EFSEC. Installations och programmeringsmanual. Centralapparat DS7090i (TM) Version 2.05

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EFSEC. Installations och programmeringsmanual. Centralapparat DS7090i (TM) Version 2.05"

Transkript

1 EFSEC Installations och programmeringsmanual Centralapparat DS9i (TM) Version.

2

3 INSTALLATIONSMANUAL DS9 i Till Alert Delvis Spänning Brand 9 * A B C Guide för manöverenhet Aktivering av larm Aktivera hela systemet Kod + + Skalskydd utan fördröjning Kod + + Skalskydd med fördröjning Kod + + Aktivera hela systemet utan fördr. Kod + + Speciell aktivering Kod " Kod Nödaktivering Kod Förbikoppling av zon Kod zon nr. Avaktivering av larm Kod + Testfunktioner Dagvarning Kod + + Zon test Kod + + Läsa av historik Kod (* för att radera) Batteri test Kod + + Sändar test Kod + + Återställning av brand Kod + + Test av dioder manöverenhet Kod + + För att ringa fjärr.dator Kod + + För att svara vid fjärr.dator Kod + + Sirén test Kod + + Sökning av fel Kod + + Återställning av fel Kod * Accesskod Accesskod +

4 FUNKTION sid. FUNKTION sid Teknisk specifikation Kopplingsschema Montering av centralkort PLINTAR BESKRIVNING Jord AC växelströmingång Batteri Sirénutgång AUX relä AUX spänning volt Manöverenheter Telefon Brandsektion Sektionerna - LARMSÄNDAREN Sändarformat AC spänningsfel Automatisk testrapport Manuell sändartest Fördröjning sändarstart Till - Frånslagsrapport Utökad Till- frånslagsrapport 9 Frånslag under hot 9 Flerrapportering 9 Robofonkod 9 Franklinkod 9 Omprogrammeringsrapport 9 Återställningskod 9 Systemfel 9 PROGRAMMERING Ton eller puls vid uppringning 9 Rapportering av användare Test av telelinje vid aktivering Test av sirén vid aktivering Bostads eller företagsmodell "A", "B", "C" -tangenterna Nödaktivering Nattaktivering Automatisk bortkoppling av sektion Felindikeringar på 9 Återställning av felindikering Dubbelbalanserad sektion Enkelbalanserad sektion Detektortest Gångtest Kontroll av till- och frånslag via telefon DELAD CENTRALFUNKTION Att tänka på Områdesprogrammering Gemensamt område Användarkoder Tider Dioder på manöverenhet TESTFUNKTIONER Batteritest Systemtest Sektionstest PROGRAMMERINGSFÖRFARANDE PROGRAMMERINGSTABELLER. PR. Sektionsprogrammering 9. PR. Programmering av Alerta sekt. PR. Områdesprogrammering. PR. Detektor- eller gångtest. PR. Karaktärsprogrammering. PR. Rapportprogrammering. PR. Tidsprogrammering. PR. Telefonnummer.9 PR.9 Kundnummer. PR. Sändarformat. PR. Automatisk historikdump 9. PR. Fjärrkontroll via dator 9. PR. Brandsektion. PR. Generell programmering. PR. Installatörskod. PR. Användarkoder. PR. Systemutförande PROGRAMMERINGSBLAD SEKTIONS PROGRAMMERING Daglarm In- och utgångsfördröjning Osynlig sektion Nyckelstyrning Alerta sektioner

5 Kapsling Kapslingen är gjord av pressad stålplåt och måtten är Höjd,cm Bredd cm och Djup cm. Lås och sabotageswich medföljer. Temperatur - +9 C Spänning Ingående ström,, VDC VA, Hz Reservdrift VDC, A Reservdrift spänning. till. VDC Reservdrift batteri V upp till. Ah Sändare Ringer till de flesta moderna larmmotagare idag. Överspänningsskydd Centralen är utrustad med mycket effektivt överspänningsskydd. Larmutgångar Det finns larmutgångar. Slutmotstånd, Kohm Brandutgång Det finns en brandutgång. Slutmotstånd,Kohm. Max st detektorer. Strömförbrukning Central i vila ma 9 Knappsats i vila ma Knappsats i vila ma OBS! Total strömförbrukning för all reservdrift, inkl. förbikopplare och detektorer är ma i vila och. Amp i larmläge. Utgångar Sirenutgång: Form A (NC).Amp ansluten till AUX spänning. Kan programmeras att latcha eller pulsera Aux relä Form C (NC/C/NO) Amp kontakt kopplad till reservdriften. Kan programeras att latcha eller pulsera. Manöverenheter Antal: Max kabellängd/st meter Kabeltyp -ledare min, Nyckelstyrning Nyckelstyrning kan användas genom att en sektion programmeras för detta. Manöverenhet och nyckelstyrning kan ej användas ihop.

6 KOPPLINGSSCHEMA DS9i JORD AC INGÅNG Här ansluts transformator,vac VA AUX relä "C" Common Till telefonerna Utgående Ingående Ingående Utgående AUX relä "NC" normaly closed AUX relä "NO" normaly open Samtliga sektioner inklusive brand skall ha ett serie/slut motstånd på, Kohm. = Sirénutgång + (plus) = Minus 9 = Aux spänning + (plus) till detektorer = RÖD kabel till manöverenhet = SVART kabel till manöverenhet = GRÖN kabel till manöverenhet = GUL kabel till manöverenhet = Brandsektion + (plus) = Brandsektion - (minus) = Minus = Sektion = Gemensam - (minus) sektion och 9 = Sektion = Sektion = Gemensam - (minus) sektion och = Sektion = Sektion = Gemensam - (minus) sektion och = Sektion = Sektion = Gemensam - (minus) sektion och = Sektion Anslut aldrig manöverenheter i serie! 9 9

7 Montering av centralkort i låda DS 9i levereras med centralkort och låda med tillbehör omonterat.. Montering av låda. Använd lådan som mall och märk ut var skruvhålen skall sitta. Skruva i skruvarna en liten bit. Häng sedan skåpet på skruvarna dra sedan åt skruvarna. Slå ut de kabelingångarna du behöver.. Montering av centralkort i lådan Centralkortet är kännslig mot statiskhet, vidrör jord innan du tar i kortet. Sätt i de tre plasthållarna på fästena enl. bilden. Skjut in toppen på kortet i de tre hållarna i toppen på lådan, då kommer nedre delen av kortet att vila på de tre plasthållarna. Skruva nu fast kortet genom plasthållarna och plåten i lådan. Jord kabel Centralkort Hållare st Plasthållare Kabelingång ( st)

8 BESKRIVNING AV CENTRALAPPARATENS IN- OCH UTGÅNGAR Jord Plint Anslutes till en bra jord så som en kallvattenledning. Dela inte jord med annan utrustning. Växelströmingång Plint / Ingång för matning av växelström, AC. Här ansluter du den externa transformatorns sekundärsida, Om det skulle bli avbrott på spänningsmatningen, förser reservbatteriet centralen med spänning.när batterispänningen sjunker till VDC kommer centralen när den är programmerad för det (sepr. adress 9) att skicka en rapport för detta.vid AC bortfall skickas en rapport efter en minuts bortfall. Om batterispänningen sjunker under, VDC kopplas sirén och AUX utgångarna ifrån för att spara på batteriet, central och sändare fungerar ner till VDC. Efter ett totalt strömbortfall (AC och DC) och spänningen sedan kommer tillbaka kommer centralen att befinna sig i samma status som den var före avbrottet. Den kommer inte att skicka larm inom fyra minuter. Detta för att detektorer skall laddas upp och inga falsklarm skall skickas. Reservbatteri Fasta kablar röd/svart Här ansluts ett reservbatteri som skall driva anläggningen vid ett avbrott av nätspänning. Batteriet skall vara ett laddningsbart blybatteri med en spänning på VDC. Anslut batteriets plussida till röd kabel och minussidan till svart kabel. Den inbyggda batteriladdaren är temperaturkompenserad för att skydda batteriet mot uttorkning. Sirénutgång Plint / Olika typer av siréner ansluts här med plussidan på plint och minus på plint. Plint styrs av varje sektion för sig. Man kan programmera kontinuerlig eller pulserande utgång.( se PR. datasiffra ). Denna utgång är skyddad med en automatsäkring, max belastning är, Amp. Om sektionerna programmeras olika med pulserande och kontinuerlig utgång har alltid den pulserande funktionen högre prioritet. Exempel: Sektion har löst larm för inbrott med kontinuerlig sirén, därefter löser sektion som brandlarm med pulserande sirén, då kommer sirénen att pulsera för att den har högre prioritet.

9 AUX relä Plint // Plint, och är utgång för ett AUX relä (K extra tillbehör) som pluggas in i sockeln för AUX relä (pilen uppåt). Utgången styrs av varje sektion för sig eller genom en accesskod från knappsatsen. Reläutgången kan användas att styra olika typer av tillbehör t.e.x ett elslutbleck, CCTV-kamera eller blixtljus. Reläet kan programmeras att slå till-/från eller pulsera mellan - sek. (se PR. adress ). Reläet är potentialfritt med max belastning på Amp. AUX spänning Volts utgång Plint /9 Här ansluts matningen till detektorer av olika slag.max uttag är ma. Plint är minus och plint 9 är plus. Anslut ej matning till branddetektorer här de har en separat matning. Anslutning av manöverenheter Plint /// På plint - ansluts manöverenheterna 9 eller. Plint är plus V, här ansluts röd kabel. Plint är minus V, här ansluts svart kabel. Plint är data till manöverenheten, här ansluts grön kabel. Plint är data från manöverenheten här ansluts gul kabel. Fyra knappsatser kan anslutas parallellt med ett maxavstånd på meter. Varje knappsats skall ha sin egen matning från centralen. Centralen kan styras med nyckelswitch, Se sidan Telelinje Plint 9/// Anslut inkommande tele på plintarna och. För utgående telen vidare till telefonerna i huset gå ut på plintarna 9 och. Lägg alltid sändaren först på inkommande tele.centralen kan programmeras för test av telelinjen vid varje tillslag eller manuellt. (se PR. adress datasiffra ). Brand Plint // Branddetektorerna ansluts till plint plus och plint minus. Fördelen med detta är att branddetektorerna återställs enkelt genom att spänningen bryts från manöverenheten om man göt ett batteritest. Denna sektion skall ha ett seriemotstånd på, kohm. Sektioner Plint //9///////// Centralen har åtta programerbara sektioner som kan programmeras helt individuellt. Slingan kan vara "NO" normalt öppen eller "NC" normalt sluten. Sektionerna kan enkel-eller dubbelbalanseras. Sektioner som ej används måste byglas eller programmeras som permanent bortkopplade.(pr. adress - datasiffra ). Spänning får ej anslutas till dessa utgångar.spänningen mellan plus och minus är vid normalt tillstånd - V. Om den är, V eller mindre är slingan kortsluten och om den är, V eller högre är slingan bruten.

10 SÄNDARRAPPORTERING Larmsändaren Central DS9i Har en integrerad sändare som kan programmeras att sända kodformat som de flesta mottagare kan ta emot. Följande format skickar den: -ställig Robofon, Franklin, Radionics, Silent Night, Sescoa, Radionics, BFSK, DCI och Ademco. Sändaren skickar till två olika telefonnummer. All programmering görs från manöverenheten. Varje sektion programmeras var för sig med specifierad zon eller A och B larmsfunktion. AC Spänningsfel PR. adress När ett spänningsfel uppstår skickas en rapport när AC varit borta en hel minut, när spänningen återkommer kan en återställningsrapport skickas. Automatisk testrapport PR. adress Automatisk testrapport för sändaren kan göras med ett bestämt tidsintervall. (tidsintervallen programmeras i PR. adress, datasiffra ). Manuell sändartest Manuell test av sändaren gör du genom att ange och. Den gröna indekeringslampan blinkar under testet och återgår sedan till fast sken om testet är rätt utfört. Om testet ej lyckats fortsätter spänningslampan att blinka och en signal från manöverenheten kommer att höras. För att återställa signalen tryck *, indikeringslampan fortsätter att blinka till det att felet är åtgärdat. Fördröjning av sändarstart PR. adress Fördröjning av larmsändarstart kan programmeras från - sekunder. Till- Frånslags rapport PR. adress / En till och/eller frånslagsrapport kan programmeras. Det inne bär att en rapport skickas vid aktiveringen och en vid avaktiveringen.(den skickas endast när systemet aktiveras med Kod )

11 9 Utökad Till- Frånslagsrapport PR. adress / Skickas när anläggningen aktiveras och en eller flera sektioner förbikopplats. (Kräver ej att öppningsrapport är programmerat). Och skickas när systemet avaktiveras och ett larm har löst ut under den aktiverade tiden. ( kräver ej att frånslagsrapport har programmerats) Frånslag under "HOT" PR. adress Frånslag under "HOT" innebär att användaren adderar sista siffran i koden med ett (), när de avaktiverar systemet. Om programmerat sänder då systemet en rapport som talar om att larmet är avaktiverat under tvång. Inga indikeringar kommer att synas på manöverenheten. Flerrapportering Sändaren klarar av att skicka rapporter per uppringning Robofonkod PR. datasiffra / Larmsändaren skickar en -ställig Robofonkod. Kundnumret anges på PR.9 adress och. Franklinkod PR. datasiffra / Sändaren kan programmeras att skicka - eller - ställig Franklinkod. Rapport om omprogrammering PR. adress Det går att programmera centralen så att den skickar en rapport varje gång någon har varit inne och programmerat om systemet. Återställningskod PR. datasiffra / Detta är en rapport som skickas när T.e.x ett överfallslarm har skickats och sedan blivit återställt. Systemfel rapport PR. adress Denna rapport skickas då ett internt fel har uppstått i systemet. Ton eller pulserande uppringning PR. adress och datasiffra Här programmeras om sändaren skall ringa med tonval eller pulsavbrott.

12 Användarkoder, rapportering PR. adress Centralapparaten har användarkoder, man kan programmera så att en rapport skickas vid tillfrånslag som talar om vilken kod som används. Manöverenhet DS9 Om en sektion löser larm i aktiverat läge kommer motsvarande diod att blinka på manöverenheten. Den ligger kvar efter det att larmet avaktiverats. Den återställs genom att ange Kod 9 *, eller nästa gång larmet aktiveras. Om larmminnet raderats genom en aktivering kan man få fram larmhistoriken genom att ange Kod 9. Test av telelinje vid tillslag PR. adress datasiffra Centralen kan programmeras att göra en kontroll av telelinjen så att kopplingston erhålles vi tillslag. Manöverenheten ger då ifrån sig ett "BEEP" när kopplingstonen är detekterad. Om kopplingston ej detekteras aktiveras systemet ändå men "BEEP" uteblir och spänningslampan börjar blinka för att indikera fel. Test av sirén vid tillslag PR. adress datasiffra Om programmerad gör centralen en test av sirénerna genom att aktivera sirénutgången i två sekunder vid aktivering. Bostad eller företagsmodell PR. adress datasiffra Centralen kan programmeras för bostad eller företagsmodell. När företagsmodell är programmerad måste kod anges före alla kommandon förutom överfallslarm och larm. I bostadsmodell behöver man ej ange koden före kommnadon förutom vid avaktivering. Ex. Aktivering i bostadsmodell Aktivering i företagsmodell Kod Tangent A, B och C A tangenten PR. adress datasiffra Genom att trycka på A-tangenten i två () sekunder utlöses brandlarmet. Rapporten programmeras i PR. adress. B tangenten PR. adress datasiffra Genom att trycka på B-tangenten i två sekunder skickas den rapport man programmerat i PR. adress. För tyst larm programmera också PR. adress datasiffra. C tangenten PR. adress Genom att trycka på C-tangenten i två sekunder skickas den rapport som programmeras på PR. adress.

13 Tvångsaktivering PR. adress datasiffra Om någon av sektionerna indikerar fast sken betyder det att sektionen ej är hel, då går larmet endast att tvångsaktivera. För att tvångsaktivering skall fungera måste man programmera PR. adress datasiffra där du anger hur många sektioner som får vara trasiga för att larmet skall få tvångsaktiveras. Sektioner som är programmerade som ej förbikopplingsbara kan ej kopplas bort vid tvångsaktivering. För att göra en tvångsaktivering kommer följande att hända då du försöker aktivera larmet. När du anget kod kommer manöverenheten att "BEEP" i femsekunder tryck "FBK" (9) under den sekundersperioden och larmet tvångsaktiveras. Nattaktivering PR. adress datasifffra För att aktivera larmet när man är hemma anger man då förbikopplas alla volymskyddssektioner och alla andra sektioner aktiveras. Anges sker samma sak fast in och utgångsfördröjningen är i funktion. Automatisk bortkoppling av sektion PR. adress datasiffra Automatisk bortkoppling av sektion är till för att en sektion som är trasig inte skall kunna larma fler än tre gånger. Efter tredje gången kopplas den bort och återställs först när larmet blivit avaktiverat. Felindikeringar på manöverenhet DS9 Ett fel indikeras genom att spänningslampan på manöverenheten blinkar. Anges då Kod tänds en sektionsdiod upp och de har följande betydelse: Sektion = Nätspänningsfel, för att aktivera vid nätspänningsfel tryck tillslagssekvens och "FBK" (9). Sektion = Batterifel, låg spänning mm. Sektion = Kommunikationsfel, fel mellan manöverenhet och central eller misslyckad larmöverföring. Sektion = AUX utgångens spänning är kortsluten Sektion = Internt systemfel (EEPROM) Brandsektion = Internt systemfel (EPROM, RAM) Återställning av felindikering Efter att felet är åtgärdat ange *.

14 Daglarm PR. datasiffra När en sektion är programmerad för daglarm kommer summern i manöverenheten att aktiveras och ljuda till de att någon anger sin användarkod. Inga rapporter skickas. In-och Utgångsfördröjning PR. datasiffra Vilka sektioner som helst kan programmeras för in-och utgångsfördröjning. Tiderna programmeras i PR adresserna och. Tiden kan varieras från - sekunder. Tyst larm ingen indikering PR. datasiffra Osynlig sektion innebär att en rapport skickas när sektionen påverkas men inga indikeringar syns på manöverenheten. Till- och frånslag med nyckel PR. datasiffra Om centralen skall styras med nyckel programmeras en sektion för detta (se sidan ). Skall manöverenheten användas parallellt med nyckelstyrning krävs det att det är pulserande funktion. Annars skall manöverenheten endast användas som indikeringstablå. För en lysdiodindikering används AUX reläet (PR. adress datasiffra ) Alerta sektioner PR. datasiffra Vilken sektion som helst kan programmeras som alert. Dessa sektioner kan endast användare - styra. Centralen måste vara programmerad för företagssmodell.(pr. adress ) Vilka sektioner som skall vara alerta programmeras i PR. adress, och. En alert sektion får ej programmeras som fördröjd. Alla som aktiverar larmet aktiverar även de alerta sektionerna men endast användare - kan avaktivera de sektionerna. Den gula alertdioden kommer att lysa fast när de är aktiverade. Alerta sektioner kan ej användas om centralen är programmerad för delad funktion!! Dubbelbalanserade slingor PR. datasiffra Sektionerna kan dubbelbalanseras. Detta innebär att en sepparat sabotageslinga ej behövs. Sektionerna larmar på kortslutning och avbrott även i avaktiverat läge då manöverenheten börjar "BEEP" med långa intervaller och sändaren skickar en rapport som programmeras i PR. adress. Ett motstånd på, kohm skall anslutas i serie på slingan och ett parallellt över larmkontakten. Enkelbalanserade sektioner PR. datasiffra Om sektionerna programmeras för enkelbalansering krävs en separat sabotageslinga. Sektionerna skall ha ett seriemotstånd på, kohm.

15 Detektortest PR. adress De sektioner som är programmerade för detektortest måste påverkas en gång under den avaktiverade perioden. Om de ej har påverkats kommer sektionsindikeringen på manöverenheten att blinkar snabbt i tio sekunder vid aktivering och en tre pipig felton hörs. För att återställa sektionen måste den påverkas. (funktionen träder i kraft först efter timma) Gångtest PR. adress Vid aktivering av systemet blinkar de sektioner snabbt som är programmerade för gångtest och de måste påverkas inom tio minuter innan anläggningen kan aktiveras. Då trycks aktiveringssekvensen igen och larmet aktiveras. Kontroll av till- och frånslag via telefon PR. adress 9 Centralen kan programmeras att svara på olika antal signaler beroende på om den är aktiverad eller avaktiverad. Delad centralfunktion PR. adress datasiffra De sektionerna i DS9i kan programmeras att tillhöra ett av två områden eller delas av de två områderna. Att tänka på : Vissa funktioner i DS9i fungerar annorlunda när den används som delad central: Företagsmodell : Centralen måste vara programmerad i företagsmodell PR. adress datasiffra. Programmering från manöverenhet: kan endast göras om båda områderna är avaktiverade. Systemprogrammering: är den samma för båda områderna Brandsektionen: delas av områderna. Nyckelstyrning: kan ej användas. Alerta sektioner: får ej användas Siren återställning: kan ej göras av ena området om det är det andra som har aktiverat sirénen.

16 Programmering av områden PR adress och I adress programmeras de sektioner som skall tillhöra område. I adress programmeras de sektioner som skall tillhöra område. Gemensam sektion PR. adress och Om en sektion skall tillhöra båda områdena som t.e.x en entré, programmeras sektionen att tillhöra båda områdena. Den sektionen aktiveras först när hela systemet är aktiverat, och avaktiveras när det första området avaktiveras. Användarkoder PR. adress datasiffra För att programmera vilket eller vilka områden en användarkod har tillgång till programmeras första siffran i koden som en för område, för område eller en för område och. Tider Alla tider som programmerats så som ingångsfördröjning gäller för båda områdena. Manöverenhetsdioder När programmerad för delad centralfunktion kommer dioderna att fungera enligt följande : Till : Släck: Hela systemet är avaktiverat Tänd: Sytemet är aktiverat helt eller delvis inga larm har löst ut. Blinkar: Systemet är aktiverat och larm har löst ut, eller ett av områdena har precis aktiverats och och utgångsfördröjningen räknas ner. Alert: Släckt: Område är avaktiverat Tänd: Område är aktiverat Blinkar: Område är aktiverat och utgångsfördröjningen räknas ner. Delvis: Släckt: Område är avaktiverat Tänd: Område är aktiverat Blinkar: Område är aktiverat och utgångsfördröjningen räknas ner.

17 Batteritest Batteriet testas dels automatiskt varje timma dels vid varje frånkoppling av systemet. Manuellt test görs genom att anges. Den gröna spänningslampan börjar blinka och återgår när testet är över. Om den ej gör det är batteriet dåligt. Systemtest Centralens kretsar, minnen, AUX-spänning och nätspänning kontrolleras kontinuerligt. Om ett fel uppstår börjar spänningsdioden på manöverenheten att blinka. Sektionstest Efter slutförd installation skall ett sektionstest göras genom att ange. Samtliga sektioner blinkar på manöverenheten till de att de blivit påverkade. Genom att hålla in tangenten för motsvarande sektion kan man läsa av spänningen på sektionerna och försäkra sig om att anslutningarna är riktiga. Används DS manöverenhet visar displayen värdet i klartext medan DS9 visar enligt nedan, AUX-spänning, batteri och telefonutgången går också att testa. Värdetabell för manöverenhet DS9 = sektion Lysdiod = till Volt Sektion kortsluten = sektion Lysdiod = till Volt = sektion Lysdiod = till Volt Sektionen normal = sektion Lysdiod = till Volt = sektion Lysdiod = till Volt Sektion bruten = sektion = sektion = sektion 9 = brandsektion Lysdiod och = Spänning för låg Lysdiod = OK Lysdiod = Nära larmläge Lysdiod = Larmläge A = AUX-spänning B = Batteri Lysdiod = 9 - Volt Lysdiod = - Volt Lysdiod = - Volt Batteri lågt Lysdiod = - Volt Batteri OK Lysdiod = - Volt AUX- Spänning OK Genom att trycka in och hålla inne C tangenten gör centralen en test av kopplingstonen för telefon Lysdiod lyser till det att kopplingston är detekterad då tänds alla sektionsdidoder upp. Tryck * för att gå ur testfunktionen.

18 Programmeringsförfarande Programmeringsläget kommer man in i genom att ange programmeringskoden (Lev.värde 9) och från vilken manöverenhet som helst. Man kan också kortsluta de två programmeringspunkterna längs ned till höger på kortet. (Används om man glömt programmeringskod) Programmering från manöverenheten kan endast göras om systemet är oaktiverat. Med programmeringspunkterna kan man komma in i programmeringsläget oavsett systemets status. ( Ej om brandsektionen har löst ut larm och ej blivit återställd ) Om ingen programmering görs under fyra minuter återgår centralen till normalt läge. När du kommer in i programmeringsläget hörs ett långt "beep" och lysdioderna blinkar växelvis för att indikera att den är i programmeringsläget. Nu kan en funktion programmeras genom att ange den tvåsiffriga Adressen följt av datavärden och. När värdet accepterats av centralen hörs ett långt "beep" och programmerad data lagras i minnet. Om ett fel gjorts, fel adress, fel datavärde eller antal siffror hörs den tre-toniga feltonen och sekvensen du precis har gjort lagras ej. Trycker man återställ (*) var som helst under programmeringen hörs feltonen och all pågående programmering i den adressen annulleras. Undantag är programmering av telefonnummer och abonnentkod. För att gå ur programmeringsläget, tryck (*) i två sekunder. Den tre-toniga feltonen hörs när tangenten trycks ned och följs av ett långt "beep" när tangenten släpps. Nedan visas indikeringar för samtliga sexton värden som kan visas på DS9. 9 A () B () C () D () E () F ()

19 Grundformat för programmering Adress Datavärden - Kan vara till siffror långt Programmeringsförfarandet är lika genom hela programmet. Efter angivelse av datavärdet avslutar man alltid med som talar om att inmatningen av det nya värdet är slut. Om en inmatning är felaktig hör du ett tre-tonigt felpip vilket innebär att sekvensen måste göras om. För att komma in i programmeringsläget ange : 9 För att komma in i programmeringsläget ange kod = 9 och = Bekräfta, samt För att ändra denna kod : PR Adress Om du har förlorat koden kortslut programpunkterna längs ned till höger på kortet. = program. Exempel: Programmering av sektion (PR.) Adress Sirén och AUX relä Förbikopplingsbar Skalskydd Dubbelbalanserad = Sektion = Sirén och AUX relä drar vid larm = Sektionen är skalskydd, kan aktiveras nattetid. = Sektionen kan förbikopplas om trasig e.t.c = Dubbelbalanserad slinga. Du behöver ej en separat sabotageslinga.

20 Inprogrammerade värden kan avläsas för kontroll när som helst i programmeringsläge. Tryck den tvåsiffriga adressen för det värde du vill avläsa. Nu syns den första adresssiffran i vänstra kolumnen och den andra i den högra kolumnen på manöverenheten. Till Delvis Alert Spänning Brand Till Delvis Alert Spänning Brand Till Delvis Alert Spänning Brand Till Delvis Alert Spänning Brand Till Delvis Alert Spänning Brand Till Delvis Alert Spänning Brand Till Delvis Alert Spänning Brand När du angivit adress nr i det här fallet trycker du och första datasiffrans värde visas. Fortsätt sedan vidare igenom hela datavärdet. Exempel:. Tryck som första siffra i adressen. Tryck Som andra siffra i adressen. Tryck Nu visas värdet på datasiffra (). Tryck Nu visas värdet på datasiffra (). Tryck Nu visas värdet på datasiffra (). Tryck Nu visas värdet på datasiffra (). Tryck Nu är centralen tillbaka till programmeringsläget. Återställning av EEPROM till fabrikslevererat värde: Gå in i programmeringsläget, ange 9 summern ljuder konstant, kortslut programpunkterna på kortet när manöverenheten blinkar är centralen återställd till fabrikslevererat värde. För att gå ur programmeringsläget tryck * och håll inne i två sekunder.

21 . PR. PROGRAMMERING AV SEKTIONER 9 ADRESS NR: = SEKTION FAB.VÄRDE() = SEKTION FAB.VÄRDE() = SEKTION FAB.VÄRDE() = SEKTION FAB.VÄRDE() = SEKTION FAB.VÄRDE() = SEKTION FAB.VÄRDE() = SEKTION FAB.VÄRDE() = SEKTION FAB.VÄRDE() TRYCK DATASIFFRA SOM : = Enkelbalanserad msek responstid = Enkelbalanserad msek responstid = Enkelbalanserad msek responstid ingångsfördr. reserv. = Enkelbalanserad msek respontid ingångsfördr. reserv. = Dubbelbalanserad msek responstid = Dubbelbalanserad msek responstid = Dubbelbalanserad msek resp.tid ingångsfördr. reserv = Dubbelbalanserad msek resp.tid ingångsfördr. reserv = Styrning med nyckelswitch eller annan förbikopplare 9 = Permanent bortkopplad sektion Ingångsfördr.reserv om man har en extra ingång med längre inpasseringstid TRYCK DATASIFFRA SOM : VÄLJ ALTERNATIV FAST AUX RELÄ PULSERANDE AUX RELÄ FAST SIRÉN PULSERANDE SIRÉN TYST LARM TYST LARM EJ INDIKERING TRYCK DATASIFFRA SOM : FAST LARM AKTIVERAT, PULSERANDE AVAKTIVERAT VÄLJ ALTERNATIV 9 FÖRBIKOPPLINGSBAR ÅTERSTÄLLS TIMMARS VÄLJ ALTERNATIV TRYCK DATASIFFRA SOM : 9 FÖRBIKOPPLINGSBAR AV ANVÄNDARE OCH SKALSKYDD ALERT SEKTION VOLYMSKYDD ALERT SEKTION KAN EJ ANVÄNDAS I DELAD CENTRALFUNKTION IN/UT FÖRDRÖJNING FÖLJANDE IN/UT FÖRDR. IN/UT FÖRDR. VID ÖPPEN. SKALSKYDD VID SLUTEN FÖLJANDE IN/UT VID ÖPPEN LARM VID SLUTEN DAGLARM

22 PROGRAMMERING AV EN SEKTION FÖR NYCKELSTYRNING (SEKTION ADRESS ) Om anläggningen skall styras med annan förbikopplare, skall :e siffran anges som en. Den :e datasiffran skall anges som för till/från koplling och för pulsstyrning. TILL/FRÅN PULSSTYRNING När anläggningen skall styras med nyckelswitch eller annan förbikopplare måste st motstånd á, kohm anslutas. Ett motstånd i serie och ett parallelt över switchen.se bilden nedan. Om en statusdiod skall tas ut görs det via AUX reläet. Genom att programera det under adress datasiffra.( AUX relä drar vid tillslag och släpper vid frånslag. SEKTIONS INGÅNG, kohm, kohm

23 . PR. PROGRAMMERING AV ALERTA ZONER Gäller DS9TMI ADRESS NR: ANGE DATASIFFRA SOM EN : = Tangent VÄLJ : = Tangent FÖRBIKOPPLA SEKT. = Tangent FÖRBIKOPPLA SEKT. FÖRBIKOPPLA SEKT. ANGE DATASIFFRA SOM EN : VÄLJ : ANGE DATASIFFRA SOM EN : FÖRDRÖJD SEKTION VÄLJ : DIREKT SEKTION FÖRBIKOPPLA SEKT. FÖRBIKOPPLA SEKT. FÖRBIKOPPLA SEKT. FÖRBIKOPPLA SEKT. FÖRBIKOPPLA SEKT.. PR. OMRÅDESPROGRAMMERING(DELBAR CENTRALFUNKTION) Gäller DS9I ADRESS NR: = Område = Område ANGE DATASIFFRA SOM EN : VÄLJ : ANGE DATASIFFRA SOM EN : SEKTION VÄLJ : SEKTION SEKTION SEKTION SEKTION ANGE DATASIFFRA SOM EN : VÄLJ : SEKTION SEKTION SEKTION

24 . PR. PROGRAMMERING AV DETEKTOR- ELLER GÅNGTEST (Kan ej användas i delad centralfunktion) ANGE DATASIFFRA SOM EN : ANGE DATASIFFRA SOM EN : VÄLJ : VÄLJ : DETEKTORTEST SEKTION GÅNGTEST SEKTION SEKTION SEKTION SEKTION ANGE DATASIFFRA SOM EN : VÄLJ : SEKTION SEKTION SEKTION DETEKTORTEST När detektortest är programmerat kommer de zoner som ej blivit påverkade under den avaktiverade tiden att blinka snabbt i tio sekunder och när larmet aktiveras hörs feltonen. Larmet går ej att aktivera förän de sektioner som blinkade har påverkats en gång. En bra kontroll för att kontrollera att detektorer ej har saboterats eller blivit övermaskade. Funktionen träder i kraft först efter timma i avaktiverat läge!! GÅNGTEST Vid aktivering blinkar de sektioner som programmerats för gångtest. Larmet går ej att aktivera förän de sektionerna har påverkats under en minutersperiod. Efter detta kan larmet aktiveras. En bra funktion för att få anställda att gå en runda på kontoret för att kolla fönster, kaffebryggare e.t.c.

25 . PR.PROGRAMMERING AV LARMKARAKTÄR FÖR SEKTIONER AD ADRESS BRANDLARM (FABRIKSVÄRDE ) ANGE DATASIFFRA SOM EN : SEKTION (E) EJ I FUNKTION SEKTION (E) RAPPORT TILL TELEFONNUMMER SEKTION (E) RAPPORT TILL TELEFONNUMMER SEKTION (E) RAPPORT TILL TELEFONNUMMER OCH SEKTION (E) EJ I FUNKTION SEKTION (E) RAPPORT TILL TELENR. OM EJ SVAR TELENR. SEKTION (E) RAPPORT TILL TELENR. OM EJ SVAR TELENR. SEKTION (E) TANGENT C TYST LARM () TANGENT B () BRAND SABOTAGE () ANGE DATASIFFRA SOM EN : SE DATASIFFRA 9 SEKTIONS SABOTAGE () LÅG BATTERISPÄNNING () AC SPÄNN.BORTFALL (sänds med annan rapport) () SYSTEM FEL () ANGE DATASIFFRA SOM EN : ANGE KODEN SOM SKALL RAPPORTERAS FÖR ÅTERSTÄLLNING. SIFFRAN GÅR EJ ATT ANVÄNDA. OM KODEN EJ SKALL ANVÄNDAS ANGE (NOLL). OMPROGRAMMERINGSRAPPORT () EJ I FUNKT. A och B larm ANGE DATASIFFRA SOM EN : DETTA ÄR SIFFRA I ROBOFON -STÄLLIG. HÄR KAN SEKTION DEFINIERAS. ANGE DATASIFFRA SOM EN : DETTA ÄR SIFFRA I ROBOFON -STÄLLIG HÄR ANGES KARAKTÄREN FÖR DEN TYP AV LARM SOM LÖST UT. ELLER ETT "B" FÖR A OCH B LARMSFUNKTION Varje datasiffra kan bestå av till 9, eller bokstäverna A till F. Anges * en gång under inprogrammeringen, anulleras inte sekvensen utan används som en shift tangent. Sekvensen kan nu avbrytas genom att trycka * två gånger. Skall A och B larm användas programmeras B på samtliga sektioner i datasiffra. För att ange B tryck * och. För att programmera bokstäver som karaktär tryck : A = * och D = * och B = * och E = * och C = * och F = * och

26 . PR. PROGRAMMERING AV KARAKTÄRER UTAN ÅTERSTÄLLNING AD ADRESS ANGE DATA SIFFRA SOM EN : ÖPPNING UNDER "HOT" EJ I FUNKTION FÖRSTA ÖPPNING EFTER LARM RAPPORT TILL TELEFONNUMMER ÖPPNINGSRAPPORT RAPPORT TILL TELEFONNUMMER UTÖKAD STÄNGNING MED AUTOMATISK BORTKOPPLING, VISAR EN FELRAPPORT FÖR VARJE ZON SOM ÄR AUTOMATISKT TILL- ELLER BORTKOPPLAD FÖLJT AV DENNA STÄNGNINGSRAPPORT RAPPORT TILL TELEFONNUMMER OCH EJ I FUNKTION STÄNGNINGSRAPPORT RAPPORT TILL TELENR. OM EJ SVAR TELENR. ANNULLERAD LARMRAPPORT RAPPORT TILL TELENR. OM EJ SVAR TELENR. 9 AUTOMATISK TESTRAPPORT LARMSÄNDARE TESTRAPPORT ANGE DATASIFFRA SOM EN : 9 SEN ÖPPNING SEN STÄNGNING (ENDAST 9iTM) (ENDAST 9iTM) OM YTTERLIGARE EN KARAKTÄR SKALL RAPPORTERAS PROGRAMMERAS DEN HÄR ANGE DATASIFFRA SOM EN : ANGE KARAKTÄREN SOM SKALL RAPPORTERAS I DENNA RAPPORT. PR. PROGRAMMERING AV TIDER ANGE TILL SOM VÄRDE FÖR TIDER AD FUNKTION : AUX RELÄ FÖRDRÖJNING MELLAN OCH SEKUNDER FABRIKSVÄRDE () SIRÉNTID MELLAN OCH MINUTER =OÄNDLIG SIRÉNTID () SIRÉNTID BRAND MELLAN OCH MINUTER =OÄNDLIG SIRÉNTID () SIRÉNTID FÖR B OCH C KNAPP MELLAN OCH MINUTER =OÄNDLIG SIRÉNTID () RESERVINGÅNG FÖRDRÖJNING, SE = INGÅNGSFÖRDRÖJNING UTGÅNGSFÖRDRÖJNING TILL SEKUNDER () INGÅNGSFÖRDRÖJNING TILL SEKUNDER () AUX RELÄ PULS TID MELLAN OCH SEKUNDER () FÖRDRÖJNING SÄNDARE TILL SEKUNDER ()

27 . PR. PROGRAMMERING AV TELEFONNUMMER UPP TILL SIFFROR PER TELEFONNR. ADRESS NR: = Telefonnummer = Telefonnummer = Telefonnummer DATASIFFROR : ( UPP TILL SIFFROR PER TELEFONNUMMER ) Här anges telefonnummer till larmmottagare exakt på samma vis som när en knapptelefon används. Snabbast är att ange * och före telefonnummret. Då startar sändaren så fort den har kopplingston. * och ger som används vid Minicall. Fördröjning på sekunder kan läggas in var som helst genom att ange * och För att radera ett telefonnummer ange * och som första datasiffra och därefter - programmera även och som. Telefonnummer, Adress används för att ringa till datorn som är ansluten med hjälp av dataprogrammet WDSRP. EXEMPEL PRIMÄRNUMMER OCH SEKUNDÄRNUMMER TILL LARMCENTRAL PRIMÄRNUMMER * SEKUNDÄRNUMMER *

28 .9 PR.9 PROGRAMMERING AV KUNDNUMMER FÖR ROBOFONFORMAT Under adress anges de första siffrorna i kundnummret. Därefter anges de två sista siffrorna under adress. Avsluta med. EXEMPEL : Kundnummer från larmcentral är följande I programmeringsläge ange följande ANGE ALLTID Larmcentralen får nu upp en kod som heter : - KUNDNUMMER SEKTION NUMMER LARM- KARAKTÄR De två sista siffrorna i koden programmeras under adresserna - OBS! Både telefonnummer och måste vara programmerade för sändarformat ROBOFON. (PR.)

29 .9 PR.9 PROGRAMMERING AV KUNDNUMMER FÖR ÖVRIGA SÄNDARFORMAT FÖRUTOM ROBOFON ADSRESS = Kundnummer = Kundnummer DATASIFFROR : Kundnumret kan vara tre eller fyra siffror, och bestå av siffror mellan och 9. Anges * en gång under programmeringen annulleras inte sekvensen utan används som en shift-tangent. Sekvensen kan avbrytas när som helst genom att trycka * två gånger. Används * efter att ett fel har gjorts, måste hela sekvensen göras om inklusive den två siffriga Adressen. I ett kundnummer som består av fem siffror kan den femte siffran anges på adresserna - som första datasiffra.

30 . PR. PROGRAMMERING AV SÄNDARFORMAT ADRESS NR: = Format telenr: = Format telenr: ANGE DATASIFFRA SOM EN : ROBOFON - STÄLLIG SESCOA, RADIONICS, DCI ANGE DATA SIFFRA : ADEMCO, SILENT KNIGHT TONVAL FRANKLIN (SKALL ALLTID ANGES ÄVEN OM DET ÄR ANGIVET I DATASIFFRA ) PULSERANDE ANGE DATASIFFRA SOM EN : ANGE DATASIFFRA SOM EN : ANGE ELLER SOM TIOTALSIFFRA FÖR DET ANTAL FÖRSÖK SÄNDAREN SKALL GÖRA FÖR ATT KOMMA FRAM TILL MOTTAGAREN( MAX TILLÅTET) FRANKLIN - STÄLLIG ROBOFON - STÄLLIG FRANKLIN - STÄLLIG ANGE DATASIFFRA SOM EN : ANGE TILL 9 SOM ENTALSIFFRA FÖR DET ANTAL FÖRSÖK SÄNDAREN SKALL GÖRA FÖR ATT KOMMA FRAM TILL MOTTAGAREN. EXEMPEL : ROBOFONKOD SKICKAS PRIMÄRT OCH SEKUNDÄRT VI ANVÄNDER OSS AV TONVAL MED UPPRINGNINGSFÖRSÖK. PROGRAMMERING BLIR ENLIGT FÖLJANDE.

31 9. PR. PROGRAMMERING AV FJÄRRKONTROLL VIA DATOR 9 ADSRESS 9 = Fjärrprogrammering ANGE DATASIFFRA : Ingen återuppringning ANGE DATASIFFRA SOM EN : Ej svar vid oaktiverat läge Återuppringning till dator telefonnummer, pulserande. Oaktiverat, telefonsvar på ringning Åtruppringning med tonval Oaktiverat, telefonsvar på ringning Oaktiverat, telefonsvar på ringning ANGE DATASIFFRA SOM EN : Oaktiverat, telefonsvar på ringning Automatisk uppringning bortkopplad Oaktiverat, telefonsvar på ringning Rapport måndag Oaktiverat, telefonsvar på ringning Rapport tisdag Oaktiverat, telefonsvar på ringning Rapport onsdag Oaktiverat, telefonsvar på ringning Ej överordnad telefonsvarar funktion Rapport torsdag 9 Oaktiverat, telefonsvar på ringning Rapport fredag Rapport lördag ANGE DATASIFFRA SOM EN : Rapport söndag Ej svar vid aktiverat läge Rapport varje dag Aktiverat, telefonsvar på ringning Telefonnummer i adress och tidsprogrammering i adress måste programmeras för 9 i TM Aktiverat, telefonsvar på ringning Aktiverat, telefonsvar på ringning Aktiverat, telefonsvar på ringning Aktiverat, telefonsvar på ringning Aktiverat, telefonsvar på ringning Aktiverat, telefonsvar på ringning Aktiverat, telefonsvar på ringning Ej överordnad telefonsvarar funktion 9 Aktiverat, telefonsvar på ringning

32 . PR. PROGRAMMERING AV BRANDZON ANGE DATASIFFRA SOM EN : DATASIFFRA MÅSTE VARA VÄLJ ALTERNATIV SIRÉN PULSERANDE SIRÉN FAST AUX RELÄ PULSERANDE AUX RELÄ FAST HÖGTALARE PULSERANDE HÖGTALARE UR FUNKTION. PR. GENERELL PROGRAMMERING ANGE DATASIFFRA SOM EN : ANGE DATASIFFRA SOM EN : VÄLJ ALTERNATIV VÄLJ ALTERNATIV BOSTAD AKTIV B TANGENT FÖRETAG SÄND ÖPPN.RAPPORT SIRÉN VID B/C TANGENT TYST VID B/C TANGENT EJ ÖPPN.RAPPORT FÖR ANVÄNDARE - AUTOMATISK BORTKOPPLING EJ ÖPPN.RAPPORT FÖR ANVÄNDARE - ANGE DATASIFFRA SOM EN : EJ ÖPPN.RAPPORT FÖR ANVÄNDARE - VÄLJ ALTERNATIV OM TANGENT B ÄR AKTIVERAD AVGÖR DATASIFFRA ETT OM SIRENERNA SKALL AKTIVERAS TELETEST VID AKTIV. SIRÉNTEST VID AKTIV. ANGE DATASIFFRA SOM EN : DELAD CENTRALFUNKT VÄLJ EN SIFFRA MELLAN - FÖR HUR MÅNGA SEKTIONER SOM FÅR FÖRBIKOPPLAS VID NÖDAKTIVERING

33 . PR. PROGRAMMERING AV INSTALLATÖRSKOD MÅSTE ALLTID VARA FEM () SIFFROR DATASIFFRA - DETTA ÄR SIFFRORONA I DEN NYA INSTALLATÖRSKODEN. VAR UPPMÄRKSAM PÅ ATT DEN MÅSTE BESTÅ AV FEM SIFFROR. DEN KAN EJ HELLER VARA LIK NÅGON AV ANVÄNDARKODERNA Programmeringskoden används för att komma in i programmeringsläge, koden kan också användas till att ändra användarkoder. Programmeringskoden kan inte användas till att ta bort någon användarkod, ej heller för att aktivera eller avaktivera larmet. Den fabrikslevererade koden är 9. Ändra alltid den fabrikslevererade koden!!. PR. PROGRAMMERING AV ANVÄNDARKOD VALBARA SIFFROR DATASIFFRA OCH : Ange två siffror för Personnummer. Valet av personnummer är -. Personnummer måste vara Masterkod. ANGE DATASIFFRA SOM EN : Servicekod alla privilegier, rapporteras alltid ANGE DATASIFFRA - SOM EN : Ange en användarkod från till siffror, varje kod måste vara speciell. Om man försöker ange en kod som redan finns kommer ett tre pip felton att höras. När två områden används måste datasiffra programmeras som, eller. Detta talar om vilket eller vilka områden koden har tillgång till,, eller kan användas som användarkod. Masterkod- ändrar användarkoder, till-/frånslag, nödaktivering, förbikoppling och systemtest Till-/Frånslag, nödaktivering, förbikoppling och systemtest Användarkoden har tillgång till område och Till-/frånslag, nödaktivering och förbikoppling Användarkoden har tillgång till område Till-/frånslag Användarkoden har tillgång till område Temporär kod, Till-/frånslag Tillslag, nödaktivering och förbikoppling Tillslag Temporär kod, Tillslag VÄKTARKOD : Kod nr : är reserverad för väktare. Koden kan endast användas efter att ett larm har blivit utlöst. 9 Accesskod. Aktiverar AUX relä

34 . PR. SYSTEMUTFÖRANDE ANGE DATASIFFRA SOM EN : ANGE NDATASIFFRA SOM EN : VÄLJ ALTERNATIV = A knapp ej aktiv på knappsats = A knapp aktiv på knappsats Hz AC ÅTERSTÄLLER NÄR SIRÉN TYSTNAR ANGE DATASIFFRA SOM EN : VÄLJ ALTERNATIV 9 ÅTERSTÄLLER NÄR SLINGAN ÄR HEL TESTRAPPORT VAR :e tim NORMALT LARM OCH AUX RELÄ TESTRAPPORT VAR :e tim TESTRAPPORT VAR :e dag AUX RELÄ DRAR VID TILLSLAG OCH SLÄPPER VID FRÅNSLAG TESTRAPPORT VAR :e dag TESTRAPPORT VAR :e dag TESTRAPPORT VAR :e dag TESTRAPPORT VAR :e dag TESTRAPPORT VAR :e dag TESTRAPPORT VARJE TIM ANGE DATASIFFRA SOM EN : ALTERNATIV 9 * * * * * * Sänd anv.kod vid stängning Sänd anv.kod vid spec.öppn Tillåter och aktivering Rapporterar öppn/stäng för hela systemet Rapporterar öppn/stäng områdesvis Släckt diod och display Förklaring Släckt diod och display innebär att alla dioder (utan spänning) och display slocknar efter sekunder. Och tänder upp igen vid tryck av en tangent.

35 (PR.) Sektions programering (PR.) Fabriksvärden Karaktär Fabriksvärden SEKTION SEKTION SEKTION SEKTION SEKTION SEKTION SEKTION SEKTION BRAND () () () () () () () () () (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) () DETEKTOR ELLER GÅNGTEST (PR.) ALERT AKTIVERING TANGENT (PR.) ALERT AKTIVERING TANGENT (PR.) ALERT AKTIVERING TANGENT (PR.) (PR.) TANGENT "C" TANGENT "B" SAB. PÅ BRANDSEKT. FEL DUBBELBALANS. LÅG BATT. SPÄNNING AC BORTFALL SYSTEMFEL FJÄRRPROG. RAPP. 9 (PR.) FÖRDRÖJNING AUX RELÄ VID LARM SIRÉNTID FÖR INBROTTSSEKTIONER SIRÉNTID FÖR BRANDSEKTION SIRÉNTID FÖR "B" OCH "C" KNAPP INGÅNGSFÖRDRÖJNING AUXRELÄ (PR.) ÖPPNING UNDER HOT FÖRSTA ÖPPN. EFTER LARM ÖPPNINGSRAPPORT UTÖKAD STÄNGNING STÄNGNINGSRAPPORT ANULLERAT LARM AUTOMATISK SÄNDARTEST MANUELL SÄNDARTEST SEN ÖPPNING 9TMi () () () () 9 9 () SEKUNDER () MINUTER () MINUTER () MINUTER () SEKUNDER TID UTGÅNGSFÖRDRÖJNING TID INGÅNGSFÖRDRÖJNING PULSTID AUX RELÄ TID FÖRDRÖJNING AV UPPRINGARE TID AUTOMATISKT SÄNDARTEST 9 () SEKUNDER () SEKUNDER () SEKUNDER () SEKUNDER () TIMMAR GENERELL CENTRALPROGRAMMERING (PR.) INSTALLATÖRSKOD (PR.) SYSTEMUTFÖRANDE (PR.) () (9) () TELEFONNUMMER (PR.) KUNDNUMMER (PR.9) SÄNDARFORMAT (PR.) TELEFONNUMMER (PR.) () () KUNDNUMMER (PR.9) SÄNDARFORMAT (PR.) TELEFONNUMMER (PR.) FJÄRRPROGRAMMERING (PR.) 9 () () ()

36 Programmering av tid, dag etc. Gäller endast DS9TMI (fabr.lev = ) AKTUELL TID (M.) VECKODAG (M.) TIDSLÄNGD ÖPPEN/STÄNGD (M.) AUTOMATISK AKTIVERING (M.) (M.) MÅNDAG öppningstid MÅNDAG stängningstid TISDAG öppningstid TISDAG stängningstid ONSDAG öppningstid ONSDAG stängningstid TORSDAG öppningstid TORSDAG stängningstid FREDAG öppningstid FREDAG stängningstid LÖRDAG öppningstid LÖRDAG stängningstid SÖNDAG öppningstid SÖNDAG stängningstid KOPPLAR TILL AUX-RELÄ PÅ VARDAGAR KOPPLAR TILL AUX-RELÄ PÅ VARDAGAR KOPPLAR TILL AUX-RELÄ PÅ LÖRDAGAR KOPPLAR TILL AUX-RELÄ PÅ LÖRDAGAR KOPPLAR TILL AUX-RELÄ PÅ SÖNDAGAR KOPPLAR TILL AUX-RELÄ PÅ SÖNDAGAR

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Sida 1 Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Till Status Spänning Brand Skalskydd Sabotage Siren Tystad Fel 1 2 3 4 5 6 7 8 Installatör. Telefonnummer Sida 2 Snabbguide DS 7080i v2+ Tillkoppling

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100 Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL DS7400 V1

INSTALLATIONSMANUAL DS7400 V1 Sida 1 INSTALLATIONSMANUAL DS74 V1 3 3 5 6 7 8 9 * # A B C Guide för manöverenhet Aktivering av larm Aktivera hela systemet Kod + # +1 Skalskydd utan fördröjning Kod + # +2 Skalskydd med fördröjning Kod

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Handhavarinstruktion För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Viktigt! Tänk på att systemet är programmerat med en såkallad skärmsläckare som med automatik släcker ned displayen efter ca 20 sek.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060 Handhavande inbrottslarmsystem DS700 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

DS7080i v2 V2.10 2001-04-18

DS7080i v2 V2.10 2001-04-18 Installations & projekterings manual Centralapparat DS7080i v2 V2.10 2001-04-18 Till Status Spänning Brand Skalskydd Sabotage Siren Tystad Fel 1 2 3 4 5 6 7 8 EFSEC Detection Systems Göteborg Askims Verkstadsväg

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948, 616 och 408 med LED-manöverpanel AC 1508 Denna instruktion är tänkt att läsas av den dagliga användaren av larmanläggningen. Grundläggande information

Läs mer

Användarmanual DS7400/128 V3 & DS7400/16 V3

Användarmanual DS7400/128 V3 & DS7400/16 V3 Användarmanual DS700/8 V & DS700/6 V Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

Användarmanual DS7400/248 & DS7400/16

Användarmanual DS7400/248 & DS7400/16 Användarmanual DS700/8 & DS700/6 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Installation och programmering DS7060

Installation och programmering DS7060 Installation och programmering DS7060 Huvudkontor i Göteborg Bosch Security Systems AB Askims Verkstadsväg 17 436 34 Askim Kontor i Stockholm Bosch Security Systems AB Elektravägen 31 126 30 Hägersten

Läs mer

NX-148. Bruksanvisning Anläggningsansvarig. Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0. Utgåva ver.6.00 2004-03-01

NX-148. Bruksanvisning Anläggningsansvarig. Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0. Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Anläggningsansvarig Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion Power832 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508 och PC5516...

Läs mer

DS7200V2-SWE. Programmeringsunderlag. Centralapparat

DS7200V2-SWE. Programmeringsunderlag. Centralapparat DS7200V2-SWE SV Programmeringsunderlag Centralapparat DS7200V2-SWE Programmeringsunderlag Innehåll SV 2 Innehåll 4. Programmering av centralapparaten...3 4.2 Systemparametrar...3 4.3 Områden...6 4.4 Användargränssnitt...7

Läs mer

Installation och programmering. DS7400Xi V3+ V3.08-10

Installation och programmering. DS7400Xi V3+ V3.08-10 Installation och programmering DS7Xi V+ V.- Huvudkontor i Göteborg Bosch Security Systems AB Askims Verkstadsväg 7 6 Askim Kontor i Stockholm Bosch Security Systems AB Elektravägen 6 Hägersten Internet

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255.

CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255. CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255. BESKRIVNING. MAX-5 är en mångkunnig och prisvärd central som med hjälp av en DIP-omkopplare enkelt programeras för olika funktioner. MAX-5 har

Läs mer

Handhavarinstruktion. För textdisplay LCD5500Z. Power864. LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. För textdisplay LCD5500Z. Power864. LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion För textdisplay LCD5500Z Power864 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatsen... 4 Grundfunktioner...

Läs mer

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB MANUAL TILL LARMANLÄGGNING MED INBROTTSALARMCENTRAL MOD. PC 3000 STAR ALARM AB Anläggningsansvariga personer: 1:e ansvarig (mottagare av information från Star Alarm ) Namn: Tel.arbete: / Tel. bostad: /

Läs mer

AMAX panel 2000/AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Användarhandbok

AMAX panel 2000/AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Användarhandbok AMAX panel 2000/AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN sv Användarhandbok AMAX panel 2000/AMAX panel 2000 EN Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Tillkoppla och frånkoppla

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion För textdisplay LCD5500Z Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre 1 Snabbguide Nedan visas systemets grundläggande funktioner samt knappkombinationerna

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 10 REV

Läs mer

Programmeringsunderlag. DS7400/16 & DS7400/248 (Gäller för V4.10-)

Programmeringsunderlag. DS7400/16 & DS7400/248 (Gäller för V4.10-) Programmeringsunderlag DS7400/16 & DS7400/248 (Gäller för V4.10-) Huvudkontor i Göteborg Bosch Security Systems AB Vestagatan 2 416 64 Göteborg Kontor i Stockholm Bosch Security Systems AB Isafjordsgatan

Läs mer

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion Brandlarmscentral ALPHA Best nr. 21200 Introduktion Installationsanvisning Beskrivning av ingångarnas funktion Till skillnad från vad man kan tro så skickar även en ingång ut en spänning. Strömmen som

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.8 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

Kortfattad utbildningsmanual för LARMSYSTEM RX-6. "IKEA" manualen med steg för steg punkter

Kortfattad utbildningsmanual för LARMSYSTEM RX-6. IKEA manualen med steg för steg punkter Kortfattad utbildningsmanual för LARMSYSTEM RX-6 "IKEA" manualen med steg för steg punkter Del Installation, driftsättning och programmering av larmsystem RX-6 med obalanserad inkoppling av följande produkter:

Läs mer

Manual Uppdaterad UDR-plus. Axema Access Control AB Box Stockholm, Sweden

Manual Uppdaterad UDR-plus. Axema Access Control AB Box Stockholm, Sweden Manual Uppdaterad 2018-07-31 UDR-plus Axema Access Control AB Box 90215 120 23 Stockholm, Sweden 08-722 34 40 info@axema.se www.axema.se UDR-plus Beskrivning 3 Inkoppling och konfiguration 3 In-/utgångar

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual

TH 4000. en produkt från Trygga Hem Användarmanual TH 4000 en produkt från Trygga Hem Användarmanual 1 Så använder du TH 4000 TH 4000 är ett trådlöst larmsystem som varnar vid inbrott, brand samt sabotage. Trygga Hem erbjuder tjänsten baserat på Scantronics

Läs mer

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort FUNKTION / PRESTANDA Monteringsalternativ: Slingövervakningsmodulen kan anslutas till alla 24Vdc strömförsörjningsenheter. I vissa modeller av

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

CENTRALAPPARAT E-30 Installationsanvisning v1.0 Best.nr.: 12106

CENTRALAPPARAT E-30 Installationsanvisning v1.0 Best.nr.: 12106 Security CENTRALAPPARAT E-3 Installationsanvisning v1. Best.nr.: 1216 Innehåll Sid. 1. Funktion 1.1 Beskrivning 1 1.2 Standardinkoppling 2 2. Blockschema 3 3. Inkoppling till ingångar och interna sektioner

Läs mer

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 ProEvo ProSafe LIGHT Installationsmanual & Användarmanual Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email: info@jrlarmcenter.com Hemsida: www.jrlarmcenter.com

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

LarmNet Programmeringsguiden Extronic Elektronik

LarmNet Programmeringsguiden Extronic Elektronik LarmNet Programmeringsguiden Extronic Elektronik Vi har människodetektering som affärsidé www.extronic.se Denna programmeringsguide innehåller följande programmeringsexempel: Varje exempel visar utförligt

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

Agility Snabbguide Installation

Agility Snabbguide Installation Agility Snabbguide Installation För ytterligare information vänligen se installationsmanualen för Agility på www.riscogroup.com Tack för att du har valt det trådlösa systemet Agility från Risco Group.

Läs mer

Kortfattad utbildningsmanual för LARMSYSTEM RX-6. "IKEA" manualen med steg för steg punkter

Kortfattad utbildningsmanual för LARMSYSTEM RX-6. IKEA manualen med steg för steg punkter Kortfattad utbildningsmanual för LARMSYSTEM RX-6 "IKEA" manualen med steg för steg punkter Del Installation, driftsättning och programmering av larmsystem RX-6 med dubbelbalanserad inkoppling av följande

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet

Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet Reviderad: Datum: 2010-02-01 Antal sid: 11 REV 0.2 Ändamål

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

Installation och programmering DS7400/16 & DS7400/248

Installation och programmering DS7400/16 & DS7400/248 Installation och programmering DS700/6 & DS700/8 Huvudkontor i Göteborg Bosch Security Systems AB Askims Verkstadsväg 7 6 Askim Kontor i Stockholm Bosch Security Systems AB Elektravägen 6 0 Hägersten Internet

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

UDR-plus Universellt dörrlarm

UDR-plus Universellt dörrlarm Manual Uppdaterad 2018-10-25 UDR-plus Universellt dörrlarm Axema Access Control AB Box 90215 120 23 Stockholm, Sweden 08-722 34 40 info@axema.se www.axema.se UDR-plus Beskrivning 3 Inkoppling och konfiguration

Läs mer

LarmNet ANVÄNDARANVISNING

LarmNet ANVÄNDARANVISNING LarmNet ANVÄNDARANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLKOPPLING...2 FRÅNKOPPLING...3 TILLKOPPLING AV VALDA OMRÅDEN... 4 TILLKOPPLING MED ÖPPEN ADRESS... 5 FRÅNKOPPLING MED AUTOMATISKT BORTKOPPLADE ADRESSER...

Läs mer

Inkopplingsexempel med centralapparat lares 4.0

Inkopplingsexempel med centralapparat lares 4.0 Inkopplingsexempel med centralapparat lares 4.0 NEHÅLLSFÖRECKNG IRdetektor unum...2 IRdetektor Vanderbilt PDMI2/ PDMI8... 3 IR/MW kombinationsdetektor unum D... 4 IR/MW kombinationsdetektor PDMIXA2/ PDMIXA8...

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning PK-01 Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr manual och handhavandebeskrivning 1 PK-01 SATEL OBS! Läs den här manualen noga innan du installerar produkten. Ändringar, modifieringar och reparationer

Läs mer

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual Powered by ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 ProEvo ProSafe LIGHT Installationsmanual & Användarmanual Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email: info@jrlarmcenter.com

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

Codelock K44 Duo. Installation & User Manual. Siemens AB

Codelock K44 Duo. Installation & User Manual. Siemens AB 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B Codelock K44 Duo Installation & User Manual Siemens AB K44 Duo Installations- & Användarhandbok 27 Svenska Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för

Läs mer

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G Version 1.b PROMI500 Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

UDR-plus Universellt dörrlarm

UDR-plus Universellt dörrlarm Manual Uppdaterad 2019-02-04 UDR-plus Universellt dörrlarm Axema Access Control AB Box 90215 120 23 Stockholm, Sweden 08-722 34 40 info@axema.se www.axema.se UDR-plus Beskrivning 3 Inkoppling och konfiguration

Läs mer

Centralapparat lares 4.0

Centralapparat lares 4.0 Centralapparat lares 4.0 Revision 2018-12-02 INLEDNING: för larmsystem lares 4.0. finns i 5 versioner: lares 4.0 16: 10 sektioner, expanderbara till 16. lares 4.0 40: 10 sektioner, expanderbara till 40.

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 Skötsel av systemet...4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...

Läs mer

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE.

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE. Visonic Visonic NÄT TELE NÄT TELE FRÅN FUNK>> AVBRYT TILL FRÅN FUNK>> AVBRYT Larmkod 26 18 Datum 96-03-26 Tid 23.08 Larkkod 9876 18 96-03-26 Tid 01.27 A = PROGRAMMERING B = VIDAREKOPPLING C= KVITTERING

Läs mer

UDR Bakdörrslarm. Ljud och Blixtljus ((utgått)

UDR Bakdörrslarm. Ljud och Blixtljus ((utgått) UDR Bakdörrslarm Ljud Ljud och Blixtljus 1-9033-1 ((utgått) 1-9033-2 UDR är ett bakdörrslarm med eller utan blixtljus, som kan användas till en utrymningsdörr eller för övervakning av en dörr som man vill

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer

Användarmanual DS7240

Användarmanual DS7240 Användarmanual DS7240 Funktion Sekvens För mer info, se sida: koppling: [] eller [#] + [1] 10 31 koppling av skalskydd: [] eller [#] + [2] 11 33 Delvis tillkoppling: [#] + [3] 13 32 Tysta Sirén / Frånkoppling:

Läs mer

Kretskortslayout TU-3

Kretskortslayout TU-3 Kretskortslayout TU-3 C 1 Larmingången sluter till minus Layouten visar placering på larmingångar, anslutningar etc. Plint märkt skyddsjord ska anslutas för att erhålla fullgott åskskydd. Grundfunktion

Läs mer

Programmeringsformulär S8

Programmeringsformulär S8 Programmeringsformulär S8 Innan programmering påbörjas skall skillnader från grundprogram 1 noteras i formuläret. Gråtonad text visar grundprogram 1, svart text visar värden som ej skall ändras. Sektionsprogrammering

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 version II för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Områdesbeskrivning

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3

Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3 Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3 Allmänt Kodlåset är i utförande Sinthesi och upptar en modulplats. Enheten kan kombineras med porttelefon och TV-porttelefonanläggningar. Kodlåset behöver en

Läs mer

Dieselvakt DVGSM/DVSIR/DVMOT

Dieselvakt DVGSM/DVSIR/DVMOT Dieselvakt Maxade funktioner i minimalt format! DVGSM/DVSIR/DVMOT Installations och användarmanual V3.2 Larmtillverkning sedan 1976 www.hellmertz.se Innehållförteckning: Innehållförteckning:... 2 Introduktion

Läs mer

Sektionsförteckning. Fördröjd. Sektion. Antal. Placering. Detektortyp. Område

Sektionsförteckning. Fördröjd. Sektion. Antal. Placering. Detektortyp. Område 1 Sektionsförteckning Sektion Placering Detektortyp Antal Fördröjd Område 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 Sektionsförteckning Sektion Placering

Läs mer

ATS-centralapparat. Användarmanual

ATS-centralapparat. Användarmanual ATS-centralapparat Användarmanual ARITECH är ett GE Security varumärke. COPYRIGHT 2004 GE Security BV. Alla rättigheter förbehållna. GE Security BV ger tillåtelse att kopiera/skriva ut denna manual endast

Läs mer

Praktikövning inbrottslarm för läromedlet Teleinstallation (Liber) LARMSYSTEM RX-8

Praktikövning inbrottslarm för läromedlet Teleinstallation (Liber) LARMSYSTEM RX-8 Praktikövning inbrottslarm för läromedlet Teleinstallation (Liber) LARMSYSTEM RX-8 Installation Övningshäftet är avsett för larmsystem RX-8 med tillbehör som ingår i Libers övningsbok Teleinstallation.

Läs mer

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING ESMI Multi Signal AB Telefon: 09-768 0 00 Telefax: 09-768 0 99 Kumla Sweden ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING Läs dessa anvisningar noggrant före installation och driftsättning!

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

TEST OCH DRIFTSÄTTNING

TEST OCH DRIFTSÄTTNING LarmNet TEST OCH DRIFTSÄTTNING www.extronic.se Vi har människodetektering som affärsidé Extronic Elektronik Sida 1 2012-03-29 För att testa av systemet finns det två testlägen, antingen kan man testa av

Läs mer

Telefonuppringare TD-110

Telefonuppringare TD-110 Manual ISAB International Security AB säljer telefonuppringare TD-110 och TD-101. Denna beskrivning beskriver funktionen hos TD-110 och TD-110W med överfallslarm. Kortfatta beskrivning har en ingång och

Läs mer

Dubbeltimerkort. Artikelnummer: 5315

Dubbeltimerkort. Artikelnummer: 5315 Med detta programmerbara dubbel timer-kort (tidrelä) kan en mängd olika funktioner uppnås. Det genererar: fördröjt tillslag, fördröjt frånslag med tider från 1 sek. till 64 tim. kort puls efter lång tid

Läs mer

BRUKSANVISNING R-COD 200

BRUKSANVISNING R-COD 200 BRUKSANVISNING R-COD 200 ... SID ALLMÄNT OM R-COD 200... 2,3 INNEHÅLL SYSTEMDATA SYSTEMKOD... 4 LJUDINDIKERING... 4 INSLAGSBEGRÄNSNING... 4 TOTAL RADERING... 5 Kod för att kunna programmera. Av/på ljudindikering

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

HANDBOK FÖR ENDÖRRSYSTEM

HANDBOK FÖR ENDÖRRSYSTEM HANDBOK FÖR ENDÖRRSYSTEM Dokumentinformation Copyright 204 (c) Tidomat AB. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får återges, lagras i dokumentsökningssystem eller vidaresändas i någon form utan ett

Läs mer

Programmeringslathund Mer detaljerad information kan hittas i Programmerings guiden och Referens- & Installationsmanualen.

Programmeringslathund Mer detaljerad information kan hittas i Programmerings guiden och Referens- & Installationsmanualen. MG5000 V2.4 MG5050 V2.4 SP6000 V2.4 SP7000 V2.4 Programmeringslathund Mer detaljerad information kan hittas i Programmerings guiden och Referens- & Installationsmanualen. Reservation för tryckfel och förändringar

Läs mer