polynews Lite ur innehållet Nr Julbord Läs mer på sidan 12 Polykemi snabblevererar till Fiskars New Orleans

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "polynews Lite ur innehållet Nr 1 2010 Julbord 2009 - Läs mer på sidan 12 Polykemi snabblevererar till Fiskars New Orleans"

Transkript

1 polynews Nr Julbord Läs mer på sidan 12 Läs mer om Polykemis energibesparingar med Roland Persson i spetsen på sidan 20 Lite ur innehållet Polykemi snabblevererar till Fiskars New Orleans... sid sid. 16

2 V d har ordet It takes two to tango (Enligt TheFreedictionary.com; något du säger när två personer är involverade i en svår situation där bägge måste ta ansvar. ) Fotograf: Dick Lindström, Ystad Våren är i vardande, känslorna börjar kvickna till, livet börjar återkomma till Staden, Landet och Oss och ändå känns det som om inget har hänt! OK, inom vårt företag har och kommer mycket att hända under 2010, men vår stora omvärld verkar vara oföränderlig. Staten, Regionen och Kommunen, oavsett politisk färg på den styrande majoriteten, lägger sig i, rör till, försvårar, trampar runt i sirap, får inget gjort, med andra ord inget positivt blir gjort för företag, företagare, löntagare eller mera precist, vi som betalar deras löner! Intet nytt i näringslivspolitiken i Ystad! 2004, tror jag det var som Y-front beslöt att sätta ner foten och påpeka för Kommunpolitikerna att deras eget och Kommunens anställda snarare är att se som hinder än hjälp för befintliga företag i vårt område. Ett nytt Näringslivsråd skapades, många obetalda kontorstimmar från undertecknad, Kent Nyström, Ingvar Öberg, Anders Nilsson och andra företagsrepresentanter användes under två års tid för att ta fram en Näringslivsstrategi för Ystad Kommun. Y-front och Företagarna har haft otaliga tillfällen av informella möten med olika instanser inom Ystad Kommun, för att skapa en tvåsidig bild av näringslivssituationen och formalia för Kommunens tjänstemän. Eftersom policyn togs av en enhällig Kommunfullmäktige i oktober 2005, så är det mer än ledsamt att behöva summera dessa 5-6 års intresse och arbete med ett citat från det kända sällskapsspelet Monopol; Gå direkt till Gå (d.v.s. ruta 1 på brädet) utan att passera Banken Lokala hinder Tyvärr är hindren eller ohjälpen från både Politiker och Tjänstemän inom Ystad Kommun, fortfarande sådana att situationen kan beskrivas som oförändrad eller oförbättrad. Främsta hindret är den personliga maktfullkomlighet som en del ledande politiker och tjänstemän visar sina undersåtar (borde ha skrivit kunder men så ser de oss inte ). Den som inte tror mig kan gärna börja plöja runt i olika byggnadsärenden, olika tillståndsärenden, förhandlingar mellan ideella föreningar och politiker eller göra en avstämning mellan Näringslivsstrategin och verklighetens Ystad Tyvärr måste jag påpeka att ett sådant forskande i stort inte är mera uppbyggande än letande efter överlevande efter en större naturkatastrof, på ren skånska skit trist och värdelöst. Situationen är sådan att Y-front enhälligt beslutat att ej längre medverka som bollplank, hjälp etc. vid Kommunala förfrågningar och en ändring av detta beslut blir det inte frågan om förrän Ystad Kommun börjar leva efter och uppfylla Näringslivsstrategin. Eftersom det är valår i år, så får vi säkerligen räkna med att höra en hel massa vackra uttalanden och löften från politiskt håll om hur viktiga de lokala företagarna och företagen är, men erfarenheten är dessvärre sådan, att det mesta är nog snömos utan praktisk bäring och effekt. Men eftersom hoppet är det sista som överger en, så hoppas både jag och kollegorna inom Y-front att bli positivt överraskade En egen företagare Jag vill understryka att varken jag eller övriga Y-frontare är av sådan kaliber att vi kan gå på vatten eller står långt fram i kön till ett Nobelpris, utan vi är nog rätt normala exemplar av en mer eller mindre utrotningshotad art, egenföretagarna. Det som utmärker oss är nog att; Ä Vi vill skapa trygghet i nuet och i framtid för oss själva, våra familjer och för våra anställda. Ä Vi vill kunna komma till lösningar på olika problem eller möjligheter på snabbaste och enklaste sättet inom lagar och regler. Ä Vi ser på omvärlden som partners, antingen leverantörer eller kunder och bägge måste vara nöjda med samarbetet med oss. Ä Inom våra respektive områden/ branscher anser vi oss vara - 2 -

3 lokala experter baserat på såväl kunskap, erfarenhet och tagna risker. Ä Vi vill att kontakter med offentligt anställda skall vara professionella och präglas av avsaknad av personligt tyckande som inte baseras på en objektiv tolkning av lagar/ regler. Därför är det direkt nedvärderande, förnedrande och oacceptabelt att Politiker och deras anställda (tjänstemännen) på olika sätt skall förfoga över möjligheten, att utan ofta ens ha den lagliga rätten till tolkning etc, gång efter annan skall kunna sätta sig personligen över dem som i slutändan bekostar deras arvoden och löner och med orden jag tycker förhindra att något blir gjort, ändrat eller som vi på Polykemi uttrycker det kundanpassat Tänker bland annat på de lokala irrgångarna kring etablering av såväl handel som tillverkande industri, men även på handläggningar inom Samhällsbyggnads- och Myndighetsnämnden och t.o.m. Kommunstyrelsen. Undersåte eller kund? Eftersom de flesta av oss Ystadbor har såväl bostad, arbete, släkt och vänner på orten, så är benägenheten att flytta bostad, arbete eller t.o.m. företaget till annan kommun, ort, land mycket liten och denna trumf används osynligt men ofta gentemot oss. En lika enkel som förståndig lösning på situationen är att Politiker och offentligt anställda uppmärksammar att kommuninnevånarna och de lokala företagen är orsaken till att de har en roll eller anställning, d.v.s. att vi är deras kunder! Förmodligen en ruggigt häpnadsväckande insikt för många om den dyker upp. Hur hade Polykemi/Rondo sett ut om vi, i stället för att som nu ha kunder och leverantörer att samarbeta med, ansåg att vi alltid hade rätten att korrigera en kunds önskemål, krav, förslag etc. till något som passade oss eller som gav bättre lönsamhet men en sämre lösning för kunden? Utan att behöva fundera så länge, inser jag att vår saga hade blivit mycket kortare än de nu 42 åren för Polykemi och de snart 30 åren för Rondo Plast. Kunderna hade helt enkelt vänt oss ryggen och handlat någon annanstans och vi hade slutat existera på marknaden. Monopolistens ansvar Denna möjlighet har medborgarna knappast gentemot det offentliga och därför uppstår ytterst en reell monopol-situation. Med varje monopol följer i teorin också ett utökat etiskt och kanske t.o.m. moraliskt ansvar att tillgodose kundernas behov och önskemål. Därför kan man tycka att varje Monopolist (Staten, Regionen eller Kommunen) har en skyldighet att inte uppträda som den som har tolkningsföreträdet, rätten eller makten och genom denna pådyvla omgivningen egna lösningar genom tyckande utan fog i lag eller rätt. Av någon outgrundlig anledning har de flesta av våra valda politiker och deras verkställare, läs tjänstemännen, uppfattningen att de alltid vet mest och bäst. Utan att vilja vara oförskämd mot någon individ eller för att sätta mig själv över de demokratiska principer som vårt land styrs igenom, så vill jag ändå framhålla svårigheten i att förstå hur dessa kan förstå och veta bättre än personer, vars hela existens är kopplad till det egna företagets utveckling och överlevnad, i en eller annan fråga/förslag. Jag menar att en handelsman utan tvivel är bättre skickad till att avgöra var en ny affärsbyggnad bör ligga eller vilken typ av handel den skall innehålla, än lokala offentliga tjänstemän eller politiker! Ingen skall komma och påstå att planeringen och situationen i Ystad är speciellt bra eller förutseende! Likaså är jag övertygad om att om det så vore att kommunfullmäktige vore full av egenföretagare, så hade tongångarna i den gångna debatten om att skydda city handeln ljudit helt annorlunda. En företagare har egen skyldighet att se till att det egna företaget (affären, industrin etc.) överlever och utvecklas. Att som politiker, på ett eller annat sätt ta på sig denna skyldighet och skydda vissa företag gentemot andra, är att direkt oetiskt utnyttja sin monopolställning och svågerpolitik ligger nära till hands. Trodde i min enfald att vi var lika inför lagen men som i gamla Öst är tydligen vissa mer lika än andra Ifrågasatt rättrådighet? Att arbeta inom det offentliga som eller tillsammans med offentligt förtroendevalda är i vårt samhälle lika med ärlighet, oförvitlighet, oegennytta, godhet etc. och detta renderar historiskt i någon form av allmänt anseende och rättrådighet, d.v.s. personen i fråga är en god förebild. Vad skulle då hända om förebilden blev ifrågasatt? Jag är personligen övertygad om att tjänstemännen i kommunen och politikernas omedelbara reaktion hade varit bestörtning över att deras omdöme ifrågasätts. Det är trots allt de som gjort utredningarna, de som nagelfarit dessa och satt sig in i problematiken i detalj. Vem skulle kunna veta bättre än dem? En dagsfräsch tanke med lokal-tvist är; hur beslut och handläggning skulle göras om vi, ovanför Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige hade haft en lekmannagrupp (typ vi vanliga väljare) som vid alla större beslut skulle sättas in i frågan och rösta. Vet att det påminner om förfarandet i kantonerna i Schweiz men det är inte det som jag tänker på I den rådande situationen kring vår bank, bygdens Sparbank, Sparbanken Syd, är ovan situation uppenbar. Kommunstyrelsen kan bäst jämföras med styrelsen i banken och eftersom det organisatoriskt ovanför bankens styrelse finns en församling kallad huvudmän och som består av 60 Forts. sid

4 personer, varav 30 har utsetts av de politiska partierna i fullmäktige i enlighet med Sparbankslagen, så får kommunfullmäktiges fritidspolitiker anses motsvara bankens huvudmän. Hur de övriga 30 utses vet jag inte men förmodligen tar en valberedning fram förslag bland kunderna eftersom dessa 60 personer skall företräda ägarna, d.v.s. alla kunder till Sparbanken Syd. I övrigt har jag också fått uppfattningen att styrelseledamöterna också valts ut ur kundgruppen, d.v.s. ur ägarna, och torde därmed ha samma grunduppfattning som huvudmännen. Bankens tjänstemän och externa konsulter har på den valda styrelsens uppdrag gjort ett flertal utredningar och scenario beskrivningar, allt sedan försommaren 2008 då Swedbank surnade till, när deras monopolställning som leverantör ifrågasattes och andra alternativ skulle utredas. Styrelsen har baserat på dessa utredningar, långa interna diskussioner och säkerligen mycket personligt funderande, föreslagit huvudmännen att Sparbanken Syd skall fusionera med Sparbankerna Finn (Lund) och Gripen (Ängelholm) och bilda ett nytt bankaktiebolag, för att säkra arbetstillfällen inom banken, service, kontorsnät, konkurrenskraft och inte minst lönsamheten, till gagn för vårt område. Det senare uppstår genom att ett aktieinnehav i den nya banken tillfaller Sparbankens Syds stiftelser som delar ut pengar till Kultur, Idrott, Tillväxtprojekt m.m. inom Ystad, Tomelilla och Simrishamns kommuner. Ingen annanstans och aktieutdelningen från den nya Banken skall enligt uppgift gå till detta! Beloppen kan med andra ord förväntas öka väsentligt över de ca. 5 miljoner som delats ut i stipendier de senaste åren. För att undvika tankelapsusar och för att ge full insikt har bankens styrelse och ledning genomfört halvdussinet specialträffar med huvudmännen. Enligt uppgifter är ingen rapport, uppgift, antagande eller beräkning undanhållen. Detta till trots har den intresserade kunnat läsa i lokalpressen om huvudmäns/ politikers påståenden som i princip gick ut på att ju mer jag läser, ju mindre förstår jag! Jag skall inte raljera men antingen har jag missuppfattat uttalandet eller så verkar man inte vilja förstå Gatans parlament Hoppas att politikerna i denna sak tar sig en allvarlig funderare över de negativa marknadskonsekvenser för Banken som troligen uppstår på grund av huvudmännens agerande när man som extra insatta ägare oblygt tycks sätta annat än bankens långsiktigt bästa framför ögonen eller är det möjligen så att man tidigare inte brytt sig om att sätta sig in i och diskutera de stora frågor som funnits på agendan sedan försommaren 2008? Vet inte vad som är sanningen men som kund verkar ägarnas agerande märkligt och kund/leverantörssituationen kan lätt komma i otakt MEN om detta nästan gatans parlament med högljudda personliga utrop i media, nu är framtidens melodi för en aktiv demokrati för den stora grå massan, så hoppas jag att Ystads Kommunfullmäktige snarast fastställer ett system med lokala folkomröstningar, där ägarna, d.v.s. kommuninnevånarna, får ha utslagsrösten kring beslut som tjänstemännen och de förtroendevalda föreslår. Kunden Polykemi m.fl. För Polykemi uppstår en positiv situation vid en fusion, genom att de begränsningar, i form av statliga bankregler, som funnits för lånefinansiering i Sparbanken Syd under de senaste åren försvinner. Pengar att låna ut till oss har aldrig saknats men Statens regler har faktiskt lagt en hämsko på oss och vår Bank. Därför kan man undra vad en f.d. styrelseledamot i Banken i en debattartikel i YA menade med att vi kunde räkna med att få lån av Sparbanken Syd eller en annan bank i framtiden? Riktigt märkligt framstår det all den stund debattören förespråkar bankens oberoende och är emot fusionen men otur i tänkandet, likt sån som Bert Karlsson påstod att en f.d. finansminister hade gjort sig skyldig till för några år sedan, måste ligga bakom påståendet Krediter baserat på postadress? Att följa den lokala debatten i YA är i sig också en märklig upplevelse eftersom de flesta debattörerna tycks vara helt säkra på att Sparbanken Syd är rik som Kung Midas, oförstörbar som Stålmannen och god som Tomten! Vill dock framhålla att Kung Midas dog i svältplågor, Stålmannen tål inte yttre påverkan (kryptonit för de som inte läst tidningen) och Tomtens existens är diskuterbar efter en viss ålder Låt det därför vara sagt en gång för alla; En bank medger inte krediter beroende på vilken postadress som den sökande har utan baserar detta på den finansiella statusen och risken i objektet (kunden) och det gäller såväl nuvarande Sparbanken Syd som övriga banker, även en framtida oberoende Sparbanken Syd eller en fusionerad! Tror verkligen någon att Ä Enskilda individers önskemål kan styra tolkningen av flertalet externa utredningar m.m.? Ä Det är opportunt för en avgående VD att skapa en situation där eftermälet blir både syrligt och negativt, eftersom det antyds att någon form av personlig vinning skulle föreligga? Ä En ny bank betalar en sorts tack-för-hjälpen premie i form av löner och arvoden som är orimligt höga? Ä Om bara Sparbanken Syd förblir oberoende så kommer kundernas lojalitet att bibehållas eller stärkas så att sämre villkor än hos konkurrenterna accepteras? Nej, nej, nej och nej, det tror i - 4 -

5 varje fall inte jag! De personer som jag lärt känna i Sparbanken Syds ledning, medarbetare och Styrelse har alla för stor personlig integritet och allt för mycket klokskap, erfarenhet och bondförnuft för att ens komma på någon av ovan fyra tankar. Tvärtom är ett utmärkande drag hos alla, det som kanske bäst passar oss i Ystad Österlen regionen, nämligen jordkänning, d.v.s. inga högtflygande planer utan fast förankring i verkligheten. Maktens berusning Som bara kund i Sparbanken Syd (via Polykemi) är framför allt de offentliga representanternas, i huvudmannaskaran, agerande både märkligt och oroande att följa. Det kan lätt tolkas som om att dessa tar sig rätten att urskilja vad som är rätt och fel, trots att de knappast kan anses vara pålästa eller specialister i ämnet. Maktens berusning eller personlig positionering inför stundande val i höst känns vara möjliga epitet på handlandet. Min personliga besvikelse över hur Ystad har skötts de senaste 6 åren är nog tydlig, men för länge sedan sa en visare person än jag, att makten berusar och om det nu så vore att det offentligas handlingar genom politiker och tjänstemän av kött och blod, kunde hänföras till berusning, så hade lösningen varit lätt, all den stund man ponerar dagens gängse tolkning av alkoholism som en sjukdom och som skall rehabiliteras inom ramen för arbetsgivaransvarets breda omfång. Visserligen hade Nämndemansgården med flera skurit guld med täljkniv men arbetslösheten hade gått ner drastiskt och skatteintäkterna hade fått ett rejält påskjut Don Quijote Hugoson? När jag själv läser vad jag skrivit slås jag tyvärr av en mindre trevlig bild i huvudet; Ola som Don Quijote, han som slogs mot väderkvarnarna och förlorade. Inser tyvärr att även om ovan tirad är befriande att få lasta av med förhoppningen om att fler än jag känner på samma sätt och att vi tillsammans skall kunna påverka omgivningen till en bättre och enklare framtid. Möjligen hoppas jag innerst inne att få sällskap av en eller flera personliga Sancho Panzas, så att blessyrerna efter kampen mot väderkvarnarna begränsas till några bulor och yttre blessyrer And now, something completely different Att citera Monty Pythons Flying Circus känns både bra och rätt i detta sammanhang och därmed övergår jag med lätta vingar till mera positiva ämnen Läget i koncernen I ett kortfattat State of the union skulle jag vilja summera 2009, trots att vi ännu inte haft bolagsstämma och styrelsemöte och fastställt räkenskaperna för 2009, med orden; Läget är positivt gott och vi tror fortsatt på framtiden för alla delar inom koncernen. Vi lyckades överträffa det finansiella målet för 2009 för koncernen. Dotterbolaget Rondo Plast har gjort en remarkabel förändring under ledning av Peter Åkesson och Magnus Lindahl, VD för Polykemi i Kina kan stolt rapportera för intresserade att såväl volym som lönsamhetsmål nåddes för 2009! Detta trots att första halvåret i såväl tonnage som omsättning var rent ut sagt helkasst! Vi har lyckats behålla kompetensen inom alla personaldelar och förstärkningar sker hela tiden i form av såväl medarbetare som olika fysiska investeringar. Just nu arbetar olika ansvariga inom koncernen med att värka fram en affärsplan för de närmsta 3-5 åren. Entusiasmen är stor, trots insikten att vägen är både dryg och tung, innan en plan för alla bolag och marknader ligger färdig. Att uppleva arbetet som en del av gruppen istället för som tidigare dirigent är rent ut sagt ljuvligt Missförstå mig rätt, jag ryggar inte för att göra min del eller stödja andra, men just andan, de tindrande ögonen, entusiasmen och faktumet att det på detta sätt blir kvitterat att Going for Gold verkligen blivit den förändring som vi hoppades på för 5 år sedan, är nästan obeskrivlig. Tro mig, denna affärsplan kommer att bli lika många gånger bättre som det är fler aktiva pådrivare nu jämfört med för 5 år sedan! Att planera och sätta mål är inte allt som behövs för att nå framgång men det känns inte helt fel att få citera Verner von Heidenstam; Det är skönare lyss till en sträng, som brast, än att aldrig spänna en båge, d.v.s. hellre att vi nästan når fram till ett vågat mål än att vi aldrig provar att nå dit. I vårt företags själ tycks numera finnas en djupt rotad önskan om att utvecklas till något bättre än vad vi var och detta oförtrutna förbättrande ger oss förmodligen den dagssituation som vi trots allt upplever i finanskrisens Marknaden, ekonomierna, är långt ifrån stabila men genom vårt envisa arbetande mot våra mål och tack vare en god och stabil grund att starta ifrån, känns ändå vår vardag mycket bättre idag än för 12 eller 6 månader sedan. Förhoppningsvis har vi kommit en bit längre i allt, tills nästa nummer och då hoppas jag att lugnet återkommit kring Sparbanken Syd och att jag kan rapportera stora framsteg i genomförandet av Näringslivspolicyn för Ystad Kommun Till dess hoppas jag att våren, påsken och kanske t.o.m. sommaren nått oss! VI behöver lite värme, ljus och tro på framtiden, inte sant? Ola Hugoson - 5 -

6 P ersonalförändringar Ny transportassistent Mitt namn är Ola Olsson och jag började här på Polykemi den 1:a februari som transportassistent. Jag är 40 år gammal och bor i Ystad tillsammans med min fru och våra två söner som är 8 respektive 5 år gamla. De senaste tolv åren har jag jobbat inom speditionsbranschen, nu senast på Ytrans här i Ystad. Jag har ett väldigt stort intresse i ungdomsidrott och är involverad som ledare för mina barn både i Ystads IF handboll och i Öja FF. När tid finnes (tyvärr alltför sällan) försöker jag hinna med en golfrunda och att jogga. Jag har sprungit Göteborgsvarvet de senaste åren, men i år sätter knäna stopp. Jag hoppas att lite vila gör susen och att jag kan medverka igen nästa år. Resterande fritid går åt till huset och allt vad som hör därtill. Idrott har varit ett stort intresse i hela mitt liv. För länge sen var jag själv aktiv inom handbollen i Ystads IF och i ett antal klubbar i fotboll. Efter första tidens rundvandring och introduktion på ett antal olika avdelningar på Polykemi och Rondo, vill jag passa på att tacka alla som försökt hjälpa mig att sätta mig in i alla olika moment som försiggår under ett dygn. Väldigt intressant att ta del av detta och det har verkligen hjälpt, även om det kanske inte verkade så hela tiden (eller hur, J?). Ola Olsson Ny kontorsassistent Johanna Svensson heter jag och blev nyligen anställd som kontorsassistent. Innan jag kom hit arbetade jag på ett företag som heter Centrum för utvecklingskraft. De jobbar med positiv kompetensutveckling, främst inom skola och förskola. Jag har också arbetat en hel del i butik och inom barnomsorgen. Jag kommer från början från Lund, tillbringade några år i Paris och flyttade till Ystad med min familj för ett par år sedan. De är numera utflyttade men jag blev kvar då jag träffade Elias. Idag är vi gifta och har en pojke på 3 år. Vi bor i ett gathus i centrala Ystad. Huset, ursprungligen från talet, undkom tyvärr inte 80-talets renovering. Allt revs ut såväl fönster som golv och ytterväggarna kläddes med ett inte så smickrande fasadtegel. Så för tillfället bor vi i lite av ett byggkaos i hopp om att en dag få uppleva husets rätta karaktär. För mig som har ett stort intresse för äldre byggnader och byggtekniker är detta lite av ett drömprojekt, dock ett stort sådant. I ett liv fyllt av renovering, hund och barn finns det föga hopp om fritid, men ibland hinner jag med ett pass på Friskis och Svettis eller en stund med en bra bok. Jag känner redan nu, efter den här korta tiden, att jag trivs mycket bra, både med kolleger och arbetsuppgifter och hoppas att ni ska trivas lika bra med mig! Johanna Svensson - 6 -

7 Ny ekonomiassistent Hej Mitt namn är Katarina Spanowsky och jag är 35 år. Jobbar sedan den 14/ som vikarie för Malin Persson på ekonomiavdelningen. Jag är född och uppvuxen i Tågarp, som är en liten by mellan Svalöv och Landskrona. Mina föräldrar är ursprungligen från Tyskland och Danmark, varav mitt efternamn. För ca. 10 år sedan gick flyttlasset till Österlen efter att fått upp ögonen för Simrishamn. Bor numera i en liten by som heter Vik, som ligger mellan Kivik och Simrishamn. Huset fylls med två barn, Emilia 11 år och Elliot 2 år och sambon Ola. På fritiden älskar jag att träna och promenera längs havet, men även att umgås med familjen och vänner. Innan jag fick denna tjänst har jag de senaste 10 åren jobbat inom Weibull Trädgård. Då främst som ekonomiassistent men har även erfarenhet av att jobba som säljkoordinator och produktchefsassistent. Ser fram emot att lära känna nya människor här på Polykemi och hoppas få en bra inblick i hur det är att jobba inom plastbranschen. Katarina Spanowsky Nya maskinoperatörer Anders Kax Ålder: 25 år Civilstånd: Sambo Bor i: Stora Herrestad Intresse: Sport Slutat Namn Anst. Form Avg. datum Jonas Åhnberg Visstid Leif-Åke Persson Ålder: 44 år Civilstånd: Gift Bor i: Ystad Intresse: Musik, familj Andreas Boström Ålder: 20 år Civilstånd: Sambo Bor i: Ystad Intresse: Golf Labinot Boshnjaku Ålder: 26 år Civilstånd: Sambo Bor i: Ystad Intresse: Kampsport Lucas Malmros Ålder: 20 år Civilstånd: Singel Bor i: Ystad Intresse: Musik - 7 -

8 K Måluppfyllelse under 2009 valitets- och miljömål I nedan tabell redovisas resultaten för Polykemis och Rondos huvudsakliga verksamhetsmål. I många fall har vi uppnått de uppsatta målen. I de fall målet inte uppnåtts har åtgärder satts in och vi arbetar vidare för att uppnå målet under Kvalitetsmål: Mål: Resultat: Mätmetod: Personalomsättning: <=5% 5,7% Antal personer som slutat i relation till genomsnittligt antal anställda under året. Sjukfrånvaro: kort <= 2% 1,8% Totalt antal sjukdagar i relation till antal lång <= 1,5% 0,6% möjliga persondagar. Arbetsmiljömål: Antal: Mätes via tillbuds och a-skaderapportering rehabskador <=1 0 i skyddskommittén. olyckor med sjukfrånvaro <=1,3 1 tillbudsrapporter >15 26 Antal per 100 personer. Resultat: > 6,0% 8,1% Mätes genom Resultatrapport. Produktivitet: 500 kg 424 kg Antal producerade kilo från extrudrarna divideras med antalet insatta arbetstimmar. Interna reklamationer: <= 0,85% 1,18% Antal kassationskilon i relation till antal producerade kilon. Lager/transport: < 3 st 1 st Antal felaktiga leveranser. Konstruktion/utveckling: >=5 projekt 7 st >5 projekt som resulterar i ny produkt eller betydande förbättring av befintlig produkt. Inköpsavdelningen: <= 67,5% 58,6% Jämförelse mot budgetrapport. Externa reklamationer: max 0,17% 0,33 % Varuvärde i relation till faktureringsvärdet. Antal ext. reklamationer < 0,60 st 0,82 st Antal reklamationer per producerade per ton: ton. Marknadsavdelning: ton ton Produktion och trading följs upp mot budgetrapport. Antal nya affärer: > 109 st 120 st Miljömål: Mål: Resultat: Mätmetod: Produktionsspill <= 2,3% 2,79% I relation till producerade ton. klump/granulat: Hanterad mängd > ton ton Mätes genom Rondos resultatrapportering. återvunnen vara Rondo: Använd mängd > 20% 23,6% Andelen återvunna material av totala återvunnen vara mängden material i våra compunds. Polykemi: Energiförbrukning: Polykemi < 0,390 MWh/ton 0,438 MWh/ton Rondo: < 0,72 MWh/ton 0,86 MWh/ton I relation till producerade ton. Vattenförbrukningen: Polykemi < 0,45 m 3 /ton 0,46 m 3 /ton Rondo: < 4,0 m 3 /ton 6,8 m 3 /ton I relation till producerade ton. Externa transporter: Samlastning i största - Mäts ej. möjliga utsträckning Vi arbetar med fler mål än dessa. Vi har dock valt att presentera dom intressantaste i ett urval. Många av målen har vi arbetat med länge i vårt certifierade miljöarbete. Vissa av målen har varit med sedan ISO14001-certifieringen Thomas Pettersson & Jörgen Andersson - 8 -

9 R enovering av kvarnen Under vecka 3 och 4 genomgick kvarnen en större renovering. Tomas Olsson och Mikael Årsjö Andersson utförde arbetet. En spricka i kvarnhuset behövde repareras. Samtidigt byttes också lagerna i rotorn, hydrauliken och motorn blev totalrenoverad samt slipplåtar och knivarmar byttes ut. Det tunga kvarnhjulet demonteras av Tomas Olsson. Kvarnhjulet forslas ut med hjälp av truck. Mikael Andersson i färd med att demontera kvarnhuset. Rotorns imponerande käftar. Kvarnhuset är av, och rotorn blottad. Överdelen av kvarnhuset som behövde lagas. Sprickan som nu är åtgärdad. Efter renoveringen monterades kvarnen ihop igen. Tomas och Mikael förbereder för att lyfta ut rotorn. Konerna som håller svänghjulet på plats måste spännas med moment. Konerna dras alltså åt, så det blir exakt samma spänning på alla konerna. Rotorn urtagen och redo för renovering. Bild och text: Roger Espersson -9-

10 Personalstatistik PSjukfrånvaro 2009 ersonalstatistik PersonalstatistikSjukfrånvaro 2009 har varit ett positivt år om vi ser till sjukfrånvaro. Totalt hamnar sjukfrånvaron för 2009 på 2,5 %, att jämföras med 3,2 % för Vi har under lång tid haft en sjukfrånvaro som ligger under snittet för industrin i Sverige och vi följer dessutom trenden som säger att 2009 är det år med lägst sjukfrånvaro på 25 år. Framför allt är det långtidssjukfrånvaron som har gått ner, vilket är extra positivt. 5,0% Sjukfrånvaro 2009 Sjukfrånvaro har varit ett positivt år om vi ser till sjukfrånvaro. Totalt hamnar sjukfrånvaron för 2009 på 2,5%, att jämföras med 3,2% för Vi har under lång tid haft en sjukfrånvaro som ligger under snittet för industrin i Sverige och vi följer 4,0% dessutom trenden som säger att 2009 är det år med lägst sjukfrånvaro på 25 år. Framför allt är det långtidssjukfrånvaron 2009 har varit ett positivt år om vi ser till sjukfrånvaro. Totalt hamnar sjukfrånvaron för 2009 på 2,5 %, att som har gått ner, vilket är extra positivt. jämföras med 3,2 % för Vi har under lång tid haft en sjukfrånvaro som ligger under snittet för industrin i Vi 3,0% fortsätter därför arbetet med att fånga upp och stödja de personer som har längre eller flera tillfällen med sjukfrånvaro. Sverige och vi följer dessutom trenden som säger att 2009 är det år med lägst sjukfrånvaro 2009 på 25 år. Framför allt är Syftet det långtidssjukfrånvaron är att snabbt kunna som gå in har med gått rehabiliterande ner, vilket är extra eller positivt. stödjande åtgärder, för att undvika längre sjukskrivningar. 2,0% 1,0% 5,0% 0,0% 4,0% 2,0% 1,0% Sjukfrånvaro Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Vi 3,0% fortsätter därför arbetet med att fånga upp och stödja de personer som har längre eller flera tillfällen med 2009 sjukfrånvaro. Syftet är att snabbt kunna gå in med rehabiliterande eller stödjande åtgärder för att undvika längre 2008 sjukskrivningar. Personalomsättning Personalomsättning 2009 Personalomsättningen för 2009 blev 5,7%, att jämföras med 8,6% för Personalomsättningen för 2009 blev 5,7%, att jämföras med 8,6 % för ,0% Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Åldersfördelning Åldersfördelning Vi fortsätter därför arbetet med att fånga upp och stödja de personer som har längre eller flera tillfällen med sjukfrånvaro. Syftet är att snabbt kunna gå in med rehabiliterande eller stödjande åtgärder för att undvika längre Åldersfördelning sjukskrivningar. Totalt antal anställda 165, varav 14 kvinnor och 151 män Personalomsättning Personalomsättningen för 2009 blev 5,7%, att jämföras med 8,6 % för Åldersfördelning Antal Magnus Mohell Åldersfördelning Totalt antal anställda 165, varav 14 kvinnor och 151 män Åldersintervall Antal BIDRAG EFTERLYSES! Då polynews är en personaltidning så skulle vi gärna vilja att fler anställda bidrog med roliga historier, kåserier, artiklar, reportage, händelser på Polykemi/Rondo/Scanfill 10 eller något annat värt att veta som ni vill dela med er av, t.ex. en hobby. 5 Bidragen tages tacksamt emot på Polykemi eller på följande adresser: Åldersintervall

11 P Vintern ökar efterfrågan: olykemi snabblevererar till Fiskars snöspadar! Snön faller och faller och faller Det finns vissa som är ganska trötta på snövädret. Men en sak är säker, det säljs snöspadar som aldrig förr och det gillar i alla fall Polykemi AB i Ystad. Fiskars som tillhör de ledande företagen inom bland annat trädgårdsredskap, hade planerat att köra vårt material i en av deras snöspadar nästa år. Men allt snöande har betytt att Fiskars säljer snöspadar som aldrig förr. Därför behöver Profilspecialisten, som tillverkar skaftet åt Fiskars, vårt material redan nu, berättar Patrik Axrup på Polykemis marknadsavdelning. Det är inte den vanligaste ordern som Polykemi har fått. Här handlar det om att extrudera vårt material till kompositskaft. Det känns bra att vi kunde ställa upp direkt och leverera materialet, som var tänkt att levereras först till sommaren. Meningen var att produktionen skulle starta under senare delen av året för att möta nästkommande vinter. Men årets stränga vinter och myckna snöande har vänt upp och ner på det mesta, säger Patrik Axrup. Polykemi har direktlevererat 8 ton, vilket motsvarar omkring handtag till snöspadarna. Framtidens PP används i den nya snöskyffeln Trenden att utnyttja polyamid med allt högre glasfiberhalt har pågått i flera år. Nu börjar plastbranschen förstå att man kan vidga egenskapsfönstret hos polypropen på samma sätt. Trots det, så är kortglasfiberkvalitéer baserade på PP med glasfiberhalter på 45% och däröver, än så länge ovanliga på marknaden. Magnus Andersson, produktionschef på Polykemi låter oss veta varför: PP med 50% kortglasfiber, som det handlar om här, är på intet sätt helt enkelt att framställa med tillfredställande egenskaper, särskilt inte i form av en extruderingskvalité. Optimala råvaror och skräddarsydd teknik är avgörande vid så här höga glasfiberhalter. Vi är självklart stolta över att kunna tillföra nya valmöjligheter till dem som konstruerar i PP och tror starkt på framtiden för den här typen av material, tillägger Patrik Axrup. Text och Bild: Per-Axel PAX Sjöholm

