KTH och Chalmers på gång med ny riskkapitalfond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KTH och Chalmers på gång med ny riskkapitalfond"

Transkript

1 NR 3 Okt 2006 Foto. Magnus Gotander KTH och Chalmers på gång med ny riskkapitalfond Idel glada miner när den nya riskkapitalfonden KTH Chalmers Capital lanserades! Fonden är ett led i det fördjupade samarbetet mellan landets två största tekniska högskolor för att få fram fler svenska spjutspetsföretag. Bakom den nya fonden står bland andra (fr v) KTH med rektor Anders Flodström, KTH Seed Capital med vd DESSUTOM I DETTA NUMMER: Jakob Svärdström och ordförande Jan Sundberg, Chalmers med rektor Karin Markides och Industrifonden med vd Claes de Neergaard. Övriga Reflex leder borren rätt sid 4 investerare i fonden, som får ett kapital på 127 miljoner kr, är W Capital LTP god affär för Industrifonden sid 5 Management, SEB Företagsinvest och Innovationsbron. artikel sid 3 Industrifondens resultat kraftigt förbättrat artikel sid 3 Ökad satsning på miljö och energi sid 7 Oatlys nya fabrik invigd sid 8 Industrifonden erbjuder kapital, kompetens och nätverk till svenska innovativa tillväxtföretag. Industrifonden investerar i de flesta branscher och är delägare i elva regionala riskkapitalbolag runt om i Sverige samt i Innovationsbron AB.

2 Starka varumärken i kombination med starka finansiärer Foto: Viktor Brott CLAES DE NEERGAARD Nu knyts ännu ett band mellan KTH och Chalmers för att förstärka kommersialiseringen av forskning. Sveriges två största tekniska högskolor ställer sig nämligen bakom en ny riskkapitalfond, KTH-Chalmers Capital. Fondens huvudsakliga kapital kommer från Industrifonden, W Capital Management (som förvaltar Wallenbergstiftelsens kapital), SEB Företagsinvest och Innovationsbron. Det fina med KTH-Chalmers Capital är att fonden skall göra små investeringar; snittstorleken på första investeringen i fond 1 (KTH Seed Capital) har varit ca 2 MSEK. Dessutom har fonden riggats för att kunna bistå portföljbolagen med finansiering under många år. I ett uttalande i samband med lanseringen i Göteborg sa jag att det kändes befriande positivt att detta kommit till stånd. Jag tänkte då i första hand på många lovande teknikintensiva företag som hankar sig fram på de medel som kan skrapas ihop från grundarnas kistbotten, från anhöriga, stipendier, Chalmers Innovation, Innovationsbron, ALMI m fl. Det underlättar om man har en rik släkting eller ett bastant låneutrymme i en fastighet (vilken student har det?). Därutöver kan man kanske få ihop upp till 1,5 MSEK i externt startkapital till ett bolag. Detta är välbehövligt men har mer karaktären av startgas. Hur kommer man vidare? Nu förstärks musklerna väsentligt för en tidig finansiär som också kommer att skaffa sig de personella resurser i både Stockholm och Göteborg, som krävs för att på nära avstånd aktivt kunna vara med att forma och coacha unga företagare. Mest var jag lycklig över att mina farhågor om att en överdriven lokalpatriotism någonstans skulle omintetgöra initiativet. Vadå, två universitet ihop? Stockholm och Göteborg tillsammans? Men i detta fall fick lokalpatriotismen stå tillbaka för rationella argument. Efter ett initialt förankringsarbete under våren har processen löpt smidigt. Jag är övertygad om att alla inblandade parter vinner på en lösning som har större kritisk massa. Universiteten kommer inte bara att öka sin attraktionskraft hos entreprenöriella forskare. De kommer också att lära av varandra hur man bäst kommersialiserar FoU. Kanske kan de också säkra mer statlig FoU-finansiering för att de förstärker sitt åtagande för den tredje uppgiften? Managementbolaget som sköter fonden kommer definitivt att få ett bättre urval av investeringspropåer och därför kunna göra bättre val. Detta borde leda till högre avkastning, vilket i sin tur underlättar fortsatt finansiering från existerande och nya investerare. Kanske är KTH-Chalmers Capital rentav trendsättare? Vilket budskap skickas till övriga lärosäten när Sveriges två största tekniska högskolor med 4 Mrd i forskningsbudget och 3000 forskarstuderande väljer att poola resurser för att få kritisk massa? Nytt från våra portföljbolag NANORADIO SÄLJER TILL SHARP Den japanska elektronikjätten Sharp ska börja tillverka världens minsta wlan-chip för mobiltelefoner och andra bärbara elektronikprodukter. Chipet är utvecklat tillsammans med svenska Nanoradio, som därmed fått sin första officiella kund. Det nya chipet har marknadens lägsta elförbrukning och Sharp tänker producera sådana moduler i månaden. RESISTENTIA KLARADE FÖRSTA TESTET Forskningsbolaget Resistentia i Uppsala har klarat första steget på väg mot ett nytt läkemedel mot svåra allergier, eftersom första testet på friska försökspersoner har gett goda resultat. Dessutom går den brittiska investeraren SR-One in med 28 miljoner kr i projektet. Det nya läkemedlet ska minska mängden av IgE, det ämne i kroppen som utlöser allergiska reaktioner. Resistentias läkemedel stimulerar immunförsvaret att producera antikroppar mot kroppens immunglobulin, som spelar en central roll vid uppkomsten av allergiska reaktioner. Inom ett halvår ska den första studien följas upp av en så kallad fas 2-studie med uppemot 100 allergiska försökspersoner. Resistentia startades 1998 som en avknoppning från Uppsala universitet. Ägare är bl a Healthcap, Industrifonden, BankInvest, och Innovationskapital.

