Innovativa Mindre Life Sciencebolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innovativa Mindre Life Sciencebolag"

Transkript

1 Innovativa Mindre Life Sciencebolag

2 Innovativa Mindre Life Science bolag, IML, är en sammanslutning av mindre och medelstora svenska företag som bedriver avancerad forskning inom läkemedel och medicinteknik. Föreningen bildades 1987 och är associerade till Läkemedelsindustriföreningen, LIF sedan Därför bildades IML Den svenska life science industrin har genom åren framgångsrikt presenterat nya idéer och forskningsresultat. En bidragande orsak till detta är förekomsten av kraftfulla nätverk mellan universitet, sjukhus, offentliga organ och de forskande företagen. De svenska företagen har däremot inte i motsvarande grad lyckats att utveckla idéerna till slagkraftiga produkter. Här har andra länder, t.ex. Danmark, lyckats bättre. Grundarna av IML såg därför behovet av en ny typ av nätverk. Här skulle de affärsmässiga aspekterna väga tungt, men man kunde också föra samman alla de kompetenser som krävdes för att leda ett forskningsframsteg genom alla faser fram till den färdiga produkten. Samtidigt såg man också lösningen på ett annat problem, nämligen att via det nya nätverket utnyttja allas kompetenser på ett informellt sätt för frågor gällande t.ex. patent- och immaterialrättsfrågor, finansiering, registrering och logistik. Därmed behövde det unga företagets vd inte ikläda sig rollen som specialist inom ett flertal olika områden, vid sidan av att driva företaget och ansvara för dess forskning. Detta var skälen till att IML grundades IML - nätverket som ger positiva ringar på vattnet IML är branschorganisation för innovativa mindre och medelstora företag som forskar på läkemedel och avancerade medicintekniska produkter och är verksamma i Sverige. IML företräder medlemmar med likartad bakgrund och gemensamma intressen, något som gör att vi lättare kan erbjuda optimalt stöd och service för våra medlemmar. IML är även remissinstans för frågor inom hälsovårdssektorn. Som ett första steg erbjuds våra medlemmar: IML-nätverket Medlemskap i Europharm Smc Medlemskap (associerat) i LIF 2

3 Vi har även s.k. stödjande medlemmar. De företräder för oss viktiga områden såsom patentfrågor, klinisk prövningsverksamhet samt även affärsjuridiska frågor. Allt detta för att stärka vårt nätverk! Varje år arrangerar IML ett antal formella och informella möten för medlemsbolagens verkställande ledningar. Till dessa möten inbjuder vi intressanta personer, som kan bidra med viktig information som berör branschen. I föreningens arbetsgrupper och kommittéer skapas även förutsättningar för personliga kontakter mellan befattningshavare. Utbytet av kunskap, idéer och resurser har varit stimulerande för såväl involverade personer som för nätverkets utveckling. Som exempel kan nämnas arbetsgruppen för regulatoriska frågor som har varit mycket framgångsrik. I gruppen finns ett brett kunnande, samt erfarenhet även från större företag och från Läkemedelsverket (LV). Exempel på viktiga frågor för IML Innovationer, utveckling och en effektiv sjukvård Sverige har länge varit ett föregångsland när det gäller forskning och användning av innovativa lösningar inom sjukvård och omsorg. För IML-företagen är det viktigt att detta klimat bevaras för att de ska kunna fortsätta forska fram nya läkemedel och utveckla de som redan finns. Därför arbetar IML tillsammans med hälso- och sjukvården för att främja utvecklingen och för att säkerställa att patienterna får tillgång till bästa möjliga behandling. Det är också viktigt att behandlingarna ses ur ett samhällsekonomiskt perspektiv effektiv behandling till rätt patient tjänar både samhälle, patient och läkemedelsbransch på. Med rätt prioriteringar kan Sverige fortsätta att vara ett föregångsland för innovationer inom hälso- och sjukvården. 3