12 J ulbordet

13 Patrik Andersson fick assistera en av tjejerna i BOA. En tjejgrupp vid namn BOA stod för underhållningen och körde en repertoar av diverse kända låtar. En del av pausunderhållningen stod vår personalchef Magnus Mohell för, med god assistans av Andreas Ask, som verkligen gjorde sitt bästa för att försöka illustrera händelserna i den roliga historia som Magnus berättade. Utvecklingsavdelningen fick ta emot ett pris för goda insatser under det gångna året. Staffan Erlandsson och Kent Fridh tog emot priset. BOA:s medryckande toner fick alla att resa sig upp och klappa med! YRO stod för dansmusiken, som synes var det många uppe och svängde sina lurviga Forts. sid

14 Under julbordsfirandet brukar också personal som fyllt 0:a (50 och över) gratuleras samt gratifikationer delas ut, så även detta år... Vid företagets julbords-uppvaktning gratulerades Mats Persson 70 år, Per-Axel Sjöholm 60 år, Robert Warvsten, Boel Hugoson och Mikael (Årsjö) Andersson 50 år var verkligen året då många gratifikationer skulle delas ut: Jan-Åke Andersson och Anders Holmén kom på 2:a plats med sina 35 år. Axrup, Mikael (Årsjö) Andersson, Magnus Green, Jörgen Nilsson och Therese Broman. På 3:e plats kom Lars Hugosson, Ulf Malm och Markus Holm med sina 30 år. Följande personer har jobbat 10 år i företaget: Kent Frid, Kent Dahlgren, Mats Bengtsson, Mikael Grabellus, Thomas Hellqvist, Peter Nilsson, Johan Hansson, Samir Cehic, Mikael (Puggan)Andersson, Ernad Kovacevic, Nils-Axel Augustin och Christer Borggren. Mikael Sjögren har jobbat här i 20 år. Rekordet 2009 sattes av Lena Hansson som varit på företaget i 40 år!!! Sen kom en hel klunga som jobbat 15 år i företaget: Tomas Olsson, Daniel Nilsson, Patrik Text: Nina Andersson. Bild: polynewsredaktionen Och julen varar fram till påska G P LAD! ÅSK önskar Nina, Roger och Kristofer på polynewsredaktionen

15 Jämnställdhets- och mångfaldsplan för En ny plan för jämställdhet och mångfald har tagits fram för åren 2010 till Vi har valt att kalla den för Lika Möjligheter, eftersom vi fokuserar på att alla våra medarbetare och de som söker jobb, oavsett ålder, kön, bakgrund, religion eller sexuell läggning, ska ha rätt till lika möjligheter. I Sverige finns diskrimineringslagen som anger ett förbud mot diskriminering p.g.a. kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Lagen innehåller två delar: ett förbud att diskriminera enligt dessa grunder samt ett krav för arbetsgivare att aktivt vidta olika åtgärder för att förhindra diskriminering. Vår plan för Lika Möjligheter är därför en av våra aktiva åtgärder för att förhindra diskriminering. I planen har företaget, tillsammans med en representant för tjänstemännen och IF Metall södra Skåne, tagit fram ett antal förbättringsområden som vi kommer att arbeta med de närmaste åren. Vi kommer bl.a. att utreda om och i så fall på vilket sätt, det skulle finnas hinder för kvinnor att arbeta i vår produktion, utveckla kontakten med våra medarbetare som är föräldralediga, förtydliga vår handlingsplan för mobbing och trakasserier samt ytterligare förbättra vår förmåga att hitta och rekrytera medarbetare med olika erfarenheter och bakgrund. I arbetet har även ingått att genomföra en kartläggning av löner och villkor, för att kunna upptäcka osakliga skillnader i lönesättning mellan män och kvinnor. Analysen har genomförts med hjälp av ett lönekartläggningsprogram, framtaget av JÄMO, som heter Lönelots. Av analysen kan vi konstatera att det idag inte finns några osakliga skillnader i lön eller anställningsvillkor mellan män och kvinnor. Planen för Lika Möjligheter har skickats ut per till samtliga medarbetare med tillgång till . Planen kommer dessutom att tryckas upp i ett antal exemplar och läggas ut på företaget i lunchrum, pauskurer, mötesrum etc. Magnus Mohell Ensamheten är ett trevligt ställe att besöka, men ett dåligt ställe att stanna på. //Josh Billings polynews är en personaltidning för: POLYKEMI AB Box 14, YSTAD Tfn: Fax: E-post: SCANFILL AB Box 14, YSTAD Tfn: Fax: E-post: RONDO PLAST AB Box 97, YSTAD Tfn: Fax: E-post: polynews utkommer 4 ggr/år. Ansvarig utgivare: Ola Hugoson Redaktionskommittén: Nina Andersson, Kristofer Malmberg och Roger Espersson Notiser, artiklar etc. mottages tacksamt till redaktionskommittén. Skicka till Polykemi AB eller via e-post till: Besök gärna våra hemsidor:

16 New Orleans Är du inte klok? sa Calle när jag ringde kl. 4 på morgonen svensk tid och frågade om han ville följa med till New Orleans. Helt plötsligt fanns den där, luckan där jag kunde klämma in en semestervecka. När jag sedan lyckades hitta hotellrum med personalrabatt mitt i French Quarter, var beslutet fattat för min del. Vi landade en ljummen novemberkväll och det tog inte många minuter att slänga in väskorna och ge oss ut till vår första jazzklubb. Vallarna längs Mississippi Dessa brast vid Katrina-Orkanen och orsakade som alla vet stor förödelse när de inte klarade trycket från flodens vattenmassor. först av orkanen och sedan av översvämningen efter att vallarna kollapsade. Att vattnet gick så högt över så stora ytor är nästan omöjligt att fatta. Idag står många av husen kvar, märkta med de stora X:en med detaljer om när huset var utdömt och hur många döda som hittades där. En del har hål i taken där desperata människor tog sig ut från vindsutrymmena, för att inte drunkna inomhus. The French Quarter blev inte katastrofalt drabbat, vattnet nådde inte högre än knähöjd, men staden drabbades av ett enormt ekonomiskt slag som den inte har repat sig från ännu. Livsblodet musiken tystnade för ett tag, men nu har många av stadens legendariska musiker återvänt, helt inställda på att återuppliva den gamla glansen. Området där musikerna bor fick prioritet i uppbyggnadsarbetet, för utan musiken och den inverkan den har på turismen och på själva själen i staden, är staden dömd. Typiskt New Orleans-hus med snirkliga smidesdekorationer. Calle som är jazzfanatiker visste redan precis var allt låg och vilka ställen vi måste besöka. Jag var mer fokuserad på det gamla slavsamhället, som jag hade fått ta del av under ett besök i Charleston, South Carolina 2008 och naturligtvis, hur New Orleans uppbyggnad fortskridit efter Katrinakatastrofen Kanada har ett antal byggare där och arbetet med att bygga bostäder till de drabbade går långsamt och byråkratin lägger konstant hinder i vägen. Vad vi upptäckte var hur enormt stort området var, som drabbades Som synes var förödelsen enorm och det var de fattiga områdena som drabbades hårdast. I dessa områden byggs nu hus, likt huset till höger. Vi var ju naturligtvis tvungna att göra allt som förväntas av turister. Vi besökte en gammal plantage, åkte hjulångare på Mississippi och tog en En filmstjärna som verkligen fått hjälte-status i New Orleans är Brad Pitt. Han har grundat en donationsfond och skänkt pengar till uppbyggnad av 500 sådana här hus!!!

17 Natches Steamboat En originalhjulångare den enda i sitt slag. Som ni kan se på fotot, så står det ett piano på taket och 30 minuter före avgång så börjar de spela. Vi besökte The Swamp där vi såg flera krokodiler Krokodilerna är rätt söta när de är så här små plattbottnad båt ut i sumpmarkerna för att titta på krokodilerna, fyra stycken fick vi se där. Vi åt mycket, det Creolska köket är fantastiskt. Det är inte mycket som slår Cajun cooking! Vi gick flera mil; bor man i the French Quarter, så går det att promenera till det mesta. Calle och Christina avsmakar det creolska köket. Var man än går i New Orleans, hörs musik. Det hörs från torg och bakgårdar, i affärer och i gatuhörn och längs promenaden utmed Mississippi. Invånarna är trots allt hoppfulla och vart vi än gick, tackade dom oss för att vi var där och bad oss berätta när vi kom hem, att New Orleans är öppet igen för turister. Det lovade vi och om vi hade fått en krona för varje gång vi fick frågan, om vad det var för språk vi talade, kunde vi ha finansierat återuppbyggnaden själv! Christina Lutterman Christina jobbar som hotellchef på Holiday Inn, Kamloops i Kanada. Hon bor i en liten stad som heter Chase och det bästa av allt: Hon är min dotter!!! //Calle Källman När Christina ringde den morgonen var det ingen tvekan för en gammal jazzfantast att acceptera. New Orleans jag kunde inte tro att det var sant!!! Christina flög från Vancouver via Dallas och jag från Köpenhamn via Atlanta till New Orleans. Vi landade med 15 minuters mellanrum. Redan på flygplatsen ekade Louis Armstrongs toner och där fanns även en staty av honom. Oljemålning med motiv: Louis Armstrong. Då man har ett förflutet i Ystads jazzklubb var det en stor upplevelse att komma till jazzens högborg, där Louis ande vilar över staden. Vi lyssnade till mycket fin musik, bland annat Steamboat Willie, en riktig New Orleans-musiker i själ och hjärta. Han spelade från 13-24:00 varje dag. Det kom musiker som Calle Källman poserar framför sin idol Louis Armstrong i parken som bär namnet Armstrong Park. hoppade in och spelade någon timme, så sättningen varierade ständigt. Till Louis ära har en stor park uppförts med massor av springvatten, palmer och en stor staty. I parken finns även ett stort konserthus till Mahalia Jacksons minne. Det finns nog ingen stad i världen, med sådan atmosfär som i de franska kvarteren i New Orleans. Vi upplevde mycket, tack vare en proffsigt genomförd resa då Christina även har ett förflutet som reseledare. Att sedan även vädret var perfekt; 25 i november är inte dåligt Tack! Keep on Swingin Calle Källman

18 K 2010 valitets- och miljömål Målen för är sista året som gäller för målen i Going For Gold version 1. Under året kommer fortsättningen att arbetas fram med nya mål, respektive uppdateringar med nya färska idéer kring de äldre målen. Nya Going For Gold version XX är under utarbetande och tankearbetet pågår. Våra kvalitets- och miljömål för 2010 presenteras för respektive avdelning. Resultat Inköp Målområde Mål 2010 Målområde Mål 2010 Vinst i % > 6,1% Externa inköp av omsättningen 62,5% (baserat på snittpris försäljning) Andel återvunnet material > 25% Marknad/teknik Målområde Mål 2010 Personal Uppfyllande av budget ton Målområde Mål 2010 Antal kundbesök/aktiviteter st/år Personalomsättning < 5% Antal nya affärer > 130 st Sjukfrånvaro (korttidsfrånvaro <14 dagar) < 2,0% Kvalité Sjukfrånvaro (långtidsfrånvaro >14 dagar) < 1,5% Arbetsmiljö, Antal rehabiliteringsskador < 1 st Målområde Mål 2010 Antal externa (Huvudmålet) reklamationer/1 000 ton Produktion tillverkning Polykemi producerat material < 0,60 st Målområde Mål 2010 Externa reklamationer (Delmål) Personalkostnad 2,00 kr/kg Varuvärde/faktureringsvärde < 0,17% Antal kundklagomål/synpunkter > 0,65% Effektivitet > 465 kg/h Tillverkningskostnad < 2,35 kr/kg (antal klagomål/antal utlev.) Produktionsspill < 2,3% Intern kassation (% från fabrik) < 0,85% Underhållskostnader < 32,4 öre/kg Intern kassation (% i fabrik) < 2,0% Energiförbrukning < 0,414 MWh/ton Vattenförbrukning < 0,45 m 3 / ton Konstruktion & utveckling Nöjd kund Index Drift & underhåll > 7,0 Målområde Mål 2010 (skala 1-10) 5 projekt som resulterar i en Arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro < 1,0 st ny produkt eller en betydande (antal/100 personer) förändring av befintlig produkt > 5 st Olyckstillbud > 20 st Marknadsavdelningens betyg (antal/100 personer) på utvecklingsavdelningen => 7,0 (skala 1-9) Flera av målen är dessutom Marknadsavdelnings betyg uppdelade med egna måltal för på kännedom => 7,0 Väster och Öster. (skala 1-9) Se mera på anslagstavlorna. Lager & transport Målområde Mål 2010 Transport < 0,70 kr/kg Leveranssäkerhet 97%

19 Rondo Målområde Mål 2010 Målområde Mål 2010 Personalkostnad som del av 43,5% Antal externa reklamationer /1000 ton < 0,25 st bruttovinst producerat material Försäljningsvolym Totalt ton Antal Interna reklamationer /1000 ton < 1,0 st Försäljning till Polykemi ton producerat material Försäljning externt ton Antal kundklagomål/synpunkter /1 000 ton < 1,0 st Nya projekt volymökning producerat material (ton/vecka) 70 ton Energiförbrukning Totalt < 0,20 MWh/ton Produktionsspill (kg/månad) < kg Energiförbrukning Extruder < 0,60 MWh/ton Effektivitet > 550 kg/h Vattenförbrukning < 4,0 m 3 / ton Produktionsspill < 0,7% Många mål, det är bra då vår verksamhet är stor och under ständig utveckling. Ständig förbättring krävs för överlevnad. Förbättringsarbetet fortsätter för alltjämt och är ständigt i fokus. Jörgen Andersson & Thomas Pettersson Rotary s Läkarbank Den minnesgode kanske kommer ihåg, att i höstas gick jag ut med ett upprop och en bön om att de som fick meddelandet skulle inventera sitt förråd av kasserade glasögon. Jag hade gjort ett sådant upprop tidigare med gott resultat och även denna gång blev det ett 20-tal glasögon som kunde komma till bättre användning någon annanstans. För många betyder inte Rotary s Läkarbank så mycket, men för många människor, speciellt i Afrika, har denna bank stor betydelse. Det är så, att frivilliga läkare och i vissa fall även sjuksköterskor offrar sin fritid eller obetald arbetstid till att besöka länder där det finns stort behov av bassjukvård. En läkare från Ystad som tillhör denna engagerade grupp av frivilliga är doktor Håkan Simonsson som var den som i bagaget medförde de insamlade glasögonen. Med på uppdraget var även fru Ulla som sjuksköterska. Det är syster Ulla som tagit en bild av en äldre kvinna i Kenya, som får hjälp av en inhemsk sjukskötare att prova ut ett par glasögon. Att på nytt kunna se, var självklart en stor händelse i denna kvinnas liv. Alla de som ställt upp med glasögon under årens lopp, skall känna sig stolta över att deras bidrag har kommit till verklig nytta. Hugo Jönsson

20 T v Medieintresset på topp: och tidningar imponerade av Polykemis Energigruppen på Polykemi med Drifts- och Underhållschef Roland Persson i spetsen, har gett fantastiska resultat. Nu sparar Polykemi lika mycket energi som 240 medelstora villor förbrukar per år. Här är Energigruppen samlad med Roland Persson framför Thomas Pettersson, Daniel Nilsson och Magnus Andersson. Polykemis satsning på energibesparingar har väckt stort intresse. SVT och Sydnytt har följt arbetet på Polykemi. Roland Persson Driftsoch Underhållschef, blev TV-stjärna för en dag! Roland berättar för TV-tittarna om Polykemis intensiva arbete när det gäller energibesparing. Vi började 1997 med att göra en energiinventering. Då såg vi var och hur Polykemi använde energi. Utifrån den inventeringen gjorde vi en handlingsplan där målet var att minska energiåtgången. Arbetet trappades upp 2002 när Polykemi bildade sin egen Energigrupp. Vårt arbete har intensifierats. Vi har tagit fram förslag, åtgärdspaket och verkligen genomfört våra energibesparingsförslag. Mycket lyckad energisatsning Vårt arbete har också burit frukt. Besparingarna ligger på omkring MWh per år, vilket motsvarar lika mycket energi, som 240 medelstora villor förbrukar per år. När det gäller sparade kronor handlar det om cirka 3,5 miljoner kronor årligen, berättar Roland Persson

polynews Lite ur innehållet En styrelse i förändring... sid. 6 Nya hemsidan klar... sid. 10 Polykemi satsar på utbildning... sid.

polynews Lite ur innehållet En styrelse i förändring... sid. 6 Nya hemsidan klar... sid. 10 Polykemi satsar på utbildning... sid. polynews Nr 1 2009 Läs mer om julbordet på mittuppslaget... Lite ur innehållet En styrelse i förändring... sid. 6 Nya hemsidan klar... sid. 10 Polykemi satsar på utbildning... sid. 19 V d har ordet Jag,

Läs mer

polynews Lite ur innehållet Kompounde Nr 2 2010 Läs mer om på en artikels om Polykemi Läs mer om Chinaplas på sidan 5.

polynews Lite ur innehållet Kompounde Nr 2 2010 Läs mer om på en artikels om Polykemi Läs mer om Chinaplas på sidan 5. polynews Nr 2 2010 Läs mer om Plastforums sa tsning på en artikels erie om Polykemi och kompound på sidan 14. 40 Plastforum år! nr 6 juni 2010 STÖr STA TiDn inge n FÖr ALL A SOM jobb Ar MED PL AST, GuM

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Pär Johansson, Så länge du skrattar är du inte besegrad. Nr 2 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST

Pär Johansson, Så länge du skrattar är du inte besegrad. Nr 2 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Nr 2 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Så länge du skrattar är du inte besegrad. Pär Johansson, grundare av Glada Hudik-teatern, var en av dem som inspirerade på årets stämma. Innehåll

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen A magazine EN TIDNING for FÖR employees ANSTÄLLDA VID VOLVO at LASTVAGNAR the tuve plant UMEÅ volvo #2 2009 HYTTEN ENERGIBESPARING! Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen av 2.300

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister NUMMER ETT Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister Årgång 5 Nummer 3 Juni 2014 Ansvarig utgivare: Anders Johansson VAD TYCKER DU OM SAMMANSLAGNINGEN

Läs mer

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig!

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! OBS detta dokument är ett särtryck omfattande bokens inledning samt de avsnitt som tydligast hänger samman med tid. 2005 Fredrik Warberg, Jörgen Larsson och

Läs mer

MT Kommunal. Stockholms län. Friluftsliv på Lida. Följ med på en Gourmetkryssning. Helsingfors. medlemstidningen

MT Kommunal. Stockholms län. Friluftsliv på Lida. Följ med på en Gourmetkryssning. Helsingfors. medlemstidningen MT Kommunal Stockholms län medlemstidning för Kommunal Stockholm nummer 3 / 2004 medlemstidningen Kompetenshöjning för vårdare och personliga assistenter Arbetet bakom utbildningen är omfattande. I samarbete

Läs mer

Nr. 1 2012. Kom ihåg! Äggpromenaden på långfredagen

Nr. 1 2012. Kom ihåg! Äggpromenaden på långfredagen Nr. 1 2012 Vad sa ni till mannen där borta? - Jag sa, att han skulle arbeta fortare. - Vilken rätt har ni att befalla över honom? - Jag betalar honom för det. - Hur mycket betalar ni honom för det? - 10

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

-SE OM DITT FÖRETAG-

-SE OM DITT FÖRETAG- GISLAVEDS GYMNASIUM PROJEKTRAPPORT 4 Turegatan 2 332 33 GISLAVED 2004-05-14 Företagargymnasiet Handledare: Christer Claesson HEAB/HESTRA AB -SE OM DITT FÖRETAG- Kristian Gustafsson Kristian Pettersson

Läs mer

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar!

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar! För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 2 2013 1 700 % Så mycket har bankernas vinster på bostadsrättslånen ökat med på tio år RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar UNIK

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

Vi har hela lönelistan för grafi sk bransch. Förbered ditt lönesamtal Medieledarna nu egen förening. 2005 års löner:

Vi har hela lönelistan för grafi sk bransch. Förbered ditt lönesamtal Medieledarna nu egen förening. 2005 års löner: Utges av Grafiska Mediaförbundet Nr 1 2006 Förbered ditt lönesamtal Medieledarna nu egen förening P-A Bäcklund med hjärtat hos arbetsledare Medieledarna drar igång som egen förening den första april. 2005

Läs mer