Kommunfullmäktige (1-11) Justerare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Justerare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 Kommunfullmäktige (1-11) Plats och tid Torsåkers Bygdegård, kl ande se sidan 2-3 Övriga närvarande se sidan 3 Diana Blomgren (S), Hans Backman (FP) Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Justerade paragrafer Sekreterare.. Börje Sjöberg Ordförande.. Kjell Höglin.... Diana Blomgren Hans Backman Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige i Hofors kommun Sammanträdesdatum Justerade paragrafer Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Hofors kommun Underskrift... Börje Sjöberg

2 Kommunfullmäktige Närvarolista / Omröstningsprotokoll Ledamöter Närvaro Omröstning Omröstning Ja Nej Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 1 Marie-Louise Dangardt (S) X 2 Torbjörn Jansson (S) X 3 Maine Westin (S) X 4 Raimo Pärssinen (S) X 5 Anna Jensen Naatikka (S) X 6 Kenneth Axling (S) X 7 Binita Paues (S) X 8 Hans Forsberg (S) X 9 Maria Pärssinen (S) X 10 Magnus Andersson (S) X 11 Tomas Fröjd (S) X 12 Birgitta Lööf (S) X 13 Ziita Eriksson (M) X 14 Alf Persson (M) X 15 Per Tjerneld (M) X 16 Daniel Nyström (M) X 17 Henrik Björkman (C) X 18 Hans Larsson (C) X 19 Hans Backman (FP) X 20 Lennart Elfström (FP) X 21 Ingemar Kalén (kd) X 22 Sören Bergqvist (V) X 23 Curt Österberg (V) X 24 Gunlög Nordström (MP) X 25 Pär Åslund (FHT) X 26 Broor Sundin (FHT) X 27 Kent Olsson (FHT) X 28 Carina Larsson (FHT) X 29 Birgit Winges (V) X 2:e vice ordförande 30 Diana Blomgren (S) X 1:e vice ordförande 31 Kjell Höglin (S) X Ordförande

3 Kommunfullmäktige Närvarolista / Omröstningsprotokoll Ersättare För ordinarie Närvaro Omröstning Omröstning ledamot Ja Nej Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Lars Hedqvist (S) Sylvia Abramsson (S) Nr 2 X Tomas Isaksson (S) Nr 9 X Annelie Klang (S) Bertil Holst (S) Ulla Sahlström (S) Juha Könönen (S) Nr 7 X Björn Sylwan (M) Björn M Mohlin (M) Nr 14 X Helena Wikström (C) Nr 17 X Per Berglund (C) Marita Elfström (FP) Göran Östlund (FP) Josephine Yawe (KD) Rolf Ekström (KD) Anita Karlsson (V) Eero Luusua (V) Bojan Petrovic (MP) Berit Bergström (MP) Michael Ohlsson (FHT) Nr 25 X Mikael Larsson (FHT) Övriga närvarande Börje Sjöberg sekreterare Eira Källgren kommunchef Kristina Jansson assistent

4 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärende Sida 86 Kungörande 5 87 Allmänhetens frågestund 6 88 Delårsbokslut 7 89 Torsåkers bygdegårdsförening, anhållan om ekonomiskt stöd 8 90 Ansvar för tillsyn över försäljning av receptfria läkemedel 9 91 Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och LSS Motion om samordning med grannkommunerna av namn- och adressättninggatunumrering 11

5 Kommunfullmäktige Kf 86 Kungörande Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörande. Kommunfullmäktige godkänner också att Kristina Jansson, nytillträdd assistent för kommunstyrelsen, ingår i presidiet vid mötet.

6 Kommunfullmäktige Kf 87 Allmänhetens frågestund Inga frågor ställs.

7 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 88 Ks 100 Dnr Delårsbokslut Kommunstyrelsen ska upprätta delårsrapporter för verksamheten Förslag till delårsrapport med prognos har utarbetats. Elsa Andreasson, ekonom, föredrar kortfattat delårsrapporten. Halvårsresultatet per är + 17,5 miljoner kronor jämfört med 8,3 miljoner kronor föregående år. Resultatförbättringen mellan 2009 och 2010 kan förklaras med ett statsbidrag för konjunkturstöd på 9,6 miljoner kronor. Prognosen efter juni visar ett resultat på 7,9 miljoner kronor att jämföra med budgetens 5,1 miljoner kronor. sunderlag PM , Marie-Louise Dangardt, Christer Ekendahl Delårsrapport med årsprognos Kommunstyrelsens beslutar - att fastställa upprättat förslag till delårsrapport - att överlämna delårsrapporten till kommunfullmäktige Ordföranden läser före fullmäktiges beslut upp revisorernas granskningsyttrande. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten.

8 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kf 89 Ks 103 Dnr Torsåkers bygdegårdsförening, anhållan om ekonomiskt stöd Ärende Torsåkers bygdegårdsförening ansöker i skrivelse om ekonomiskt stöd. I skrivelsen redovisas orsakerna till likviditetsbehovet, bland annat förlorade hyresgäster, minskad beläggning på vandrarhemmet och minskat nyttjande av samlingslokalerna. Då Socialnämnden gjorde förfrågan om att hyra lokaler för ensamkommande flyktingbarn, visade sig behov av rustning av lokalerna. Föreningen föreslår att det befintliga lånet höjs med :- och att detta är amorteringsfritt till och med Christer Ekendahl föreslår i skrivelse att föreningen beviljas lån om :-, räntefritt till och med 2013 samt att ränta utgår med 0,5 % utöver aktuell referensränta hos Riksbanken. sunderlag Skrivelse från Torsåkers bygdegårdsförening Skrivelse från Christer Ekendahl Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - att föreningen beviljas ett lån om :- - att lånet är amorteringsfritt fram till att befintligt lån är amorteringsfritt fram till att ränta för lånet om :- ska utgå med en räntesats som överstiger aktuell referensränta (för närvarande 0,5 %) hos Riksbanken med 0.5 procent - att ränta för befintligt lån utgår enligt träffat avtal Kommunfullmäktige noterar en felskrivning i kommunstyrelsens protokoll: I sista stycket av ärendebeskrivningen står ordet räntefritt istället för amorteringsfritt. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

9 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 11 Kf 90 Ks 106 Dnr Ansvar för tillsyn över försäljning av receptfria läkemedel Ärende Genom ny lagstiftning är det tillåtet för även andra näringsidkare än Apoteket att sälja receptfria läkemedel. Syftet är att öka tillgängligheten till läkemedlen. Kommunerna ska ansvara för att näringsidkarna följer gällande regler. Kommunen måste dock ta beslut om vilken nämnd som ska ha tillsynsansvaret samt att det finns delegation. En kommun får om den så vill, ta ut en avgift för anmälan och tillsyn. om taxa och tillsyn ska tas i fullmäktige. I Hofors kommun har Socialnämnden tillsyn över tobaks- och folkölsförsäljning samt försäljning av nikotinläkemedel. Naturligt vore att tillsyn över receptfria läkemedel hanteras av Socialnämnden. sunderlag Skrivelse, Eira Källgren Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta - att ansvaret för tillsyn över försäljning av receptfria läkemedel tillfaller Socialnämnden - att ansvarsuppgifterna i socialnämndens reglemente kompletteras med Tillsyn över försäljning av receptfria läkemedel - att uppdra till Socialnämnden att föreslå eventuell taxa för tillstånd att sälja receptfria läkemedel Ingemar Kalén (KD) framhåller vikten av att tillsyn verkligen sker. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

10 Kommunfullmäktige Kf 91 Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och LSS (Lagen om stöd och service) Kommunen har skyldighet att till Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera kvartalsvis, ej verkställda gynnade beslut om bistånd enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen och 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, som ej verkställts inom tre månader. Statistikrapport ska även lämnas till kommunfullmäktige. Socialnämnden har överlämnat rapport avseende kvartal Kommunfullmäktige godkänner rapporten.

11 Kommunfullmäktige Kf 92 Dnr Motion om samordning med grannkommunerna av namn- och adresssättning - gatunumrering Centerpartiet Hofors - Torsåker har inlämnat motion om att Hofors kommun bör samordna gatunumreringen med grannkommuner för att undvika att t.ex. utryckningsfordon kör till fel adress. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Se bilagd närvarolista

Se bilagd närvarolista Kommunfullmäktige 2009-01-12 1 (1-16) Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.45 Se bilagd närvarolista Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Olle Borg, Brottsofferjouren Västra Gästrikland,

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00 Kommunfullmäktige 2010-03-11 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2011 Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Torsdag den 20 februari 2014, kl. 18.00-19.20, Sessionssalen, Bibliotekshuset

Torsdag den 20 februari 2014, kl. 18.00-19.20, Sessionssalen, Bibliotekshuset sid 1 (33) Tid och plats Torsdag den 20 februari 2014, kl. 18.00-19.20, Sessionssalen, Bibliotekshuset Ledamöter Bo Hidén (M) ordförande Magnus Persson (S) 1:e vice ordförande Karin Granström (MP) 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 30 september 2013 kl 18.30-19.50 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning

Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-09-25 (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-21:05 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00.

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00. Kommunfullmäktige 2014-10-20 Sammanträdesdatum Sida 1-17 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 20 oktober 2014, kl. 18:30-19:25. ande Ordförande Bernt Persson (S) 102 och Peter Helander (C) 103-114

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 30 september 2010, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 1 (18) Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Caroline Lundberg Underskrifter

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

Justering: Fredag 2015-03-13 i Trosa kommunhus Paragrafer 1-15. Jakob Etaat. Justerande... Sune G Jansson (M) Ari Heikkilä (S) ANSLAG / BEVIS

Justering: Fredag 2015-03-13 i Trosa kommunhus Paragrafer 1-15. Jakob Etaat. Justerande... Sune G Jansson (M) Ari Heikkilä (S) ANSLAG / BEVIS Plats och tid: Folkets hus kl. 19.00-21.15 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M) Helena Koch (M) Tomas Landskog (M) Lena Isoz (M) Carl von der Esch (M) 1:e v ordf. Ann Larson (M) ordf. Sune G Jansson

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (34) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) 2015-06-23 Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35 ande Ledamöter Thomas Rasmusson (s) ordförande Solbritt Lindborg (mp) 1:e v ordf Åsa Erlandsson (sd)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2011-01-26 1-12

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2011-01-26 1-12 2011-01-26 1-12 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enligt bilagd förteckning, sidan 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Utses att justera Cecilia Gustafsson (S) och Ann-Louise

Läs mer