BESKRIVNING AV E-CARD (Vykort - Digital Postcards)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESKRIVNING AV E-CARD (Vykort - Digital Postcards)"

Transkript

1 AB Lars Cornell Fiskartorpsholmen Lofta Det här dokumentet finns på: BESKRIVNING AV E-CARD (Vykort - Digital Postcards) E-card tekniken kommer med en ny IT-kultur. Du som inte kan mycket om IT och sitter med många bilder i din dator, du förstår det här ganska lätt. För experter som kan Html, Java, Databaser och skalteknik är det svårare, för det måste tänka på annat sätt än de är vana vid. För dem blir det ofta en kulturkrock. Som för Galileo Galilei och prästerskapet år 1632, för att inte tala om Darwin två hundra år senare. Eller för IBM när de tackade nej till PC n och 180 tusen anställda senare fick lämna företaget. Steve Jobs kom inte med ny teknik, han kom med en ny IT-kultur. Html, Java, Databaser och skalteknik är svårt och därför dyrt. I E-card tekniken används inget av det. Du klarar snabbt allt själv utan experthjälp och du har hela tiden full kontroll över dina bilder och dokument. Allt som en Webmaster kan går det inte att åstadkomma, men nästan. Å andra sidan kan du med E-card tekniken klara mycket som en Webmaster inte klarar. Och till väsentligt lägre kostnad. Dessutom är E-card tekniken stabil under hundratals år just därför att den är lika enkel som ett vanligt vykort. En vanlig bild tappar lätt sin information och den försvinner för alltid. Men det gör inte ett vykort. För bibliotek med böcker och textorienterad information förblir Databaser troligen det bästa. För bibliotek med bilder och PDF-dokument kommer däremot E-card att bli det naturliga valet. Mer än en miljard människor jorden runt som är uppkopplade till Internet kommer med tiden att ha nytta av E-card tekniken. På följande sidor får du mer information om produkt och marknad. Om det är något som är svårt att förstå eller som du undrar över, hör då gärna av dig Hälsningar. Lars Cornell 1

2 Hemsideteknik har sina rötter i Mosaic och Netscape år Databastekniken utvecklades på 1970-talet. De är båda teckenorienterade (Kod: Html, Java mfl). På den tiden och även nu hanterar datorer bilder och text underordnat kod. En Hemsida består vanligen av många filer sammanfogade med svåranvända och dyra program. Det är tekniskt komplicerat, sårbart, dyrt och ostabilt under längre tid. Speciellt bland små användare och det så kallade Long-tail-market finns det behov av enklare, långtidsstabil och mer kostnadseffektiv teknik. Med E-card kan man åstadkomma mycket som det är omöjligt att göra med Hemsidor, Html, Java, skalteknik och Databaser av principiella skäl. E-card tekniken (Digital Vykortteknik) är bildorienterad på det sätt som människor fungerar. Text, som kan vara på flera språk, är underordnat bilden och det finns varken kod eller databaser. Metadata struktureras långtidssäkert så att även tredimensionella bilder och objekt, tex en arkeologisk utgrävning eller en polisutredning, kan hanteras. Information kan sökas och man kan surfa på Internet utan att använda Hemsidor. 2

3 Bilden tv visar familjen samlad kring datorn med släktens gamla och nya bilder. Vissa bilder finns endast i egna datorn, andra nås över Internet. Större bild med läsbar text finns här: Bilden th visar hur E-card bilder och dokument kan sändas som . Mottagaren kan läsa bildens information och följa länkar. Texten kan översättas till annat språk objekt för objekt. Det innebär att man kan sända samma E-card till flera med olika språk. Var och en begär automatisk översättning till det språk han/hon förstår. Beskriven metod kan med fördel även användas för formulär och turistinformation tex vid en internationell utställning. Större bild med läsbar text finns här: 3 Tv visas hur E-card kan hantera biografisk information. Man kan skapa länkar till övriga familjemedlemmar och händelser. Länkarna kan ha riktningsinformation (ex: far = ned, dotter = upp, hustru = höger) vilket innebär att det går att göra hierarkiska släktbeskrivningar. Personen Ida i exemplet tv har tre mappar, en när hon var dotter i familjen, en mapp med bilder och dokument från hennes första gifte där även länkar finns till hennes barn i det giftet och en mapp från hennen andra gifte. Större bild med läsbar text finns här:

4 E-card är tekniskt enkel, lätt att förstå när man använder den och tillgänglig för en vid krets av outbildade användare till förvånansvärt låg kostnad. Den är även stabil eftersom all information om en bild finns i själva bildfilen, och det behövs inga dyra program för att skriva, söka och få fram den. Därför kan informationen om en bild inte skiljas från bilden av misstag, ålder eller kommande teknikutveckling. Det är dessutom förmodligen den enda teknik som har förmåga att hantera språk på objektnivå (Med objekt avses tex en person på ett skolfotografi, ett hus på en karta, en detalj i en motor, din far i förhållande till dig). Vi löser inte problemet på sedvanligt sätt med komplicerad skalteknik ovanpå befintlig Hemside-, Java- och Databasteknik utan med från grunden ny teknik som onödiggör den komplicerade och gamla tekniken. E-card tekniken innehåller ingen kod och är därför enkel, billig och långsiktigt stabil. Typiskt ligger E-card tekniken på en kostnadsnivå om 1% till 10% av äldre Databas- och Hemsideteknik. Vår teknik riktar sig mot en miljard människor globalt. Den löser tekniska, ekonomiska och vardagsnära problem enligt minister Odells uttalande: Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Det finns miljoner med bilder och dokument som inte kan hittas eftersom information om dem saknas. E-card tekniken är troligen det enda sättet att motverka sådana problem. Bilden till vänster nedan visar ungefär en fjärdedel av den kod som går åt till att göra Hemsidan till höger. Den är sammansatt av många filer. Förr eller senare kommer sidans olika delar att skingras och tappa bort varandra. Den högra bilden visar samma Websida gjord med E-card teknik. Kod existerar inte. Varje textruta är ett objekt där text på flera språk kan finnas. Men det är endast text på inställt språk som visas. Du klarar allt själv utan stora kostnader och om du vill kan du skicka din E-card sida som . Länkar och allt fungerar när det kommer fram. Det är som ett vykort. Bilden finns på ena sidan. Text och adresser (länkar) på den andra och lyser igenom när du vill. 4

5 Så här konkurrerar E-card med den gamla tidens Hemsidor Tänk dig följande. Det är fredagseftermiddag och Mats på Medborgarbanken vill ut till solen på landet med familjen. Men innan dess måste han publicera litet information på Internet. OJ DÅ 1 Webmastern har två veckor semester. Vilken tur att banken är stor och det finns en till. OJ DÅ 2 Det kostar 5 000:- att göra sidorna, men det märker inte Mats för banken är rik och betalar. Hade Mats varit privatperson eller snickare med egen firma hade han upplevt problemen på annat sätt. 1 - Inte många hantverkare klarar av att göra egna Hemsidor. 2 - För en snickare är 5000:- ganska mycket. För en privatperson är det ännu mer. Med Vykortteknik hade situationen för Mats, om han varit snickare, varit annorlunda. På kort tid hade han själv klarat av att göra de E-card han behövde och montera dem på Internet till nästan ingen kostnad alls. MARKNAD Produkten wesee har tre marknader: - Individuella människor med dator, licenrättigheter, The Long Tail (se nedan). - OEM-utveckling för speciella behov tex polis, växtförädling och djurparker. - Reklam liknande Google, Opera och Tidningarnas nätupplagor. Licenser Omfattar en marknad på minst en miljard möjliga kunder globalt. Det går knappast att indela marknaden i geografiska områden, möjligen kan den uppdelas i språkområden. Det är inte heller effektivt att påstå att marknaden består av vissa företag och organisationer. Det är bara kostsamt att göra så men utan nytta. Om vi betraktar Vinnova som kund är det svårt att tänka sig att Vinnova som företag/organisation skulle gå ut och upphandla en sådan här produkt. Däremot kommer säkerligen Vinnovas anställda att bli kunder både i sina livsroller som tjänstemän i Vinnova, som familjemedlemmar i hemmet och kanske som medlem i någon intresseorganisation. Då är det varje individuell människa som är kund och som går till närmsta chef med attesträtt på 1000:- eller mer och ber om att få köpa en användarrätt till produkten wesee. Vinnova kommer möjligen att överväga upphandling av grupplicens för att på det viset få ekonomisk fördel, men det är en helt annan sak. Marknaden omfattar år 2010 ca 2 miljarder potentiella kunder. Med en andel av 2% och ett genomsnittligt pris på 50 blir marknadsvärdet 2 miljarder. OEM-marknaden ( ) kan exemplifieras med polisen för dokumentation av brott, olyckshändelser och efterlysningar där kanske speciella produktegenskaper behövs. Andra är Kolmårdens djurpark för att dokumentera, släktbeskriva och marknadsföra djuren och på liknade sätt för katt-, hund- och hästavel. Även för växtförädling kan metoden vara värdefull efter produktanpassning till speciella behov. I produktens patentsökta grundkonstruktion är sådana specialbehov förutsedda. Reklam Möjligheten att använda wesee som reklampelare kommer i senare skeden. Konkurrens Huvudkonkurrent är den nu 20-åriga Hemsidetekniken. Produkten wesee konkurrerar med program som Sofi, Prelude, Carpe Cultura, Cumulus och Access i kombination med Firefox, Safari, Explorer, Opera och Flock samt program av arten Frontpage och GoLive samt program av arten PowerPoint, iphoto, Fotostation och likartade. 5

6 I the long tail -segmentet kommer Hemsidetekniken att nästan helt utkonkurreras. Inom så kallade 24-timmars myndigheter finns intressanta marknader. En fördel är enkel hantering av många språk. The long Tail Ekonomi och kultur är på väg mot många produkter med liten omsättning för var och en. Vykorttekniken stämmer bra in i det mönstret som kostnadseffektiv informationsbärare för många små produkter där Hemsideteknik är för kostnadskrävande och förändringströg. Ofta består marknaden av privatpersoner, studenter samt en- och fåmansföretag. Men det kan även vara enskilda tjänstemän i större organisationer Man kan dela in marknaden i olika organisationsformer: Privatpersoner wesee Vykortteknik är utmärkt för familjens digitala släktalbum. Sänd en wesee-bild till vänner och bekanta med och information om bilden följer automatiskt med. Och det bästa av allt, den följer bildfilen hela tiden och läggs inte någon annan stans i datorn där den för eller senare tappas bort. Vill du beskriva din släkt går det också bra. Och när den delen är utvecklad kan ditt släktträd även visas grafisk. Små företag Berätta om ditt företag och dina produkter med wesee-preparerade bilder. Om du arbetar internationellt, kanske med turister, så kan dina bilder anpassa sig till deras språk. Du gör dina bilder själv med en digitalkamera eller pensel och papper som du skannar. Är du mer datorvan skapar du bilderna själv i din dator. Har du större krav kanske du vänder till någon god vän eller en reklambyrå. Sedan fixar du resten själv med weseedataprogrammet så det blir tillgängligt för hela världen om du vill. Om du har många produkter visar du dem med en eller flera bilder för varje. Kan det bli enklare och billigare än så? Hembygdsföreningar Nutida och historiska bilder och information om dem visas lätt och billigt med hjälp av Internet. Större mångsidiga dokument hanteras på samma sätt som pdf-filer. Kanske vill du visa hur din socken steg ur havet och då gör du det ganska lätt med flerskicktsbilder (tex TIF) där du kan åka upp och ned i historien. På samma sätt kan kulturlagren i en arkeologisk utgrävning visas. Allt det klarar du själv utan dyr och sällsynt dataexpertis. Restauranger De flesta vet var restaurangen finns men inte vad den heter och då hittar man bättre med hjälp av en karta eller flygfoto men sökord går också bra. Sedan visar du restaurangen och menyn för veckans alla dagar med hjälp av foto på maträtterna och text på flera språk. Men den hungrige ser bara texten på sitt språk. Så enkelt och effektivt kan det bli. Vandringsleder, natur och utställningar Med utgångspunkt från en karta, situationsplan, foto eller ritning kan besökaren orientera sig. Olika objekt på kartan kan förses med länkar dit besökaren förflyttar sig för mer information. Lantbrukare Dokumentera dina djur, maskiner, hus och marker. Och glöm inte bort de som bor och arbetar där. Med tiden blir det historia och du kan följa gårdens förändring genom åren. Kanske bedriver du djuravel eller har ridhästar för uthyrning. Då är wesee Vykortteknik utmärkt för att visa upp vad du har att erbjuda. Polis, domstol och försäkringsbolag Olyckor och brottsplatser dokumenteras ofta med hjälp av bilder. Där är Vykorttekniken idealisk för att identifiera och beskriva objekt och händelser och knyta samman alltsammans till en överblickbar helhet där länkar till ljud och 6

7 film kan ingå. När utredningen omfattar fler nationaliteter kommer enkelheten att hantera flera språk väl till pass. För borttappat, upphittat och internationella efterlysningar är Vykorttekniken sannolikt oslagbar. Utställningar och evenemang som Loftahammarutställningen, MC-dagarna på Gränsö, Hasselörodden, Myrkullen och Visfestivalen. Man kan tex med hjälp av pekskärmar visa utställningen och söka efter särskilda företag och föremål. Genom att klicka på objekten kan man få mer information och det är förhållandevis lätt att åstadkomma. Givetvis kan det göras tillgängligt även över Internet. Visfestivalen kan levandegöras genom att länka till små film- eller musikfiler och biografier över de medverkande. Skolan Förr hade eleverna bestämda platser i klassrummet. På katedern hade läraren en ritning där elevernas namn fanns. Om någon elev flyttade på sig stämde inte ritningen. Konferensdeltagare får en namnlapp att fästa på bröstet och då kan de röra sig fritt och sätta sig var som helst och det fungerar ändå. Det senare stämmer väl överens med Vykortteknikens arbetssätt. Det borde kunna utnyttjas på flera olika sätt i skolorna. En arbetsgrupp med både elever och lärare borde komma samman och fundera på hur Vykortsmetoden bäst kan utnyttjas och på försök användas i några av kommunens skolor. Ett område där eleverna mer storskaligt bör få pröva på att använda Vykortmetoden är för att redovisa olika arbetsresultat. För sådana uppgifter klarar Vykortmetoden nästan allt som PowerPoint kan och mer till. Bildsamlingar De flesta företag, föreningar och privatpersoner har små och medelstora bild- och dokumentsamlingar. Det är här som Vykortmetoden visar upp sina största fördelar. Dina högst privata sängkammarbilder kan du hantera säkert utan risk för insyn, de lämnar aldrig din dator. Andra kan du visa i en liten familjekrets och åter andra kan exponeras för hela världen. Det klarar man inte med Hemsideteknik enkelt och på ett betryggande sätt. Kommunens konstsamlingar Dokumentation av konstverken. Beskrivning av konstverken. Bokföring och redovisning av var de finns. Konstverk är ofta mycket värdefulla. Det kan då vara olämpligt att redovisa dem på Internet. Vykortmetodens arbetssätt möjliggör att man kan visa vad som finns selektivt. Med objektlänkar kan alla konstverk och information om dem visas för allmänheten medan annan information bla om var de befinner sig endast finns tillgängligt i en liten krets. Lasarett och vård För sjuk- och åldringsvård kan wesee-vykortteknik bli ett enkelt och effektivt sätt att kommunicera med patienten. Man borde även långvarigt arkivera röntgenbilder, journaler och annan dokumentation på det sättet. Sådan kommunikation borde kunna åstadkomma med mobiltelefon och hemmets TV. MARKNADSFÖRING Metoden och programmet wesee har den unika egenskapen att kunna marknadsföra sig själv med lavineffekt. Eftersom tekniken är mycket abstrakt och sammansatt av många delar i tid, rum, samband, funktion mm är den mycket svår att förstå enbart beskriven med ord och bild. Demonstrerad kan däremot nästan alla förstå och använda metoden på mycket kort tid. Det åskådliggörs med två exempel. * Exempel 1- Flygmuseum: Ett internationellt intressant museum som t ex Flygmuseet i Lin- Marknadsföring med lavineffekt. 7

8 köping beslutar sig för att använda wesee-metoden för sina digitala bildsamlingar. Ca bilder metadaterade med wesee-metoden läggs ut på en Internetserver. De har åtkomst både med Hemside-teknik och wesee-teknik. En pensionerad flygare i USA laddar ned en bild med programmet Firefox d v s Hemside-teknik och bilden visas med en samtidig upplysning att den bör öppnas med programmet wesee för mer information. Ytterligare information och länk underlättar den processen vilket medför att användaren får tillgång till wesee-programmet i sin dator. Användaren har nu således själv möjlighet att pröva wesee-metoden på egna bilder varvid kunskapen ökar. Han upptäcker troligen enkelheten och att information om bilden kan fås automatiskt på hans eget språk. Om det blir omtyckt börjar användaren nyttja wesee-metoden för eget bruk och påverkar kanske en närliggande museieförening att göra samma sak. På det sättet har åstadkommits upptakt till en lavinartad spridning av kunskap och användning. * Exempel 2 - EU-kommissionär Leonard Orban: Antag att L Orban, som är kommissionär bla för mångspråkighet, önskar sända ett meddelande om att hans stab har omorganiserats till medarbetare i den närmaste kontaktkretsen. Han väljer att göra det med wesee-metoden och sänder således med en wesee-preparerad bild i form av en jpeg-fil med attribut till mottagarna i olika länder. Dessa uppmanas av attributet att skaffa wesee-programmet för att kunna läsa all information om bilden och upptäcker då weseemetodens egenskaper. Troligen kommer de då själva att börja använda den för egna behov och åter har en lavin startats. Att närma sig marknaden/användarna är således i sig en uppfinning som består i att användarna får en Vykortpreparerad bild. Den sändes antingen som eller i form av Internetlänk så att mottagarna kan läsa metainformationen och nå grundläggande funktioner. Därifrån är steget inte långt till det verkliga dataprogrammet wesee. SAMVERKAN MED HEMSIDETEKNIK Firefox och Safari finns som öppen källkod och kanske kan en motsvarande situation uppnås med Explorer. Det medför en möjlighet att utveckla ett interface som sammanför Hemsideteknik och E-card teknik så som bilden visar. När intefaceprogrammet känner att en inkommande fil innehåller E-card metadata överlåts hanteringen till E-card browsern. När interfaceprogrammet känner att filen innehåller HTML, JAVA od överlåts hanteringen till Firefox eller Safari. Det innebär att användaren får tillgång till båda teknikerna samtidigt utan att nämnvärt märka övergången. wesee-vykortteknik har därigenom den unika förmågan att kunna demonstrera sig självt. I figuren har programmen ritats ut var för sig. Det är emellertid möjligt att utforma E-card browsern som ett insticksprogram till Filefox, Explorer och Safari. E-card och Hemsidor både samverkar och konkurrerar. 8

9 PRODUKT Bildbrowser baserad på Adobes XMP. I grunden är wesee en avancerad bildvisare som kan ersätta de flesta andra bildvisare till exempel Power-Point. Även tredimensionella bilder (skicktbilder) kan hanteras. Bilderna kan finns i egen dator eller nås över Internet, ofta kanske blandat. Bilderna kan även sändas med och behåller då sin information. Bildens länkar fungerar ofta även om bilden flyttas och byter namn. Bilden visar innovationsstegen svagt böjd till en cirkel. Stegens fot är Adobe s XMP-teknik. Stegpinne 2 är att kunna identifiera och hantera objekt i bilder. Bilder och objekt kan vara tredimensionella vilket även möjliggör beskrivning av geotime eller andra tidförlopp. Stegpinne 3 innebär att man kan länka både till och från objekt, filer och mappar och att länkarna kan innehålla en vektor så att strukturer i sju riktningar kan beskrivas. Stegpinne 4 klarar att göra sidolänk som kanske med film förklarar sambandet mellan objekten. Stegpinne 5 med UID-adressering innebär att brutna länkar kan göras självreparerande. Stegpinne 6 är en Watchman, ordningsvakt som håller ordning på vad foldrar innehåller. Stegpinne 7 är en form av distribuerad databas. Den får en räckvidd som databasteknik inte ens kan drömma om. Stegpinne 8 är en teknik att hantera många språk på ett enkelt sätt. Stegpinne 9 är ett sätt att använda automatiska språköversättare på objektnivå. Stegpinne 10 är ett enkelt sätt att göra snygga formulär. Stegpinne 11 är det grafiska gränssnittet mot användaren. Det måste vara självinstruerande så att bruksanvisning och utbildning inte behövs. Stegpinne 0 är den viktigaste av alla. Det är hur allt knyts samman till en mycket väl fungerande enhet. Den verkliga innovationshöjden och yrkesskickligheten ligger i att formge den delen. 9

10 LITET LÄNGRE BORT Redan nu finns det genomtänkra enkla men effektiva sökfunktioner i E-card. De kommer att fungera utmärkt även via Internet. Det finns en för Hemsideteknik omöjlig situation, nämligen att bilder och dokument flyttas och/eller byter namn. Då blir det brutna länkar. Men det kan E-card ofta klara av. Antag att ett företag med arkiv och bilder på en Internetserver byter ägare. De nya ägarna vill flytta alltsammans till en ny server med annat namn i annat land. Även E-cardlänkarna blir då brutna. Men en förfrågan går till ett globalt länkarkiv. Så fort det nya företaget gör en uppdatering finns i det globala länkarkivet en notering och alla brutna länkar kan uppdateras med korrekta URL. Den unika identifieraren, UID, ser till att inga misstag sker. Det här kan ha stor betydelse för många. Tex en frimärksamlare, en konstintresserad eller en person som sysslar med en speciell hundras passar E-card tekniken som handen i handsken. De på beskrivet sätt självreparerande länkarna kan även får stor betydelse för medlemmar i stora släkter som valt att dokumentera släkten med E-card teknik. I en släktgren sker ett generationsskifte. Fadern som bor i Sverige avlider och det digitala familjealbumet flyttas till dottern i Australien. Släktens länkar bryts plötsligt men återbildas efter en tid automatiskt med hjälp av UID och Watchman tekniken. E-card tekniken gör det möjligt att söka globalt efter bilder och dokument med en räckvidd och en precision som tex Picsearch och Google Bildsökning inte kan uppnå av principiella skäl. Inte heller har det pågående arbetet med Protage en chans att åstadkomma något liknande. När man söker bilder med Picsearch och Google Bildsökning får man ofta usla svar. Det beror på att de sökmotorerna söker i HTML-texter kring bilderna och det är ju inte alltid som det där står text som har med bilderna att göra. Med E-card kan man söka direkt i bildens informationsfält. Det ger säker information. Med Picsearch och Google kan man endast hitta länkad information. Det innebär att bilder som finns i arkiv ej är sökbara på det sättet. Inte heller bilder och dokument som finns i mappar utan HTLM-länkar är åtkomliga. Med E-card går det däremot att söka direkt i mappars innehåll. Men inte bara det. När en ny mapp skapas, en ny bild eller ett nytt dokument läggs ut på Internet eller uppdateras kan den registreras i en sökdatabas som fungarar oberoende av den spindelteknik som Google, Picsearch mfl använder. Sökdatabasen är således ständigt aktuell och global. Det ger en räckvidd och sökbarhet som Google inte ens kan drömma om. Givetvis finns det möjlighet att teckna samarbetsavtal med bla Google om att byta information så att sökningen via Google och andra även har tillgång till E-cards information. Det pågår nu att arbete, Protage, som koordineras av Riksarkivet. An agent is a computer system that is capable of independent action on behalf of its user or owner. Ett konsortium har från EU erhållit 20 miljoner kr för att utveckla och prova tekniken som konkurrerar med vår E-card teknik. Men där finns även skillnader. Protage är centrallistisk kultur medan E- card är decentral som Internet självt. Protage börjar med de riktigt stora arkiven och hoppas att senare även kunna nå små användare (jag tvivlar). Vi gör tvärt om med E-card. Vi utgår från enskilda människor och det gör vi oavsett om de använder tekniken för eget behov eller arbetar i stora organisationer. Om några år kanske Protage och E-card möts i ädel tävlan på den fria Europeiska marknaden. Det oroar mig inte. E-card tekniken har grundläggande förutsättningar att klara globala krav bättre än vad Protage har. 10

11 E-card tekniken kan med fördel även användas i mobiltelefoner. En förstudie är planerad. För både Protage och E-card liksom för alla oss Europeer är det intressant, att kommissionär Viviane Reding nu med 120 miljoner för åren vill åstadkomma bättre access till Europas culturarv (Europeana). Jag känner mig mycket nöjd med att teknikutvecklingen inte är bortglömd i det programmet Most countries still lack methods, technologies and experience for the preservation of digital material, vital so that content remains accessible to future generations. Inget kan vara bättre lämpat att nå det målet än E-card tekniken. Viviane Reding, Commissioner, Information Society & Media a digital library for Europe More funding needs to be allocated to digitisation, along with plans for how much material will be digitised. Most countries still lack methods, technologies and experience for the preservation of digital material, vital so that content remains accessible to future generations. Common standards need to be implemented to make different information sources and databases compatible for and usable by the European Digital Library (Europeana). 11

TEKNISK BESKRIVNING AV E-CARD

TEKNISK BESKRIVNING AV E-CARD AB www.wesee.eu www.tjust.com www.tjust.eu lars@wesee.eu Lars Cornell Fiskartorpsholmen 59493 Lofta 0493-67074 076-1120808 Utgåva: 2009-01-22 Det här dokumentet finns på: www.wesee.eu/pom/tkn.pdf TEKNISK

Läs mer

INTRESSEFÖRKLARINGAR

INTRESSEFÖRKLARINGAR AB www.wesee.eu www.tjust.com www.tjust.eu Lars Cornell lars@wesee.eu 2009-06-06 INTRESSEFÖRKLARINGAR DELIGHTED Västerviks Museum www.vasterviksmuseum.se Museiechef Pierre Gustafsson En av museets viktigaste

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (7) Mål nr 10-198 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 4 juni 2013 Klagande LC SAKEN Patent på "Digital vykortsteknik" ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 6 Länklistor 9 Övningar 10 Repetition 11 Kortfattad repetition 9 6 Inledning Välkommen till Nyfiken

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

GWW - MARKNAD. Det första riktigt nya på Internet sedan Netscape, som ikon för WWW, för 20 år sedan.

GWW - MARKNAD. Det första riktigt nya på Internet sedan Netscape, som ikon för WWW, för 20 år sedan. www.wesee.eu/2012/gww-use.pdf GWW - MARKNAD 2010-06-12 Det första riktigt nya på Internet sedan Netscape, som ikon för WWW, för 20 år sedan. GWW tillhör inte WWW-familjen utan bildar en egen familj. Produkten

Läs mer

Arbetsmaterial HTML pass 1 - Grunder

Arbetsmaterial HTML pass 1 - Grunder Arbetsmaterial HTML pass 1 - Grunder Det vi idag kallar Internet växte fram ur ett amerikanskt nätverk kallat ARPAnet som skapades i slutet av 60 talet. Ett topphemligt verktyg för att koppla ihop stordatorer

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Gör en modern släktbok för CD eller webben

Gör en modern släktbok för CD eller webben Gör en modern släktbok för CD eller webben 21 Den traditionella släktboken består av ett antal tabeller och i bästa fall en grafisk stam- eller antavla, och man kan med ett register eller hänvisningar

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

Skapa enkäter i EvaSys

Skapa enkäter i EvaSys Skapa enkäter i EvaSys Innan du börjar I EvaSys skiljer man på formulär (questionnaires) och enkäter (surveys). Du jobbar i fyra steg. I det första ser du till att du har en questionnaire och i det andra

Läs mer

Laboration med Internet och HTML

Laboration med Internet och HTML Laboration med Internet och HTML Denna laboration går ut på att du skall kunna skapa enkla hemsidor i HTML. Vi kommer inte att ta upp edstorer för hemsidor som t.ex. DreamWeaver eller FrontPage. Dessa

Läs mer

Att göra en modern släktbok för CD och webb med Disgen

Att göra en modern släktbok för CD och webb med Disgen Att göra en modern släktbok för CD och webb med Disgen Bengt Kjöllerström E-post: bengt@kj2.se http://www.kj2.se/anor Modern släktbok 1 Bengt Kjöllerström 2011-04-15 Tre studiecirklar med Disgen Kom igång

Läs mer

Att bygga enkla webbsidor

Att bygga enkla webbsidor Nivå 1 Att bygga enkla webbsidor All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what

Läs mer

E-MÖTESVERKTYG SKAPA ETT RUM I ADOBE CONNECT FÖR LÄRARE

E-MÖTESVERKTYG SKAPA ETT RUM I ADOBE CONNECT FÖR LÄRARE E-MÖTESVERKTYG SKAPA ETT RUM I ADOBE CONNECT FÖR LÄRARE Adobe Connect Högskolan i Borås använder Adobe Connect, genom Sunet, som e-mötesverktyg. Via Adobe Connect har du möjlighet att kommunicera med ljud

Läs mer

CISV.se för hemsideadministratörer

CISV.se för hemsideadministratörer CISV.se för hemsideadministratörer Innehåll Om cisv.se... 2 Bakgrund... 2 Målgrupper... 2 Tekniskt... 3 Avdelningar... 3 Lediga uppdrag... 3 Framtiden... 4 Att sköta en lokalföreningssida... 4 Komma igång...

Läs mer

Restaurang Example. (http://www.example.se) Analys av nuvarande hemsida. Av Kharma Concept

Restaurang Example. (http://www.example.se) Analys av nuvarande hemsida. Av Kharma Concept Restaurang Example (http://www.example.se) Analys av nuvarande hemsida Av Kharma Concept 1.Översikt: Restaurang XXX har en kreativ hemsida med modern design. Navigering till de olika delarna av hemsidan

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

Rensa cache-minnet hos din webbläsare

Rensa cache-minnet hos din webbläsare Rensa din dators cache-minne Helst ett par tre gånger i veckan. Annars är risken stor att informationen du får är inaktuell eller att du missar ny och väsentlig information. På de följande fyra sidorna

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 4 Övningar 5 Kortfattad repetition 9

Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 4 Övningar 5 Kortfattad repetition 9 Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 4 Övningar 5 Kortfattad repetition 9 Inledning Välkommen till steg 3 av Internetkursen för nybörjare!

Läs mer

Slutrapport för JMDB.COM. Johan Wibjer 2012-06-03

Slutrapport för JMDB.COM. Johan Wibjer 2012-06-03 Slutrapport för JMDB.COM Johan Wibjer 2012-06-03 Abstrakt Den här rapporten kommer handla om mitt projekt som har handlat om att gör en webb sida för ett personligt media bibliotek, hur jag har jobbar

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer LUVIT Composer LUVIT Composer är ett verktyg för att enkelt skapa snyggt innehåll direkt i LUVITs kurser. Verktyget innehåller designade mallar som du

Läs mer

Internets historia Tillämpningar

Internets historia Tillämpningar 1 Internets historia Redan i slutet på 1960-talet utvecklade amerikanska försvaret, det program som ligger till grund för Internet. Syftet var att skapa ett decentraliserat kommunikationssystem som skulle

Läs mer

Innehåll: Startnyckel, introduktion. Internet som resurs 2. Del 3. Funktioner: Länkverktyget Infoga bild Infoga ljud Spara i Galleriet

Innehåll: Startnyckel, introduktion. Internet som resurs 2. Del 3. Funktioner: Länkverktyget Infoga bild Infoga ljud Spara i Galleriet Innehåll: Startnyckel, introduktion. Internet som resurs 2 Del 3 Funktioner: Länkverktyget Infoga bild Infoga ljud Spara i Galleriet 1 Internetuppkoppling förstärker de pedagogiska möjligheterna med en

Läs mer

PROTAGE-projektet AAS-konferens 21 oktober 2010

PROTAGE-projektet AAS-konferens 21 oktober 2010 PROTAGE-projektet AAS-konferens 21 oktober 2010 Magnus Geber Riksarkivet 1 Vad är en intelligent agent? Något som har förmågan att agera oberoende i en dynamisk oförutsägbar miljö 2 Intelligenta agenter

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Moodle på Åsö för lärare

Moodle på Åsö för lärare Moodle på Åsö för lärare När du skapat ett konto på Moodle är det dags att skapa en kurs. Surfa i exempelvis Firefox till: http://asovux.se/~moodle2 Givetvis kan du nå Moodle via Åsö webbsida om du föredrar

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton.

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton. Snabbstartsguide Microsoft OneNote 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Växla mellan pekskärm och mus

Läs mer

Introduktion till MySQL

Introduktion till MySQL Introduktion till MySQL Vad är MySQL? MySQL är ett programmerings- och frågespråk för databaser. Med programmeringsspråk menas att du kan skapa och administrera databaser med hjälp av MySQL, och med frågespråk

Läs mer

ATT GÖRA WEBBSIDOR. Frivillig labb

ATT GÖRA WEBBSIDOR. Frivillig labb Numerisk analys och datalogi KTH 100 44 Stockholm Kerstin Frenckner, tel 790 7143, e-post kfrenck@nada.kth.se 2D1339 Programkonstruktion Hösten 2001 Datorintroduktion Frivillig labb ATT GÖRA WEBBSIDOR

Läs mer

I båda fallen är din färdiga profil (eller delar av den) sparad så att du kan se den i Tidigare profiler

I båda fallen är din färdiga profil (eller delar av den) sparad så att du kan se den i Tidigare profiler Instruktioner Creative Learning Company s värderingsprogram är enkelt att använda och är tillgänglig både för enstaka personer och för grupper online eller offline. Båda metoderna skapar funktionella personliga

Läs mer

Först några frågor...

Först några frågor... Kvällen program Internet och sociala media hur har det förändrat vårat beteende? Släktforskning på nätet Facebook som hjälpmedel i föreningen Först några frågor... Hur många av er släktforskar via internet?

Läs mer

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik 2 Grunder All vår början bliver svår eller hur det nu brukar heta, och detta är något som gäller även Flash. För den som är ovan vid Flash gäller det säkert extra mycket, då det kan vara knepigt att förstå

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

EXDOC BROSCHYR TA KONTROLL ÖVER DINA AVTAL MED EFFEKTIV ELEKTRONISK AVTALSHANTERING

EXDOC BROSCHYR TA KONTROLL ÖVER DINA AVTAL MED EFFEKTIV ELEKTRONISK AVTALSHANTERING EXDOC BROSCHYR TA KONTROLL ÖVER DINA AVTAL MED EFFEKTIV ELEKTRONISK AVTALSHANTERING Alla företag har en mängd viktiga avtal som ska hanteras. Hyres-, leverantörs-, kund- och anställningsavtal är bara några

Läs mer

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar.

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Kursvärdering Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Här finns även tips på några olika sätt att skapa en kursvärdering

Läs mer

Instruktioner för anslutning och användning av Grannsam

Instruktioner för anslutning och användning av Grannsam Instruktioner för anslutning och användning av Grannsam Vad är Grannsam? Ta hjälp av grannar och vänner Bästa sättet att skydda ditt hem Grannsam är en nätbaserad social tjänst för att kommunicera och

Läs mer

Använda SYV-spindeln

Använda SYV-spindeln 2015-02-19 Använda SYV-spindeln Instruktioner för att komma igång! 1 av 11 Komma igång! 1. Registrera en användare och logga in För att börja använda SYV-spindeln är det första du måste göra att registrera

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Så här fungerar Version 21 okt - 2013

Så här fungerar Version 21 okt - 2013 Så här fungerar Version 21 okt - 2013 Jag Vill används som väljare kring många vardagliga situationer. T ex att välja aktivitet, välja utflyktsmål osv. Jag Vill används som ett enkelt trycka-hända program,

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

Testa själv hur det funkar!

Testa själv hur det funkar! QR-kod som verktyg vid turistinformation Michael Andersson Så fungerar QR-koden QR-koder (Quick Respones) är en genväg för smartphoneanvändare att nå information på en befintlig hemsida för t ex en kommun

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass. Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år

Läs mer

Snabbguide till Cinahl

Snabbguide till Cinahl Christel Olsson, BLR 2008-09-26 Snabbguide till Cinahl Vad är Cinahl? Cinahl Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature är en databas som innehåller omvårdnad, biomedicin, alternativ medicin

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar

Lathund för att hantera kongresshandlingar Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator PC Inför och under kongressen 2013 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder en dator/pc

Läs mer

Skriva och skapa med datorn

Skriva och skapa med datorn 2012-12-06 19:11 Sida 1 (av 6) Skriva och skapa med datorn En dator kan man använda i många olika syften. Kanske spelar du mest dataspel och umgås med vänner i communities och på Facebook? Kanske använder

Läs mer

Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN. Författare:Tove Andersson

Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN. Författare:Tove Andersson Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN Författare:Tove Andersson Innehåll Inledning:... 2 Syfte:... 2 Frågeställningar:...

Läs mer

Installationsanvisning för Garmin Communicator Plugin

Installationsanvisning för Garmin Communicator Plugin för Garmin Communicator Förord På uppdrag av Naturvårdsverket erbjuder Viltskadecenter support för de svenska användarna av databasen Rovbase. Det här är en manual riktad till de som behöver överföra data

Läs mer

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ARCHOS 604 WIFI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Checklista: Beständiga identifierare

Checklista: Beständiga identifierare Checklista: Beständiga identifierare Beständiga identifierare (persistent identifiers/pid:ar) är unika kodsträngar 1 kopplade till olika poster. De är en förutsättning för att man ska kunna skapa länkar

Läs mer

NORDISK IT META-STANDARD *)

NORDISK IT META-STANDARD *) Tjust, Sverige 2001-09-28 2001-10-26 http://www.tjust.com/it/meta/ Till Regeringarna i det nordiska språkområdet: Sveriges Regering, 10333 Stockholm Finlands Regering, Ambassaden Jacobsgatan 6 Box 7423

Läs mer

Läsplatta. Så här lånar du e-böcker till din Letto läsplatta

Läsplatta. Så här lånar du e-böcker till din Letto läsplatta Läsplatta Så här lånar du e-böcker till din Letto läsplatta Så lånar du böcker till läsplattan Letto Använd ett eget Adobe ID och ditt bibliotekskortnummer när du lånar och laddar ner dina e-böcker (epub)

Läs mer

Inledning. Att bli medlem

Inledning. Att bli medlem - Inledning Nedan följer en instruktion om hur man blir medlem på Vreta-Ytternäs hemsida och sedan en instruktion om hur man loggar in. Innan man kan logga in måste man registrera sig som medlem. Anledningen

Läs mer

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Sweden

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Sweden ZA4881 Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Sweden FLASH 241 INFORMATION SOCIETY Q1. Jag kommer att läsa upp en lista med fritidsaktiviteter.

Läs mer

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på "Sekretesspolicy" längst ner på webbsidorna.

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på Sekretesspolicy längst ner på webbsidorna. Sekretesspolicy Elanco, en division inom Eli Lilly and Company (Lilly), (härefter "Elanco" eller "Lilly" i denna Sekretesspolicy) respekterar integriteten hos dem som besöker våra webbsidor och det är

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

Ordna dina bilder Åke Wilhelmsson 20 mars Några synpunkter och förklaringar innan du börjar organisera om dina bilder

Ordna dina bilder Åke Wilhelmsson 20 mars Några synpunkter och förklaringar innan du börjar organisera om dina bilder Ordna dina bilder Åke Wilhelmsson 20 mars 2017 Några synpunkter och förklaringar innan du börjar organisera om dina bilder Avsikten är INTE att ni måste gå hem och göra palatsrevolution i era datorer.

Läs mer

19. Skriva ut statistik

19. Skriva ut statistik 19. Skiva ut statistik version 2006-05-10 19.1 19. Skriva ut statistik Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut statistik från SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

22 Användarnas hemmamappar

22 Användarnas hemmamappar 22 Användarnas hemmamappar Att användare skall ha hemmamappar på en server är för mig en självklarhet. Hemmamapp på en server ger användare alla eller några av följande fördelar: Säkerhetskopiering av

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

WEBBUTVECKLING Kursplanering

WEBBUTVECKLING Kursplanering Kursplanering v 35-37: Struktur, mappar, google-skills, planering, html-grunder, bra/dåliga exempel, webbläsare, editorer v 38-43: HTML - länkar, färger, text, listor, bilder. v 44: Höstlov v 45: Repetition,

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 OneDrive 1 Innehåll ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2 Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 HANTERA DOKUMENT OCH FILER PÅ ONEDRIVE... 4 Skapa mapp... 4

Läs mer

HUR MAN ANVÄNDER IMAGEVAULT

HUR MAN ANVÄNDER IMAGEVAULT HUR MAN ANVÄNDER IMAGEVAULT 2017-08-16 INNEHÅLL Start... 3 Rättigheter... 3 Metadata... 4 Hitta på sidan... 5 Valv/bibliotek... 6 Kategorier... 7 Söka efter bilder... 8 Bilder... 9 Förstora bilden... 10

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

1 Översikt...2. 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2. 2 Område Kontokoder...5

1 Översikt...2. 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2. 2 Område Kontokoder...5 Manual för Kontokod 1 Översikt...2 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2 2 Område Kontokoder...5 2.1 Mapputforskare...5 2.2 Verktygsfält...6 2.3 Hitta

Läs mer

FAQ. Frågor och svar. Mercell Tender Service

FAQ. Frågor och svar. Mercell Tender Service FAQ Frågor och svar Mercell Tender Service 2008 Sida 1 av 7 Innehåll: 1. Vad är Mercell Tender Service (MTS)? 3 2. Kundcenter och Support 3 3. Var hittar jag mina login koder? 3 4. Vad är My Mercell och

Läs mer

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Dokumentversion: 1.9 RSV IT 2001-02-01 RSV:s Elektroniska brevlåda Innehållsförteckning 1 Allmänt om den elektroniska brevlådan... 3 2 Lite mer tekniskt...

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Välkommen som anställd till Malmö högskola

Välkommen som anställd till Malmö högskola 1(9) Välkommen som anställd till Malmö högskola Alla användare på Malmö högskola ska logga in på nätverket med en personlig datoridentitet. När du är inloggad kan du komma åt dem tjänster och funktioner

Läs mer

Lärarsidan Lathund. En produkt från Procogno AB www.procogno.se

Lärarsidan Lathund. En produkt från Procogno AB www.procogno.se Lärarsidan Lathund En produkt från Procogno AB www.procogno.se Innehållsförteckning Att tänka på innan du börjar med Lärarsida Logga in på Lärarsidan Hur du hittar uppgifter på Lärarsidan 5 Lärarsidans

Läs mer

Det svenska sökbeteendet 2013

Det svenska sökbeteendet 2013 Det svenska sökbeteendet 2013 Webbenkät i 11 år Ca 4 500 respondenter 55 frågor Största undersökningen i sitt slag i Sverige Vi kan bryta ut statistiken per ort, kön, ålder, utbildning etc. Vi tar vårt

Läs mer

Metod Rapporten är baserad på egen erfarenhet av marknadsföring on-line samt studier av aktuell forskning, rapporter och webinars.

Metod Rapporten är baserad på egen erfarenhet av marknadsföring on-line samt studier av aktuell forskning, rapporter och webinars. Att välja mellan native- eller webbapp Bakgrund Marknaden för smarta mobiltelefoner ökar kraftigt. Därför ser allt fler företag och organisationer behovet av att göra digitalt innehåll tillgängligt för

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer mars 2009 TV-licens på jobbdatorer - Berättelsen om en dålig idé Vad handlar det här om? Under februari har vi i fackpressen kunnat läsa att Radiotjänst

Läs mer

[SLUTRAPPORT: DRAWPIXLZ (ANDROID-APP)] Slutrapport. Författare: Zlatko Ladan. Program: Utvecklare av Digitala Tjänster 180P

[SLUTRAPPORT: DRAWPIXLZ (ANDROID-APP)] Slutrapport. Författare: Zlatko Ladan. Program: Utvecklare av Digitala Tjänster 180P Slutrapport Författare: Zlatko Ladan Program: Utvecklare av Digitala Tjänster 180P Kurs: Individuellt Mjukvaruprojekt Z l a t k o L a d a n Sida 1 Abstrakt: Denna rapport handlar om mitt projekt som jag

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer

batklubben.eu s hemsida

batklubben.eu s hemsida batklubben.eu s hemsida redigera din sida av webbplatsen 1. Skriv in http://www.din_doman.se/admin i browserns adressfält. 2. Skriv in ditt användarnamn och lösenord i inloggningsrutan, och tryck OK. 3.

Läs mer

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om SEO en stilguide Vad är SEO? Har du sprungit på begreppet SEO? Kanske har någon försökt förklara vad det är utan att lyckas fullt ut. Du har förstått att din webbplats behöver SEO för att bli bra, men

Läs mer

Jag är en häxa Lärarmaterial

Jag är en häxa Lärarmaterial Lärarmaterial sidan 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Vera har köpt ett trollspö på ebay och lyckas till sin egen förvåning få liv sin gamla nalle genom att säga en trollramsa. Problemet

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler

Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler I den här lathunden finns detaljerade instruktioner om hur du gör för att skicka rapporter och ljudfiler till din handledare. Först kommer en beskrivning

Läs mer

E-MÖTESVERKTYG ANVÄNDARGUIDE TILL ADOBE CONNECT FÖR STUDENTER

E-MÖTESVERKTYG ANVÄNDARGUIDE TILL ADOBE CONNECT FÖR STUDENTER E-MÖTESVERKTYG ANVÄNDARGUIDE TILL ADOBE CONNECT FÖR STUDENTER Adobe Connect Högskolan i Borås använder Adobe Connect, genom Sunet, som e-mötesverktyg. Via Adobe Connect har du möjlighet att kommunicera

Läs mer

Projekt uppgift åk: 9 vt 2012

Projekt uppgift åk: 9 vt 2012 Projekt uppgift åk: 9 vt 2012 Inledning: Grupparbeter eller enskilt. Syftet med projektet Undervisningen i ämnet teknik syftar till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet

Läs mer

1. Klicka på Registrera dig-knappen/länken för att komma till sign up-sidan.

1. Klicka på Registrera dig-knappen/länken för att komma till sign up-sidan. Här nedan följer instruktioner om hur du som artist och kreatör kan ladda upp dina digitala verk och göra dem tillgängliga för försäljning i Digishop. Surfa in på http://www.sn.se/digishop och klicka på

Läs mer

Webbserver och HTML-sidor i E1000 KI

Webbserver och HTML-sidor i E1000 KI 1 Funktion och användningsområde E1000-terminalen (E1032-E1151) kan användas som webbserver. En webbserver är ett program som hanterar filer som ska visas i en webbläsare som exempelvis Internet Explorer.

Läs mer

QR-kodernas intåg för nytta och nöje!

QR-kodernas intåg för nytta och nöje! QR-kodernas intåg för nytta och nöje! Föredrag av Stig Ottosson om smarta "självlänkande" streckkoder som vi kommer att se alltmer av i framtiden. 2012-06-20 Något stort hände 2007 och 2010 2007 introducerades

Läs mer

1. För att komma till inloggningen skriver du in följande adress i din webbläsare: http://skolpost.varnamo.se

1. För att komma till inloggningen skriver du in följande adress i din webbläsare: http://skolpost.varnamo.se 1. För att komma till inloggningen skriver du in följande adress i din webbläsare: http://skolpost.varnamo.se 2. När du är framme vid själva inloggningen, fönstret nedan, där du skriver in ditt användarnamn

Läs mer

Inlämningsarbete Case. Innehåll Bakgrund bedömning inlämningsarbete... 2 Inlämnade arbeten... 4

Inlämningsarbete Case. Innehåll Bakgrund bedömning inlämningsarbete... 2 Inlämnade arbeten... 4 Inlämningsarbete Case Innehåll Bakgrund bedömning inlämningsarbete... 2 Inlämnade arbeten... 4 1 Bakgrund bedömning inlämningsarbete Syfte: Eftersom det står i betygskriterierna att för VG skall deltagaren

Läs mer

PARADIGM BILAGA 1 ANSÖKAN

PARADIGM BILAGA 1 ANSÖKAN AB www.wesee.eu www.tjust.com www.tjust.eu lars@wesee.eu Denna handling finns på URL: www.tjust.eu/paradigm/index.htm Till VINNOVA Stockholm BILAGA 1 2009-03-01 ANSÖKAN PARADIGM Företaget wesee ab och

Läs mer

Att få inskannad text uppläst med talsyntes

Att få inskannad text uppläst med talsyntes Att få inskannad text uppläst med talsyntes 1. Komma igång med ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKOD STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER I

Läs mer

Så får du Microsofts Office-paket gratis

Så får du Microsofts Office-paket gratis Så får du Microsofts Office-paket gratis 7 Kör Word, Excel, Powerpoint och Onenote i webbläsaren 7 Dela dina dokument 7 För dator, mobil och platta. Kom igång med Microsoft Skydrive och Office Web Apps

Läs mer

Lathund för att använda DISPOS som genväg mellan Disgen och Genline.

Lathund för att använda DISPOS som genväg mellan Disgen och Genline. Lathund för att använda DISPOS som genväg mellan Disgen och Genline. Förutsättning: Du vill kunna gå in på Genlines inskannade kyrkoboksidor för att söka efter en viss händelse, t.ex. ett födelsedatum.

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer