VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Eller: Hur används kommunens bidrag ändamålsenligt 1

2 Härjedalens Kulturcentrums position i Norrland Härjedalens Kulturcentrum, Norrlands enda privatteater med konstgalleri, öppnade efter 16 månaders rekonstruktion och kring 2 miljoner kronors privatinvestering på midsommar 2012 och driver redan idag en av Norrlands mest aktiva och innovativa kulturverksamhet. Härjedalens Kulturcentrum har trots sitt läge i glesbygden Härjedalen presenterat ett stort antal internationella konstnärer och artister för första gången i Sverige, t.ex. Hyperpotamus (London/Madrid), Bodhi-Project (Salzburg), Philipp Hennevogl (Berlin), Antonin Kratochvil (New York), Veselé Skoky Dansteater (Prag), Thordur Magnusson (Reykjavik), Christian Glaus (Zürich) m.fl. Härjedalens Kulturcentrum arrangerade föreställningar, konstprojekt, föreläsningar och workshops för barn, ungdomar och vuxna. Härjedalens Kulturcentrums koncept har redan tre gånger varit mönster och samarbetspartner med andra stora festivaler i Sverige: I samarbete med Härjedalens Kulturcentrum har Norrbottens New Directions festival för samtida musik presenterat den tyska ensemble recherche och Stockholms Kulturhus presenterar under Fringe Festivalen i augusti Härjedalens Kulturcentrums utställning Bikini-klubben. Härjedalens Kulturcentrum har varit samarbetspartner med Storsjöyran i Östersund där vi presenterade streetdansaren Yared Cederlund. Härjedalens Kulturcentrum är Norrlands enda privatteater med professionell utrustning och internationella nätverk. Vidare finns där den enda moderna dansstudio för klassisk och modern dansundervisning inom ett område av 150km, utrustning för filmvisning och galleri för modern konst. Folk kommer till föreställningar från ett upptagningsområde av 240km (hela Härjedalen, bl.a. Funäsdalen, Tänndalen, men också från Jämtland, Hälsingland och Dalarna), är väldigt öppna och intresserade och är redo att resa långt för att besöka kulturella evenemang på hög nivå. Härjedalens Kulturcentrum omfattar Salong Mosippan som fungerar som mötesplats, där man kan läsa konst- och kulturtidskrifter och fika med självservering. En del av verksamheten riktade sig speciellt till pensionärer, såsom Zumba för 64-plussare eller engelsk konversation för pensionärer. Härjedalens Kulturcentrum drivs av Intresseförening Härjedalens Kulturcentrum. Personer bakom är Andreas Hoffmann, konstnärlig ledare, Flavia Devonas, producent och Kerstin Carlsson, sekreterare. Loge, dansstudio och entré på Härjedalens Kulturcentrum 2

3 HKC lyfter Härjedalens kulturliv, är en motor för hälsa och samhälle Enligt en medborgarundersökning 2012 fick nöjd-medborgar-indexet för kultur en fjärdeplats från slutet. Det finns en stort potential för kulturen att utveckla sig i Härjedalen och Härjedalens Kulturcentrum gör konkreta steg för att det kulturella utbudet i Härjedalen är professionellt och berikat. Som överallt i Europa erkänner man även i Sverige allt mer betydelsen av kultur för folkhälsa och socialt samhälle. På Göteborgs universitet finns nu ett Centrum för kultur och hälsa eftersom något som är mindre känt är kulturens och naturens effekter på hälsan. Föreningen Kultur och hälsa i Sveriges Riksdag konstaterar att det finns många nationella och internationella studier som visar på att aktivitet, både fysisk och kulturell, är viktigt i sjukdomsprevention och rehabilitering. Likt motion har det visat sig att de som är kulturaktiva lever i genomsnitt tio år längre. Att detta är en framtidsfråga stod klart när kulturen under dagen relaterades till allt från vinster i det statliga försäkringssystemet (hälsoekonomi) till ett musikinstruments betydelse för det lilla barnet. Kulturen kan hålla oss friska och göra oss friskare vid sjukdom, speciellt vid psykisk ohälsa, skriver föreningen Kultur och hälsa. Det betyder att begreppet Kultur och hälsa är långsamt men säkert på väg att få politisk förankring genererade Härjedalens Kulturcentrum för Lillhärdals näringsliv kring 250 övernattningar, de första sju månaderna 2013 har det varit kring 400 övernattningar i lokalt pensionat och flera stugor. Eftersom värdshuset i Lillhärdal stängde i september 2012 har vi nu stora problem med matlagning och tillräckliga övernattningsmöjligheter. 3

4 Spridning av Härjedalens Kulturcentrums aktiviteter 2013 Luleå & Piteå Hammerdal Duved Östersund Bräcke & Gällö Stockholm Härjedalen: Ytterhogdal, Hede: Danslek Funäsdalen: Triakel Sveg: Danslek, Romeao&Julia kören Österund: Streetdance (Storsjöryran), Prova på balett, Xala Bräcke, Gällö: Xala Luleå, Piteå: New Directions Stockholm: Bikini-Klubben (Fringe Fest) Duved, Hammardel, Bräcke: Prova på balett av professionella kulturella evenemang 2012 ansökte Intresseförening Härjedalens Kulturcentrum hos Härjedalens Kommun om stöd för att kunna förverkliga ett regelbundet kulturprogram för hela Härjedalen med minst två professionella framträdanden varje månad. Dansföreställningen skulle vara i Lillhärdal, eftersom där finns den nödvändiga utrustningen, men konserter skulle kunna vara fördubblade, så att de kan äga rum i Lillhärdal eller Sveg och Hede eller Lofdalen eller Funäsdalen. Kommunen beslöt att ge Härjedalens Kulturcentrum fullt stöd på dess ansökan om kr under förutsättning att Länskulturen beviljar samma belopp. Länskulturen beviljade bara kr som utvecklingsstöd, därefter reducerade kommunen det slutliga beloppet också till 4