3 Industrifondens resultat det bästa på sex år Industrifondens resultat för verksamhetsåret uppgår till 220 miljoner kronor, vilket är fondens bästa resultat sedan år Det är också en förbättring med 436 miljoner kronor jämfört med föregående verksamhetsår. Förbättringen av resultatet beror huvudsakligen på försäljningen av aktier i Micronic Laser Systems AB. Under räkenskapsåret tecknades 100 (110) avtal om investeringar på totalt 298 (479) miljoner kr. Av detta utgjorde 226 (182) miljoner kr följdinvesteringar i befintliga engagemang och 72 (297) miljoner kr investeringar i helt nya bolag. Minskningen jämfört med föregående år beror på fjolårets investering på 200 miljoner kronor i Innovationsbron AB. Årets resultat förklaras till övervägande del av att Industrifonden under året sålt samtliga aktier i Micronic Laser Systems motsvarande 12,9 procent av kapital och röster. Industrifonden har varit engagerad i bolaget sedan slutet av 1980-talet och har genom aktivt ägande bidragit till att skapa ett världsledande bolag inom sin nisch. Aktierna såldes för 80 kronor per aktie, vilket gav Industrifonden en realisationsvinst på 331 miljoner kronor. Resultatet från förvaltningen av Industrifondens likvida kapital var 120 miljoner kr och kan hänföras till värdestegring på aktier och värdeökningar i obligationsportföljen till följd av sjunkande räntor på penningmarknaden. Industrifondens likvida kapital uppgick vid verksamhetsårets slut till miljoner kr. Vid räkenskapsårets slut uppgick Industrifondens investerade kapital till miljoner kronor, vilket motsvarar 47 procent av Industrifondens egna kapital. Årets resultat på 220 miljoner kr motsvarar en avkastning på totala tillgångar på 6,5 procent. KTH Chalmers Capital ny riskkapitalfond KTH Chalmers Capital så heter nytillskottet bland Industrifondens indirekta investeringar. Fonden, som får ett kapital på 127 miljoner kronor, kommer att investera i nya bolag med ursprung ur KTH och Chalmers och är ett led i det fördjupade samarbetet mellan Sveriges två främsta tekniska högskolor. Bakom den nya fonden står Industrifonden, SEB Företagsinvest och W Capital Management. I ägarkretsen ingår också KTH, Chalmers och Innovationsbron. Med sina långsiktiga ägare, sitt kunnande och goda nätverk ska bolaget underlätta kommersialiseringen av teknologiprojekt relaterade till KTH eller Chalmers. Investeringsbeloppet kommer att vara mellan 2 och 6 miljoner kronor per bolag. Inom 4 år räknar fonden med att ha gjort mellan 8 och 12 nya investeringar. KTH Chalmers Capital är en utvidgning av befintliga KTH Seed Capital, som bildades 2002 för att investera i KTH-relaterade bolag. KTH Chalmers Capital drar igång sin verksamhet under första kvartalet KTH Seed Capital och dess portföljbolag påverkas inte, men alla nya investeringar görs därefter i den nya fonden. Industrifonden och W Capital Management investerar 39,4 procent vardera i KTH Chalmers Capital, SEB Företagsinvest 19,7 procent och KTH, Chalmers och Innovationsbron resterande 1,5 procent. KTH-Chalmers Capital är alltså ett led i samarbetet mellan KTH och Chalmers. Vi lägger stor vikt vid detta samarbete, säger KTH:s rektor Anders Flodström. I och med detta blir det möjligt att öka flödet av investeringsmöjligheter i spjutspetsprojekt med koppling till våra båda högskolor och få fram fler företag som kan hävda sig i den globala konkurrensen. På detta sätt stärker vi också samverkansuppgiften, det vill säga samarbetet mellan högskola och näringsliv, säger Chalmers rektor Karin Markides. Men det är viktigt att understryka att fondens investeringar ska göras på enbart kommersiella grunder. KTH Chalmers Capital kommer att ha kontor i anslutning till campus både i Stockholm och i Göteborg. Rekrytering pågår av ytterligare två investeringsansvariga som, förutom att arbeta med existerande portfölj, ska göra nyinvesteringar vid såväl Chalmers som KTH. Chalmers är en mycket intressant miljö, säger Jakob Svärdström, vd för KTH Seed Capital och blivande vd för KTH-Chalmers Capital. Vi har redan gjort två investeringar där och det känns helt naturligt att få in Chalmers som en långsiktig partner i vår verksamhet.

