Recept för framtiden. Om IT som en självklar ingrediens för Älvsborgs kommunala förskolor och skolor.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Recept för framtiden. Om IT som en självklar ingrediens för Älvsborgs kommunala förskolor och skolor."

Transkript

1 Recept för framtiden. Om IT som en självklar ingrediens för Älvsborgs kommunala förskolor och skolor.

2 Hur barnen i Älvsborg ska ligga i framkant. Varje dag. För tre år sedan tog vi ett beslut. Att Älvsborgsbarnen ska gå ut från våra skolor med hög digital kompetens. För det krävdes att vi tog fram en tydlig IT-vision som bygger på att vi vuxna lär oss, lyssnar in och ligger steget före. Idag är Älvsborgs förskolors och skolors IT-satsning i full blom. Vi arbetar med många olika digitala verktyg, vi lär av varandra, vi letar nytt och vi driver flera projekt som tydligt påvisar hur IT ger våra barn och elever näring i lärandet. Här delar några av Älvsborgs nyckelpersoner med sig av sig själva och sina tankar kring vardag och framtid för era barn. Digital kompetens ingår som en av de åtta nyckelkompetenserna för livslångt lärande inom EU. Länder runt om i världen har redan infört ämnet i skolan. I Sverige har inte det gjorts, men vi kan inte sitta och vänta. Ur K(l)okbokwebb februari

3 Lena Wallentin är månskensbonde och stadsdelschef i Älvsborg. Vi står inför den största förändringen i skolan någonsin. Lena Wallentin backar inte för hårt arbete. Hon är stadsdelschef i Älvsborg och 2007 var hon med och startade upp en 3-årig IT-satsning i hela stadsdelen. Det var en stor förändring. Vi behövde höja kunskapsnivån kring IT för all personal, byta ut verksamhetssystem och hitta nya former för IT. Här hamnade skolan och förskolan i centrum, eftersom vi såg att IT så påtagligt borde integreras i läroprocessen. Verksamhetschef Anders Andersson tog tag i frågan för den pedagogiska verksamheten. Och fördelen var att man började från grunden med att ta fram en tydlig vision. Det är så lätt att bara köpa in datorer och säga att man satsar på IT. Det gör inte vi. Här finns en tanke och en linje. Vi gör ständiga omvärldsanalyser. Vi ställer krav på pedagogerna att de ska genomgå viss utbildning, först då får de en egen arbetsdator. Vi tar fram s k Superanvändare som hjälper sina kollegor vidare. Vi är noga med att vi alla delar med oss av vad vi kan, berättar Anders Andersson. 5

4 För att öka samverkan och framåtrörelsen arrangerar stadsdelen från 2009 en årlig heldag där skolorna och förskolorna får ställa ut och presentera sina IT-projekt för varandra. Omvärldsanalytiker bjuds in och deltagarna får välja workshops i olika IT-relaterade ämnen. Lena Wallentin ser stora förändringar i framtiden: Jag tror att skolan kommer förändras mycket. Den måste det. Kunskap och lärande sitter ju inte i själva skolhuset. Vi vill ligga i framkant här i Älvsborg och erbjuda en attraktiv skola och förskola med moderna verktyg och intressanta arbetssätt. Att lyssna in omgivningen och jobba hårt mot en vision känner stadsdelschefen igen hemifrån. Hon bor på en liten gård på landet. Wallentins enkla lammgryta. Enkel mat med råvaror från trakten. Recept sidan 42. I lantbruket gäller det att både stå med fötterna på jorden och vara känslig för förändringar. Det är samma sätt i skolan och förskolan. För att nå vårt mål i Älvsborg med lustfyllt lärande behöver vi ha en tydlig plan och sen anpassa oss till vad som händer i omgivningen. Det är inte alltid lätt med teknikutvecklingen som bara fortsätter i rasande takt. Men helt nödvändigt. 7

5 Lisbeth Johansson, Anette Nilsson och Anders Andersson tillhör eldsjälarna bakom Älvsborgs IT-satsning. De har med sig varsin symbolisk sak som betyder mycket för dem i vardagen: En orkidé för intresse i växtkraft, en iphone för naturlig kontakt med medmänniskor och en kinesisk drake som står för visdom och mod att möta nya saker i livet. Vi har bestämt oss. Älvsborgsbarnen ska ligga långt över medel när det gäller IT. Vår IT-strategi började ta form för tre år sedan. Sen dess har det hänt massor. Alla pedagoger som fortbildar sig till en viss nivå får en egen arbetsdator. Vi har rektorer, pedagoger och elever som bloggar och utbyter kompetens. Med våra en-till-en-projekt erbjuder vi hela klassuppsättningar med datorer. Och så jobbar vi med film, bilder och musik. Självklart börjar allt i förskolan. Bland annat med SMART Boards vår tids interaktiva flanellograf som på ett lustfyllt sätt introducerar små barn till den nya tekniken och är ytterligare ett sätt för barn att vara kreativa. Älvsborgsburgare Vem har sagt att hamburgare måste ha ketchup? Recept sidan 42. 9

6 Berit Lyberg är chef för Fritid och Kultur i Älvsborg. Hon älskar böcker också. Det är vansinnigt roligt att jobba med ungdomar. Att ge dem verktyg som förverkligar deras drömmar. Minestrone Mama Lyberg. Varmt och gott för många personer. Recept sidan 42. Fritid var först på arenan. Vi märkte tidigt att det inte bara var bordtennis och biljard som gällde, utan datorer. För fyra år sedan byggde vi upp en mediaverkstad, där ungdomarna jobbar med inspelning och redigering av film och musik via dator. Via oss på Fritid och Kultur har ungdomarna arrangerat sina uppskattade LAN. Och KÄFTtivalen, där ungdomar, politiker och tjänstemän debatterade inför webbkameror som sände till skolans datorer så alla kunde vara med och se och göra inlägg via chatten. 11

