polynews Lite ur innehållet Nr Julbord Läs mer på sidan 12 Polykemi snabblevererar till Fiskars New Orleans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "polynews Lite ur innehållet Nr 1 2010 Julbord 2009 - Läs mer på sidan 12 Polykemi snabblevererar till Fiskars New Orleans"

Transkript

1 polynews Nr Julbord Läs mer på sidan 12 Läs mer om Polykemis energibesparingar med Roland Persson i spetsen på sidan 20 Lite ur innehållet Polykemi snabblevererar till Fiskars New Orleans... sid sid. 16

2 V d har ordet It takes two to tango (Enligt TheFreedictionary.com; något du säger när två personer är involverade i en svår situation där bägge måste ta ansvar. ) Fotograf: Dick Lindström, Ystad Våren är i vardande, känslorna börjar kvickna till, livet börjar återkomma till Staden, Landet och Oss och ändå känns det som om inget har hänt! OK, inom vårt företag har och kommer mycket att hända under 2010, men vår stora omvärld verkar vara oföränderlig. Staten, Regionen och Kommunen, oavsett politisk färg på den styrande majoriteten, lägger sig i, rör till, försvårar, trampar runt i sirap, får inget gjort, med andra ord inget positivt blir gjort för företag, företagare, löntagare eller mera precist, vi som betalar deras löner! Intet nytt i näringslivspolitiken i Ystad! 2004, tror jag det var som Y-front beslöt att sätta ner foten och påpeka för Kommunpolitikerna att deras eget och Kommunens anställda snarare är att se som hinder än hjälp för befintliga företag i vårt område. Ett nytt Näringslivsråd skapades, många obetalda kontorstimmar från undertecknad, Kent Nyström, Ingvar Öberg, Anders Nilsson och andra företagsrepresentanter användes under två års tid för att ta fram en Näringslivsstrategi för Ystad Kommun. Y-front och Företagarna har haft otaliga tillfällen av informella möten med olika instanser inom Ystad Kommun, för att skapa en tvåsidig bild av näringslivssituationen och formalia för Kommunens tjänstemän. Eftersom policyn togs av en enhällig Kommunfullmäktige i oktober 2005, så är det mer än ledsamt att behöva summera dessa 5-6 års intresse och arbete med ett citat från det kända sällskapsspelet Monopol; Gå direkt till Gå (d.v.s. ruta 1 på brädet) utan att passera Banken Lokala hinder Tyvärr är hindren eller ohjälpen från både Politiker och Tjänstemän inom Ystad Kommun, fortfarande sådana att situationen kan beskrivas som oförändrad eller oförbättrad. Främsta hindret är den personliga maktfullkomlighet som en del ledande politiker och tjänstemän visar sina undersåtar (borde ha skrivit kunder men så ser de oss inte ). Den som inte tror mig kan gärna börja plöja runt i olika byggnadsärenden, olika tillståndsärenden, förhandlingar mellan ideella föreningar och politiker eller göra en avstämning mellan Näringslivsstrategin och verklighetens Ystad Tyvärr måste jag påpeka att ett sådant forskande i stort inte är mera uppbyggande än letande efter överlevande efter en större naturkatastrof, på ren skånska skit trist och värdelöst. Situationen är sådan att Y-front enhälligt beslutat att ej längre medverka som bollplank, hjälp etc. vid Kommunala förfrågningar och en ändring av detta beslut blir det inte frågan om förrän Ystad Kommun börjar leva efter och uppfylla Näringslivsstrategin. Eftersom det är valår i år, så får vi säkerligen räkna med att höra en hel massa vackra uttalanden och löften från politiskt håll om hur viktiga de lokala företagarna och företagen är, men erfarenheten är dessvärre sådan, att det mesta är nog snömos utan praktisk bäring och effekt. Men eftersom hoppet är det sista som överger en, så hoppas både jag och kollegorna inom Y-front att bli positivt överraskade En egen företagare Jag vill understryka att varken jag eller övriga Y-frontare är av sådan kaliber att vi kan gå på vatten eller står långt fram i kön till ett Nobelpris, utan vi är nog rätt normala exemplar av en mer eller mindre utrotningshotad art, egenföretagarna. Det som utmärker oss är nog att; Ä Vi vill skapa trygghet i nuet och i framtid för oss själva, våra familjer och för våra anställda. Ä Vi vill kunna komma till lösningar på olika problem eller möjligheter på snabbaste och enklaste sättet inom lagar och regler. Ä Vi ser på omvärlden som partners, antingen leverantörer eller kunder och bägge måste vara nöjda med samarbetet med oss. Ä Inom våra respektive områden/ branscher anser vi oss vara - 2 -

3 lokala experter baserat på såväl kunskap, erfarenhet och tagna risker. Ä Vi vill att kontakter med offentligt anställda skall vara professionella och präglas av avsaknad av personligt tyckande som inte baseras på en objektiv tolkning av lagar/ regler. Därför är det direkt nedvärderande, förnedrande och oacceptabelt att Politiker och deras anställda (tjänstemännen) på olika sätt skall förfoga över möjligheten, att utan ofta ens ha den lagliga rätten till tolkning etc, gång efter annan skall kunna sätta sig personligen över dem som i slutändan bekostar deras arvoden och löner och med orden jag tycker förhindra att något blir gjort, ändrat eller som vi på Polykemi uttrycker det kundanpassat Tänker bland annat på de lokala irrgångarna kring etablering av såväl handel som tillverkande industri, men även på handläggningar inom Samhällsbyggnads- och Myndighetsnämnden och t.o.m. Kommunstyrelsen. Undersåte eller kund? Eftersom de flesta av oss Ystadbor har såväl bostad, arbete, släkt och vänner på orten, så är benägenheten att flytta bostad, arbete eller t.o.m. företaget till annan kommun, ort, land mycket liten och denna trumf används osynligt men ofta gentemot oss. En lika enkel som förståndig lösning på situationen är att Politiker och offentligt anställda uppmärksammar att kommuninnevånarna och de lokala företagen är orsaken till att de har en roll eller anställning, d.v.s. att vi är deras kunder! Förmodligen en ruggigt häpnadsväckande insikt för många om den dyker upp. Hur hade Polykemi/Rondo sett ut om vi, i stället för att som nu ha kunder och leverantörer att samarbeta med, ansåg att vi alltid hade rätten att korrigera en kunds önskemål, krav, förslag etc. till något som passade oss eller som gav bättre lönsamhet men en sämre lösning för kunden? Utan att behöva fundera så länge, inser jag att vår saga hade blivit mycket kortare än de nu 42 åren för Polykemi och de snart 30 åren för Rondo Plast. Kunderna hade helt enkelt vänt oss ryggen och handlat någon annanstans och vi hade slutat existera på marknaden. Monopolistens ansvar Denna möjlighet har medborgarna knappast gentemot det offentliga och därför uppstår ytterst en reell monopol-situation. Med varje monopol följer i teorin också ett utökat etiskt och kanske t.o.m. moraliskt ansvar att tillgodose kundernas behov och önskemål. Därför kan man tycka att varje Monopolist (Staten, Regionen eller Kommunen) har en skyldighet att inte uppträda som den som har tolkningsföreträdet, rätten eller makten och genom denna pådyvla omgivningen egna lösningar genom tyckande utan fog i lag eller rätt. Av någon outgrundlig anledning har de flesta av våra valda politiker och deras verkställare, läs tjänstemännen, uppfattningen att de alltid vet mest och bäst. Utan att vilja vara oförskämd mot någon individ eller för att sätta mig själv över de demokratiska principer som vårt land styrs igenom, så vill jag ändå framhålla svårigheten i att förstå hur dessa kan förstå och veta bättre än personer, vars hela existens är kopplad till det egna företagets utveckling och överlevnad, i en eller annan fråga/förslag. Jag menar att en handelsman utan tvivel är bättre skickad till att avgöra var en ny affärsbyggnad bör ligga eller vilken typ av handel den skall innehålla, än lokala offentliga tjänstemän eller politiker! Ingen skall komma och påstå att planeringen och situationen i Ystad är speciellt bra eller förutseende! Likaså är jag övertygad om att om det så vore att kommunfullmäktige vore full av egenföretagare, så hade tongångarna i den gångna debatten om att skydda city handeln ljudit helt annorlunda. En företagare har egen skyldighet att se till att det egna företaget (affären, industrin etc.) överlever och utvecklas. Att som politiker, på ett eller annat sätt ta på sig denna skyldighet och skydda vissa företag gentemot andra, är att direkt oetiskt utnyttja sin monopolställning och svågerpolitik ligger nära till hands. Trodde i min enfald att vi var lika inför lagen men som i gamla Öst är tydligen vissa mer lika än andra Ifrågasatt rättrådighet? Att arbeta inom det offentliga som eller tillsammans med offentligt förtroendevalda är i vårt samhälle lika med ärlighet, oförvitlighet, oegennytta, godhet etc. och detta renderar historiskt i någon form av allmänt anseende och rättrådighet, d.v.s. personen i fråga är en god förebild. Vad skulle då hända om förebilden blev ifrågasatt? Jag är personligen övertygad om att tjänstemännen i kommunen och politikernas omedelbara reaktion hade varit bestörtning över att deras omdöme ifrågasätts. Det är trots allt de som gjort utredningarna, de som nagelfarit dessa och satt sig in i problematiken i detalj. Vem skulle kunna veta bättre än dem? En dagsfräsch tanke med lokal-tvist är; hur beslut och handläggning skulle göras om vi, ovanför Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige hade haft en lekmannagrupp (typ vi vanliga väljare) som vid alla större beslut skulle sättas in i frågan och rösta. Vet att det påminner om förfarandet i kantonerna i Schweiz men det är inte det som jag tänker på I den rådande situationen kring vår bank, bygdens Sparbank, Sparbanken Syd, är ovan situation uppenbar. Kommunstyrelsen kan bäst jämföras med styrelsen i banken och eftersom det organisatoriskt ovanför bankens styrelse finns en församling kallad huvudmän och som består av 60 Forts. sid

4 personer, varav 30 har utsetts av de politiska partierna i fullmäktige i enlighet med Sparbankslagen, så får kommunfullmäktiges fritidspolitiker anses motsvara bankens huvudmän. Hur de övriga 30 utses vet jag inte men förmodligen tar en valberedning fram förslag bland kunderna eftersom dessa 60 personer skall företräda ägarna, d.v.s. alla kunder till Sparbanken Syd. I övrigt har jag också fått uppfattningen att styrelseledamöterna också valts ut ur kundgruppen, d.v.s. ur ägarna, och torde därmed ha samma grunduppfattning som huvudmännen. Bankens tjänstemän och externa konsulter har på den valda styrelsens uppdrag gjort ett flertal utredningar och scenario beskrivningar, allt sedan försommaren 2008 då Swedbank surnade till, när deras monopolställning som leverantör ifrågasattes och andra alternativ skulle utredas. Styrelsen har baserat på dessa utredningar, långa interna diskussioner och säkerligen mycket personligt funderande, föreslagit huvudmännen att Sparbanken Syd skall fusionera med Sparbankerna Finn (Lund) och Gripen (Ängelholm) och bilda ett nytt bankaktiebolag, för att säkra arbetstillfällen inom banken, service, kontorsnät, konkurrenskraft och inte minst lönsamheten, till gagn för vårt område. Det senare uppstår genom att ett aktieinnehav i den nya banken tillfaller Sparbankens Syds stiftelser som delar ut pengar till Kultur, Idrott, Tillväxtprojekt m.m. inom Ystad, Tomelilla och Simrishamns kommuner. Ingen annanstans och aktieutdelningen från den nya Banken skall enligt uppgift gå till detta! Beloppen kan med andra ord förväntas öka väsentligt över de ca. 5 miljoner som delats ut i stipendier de senaste åren. För att undvika tankelapsusar och för att ge full insikt har bankens styrelse och ledning genomfört halvdussinet specialträffar med huvudmännen. Enligt uppgifter är ingen rapport, uppgift, antagande eller beräkning undanhållen. Detta till trots har den intresserade kunnat läsa i lokalpressen om huvudmäns/ politikers påståenden som i princip gick ut på att ju mer jag läser, ju mindre förstår jag! Jag skall inte raljera men antingen har jag missuppfattat uttalandet eller så verkar man inte vilja förstå Gatans parlament Hoppas att politikerna i denna sak tar sig en allvarlig funderare över de negativa marknadskonsekvenser för Banken som troligen uppstår på grund av huvudmännens agerande när man som extra insatta ägare oblygt tycks sätta annat än bankens långsiktigt bästa framför ögonen eller är det möjligen så att man tidigare inte brytt sig om att sätta sig in i och diskutera de stora frågor som funnits på agendan sedan försommaren 2008? Vet inte vad som är sanningen men som kund verkar ägarnas agerande märkligt och kund/leverantörssituationen kan lätt komma i otakt MEN om detta nästan gatans parlament med högljudda personliga utrop i media, nu är framtidens melodi för en aktiv demokrati för den stora grå massan, så hoppas jag att Ystads Kommunfullmäktige snarast fastställer ett system med lokala folkomröstningar, där ägarna, d.v.s. kommuninnevånarna, får ha utslagsrösten kring beslut som tjänstemännen och de förtroendevalda föreslår. Kunden Polykemi m.fl. För Polykemi uppstår en positiv situation vid en fusion, genom att de begränsningar, i form av statliga bankregler, som funnits för lånefinansiering i Sparbanken Syd under de senaste åren försvinner. Pengar att låna ut till oss har aldrig saknats men Statens regler har faktiskt lagt en hämsko på oss och vår Bank. Därför kan man undra vad en f.d. styrelseledamot i Banken i en debattartikel i YA menade med att vi kunde räkna med att få lån av Sparbanken Syd eller en annan bank i framtiden? Riktigt märkligt framstår det all den stund debattören förespråkar bankens oberoende och är emot fusionen men otur i tänkandet, likt sån som Bert Karlsson påstod att en f.d. finansminister hade gjort sig skyldig till för några år sedan, måste ligga bakom påståendet Krediter baserat på postadress? Att följa den lokala debatten i YA är i sig också en märklig upplevelse eftersom de flesta debattörerna tycks vara helt säkra på att Sparbanken Syd är rik som Kung Midas, oförstörbar som Stålmannen och god som Tomten! Vill dock framhålla att Kung Midas dog i svältplågor, Stålmannen tål inte yttre påverkan (kryptonit för de som inte läst tidningen) och Tomtens existens är diskuterbar efter en viss ålder Låt det därför vara sagt en gång för alla; En bank medger inte krediter beroende på vilken postadress som den sökande har utan baserar detta på den finansiella statusen och risken i objektet (kunden) och det gäller såväl nuvarande Sparbanken Syd som övriga banker, även en framtida oberoende Sparbanken Syd eller en fusionerad! Tror verkligen någon att Ä Enskilda individers önskemål kan styra tolkningen av flertalet externa utredningar m.m.? Ä Det är opportunt för en avgående VD att skapa en situation där eftermälet blir både syrligt och negativt, eftersom det antyds att någon form av personlig vinning skulle föreligga? Ä En ny bank betalar en sorts tack-för-hjälpen premie i form av löner och arvoden som är orimligt höga? Ä Om bara Sparbanken Syd förblir oberoende så kommer kundernas lojalitet att bibehållas eller stärkas så att sämre villkor än hos konkurrenterna accepteras? Nej, nej, nej och nej, det tror i - 4 -