4 Reflex leder borren rätt När man borrar efter olja eller malm är det viktigt att borrhålen är raka. Men ännu viktigare är att veta hålets exakta position i förhållande till fyndigheten, något som är värt stora pengar för prospekteringsbolagen. Det är där Reflex från Vallentuna kommer in. Det lilla bolaget är världsledande på mätinstrument för borrhål och har kunder över hela världen. Att mäta borrhålen är helt nödvändigt, säger Reflex vd Bengt Ljung. Man kan ju inte chansa och provborra överallt och alla borrhål måste dessutom dokumenteras. Han tillträdde som vd för två år sedan med uppgiften att ge bolaget en nystart. Reflex, som bildades i slutet av 1980-talet, hade nämligen fört en tynande tillvaro i många år. Bolaget lyckades dock överleva på grund av ett bra varumärke, bra produkter och en god säljorganisation. Det var det vi kunde bygga på, säger Bengt Ljung. Annars fanns det många svagheter som snabbt korrigeras. Räddningen för Reflex påbörjades ett par år tidigare, 2001, då riskkapitalbolaget Småföretagsinvest (där Industrifonden är delägare) kom in som huvudägare. Bolaget var i kris, men vi såg potentialen, säger Småföretagsinvests vd Bo Thorson. Reflex hade bra produkter och en säljfokuserad organisation. MINERALBOOM Men bolaget hade många problem. När Bengt Ljung kom in hade Reflex en leveranstid på dagar för sina produkter. Ett nytt mål sattes: fem dagar. Och det håller man numera, vilket visat sig vara en framgångsfaktor när den stora mineralboomen inleddes för ett par år sen. Han sticker inte under stol med att Reflex också haft stor nytta av de senaste årens mineral- och oljeboom. Gruv- och prospekteringsbolagen provborrar som aldrig förr och alla behöver mäta positionen på sina borrhål. Snabbt och på ett enkelt sätt. Det är därför Reflex har försäljning över hela världen med dominans i Kanada, USA, Sydafrika, Sydamerika och Australien. Kunderna återfinns inte bara inom prospekteringsindustrin för mineraler utan också inom olja, konstruktion (t ex tunnel- och anläggningsbyggen) och naturligtvis inom gruvindustrin. Reflex har gått som tåget de senaste åren. Bolaget beräknas omsätta 80 miljoner kr 2006, vilket är mer än en fyrdubbling jämfört med Vinsten ökar också. Idag är Reflex ett mycket kostnadseffektivt och lönsamt bolag. Och det är ingen tillfällighet. Reflex är inte bara marknadsledande inom sitt segment, utan strategin är också att vara prisledande i världen. Kunderna vet att vi har bra produkter och service och det är de villiga att betala för, säger Bengt Ljung. Han och hans 6 medarbetare håller till i Vallentuna utanför Stockholm och sköter marknadsföring och projektledning. Resten av Reflex totalt 28 anställda finns runt om i världen. Men utveckling och produktion är utlagt på andra. NÄSTA GENERATION Den nya generationens mätinstrument med namnet Magic utvecklas av elektronikföretaget JAPS tillsammans med bl.a Saab Avitronics. Samtidigt håller vi på att utveckla nästa generation instrument, som är ännu mer avancerat, berättar Bengt Ljung. Den innehåller samma teknik som målsökande robotar. Vårt stora nätverk gör det möjligt för oss att behålla vår spetskompetens och därmed vår position på marknaden. Reflex dåvarande vd Bengt Ljung på besök vid en av världens största koppargruvor, som ligger i Chile. Den ägs av Reflex kund Codelco, världens största kopparproducent. Fotnot: Den 1 oktober avgick Bengt Ljung som Reflex vd. Han kommer i fortsättningen att vara vice president för speciella projekt. Ny vd är Derek J Loughlin från ägarbolaget Imdex.

5 REFLEX SÅLT TILL AUSTRALISKT BORRBOLAG Reflex mätutrustning används bland annat i gruvindustrin för utvärdering av malmfyndigheter. Som till exempel vid kopparfyndigheterna i El Teniente i Chile. Reflex såldes i september till Imdex Ltd, ett borrproduktsbolag börsnoterat i Australien. Köpesumman uppgick till ca 180 miljoner kronor, vilket ger ägaren Småföretagsinvest en reavinst på ca 170 miljoner kr. Under de fem år som Reflex varit i Småföretags ägo har det utvecklats från ett förlustbolag till ett expansivt, vinstgivande tillväxtbolag med verksamhet över hela världen. Vi är mycket nöjda med vår investering i Reflex, säger Småföretagsinvests VD Bo Thorson. Ledningen för bolaget har framgångsrikt byggt upp verksamheten och dragit nytta av det goda marknadsläget för att ta en marknadsledande position. Köparen, börsnoterade Imdex, som förser olje- och gruvindustrin med borrprodukter, är Reflex distributör i Australien. Förvärvet av Reflex kompletterar Imdex verksamhet både produkt- och teknologimässigt samt geografiskt. Reflex passar bra in i vår struktur och kommer att förstärka vår position på den internationella marknaden, säger Imdex VD Bernie Ridgeway. Småföretagsinvest ägs av Industrifonden och ett konsortium bestående av ett 30-tal affärsänglar, Volvo Aero och Saab Bofors. LTP god affär för Industrifonden Industrifonden har sålt sitt portföljbolag Lipid Technologies Provider AB (LTP) till DSM Food Specialties B.V., dotterbolag till den holländska koncernen DSM, för 225 miljoner kronor. Säljare förutom Industrifonden är Cimon Medical, DSM Venturing, ledning och andra privatinvesterare. LTP som har säte i Karlshamn, utvecklar, producerar och säljer produkter baserade på avancerad fettteknologi för livsmedels- och kosmetikaindustrin. Bolagets storsäljare Olibra är en livsmedelsingrediens baserad på en fettemulsion, som ger förlängd mättnadskänsla och som därför används av dem som vill kontrollera vikten. Olibra finns, marknadsfört under olika varumärken, både som tillsats i yoghurt och som dryck. Den säljs i hälsokosthandeln i Sverige, men även i flera europeiska länder och i USA. Alla LTP:s produkter är baserade på egenutvecklad, avancerad lipidteknologi. Användningsområdena är många och kunderna återfinns bl a inom livsmedels-, kosmetika-, läkemedels- och hälsokostindustrin. Köpare av LTP är den börsnoterade globala holländska koncernen DSM, vars riskkapitalbolag DSM Venturing redan är delägare i LTP. DSM är verksamt inom bl a läkemedelkemi, industriell kemi, livsmedelsingredienser och avancerad materialteknik. Industrifonden, som gjorde sin första investering i LTP 2001, är tillsammans med sitt delägda riskkapitalbolag Cimon Medical största delägare i LTP. LTP har nu nått den nivå där marknaden börjat få upp ögonen för dess produkter, säger Jörgen Lönngren, chef för affärsområde Life Science på Industrifonden. Bolaget står inför en stark tillväxt, som kräver en stark ägare som DSM. Vi är mycket nöjda med vår investering i LTP och är övertygade om att det kommer att utvecklas väl i samarbete med DSM.

6 Nobelpristagare samarbetar med Sidec Årets Nobelpristagare i kemi, professor Roger D Kornberg, har sedan ett par år tillbaka ett samarbete med Ulf Skoglund, grundare till Industrifondens portföljbolag Sidec. Professor Kronberg från amerikanska Stanforduniversitetet arbetar med molekylära mekanismer och det är för detta arbete som han har fått Nobelpriset i kemi. Genom sitt samarbete med Sidecs Ulf Skoglund känner han väl till Sidecs teknologi att kunna ta skarpa, tredimensionella bilder av proteiner i deras naturliga miljö. Metoden kallas Protein Tomografi och används för att få en bättre biologisk förståelse för molekylära mekanismer. För närvarande arbetar Ulf Skoglund och Roger Kronberg på ett projekt för att förbättra upplösningen av dagens Protein Tomografi något som är av stor betydelse för Sidecs vidare utveckling. Scalado i mångmiljonaffärer med BenQ och Samsung Industrifondens portföljbolag Scalado, som utvecklat en teknik för bildhantering i mobiltelefoner, har nyligen tecknat omfattande ramavtal med två av världens största mobiltelefontillverkare taiwanesiska BenQ och koreanska Samsung. De båda avtalen väntas var för sig ge Scalado årliga intäkter på tvåsiffriga miljonbelopp. Det här är ett viktigt genombrott för oss. Ramavtalen bedöms ge intäkter på mer än tio miljoner kronor per år och kommer utgöra en betydlig andel av vår omsättning, säger Mats Jacobson, VD för Scalado. Företaget har sedan ett år tillbaka ramavtal med Samsung, som nu förlängs med ytterligare två år. BenQ är den senaste uppstickaren bland de stora telefontillverkarna och skapade stor uppmärksamhet i fjol när man tog över tyska Siemens mobildivision. Affärerna med BenQ och Samsung är en direkt följd av det avtal som Scalado tecknade med Teleca i början av året. Då bestämde sig Teleca för att använda Scalados mjukvara i sina projekt med telefontillverkare runt om i världen. Jag är hittills mycket nöjd med resultatet av samarbetet med Teleca. Dessutom finns det en hel del nya affärer som bubblar för tillfället och som kommer ge resultat framöver, säger Mats Jacobson. Scalado meddelade i början av året att man räknar med att fördubbla omsättningen till 20 miljoner kronor under I dag ligger prognosen något över denna målsättning. Bolaget finns i Lund och har omkring 30 anställda. Det ägs till största delen av de danska riskkapitalbolagen IVS och Olicom samt Industrifonden, TeknoSeed och företagets grundare. (Denna artikel har tidigare publicerats i nyhetstjänsten Rapidus och återpubliceras med deras tillstånd.) Fortsatt optimism hos de svenska tillväxtföretagen Optimismen hos Sveriges kunskapsintensiva tillväxtföretag fortsätter att öka. Det visar Industrifondens och CONNECTs senaste Entreprenörsbarometer, som för årets tredje kvartal visar sitt högsta indexvärde någonsin. Huvudförklaring till detta är att företagen upplever ett extremt bra marknadsläge. Tillväxtföretagen i Stockholm är för fjärde kvartalet i följd mest optimistiska, medan Östra Sverige står för den största förbättringen. Entreprenörsindex nådde den nya rekordnivån 45 mot 43 i maj 2006, vilket innebär att index har ökat tretton kvartal i följd. Entreprenörsbarometern är en undersökning som genomförs av Industrifonden och CONNECT Sverige. Den omfattar cirka 450 svenska kunskapsintensiva tillväxtföretag i olika branscher. Det är deras samlade bedömning av konjunkturläget som ligger till grund för entreprenörsindex Entreprenörsindex okt 2002 till okt 2006 STOCKHOLM UTVECKLAS BÄST Under sommaren är det återigen de kunskapsintensiva tillväxtföretagen i Stockholm som har utvecklats bäst. Indexvärdet för huvudstadslänet är 53, vilket är klart högre än samtliga andra regioner. Stockholm har legat högst vid nio av de tio senaste kvartalen. Om man bortser från Stockholm är skillnaderna mellan regionerna i mycket små. Det senaste indexvärdet är i princip lika i Syd, Väst, Nord och Öst. Jämfört med mätningen i maj 2006 har Öst förbättrats kraftigt, medan Nord och Syd fallit tillbaka något. MYCKET GOD MARKNADSSITUATION Mycket få företag anger att marknaden i dagsläget är ett hinder för bolagets utveckling. Allra bäst är marknaden för företagen i storstadslänen, där endast något enstaka bolag ser bristande marknad som ett problem. Det är också förbättringarna av marknadssituationen som är orsaken till ökningen i totalindex. Mängden nyanställningar är relativt hög men har ändå minskat något sedan i våras. Samtidigt anger allt fler av de tillfrågade bolagen att det är svårt att hitta rätt personal vid nyrekryteringar. IT BÄSTA BRANSCH Under det senaste året har IT varit den bransch som uppvisat högst index vid samtliga fyra mättillfällen. Branschen har legat mycket väl till sedan 2004, vilket är i tvär kontrast till utvecklingen under lågkonjunkturen fram till okt okt 2006 Entreprenörsindex bygger på fem frågor i Entreprenörsbarometern: Företagens syn på utvecklingen och sysselsättningen det gångna och det närmaste kvartalet samt i vilken utsträckning svag efterfrågan upplevs som problem i företagen. Index kan högst vara +100 (strålande optimism/alla växer) och lägst -100 (nattsvart/alla krymper), INDUSTRIFONDEN med 0 som NYTT balansläge. 3/06

7 Ökad satsning på miljö och energi Industrifonden vill öka investeringarna inom miljö- och energiteknik. Det som lockar är den höga nivån inom FoU och att affärsriskerna är lägre än någonsin. Alldeles för få cleantech-bolag kommersialiseras och Sverige är nu på väg att hamna på efterkälken. Detta vill Industrifonden ändra på. Det finns väldigt många cleantech-företag i Sverige, bortåt 350 enligt Nutek. De flesta är små med färre än tio anställda och de drivs ofta av ingenjörer som är innovatörer och entreprenörer. Tillsammans exporterar de för bara 25 miljarder kronor om året. Den siffran borde vara betydligt större, eftersom den tekniska kompetensen är hög och den globala marknaden enorm. Det är bara att räkna på Indiens och Kinas framtida behov av bränslereduceringar och minskat utsläpp, säger Anders Eklund, som är affärsområdeschef för industri/energi vid Industrifonden. LÅNG ERFARENHET Industrifonden har lång erfarenhet av cleantech-satsningar. I bagaget finns 25 avslutade företagsprojekt, bland annat värmländska framgångsexemplet Thermia. I dag består miljöportföljen av fem företag och investeringarna uppgår till 90 miljoner kronor. Nu ska tempot höjas. Vi letar aktivt efter fler företag att bygga och investera i. Miljö- och energiteknik har av tradition ansetts som en olönsam bransch i vencap-kretsar. Men det stämmer inte längre. Förutsättningarna för att tjäna pengar har förbättrats och det är inte längre lika riskfyllt att investera i cleantech. Det har övriga Europa och USA insett och här håller vi på att bli omsprungna. Anders Eklund pekar på tre investeringsskäl: För det första är marknaden global: hållbar energi kommer att efterfrågas över hela världen. För det andra motiveras inte innovationerna längre av politiska miljöregler, utan av företagsekonomisk affärslogik. För det tredje har vi en hög teknisk kompetens i Sverige. Men alldeles för få av våra duktiga forskare och ingenjörer förmår kommersialisera sin forskning. TIDSKRÄVANDE PROJEKT Cleantech utmärks av långa och kapitalkrävande projekt. Det är inte ovanligt med många års engagemang innan resultatet kommer. Generellt tar det litet längre tid för cleantech-företag att visa lönsamhet, jämfört med övriga teknikföretag. Men haveririsken är inte större. Hetast inom den internationella cleantech-branschen just nu är bränslecell- och solfångarteknik. Svenska ingenjörer är bra på energiöverföring, fordonskraft och vattenkraft. Sverige var tidigt ute med miljöregleringar och det ledde till många goda innovationer. Nu är det hög tid att ta vara på dem. Text och foto: Lena Fieber Öppnar dörren för fler cleantech-företag. Anders Eklund välkomnar fler byggfärdiga företag som Industrifonden kan investera i inom området miljöoch energiteknik. Tre av Industrifondens investeringar i cleantech Climate Well AB i Stockholm har tagit fram en värmepump som drivs med solenergi. Industrifonden är inne på fjärde året och har investerat 30 miljoner kronor. Ägarandel 20 procent. Övriga ägare är ett spanskt industrikonsortium, Engelsberg och en rad mindre investerare. Lanseras nu i Spanien. Företaget erbjuder en unik teknik, enkel produkt, stor kundnytta med dramatiska kostnadsbesparingar för konsumenten, marknaden är global. Och här finns en duktig innovatör, kommenterar Anders Eklund investeringen. Effpower AB i Göteborg har utvecklat batterier för hybridfordon, i första hand tunga fordon. Industrifonden kom in för fyra år sedan och äger 18 procent med 42 miljoner kronor i investeringar. Huvudägare är Volvos riskkapitalbolag VTT. Provningar pågår nu hos billeverantörer. Marknaden för hybridfordon är otroligt stor. Teknik och råvaror är enkla och billiga, kundnyttan tydlig, säger Anders Eklund. Bränsleförbrukningen kan till exempel minskas med 30 procent i bussar. Det är ett långsiktigt projekt och vi räknar med att företaget ska börja tjäna pengar om tre år. E-comb AB i Södertälje har utvecklat en miljövänlig förbränningsteknik som ger högre effektivitet och mindre utsläpp vid förbränning i olika typer av industripannor. Industrifonden har varit engagerad under lång tid och företaget har fått riktig fart under de senaste åren. Tio miljoner kronor har investerats.

8 B-post. Porto betalt Utgivare: Industrifonden, Box 1163, Stockholm Tel E-post: Hemsida: Redaktör och ansvarig utgivare: Maria Montgomerie Produktion: Pharos Executive Partners Adressändring: Oatlys nya fabrik invigd Nu är Oatlys nya fabrik i Landskrona invigd! Den gör det möjligt för bolaget att ta över produktionen av havremjölk i egen regi. Men inte nog med det. Oatly kommer också att kunna öka sin produktion rejält för att möta den ökande efterfrågan på havreprodukterna. Oatly räknar med en 30-procentig ökning av omsättningen i år, som då passerar 100 miljoner kronor Nu kan vi leverera i takt med den efterfrågan som finns, både i Sverige och utomlands, säger Oatlys vd Per- Erik Nilsson. Och den är så stor att vi räknar med att öka vår omsättning med procent per år även de kommande åren. Havremjölken lanserades ursprungligen som allergiprodukt och passar perfekt för människor som inte tål mjölk eller sojaprotein. Men nu, i takt med det ökande hälsomedvetandet, har Oatly funnit en nisch till, en som är ännu större. Havremjölken innehåller nämligen nyttigare fett och mer fibrer än vanliga mjölkprodukter och det tilltalar en betydligt större konsumentgrupp. Att den dessutom sänker kolesterolhalten i blodet gör inte saken sämre. Vi kommer att rikta vår marknadsföring mot åldergruppen 45+, där hälsomedvetandet är stort, säger Per-Erik Nilsson. Faktum är att Oatly lägger 15 procent av sin omsättning på marknadsföring. Det är ett måste, säger Per-Erik Nilsson, vi har ju en utbildningsuppgift att sälja in en produkt, som är helt ny för många grupper. Vi måste få konsumenten att hitta oss bland övriga varor i kyldisken. Oatlys vd Per-Erik Nilsson, vars storsäljare havremjölken står för 90 procent av försäljningen. Produkterna säljs i 18 länder. Största marknader förutom Sverige är England och Finland. FAKTA Oatly grundades 1994 av en grupp forskare vid Lunds universitet under ledning av professor Richard Öste lanserades den första havredrycken på den svenska marknaden och sedan slutet av 90-talet har försäljningen ökat med ca 20 procent om året. Omsättningen 2005 uppgick till 85 milj kr. Ägare förutom grundarna är Industrifonden, Carnegie Fonder, Pågengruppen, Östersjöstiftelsen, Skånemejerier samt anställda inom Oatly. Industrifonden ser mycket positivt på Oatlys framtid, där den egna tillverkningsenheten nu ger möjlighet till en större exporttillväxt, säger Thomas Carlström, investeringsansvarig på Industrifonden. Förutom produkter baserade på havremjölk arbetar professor Öste och hans team på ett antal andra produkter utgående från havre med förhoppningen att några skall leda fram till egna självständiga produktfamiljer/bolag inom några år. Tetror med havremjölk på det löpande bandet i Oatlys nya fabrik i Landskrona, där Oatly nu för första gången kan producera sina havremjölksprodukter i egen regi. Sammanlagt har det investerats 90 miljoner kronor i den splitternya fabriken som i treskift ska klara av att producera 30 miljoner liter havremjölk om året.

Innovationsbron SiSP 17/11

Innovationsbron SiSP 17/11 Innovationsbron SiSP 17/11 Katarina Segerborg Vision Innovationsbron medverkar till att Sverige är internationellt ledande i att omsätta forskning och innovation till framgångsrika och hållbara affärer

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg DETTA ÄR VBG GROUP Vänersborg 2016-03-01 DETTA ÄR VBG GROUP Börsnoterad internationell industrikoncern. Tre divisioner. 1,3 miljarder i omsättning, 2015. Grundades 1951 av Herman Krefting. Huvudkontor

Läs mer

FÖRSTA KVARTALET 2011

FÖRSTA KVARTALET 2011 Analys av riskkapitalmarknaden FÖRSTA KVARTALET 211 Med kommentarer till investeringar, avyttringar och kapitalanskaffning samt sex diagram. 2 FÖRSTA KVARTALET 211 Riskkapitalbranschen skiftar fokus från

Läs mer

Årsstämma 2008 i CellaVision AB. Yvonne Mårtensson, VD

Årsstämma 2008 i CellaVision AB. Yvonne Mårtensson, VD Årsstämma 2008 i CellaVision AB Yvonne Mårtensson, VD CellaVision är marknadens ledande leverantör av bildanalysbaserade produkter för rutinanalys av blod CellaVision i korthet Säljer, marknadsför och

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 1 2 Riskkapital En översikt Fouriertransforms roll Huvudpunkter i en affärsplan 1 3 Tillgång till kapital förutsättning för att förverkliga

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009

Ljus i mörkret. Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Ljus i mörkret Analys av riskkapitalmarknaden första halvåret 2009 Svenska Riskkapitalföreningen genomför tillsammans med Tillväxtverket

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden Q3 2008

Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden Q3 2008 Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden 28 Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden 28 2 december 28 Marie Reinius VD Svenska Riskkapitalföreningen Linus Dahg Analytiker Svenska Riskkapitalföreningen

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q4 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q4/6 Sverige 4

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

Intryck från företagsbesök i Kina

Intryck från företagsbesök i Kina Intryck från företagsbesök i Kina Under en intensiv vecka besökte jag svenska bolag i och runt Shanghai och träffade dessutom ett par rådgivare till nordiska bolag med intressen i Kina. Några generella

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist, VD. 3. Hur ser GTM:s nuvarande marknads-situation/-position ut?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist, VD. 3. Hur ser GTM:s nuvarande marknads-situation/-position ut? Helsingborg 2003-05-02 Nedan följer svar på allmänna frågor vi fått in i samband med vårt Nyhetsbrev i mars (nr 10). Frågorna har vi fått via email och är ställda av våra aktieägare. Frågorna är besvarade

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Ingen försäljning har skett under år 2010 eller i perioden 1 oktober - 31 december 2010. Hyresintäkter och övriga intäkter uppgår till 649 KSEK

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt N2015/4705/KF C 2015-1127 SC 2015-0085 Regeringskansliet Näringsdepartementet Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt SOU 2015:64 Chalmers tekniska högskola 412 96

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt.

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014 Aktieägare och gäster, Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Vi fortsätter att öka närvaron i världen samt att utöka

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

Svenska småföretags syn på innovationer och FoU hinder och möjligheter

Svenska småföretags syn på innovationer och FoU hinder och möjligheter Svenska småföretags syn på innovationer och FoU hinder och möjligheter Sammanfattning och slutsatser SEB och VINNOVA har låtit genomföra en undersökning bland små- och medelstora företag i Sverige för

Läs mer

VD presentation. Årsstämma 2012

VD presentation. Årsstämma 2012 VD presentation Årsstämma 2012 Agenda Introduktion Portföljens utveckling 2011 Första kvartalet 2012 Summering Bure affärsidé Bures affärsidé är att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande verksamheter

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 2014 Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen Ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag Nettoomsättning: 93* miljarder SEK Idag 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

AGELLIS Group AB: Delårsrapport januari-september 2005

AGELLIS Group AB: Delårsrapport januari-september 2005 AGELLIS Group AB: Delårsrapport januari-september 2005 Nettoomsättningen under de tre första kvartalen uppgick till MSEK 1,9 (0,9) Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till MSEK -6,0 (-3,4) Nettoresultatet

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013 Så når vi Volvokoncernens fulla potential 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET Omorganisation & strategi Omfattande produktförnyelse Driva organisk tillväxt

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Erfarenheter och effekter av venture capital. Anders Isaksson

Erfarenheter och effekter av venture capital. Anders Isaksson Erfarenheter och effekter av venture capital Anders Isaksson PhD, Universitetslektor anders.isaksson@chalmers.se Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation CHALMERS 1 The good 2 And the bad!

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466 Mobispine AB (publ) 556666-6466 Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31 Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar Sammanfattning av delårsrapport för första kvartalet 2008 Koncernen

Läs mer

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Linder Cecilia Datum 2016-11-14 Diarienummer KSN-2016-2333 Kommunstyrelsen Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre 2017-2019

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Stärkt konkurrenskraft Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 188 (190) mkr, minskningen är hänförbar till reducerat antal underkonsulter. Mjukvaruintäkterna

Läs mer

Helsingborg: 2003-06-11

Helsingborg: 2003-06-11 Helsingborg: 2003-06-11 Nedan följer svar på allmänna frågor vi fått in i samband med vårt Nyhetsbrev (nr 11), samt delaårsrapport (Q1), Frågorna har vi fått via email och är ställda av våra aktieägare.

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014 Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars True Heading AB (Publ). org.nr 556658-5054 kvartalsredogörelse för perioden -01-01-- -03-31 (Q1:) Kommentarer angående verksamheten under kvartal 1, (VD, Anders Bergström)

Läs mer

På jakt efter det rätta bolaget Industriell rådgivare och styrelsemedlem i K4 Han ska sätta Silva på kartan

På jakt efter det rätta bolaget Industriell rådgivare och styrelsemedlem i K4 Han ska sätta Silva på kartan På jakt efter det rätta bolaget Industriell rådgivare och styrelsemedlem i K4 Han ska sätta Silva på kartan Nya tider är temat för detta nummer av Mindset. Storbritannien har röstat för att gå ur EU, Donald

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN

KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2012-01-01 2012-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 161 (8 835) tkr Förändring av pågående arbete 2 458 (0) tkr

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017 Årsstämma Över 200 bolag Verksamhet i 28 länder i 4 världsdelar 5 500 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 13 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

STARK ÖKNING AV Precise BioMatch TM Mobile. Delårsrapport apr-jun 2015 & jan-jun 2015 Publicerad tisdag 18 augusti, 2015

STARK ÖKNING AV Precise BioMatch TM Mobile. Delårsrapport apr-jun 2015 & jan-jun 2015 Publicerad tisdag 18 augusti, 2015 STARK ÖKNING AV Precise BioMatch TM Mobile Delårsrapport apr-jun 2015 & jan-jun 2015 Publicerad tisdag 18 augusti, 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER ANDRA KVARTALET Precise BioMatch Mobile integrerades i åtta

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 Om oss Marknadsledande konsultmäklare i Norden Startade i Sverige år 2000 Över 40 000 konsulter i nätverket inom IT, telekom,

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Q1 2014: Svag nedgång under kvartal 1

Q1 2014: Svag nedgång under kvartal 1 Pressrelease Fredag, 16:e maj, 2014 Q1 2014: Svag nedgång under kvartal 1 16:e maj 2014 Daniel Grass T +46 455 36 57 daniel.grass@gfk.com Resultatet från GfK TEMAX Sweden för det första kvartalet 2014

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007 Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007 Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2006/07 Lagercrantz inför framtiden Kvartal 1 2007/08: 1 april 30 juni 2007 PAGE 2 Lagercrantz

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-mars 2008 Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK Resultatet

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK. 11 november 2015

BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK. 11 november 2015 BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK 11 november 2015 MARKNADSÖVERSIKT AUGUSTI 2015 (3 GGR / ÅR - PRENUMERATION) Svensk Export 2014: 1.745 MRD kr maskinindustri, elektro/tele, fordon, papper, kemi

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Välkommen till Årsstämman Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Välkommen till Årsstämman Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Välkommen till Årsstämman 2009 Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2 Indutrades tillväxt 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktar sig till inkubatorer som arbetar med utveckling av

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Kraftig försäljningsökning och vinst under det tredje kvartalet. Delårsrapport jul-sep 2015 & jan-sep 2015 Publicerad tisdag 10 november, 2015

Kraftig försäljningsökning och vinst under det tredje kvartalet. Delårsrapport jul-sep 2015 & jan-sep 2015 Publicerad tisdag 10 november, 2015 Kraftig försäljningsökning och vinst under det tredje kvartalet Delårsrapport jul-sep 2015 & jan-sep 2015 Publicerad tisdag 10 november, 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER TREDJE KVARTALET Precise BioMatch Mobile

Läs mer

2016H1. M&A summary and outlook. En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis

2016H1. M&A summary and outlook. En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis 2016H1 M&A summary and outlook En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis Inledande ord Business Insider första halvåret 2016 Fortsatt hög aktivitet på transaktionsmarknaden

Läs mer

Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011

Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011 www.pwc.se/verkstad Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 200 Verkstadsbarometern Q3 2011 En undersökning av Sveriges största verkstadsföretag och deras syn på nuläget och de kommande tolv månaderna

Läs mer

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare www.movexum.se Gävleborgs innovationsaktörer satsar på en gemensam företagsinkubator för tillväxtföretag I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare - kompetens - kontakter

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport KTH Holding AB, inkl. dotterbolag. Verksamhetsåret 2014

Bolagsstyrningsrapport KTH Holding AB, inkl. dotterbolag. Verksamhetsåret 2014 Bolagsstyrningsrapport KTH Holding AB, inkl. dotterbolag Verksamhetsåret 2014 Innehåll 1 Om bolagsstyrningsrapporten... 1 2 Tillämpning av Koden... 1 3 KTH Holding AB... 1 3.1 Bolagsordning... 1 3.2 Exekutiva

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

KUNSKAP OCH NÄTVERK FÖR SNABBARE TILLVÄXT OCH FRAMGÅNG

KUNSKAP OCH NÄTVERK FÖR SNABBARE TILLVÄXT OCH FRAMGÅNG KUNSKAP OCH NÄTVERK FÖR SNABBARE TILLVÄXT OCH FRAMGÅNG Per Bengtsson vd 2017-02-01 Vad är UIC? En av landets främsta företagsinkubatorer. Världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Omsättningen uppgick till 1044 tkr (472 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var tkr (-1026 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 1044 tkr (472 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var tkr (-1026 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2010-03-31 Omsättningen uppgick till 1044 tkr (472 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -2182 tkr (-1026 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden Pressinformation Resultatrapport Kvartal 2 2006 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Läs mer

Micronic Mydata Årsstämma Lars Josefsson, VD och koncernchef 6 maj 2013

Micronic Mydata Årsstämma Lars Josefsson, VD och koncernchef 6 maj 2013 Micronic Mydata Årsstämma 2013 Lars Josefsson, VD och koncernchef 6 maj 2013 Agenda Micronic Mydata för produktion av elektronik Verksamhetsåret 2012 Micronic Mydatas erbjudande Summering 2 Micronic Mydata

Läs mer