatsen kan väljas fritt. Kontaktuppgifter till examensmottagare Kontaktuppgifter finns bl.a. på adressen Förutsättningarna för att få delta i förarexamen När en person anmäler sig till teoriprovet samt hanterings- och körprovet för förarexamen kontrolleras följande: Tillförlitligt bevis över personens identitet 15 års ålder i hanterings- eller körprovet Ett giltigt körkortstillstånd (högst ett år gammalt, räknat från den dag det utfärdades) Eleven har genomgått teoriundervisningen innan han eller hon deltar i teoriprovet (kontrolleras i undervisningskortet E506?) Eleven har genomgått hela förarundervisningen före han eller hon deltar i hanteringseller körprovet (kontrolleras i undervisningskortet E506) Högst ett år tidigare genomfört teoriprov som avlagts godkänt och som motsvarar körprovsklassen (vid deltagande i hanterings- eller körprovet) Undervisningskortet skall vara sakenligt ifyllt (kontrolleras i undervisningskortet E506?) 7

8 Sakenligt ifyllt intyg över erhållen förarundervisning och avlagd examen (Trafis blankett E100) Undervisningstillstånd Intyg över erhållen förarundervisning och avklarad förarexamen, dvs E100 Blanketten bör medtas till teori- och hanteringsprovet. Blankettens gröna fält bör vara ifyllda i tillämpliga delar innan 1:a teoriprovet. Blanketten skall vara ifylld i sin helhet före 1:a hanterings- eller körprovet. Undantag utgör punkterna gällande omtagning av körprov och mörkerkörning. Ifyllnadsanvisning Personuppgifter Personbeteckning Efternamn och förnamn Tidigare körkortsklass Examen som avläggs Datum då undervisningen började Bilskolans kod/personbeteckning Undervisningssättet ändrat Datum för beviljande av körkortstillstånd / Klass / Specialvillkor Undervisningsuppgifter Teoriundervisning Kundens personbeteckning Kundens nuvarande efter- och förnamn Klass på körkort som kunden tidigare beviljats Klass på examen som avläggs Datum då undervisningen förkörkortsklassen inleddes Personbeteckning för den lärare som innehar undervisningstillståndet Datum för då man bytte bilskola eller undervisningssätt Examensmottagaren eller byråpersonalen fyller här i datum då körkortstillståndet beviljats samt körkortsklass och eventuella specialvillkor Antalet timmar teoriundervisning före det första teoriprovet. Datum då hela teoriundervisningen är slutförd samt lärarens och elevens underskrifter. Körundervisning Här antecknas det totala antalet körturer (á 50 min) före det fösta körprovet. Datum då hela teoriundervisningen är slutförd samt lärarens och elevens underskrifter. Övningskörning på bana Mörkerkörning Omtagning av körprov; extra undervisning Extraundervisningen slutförd Teoriprov Ifylls inte Ifylls inte Examensmottagaren antecknar här den extra undervisning han eller hon föreskrivit (max. 5 körtimmar á 50 min). Läraren bekräftar med sin underskrift att den extra undervisning som examensmottagaren har föreskrivit är slutförd. Teoriprovet avläggs som Trafis datorstyrda teoriprov. Provet innehåller en övnings-, prov-, och responsdel. Provmaterialet är framställt och upprätthållet av Trafi. Materialet är avsett endast för examensbruk, och kan inte köpas någonstans. Liknande läromedel som är avsett som övningsmaterial erbjuds av olika tillverkare. Teoriprov för moped 10 verbala klass M frågor 15 bildfrågor (AV) 8

