STRATEGISK PLAN Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STRATEGISK PLAN 2014 2017. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR"

Transkript

1 STRATEGISK PLAN Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riks, SHR

2

3 Organisation Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riks, SHR, är en ideell riksomfattande hemslöjdsorganisation med regionala hemslöjdsföreningar/ som. Lokala ideella hemslöjdsföreningar kan vara medlem i sin regionala förening. Som enskild person blir man medlem i den regionala föreningen eller i den lokala, om sådan finns. Hemslöjdens ideella föreningsverksamhet är en viktig del av det civila samhället. Den ideella föreningsverksamheten positionerar sig som det hållbara alternativet och erbjuder inspirerande former för gränsöverskridande samarbeten. Inom Hemslöjden ryms Slöjdklubben som är en pedagogisk modell för verksamhet där barn mellan 7 och 14 år upptäcker och utforskar slöjdens spännande tekniker, material och verktyg. Som organisation, har vi en unik möjlighet att tillsammans utvecklas i överensstämmelse med regeringens betoning på det civila samhällets roll inom kulturområdet och i den nya samverkansmodellen. Ledning Förbundsstämman är det högsta beslutande organet inom SHR-organisationen. På sstämman, som hålls vart annat år, väljs sstyrelsen för den kommande tvåårsperioden, stämman tar också beslut om ets strategiska plan. Förbundsstyrelsen består av nio ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Förbundsstämman väljer också arbetsutskottet som består av sordförande, samt 1:e och 2:e vice ordförande. Förbundskansliet verkställer styrelsens beslut och verkar utifrån de strategiska och övergripande frågorna som finns i den strategiska planen. Generalsekreteraren leder skansliets verksamhet. Finansiering Hemslöjden har en egen statlig myndighet under kulturdepartementet, Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, med målet att främja hemslöjd. Rikset erhåller ett bidrag via NFH. Dessutom finansieras den ideella organisationens verksamhet med medlemsavgifter och ibland med projektbidrag. På regional- och lokal nivå kan föreningsbidrag förekomma. På det regionala och lokala planet sker föreningsverksamheten i stor utsträckning genom volontärinsatser. Mission Vi tillvaratar, utvecklar och förnyar slöjden som kultur och näring. Vision Slöjd ska ha en självklar plats i alla människors dagliga liv. Kärnvärden/Värderingar Hållbarhet, Kunnighet, Kreativitet, Gräns-överskridande 3

4 Lokalförening Lokalförening Butik Förbundsstämman Butik Rikset Lokalförening Svensk Slöjd AB Lokalförening Butik Sätergläntan Riksföreningar Butik Riksorganisation Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riks, SHR, ideell förening består av 24 länsföreningar, två riksföreningar och en riksorganisation, till dessa är 62 lokala hemslöjdsföreningar anslutna och det finns enskilda personer som i organisationen. Inom SHR finns 21 hemslöjdsbutiker, som har sitt ägarförhållande till någon av medlemsföreningarna. 9 hemslöjdsföreningar är huvudman för länshemslöjdskonsulentverksamheten. Rikset tillsammans med medlemsföreningarna är största andelsägare till Sätergläntan Hemslöjdens gård. SHR äger Svensk Slöjd AB. Inom bolaget drivs Svensk Slöjds butik i Stockholm, tidningen Hemslöjd och Hemslöjdens förlag. 4

5 Prioriterade områden under perioden Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riks har följande uppdrag från Kulturdepartementet: stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjden, ur såväl ett kultur- som ett närings- hållbarhets- och gränsöverskridande perspektiv och därmed tillvarata hemslöjdens materialkunskap, teknikkunskap, formspråk, tradition och kvalitet samt öka barns och ungdomars intresse för utövandet av olika slöjdtekniker Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riks kommer under perioden att: I samverkan med medlemsföreningarna formulera en övergripande Handlingsplan utifrån den strategiska planen, stärka hemslöjdens roll i statlig kulturplanering och profilera slöjden som seriös och professionell aktör i det civila samhället, samt stärka hemslöjdsföreningarnas roll i samverkansmodellen, ta initiativ och leda ett strategiskt arbete för föreningsutveckling och kompetensutveckling i styrelsearbetet, som baseras på funktioner, skapa en stabil, väl strukturerad, modern och funktionsgrundad organisation, som kan stärka föreningarna i deras uppdrag att vara kulturbärare och näringsutvecklare och i vissa fall också huvudmän för konsulentverksamheten, utveckla organisationen och arbetsmetoderna för att väcka intresse och underlätta för barn och unga att vara med i Hemslöjden, bidra till att utveckla det regionala hemslöjdsengagemanget för att skapa möjligheter till att öka antalet i organisationen, utveckla kursverksamheten, den utåtriktade verksamheten och ets webbsajter och där förstärka hemslöjden som det hållbara alternativet, utveckla formerna för hur hemslöjdens produkter, som är till försäljning ska kunna marknadsföras ur ett hållbarhetsperspektiv och därigenom stärka slöjdnäringen inom hemslöjden, utveckla och förnya arbetsmetoder med samverkanspartner inom och utanför Europa. 5

6 Ytterligare verksamhet inom et Gemensamt medlemsregister Rikset driver det gemensamma medlemsregistret. Varje förening ansvarar för sin del och sköter om sina medlemskontakter. Rikset tar fram gemensamt medlemskort och avi samt administrerar aviseringen. Webbsajter är en gemensam webbsajt där medlemsföreningarna presenterar sina aktiviteter. Rikset ansvarar för sajtens underhåll. är den gemensamma sajten för Slöjdklubben som riktar sig till alla barn och handledare som gillar slöjd. Rikset ansvarar för sajtens underhåll. Kursverksamhet SHR är huvudman för Hemslöjdens kurser med medel från Skolverket. Kurserna administreras av Rikset och genomförs av hemslöjdsföreningarna i samverkan med hemslöjdskonsulenterna. Hemslöjdens kurser förmedlar kunskap om naturmaterial, traditionella slöjdtekniker, folkkonstens uttryck, slöjdens och hemslöjdsrörelsens historia samt slöjden som ett hållbart alternativ. Hemslöjdens samlingar Sedan 1996 har Rikset tillsammans med NFH drivit ett arbete för att digitalisera hemslöjdsföreningarnas samlingar och att bygga upp en nationell databas där användarperspektivet betonas tog NFH beslut om att nämndens kansli på nytt ska undersöka förutsättningarna och möjligheterna att digitalisera och därmed bättre tillgängliggöra samlingarna. Diskussioner om hur detta ska kunna genomföras sker under Gesäll- och mästarbrev Gesäll- och mästarbrev är ett bevis på yrkeskunnande, SHR utgör bransch för vissa textila yrken och tillsätter också granskningsnämnd för, Handvävaryrket: konstväv, Broderiyrket: konstbroderi och Stickningsyrket: handstickning, handstickningsmaskin. Stipendieutdelning SHR förvaltar fyra stipendiefonder. Fonderna delar ut stipendier för att på olika sätt stärka slöjdens och utövarnas position inom hemslöjdsområdet. Svensk Slöjd AB SHR äger bolaget Svensk Slöjd som är ets kommersiella organ. Bolagets verksamhet och aktiviteter ska fullfölja Hemslöjdens vision att tillvarata, utveckla och förnya slöjden som kultur och näring. Inom bolaget drivs konceptbutiken Svensk Slöjd i Stockholm, Hemslöjdens förlag och tidningen Hemslöjd. 6

7 Konceptbutiken Svensk Slöjd Sedan 2001 har bolaget drivit en konceptbutik i Stockholm. Uppdraget för butiken är att testa nya metoder för att visa den bästa slöjden på bästa sätt för allt fler. Inom konceptet ryms samverkan med nya leverantörer, internationella projekt och viss utställningsverksamhet. Hemslöjdens förlag Sedan 2011 har bolaget drivit Hemslöjdens förlag. Uppdraget för förlaget är att ge ut böcker som ger kunskap, inspiration och handledning inom hemslöjd och hantverk med utgångspunkt från hemslöjdens materialkunskap, teknikkunskap, formspråk, tradition och kvalitet. Förlaget ger dels ut gör-det-själv böcker och dels fördjupningsböcker inom olika slöjdområden och tekniker. Tidningen Hemslöjd Sedan 1961 har SHR gett ut tidningen Hemslöjd. Tidningens uppdrag är att inspirera till slöjdande och sprida kunskap om hemslöjdens materialkunskap, teknikkunskap, formspråk, tradition och kvalitet. Tidningen, som är en prenumererad tidning kommer ut med sex nummer per år. Sätergläntan hemslöjdens gård Rikset tillsammans med sina medlemsföreningar är största andelsägare i Sätergläntan Hemslöjdens gård, där SHR tillsätter ordförande och tre styrelseledamöter. Sätergläntan hemslöjdens gård, är den svenska hemslöjdsrörelsens utbildningscentrum med den övergripande uppgiften att erbjuda undervisning av hög kvalitet i slöjd och hantverk. På Sätergläntans skola bedrivs läsårsutbildningar slöjd och hantverk form och tradition med fem inriktningar, sömnad, vävning, stickning, trä och smide samt kortkursverksamhet för fördjupade kunskaper inom ett ämnesområde. Omvärlden Under 2012 firade SHR 100-års jubileum. Alla län deltog i jubileet och det genomfördes 835 aktiviteter fördelade över hela landet. De erfarenheter som skapades under året och all den uppmärksamhet som hemslöjden drog till sig under året har bidragit till att göra hemslöjden mer synlig och stärkt varumärket Hemslöjd. Det är nu angeläget att kunna ta vara på de positiva effekter som hemslöjden fått under Jubileumsåret anställdes en kommunikatör på skansliet, som har till uppgift att kommunicera hemslöjden såväl internt och externt. Antagen av sstyrelsen

8

Bilaga 5 Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund

Bilaga 5 Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund Bilaga 5 Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund Åsögatan 122, 116 24 Stockholm www.hemslojden.org info@hemslojden.org 08-54 54 94 50 Org.nr: 81 64 00-2126 Hemslöjdens Strategi och Verksamhetsplan 2015-2018

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR

VERKSAMHETSPLAN. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR VERKSAMHETSPLAN Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR 2012 2014 Innehållsförteckning Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR, 2012 2014... 3 Organisation... 3 Den samtida Hemslöjden...

Läs mer

Sammanfattande rapport: Utvärdering av jubileumsårets effekter. HUI Research på uppdrag av Hemslöjden Februari 2013 Karin Olsson

Sammanfattande rapport: Utvärdering av jubileumsårets effekter. HUI Research på uppdrag av Hemslöjden Februari 2013 Karin Olsson Sammanfattande rapport: Utvärdering av jubileumsårets effekter HUI Research på uppdrag av Hemslöjden Februari Karin Olsson Bakgrund och syfte Under 2012 firades Hemslöjdens 100 års jubileum. Detta gjordes

Läs mer

NFH. Statlig självständig myndighet Industridepartementet Kulturdepartementet. Tillväxtverket är värdmyndighet

NFH. Statlig självständig myndighet Industridepartementet Kulturdepartementet. Tillväxtverket är värdmyndighet www.nfh.se NFH Statlig självständig myndighet 1981 Industridepartementet 1992 Kulturdepartementet Tillväxtverket är värdmyndighet Fördelar statligt stöd till: Hemslöjdsfrämjande verksamhet Hemslöjdskonsulenter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN Sörmland www.slojdisormland.se org.nr: 819001-1083 1 INNEHÅLL HEMSLÖJDSFÖRENINGEN SÖRMLANDS VERKSAMHETSPLAN... 3 VÅRT GEMENSAMMA FÖRHÅLLNINGSSÄTT... 3 PRIORITERADE OMRÅDEN 2014-2017...

Läs mer

1 januari- 31 december 2018

1 januari- 31 december 2018 1 januari- 31 december 2018 Hemslöjdsföreningen Sörmland www.slojdisormland.se org.nr: 819001-1083 Hemslöjdsföreningen Sörmland är en förening för dig som är intresserad av hemslöjd. Bland medlemmarna

Läs mer

Budgetunderlag

Budgetunderlag NFH dnr 2018-11 Budgetunderlag 2019 2021 Nämnden för hemslöjdsfrågors förslag utan inbördes prioritering Totalt ökning med 800 tkr till anslag 4:3 ap 1 Kommunikatörstjänst 800 tkr Totalt ökning med 1,8

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRENINGSDAGARNA

VÄLKOMMEN TILL FÖRENINGSDAGARNA VÄLKOMMEN TILL FÖRENINGSDAGARNA 2017 KENT JOHANSSON FÖRBUNDSORDFÖRANDE ANNIKA SUNDH MEILING MÖTETS MODERATOR annika@medlemsutveckling.se Hur ser du, utifrån ditt perspektiv, på Hemslöjden som organisation?

Läs mer

NYHETSBREV SEPTEMBER 16

NYHETSBREV SEPTEMBER 16 Nyhetsbrev från Hemslöjden. NYHETSBREV SEPTEMBER 16 Handmade Issues och Alice Bah Kuhnke Årets upplaga av Handmade Issues den 7 september på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm blev ett lyckat evenemang.

Läs mer

STADGAR för Ångermanlands hemslöjdsförening

STADGAR för Ångermanlands hemslöjdsförening Normalstadgar (Ideell förening, läns) Antagna riks 2013-05-25. (Tidigare normalstadgar antogs 1987-05-20) Antagna Ångermanland 2014-04-05 (Tidigare stadgar 1998-01-21) STADGAR för Ångermanlands hemslöjdsförening

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA HEMSLÖJDSFÖRENINGARNAS RIKSFÖRBUND

STADGAR FÖR SVENSKA HEMSLÖJDSFÖRENINGARNAS RIKSFÖRBUND STADGAR FÖR SVENSKA HEMSLÖJDSFÖRENINGARNAS RIKSFÖRBUND antagna av extra förbundsstämma den 26 februari 1987,slutligt antagna den 30 maj 1987, kompletterat med stadgeändringar från 1989,1991,1993, 2003,

Läs mer

STADGAR för länshemslöjdsförening/förbund

STADGAR för länshemslöjdsförening/förbund Normalstadgar (Ideell länshemslöjdsförening/förbund) Antagna 2013-05-25. (Tidigare normalstadgar antogs 1987-05-20) STADGAR för länshemslöjdsförening/förbund Ändamål 1 X-länshemslöjdsförening/förbund har

Läs mer

I motionen föreslås vidare att en personunion ska gälla mellan de båda styrelserna med minst fyra representanter.

I motionen föreslås vidare att en personunion ska gälla mellan de båda styrelserna med minst fyra representanter. Svenska Uppfinnareföreningen Styrelsen april 2014/ kjell Motioner till årsmötet 2014. Styrelsens behandling av inkomna motioner 1) Motion Kenneth Palmestål. (sammanfattning) Information om hur man gör:

Läs mer

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund Åsögatan 122, Stockholm Org.

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund Åsögatan 122, Stockholm Org. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund Åsögatan 122, 116 24 Stockholm www.hemslojden.org info@hemslojden.org 08-54 54 94 50 Org.nr: 81 64 00-2126 Innehållsförteckning Handlingsplan 2016 2019... 4 Inledning...

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR

INFORMATIONSBROSCHYR INFORMATIONSBROSCHYR Välkommen som medlem i Gästriklands Hemslöjdsförening Kom med och hjälp till att bevara, levandegöra och utveckla det kulturarv som slöjden och dess alster utgör i GÄSTRIKLAND Föreningen

Läs mer

Budgetunderlag 2014. Nämnden för hemslöjdsfrågor Box 4006 102 61 Stockholm tel 08-681 93 50 e-post nfh@nfh.se

Budgetunderlag 2014. Nämnden för hemslöjdsfrågor Box 4006 102 61 Stockholm tel 08-681 93 50 e-post nfh@nfh.se Budgetunderlag 2014 Nämnden för hemslöjdsfrågor Box 4006 102 61 Stockholm tel 08-681 93 50 e-post nfh@nfh.se NÄMNDEN FÖR HEMSLÖJDSFRÅGOR BUDGETUNDERLAG 2014 INNEHÅLL FÖLJEBREV 3 HEMSTÄLLAN 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

! 1899 grundade Lilli Zickerman Föreningen för Svensk Hemslöjd i

! 1899 grundade Lilli Zickerman Föreningen för Svensk Hemslöjd i Hemslöjdsrörelsen i Malmöhuslän HISTORIA i korthet 1899 grundade Lilli Zickerman Föreningen för Svensk Hemslöjd i Stockholm för att ge slöjdare från hela landet en butik där deras alster kunde säljas på

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Nyhetsbrev från Hemslöjden. Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev från Hemslöjden. Se det i webbläsaren. Nyhetsbrev från Hemslöjden. Se det i webbläsaren. Bokerbjudande, en ny webshop och en massa annat bra! I det här nyhetsbrevet berättar vi om nyblivna gesäller och mästare. Om ett bokerbjudande en ny webshop.

Läs mer

Nordiskt Hemslöjdsläger

Nordiskt Hemslöjdsläger Nordiskt Hemslöjdsläger 30 juni 5 juli 2013 Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund hälsar välkommen till sommarens Nordiska hemslöjdsläger vid Visjön i Östergötland. Missa inte chansen att slöjda tillsammans

Läs mer

Stadgar för Credos riksorganisation

Stadgar för Credos riksorganisation Stadgar för Credos riksorganisation Antagna av representantskapet 2014-11-01 i första läsningen att ersätta stadgar antagna av Credos styrelse gällande från och med 2006-03-01. Trosgrundvalen är antagen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN januari Innehåll PRIORITERINGAR FÖR MÅL FRÄMJANDE AV HEMSLÖJD... 4 NÄMNDENS KANSLI...

VERKSAMHETSPLAN januari Innehåll PRIORITERINGAR FÖR MÅL FRÄMJANDE AV HEMSLÖJD... 4 NÄMNDENS KANSLI... januari 2017 VERKSAMHETSPLAN 2017 Antagen vid Nämnden för hemslöjdsfrågors sammanträde 10 februari 2017. Föredragande var kanslichef Friedrike Roedenbeck. Innehåll PRIORITERINGAR FÖR 2017... 2 MÅL 2017...

Läs mer

Konsthantverk i Sverige, del 3 Stiftelsen Konsthantverkscentrum. Vidareutveckling av metoder för nätverksbyggande Norrbottens läns landsting

Konsthantverk i Sverige, del 3 Stiftelsen Konsthantverkscentrum. Vidareutveckling av metoder för nätverksbyggande Norrbottens läns landsting Beviljade projektbidrag för budgetåret 2015 Konsthantverk i Sverige, del 3 Stiftelsen Konsthantverkscentrum 43 000 kr Hösten 2014 utkommer boken Konsthantverk i Sverige del 1 under professor Christina

Läs mer

HEMSLöJDENS VERKSAMHETSBERäTTELSE 2014

HEMSLöJDENS VERKSAMHETSBERäTTELSE 2014 HEMSLöJDENS VERKSAMHETSBERäTTELSE 2014 Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund www.hemslojden.org 1 INNEHÅLL FÖRORD 1 SVENSKA HEMSLÖJDS- FÖRENINGARNAS RIKSFÖRBUND Övergripande mål 2014 3 Hemslöjden

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE www.slojdisormland.se org.nr: 819001-1083 - 1 - HEMSLÖJDSFÖRENINGEN SÖRMLANDS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Hemslöjdsföreningen Sörmland är en förening för dig som bor i Södermanlands

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

Uppdrags- beskrivning

Uppdrags- beskrivning Uppdrags- beskrivning Kultur och utveckling 2018 2020 REGION JÖNKÖPINGS LÄN Uppdragsbeskrivning 2018 2020 Kultur och utveckling Följande uppdragsbeskrivning har tagits fram för kultur och utvecklings regionala

Läs mer

Stadgar för Sveriges Ornitologiska Förening BirdLife Sverige

Stadgar för Sveriges Ornitologiska Förening BirdLife Sverige Stadgar för Sveriges Ornitologiska Förening BirdLife Sverige Antagna vid årsmöte 2015-04-18 och fastställda vid årsmöte 2016-04-09 1 Namn och status Föreningens namn är Sveriges Ornitologiska Förening

Läs mer

Antagen vid Nämnden för hemslöjdsfrågors sammanträde 15 februari Föredragande var kanslichef Friedrike Roedenbeck.

Antagen vid Nämnden för hemslöjdsfrågors sammanträde 15 februari Föredragande var kanslichef Friedrike Roedenbeck. februari 2018 VERKSAMHETSPLAN 2018 Antagen vid Nämnden för hemslöjdsfrågors sammanträde 15 februari 2018. Föredragande var kanslichef Friedrike Roedenbeck. Innehåll UTGÅNGSPUNKTER FÖR VERKSAMHETSPLAN 2018...

Läs mer

Projektplan. 1. Projektnamn. Näringskonsulent. 2. Projektidé

Projektplan. 1. Projektnamn. Näringskonsulent. 2. Projektidé Projektplan 1. Projektnamn Näringskonsulent 2. Projektidé 2008 fick Nutek i uppdrag av regeringen att göra en studie om hemslöjden som näringsgren. Uppdraget resulterade i rapporten "Hemslöjden som näringsgren",

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH

Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH 1 Ändamål och organisation Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen (ASVH) är en riksorganisation med ändamål att främja kvalitativ

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Senast reviderade av förbundsstämman 2016-05-28. 1. Förbundets namn Förbundets namn är: Huvudvärksförbundet,

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008 Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008 1 Namn och karaktär 1.1 Förbundets namn är Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. 1.2 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en ideell intresseorganisation

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

STADGAR FÖR MAG- OCH TARMFÖRBUNDET. Förbundet

STADGAR FÖR MAG- OCH TARMFÖRBUNDET. Förbundet STADGAR FÖR MAG- OCH TARMFÖRBUNDET Förbundet Antagna vid förbundsstämman 20-21 maj 2000 Reviderade av kongressen 15-16 maj 2004 Reviderade av kongressen 20-21 maj 2006 Reviderade av kongressen 4-5 oktober

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av nästan 20 lokalföreningar, med totalt 2500 unga medlemmar. Reacta står upp för att varje barn och ung

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

SVENSKA HEMSLÖJDSFÖRENINGARNAS RIKSFÖRBUND

SVENSKA HEMSLÖJDSFÖRENINGARNAS RIKSFÖRBUND SVENSKA HEMSLÖJDSFÖRENINGARNAS RIKSFÖRBUND Protokoll fört vid Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbunds ordinarie förbundsstämma den 25 maj 2019 i Landskrona Närvarande: 45 valda ombud för de till Svenska

Läs mer

Avregistrera din adress! Tipsa en vän! Läs i din webbläsare!

Avregistrera din adress! Tipsa en vän! Läs i din webbläsare! Avregistrera din adress! Tipsa en vän! Läs i din webbläsare! Ny konsulent! Kattis Karlsson Nordqvist heter jag och fr.o.m april har jag börjat arbeta på halvtid som länshemslöjdskonsulent i Dalarna med

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Styrelse i Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) föreslår årsmötet att anta nya stadgar vid ordinarie årsmöte 2017-04-02. För att dessa ska

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Stadgar för Anhörigas Riksförbund (AHR)

Stadgar för Anhörigas Riksförbund (AHR) Stadgar för Anhörigas Riksförbund (AHR) Organisationsnummer 802402 4831 Grundstadgar antagna vid årsmöte den 2 maj 1996 Ändring av stadgar antagna vid årsmöte 19 mars 2005, 25 mars 2006 Stadgar reviderade

Läs mer

Praktisk information om nomineringsprocessen

Praktisk information om nomineringsprocessen Praktisk information om nomineringsprocessen s vision är att det på varje gymnasieskola i Sverige ska finnas en framgångsrik elevkår som genom att tillvarata deras akademiska, ekonomiska, rättsliga och

Läs mer

Förslag till ändringar av medlemsavgift och stadgar på lättläst

Förslag till ändringar av medlemsavgift och stadgar på lättläst Förslag till ändringar av medlemsavgift och stadgar på lättläst Innehåll Sidan Medlemsavgift 4-7 Stadgar 8-11 Förslag till Samma medlemsavgift för alla och medlemsavgift 2019 Riksförbundet FUB har i många

Läs mer

Stadgar. Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB. Stadgarna senast ändrade vid Förbundet Sveriges Dövblindas kongress 2015

Stadgar. Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB. Stadgarna senast ändrade vid Förbundet Sveriges Dövblindas kongress 2015 Stadgar Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB Stadgarna senast ändrade vid Förbundet Sveriges Dövblindas kongress 2015 Dessa stadgar gäller från och med den 1 januari 2016 2 Stadgar för Förbundet Sveriges

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

Stadgar för Pannkakskyrkans Riksorganisation

Stadgar för Pannkakskyrkans Riksorganisation Stadgar för Pannkakskyrkans Riksorganisation Antagna på Pannkakskyrkans Riksorganisations konstituerande årsmöte 2011-10-05, med ändringar antagna på årsmötet 2012-04-29, 2013-04-21, 2014-03-30 och 2015-03-21.

Läs mer

Nuvarande stadgetext. Förslag till ny stadgetext. 1 Förbundets firma och ändamål. 1 Förbundets firma och ändamål

Nuvarande stadgetext. Förslag till ny stadgetext. 1 Förbundets firma och ändamål. 1 Förbundets firma och ändamål 1 Förbundets firma och ändamål Sveriges Guideförbund, SveGuide är en organisation för auktoriserade turistguider i Sverige. SveGuide har som målsättning att verka för: * att yrkestiteln auktoriserad turistguide

Läs mer

Beslut i detta ärende har fattats vid Nämnden för hemslöjdsfrågors sammanträde den 10 februari 2017.

Beslut i detta ärende har fattats vid Nämnden för hemslöjdsfrågors sammanträde den 10 februari 2017. Beslut i detta ärende har fattats vid Nämnden för hemslöjdsfrågors sammanträde den 10 februari 2017. Kanslichef Friedrike Roedenbeck har deltagit i beredning och handläggning av ärendet samt varit föredragande

Läs mer

STADGAR FÖR MEDELPADS ORNITOLOGISKA FÖRENING BIRDLIFE MEDELPAD

STADGAR FÖR MEDELPADS ORNITOLOGISKA FÖRENING BIRDLIFE MEDELPAD STADGAR FÖR MEDELPADS ORNITOLOGISKA FÖRENING BIRDLIFE MEDELPAD Antagna första gången vid ordinarie årsmöte 2018-03-20 Antagna andra gången vid extra årsmöte 2018-11-13 Godkända av BirdLife Sverige November

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2014-06-13

IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2014-06-13 IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2014-06-13 1 Föreningens namn, säte och ändamål 1.1 Namn Cradle Net ( Föreningen ). 1.2 Säte Föreningen har sitt säte i Stockholm. 1.3 Vision och Syfte Föreningens

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Antagen av styrelsen den 2015-01-29 Behandlad på årsmötet den 2015-03-19 Senast reviderad den 2 (7) Innehåll FÖRENINGENS VERKSAMHET...

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 EFS stadgar föreskriver att årsmötet tillsammans med rambudget ska fastställa en verksamhetsplan för kommande år. Verksamhetsplanen ska ange inriktningar

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Föreningens ändamål är att främja och stärka det nordiska samarbetet inom Norden och

Läs mer

Göteborgs förenade studentkårer (GFS) söker nu studenter till ett antal uppdrag som styrelseledamöter och revisorer till våra bolag och stiftelser.

Göteborgs förenade studentkårer (GFS) söker nu studenter till ett antal uppdrag som styrelseledamöter och revisorer till våra bolag och stiftelser. Nomineringsanmodan (GFS) söker nu studenter till ett antal uppdrag som styrelseledamöter och revisorer till våra bolag och stiftelser. Nominering Rätt att nominera har alla medlemmar i Göteborgs studentkårer,

Läs mer

vastarvet.se KUNSKAP UPPLEVELSER UTVECKLING NATUR- OCH KULTURARV I VÄSTRA GÖTALAND VÄSTARVET

vastarvet.se KUNSKAP UPPLEVELSER UTVECKLING NATUR- OCH KULTURARV I VÄSTRA GÖTALAND VÄSTARVET vastarvet.se KUNSKAP UPPLEVELSER UTVECKLING NATUR- OCH KULTURARV I VÄSTRA GÖTALAND VÄSTARVET Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och förståelse av samtiden.

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

Kompetensprofil fritidspedagog-lärare i fritidshem

Kompetensprofil fritidspedagog-lärare i fritidshem Grundskoleavdelningen Goda exempel Sida 1 (6) Kompetensprofil fritidspedagog-lärare i fritidshem Hämtad från komptensförsörningsenheten Publicerad: 2018-10-15 En gemensam kompetensprofil bidrar till att

Läs mer

STADGAR NATURSKYDDSFÖRENINGEN SUNDSVALL ÅNGE

STADGAR NATURSKYDDSFÖRENINGEN SUNDSVALL ÅNGE STADGAR NATURSKYDDSFÖRENINGEN SUNDSVALL ÅNGE antagna den 26 februari 1991 vid ordinarie kretsstämma I. Uppgifter och verksamhet 1 Uppgifter Naturskyddsföreningen Sundsvall Ånge är Naturskyddsföreningens

Läs mer

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning Grupp Atmen är en ideell och obunden förening som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande och byggnadskonst i Sverige. Föreningen verkar för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.

Läs mer

Föreningens namn är Riksorganisationen GAPF Glöm Aldrig Pela och Fadime. Föreningen har sitt säte i Stockholm.

Föreningens namn är Riksorganisationen GAPF Glöm Aldrig Pela och Fadime. Föreningen har sitt säte i Stockholm. FÖRENINGSSTADGAR 1. 1 Namn och säte Föreningens namn är Glöm Aldrig Pela och Fadime. Föreningen har sitt säte i Stockholm. 2 Syfte och målsättning Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF)

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Inledning 2 Övergripande utgångspunkter 2-3 Delegationsordning 4-5 Förbundsstyrelsen 6 Arbetsutskottet 7 Förbundsordförande 8 Vice förbundsordförande 9 Arbetsgrupper

Läs mer

Innehåll 1 Organisation Mål och uppgift Medlemskap Medlemsavgift Medlemsregister Åligganden för Styrelse...

Innehåll 1 Organisation Mål och uppgift Medlemskap Medlemsavgift Medlemsregister Åligganden för Styrelse... STADGAR 2018-04-21 Innehåll 1 Organisation... 3 2 Mål och uppgift... 5 3 Medlemskap... 6 4 Medlemsavgift... 7 5 Medlemsregister... 7 6 Åligganden för Styrelse... 8 7 Räkenskaper och revision... 11 8 Årsmöte/stämma...

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Föreningens namn är Riksföreningen Hepatit C, RHC, med säte i Stockholm. Organisationen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningens namn är Riksföreningen Hepatit C, RHC, med säte i Stockholm. Organisationen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden. RHC stadgar Senast reviderad 2016-03-06 1 Namn och ändamål Föreningens namn är Riksföreningen Hepatit C, RHC, med säte i Stockholm. Organisationen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden. RHC är

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSÅR 2016 Verksamhetsplan 2016 Sverok är Sveriges största ungdomsförbund med ideella föreningar verksamma inom spelhobbyn, exempelvis rollspel, levande rollspel, E-sport,/LAN,

Läs mer

HUR KAN MAN ARBETA MED MALLEN?

HUR KAN MAN ARBETA MED MALLEN? HUR KAN MAN ARBETA MED MALLEN? 1. SÄTT EN RUBRIK: Notera först vilket prioriterat område (strategi/idé) handlingsplanen berör. 2. VAD: Beskriv på ett kort men tydligt sätt vad som ska göras 3. HUR: Sammanställ

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

MTM:s framtidsstrategi

MTM:s framtidsstrategi MTM:S INFORMATIONSSERIE MTM:s framtidsstrategi Strategisk inriktning 2018-2020 Tillgänglig läsning behövs - därför finns vi Möjligheten att kunna läsa är en viktig grund i ett jämlikt och demokratiskt

Läs mer

Verksamhetsplan inkl budget för Svensk förening för allmänmedicin 2013/2014

Verksamhetsplan inkl budget för Svensk förening för allmänmedicin 2013/2014 Verksamhetsplan inkl budget för Svensk förening för allmänmedicin 2013/2014 SFAM skall på ett oberoende sätt främja utbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin och stödja nationella, regionala

Läs mer

Stadgar för Nämndemännens Riksförbund NRF antagna vid kongressen i Örebro 2015

Stadgar för Nämndemännens Riksförbund NRF antagna vid kongressen i Örebro 2015 Stadgar för Nämndemännens Riksförbund NRF antagna vid kongressen i Örebro 2015 1. Namn, säte och ändamål Nämndemännens Riksförbund NRF är en svensk riksorganisation för nämndemannaföreningar, direktanslutna

Läs mer

STADGAR. Antagna Reviderade En demokrati kräver aktiva medborgare som är fria, tänker och handlar självständigt.

STADGAR. Antagna Reviderade En demokrati kräver aktiva medborgare som är fria, tänker och handlar självständigt. DÄR MÄNNISKOR ÄR. MÖJLIGGÖR MÖTEN OCH EGENORGANISERING. STADGAR Antagna 2017-05-13 Reviderade 2018-10-21 En demokrati kräver aktiva medborgare som är fria, tänker och handlar självständigt. Svenska Settlementförbundet

Läs mer

Om förbundets organisation

Om förbundets organisation 1 /5 Yttrande över inkomna synpunkter, Ert brev daterat 2016-06-13 (Dnr 10.4-13670/2016) Utan att ha sett den inkomna skrivelsen ni refererar till så ska vi försöka besvara era frågor och ge våra synpunkter.

Läs mer

VERKSAMHETSPROGRAM ArkitektStudenterna

VERKSAMHETSPROGRAM ArkitektStudenterna VERKSAMHETSPROGRAM ArkitektStudenterna 2015-2017 Vad är ArkitektStudenterna och varför finns vi? ArkitektStudenterna är Sveriges Arkitekters studentorganisation och det samlande organet för Sveriges Arkitekters

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen för Svensk Hemslöjd

Årsredovisning. Föreningen för Svensk Hemslöjd Årsredovisning för Föreningen för Svensk Hemslöjd Räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Föreningen för Svensk Hemslöjd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2016

Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2016 Statsbidragsenheten 1 (6) Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2016 Det här dokumentet innehåller information om statsbidrag till ämneslärarorganisationer för bidragsåret 2016. Statsbidraget

Läs mer

Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den..

Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den.. Riksförbundet PensionärsGemenskap RPG Förbundsstyrelsen Normalstadgar för RPG-distrikt Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den.. 1 Ändamål Riksförbundet PensionärsGemenskap - RPG är en ideell

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 RIKSTEATERN KRONOBERG (RK) Inledning Riksteaterns vision: Scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse - för alla överallt. (kongressbeslut 2011) Övergripande uppdrag för

Läs mer

Där människor är. Möjliggör möten och egenorganisering.

Där människor är. Möjliggör möten och egenorganisering. Där människor är. Möjliggör möten och egenorganisering. STADGAR Antagna 2015-12-18 En demokrati kräver aktiva medborgare som är fria, tänker och handlar självständigt. Svenska Settlementförbundet möjliggör

Läs mer

Förslag till ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN I NEUROFÖRBUNDET

Förslag till ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN I NEUROFÖRBUNDET NEUROFÖRBUNDET 1/7 Förslag till ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN I NEUROFÖRBUNDET Detta dokument innehåller styrelsens arbetsordning och instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och kanslichefen. Denna

Läs mer

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT Rapport fra n projektgruppen med sektion SKKT Deltagare Inga.Lill Sparr RKKT Kamran Nourafkan Lena Morgan Ulla-Britt Lindholm Tanja Wijkmark RKKT Under 2010 och 2011 har diskussioner om ett eventuellt

Läs mer

DELEGATIONS- OCH ARBETSORDNING FÖR HÖJE Å VATTENRÅD

DELEGATIONS- OCH ARBETSORDNING FÖR HÖJE Å VATTENRÅD Delegations- och arbetsordning för Höje å vattenråd Bilaga 1 Antagen: 2013-02-19 DELEGATIONS- OCH ARBETSORDNING FÖR HÖJE Å VATTENRÅD Bakgrund Organisation Höje å vattenråd har bildats genom en ombildning

Läs mer

STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING VERKSAMHETSPLAN 2018

STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING VERKSAMHETSPLAN 2018 VERKSAMHETSPLAN 2018 Verksamhetsplan Särskilda mål för 2018 Föreningen vänder sig till slöjd-, hantverks- och kulturintresserade i alla åldrar i hela länet. Föreningen ska ha en mångsidig verksamhet för

Läs mer

INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR UMEÅ KOMMUN

INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR UMEÅ KOMMUN INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR UMEÅ KOMMUN Dokumentnamn: Internationellt program Dokumentansvarig: Tillväxt/Näringslivsservice Godkänd av: Kommunfullmäktige Version: [1.0] Dokumentdatum: 2018-03-26 KS-2017/00536-15

Läs mer

Stadgar. Föreningens namn Victory & Indian Club Sweden (VICS) Sätesort Malmö. 1. Ändamål

Stadgar. Föreningens namn Victory & Indian Club Sweden (VICS) Sätesort Malmö. 1. Ändamål Stadgar Föreningens namn Victory & Indian Club Sweden (VICS) Sätesort Malmö 1. Ändamål Victory & Indian Club Sweden (VICS) är en ideell organisation/förening som har till uppgift att främja och tillvarata

Läs mer

En röst åt slöjdföretagarna

En röst åt slöjdföretagarna En röst åt slöjdföretagarna Inledning Projektet grundar sig i den återuppväckta debatten om behovet av en organisation för slöjd-företagare i Sverige. Under 2014 har frågan om slöjdföretagarnas arbetssituation

Läs mer