5 kr. Med detta stöd skulle Härjedalens Kulturcentrum kunna realisera flera dans- och musikföreställningar på Härjedalens Kulturcentrum och minst en föreställning utanför Lillhärdal. Kultur på professionell nivå kostar pengar och kan bara realiseras med bidrag från lokala, regionala, statliga och internationella institutioner. en av ett evenemang är inte kommunens enda uppgift men kan - under förutsättning att det finns kompetens och sakkunskap - medfinansieras av nationella och internationella fonder. För många nationella och internationella ansökningar måste vi deklarera att kommunen tillskjuter våra aktiviteter. Därför har vi delat det kommunala bidrag vi fick för 2013 i olika ansökningar så att vi kan bevisa att kommunen tillskjuter kr här, kr kronor där. Därmed har vi under sex månaders tid sexdubblat detta kommunala bidrag, det betyder att kommunen kunde erbjuda under 2013 ett kulturellt program med ett värde av omkring kr och därmed öka nivån av kulturella evenemang betydligt. Men vi måste konstatera att under 12 månders tid har vi inte fått någon lön och investerat mycket av privata pengar för att ständig förbättra vår verksamhet. Det betyder att kommunen fick för dessa kommunala pengar mer än bara kultur, men också våra tjänster, kvalitet, kunskap och upplevelser som inte kan räknas i bara pengar. Följande exempel kan visa, varför ett stöd av kr för ett regelbundet kulturprogram under ett år är inte stort: I början av maj presenterade Härjedalens Kulturcentrum för första gången i Härjedalen den legendariska Romeo och Julia kören från Dramaten i Stockholm. Konserten ägde rum i Svegs kyrka och attraherade kring 100 besökare. Gaget för denna professionella ensemble har varit kr, kost, logi och resekostnader 4.279kr, marknadsföring, kontorskostnader och blommor 5.535kr, sammanlagt kr. Däri räknas inte kostnader för organisation, administration (10 850kr) Vid föreställningar i teatersalongen uppstår vidare kostnader för lokal och teknik. Men även i detta fall - när man inte räknar alla kostnader - vore 40% av bidraget från kommunen redan använt om vi inte hade hittat andra medfinansieringspartners. Inga kulturella institutioner i Europa kan finansiera sina verksamheter med endast entréavgifter. Dessa täcker normalt 8-10% av kostnaderna. Entrébiljetterna vid Härjedalens Kulturcentrum bör inte kosta mer än 150 kr för att bevara tillgänglighet för alla kulturintresserade medborgare. Entré för barn är gratis, ungdomar betalar kring 50% av biljettpriset. Att Härjedalens Kulturcentrum genomför ett stort och rikt kulturprogram för Härjedalen är bara möjligt på grund av dess kunskap att generera många bidrag från andra institutioner på grund av stödet från Härjedalens Kommun. Win-Win-Situation En del av kommunens bidrag till kulturprogrammet går tillbaka till Härjedalens näringsliv. Härjedalens Kulturcentrums evenemang genererade kring 450 övernattningar i Lillhärdal och 5

6 Sveg (med ett värde av ca kr), kring 50 flyg på sträckan Arlanda-Sveg-Arlanda (med ett värde av ca kr), utnyttjande av Mohlins taxi och Härjedalingen, stimulering av turistmål i Lillhärdal och Sveg. Härjedalens Kommuns logo sätts på alla affischer, flygblad och trycksaker, dessutom nämns Härjedalens Kommuns stöd i alla pressmeddelanden. Det är reklam för Härjedalen och sprider ordet Härjedalen i ett stort område. Magaziner, som Magazinet Härjedalen, dokumenterar hur Härjedalens Kulturcentrum sprider kulturella ord om Härjedalen, t.ex. med artiklar om hur Härjedalens landskap påverkar internationella konstnärer. Hittills arbetar tre personer för Härjedalens Kulturcentrum. Men inom den närmaste framtiden blir det nödvändigt att få flera medarbetare. Det betyder att Härjedalens Kulturcentrum är en potentiell arbetsplats för fem personer med hög kvalificeringsgrad och kompetens. Redan under våren provade Härjedalens Kulturcentrum i samarbete med arbetsförmedlingen möjligheten att anställa praktikanter med syfte att skapa en arbetsplats, som i framtiden kan få en familj att bosätta sig här. Driftskostnader Härjedalens Kulturcentrum har inte fått driftsbidrag för 2013 med anledning av att byggnaden ägs av privata personer. Det är synd eftersom Härjedalens Kulturcentrum är en av Härjedalens mest aktiva lokaler där folk träffas från hela Härjedalen och angränsande län. Därfor är Härjedalens Kulturcentrums byggnad också registrerad hos Skatteverket som kulturbyggnad. Härjedalens Kulturcentrum representerar Härjedalen Under 2013 presenterades Härjedalens Kulturcentrums aktiviteter i över 90 tidningsartiklar. Alla artiklar finns här: Våra festivaler och evenemang attraherade kring 1700 besökare vilket blåser nytt ekonomiskt liv i Svegs område (övernattningar, mat, besök av andra attraktioner). Besökare kommer från hela Härjedalen, Jämtland, Dalarna, Hälsningland och andra platser i Sverige. Studenter från hela Sverige, Italien, Storbritannien, Norge och Danmark stannade under Härjedalens Sommarakademi i 10 dagar i Härjedalen. Härjedalens Kulturcentrum har uppmärksammats under festivalen Storsjöyran i Östersund med Streetdance och under Fringe Fest Stockholm i Stockholms Kulturhus med installationen Bikini-klubben. 6

7 Samarbetspartner Härjedalens Kulturcentrum förfogar över ett stort internationellt nätverk. Svenska samarbetspartner: Härjedalens Kommun Härjedalens Fjällmuseum Länskulturen Kulturrådet Estrad Norr Filmpool Jämtland Leader Södra Fjällen Svensk Visarkiv Svensk Jazz/Jazzify Riksteatern Norrbottens Musiken Lillhärdals Filmklubb Mosippans Teaterförening Sensus ABF Studieförbundet Vuxenskolan Svenska Kyrkan Fringe Fest Stockholm Storsjöyran, Östersund New Direction Piteå/Luleå Tjeckiska Centret, Stockholm Bulgariska Ambassaden, Stockholm Goethe Institutet, Stockholm Utländska samarbetspartner: Tanecni Zona, Tjeckien Nordisk kulturfond KunstRaum Goethestrasse, Linz, Österrike BMUKK, Österrike Salzburgs Stad, Österrike Salzburgs Kommun, Österrike Tanzfestival TanZeiT-ZeiTanZ, Schweiz Ministry of Culture Czech Republic Prags Stad, Tjeckien Red i Project, Storbritannien Persicope, Salzburg, Österrike Pro Helvetia, Schweiz Akademiskt samarbete Härjedalens Kulturcentrum samarbetar med olika akademiska institutioner, t.ex.: Dans- och Cirkushögskolan Stockholm (DOCH) Konstfack, Stockholm Kungliga Musikhögskolan, Stockholm 7

8 Härjedalens Kulturcentrums mål är att erbjuda workshops och kurser på högsta nivå. Barn och ungdom på alla nivåer och åldrar profiterar på detta utbud. Det gör Härjedalen intressant för inflyttande eftersom det skiljer Härjedalen från andra kommuner. Våra aktiviteter kan vara en hjälp till utvidgning av kulturskolan eftersom den erbjudar i regelbunden form hittills bara musikundervisning. Residens för artister (Artists in residence) Härjedalens Kulturcentrum är medlem i TransArtists.org, en plattform för att förmedla konstnärliga residens i form av Artists in Residence programmen. Konstnärer besöker en viss plats under en viss tid för att utveckla sitt konstnärliga arbete. Vanligtvis är ett uppehåll mellan en månad och ett år. Kring 1200 residenser i hela världen är medlemmar i TransArtists.org, men Härjedalens Kulturcentrum är den enda norr om Stockolm. Det finns ett stort intresse för Artistic Residencies i Härjedalen; redan efter två veckor fick vi många ansökningar från konstnärer från USA, Israel, Skottland och Belgien. Samarbete med BFK/Härjedalens Kulturgrupp Ett samarbete mellan Härjedalens Kulturcentrum och BFK/Härjedalens Kulturgrupp kunde bidra till att förbättra och stärka Härjedalens ungdomars kulturella bildning och medvetande utan stora kostnader. Härjedalens Kulturcentrums infrastruktur är unik i Härjedalen och borde dra nytta av alla som arbetar för det kulturella utbudet i kommunen. Till exempel kan ett bra samarbete mellan BFK och Härjedalens Kulturcentrum göra Härjedalen mycket mer attraktivt för inflyttningar eftersom Härjedalen kunde erbjuda ett unikt kulturellt fritidsprogram. Till exempel finns inte många möjligheter för kvinnors fritidsaktiviteter och många kvinnor vill dansa och skådespela. Att skapa ett kulturellt fritidsutbud för kvinnor är en viktig del av jämställdhetsprocessen. Men också kulturskolan kan profitera på Härjedalens Kulturcentrums projekt eftersom kulturskolan i nuläget erbjuder bara musikundervisning i regelbunden form. Det betyder att kulturskolan kan, i samarbete med Härjedalens Kulturcentrum, utveckla minst två vidare estetiska program i regelbunden form, till exempel dansundervisning eller skådespel på grund av den professionella infrastrukturen på Härjedalens Kulturcentrum. Härjedalens Kulturcentrum föreslog några samarbetsprojekt, men exempelvis fanns det tyvärr inget intresse av Härjedalens Kulturgrupp att boka workshops i linoleumsnitt med Philipp Hennevogl, professor för linoleumsnitt i Berlin. Linoleumsnitt är en av de enklaste och billigaste tryckteknikerna och är därför populär i bildundervisningen i skolan för att förklara hur högtryck fungerar. Ett förbättrat samarbete med Härjedalens Kulturgrupp och BFK är önskvärt och kan blåsa nytt kulturellt liv i skolorna. Om Härjedalens Kulturcentrum till exempel finansierar besöket av internationella konstnärer kunde BFK med hjälp av Skapande skola-pengar inbjuda dessa artister till skolorna för workshops och samtal med eleverna. Kontakt med internationella artister öppnar elevers ögon och påverkar att elever ser vad som händer i världen. En förbättrad komunikation mellan BFK/kulturgrupp och Härjedalens Kulturcentrum är önskvärd. För oss är det viktigt att koordinera vår verksamhet, då kan synergier uttnyttjas. Konstnärer och artister föredrar en professionell infrastruktur som finns på Härjedalens Kulturcentrum istället 8

9 för att spela i gympahallar. Estrad Norr erbjuder också gratis busstransport för elever i hela Härjedalen, så att artister kan spela för alla elever flera gånger på Härjedalens Kulturcentrum och därmed behöver inte förställningar flyttas inom kommunen. Arthappenings på Härjedalens Kulturcentrum: Snökatten, Älgmålningar, Yoko Ono s wish tree 9

10 HKC s projekt under 2013 inkl. ekonomisk översikt Mellan januari och december genomförde Härjedalens Kulturcentrum tre festivaler och många enskilda evenemang. Härjedalens Kulturcentrums evenemang täcker ett stort utbud med olika konserter, dans- och teaterföreställningar, utställningar och filmvisningar. Nedan följer en beskrivning av alla projekt inkl. ekonomisk översikt. Varje evenemang innebär ett stort antal arbetssteg. Det börjar med att ta kontakt med konstnärer, hitta finansieringsmöjligheter, ta kontakt med olika fonder, klara upp alla formaliteter för ansökan, översätta ansökan till det aktuella språket, skicka inbjudan till konstnärer så att de också kan söka för bidrag, klara upp upphovsmännens rättigheter, skapa budget och finansieringsplan. Oftast är resan till ett personligt möte med konstnären och fonder nödvändig. Alla fonder har olika riktlinjer och blanketter, det betyder att det är förenat med mycket arbete att fylla i dessa ansökningar. När de finansiella villkoren är klara ordnas praktiska detaljer, såsom att leta efter olika resemöjligheter och bokning av dessa, bokning av logi, organisation av kost med hänsyn till olika allergier och matpreferenser. börjar ca en månad innan evenemangen med design av affischer och banner, intervjuer och utskick av presstexter, affischspridning i ett område av 120km och utskick av inbjudningar via mejl till ca. 450 adresser. Med konstnären klargörs alla tekniska detaljer såsom ljus- och ljudplan och technical rider. Ljus- och ljud sätts upp dagen innan evenemanget. Under evenemangsdagen gör man tekniska repetitioner, man upprättar backstagen med förfriskningar och tar hand om alla möjliga önskemål. Kassan och entrén förbereds, biljetter skrivs ut. Efter evenemangen gäller det att städa och göra avräkning och statistik. Oftast har olika fonder olika avräkningsregler- och blanketter. Detta fylls i för att få stödet utbetalt. Avräkning skickas tillsammans med utvärdering och pressspegel till fonder. När alla kostnader är betalda och alla formaliteter är uppfyllda gäller projektet som avslutat. Definitioner: i ekonomisk översikt Personalkonstnader Konstnärlig ledare, administration och tekniker. Arbetsuppgifter är: Granskning och urval av produktioner med hänsyn till det konstnärliga konceptet, ta kontakt med konstnärer och diskutera alla praktiska detaljer, möte med konstnärer och representanter från olika fonder, ansökan hos nationella och internationella fonder, avräkning, översättningar och läsa korrektur, skattedeklarationer, bokföring, konstnärsvård, klara upp den technical rider, sätta på ljus och ljud etc. Beloppet räknas på antal arbetstimmar x 175kr. Det är beloppet som Leader Södra Fjällen satsar för ideellt arbete. Detta belopp ligger långt efter beloppet som skulle tillkomma professionella kulturenterprenörer. Det är mer en konstnadsersättning än en lön. Hyran av lokalen (teatersalong, backstage, mötesrum etc.), teknikavskrivning eller hyra, el- och vattenkostnader. Annonser i tidningar, banner på webbsidor, design av affischer, tryckning av affischer, spridning av affischer (arbetstid och bilkostnader), intervjuer med tidningar, spridning av presstexter, kvällsprograminformation etc. Arbetskostnader räknas som antal arbetstimmar x 175kr. Anmärkningar till detta belopp se ovan. 10

11 HÄRJEDALSPIPAN REVISITED en festival för Härjedalens landskapsinstrument och folkmusik Festivalen riktade uppmärksamhet mot ett musikaliskt huvudfenomen som berör hela Härjedalen, eftersom landskapsinstrument skapar en genklang av människors hemtrakter. De dokumenterar och återspeglar ett folks klingande musikaliska traditioner. Det finns inte många landskap som har kvar sina egna landskapsinstrument, men Härjedalspipan är ett typiskt sådant, ett instrument som i gamla tider spelades av vallpojkar och vallflickor runt om i Härjedalen. I och med att vallpojkar och herdar försvann, försvann också traditionen av sådana instrument. I flera av Europas länder lever emellertid traditionen av Herdepipor eller Herdeflöjter fortfarande kvar, speciellt i Östeuropa, där de ofta reflekterar en vallpojkes, vallflickas eller en herdes ensamma liv. Under 1980-talet gjordes ett försök att återuppliva traditionen av spel med Härjedalspipa. Målet fullföljdes emellertid aldrig trots en CD-inspelning. En festival ska nu varje år i januari månad rikta uppmärksamheten på detta nästan bortglömda instrument. De som stolt kan uppvisa sina landskapsinstrument kommer därmed att kunna skapa en kulturell brygga mellan en svunnen tid och dagens moderna värld. I samband med sex kurser, under ledning av riksspelmännen Gunnar Stenmark och Dan Lundberg, Camilla Löfskog och Andreas Kröper-Hoffmann, tre konserter, utställning, föreläsning och filmvisning (Härjedalen på 40-talet), kom vetskapen om dessa instrument och dansmusik att återupplivas och vidarebefordras. Arrangerad i samarbete med: Svensk Visarkiv, Estrad Norr, Härjedalens Kommun, Länskulturen, Lillhärdals Filmklubb, Leader Södra Fjällen, Studieförbundet Vuxenskolan, Magazinet Härjedalen. Härjedalspipan revisited Gager Kost och logi Kontorskostnader Personalkostnader Diverse (Utställning) 55' Leader Södra Fjällen 29' ' Estrad Norr/Hörbart 10' ' Svensk Visarkiv 1' ' Studieförbundet Vuxenskolan 1' ' Härjedalens Kommun 22' ' Länskulturen 22' ' Biljetter 12' Obetalt fackligt arbete, egen insats 32' ' '

12 VERTICAL FLOOR Norrlands första dansfilmfestival Norrlands första dansfilmfestival ägde rum mellan den 5 och 7 april på Härjedalens Kulturcentrum med 15 filmer från Sverige, Tjeckien, Storbritannien, USA, Kanada, Tyskland och Schweiz och har varit en del av scendansserien GOLVKONST. Dansfilmer är en väldigt speciell filmgenre. Det finns många dansfilmfestivaler i hela världen men inte i Norrland. Av den orsaken visades många av filmerna för första gången i Sverige, ett faktum som gör att festivalen har varit mycket speciell. Att göra en dansfilm är en stor utmaning både för dansarna och ledarna. Arrangerad i samarbete med Goethe Institutet i Stockholm, Red-I-Project i London, Filmpool Jämtland, ABF, Tanecni zona i Prag och Lillhärdals Filmklubb, Länskulturen, Härjedalens Kommun. Vertical Floor - Norrlands Dansfilmfestival Gager 4' Estrad Norr 5' Kost och logi Filmpool Jämtland 5' Resekostnader ABF 3' ' Härjedalens Kommun 9' Kontorskostnader Länskulturen 5' ' Biljetter Personalkostnader 26' Obetalt fackligt arbete, egen insats 35' Rättigheter 7' ' '

13 ROMEO-OCH JULIA KÖREN, Stockholm I Svegs kyrka ägde på fredagen den 3 maj, en konsert rum med renommerade Romeo- och Julia kören från Dramaten i Stockholm. Det var det första gästspel som arrangerades av Härjedalens Kulturcentrum i Svegs kyrka, eftersom Härjedalens Kommun önskade att Härjedalens Kulturcentrum ska realisera minst en konsert utanför Lillhärdal. Konserten attraherade kring 100 besökare. Arrangerad i samarbete med Sensus, Härjedalens Kommun, Svenska kyrkan, Estrad Norr och Länskulturen. Romeo och Julia kören i Svegs kyrka Gager 28' Estrad Norr/Hörbart 7' Kost och logi 2' Sensus 5' Resekostnader 1' Härjedalens Kommun 7' Kontorskostnader 1' Länskulturen 10' ' Biljetter 8' Personalkostnader 10' Obetalt fackligt arbete, egen insats 10' Diverse (Blommor) ' '

14 BODHI-PROJECT, Salzburg (Österrike) Härjedalens Kulturcentrum presenterade i maj ett av det mest innovativa danskompaniet i Europa. Österrikes "Bodhi -Projekt" från Salzburg kom med två föreställningar (lördagen den 25 maj samt söndagen den 26 maj, klockan 14.00) till Härjedalens Kulturcentrum. Program "Centipedes/Tusenfoting" av koreografen Marco Torrice reflekterade över frågan: "Vad händer om en tusenfoting funderar över vilken fot den skall använda först?" Innan förställningen på söndagen, den 26 maj, pratade Jelka Milic från London om konstnärliga idéer bakom koreografin Centipedes. Arrangerad i samarbete med: Salzburgs stad, Salzburgs kommun, Österrikes kulturministerium, Härjedalens kommun, Estrad Norr, Kulturrådet och Länskulturen. Bodhi Project Gager Kost och logi Resekostnader Kontorskostnader Personalkostnader 12' Estrad Norr 5' ' BMUKK Österrike 12' ' Salzburgs Stad 8' ' Härjedalens Kommun 12' ' Länskulturen 11' ' Kulturrådet 18' ' Biljetter 5' Obetalt fackligt arbete, egen insats 28' ' '

15 MITTKULTUREN Lillhärdals kulturvecka Som samarbetspartner med Mosippans teaterförening höll vi traditionsenligt en kulturvecka i Lillhärdal. Liksom ifjol avlöper den v. 26, med början under midsommarhelgen med majstångsresning, olika konserter, föreläsningar, teaterföreställningar och dansteaterskolan för 20 skolbarn från Funäsdalen, Stockholm, Lillhärdal, Bruksvallarna, Herrö och Glöte, där vi kombinerade drama med dans. Hela programmet finns på Arrangerad i samarbete med: Härjedalens Kommun, Estrad Norr, Länskulturen, Tjeckiska kulturministeriet, Prags stad, Tjeckiska Centret i Stockholm, ABF, Härjedalens Kommun, Riksteatern, Mosippans teaterförening. Mittkulturen - Lillhärdals Kulturvecka Gager Kost och logi Resekostnader Kontorskostnader Personalkostnader 42' Tjeckiskt kulturministerium 18' ' Tjeckiska centret i Stockholm 7' ' Småplatsstöd 7' ' Riksteater 2' ' Estrad Norr/Hörbart 2' ' ABF 8' ' Mosippans teaterförening 25' Härjedalens Kommun 9' Länskulturen 10' Kulturrådet 10' Deltagare dansteaterskolan 12' Biljetter 12' Obetalt fackligt arbete, egen insats 66' ' '

16 MIKO LAZIC (Stockholm) - Kylan & Iskariot Dramatikerförbundets Svegsstipendiat, fotografen, författaren och filmregissören Miko Lazic (född i Stockholm med serbiska rötter) kom till Härjedalens Kulturcentrum den 28 juli. Han visade sin animerade kortfilm Kylan, som var en internationell förhandspremiär, och sin thriller Iskariot och talade om sina verk och projekt. Miko Lazic: Kylan & Iskariot Gager Personalkostnader 1' Obetalt fackligt arbete, egen insats 3' ' Biljetter ' ' ' CHRISTIAN GLAUS (Schweiz) Dansfotografier Utställningen "Dansfotografier" presenterade under veckorna den schweiziske fotografen Christian Glaus (Zürich), som med fler än 5000 fotografier under 30 år har dokumenterat samtida dans i Schweiz. Urval av fotografierna visar dansföreställningar och repetitioner både in- och utomhus, på stora scener men också exempelvis i sjön. Christian Glaus - dansfotografier Personalkostnader 4' Obetalt fackligt arbete, egen insats 8' ' ' '

17 BIKINI-KLUBBEN PÅ TAKET OCH BASTU I TEATERSALONGEN Installation av Veronika Psotková (Tjeckien), 18 juli - 24 september Arrangerad i samarbete med Tjeckiska Centret i Stockholm Utställningen attraherar kring personer varje helg, under veckan är det kring 4-8 personer per dag, personer som delvis också besöker lokalt näringsliv och turistbyrån. Entrén är gratis. Veronika Psotková - Bikini-Klubben och Bastu-Klubben Transportkostnader Logi konstnär Personalkostnader 21' Tjeckiska Centret Stockholm 10' ' Obetalt fackligt arbete, egen insats 29' ' ' ' ' HÄRJEDALENS SOMMARAKADEMI 2013 Härjedalens Sommarakademi 2013 började den 28 juni och pågick till den 28 augusti. Under denna tid har välkända artister kommit från Sverige, Norge, Island och Färöarna att hålla workshops i fotografi, komposition, streetdance, elektronisk musik och jazz improvisation. Rapporten och avräkning har skickats separat efter avslutning av projektet. Härjedalens Sommarakademi äger rum med bidrag från kommunen (20.000kr för marknadsföring från näringslivsavdelning och kr från BFK), Länskulturen (30.000kr) och Nordisk kulturfond ( kr). I år har Härjedalens Kulturcentrum försökt att sprida Härjedalens Sommarakademi över olika platser i Härjedalen, såsom Sveg, Ytterhogdal, Hede och Lofsdalen, men det betydde högre kostnader för personal, lokal och administration. 17

18 Arrangerad i samarbete med Länskulturen, Nordisk Kulturfond, Härjedalens Kommun. Härjedalens Sommarakademi Gage Resekostnader Kost och logi Kontorskostnader Personalkostnader 176' Härjedalens Kommun, BFK 15' ' Härjedalens Kommun, Näringslivsavd. 20' ' Länskulturen 30' ' Nordisk Kulturfond 176' ' Deltagaravgift 38' ' Obetalt fackligt arbete, egen insats 75' ' ' ' Under Härjedalens Sommarakademi presenterade tre viktiga musiker från Färöarna, Norge och Island sina musikaliska verk: 3/8: Presentation och samtal med den isländske kompositören Thordur Magnusson. 17/8: Presentation och samtal med Eric Wöllo, Norge. 25/8: Presentation och samtal med Kristian Blak, Färöarna. med stöd av Hörbart. LJUDANDE DANSSTEG XALA (Schweiz) Den 19 oktober presenterade Härjedalens Kulturcentrum för första gången i Sverige Xala, ett unikt instrument som spelas under dans. Det är en magisk genljudande xylofon-kropp med vilken Ania Losinger framkallar en fascinerande sammanställning av musik och dans. Artisten gör att detta primära akustiska instrument får liv med att använda flamencoskor och två långa pinnar. Ania Losinger & Mats Eser. I samarbete med Pro Helvetia, Länskulturen, Kulturrådet, Härjedalens Kommun Xala Gager inkl. resa kost och logi, 2 dagar rep. Teknikkostnader Teknik personal Kontorskostnader Administration 13' Härjedalens Kommun 7' ' Länskulturen 6' ' Kulturrådet 20' ' Biljetter 2' ' Obetalt fackligt arbete, egen insats 9' ' ' ' ' '

19 JE SUIS! Den 22 oktober började jazzformationen Je Suis! sin turné i länet hos Härjedalens Kulturcentrum. Je Suis! är en av de mest lyskraftiga unga svenska jazzgrupperna. Här sätter bandledaren och trumpetaren Niklas Barnö, den förste mottagaren av Stockholm Jazz Fest Prize, energin och färgstarkt samspel i centrum. I samarbete med Svensk Jazz/Jazzify, Estrad Norr, Länskulturen, Härjedalens Kommun Je suis! Hyra flygel Kontorskostnader Personalkostnader 4' Härjedalens Kommun 6' ' Länskulturen 6' ' Biljetter 1' ' Obetalt fackligt arbete, egen insats 1' ' ' ' STIG ÖSTMAN besökte Härjedalens Kulturcentrum den 11 november med Man tål ju inte vadsomhelst en produktion av Estrad Norr, i samarbete med Härjedalens Kommun och Länskulturen Stig Östman Gage 5' Härjedalens Kommun 7' inkl. teknik 3' Länskulturen 6' Kontorskostnader 1' Biljetter 2' ' Obetalt fackligt arbete, egen insats 4' Personalkostnader inkl. tekniker 8' ' '

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JANUARI - JULI 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JANUARI - JULI 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE JANUARI - JULI 2013 Eller: Hur används kommunens bidrag ändamålsenligt 1 Härjedalens Kulturcentrums position i Norrland Härjedalens Kulturcentrum, Norrlands enda privatteater med

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning - 11-07 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning RUS och RUD

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010. 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen.

TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010. 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen. Stockholm 2009-12-21 INBJUDAN TILL DELTAGANDE I MÄSSPROJEKTET 2010 2010 fortsätter Mässprojektet in i fas två med nedslag på fyra mässor på tre kontinenter i världen. Nytt för fas två är att vi nu välkomnar

Läs mer

Uråldriga riter möter ny teknik!

Uråldriga riter möter ny teknik! Man must dance urfolk dansar tillsammans på nätet i realtid Ola Stinnerbom i mask 2011 Foto: Birgitta Stålnert 1 Uråldriga riter möter ny teknik! Vårt projekt MAN MUST DANCE bygger på samtida samisk dans

Läs mer

Stöd till residenscentra

Stöd till residenscentra 1. Grundläggande information 1.1. Konstnärsresidenscentrets namn 0/100 1.2. Residensprogrammets eventuella namn 0/100 1.3. En kort engelskspråkig beskrivning av verksamheten som stöd söks för: 0/500 Ifall

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Kultur 2014 i Nordmalings kommun - sammanställning

Kultur 2014 i Nordmalings kommun - sammanställning Kultur 2014 i Nordmalings kommun - sammanställning Kulturhuvudstadsåret 2014 delas in enligt samernas åtta årstider: (December-Mars); vinter (Mars-April); (April-Maj); Försommar (Juni); Sommar (Juni-Juli);

Läs mer

Bilaga 2: Utblick nordiska länder

Bilaga 2: Utblick nordiska länder Bilaga 1. Sveriges författarfond Sveriges författarfond har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella, statistiskt beräknade

Läs mer

Presentation av projektet Hälsingland i Tid och Rum Jag i Hälsingland

Presentation av projektet Hälsingland i Tid och Rum Jag i Hälsingland Presentation av projektet Hälsingland i Tid och Rum Jag i Hälsingland Detta var målet med projektet. Temat för Konstens Vecka v41 2014 var Politisk konst- samtidskonst Vi kände att förståelse och värdesättande

Läs mer

1. Namn på projektet: Scenbyggnation och marknadsföring med Teater Verbal till teaterproduktion. Telefon: - Mobiltelefon: 076-8113134

1. Namn på projektet: Scenbyggnation och marknadsföring med Teater Verbal till teaterproduktion. Telefon: - Mobiltelefon: 076-8113134 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Scenbyggnation och marknadsföring med Teater Verbal till teaterproduktion 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Olle Olsson Ålder: 21 Adress: Åsvägen

Läs mer

1,8 miljoner kronor till föreningslivet i Bräcke kommun 2014!

1,8 miljoner kronor till föreningslivet i Bräcke kommun 2014! 1,8 miljoner kronor till föreningslivet i Bräcke kommun 2014! Sammanställning av föreningsbidrag Kultur och Fritid 2014 Anläggningsbidrag, Aktivitetsstöd, Ledarutbildningsbidrag, Kulturbidrag, Utvecklingsstöd,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Internationellt kulturutbyte

Internationellt kulturutbyte Sida 1 / 7 Internationellt kulturutbyte ANSÖKAN OM BIDRAG INOM BILD OCH FORM UTSTÄLLNINGAR OCH ARBETS- ELLER STUDIEVISTELSE I UTLANDET 1. UPPGIFTER OM SÖKANDE Fält markerade med * är obligatoriska Förnamn*

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

för arbetsresa till Milano, Italien den 12-17 november, samt medverkan på festivalen DansFabrik i Brest, Frankrike 16-26 mars 2014

för arbetsresa till Milano, Italien den 12-17 november, samt medverkan på festivalen DansFabrik i Brest, Frankrike 16-26 mars 2014 Redovisning av bidrag från Konstnärsnämnden inom dans - Lotta Melin KN 2013/7313 för arbetsresa till Milano, Italien den 12-17 november, samt medverkan på festivalen DansFabrik i Brest, Frankrike 16-26

Läs mer

Gotland On Tour. Gotland On Tour AB. JULSHOW - 2014 - Special. Evenemangssamarbete:

Gotland On Tour. Gotland On Tour AB. JULSHOW - 2014 - Special. Evenemangssamarbete: Evenemangssamarbete: Kulturföreningen Gotland On Tour med firma Gotland On Tour AB Vad kan ett samarbete med oss bestå av och vad kan det ge för fördelar till ditt evenemang??? JULSHOW - 2014 - Special

Läs mer

Ansökan om bidrag för att arrangera salafestivalen 2015

Ansökan om bidrag för att arrangera salafestivalen 2015 bilaga KS 2015/9/1 SALA ~OMMUN Ink. 2015-01- l 4 l 1 (1) 2015-01-13 NtKlAS HELLSTRAND Kommunstyrelsen Ansökan om bidrag för att arrangera salafestivalen 2015 Bakgrund Sala Festivalen Ekonomisk Förening

Läs mer

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Dom har ju allt - Storsjöbygden 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Matilda Amundsen Bergström Ålder: 22 Adress: Landgången 4 Postadress: 831 61 Östersund

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Internationell Körfestival i Göteborg

Internationell Körfestival i Göteborg Internationell Körfestival i Göteborg Marknadsföra Göteborg som kultur- och turiststad En folkrörelse många sångare och lyssnare i hela världen Ett spännande evenemang för alla göteborgare Varför Göteborg

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Ny hemsida Årsmöte 26 februari Gregoriebal 7 mars Hej alla spelmansvänner!

Läs mer

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 2 INNEHÅLL Sid Inledning 4 Kulturen skapar mervärden 5 Kultur- o konstcentrum

Läs mer

Intresseanmälan angående huvudmannaskap för Ethno

Intresseanmälan angående huvudmannaskap för Ethno Rättvik 2010-09-08 Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Intresseanmälan angående huvudmannaskap för Ethno Ethno, världens största internationella folkmusikläger för ungdomar, har arrangerats i

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler. MUSIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl tanke- som känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var

Läs mer

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014 KUN 2014-04-24, p 8 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357 Handläggare: Margareta Wennerberg Kulturstöd till tillfällig verksamhet april 2014 1 Förslag

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 december 2009 1 (13 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 december 2009 1 (13 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 december 2009 1 (13 ) Plats och tid: BUN kl. 9.00-11.00 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Anita Widman, ordförande 59 Bengt-Olov Persson Harry Johansson Ersättare:

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

VIF startades den 4 maj 2006.

VIF startades den 4 maj 2006. VIF startades den 4 maj 2006. Tanken med den här föreningen är att förena människor, oavsett ursprung, kultur, religion, kön eller hudfärg. Ett sätt att knyta kontakter och lära sig mer om olika kulturer.

Läs mer

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom UNGA KONSTNÄRER En konstutställning av och med barn och unga från vårens konstkurser

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 1(5) 2013-09-30 s redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 har under 2013 prioriterat samarbeten med Umeå inför Kulturhuvudstadsåret 2014. Detta har skett främst genom fördelning

Läs mer

Lättläst svenska. FOTO: Fanny Oldenburg.

Lättläst svenska. FOTO: Fanny Oldenburg. Lättläst svenska Utställningen handlar om musik-instrument i olika länder. Olika instrument är viktiga i olika länder. De är symboler för sitt land. De är national-symboler. 1 Alla länder har en national-sång.

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS Denna ansökan avser en begränsad del av projektet Show Europe Show Belarus som Culture Clinic tillsammans med fem andra organisationer har fått beviljat stöd

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 20 april 2011 1 (13 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 20 april 2011 1 (13 ) Kultur- och föreningsutskottet 20 april 2011 1 (13 ) Plats och tid: Allégatan konferens 8.00-10.00 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Åsa Hååkman-Felth Harry Johansson Ersättare: Övriga deltagande:

Läs mer

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan!

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan! Mässprojektet 2011 Hejsan! Vi är mycket glada över att ni har valt att ansluta er till Mässprojektet 2011! Nästa steg för er är att nu läsa igenom följande information kring projektet. Vi har försökt att

Läs mer

Regionala utvecklingsdelegationen 102-111. Tid: 2011-10-17 kl. 13.30-16.00 Plats: Landstingets kansli, sal A

Regionala utvecklingsdelegationen 102-111. Tid: 2011-10-17 kl. 13.30-16.00 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Rune Backlund (C) Anders Pansell (KD) Malin Wengholm (M) Jarl Karlsson (S) Övriga: Ola Lundmark, regional utvecklingsdirektör Jörgen Lindvall,

Läs mer

My Lindh Nordiska Panoraman

My Lindh Nordiska Panoraman My Lindh Nordiska Panoraman Redovisning IASPIS Internationellt kulturutbyte Slakthusateljéerna + Air d Islande i samarbete med Skaftfell Center of Visual Art, Seidisfjördur, Island 28 juli - 10 augusti

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

1/09 Modulen stöd till residenscentra http://applications.kknord.org/user/poll.questions.php?moduleid=37

1/09 Modulen stöd till residenscentra http://applications.kknord.org/user/poll.questions.php?moduleid=37 Grundläggande information och instruktioner Att fylla i ansökningsblanketten Ansökningsblanketten för modulen för stöd till residenscentra har fem sidor. Du måste fylla i alla fält på varje sida för att

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Plats och tid: Nämndhuset kl. 9.00-10.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Marian Väpnargård Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

Grundläggande information

Grundläggande information Grundläggande information Att fylla i en ansökningsblankett Du måste fylla i alla fält i blanketten för att komma vidare till nästa sida. Ansökningen för Modulen stöd till nätverk: kortvarigt nätverksstöd

Läs mer

Glashuset 2014. Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2. Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster

Glashuset 2014. Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2. Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster Glashuset 2014 Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2 Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster Målet med Umeå2014 stärka människorna stärka staden stärka kulturen stärka norra regionen stärka det europeiska samarbetet

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

DITT FÖRSTA EURESJOBB

DITT FÖRSTA EURESJOBB DITT FÖRSTA EURESJOBB Vanliga frågor Allmänt Var hittar jag information om Ditt första Euresjobb (Your first Eures job, YfEj)? Du kan hämta information från EURES-portalen: http://eures.europa.eu eller

Läs mer

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Kulturupplevelser talar till flera av våra sinnen och ger oss möjlighet att förstå och beröras på flera nivåer. Det är viktigt att man både får uppleva

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011

Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011 Kommunstyrelsen 2011 09 12 205 463 Arbets och personalutskottet 2011 09 12 174 363 Dnr 11.482 12 oktkf11 Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011 Bilaga: Ansökan Ärendebeskrivning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Preliminär verksamhetsplan 2014 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Kurser på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm på

Läs mer

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Kronoberg Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Regionalpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 2 (8) Sju punkter för Möjligheternas Kronoberg 1. Det ska vara ett tryggt och hållbart liv i Kronoberg!

Läs mer

ICELAND PHOTO ADVENTURE Island, 10-14 september 2015

ICELAND PHOTO ADVENTURE Island, 10-14 september 2015 ICELAND PHOTO ADVENTURE Island, 10-14 september 2015 L u n d s h a g s p r e s e n t e r a r! Island erbjuder en magisk fotomiljö för landskaps- och naturfotografer Följ med Lundhags och Serkan Günes,

Läs mer

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE!

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! VÄRLDENS STÖRSTA KONST PROJEKT FÖR VÄLGÖRENHET LANSERADES I KAPSTADEN Press release 14-April-2012 Peace Love & Photography TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! ABCharity projektet lanserades framgångsrikt

Läs mer

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan 2015-2016 Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Vi hoppas du förstår vilken förmån du som är ung och bor i Skinnskatteberg har. Du har chansen att utan avgift få lära dig att:

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Telefon: 063 46208 Mobiltelefon: 070 3215936

Telefon: 063 46208 Mobiltelefon: 070 3215936 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Byskogen cykelbana 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Fredrik Persson Ålder: 18år Adress: Orionvägen51 Postadress: 83155 Östersund Telefon: 063 46208

Läs mer

Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar.

Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar. Uppsala 2008-11-12 Till Styrelsen och TANGOGRUPPEN CAMBALACHE Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar. Med anledning

Läs mer

Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN

Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN Bakgrund: Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN Vi är en ideell förening som består av unga konstnärer från Västra Götalands län i åldrarna 18 25 år som har sitt säte i Skaraborg. Nedanstående

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Kursplan för musik i grundskolan

Kursplan för musik i grundskolan Kursplan för musik i grundskolan Denna kursplan innefattar årskurserna F-1 t o m 6.I årskurs 3 en del av året har eleverna efter enskilt politiskt beslut orkesterklass (se separat kursplan). Musikundervisningen

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Studie-/Kurskatalog. Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: www.abf.se/norravarmland

Studie-/Kurskatalog. Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: www.abf.se/norravarmland NORRA VÄRMLAND Studie-/Kurskatalog 2011 Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: VIA TELEFON: Hagfors 0563-14250 Sunne 0565-12125 Torsby 0560-12707 Sysslebäck 0564-10156 DETTA ÄR ABF ABF är Sveriges

Läs mer

Februari - mars 2015. Skarpnäcks Kulturhus. Programblad

Februari - mars 2015. Skarpnäcks Kulturhus. Programblad Februari - mars 2015 Skarpnäcks Kulturhus Programblad Sportlov vecka 9 21 februari Konsert - Trumma kl. 13.00 (c:a 30 min) Mikael och Niclas förvandlar vattenkannor, krukor och rör till ett trumset och

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Varsågoda att ta del av Dalston!

Varsågoda att ta del av Dalston! Dalston är en nystartad multidisciplinär designstudio. Vi levererar grafiska lösningar och Art Direction i tryck och digitala medier för stora och små kunder inom en rad olika områden. Vår syn på formgivning

Läs mer