VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Eller: Hur används kommunens bidrag ändamålsenligt 1

2 Härjedalens Kulturcentrums position i Norrland Härjedalens Kulturcentrum, Norrlands enda privatteater med konstgalleri, öppnade efter 16 månaders rekonstruktion och kring 2 miljoner kronors privatinvestering på midsommar 2012 och driver redan idag en av Norrlands mest aktiva och innovativa kulturverksamhet. Härjedalens Kulturcentrum har trots sitt läge i glesbygden Härjedalen presenterat ett stort antal internationella konstnärer och artister för första gången i Sverige, t.ex. Hyperpotamus (London/Madrid), Bodhi-Project (Salzburg), Philipp Hennevogl (Berlin), Antonin Kratochvil (New York), Veselé Skoky Dansteater (Prag), Thordur Magnusson (Reykjavik), Christian Glaus (Zürich) m.fl. Härjedalens Kulturcentrum arrangerade föreställningar, konstprojekt, föreläsningar och workshops för barn, ungdomar och vuxna. Härjedalens Kulturcentrums koncept har redan tre gånger varit mönster och samarbetspartner med andra stora festivaler i Sverige: I samarbete med Härjedalens Kulturcentrum har Norrbottens New Directions festival för samtida musik presenterat den tyska ensemble recherche och Stockholms Kulturhus presenterar under Fringe Festivalen i augusti Härjedalens Kulturcentrums utställning Bikini-klubben. Härjedalens Kulturcentrum har varit samarbetspartner med Storsjöyran i Östersund där vi presenterade streetdansaren Yared Cederlund. Härjedalens Kulturcentrum är Norrlands enda privatteater med professionell utrustning och internationella nätverk. Vidare finns där den enda moderna dansstudio för klassisk och modern dansundervisning inom ett område av 150km, utrustning för filmvisning och galleri för modern konst. Folk kommer till föreställningar från ett upptagningsområde av 240km (hela Härjedalen, bl.a. Funäsdalen, Tänndalen, men också från Jämtland, Hälsingland och Dalarna), är väldigt öppna och intresserade och är redo att resa långt för att besöka kulturella evenemang på hög nivå. Härjedalens Kulturcentrum omfattar Salong Mosippan som fungerar som mötesplats, där man kan läsa konst- och kulturtidskrifter och fika med självservering. En del av verksamheten riktade sig speciellt till pensionärer, såsom Zumba för 64-plussare eller engelsk konversation för pensionärer. Härjedalens Kulturcentrum drivs av Intresseförening Härjedalens Kulturcentrum. Personer bakom är Andreas Hoffmann, konstnärlig ledare, Flavia Devonas, producent och Kerstin Carlsson, sekreterare. Loge, dansstudio och entré på Härjedalens Kulturcentrum 2

3 HKC lyfter Härjedalens kulturliv, är en motor för hälsa och samhälle Enligt en medborgarundersökning 2012 fick nöjd-medborgar-indexet för kultur en fjärdeplats från slutet. Det finns en stort potential för kulturen att utveckla sig i Härjedalen och Härjedalens Kulturcentrum gör konkreta steg för att det kulturella utbudet i Härjedalen är professionellt och berikat. Som överallt i Europa erkänner man även i Sverige allt mer betydelsen av kultur för folkhälsa och socialt samhälle. På Göteborgs universitet finns nu ett Centrum för kultur och hälsa eftersom något som är mindre känt är kulturens och naturens effekter på hälsan. Föreningen Kultur och hälsa i Sveriges Riksdag konstaterar att det finns många nationella och internationella studier som visar på att aktivitet, både fysisk och kulturell, är viktigt i sjukdomsprevention och rehabilitering. Likt motion har det visat sig att de som är kulturaktiva lever i genomsnitt tio år längre. Att detta är en framtidsfråga stod klart när kulturen under dagen relaterades till allt från vinster i det statliga försäkringssystemet (hälsoekonomi) till ett musikinstruments betydelse för det lilla barnet. Kulturen kan hålla oss friska och göra oss friskare vid sjukdom, speciellt vid psykisk ohälsa, skriver föreningen Kultur och hälsa. Det betyder att begreppet Kultur och hälsa är långsamt men säkert på väg att få politisk förankring genererade Härjedalens Kulturcentrum för Lillhärdals näringsliv kring 250 övernattningar, de första sju månaderna 2013 har det varit kring 400 övernattningar i lokalt pensionat och flera stugor. Eftersom värdshuset i Lillhärdal stängde i september 2012 har vi nu stora problem med matlagning och tillräckliga övernattningsmöjligheter. 3

4 Spridning av Härjedalens Kulturcentrums aktiviteter 2013 Luleå & Piteå Hammerdal Duved Östersund Bräcke & Gällö Stockholm Härjedalen: Ytterhogdal, Hede: Danslek Funäsdalen: Triakel Sveg: Danslek, Romeao&Julia kören Österund: Streetdance (Storsjöryran), Prova på balett, Xala Bräcke, Gällö: Xala Luleå, Piteå: New Directions Stockholm: Bikini-Klubben (Fringe Fest) Duved, Hammardel, Bräcke: Prova på balett av professionella kulturella evenemang 2012 ansökte Intresseförening Härjedalens Kulturcentrum hos Härjedalens Kommun om stöd för att kunna förverkliga ett regelbundet kulturprogram för hela Härjedalen med minst två professionella framträdanden varje månad. Dansföreställningen skulle vara i Lillhärdal, eftersom där finns den nödvändiga utrustningen, men konserter skulle kunna vara fördubblade, så att de kan äga rum i Lillhärdal eller Sveg och Hede eller Lofdalen eller Funäsdalen. Kommunen beslöt att ge Härjedalens Kulturcentrum fullt stöd på dess ansökan om kr under förutsättning att Länskulturen beviljar samma belopp. Länskulturen beviljade bara kr som utvecklingsstöd, därefter reducerade kommunen det slutliga beloppet också till 4

5 kr. Med detta stöd skulle Härjedalens Kulturcentrum kunna realisera flera dans- och musikföreställningar på Härjedalens Kulturcentrum och minst en föreställning utanför Lillhärdal. Kultur på professionell nivå kostar pengar och kan bara realiseras med bidrag från lokala, regionala, statliga och internationella institutioner. en av ett evenemang är inte kommunens enda uppgift men kan - under förutsättning att det finns kompetens och sakkunskap - medfinansieras av nationella och internationella fonder. För många nationella och internationella ansökningar måste vi deklarera att kommunen tillskjuter våra aktiviteter. Därför har vi delat det kommunala bidrag vi fick för 2013 i olika ansökningar så att vi kan bevisa att kommunen tillskjuter kr här, kr kronor där. Därmed har vi under sex månaders tid sexdubblat detta kommunala bidrag, det betyder att kommunen kunde erbjuda under 2013 ett kulturellt program med ett värde av omkring kr och därmed öka nivån av kulturella evenemang betydligt. Men vi måste konstatera att under 12 månders tid har vi inte fått någon lön och investerat mycket av privata pengar för att ständig förbättra vår verksamhet. Det betyder att kommunen fick för dessa kommunala pengar mer än bara kultur, men också våra tjänster, kvalitet, kunskap och upplevelser som inte kan räknas i bara pengar. Följande exempel kan visa, varför ett stöd av kr för ett regelbundet kulturprogram under ett år är inte stort: I början av maj presenterade Härjedalens Kulturcentrum för första gången i Härjedalen den legendariska Romeo och Julia kören från Dramaten i Stockholm. Konserten ägde rum i Svegs kyrka och attraherade kring 100 besökare. Gaget för denna professionella ensemble har varit kr, kost, logi och resekostnader 4.279kr, marknadsföring, kontorskostnader och blommor 5.535kr, sammanlagt kr. Däri räknas inte kostnader för organisation, administration (10 850kr) Vid föreställningar i teatersalongen uppstår vidare kostnader för lokal och teknik. Men även i detta fall - när man inte räknar alla kostnader - vore 40% av bidraget från kommunen redan använt om vi inte hade hittat andra medfinansieringspartners. Inga kulturella institutioner i Europa kan finansiera sina verksamheter med endast entréavgifter. Dessa täcker normalt 8-10% av kostnaderna. Entrébiljetterna vid Härjedalens Kulturcentrum bör inte kosta mer än 150 kr för att bevara tillgänglighet för alla kulturintresserade medborgare. Entré för barn är gratis, ungdomar betalar kring 50% av biljettpriset. Att Härjedalens Kulturcentrum genomför ett stort och rikt kulturprogram för Härjedalen är bara möjligt på grund av dess kunskap att generera många bidrag från andra institutioner på grund av stödet från Härjedalens Kommun. Win-Win-Situation En del av kommunens bidrag till kulturprogrammet går tillbaka till Härjedalens näringsliv. Härjedalens Kulturcentrums evenemang genererade kring 450 övernattningar i Lillhärdal och 5

6 Sveg (med ett värde av ca kr), kring 50 flyg på sträckan Arlanda-Sveg-Arlanda (med ett värde av ca kr), utnyttjande av Mohlins taxi och Härjedalingen, stimulering av turistmål i Lillhärdal och Sveg. Härjedalens Kommuns logo sätts på alla affischer, flygblad och trycksaker, dessutom nämns Härjedalens Kommuns stöd i alla pressmeddelanden. Det är reklam för Härjedalen och sprider ordet Härjedalen i ett stort område. Magaziner, som Magazinet Härjedalen, dokumenterar hur Härjedalens Kulturcentrum sprider kulturella ord om Härjedalen, t.ex. med artiklar om hur Härjedalens landskap påverkar internationella konstnärer. Hittills arbetar tre personer för Härjedalens Kulturcentrum. Men inom den närmaste framtiden blir det nödvändigt att få flera medarbetare. Det betyder att Härjedalens Kulturcentrum är en potentiell arbetsplats för fem personer med hög kvalificeringsgrad och kompetens. Redan under våren provade Härjedalens Kulturcentrum i samarbete med arbetsförmedlingen möjligheten att anställa praktikanter med syfte att skapa en arbetsplats, som i framtiden kan få en familj att bosätta sig här. Driftskostnader Härjedalens Kulturcentrum har inte fått driftsbidrag för 2013 med anledning av att byggnaden ägs av privata personer. Det är synd eftersom Härjedalens Kulturcentrum är en av Härjedalens mest aktiva lokaler där folk träffas från hela Härjedalen och angränsande län. Därfor är Härjedalens Kulturcentrums byggnad också registrerad hos Skatteverket som kulturbyggnad. Härjedalens Kulturcentrum representerar Härjedalen Under 2013 presenterades Härjedalens Kulturcentrums aktiviteter i över 90 tidningsartiklar. Alla artiklar finns här: Våra festivaler och evenemang attraherade kring 1700 besökare vilket blåser nytt ekonomiskt liv i Svegs område (övernattningar, mat, besök av andra attraktioner). Besökare kommer från hela Härjedalen, Jämtland, Dalarna, Hälsningland och andra platser i Sverige. Studenter från hela Sverige, Italien, Storbritannien, Norge och Danmark stannade under Härjedalens Sommarakademi i 10 dagar i Härjedalen. Härjedalens Kulturcentrum har uppmärksammats under festivalen Storsjöyran i Östersund med Streetdance och under Fringe Fest Stockholm i Stockholms Kulturhus med installationen Bikini-klubben. 6

7 Samarbetspartner Härjedalens Kulturcentrum förfogar över ett stort internationellt nätverk. Svenska samarbetspartner: Härjedalens Kommun Härjedalens Fjällmuseum Länskulturen Kulturrådet Estrad Norr Filmpool Jämtland Leader Södra Fjällen Svensk Visarkiv Svensk Jazz/Jazzify Riksteatern Norrbottens Musiken Lillhärdals Filmklubb Mosippans Teaterförening Sensus ABF Studieförbundet Vuxenskolan Svenska Kyrkan Fringe Fest Stockholm Storsjöyran, Östersund New Direction Piteå/Luleå Tjeckiska Centret, Stockholm Bulgariska Ambassaden, Stockholm Goethe Institutet, Stockholm Utländska samarbetspartner: Tanecni Zona, Tjeckien Nordisk kulturfond KunstRaum Goethestrasse, Linz, Österrike BMUKK, Österrike Salzburgs Stad, Österrike Salzburgs Kommun, Österrike Tanzfestival TanZeiT-ZeiTanZ, Schweiz Ministry of Culture Czech Republic Prags Stad, Tjeckien Red i Project, Storbritannien Persicope, Salzburg, Österrike Pro Helvetia, Schweiz Akademiskt samarbete Härjedalens Kulturcentrum samarbetar med olika akademiska institutioner, t.ex.: Dans- och Cirkushögskolan Stockholm (DOCH) Konstfack, Stockholm Kungliga Musikhögskolan, Stockholm 7

8 Härjedalens Kulturcentrums mål är att erbjuda workshops och kurser på högsta nivå. Barn och ungdom på alla nivåer och åldrar profiterar på detta utbud. Det gör Härjedalen intressant för inflyttande eftersom det skiljer Härjedalen från andra kommuner. Våra aktiviteter kan vara en hjälp till utvidgning av kulturskolan eftersom den erbjudar i regelbunden form hittills bara musikundervisning. Residens för artister (Artists in residence) Härjedalens Kulturcentrum är medlem i TransArtists.org, en plattform för att förmedla konstnärliga residens i form av Artists in Residence programmen. Konstnärer besöker en viss plats under en viss tid för att utveckla sitt konstnärliga arbete. Vanligtvis är ett uppehåll mellan en månad och ett år. Kring 1200 residenser i hela världen är medlemmar i TransArtists.org, men Härjedalens Kulturcentrum är den enda norr om Stockolm. Det finns ett stort intresse för Artistic Residencies i Härjedalen; redan efter två veckor fick vi många ansökningar från konstnärer från USA, Israel, Skottland och Belgien. Samarbete med BFK/Härjedalens Kulturgrupp Ett samarbete mellan Härjedalens Kulturcentrum och BFK/Härjedalens Kulturgrupp kunde bidra till att förbättra och stärka Härjedalens ungdomars kulturella bildning och medvetande utan stora kostnader. Härjedalens Kulturcentrums infrastruktur är unik i Härjedalen och borde dra nytta av alla som arbetar för det kulturella utbudet i kommunen. Till exempel kan ett bra samarbete mellan BFK och Härjedalens Kulturcentrum göra Härjedalen mycket mer attraktivt för inflyttningar eftersom Härjedalen kunde erbjuda ett unikt kulturellt fritidsprogram. Till exempel finns inte många möjligheter för kvinnors fritidsaktiviteter och många kvinnor vill dansa och skådespela. Att skapa ett kulturellt fritidsutbud för kvinnor är en viktig del av jämställdhetsprocessen. Men också kulturskolan kan profitera på Härjedalens Kulturcentrums projekt eftersom kulturskolan i nuläget erbjuder bara musikundervisning i regelbunden form. Det betyder att kulturskolan kan, i samarbete med Härjedalens Kulturcentrum, utveckla minst två vidare estetiska program i regelbunden form, till exempel dansundervisning eller skådespel på grund av den professionella infrastrukturen på Härjedalens Kulturcentrum. Härjedalens Kulturcentrum föreslog några samarbetsprojekt, men exempelvis fanns det tyvärr inget intresse av Härjedalens Kulturgrupp att boka workshops i linoleumsnitt med Philipp Hennevogl, professor för linoleumsnitt i Berlin. Linoleumsnitt är en av de enklaste och billigaste tryckteknikerna och är därför populär i bildundervisningen i skolan för att förklara hur högtryck fungerar. Ett förbättrat samarbete med Härjedalens Kulturgrupp och BFK är önskvärt och kan blåsa nytt kulturellt liv i skolorna. Om Härjedalens Kulturcentrum till exempel finansierar besöket av internationella konstnärer kunde BFK med hjälp av Skapande skola-pengar inbjuda dessa artister till skolorna för workshops och samtal med eleverna. Kontakt med internationella artister öppnar elevers ögon och påverkar att elever ser vad som händer i världen. En förbättrad komunikation mellan BFK/kulturgrupp och Härjedalens Kulturcentrum är önskvärd. För oss är det viktigt att koordinera vår verksamhet, då kan synergier uttnyttjas. Konstnärer och artister föredrar en professionell infrastruktur som finns på Härjedalens Kulturcentrum istället 8

9 för att spela i gympahallar. Estrad Norr erbjuder också gratis busstransport för elever i hela Härjedalen, så att artister kan spela för alla elever flera gånger på Härjedalens Kulturcentrum och därmed behöver inte förställningar flyttas inom kommunen. Arthappenings på Härjedalens Kulturcentrum: Snökatten, Älgmålningar, Yoko Ono s wish tree 9

10 HKC s projekt under 2013 inkl. ekonomisk översikt Mellan januari och december genomförde Härjedalens Kulturcentrum tre festivaler och många enskilda evenemang. Härjedalens Kulturcentrums evenemang täcker ett stort utbud med olika konserter, dans- och teaterföreställningar, utställningar och filmvisningar. Nedan följer en beskrivning av alla projekt inkl. ekonomisk översikt. Varje evenemang innebär ett stort antal arbetssteg. Det börjar med att ta kontakt med konstnärer, hitta finansieringsmöjligheter, ta kontakt med olika fonder, klara upp alla formaliteter för ansökan, översätta ansökan till det aktuella språket, skicka inbjudan till konstnärer så att de också kan söka för bidrag, klara upp upphovsmännens rättigheter, skapa budget och finansieringsplan. Oftast är resan till ett personligt möte med konstnären och fonder nödvändig. Alla fonder har olika riktlinjer och blanketter, det betyder att det är förenat med mycket arbete att fylla i dessa ansökningar. När de finansiella villkoren är klara ordnas praktiska detaljer, såsom att leta efter olika resemöjligheter och bokning av dessa, bokning av logi, organisation av kost med hänsyn till olika allergier och matpreferenser. börjar ca en månad innan evenemangen med design av affischer och banner, intervjuer och utskick av presstexter, affischspridning i ett område av 120km och utskick av inbjudningar via mejl till ca. 450 adresser. Med konstnären klargörs alla tekniska detaljer såsom ljus- och ljudplan och technical rider. Ljus- och ljud sätts upp dagen innan evenemanget. Under evenemangsdagen gör man tekniska repetitioner, man upprättar backstagen med förfriskningar och tar hand om alla möjliga önskemål. Kassan och entrén förbereds, biljetter skrivs ut. Efter evenemangen gäller det att städa och göra avräkning och statistik. Oftast har olika fonder olika avräkningsregler- och blanketter. Detta fylls i för att få stödet utbetalt. Avräkning skickas tillsammans med utvärdering och pressspegel till fonder. När alla kostnader är betalda och alla formaliteter är uppfyllda gäller projektet som avslutat. Definitioner: i ekonomisk översikt Personalkonstnader Konstnärlig ledare, administration och tekniker. Arbetsuppgifter är: Granskning och urval av produktioner med hänsyn till det konstnärliga konceptet, ta kontakt med konstnärer och diskutera alla praktiska detaljer, möte med konstnärer och representanter från olika fonder, ansökan hos nationella och internationella fonder, avräkning, översättningar och läsa korrektur, skattedeklarationer, bokföring, konstnärsvård, klara upp den technical rider, sätta på ljus och ljud etc. Beloppet räknas på antal arbetstimmar x 175kr. Det är beloppet som Leader Södra Fjällen satsar för ideellt arbete. Detta belopp ligger långt efter beloppet som skulle tillkomma professionella kulturenterprenörer. Det är mer en konstnadsersättning än en lön. Hyran av lokalen (teatersalong, backstage, mötesrum etc.), teknikavskrivning eller hyra, el- och vattenkostnader. Annonser i tidningar, banner på webbsidor, design av affischer, tryckning av affischer, spridning av affischer (arbetstid och bilkostnader), intervjuer med tidningar, spridning av presstexter, kvällsprograminformation etc. Arbetskostnader räknas som antal arbetstimmar x 175kr. Anmärkningar till detta belopp se ovan. 10

11 HÄRJEDALSPIPAN REVISITED en festival för Härjedalens landskapsinstrument och folkmusik Festivalen riktade uppmärksamhet mot ett musikaliskt huvudfenomen som berör hela Härjedalen, eftersom landskapsinstrument skapar en genklang av människors hemtrakter. De dokumenterar och återspeglar ett folks klingande musikaliska traditioner. Det finns inte många landskap som har kvar sina egna landskapsinstrument, men Härjedalspipan är ett typiskt sådant, ett instrument som i gamla tider spelades av vallpojkar och vallflickor runt om i Härjedalen. I och med att vallpojkar och herdar försvann, försvann också traditionen av sådana instrument. I flera av Europas länder lever emellertid traditionen av Herdepipor eller Herdeflöjter fortfarande kvar, speciellt i Östeuropa, där de ofta reflekterar en vallpojkes, vallflickas eller en herdes ensamma liv. Under 1980-talet gjordes ett försök att återuppliva traditionen av spel med Härjedalspipa. Målet fullföljdes emellertid aldrig trots en CD-inspelning. En festival ska nu varje år i januari månad rikta uppmärksamheten på detta nästan bortglömda instrument. De som stolt kan uppvisa sina landskapsinstrument kommer därmed att kunna skapa en kulturell brygga mellan en svunnen tid och dagens moderna värld. I samband med sex kurser, under ledning av riksspelmännen Gunnar Stenmark och Dan Lundberg, Camilla Löfskog och Andreas Kröper-Hoffmann, tre konserter, utställning, föreläsning och filmvisning (Härjedalen på 40-talet), kom vetskapen om dessa instrument och dansmusik att återupplivas och vidarebefordras. Arrangerad i samarbete med: Svensk Visarkiv, Estrad Norr, Härjedalens Kommun, Länskulturen, Lillhärdals Filmklubb, Leader Södra Fjällen, Studieförbundet Vuxenskolan, Magazinet Härjedalen. Härjedalspipan revisited Gager Kost och logi Kontorskostnader Personalkostnader Diverse (Utställning) 55' Leader Södra Fjällen 29' ' Estrad Norr/Hörbart 10' ' Svensk Visarkiv 1' ' Studieförbundet Vuxenskolan 1' ' Härjedalens Kommun 22' ' Länskulturen 22' ' Biljetter 12' Obetalt fackligt arbete, egen insats 32' ' '

12 VERTICAL FLOOR Norrlands första dansfilmfestival Norrlands första dansfilmfestival ägde rum mellan den 5 och 7 april på Härjedalens Kulturcentrum med 15 filmer från Sverige, Tjeckien, Storbritannien, USA, Kanada, Tyskland och Schweiz och har varit en del av scendansserien GOLVKONST. Dansfilmer är en väldigt speciell filmgenre. Det finns många dansfilmfestivaler i hela världen men inte i Norrland. Av den orsaken visades många av filmerna för första gången i Sverige, ett faktum som gör att festivalen har varit mycket speciell. Att göra en dansfilm är en stor utmaning både för dansarna och ledarna. Arrangerad i samarbete med Goethe Institutet i Stockholm, Red-I-Project i London, Filmpool Jämtland, ABF, Tanecni zona i Prag och Lillhärdals Filmklubb, Länskulturen, Härjedalens Kommun. Vertical Floor - Norrlands Dansfilmfestival Gager 4' Estrad Norr 5' Kost och logi Filmpool Jämtland 5' Resekostnader ABF 3' ' Härjedalens Kommun 9' Kontorskostnader Länskulturen 5' ' Biljetter Personalkostnader 26' Obetalt fackligt arbete, egen insats 35' Rättigheter 7' ' '

13 ROMEO-OCH JULIA KÖREN, Stockholm I Svegs kyrka ägde på fredagen den 3 maj, en konsert rum med renommerade Romeo- och Julia kören från Dramaten i Stockholm. Det var det första gästspel som arrangerades av Härjedalens Kulturcentrum i Svegs kyrka, eftersom Härjedalens Kommun önskade att Härjedalens Kulturcentrum ska realisera minst en konsert utanför Lillhärdal. Konserten attraherade kring 100 besökare. Arrangerad i samarbete med Sensus, Härjedalens Kommun, Svenska kyrkan, Estrad Norr och Länskulturen. Romeo och Julia kören i Svegs kyrka Gager 28' Estrad Norr/Hörbart 7' Kost och logi 2' Sensus 5' Resekostnader 1' Härjedalens Kommun 7' Kontorskostnader 1' Länskulturen 10' ' Biljetter 8' Personalkostnader 10' Obetalt fackligt arbete, egen insats 10' Diverse (Blommor) ' '

14 BODHI-PROJECT, Salzburg (Österrike) Härjedalens Kulturcentrum presenterade i maj ett av det mest innovativa danskompaniet i Europa. Österrikes "Bodhi -Projekt" från Salzburg kom med två föreställningar (lördagen den 25 maj samt söndagen den 26 maj, klockan 14.00) till Härjedalens Kulturcentrum. Program "Centipedes/Tusenfoting" av koreografen Marco Torrice reflekterade över frågan: "Vad händer om en tusenfoting funderar över vilken fot den skall använda först?" Innan förställningen på söndagen, den 26 maj, pratade Jelka Milic från London om konstnärliga idéer bakom koreografin Centipedes. Arrangerad i samarbete med: Salzburgs stad, Salzburgs kommun, Österrikes kulturministerium, Härjedalens kommun, Estrad Norr, Kulturrådet och Länskulturen. Bodhi Project Gager Kost och logi Resekostnader Kontorskostnader Personalkostnader 12' Estrad Norr 5' ' BMUKK Österrike 12' ' Salzburgs Stad 8' ' Härjedalens Kommun 12' ' Länskulturen 11' ' Kulturrådet 18' ' Biljetter 5' Obetalt fackligt arbete, egen insats 28' ' '

15 MITTKULTUREN Lillhärdals kulturvecka Som samarbetspartner med Mosippans teaterförening höll vi traditionsenligt en kulturvecka i Lillhärdal. Liksom ifjol avlöper den v. 26, med början under midsommarhelgen med majstångsresning, olika konserter, föreläsningar, teaterföreställningar och dansteaterskolan för 20 skolbarn från Funäsdalen, Stockholm, Lillhärdal, Bruksvallarna, Herrö och Glöte, där vi kombinerade drama med dans. Hela programmet finns på Arrangerad i samarbete med: Härjedalens Kommun, Estrad Norr, Länskulturen, Tjeckiska kulturministeriet, Prags stad, Tjeckiska Centret i Stockholm, ABF, Härjedalens Kommun, Riksteatern, Mosippans teaterförening. Mittkulturen - Lillhärdals Kulturvecka Gager Kost och logi Resekostnader Kontorskostnader Personalkostnader 42' Tjeckiskt kulturministerium 18' ' Tjeckiska centret i Stockholm 7' ' Småplatsstöd 7' ' Riksteater 2' ' Estrad Norr/Hörbart 2' ' ABF 8' ' Mosippans teaterförening 25' Härjedalens Kommun 9' Länskulturen 10' Kulturrådet 10' Deltagare dansteaterskolan 12' Biljetter 12' Obetalt fackligt arbete, egen insats 66' ' '

16 MIKO LAZIC (Stockholm) - Kylan & Iskariot Dramatikerförbundets Svegsstipendiat, fotografen, författaren och filmregissören Miko Lazic (född i Stockholm med serbiska rötter) kom till Härjedalens Kulturcentrum den 28 juli. Han visade sin animerade kortfilm Kylan, som var en internationell förhandspremiär, och sin thriller Iskariot och talade om sina verk och projekt. Miko Lazic: Kylan & Iskariot Gager Personalkostnader 1' Obetalt fackligt arbete, egen insats 3' ' Biljetter ' ' ' CHRISTIAN GLAUS (Schweiz) Dansfotografier Utställningen "Dansfotografier" presenterade under veckorna den schweiziske fotografen Christian Glaus (Zürich), som med fler än 5000 fotografier under 30 år har dokumenterat samtida dans i Schweiz. Urval av fotografierna visar dansföreställningar och repetitioner både in- och utomhus, på stora scener men också exempelvis i sjön. Christian Glaus - dansfotografier Personalkostnader 4' Obetalt fackligt arbete, egen insats 8' ' ' '

17 BIKINI-KLUBBEN PÅ TAKET OCH BASTU I TEATERSALONGEN Installation av Veronika Psotková (Tjeckien), 18 juli - 24 september Arrangerad i samarbete med Tjeckiska Centret i Stockholm Utställningen attraherar kring personer varje helg, under veckan är det kring 4-8 personer per dag, personer som delvis också besöker lokalt näringsliv och turistbyrån. Entrén är gratis. Veronika Psotková - Bikini-Klubben och Bastu-Klubben Transportkostnader Logi konstnär Personalkostnader 21' Tjeckiska Centret Stockholm 10' ' Obetalt fackligt arbete, egen insats 29' ' ' ' ' HÄRJEDALENS SOMMARAKADEMI 2013 Härjedalens Sommarakademi 2013 började den 28 juni och pågick till den 28 augusti. Under denna tid har välkända artister kommit från Sverige, Norge, Island och Färöarna att hålla workshops i fotografi, komposition, streetdance, elektronisk musik och jazz improvisation. Rapporten och avräkning har skickats separat efter avslutning av projektet. Härjedalens Sommarakademi äger rum med bidrag från kommunen (20.000kr för marknadsföring från näringslivsavdelning och kr från BFK), Länskulturen (30.000kr) och Nordisk kulturfond ( kr). I år har Härjedalens Kulturcentrum försökt att sprida Härjedalens Sommarakademi över olika platser i Härjedalen, såsom Sveg, Ytterhogdal, Hede och Lofsdalen, men det betydde högre kostnader för personal, lokal och administration. 17

18 Arrangerad i samarbete med Länskulturen, Nordisk Kulturfond, Härjedalens Kommun. Härjedalens Sommarakademi Gage Resekostnader Kost och logi Kontorskostnader Personalkostnader 176' Härjedalens Kommun, BFK 15' ' Härjedalens Kommun, Näringslivsavd. 20' ' Länskulturen 30' ' Nordisk Kulturfond 176' ' Deltagaravgift 38' ' Obetalt fackligt arbete, egen insats 75' ' ' ' Under Härjedalens Sommarakademi presenterade tre viktiga musiker från Färöarna, Norge och Island sina musikaliska verk: 3/8: Presentation och samtal med den isländske kompositören Thordur Magnusson. 17/8: Presentation och samtal med Eric Wöllo, Norge. 25/8: Presentation och samtal med Kristian Blak, Färöarna. med stöd av Hörbart. LJUDANDE DANSSTEG XALA (Schweiz) Den 19 oktober presenterade Härjedalens Kulturcentrum för första gången i Sverige Xala, ett unikt instrument som spelas under dans. Det är en magisk genljudande xylofon-kropp med vilken Ania Losinger framkallar en fascinerande sammanställning av musik och dans. Artisten gör att detta primära akustiska instrument får liv med att använda flamencoskor och två långa pinnar. Ania Losinger & Mats Eser. I samarbete med Pro Helvetia, Länskulturen, Kulturrådet, Härjedalens Kommun Xala Gager inkl. resa kost och logi, 2 dagar rep. Teknikkostnader Teknik personal Kontorskostnader Administration 13' Härjedalens Kommun 7' ' Länskulturen 6' ' Kulturrådet 20' ' Biljetter 2' ' Obetalt fackligt arbete, egen insats 9' ' ' ' ' '

19 JE SUIS! Den 22 oktober började jazzformationen Je Suis! sin turné i länet hos Härjedalens Kulturcentrum. Je Suis! är en av de mest lyskraftiga unga svenska jazzgrupperna. Här sätter bandledaren och trumpetaren Niklas Barnö, den förste mottagaren av Stockholm Jazz Fest Prize, energin och färgstarkt samspel i centrum. I samarbete med Svensk Jazz/Jazzify, Estrad Norr, Länskulturen, Härjedalens Kommun Je suis! Hyra flygel Kontorskostnader Personalkostnader 4' Härjedalens Kommun 6' ' Länskulturen 6' ' Biljetter 1' ' Obetalt fackligt arbete, egen insats 1' ' ' ' STIG ÖSTMAN besökte Härjedalens Kulturcentrum den 11 november med Man tål ju inte vadsomhelst en produktion av Estrad Norr, i samarbete med Härjedalens Kommun och Länskulturen Stig Östman Gage 5' Härjedalens Kommun 7' inkl. teknik 3' Länskulturen 6' Kontorskostnader 1' Biljetter 2' ' Obetalt fackligt arbete, egen insats 4' Personalkostnader inkl. tekniker 8' ' '

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde -3, KFN 2013-03-12 08:30 Kallelse till Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2013-03-12 kl. 08.30 i Frösörummet -2, KFN 2013-03-12 08:30 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv Karin Thomasson, MP, ordförande JA

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Inledningsfas 2009 2010. Slutrapport, journalnummer 2009 919

Inledningsfas 2009 2010. Slutrapport, journalnummer 2009 919 Inledningsfas2009 2010 Slutrapport,journalnummer2009 919 SAMMANFATTNING...3 PROJEKTIDÉ OCH BAKGRUND SOM DEN FORMULERADES I ANSÖKAN...3 SYFTE OCH MÅLGRUPP...4 FÖRANKRING PÅ FÅRÖ OCH GOTLAND...4 PROJEKTETS

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Regional utveckling, 5 p Entreprenörsregionen 2007 Britt-Marie Börjesson, Hylte kommun Sten Liljedahl, Hylte kommun Mikael Falk,

Läs mer

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001.

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001. EN KONFERENS OM EKONOMISK BÄRKRAFT OCH KULTURELL UTVECKLING En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001. Arrangörer: Nätverkstan Kultur i Väst AB i samarbete

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

Kartläggning och utredning av kulturens behov av lokaler Lena Byström, kommunledningsförvaltningen Dnr: 562/2012 2012-11-13

Kartläggning och utredning av kulturens behov av lokaler Lena Byström, kommunledningsförvaltningen Dnr: 562/2012 2012-11-13 Kartläggning och utredning av kulturens behov av lokaler Lena Byström, kommunledningsförvaltningen Dnr: 562/2012 2012-11-13 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning med resultat 1.1 Uppdrag 1.2 Syfte och

Läs mer

Genomlysning av musik i Göteborg

Genomlysning av musik i Göteborg Genomlysning av musik i Göteborg Om inte historier spunnes skulle livsglädjen hastigt ta slut. Om inte musiken funnes skulle vi aldrig stå ut. Alf Henrikson En rapport om Konsertverksamhet - ur ett arrangörsperspektiv

Läs mer

Fokus på Stockholm. Länsbevakning Värmland. Q-projektet Klas Wounsch. Nyhet: Läsvärt. Datorn som hjälpmedel. Torgny Sandgren porträtteras

Fokus på Stockholm. Länsbevakning Värmland. Q-projektet Klas Wounsch. Nyhet: Läsvärt. Datorn som hjälpmedel. Torgny Sandgren porträtteras Fokus på Stockholm sid 3-5 Q-projektet Klas Wounsch sid 6 Datorn som hjälpmedel sid 8-9 Nr 4 SEP 2008 Utgiven av Sveriges Musik- & Kulturskoleråd SMoK Länsbevakning Värmland sid 12-14 Nyhet: Läsvärt sid

Läs mer

Tre enkätundersökningar

Tre enkätundersökningar Tre enkätundersökningar Sammanställning av svar från länets invånare, professionella kulturskapare och ungdomar Kulturenheten December 2011 Tre enkätundersökningar... 3 Enkät till invånare i länets kommuner...

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att vara anställd Att söka arbete Att starta eget företag Arbetslöshetsförsäkringen Att betala

Läs mer

Länk 2014. riksteatern.se/lank. HANDBOK Författare 2014 ANDERS DUUS SOFIA FREDÉN CRISTINA GOTTFRIDSSON KATORI HALL RASMUS LINDBERG MARTINA MONTELIUS

Länk 2014. riksteatern.se/lank. HANDBOK Författare 2014 ANDERS DUUS SOFIA FREDÉN CRISTINA GOTTFRIDSSON KATORI HALL RASMUS LINDBERG MARTINA MONTELIUS HANDBOK LÄNK 2014 HANDBOK Författare 2014 ANDERS DUUS SOFIA FREDÉN CRISTINA GOTTFRIDSSON KATORI HALL RASMUS LINDBERG MARTINA MONTELIUS Länk 2014 riksteatern.se/lank 1/32 Foto framsida: Moa Hedström Waldén

Läs mer

KVINNO- OCH TJEJFÖRENINGEN ROSEN

KVINNO- OCH TJEJFÖRENINGEN ROSEN KVINNO- OCH TJEJFÖRENINGEN ROSEN Hälsofrämjande verksamhet för kvinnor i Fisksätra 2000-2004 Ingrid Eckerman Folkhälsoenheten i Nacka, Boo vårdcentral 132 30 Saltsjö-Boo Tel 08-747 57 39 Ingrid.eckerman@slpo.sll.se

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp ledare Barnkultur mycket retorik, men lite pengar På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp som det nyinrättade Statens kulturråd skapat i efterdyningarna av den stora kulturpolitiska reformen 1974.

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Årets uppdrag Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

Ständigt denna Bubbla

Ständigt denna Bubbla Bubblan berättelser på väg Ständigt denna Bubbla mobil lässtimulans i tre län Rapport med utvärdering Redaktör: Ann Catrine Eriksson Författare: Ann Catrine Eriksson, Sylvia Blomberg, Christina Stenberg

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Reserapport. från en studieresa till Montréal. med fokus på cirkus och kulturpolitik. Emma Stenström, Handelshögskolan i Stockholm.

Reserapport. från en studieresa till Montréal. med fokus på cirkus och kulturpolitik. Emma Stenström, Handelshögskolan i Stockholm. Reserapport från en studieresa till Montréal med fokus på cirkus och kulturpolitik 2008 Emma Stenström, Handelshögskolan i Stockholm i samarbete med Gustav Fridlund, Botkyrka kommun, och Susanne Reuszner,

Läs mer

KRUT. Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID.

KRUT. Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID. KRUT Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID. Jag förstår inte varför folk är rädda för nya idéer. Jag är rädd för de gamla. JOHN CAGE KRUT Kreativ utveckling Producerad av: www.abebarod.se Text: Lars

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 13 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från vuxenutbildning 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK)

Läs mer

Till Västra Götalandsregionen 20091201. kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010

Till Västra Götalandsregionen 20091201. kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010 Till Västra Götalandsregionen 20091201 kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010 Aktörer i kultursystem BottnaGerlesborg ansöker härmed om medel för att skapa en samverkans- och affärsplan inom ramen för projekt

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Dokumentnamn Dokument ID Instans kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Fastställt av [instans] [datum] Jönköping 2013 Lindfelt Information februari

Läs mer