Styrelsens förslag Stadgeändring - av språklig och redaktionell karaktär

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsens förslag 9.2.1 Stadgeändring - av språklig och redaktionell karaktär"

Transkript

1 Styrelsens förslag Stadgeändring - av språklig och redaktionell karaktär Att bifalla till stadgeändringar enligt nedan: Att tillämpa den nya ordningen vid förbundsmötet kap Förbundsmöte 6 Valbarhet Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en till förbundet ansluten förening. 2 kap Förbundsmöte 6 Valbarhet Valbar är person som är medlem i en till förbundet ansluten förening. FS motivering till föreslagna ändringar Medlemskapet i en förening är det centrala vid utseendet av ledamöter. Huruvida medlemmen är svensk medborgare eller utlänning eller bor i Sverige eller utomlands saknar betydelse.

2 Styrelsens förslag Stadgeändring - Utseende av revisionsbolag Att bifalla till stadgeändringar enligt nedan: Att tillämpa den nya ordningen vid förbundsmötet 2013 genom att utse revisionsbolag enligt 2 kap. 5 14; och Att det i normalstadgarna för SDF anges en möjlighet för de SDF, som så önskar, att i sina stadgar föreskriva att revisionsbolag utses i stället för namngivna yrkesrevisorer. 4 kap Revisorer 1 Revisorer och revision SF:s verksamhet, förvaltning och räkenskaper revideras av minst en av SF-stämma utsedd auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen. RF har rätt att efter anmälan till SF utse ytterligare en auktoriserad revisor i SF. SF:s räkenskaper och handlingar skall, om SF:s stadgar inte anger annan tid, överlämnas till revisorn senast en månad före SF mötet och skall tillsammans med revisionsberättelsen vara SF styrelsen tillhanda senast 14 dagar före SF mötet. Revisorn ska samtidigt tillställa RF en kopia av originalhandlingen av årsredovisningen/årsbokslutet, revisionsberättelse och revisionsrapport. Kap 2 Förbundsmöte 5 Ärenden vid förbundsmötet 14. val av en (1) revisorer och en (1) revisorssuppleanter för en tid av ett år, 4 kap Revisorer 1 Revisorer och revision SF:s verksamhet, förvaltning och räkenskaper revideras av ett enligt SF-stämman utsett revisionsbolag. RF har rätt att efter anmälan till SF utse ytterligare en auktoriserad revisor i SF. SF:s räkenskaper och handlingar ska, om SF:s stadgar inte anger annan tid, överlämnas till revisionsbolaget senast en månad före SF mötet och skall tillsammans med revisionsberättelsen vara SF styrelsen tillhanda senast 14 dagar före SF mötet. Revisionsbolaget ska samtidigt tillställa RF en kopia av originalhandlingen av årsredovisningen/årsbokslutet, revisionsberättelsen och revisionsrapporten. Kap 2 Förbundsmöte 5 Ärenden vid förbundsmötet 14. beslut om att utse ett revisionsbolag för en tid av ett år,

3 6 valbarhet Minst en av de av förbundsmötet valda revisorerna skall vara auktoriserad eller godkänd revisor. Ledamot av förbundsstyrelsen får inte vara revisor eller revisorssuppleant. 6 valbarhet Revisionsbolagets utsedda revisor enligt 5 punkt 14 ska vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor. Ledamot av förbundsstyrelsen får inte vara revisor eller revisorssuppleant. Riksidrottsförbundet har vid RF-stämman maj 2013 beslutat om motsvarande förändringar. Detta vårt främsta folkrörelseorgan har valt att byta ut de vid stämman personligt utsedda revisorerna mot att stället utse ett revisionsbolag varför även vi torde tillämpa samma ordning. När en personlig revisor utses av stämman, kan han/hon inte ersättas annat än genom ett nytt beslut av stämman. Ett utsett revisionsbolag tillsätter en ansvarig revisor som på samma sätt som enligt nuvarande ordning har ett personligt ansvar inför stämman. I de fall revisorn byter arbete eller måste lämna sitt uppdrag tillsätter det av stämman utsedda revisionsbolaget en ny ansvarig revisor, ett förfarande som dessutom minskar risken för andra extra ekonomiska konsekvenser. Motsvarande regel i SDF:s normalstadgar FS föreslår även att en dispositiv regel tas in i normalstadgarna för SDF, med innebörd att även de SDF som så önskar kan ändra sina stadgar och utse revisionsbolag istället för namngivna yrkesrevisorer.

4 Styrelsens förslag Stadgeändring - Prövningsrätt Att bifalla till stadgeändringar enligt nedan: 5 kap Förbundsstyrelsen 4 Prövningsrätt Distriktsstyrelserna inom en region kan överlåta sin bestraffningsrätt till regionalt bestraffningsorgan i vad avser förseelser som begåtts av distriktets föreningar i samband med matcher i regionala serier. Med region avses de distrikt vars föreningar deltar i förbundsserie som administreras av SDF. 5 kap Förbundsstyrelsen 4 Prövningsrätt Distriktsstyrelse kan överlåta sin bestraffningsrätt till annat SDF:s bestraffningsorgan. Distriktsstyrelse kan överlåta sin bestraffningsrätt till annat SDF:s bestraffningsorgan i vad avser förseelser som begåtts av distriktets föreningar i samband med matcher i regionala serier. Detta ska godkännas av FS. Redan i dag finns det distrikt som överlåtit sin bestraffningsrätt, såväl helhet som delar, till annat SDF. Det förekommer även, när distrikt har gemensamma serier, att dessa gemensamt utser ett distrikt som ansvarigt för disciplinhanteringen för denna/dessa serier. I dagens regelverk saknas stöd för denna överlåtelse så för att möjliggöra detta överlämnande av bestraffningsrätt fordras förändringar i stadgarna.

5 Styrelsens förslag Stadgeändring - Införande av böter i bestraffningsärende enligt 14 kap. RF:s stadgar Att bifalla till stadgeändringar enligt nedan: 5 Kap Förbundsstyrelsen Saknar motsvarande skrivning 5 Kap Förbundsstyrelsen 4.2 Böter I bestraffningsärende enligt 14 kap. RF:s stadgar får förening och förenings Idrotts AB samt enskild person åläggas böter om högst SEK. Påföljderna enligt RF:s bestraffningsregler är tillrättavisning, böter och avstängning. För att enskild person ska kunna åläggas böter krävs att vederbörande SF i sina stadgar bestämt att böter får utdömas. Denna skrivning saknas i nuvarande stadgar. Av Tävlingsbestämmelsernas 3 kapitel 3e framgår att Förening eller spelare kan, utöver andra påföljder enligt tävlingsbestämmelserna, anmälas till bestraffning och åläggas böter om högst kronor enligt RFs stadgar 14:e kapitlet. I förbundstävlingar meddelas beslut om böter av JN och i distriktstävlingar av respektive SDF. Denna skrivning är endast tillämpbar om stadgarna stödjer detta. Kombinationspåföljder i form av exempelvis avstängning jämte böter är önskvärt för våra professionella idrottsutövare som vid långa avstängningar begränsas i sin möjlighet att verka under kontrakt och anställningar. För tränare och ledare är avstängningar många gånger verkningslösa då de verkar från läktare och dylikt. Förseelser av dessa som föranleder bötesstraff kan då många gånger vara mer effektivt.

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 RF:s Stadgar I lydelse efter RF-stämman 2013 Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 Ändrade paragrafer har markerats med ändr 2013, med undantag för paragrafer där enbart följdändring eller korr.ändringar

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF)

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Sida 1 (12) STADGAR FÖR HALLANDS GOLFFÖRBUND (HGDF) I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning...

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgehistorik Dessa stadgar antogs på årsmötet 1997-06-16 Revideringar fastställdes vid årsmötet 1999-06-10 Revideringar fastställdes vid årsmötet

Läs mer

Stadgar. Förslag till stadgar gällande Östra Östergötlands Korpförbund. Korpen Norrköping, Sprängstensg. 1, 603 79 Norrköping

Stadgar. Förslag till stadgar gällande Östra Östergötlands Korpförbund. Korpen Norrköping, Sprängstensg. 1, 603 79 Norrköping Stadgar Förslag till stadgar gällande Östra Östergötlands Korpförbund. Korpen Norrköping, Sprängstensg. 1, 603 79 Norrköping Mail: norrkoping@korpen.se Hemsida: www.korpen-norrkoping.se NORRKÖPINGS KORPFÖRBUND

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

STADGAR Föreningen Pure Power

STADGAR Föreningen Pure Power STADGAR Föreningen Pure Power Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 2014-08- 04 STADGAR för den ideella föreningen Pure Power med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 22 augusti

Läs mer

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR BRYNÄS IF, Ishockeyförening Brynäs IF:s vision och inriktning VISION Brynäs IF ska leda utvecklingen inom Svensk Hockey. FÖRENINGSIDÉ ÄNDAMÅL Brynäs IF erbjuder en professionell hockeyverksamhet

Läs mer

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR för den ideella föreningen Uppsala Klätterklubb med hemort i Uppsala kommun bildad den 16 november 1974. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte 1993, 1996, 1997, 2003,

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

Motioner om ändringar för att anpassa stadgarna för föreningens ändamål

Motioner om ändringar för att anpassa stadgarna för föreningens ändamål Motioner om ändringar för att anpassa stadgarna för föreningens ändamål 1. Angående läsbarhet En stadga ska vara lättläst och inte något man ska behöva kämpa sig igenom för att förstå. Därför föreslår

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance Antagna av TEAM Kungsbacka Endurance 2013-06-17 STADGAR för den ideella föreningen TEAM Kungsbacka Endurace med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 16 Juni

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB

NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB Till grund för dessa stadgar ligger -RF:S NORMALSTADGAR FÖR IDROTTSFÖRENINGantagna av Riksidrottsstyrelsen 1992-10-15. STADGAR För den ideella föreningen -NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB- med hemort i Norrköpings

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * IDROTTENS VERKSAMHETSIDÉ... 1 * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 1 2 Sammansättning... 1 3 Tillhörighet

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

STADGAR FÖR UPPSALA LÄNSFÖRENING AV RMT

STADGAR FÖR UPPSALA LÄNSFÖRENING AV RMT STADGAR FÖR UPPSALA LÄNSFÖRENING AV RMT Antagna vid länsföreningens årsmöte 2001-03-13 Fastställda av RMTs förbundsstyrelse 2001-09 22-23 Ändringar av Normalstadgar för RMTs länsföreningar med direkt demokrati

Läs mer

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo Stadgar KFUM Linköping Taekwondo 1 Ändamål KFUM Linköping Taekwondo, har till ändamål att med iakttagande av KFUK-KFUM:s grundsatser bland föreningsmedlemmarna höja intresset för och utbilda i de koreanska

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23 FIRMA, SÄTE, ÄNDAMÅL 1 Göteborgsvind nr 1, ekonomisk förening är en sammanslutning av elhushållskunder inom Göteborg Energi AB:s distributionsområde. Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg. Föreningens

Läs mer