Välkomna! Informationsseminarium Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkomna! Informationsseminarium 2010-06-03. Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord"

Transkript

1 Välkomna! Informationsseminarium Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord

2 09.00 Presentation Kort om programmet Hållbar utveckling Kaffe/te och smörgås Redovisning och ansökan om utbetalning Webben och möjlighet till frågor

3 Interreg och den regionala utvecklingen Land 1 Land 2 Interreg IVA Nord Grundfundamenten Nationella satsningar och strategier Strukturfonderna

4 Interreg IV A Nord 1. Utveckling av näringslivet 2. Forskning, utveckling och utbildning 3. Regional funktionalitet och identitet 4. Delprogram Sápmi - Gränslös utveckling

5 1. Utveckling av näringslivet Delmål Små och medelstora företag: Utvecklar nya produkter och tjänster inom strategiska utvecklingsområden Skapar gränsöverskridande nätverk och affärsrelationer Utvidgar sina marknader inom strategiska utvecklingsområden

6 Utveckling av näringslivet Budget EURO Beviljat 41% Återstår 59%

7 2. Forskning, utveckling och utbildning Delmål: Utveckling av samarbete mellan utbildningsinstitutioner inom strategiska utbildningsområden Utveckling av gemensamma forskningsmiljöer inom näringslivsstödjande forsknings och innovationsverksamhet Öka kunskaper om mekanismerna bakom entreprenörskap, innovationer och framgångsrika innovationsmiljöer

8 Forskning, utveckling och utbildning Budget EURO Beviljat 73% Återstår 27%

9 3. Regional funktionalitet och identitet Delmål: Utveckling av gränsöverskridande lösningar som underlättar informationsöverföringen samt rörligheten för personer och varor i programområdet Utveckling och fördjupning av gränsöverskridande samarbetet inom service, infrastruktur och myndighetsutövning Stimulering av kultur- och erfarenhetsutbyte samt kunskapsutveckling i programområdet

10 Regional funktionalitet och identitet Budget EURO Beviljat 60% Återstår 40%

11 4. Delprogram Sápmi - Gränslös utveckling Delmål: Stärka de traditionella samiska näringarna och utveckla den nya tidens samiska näringsverksamheter Samordna resurser och skapa varaktiga allianser mellan både samiska och andra aktörer på lokal, regional och central nivå Synliggöra samiska förhållanden och levnadsvillkor samt stärka det samiska språket Gränsöverskridande kompetensutveckling, forskning och dokumentation

12 Delprogram Sápmi - Gränslös utveckling Budget EURO Beviljat 57% Återstår 43%

13 09.00 Presentation Kort om programmet Hållbar utveckling Kaffe/te och smörgås Redovisning och ansökan om utbetalning Webben och möjlighet till frågor

14 Information om redovisning och rapportering Nationell kontrollant Stödmottagares ansvar Villkor Projektavgränsning Information och publicitet Upphandling Stödberättigande kostnader Blanketter och bilagor Sammanfattning

15 Nationell kontrollant Länsstyrelsen i Norrbottens län, Luleå Certifierade revisorer (Arbets- och näringsministeriet) Troms fylkeskommune

16 Stödmottagares ansvar Förordning 1080/2006 Art. 20 Lead Partner (samordnande stödmottagare) - Samarbetsavtal - Redovisning till nationell kontrollant - Intyg - Ansökan om utbetalning - Läges-/slutrapport Deltagande stödmottagare - Redovisning till nationell kontrollant

17 Villkor Beslut om stöd Villkor för stöd ur EG:s strukturfonder Särskilda villkor Ansökan om EU-stöd i efterhand

18 Projektavgränsning - Särredovisning PROJEKT A Ordinarie verksamhet PROJEKT B PROJEKT C

19 Att redovisa projektet Projektpartners Nationell kontroll Kontrollanten utfärdar Intyg LP gör Ansökan om utbetalning till FM i Luleå Länsstyrelsen Luleå PP Sverige Revisor godkänd av TEM LP Finland Troms fylkeskommune PP Norge

20 Tidsåtgång Redovisningsperiod: Januari April Nr 1 (Maj Augusti nr 2, September December nr 3 ) Alla partners sammanställer och skickar redovisning till NK: Maj (September, Januari) NK granskar och utfärdar intyg (obs! tid för kompletteringar) Juni/juli (oktober/november, februari/mars) Lead Partner sammanställer Ansökan om utbetalning Augusti (december, april) Ansökan om utbetalning ska vara förvaltningsmyndigheten tillhanda 31 augusti (31 december, 30 april)

21 Information och publicitet Informera om att projektet delfinansieras av Europeiska unionen: På allt informationsmaterial Vid informationsevenemang OBS! Kostnader kan strykas om informationskravet ej uppfylls.

22 EU-logo Rajattomat mahdollisuudet Anvisningar Grafiska riktlinjer

23 Upphandling Lag om offentlig upphandling Affärsmässig upphandling Upphandlingsförfarandet ska styrkas med underlag

24 Stödberättigande kostnader Egen personal Externa tjänster Lokalkostnader Investeringar Resor och logi Övriga kostnader Projektintäkter Offentligt direktfinansierade kostnader Ideellt/eget arbete

25 Egen personal Lönekostnader Lönespecifikation Tidredovisning

26 Externa tjänster Konsult Nationella kontrollanter i Finland Tänk på upphandlingsregler! Fakturan måste specificeras

27 Investeringar Godkända i projektbeslutet Hela investeringskostnaden eller avskrivning

28 Lokalkostnader Externt hyrda lokaler - Hyresavtal Internt hyrda lokaler faktiska kostnader Del av lokal visa beräkningsmodell

29 Resor och logi Vem? Syfte? Rapport?

30 Övriga kostnader Till exempel: porto telefon kontorsmaterial broschyr utlandsbetalning

31 Indirekta kostnader Godkända i projektbeslutet Godkänns i undantagsfall endast till universitet MAX 25% av direkta lönekostnader Fördelas direkt i bokföringen och redovisas som övrig kostnad

32 Moms Slutlig kostnad för stödmottagaren Godkänd i projektbeslutet Utlåtande från skattemyndighet

33 Projektintäkter Till exempel: försäljning uthyrning avgifter

34 Offentligt direktfinansierade kostnader Kostnad som offentlig medfinansiär betalat och bokfört Någon annan än stödmottagaren själv Own work is always CASH = Det spelar ingen roll vilken typ kostnader man ska bekosta själv stödmottagarens egen finansiering ses alltid som kontant finansiering! Verifieras med underlag på faktisk kostnad

35 Ideellt/eget arbete Arbete i projektet utan krav på faktisk betalning Tidredovisning Kostnad - 20 eller 25 euro/timme

36 Ej stödberättigande kostnader Exempel: Bankavgifter, räntekostnader, avgifter för finansiella transaktioner (undantaget utlandsbetalning), förseningsavgifter, valutakursförluster Kostnader som uppstått före/efter projekttiden Böter, straffavgifter och rättegångskostnader Moms, för momspliktig stödmottagare Priser och gåvor Styrelsearvoden Bidrag och sponsring Revisionskostnader Löneförmåner som t.ex privat pensionsförsäkring Indirekta kostnader utöver 25% av lönekostnader (eller om det inte alls finns i beslutet) Alkohol utöver vin/öl som måltidsdryck Kostnader som inte godkänns vid granskning av projektets redovisning ska fortsättningsvis inte tas med.

37 Kontant medfinansiering Offentlig och/eller privat Verifieras med inbetalningsavier (eller andel av egna godkända kostnader om stödmottagaren själv är medfinansiär)

38 Nationell kontrollant Sverige - Länsstyrelsen i Norrbottens län, Luleå Finland - Certifierade revisorer - Anvisningar och certifieringsblankett

39 Redovisning till Nationell Kontrollant Blankett Läges-/Slutrapport Bilagor Varje projektpartner - Kostnader och finansiering Handläggningstid MAX 3 månader (om komplett) Intyg

40 Bilagor - redovisning Ekonomiskt underlag Tidredovisning Lönespecifikationer Upphandlingsunderlag Verifiering av lokalkostnad Momsutlåtande - skattemyndighet Verifiering av medfinansiering

41 Granskning Vid skrivbordet Kontroll på plats

42 Ekonomiskt underlag Huvudbok Huvudboksperiod = redovisningsperiod Kostnader och intäkter

43 Verifieringskedjan Verifikation Huvudbok Sammanställning huvudbokskonton kostnadsslag Redovisning av kostnader och finansiering Ansökan om utbetalning

44 Ansökan om utbetalning Blankett Läges-/Slutrapport/ Intyg från nationell kontrollant Verifiering av medfinansiering

45 Sammanfattning Läs beslutet om stöd och de villkor och regler som gäller Upprätta ett samarbetsavtal! Skicka in redovisning till nationell kontrollant senast månaden efter aktuell redovisningsperiod. Lämna in Ansökan om utbetalning i tid Rapportera och ev. ansök om förändringsbeslut Avsluta projektet i tid samt betala alla kostnader innan projekttiden går ut! Dokumentera och spara till 31 augusti 2020 eller längre (Finland 31 december 2025 för samtliga)

46

47 Kontaktuppgifter Interreg IV A Nord Prioriterade områden 1 3 Lena Anttila Enhetschef tel Kairi Pääsuke tel Per-Erik Andersson tel Iiris Mäntyranta tel e-post: Interreg IV A Nord/Sápmi Prioriterat område 4 Ella-Britt Utsi Jannok tel e-post:

48 Kontaktuppgifter Yhteystietoja Interreg IV A Nord - Norge Prioriterade områden 1 4 Björn Berg tel e-post: Interreg IV A Nord/Sápmi Norge Prioriterat område 4 Sidsel Trønsdal tel e-post: Interreg IV A Nord Infopoint Prioriterade områden 1 4 Anna-Mari Viinikkala tel e-post:

49 Kontaktuppgifter Interreg IV A Nord Ekonomer Förvaltningsmyndigheten Prioriterade områden 1 4 Veronica Estling tel Tiina Marjeta tel e-post: Interreg IV A Nord Nationell kontroll Sverige Prioriterade områden 1 4 Ann-Charlotte Hultmo tel Jonas Wasserman tel e-post:

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader 2011-05-26 Handbok för projekt inom Leader 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRANDE... 3 LEADERPROJEKT... 3 TYDLIG AVGRÄNSNING MOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 3 DELAKTIGHET OCH ANSVAR I PROJEKTET... 3 FÖRÄNDRINGAR

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Rekreative Ruter Projekt håndbog 2010-2012. Vejledning til partnere

Rekreative Ruter Projekt håndbog 2010-2012. Vejledning til partnere Rekreative Ruter Projekt håndbog 2010-2012 Vejledning til partnere Version 18. februar 2010 1 Indhold 1. PARTNERSKABET ROLLER OG ANSVAR -----------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Hur får du dina pengar?

Hur får du dina pengar? Projektredovisning Hur får du dina pengar? Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens ekonomi En

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013. Programmanual Version 5 2011-02-01

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013. Programmanual Version 5 2011-02-01 Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013 www.interreg-sverige-norge.com INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 Programmanual Version 5 2011-02-01 Programmanual 2011-02-01 Version 5 Innehållsförteckning

Läs mer

DIARIENUMMER R30441-48-12

DIARIENUMMER R30441-48-12 BESLUT SMÅPROJEKT 2012-05-28 DIARIENUMMER R30441-48-12 DELOMRÅDE Reg Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Rottneros Park Trädgård AB Att: Reine Flodin c/o Sunne Turism AB, 41.Turistbyrån

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Bilaga 1 Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd inklusive projektstöd till bredband. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning Denna blankett använder du när du vill söka utbetalning av projektstöd inom Leader. Tänk på: Din ansökan om slututbetalning måste ha kommit in till länsstyrelsen

Läs mer

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län Förslag till Åtgärdsdokument Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Åtgärdsdokument avseende förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

2012-04460_15. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader

2012-04460_15. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader 2012-04460_15 Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Innehåll 1 Inledning... 3 2 Aktiviteter och stödberättigande kostnader... 4 2.1 Forskning och utveckling... 4 2.2 Investeringsstöd

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Allmänna villkor för finansiering av offentliga aktörers utvecklingsprojekt

Allmänna villkor för finansiering av offentliga aktörers utvecklingsprojekt 1.1.2015 1 (9) Allmänna villkor för finansiering av offentliga aktörers utvecklingsprojekt Innehåll 1 Tillämpningsområde och finansieringsbeslutets offentlighet... 2 2 Uppföljning av kostnader... 2 3 Godtagbara

Läs mer

Projekt: SÖT ett samspel mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim

Projekt: SÖT ett samspel mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim BESLUT PROJEKT 2008-06-25 DIARIENUMMER N30441-24-08 DELOMRÅDE Nordens Gröna Bälte Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Östersunds kommun Att: Bengt Marsh Rådhuset 831 26 Östersund

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 03.10.2001 KOM(2001) 539 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten Den här rapporten har utarbetats av Generaldirektoratet

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Exempel på övriga program

Exempel på övriga program Exempel på övriga program Tillväxtverket underlättar företagande 1 Produktutveckling i små företag av varor och tjänster Ett program för att skapa affärsnytta och höja konkurrenskraften. Kontaktperson

Läs mer

Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag

Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag ALLMÄNNA FINANSIERINGSVILLKOR 1.1.2015 1 (10) Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag Innehåll 1 Tillämpningsområde och finansieringsbeslutets offentlighet... 2 2 Uppföljning

Läs mer

Ekonomiska riktlinjer

Ekonomiska riktlinjer I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och

Läs mer

Verket för innovationssystems (VINNOVAs) Allmänna råd om godkända kostnader och godkänd medfinansiering i bidragsärenden

Verket för innovationssystems (VINNOVAs) Allmänna råd om godkända kostnader och godkänd medfinansiering i bidragsärenden VINNOVA0005 W/1.2, 2006-02-28 ALLMÄNNA RÅD 1 (13) Projektnr Verket för innovationssystems (VINNOVAs) Allmänna råd om godkända kostnader och godkänd medfinansiering i bidragsärenden Innehållsförteckning

Läs mer

Beskrivning av åtgärder i landsbygdsprogrammet 2014-2020

Beskrivning av åtgärder i landsbygdsprogrammet 2014-2020 Beskrivning av åtgärder i landsbygdsprogrammet 2014-2020 (med svenska namn på åtgärderna) CCI Programtyp Land Region 2014SE06RDNP001 Landsbygdsutvecklingsprogram Sverige SE - National Programperiod 2014-2020

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Allmänna villkor för finansiering av nystartade innovativa företag

Allmänna villkor för finansiering av nystartade innovativa företag 1.1.2015 1 (8) Allmänna villkor för finansiering av nystartade innovativa företag Innehåll 1... 2 1.1 Lagar som tillämpas på finansieringen... 2 1.2 Finansieringens offentlighet och utbyte av information...

Läs mer