5 varje fall inte jag! De personer som jag lärt känna i Sparbanken Syds ledning, medarbetare och Styrelse har alla för stor personlig integritet och allt för mycket klokskap, erfarenhet och bondförnuft för att ens komma på någon av ovan fyra tankar. Tvärtom är ett utmärkande drag hos alla, det som kanske bäst passar oss i Ystad Österlen regionen, nämligen jordkänning, d.v.s. inga högtflygande planer utan fast förankring i verkligheten. Maktens berusning Som bara kund i Sparbanken Syd (via Polykemi) är framför allt de offentliga representanternas, i huvudmannaskaran, agerande både märkligt och oroande att följa. Det kan lätt tolkas som om att dessa tar sig rätten att urskilja vad som är rätt och fel, trots att de knappast kan anses vara pålästa eller specialister i ämnet. Maktens berusning eller personlig positionering inför stundande val i höst känns vara möjliga epitet på handlandet. Min personliga besvikelse över hur Ystad har skötts de senaste 6 åren är nog tydlig, men för länge sedan sa en visare person än jag, att makten berusar och om det nu så vore att det offentligas handlingar genom politiker och tjänstemän av kött och blod, kunde hänföras till berusning, så hade lösningen varit lätt, all den stund man ponerar dagens gängse tolkning av alkoholism som en sjukdom och som skall rehabiliteras inom ramen för arbetsgivaransvarets breda omfång. Visserligen hade Nämndemansgården med flera skurit guld med täljkniv men arbetslösheten hade gått ner drastiskt och skatteintäkterna hade fått ett rejält påskjut Don Quijote Hugoson? När jag själv läser vad jag skrivit slås jag tyvärr av en mindre trevlig bild i huvudet; Ola som Don Quijote, han som slogs mot väderkvarnarna och förlorade. Inser tyvärr att även om ovan tirad är befriande att få lasta av med förhoppningen om att fler än jag känner på samma sätt och att vi tillsammans skall kunna påverka omgivningen till en bättre och enklare framtid. Möjligen hoppas jag innerst inne att få sällskap av en eller flera personliga Sancho Panzas, så att blessyrerna efter kampen mot väderkvarnarna begränsas till några bulor och yttre blessyrer And now, something completely different Att citera Monty Pythons Flying Circus känns både bra och rätt i detta sammanhang och därmed övergår jag med lätta vingar till mera positiva ämnen Läget i koncernen I ett kortfattat State of the union skulle jag vilja summera 2009, trots att vi ännu inte haft bolagsstämma och styrelsemöte och fastställt räkenskaperna för 2009, med orden; Läget är positivt gott och vi tror fortsatt på framtiden för alla delar inom koncernen. Vi lyckades överträffa det finansiella målet för 2009 för koncernen. Dotterbolaget Rondo Plast har gjort en remarkabel förändring under ledning av Peter Åkesson och Magnus Lindahl, VD för Polykemi i Kina kan stolt rapportera för intresserade att såväl volym som lönsamhetsmål nåddes för 2009! Detta trots att första halvåret i såväl tonnage som omsättning var rent ut sagt helkasst! Vi har lyckats behålla kompetensen inom alla personaldelar och förstärkningar sker hela tiden i form av såväl medarbetare som olika fysiska investeringar. Just nu arbetar olika ansvariga inom koncernen med att värka fram en affärsplan för de närmsta 3-5 åren. Entusiasmen är stor, trots insikten att vägen är både dryg och tung, innan en plan för alla bolag och marknader ligger färdig. Att uppleva arbetet som en del av gruppen istället för som tidigare dirigent är rent ut sagt ljuvligt Missförstå mig rätt, jag ryggar inte för att göra min del eller stödja andra, men just andan, de tindrande ögonen, entusiasmen och faktumet att det på detta sätt blir kvitterat att Going for Gold verkligen blivit den förändring som vi hoppades på för 5 år sedan, är nästan obeskrivlig. Tro mig, denna affärsplan kommer att bli lika många gånger bättre som det är fler aktiva pådrivare nu jämfört med för 5 år sedan! Att planera och sätta mål är inte allt som behövs för att nå framgång men det känns inte helt fel att få citera Verner von Heidenstam; Det är skönare lyss till en sträng, som brast, än att aldrig spänna en båge, d.v.s. hellre att vi nästan når fram till ett vågat mål än att vi aldrig provar att nå dit. I vårt företags själ tycks numera finnas en djupt rotad önskan om att utvecklas till något bättre än vad vi var och detta oförtrutna förbättrande ger oss förmodligen den dagssituation som vi trots allt upplever i finanskrisens Marknaden, ekonomierna, är långt ifrån stabila men genom vårt envisa arbetande mot våra mål och tack vare en god och stabil grund att starta ifrån, känns ändå vår vardag mycket bättre idag än för 12 eller 6 månader sedan. Förhoppningsvis har vi kommit en bit längre i allt, tills nästa nummer och då hoppas jag att lugnet återkommit kring Sparbanken Syd och att jag kan rapportera stora framsteg i genomförandet av Näringslivspolicyn för Ystad Kommun Till dess hoppas jag att våren, påsken och kanske t.o.m. sommaren nått oss! VI behöver lite värme, ljus och tro på framtiden, inte sant? Ola Hugoson - 5 -

6 P ersonalförändringar Ny transportassistent Mitt namn är Ola Olsson och jag började här på Polykemi den 1:a februari som transportassistent. Jag är 40 år gammal och bor i Ystad tillsammans med min fru och våra två söner som är 8 respektive 5 år gamla. De senaste tolv åren har jag jobbat inom speditionsbranschen, nu senast på Ytrans här i Ystad. Jag har ett väldigt stort intresse i ungdomsidrott och är involverad som ledare för mina barn både i Ystads IF handboll och i Öja FF. När tid finnes (tyvärr alltför sällan) försöker jag hinna med en golfrunda och att jogga. Jag har sprungit Göteborgsvarvet de senaste åren, men i år sätter knäna stopp. Jag hoppas att lite vila gör susen och att jag kan medverka igen nästa år. Resterande fritid går åt till huset och allt vad som hör därtill. Idrott har varit ett stort intresse i hela mitt liv. För länge sen var jag själv aktiv inom handbollen i Ystads IF och i ett antal klubbar i fotboll. Efter första tidens rundvandring och introduktion på ett antal olika avdelningar på Polykemi och Rondo, vill jag passa på att tacka alla som försökt hjälpa mig att sätta mig in i alla olika moment som försiggår under ett dygn. Väldigt intressant att ta del av detta och det har verkligen hjälpt, även om det kanske inte verkade så hela tiden (eller hur, J?). Ola Olsson Ny kontorsassistent Johanna Svensson heter jag och blev nyligen anställd som kontorsassistent. Innan jag kom hit arbetade jag på ett företag som heter Centrum för utvecklingskraft. De jobbar med positiv kompetensutveckling, främst inom skola och förskola. Jag har också arbetat en hel del i butik och inom barnomsorgen. Jag kommer från början från Lund, tillbringade några år i Paris och flyttade till Ystad med min familj för ett par år sedan. De är numera utflyttade men jag blev kvar då jag träffade Elias. Idag är vi gifta och har en pojke på 3 år. Vi bor i ett gathus i centrala Ystad. Huset, ursprungligen från talet, undkom tyvärr inte 80-talets renovering. Allt revs ut såväl fönster som golv och ytterväggarna kläddes med ett inte så smickrande fasadtegel. Så för tillfället bor vi i lite av ett byggkaos i hopp om att en dag få uppleva husets rätta karaktär. För mig som har ett stort intresse för äldre byggnader och byggtekniker är detta lite av ett drömprojekt, dock ett stort sådant. I ett liv fyllt av renovering, hund och barn finns det föga hopp om fritid, men ibland hinner jag med ett pass på Friskis och Svettis eller en stund med en bra bok. Jag känner redan nu, efter den här korta tiden, att jag trivs mycket bra, både med kolleger och arbetsuppgifter och hoppas att ni ska trivas lika bra med mig! Johanna Svensson - 6 -

7 Ny ekonomiassistent Hej Mitt namn är Katarina Spanowsky och jag är 35 år. Jobbar sedan den 14/ som vikarie för Malin Persson på ekonomiavdelningen. Jag är född och uppvuxen i Tågarp, som är en liten by mellan Svalöv och Landskrona. Mina föräldrar är ursprungligen från Tyskland och Danmark, varav mitt efternamn. För ca. 10 år sedan gick flyttlasset till Österlen efter att fått upp ögonen för Simrishamn. Bor numera i en liten by som heter Vik, som ligger mellan Kivik och Simrishamn. Huset fylls med två barn, Emilia 11 år och Elliot 2 år och sambon Ola. På fritiden älskar jag att träna och promenera längs havet, men även att umgås med familjen och vänner. Innan jag fick denna tjänst har jag de senaste 10 åren jobbat inom Weibull Trädgård. Då främst som ekonomiassistent men har även erfarenhet av att jobba som säljkoordinator och produktchefsassistent. Ser fram emot att lära känna nya människor här på Polykemi och hoppas få en bra inblick i hur det är att jobba inom plastbranschen. Katarina Spanowsky Nya maskinoperatörer Anders Kax Ålder: 25 år Civilstånd: Sambo Bor i: Stora Herrestad Intresse: Sport Slutat Namn Anst. Form Avg. datum Jonas Åhnberg Visstid Leif-Åke Persson Ålder: 44 år Civilstånd: Gift Bor i: Ystad Intresse: Musik, familj Andreas Boström Ålder: 20 år Civilstånd: Sambo Bor i: Ystad Intresse: Golf Labinot Boshnjaku Ålder: 26 år Civilstånd: Sambo Bor i: Ystad Intresse: Kampsport Lucas Malmros Ålder: 20 år Civilstånd: Singel Bor i: Ystad Intresse: Musik - 7 -

8 K Måluppfyllelse under 2009 valitets- och miljömål I nedan tabell redovisas resultaten för Polykemis och Rondos huvudsakliga verksamhetsmål. I många fall har vi uppnått de uppsatta målen. I de fall målet inte uppnåtts har åtgärder satts in och vi arbetar vidare för att uppnå målet under Kvalitetsmål: Mål: Resultat: Mätmetod: Personalomsättning: <=5% 5,7% Antal personer som slutat i relation till genomsnittligt antal anställda under året. Sjukfrånvaro: kort <= 2% 1,8% Totalt antal sjukdagar i relation till antal lång <= 1,5% 0,6% möjliga persondagar. Arbetsmiljömål: Antal: Mätes via tillbuds och a-skaderapportering rehabskador <=1 0 i skyddskommittén. olyckor med sjukfrånvaro <=1,3 1 tillbudsrapporter >15 26 Antal per 100 personer. Resultat: > 6,0% 8,1% Mätes genom Resultatrapport. Produktivitet: 500 kg 424 kg Antal producerade kilo från extrudrarna divideras med antalet insatta arbetstimmar. Interna reklamationer: <= 0,85% 1,18% Antal kassationskilon i relation till antal producerade kilon. Lager/transport: < 3 st 1 st Antal felaktiga leveranser. Konstruktion/utveckling: >=5 projekt 7 st >5 projekt som resulterar i ny produkt eller betydande förbättring av befintlig produkt. Inköpsavdelningen: <= 67,5% 58,6% Jämförelse mot budgetrapport. Externa reklamationer: max 0,17% 0,33 % Varuvärde i relation till faktureringsvärdet. Antal ext. reklamationer < 0,60 st 0,82 st Antal reklamationer per producerade per ton: ton. Marknadsavdelning: ton ton Produktion och trading följs upp mot budgetrapport. Antal nya affärer: > 109 st 120 st Miljömål: Mål: Resultat: Mätmetod: Produktionsspill <= 2,3% 2,79% I relation till producerade ton. klump/granulat: Hanterad mängd > ton ton Mätes genom Rondos resultatrapportering. återvunnen vara Rondo: Använd mängd > 20% 23,6% Andelen återvunna material av totala återvunnen vara mängden material i våra compunds. Polykemi: Energiförbrukning: Polykemi < 0,390 MWh/ton 0,438 MWh/ton Rondo: < 0,72 MWh/ton 0,86 MWh/ton I relation till producerade ton. Vattenförbrukningen: Polykemi < 0,45 m 3 /ton 0,46 m 3 /ton Rondo: < 4,0 m 3 /ton 6,8 m 3 /ton I relation till producerade ton. Externa transporter: Samlastning i största - Mäts ej. möjliga utsträckning Vi arbetar med fler mål än dessa. Vi har dock valt att presentera dom intressantaste i ett urval. Många av målen har vi arbetat med länge i vårt certifierade miljöarbete. Vissa av målen har varit med sedan ISO14001-certifieringen Thomas Pettersson & Jörgen Andersson - 8 -

9 R enovering av kvarnen Under vecka 3 och 4 genomgick kvarnen en större renovering. Tomas Olsson och Mikael Årsjö Andersson utförde arbetet. En spricka i kvarnhuset behövde repareras. Samtidigt byttes också lagerna i rotorn, hydrauliken och motorn blev totalrenoverad samt slipplåtar och knivarmar byttes ut. Det tunga kvarnhjulet demonteras av Tomas Olsson. Kvarnhjulet forslas ut med hjälp av truck. Mikael Andersson i färd med att demontera kvarnhuset. Rotorns imponerande käftar. Kvarnhuset är av, och rotorn blottad. Överdelen av kvarnhuset som behövde lagas. Sprickan som nu är åtgärdad. Efter renoveringen monterades kvarnen ihop igen. Tomas och Mikael förbereder för att lyfta ut rotorn. Konerna som håller svänghjulet på plats måste spännas med moment. Konerna dras alltså åt, så det blir exakt samma spänning på alla konerna. Rotorn urtagen och redo för renovering. Bild och text: Roger Espersson -9-

10 Personalstatistik PSjukfrånvaro 2009 ersonalstatistik PersonalstatistikSjukfrånvaro 2009 har varit ett positivt år om vi ser till sjukfrånvaro. Totalt hamnar sjukfrånvaron för 2009 på 2,5 %, att jämföras med 3,2 % för Vi har under lång tid haft en sjukfrånvaro som ligger under snittet för industrin i Sverige och vi följer dessutom trenden som säger att 2009 är det år med lägst sjukfrånvaro på 25 år. Framför allt är det långtidssjukfrånvaron som har gått ner, vilket är extra positivt. 5,0% Sjukfrånvaro 2009 Sjukfrånvaro har varit ett positivt år om vi ser till sjukfrånvaro. Totalt hamnar sjukfrånvaron för 2009 på 2,5%, att jämföras med 3,2% för Vi har under lång tid haft en sjukfrånvaro som ligger under snittet för industrin i Sverige och vi följer 4,0% dessutom trenden som säger att 2009 är det år med lägst sjukfrånvaro på 25 år. Framför allt är det långtidssjukfrånvaron 2009 har varit ett positivt år om vi ser till sjukfrånvaro. Totalt hamnar sjukfrånvaron för 2009 på 2,5 %, att som har gått ner, vilket är extra positivt. jämföras med 3,2 % för Vi har under lång tid haft en sjukfrånvaro som ligger under snittet för industrin i Vi 3,0% fortsätter därför arbetet med att fånga upp och stödja de personer som har längre eller flera tillfällen med sjukfrånvaro. Sverige och vi följer dessutom trenden som säger att 2009 är det år med lägst sjukfrånvaro 2009 på 25 år. Framför allt är Syftet det långtidssjukfrånvaron är att snabbt kunna som gå in har med gått rehabiliterande ner, vilket är extra eller positivt. stödjande åtgärder, för att undvika längre sjukskrivningar. 2,0% 1,0% 5,0% 0,0% 4,0% 2,0% 1,0% Sjukfrånvaro Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Vi 3,0% fortsätter därför arbetet med att fånga upp och stödja de personer som har längre eller flera tillfällen med 2009 sjukfrånvaro. Syftet är att snabbt kunna gå in med rehabiliterande eller stödjande åtgärder för att undvika längre 2008 sjukskrivningar. Personalomsättning Personalomsättning 2009 Personalomsättningen för 2009 blev 5,7%, att jämföras med 8,6% för Personalomsättningen för 2009 blev 5,7%, att jämföras med 8,6 % för ,0% Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Åldersfördelning Åldersfördelning Vi fortsätter därför arbetet med att fånga upp och stödja de personer som har längre eller flera tillfällen med sjukfrånvaro. Syftet är att snabbt kunna gå in med rehabiliterande eller stödjande åtgärder för att undvika längre Åldersfördelning sjukskrivningar. Totalt antal anställda 165, varav 14 kvinnor och 151 män Personalomsättning Personalomsättningen för 2009 blev 5,7%, att jämföras med 8,6 % för Åldersfördelning Antal Magnus Mohell Åldersfördelning Totalt antal anställda 165, varav 14 kvinnor och 151 män Åldersintervall Antal BIDRAG EFTERLYSES! Då polynews är en personaltidning så skulle vi gärna vilja att fler anställda bidrog med roliga historier, kåserier, artiklar, reportage, händelser på Polykemi/Rondo/Scanfill 10 eller något annat värt att veta som ni vill dela med er av, t.ex. en hobby. 5 Bidragen tages tacksamt emot på Polykemi eller på följande adresser: Åldersintervall

11 P Vintern ökar efterfrågan: olykemi snabblevererar till Fiskars snöspadar! Snön faller och faller och faller Det finns vissa som är ganska trötta på snövädret. Men en sak är säker, det säljs snöspadar som aldrig förr och det gillar i alla fall Polykemi AB i Ystad. Fiskars som tillhör de ledande företagen inom bland annat trädgårdsredskap, hade planerat att köra vårt material i en av deras snöspadar nästa år. Men allt snöande har betytt att Fiskars säljer snöspadar som aldrig förr. Därför behöver Profilspecialisten, som tillverkar skaftet åt Fiskars, vårt material redan nu, berättar Patrik Axrup på Polykemis marknadsavdelning. Det är inte den vanligaste ordern som Polykemi har fått. Här handlar det om att extrudera vårt material till kompositskaft. Det känns bra att vi kunde ställa upp direkt och leverera materialet, som var tänkt att levereras först till sommaren. Meningen var att produktionen skulle starta under senare delen av året för att möta nästkommande vinter. Men årets stränga vinter och myckna snöande har vänt upp och ner på det mesta, säger Patrik Axrup. Polykemi har direktlevererat 8 ton, vilket motsvarar omkring handtag till snöspadarna. Framtidens PP används i den nya snöskyffeln Trenden att utnyttja polyamid med allt högre glasfiberhalt har pågått i flera år. Nu börjar plastbranschen förstå att man kan vidga egenskapsfönstret hos polypropen på samma sätt. Trots det, så är kortglasfiberkvalitéer baserade på PP med glasfiberhalter på 45% och däröver, än så länge ovanliga på marknaden. Magnus Andersson, produktionschef på Polykemi låter oss veta varför: PP med 50% kortglasfiber, som det handlar om här, är på intet sätt helt enkelt att framställa med tillfredställande egenskaper, särskilt inte i form av en extruderingskvalité. Optimala råvaror och skräddarsydd teknik är avgörande vid så här höga glasfiberhalter. Vi är självklart stolta över att kunna tillföra nya valmöjligheter till dem som konstruerar i PP och tror starkt på framtiden för den här typen av material, tillägger Patrik Axrup. Text och Bild: Per-Axel PAX Sjöholm

12 J ulbordet

13 Patrik Andersson fick assistera en av tjejerna i BOA. En tjejgrupp vid namn BOA stod för underhållningen och körde en repertoar av diverse kända låtar. En del av pausunderhållningen stod vår personalchef Magnus Mohell för, med god assistans av Andreas Ask, som verkligen gjorde sitt bästa för att försöka illustrera händelserna i den roliga historia som Magnus berättade. Utvecklingsavdelningen fick ta emot ett pris för goda insatser under det gångna året. Staffan Erlandsson och Kent Fridh tog emot priset. BOA:s medryckande toner fick alla att resa sig upp och klappa med! YRO stod för dansmusiken, som synes var det många uppe och svängde sina lurviga Forts. sid

14 Under julbordsfirandet brukar också personal som fyllt 0:a (50 och över) gratuleras samt gratifikationer delas ut, så även detta år... Vid företagets julbords-uppvaktning gratulerades Mats Persson 70 år, Per-Axel Sjöholm 60 år, Robert Warvsten, Boel Hugoson och Mikael (Årsjö) Andersson 50 år var verkligen året då många gratifikationer skulle delas ut: Jan-Åke Andersson och Anders Holmén kom på 2:a plats med sina 35 år. Axrup, Mikael (Årsjö) Andersson, Magnus Green, Jörgen Nilsson och Therese Broman. På 3:e plats kom Lars Hugosson, Ulf Malm och Markus Holm med sina 30 år. Följande personer har jobbat 10 år i företaget: Kent Frid, Kent Dahlgren, Mats Bengtsson, Mikael Grabellus, Thomas Hellqvist, Peter Nilsson, Johan Hansson, Samir Cehic, Mikael (Puggan)Andersson, Ernad Kovacevic, Nils-Axel Augustin och Christer Borggren. Mikael Sjögren har jobbat här i 20 år. Rekordet 2009 sattes av Lena Hansson som varit på företaget i 40 år!!! Sen kom en hel klunga som jobbat 15 år i företaget: Tomas Olsson, Daniel Nilsson, Patrik Text: Nina Andersson. Bild: polynewsredaktionen Och julen varar fram till påska G P LAD! ÅSK önskar Nina, Roger och Kristofer på polynewsredaktionen