7 Birgitta Feltwall och Martin Jägesten är rektorer på Fiskebäcksskolan. Martin triggas av böcker som står för lärande. Och Birgitta av seglingens drivkraft, frihet och glädjefyllda gemenskap. Att få medverka till att utveckla morgondagens vuxna är en gåva. Martin och Birgittas vegetariska gryta. Grytans möjligheter till variation påminner om möjligheterna vi har med IT i skolan. Vi kan använda skolans basingredienser, vi kan skaffa något nytt att krydda anrättningen med och nå oanade höjder. Kompletterar vi grytan med lämpliga tillbehör får vi extra energi och kraft. Recept sidan 43. Vi samverkar i många spännande IT-projekt på vår skola; bloggar, communities, NO-projekt, internationella mattetävlingar på nätet och en-till-enprojekt som involverar hela klassen och elevernas föräldrar. Vinster har blivit att lärandet fortsätter även på fritiden. IT och den nya tekniken ställer nya krav på oss pedagoger. Och ger oss möjlighet att forma vår drömskola; med delaktighet, glädje och trygghet i en kreativ lärandemiljö. 13

8 Det behöver inte vara tråkigt för att man ska lära. Att välja förskola och skola till sina barn är ingen lek. Allt vill man ge dem, och gärna mer därtill. Trygghet vill man ge, lust till livslångt lärande, kompisar, självkänsla, medvetenhet om omvärlden, en äkta känsla för andra och så vill man att barnet ska bli sett och respekterat med sina speciella förmågor och begränsningar. Våra förskolor och skolor i Älvsborg har lite olika inriktningar och unika styrkor. Men en sak har vi alla gemensamt. Och det är att vi arbetar för att stimulera barnets inneboende vilja att lära. IT är ett av verktygen för detta. Andra saker vi tror på är närheten, möjligheten att utvecklas utifrån ett intresse, hög undervisningskvalitet, enkelhet i skolvardagen, en självklar samverkan med föräldrarna och att varje barn får lära utifrån sina förutsättningar. Alla har en inneboende förmåga att växa och utvecklas. 15

9 Mette Myrin, passionerad skidåkare och bloggande rektor på Citrusgatans samt Norra Flundregatans förskola. Skidglasögon hjälper när det går fort. Fiskpinnar Myrin med potatis- och palsternacksmos. Gör dem från scratch, tillsammans med barnen. Också ett naturligt och nyttigt inslag i vardagen. Recept sidan 43. Små barn kan mycket mer än man tror och är nyfikna på att lära ännu mer. Här vävs IT-undervisningen in naturligt under dagen. Bland annat med SMART Board, en stor interaktiv tavla att samlas kring. Barnen får direkt respons genom att spela, skapa sagor, rita och stolta kunna visa upp fina saker. Vi filmar barnens arbete, som dokumentation och för att kunna dela med oss till andra. IT är ett naturligt inslag i vardagen; det är denna vardag vi ska rusta barnen för i förskolan. 17

10 Vår IT-vision. Vi vill erbjuda alla våra barn och elever en miljö där lärprocesser och kreativt skapande stöds av många olika verktyg. IT är ett av verktygen. Utrustning för de små barnen. På varje förskola ska vi ha minst en interaktiv tavla, projektorer, kameror, dokumentkameror, ljudinspelare m m. Verktyg för våra elever. Från förskoleklass upp till sjätte klass ska vi ha en klassuppsättning datorer på tre klasser. I år 7 9 ska alla elever ha tillgång till egen arbetsdator.

11 Gudrun Röstlund är rektor på Långedragsskolorna samt Bygatans och Tandkullegatans förskola. Golf är en passion som bjuder på såväl lustfyllt som livslångt lärande. Att få arbeta med framtiden, våra barn, är en del av lyckan i livet! Röstlunds laxcarpaccio. Det bästa är gott nog! Recept sidan 43. Barnen idag är uppvuxna med dator och har andra förmågor, förväntningar och behov. Det måste vi bemöta med en rolig, intressant och utmanande förskola och skola. Vi gör massor inom IT som går i varandra: t ex Projekt Natur i förskolan där vi arbetar med naturexperiment och matematik med verktyg som SMART Board, dator, film och blogg. Ett annat exempel är i år 4 6 där vi jobbar med skrivprocessen, källgranskning och jämför massmedia. Jag är glad att det satsas så på IT i Älvsborg. Vi vill vidare! 21

12 Lena Jovén Dellenborg är rektor på Hagenskolan och Hagens Kapellvägs förskola. Hon slår gärna ett slag för golf som symbol för lusten att utvecklas efter sina egna förutsättningar och med sig själv som måttstock. Dellenborgs djungelgryta. En maträtt ska vara lockande, nyttig och välsmakande. Likadant är det med skolan; lockande så att eleverna går dit med glädje, nyttig så att eleverna får de kunskaper de behöver ha med sig i livet och välsmakande genom att det man gör i skolan känns meningsfullt. Recept sidan 44. Motivationen är grunden för all inlärning. Hur vi lyckas stimulera den är avgörande. Vi jobbar mycket med musik för att göra skolan lockande. Med IT erbjuder vi ytterligare ett modernt sätt att bedriva undervisning. Det är tydligt hur motivationen att lära har ökat markant när eleverna får använda datorn. Och hur inlärningsproblem, som exempelvis stavning, minskar. IT-utvecklingen är den största omvälvningen i skolan sedan jag började min lärarbana för snart 35 år sedan! Den möjliggör ett helt annat sätt att undervisa och jobba på. 23

13 Saffranssemla von Barth med lingongrädde och mandel. Ibland blir mixen av olika sinnesintryck en sensation. För mig är saffranssemla en sådan sensation. Recept sidan 44. Lust är ledordet i IT-arbetet för Bodil von Barth, rektor på Östra Palmgrensgatans och Prästkragens förskola. Själv känner hon sig som Drottning av Symaskinslandet varje gång hon skapar med nål och tråd. Nu kan föräldrar och kollegor se vad vi gör på förskolan. Det är kul! Nyckeln är att vi tillvaratar de små barnens inre motivation och glädjen att ständigt lära sig nya saker. Där kommer IT in väldigt naturligt. Vi samlar barnen på ett lustfyllt sätt kring SMART Boarden. Och våra pedagoger använder sina datorer för att dokumentera, illustrera och presentera för föräldrar, barn och kollegor. Barnens förhållande till IT ska vara odramatiskt. Vi ser det som ett självklart komplement till de andra verktygen vi använder i lärandeprocessen. 25

14 Christina Hansson Johansson är rektor på Dalaskolan. Där vill hon skapa en god hemvist för elever och pedagoger. Liksom Ellen Key gjorde på sitt Strand. Boken om Ellen Key Ett hem för själen av Ingela Bendt är en favorit. Vi vet att vi är på rätt väg. Det syns på glädjen, motivationen och lusten hos eleverna. Rostade rotfrukter à la Christina. Det är gott, varför ska man annars tillaga det? Det är nyttigt, för att kroppen behöver näring. Det är vackert, för att man äter med ögonen också. Det är närproducerade råvaror, för att det är etiskt. Det är lätt, för att alla ska ges möjlighet att lyckas. Det är billigt, för att det också är etiskt. Recept sidan 45. Skolan ska vara barn och ungdomars arena lika mycket som de vuxnas. En definitiv ungdomsarena är webbaserad kommunikation. Det är ett av alla IT-områden vi jobbar med, där eleverna behöver handledning och hjälp med kritiskt tänkande och reflektion. Skolan är en del av världen. Och vi vuxna måste förbereda oss själva och eleverna för en framtid. En framtid som vi egentligen inte har en aning om, men det finns bara en riktning och det är framåt. Där ingår IT. 27

15 IT en självklarhet. Alla vi medarbetare i Älvsborgs skolor och förskolor ska kunna hantera olika medier och digitala tekniker, men också ha en djupare förståelse för hur lärande förändras i och med IT. Kunskap som växer. IT är en integrerad och naturlig del hos oss som arbetar med och på Älvsborgs skolor och förskolor. Vi utbildar oss kontinuerligt, delar erfarenheter och utbildar s k Superanvändare som sprider kunskap. God tillgång på utrustning. Vi som arbetar i den pedagogiska verksamheten och direkt med barns och elevers lärande och skapande ska ha tillgång till en egen arbetsdator. Den får vi efter genomgången IT- grundutbildning, samt att det ställs krav på att verktyget används.

16 Maud Vahul och Anna-Carin Öhman är rektorer på Grimmereds förskola. De trivs i naturen med golf respektive båtliv kul och avkopplande. Förskolan ska vara trygg, rolig och lärorik. Alla våra barn är olika. Vi måste hitta och använda olika verktyg och miljöer för att väcka det enskilda barnets nyfikenhet och lust att lära. Ett av dem är IT. Med IT kan vi också synliggöra barnets utveckling och lärande. Vi har bildspel i digitala fotoramar på varje avdelning. Via film, bildspel och presentationer av vår verksamhet på datorn gör vi föräldrar och kollegor delaktiga. Och barnen stolta. Chokladkaka Öhman-Vahul. Den här är enkel och god. Recept sidan

17 Anders Wallin och Gunlög Valinder är rektorer på Nya Påvelundsskolan. Wallin gillar innebandy och Valinder att musicera. Kommunikation mellan människor är grunden i allt lärande. Hur kommunicerar vi då? Idag pågår flera spännande projekt på vår skola med IT som viktig ingrediens. Skolan samarbetar t ex med ett filmbolag och projekt pågår kring hur matematikundervisningen kan utvecklas med IT och hur skolan bättre ska fånga pojkars lust att lära. Det som avgör om IT blir en positiv förändringskraft i kommunala skolan har att göra med relationer och förståelsen för vårt gemensamma uppdrag; att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt efter sina förutsättningar och dessutom utvecklas till goa människor. Wallin-Valinders västerbottenostpaj. Snabbgjord smaksensation. Recept sidan

18 Nilsson-Merkels gratinerade getost med pinjenötter och lavendelhonung. Kan skapa ett beroende. Recept sidan 45. Marie Nilsson och Ulrika Merkel är rektorer på Nya Varvets skola och förskola samt Stengetsgatans förskola. De kopplar gärna av med körsång respektive löpning. Sitt inte för mycket vid datorn. Glöm inte att umgås! Hos oss är IT ett naturligt verktyg som hjälper barnen och eleverna i sin pedagogiska utveckling och att nå sina mål. Vi har ett levande Mediatek med god IT-utrustning och kompetent personal som erbjuder eleverna utbildning och stöd. Pedagogerna får fortbildning där en egen dator ingår. De bloggar och erbjuds att åka på BETT-mässan i London som går varje år. På förskolorna är SMART Board ett av våra många verktyg. 35

19 Kontakt med omvärlden i klassrummet.

20 Jahnckes snabba thaigryta. Jag älskar fisk och tycker om mat med färg. Det stimulerar både öga och smak. Recept sidan 45. Gamla Påvelundsskolans rektor Christel Jahncke är glad i sin dator. Vi är inne på en digital kompetensresa. En väldigt spännande resa. Vi ska självklart få eleverna att bli delaktiga, nyfikna och duktiga ITanvändare. Här kan hela klasser arbeta med egen dator såväl i ämnesoch temaområden som i kreativa program som imovie och GarageBand. Och så ser vi till att utveckla och dela med oss av kunskap personalen emellan; genom bloggar, inspirationsmöten och föreläsningar. Jag är glad att vara i en stadsdel som satsar så mycket på att vi i skolan ska ha de redskap vi behöver. Redskap som ger kreativitet, lust och variation i lärmiljön. 39

21 Redegatans och Fredagstomtens rektor Niclas Jönsson inspirerar sina pedagoger till att blogga, skypa, jobba med film. Och att koppla av mellan varven! Jag tycker SMART Boardarna vi har på våra förskolor är helt fantastiska. Jönssons italienska sparrisrullar med tagliatelle. Vem har sagt att man inte kan leka, njuta och lära samtidigt? Jag kan laga mat efter recept, lyssna på Spotify och kolla italiensk fotboll samtidigt på min dator. Recept sidan 45. Min uppgift är att ge personalen verktyg till ett roligt jobb. Och barnen en första lustfylld introduktion och förståelse för IT. SMART Boarden ger barnen förutom grovmotorisk träning även nyfikenhet, läs- och skrivutveckling och logiskt tänkande. Och på datorn gör de egen film. Nästa steg tas i skolan där barnen lär sig ett källkritiskt och etiskt förhållningssätt på nätet och hur man streamar, gör film och delar information. IT är kul. Vi har mycket att lära! 41

22 Vår goda tomat-& tapenadepaj Se bild på pajen på framsidan personer Ugn 175 i minuter Pajdeg: 25 g smör 3 dl vetemjöl 1 dl grahamsmjöl 1 dl riven Parmensanost eller annan stark ost 1 tsk salt 1 dl ljummet vatten Fyllning: 1 väl avrunnen 150 g burk svart olivtapenade 2 msk olivolja, 1 msk smör 3 finhackade vitlöksklyftor 1 stor finhackad gul lök 3 dl riven parmensanost 7 mogna tomater, tag bort ändarna 1 msk timjan Salt, peppar 1. Blanda alla ingredienser till pajdegen och klä en pajform med pajdegen. Förgrädda i 175 i 15 minuter och låt svalna något. 2. Mjukstek löken och vitlöken i smöret och oljan och bred tapenaden över pajskalet. Täck med löken och den rivna osten. Sist täcks allt med skivor eller tunna klyftor med tomater, tomatsaft och kärnor. 3. Gräddas i ugn 1 timme på Dekorera gärna med färska timjankvistar och några svarta oliver. Wallentins enkla lammgryta Jag bor på en liten gård där vi är vana att tillvarata naturens goda. När jag lagar mat ska det, naturligtvis, vara gott men också enkelt att tillaga. 4 6 portioner 1 1,5 kg lammbringa eller bog i grytbitar ¾ liter vatten 1,5 tsk salt 2 små morötter 4 gula lökar 2 purjolökar 200 g rotselleri i stora bitar 5 vitpepparkorn 3 kvistar färsk timjan 1 lagerblad 2 vitlöksklyftor, finhackade 1. Lägg köttet i kokande, saltat vatten. Skumma noga och koka sedan köttet sakta i cirka 30 minuter. 2. Lägg de skalade och sköljda rot- och grönsakerna i bitar samt kryddor och vitlök och låt allt koka ytterligare minuter tills det känns färdigkokt. 3. Smaka nu av den färdiga grytan kanske behövs mer salt eller peppar. 4. Servera grytan i heta, djupa tallrikar. Gott till är ljus dijonsenap, skalpotatis och nybakat lantbröd. Älvsborgsburgare Välkommen till ett smakstarkt möte mellan Västkusten, Grekland och world wide web. 4 portioner 300 g nötfärs, 10 % fett 2 3 tsk worcestershiresås 1 tsk salt 2 tsk smör 2 små äpplen 1 ½ dl matyoghurt 1 msk riven färsk pepparrot 4 skivor vitt eller mörkt bröd 4 tomatskivor och lite basilika Svartpeppar 1. Blanda färsen med worcestershiresås och salt. Platta ut den till 4 tunna hamburgare. 2. Stek dem i smör i en teflonpanna någon minut på varje sida. 3. Riv äpplet grovt och blanda äpple, yoghurt och pepparrot. 4. Rosta brödet. Lägg hamburgarna på brödskivorna och toppa med tomat, basilika Mal över svartpeppar. Servera med en god sallad till och njut. Minestrone Mama Lyberg Ställ fram en rejäl kastrull, detta är en soppa för många! 2 stora skalade rödlökar 2 stora skalade morötter 1 zucchini 2 vitlöksklyftor riktigt små skrubbade potatisar 4 tomater (skållade och skalade) 150 g rökt fläsk 5 msk olivolja 100 g skruvpasta 4 lagerblad 4 msk tomatpuré 6 grönsaksbuljongtärningar och 2 liter vatten 50 g färsk spenat 1 burk avrunna kidneybönor Bladpersilja och annat valfritt kryddgrönt Vitpeppar och salt Tillbehör i skålar: Pistou (se punkt 3) Riven parmesan Finhackad rödpeppar Goda oliver Ajvar Relish 1. Klyv potatisarna, skär fläsket och alla grönsaker (utom spenat och persilja) i aptitliga bitar och fräs allt i olivolja. 2. Tillsätt vatten, buljongtärningar, lagerblad, tomatpuré och pasta och låt puttra i 45 min. 3. Gör Pistoun: Mixa ca 15 basilikablad med vitlöken och olivoljan. Lägg i skål. 3. Smaka av soppan med salt och vitpeppar. 4. Tillsätt den hela spenaten, de avrunna bönorna, grovklippt bladpersilja och valfritt kryddgrönt. Servera med ett gott lantbröd och goda tillbehör. Martin och Birgittas vegetariska gryta Den här grytan har vi gjort på en bas av ekologiska och närproducerade vegetariska råvaror. Gjutjärnsgryta med lock är lämpligast för tillagningen. Lök Champinjoner Paprika Tomater Cashewnötter eller jordnötter Quornbitar (alt. quornfärs) Vegetarisk buljong, tärning eller flytande Salt (eller soja) och svartpeppar Tillbehör: Kokt potatis och några skivor gott bröd. 1. Skär grönsakerna i önskad storlek. Med större bitar blir konsistensen lite fastare. 2. Bryn löken. Lägg i och bryn champinjoner och paprika. 3. När grönsakerna lämnat ifrån sig en större del av sin vätska, lägg i quornbitarna eller färsen. 4. Stek ihop under ett par minuter under omrörning. 5. Lägg i nötterna, salta (soja) och peppra. Lägg i buljongen och koka under lock i ca 5 minuter. 6. Lägg i tomaterna och koka utan lock tills du tycker att lagom mycket vätska kokat bort och nötterna är lagom mjuka. Rätten avnjuts med fördel med väl kylt Aqua Communalis (Göteborgs kranvatten). Fiskpinnar Myrin med potatis- och palsternacksmos En perfekt rätt att laga ihop med barnen efter en hel dag i skolan eller på förskolan. Servera tillsammans på ett trevligt och tilltalande sätt med härliga färger och smaker. Fiskpinnar: Valfri fisk, mjöl, ägg, ströbröd, persilja, salt och peppar. Mos: Potatis, palsternacka, ägg, mjölk, smör, persilja, salt och peppar. Sallad: Mangold, tomat, gurka, röd paprika, morot. Tillbehör: Skirat smör och citron. 1. Koka potatis och lägg efter ca 10 minuter i palsternacka. 2. Skär fisken i bitar. Förbered tre tallrikar: den första med mjöl, den andra med vispat ägg och den tredje med ströbröd, salt, peppar och finhackad persilja. Rulla bitarna först i mjöl, sedan i ägg och sist i ströbrödsblandningen. 3. Gör sallad, skär ingredienserna och blanda i en skål. 4. Häll av vattnet, mosa potatis och palsternacka, tillsätt en klick smör och en äggula. Blanda ihop. Tillsätt mjölk tills konsistensen känns lagom. Salta och peppra efter smak och häll i finhackad persilja. Blanda. 5. Stek fiskpinnarna. 6. Servera fiskpinnar med potatis/palsternacksmos, skirat smör, citron och sallad. Röstlunds laxcarpaccio Den här förrätten tycker jag är utsökt. Och lätt att göra dessutom. 4 portioner 200 g fryst och inte helt tinad laxfilé, mittersta biten 1 msk citron, pressad 1 ½ msk olivolja ½ tsk salt ½ krm malen svartpeppar Pepparrotskräm: 1 dl crème fraiche (vanlig eller lätt) 2 msk pepparrot, finriven 1 krm salt 1 äpple 1 bit gurka 2 rädisor 1 skiva rågbröd Kryddkrasse eller annat kryddgrönt 1. Skär laxen i tunna skivor. Så tunna du kan. 2. Blanda citronsaft, olja, salt och peppar till en dressing. 3. Rör ihop crème fraiche, pepparrot och salt. Ställ kallt. 4. Skär äpple och gurka i små tärningar, skiva rädisorna tunt. 5. Tärna brödet fint och rosta det i en torr, varm panna. 6. Lägg laxen på ett fat och häll över dressingen. 7. Dekorera med äpple, gurka och rädisor. Ringla över pepparrotskräm, strö över krassen och brödtärningarna. Toppa med lite riven pepparrot och valfritt kryddgrönt

23 Dellenborgs djungelgryta En maträtt ska vara lockande, nyttig och välsmakande. Här en favorit för både barn och vuxna. 4 portioner Ca 500 g kyckling i filéer ½ tsk salt Olja eller smör 1 krm svartpeppar 1 tsk curry 4 dl matlagningsgrädde 1 ½ msk koncentrerad kycklingfond Tillbehör: Ris samt banan och morötter i skivor, chutney och färsk timjan. Skär kycklingen i strimlor och bryn i en stekpanna. Krydda med salt och peppar. Rör i curry, fond och grädde. Låt koka 3 4 minuter. Servera med ris, banan och morötter i skivor, chutney och lite färsk timjan på toppen. Glöm inte chutneyn! Wallin-Valinders västerbottenostpaj Starka och lena smaker. Gott! Blanda 100 g smör, 3 dl vetemjöl och 1 msk vatten till pajdegen. Bred ut i en form och in i kylen en stund. Ta ut formen och förgrädda den ca 15 minuter. Lägg sedan 3 hg riven västerbottenost i botten och strö 1 tsk muskotnöt över. Vispa samman 3 dl mjölk och 3 ägg och häll sedan över stanningen och kör in i ugnen ca 30 minuter på 200. Servera med löjrom och lite kryddgrönt. Saffranssemla von Barth med lingongrädde och mandel Tröttnat på vanliga semlor? Då är detta något för dig. Visste du att saffranskryddade semlor förekom redan för ett par hundra år sedan? 12 medelstora semlor 75 g smör 2 dl mjölk 25 g jäst ½ g saffran (1 pkt) 1 dl strösocker Drygt 1 dl kesella (vanlig eller lätt) 1 ägg ½ tsk salt 8 dl vetemjöl eller vetemjöl special Ägg att pensla på Lingongrädden: 3½ dl vispgrädde 1½ dl rårörda lingon eller lingonsylt Smält smöret, tillsätt mjölken och ljumma litegranna. Ta fram en degbunke och smula ner jästen, häll över degspadet och rör tills jästen löst upp sig. Stöt saffran med delar av sockret i en mortel. Rör sen ner i degspadet. Tillsätt kesella, ägg, resten av sockret, mjöl och saltet. Arbeta degen ca 10 min för hand eller 5 min i degblandare. Jäs degen i 40 min under en duk. Sätt på ugnen på 200. Dela degen i 12 bitar. Rulla runda bullar och lägg jämt fördelade på en plåt klädd med bakplåtspapper. Låt degen jäsa övertäckt på varm plats, ca 30 min. Pensla bullarna med uppvispat ägg och grädda en plåt i taget i mitten av ugnen tills de blivit gyllenbruna, ca min. Låt svalna. Skär ett litet lock av varje bulle, riv mandelmassan grovt på rivjärn. Gröp ur en del av inkråmet i varje bulle. Fördela sen smeten i de urgröpta bullarna. Vispa grädden, blanda ner lingonen och spritsa eller klicka lingongrädden på varje bulle. Stansa ut formar ur locken med pepparkaksmått, lägg stjärnorna på grädden och pudra med florsocker. Hela proceduren tar ca 2 ½ timme, så ät semlorna långsamt, blunda och njut. Chokladkaka Öhman-Vahul En lika enkel som delikat chokladkaka. 190 i 40 minuter 2 ägg 3 dl socker 2½ dl mjöl 2 tsk bakpulver 1 msk vaniljsocker 3 msk kakao 150 gr smör eller margarin 1½ dl varmt vatten Sätt på ugnen. Smält smöret och låt svalna. Rör ihop alla torra ingredienser. Vispa ihop äggen med en gaffel. Blanda sen ner och ihop: 1. De torra ingredienserna. 2. Smöret. 3. Äggen. 4. Det heta vattnet i små mängder. Smörj och bröa en sockerkaksform. Grädda kakan i ugn i 40 minuter. Dekorera med florsocker. Rostade rotfrukter à la Christina Vackra rostade närodlade rotfrukter som får grilla sig mjuka, krispiga och gyllene i ugn. Grunden: Blandade närproducerade rotfrukter Gärna paprikor, i olika färger Ugnssäker form Oliv- eller rapsolja Salt; fint eller fling Nymald svartpeppar Timjan eller annat kryddgrönt Ev. vitlök 1. Sätt ugnen på , den lägre temperaturen ger bättre resultat, medan den högre tar kortare tid. 2. Skala och dela rotfrukterna i jämnstora bitar. 3. Ringla olja i botten på formen, lägg i rotsakerna huller om buller, används rödbetor lägg dem lite vid sidan så att de inte färgar av sig på andra rotisar. 4. Ringla olja över rotfrukterna, salta, peppra, strö över timjan och ev pressad vitlök. 5. Placera formen i mitten av ugnen, minuter. Rotfrukterna ska vara mjuka när man sticker i dem och ha fått lite färg. Servera till kötträtter eller som ensamrätt med bröd och turkisk yoghurt. Kan med fördel även blandas med kokt couscous. Trevlig måltid! Nilsson-Merkels gratinerade getost med pinjenötter och lavendelhonung Delikata smaker tillsammans, vilken kväll som helst. Per person: 1 skiva getost 1 skiva danskt rågbröd/pumpernickel En näve eller två med ruccolasallad Lavendelhonung Pinjenötter 1. Lägg 1 cm tjock getostskiva på danskt rågbröd/pumpernickel. 2. Gratinera i ugn till osten fräser och fått lite färg. 3. Lägg under tiden sköljd ruccolasallad på ett stort portionsfat. 4. Lägg på ost/brödskivan. 5. Ringla lavendelhonung över och strö sedan på rostade pinjenötter. Servera och njut! Jönssons italienska sparrisrullar med tagliatelle Hemma hos oss gillar vi att laga mat. Gärna och ofta med italiensk anknytning. Färsk sparris Parmaskinka Parmesan Tomater Olivolja Tillbehör: Tagliatelle 1. Häll olivolja i en ugnsfast form. 2. Skiva tomater och täck botten. 3. Rulla in två sparrisar per parmaskinka och lägg ovanpå tomaterna. 4. Ca 30 minuter i ugnen på Koka tagliatellen och lägg upp. 6. Hyvla parmesan ovanpå. Servera de varma rullarna med tagliatellen och njut! Jahnckes snabba thaigryta En vacker, enkel och smakrik gryta för 4 personer. 4 bitar laxfilé 3 palsternackor 1 gul lök 2 vitlöksklyftor 2 citrongrässtjälkar 1 msk curry 2 dl vitt vin 1 msk koncentrerad fiskfond och 2 dl vatten 1 burk kokosmjölk 1 msk majsstärkelse Smör, salt och malen svartpeppar En halv kruka koriander till garnering Tillbehör: Räkor, pumpa- och kokosströssel samt basmatiris eller couscous 1. Salta fisken på båda sidor, låt ligga i kylen och rimma tills den ska ner i grytan. 2. Skala och skär palsternackan i 2 cm stora bitar, skala och finhacka lök och vitlök, banka sista delen av citrongräset med knivskaftet och hacka fint. 3. Fräs ihop i smör i en stor kastrull. Tillsätt vin, fond och vatten och kokosmjölk. Låt småkoka utan lock i ca 15 minuter tills palsternackan är mjuk. 4. Red av grytan med majsstärkelse utrörd i en halv dl kallt vatten. Smaka av med 1 msk curry och en halv tsk salt och 2 krm malen svartpeppar. 5. Lägg fiskbitarna i grytan och låt sjuda 5 7 minuter. Garnera med koriander och pumpaoch kokosströssel. Tillsätt gärna lite räkor och servera med basmatiris eller couscous

24 IT inga konstigheter. Barn och ungdomar idag har aldrig upplevt en tid utan Internet. Det är ett naturligt verktyg för att bygga relationer, hitta information och få saker gjorda. Tillvarata barnens motivation. Utifrån barnens och elevernas förmågor, behov och förväntningar vill vi erbjuda en attraktiv förskoletid och skolgång, med verktyg för framtiden. En i världen. Teknikutvecklingen förändrar sociala beteenden i vårt samhälle. Från förskolan och upp till nionde klass får våra barn och elever möjlighet att lära, växa och samverka med andra.

SMART MAT. för små och stora magar. Recept från förskolekockar i Malmö stad

SMART MAT. för små och stora magar. Recept från förskolekockar i Malmö stad Miljöförvaltningen, Malmö stad Recept: Förskolekockar i Malmö stad Matstyling: Diana Dosen Grunning Design: Giv Akt Skåne Foto: Giv Akt Skåne Omslagsfoto: Christiaan Dirksen Bakgrunder: Tapeter från Tapetorama,

Läs mer

Vissa har andra utvägar en kokbok bland annat...

Vissa har andra utvägar en kokbok bland annat... Stort tack till: Sponsorerna Axotan AB, B. Braun Medical AB, Danderyds Sjukhus AB, Coloplast AB, ConvaTec Sweden AB, Dansac and Hollister Scandinavia Inc. Ergo Nordic AB, ILCO, M Care AB, Nutricia Nordica

Läs mer

Vegetariska recept från sommarmötet i Kuvarp 2010

Vegetariska recept från sommarmötet i Kuvarp 2010 Vegetariska recept från sommarmötet i Kuvarp 2010 Innehållsförteckning Vegetariska recept från sommarmötet i Kuvarp 2010...1 Introduktion...2 Risrätter...3 Spenat och blomkål med ris + bröd...3 Saffransrisotto...3

Läs mer

God och rolig mat av rester

God och rolig mat av rester Recept God och rolig mat av rester Ta hand om middagsmaten som blir över och laga god och rolig mat av rester! Det är resursklokt, både med tanke på miljön och den egna ekonomin. Det är också ett sätt

Läs mer

INSPIRATION FRÅN OSS SOM ÄLSKAR VEGO. Sanna Fyring Liedgren. Härliga röror till salladsbuffén

INSPIRATION FRÅN OSS SOM ÄLSKAR VEGO. Sanna Fyring Liedgren. Härliga röror till salladsbuffén INSPIRATION FRÅN OSS SOM ÄLSKAR VEGO NR. 6 Inspiration från SKÅNEMEJERIER STORHUSHÅLL Sanna Fyring Liedgren bjuder på grönt Härliga röror till salladsbuffén Varför envisas vi med att kalla det för vegetarisk

Läs mer

Med smak av Helsingborg

Med smak av Helsingborg Med smak av Helsingborg Krögare från Helsingborgsregionen bjuder på 20 enkla recept som förgyller vardagen Utgiven av vård- och omsorgsförvaltningen, Helsingborgs stad Kanske ger även sundets salta vindar

Läs mer

Goda rätter från Eda

Goda rätter från Eda Goda rätter från Eda Innehåll Recept på potatissallad som är gott till grillat...3 Recept på fiskgryta....4 Ugnsbakad rödspätta med grön sås och matvete med pinjenötter...5 Tintins fiskgryta med sting....6

Läs mer

De godaste recepten ur Kyrkkaffe-serien och några till. libris förlag örebro

De godaste recepten ur Kyrkkaffe-serien och några till. libris förlag örebro De godaste recepten ur Kyrkkaffe-serien och några till libris förlag örebro Ju fler kockar desto sämre soppa, brukar man säga. Men jag tycker att soppa är bra mat att laga tillsammans! Förutsatt att någon

Läs mer

Helgmys med. Nya. frasiga pajer! Matiga & alldeles underbara. Snabb lasagne. Krämiga. Så får du barnen att äta grönsaker

Helgmys med. Nya. frasiga pajer! Matiga & alldeles underbara. Snabb lasagne. Krämiga. Så får du barnen att äta grönsaker tips & trix / hett med Chili / barnens kockskola / trendspaning / erbjudanden Nya Tävl a & vinn! Coop matkasse för en godare vardag frasiga pajer! Matiga & alldeles underbara Snabb lasagne Gör den redan

Läs mer

Mat för små magar Maria Melin Mat för små magar Maria Melin MAT FÖR SMÅ MAGAR MARIA MELIN

Mat för små magar Maria Melin Mat för små magar Maria Melin MAT FÖR SMÅ MAGAR MARIA MELIN MAT FÖR SMÅ MAGAR MARIA MELIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fakta Sid Barn 0-6 månader... 3 Barn 6-8 månader... 4 Barn 8 månader... 9 Barn 9-12 månader... 13 Mat att undvika... 16 RECEPT Smakportioner... 20 Gröt...

Läs mer

Lärande Liv- En inspirationsbok om odling på Rosengård

Lärande Liv- En inspirationsbok om odling på Rosengård Lärande Liv- En inspirationsbok om odling på Rosengård Drömmarnas Hus och Lärande Liv Drömmarnas Hus är ett kulturhus för barn och ungdomar mellan 7-17 år med bas i Rosengård i Malmö. Här har föreningen

Läs mer

Ju fler kockar desto bättre höna

Ju fler kockar desto bättre höna Vår receptsamling: Ju fler kockar desto bättre höna Recept på ekologisk och KRAV-märkt höna med hjälp av Sigtunas och Arlandas hotell På rad står de där, kockar från olika hotell. Egentligen är de konkurrenter,

Läs mer

Älsklingsrätter KNÅDA OCH NJUT! ur Sveriges mesta kokbok. *!3A0B9A-aieicc! nr 9 KRYDDIGT FRÅN GOA PÅ ÄVENTYR I DET INDISKA KÖKET

Älsklingsrätter KNÅDA OCH NJUT! ur Sveriges mesta kokbok. *!3A0B9A-aieicc! nr 9 KRYDDIGT FRÅN GOA PÅ ÄVENTYR I DET INDISKA KÖKET nr 9 Så gör du krydda av svamp Matprat med Jamie Oliver Mjukglass till mellis PÅ HYLLAN: Underkläder för ungar, sidan 27. KRYDDIGT FRÅN GOA PÅ ÄVENTYR I DET INDISKA KÖKET Älsklingsrätter ur Sveriges mesta

Läs mer

KLASSISKA SVENSKA SMAKER

KLASSISKA SVENSKA SMAKER KLASSISKA SVENSKA SMAKER RECEPT MED URSPRUNG OCH ORIGINALITET CARL JAN GRANQVIST LENA KATARINA SWANBERG Inledning 2 Svensk mat Köttbullar 4 Raggmunk med stekt fläsk 6 Kroppkakor 8 Biff à la Lindström 10

Läs mer

Guldkorn. Nr.26 SINGELMAT DET GODA AFRIKA LÄCKRA VINTERDESSERTER EXOTISKA SMAKER

Guldkorn. Nr.26 SINGELMAT DET GODA AFRIKA LÄCKRA VINTERDESSERTER EXOTISKA SMAKER Guldkorn Nr.26 SINGELMAT DET GODA AFRIKA LÄCKRA VINTERDESSERTER EXOTISKA SMAKER Singelmat mat för en person Hela gänget är ute på egna aktiviteter. Äntligen en kväll då du får krypa upp i soffan och äta

Läs mer

Det smarta köket. Klimatsmarta tips och recept för alla Stockholms vardagskockar

Det smarta köket. Klimatsmarta tips och recept för alla Stockholms vardagskockar Det smarta köket Klimatsmarta tips och recept för alla Stockholms vardagskockar Carola Magnusson Carola Magnusson är en prisbelönt ekokock som brinner för att alla ska få äta ren god mat som också är bra

Läs mer

bildning Lagar läckert och färgglatt Mötesplats visar vägen tillbaka sid 3 circle line på 50- talet sid 25 år i keramikverkstaden

bildning Lagar läckert och färgglatt Mötesplats visar vägen tillbaka sid 3 circle line på 50- talet sid 25 år i keramikverkstaden &Folk bildning nummer 3 40 år i keramikverkstaden sid 20 circle line på 50- talet sid 25 Mötesplats visar vägen tillbaka sid 3 Souad Sabri på cirkel Lagar läckert och färgglatt Förord conny Pettersson

Läs mer

Knorr i köket. blomma. Låt maten. *!3A0B9A-aieicc! nr 5. Så gör kocken hemgjord glass. Lyckliga ekogrisar från Häglinge gård

Knorr i köket. blomma. Låt maten. *!3A0B9A-aieicc! nr 5. Så gör kocken hemgjord glass. Lyckliga ekogrisar från Häglinge gård nr 5 Nygräddat surdegsbröd Vad betyder märkningen? Ovanligt grönt till buffé PÅ HYLLAN: Färdig smördeg. Sidan 40. Låt maten blomma Sommarens vackraste smaker Så gör kocken hemgjord glass *!3A0B9A-aieicc!

Läs mer

Nilssons kokbok. Fiskhandlarnas soppa. Fond

Nilssons kokbok. Fiskhandlarnas soppa. Fond Fiskhandlarnas soppa Fond Fyllning 7 dl vatten 1 ½ fiskbuljongtärning 3 dl vispgrädde 2 dl torrt vitt vin 3 msk chilisås 1 tsk sambal oelek 1 krm cayennepeppar 2 pressade vitlöksklyftor 3-4 hg laxfile

Läs mer

Matinspiration & Recept från Coop. Festligare. vardag! Varsågod! Recept och tips för en festligare vardag!

Matinspiration & Recept från Coop. Festligare. vardag! Varsågod! Recept och tips för en festligare vardag! Matinspiration & Recept från Coop Festligare vardag! Varsågod! Recept och tips för en festligare vardag! Fredag på en onsdag, lördag på en tisdag och söndagsmiddag på torsdag. Bryt traditionen och gör

Läs mer

1:4 Rotsakslåda med keso. 2:4 Grymma gratängen med ris. 3:1 Mexikansk tomatröra med bönor, linser och kikärtor samt klyftpotatis

1:4 Rotsakslåda med keso. 2:4 Grymma gratängen med ris. 3:1 Mexikansk tomatröra med bönor, linser och kikärtor samt klyftpotatis Matsedel Kastanjen 1:1 Linsröra, fetaostsås och couscous o 1:2 Ugnsbakad lax med citronpotatis 1:3 Spenatlasagne 1:4 Rotsakslåda med keso 2:1 Potatis- och purjolökssoppa o 2:2 Lax med potatismos 2:3 Spagetti

Läs mer

Semlor, muffins, och mellis. *!3A0B9A-aieicc! nr 2 KOMPROMISSMIDDAG MATEN SOM GÖR ALLA NÖJDA BARNSLIGT ENKELT SPORTLOV MED FLYT PICKNICK I BADHUSET

Semlor, muffins, och mellis. *!3A0B9A-aieicc! nr 2 KOMPROMISSMIDDAG MATEN SOM GÖR ALLA NÖJDA BARNSLIGT ENKELT SPORTLOV MED FLYT PICKNICK I BADHUSET nr 2 Gör egna rotfruktschips Spara tid med långkok Prima isterband PÅ HYLLAN: Vintersport, sidan 19. GULDBLADET 2010! KOMPROMISSMIDDAG MATEN SOM GÖR ALLA NÖJDA VINNARE AV BÄSTA KUNDTIDNING KONSUMENT Ljuvligt

Läs mer

ÄVENTYRARNAS KOKBOK. Hajkmat. Mat för lägereld och stormkök

ÄVENTYRARNAS KOKBOK. Hajkmat. Mat för lägereld och stormkök ÄVENTYRARNAS KOKBOK Hajkmat Mat för lägereld och stormkök. Innehåll PASTA... 4 Makaroner med gräddsås... 4 GRYTOR... 4 Korv Stroganoff... 4 Cowboygryta... 5 Kycklingtjosan... 5 Chorizogryta... 6 Mockasinernas

Läs mer

Jag gör det på mitt vis

Jag gör det på mitt vis Jag gör det på mitt vis Redan som barn besökte han stjärnkrogar världen över. När Peter Nordin sedan skulle starta eget blev det en klassisk engelsk pub. I dag driver han, tillsammans med sin fru, tre

Läs mer

Laga mindre, njut mer

Laga mindre, njut mer Laga mindre, njut mer Här kommer glada besked. Här kommer tips på mat som nästan är klar, för de dagar du kommer rusande in i köket och önskar att middagen redan stod på bordet. Eller för de dagar du vill

Läs mer

INSPIRATION OCH LÄCKRA RECEPT FÖR DIG SOM UPPSKATTAR DET GODA I LIVET

INSPIRATION OCH LÄCKRA RECEPT FÖR DIG SOM UPPSKATTAR DET GODA I LIVET INSPIRATION OCH LÄCKRA RECEPT FÖR DIG SOM UPPSKATTAR DET GODA I LIVET ROLIG MATLAGNING MED HÄRLIGA SMAKER! Den fjärde receptsamlingen från åke P är här och fullproppad med unika recept med härliga smaker.

Läs mer

BÖN. hörd! Först fick vi pastan. Sen olivoljan. Nu kommer Bönan.

BÖN. hörd! Först fick vi pastan. Sen olivoljan. Nu kommer Bönan. BÖN hörd! Först fick vi pastan. Sen olivoljan. Nu kommer Bönan. Fagioli! Basen i det italienska köket. Mer bas än till och med pasta och pizza. Det godas grund; massor av proteiner och nästan inget fett.

Läs mer

I see. Våra bästa recept LOKALPRODUCERAD MAT. UNG I VILHELMINA Så ska VilhelminaCentern få unga att trivas!

I see. Våra bästa recept LOKALPRODUCERAD MAT. UNG I VILHELMINA Så ska VilhelminaCentern få unga att trivas! i för internet, information, intelligens. C för Center. Tillsammans blir de I See eller ic ic M A G A Z I N E EN INFORMATION FRÅN CENTERPARTIET I VILHELMINA I see Matkommunen VILHELMINA Våra bästa recept

Läs mer

Peters magiska rödspätta. Vecka 45

Peters magiska rödspätta. Vecka 45 Peters magiska rödspätta A Vecka 45 Peters magiska rödspätta Anki från Uppsala, som bidragit med detta recept, säger sig inte vara helt förtjust i fisk, men älskar att äta rödspätta som hennes Peter lagar!

Läs mer

Nygräddat. *!3A0B9A-aieicc! MATÖVERKÄNSLIGHET DEL 2: GLUTEN. nr 3. Hjärtligt goda våfflor för stora och små GUDAGOTT FRÅN GREKLAND

Nygräddat. *!3A0B9A-aieicc! MATÖVERKÄNSLIGHET DEL 2: GLUTEN. nr 3. Hjärtligt goda våfflor för stora och små GUDAGOTT FRÅN GREKLAND nr 3 Morötter vän i vardagen Så lagar du crossover Upptäck Coops appar PÅ HYLLAN: Glutenfritt, sidan 23. GULDBLADET 2010! Nygräddat VINNARE AV BÄSTA KUNDTIDNING KONSUMENT Hjärtligt goda våfflor för stora

Läs mer