RenaRumNr Livsmedel & Renrum. Framtidens operationsavdelning Fängelsestraff för livsmedelsbrott? LAF-bänkar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RenaRumNr 3 2015. Livsmedel & Renrum. Framtidens operationsavdelning Fängelsestraff för livsmedelsbrott? LAF-bänkar"

Transkript

1 RenaRumNr BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN LAF-bänkar Livsmedel & Renrum Framtidens operationsavdelning Fängelsestraff för livsmedelsbrott? KOSTNADSFRI WEBBTIDNING UTGIVEN AV

2 QleanSpace Renrum flexibelt, snabbt och kostnadseffektivt QleanAir Scandinavia har i mer än 20 år jobbat med smarta lösningar som renar luft från föroreningar. Vår senaste innovation, QleanSpace är ett renrum där miljön kontrolleras med hjälp av filter, automatiskt styrda fläktar samt vårt unika övervakningssystem. QleanSpace kan snabbt och enkelt konfigureras till att passa just dina behov av kvalitet, yta och tid. Konstant monitorering av tryck, temperatur, fuktighet och partikelhalt i rummet Produktsluss för att fylla på förråd eller för att lasta på eller av vagnar Energisnål och miljövänlig Unikt hyresupplägg gör att du inte behöver låsa in dig i stora investeringar Kompletta anläggningar ISO klass 5 och uppåt Enkelt att expandera på ett kostnadseffektivt sätt Vi välkomnar följande kunder under våren 2015: - Thorlabs (SE) - Cellaviva (SE) - LinkoCare (SE) - Orbit One (SE) - Pop s Pharmacy (US) - Houston Methodist (US) - Texas Southern University (US) - Advanced Therapeutics (US) QleanAir Scandinavia AB Högbergsgatan 26B Stockholm Tel: +46 (0)

3 INNEHÅLL NR 3 Ledare sid 5 Nyheter sid 6 21 Månadens tema LIVSMEDEL OCH RENHET sid Branschtidningen RenaRum ingår som en del i nätverket Rentforum.se. Rentforum.se är en samlingspunkt för alla som arbetar med renhet och hygien. Rentforum.se påtar sig inget ansvar för full ständigheten i dokumentet eller för direkt eller indirekt skada av vad slag det må vara, som grundar sig på detta dokument. Materialet får inte mång faldigas utan medgivande från Rentforum.se. CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: Matts Ramstorp Mobil: RENRUM sid Månadens produkt: LAF-bänkar sid Nyheter sid Kalendarium sid 33 Månadens profil sid GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Linda Clarin ANNONSER: Binh Tan KONTAKT: Rentforum AB Norrbäcksgatan Malmö Telefon: Rekvisita till Renrum! INREM AB Handskar Svabbar Skor Torkdukar Kläder Moppar

4 Does your old Particle Counter sound too much? Step into the future with Brookhaven!

5 LEDARE Spännande vår Våren är här. Åtminstone om man tittar i almanackan. Våren är den allra mest hektiska tid då det gäller bland annat utbildningar, utställningar, kongress och konferenser. Nästa nummer via web och papper Nästa nummer av RenaRum kommer att tryckas precis som tidigare år. Vi har visserligen valt att flytta fram Nordic Hygiene Expo till nästa år, men trots detta finns det två aktiviteter som vi tycker är så intressanta och välbesökta att vi valt att trycka upp och dela ut aprilnumret av RenaRum till besökarna. Framtidens Operationsavdelning 2015 Rentforum.se är stolt mediapartner till denna konferens som arrangeras av Teknologisk Institut den maj i Stockholm. Det är mycket diskussion om operationssalar sedan en tid tillbaka samtidigt som ett flertal sjukhus valt att bygga nytt eller bygga om. NKS, Nya Karolinska i Solna, har valt en industriell renrumslösning för sina operationssalar. Vissa tycker detta är en utmärkt lösning medan andra tycker att det är mindre bra. En av föreläsningar under denna konferens behandlar just denna fråga. Kan eller ska man skapa en tillräcklig renhet i en operationssal genom att efterlikna ett industriellt renrum? om rengöring och desinfektion i Stockholm. Behovet av kunskap och förståelse vad gäller rengöring är stort och frågorna är följaktligen många. Hur ska vi rengöra? Vilka kemikalier ska vi välja? Hur kontrollerar man att det blivit tillräckligt rent? Vår förhoppning är att de allra flesta frågetecknen ska rätas ut till utropstecken under denna dag. Tema Renrum 2015 Även om det fortfarande är mars så är förberedelserna inför årets upplaga av Tema Renrum i full gång. I år blir det 18 gången som dessa dagar arrangeras. Boka redan idag upp den 17 och 18 november så att du inte missar årets höjdpunkt inom renrumsteknik! Ta vara på våren och dig själv! Matts Temadag om rengöring och desinfektion Den 6 maj arrangerar BioTekPro tillsammans med Rentforum.se en extrainsatt temadag 5

6 LIVSMEDEL Glas i mat ett svårt problem! Polisen lägger ner sin utredning om glas i Noltorpskolans mat. Men skolan, samt matleverantören ISS, fortsätter med vissa åtgärder och har nu erfarenhet för att om möjligt agera ännu snabbare vid en ny incident. Efter fyra incidenter med glas i maten vid Noltorpsskolan under fjolåret startades en polisutredning. Samtidigt vidtog matleverantören ISS flera egna åtgärder och skolan satte in de rutiner som gäller för den här typen av incidenter. Utredningen nedlagd Nu har polisen lagt ner sin utredning, men däremot kommer några av de åtgärder som sattes in bli kvar. Vi kommer fortsätta med att bland annat ha dörrarna till matsalen låsta innan lunchen serveras, berättar rektor Ingela Lindahl. Skolan kommer också fortsätta att släppa in mindre grupper elever i taget till matsalen, en åtgärd som dessutom gett den positiva bieffekten att matsalen upplevs som en mer lugn plats. Vår uppfattning är att alla elever kan känna sig trygga med att äta i matsalen, men vi behåller en del av det som gett särskild positiv effekt, menar Lindahl. Bättre rustade för framtiden Även om det i grunden är en tråkig anledning pekar Lindahl på det positiva att skolan i och med incidenterna nu vet att de rutiner som funnits fungerar bra. Och erfarenheten från händelserna har gjort de ännu bättre rustade om en ny incident skulle inträffa. Vår bedömning och förhoppning är dock att det här är något som inte ska behöva upprepas, säger hon. Matleverantören ISS menar 6 RenaRum 3/2015