4 Regulatoriska frågor En förutsättning för att få ett nytt läkemedel godkänt är att det uppfyller de hårda regelkrav som finns. Regelkraven finns självfallet för att i första hand skydda patienten, men hänsyn tas även till t.ex. den vårdpersonal som ska handskas med produkten. IML för en kontinuerlig dialog med myndigheterna för att det svenska regelverket skall fungera smidigt och inte vara ett hinder i utvecklingen. Små företag kan behöva särskilt stöd från de regulatoriska myndigheterna. Därför jobbar IML för att Läkemedelsverket skall införa en SME-förordning i likhet med den europeiska myndigheten EMA. Läkemedelspatent För de forskningsintensiva IML-företagen är ett fungerande patentsystem nödvändigt. Ett väl fungerande patentsystem stimulerar utveckling och satsningar på forskning kring nya effektiva läkemedel som både patienter och samhälle tjänar på. Patentansökning är en komplicerad och kostsam procedur. Därför behöver små företag stöd från Patent- och Registreringsverket för att underlätta proceduren, något som IML arbetar för. Varför är IML associerade till LIF? Sedan början av 2010 är IML:s medlemmar associerade till LIF genom ett samarbetsavtal. Vi är övertygade om att vi genom ett närmare samarbete mellan våra organisationer kommer att vara en starkare gemensam röst för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. IML:s ordförande är dessutom adjungerad i LIF:s styrelse Regler för läkemedelsinformation (LER) har sedan det ursprungligen antogs 1969 av Läkemedelsindustriföreningen, LIF varit det huvudsakliga dokumentet för att närmare ange läkemedelsföretagens ansvar för information om läkemedel. Därutöver har LIF ingått ett flertal överenskommelser om samverkansformer mellan läkemedelsindustrin och hälso- och sjukvården m.fl. Medlemsföretagen i LIF, IML och Föreningen För Generiska Läkemedel (FGL) åtar sig genom sitt medlemskap att följa LER. Rent praktiskt innebär samarbetet även att medlemmar i IML får tillgång till väsentliga delar av LIF:s medlemsservice. Här kan t.ex. nämnas LIF:s intranät LIFe-time. Här 4

5 finns viktig information kring LIF:s arbete, information om LIF:s alla olika kommittéer och arbetsgrupper, kalendarium med viktiga händelser, omvärldsbevakning m.m. Som IML-medlem får du också tillgång till LIF:s nyhetsbrev. En stor och viktig del av arbetet inom LIF sker inom ramen för LIF:s olika kommittéer och IML:s medlemmar är välkomna att engagera dig i kommittéarbetet. Som framgår av tabellen nedan spänner kommittéerna över ett brett fält av frågor med hög relevans för de forskande läkemedelsföretagen. SME-kommittén leds av en ordförande som representerar IML. LIF:s kommittéer: Apoteks- och Distributionskommittén Arbetsgruppen för Patientsäkerhetsfrågor Arbetsgruppen för Reklamationer och Indragningar (ARI) Compliance-kommittén Kommittén för Egenvård Kommittén för Farmakovigilans Kommittén för Försöksdjursfrågor Kommittén för Immaterialrättsfrågor Kommittén för Klinisk Forskning Kommittén för Miljöfrågor Kommittén för Patientfrågor Kommittén för Regulatory Affairs Kommittén för Skyddsinformation Kommittén för Upphandlingsfrågor Kommittén för Veterinärmedicin Kommittén för Vaccinfrågor Kommittén för Strategier och FASS SME-kommittén Subventionskommittén 5

6 Europharm Smc 2001 bildades Europharm Smc, en sammanslutning med cirka 250 europeiska SMEföretag där IML:s ordförande Jan G Smith ingår i styrelsen. Den dagliga verksamheten leds från ett kontor i Bryssel, dit samtliga medlemsbolag är välkomna att vända sig för t.ex. kontaktförfrågningar. Årligen genomförs såväl större generalförsamlingar som affärsmöten. De senare resulterar i hundratals möten mellan enskilda företag. Dessutom arrangeras symposier inom viktiga områden. Europharm har som mål att öka de europeiska life-science företagens konkurrenskraft genom att: Initiera och stödja samarbete mellan företag Stimulera affärsförbindelser som in- och utlicensiering av produkter och andra former av affärsmässigt samarbete. Tillhandahålla en hemsida för att dela information En konkret målsättning har varit att förbättra förutsättningarna för mindre företag att genomföra en europeisk godkännandeprocess. Målet sammanfaller med samhällets önskan om att se fler växande företag inom hälsovårdssektorn. Redan tidigt i processen var IML drivande i denna fråga som resulterat i klara förbättringar. Viktiga frågor som Europharm Smc drivit med framgång: Inom EMA (tidigare EMEA) har ett SME-kontor inrättats för att ge sökande SME-företag administrativt stöd. Sänkta avgifter för vetenskaplig rådgining och inspektioner. Avgiftsbefrielse för vissa administrativa tjänster. Uppskov av ansökningsavgifter för marknadsgodkännande. Om de vetenskapliga råden har följts och produkten inte godkänns efterskänks avgiften. Hjälp med översättningar av handlingar för ansökan om marknadstillstånd. Mer information på 6

7 IML en möjlighet att följa med i tiden Nya tekniker har möjliggjort en expansion av life science området. Dessa nya möjligheter skapar samtidigt nya krav. Detta har lett till sammanslagningar inom branschen, där bolagen satsar på ett fåtal produkter inom områden med enorm potential. Samtidigt öppnar detta för mindre och medelstora företag med produkter inom nischområden. För dessa företag kommer samarbeten över gränser, såväl geografiska som ideologiska, att bli allt viktigare. IML:s intention är att vara en organisation i centrum för information och samarbete i såväl Sverige som i Europa. Bli medlem du också! 7

8 IML Nätverket som ger ringar på vattnet! 2011 IML Box 17608, SE Stockholm Tel Fax

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 INNEHÅLL STUNS INITIATIVTAGARE OCH PÅDRIVARE 3 Vägval Uppsala En innovationsstrategi för Uppsalaregionen 4 Vägval Uppsala Finansiering av tillväxtföretag 5 AGC en regional finansiell

Läs mer

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin ORDLISTA AT Allmäntjänstgöring är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2011 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 1 2011 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Innehållsförteckning VD:s förord 4 1. Medlemmar 8 2. Ordförande och styrelse 8 3. Valberedningen 8 4. LIF:s

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Kommittédirektiv Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan Dir. 2012:61 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Sammanfattning Regeringen har beslutat om en bred och sammanhållen

Läs mer

Råd och metoder. 1. Hur innovativ är du? Våga tänka nytt!

Råd och metoder. 1. Hur innovativ är du? Våga tänka nytt! 1 Råd och metoder Det räcker inte att testa sin innovationsförmåga, det gäller också att förbättra den. Här finner du en hel del råd, metoder och arbetsfrågor. Du kan arbeta med mycket av detta på egen

Läs mer

Dygnet runt. Anna G Tufvesson/Mira. 24-timmarsdelegationen om utveckling av offentliga e-tjänster.

Dygnet runt. Anna G Tufvesson/Mira. 24-timmarsdelegationen om utveckling av offentliga e-tjänster. Dygnet runt Anna G Tufvesson/Mira 24-timmarsdelegationen om utveckling av offentliga e-tjänster. Varför e-tjänster? Ny informationsteknik gör det enklare för medborgare och företag att ta del av samhällets

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Universitetsförvaltningen Ledningskansliet N-F Ankarcrona 2004-02-19

KAROLINSKA INSTITUTET Universitetsförvaltningen Ledningskansliet N-F Ankarcrona 2004-02-19 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet N-F Ankarcrona Dnr 4401/03-100 Regeringen (Utbildningsdepartementet) Karolinska Institutets samverkan med samhället en redogörelse i samband med årsredovisningen

Läs mer

I fokus. Verksamhetsplan 2014

I fokus. Verksamhetsplan 2014 I fokus Verksamhetsplan 2014 version 2014-04-28 som bygger på den av styrelsen fastställda planen 2013-12-05. Planen ska ses i kombination med Den fria uppfinnaren som är föreningens beskrivning av verksamheten

Läs mer

Läkemedelsverkets årsredovisning 2011

Läkemedelsverkets årsredovisning 2011 Läkemedelsverkets årsredovisning 2011 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00

Läs mer

Frågeställningar med svar inför riksdagsvalet 2014

Frågeställningar med svar inför riksdagsvalet 2014 Inför det kommande riksdagsvalet har Svenska Uppfinnareföreningen sänt sju frågor ur vår programförklaring till representerade riksdagspartier. Syftet med aktiviteten är att förse Svenska Uppfinnareföreningens

Läs mer

Betänkandet SOU2015:16 Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

Betänkandet SOU2015:16 Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar YTTRANDE 2015-06-08 AD-411-2015/1127 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU2015:16 Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (dnr N2015/2421/IF) Sammanfattning PRV ställer sig överlag

Läs mer

ATT UPPMUNTRA FÖRETAGANDET I EUROPA: PRIORITERINGAR FÖR FRAMTIDEN MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

ATT UPPMUNTRA FÖRETAGANDET I EUROPA: PRIORITERINGAR FÖR FRAMTIDEN MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den... KOM (98)... ATT UPPMUNTRA FÖRETAGANDET I EUROPA: PRIORITERINGAR FÖR FRAMTIDEN MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET 1 I. FÖRETAGANDE EN UTMANING FÖR SYSSELSÄTTNINGEN

Läs mer

KUNGLIGA INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIN. Prövningar för svensk medicin. Infrastruktur Tillgänglighet

KUNGLIGA INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIN. Prövningar för svensk medicin. Infrastruktur Tillgänglighet KUNGLIGA INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIN Prövningar för svensk medicin Infrastruktur Tillgänglighet 2013-10-29 Utkast 2 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien Postadress: Box 5073, 102 42 Stockholm Besöksadress:

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar 2011 10 31 1 Förord I föreliggande rapport redovisas resultat från ett regeringsuppdrag som genomförts

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket VINNOVA Rapport VR 2009:29 Organisationsformernas betydelse i klusterverksamhet Att organisera klusterarbete är en ständigt pågående process som ställer höga krav på ledarskap och långsiktig strategi Karina

Läs mer

Förslag till varaktig finansiering av tidiga life science-bolag och projekt i Sverige

Förslag till varaktig finansiering av tidiga life science-bolag och projekt i Sverige Förslag till varaktig finansiering av tidiga life science-bolag och projekt i Sverige Gemensamt framtagen av åtta svenska life science-inkubatorer: GU Holding Umeå Biotech Incubator Karolinska Institutet

Läs mer

Att efterfråga innovation

Att efterfråga innovation VINNOVA Information VI 2013:22 Att efterfråga innovation -Tankesätt och processer 1 1 Behovsidentifiering 2 Behovs- och marknadsanalys 3 Möjlighetsanalys och projektplanering 4 Förberedelse inför upphandlingen

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Programförklaring IF Metall

Programförklaring IF Metall Programförklaring IF Metall 1 2 Innehåll Inledning 5 Sverige i världen 7 Globaliseringen utmaning utan motstycke 7 Offensivt internationellt samarbete 8 Mot hänsynslös exploatering 10 Samarbete möjlighet

Läs mer

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87 Starka tillsammans Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier Stockholm 2013 SOU 2013:87 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Innehåll Alla vinner utan att någon förlorar 4 Kommittédirektiv 6 Röster

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel?

Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel? Dnr: 2731/2009 Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel? TLV:s slutrapport med anledning av regeringens uppdrag att utreda förutsättningarna att genomföra hälsoekonomiska

Läs mer