RenaRumNr Livsmedel & Renrum. Framtidens operationsavdelning Fängelsestraff för livsmedelsbrott? LAF-bänkar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RenaRumNr 3 2015. Livsmedel & Renrum. Framtidens operationsavdelning Fängelsestraff för livsmedelsbrott? LAF-bänkar"

Transkript

1 RenaRumNr BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN LAF-bänkar Livsmedel & Renrum Framtidens operationsavdelning Fängelsestraff för livsmedelsbrott? KOSTNADSFRI WEBBTIDNING UTGIVEN AV

2 QleanSpace Renrum flexibelt, snabbt och kostnadseffektivt QleanAir Scandinavia har i mer än 20 år jobbat med smarta lösningar som renar luft från föroreningar. Vår senaste innovation, QleanSpace är ett renrum där miljön kontrolleras med hjälp av filter, automatiskt styrda fläktar samt vårt unika övervakningssystem. QleanSpace kan snabbt och enkelt konfigureras till att passa just dina behov av kvalitet, yta och tid. Konstant monitorering av tryck, temperatur, fuktighet och partikelhalt i rummet Produktsluss för att fylla på förråd eller för att lasta på eller av vagnar Energisnål och miljövänlig Unikt hyresupplägg gör att du inte behöver låsa in dig i stora investeringar Kompletta anläggningar ISO klass 5 och uppåt Enkelt att expandera på ett kostnadseffektivt sätt Vi välkomnar följande kunder under våren 2015: - Thorlabs (SE) - Cellaviva (SE) - LinkoCare (SE) - Orbit One (SE) - Pop s Pharmacy (US) - Houston Methodist (US) - Texas Southern University (US) - Advanced Therapeutics (US) QleanAir Scandinavia AB Högbergsgatan 26B Stockholm Tel: +46 (0)

3 INNEHÅLL NR 3 Ledare sid 5 Nyheter sid 6 21 Månadens tema LIVSMEDEL OCH RENHET sid Branschtidningen RenaRum ingår som en del i nätverket Rentforum.se. Rentforum.se är en samlingspunkt för alla som arbetar med renhet och hygien. Rentforum.se påtar sig inget ansvar för full ständigheten i dokumentet eller för direkt eller indirekt skada av vad slag det må vara, som grundar sig på detta dokument. Materialet får inte mång faldigas utan medgivande från Rentforum.se. CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: Matts Ramstorp Mobil: RENRUM sid Månadens produkt: LAF-bänkar sid Nyheter sid Kalendarium sid 33 Månadens profil sid GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Linda Clarin ANNONSER: Binh Tan KONTAKT: Rentforum AB Norrbäcksgatan Malmö Telefon: Rekvisita till Renrum! INREM AB Handskar Svabbar Skor Torkdukar Kläder Moppar

4 Does your old Particle Counter sound too much? Step into the future with Brookhaven!

5 LEDARE Spännande vår Våren är här. Åtminstone om man tittar i almanackan. Våren är den allra mest hektiska tid då det gäller bland annat utbildningar, utställningar, kongress och konferenser. Nästa nummer via web och papper Nästa nummer av RenaRum kommer att tryckas precis som tidigare år. Vi har visserligen valt att flytta fram Nordic Hygiene Expo till nästa år, men trots detta finns det två aktiviteter som vi tycker är så intressanta och välbesökta att vi valt att trycka upp och dela ut aprilnumret av RenaRum till besökarna. Framtidens Operationsavdelning 2015 Rentforum.se är stolt mediapartner till denna konferens som arrangeras av Teknologisk Institut den maj i Stockholm. Det är mycket diskussion om operationssalar sedan en tid tillbaka samtidigt som ett flertal sjukhus valt att bygga nytt eller bygga om. NKS, Nya Karolinska i Solna, har valt en industriell renrumslösning för sina operationssalar. Vissa tycker detta är en utmärkt lösning medan andra tycker att det är mindre bra. En av föreläsningar under denna konferens behandlar just denna fråga. Kan eller ska man skapa en tillräcklig renhet i en operationssal genom att efterlikna ett industriellt renrum? om rengöring och desinfektion i Stockholm. Behovet av kunskap och förståelse vad gäller rengöring är stort och frågorna är följaktligen många. Hur ska vi rengöra? Vilka kemikalier ska vi välja? Hur kontrollerar man att det blivit tillräckligt rent? Vår förhoppning är att de allra flesta frågetecknen ska rätas ut till utropstecken under denna dag. Tema Renrum 2015 Även om det fortfarande är mars så är förberedelserna inför årets upplaga av Tema Renrum i full gång. I år blir det 18 gången som dessa dagar arrangeras. Boka redan idag upp den 17 och 18 november så att du inte missar årets höjdpunkt inom renrumsteknik! Ta vara på våren och dig själv! Matts Temadag om rengöring och desinfektion Den 6 maj arrangerar BioTekPro tillsammans med Rentforum.se en extrainsatt temadag 5

6 LIVSMEDEL Glas i mat ett svårt problem! Polisen lägger ner sin utredning om glas i Noltorpskolans mat. Men skolan, samt matleverantören ISS, fortsätter med vissa åtgärder och har nu erfarenhet för att om möjligt agera ännu snabbare vid en ny incident. Efter fyra incidenter med glas i maten vid Noltorpsskolan under fjolåret startades en polisutredning. Samtidigt vidtog matleverantören ISS flera egna åtgärder och skolan satte in de rutiner som gäller för den här typen av incidenter. Utredningen nedlagd Nu har polisen lagt ner sin utredning, men däremot kommer några av de åtgärder som sattes in bli kvar. Vi kommer fortsätta med att bland annat ha dörrarna till matsalen låsta innan lunchen serveras, berättar rektor Ingela Lindahl. Skolan kommer också fortsätta att släppa in mindre grupper elever i taget till matsalen, en åtgärd som dessutom gett den positiva bieffekten att matsalen upplevs som en mer lugn plats. Vår uppfattning är att alla elever kan känna sig trygga med att äta i matsalen, men vi behåller en del av det som gett särskild positiv effekt, menar Lindahl. Bättre rustade för framtiden Även om det i grunden är en tråkig anledning pekar Lindahl på det positiva att skolan i och med incidenterna nu vet att de rutiner som funnits fungerar bra. Och erfarenheten från händelserna har gjort de ännu bättre rustade om en ny incident skulle inträffa. Vår bedömning och förhoppning är dock att det här är något som inte ska behöva upprepas, säger hon. Matleverantören ISS menar 6 RenaRum 3/2015

7 att de fortsatt kommer att ha en nära kontakt med skolledning och förvaltningschef för att supporta och bibehålla en nära och trygg relation i vårt gemensamma uppdrag Fakta Bakgrund I januari 2015 hittades glasbitar i skolmaten på Noltorps skolan. Skolledningen såg mycket allvarligt på det inträffade och åtgärder vidtogs. Källa: Alingsås Kommun Fakta Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Cykelstaden Alingsås är välkänd för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Det har hittat glas i maten vid Noltorpsskolan i Alingsås. Först så trodde man att det handlade om en olyckshändelse i produktionsledet, men när personal återigen hittade glas i maten så insåg man att detta var något annat än en olyckshändelse samtidigt som ytterligare åtgärder genast vidtogs. I samband med glasfynden kontaktade kommunens matleverantör ISS genast ansvariga på skolan och informerade om händelsen. ISS har nu gått igenom hela sin produktionskedja och vidtagit åtgärder. ISS har inte kunnat hitta något fel som skulle kunna ha orsakat det hela, vilket kommunen nu fått besked om. Det står även klart att det enbart varit Noltorps skolan som berörts, då det handlar om mat som bara tillretts där. Händelsen har polisanmälts och det hela är nu ett polisärende. När situationen inte längre kunde betraktas som en olyckshändelse har personal haft extra tillsyn av skolmaten på plats vid serveringen under hela lunchtiden. Dessutom hålls dörrarna in till matsalen låsta för att ingen obehörig ska kunna ta sig in och endast ett begränsat antal barn släpps in i matsalen för att ta mat samtidigt. Skolledningen undersöker även på möjligheten att ha kameraövervakning vid matserveringen. Din partner i Renrum -Validering av renrum -Re-validering av renrum -Kontroll av skyddsventilation Kontakta oss på :

8 LÄKEMEDEL Första stamcellsmedicinen godkänd i EU En behandling som bygger på stamceller mot en ovanlig ögonsjukdom är nu godkänd i Europa. Enligt Läkemedelsvärlden är nu den första stamcellsmedicinen godkänd i EU. Holoclar heter läkemedlet som kan användas för behandling av ögonskador som resulterat i att det saknas limbalceller i ögats hornhinna. En orsak till att dessa celler försvunnit kan vara fysiska eller kemiska skador på grund av olyckor. Dessa celler fungerar som stamceller och kan återbilda hornhinnan när det behövs. Saknas de får man ett flertal olika symtom från ögonen och tillslut riskerar man att bli blind. EMA klassade behandlingen som särläkemedel och också som läkemedel för avancerad terapi, ATMP. Från patientens egen hornhinna Holoclar görs från vävnad som kommer ett oskadat område från patientens egen hornhinna som odlas och sedan transplanteras tillbaka i områden där man först tagit bort skadad vävnad. Det behövs bara en till två kvadratmillimeter av oskadad vävnad för en behandling. Kommer inom kort i hela Europa Bolaget bakom produkten är Chiesi Farmaceutici och behand- lingen marknadsförs av Holostem advanced therapies och Holoclar ska inom kort finnas tillgänglig i hela Europa. Den aktiva substansen av Holoclar beskrivs av EMAs vetenskapliga kommitté, CHMP som ex vivo expanderade autologa humana kornealepitelceller som innehåller stamceller, en oftalmologisk produkt (ATC Kod:S01XA19) som verkar genom att ersätta skadade hornhinneceller inkluderande limbala stamceller som ger en fortsatt regeneration och upprätthållande av näthinneepitel. Källa: Läkemedelsvärlden Caverion - your complete cleanroom partner Complete partner from consulting and planning to the turnkey delivery and qualification of your cleanroom facility. caverion.se Life Cycle Solutions for Buildings and Industries 8 RenaRum 3/2015

9 LIVSMEDEL Fängelsestraff för allvarliga livsmedelsbrott? Fängelsestraff för allvarliga livsmedelsbrott och bättre möjlig heter för Livsmedelsverket att stoppa farliga livsmedel. Det är några av de behov som Livs medelsverket lyfter fram i sin redovisning till regeringen om sitt arbete att motverka livsmedelsbrott. Under 2014 har Livsmedelsverket på uppdrag av regeringen inlett ett arbete mot livsmedelsbrott. Livsmedelsverket har nu redovisat höstens arbete inom de strategiska utvecklingsområdena kompetens, metodik och samarbete. Metodik och samarbete Under hösten skapades en operativ livsmedelsbrottsgrupp. Den kan både samordna och starta kontrollaktioner tillsammans med kommuner och länsstyrelser. I oktober 2014 utökades gruppen med en tipsfunktion för misstänkta livsmedelsbrott, Livsmedelsombudsmannen. Kompetens Livsmedelsbrottsgruppen utvecklar kontrollmetoder och utbildar kontrollpersonal. Under de kommande tre åren genomför Livsmedelsverket en omfattande utbildningssatsning. Målet är att fler inspektörer ska upptäcka livsmedelsbrott vid sina vanliga kontroller, bland annat genom en mer undersökande attityd och fler provtagningar. Samarbete med andra aktörer Brottsligheten inom livsmedels- området är sällan begränsad till livsmedelslagstiftningen. Det kan även handla om skattebrott, bokföringsbrott eller otillåten införsel. Livsmedelsverket har därför etablerat samarbeten med bland annat Tullverket, Skatteverket, Åklagarmyndigheten och polisens underrättelseverksamhet. Även livsmedelsbranschen är en viktig samarbetspartner. Internationellt samarbete sker med EU-kommissionens nätverk Food Fraud Network. Livsmedelsverket deltar i Operation Opson som leds av Europol. Det är ett europeiskt återkommande kontrollprojekt för att förebygga och upptäcka handel med förfalskade och undermåliga livsmedel. Även inom Norden finns samarbeten, bland annat med det danska livsmedelsverkets insatsstyrka Rejsehold. Behov Livsmedelsverket menar att ett framgångsrikt arbete mot livsmedelsbrott kräver lagändringar, bland annat: Återinför fängelse i straffskalan i livsmedelslagen Bättre möjligheter för Livsmedelsverket att få bort farliga och felaktiga livsmedel från marknaden Ett nationellt register för livsmedelsanläggningar Möjligheter till bättre samverkan mellan myndigheter Källa: Livsmedelsverket 9

10 LÄKEMEDEL E-cigaretter med nikotin är läkemedel Kammarrätten i Stockholm har beslutat att e-cigaretter med nikotin är läkemedel. Kammarrätten bedömer därmed e-cigaretter på samma sätt som Läkemedelsverket och förvaltningsrätten tidigare har gjort. Då e-cigaretter är att betrakta som läkemedel måste de utvärderas och godkännas innan de får säljas. Det är glädjande att kammarrätten delar vår bedömning, säger Martin Burman, utredare vid Läkemedelsverket. Vi tycker att det är viktigt för folkhälsan att denna typ av produkt inte får säljas utan en ordentlig kontroll och garanti för att den är säker och effektivt hjälper den som vill sluta röka. Domen meddelades den 5 mars Därefter kan den överklagas. Källa: Läkemedelsverket Fakta Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. 10

11 Komplettera er utbildning av sommarpersonal med en Renrumskurs Online - Enkelt, kostnadseffektivt och pedagogiskt - Grundläggande renrumskunskap för besökare och extern personal Kunskap samt förståelse för regler och instruktioner till alla som går in i ert renrum med vår webbkurs på 45 minuter Kursen finns idag inriktad mot Läkemedel alt. Medical Device Pris: SEK 590:- ex moms vid köp av 1 kurslicens * Renrumskurser Online med personliga kursintyg - När det passar er! * Priser samt fullständiga villkor på gäller Se kursinnehåll, klipp från kurser samt priser på 11

12 HYGIEN Svenska hotell mörkar problem med vägglöss 12 Antalet turister till Sverige ökar konstant och behovet av nya hotell i Stockholm förväntas öka med över 20 procent på fem år. Med ökat resande kommer också problem i form av vägglöss. Alla hotell ligger i riskzonen men fortfarande är vägglöss skambelagt och många berättar inte ens för den egna personalen att man drabbats. I dag finns det en skamstämpel i hotellbranschen med vägglusproblemen. Ofta försöker man mörka problemet för kollegor och branschkollegor i stället för att ta lärdom av varandra och bli bättre på att hantera och lösa problemen, säger Jonas Westgaard, servicechef på Rentokil. Alla hotell i riskzonen Alla hotell ligger i riskzonen för att drabbas av vägglöss. Det går inte att förebygga risken utan det bästa sättet att hantera problemet är att utbilda personalen för att hitta tidiga tecken på angrepp och kalla på professionell hjälp innan spridningen är ett faktum. Då går det att få bukt med problemen och 98 procent av gångerna lyckas vi redan vid efter det första besöket, fortsätter han. De senaste åren har myndigheterna förbjudit många av de effektivaste bekämpningsmedel som använts tidigare och vägglössen har nu utvecklat resistens mot de medel som finns tillgängliga på marknaden. Den metod som garanterar att man får död på insekterna är att värmebehandla problemområden och döda alla stadierna, d.v.s. ägg, nymf och vuxen vägglus. Stockholm 11 miljoner gästnätter Stockholm har cirka 11 miljoner kommersiella gästnätter per år och fram till år 2020 beräknas behovet öka med 22 procent. I Sverige omsätter utländska turister varje år över 100 miljarder kronor. Det handlar om stora belopp som står på spel för hotellbranschen. Genom att börja prata om problemen med vägglöss och använda rätt metod, kan man arbeta förebyggande och också minska den tid som ett drabbat hotellrum måste stå tomt och outhyrt, säger Jonas Westgaard. För den som hittar tecken på vägglöss vid en hotellvistelse, i synnerhet för den som upptäcker bett eller ser blodfläckar på lakanen, är det mycket viktigt Vägglöss och andra bitande insekter fi nns det gott om och flera arter betraktar oss som sin huvudrätt. Vi märker att det är rätt i tiden, för intresset är enormt och världsledande företag i branschen är intresserade, säger Louise Törnefalk Svanqvist, till höger i bilden. t v: Caisa Johansson, vd. att vara försiktig när packningen tas med hem. Rådgör alltid med hotellets personal och se till att tvätta eller behandla kläderna så att de inte utgör en risk. Sprid inte vägglössen vidare! Det är av stor vikt att de som drabbats av vägglöss visar hänsyn och undviker resor med övernattning på hotell eller hos vänner. Även att inte överlåta

13 Fakta Vägglöss kommer vanligtvis in i huset via kläder eller inuti möbler. Den vanligaste orsaken för den som drabbats är att personen i fråga har bott på hotell där det fi nns vägglöss. Lössen eller deras ägg hamnar i klädesplagg eller resväskor och transporteras sedan till hemmet. Vägglöss lever på blod från människor. Vägglusbett gör inte ont, men många bett kan ge upphov till kliande utslag och eksem. Vuxna insekter är cirka 5 mm långa. De kommer fram på natten och attraheras av vår kroppsvärme och koldioxiden i vår utandningsluft. De hittas vanligen i springor och håligheter, i madrassens sömmar och i sängramar, bakom flagnande tapeter, väggkontakter, under mattor och bakom socklar. Ett angrepp kännetecknas av en otrevlig doft från vägglössens sekret. NordicSafe SuperSilent Ny teknologi och design Vägglushonan lägger ägg under sin livscykel med en takt av cirka fyra gånger per dag. Vägglushonan saknar öppning för fortplantning vilket betyder att hanen penetrerar buken på honan och sedan letar sig spermierna fram till äggen. Detta gör att honorna emigrerar när populationen blir för stor för att hanarnas aggressiva parningsmetod är för påfrestande. Detta tros vara en anledning till att vägglössen sprids från rum till rum. Rentokill Rentokil Initial är en världsledande serviceleverantör inom växtinredning och frukt, textil, hygien och skadedjurskontroll och bedriver verksamhet i mer än 50 länder i Europa, Nordamerika, Asien samt Afrika. Företaget har cirka anställda och är börsnoterat på London Stock Exchange. möbler eller annat bohag tills problemet är över. Vägglöss kan även flytta sig till angränsande fastigheter genom håligheter i väggar och golv. Visa hänsyn mot grannar och vidta åtgärder snarast. Källa: Rentokil Tystgående Energieffektiv Miljövänlig Ergonomisk Tillsammans med Esco har LabRum utvecklat världens tystaste klass II säkerhetsbänk, med ny, innovativ teknologi och ny design. Den låga ljudnivån och ergonomiska designen optimerar både brukarens och produktens säkerhet. För mer information kontakta oss på

14 Jobbar ni på rätt sätt? Låt er personal gå våra kurser och bli säker! Renrumsteknik Grundkurs maj 2015 Malmö september 2015 Stockholm 8-9 december 2015 Malmö SEK 9.250:- (ex moms) Inkluderande kursmaterial, intyg, lunch och kaffe Kursen som ger en stabil grund för alla som arbetar i eller med renrum! Syfte Att ge övergripande information om renrum och renrumsteknik. Fokus ligger på hur personalens påverkan, negativ såväl som positiv, kan påverka utfallet av renrumsarbetet. Målgrupp Operatörer, mellanchefer, rengöringspersonal, service- och underhållspersonal, QC- samt QA-personal, inom läkemedel, medical device, sjukvård inklusive vävnadsinrättningar, optik, mikroelektronik samt elektronik. Mikrobiologi för icke-mikrobiologer 22 april 2015 Stockholm - Fortsättningskurs 21 maj 2015 Malmö - Grundkurs 17 september 2015 Stockholm - Grundkurs 10 december 2015 Malmö - Grundkurs SEK 4.950:- (ex moms) Inkluderande kursmaterial, intyg, lunch och kaffe Syfte Att ge en övergripande kunskap i mikrobiologi för personer utan formell kunskap i området. Kursen är också en bra repetition för personal som har formell kunskap men inte arbetat med mikrobiologi under senare tid. Målgrupp Operatörer, arbetsledare, laboratoriepersonal, underhållspersonal, utbildare samt alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med mikrobiologi. BioTekPro erbjuder även konsultation, rådgivning, specialanpassade internutbildningar m.m. Skicka Anmälan och Frågor till eller +46 (0) Anmälan till BioTekPro:s aktiviteter är bindande

15 Renrumsproblem? Kontakta Matts för en första diskussion! Oavsett om ni är i behov av konsultation, inspektion av renrum och rutiner, rådgivning och/eller specialanpassade internutbildningar m.m. Följ BioTekPro på LinkedIn för senaste nytt! Gå in på och klicka på Följ/Follow! Specialkurs Att bygga renrum och kontrollerade lokaler 21 april 2015 Stockholm SEK 6.750:- (ex moms) Inkluderande kursmaterial, intyg, lunch och kaffe Än finns platser kvar! Ny Temadag! Rengöring och desinfektion av renrum 6 maj 2015 Stockholm SEK 6.250:- (ex moms) Inkluderande kursmaterial, intyg, lunch och kaffe SEK 500:- i rabatt vid anmälan före den 8 april 2015 Syfte Temadagen syftar till att ge uppdaterad kunskap och information om rengöring och desinfektion av renrum och kontrollerade lokaler. Målgrupp Personal som arbetar med rengöring och/eller desinfektion av renrum, antingen som lokalvårdare, operatör, arbetsledare, QC, QA, entreprenör, servicepersonal och underhållspersonal m.fl Kursinnehåll Att bygga för rengöring Rengöringen grunder Rengöringskemikalier Material för rengöring av renrum Praktisk lokalvård Desinfektion av renrum grunderna Val av kemikalier och utförande av desinfektion Kontroll av rengöring och desinfektion BioTekPro erbjuder även konsultation, rådgivning, specialanpassade internutbildningar m.m. Läs mer om kurserna på eller skicka en anmälan till Anmälan till BioTekPro:s aktiviteter är bindande

16 16

17 LIVSMEDEL Ovanligt med höga halter Bekämpningsmedel i frukt och grönt Livsmedelsverket kontrollerar årligen rester av bekämpningsmedel i vegetabiliska och animaliska livsmedel. Bara en procent av proverna i den senaste rapporten överskred gränsvärdena. Under 2013 analyserade Livsmedelsverket 465 olika substanser i totalt stickprov av färska, frysta eller bearbetade livsmedel. Resultatet är att i totalt 18 av prov, 1 procent, överskreds gränsvärdena. Flest överskridanden fanns i frukt och bär. Det är glädjande att vi hittar så få överskridanden. Och även i år var barnmatsproven helt utan mätbara resthalter av bekämpningsmedel, säger Anders Jansson, Statsinspektör på Livsmedelsverket. Saluförbud och uppföljning Partier som överskrider gränsvärdena får inte säljas och det görs uppföljande kontroller av nästkommande partier av den aktuella grödan från exportören/ odlaren innan fler får komma ut på marknaden. Livsmedelsverket beslutade om särskild uppföljning vid sju tillfällen 2013 och lade saluförbud på ett parti med 17 ton äpplen från Brasilien. Samma resultat i hela Europa Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, publicerar samtidigt sin rapport med resultat från 2013 från hela Europa. Efsa konstaterar också att resthalterna i maten på den europeiska marknaden fortsätter att minska. Källa: Livsmedelsverket CLEANROOM DANMARKS NYASTE RENRUM - I EN KLASS FÖR SIG Fertin Pharma har använt sig av DFD:s stora expertis i samband med uppgraderingen av vår kompletta beklädnadslösning. DFD har varit professionella och en riktigt bra sparringpartner under hela processen. De har varit med under hela implementeringsfasen och stöttat oss med bra och konstruktiva lösningsoch förbättringsförslag. Peter Olesen Manager, Warehouse & Facility hos Fertin Pharma DFD Cleanroom är en värdeskapande samarbetspartner och leverantör av framtidssäkra och dokumenterad kläder och rengöringslösningar til renrum och kontrollerad produktion. Copyright DFD

18 NANOTEKNIK Nanoteknik på schemat för högstadieelever 18 Vad är nanoteknik? Den frågan försökte Malin Alsved, student vid Lunds universitet, besvara för elever på Sätraskolan i Stockholm under två inspirationsföreläsningar. I publiken satt elever från årskurs 7-9. Ordet nano kommer ifrån det grekiska ordet nanos, som betyder dvärg, börjar Malin Alsved. En nanometer är en miljarddels meter. I naturen är nanoteknik inget nytt. Naturens nanoteknik finns exempelvis under geckoödlans fotsulor vilket tillåter dem att gå obehindrat uppochner eller på lodräta ytor. Även lotusbladens självrengörande egenskap är en effekt av nanoteknik. Det är nanosmå strukturer på bladens yta som gör att vattendroppar formas till nästan perfekta sfärer som enkelt rullar av bladet och tar smutspartiklar och damm med sig, berättar Malin. Förklarade nanoteknik med äpple Inom kemin är ytor intressanta att studera då det är just ytan som kan reagera med den omgivande miljön. Nanopartiklar blir extra intressanta då de till största del består av just en yta, något som innebär att de är mycket reaktiva. Att nanopartiklar har en stor yta kan låta motsägelsefullt då partiklarna är nästan obegripligt små. För att förklara använde Malin ett äpple som hon delade i bitar. Äpplets yta har en viss storlek när äpplet är helt, berättar Malin. Ytan är så stor som äpplet är. När äpplet delas i flera delar får varje enskild äppelbit en egen yta!. Tillsammans blir de separata äppelbitarnas totala yta större än ytan på äpplet i sin helhet. Ju mindre äppelbitarna är, desto större yta i förhållande till mängden äpple. När det gäller så små partiklar som nanopartiklar kan den totala ytan i förhållande till mängden ämne bli enorm just eftersom varje partikel är så otroligt liten. Under inspirationsföreläsningarna pratade Malin även om olika tillämpningar med nanoteknik, så som solpaneler, transistorer i datorer och diagnostisering och behandling av sjukdomar.

19 Väcka nyfikenhet tidigt Initiativtagare till de båda inspirationsföreläsningarna var Kifah Moussali, tekniklärare på Sätraskolan. Hon kontaktade SwedNanoTech och undrade om föreningen kunde ordna med en föreläsare för att tala om nanoteknik. Syftet var att väcka nyfikenhet hos eleverna på högstadiet. Nanoteknik kommer att finnas i allt i framtiden. Jag tycker att det är viktigt att våra elever tidigt får kunskap om tekniken som kommer att bli en stor del av deras vardag, menar Kifah. SwedNanoTech kontaktade Malin som är student på civilingenjörsprogrammet Teknisk nanovetenskap vid Lunds universitet. Det var spännande att hålla föreläsningarna, säger Malin. Jag försökte ge så konkreta exempel och förklaringar på nanoteknik som möjligt, för det är ofta det man minns efteråt! Inspirationsföreläsningarna hölls den 19 februari på Sätraskolan i Stockholm. Källa: SwedNanotech Fakta SwedNanoTech är en förening som har bildats för att skapa en tydlig profi l för svensk nanoteknologi i Sverige och utlandet och etablera ett gott samarbete mellan forskare, entreprenörer och samhället i övrigt. Vi har ca 120 medlemmar, både studenter, företag och enskilda forskare. Foto: Lars Knutsson MicronShield. Arbetsdräkten som skyddar. Vår arbetsdräkt MicronShield är PPE-certifierad och speciellt framtagen för att dagligen skydda dig i ditt arbete. Arbetsdräkten är vätskeavvisande, antistatisk och utvecklad med användaren i fokus. Dräktens elastiska ärmoch benslut samt dess juster- bara midja erbjuder en hög komfort. MicronShield är väl lämpadför olika typer av renrum och industrier. PPE- CERTIFIERAD! Rätt kvalitet, kompetens och service! Vi erbjuder byggnation av renrum, konsultation och produkter anpassade för renrum. Vår kompetens spänner över samtliga renhetsklasser, principer och standarder som gäller inom branscher som sjukvård, biotech-, elektronik-, läkemedeloch livsmedelsindustrin. Välkommen till en specialist på rum med förhöjda renhetskrav Kontakta oss så berättar vi mer! Växel: Mobil:

20 SJUKVÅRD Framtidens operationsavdelning Rent som industriella renrum, eller? 20 Hur planerar vi för framtidens operationsavdelning för att i största möjliga mån gynna såväl personal som patienter, samtidigt som man underlättar och förbättrar de processer som ständig sker på en operationsavdelning? Byggnation Vårdmiljö Medicinteknik Vi har samlat experter inom området som kommer att ge er tips och råd från just deras expertområde. Vi kommer att diskutera frågor som, hur anpassar man operationsavdelningen till den nya medicintekniska utrusningen? Vilka fördelar medför en hybridsal? Vilka hygienkrav ska ställas och hur göra man för att uppfylla dessa? Två dagar i Stockholm: Under två dagar, maj, kommer du att få ta del av konkreta exempel genom verksamhetsrepresentanter från Sverige, Danmark och Tyskland. Ta chansen att knyta kontakter med kollegor i branschen, byt erfarenheter och dra lärdom av varandra. Källa: Teknologisk Institut

21 Vi har LAF-utrustningen för ditt behov! Vi är stolta över att kunna erbjuda de bästa Klass I-, Klass II- och Klass III-bänkarna, isolatorerna och laminärflödesprodukterna som finns på marknaden idag. Vi erbjuder ett stort program av bänkar och installationer för biologisk säkerhet och renrumsmiljö. Ergonomisk design som innefattar den senaste energiteknologin, miljövänligt tänkande och med personskydd för säkerhet i överensstämmelse med nationella- och internationella standarder. Ninolaf Powder Unit NPU för skydd av produkt, omgivning och operatör. Anpassas för speciella applikationer. Här med mycket stabilt höj- och sänkbar ventilerad arbetsyta. Ninolaf Airshower för personalpassage mellan olika zoner. Användes antingen vid inpassage för att förhindra partiklar att komma in i ren zon eller vid utpassage för att förhindra aktiva substanser att sprida sig utanför produktionszon vid t.ex. läkemedelstillverkning. Genomräckningsskåp för gräns till renrum/barriäravdelning med ventilation och ställbar interlock för luckorna

RenaRumNr 4-2014. Nordic Hygiene Expo BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN. www.projektengagemang.se, 08-522 069 00

RenaRumNr 4-2014. Nordic Hygiene Expo BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN. www.projektengagemang.se, 08-522 069 00 RenaRumNr 4-2014 BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN Nordic Hygiene Expo FÖRSTUDIE PROJEKTERING RÅDGIVNING VALIDERING UPPFÖLJNING www.projektengagemang.se, 08-522 069 00 Ny portabel luftprovtagare -

Läs mer

RenaRumNr 6-2013. Månadens tema: LÄKEMEDEL

RenaRumNr 6-2013. Månadens tema: LÄKEMEDEL RenaRumNr 6-2013 Månadens tema: LÄKEMEDEL ESCO Mobila renrum Ett flexibelt och billigt alternativ till byggfasta renrum. Renluftsmoduler med HEPA-filtrering i ett stort antal standardstorlekar. Stabil

Läs mer

RenaRumNr 1-2011. Månadens tema: medical device

RenaRumNr 1-2011. Månadens tema: medical device RenaRumNr 1-2011 Månadens tema: medical device Fler nyheter på www.rentforum.se LabRum Klimat EN 124 69 GODKÄND www.labrumklimat.com MSC (Microbiological Safety Cabinets) HAR HÖGRE SÄKERHET ÄN ALLA ANDRA!

Läs mer

RenaRumNr 3-2012. Månadens tema: NORDIC HYGIENE EXPO. Konsulter inom Life Science Stockholm - Malmö - Uppsala

RenaRumNr 3-2012. Månadens tema: NORDIC HYGIENE EXPO. Konsulter inom Life Science Stockholm - Malmö - Uppsala RenaRumNr 3-2012 Månadens tema: NORDIC HYGIENE EXPO Konsulter inom Life Science Stockholm - Malmö - Uppsala Erbjudandet gäller t o m 2012-03-31 LabRum Klimat Extremt låg ljudnivå Minimal energiförbrukning

Läs mer

RenaRumNr 5 2014. Vävnadsinrättningar MÅNADS TEMA BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN

RenaRumNr 5 2014. Vävnadsinrättningar MÅNADS TEMA BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN RenaRumNr 5 2014 BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN MÅNADS TEMA Vävnadsinrättningar PERFECT CARE WITH PERFECT AIR Nytt förtroende för Avidicare AB Avidicare AB fick förtroendet att leverera 42 stycken

Läs mer

RenaRumNr 10-2011 RENA ZONER. Månadens tema: Garanterat! 5 cfu*/m 3 där du kräver ultraren luft

RenaRumNr 10-2011 RENA ZONER. Månadens tema: Garanterat! 5 cfu*/m 3 där du kräver ultraren luft RenaRumNr 10-2011 Månadens tema: RENA ZONER 5 cfu*/m 3 där du kräver ultraren luft Garanterat! Ny svensk mobil teknologi renar 400-800 m 3 luft per timme. www.toulmeditech.com Erbjudandet gäller t o m

Läs mer

RenaRumNr 7-2010. Månadens tema: Partikel räkning

RenaRumNr 7-2010. Månadens tema: Partikel räkning RenaRumNr 7-2010 Månadens tema: Partikel räkning Fler nyheter på www.rentforum.se Ledande inom renluftsteknik Världens tystaste säkerhetsbänk Skräddarsydda LAF-system efter dina behov BioWizard Golden

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Utbildningsmaterial från Livsmedelsverket - grundkunskaper om livsmedelskontroll Livsmedelsverket, oktober 2014 ISBN: 978 91 7714 2342 4 Layout: Merethe Andersen Foto:

Läs mer

Rengör ing & Hygien. Mobil IT. Rengörings- och hygienbranschens. egen tidning TEMA: PRODUKT- UTVECKLING. blir snart en självklarhet

Rengör ing & Hygien. Mobil IT. Rengörings- och hygienbranschens. egen tidning TEMA: PRODUKT- UTVECKLING. blir snart en självklarhet Rengör ing & Hygien Medlemstidning för SRTF, Svenska Golvrådet, IIH och Almega Serviceentreprenörerna Årgång 2 Pris SEK 80 # 5.2012 TEMA: PRODUKT- UTVECKLING Mobil IT blir snart en självklarhet Rengörings-

Läs mer

vinsten ökar upptäckarna på många språk i många länder ny studie visar probiotikas En tidning från BioGaia om året som gick

vinsten ökar upptäckarna på många språk i många länder ny studie visar probiotikas En tidning från BioGaia om året som gick TwoPac löser det praktiska Hos TwoPac i Eslöv appliceras Reuteri i sugrör och kapsyler för vidare leverans till kunderna. Läs mer på sid 13 Kommunikation är basen Cristián Contreras är nytillträdd marknadschef

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

HYGIEN TEMA: LEDARSKAP ATT DRIVA FÖRETAG

HYGIEN TEMA: LEDARSKAP ATT DRIVA FÖRETAG RENGÖR & ING HYGIEN TEMA: LEDARSKAP ATT DRIVA FÖRETAG MEDLEMSTIDNING FÖR STÄDBRANSCHEN SVERIGE OCH ALMEGA SERVICEENTREPRENÖRERNA ÅRGÅNG 4 PRIS SEK 80 # 6.2014 VI BYGGER UPP KRAFT Vänner! I skrivande stund

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012 infrastruktur Människa mot ås. Ett visst mått av envishet kan man väl utan att överdriva hävda har präglat tunnelbygget. POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR tema Intensivt brobygge mellan forskning och näringsliv.

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Tidiga ekonomiska utvärderingar krav men också möjligheter

Tidiga ekonomiska utvärderingar krav men också möjligheter Tidiga ekonomiska utvärderingar krav men också möjligheter Inför valet: Hur ser partierna på läkemedelsbranschen? Nordic Drugs - Vi vill bli ledande inom speciality pharma nummer 3/2010 årgång 13 Mer insikt.

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

Kall mössa räddar håret på cancerpatienter

Kall mössa räddar håret på cancerpatienter VINTER 2004 Kall mössa räddar håret på cancerpatienter Nu är allt samlat under ett och samma tak Tidigare i höstas invigdes Ideon Innovation med kalas i dagarna två. På Ideon Innovation har hittills tio

Läs mer

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen A magazine EN TIDNING for FÖR employees ANSTÄLLDA VID VOLVO at LASTVAGNAR the tuve plant UMEÅ volvo #2 2009 HYTTEN ENERGIBESPARING! Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen av 2.300

Läs mer

REVANSCH. Life science laddar för SÅ SKAPAS EN STORSÄLJANDE HÄLSOBIBEL NY GRÖN VÅG I HONGKONG CITY APOTEKET SOM ÄR BÄST PÅ RÄTT KOMPETENS

REVANSCH. Life science laddar för SÅ SKAPAS EN STORSÄLJANDE HÄLSOBIBEL NY GRÖN VÅG I HONGKONG CITY APOTEKET SOM ÄR BÄST PÅ RÄTT KOMPETENS JUNI 2015 FULLT FOKUS PÅ DIN BRANSCH SÅ SKAPAS EN STORSÄLJANDE HÄLSOBIBEL NY GRÖN VÅG I HONGKONG CITY APOTEKET SOM ÄR BÄST PÅ RÄTT KOMPETENS Life science laddar för REVANSCH EFTER ÅR AV MOTVIND ÄR VÄNDNINGEN

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

INTERNATIONELLA AFFÄRER

INTERNATIONELLA AFFÄRER INTERNATIONELLA AFFÄRER Planera för världen Höj likviditeten Vinnare av Stora Exportpriset 2010 Exportrådet: Guy Ehrling: Vår vilja att finansiera små och medelstora företag har nu gått över gränsen. Exportlånet.

Läs mer

Autodesk Cloud everything changes

Autodesk Cloud everything changes Nr. 1/2012 Autodesk University 2011 the power of the possible Autodesk Cloud everything changes NTI CADcenter AB: Eskilstuna - Göteborg -Helsingborg -Karlstad - Kristianstad - Linköping - Lund -Stockholm

Läs mer

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket (PRV)

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket (PRV) Välkommen till www.prv.se. Vår nya webbplats som tack vare en bättre sökmotor på ett enkelt sätt erbjuder information om immaterialrätt. Låt dig inspireras av våra texter som visar vad som går att skydda.

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer