KTH och Chalmers på gång med ny riskkapitalfond

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KTH och Chalmers på gång med ny riskkapitalfond"

Transkript

1 NR 3 Okt 2006 Foto. Magnus Gotander KTH och Chalmers på gång med ny riskkapitalfond Idel glada miner när den nya riskkapitalfonden KTH Chalmers Capital lanserades! Fonden är ett led i det fördjupade samarbetet mellan landets två största tekniska högskolor för att få fram fler svenska spjutspetsföretag. Bakom den nya fonden står bland andra (fr v) KTH med rektor Anders Flodström, KTH Seed Capital med vd DESSUTOM I DETTA NUMMER: Jakob Svärdström och ordförande Jan Sundberg, Chalmers med rektor Karin Markides och Industrifonden med vd Claes de Neergaard. Övriga Reflex leder borren rätt sid 4 investerare i fonden, som får ett kapital på 127 miljoner kr, är W Capital LTP god affär för Industrifonden sid 5 Management, SEB Företagsinvest och Innovationsbron. artikel sid 3 Industrifondens resultat kraftigt förbättrat artikel sid 3 Ökad satsning på miljö och energi sid 7 Oatlys nya fabrik invigd sid 8 Industrifonden erbjuder kapital, kompetens och nätverk till svenska innovativa tillväxtföretag. Industrifonden investerar i de flesta branscher och är delägare i elva regionala riskkapitalbolag runt om i Sverige samt i Innovationsbron AB.

2 Starka varumärken i kombination med starka finansiärer Foto: Viktor Brott CLAES DE NEERGAARD Nu knyts ännu ett band mellan KTH och Chalmers för att förstärka kommersialiseringen av forskning. Sveriges två största tekniska högskolor ställer sig nämligen bakom en ny riskkapitalfond, KTH-Chalmers Capital. Fondens huvudsakliga kapital kommer från Industrifonden, W Capital Management (som förvaltar Wallenbergstiftelsens kapital), SEB Företagsinvest och Innovationsbron. Det fina med KTH-Chalmers Capital är att fonden skall göra små investeringar; snittstorleken på första investeringen i fond 1 (KTH Seed Capital) har varit ca 2 MSEK. Dessutom har fonden riggats för att kunna bistå portföljbolagen med finansiering under många år. I ett uttalande i samband med lanseringen i Göteborg sa jag att det kändes befriande positivt att detta kommit till stånd. Jag tänkte då i första hand på många lovande teknikintensiva företag som hankar sig fram på de medel som kan skrapas ihop från grundarnas kistbotten, från anhöriga, stipendier, Chalmers Innovation, Innovationsbron, ALMI m fl. Det underlättar om man har en rik släkting eller ett bastant låneutrymme i en fastighet (vilken student har det?). Därutöver kan man kanske få ihop upp till 1,5 MSEK i externt startkapital till ett bolag. Detta är välbehövligt men har mer karaktären av startgas. Hur kommer man vidare? Nu förstärks musklerna väsentligt för en tidig finansiär som också kommer att skaffa sig de personella resurser i både Stockholm och Göteborg, som krävs för att på nära avstånd aktivt kunna vara med att forma och coacha unga företagare. Mest var jag lycklig över att mina farhågor om att en överdriven lokalpatriotism någonstans skulle omintetgöra initiativet. Vadå, två universitet ihop? Stockholm och Göteborg tillsammans? Men i detta fall fick lokalpatriotismen stå tillbaka för rationella argument. Efter ett initialt förankringsarbete under våren har processen löpt smidigt. Jag är övertygad om att alla inblandade parter vinner på en lösning som har större kritisk massa. Universiteten kommer inte bara att öka sin attraktionskraft hos entreprenöriella forskare. De kommer också att lära av varandra hur man bäst kommersialiserar FoU. Kanske kan de också säkra mer statlig FoU-finansiering för att de förstärker sitt åtagande för den tredje uppgiften? Managementbolaget som sköter fonden kommer definitivt att få ett bättre urval av investeringspropåer och därför kunna göra bättre val. Detta borde leda till högre avkastning, vilket i sin tur underlättar fortsatt finansiering från existerande och nya investerare. Kanske är KTH-Chalmers Capital rentav trendsättare? Vilket budskap skickas till övriga lärosäten när Sveriges två största tekniska högskolor med 4 Mrd i forskningsbudget och 3000 forskarstuderande väljer att poola resurser för att få kritisk massa? Nytt från våra portföljbolag NANORADIO SÄLJER TILL SHARP Den japanska elektronikjätten Sharp ska börja tillverka världens minsta wlan-chip för mobiltelefoner och andra bärbara elektronikprodukter. Chipet är utvecklat tillsammans med svenska Nanoradio, som därmed fått sin första officiella kund. Det nya chipet har marknadens lägsta elförbrukning och Sharp tänker producera sådana moduler i månaden. RESISTENTIA KLARADE FÖRSTA TESTET Forskningsbolaget Resistentia i Uppsala har klarat första steget på väg mot ett nytt läkemedel mot svåra allergier, eftersom första testet på friska försökspersoner har gett goda resultat. Dessutom går den brittiska investeraren SR-One in med 28 miljoner kr i projektet. Det nya läkemedlet ska minska mängden av IgE, det ämne i kroppen som utlöser allergiska reaktioner. Resistentias läkemedel stimulerar immunförsvaret att producera antikroppar mot kroppens immunglobulin, som spelar en central roll vid uppkomsten av allergiska reaktioner. Inom ett halvår ska den första studien följas upp av en så kallad fas 2-studie med uppemot 100 allergiska försökspersoner. Resistentia startades 1998 som en avknoppning från Uppsala universitet. Ägare är bl a Healthcap, Industrifonden, BankInvest, och Innovationskapital.

3 Industrifondens resultat det bästa på sex år Industrifondens resultat för verksamhetsåret uppgår till 220 miljoner kronor, vilket är fondens bästa resultat sedan år Det är också en förbättring med 436 miljoner kronor jämfört med föregående verksamhetsår. Förbättringen av resultatet beror huvudsakligen på försäljningen av aktier i Micronic Laser Systems AB. Under räkenskapsåret tecknades 100 (110) avtal om investeringar på totalt 298 (479) miljoner kr. Av detta utgjorde 226 (182) miljoner kr följdinvesteringar i befintliga engagemang och 72 (297) miljoner kr investeringar i helt nya bolag. Minskningen jämfört med föregående år beror på fjolårets investering på 200 miljoner kronor i Innovationsbron AB. Årets resultat förklaras till övervägande del av att Industrifonden under året sålt samtliga aktier i Micronic Laser Systems motsvarande 12,9 procent av kapital och röster. Industrifonden har varit engagerad i bolaget sedan slutet av 1980-talet och har genom aktivt ägande bidragit till att skapa ett världsledande bolag inom sin nisch. Aktierna såldes för 80 kronor per aktie, vilket gav Industrifonden en realisationsvinst på 331 miljoner kronor. Resultatet från förvaltningen av Industrifondens likvida kapital var 120 miljoner kr och kan hänföras till värdestegring på aktier och värdeökningar i obligationsportföljen till följd av sjunkande räntor på penningmarknaden. Industrifondens likvida kapital uppgick vid verksamhetsårets slut till miljoner kr. Vid räkenskapsårets slut uppgick Industrifondens investerade kapital till miljoner kronor, vilket motsvarar 47 procent av Industrifondens egna kapital. Årets resultat på 220 miljoner kr motsvarar en avkastning på totala tillgångar på 6,5 procent. KTH Chalmers Capital ny riskkapitalfond KTH Chalmers Capital så heter nytillskottet bland Industrifondens indirekta investeringar. Fonden, som får ett kapital på 127 miljoner kronor, kommer att investera i nya bolag med ursprung ur KTH och Chalmers och är ett led i det fördjupade samarbetet mellan Sveriges två främsta tekniska högskolor. Bakom den nya fonden står Industrifonden, SEB Företagsinvest och W Capital Management. I ägarkretsen ingår också KTH, Chalmers och Innovationsbron. Med sina långsiktiga ägare, sitt kunnande och goda nätverk ska bolaget underlätta kommersialiseringen av teknologiprojekt relaterade till KTH eller Chalmers. Investeringsbeloppet kommer att vara mellan 2 och 6 miljoner kronor per bolag. Inom 4 år räknar fonden med att ha gjort mellan 8 och 12 nya investeringar. KTH Chalmers Capital är en utvidgning av befintliga KTH Seed Capital, som bildades 2002 för att investera i KTH-relaterade bolag. KTH Chalmers Capital drar igång sin verksamhet under första kvartalet KTH Seed Capital och dess portföljbolag påverkas inte, men alla nya investeringar görs därefter i den nya fonden. Industrifonden och W Capital Management investerar 39,4 procent vardera i KTH Chalmers Capital, SEB Företagsinvest 19,7 procent och KTH, Chalmers och Innovationsbron resterande 1,5 procent. KTH-Chalmers Capital är alltså ett led i samarbetet mellan KTH och Chalmers. Vi lägger stor vikt vid detta samarbete, säger KTH:s rektor Anders Flodström. I och med detta blir det möjligt att öka flödet av investeringsmöjligheter i spjutspetsprojekt med koppling till våra båda högskolor och få fram fler företag som kan hävda sig i den globala konkurrensen. På detta sätt stärker vi också samverkansuppgiften, det vill säga samarbetet mellan högskola och näringsliv, säger Chalmers rektor Karin Markides. Men det är viktigt att understryka att fondens investeringar ska göras på enbart kommersiella grunder. KTH Chalmers Capital kommer att ha kontor i anslutning till campus både i Stockholm och i Göteborg. Rekrytering pågår av ytterligare två investeringsansvariga som, förutom att arbeta med existerande portfölj, ska göra nyinvesteringar vid såväl Chalmers som KTH. Chalmers är en mycket intressant miljö, säger Jakob Svärdström, vd för KTH Seed Capital och blivande vd för KTH-Chalmers Capital. Vi har redan gjort två investeringar där och det känns helt naturligt att få in Chalmers som en långsiktig partner i vår verksamhet.

4 Reflex leder borren rätt När man borrar efter olja eller malm är det viktigt att borrhålen är raka. Men ännu viktigare är att veta hålets exakta position i förhållande till fyndigheten, något som är värt stora pengar för prospekteringsbolagen. Det är där Reflex från Vallentuna kommer in. Det lilla bolaget är världsledande på mätinstrument för borrhål och har kunder över hela världen. Att mäta borrhålen är helt nödvändigt, säger Reflex vd Bengt Ljung. Man kan ju inte chansa och provborra överallt och alla borrhål måste dessutom dokumenteras. Han tillträdde som vd för två år sedan med uppgiften att ge bolaget en nystart. Reflex, som bildades i slutet av 1980-talet, hade nämligen fört en tynande tillvaro i många år. Bolaget lyckades dock överleva på grund av ett bra varumärke, bra produkter och en god säljorganisation. Det var det vi kunde bygga på, säger Bengt Ljung. Annars fanns det många svagheter som snabbt korrigeras. Räddningen för Reflex påbörjades ett par år tidigare, 2001, då riskkapitalbolaget Småföretagsinvest (där Industrifonden är delägare) kom in som huvudägare. Bolaget var i kris, men vi såg potentialen, säger Småföretagsinvests vd Bo Thorson. Reflex hade bra produkter och en säljfokuserad organisation. MINERALBOOM Men bolaget hade många problem. När Bengt Ljung kom in hade Reflex en leveranstid på dagar för sina produkter. Ett nytt mål sattes: fem dagar. Och det håller man numera, vilket visat sig vara en framgångsfaktor när den stora mineralboomen inleddes för ett par år sen. Han sticker inte under stol med att Reflex också haft stor nytta av de senaste årens mineral- och oljeboom. Gruv- och prospekteringsbolagen provborrar som aldrig förr och alla behöver mäta positionen på sina borrhål. Snabbt och på ett enkelt sätt. Det är därför Reflex har försäljning över hela världen med dominans i Kanada, USA, Sydafrika, Sydamerika och Australien. Kunderna återfinns inte bara inom prospekteringsindustrin för mineraler utan också inom olja, konstruktion (t ex tunnel- och anläggningsbyggen) och naturligtvis inom gruvindustrin. Reflex har gått som tåget de senaste åren. Bolaget beräknas omsätta 80 miljoner kr 2006, vilket är mer än en fyrdubbling jämfört med Vinsten ökar också. Idag är Reflex ett mycket kostnadseffektivt och lönsamt bolag. Och det är ingen tillfällighet. Reflex är inte bara marknadsledande inom sitt segment, utan strategin är också att vara prisledande i världen. Kunderna vet att vi har bra produkter och service och det är de villiga att betala för, säger Bengt Ljung. Han och hans 6 medarbetare håller till i Vallentuna utanför Stockholm och sköter marknadsföring och projektledning. Resten av Reflex totalt 28 anställda finns runt om i världen. Men utveckling och produktion är utlagt på andra. NÄSTA GENERATION Den nya generationens mätinstrument med namnet Magic utvecklas av elektronikföretaget JAPS tillsammans med bl.a Saab Avitronics. Samtidigt håller vi på att utveckla nästa generation instrument, som är ännu mer avancerat, berättar Bengt Ljung. Den innehåller samma teknik som målsökande robotar. Vårt stora nätverk gör det möjligt för oss att behålla vår spetskompetens och därmed vår position på marknaden. Reflex dåvarande vd Bengt Ljung på besök vid en av världens största koppargruvor, som ligger i Chile. Den ägs av Reflex kund Codelco, världens största kopparproducent. Fotnot: Den 1 oktober avgick Bengt Ljung som Reflex vd. Han kommer i fortsättningen att vara vice president för speciella projekt. Ny vd är Derek J Loughlin från ägarbolaget Imdex.

5 REFLEX SÅLT TILL AUSTRALISKT BORRBOLAG Reflex mätutrustning används bland annat i gruvindustrin för utvärdering av malmfyndigheter. Som till exempel vid kopparfyndigheterna i El Teniente i Chile. Reflex såldes i september till Imdex Ltd, ett borrproduktsbolag börsnoterat i Australien. Köpesumman uppgick till ca 180 miljoner kronor, vilket ger ägaren Småföretagsinvest en reavinst på ca 170 miljoner kr. Under de fem år som Reflex varit i Småföretags ägo har det utvecklats från ett förlustbolag till ett expansivt, vinstgivande tillväxtbolag med verksamhet över hela världen. Vi är mycket nöjda med vår investering i Reflex, säger Småföretagsinvests VD Bo Thorson. Ledningen för bolaget har framgångsrikt byggt upp verksamheten och dragit nytta av det goda marknadsläget för att ta en marknadsledande position. Köparen, börsnoterade Imdex, som förser olje- och gruvindustrin med borrprodukter, är Reflex distributör i Australien. Förvärvet av Reflex kompletterar Imdex verksamhet både produkt- och teknologimässigt samt geografiskt. Reflex passar bra in i vår struktur och kommer att förstärka vår position på den internationella marknaden, säger Imdex VD Bernie Ridgeway. Småföretagsinvest ägs av Industrifonden och ett konsortium bestående av ett 30-tal affärsänglar, Volvo Aero och Saab Bofors. LTP god affär för Industrifonden Industrifonden har sålt sitt portföljbolag Lipid Technologies Provider AB (LTP) till DSM Food Specialties B.V., dotterbolag till den holländska koncernen DSM, för 225 miljoner kronor. Säljare förutom Industrifonden är Cimon Medical, DSM Venturing, ledning och andra privatinvesterare. LTP som har säte i Karlshamn, utvecklar, producerar och säljer produkter baserade på avancerad fettteknologi för livsmedels- och kosmetikaindustrin. Bolagets storsäljare Olibra är en livsmedelsingrediens baserad på en fettemulsion, som ger förlängd mättnadskänsla och som därför används av dem som vill kontrollera vikten. Olibra finns, marknadsfört under olika varumärken, både som tillsats i yoghurt och som dryck. Den säljs i hälsokosthandeln i Sverige, men även i flera europeiska länder och i USA. Alla LTP:s produkter är baserade på egenutvecklad, avancerad lipidteknologi. Användningsområdena är många och kunderna återfinns bl a inom livsmedels-, kosmetika-, läkemedels- och hälsokostindustrin. Köpare av LTP är den börsnoterade globala holländska koncernen DSM, vars riskkapitalbolag DSM Venturing redan är delägare i LTP. DSM är verksamt inom bl a läkemedelkemi, industriell kemi, livsmedelsingredienser och avancerad materialteknik. Industrifonden, som gjorde sin första investering i LTP 2001, är tillsammans med sitt delägda riskkapitalbolag Cimon Medical största delägare i LTP. LTP har nu nått den nivå där marknaden börjat få upp ögonen för dess produkter, säger Jörgen Lönngren, chef för affärsområde Life Science på Industrifonden. Bolaget står inför en stark tillväxt, som kräver en stark ägare som DSM. Vi är mycket nöjda med vår investering i LTP och är övertygade om att det kommer att utvecklas väl i samarbete med DSM.

6 Nobelpristagare samarbetar med Sidec Årets Nobelpristagare i kemi, professor Roger D Kornberg, har sedan ett par år tillbaka ett samarbete med Ulf Skoglund, grundare till Industrifondens portföljbolag Sidec. Professor Kronberg från amerikanska Stanforduniversitetet arbetar med molekylära mekanismer och det är för detta arbete som han har fått Nobelpriset i kemi. Genom sitt samarbete med Sidecs Ulf Skoglund känner han väl till Sidecs teknologi att kunna ta skarpa, tredimensionella bilder av proteiner i deras naturliga miljö. Metoden kallas Protein Tomografi och används för att få en bättre biologisk förståelse för molekylära mekanismer. För närvarande arbetar Ulf Skoglund och Roger Kronberg på ett projekt för att förbättra upplösningen av dagens Protein Tomografi något som är av stor betydelse för Sidecs vidare utveckling. Scalado i mångmiljonaffärer med BenQ och Samsung Industrifondens portföljbolag Scalado, som utvecklat en teknik för bildhantering i mobiltelefoner, har nyligen tecknat omfattande ramavtal med två av världens största mobiltelefontillverkare taiwanesiska BenQ och koreanska Samsung. De båda avtalen väntas var för sig ge Scalado årliga intäkter på tvåsiffriga miljonbelopp. Det här är ett viktigt genombrott för oss. Ramavtalen bedöms ge intäkter på mer än tio miljoner kronor per år och kommer utgöra en betydlig andel av vår omsättning, säger Mats Jacobson, VD för Scalado. Företaget har sedan ett år tillbaka ramavtal med Samsung, som nu förlängs med ytterligare två år. BenQ är den senaste uppstickaren bland de stora telefontillverkarna och skapade stor uppmärksamhet i fjol när man tog över tyska Siemens mobildivision. Affärerna med BenQ och Samsung är en direkt följd av det avtal som Scalado tecknade med Teleca i början av året. Då bestämde sig Teleca för att använda Scalados mjukvara i sina projekt med telefontillverkare runt om i världen. Jag är hittills mycket nöjd med resultatet av samarbetet med Teleca. Dessutom finns det en hel del nya affärer som bubblar för tillfället och som kommer ge resultat framöver, säger Mats Jacobson. Scalado meddelade i början av året att man räknar med att fördubbla omsättningen till 20 miljoner kronor under I dag ligger prognosen något över denna målsättning. Bolaget finns i Lund och har omkring 30 anställda. Det ägs till största delen av de danska riskkapitalbolagen IVS och Olicom samt Industrifonden, TeknoSeed och företagets grundare. (Denna artikel har tidigare publicerats i nyhetstjänsten Rapidus och återpubliceras med deras tillstånd.) Fortsatt optimism hos de svenska tillväxtföretagen Optimismen hos Sveriges kunskapsintensiva tillväxtföretag fortsätter att öka. Det visar Industrifondens och CONNECTs senaste Entreprenörsbarometer, som för årets tredje kvartal visar sitt högsta indexvärde någonsin. Huvudförklaring till detta är att företagen upplever ett extremt bra marknadsläge. Tillväxtföretagen i Stockholm är för fjärde kvartalet i följd mest optimistiska, medan Östra Sverige står för den största förbättringen. Entreprenörsindex nådde den nya rekordnivån 45 mot 43 i maj 2006, vilket innebär att index har ökat tretton kvartal i följd. Entreprenörsbarometern är en undersökning som genomförs av Industrifonden och CONNECT Sverige. Den omfattar cirka 450 svenska kunskapsintensiva tillväxtföretag i olika branscher. Det är deras samlade bedömning av konjunkturläget som ligger till grund för entreprenörsindex Entreprenörsindex okt 2002 till okt 2006 STOCKHOLM UTVECKLAS BÄST Under sommaren är det återigen de kunskapsintensiva tillväxtföretagen i Stockholm som har utvecklats bäst. Indexvärdet för huvudstadslänet är 53, vilket är klart högre än samtliga andra regioner. Stockholm har legat högst vid nio av de tio senaste kvartalen. Om man bortser från Stockholm är skillnaderna mellan regionerna i mycket små. Det senaste indexvärdet är i princip lika i Syd, Väst, Nord och Öst. Jämfört med mätningen i maj 2006 har Öst förbättrats kraftigt, medan Nord och Syd fallit tillbaka något. MYCKET GOD MARKNADSSITUATION Mycket få företag anger att marknaden i dagsläget är ett hinder för bolagets utveckling. Allra bäst är marknaden för företagen i storstadslänen, där endast något enstaka bolag ser bristande marknad som ett problem. Det är också förbättringarna av marknadssituationen som är orsaken till ökningen i totalindex. Mängden nyanställningar är relativt hög men har ändå minskat något sedan i våras. Samtidigt anger allt fler av de tillfrågade bolagen att det är svårt att hitta rätt personal vid nyrekryteringar. IT BÄSTA BRANSCH Under det senaste året har IT varit den bransch som uppvisat högst index vid samtliga fyra mättillfällen. Branschen har legat mycket väl till sedan 2004, vilket är i tvär kontrast till utvecklingen under lågkonjunkturen fram till okt okt 2006 Entreprenörsindex bygger på fem frågor i Entreprenörsbarometern: Företagens syn på utvecklingen och sysselsättningen det gångna och det närmaste kvartalet samt i vilken utsträckning svag efterfrågan upplevs som problem i företagen. Index kan högst vara +100 (strålande optimism/alla växer) och lägst -100 (nattsvart/alla krymper), INDUSTRIFONDEN med 0 som NYTT balansläge. 3/06

7 Ökad satsning på miljö och energi Industrifonden vill öka investeringarna inom miljö- och energiteknik. Det som lockar är den höga nivån inom FoU och att affärsriskerna är lägre än någonsin. Alldeles för få cleantech-bolag kommersialiseras och Sverige är nu på väg att hamna på efterkälken. Detta vill Industrifonden ändra på. Det finns väldigt många cleantech-företag i Sverige, bortåt 350 enligt Nutek. De flesta är små med färre än tio anställda och de drivs ofta av ingenjörer som är innovatörer och entreprenörer. Tillsammans exporterar de för bara 25 miljarder kronor om året. Den siffran borde vara betydligt större, eftersom den tekniska kompetensen är hög och den globala marknaden enorm. Det är bara att räkna på Indiens och Kinas framtida behov av bränslereduceringar och minskat utsläpp, säger Anders Eklund, som är affärsområdeschef för industri/energi vid Industrifonden. LÅNG ERFARENHET Industrifonden har lång erfarenhet av cleantech-satsningar. I bagaget finns 25 avslutade företagsprojekt, bland annat värmländska framgångsexemplet Thermia. I dag består miljöportföljen av fem företag och investeringarna uppgår till 90 miljoner kronor. Nu ska tempot höjas. Vi letar aktivt efter fler företag att bygga och investera i. Miljö- och energiteknik har av tradition ansetts som en olönsam bransch i vencap-kretsar. Men det stämmer inte längre. Förutsättningarna för att tjäna pengar har förbättrats och det är inte längre lika riskfyllt att investera i cleantech. Det har övriga Europa och USA insett och här håller vi på att bli omsprungna. Anders Eklund pekar på tre investeringsskäl: För det första är marknaden global: hållbar energi kommer att efterfrågas över hela världen. För det andra motiveras inte innovationerna längre av politiska miljöregler, utan av företagsekonomisk affärslogik. För det tredje har vi en hög teknisk kompetens i Sverige. Men alldeles för få av våra duktiga forskare och ingenjörer förmår kommersialisera sin forskning. TIDSKRÄVANDE PROJEKT Cleantech utmärks av långa och kapitalkrävande projekt. Det är inte ovanligt med många års engagemang innan resultatet kommer. Generellt tar det litet längre tid för cleantech-företag att visa lönsamhet, jämfört med övriga teknikföretag. Men haveririsken är inte större. Hetast inom den internationella cleantech-branschen just nu är bränslecell- och solfångarteknik. Svenska ingenjörer är bra på energiöverföring, fordonskraft och vattenkraft. Sverige var tidigt ute med miljöregleringar och det ledde till många goda innovationer. Nu är det hög tid att ta vara på dem. Text och foto: Lena Fieber Öppnar dörren för fler cleantech-företag. Anders Eklund välkomnar fler byggfärdiga företag som Industrifonden kan investera i inom området miljöoch energiteknik. Tre av Industrifondens investeringar i cleantech Climate Well AB i Stockholm har tagit fram en värmepump som drivs med solenergi. Industrifonden är inne på fjärde året och har investerat 30 miljoner kronor. Ägarandel 20 procent. Övriga ägare är ett spanskt industrikonsortium, Engelsberg och en rad mindre investerare. Lanseras nu i Spanien. Företaget erbjuder en unik teknik, enkel produkt, stor kundnytta med dramatiska kostnadsbesparingar för konsumenten, marknaden är global. Och här finns en duktig innovatör, kommenterar Anders Eklund investeringen. Effpower AB i Göteborg har utvecklat batterier för hybridfordon, i första hand tunga fordon. Industrifonden kom in för fyra år sedan och äger 18 procent med 42 miljoner kronor i investeringar. Huvudägare är Volvos riskkapitalbolag VTT. Provningar pågår nu hos billeverantörer. Marknaden för hybridfordon är otroligt stor. Teknik och råvaror är enkla och billiga, kundnyttan tydlig, säger Anders Eklund. Bränsleförbrukningen kan till exempel minskas med 30 procent i bussar. Det är ett långsiktigt projekt och vi räknar med att företaget ska börja tjäna pengar om tre år. E-comb AB i Södertälje har utvecklat en miljövänlig förbränningsteknik som ger högre effektivitet och mindre utsläpp vid förbränning i olika typer av industripannor. Industrifonden har varit engagerad under lång tid och företaget har fått riktig fart under de senaste åren. Tio miljoner kronor har investerats.

8 B-post. Porto betalt Utgivare: Industrifonden, Box 1163, Stockholm Tel E-post: Hemsida: Redaktör och ansvarig utgivare: Maria Montgomerie Produktion: Pharos Executive Partners Adressändring: Oatlys nya fabrik invigd Nu är Oatlys nya fabrik i Landskrona invigd! Den gör det möjligt för bolaget att ta över produktionen av havremjölk i egen regi. Men inte nog med det. Oatly kommer också att kunna öka sin produktion rejält för att möta den ökande efterfrågan på havreprodukterna. Oatly räknar med en 30-procentig ökning av omsättningen i år, som då passerar 100 miljoner kronor Nu kan vi leverera i takt med den efterfrågan som finns, både i Sverige och utomlands, säger Oatlys vd Per- Erik Nilsson. Och den är så stor att vi räknar med att öka vår omsättning med procent per år även de kommande åren. Havremjölken lanserades ursprungligen som allergiprodukt och passar perfekt för människor som inte tål mjölk eller sojaprotein. Men nu, i takt med det ökande hälsomedvetandet, har Oatly funnit en nisch till, en som är ännu större. Havremjölken innehåller nämligen nyttigare fett och mer fibrer än vanliga mjölkprodukter och det tilltalar en betydligt större konsumentgrupp. Att den dessutom sänker kolesterolhalten i blodet gör inte saken sämre. Vi kommer att rikta vår marknadsföring mot åldergruppen 45+, där hälsomedvetandet är stort, säger Per-Erik Nilsson. Faktum är att Oatly lägger 15 procent av sin omsättning på marknadsföring. Det är ett måste, säger Per-Erik Nilsson, vi har ju en utbildningsuppgift att sälja in en produkt, som är helt ny för många grupper. Vi måste få konsumenten att hitta oss bland övriga varor i kyldisken. Oatlys vd Per-Erik Nilsson, vars storsäljare havremjölken står för 90 procent av försäljningen. Produkterna säljs i 18 länder. Största marknader förutom Sverige är England och Finland. FAKTA Oatly grundades 1994 av en grupp forskare vid Lunds universitet under ledning av professor Richard Öste lanserades den första havredrycken på den svenska marknaden och sedan slutet av 90-talet har försäljningen ökat med ca 20 procent om året. Omsättningen 2005 uppgick till 85 milj kr. Ägare förutom grundarna är Industrifonden, Carnegie Fonder, Pågengruppen, Östersjöstiftelsen, Skånemejerier samt anställda inom Oatly. Industrifonden ser mycket positivt på Oatlys framtid, där den egna tillverkningsenheten nu ger möjlighet till en större exporttillväxt, säger Thomas Carlström, investeringsansvarig på Industrifonden. Förutom produkter baserade på havremjölk arbetar professor Öste och hans team på ett antal andra produkter utgående från havre med förhoppningen att några skall leda fram till egna självständiga produktfamiljer/bolag inom några år. Tetror med havremjölk på det löpande bandet i Oatlys nya fabrik i Landskrona, där Oatly nu för första gången kan producera sina havremjölksprodukter i egen regi. Sammanlagt har det investerats 90 miljoner kronor i den splitternya fabriken som i treskift ska klara av att producera 30 miljoner liter havremjölk om året.

FÖRSTA KVARTALET 2011

FÖRSTA KVARTALET 2011 Analys av riskkapitalmarknaden FÖRSTA KVARTALET 211 Med kommentarer till investeringar, avyttringar och kapitalanskaffning samt sex diagram. 2 FÖRSTA KVARTALET 211 Riskkapitalbranschen skiftar fokus från

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt.

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014 Aktieägare och gäster, Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Vi fortsätter att öka närvaron i världen samt att utöka

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 1 2 Riskkapital En översikt Fouriertransforms roll Huvudpunkter i en affärsplan 1 3 Tillgång till kapital förutsättning för att förverkliga

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Riskkapital Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Lite om ALMI INVEST Vårt investeringsfokus Life Science, varför

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist, VD. 3. Hur ser GTM:s nuvarande marknads-situation/-position ut?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist, VD. 3. Hur ser GTM:s nuvarande marknads-situation/-position ut? Helsingborg 2003-05-02 Nedan följer svar på allmänna frågor vi fått in i samband med vårt Nyhetsbrev i mars (nr 10). Frågorna har vi fått via email och är ställda av våra aktieägare. Frågorna är besvarade

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Helsingborg: 2003-06-11

Helsingborg: 2003-06-11 Helsingborg: 2003-06-11 Nedan följer svar på allmänna frågor vi fått in i samband med vårt Nyhetsbrev (nr 11), samt delaårsrapport (Q1), Frågorna har vi fått via email och är ställda av våra aktieägare.

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Industrifonden investerar i dykbolaget Poseidon s.4

Industrifonden investerar i dykbolaget Poseidon s.4 Nr. 1 Mars 2007 www.industrifonden.se Industrifonden investerar i dykbolaget Poseidon s.4 Bioinvent i nytt samarbete med Genentech s.3 Motorola blir kund till Scalado s.4 SafeTool gör bygget säkrare s.6

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2010 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -0,3 (-0,5) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

Mitra Medical med VD Bengt E.B. Sandberg har utvecklat ett blodfilter som ger bättre resultat men färre biverkningar, vid cancerbehandling.

Mitra Medical med VD Bengt E.B. Sandberg har utvecklat ett blodfilter som ger bättre resultat men färre biverkningar, vid cancerbehandling. Foto: Kristoffer Lindblad NR 1 MARS 2005 Mitra Medical med VD Bengt E.B. Sandberg har utvecklat ett blodfilter som ger bättre resultat men färre biverkningar, vid cancerbehandling. Mitras filter nytt grepp

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Oktober 2015

Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Oktober 2015 Ratos äger och utvecklar företag i Norden Oktober 2015 Ratos ska uppfattas som det bästa ägarbolaget i Norden 19 innehav med total omsättning om 36 miljarder kronor operativ EBITA på 2,4 miljarder kronor

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport KTH Holding AB inkl. dotterbolag verksamhetsåret 2012

Bolagsstyrningsrapport KTH Holding AB inkl. dotterbolag verksamhetsåret 2012 Bolagsstyrningsrapport KTH Holding AB inkl. dotterbolag verksamhetsåret 2012 Om bolagsstyrningsrapporten Denna bolagsstyrningsrapport är upprättad i enlighet med gällande ägardirektiv som reviderades i

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

STARK ÖKNING AV Precise BioMatch TM Mobile. Delårsrapport apr-jun 2015 & jan-jun 2015 Publicerad tisdag 18 augusti, 2015

STARK ÖKNING AV Precise BioMatch TM Mobile. Delårsrapport apr-jun 2015 & jan-jun 2015 Publicerad tisdag 18 augusti, 2015 STARK ÖKNING AV Precise BioMatch TM Mobile Delårsrapport apr-jun 2015 & jan-jun 2015 Publicerad tisdag 18 augusti, 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER ANDRA KVARTALET Precise BioMatch Mobile integrerades i åtta

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Vart tredje tillväxtföretag

Vart tredje tillväxtföretag PANELEN Finns det en bubbla under uppsegling på riskkapitalmarknaden? Carl Christensson, VD SEB Företagsinvest Det finns nog vissa risker att bolag förvärvas till för höga värden inom det mogna segmentet

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014 Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars True Heading AB (Publ). org.nr 556658-5054 kvartalsredogörelse för perioden -01-01-- -03-31 (Q1:) Kommentarer angående verksamheten under kvartal 1, (VD, Anders Bergström)

Läs mer

Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet

Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet SWElifes förslag till finansiering av utveckling av LS bolag i tidig fas 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011. Railcare skulle inte vara Railcare. utan alla innovationer. Vi är på gång! VD-kommentar

Bokslutskommuniké 2011. Railcare skulle inte vara Railcare. utan alla innovationer. Vi är på gång! VD-kommentar Bokslutskommuniké 2011 Railcare skulle inte vara Railcare utan alla innovationer. Vi är på gång! Årets intäkter uppgick till 196,3 (190,2) MSEK Årets resultat efter finansiella poster uppgick till -9,5

Läs mer

Strategi under juni. Månadsbrev Juni 2012. I korthet: Avkastning juni: MIDAS -0,02% STOXX600 4,77% SSVX90 0,11%

Strategi under juni. Månadsbrev Juni 2012. I korthet: Avkastning juni: MIDAS -0,02% STOXX600 4,77% SSVX90 0,11% Månadsbrev Juni 2012 Strategi under juni Ekonomiska problemen fortsätter liksom stödpaketen Europas ledare samlades och kom överens om nya stödpaket, vilket gladde finansmarknaderna. Aktiemarkanden steg

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Vi tar tempen på innovativa SMF - hur är läget just nu? Hur påverkar lågkonjunkturen de innovativa små och

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaders rapport 2006 Publiceras 2006-10-20 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen uppgick till 17.319 tkr (8.083) Nettoomsättningen ökade med 114% jämfört med samma period 2005 Resultatet efter finansiella

Läs mer

VINNOVAs Årskonferens 2005

VINNOVAs Årskonferens 2005 VINNOVAs Årskonferens 2005 Deltagarfrågor och kommentarer 1 Hur kan sverige dra nytta av globaliseringen? Exportera miljöadministration Bygg vidare på traditionen av starka exportörer Proaktiva Kombinera

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige

Vi skapar tillväxt i Västsverige Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två tillväxtprocesser

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q2 27 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q2/7 Sverige 4

Läs mer

Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn

Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn Riskvilligt kapital statens roll Del I Estrad, 13 februari 2014 Varför viktigt att prata om statens roll som riskfinansiär nu? Vilka frågor behöver

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Fredrik Ruben Verkställande Direktör 2011-11-07

Fredrik Ruben Verkställande Direktör 2011-11-07 Fredrik Ruben Verkställande Direktör 2011-11-07 Om bolaget 3L System Group 3L System Group Grundat 1976 Nischade affärssystem och mjukvaruprodukter Fokus mot sökmediabranschen samt bygg- och fastighetsförvaltande

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport KTH Holding AB inkl. dotterbolag verksamhetsåret 2011

Bolagsstyrningsrapport KTH Holding AB inkl. dotterbolag verksamhetsåret 2011 Bolagsstyrningsrapport KTH Holding AB inkl. dotterbolag verksamhetsåret 2011 Om bolagsstyrningsrapporten Denna bolagsstyrningsrapport är upprättad i enlighet med gällande ägardirektiv antagna i juni 2009.

Läs mer

www.industrifonden.se Nytt förslag om riskkapital i tidiga skeden

www.industrifonden.se Nytt förslag om riskkapital i tidiga skeden NR 3 OKTOBER 2004 INDUSTRIFONDEN NYTT NYHETSBREV FRÅN INDUSTRIFONDEN Klarare spelregler för tidig finansiering En tydligare rollfördelning och klarare spelregler för aktörerna inom det svenska innovationssystemet,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB 28 augusti 2000 Sex månader 2000 ( januari juni) Resultatet efter finansnetto uppgick till 18,0 (-13,8) MSEK I resultatet ingår reavinster avseende försäljning av

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ)

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) Pressmeddelande 2005-08-26 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2005 Glycorex Transplantation är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson Bakgrund Partner i Theia Investment AB, 2006 - Internationella ekonomlinjen; Linköpings Universitet 1980-1984 Entreprenör

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län.

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län. Detta är en sammanfattning av det material som tagits fram inför rådslaget om Kalmar läns livsmedelsstrategi, vilket äger rum den 20 maj 2015. Förutom denna sammanfattning innehåller underlaget följande

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

Biotechnology & Pharmaceuticals / Medical Technology & Diagnostics

Biotechnology & Pharmaceuticals / Medical Technology & Diagnostics Life Science Biotechnology & Pharmaceuticals / Medical Technology & Diagnostics Börsdagarna, November 2011 Konfidentiellt 1 Redeyes Life Science-team Lång erfarenhet av analys och rådgivning Björn Fahlén

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Skandias plånboksindex. Juni, 2013 2013-06-26

Skandias plånboksindex. Juni, 2013 2013-06-26 Skandias plånboksindex Juni, 2013 2013-06-26 1 Sammanfattning Plånboksindex för juni: Hushållen mer optimistiska än någonsin Skandia redovisar stark framtidstro i sin undersökning av hushållens ekonomiska

Läs mer

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB x Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB För frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pension Fondförvaltning, 070-219 35 20 Fondavgifterna

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Lantmännen ett bondeägt företag

Lantmännen ett bondeägt företag Lantmännen ett bondeägt företag Alnarp den 27 februari 2014 Bengt-Olov Gunnarson, ordförande, Lantmännen Agenda Aktuellt ekonomiskt läge Utdelning och ägarnytta Omvärld Frågor och diskussion 2 Distriktsstämma

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Industrifonden öppnar kontor i Göteborg

Industrifonden öppnar kontor i Göteborg NR 2 Juni 2006 Industrifonden öppnar kontor i Göteborg artikel sid 5 Makeba till jazzfestivalen Den sydafrikanska världsartisten Miriam Makeba, här fotograferad vid Kapstadens internationella jazzfestival,

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2012. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2012. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2012 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -1,0 (-1,6) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Teknisk utveckling ger oss fantastiska möjligheter att skapa innovativa lösningar på vår tids globala samhällsutmaningar något som KTH med vår breda bas och världsledande

Läs mer

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Idag, den 2 november 2015, inleds teckningstiden i Imint Image Intelligence AB:s (Imint) nyemission inför planerad notering

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer