Recept för framtiden. Om IT som en självklar ingrediens för Älvsborgs kommunala förskolor och skolor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Recept för framtiden. Om IT som en självklar ingrediens för Älvsborgs kommunala förskolor och skolor."

Transkript

1 Recept för framtiden. Om IT som en självklar ingrediens för Älvsborgs kommunala förskolor och skolor.

2 Hur barnen i Älvsborg ska ligga i framkant. Varje dag. För tre år sedan tog vi ett beslut. Att Älvsborgsbarnen ska gå ut från våra skolor med hög digital kompetens. För det krävdes att vi tog fram en tydlig IT-vision som bygger på att vi vuxna lär oss, lyssnar in och ligger steget före. Idag är Älvsborgs förskolors och skolors IT-satsning i full blom. Vi arbetar med många olika digitala verktyg, vi lär av varandra, vi letar nytt och vi driver flera projekt som tydligt påvisar hur IT ger våra barn och elever näring i lärandet. Här delar några av Älvsborgs nyckelpersoner med sig av sig själva och sina tankar kring vardag och framtid för era barn. Digital kompetens ingår som en av de åtta nyckelkompetenserna för livslångt lärande inom EU. Länder runt om i världen har redan infört ämnet i skolan. I Sverige har inte det gjorts, men vi kan inte sitta och vänta. Ur K(l)okbokwebb februari

3 Lena Wallentin är månskensbonde och stadsdelschef i Älvsborg. Vi står inför den största förändringen i skolan någonsin. Lena Wallentin backar inte för hårt arbete. Hon är stadsdelschef i Älvsborg och 2007 var hon med och startade upp en 3-årig IT-satsning i hela stadsdelen. Det var en stor förändring. Vi behövde höja kunskapsnivån kring IT för all personal, byta ut verksamhetssystem och hitta nya former för IT. Här hamnade skolan och förskolan i centrum, eftersom vi såg att IT så påtagligt borde integreras i läroprocessen. Verksamhetschef Anders Andersson tog tag i frågan för den pedagogiska verksamheten. Och fördelen var att man började från grunden med att ta fram en tydlig vision. Det är så lätt att bara köpa in datorer och säga att man satsar på IT. Det gör inte vi. Här finns en tanke och en linje. Vi gör ständiga omvärldsanalyser. Vi ställer krav på pedagogerna att de ska genomgå viss utbildning, först då får de en egen arbetsdator. Vi tar fram s k Superanvändare som hjälper sina kollegor vidare. Vi är noga med att vi alla delar med oss av vad vi kan, berättar Anders Andersson. 5

4 För att öka samverkan och framåtrörelsen arrangerar stadsdelen från 2009 en årlig heldag där skolorna och förskolorna får ställa ut och presentera sina IT-projekt för varandra. Omvärldsanalytiker bjuds in och deltagarna får välja workshops i olika IT-relaterade ämnen. Lena Wallentin ser stora förändringar i framtiden: Jag tror att skolan kommer förändras mycket. Den måste det. Kunskap och lärande sitter ju inte i själva skolhuset. Vi vill ligga i framkant här i Älvsborg och erbjuda en attraktiv skola och förskola med moderna verktyg och intressanta arbetssätt. Att lyssna in omgivningen och jobba hårt mot en vision känner stadsdelschefen igen hemifrån. Hon bor på en liten gård på landet. Wallentins enkla lammgryta. Enkel mat med råvaror från trakten. Recept sidan 42. I lantbruket gäller det att både stå med fötterna på jorden och vara känslig för förändringar. Det är samma sätt i skolan och förskolan. För att nå vårt mål i Älvsborg med lustfyllt lärande behöver vi ha en tydlig plan och sen anpassa oss till vad som händer i omgivningen. Det är inte alltid lätt med teknikutvecklingen som bara fortsätter i rasande takt. Men helt nödvändigt. 7

5 Lisbeth Johansson, Anette Nilsson och Anders Andersson tillhör eldsjälarna bakom Älvsborgs IT-satsning. De har med sig varsin symbolisk sak som betyder mycket för dem i vardagen: En orkidé för intresse i växtkraft, en iphone för naturlig kontakt med medmänniskor och en kinesisk drake som står för visdom och mod att möta nya saker i livet. Vi har bestämt oss. Älvsborgsbarnen ska ligga långt över medel när det gäller IT. Vår IT-strategi började ta form för tre år sedan. Sen dess har det hänt massor. Alla pedagoger som fortbildar sig till en viss nivå får en egen arbetsdator. Vi har rektorer, pedagoger och elever som bloggar och utbyter kompetens. Med våra en-till-en-projekt erbjuder vi hela klassuppsättningar med datorer. Och så jobbar vi med film, bilder och musik. Självklart börjar allt i förskolan. Bland annat med SMART Boards vår tids interaktiva flanellograf som på ett lustfyllt sätt introducerar små barn till den nya tekniken och är ytterligare ett sätt för barn att vara kreativa. Älvsborgsburgare Vem har sagt att hamburgare måste ha ketchup? Recept sidan 42. 9

6 Berit Lyberg är chef för Fritid och Kultur i Älvsborg. Hon älskar böcker också. Det är vansinnigt roligt att jobba med ungdomar. Att ge dem verktyg som förverkligar deras drömmar. Minestrone Mama Lyberg. Varmt och gott för många personer. Recept sidan 42. Fritid var först på arenan. Vi märkte tidigt att det inte bara var bordtennis och biljard som gällde, utan datorer. För fyra år sedan byggde vi upp en mediaverkstad, där ungdomarna jobbar med inspelning och redigering av film och musik via dator. Via oss på Fritid och Kultur har ungdomarna arrangerat sina uppskattade LAN. Och KÄFTtivalen, där ungdomar, politiker och tjänstemän debatterade inför webbkameror som sände till skolans datorer så alla kunde vara med och se och göra inlägg via chatten. 11

7 Birgitta Feltwall och Martin Jägesten är rektorer på Fiskebäcksskolan. Martin triggas av böcker som står för lärande. Och Birgitta av seglingens drivkraft, frihet och glädjefyllda gemenskap. Att få medverka till att utveckla morgondagens vuxna är en gåva. Martin och Birgittas vegetariska gryta. Grytans möjligheter till variation påminner om möjligheterna vi har med IT i skolan. Vi kan använda skolans basingredienser, vi kan skaffa något nytt att krydda anrättningen med och nå oanade höjder. Kompletterar vi grytan med lämpliga tillbehör får vi extra energi och kraft. Recept sidan 43. Vi samverkar i många spännande IT-projekt på vår skola; bloggar, communities, NO-projekt, internationella mattetävlingar på nätet och en-till-enprojekt som involverar hela klassen och elevernas föräldrar. Vinster har blivit att lärandet fortsätter även på fritiden. IT och den nya tekniken ställer nya krav på oss pedagoger. Och ger oss möjlighet att forma vår drömskola; med delaktighet, glädje och trygghet i en kreativ lärandemiljö. 13

8 Det behöver inte vara tråkigt för att man ska lära. Att välja förskola och skola till sina barn är ingen lek. Allt vill man ge dem, och gärna mer därtill. Trygghet vill man ge, lust till livslångt lärande, kompisar, självkänsla, medvetenhet om omvärlden, en äkta känsla för andra och så vill man att barnet ska bli sett och respekterat med sina speciella förmågor och begränsningar. Våra förskolor och skolor i Älvsborg har lite olika inriktningar och unika styrkor. Men en sak har vi alla gemensamt. Och det är att vi arbetar för att stimulera barnets inneboende vilja att lära. IT är ett av verktygen för detta. Andra saker vi tror på är närheten, möjligheten att utvecklas utifrån ett intresse, hög undervisningskvalitet, enkelhet i skolvardagen, en självklar samverkan med föräldrarna och att varje barn får lära utifrån sina förutsättningar. Alla har en inneboende förmåga att växa och utvecklas. 15

9 Mette Myrin, passionerad skidåkare och bloggande rektor på Citrusgatans samt Norra Flundregatans förskola. Skidglasögon hjälper när det går fort. Fiskpinnar Myrin med potatis- och palsternacksmos. Gör dem från scratch, tillsammans med barnen. Också ett naturligt och nyttigt inslag i vardagen. Recept sidan 43. Små barn kan mycket mer än man tror och är nyfikna på att lära ännu mer. Här vävs IT-undervisningen in naturligt under dagen. Bland annat med SMART Board, en stor interaktiv tavla att samlas kring. Barnen får direkt respons genom att spela, skapa sagor, rita och stolta kunna visa upp fina saker. Vi filmar barnens arbete, som dokumentation och för att kunna dela med oss till andra. IT är ett naturligt inslag i vardagen; det är denna vardag vi ska rusta barnen för i förskolan. 17

10 Vår IT-vision. Vi vill erbjuda alla våra barn och elever en miljö där lärprocesser och kreativt skapande stöds av många olika verktyg. IT är ett av verktygen. Utrustning för de små barnen. På varje förskola ska vi ha minst en interaktiv tavla, projektorer, kameror, dokumentkameror, ljudinspelare m m. Verktyg för våra elever. Från förskoleklass upp till sjätte klass ska vi ha en klassuppsättning datorer på tre klasser. I år 7 9 ska alla elever ha tillgång till egen arbetsdator.

11 Gudrun Röstlund är rektor på Långedragsskolorna samt Bygatans och Tandkullegatans förskola. Golf är en passion som bjuder på såväl lustfyllt som livslångt lärande. Att få arbeta med framtiden, våra barn, är en del av lyckan i livet! Röstlunds laxcarpaccio. Det bästa är gott nog! Recept sidan 43. Barnen idag är uppvuxna med dator och har andra förmågor, förväntningar och behov. Det måste vi bemöta med en rolig, intressant och utmanande förskola och skola. Vi gör massor inom IT som går i varandra: t ex Projekt Natur i förskolan där vi arbetar med naturexperiment och matematik med verktyg som SMART Board, dator, film och blogg. Ett annat exempel är i år 4 6 där vi jobbar med skrivprocessen, källgranskning och jämför massmedia. Jag är glad att det satsas så på IT i Älvsborg. Vi vill vidare! 21

12 Lena Jovén Dellenborg är rektor på Hagenskolan och Hagens Kapellvägs förskola. Hon slår gärna ett slag för golf som symbol för lusten att utvecklas efter sina egna förutsättningar och med sig själv som måttstock. Dellenborgs djungelgryta. En maträtt ska vara lockande, nyttig och välsmakande. Likadant är det med skolan; lockande så att eleverna går dit med glädje, nyttig så att eleverna får de kunskaper de behöver ha med sig i livet och välsmakande genom att det man gör i skolan känns meningsfullt. Recept sidan 44. Motivationen är grunden för all inlärning. Hur vi lyckas stimulera den är avgörande. Vi jobbar mycket med musik för att göra skolan lockande. Med IT erbjuder vi ytterligare ett modernt sätt att bedriva undervisning. Det är tydligt hur motivationen att lära har ökat markant när eleverna får använda datorn. Och hur inlärningsproblem, som exempelvis stavning, minskar. IT-utvecklingen är den största omvälvningen i skolan sedan jag började min lärarbana för snart 35 år sedan! Den möjliggör ett helt annat sätt att undervisa och jobba på. 23

13 Saffranssemla von Barth med lingongrädde och mandel. Ibland blir mixen av olika sinnesintryck en sensation. För mig är saffranssemla en sådan sensation. Recept sidan 44. Lust är ledordet i IT-arbetet för Bodil von Barth, rektor på Östra Palmgrensgatans och Prästkragens förskola. Själv känner hon sig som Drottning av Symaskinslandet varje gång hon skapar med nål och tråd. Nu kan föräldrar och kollegor se vad vi gör på förskolan. Det är kul! Nyckeln är att vi tillvaratar de små barnens inre motivation och glädjen att ständigt lära sig nya saker. Där kommer IT in väldigt naturligt. Vi samlar barnen på ett lustfyllt sätt kring SMART Boarden. Och våra pedagoger använder sina datorer för att dokumentera, illustrera och presentera för föräldrar, barn och kollegor. Barnens förhållande till IT ska vara odramatiskt. Vi ser det som ett självklart komplement till de andra verktygen vi använder i lärandeprocessen. 25

14 Christina Hansson Johansson är rektor på Dalaskolan. Där vill hon skapa en god hemvist för elever och pedagoger. Liksom Ellen Key gjorde på sitt Strand. Boken om Ellen Key Ett hem för själen av Ingela Bendt är en favorit. Vi vet att vi är på rätt väg. Det syns på glädjen, motivationen och lusten hos eleverna. Rostade rotfrukter à la Christina. Det är gott, varför ska man annars tillaga det? Det är nyttigt, för att kroppen behöver näring. Det är vackert, för att man äter med ögonen också. Det är närproducerade råvaror, för att det är etiskt. Det är lätt, för att alla ska ges möjlighet att lyckas. Det är billigt, för att det också är etiskt. Recept sidan 45. Skolan ska vara barn och ungdomars arena lika mycket som de vuxnas. En definitiv ungdomsarena är webbaserad kommunikation. Det är ett av alla IT-områden vi jobbar med, där eleverna behöver handledning och hjälp med kritiskt tänkande och reflektion. Skolan är en del av världen. Och vi vuxna måste förbereda oss själva och eleverna för en framtid. En framtid som vi egentligen inte har en aning om, men det finns bara en riktning och det är framåt. Där ingår IT. 27

15 IT en självklarhet. Alla vi medarbetare i Älvsborgs skolor och förskolor ska kunna hantera olika medier och digitala tekniker, men också ha en djupare förståelse för hur lärande förändras i och med IT. Kunskap som växer. IT är en integrerad och naturlig del hos oss som arbetar med och på Älvsborgs skolor och förskolor. Vi utbildar oss kontinuerligt, delar erfarenheter och utbildar s k Superanvändare som sprider kunskap. God tillgång på utrustning. Vi som arbetar i den pedagogiska verksamheten och direkt med barns och elevers lärande och skapande ska ha tillgång till en egen arbetsdator. Den får vi efter genomgången IT- grundutbildning, samt att det ställs krav på att verktyget används.

16 Maud Vahul och Anna-Carin Öhman är rektorer på Grimmereds förskola. De trivs i naturen med golf respektive båtliv kul och avkopplande. Förskolan ska vara trygg, rolig och lärorik. Alla våra barn är olika. Vi måste hitta och använda olika verktyg och miljöer för att väcka det enskilda barnets nyfikenhet och lust att lära. Ett av dem är IT. Med IT kan vi också synliggöra barnets utveckling och lärande. Vi har bildspel i digitala fotoramar på varje avdelning. Via film, bildspel och presentationer av vår verksamhet på datorn gör vi föräldrar och kollegor delaktiga. Och barnen stolta. Chokladkaka Öhman-Vahul. Den här är enkel och god. Recept sidan

17 Anders Wallin och Gunlög Valinder är rektorer på Nya Påvelundsskolan. Wallin gillar innebandy och Valinder att musicera. Kommunikation mellan människor är grunden i allt lärande. Hur kommunicerar vi då? Idag pågår flera spännande projekt på vår skola med IT som viktig ingrediens. Skolan samarbetar t ex med ett filmbolag och projekt pågår kring hur matematikundervisningen kan utvecklas med IT och hur skolan bättre ska fånga pojkars lust att lära. Det som avgör om IT blir en positiv förändringskraft i kommunala skolan har att göra med relationer och förståelsen för vårt gemensamma uppdrag; att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt efter sina förutsättningar och dessutom utvecklas till goa människor. Wallin-Valinders västerbottenostpaj. Snabbgjord smaksensation. Recept sidan

18 Nilsson-Merkels gratinerade getost med pinjenötter och lavendelhonung. Kan skapa ett beroende. Recept sidan 45. Marie Nilsson och Ulrika Merkel är rektorer på Nya Varvets skola och förskola samt Stengetsgatans förskola. De kopplar gärna av med körsång respektive löpning. Sitt inte för mycket vid datorn. Glöm inte att umgås! Hos oss är IT ett naturligt verktyg som hjälper barnen och eleverna i sin pedagogiska utveckling och att nå sina mål. Vi har ett levande Mediatek med god IT-utrustning och kompetent personal som erbjuder eleverna utbildning och stöd. Pedagogerna får fortbildning där en egen dator ingår. De bloggar och erbjuds att åka på BETT-mässan i London som går varje år. På förskolorna är SMART Board ett av våra många verktyg. 35

19 Kontakt med omvärlden i klassrummet.

20 Jahnckes snabba thaigryta. Jag älskar fisk och tycker om mat med färg. Det stimulerar både öga och smak. Recept sidan 45. Gamla Påvelundsskolans rektor Christel Jahncke är glad i sin dator. Vi är inne på en digital kompetensresa. En väldigt spännande resa. Vi ska självklart få eleverna att bli delaktiga, nyfikna och duktiga ITanvändare. Här kan hela klasser arbeta med egen dator såväl i ämnesoch temaområden som i kreativa program som imovie och GarageBand. Och så ser vi till att utveckla och dela med oss av kunskap personalen emellan; genom bloggar, inspirationsmöten och föreläsningar. Jag är glad att vara i en stadsdel som satsar så mycket på att vi i skolan ska ha de redskap vi behöver. Redskap som ger kreativitet, lust och variation i lärmiljön. 39

21 Redegatans och Fredagstomtens rektor Niclas Jönsson inspirerar sina pedagoger till att blogga, skypa, jobba med film. Och att koppla av mellan varven! Jag tycker SMART Boardarna vi har på våra förskolor är helt fantastiska. Jönssons italienska sparrisrullar med tagliatelle. Vem har sagt att man inte kan leka, njuta och lära samtidigt? Jag kan laga mat efter recept, lyssna på Spotify och kolla italiensk fotboll samtidigt på min dator. Recept sidan 45. Min uppgift är att ge personalen verktyg till ett roligt jobb. Och barnen en första lustfylld introduktion och förståelse för IT. SMART Boarden ger barnen förutom grovmotorisk träning även nyfikenhet, läs- och skrivutveckling och logiskt tänkande. Och på datorn gör de egen film. Nästa steg tas i skolan där barnen lär sig ett källkritiskt och etiskt förhållningssätt på nätet och hur man streamar, gör film och delar information. IT är kul. Vi har mycket att lära! 41

22 Vår goda tomat-& tapenadepaj Se bild på pajen på framsidan personer Ugn 175 i minuter Pajdeg: 25 g smör 3 dl vetemjöl 1 dl grahamsmjöl 1 dl riven Parmensanost eller annan stark ost 1 tsk salt 1 dl ljummet vatten Fyllning: 1 väl avrunnen 150 g burk svart olivtapenade 2 msk olivolja, 1 msk smör 3 finhackade vitlöksklyftor 1 stor finhackad gul lök 3 dl riven parmensanost 7 mogna tomater, tag bort ändarna 1 msk timjan Salt, peppar 1. Blanda alla ingredienser till pajdegen och klä en pajform med pajdegen. Förgrädda i 175 i 15 minuter och låt svalna något. 2. Mjukstek löken och vitlöken i smöret och oljan och bred tapenaden över pajskalet. Täck med löken och den rivna osten. Sist täcks allt med skivor eller tunna klyftor med tomater, tomatsaft och kärnor. 3. Gräddas i ugn 1 timme på Dekorera gärna med färska timjankvistar och några svarta oliver. Wallentins enkla lammgryta Jag bor på en liten gård där vi är vana att tillvarata naturens goda. När jag lagar mat ska det, naturligtvis, vara gott men också enkelt att tillaga. 4 6 portioner 1 1,5 kg lammbringa eller bog i grytbitar ¾ liter vatten 1,5 tsk salt 2 små morötter 4 gula lökar 2 purjolökar 200 g rotselleri i stora bitar 5 vitpepparkorn 3 kvistar färsk timjan 1 lagerblad 2 vitlöksklyftor, finhackade 1. Lägg köttet i kokande, saltat vatten. Skumma noga och koka sedan köttet sakta i cirka 30 minuter. 2. Lägg de skalade och sköljda rot- och grönsakerna i bitar samt kryddor och vitlök och låt allt koka ytterligare minuter tills det känns färdigkokt. 3. Smaka nu av den färdiga grytan kanske behövs mer salt eller peppar. 4. Servera grytan i heta, djupa tallrikar. Gott till är ljus dijonsenap, skalpotatis och nybakat lantbröd. Älvsborgsburgare Välkommen till ett smakstarkt möte mellan Västkusten, Grekland och world wide web. 4 portioner 300 g nötfärs, 10 % fett 2 3 tsk worcestershiresås 1 tsk salt 2 tsk smör 2 små äpplen 1 ½ dl matyoghurt 1 msk riven färsk pepparrot 4 skivor vitt eller mörkt bröd 4 tomatskivor och lite basilika Svartpeppar 1. Blanda färsen med worcestershiresås och salt. Platta ut den till 4 tunna hamburgare. 2. Stek dem i smör i en teflonpanna någon minut på varje sida. 3. Riv äpplet grovt och blanda äpple, yoghurt och pepparrot. 4. Rosta brödet. Lägg hamburgarna på brödskivorna och toppa med tomat, basilika Mal över svartpeppar. Servera med en god sallad till och njut. Minestrone Mama Lyberg Ställ fram en rejäl kastrull, detta är en soppa för många! 2 stora skalade rödlökar 2 stora skalade morötter 1 zucchini 2 vitlöksklyftor riktigt små skrubbade potatisar 4 tomater (skållade och skalade) 150 g rökt fläsk 5 msk olivolja 100 g skruvpasta 4 lagerblad 4 msk tomatpuré 6 grönsaksbuljongtärningar och 2 liter vatten 50 g färsk spenat 1 burk avrunna kidneybönor Bladpersilja och annat valfritt kryddgrönt Vitpeppar och salt Tillbehör i skålar: Pistou (se punkt 3) Riven parmesan Finhackad rödpeppar Goda oliver Ajvar Relish 1. Klyv potatisarna, skär fläsket och alla grönsaker (utom spenat och persilja) i aptitliga bitar och fräs allt i olivolja. 2. Tillsätt vatten, buljongtärningar, lagerblad, tomatpuré och pasta och låt puttra i 45 min. 3. Gör Pistoun: Mixa ca 15 basilikablad med vitlöken och olivoljan. Lägg i skål. 3. Smaka av soppan med salt och vitpeppar. 4. Tillsätt den hela spenaten, de avrunna bönorna, grovklippt bladpersilja och valfritt kryddgrönt. Servera med ett gott lantbröd och goda tillbehör. Martin och Birgittas vegetariska gryta Den här grytan har vi gjort på en bas av ekologiska och närproducerade vegetariska råvaror. Gjutjärnsgryta med lock är lämpligast för tillagningen. Lök Champinjoner Paprika Tomater Cashewnötter eller jordnötter Quornbitar (alt. quornfärs) Vegetarisk buljong, tärning eller flytande Salt (eller soja) och svartpeppar Tillbehör: Kokt potatis och några skivor gott bröd. 1. Skär grönsakerna i önskad storlek. Med större bitar blir konsistensen lite fastare. 2. Bryn löken. Lägg i och bryn champinjoner och paprika. 3. När grönsakerna lämnat ifrån sig en större del av sin vätska, lägg i quornbitarna eller färsen. 4. Stek ihop under ett par minuter under omrörning. 5. Lägg i nötterna, salta (soja) och peppra. Lägg i buljongen och koka under lock i ca 5 minuter. 6. Lägg i tomaterna och koka utan lock tills du tycker att lagom mycket vätska kokat bort och nötterna är lagom mjuka. Rätten avnjuts med fördel med väl kylt Aqua Communalis (Göteborgs kranvatten). Fiskpinnar Myrin med potatis- och palsternacksmos En perfekt rätt att laga ihop med barnen efter en hel dag i skolan eller på förskolan. Servera tillsammans på ett trevligt och tilltalande sätt med härliga färger och smaker. Fiskpinnar: Valfri fisk, mjöl, ägg, ströbröd, persilja, salt och peppar. Mos: Potatis, palsternacka, ägg, mjölk, smör, persilja, salt och peppar. Sallad: Mangold, tomat, gurka, röd paprika, morot. Tillbehör: Skirat smör och citron. 1. Koka potatis och lägg efter ca 10 minuter i palsternacka. 2. Skär fisken i bitar. Förbered tre tallrikar: den första med mjöl, den andra med vispat ägg och den tredje med ströbröd, salt, peppar och finhackad persilja. Rulla bitarna först i mjöl, sedan i ägg och sist i ströbrödsblandningen. 3. Gör sallad, skär ingredienserna och blanda i en skål. 4. Häll av vattnet, mosa potatis och palsternacka, tillsätt en klick smör och en äggula. Blanda ihop. Tillsätt mjölk tills konsistensen känns lagom. Salta och peppra efter smak och häll i finhackad persilja. Blanda. 5. Stek fiskpinnarna. 6. Servera fiskpinnar med potatis/palsternacksmos, skirat smör, citron och sallad. Röstlunds laxcarpaccio Den här förrätten tycker jag är utsökt. Och lätt att göra dessutom. 4 portioner 200 g fryst och inte helt tinad laxfilé, mittersta biten 1 msk citron, pressad 1 ½ msk olivolja ½ tsk salt ½ krm malen svartpeppar Pepparrotskräm: 1 dl crème fraiche (vanlig eller lätt) 2 msk pepparrot, finriven 1 krm salt 1 äpple 1 bit gurka 2 rädisor 1 skiva rågbröd Kryddkrasse eller annat kryddgrönt 1. Skär laxen i tunna skivor. Så tunna du kan. 2. Blanda citronsaft, olja, salt och peppar till en dressing. 3. Rör ihop crème fraiche, pepparrot och salt. Ställ kallt. 4. Skär äpple och gurka i små tärningar, skiva rädisorna tunt. 5. Tärna brödet fint och rosta det i en torr, varm panna. 6. Lägg laxen på ett fat och häll över dressingen. 7. Dekorera med äpple, gurka och rädisor. Ringla över pepparrotskräm, strö över krassen och brödtärningarna. Toppa med lite riven pepparrot och valfritt kryddgrönt

23 Dellenborgs djungelgryta En maträtt ska vara lockande, nyttig och välsmakande. Här en favorit för både barn och vuxna. 4 portioner Ca 500 g kyckling i filéer ½ tsk salt Olja eller smör 1 krm svartpeppar 1 tsk curry 4 dl matlagningsgrädde 1 ½ msk koncentrerad kycklingfond Tillbehör: Ris samt banan och morötter i skivor, chutney och färsk timjan. Skär kycklingen i strimlor och bryn i en stekpanna. Krydda med salt och peppar. Rör i curry, fond och grädde. Låt koka 3 4 minuter. Servera med ris, banan och morötter i skivor, chutney och lite färsk timjan på toppen. Glöm inte chutneyn! Wallin-Valinders västerbottenostpaj Starka och lena smaker. Gott! Blanda 100 g smör, 3 dl vetemjöl och 1 msk vatten till pajdegen. Bred ut i en form och in i kylen en stund. Ta ut formen och förgrädda den ca 15 minuter. Lägg sedan 3 hg riven västerbottenost i botten och strö 1 tsk muskotnöt över. Vispa samman 3 dl mjölk och 3 ägg och häll sedan över stanningen och kör in i ugnen ca 30 minuter på 200. Servera med löjrom och lite kryddgrönt. Saffranssemla von Barth med lingongrädde och mandel Tröttnat på vanliga semlor? Då är detta något för dig. Visste du att saffranskryddade semlor förekom redan för ett par hundra år sedan? 12 medelstora semlor 75 g smör 2 dl mjölk 25 g jäst ½ g saffran (1 pkt) 1 dl strösocker Drygt 1 dl kesella (vanlig eller lätt) 1 ägg ½ tsk salt 8 dl vetemjöl eller vetemjöl special Ägg att pensla på Lingongrädden: 3½ dl vispgrädde 1½ dl rårörda lingon eller lingonsylt Smält smöret, tillsätt mjölken och ljumma litegranna. Ta fram en degbunke och smula ner jästen, häll över degspadet och rör tills jästen löst upp sig. Stöt saffran med delar av sockret i en mortel. Rör sen ner i degspadet. Tillsätt kesella, ägg, resten av sockret, mjöl och saltet. Arbeta degen ca 10 min för hand eller 5 min i degblandare. Jäs degen i 40 min under en duk. Sätt på ugnen på 200. Dela degen i 12 bitar. Rulla runda bullar och lägg jämt fördelade på en plåt klädd med bakplåtspapper. Låt degen jäsa övertäckt på varm plats, ca 30 min. Pensla bullarna med uppvispat ägg och grädda en plåt i taget i mitten av ugnen tills de blivit gyllenbruna, ca min. Låt svalna. Skär ett litet lock av varje bulle, riv mandelmassan grovt på rivjärn. Gröp ur en del av inkråmet i varje bulle. Fördela sen smeten i de urgröpta bullarna. Vispa grädden, blanda ner lingonen och spritsa eller klicka lingongrädden på varje bulle. Stansa ut formar ur locken med pepparkaksmått, lägg stjärnorna på grädden och pudra med florsocker. Hela proceduren tar ca 2 ½ timme, så ät semlorna långsamt, blunda och njut. Chokladkaka Öhman-Vahul En lika enkel som delikat chokladkaka. 190 i 40 minuter 2 ägg 3 dl socker 2½ dl mjöl 2 tsk bakpulver 1 msk vaniljsocker 3 msk kakao 150 gr smör eller margarin 1½ dl varmt vatten Sätt på ugnen. Smält smöret och låt svalna. Rör ihop alla torra ingredienser. Vispa ihop äggen med en gaffel. Blanda sen ner och ihop: 1. De torra ingredienserna. 2. Smöret. 3. Äggen. 4. Det heta vattnet i små mängder. Smörj och bröa en sockerkaksform. Grädda kakan i ugn i 40 minuter. Dekorera med florsocker. Rostade rotfrukter à la Christina Vackra rostade närodlade rotfrukter som får grilla sig mjuka, krispiga och gyllene i ugn. Grunden: Blandade närproducerade rotfrukter Gärna paprikor, i olika färger Ugnssäker form Oliv- eller rapsolja Salt; fint eller fling Nymald svartpeppar Timjan eller annat kryddgrönt Ev. vitlök 1. Sätt ugnen på , den lägre temperaturen ger bättre resultat, medan den högre tar kortare tid. 2. Skala och dela rotfrukterna i jämnstora bitar. 3. Ringla olja i botten på formen, lägg i rotsakerna huller om buller, används rödbetor lägg dem lite vid sidan så att de inte färgar av sig på andra rotisar. 4. Ringla olja över rotfrukterna, salta, peppra, strö över timjan och ev pressad vitlök. 5. Placera formen i mitten av ugnen, minuter. Rotfrukterna ska vara mjuka när man sticker i dem och ha fått lite färg. Servera till kötträtter eller som ensamrätt med bröd och turkisk yoghurt. Kan med fördel även blandas med kokt couscous. Trevlig måltid! Nilsson-Merkels gratinerade getost med pinjenötter och lavendelhonung Delikata smaker tillsammans, vilken kväll som helst. Per person: 1 skiva getost 1 skiva danskt rågbröd/pumpernickel En näve eller två med ruccolasallad Lavendelhonung Pinjenötter 1. Lägg 1 cm tjock getostskiva på danskt rågbröd/pumpernickel. 2. Gratinera i ugn till osten fräser och fått lite färg. 3. Lägg under tiden sköljd ruccolasallad på ett stort portionsfat. 4. Lägg på ost/brödskivan. 5. Ringla lavendelhonung över och strö sedan på rostade pinjenötter. Servera och njut! Jönssons italienska sparrisrullar med tagliatelle Hemma hos oss gillar vi att laga mat. Gärna och ofta med italiensk anknytning. Färsk sparris Parmaskinka Parmesan Tomater Olivolja Tillbehör: Tagliatelle 1. Häll olivolja i en ugnsfast form. 2. Skiva tomater och täck botten. 3. Rulla in två sparrisar per parmaskinka och lägg ovanpå tomaterna. 4. Ca 30 minuter i ugnen på Koka tagliatellen och lägg upp. 6. Hyvla parmesan ovanpå. Servera de varma rullarna med tagliatellen och njut! Jahnckes snabba thaigryta En vacker, enkel och smakrik gryta för 4 personer. 4 bitar laxfilé 3 palsternackor 1 gul lök 2 vitlöksklyftor 2 citrongrässtjälkar 1 msk curry 2 dl vitt vin 1 msk koncentrerad fiskfond och 2 dl vatten 1 burk kokosmjölk 1 msk majsstärkelse Smör, salt och malen svartpeppar En halv kruka koriander till garnering Tillbehör: Räkor, pumpa- och kokosströssel samt basmatiris eller couscous 1. Salta fisken på båda sidor, låt ligga i kylen och rimma tills den ska ner i grytan. 2. Skala och skär palsternackan i 2 cm stora bitar, skala och finhacka lök och vitlök, banka sista delen av citrongräset med knivskaftet och hacka fint. 3. Fräs ihop i smör i en stor kastrull. Tillsätt vin, fond och vatten och kokosmjölk. Låt småkoka utan lock i ca 15 minuter tills palsternackan är mjuk. 4. Red av grytan med majsstärkelse utrörd i en halv dl kallt vatten. Smaka av med 1 msk curry och en halv tsk salt och 2 krm malen svartpeppar. 5. Lägg fiskbitarna i grytan och låt sjuda 5 7 minuter. Garnera med koriander och pumpaoch kokosströssel. Tillsätt gärna lite räkor och servera med basmatiris eller couscous

24 IT inga konstigheter. Barn och ungdomar idag har aldrig upplevt en tid utan Internet. Det är ett naturligt verktyg för att bygga relationer, hitta information och få saker gjorda. Tillvarata barnens motivation. Utifrån barnens och elevernas förmågor, behov och förväntningar vill vi erbjuda en attraktiv förskoletid och skolgång, med verktyg för framtiden. En i världen. Teknikutvecklingen förändrar sociala beteenden i vårt samhälle. Från förskolan och upp till nionde klass får våra barn och elever möjlighet att lära, växa och samverka med andra.

Tisdag! Kycklingwok med chili, ingefära, soltorkade tomater och cashewnötter (2 portioner) 250g kycklingfilé 1 morot

Tisdag! Kycklingwok med chili, ingefära, soltorkade tomater och cashewnötter (2 portioner) 250g kycklingfilé 1 morot En veckas förslagsmeny! För dig som vill gå ner i vikt; Ta bort: bröd, pasta och gryn. För dig som vill behålla vikten; Lägg till: bröd, pasta och gryn. MIDDAG Måndag! Köttbullar med gräddsås och quinoasallad

Läs mer

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept 1 7 goda matlåderecept Här är Sara Begners matlådor för under 20 kr per portion. CHILI CON CARNE ca 400 g nötfärs 2 msk smör eller margarin 2 gula lökar, skalade, finhackade 2 vitlöksklyftor, skalade,

Läs mer

Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter

Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter Norrländsk veckomeny - Måndag Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter 4 port (tillagningstid ca 50-60 min) Ugnsbakade rotfrukter 2 morötter 4 potatisar 1 palsternacka

Läs mer

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK 1 portion 100 g kycklingfilé i långa strimlor 1 tsk majsolja 1 liten lök, finhackad 1/2 finhackad röd paprika 1-2 ansjovisfiléer, 30 g 1/2 dl kycklingbuljong salt och peppar

Läs mer

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker MENY Tomatdrink Röd coleslaw Tzatziki Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås Ugnsrostade grönsaker Äppelkaka Cheesecake m. karamelliserade körsbärstomater

Läs mer

Recept på Matskolan i Ingå juni 2012

Recept på Matskolan i Ingå juni 2012 Recept på Matskolan i Ingå juni 2012 Innehåll Scones... 2 Grahamssemlor... 3 Potatismos... 4 Fisk i tomatsås... 5 Tomatsås... 5 Snabb strimmelkyckling... 6 Köttbullar... 7 Rabarberdryck... 8 Smoothie (ca

Läs mer

7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år

7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år Centrala Barnhälsovården Södra Bohuslän & Göteborg mars 2011 7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år Recepten är beräknade för familjen med 2 barn i åldrarna 1-6 år (familjens mat från cirka

Läs mer

En Lättare Vecka v.19

En Lättare Vecka v.19 v.19 MÅNDAG Ost & tomatgratinerad falukorv med stuvade makaroner TISDAG Fiskbiff med mos och kall sås ONSDAG Ritas köttfärssås TORSDAG Laxsoppa med en touch of thai FREDAG Vegetarisk wok LÖRDAG Klassiska

Läs mer

12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till

12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till 12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till Grönsaker perfekta till fisk är en härlig blandning gjord på grillad aubergine, svarta bönor, sugar snap peas och tomater. FISK I FOLIE 1 portion

Läs mer

8 recept för alla matglada magar. Fritt från gluten, mjölk & laktos!

8 recept för alla matglada magar. Fritt från gluten, mjölk & laktos! 8 recept för alla matglada magar Fritt från gluten, mjölk & laktos! Är du känslig mot laktos, mjölk eller gluten? Inga problem. Du kan laga nästan vad du vill det gäller bara att hitta rätt produkter.

Läs mer

Kallt och gott på buffén. (5 recept).

Kallt och gott på buffén. (5 recept). 1 Kallt och gott på buffén. (5 recept). Sill, sikröra och lax i alla former går bra att förbereda till festen. Matjes i glas Ingredienser 8 personer 2 burk hela matjesfiléer, (200 g) 8 st potatisar, kokta

Läs mer

Mmm...va gott! Den vegetariska recepthandboken

Mmm...va gott! Den vegetariska recepthandboken Den vegetariska recepthandboken Här får du ett brett urval av smarriga rätter som inte inkluderar kött eller fisk Morotssallad med päronvinäger och mynta 4 st morot 3 msk päronvinäger 1 tsk mynta 1 msk

Läs mer

Sremska med avokadoröra. vecka 13

Sremska med avokadoröra. vecka 13 Sremska med avokadoröra och salsa vecka 13 familj Sremska med avokadoröra och salsa cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2632 kj/629 kcal. Protein 18,4 g. Fett 34,4 g. Kolhydrater 59,7 g. Ingredienser:

Läs mer

Fruktsallad. Ingredienser: 1 äpple. 10 vindruvor. 1 banan. ½ apelsin. ½ dl krossad ananas. Gör så här: 1. Skölj och skär äpplet i tärningar.

Fruktsallad. Ingredienser: 1 äpple. 10 vindruvor. 1 banan. ½ apelsin. ½ dl krossad ananas. Gör så här: 1. Skölj och skär äpplet i tärningar. Fruktsallad 1 äpple 10 vindruvor 1 banan ½ apelsin ½ dl krossad ananas 1. Skölj och skär äpplet i tärningar. 2. Skölj och dela druvorna, ta bort kärnorna. 3. Skala bananen och apelsinen, skär dem i skivor.

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 32. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 32. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 32. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 32. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v Recept Potatis/ris/pasta kg potatis, Grönsaker rödlök gul lök vitlök paprika blomkål chilipeppar citron kruka dill knippe rädisor ask babyspenat kg morötter,,,, Hej! Välkomna till

Läs mer

Ingredienser v.28. Recept. Veckans meny: Bra att ha hemma v.28. Köp gärna med fler matvaror! Hej!

Ingredienser v.28. Recept. Veckans meny: Bra att ha hemma v.28. Köp gärna med fler matvaror! Hej! v.28 Recept Kött/fisk Ca 600 gram kycklingfilé Ca 500 gram nötfärs Ca 550 gram falukorv Ca 500 gram laxfilé Ca 800 gram fläskkotlett 1 2 3 5 Potatis/ris/pasta mm 2 kg fast potatis 1 pkt pasta 1 pkt ris

Läs mer

Hjort Hencca Vilén & Sten Petrell Lönkan, 13.2.2013

Hjort Hencca Vilén & Sten Petrell Lönkan, 13.2.2013 Hjort Hencca Vilén & Sten Petrell Lönkan, 13.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hjortgryta med hasselnötter... 3 Hjortrulader med lingongräddsås... 4 Fyllda färsbiffar med dragonpepparsås... 6 Viltjärpar med

Läs mer

5 nyttiga och enkla recept i höstmörkret

5 nyttiga och enkla recept i höstmörkret 5 nyttiga och enkla recept i höstmörkret Ugnsbakad lax med råris och pestosås 4 portioner, ca 30 min, 684 kcal Laxfilé 600 g Råris 4 portioner Rödlök 1 st Babyspenat 80 g Citron ½ st Grönsaksbuljongtärning

Läs mer

Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé

Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé Foto: Arne Adler 8 portioner 1 kg nötinnanlår 2 vitlöksklyftor,

Läs mer

Meny och receptbok - Vilda på Karups Nygård

Meny och receptbok - Vilda på Karups Nygård Meny och receptbok - Vilda på Karups Nygård MENY Söndag 3 augusti. Lunch: Mackor, tonfisk, skinkröra, makrill, ägg. Middag: Pyttipanna med stekt ägg och rödbetor. Måndag 4 augusti. Lunch: Korv Stroganoff

Läs mer

Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad

Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad 4 port coscous 600 g blandfärs 0,5 röd lök 0,25 vitlök 1 tsk salt 0,5 tsk sambal oelek 0,5 tsk mald spiskummin 2msk mjölk Sås: 3 dl gräddfil 2 msk chilisås

Läs mer

Tio tips för färskpotatisen

Tio tips för färskpotatisen 1 Tio tips för färskpotatisen Färskpotatis är inte bara god som nykokt i klassisk potatissallad. Vad sägs om att rosta den eller baka in den i focaccia? Potatisfocaccia Ingredienser 20 personer 25 g jäst

Läs mer

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter.

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter. Här kan du testa att göra maträtter som är vanliga i Egypten. Kanske vill du använda menyn på ett kalas med egyptiskt tema eller bara prova på hur deras favoriter smakade. Fråga en vuxen om hjälp och börja

Läs mer

Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne

Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne SVÅRIGHETSGRAD: Lättlagat TILLAGNINGSTID: Under 15 min PORTIONER: 10 st knäckebröd 1 tsk crème fraiche per bit en klick löjrom per bit (beräkna ca 100 g för

Läs mer

Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan.

Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan. 1 Fem smala soppor Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan. 5 Recept Foto: Lars Paulsson Nudelsoppa med kycklingwok Wok 1 st kycklingfilé 0,5 st purjolök, liten strimlad 1 st paprika, strimlad

Läs mer

Matlag ETT. 24 februari 2011 hos Monica Berglund

Matlag ETT. 24 februari 2011 hos Monica Berglund Matlag ETT 24 februari 2011 hos Monica Berglund Jordgubbsbruchetta Toppad Laxcarpaccio med Sparris & Hollandaise Flamerad Oxfile med Calvadossås & Svamp och Ostsallad Chokladmousse med Chilikokta Aprikoser

Läs mer

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se Gott med BÖNOR BÖNOR & LINSER Bönor och linser är lätta att använda och passar bra i både kalla och varma rätter. Snabbt kan du göra en härlig bönsallad, en het salsa eller piffa upp grytan lite extra

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 17. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 17. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 17. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 17. Köp gärna med fler matvaror! 3 dagar Ingredienser v 7 Recept Kött/fisk 500 gram nötfärs Ca 650 gram kycklingfilé Ca 800 gram torskrygg 3 Hej! Den här veckan hittar du en spännande rätt med raw currysås och grönsakspasta på menyn.

Läs mer

Vecka 47,4 port. Monikas 3-dagarskasse! Recept. Ingredienser. Bra att ha hemma! 1 2,3 1 1 1,3 2 2 1

Vecka 47,4 port. Monikas 3-dagarskasse! Recept. Ingredienser. Bra att ha hemma! 1 2,3 1 1 1,3 2 2 1 Vecka 47,4 port Monikas -dagarskasse! Varmt välkomna till en riktigt god, lättlagad och spännande vecka! Här finns vardagsfavoriter som kyckling, färsbiffar och fisk fast på lite annorlunda vis. De baconlindade

Läs mer

Ingredienser v.42. Recept. Hej! Bra att ha hemma v.42. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Ingredienser v.42. Recept. Hej! Bra att ha hemma v.42. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! v.4 Recept Kött/fisk 600 gram laxfilé 600 gram kycklingfilé 400 gram älgfärs 1 pkt bacon 1 3 Potatis/ris/pasta kg potatis 1,3,4 Grönsaker 1 rödlök gula lökar 1 vitlök 1 purjolök 40 gram morötter 1 rotselleri

Läs mer

Nyttig mat på 20 minuter

Nyttig mat på 20 minuter Nyttig mat på 20 minuter I en tid där vi har allt mer att göra och vi stressar mellan jobb och aktiviteter blir lusten att göra mat ofta mindre och matvanorna sämre. Genom planering och bra recept kan

Läs mer

Peters magiska rödspätta. Vecka 45

Peters magiska rödspätta. Vecka 45 Peters magiska rödspätta A Vecka 45 Peters magiska rödspätta Anki från Uppsala, som bidragit med detta recept, säger sig inte vara helt förtjust i fisk, men älskar att äta rödspätta som hennes Peter lagar!

Läs mer

Koka upp citronsaft, salt och socker, reducera till hälften. Rör ner citronskal och olja, mixa slät med stavmixer.

Koka upp citronsaft, salt och socker, reducera till hälften. Rör ner citronskal och olja, mixa slät med stavmixer. Viktor Westerlind, Årets Kock 2009 Tävlingsuppgift 2: Naturlighet möter teknik, 4 portioner Havsvattenrimmad mjölkbakad sejrygg med citronette, knaperstekt slag och krispigt skinn. Mörkokt fänkålshjärta

Läs mer

Barnens bästa festkyckling ( 6 recept ).

Barnens bästa festkyckling ( 6 recept ). 1 Barnens bästa festkyckling ( 6 recept ). Barnsligt goda och lättlagade rätter som passar hela familjen. Foto: Ulrika Pousette Kycklingburgare med chilimajonnäs Ingredienser 4 personer 6 st skivor bacon

Läs mer

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24 Spätta med rödlöksgremolata vecka 24 inspiration Spätta med rödlöksgremolata Ett utsökt fiskrecept där rödlöksgremolata serveras som tillbehör. Den fräscha gremolatan får smak av persilja, citron och lök

Läs mer

RECEPTBILAGA FOODNEWS 1 2010. 10 läckra kycklingrecept

RECEPTBILAGA FOODNEWS 1 2010. 10 läckra kycklingrecept RECEPTBILAGA FOODNEWS 1 2010 10 läckra kycklingrecept Grillade kycklingfileér med pestosallad Vänd filéerna i en blandning av citronsaft och olivolja. Krydda med salt och peppar. Stek filéerna tills de

Läs mer

Slutet gott, allting gott!

Slutet gott, allting gott! Slutet gott, allting gott! Vi har väl alla varit med om månader när bankomaten hånskrattar sitt Uttag medges ej och vi letar förtvivlat efter bortglömda mynt i burkar och fickor därhemma. Det är då vi

Läs mer

5 dagar. Ingredienser v 18. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 18. Köp gärna med fler matvaror!

5 dagar. Ingredienser v 18. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 18. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 8 Recept Kött/fisk Ca 600 gram kycklingfilé Ca 600 gram laxfilé Ca 00 gram lammfärs/nötfärs pkt bacon 4 Potatis/ris/pasta pkt pasta 900 gram potatis Ca 00 gram sötpotatis Hej! Välkomna till en

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 10. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 10. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 10. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 10. Köp gärna med fler matvaror! 3 dagar v 0 Recept Kött/fisk 500 gram hönsfärs Ca 600 gram laxfilé Potatis/ris/pasta kg potatis,3 Grönsaker 3 gula lökar vitlök 50 gram ingefära chilipeppar 3 apelsiner granatäpple kg morötter kruka koriander,3,3,3

Läs mer

Gastronomiska sällskapet Marmiterna i Helsingborg Måndagen den 3:e mars 2014. MENY. Halstrade pilgrimsmusslor med krondillsdressing

Gastronomiska sällskapet Marmiterna i Helsingborg Måndagen den 3:e mars 2014. MENY. Halstrade pilgrimsmusslor med krondillsdressing Gastronomiska sällskapet Marmiterna i Helsingborg Måndagen den 3:e mars 2014. MENY Halstrade pilgrimsmusslor med krondillsdressing Ört- och vitlöksbakad lammrygg med krämig getostlasagne Cheescake 2000

Läs mer

KOKBOKEN Kniv och Gaffel Recept inlämnade av elever på Bosvedjeskolan

KOKBOKEN Kniv och Gaffel Recept inlämnade av elever på Bosvedjeskolan KOKBOKEN Kniv och Gaffel Recept inlämnade av elever på Bosvedjeskolan BRA mat till bra BARN Här kommer kokboken som vi har jobbat med under några terminer. Tack till alla barn som har lämnat in recept

Läs mer

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor!

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Vecka 4,4 port Monikas dagarskasse! Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Här finns både välkända och klassiska goda smaker samt mindre kända smaker i nytänkande rätt. Min personliga favorit

Läs mer

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v.4 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 600 gram kassler Potatis/ris/pasta mm kg färskpotatis förp couscous Grönsaker kruka basilika kruka persilja sötpotatisar 450 gram morötter 500 gram

Läs mer

Kronfågel är bra mat från Lantmännen. Sommar med kyckling! Läckra och lätta kycklingrecept.

Kronfågel är bra mat från Lantmännen. Sommar med kyckling! Läckra och lätta kycklingrecept. Kronfågel är bra mat från Lantmännen Sommar med kyckling! Läckra och lätta kycklingrecept. Äntligen grilltider! För en matigare sallad blanda i cous-cous, jätte cous-cous, bovete eller ris. Helt efter

Läs mer

Vegetariskt varje dag! 8 smarta vegorätter

Vegetariskt varje dag! 8 smarta vegorätter MEJERI&MAT INSPIRATION FRÅN OSS SOM ÄLSKAR VEGO NR. 3 Inspiration från SKÅNEMEJERIER STORHUSHÅLL Vegetariskt varje dag! 8 smarta vegorätter Vego varje dag? Idag är det självklart att ha ett vegetariskt

Läs mer

me&eat vinnarbidragen i me&i:s recepttävling april 2008 en samling goda, enkla och snabblagade recept för småbarnsfamiljer www.meandi.

me&eat vinnarbidragen i me&i:s recepttävling april 2008 en samling goda, enkla och snabblagade recept för småbarnsfamiljer www.meandi. me&eat vinnarbidragen i me&i:s recepttävling april 2008 en samling goda, enkla och snabblagade recept för småbarnsfamiljer www.meandi.se världens bästa köttfärs Garanterat en hit bland barnen! receptet

Läs mer

Favoritmåltider för hela familjen Enkla och mättande recept som passar alla dagar i veckan

Favoritmåltider för hela familjen Enkla och mättande recept som passar alla dagar i veckan Favoritmåltider för hela familjen Enkla och mättande recept som passar alla dagar i veckan Hamburgare med stekta grönsaker 500 g nötfärs max 10% 1 krm svartpeppar 1 st paprika 300 g squash (zucchini, courgette)

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 4 Recept Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 00 gram räkor Ca 700 gram tvådelad kycklingfilé Potatis/ris/pasta mm pkt glasnudlar Hej! Välkomna till en ny vecka fylld av spännande smaker från världens

Läs mer

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm RÖDING REGNBÅGE umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm Varsågod! Umlax vill tillsammans med kocken Markus Löfgren ge dig en god och enkel anledning att tillaga och

Läs mer

En riktigt smakrik vinter

En riktigt smakrik vinter En riktigt smakrik vinter Vinterkvällsmat Har du provat allerums senaste? Allerum Whisky Kraftfull karaktär och distinkt smak med tydlig ton av ekfatslagrad Mackmyra Whisky....... Allerum Skotsk cheddar

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 7. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 7. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 7. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 7. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v 7 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 600 gram fläskkotlett Ca 700 gram tvådelad kycklingfilé Potatis/ris/pasta kg potatis Hej! Stekta lax med het majs- och zucchinisallad får

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 38. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 38. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 38. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 38. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 8 Recept Potatis/ris/pasta 2 sötpotatisar Hej! Välkomna till en ny vecka med vår vegetariska matkasse. Vi har en spännande meny framför oss med många härliga smaker och färgstarka rätter. Inledningsvis

Läs mer

Matinspiration & Recept från Coop. Lätta recept! laga dina middagsfavoriter på nytt och varierat vis!

Matinspiration & Recept från Coop. Lätta recept! laga dina middagsfavoriter på nytt och varierat vis! Matinspiration & Recept från Coop Lätta recept! laga dina middagsfavoriter på nytt och varierat vis! Innehåll 4 lasagne Klassisk bolognese Kallrökt lax, grillad paprika, zucchini och feta. Kantareller,

Läs mer

Nyponsoppa med vaniljparfait & mandelnougatin

Nyponsoppa med vaniljparfait & mandelnougatin 1 Förrätt, fyra snittar: * Ostboll * Laxtartar med citron & vanilj * Ankleversnittar med äppelkompott * Rödlökscheesecake med löjrom Varmrätt: Helstekt fläskfilé med balsamicosås, potatiskaka, skogssvamp

Läs mer

Krämig pasta med halloumi och tomat. vecka 22

Krämig pasta med halloumi och tomat. vecka 22 Krämig pasta med halloumi och tomat vecka 22 familj Krämig pasta med halloumi och tomat cirka 20 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 3091 kj/740 kcal. Protein 29,5 g. Fett 43,6 g. Kolhydrater 55,0 g.

Läs mer

5 dagar. Ingredienser v 41. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 41. Köp gärna med fler matvaror!

5 dagar. Ingredienser v 41. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 41. Köp gärna med fler matvaror! 5 dagar v 1 Recept Kött/fisk Ca 600 gram torskfilé Ca 500 gram nötfärs 1 falukorv 700 gram tunnskivad kycklingfilé 1 2 5 Potatis/ris/pasta 900 gram potatis 1 Hej! Vi inleder denna oktobervecka med vår

Läs mer

Tio recept från Ekomatsedeln

Tio recept från Ekomatsedeln Tio recept från Ekomatsedeln Innehållsförteckning Potatissoppa med röda linser och dessert...3 Kikärtor med spenat och fetaost...4 Pannkakor med keso och kikärtsallad...5 Röd fisk med pasta...6 Skinkgryta

Läs mer

Välkommen till... Vecka 35. oss på Facebook. Basvaror. Meny. Innehåll. Viktig information. Om du inte tål laktos...

Välkommen till... Vecka 35. oss på Facebook. Basvaror. Meny. Innehåll. Viktig information. Om du inte tål laktos... Välkommen till... Vecka 35 5-DAGARSKASSEN Pål Björdin är diplomerad kostrådgivare och arbetar som butikskock. Hejsan! Nu har skolorna börjat och snart drar alla aktiviteter igång och det är vardag igen.

Läs mer

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v. Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 800 gram fläskkarré Ca 000 gram kycklingben Recept Potatis/ris/pasta mm kg fast potatis, Grönsaker gul lök vitlök 500 gram morötter 500 gram palsternackor

Läs mer

Hjortfärsbiffar. Rödvinssås. 4 port

Hjortfärsbiffar. Rödvinssås. 4 port Med hjort på menyn Hjortfärsbiffar 4 port 600g hjortfärs 100g smör 2 msk matolja 1 msk dijonsenap 2 äggulor 3 kokta potatisar utan skal 1 gul lök 1 dl grädde 2 cl cognac Skala och finhacka löken. Fräs

Läs mer

Laga mat med Mille: Muffins med vit choklad och majs. Så här gör du: Du behöver: (ca. 9-10 muffins)

Laga mat med Mille: Muffins med vit choklad och majs. Så här gör du: Du behöver: (ca. 9-10 muffins) Muffins med vit choklad och majs (ca. 9-10 muffins) 75 g smör 75 g socker 2 ägg 1 dl yoghurt, t.ex. grekisk Rivet skal från 1 obesprutad apelsin 180 g vetemjöl 1½ tsk bakpulver 50 g hackad vit choklad

Läs mer

Pasta mozzarella med bresaola. vecka 46

Pasta mozzarella med bresaola. vecka 46 Pasta mozzarella med bresaola vecka 46 inspiration Pasta mozzarella med bresaola Bönor steks ihop med vitlök där sedan citronsaft, färsk basilika, soltorkade tomater och riven mozzarella blandas till en

Läs mer

Gotländsk vårmeny för offentliga kök

Gotländsk vårmeny för offentliga kök Lammsoppa från Gotland Lammbringa eller lammbog 3,75 kg 7,5 kg 22,5 kg vitpeppar hel 1,5-2 tsk 0,25 dl 0,75 dl Potatis 3 kg 6 kg 18 kg Purjolök 450 g 0,9 kg 2,7 kg Morot 750 g 1,5 kg 4,5 kg Gul lök 0,6

Läs mer

Extra fine. of recipes

Extra fine. of recipes Extra fine selection of recipes Extra Fine SELECTION OF SPICES MAKES FOOD EXTRAORDINARY Santa Maria Extra Fine Selection of Spices är kryddor utvalda för sin exceptionella, distinkta karaktär och höga

Läs mer

Krämig örtkycklingsallad

Krämig örtkycklingsallad SALLADS- RECEPT Innehåll Krämig örtkycklingsallad... 3 Varm GER-sallad, 100 portioner... 4 Hjordknölssallad 100 portioner... 5 Matig pasta med kyckling, från Barbro och Kerstin på Helenaskolan... 6 Pastasallad

Läs mer

MELLANMÅL Frukt och grönsaker 1 valfri frukt/grönsak med ProPoints värde 0... FRUKOST. Frukost Mellanmål Lunch Middag

MELLANMÅL Frukt och grönsaker 1 valfri frukt/grönsak med ProPoints värde 0... FRUKOST. Frukost Mellanmål Lunch Middag Veckomatsedel Frukost Mellanmål Lunch Middag FRUKOST Yoghurtfrukost 2 dl naturell lättyoghurt ¾ dl müsli utan frukt och nötter (naturell) 1 banan 1 skiva, 35 g rågbröd, grovt med hela korn 1 tsk lättmargarin

Läs mer

Ingredienser v.27. Recept. Hej! Bra att ha hemma v.27. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Ingredienser v.27. Recept. Hej! Bra att ha hemma v.27. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! v.27 Recept Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 800 gram torskfilé 1 fläskytterfilé, ca 600 gram Ca 700 gram Bjärekycklingfilé 1 2 3 5 Potatis/ris/pasta mm 2 kg färskpotatis 1,2,3 Grönsaker 1 kg morötter

Läs mer

Ingredienser v. 2. Recept. Hej! Bra att ha hemma v.2. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Ingredienser v. 2. Recept. Hej! Bra att ha hemma v.2. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! v. Recept Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 600 gram laxfilé Potatis/ris/pasta mm pkt pasta pkt hirs, Grönsaker rödlök gul lök vitlök citron sötpotatisar kruka basilika kruka dill salladshuvud gurka tomat

Läs mer

Grillspett av struts. 4 personer

Grillspett av struts. 4 personer Grillspett av struts 500 600 g wokbitar av biff/filé 1 pkt bacon 8 st små tomater 12 st hela champinjoner ev gul lök 1 banan ev 1 paket strutskorv Grillolja: 4 msk matolja 1 krm svart- eller citronpeppar

Läs mer

Recept. Ingredienser v.12. Veckans meny: Bra att ha hemma v.12. Köp gärna med fler matvaror! Hej!

Recept. Ingredienser v.12. Veckans meny: Bra att ha hemma v.12. Köp gärna med fler matvaror! Hej! v.1 Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé 500 gram nötfärs 1 falukorv pkt bacon Ca 700 gram kycklinginnerfilé Recept 1 3 4 5 Potatis/ris/pasta mm 1 kg potatis 500 gram pasta 1 pkt ris,4 1 3,5 Hej! Välkomna till

Läs mer

Pasta arrabbiata. vecka 5

Pasta arrabbiata. vecka 5 Pasta arrabbiata vecka 5 inspiration Pasta arrabbiata Arrabbiatan i denna rätt är en riktig smakhöjare. Tillsammans med lök och persilja förhöjs aromerna ytterligare. Mozzarellan och de krispiga pumpafröna

Läs mer

Härliga helger och festligare vardag!

Härliga helger och festligare vardag! Middagstips Härliga helger och festligare vardag! Det ska vara lätt att laga god mat oavsett vilken dag i veckan det är. Prova vår nyhet Pulled Chicken Taco Style en blivande klassiker till fredagsmyset.

Läs mer

Recept. Ingredienser v.17. Hej! Bra att ha hemma v.17. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.17. Hej! Bra att ha hemma v.17. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! v.17 Kött/fisk Ca 00 gram nötfärs Ca 700 gram kycklinginnerfilé Ca 800 gram torskfilé Ca 00-600 gram chorizokorv Recept 1 2 4 Potatis/ris/pasta mm 2 kg potatis 1,2,4 Hej! Förra veckan hade vi glädjen att

Läs mer

Vid grillen: Stjärnkocken Paul Svensson.

Vid grillen: Stjärnkocken Paul Svensson. Grilla på norska Gillar du när det är enkelt att grilla? När fisken inte fastnar på gallret, när det blir gott och alla njuter av maten och har trevligt? Då kommer du att älska att Grilla på norska Stenström

Läs mer

Stek vitlöken och kryddorna i olja. Tillsätt vatten, buljong och linser. Låt koka till linserna är mjuka, ungefär en kvart.

Stek vitlöken och kryddorna i olja. Tillsätt vatten, buljong och linser. Låt koka till linserna är mjuka, ungefär en kvart. 1 Soppor Recepten är lagom för 4-5 personer Kryddsoppa 2 dl gröna/bruna linser 1 liter vatten 2 buljongtärningar 1 msk olja 1 grön chili 2 tsk spiskummin 2 tsk koriander 2 krm kardemumma 2 krm chilipeppar

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 34. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 34. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 34. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 34. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 4 Recept Potatis/ris/pasta 900 gram potatis pkt pasta Grönsaker gul lök vitlök chilipeppar äpplen avokado 400 gram grönkål 500 gram morötter purjolök salladshuvud 50 gram cocktailtomater broccolihuvuden,,,,

Läs mer

Norska räkor. Sök bland flera inspirerande och enkla recept eller läs mer om fisk och hälsa på www.norskfisk.se

Norska räkor. Sök bland flera inspirerande och enkla recept eller läs mer om fisk och hälsa på www.norskfisk.se Norska räkor. Norsk Sjømat har en lång tradition av hållbart fiske och odling. Genom att välja fisk med norskt ursprung kan du vara säker på att du väljer fisk av högsta kvalitet. Symbolen här intill betyder

Läs mer

Pumpasoppa med kavringkrutonger och dragonkräm (ca 12 personer)

Pumpasoppa med kavringkrutonger och dragonkräm (ca 12 personer) Pumpasoppa med kavringkrutonger och dragonkräm (ca 12 personer) Olivolja 3 gula lökar 3 stjälkar blekselleri 3 vitlöksklyftor Ca 2 msk riven färsk ingefära Ca 3 dl vitt vin Ca 6 dl kyckling eller grönsaksbuljong,

Läs mer

Recept och måltidsförslag

Recept och måltidsförslag NLL Datum Gäller t.o.m. Ansvarig Reviderad 2015 01 27 2016 01 27 Anna Skogfält Dietistenheten Sunderby sjukhus Anna Skogfält EmmaMaria Wiklund Recept och måltidsförslag efter gastric bypass operation 1

Läs mer

LUGNETS FÖRSKOLA LUGNETS FÖRSKOLA

LUGNETS FÖRSKOLA LUGNETS FÖRSKOLA , LUGNETS MELLANMÅL LUGNETS MELLANMÅL Våren 2012 startade vi arbetet med att få Grön Flagg certifiering, som är utmärkelsen för skolor och förskolor som vill arbeta med hållbar utveckling. Vi siktar på

Läs mer

Mer tid för fredag. Nygrillat i butiken

Mer tid för fredag. Nygrillat i butiken Mer tid för fredag Nygrillat i butiken Smarta och festliga recept med lite fusk... Äntligen fredag igen! Skäm bort dig själv och dina vänner med härligt nygrillad kyckling och läckra tillbehör. Med lite

Läs mer

Pasta med krämig vitlökssås och kräftstjärtar. Kyckling tandoori. Falukorv caprese. Sötpotatis- och kikärtsgryta

Pasta med krämig vitlökssås och kräftstjärtar. Kyckling tandoori. Falukorv caprese. Sötpotatis- och kikärtsgryta Vecka 48 Pasta med krämig vitlökssås och kräftstjärtar Kyckling tandoori Falukorv caprese Sötpotatis- och kikärtsgryta Laktosfria kassen är för dig som känner som jag, att det är viktigt med smak, gärna

Läs mer

Meny GRLLLADE PILGRIMSMUSSLOR MED LUFTTORKAD SKINKA OCH BASILIKAOLJA ROSMARINSTEKT HALLOUMISALLAD MED APROKOSER

Meny GRLLLADE PILGRIMSMUSSLOR MED LUFTTORKAD SKINKA OCH BASILIKAOLJA ROSMARINSTEKT HALLOUMISALLAD MED APROKOSER Gourmetmiddagen den 27 januari 2007 Meny GRLLLADE PILGRIMSMUSSLOR MED LUFTTORKAD SKINKA OCH BASILIKAOLJA ROSMARINSTEKT HALLOUMISALLAD MED APROKOSER GORGONZOLAINBAKAD OXFILÉ MED PORTVINSÅS POTATISBAKELSE

Läs mer

Grillat med Per Morberg

Grillat med Per Morberg Grillat med Per Morberg Skådespelaren och kocken Per Morberg älskar att grilla. Här delar han med sig av favoritrecepten. 1 Per Morberg gillar grillat. Per Morbergs bästa grilltips: ASKGRÅ KOL Tänd grillen

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 9. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 9. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 9. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 9. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v 9 Recept Potatis/ris/pasta förp pasta förp quinoa Hej! Broccoligratäng med fejkon får inleda denna vintervecka. Fejkon är ett vegetariskt alternativ till bacon och passar prefekt i

Läs mer

FRANSKA FAVORITER. franska. favoriter

FRANSKA FAVORITER. franska. favoriter franska favoriter Inget smakar som nyskördade primörer, lite kryddgrönt och alldeles färska lantägg. Carina Brydling lagar fräscha försommarrätter med en fransk twist. Av Carina Brydling Foto Helen Pé

Läs mer

5 dagar. Recept. Ingredienser v.32. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v.32. Köp gärna med fler matvaror!

5 dagar. Recept. Ingredienser v.32. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v.32. Köp gärna med fler matvaror! 5 dagar v.32 Recept Kött/fisk Ca 800 gram koljafilé 500 gram nötfärs Ca 700 gram kycklinginnerfilé 1 pkt rökt skinka Ca 700-800 gram fläskkarré 2 1 3 5 Potatis/ris/pasta mm 2 kg potatis 1 pkt pasta 2,5

Läs mer

Sex exklusiva recept med vit fiberpasta

Sex exklusiva recept med vit fiberpasta Sex exklusiva recept med vit fiberpasta Vit pasta med fiber! Nu lanserar Kungsörnen en nyckelhålsmärkt vit fiberpasta. Ett perfekt alternativ för den som föredrar vit pasta framför fullkorn, men ändå

Läs mer

Vegetariska receptfrån Kurt Weid. var smart! servera vegetariskt

Vegetariska receptfrån Kurt Weid. var smart! servera vegetariskt Vegetariska receptfrån Kurt Weid Vegetarisk tisdagssoppa med röda linser och citrussmak Rotsaker blandade tärnade Svamp - Shiitake svamp Buljong - grönsaksbuljong på tärning Crème fraiche lätt Matlagningsgrädde

Läs mer

Fresta. Läckra recept av kycklingfilé. Vi tar ansvar för hela kedjan från jord till bord. Kronfågel är en del av Lantmännen.

Fresta. Läckra recept av kycklingfilé. Vi tar ansvar för hela kedjan från jord till bord. Kronfågel är en del av Lantmännen. Fresta med filé! Läckra recept av kycklingfilé. Vi tar ansvar för hela kedjan från jord till bord. Kronfågel är en del av Lantmännen. Champagnekyckling 4 port ca 500 g Kronfågel kycklingfiléer olja till

Läs mer

Kycklingfilé med äppleoch curryröra. vecka 22

Kycklingfilé med äppleoch curryröra. vecka 22 Kycklingfilé med äppleoch curryröra vecka 22 familj Kycklingfilé med äppleoch curryröra cirka 40 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2087 kj/501 kcal. Protein 44,3 g. Fett 13,4 g. Kolhydrater 45,9 g.

Läs mer

Vecka 37,4 port. Matnyttigt! MatHems Familjematkasse! Ingredienser. Recept

Vecka 37,4 port. Matnyttigt! MatHems Familjematkasse! Ingredienser. Recept Vecka 7, port Ingredienser Kött/fisk 00 gram nötfärs Ca 600 gram fläskkotletter 00-600 gram laxfilé 700 gram kycklinginnerfilé Potatis/ris/pasta mm Ca 600 gram sötpotatis Ca 00 gram fast potatis 1 pkt

Läs mer

Variation på lammsadel

Variation på lammsadel Variation på lammsadel Örtmarinerad lammytterfilé, lättrökt lamminnerfilé och variant på kålpudding med endive, potatis- och sparrisrulle, persiljerotspuré, samt sparrissallad med brynt smörvinägrett,

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 16. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 16. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 16. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 16. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 6 Recept Potatis/ris/pasta pkt pasta Hej! Vi inleder denna aprilvecka med en riktigt snabb pastarätt med milda goda edamamebönor, även kallat sojabönor. Edamamebönan härstammar från Östasien och

Läs mer

5 dagar. Ingredienser v 33. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 33. Köp gärna med fler matvaror!

5 dagar. Ingredienser v 33. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 33. Köp gärna med fler matvaror! dagar v Recept Kött/fisk Ca 00 gram nötfärs Ca 800 gram fläskkarré Ca 1000 gram kycklingben 1 burk tonfisk 1 2 Potatis/ris/pasta 1 kg potatis 1 pkt pasta 2, 1 Hej! Inledningsvis får vi njuta av en solklar

Läs mer

Välkommen till Trähusets mathörna.

Välkommen till Trähusets mathörna. Välkommen till Trähusets mathörna. Ni undrar säkert varför vi öppnar en mathörna på ett företag som tillverkar småhus! Förklaring följer. Trähuset har nio anställda i varierande åldrar från 26-63 år. Av

Läs mer

Vecka 45,4 port. MatHems Familjematkasse! Recept. Ingredienser

Vecka 45,4 port. MatHems Familjematkasse! Recept. Ingredienser Vecka, port Ingredienser Kött/fisk Ca 00 gram räkor Ca 00-600 gram vit fiskfilé 700 gram kycklinginnerfilé Ca 00 gram lammfärs Potatis/ris/pasta mm 2 kg fast potatis pkt couscous pkt pasta 2 2,, MatHems

Läs mer

Äkta smakupplevelser!

Äkta smakupplevelser! Äkta smakupplevelser! Receptbroschyr för kyliga vinterdagar Receptet kommer från Ann-Louise som bloggar för Kung Markatta. Ann-Louise som bloggar för Ann-Louises Kokoslinssoppa med grön curry, 4 portioner

Läs mer

spansk kikärtssoppa med chorizo

spansk kikärtssoppa med chorizo spansk kikärtssoppa med chorizo 40 ml olivolja 150g chorizo-korv, finhackad 175g lök, skalad och finhackad 5g vitlök, skalad och finhackad 50g blekselleri, finhackad 100g färsk spenat, tvättad och hackad

Läs mer

Daal-soppa på gula ärtor

Daal-soppa på gula ärtor Daal-soppa på gula ärtor 4 6 portioner 300 g gula delade ärtor 9 vitlöksklyftor, skalade 1 stor gul lök, skalad och grovt 1 bit färsk ingefära, stor som en tumme, skalad och grovt 1 tsk garam masala 1

Läs mer