7 att de fortsatt kommer att ha en nära kontakt med skolledning och förvaltningschef för att supporta och bibehålla en nära och trygg relation i vårt gemensamma uppdrag Fakta Bakgrund I januari 2015 hittades glasbitar i skolmaten på Noltorps skolan. Skolledningen såg mycket allvarligt på det inträffade och åtgärder vidtogs. Källa: Alingsås Kommun Fakta Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Cykelstaden Alingsås är välkänd för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Det har hittat glas i maten vid Noltorpsskolan i Alingsås. Först så trodde man att det handlade om en olyckshändelse i produktionsledet, men när personal återigen hittade glas i maten så insåg man att detta var något annat än en olyckshändelse samtidigt som ytterligare åtgärder genast vidtogs. I samband med glasfynden kontaktade kommunens matleverantör ISS genast ansvariga på skolan och informerade om händelsen. ISS har nu gått igenom hela sin produktionskedja och vidtagit åtgärder. ISS har inte kunnat hitta något fel som skulle kunna ha orsakat det hela, vilket kommunen nu fått besked om. Det står även klart att det enbart varit Noltorps skolan som berörts, då det handlar om mat som bara tillretts där. Händelsen har polisanmälts och det hela är nu ett polisärende. När situationen inte längre kunde betraktas som en olyckshändelse har personal haft extra tillsyn av skolmaten på plats vid serveringen under hela lunchtiden. Dessutom hålls dörrarna in till matsalen låsta för att ingen obehörig ska kunna ta sig in och endast ett begränsat antal barn släpps in i matsalen för att ta mat samtidigt. Skolledningen undersöker även på möjligheten att ha kameraövervakning vid matserveringen. Din partner i Renrum -Validering av renrum -Re-validering av renrum -Kontroll av skyddsventilation Kontakta oss på :

8 LÄKEMEDEL Första stamcellsmedicinen godkänd i EU En behandling som bygger på stamceller mot en ovanlig ögonsjukdom är nu godkänd i Europa. Enligt Läkemedelsvärlden är nu den första stamcellsmedicinen godkänd i EU. Holoclar heter läkemedlet som kan användas för behandling av ögonskador som resulterat i att det saknas limbalceller i ögats hornhinna. En orsak till att dessa celler försvunnit kan vara fysiska eller kemiska skador på grund av olyckor. Dessa celler fungerar som stamceller och kan återbilda hornhinnan när det behövs. Saknas de får man ett flertal olika symtom från ögonen och tillslut riskerar man att bli blind. EMA klassade behandlingen som särläkemedel och också som läkemedel för avancerad terapi, ATMP. Från patientens egen hornhinna Holoclar görs från vävnad som kommer ett oskadat område från patientens egen hornhinna som odlas och sedan transplanteras tillbaka i områden där man först tagit bort skadad vävnad. Det behövs bara en till två kvadratmillimeter av oskadad vävnad för en behandling. Kommer inom kort i hela Europa Bolaget bakom produkten är Chiesi Farmaceutici och behand- lingen marknadsförs av Holostem advanced therapies och Holoclar ska inom kort finnas tillgänglig i hela Europa. Den aktiva substansen av Holoclar beskrivs av EMAs vetenskapliga kommitté, CHMP som ex vivo expanderade autologa humana kornealepitelceller som innehåller stamceller, en oftalmologisk produkt (ATC Kod:S01XA19) som verkar genom att ersätta skadade hornhinneceller inkluderande limbala stamceller som ger en fortsatt regeneration och upprätthållande av näthinneepitel. Källa: Läkemedelsvärlden Caverion - your complete cleanroom partner Complete partner from consulting and planning to the turnkey delivery and qualification of your cleanroom facility. caverion.se Life Cycle Solutions for Buildings and Industries 8 RenaRum 3/2015

9 LIVSMEDEL Fängelsestraff för allvarliga livsmedelsbrott? Fängelsestraff för allvarliga livsmedelsbrott och bättre möjlig heter för Livsmedelsverket att stoppa farliga livsmedel. Det är några av de behov som Livs medelsverket lyfter fram i sin redovisning till regeringen om sitt arbete att motverka livsmedelsbrott. Under 2014 har Livsmedelsverket på uppdrag av regeringen inlett ett arbete mot livsmedelsbrott. Livsmedelsverket har nu redovisat höstens arbete inom de strategiska utvecklingsområdena kompetens, metodik och samarbete. Metodik och samarbete Under hösten skapades en operativ livsmedelsbrottsgrupp. Den kan både samordna och starta kontrollaktioner tillsammans med kommuner och länsstyrelser. I oktober 2014 utökades gruppen med en tipsfunktion för misstänkta livsmedelsbrott, Livsmedelsombudsmannen. Kompetens Livsmedelsbrottsgruppen utvecklar kontrollmetoder och utbildar kontrollpersonal. Under de kommande tre åren genomför Livsmedelsverket en omfattande utbildningssatsning. Målet är att fler inspektörer ska upptäcka livsmedelsbrott vid sina vanliga kontroller, bland annat genom en mer undersökande attityd och fler provtagningar. Samarbete med andra aktörer Brottsligheten inom livsmedels- området är sällan begränsad till livsmedelslagstiftningen. Det kan även handla om skattebrott, bokföringsbrott eller otillåten införsel. Livsmedelsverket har därför etablerat samarbeten med bland annat Tullverket, Skatteverket, Åklagarmyndigheten och polisens underrättelseverksamhet. Även livsmedelsbranschen är en viktig samarbetspartner. Internationellt samarbete sker med EU-kommissionens nätverk Food Fraud Network. Livsmedelsverket deltar i Operation Opson som leds av Europol. Det är ett europeiskt återkommande kontrollprojekt för att förebygga och upptäcka handel med förfalskade och undermåliga livsmedel. Även inom Norden finns samarbeten, bland annat med det danska livsmedelsverkets insatsstyrka Rejsehold. Behov Livsmedelsverket menar att ett framgångsrikt arbete mot livsmedelsbrott kräver lagändringar, bland annat: Återinför fängelse i straffskalan i livsmedelslagen Bättre möjligheter för Livsmedelsverket att få bort farliga och felaktiga livsmedel från marknaden Ett nationellt register för livsmedelsanläggningar Möjligheter till bättre samverkan mellan myndigheter Källa: Livsmedelsverket 9

10 LÄKEMEDEL E-cigaretter med nikotin är läkemedel Kammarrätten i Stockholm har beslutat att e-cigaretter med nikotin är läkemedel. Kammarrätten bedömer därmed e-cigaretter på samma sätt som Läkemedelsverket och förvaltningsrätten tidigare har gjort. Då e-cigaretter är att betrakta som läkemedel måste de utvärderas och godkännas innan de får säljas. Det är glädjande att kammarrätten delar vår bedömning, säger Martin Burman, utredare vid Läkemedelsverket. Vi tycker att det är viktigt för folkhälsan att denna typ av produkt inte får säljas utan en ordentlig kontroll och garanti för att den är säker och effektivt hjälper den som vill sluta röka. Domen meddelades den 5 mars Därefter kan den överklagas. Källa: Läkemedelsverket Fakta Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. 10

11 Komplettera er utbildning av sommarpersonal med en Renrumskurs Online - Enkelt, kostnadseffektivt och pedagogiskt - Grundläggande renrumskunskap för besökare och extern personal Kunskap samt förståelse för regler och instruktioner till alla som går in i ert renrum med vår webbkurs på 45 minuter Kursen finns idag inriktad mot Läkemedel alt. Medical Device Pris: SEK 590:- ex moms vid köp av 1 kurslicens * Renrumskurser Online med personliga kursintyg - När det passar er! * Priser samt fullständiga villkor på gäller Se kursinnehåll, klipp från kurser samt priser på 11

12 HYGIEN Svenska hotell mörkar problem med vägglöss 12 Antalet turister till Sverige ökar konstant och behovet av nya hotell i Stockholm förväntas öka med över 20 procent på fem år. Med ökat resande kommer också problem i form av vägglöss. Alla hotell ligger i riskzonen men fortfarande är vägglöss skambelagt och många berättar inte ens för den egna personalen att man drabbats. I dag finns det en skamstämpel i hotellbranschen med vägglusproblemen. Ofta försöker man mörka problemet för kollegor och branschkollegor i stället för att ta lärdom av varandra och bli bättre på att hantera och lösa problemen, säger Jonas Westgaard, servicechef på Rentokil. Alla hotell i riskzonen Alla hotell ligger i riskzonen för att drabbas av vägglöss. Det går inte att förebygga risken utan det bästa sättet att hantera problemet är att utbilda personalen för att hitta tidiga tecken på angrepp och kalla på professionell hjälp innan spridningen är ett faktum. Då går det att få bukt med problemen och 98 procent av gångerna lyckas vi redan vid efter det första besöket, fortsätter han. De senaste åren har myndigheterna förbjudit många av de effektivaste bekämpningsmedel som använts tidigare och vägglössen har nu utvecklat resistens mot de medel som finns tillgängliga på marknaden. Den metod som garanterar att man får död på insekterna är att värmebehandla problemområden och döda alla stadierna, d.v.s. ägg, nymf och vuxen vägglus. Stockholm 11 miljoner gästnätter Stockholm har cirka 11 miljoner kommersiella gästnätter per år och fram till år 2020 beräknas behovet öka med 22 procent. I Sverige omsätter utländska turister varje år över 100 miljarder kronor. Det handlar om stora belopp som står på spel för hotellbranschen. Genom att börja prata om problemen med vägglöss och använda rätt metod, kan man arbeta förebyggande och också minska den tid som ett drabbat hotellrum måste stå tomt och outhyrt, säger Jonas Westgaard. För den som hittar tecken på vägglöss vid en hotellvistelse, i synnerhet för den som upptäcker bett eller ser blodfläckar på lakanen, är det mycket viktigt Vägglöss och andra bitande insekter fi nns det gott om och flera arter betraktar oss som sin huvudrätt. Vi märker att det är rätt i tiden, för intresset är enormt och världsledande företag i branschen är intresserade, säger Louise Törnefalk Svanqvist, till höger i bilden. t v: Caisa Johansson, vd. att vara försiktig när packningen tas med hem. Rådgör alltid med hotellets personal och se till att tvätta eller behandla kläderna så att de inte utgör en risk. Sprid inte vägglössen vidare! Det är av stor vikt att de som drabbats av vägglöss visar hänsyn och undviker resor med övernattning på hotell eller hos vänner. Även att inte överlåta

13 Fakta Vägglöss kommer vanligtvis in i huset via kläder eller inuti möbler. Den vanligaste orsaken för den som drabbats är att personen i fråga har bott på hotell där det fi nns vägglöss. Lössen eller deras ägg hamnar i klädesplagg eller resväskor och transporteras sedan till hemmet. Vägglöss lever på blod från människor. Vägglusbett gör inte ont, men många bett kan ge upphov till kliande utslag och eksem. Vuxna insekter är cirka 5 mm långa. De kommer fram på natten och attraheras av vår kroppsvärme och koldioxiden i vår utandningsluft. De hittas vanligen i springor och håligheter, i madrassens sömmar och i sängramar, bakom flagnande tapeter, väggkontakter, under mattor och bakom socklar. Ett angrepp kännetecknas av en otrevlig doft från vägglössens sekret. NordicSafe SuperSilent Ny teknologi och design Vägglushonan lägger ägg under sin livscykel med en takt av cirka fyra gånger per dag. Vägglushonan saknar öppning för fortplantning vilket betyder att hanen penetrerar buken på honan och sedan letar sig spermierna fram till äggen. Detta gör att honorna emigrerar när populationen blir för stor för att hanarnas aggressiva parningsmetod är för påfrestande. Detta tros vara en anledning till att vägglössen sprids från rum till rum. Rentokill Rentokil Initial är en världsledande serviceleverantör inom växtinredning och frukt, textil, hygien och skadedjurskontroll och bedriver verksamhet i mer än 50 länder i Europa, Nordamerika, Asien samt Afrika. Företaget har cirka anställda och är börsnoterat på London Stock Exchange. möbler eller annat bohag tills problemet är över. Vägglöss kan även flytta sig till angränsande fastigheter genom håligheter i väggar och golv. Visa hänsyn mot grannar och vidta åtgärder snarast. Källa: Rentokil Tystgående Energieffektiv Miljövänlig Ergonomisk Tillsammans med Esco har LabRum utvecklat världens tystaste klass II säkerhetsbänk, med ny, innovativ teknologi och ny design. Den låga ljudnivån och ergonomiska designen optimerar både brukarens och produktens säkerhet. För mer information kontakta oss på

14 Jobbar ni på rätt sätt? Låt er personal gå våra kurser och bli säker! Renrumsteknik Grundkurs maj 2015 Malmö september 2015 Stockholm 8-9 december 2015 Malmö SEK 9.250:- (ex moms) Inkluderande kursmaterial, intyg, lunch och kaffe Kursen som ger en stabil grund för alla som arbetar i eller med renrum! Syfte Att ge övergripande information om renrum och renrumsteknik. Fokus ligger på hur personalens påverkan, negativ såväl som positiv, kan påverka utfallet av renrumsarbetet. Målgrupp Operatörer, mellanchefer, rengöringspersonal, service- och underhållspersonal, QC- samt QA-personal, inom läkemedel, medical device, sjukvård inklusive vävnadsinrättningar, optik, mikroelektronik samt elektronik. Mikrobiologi för icke-mikrobiologer 22 april 2015 Stockholm - Fortsättningskurs 21 maj 2015 Malmö - Grundkurs 17 september 2015 Stockholm - Grundkurs 10 december 2015 Malmö - Grundkurs SEK 4.950:- (ex moms) Inkluderande kursmaterial, intyg, lunch och kaffe Syfte Att ge en övergripande kunskap i mikrobiologi för personer utan formell kunskap i området. Kursen är också en bra repetition för personal som har formell kunskap men inte arbetat med mikrobiologi under senare tid. Målgrupp Operatörer, arbetsledare, laboratoriepersonal, underhållspersonal, utbildare samt alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med mikrobiologi. BioTekPro erbjuder även konsultation, rådgivning, specialanpassade internutbildningar m.m. Skicka Anmälan och Frågor till eller +46 (0) Anmälan till BioTekPro:s aktiviteter är bindande

15 Renrumsproblem? Kontakta Matts för en första diskussion! Oavsett om ni är i behov av konsultation, inspektion av renrum och rutiner, rådgivning och/eller specialanpassade internutbildningar m.m. Följ BioTekPro på LinkedIn för senaste nytt! Gå in på och klicka på Följ/Follow! Specialkurs Att bygga renrum och kontrollerade lokaler 21 april 2015 Stockholm SEK 6.750:- (ex moms) Inkluderande kursmaterial, intyg, lunch och kaffe Än finns platser kvar! Ny Temadag! Rengöring och desinfektion av renrum 6 maj 2015 Stockholm SEK 6.250:- (ex moms) Inkluderande kursmaterial, intyg, lunch och kaffe SEK 500:- i rabatt vid anmälan före den 8 april 2015 Syfte Temadagen syftar till att ge uppdaterad kunskap och information om rengöring och desinfektion av renrum och kontrollerade lokaler. Målgrupp Personal som arbetar med rengöring och/eller desinfektion av renrum, antingen som lokalvårdare, operatör, arbetsledare, QC, QA, entreprenör, servicepersonal och underhållspersonal m.fl Kursinnehåll Att bygga för rengöring Rengöringen grunder Rengöringskemikalier Material för rengöring av renrum Praktisk lokalvård Desinfektion av renrum grunderna Val av kemikalier och utförande av desinfektion Kontroll av rengöring och desinfektion BioTekPro erbjuder även konsultation, rådgivning, specialanpassade internutbildningar m.m. Läs mer om kurserna på eller skicka en anmälan till Anmälan till BioTekPro:s aktiviteter är bindande

16 16

17 LIVSMEDEL Ovanligt med höga halter Bekämpningsmedel i frukt och grönt Livsmedelsverket kontrollerar årligen rester av bekämpningsmedel i vegetabiliska och animaliska livsmedel. Bara en procent av proverna i den senaste rapporten överskred gränsvärdena. Under 2013 analyserade Livsmedelsverket 465 olika substanser i totalt stickprov av färska, frysta eller bearbetade livsmedel. Resultatet är att i totalt 18 av prov, 1 procent, överskreds gränsvärdena. Flest överskridanden fanns i frukt och bär. Det är glädjande att vi hittar så få överskridanden. Och även i år var barnmatsproven helt utan mätbara resthalter av bekämpningsmedel, säger Anders Jansson, Statsinspektör på Livsmedelsverket. Saluförbud och uppföljning Partier som överskrider gränsvärdena får inte säljas och det görs uppföljande kontroller av nästkommande partier av den aktuella grödan från exportören/ odlaren innan fler får komma ut på marknaden. Livsmedelsverket beslutade om särskild uppföljning vid sju tillfällen 2013 och lade saluförbud på ett parti med 17 ton äpplen från Brasilien. Samma resultat i hela Europa Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, publicerar samtidigt sin rapport med resultat från 2013 från hela Europa. Efsa konstaterar också att resthalterna i maten på den europeiska marknaden fortsätter att minska. Källa: Livsmedelsverket CLEANROOM DANMARKS NYASTE RENRUM - I EN KLASS FÖR SIG Fertin Pharma har använt sig av DFD:s stora expertis i samband med uppgraderingen av vår kompletta beklädnadslösning. DFD har varit professionella och en riktigt bra sparringpartner under hela processen. De har varit med under hela implementeringsfasen och stöttat oss med bra och konstruktiva lösningsoch förbättringsförslag. Peter Olesen Manager, Warehouse & Facility hos Fertin Pharma DFD Cleanroom är en värdeskapande samarbetspartner och leverantör av framtidssäkra och dokumenterad kläder och rengöringslösningar til renrum och kontrollerad produktion. Copyright DFD

18 NANOTEKNIK Nanoteknik på schemat för högstadieelever 18 Vad är nanoteknik? Den frågan försökte Malin Alsved, student vid Lunds universitet, besvara för elever på Sätraskolan i Stockholm under två inspirationsföreläsningar. I publiken satt elever från årskurs 7-9. Ordet nano kommer ifrån det grekiska ordet nanos, som betyder dvärg, börjar Malin Alsved. En nanometer är en miljarddels meter. I naturen är nanoteknik inget nytt. Naturens nanoteknik finns exempelvis under geckoödlans fotsulor vilket tillåter dem att gå obehindrat uppochner eller på lodräta ytor. Även lotusbladens självrengörande egenskap är en effekt av nanoteknik. Det är nanosmå strukturer på bladens yta som gör att vattendroppar formas till nästan perfekta sfärer som enkelt rullar av bladet och tar smutspartiklar och damm med sig, berättar Malin. Förklarade nanoteknik med äpple Inom kemin är ytor intressanta att studera då det är just ytan som kan reagera med den omgivande miljön. Nanopartiklar blir extra intressanta då de till största del består av just en yta, något som innebär att de är mycket reaktiva. Att nanopartiklar har en stor yta kan låta motsägelsefullt då partiklarna är nästan obegripligt små. För att förklara använde Malin ett äpple som hon delade i bitar. Äpplets yta har en viss storlek när äpplet är helt, berättar Malin. Ytan är så stor som äpplet är. När äpplet delas i flera delar får varje enskild äppelbit en egen yta!. Tillsammans blir de separata äppelbitarnas totala yta större än ytan på äpplet i sin helhet. Ju mindre äppelbitarna är, desto större yta i förhållande till mängden äpple. När det gäller så små partiklar som nanopartiklar kan den totala ytan i förhållande till mängden ämne bli enorm just eftersom varje partikel är så otroligt liten. Under inspirationsföreläsningarna pratade Malin även om olika tillämpningar med nanoteknik, så som solpaneler, transistorer i datorer och diagnostisering och behandling av sjukdomar.

19 Väcka nyfikenhet tidigt Initiativtagare till de båda inspirationsföreläsningarna var Kifah Moussali, tekniklärare på Sätraskolan. Hon kontaktade SwedNanoTech och undrade om föreningen kunde ordna med en föreläsare för att tala om nanoteknik. Syftet var att väcka nyfikenhet hos eleverna på högstadiet. Nanoteknik kommer att finnas i allt i framtiden. Jag tycker att det är viktigt att våra elever tidigt får kunskap om tekniken som kommer att bli en stor del av deras vardag, menar Kifah. SwedNanoTech kontaktade Malin som är student på civilingenjörsprogrammet Teknisk nanovetenskap vid Lunds universitet. Det var spännande att hålla föreläsningarna, säger Malin. Jag försökte ge så konkreta exempel och förklaringar på nanoteknik som möjligt, för det är ofta det man minns efteråt! Inspirationsföreläsningarna hölls den 19 februari på Sätraskolan i Stockholm. Källa: SwedNanotech Fakta SwedNanoTech är en förening som har bildats för att skapa en tydlig profi l för svensk nanoteknologi i Sverige och utlandet och etablera ett gott samarbete mellan forskare, entreprenörer och samhället i övrigt. Vi har ca 120 medlemmar, både studenter, företag och enskilda forskare. Foto: Lars Knutsson MicronShield. Arbetsdräkten som skyddar. Vår arbetsdräkt MicronShield är PPE-certifierad och speciellt framtagen för att dagligen skydda dig i ditt arbete. Arbetsdräkten är vätskeavvisande, antistatisk och utvecklad med användaren i fokus. Dräktens elastiska ärmoch benslut samt dess juster- bara midja erbjuder en hög komfort. MicronShield är väl lämpadför olika typer av renrum och industrier. PPE- CERTIFIERAD! Rätt kvalitet, kompetens och service! Vi erbjuder byggnation av renrum, konsultation och produkter anpassade för renrum. Vår kompetens spänner över samtliga renhetsklasser, principer och standarder som gäller inom branscher som sjukvård, biotech-, elektronik-, läkemedeloch livsmedelsindustrin. Välkommen till en specialist på rum med förhöjda renhetskrav Kontakta oss så berättar vi mer! Växel: Mobil:

20 SJUKVÅRD Framtidens operationsavdelning Rent som industriella renrum, eller? 20 Hur planerar vi för framtidens operationsavdelning för att i största möjliga mån gynna såväl personal som patienter, samtidigt som man underlättar och förbättrar de processer som ständig sker på en operationsavdelning? Byggnation Vårdmiljö Medicinteknik Vi har samlat experter inom området som kommer att ge er tips och råd från just deras expertområde. Vi kommer att diskutera frågor som, hur anpassar man operationsavdelningen till den nya medicintekniska utrusningen? Vilka fördelar medför en hybridsal? Vilka hygienkrav ska ställas och hur göra man för att uppfylla dessa? Två dagar i Stockholm: Under två dagar, maj, kommer du att få ta del av konkreta exempel genom verksamhetsrepresentanter från Sverige, Danmark och Tyskland. Ta chansen att knyta kontakter med kollegor i branschen, byt erfarenheter och dra lärdom av varandra. Källa: Teknologisk Institut

21 Vi har LAF-utrustningen för ditt behov! Vi är stolta över att kunna erbjuda de bästa Klass I-, Klass II- och Klass III-bänkarna, isolatorerna och laminärflödesprodukterna som finns på marknaden idag. Vi erbjuder ett stort program av bänkar och installationer för biologisk säkerhet och renrumsmiljö. Ergonomisk design som innefattar den senaste energiteknologin, miljövänligt tänkande och med personskydd för säkerhet i överensstämmelse med nationella- och internationella standarder. Ninolaf Powder Unit NPU för skydd av produkt, omgivning och operatör. Anpassas för speciella applikationer. Här med mycket stabilt höj- och sänkbar ventilerad arbetsyta. Ninolaf Airshower för personalpassage mellan olika zoner. Användes antingen vid inpassage för att förhindra partiklar att komma in i ren zon eller vid utpassage för att förhindra aktiva substanser att sprida sig utanför produktionszon vid t.ex. läkemedelstillverkning. Genomräckningsskåp för gräns till renrum/barriäravdelning med ventilation och ställbar interlock för luckorna

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions CamCleaner luftrenare Camfil Farr Produkt broschyr CamCleaner luftrenare Camfil Farr - clean air solutions När du en gång andats riktigt ren luft, vill du inte andas något annat. På arbetsplatser idag

Läs mer

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen Nolato Medical Pharma Packaging Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen 2 3 Vi vill skapa den perfekta förpackningen för världens viktigaste produkter Partner för livet Nolato Medical

Läs mer

Teknisk renhet nyli.se

Teknisk renhet nyli.se Teknisk renhet nyli.se Nyli Metrology AB Vi har sedan starten 1970 varit kända för att leverera produkter och tjänster med mycket god kvalité, våra passbitar i hårdmetall är ett exempel. Vårt huvudkontor

Läs mer

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 TALARE Särskilt inbjuden talare Näringsdepartementet Kent Johansson Uppsala kommun Sven Ekman Göteborgs Stad

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Innovativa Mindre Life Sciencebolag

Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Science bolag, IML, är en sammanslutning av mindre och medelstora svenska företag som bedriver avancerad forskning inom läkemedel och medicinteknik.

Läs mer

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Din självklara samarbetspartner Exakt det du behöver. Bodycote erbjuder en komplett serie servicetjänster värmebehandling, ytbehandling och het isostatisk pressning

Läs mer

Läkemedelsverket, tillsyn och tillstånd

Läkemedelsverket, tillsyn och tillstånd Läkemedelsverket, tillsyn och tillstånd Maria Ingevaldsson, läkemedelsinspektör Bengt Persson, farmaceutisk utredare SFNM:s vårmöte 2013-05-16, Kalmar 1 En statlig, i huvudsak avgiftsfinansierad, myndighet

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD.

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. 2 VI TROR PÅ EN RENARE VÄRLD. Med Pure Effect gör du rent på riktigt, på naturens egna villkor. Vi låter nämligen det första livet på jorden - mikroorganismer - göra jobbet.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet FoHMFS 2014:19 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor FoHMFS 2014:XX Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Råd & tips för dig som ska starta. Livsmedelsverksamhet. Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras

Råd & tips för dig som ska starta. Livsmedelsverksamhet. Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras Råd & tips för dig som ska starta Livsmedelsverksamhet Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras Livsmedelsverksamhet BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS UPPGIFT Bygg- och miljönämnden har det politiska

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Enkelt. Smart. Prisvärt.

Enkelt. Smart. Prisvärt. Enkelt. Smart. Prisvärt. Rätt råvara. Rätt maskin. Rätt service. Hur många koppar serverar du per dag? MERRILD 94 grader Kaffe- och tekonceptet 94 grader ger dig en helhetslösning för din kaffeoch teservering.

Läs mer

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Maskiner, konstruktioner och anläggningar utsätts för slitage i form av mekanisk nötning, korrosion, kemiska angrepp och så vidare.

Läs mer

Affärsområde Ljusskyltar

Affärsområde Ljusskyltar Vårt företag Ända sedan starten 1965 har Focus hjälpt det svenska näringslivet med profilerings- och informationslösningar. På 70-talet tog verksamheten ordentlig fart genom förvärvet av Philips Neon.

Läs mer

Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fukt kan medverka till problem Tillväxt av mikroorganismer Kemisk nedbrytning av

Läs mer

Experterna på Mattservice. www.initial.se

Experterna på Mattservice. www.initial.se Experterna på Mattservice www.initial.se Varför ska du ha entrémattor? 80 % av all smuts kommer utifrån 5 % via luften 15 % bildas av människorna inne i byggnaden En matta är som en papperskorg Den fylls

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

Experterna på Mattservice www.initial.se

Experterna på Mattservice www.initial.se Experterna på Mattservice www.initial.se Initial är experter på Mattservice. Fokus på kvalitet, miljö och kundanpassade lösningar har gjort oss till ett marknadsledande företag som håller vad vi lovar.

Läs mer

Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP Många i branschen undrar vad HACCP egentligen står för och vad det innebär. HACCP är en förkortning av "Hazard Analysis and Critical Control Points" och

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Modern Betong Fogfria golvlösningar Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Polyuretan Den mest övertygande egenskapen hos polyuretan är dess förmåga att tillmötesgå olika krav genom

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning.

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning. NCH NCH är en ledande leverantör av - industriell hygien produkter, rengörings- och underhållslösningar. Över 500,000 kunder varje år Utvecklar, tillverkar och levererar över 100,000 produkter Omsätter

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

EN LYSANDE IDÉ. FÖRFINAD UNDER 20 ÅR.

EN LYSANDE IDÉ. FÖRFINAD UNDER 20 ÅR. EN LYSANDE IDÉ. FÖRFINAD UNDER 20 ÅR. Gipeco Triss är den enkla vägen till lägre kostnader och högre städkvalitet. När vi lanserade Triss 1992 innebar det en ny era för städarbetet. Med modernt processtänkande

Läs mer

Rengöra och städa. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län

Rengöra och städa. Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Rengöra och städa Sektionen för vårdhygien - Landstinget Uppsala län Vårdgivarnas arbete med vårdhygien Nationell verksamhetstillsyn 2011 Socialstyrelsen Syfte granska vårdgivarnas centrala direktiv för

Läs mer

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma.

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Har nu Multipointantimaskeringsteknik med integrerad spraydetektering Oöverträffade Bosch-teknologier förbättrar

Läs mer

Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Att starta en livsmedelsverksamhet - råd och tips som får dig att komma igång

Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Att starta en livsmedelsverksamhet - råd och tips som får dig att komma igång Miljö- och stadsbyggnadskontoret Att starta en livsmedelsverksamhet - råd och tips som får dig att komma igång Att starta en livsmedelsverksamhet Har du en idé om att starta ett livsmedelsföretag? Ett

Läs mer

Rätt mat till rätt barn

Rätt mat till rätt barn Rätt mat till rätt barn -ett kontrollprojekt i förskolan våren 2014 Sammanfattning Under april 2014 har miljöskyddskontoret i Alingsås besökt 11 kommunala förskolor för att kontrollera hur hanteringen

Läs mer

TEMA UTGÅVA LIVSMEDEL ACTPORTALEN NEWSLETTER. Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar

TEMA UTGÅVA LIVSMEDEL ACTPORTALEN NEWSLETTER. Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar TEMA UTGÅVA LIVSMEDEL ACTPORTALEN ACT NEWSLETTER ACT NEWSLETTER www.act-gruppen.com Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar Innovative Solutions Since 1990 Innovative Solutions Produkt-

Läs mer

Hur kan du förklara f vad som menas med NANOTEKNIK?

Hur kan du förklara f vad som menas med NANOTEKNIK? Hur kan du förklara f vad som menas med NANOTEKNIK? Visst minns du att allting består av atomer? En sten, en penna, ett videospel, en tv, en hund och även du består av atomer. Atomer bildar molekyler eller

Läs mer

Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det?

Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det? Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det? 60 C 4 C MILJÖFÖRVALTNINGEN LUND EGEN KONTROLL I LIVSMEDELSANLÄGGNINGAR Enligt livsmedelslagstiftningen ansvarar livsmedelsföretagaren för att de

Läs mer

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB SVENSKTILLVERKAT SEDAN 1972 STF SVENSKA TEXTILFILTER AB VENTILATION RÖKGASRENING VÅT F ILT RERING STOFTAVSKILJNING SERVICE VI TILLVERKAR FILTER Så enkelt skulle vi kunna förklara vad vi gör här på Svenska

Läs mer

Dödar 99,9 % av bakterierna

Dödar 99,9 % av bakterierna Experterna på hygienservice En hygienrevolution för ytor och händer Verkar direkt Långtidsverkade Dödar 99,9 % av bakterierna 0 % alkohol Hygienutmaningen Det här är UltraProtect Oavsett vilket verksamhetsområde

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

GETINGES DA VINCI-LÖSNING

GETINGES DA VINCI-LÖSNING GETINGES DA VINCI-LÖSNING 2 GETINGES DA VINCI-LÖSNING TOPPMODERN LÖSNING, VALIDERAD OCH KLAR FÖR ROBOTASSISTERAD KIRURGI I mer än 100 år har Getinge genomgående levererat högeffektiva produkter för behandling

Läs mer

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Vad är orsaken till kondens, korrosion samt is och varför bildas mögel? Hur gör du för att undvika

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Getinge 46-serien Diskdesinfektorer

Getinge 46-serien Diskdesinfektorer Getinge 46-serien Diskdesinfektorer Välj exakt den kapacitet du behöver. Varken mer eller mindre. Getinges nya diskdesinfektorer i 46-serien är anpassade exakt efter dina behov, oavsett vilken verksamhet

Läs mer

Tabell 1. Isoleringsåtgärder och andra skyddsåtgärder för annan verksamhet

Tabell 1. Isoleringsåtgärder och andra skyddsåtgärder för annan verksamhet 4748 Nr 1053 Bilaga Tabell 1 Isoleringsåtgärder och andra skyddsåtgärder för annan verksamhet 1 Separat laboratorieutrymme ( 1 ) 2 Laboratorium skall kunna tillslutas hermetiskt för att möjliggöra rökbehandling

Läs mer

DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR.

DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR. DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR. VÄLKOMMEN TILL VÅR VÄRLD Att delta på mässor är en investering, och som med alla investeringar ska den naturligtvis ge resultat. Vi på L-Konsult Exhibition är specialister

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2010 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -0,3 (-0,5) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Från rulle till paket med samma leverantör

Från rulle till paket med samma leverantör Värmeväxlarplattor Från rulle till paket med samma leverantör Oavsett vilken typ av värmeväxlarplattor du tillverkar behövs rätt utrustning som är anpassad för din produktion. AP&T har utvecklat och levererat

Läs mer

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN Unna dig en dag med lärande diskussioner! Kunskapsnavet inom Life Science Nordic Medical Advisor Sagsjövägen, 428 81 Kållered. Tel: 031-795

Läs mer

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig THERMOTECH Golvvärme Vi gör det enkelt för dig VÄLKOMMEN TILL THERMOTECHS VÄRLD Thermotech startade när intresset för golvvärme började upptäckas av de stora VVS-tillverkarna. Idén var att utveckla färdiga

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Förebyggande åtgärder vid sängkvalsterallergi

Förebyggande åtgärder vid sängkvalsterallergi Sängkvalsterallergi Förebyggande åtgärder vid sängkvalsterallergi Patientinformation Det är fukten som är problemet Den egna sängen är den största allergenkällan vid kvalsterallergi. De viktigaste åtgärderna

Läs mer

ÅR: 2014. Område: GMP Sjukvård. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.2-2014-017739

ÅR: 2014. Område: GMP Sjukvård. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.2-2014-017739 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: GMP Sjukvård Dnr: 6.2.2-2014-017739 Innehåll Inledning... 3 Område: GMP Sjukvård... 4 Förutsättningar... 4 Fokusområden 2014... 5 Genomförande av tillsynen...

Läs mer

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg Möt en köpstark och intresserad målgrupp Barnvagnstestbana succén fortsätter Barnens Vän vi belönar hjältar med ett nytt pris 92% av besökarna skulle rekommendera andra att besöka Baby & Barn Källa: Detector

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Braun Series 7. Vår mest avancerade rakapparat med rengörings Center (CC) och Wet & Dry funktion

Braun Series 7. Vår mest avancerade rakapparat med rengörings Center (CC) och Wet & Dry funktion Braun Series 7 Vår mest avancerade rakapparat med rengörings Center (CC) och Wet & Dry funktion Alternativ: 750cc - med avancerad Cleaning Center, påse och exakt LED-display Produktfördelar - Intelligent

Läs mer

Bygg- och miljökontoret. Livsmedel 2010:2

Bygg- och miljökontoret. Livsmedel 2010:2 Bygg- och miljökontoret Livsmedel 2010:2 Provtagning av is och dricksvatten i livsmedelsanläggningar 2009 Ismaskin Tappställe vid kunddisk Sirupanläggning Projektansvarig: Vesna Karanovic, Bygg och miljökontoret.

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Hygieniska verksamheter

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen Hygieniska verksamheter Stickande eller skärande Miljöförvaltningen informerar Yrkesmässig hygienisk verksamhet stickande eller skärande Du som ska öppna en lokal där allmänheten erbjuds

Läs mer

Vad ska uppfyllas för att nå säkra livsmedel?

Vad ska uppfyllas för att nå säkra livsmedel? VÄGLEDNING NR 2 Vad ska uppfyllas för att nå säkra livsmedel? En vägledning till företagare som är underlagda kontroll enligt livsmedelslagen Lycksele kommun Myndighetsenheten Telefon: 0950-166 00 (vxl)

Läs mer

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR Always with you 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 ENKELT & EFFEKTIVT Med sin tilltalande och moderna design, enkla drift och utmärkta desinfektionsprestanda spelar

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

TRANSPORT & FÖRVARING AV KYLD MAT SDX THERMOBOX ORIGINALET SEDAN 1969

TRANSPORT & FÖRVARING AV KYLD MAT SDX THERMOBOX ORIGINALET SEDAN 1969 TRANSPORT & FÖRVARING AV KYLD MAT SDX THERMOBOX ORIGINALET SEDAN 1969 SDX välkända kvalitet och livslängd Insidan helt i rostfritt Extremt hög driftsäkerhet Pressade gejdrar, enkel rengöring och ökad säkerheten

Läs mer

DC AirCube. Absolut dammfritt sedan 1972. DC AirCube luftrenarna som tar hand om det farliga luftburna dammet innan det hamnar i dina lungor.

DC AirCube. Absolut dammfritt sedan 1972. DC AirCube luftrenarna som tar hand om det farliga luftburna dammet innan det hamnar i dina lungor. Absolut dammfritt sedan 1972. HEPA H13-filter Energisnål ECO-fläkt Enkla filterbyten DC AirCube DC AirCube luftrenarna som tar hand om det farliga luftburna dammet innan det hamnar i dina lungor. Ingen

Läs mer

Lösningsmedel är farliga

Lösningsmedel är farliga Lösningsmedel är farliga Organiska lösningsmedel kan leda till Yrsel Trötthet Illamående Nerv- och hjärnskador Skador på inre organ Sprickor och inflammation i huden Brand och explosion Därför ska man

Läs mer

REN KÖRGLÄDJE. Helhetslösningar för bussrengöring

REN KÖRGLÄDJE. Helhetslösningar för bussrengöring REN KÖRGLÄDJE Helhetslösningar för bussrengöring 1 LÖSNINGEN PÅ ALLA SMUTSIGA AFFÄRER A Clean Partner är en ledande leverantör av rengöringsprodukter och systemlösningar för fordonsbranschen. Vi skapar

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Nya Karolinska Solna (NKS)

Nya Karolinska Solna (NKS) Nya Karolinska Solna (NKS) Inbjudan att delta i dialog Förstudie avseende försörjning av sterilteknik till Nya Karolinska Solna 2013-01-14 År 2008 beslutades att Nya Karolinska Solna (NKS) skulle byggas

Läs mer

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud Sår 2015 kunskap utveckling inspiration Olika typer av sår lär dig att identifiera och särskilja olika sårtyper och göra en fullständig anamnes! Varför blir ett sår svårläkt? Debridering och rengöring

Läs mer

Kemikalier i varor. Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013. Karin Thorán Kemikalieinspektionen. www.kemi.

Kemikalier i varor. Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013. Karin Thorán Kemikalieinspektionen. www.kemi. Kemikalier i varor Karin Thorán Kemikalieinspektionen Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013 Användningen av kemikalier ökar Produktionen av kemikalier har ökat från

Läs mer

Skandinaviens främsta köttleverantör

Skandinaviens främsta köttleverantör folder från quality meat 2014 OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET Skandinaviens främsta köttleverantör OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET om oss Quality Meat är ett av de största handelsföretagen på marknaden

Läs mer

Greenhouse Labs. Connecting Science and Industry

Greenhouse Labs. Connecting Science and Industry Greenhouse Labs Connecting Science and Industry Något motsvarande Greenhouse Labs har inte funnits tidigare i Stockholmsområdet, det blir en stor tillgång för nystartade bolag med inriktning på kemi. jessica

Läs mer

HUR GÖR MAN ETT EGENKONTROLLPROGRAM?

HUR GÖR MAN ETT EGENKONTROLLPROGRAM? 1 HUR GÖR MAN ETT EGENKONTROLLPROGRAM? Ett egenkontrollprogram ska vara en beskrivning över hur man ska sköta och kontrollera sin livsmedelsverksamhet. Med hjälp av egenkontrollprogrammet ska företagaren

Läs mer

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt.

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt. Inlämning steg 2 2.1 Beställaren vill lansera produkten som effektiv, praktisk, miljövänlig och framför allt ergonomisk. En analys av produktens livscykel har gjort. Livscykeln har delats in i olika steg

Läs mer

Information i frågan om yrkesmässig användning av rengörings- och desinfektionsmedel där extra hög hygiennivå behövs

Information i frågan om yrkesmässig användning av rengörings- och desinfektionsmedel där extra hög hygiennivå behövs Information i frågan om yrkesmässig användning av rengörings- och desinfektionsmedel där extra hög hygiennivå behövs Hygienrisker i samhället Människan är i sin vardag omgiven av en mängd olika mikroorganismer

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Albany RapidRoll Clean Certifierade portar för renrum. Tekniskt datablad

Albany RapidRoll Clean Certifierade portar för renrum. Tekniskt datablad Albany RapidRoll Clean Certifierade portar för renrum Tekniskt datablad Albany RapidRoll Clean Lämplig för renrum certifierad av Fraunhofer Institute Uppfyller internationella standarder och riktlinjer

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Hus utan lus. Tips och råd om både ohyra och bekämpningsmedel. www.kemikalieinspektionen.se

Hus utan lus. Tips och råd om både ohyra och bekämpningsmedel. www.kemikalieinspektionen.se Hus utan lus Tips och råd om både ohyra och bekämpningsmedel www.kemikalieinspektionen.se Skadedjuren ökar i samhället Skadedjur blir ett allt större problem i Sverige. Det kan leda till ökad användning

Läs mer

Bakteriefritt! Med filtertak OPTICEIL 2000 får man ultra-ren luftmiljö i operationssalen. Risken för postoperativa infektioner minskar drastiskt.

Bakteriefritt! Med filtertak OPTICEIL 2000 får man ultra-ren luftmiljö i operationssalen. Risken för postoperativa infektioner minskar drastiskt. Bakteriefritt! Med filtertak OPTICEIL 2000 får man ultra-ren luftmiljö i operationssalen. Risken för postoperativa infektioner minskar drastiskt. Ver:05-01 Sida 1(1) Luften måste alltid vårdas lika omsorgsfullt

Läs mer

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING www..se BETONGBORRNING OCH MEJSLING Du har köpt det bästa verktyget, nu kan du köpa det bästa tillbehöret för arbetsuppgiften. FRÅGA EFTER DEWALT BORR OCH

Läs mer

Tillfällig hantering av livsmedel

Tillfällig hantering av livsmedel Tillfällig hantering av livsmedel Information från Miljö- och hälsoskyddsenheten Västra Mälardalens Myndighetsförbund (Uppdaterad juli 2012) Sommar i Arboga och Kungsör innebär både Karnevaler och Medeltidsdagar

Läs mer

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder Mätmaskiner nyli.se Nyli Metrology AB Vi har sedan starten 1970 varit kända för att leverera produkter och tjänster med mycket god kvalité, våra passbitar i hårdmetall är ett exempel. Vårt huvudkontor

Läs mer

UHPOI samarbete med. Möt din inköpscoach. Inköp på dina villkor. Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig

UHPOI samarbete med. Möt din inköpscoach. Inköp på dina villkor. Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig UHPOI samarbete med Privattandläkarna Inköp på dina villkor Möt din inköpscoach Tomas hjälper dig att handla rätt Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig Magnus Isberg på Privattandläkarna

Läs mer

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation.

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Kundanpassade ställverk Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Vi på Eldon sätter alltid kunden i centrum och gör allt vi kan för att leverera en optimal skåp- och ställverkslösning

Läs mer

Egenkontroll för livsmedelsbranschen. Bättre rutiner i din verksamhet

Egenkontroll för livsmedelsbranschen. Bättre rutiner i din verksamhet Egenkontroll för livsmedelsbranschen Bättre rutiner i din verksamhet Bättre koll med egenkontroll En god egenkontroll tjänar alla på. För dig som driver ett företag i livsmedelsbranschen leder egenkontroll

Läs mer

NY HEMSIDA! NY HEMSIDA! NY HEMSIDA! NY HEMSIDA! www.mpei.se

NY HEMSIDA! NY HEMSIDA! NY HEMSIDA! NY HEMSIDA! www.mpei.se Sida 1 Välkomna till vårnumret av MPE News! Som vanligt hittar du aktuell information om pågående projekt, utbildningar och produktnyheter m.m. i vårt nyhetsblad. Mer information om MPE hittar du även

Läs mer

Välkommen till en värld av dörrar WIŚNIOWSKI

Välkommen till en värld av dörrar WIŚNIOWSKI Dörrar WIŚNIOWSKI Välkommen till en värld av dörrar WIŚNIOWSKI Under 25 år har vi tillverkat stängsel med passion. Firmans namn WIŚNIOWSKI kommer från namnet på dess grundare och ägare - Andrzej Wiśniowski.

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

TEMA UTGÅVA FISK ACTPORTALEN NEWSLETTER. Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar

TEMA UTGÅVA FISK ACTPORTALEN NEWSLETTER. Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar TEMA UTGÅVA FISK ACTPORTALEN ACT NEWSLETTER ACT NEWSLETTER www.act-gruppen.com Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar Innovative Solutions Since 1990 Produkt- och emballagemärkning

Läs mer

Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll

Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll MILJÖ- OCH BYGGKONTORET 1 (5) Såhär utvecklar du ditt system för egenkontroll Alla livsmedelsanläggningar ska utveckla ett system för egenkontroll anpassat efter den verksamhet som är aktuell. Systemet

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD!

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! EN LITEN GUIDE Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! ER SKOLA KAN GÖRA SKILLNAD! Varmt välkomna till Fairtrade Sveriges

Läs mer

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt Underhållssystem Så hjälper Rejus Maintenance er till ett bättre underhåll Från avhjälpande till förebyggande underhåll på kortast tid Att säkerställa maximal tillgänglighet och driftsäkerhet på era maskiner

Läs mer

A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI. i förskola och skola

A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI. i förskola och skola A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI i förskola och skola Inledning Allergiska besvär har blivit allt vanligare bland barn och ungdomar. En del av allergierna är av lindrig art

Läs mer