9 Bildfrågorna får innehålla högst 3 fel och de verbala frågorna högst 3 fel. Teoriprov för lätt fyrhjuling 10 verbala frågor relaterade till lätt fyrhjuling (LFH) 30 bildfrågor (AV) Bildfrågorna får innehålla högst 6 fel och de verbala frågorna högst 3 fel. Svarstiden i bildfrågorna är 10 sekunder och i de verbala frågorna 30 sekunder. Provet kan avläggas på finska, svenska eller engelska. Muntligt teoriprov I följande specialfall kan teoriprovet även avläggas muntligt: elevens modersmål är något annat än finska, svenska eller engelska och han eller hon behärskar inte något av dessa språk bra, eleven är inte läskunnig, eleven har underkänts i teoriprovet tre gånger i rad. av hälsoskäl, eleven är döv eller har läsvårigheter Vid ett muntligt teoriprov får eleven använda sig av tolk. Eleven ska själv stå för kostnaderna för tolken. För att få delta i ett muntligt teoriprov av hälsoskäl på grund av läs- och skrivsvårigheter är eleven skyldig att visa upp ett skriftligt, undertecknat dyslexiutlåtande. Den som lämnar dyslexiutlåtandet skall vara en i dyslexi insatt speciallärare, specialläkare, psykolog, talterapeut, barnneurolog, neurolog eller foniatriker eller en i dyslexi insatt läkare. Trafi kan också godkänna utlåtande av annan dyslexiexpert. För ett muntligt teoriprov som avläggs av andra än hälsoskäl debiteras ett högre pris än för ett vanligt teoriprov. Eleven har högst 60 minuter på sig för hela teoriprovet, men det finns inga tidsgränser för de enskilda uppgifterna. Examensmottagaren övervakar det muntliga provet. Ytterligare information om hur man avlägger teoriprovet Ytterligare information finns på adressen Trafis anvisning: Teoriprovet för förarexamen och genomförande av teoriprovet för sökande av undervisningstillstånd Efter teoriprovet En elev som blivit godkänd i teoriprovet kan sedan avlägga hanterings- eller körprovet som ingår i examen. Ett teoriprov som avlagts med godkänt resultat är giltigt i ett år. En elev som blivit underkänd i teoriprovet som ingår i förarexamen får avlägga ett omprov tidigast på den tredje dagen efter ett underkänt prov. 9

10 Hanteringsprov eller körprov Trafi ger examensmottagaren anvisningar om hur hanterings- eller körprovet ska avläggas. Målet är att den som utför provet kan tillämpa körandets grundfärdigheter självständigt och säkert i olika trafiksituationer. Utrustningen vid hanterings- eller körprov Föraren som genomför ett hanteringsprov med en tvåhjulig moped eller ett körprov för en lätt fyrhjuling med en terränghjuling förutsätts ha följande obligatoriska utrustning: för vägtrafik godkänd skyddshjälm sakenligt fastspänd skyddsglasögon vid behov kläder lämpade för mopedkörning som ökar säkerheten: o rock och långbyxor o handskar och skodon Mopedens hanteringsprov Hanteringsprovet utförs med en tvåhjulig moped. Tidsanvändning 1. Hanteringsprov 10 min: 2. Inledande diskussion och slutdiskussion 5 min Hanteringsprovets struktur Hanteringsprovet för tvåhjulig moped består av tre uppgifter och av att leda mopeden: Långsam körning Portar Nödbromsning Körprov för lätt fyrhjuling Innan körprovet inleds, fyller eleven i blankett E101 till den mån vad beträffar evalueringen av den egna körförmågan (Evaluering av körprovet). Körprovet kan avläggas med en fyrhjuling utan eller med karosseri. Tidsanvändning 1. Inledande diskussion 5 min: 2. Trafikkörning 30 min 3. Slutdiskussion 10 min Hanteringsprovets struktur 1. Förberedelse av fordonet och teknisk granskning 2. Trafikkörning 3. Hanteringsuppgifter 4. Slutdiskussion 10

11 Ytterligare information om hanterings- och körprovets avläggande Ytterligare information finns på adressen Trafis anvisning: Körprovet i förarexamen: klasserna M, A1, A och B. Efter hanterings- eller körprovet Efter att ha blivit godkänd i hanterings- eller körprovet får eleven ett intyg över godkänd förarexamen (E105). Det här intyget berättigar att köra i Finland med undantag av Åland. Man skall ha ett identitetsbevis med sig när man kör med intyget. Körkortet kan hämtas hos polisen ca två veckor efter avlagt hanteringsprov. Om eleven genast behöver ett körkort som också gäller utanför det finska fastlandet kan examensmottagaren skriva ut ett tillfälligt körkort som är giltigt i 3 månader. Efter ett underkänt hanterings- eller körprov kan examensmottagaren föreskriva högst 5 körtimmar tilläggsundervisning för eleven. Kontaktuppgifter Trafiksäkerhetsverket (Trafi) PB Helsingfors Förarexamen tel: fax:

1.1.2016. Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121)

1.1.2016. Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121) 1.1.2016 Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121) Innehållsförteckning 1 Undervisningstillstånd... 1 1.1 Ansökan... 1 1.1.1 Handlingar

Läs mer

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121)

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121) Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd moped (AM120) lätt fyrhjuling (AM121) Trafiksäkerhetsverket Helsingfors 2014 Innehållsförteckning 1.1 Ansökan... 1 1.1.1 Handlingar

Läs mer

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A

Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A Trafiksäkerhetsverket Helsingfors 2014 Innehållsförteckning 1.1 Ansökan... 1 1.2 Beviljande... 2 1.3 Giltighet...

Läs mer

1.1.2016. Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A

1.1.2016. Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A 1.1.2016 Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategorierna A1, A2 och A Innehållsförteckning 1 Undervisningstillstånd... 1 1.1 Ansökan... 1 1.2 Beviljande... 2 1.3 Giltighet...

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A Innehåll Ansökan...3 Beviljande av körkortstillstånd...3 Giltighetstid...4

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket 2013. Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategori B

Trafiksäkerhetsverket 2013. Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategori B Bredvidläsningsmaterial för den som ansöker om undervisningstillstånd Kategori B Innehållsförteckning 1.1 Ansökan... 1 1.1.1 Handlingar 2 1.2 Beviljande... 2 1.3 Giltighet... 2 1.4 Indragning... 2 1.5

Läs mer

Fordonsförvaltningscentralen 1/2009 01.07.2009 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASS B

Fordonsförvaltningscentralen 1/2009 01.07.2009 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASS B Fordonsförvaltningscentralen 1/2009 01.07.2009 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASS B Innehåll Undervisningstillstånd...3 Ansökan... 3 Beviljande av tillstånd...

Läs mer

ANVISNING FÖR TEORIPROV

ANVISNING FÖR TEORIPROV 1 (6) TRAFI/217025/03.04.03.01/2018 Utfärdad: 4.6.2018 Träder i kraft: 1.7.2018 Giltighetstid: Tills vidare Anvisningen grundar sig på följande lagstiftning: Lag om Trafiksäkerhetsverket (863/2009) 2 1

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 4 januari 2013 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om körkort Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012 I enlighet med statsrådets

Läs mer

Undervisning med undervisningstillstånd för kategori B

Undervisning med undervisningstillstånd för kategori B Undervisning med undervisningstillstånd för kategori B Undervisningsplan och genomförande av undervisningen 1 Innehållsförteckning 1 Undervisningstillstånd för körkort för personbil... 1 2 Polis, besiktningsstation

Läs mer

Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011

Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011 Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011 Mopedkörningens popularitet ökar Antalet skadade mopedister

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 37 Nr 37 LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 23 maj 2011 I enlighet

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om körkort I enlighet med statsrådets beslut upphävs i statsrådets förordning om körkort (423/2011) 36 och 37 samt 38 1 mom., ändras 2 1 mom.

Läs mer

Undervisning med undervisningstillstånd för kategori B

Undervisning med undervisningstillstånd för kategori B Undervisning med undervisningstillstånd för kategori B Undervisningsplan och genomförande av undervisningen 1 Innehållsförteckning 1 Undervisningstillstånd för körkort för personbil... 1 1.1 Trafiksäkerhetsverket

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 4 maj 2011 386/2011 Körkortslag Given i Helsingfors den 29 april 2011 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 22 januari 2013 23/2013 Försvarsministeriets förordning om försvarsmaktens körkort och körtillstånd Utfärdad i Helsingfors den 18 januari 2013 I enlighet

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor och beslutar

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Allmänna byrån

Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Allmänna byrån PROTOKOLL Nummer 49 29.11.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Allmänna byrån Beslutande Föredragande Justerat Minister Mika Nordberg Byråchef Petra Bengts

Läs mer

Yrkeskompetens för förare, anvisningar för verksamheten fr.o.m Timo Repo överingenjör

Yrkeskompetens för förare, anvisningar för verksamheten fr.o.m Timo Repo överingenjör Yrkeskompetens för förare, anvisningar för verksamheten fr.o.m. 1.1.2018 Timo Repo överingenjör Innehåll Yrkeskompetens för förare, allmänt Tillstånd som krävs för utbildningsverksamheten Yrkeskompetensutbildning

Läs mer

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder PROMEMORIA 2008-XX-XX Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Motivering 1. Bakgrund Europaparlamentets och rådet har antagit direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens; VVFS 2008:165 Utkom från trycket den 9 april 2008 beslutade den 3 april 2008. Vägverket föreskriver

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens; beslutade den 5 januari 2017. TSFS 2017:1 Utkom från trycket den 16 januari 2017

Läs mer

Viktiga ändringar som gäller dem som bedriver godstrafik

Viktiga ändringar som gäller dem som bedriver godstrafik Meddelande till godstrafiktillstånd innehavare 13.6.2018 Innehall Viktiga ändringar som gäller dem som bedriver godstrafik 1.7.2018... 1 Obligatoriska tillstånd och anmälningar för yrkesmässig godstransport

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor;

Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor; Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 20[YY]:[XX] Utkom från trycket

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 1081/2012 Lag om ändring av körkortslagen Utfärdad i Helsinfors den 28 december 2012 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i körkortslagen

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 9 februari 2015 71/2015 Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015 I enlighet

Läs mer

Fastställande av undervisningsplanerna för förarundervisning i körkortsklasserna D1, D, D1E och DE

Fastställande av undervisningsplanerna för förarundervisning i körkortsklasserna D1, D, D1E och DE Fordonsförvaltningscentralen Datum 3.9.2008 PB 120 Dnr 7862/302/2008 00101 HELSINGFORS Ref. körkortsförordningen 19 Fordningsförvaltningscentralen Fabiansgatan 32 PB 120 Telefon: 0100 7800 Fax: (09) 6185

Läs mer

Giltighetstid: tills vidare

Giltighetstid: tills vidare 1 (5) Utfärdad: 15.6.2018 Träder i kraft: 1.7.2018 Rättsgrund: Körkortslag (386/2011) 35 37 och 40 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: - Förarutbildning INNEHÅLL

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2009:189 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om körkortslagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 3 september 2008 Nr 554 560 INNEHÅLL Nr Sidan 554 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkeskompetens för lastbils-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:190 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om trafikskolor; beslutade den 20 juni 2006. VVFS 2006:65 Utkom från trycket den 29 juni 2006 Allmänna råd markeras med indragen text Vägverket föreskriver

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Nr 5 Nr 5 LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 30 januari 2004 Utfärdad i Mariehamn den 12 februari 2004

Läs mer

UTBILDNING FÖR BEGRÄNSAD RADIOTELEFONISTBEHÖRIGHET

UTBILDNING FÖR BEGRÄNSAD RADIOTELEFONISTBEHÖRIGHET LUO Föreskrift 1 (5) Utfärdad: 22.5.2015 Träder i kraft: 25.5.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 71 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Med denna föreskrift

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 9 februari 2015 73/2015 Lag om ändring av lagen om förarexamensverksamhet Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING ~ Ändring av körkortslagen för land~kapet Åland

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING ~ Ändring av körkortslagen för land~kapet Åland W LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING ~ Ändring av körkortslagen för land~kapet Åland ~ 1992-93 nr 7 FÖRSLAG Landskapsstyrelsen föreslår att körkortslagen för landskapet Åland (79/91) ändras som följer..,.

Läs mer

Anmälan om säkerställande av utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens

Anmälan om säkerställande av utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens 1 (7) Uppgifter om sökanden Företagets namn Organisationsnummer Adress Postnummer Ort Telefonnummer E-postadress Kontaktperson Anmälan om säkerställande avser följande utbildningar Grundutbildning godstransporter

Läs mer

Registrering av fordon

Registrering av fordon Föreskrift 1 (11) Utfärdad: 16.11.2011 Träder i kraft: 16.11.2011 Giltighetstid: Tills vidare Rättsgrund: Järnvägslagen (304/2011) 75 Kommissionens beslut 107/2011/EU om ändring av beslut 2007/756/EG om

Läs mer

Lag. om ändring av körkortslagen

Lag. om ändring av körkortslagen Lag om ändring av körkortslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i körkortslagen (386/2011) 3, 8, 10, 15, 15 a, 16 19, 21, 25, 26, 28 31, 31 a, 32, 34 38, 40, 41, 47, 50, 52, 53, 59, 61 63, 65 4

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 december 2014 1271/2014 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om godkännande av fordon Utfärdad i Helsingfors den 18 december

Läs mer

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_ADO 1 *1019901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ADOPTION Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som är bosatt i Finland och ansöker om uppehållstillstånd för ett

Läs mer

RP 179/2017 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 februari 2018.

RP 179/2017 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 februari 2018. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 61 i körkortslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att godkännandet av utländska körkort

Läs mer

A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_2_sv_140114PP +

A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_2_sv_140114PP + KAN_2 1 *1179901* ANSÖKAN OM MEDBORGARSKAP FÖR BARN SOM ÄR SÖKANDE Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som är finsk medborgare och som ansöker om finskt medborgarskap för ett minderårigt barn som

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND OLE_PH3 1 *1449901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND Denna blankett är avsedd för dig som ansöker om första uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband. Du har

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2014 369/2014 Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för taxiförare Utfärdad i Helsingfors den 9 maj 2014 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2010:1914 Utkom från trycket den 27 december 2010 utfärdad den 16 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Beslut 24.02.2012. UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Beslut 24.02.2012. UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Beslut OKM/10/531/2012 24.02.2012 Jakelussa mainituille Hänvisning Ärende UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Undervisnings- och kulturministeriet

Läs mer

Alkolås efter rattfylleri

Alkolås efter rattfylleri Alkolås efter rattfylleri 2 Att bli fråntagen körkortet är svårt för de flesta. Om man dessutom behöver det i arbetet kan situationen bli extra besvärlig. Det finns dock en möjlighet att få fortsätta köra,

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning av förare för behörighet AM; (konsoliderad elektronisk utgåva)

Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning av förare för behörighet AM; (konsoliderad elektronisk utgåva) Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning av förare för behörighet AM; (konsoliderad elektronisk utgåva) beslutade den 19 mars 2009. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2016:11. TSFS 2009:12 Konsoliderad

Läs mer

RP 247/2009 rd. I propositionen föreslås det att vägtrafiklagen. Bestämmelsen om den övre åldersgränsen Till lagen fogas en ny paragraf om ändring

RP 247/2009 rd. I propositionen föreslås det att vägtrafiklagen. Bestämmelsen om den övre åldersgränsen Till lagen fogas en ny paragraf om ändring Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att vägtrafiklagen ändras. gränsen. ikraftträdande

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PH4_plus 1 *1409901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Denna familjeutredningsblankett är avsedd för dig som är vårdnadshavare i barnets hemland för ett ogift, under 18-årigt

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; TIDSBEGRÄNSAT UPPEHÅLLSTILLSTÅND AV KONTINUERLIG KARAKTÄR

+ + ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; TIDSBEGRÄNSAT UPPEHÅLLSTILLSTÅND AV KONTINUERLIG KARAKTÄR OLE_JATKO_A 1 *1269901* ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; TIDSBEGRÄNSAT UPPEHÅLLSTILLSTÅND AV KONTINUERLIG KARAKTÄR Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har beviljats kontinuerligt,

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:14) om förarbevis för moped klass II, snöskoter och terränghjuling;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:14) om förarbevis för moped klass II, snöskoter och terränghjuling; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:14) om förarbevis för moped klass II, snöskoter och terränghjuling; beslutade den 14 april 2010. TSFS 2010:80 Utkom från trycket den

Läs mer

Avläggande av prov på körförmåga

Avläggande av prov på körförmåga Datum FÖRESKRIFT ANVISNING 3.12.2004 AKE 29/2004 Område Förarexamen Normgivningsbemyndigande Statsrådets förordning om ändring av körkortsförordningen 30.9.2004, 17 Ändring av körrätten Målgrupper Förarexamensmottagare

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_MUU 1 *1069901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND I FINLAND; ÖVRIG GRUND Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd på basis av en grund för vilken

Läs mer

SAKL UNDERVISNINGPLAN Körkortskategorierna A1, A2 och A - grundutbildning

SAKL UNDERVISNINGPLAN Körkortskategorierna A1, A2 och A - grundutbildning SAKL UNDERVISNINGPLAN Körkortskategorierna A1, A2 och A - grundutbildning Inledning Undervisningsplanen har uppgjorts så att den lämpar sig för användning i grundutbildningarna för kategorierna A1, A2

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_TY1 1 *1129901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETE Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som kommer till Finland för att arbeta hos en finländsk arbetsgivare,

Läs mer

BEHÖRIGHET FÖR ULTRALÄTTFLYGINSTRUKTÖR

BEHÖRIGHET FÖR ULTRALÄTTFLYGINSTRUKTÖR LUO Föreskrift 1 (5) Utfärdad: 10.10.2014 Träder i kraft: 14.10.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 45 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Denna föreskrift

Läs mer

Alkolås efter rattfylleri

Alkolås efter rattfylleri Alkolås efter rattfylleri Att bli fråntagen körkortet är svårt för de flesta. Om man dessutom behöver det i arbetet kan situationen bli extra besvärlig. Det finns dock en möjlighet att få fortsätta köra,

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_ADO 1 *1019901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ADOPTION Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som är bosatt i Finland och ansöker om uppehållstillstånd för ett

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning av förare för behörighet AM;

Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning av förare för behörighet AM; Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning av förare för behörighet AM; beslutade den 19 mars 2009. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 förordningen (2009:186) om utbildning till

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND OLE_PH3 1 *1449901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND Denna blankett är avsedd för dig om du ansöker om första uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband. Du har

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PH4_plus 1 *1409901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Denna familjeutredningsblankett är avsedd för dig som är vårdnadshavare i barnets hemland för ett ogift, under 18-årigt

Läs mer

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND OLE_P_PEU 1 *1279901* ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND Med denna blankett kan du ansöka om antingen permanent uppehållstillstånd i Finland (P) eller EU-uppehållstillstånd för medborgare i tredje

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket

Trafiksäkerhetsverket Trafiksäkerhetsverket TRAFI/14951/03.04.02.11/2010 Järnvägsanvisning Utfärdats: 15.09.2010 Giltighetstid: 03.01.2011 tills vidare Upphäver: Anvisning om bedömning av hälsotillståndet hos personer som inom

Läs mer

HÄLSOINTYG för ungdom

HÄLSOINTYG för ungdom 321 Fastställd av social- och hälsovdsministeriet fälten Hörapparat, vilken har inte konstaterats sjukdom eller handikapp som inverkar på körförmågan. g föresl att körkortstillstånd beviljas. g intygar

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2015 Nr 88 Nr 88 KÖRKORTSLAG för Åland Föredragen för Republikens President den 26 juni 2015 Utfärdad i Mariehamn den 15 oktober 2015 I enlighet med lagtingets beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Villkor för beviljande av linjelotsbrev

Villkor för beviljande av linjelotsbrev 1 (6) Utfärdad: 1.5.2013 Träder i kraft: 1.5.2013 Giltighetstid: tills vidare Anvisningen grundar sig på följande lagstiftning: Lotsningslagen (940/2003), statsrådets förordning om lotsning (246/2011),

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort OLE_TY2 1 *1139901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR SPECIALISTER Denna blankett är avsedd för dig om du har ingått arbetsavtal med ett företag i Finland eller mottagit ett förbindande arbetserbjudande

Läs mer

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader.

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader. OLE_TY3 1 *1159901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETSPRAKTIK Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för arbete eller arbetspraktik som ingår i ett avtal mellan stater

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV FAMILJEBAND

+ + ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV FAMILJEBAND OLE_JATKO_PS 1 *1289901* ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV FAMILJEBAND Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd

Läs mer

Anvisning om att hålla och bedöma prov för ADR-körtillstånd

Anvisning om att hålla och bedöma prov för ADR-körtillstånd Anvisning 1 (5) Utfärdad: 3.2.2012 Träder i kraft 10.2.2012 Giltighet: t.o.m. 30.6.2016 Rättslig grund Förordning om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen 401/2011 Ändringsuppgifter:

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarbevis för moped klass II, snöskoter och terränghjuling;

Transportstyrelsens föreskrifter om förarbevis för moped klass II, snöskoter och terränghjuling; Transportstyrelsens föreskrifter om förarbevis för moped klass II, snöskoter och terränghjuling; beslutade den 19 mars 2009. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 förordningen (2009:186)

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PK4_plus 1 *1459901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Detta är en familjeutredningsblankett för dig vars under 18-åriga, ogifta barn ansöker om sitt första uppehållstillstånd

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0252(COD) 5 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 152/2012 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 152/2012 rd RIKSDAGENS SVAR 152/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av körkortslagen och av vissa lagar som har samband med den Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om förarbevis för moped klass II, snöskoter och terränghjuling; (konsoliderad elektronisk utgåva)

Transportstyrelsens föreskrifter om förarbevis för moped klass II, snöskoter och terränghjuling; (konsoliderad elektronisk utgåva) Transportstyrelsens föreskrifter om förarbevis för moped klass II, snöskoter och terränghjuling; (konsoliderad elektronisk utgåva) beslutade den 22 mars 2016. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2016:12. TSFS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2012:7 Utkom från trycket den 24 januari 2012 utfärdad den 12 januari 2012. Regeringen föreskriver att

Läs mer

RP 41/2008 rd. som yrkeskompetensen. Lagen avses träda i kraft den 10 september 2008.

RP 41/2008 rd. som yrkeskompetensen. Lagen avses träda i kraft den 10 september 2008. RP 41/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbilsoch bussförare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma bestämmelser;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma bestämmelser; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma bestämmelser; beslutade den 24 juni 2009. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 5 och 6 körkortsförordningen

Läs mer

Ansökningshandling. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökningshandling. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Myndighetsnämnden för Socialtjänst och Skola Ansökningshandling Parkeringstillstånd för rörelsehindrad OBS! Handläggningstiden är ca 6 veckor. YDRE KOMMUN Socialförvaltningen Kommunkontoret 570 60 YDRE

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA PK2_plus 1 *1439901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA Denna blankett är avsedd för dig, finsk medborgare, vars utländska make/maka ansöker om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2003:522 Utkom från trycket den 5 augusti 2003 utfärdad den 24 juli 2003. Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

Alkolås efter rattfylleri

Alkolås efter rattfylleri TRANSPORTSTYRELSEN. BEST NR TS201628. OKTOBER 2016. PRODUKTION: BLOMQUIST & CO. För mer information om alkolås: transportstyrelsen.se Blanketter finns på: transportstyrelsen.se Har du ytterligare frågor,

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PK4_plus 1 *1459901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Detta är en familjeutredningsblankett för dig vars under 18-åriga, ogifta barn ansöker om sitt första uppehållstillstånd

Läs mer

+ + BLANKETTBILAGA TILL ANSÖKAN OM MEDBORGARSKAP FÖR ETT 15 17-ÅRIGT BARN SOM ÄR MEDSÖKANDE

+ + BLANKETTBILAGA TILL ANSÖKAN OM MEDBORGARSKAP FÖR ETT 15 17-ÅRIGT BARN SOM ÄR MEDSÖKANDE KAN_1C 1 *1169601* BLANKETTBILAGA TILL ANSÖKAN OM MEDBORGARSKAP FÖR ETT 15 17-ÅRIGT BARN SOM ÄR MEDSÖKANDE Denna blankettbilaga är avsedd för ett barn mellan 15 och 17 år (medsökande) för vilket ansöks

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_TY5 1 *1155501* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETE Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för att arbeta hos en finländsk arbetsgivare eller en arbetsgivare som är

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV FAMILJEBAND

+ + ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV FAMILJEBAND OLE_JATKO_PS 1 *1289901* ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV FAMILJEBAND Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringen proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av körkortslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås ändringar i bestämmelserna om undervisningstillstånd

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PH4_plus 1 *1409901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Denna familjeutredningsblankett är avsedd för dig som är vårdnadshavare i barnets hemland för ett ogift, under 18-årigt

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av alkolås (konsoliderad elektronisk utgåva);

Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av alkolås (konsoliderad elektronisk utgåva); Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av alkolås (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 11 augusti 2011. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2016:35. TSFS 2011:70 Konsoliderad elektronisk

Läs mer

Uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning och handledande utbildning

Uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning och handledande utbildning FÖRESKRIFT 1 (1) 11.01.2018 OPH-54-2018 Anordnare av yrkesutbildning Giltighetstid: fr.o.m. 15.1.2018 tillsvidare Rätten att meddela föreskriften följer av: L 531/2017, 60 Upphäver Utbildningsstyrelsens

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA OLE_PH1 1 *1299901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om första uppehållstillstånd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2012:876 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_ADO 1 *1019901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ADOPTION Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som är bosatt i Finland och ansöker om uppehållstillstånd för ett

Läs mer