15 Jämnställdhets- och mångfaldsplan för En ny plan för jämställdhet och mångfald har tagits fram för åren 2010 till Vi har valt att kalla den för Lika Möjligheter, eftersom vi fokuserar på att alla våra medarbetare och de som söker jobb, oavsett ålder, kön, bakgrund, religion eller sexuell läggning, ska ha rätt till lika möjligheter. I Sverige finns diskrimineringslagen som anger ett förbud mot diskriminering p.g.a. kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Lagen innehåller två delar: ett förbud att diskriminera enligt dessa grunder samt ett krav för arbetsgivare att aktivt vidta olika åtgärder för att förhindra diskriminering. Vår plan för Lika Möjligheter är därför en av våra aktiva åtgärder för att förhindra diskriminering. I planen har företaget, tillsammans med en representant för tjänstemännen och IF Metall södra Skåne, tagit fram ett antal förbättringsområden som vi kommer att arbeta med de närmaste åren. Vi kommer bl.a. att utreda om och i så fall på vilket sätt, det skulle finnas hinder för kvinnor att arbeta i vår produktion, utveckla kontakten med våra medarbetare som är föräldralediga, förtydliga vår handlingsplan för mobbing och trakasserier samt ytterligare förbättra vår förmåga att hitta och rekrytera medarbetare med olika erfarenheter och bakgrund. I arbetet har även ingått att genomföra en kartläggning av löner och villkor, för att kunna upptäcka osakliga skillnader i lönesättning mellan män och kvinnor. Analysen har genomförts med hjälp av ett lönekartläggningsprogram, framtaget av JÄMO, som heter Lönelots. Av analysen kan vi konstatera att det idag inte finns några osakliga skillnader i lön eller anställningsvillkor mellan män och kvinnor. Planen för Lika Möjligheter har skickats ut per till samtliga medarbetare med tillgång till . Planen kommer dessutom att tryckas upp i ett antal exemplar och läggas ut på företaget i lunchrum, pauskurer, mötesrum etc. Magnus Mohell Ensamheten är ett trevligt ställe att besöka, men ett dåligt ställe att stanna på. //Josh Billings polynews är en personaltidning för: POLYKEMI AB Box 14, YSTAD Tfn: Fax: E-post: SCANFILL AB Box 14, YSTAD Tfn: Fax: E-post: RONDO PLAST AB Box 97, YSTAD Tfn: Fax: E-post: polynews utkommer 4 ggr/år. Ansvarig utgivare: Ola Hugoson Redaktionskommittén: Nina Andersson, Kristofer Malmberg och Roger Espersson Notiser, artiklar etc. mottages tacksamt till redaktionskommittén. Skicka till Polykemi AB eller via e-post till: Besök gärna våra hemsidor:

16 New Orleans Är du inte klok? sa Calle när jag ringde kl. 4 på morgonen svensk tid och frågade om han ville följa med till New Orleans. Helt plötsligt fanns den där, luckan där jag kunde klämma in en semestervecka. När jag sedan lyckades hitta hotellrum med personalrabatt mitt i French Quarter, var beslutet fattat för min del. Vi landade en ljummen novemberkväll och det tog inte många minuter att slänga in väskorna och ge oss ut till vår första jazzklubb. Vallarna längs Mississippi Dessa brast vid Katrina-Orkanen och orsakade som alla vet stor förödelse när de inte klarade trycket från flodens vattenmassor. först av orkanen och sedan av översvämningen efter att vallarna kollapsade. Att vattnet gick så högt över så stora ytor är nästan omöjligt att fatta. Idag står många av husen kvar, märkta med de stora X:en med detaljer om när huset var utdömt och hur många döda som hittades där. En del har hål i taken där desperata människor tog sig ut från vindsutrymmena, för att inte drunkna inomhus. The French Quarter blev inte katastrofalt drabbat, vattnet nådde inte högre än knähöjd, men staden drabbades av ett enormt ekonomiskt slag som den inte har repat sig från ännu. Livsblodet musiken tystnade för ett tag, men nu har många av stadens legendariska musiker återvänt, helt inställda på att återuppliva den gamla glansen. Området där musikerna bor fick prioritet i uppbyggnadsarbetet, för utan musiken och den inverkan den har på turismen och på själva själen i staden, är staden dömd. Typiskt New Orleans-hus med snirkliga smidesdekorationer. Calle som är jazzfanatiker visste redan precis var allt låg och vilka ställen vi måste besöka. Jag var mer fokuserad på det gamla slavsamhället, som jag hade fått ta del av under ett besök i Charleston, South Carolina 2008 och naturligtvis, hur New Orleans uppbyggnad fortskridit efter Katrinakatastrofen Kanada har ett antal byggare där och arbetet med att bygga bostäder till de drabbade går långsamt och byråkratin lägger konstant hinder i vägen. Vad vi upptäckte var hur enormt stort området var, som drabbades Som synes var förödelsen enorm och det var de fattiga områdena som drabbades hårdast. I dessa områden byggs nu hus, likt huset till höger. Vi var ju naturligtvis tvungna att göra allt som förväntas av turister. Vi besökte en gammal plantage, åkte hjulångare på Mississippi och tog en En filmstjärna som verkligen fått hjälte-status i New Orleans är Brad Pitt. Han har grundat en donationsfond och skänkt pengar till uppbyggnad av 500 sådana här hus!!!

17 Natches Steamboat En originalhjulångare den enda i sitt slag. Som ni kan se på fotot, så står det ett piano på taket och 30 minuter före avgång så börjar de spela. Vi besökte The Swamp där vi såg flera krokodiler Krokodilerna är rätt söta när de är så här små plattbottnad båt ut i sumpmarkerna för att titta på krokodilerna, fyra stycken fick vi se där. Vi åt mycket, det Creolska köket är fantastiskt. Det är inte mycket som slår Cajun cooking! Vi gick flera mil; bor man i the French Quarter, så går det att promenera till det mesta. Calle och Christina avsmakar det creolska köket. Var man än går i New Orleans, hörs musik. Det hörs från torg och bakgårdar, i affärer och i gatuhörn och längs promenaden utmed Mississippi. Invånarna är trots allt hoppfulla och vart vi än gick, tackade dom oss för att vi var där och bad oss berätta när vi kom hem, att New Orleans är öppet igen för turister. Det lovade vi och om vi hade fått en krona för varje gång vi fick frågan, om vad det var för språk vi talade, kunde vi ha finansierat återuppbyggnaden själv! Christina Lutterman Christina jobbar som hotellchef på Holiday Inn, Kamloops i Kanada. Hon bor i en liten stad som heter Chase och det bästa av allt: Hon är min dotter!!! //Calle Källman När Christina ringde den morgonen var det ingen tvekan för en gammal jazzfantast att acceptera. New Orleans jag kunde inte tro att det var sant!!! Christina flög från Vancouver via Dallas och jag från Köpenhamn via Atlanta till New Orleans. Vi landade med 15 minuters mellanrum. Redan på flygplatsen ekade Louis Armstrongs toner och där fanns även en staty av honom. Oljemålning med motiv: Louis Armstrong. Då man har ett förflutet i Ystads jazzklubb var det en stor upplevelse att komma till jazzens högborg, där Louis ande vilar över staden. Vi lyssnade till mycket fin musik, bland annat Steamboat Willie, en riktig New Orleans-musiker i själ och hjärta. Han spelade från 13-24:00 varje dag. Det kom musiker som Calle Källman poserar framför sin idol Louis Armstrong i parken som bär namnet Armstrong Park. hoppade in och spelade någon timme, så sättningen varierade ständigt. Till Louis ära har en stor park uppförts med massor av springvatten, palmer och en stor staty. I parken finns även ett stort konserthus till Mahalia Jacksons minne. Det finns nog ingen stad i världen, med sådan atmosfär som i de franska kvarteren i New Orleans. Vi upplevde mycket, tack vare en proffsigt genomförd resa då Christina även har ett förflutet som reseledare. Att sedan även vädret var perfekt; 25 i november är inte dåligt Tack! Keep on Swingin Calle Källman

18 K 2010 valitets- och miljömål Målen för är sista året som gäller för målen i Going For Gold version 1. Under året kommer fortsättningen att arbetas fram med nya mål, respektive uppdateringar med nya färska idéer kring de äldre målen. Nya Going For Gold version XX är under utarbetande och tankearbetet pågår. Våra kvalitets- och miljömål för 2010 presenteras för respektive avdelning. Resultat Inköp Målområde Mål 2010 Målområde Mål 2010 Vinst i % > 6,1% Externa inköp av omsättningen 62,5% (baserat på snittpris försäljning) Andel återvunnet material > 25% Marknad/teknik Målområde Mål 2010 Personal Uppfyllande av budget ton Målområde Mål 2010 Antal kundbesök/aktiviteter st/år Personalomsättning < 5% Antal nya affärer > 130 st Sjukfrånvaro (korttidsfrånvaro <14 dagar) < 2,0% Kvalité Sjukfrånvaro (långtidsfrånvaro >14 dagar) < 1,5% Arbetsmiljö, Antal rehabiliteringsskador < 1 st Målområde Mål 2010 Antal externa (Huvudmålet) reklamationer/1 000 ton Produktion tillverkning Polykemi producerat material < 0,60 st Målområde Mål 2010 Externa reklamationer (Delmål) Personalkostnad 2,00 kr/kg Varuvärde/faktureringsvärde < 0,17% Antal kundklagomål/synpunkter > 0,65% Effektivitet > 465 kg/h Tillverkningskostnad < 2,35 kr/kg (antal klagomål/antal utlev.) Produktionsspill < 2,3% Intern kassation (% från fabrik) < 0,85% Underhållskostnader < 32,4 öre/kg Intern kassation (% i fabrik) < 2,0% Energiförbrukning < 0,414 MWh/ton Vattenförbrukning < 0,45 m 3 / ton Konstruktion & utveckling Nöjd kund Index Drift & underhåll > 7,0 Målområde Mål 2010 (skala 1-10) 5 projekt som resulterar i en Arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro < 1,0 st ny produkt eller en betydande (antal/100 personer) förändring av befintlig produkt > 5 st Olyckstillbud > 20 st Marknadsavdelningens betyg (antal/100 personer) på utvecklingsavdelningen => 7,0 (skala 1-9) Flera av målen är dessutom Marknadsavdelnings betyg uppdelade med egna måltal för på kännedom => 7,0 Väster och Öster. (skala 1-9) Se mera på anslagstavlorna. Lager & transport Målområde Mål 2010 Transport < 0,70 kr/kg Leveranssäkerhet 97%

19 Rondo Målområde Mål 2010 Målområde Mål 2010 Personalkostnad som del av 43,5% Antal externa reklamationer /1000 ton < 0,25 st bruttovinst producerat material Försäljningsvolym Totalt ton Antal Interna reklamationer /1000 ton < 1,0 st Försäljning till Polykemi ton producerat material Försäljning externt ton Antal kundklagomål/synpunkter /1 000 ton < 1,0 st Nya projekt volymökning producerat material (ton/vecka) 70 ton Energiförbrukning Totalt < 0,20 MWh/ton Produktionsspill (kg/månad) < kg Energiförbrukning Extruder < 0,60 MWh/ton Effektivitet > 550 kg/h Vattenförbrukning < 4,0 m 3 / ton Produktionsspill < 0,7% Många mål, det är bra då vår verksamhet är stor och under ständig utveckling. Ständig förbättring krävs för överlevnad. Förbättringsarbetet fortsätter för alltjämt och är ständigt i fokus. Jörgen Andersson & Thomas Pettersson Rotary s Läkarbank Den minnesgode kanske kommer ihåg, att i höstas gick jag ut med ett upprop och en bön om att de som fick meddelandet skulle inventera sitt förråd av kasserade glasögon. Jag hade gjort ett sådant upprop tidigare med gott resultat och även denna gång blev det ett 20-tal glasögon som kunde komma till bättre användning någon annanstans. För många betyder inte Rotary s Läkarbank så mycket, men för många människor, speciellt i Afrika, har denna bank stor betydelse. Det är så, att frivilliga läkare och i vissa fall även sjuksköterskor offrar sin fritid eller obetald arbetstid till att besöka länder där det finns stort behov av bassjukvård. En läkare från Ystad som tillhör denna engagerade grupp av frivilliga är doktor Håkan Simonsson som var den som i bagaget medförde de insamlade glasögonen. Med på uppdraget var även fru Ulla som sjuksköterska. Det är syster Ulla som tagit en bild av en äldre kvinna i Kenya, som får hjälp av en inhemsk sjukskötare att prova ut ett par glasögon. Att på nytt kunna se, var självklart en stor händelse i denna kvinnas liv. Alla de som ställt upp med glasögon under årens lopp, skall känna sig stolta över att deras bidrag har kommit till verklig nytta. Hugo Jönsson

20 T v Medieintresset på topp: och tidningar imponerade av Polykemis Energigruppen på Polykemi med Drifts- och Underhållschef Roland Persson i spetsen, har gett fantastiska resultat. Nu sparar Polykemi lika mycket energi som 240 medelstora villor förbrukar per år. Här är Energigruppen samlad med Roland Persson framför Thomas Pettersson, Daniel Nilsson och Magnus Andersson. Polykemis satsning på energibesparingar har väckt stort intresse. SVT och Sydnytt har följt arbetet på Polykemi. Roland Persson Driftsoch Underhållschef, blev TV-stjärna för en dag! Roland berättar för TV-tittarna om Polykemis intensiva arbete när det gäller energibesparing. Vi började 1997 med att göra en energiinventering. Då såg vi var och hur Polykemi använde energi. Utifrån den inventeringen gjorde vi en handlingsplan där målet var att minska energiåtgången. Arbetet trappades upp 2002 när Polykemi bildade sin egen Energigrupp. Vårt arbete har intensifierats. Vi har tagit fram förslag, åtgärdspaket och verkligen genomfört våra energibesparingsförslag. Mycket lyckad energisatsning Vårt arbete har också burit frukt. Besparingarna ligger på omkring MWh per år, vilket motsvarar lika mycket energi, som 240 medelstora villor förbrukar per år. När det gäller sparade kronor handlar det om cirka 3,5 miljoner kronor årligen, berättar Roland Persson

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning

Sammanställning av enkätundersökning Sammanställning av enkätundersökning Feriearbete sommaren 2016 Arbetsmarknadsenheten Nordanstigs kommun Efter feriearbetet sommaren 2016 gjorde vi en enkätundersökning bland ungdomarna. Vi ville ta reda

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

tidningsveckan 2011 Samlade kopieringsunderlag

tidningsveckan 2011 Samlade kopieringsunderlag Samlade kopieringsunderlag tidningsveckan 2011 Här finner du de samlade kopieringsunderlagen till Lärarmaterial Tidningsveckan 2011 Tema nyheter. Alla kopieringsunderlag är fria att kopiera och sprida

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Hässleholms kommuns värdegrund Medborgaren i fokus Med respekt för individen Kvalitet som syns Hässleholms kommuns

Läs mer

MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER

MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER Vad är massmedia? Media är ett sätt att ge människorna information och kunskap om världen. MEN HUR FÅR MAN UT INFORMATION DÅ? Genom bl.a. TV, datorer, internet, tidningar,

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR VÄXJÖ KOMMUN

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR VÄXJÖ KOMMUN MÅNGFALDSPROGRAM FÖR VÄXJÖ KOMMUN 2015 2025 Ett sammanhållet Växjö Lättläst version 2016 Växjö kommun Ansvarig utgivare: Växjö kommun www.vaxjo.se Översatt till lättläst svenska av Bjelle Media AB, Ylva

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Kåre Bluitgen Vad handlar boken om? Boken handlar om Axel, som inte har råd att ha de dyra märkeskläderna som många i klassen har. Han blir retad för hur hans kläder ser ut. Axel fyller

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp 1. VISION, Gemensam för Anderstorps förskolor Anderstorp är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ Uppgraderingsfråga Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? JA NJ Vad blir skillnaden? Långsiktighet. I stället för Ad Hoc-lösningar och punktinsatser kan

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Hur är er relation? stämmer stämmer stämmer stämmer stämmer inte alls dåligt lite ganska bra helt och hållet 0 1 2 3 4

Hur är er relation? stämmer stämmer stämmer stämmer stämmer inte alls dåligt lite ganska bra helt och hållet 0 1 2 3 4 Detta är ett utdrag ur boken Bra relation av Kenth Svartberg där du kan få hjälp att bedöma vilken relation du och din hund har. Utdraget är främst avsett som en hjälp för instruktörer som använder boken

Läs mer

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. Bra konverteringsgrad är det superlim som binder ihop alla parter i en lönsam affär. Annonsörer som kan räkna hem sina kampanjer, återförsäljare

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

Hur du tacklar intervjusituationen!

Hur du tacklar intervjusituationen! Hur du tacklar intervjusituationen! Denna artikel är skriven av Linda U Johansson, KarriärCoachen Informationen får ej spridas eller kopieras utan författarens medgivande www.karriarcoachen.nu Inledning

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12

Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12 Skärgårdens förskolor Dalarö Ornö Utö Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Bankgiro Box 94 Odinsvägen 31 Dalarö Växel: 08-50150416 137 70

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden.

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Manual för diskrimineringstester En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Vill du testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden? I den

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2012 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2012 Section 1, Part A Text 1 THOMAS: THOMAS : THOMAS : [Knocks on the door] Kom igen

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

De fem främjar- och härskarteknikerna

De fem främjar- och härskarteknikerna De fem främjar- och härskarteknikerna 1. Främjarteknik: Synliggörande Se varandra. Se varandras idéer. Alla ska vara med på lika villkor därför att allas närvaro och åsikter spelar roll. 1. Härskarteknik:

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling RIKTLINJE MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLINGI ARBETSLIVET Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet Eslövs kommun tar avstånd från alla former av kränkande särbehandling och tolererar inte att sådana

Läs mer

Denna tunga klump i mitt hjärta blir bara större och större för varje dag som går och jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag ska göra

Denna tunga klump i mitt hjärta blir bara större och större för varje dag som går och jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag ska göra Denna tunga klump i mitt hjärta blir bara större och större för varje dag som går och jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag ska göra längre. Inte längre. Den kärlek jag har för dig slutar

Läs mer

Hyddans Likabehandlingsplan

Hyddans Likabehandlingsplan Centrum/Torn Hyddans förskola 2016-10 -12 1(9) Åsa Stålhammar 046-35 51 41 asa.stalhammar@lund.se Hyddans Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förebyggande arbete, riskanalys

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Chefernas ojämlika arbetsmarknad

Chefernas ojämlika arbetsmarknad Tema jämställdhet/mångfald: Bilder för presentation Chefernas ojämlika arbetsmarknad Ledarna: Temo AB: Olle Hernborg David Ahlin, Anna-Karin Bärjed Datum: 2006-03 - 17 Sida 2 Ledarnas Chefsbarometer 2006

Läs mer

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert Till dig som ska praktisera UNG I SOMMAR 2014 1 Hej, I det här utskicket får du: Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Finalister region Syd Entrepreneur Of The Year 2011. Malmö, 22 november

Finalister region Syd Entrepreneur Of The Year 2011. Malmö, 22 november Finalister region Syd Entrepreneur Of The Year 2011 Malmö, 22 november Finalist: Anders Bengtsson Aktiebolaget Stenströms Skjortfabrik Ort: Helsingborg Telefonnummer: 042-15 11 80 Organisationsnummer:

Läs mer

Lathund olika typer av texter

Lathund olika typer av texter Lathund olika typer av texter - Repetition inför Nationella Proven i svenska - Brev Alla brev innehåller vissa formella detaljer. Datum och ort är en sådan detalj, i handskrivna brev brukar datum och ort

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp 1. VISION, Gemensam för Anderstorps förskolor Anderstorp är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och

Läs mer

Mörkpoker Strategi. 2003 Christian Eriksson och Mikael Knutsson Uppdaterad 2004-01-26

Mörkpoker Strategi. 2003 Christian Eriksson och Mikael Knutsson Uppdaterad 2004-01-26 Mörkpoker Strategi 2003 Christian Eriksson och Mikael Knutsson Uppdaterad 2004-01-26 Innehåll 1 GRUNDLÄGGANDE VISDOM...2 1.1 SATSNINGSRUNDOR...3 1.2 TÄNK IGENOM SITUATIONEN!...4 1.3 DISCIPLIN...5 1.4 BLUFFANDE/VARIERAT

Läs mer

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera)

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera) Eva Bernhardtson Louise Tarras Min mening Bildfrågor (diskutera) Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se Information

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Lergökens Likabehandlingsplan

Lergökens Likabehandlingsplan Centrum/Torn Lergökensförskola 2016-10-27 1(9) Åsa Stålhammar 046-35 51 41 asa.stalhammar@lund.se Lergökens Likabehandlingsplan plan mot diskriminering och kränkande behandling Förebyggande arbete, riskanalys

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Conny Fogelström Oppositionsråd för Socialdemokraterna

Conny Fogelström Oppositionsråd för Socialdemokraterna möjligheternas Täby På jakt efter möjligheternas Täby I höstens kommunval den 19 september kandiderar jag till uppdraget som kommunstyrelsens ordförande. Jag vill se ett Täby som är landets bästa plats

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken Minnesanteckningar 2012-01-24 Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken 24 januari 2012 Medverkande: Stefan Bäckström, ordförande Lärande- och kulturnämnden Lennart Backlund, utredare Ingela Rauhala,

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Störst, b äst och vack rast? Ett av tr e räcker.

Störst, b äst och vack rast? Ett av tr e räcker. Störst, b äst och vack rast? Ett av tr e räcker. På pappret är Hökerum Bygg inget mer än ett vanligt byggföretag ute på vischan. Ändå är det oss alla pratar om. Vi som vinner viktiga uppdrag runt om i

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Riktlinjer för hantering av kränkande särbehandling

Riktlinjer för hantering av kränkande särbehandling r för hantering av kränkande särbehandling r för hantering av 1 av 8 INNEHÅLL INLEDNING... 3 DEFINITIONER... 3 1. Kränkande särbehandling... 3 2. Mobbning... 3 3. Allvarlig mobbning... 4 Diskriminering,

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR!

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR! VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR! I det här dokumentet finner du exempel på frågor vi ofta får och hur vi brukar svara på dem. Först kommer frågor och svar om vårt Arbetsvillkorindex, AVI, därefter följer frågor

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter Malin Gustavsson Flickor, pojkar och samma MöjliGheter hur du som förälder kan bidra till mer jämställda barn Alla barn har rätt att uppleva att de duger precis som de människor de är. Det ska inte göra

Läs mer