Valberedningens förslag inför förbundsmötet 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valberedningens förslag inför förbundsmötet 2015"

Transkript

1 Valberedningens förslag inför förbundsmötet 2015 Meddelande från Valberedningen! Valberedningen meddelar här sitt förslag till Förbundsstyrelse, Disciplinnämnd, Revisorer och Revisorssuppleanter inför Svenska Judoförbundets förbundsmöte den 7 mars 2015 i Stockholm. (Se separat inbjudan). Förslag på kandidater till val enligt 15 punkterna i Svenska Judoförbundets stadgar skall ha avgetts skriftligen till valberedningen senast sex veckor (24/1-2015) innan Svenska Judoförbundets förbundsmöte som äger rum den 7/ på enligt 17.2 i Svenska Judoförbundets stadgar. Den 25/ hade inga förslag på kandidater inkommit skriftligen till Svenska Judoförbundets Valberedning. Förord: Valberedningen har under året närvarat på förbundsstyrelsens möten, intervjuat medlemmarna i förbundsstyrelsen, anställda, kommittéerna samt medlemmarna inom svensk judo. Valberedningen har uppfattat 2014 som ett tufft år för förbundsstyrelsen där man har fått tacklat uppkomna situationer med blandat slutresultat. Om förbundsstyrelsen får den sammansättning som valberedningen föreslår på förbundsmötet så är valberedningen övertygade om att verksamhetsåret 2014 gav förbundsstyrelsen större kunskap samt större erfarenhet som behövs för att nå målen som är satta inom Vision 2020 med ett positivt resultat. Förutom valberedningens förslag så har Kent M Andersson, Stockholm (Kassör), Lars Johansson, Trollhättan (Ledamot) och Johnnie Daniels, Uppsala (Ledamot) ett år kvar på sitt mandat. Valberedningens förslag inför förbundsmötet 2015 är följande: Personlig information ang förslag till fyllnadsval samt nyvalen hittar ni längre ner. Val till Förbundsstyrelsen: Omval på Alf Tornberg, Stenungssund på en tid av 2 år (Ordförande) Omval på Kristiina Pekkola, Malmö på en tid av 2 år (Ledamot & Vice Ordförande) Omval på Michael Holm, Stockholm på en tid av 2 år (Ledamot) Omval på Helene Karlsson, Gislaved på en tid av 2 år (Ledamot) Val av 1 st. Ordförande och 2 st. Ledamöter på en tid av 2 år till Disciplinnämnden: Nyval på Malin Nordin, Mölndal på en tid av 2 år (Ordförande) Nyval på Agneta Nyvall, Borlänge på en tid av 2 år (Ledamot 1) Nyval på Erik Sjulander, Gävle på en tid av 2 år (Ledamot 2) 1

2 Val av 2 st. Ledamöter på en tid av 1 år till Disciplinnämnden: Fyllnadsval på Per Sahlqvist, Stockholm på en tid av 1 år (Ledamot 3) Fyllnadsval på Eddy Åberg, Lund på en tid av 1 år (Ledamot 4) Val av 2 st. Revisorer och 2 st. Revisorssuppleanter på en tid av 1 år. Revisorer: Omval på Håkan Andersson, Baker Tilly, Stockholm (Auktoriserad revisor) på en tid av 1 år Omval på Lars Andersson, Stockholm på en tid av 1 år Revisorssuppleanter: Omval på Per Strömberg, Baker Tilly, Stockholm (Auktoriserad revisor) på en tid av 1 år Omval på Marcus Elfver, Stockholm på en tid av 1 år. Information om Disciplinnämnden. Förbundsmötet 2014 beslutade att inrätta en Disciplinnämnd inom Svenska Judoförbundet efter förslag från Förbundsstyrelsen vid förbundsmötet Förbundsstyrelsen har efter förbundsmötet 2014 inrättat en interimistisk Disciplinnämnd som arbetar fram till nästkommande förbundsmöte Valberedningen har i uppgift enligt förbundsmötet 2014 att ge förslag på lämpliga kandidater enligt Disciplinnämndens arbetsordning. Vad gör då Svenska Judoförbundet Disciplinnämnd? Disciplinnämnden utövar prövningsrätt i dels bestraffningsärenden enligt 14. Riksidrottsförbundets stadgar och dels tävlingsbestraffningar enligt Svenska Judoförbundets tävlingsbestämmelser och övriga tävlingsregler. Första instans är distriktsförbundet (SDF). Detta innebär att nämnden är överklagningsorgan (andra instans) för bl.a. i bestraffningsärende avseende spelare, ledare, funktionär och lag, liksom internationell tävling eller kurser och läger utomlands. i ärenden om tävlingsbestraffningar, enligt Förbundets vid varje tid gällande tävlingsregler. Övriga händelser enligt Riksidrottsförbundets stadgar 14. Till Disciplinnämnden får endast anmälande part och/eller den bestraffade överklaga samt av Svenska Judoförbundet särskilt godkända parter som kan ha intresse i ärendet (t.ex. berörda kommittéordföranden). Om Disciplinnämnden inte är behörig att handlägga bestraffningsärendet ska det genast översända ärendet till rätt bestraffningsorgan. 2

3 Fram till förbundsmötet 2015 har den interimistiska Disciplinnämnden haft följande sammansättning: Malin Nordin, Mölndal, Ordförande Erik Sjulander, Gävle Eddy Åberg, Lund Per Sahlqvist, Stockholm Agneta Nyvall, Borlänge Då årsmötet skall välja Disciplinnämnd för första gången så ser valen ut på följande sätt: Val av Ordförande i Disciplinnämnden för en tid av två år, varje udda kalender år Val av två Ledamöter i Disciplinnämnden för en tid av två år, varje udda kalender år och fyllnadsval av två Ledamöter i Disciplinnämnden för en tid av ett år. Valberedningen presenterar här sitt förslag på Ordförande samt Ledamöter till Disciplinnämndens sammansättning samt kort information om varje kandidat. Valberednings förslag på Ordförande i Disciplinnämnden (Nyval på 2 år) Malin Nordin Ja Tidigare landslagsjudoka. Ingick bland annat i Sveriges VM-trupp år 2003 i Osaka. Tillhörde under den större delen av den aktiva karriären Göteborgs Judoklubb. Arbetar numera som advokat på MAQS Law Firm med inriktning affärsjuridik och arbetsrätt. Styrelseledamot och tränare i IK Västra Mölndal (IKVM) sedan 2008 och är sedan några år tillbaka Ordförande. Brinner för frågan om hur vi kan rekrytera och behålla fler kvinnliga judoutövare. Driver tillsammans med ett flertal andra kvinnliga tränare inom Göteborgs Judoförbund "Judo5-projektet" som vi initierade våren 2013 för att stimulera och utveckla kvinnliga judoutövare på alla nivåer. Jag tror att jag med min judobakgrund, tidigare erfarenheter och mitt yrke som jurist har goda förutsättningar att snabbt kunna sätta mig in i de komplexa frågeställningar som Disciplinnämnden kommer att ställas inför och bidra till att Disciplinnämnden fattar väl underbyggda och korrekta beslut. 3

4 Valberednings förslag på Ledamot i Disciplinnämnden (Nyval på 2 år) Agneta Nyvall Ja, Jag blev tillfrågad i höstas, så jag är helt ny i Disciplinnämnden Tränat Judo sedan 1972, tränare sedan 1976, steg 4 instruktör, Metodikhandledare, D-domare, Tävlingsledare, styrelseledamot i klubb, distrikt och förbund etc Elingenjör, Elektriker, Lärare, Grafisk utbildning, Elkonsult, Utbildare data, Ekonomiutbildning med juridik, Produktionsledare, Datakonsult (CAD och Office) och nu oppositionsråd i Borlänge Enligt ovan 83 4-årig teknisk elkraft Bokhandelsmedhjälpare Lärarvikarie, elektriker Datorstyrd styr och reglerteknik Grafisk teknologi Elkonsult Utbildare/Produktionsledare Ekonomiutbildning med juridik(kvällstid) Datakonsult/Utbildare 14- Metodikhandledare 14- Oppositionsråd Jag har mött många människor, kan lyssna och vet att det alltid finns 2 sidor bakom en konflikt 4

5 Valberednings förslag på Ledamot i Disciplinnämnden (Nyval på 2 år) Erik Sjulander Jag fortsätter gärna som ordinarie medlem i Disciplinnämnden Jag började med judo när jag var väldigt ung, 5 år gammal, och fortsatte sedan att träna och tävla så småningom på elitnivå fram till dess att jag råkade ut för en axelskada när jag var senior. Jag tävlade för landslaget och har deltagit i många nationella och internationella judotävlingar. Mitt CV vad gäller min civila bakgrund ser ut som följande: Arbetslivserfarenhet: 2013 april - Pågående anställning : jurist, Familjens jurist Utbildning: : Juristprogrammet på Uppsala Universitet, 270 hp. 2007: Digital bildbehandling på Högskolan i Borås, 15 hp : Naturvetenskapliga programmet i anknytning till Judogymnasiet, Lindeskolan i Lindesberg. Föreningsmeriter: Har länge varit ideellt engagerad i barn- och ungdomsverksamhet för bland annat Tierps judoklubb samt Uppsala judoklubb. Har varit med och arrangerat ett antal judotävlingar i Sverige. Övriga meriter: Vann föreningen ADBJ:s pris för årets bästa examensarbete inom området IT och juridik. Har deltagit i riksfinalen för en stor case-tävling för juriststudenter. Har avklarat en utbildning i Idrott och ledarskap samt gått på andra utbildningar inom Svenska Judoförbundet. Har B-körkort. Har goda kunskaper i engelska, med bland annat Cambridge Certificate in Advanced English. Jag tror att jag har en stor fördel genom min gedigna tävlingsbakgrund och att jag under flera år varit aktiv på en hög nivå. Jag har också varit engagerad som tränare i flera år och har god kännedom om judon som idrott i Sverige. Fördelarna med min civila bakgrund, som jurist, är att jag har stor erfarenhet av tolkning och tillämpning av lagar och regler. Förhoppningsvis kan jag därmed bidra till Disciplinnämndens arbete både genom min tävlingserfarenhet och 5

6 genom min yrkeserfarenhet som jurist. Eftersom jag verkligen uppskattar judons etiska värdegrunder ser jag det också som ett ärofyllt uppdrag att få vara med och värna om efterlevnaden av just dessa. Valberednings förslag på Ledamot i Disciplinnämnden (Fyllnadsval på 1 år) Per Sahlqvist Ja Jurist, men har viss erfarenhet av annan kampsport, bl a tränat karate (Wado Ryu) Drivit företaget Brand Eye AB i 25 år. Företaget har fokus kring varumärken genom marknadsundersökningar som används som bevis i domstol och ger ut facktidningen Brand News. Genom min bakgrund som jurist och anknytningen kring kampsport. Valberednings förslag på Ledamot i Disciplinnämnden (Fyllnadsval på 1 år) Här har valberedningen valt att korta ner Eddy Åbergs CV som han lämnade in till Valberedningen. Eddy Åberg är lite av en allkonstnär och är mycket välkänd inom Svenska Judoförbundet verksamhet. Eddy Åberg Ja Började med judo 1966 tillsammans med och för Björn Nyberg d.ä. vid Fallskärmsjägarna i Karlsborg. Fortsatte med judo i LUGI från 1967 och är fortfarande aktiv. Invald i LUGI:s styrelse 1968 och är det fortfarande. Har varit Ordförande för Lugi de senaste 10 åren. Initiativtagare och organisatör av LUGI Judo Camp för över 35 år sedan Initiativtagare och organisatör av Swedish Judo Open Tränare för LUGI Judo Landslagsman och deltagare i EM 6

7 Tidigare medlem/aktiv i Svenska Judolandslaget Tidigare förbundskapten för Svenska Judolandslaget Tidigare styrelsemedlem i Svenska Judoförbundet Ordförande för LLK Vice Ordförande i Judo Syd Projektledare för Team Skåne (projekt tillsammans med Skåneidrotten och Judo Syd) Generalsekreterare för Svenska Judoförbundet i 1½ år Ordförande i Lugi Judo Tidigare styrelsemedlem Gambro AB. m.m Från 2000 till idag Konsult på Leonex HB, Dalby tillsammans med min fru. P.g.a. mina breda och långa idrotts- och yrkeskarriär tror jag att jag har mycket i bagaget, som kan vara till en fördel i detta arbete. En liten påminnelse ang. hur röstningen skall ske på förbundsmötet! 13 RÖSTRÄTT Rösträtt vid förbundsmötet utövas av till Svenska Judoförbundets anslutna föreningar och Judo Distriktsförbund. För rösträtt skall förening ha uppfyllt sina åligganden enligt 36. Varje röstberättigad förening har en röst för varje påbörjat 100-tal medlemmar som har redovisats senast den 31 maj föregående kalenderår, dock högst fem (5) röster. Judo Distriktsförbundet har en (1) röst. Förening och Judo Distriktsförbund skall representeras av därtill befullmäktigat ombud. Ombud får representera högst en (1) förening och ett (1) Judo Distriktsförbund. Ombud ska vara medlem i någon till Svenska Judoförbundets ansluten förening samt vara vald av den förening eller Judo Distriktsförbund som den representerar. Ledamot av Förbundsstyrelsen får inte agera ombud. 7

8 Slutord: I en ideell verksamhet som Svenska Judoförbundet är, så är det viktigt att när man arbetar på förbundsnivå / styrelser / i arbetsgrupper / som anställd / i kommittéer m.m, är rädd om de ideella resurser som finns i Svenska Judoförbundets verksamhet. Svenska Judoförbundets viktigaste resurser är just de individer som brinner för judon och judons positiva och framtida utveckling. Dessa individer arbetar hårt och ideellt från individnivå till klubbnivå och över klubbgränserna. Utan dessa individer med tillhörande klubbar och deras brinnande engagemang för judon så kan Svenska Judoförbundet aldrig uppnå Svenska Judoförbundets Vision Dessa individer med tillhörande klubbar är förbundet och det är den viktigaste resursen som Svenska Judoförbundet har då hela verksamheten är ideell. Så om alla arbetar tillsammans mot samma mål med judons värdegrunder som en grund att stå på så kommer förbundet att uppnå Svenska Judoförbundets Vision 2020 utan några problem. Med Vänlig Hälsning Svenska Judoförbundets Valberedningskommitté Björn Nyberg, Ordförande (Mitt) Manuel Santos, Ledamot (Öst) Katrin Ivarsson, Ledamot (Norr) Michel Grant, Ledamot (Syd) Sandra Rodrigo Blomqvist, Ledamot (Väst) Stockholm 27/ // För valberedningen Manuel Santos Ledamot i Valberedningen Valberedningen nås via 8

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo Stadgar KFUM Linköping Taekwondo 1 Ändamål KFUM Linköping Taekwondo, har till ändamål att med iakttagande av KFUK-KFUM:s grundsatser bland föreningsmedlemmarna höja intresset för och utbilda i de koreanska

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen Svenska Karateförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Karate Bläddra i dem, ladda hem eller beställ våra kataloger gratis på www.sbisport.se/shop SBI Sport AB Staffanstorpsvägen 115. 232 61 ARLÖV Tel: 040

Läs mer

Ingenjörsamfundet byter chef

Ingenjörsamfundet byter chef Ingenjörsamfundet byter chef Publicerad: 2013-04-10 11:34 Ingenjörsamfundet som står inför stora förändringar har rekryterat en ny verksamhetschef. Det är Stefan Johansson som har lång erfarenhet från

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till Årsmötet i Borlänge 23 maj! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om den och

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgehistorik Dessa stadgar antogs på årsmötet 1997-06-16 Revideringar fastställdes vid årsmötet 1999-06-10 Revideringar fastställdes vid årsmötet

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

VALBEREDNINGENS UPPDRAG

VALBEREDNINGENS UPPDRAG VALBEREDNINGENS UPPDRAG Innehåll Uppdragsgivare.........................3 Huvuduppgifter.........................3 Förutsättningar.........................3 Arbetsprocessen........................5 Synliggörande

Läs mer

1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA

1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer ute i föreningarnas arbetar med IDA 4 st motioner till SÖIBF ordförandekonferens. Plus 2 st punkter att ta upp till diskussion 1. Motion att SÖIBF skall ge bättre support till föreningarna på IDA, och på tider då ideellt arbetande personer

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Nyhetsbrev. Nytt nyhetsbrev. Ny hemsida. Ny facebooksida. I det här numret. Tveka inte att höra av dig med synpunkter 2012 NR 1 NOVEMBER

Nyhetsbrev. Nytt nyhetsbrev. Ny hemsida. Ny facebooksida. I det här numret. Tveka inte att höra av dig med synpunkter 2012 NR 1 NOVEMBER 2012 NR 1 NOVEMBER Nyhetsbrev Nytt nyhetsbrev I det här numret 1 Nytt nyhetsbrev 1 Ny hemsida 1 Ny facebooksida 2 Avtal med SAS 3 Årsmötet vem gör vad nu? 4 Förbundskonferens 17-18 nov. 4 Projekt Levels

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR Stadgar för Linköpings Hockey Club bildad den 4 augusti 1976 Reviderad efter Riksidrottsstyrelsens normalstadgar för idrottsförening 2004-06-15 STADGAR för den ideella föreningen LINKÖPINGS HOCKEY CLUB,

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic Färgkoder * NCS-färgsystemet: Gult: NCS 058 * Pantone: Gult: PMS 116 C (bestru * CMYK: Gul: 100 % gul, 20 % mag * RGB (webb, tv, mail etc) GUL-Röd Rubriker Brödtext i Arial Reg man kan ha samma Ett lättläst

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer