BRUKSANVISNING R-COD 200

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING R-COD 200"

Transkript

1 BRUKSANVISNING R-COD 200

2

3 ... SID ALLMÄNT OM R-COD ,3 INNEHÅLL SYSTEMDATA SYSTEMKOD... 4 LJUDINDIKERING... 4 INSLAGSBEGRÄNSNING... 4 TOTAL RADERING... 5 Kod för att kunna programmera. Av/på ljudindikering vid tangenttryck. Av/på blockering av koder vid upprepade försök med felaktig kod. Radering av all inprogrammerad data. STANDARDKODER PROGRAMMERA KOD... 6 Inprogrammering av kod RADERA KOD... 6 Radering av enstaka koder. DÖRRÖPPNINGSTID... 6 Inställning av aktiveringstid på dörreläet (RELÄ 1). ATT ÖPPNA DÖRR... 7 Användarbeskrivning. TIDSSTYRNING TIDSSTYRA KOD... 7 TIDSSTYRA ÖPPNAKNAPP... 7 ÖPPNAKNAPP... 7 UTSKRIFTER STANDARDKODER... 8 SYSTEMKOD... 8 SYSTEMDATA... 9 KODER LFK AKTIVERINGSTIDER LFK Koderna kan väljas att vara tidsstyrningsbar via externt kopplingsur. Öppnaknappen kan vara tidsstyrningsbar via externt kopplingsur. Allmänt om knappöppning. Lista på inprogrammerade standardkoder. Utskrift på aktuell systemkod. Lista på programmerade tider, status etc. Lista på inprogrammerade expansionskoder. Lista på tidkoder på expansionsreläer. EXPANSION LFK 210 PROGRAMMERA KOD Inprogrammering av kod AKTIVERINGSTIDER Inställning av aktiveringstid på expansionsreläerna. VAL AV RELÄ Ändra vilket expansionsrelä som ska aktiveras av en kod. INSTALLATION Anslutningar och exempel. TOMMA LISTOR... 13,14 Listor att fylla i vid programmering. DATA SNABBGUIDE Alla menyer samlade på sista sidan. 1 Dok. 0300B10A.DOC Dat Org.dat

4 VIKTIGT LÄS DETTA FÖRE PROGRAMMERING FUNKTION FRONTREGLAGE L1 Driftläge: Indikerar rött vid knapptryckning och lyser grönt med dörröppningsreläet draget. Prog.läge: Lyser. L2 Driftläge: Ingen funktion. Prog.läge: Lyser när man är i en undermeny. L3 Driftläge: Ingen funktion. Prog.läge: Status 0 eller ett steg in i undermenyn. L4 Driftläge: Ingen funktion. Prog.läge: Status 1 eller blinkar tre gånger vid följande fel. 1. Upptagen kod. 2. För få siffror i koden. 3. Val av meny som inte finns. 4. Fel siffra vid val av status. 5. Felaktigt kodnummer, skall vara 01-10, Ett kodnummer som inte är programmerat väljs för exempelvis tidsstyrning på kod. 5 Tangenter som används vid programmering och för att slå kod. LJUDSIGNALER Driftläge: Prog.läge: Valbart som indikation på tangenttryck och interna larm. Tutljud betyder att man har kommit in i en programmeringsmeny eller att data har lagrats i minnet. HANDHAVANDE Finns beskrivet under följande rubriker. ATT ÖPPNA DÖRR Sid 7 2 Doc. 0300B10A.DOC Dat Org.dat

5 VIKTIGT LÄS DETTA FÖRE PROGRAMMERING På nästföljande sidor finns allt beskrivet om de olika menyerna och hur man utför programmeringen. På nedanstående menyblad (se även sista sidan) ser du alla menyer. Med menybladet, som är tänkt för den som är van vid R-COD 200, hittar du snabbt och enkelt numret på just den meny som du skall programmera. ATT PROGRAMMERA För att kunna komma in i programmeringsmenyn måste du slå den 3-7 siffriga systemkoden. Systemkoden är vid leverans alltid men går att ställa om till annan kod om så önskas, se systemdata. Alla fyra lysdioderna blinkar samtidigt två gånger när man går in och ur programmeringsläge. Välj lämplig meny. Näst längst bak finns två sidor med tomma listor där du kan fylla i det du programmerar. I många menyer krävs det att man håller in en siffra någon sekund för att det man programmerar skall sparas, som exempel måste sista siffran i en kod hållas in för att R-COD200 skall veta hur många siffror i koden man har tänkt sig. En kort tut-signal talar alltid om när det sparas. Om du är i meny 10,30 eller 80 tänds L3 när du har valt ett kodnummer, härifrån kommer man tillbaka genom att skriva 0 0. Om du är i meny 10 eller 80 så måste du alltid slå 0 0 för att komma till menyläge. Alla de andra menyerna hoppar automatiskt tillbaka till menyläge. För att komma tillbaka till driftläge slår man 0 0. Samtliga lysdioder blinkar och summern tutar två gånger. Om du har kommit vilse i programmeringen så kan du trycka på 1 och 2 samtidigt för att komma till huvudmenyn. 3 Dok. 0300B10A.DOC Dat Org.dat

6 SYSTEMDATA SYSTEMKOD En 3,4,5,6 eller 7-siffrig kod som används för att komma in i programmeringsläge (huvudmenyn). Kod är vid leverans och efter totalradering alltid ställd till Systemkoden bör alltid ändras efter installation. Vid programmering av ny systemkod måste den sista siffran hållas intryckt tills man hör en signal och L2 slocknar. SÅ HÄR PROGRAMMERAR DU NY SYSTEMKOD Välj meny, skriv 90 (ny systemkod) Skriv en 3,4,5,6 eller 7-siffrig kod, håll in sista siffran tills + tut LJUDINDIKERING Tangenttryckningar indikeras normalt med lysdiod (L1 röd). Vill man ha indikering även med ljud så ändras status från 0 till 1. I menyn växlar L3 och L4 med tryckningar på 0 och 1. L3 = status 0, L4 = status 1. För att komma ur menyn måste knappen för den status man vill ha hållas intryckt ca 2sek, denna sparas då i minnet. SÅ HÄR PROGRAMMERAR DU LJUDINDIKERING Välj meny, skriv 94 (ljudindikering), aktuell status är 1, signal vid knapptryck. aktuell status är 0, ingen signal vid knapptryck. håll in tangenten för ditt val av status tills + tut INSLAGSBEGRÄNSNING Efter 15 st tangenttryckningar utan godkänd kod blockeras alla koder i ca 2 minuter. Inslagsbegränsningen kan väljas att vara avstängd (leveransläge) eller på med ett antal olika larmalternativ. SÅ HÄR PROGRAMMERAR DU INSLAGSBEGRÄNSNING Välj meny, skriv 95 (inslagsbegränsning), Skriv 01 om du vill att inslagsbegränsningen ska vara avstängd. Skriv 02 om du vill att inslagsbegränsningen ska indikeras med blinkande L4 och korta ljudstötar. Skriv 05 om du vill att inslagsbegränsningen ska aktivera relä 1 på LFK 210. Skriv 06 om du vill ha 2 och 5 samtidigt. Skriv 09 om du vill att inslagsbegränsningen ska vara på utan indikation. + tut 4 Doc. 0300B10A.DOC Dat Org.dat

7 SYSTEMDATA TOTAL RADERING 1 Total radering skall endast ske vid nyinstallation eller vid omstart. All information som tidigare funnits i minnet kommer att försvinna. Systemkoden blir som vid leverans, alla status blir 0, alla tidkoder blir 01, utom larmtiden som är av (tidkod 14). Den sista siffran i systemkoden måste hållas intryckt tills man hör en signal och L2 slocknar. SÅ HÄR UTFÖR DU TOTAL RADERING 1 Välj meny, skriv 99 (total radering) Skriv systemkoden och håll in sista siffran tills + tut TOTAL RADERING 2 Om man inte kan systemkoden så går det att göra total radering med hjälp av "MR-stiften". Total radering skall endast ske vid nyinstallation eller vid omstart. All information som tidigare funnits i minnet kommer att försvinna. Systemkoden blir som vid leverans, alla status blir 0, alla tidkoder blir 01, utom larmtiden som är av (tidkod 14). SÅ HÄR UTFÖR DU TOTAL RADERING 2 Stäng av matningsspänningen Kortslut MR-stiften. Sätt på matningsspänningen Ta bort kortslutningen Håll in siffra 1 tills + tut 5 Dok. 0300B10A.DOC Dat Org.dat

8 STANDARDKODER PROGRAMMERA KOD Koden i R-COD 200 kan innehålla 3-7 siffror. Vid programmering av en kod måste den sista siffran hållas intryckt tills man hör en signal och L3 slocknar. Menyn för att programmera kod är den enda meny som inte automatiskt hoppar tillbaka till huvudmenyn, detta för att det ska gå snabbt och enkelt att programmera flera koder i följd. 10 st standardkoder (01-10) kan programmeras. Observera att 1-9 skrivs med "ledande" 0'a d.v.s Varje kod kan väljas att vara tidsstyrningsbar. Status för detta måste programmeras som 0 eller 1 och är efter totalradering alltid satt till 0, mer om detta i avsnittet om tidsstyrning. Om man skriver numret på en kod som redan är programmerad så blinkar L4 tre gånger, sedan kan man antingen skriva över den gamla koden eller trycka bara en siffra för att undvika omprogrammering. När man skriver över en kod ändras inte statusen. SÅ HÄR PROGRAMMERAR DU EN KOD Välj meny, skriv 10 (prog. kod) Skriv in numret på koden Skriv en 3,4,5,6 eller 7-siffrig kod, håll in sista siffran tills Till menyläge kommer man genom att slå 0,0 Koden raderas och all status sätts till 0. RADERA KOD SÅ HÄR RADERAR DU EN KOD Välj meny, skriv 19 (radera kod) Skriv in numret på koden tut DÖRRÖPPNINGSTID Dörröppningstiden är den tid som dörröppningsreläet (RELÄ 1) är aktivt efter att ha mottagit en godkänd kod. Tiden programmeras som en tidkod mellan 01 och 16. Varje tidkod representeras av en tid som går att läsa av i tabellen. SÅ HÄR PROGRAMMERAR DU NY DÖRRÖPPNINGSTID Välj meny, skriv 11 (öppningstid) Skriv in ny tidkod (se nedan) + tut TIDKOD NR: TID SEK: MIN 1, Doc. 0300B10A.DOC Dat Org.dat

9 TIDSSTYRNING TIDSSTYRA KOD För att få en eller flera koder tidsstyrningsbara d.v.s. att de inte ska fungera när tidsstyrningsingången är bruten, sätts tidstyrningsstatus på aktuell kod till 1. I menyn växlar L3 och L4 med tryckningar på 0 och 1. L3 = status 0, L4 = status 1. För att komma ur menyn måste knappen för den status man vill ha hållas intryckt ca 2sek, denna sparas då i minnet. SÅ HÄR PROGRAMMERAR DU TIDSSTYRNING PÅ KOD Välj meny, skriv 30 (tidsstyrning kod) skriv kodens nummer aktuell status är 1, koden skall kunna tidsstyras aktuell status är 0, koden skall inte kunna tidsstyras håll in tangenten för ditt val av status tills + tut TIDSSTYRA ÖPPNAKNAPP För att få öppnaknappen tidsstyrningsbar d.v.s. att den inte ska fungera när tidsstyrningsingången är bruten, sätts tidstyrningsstatus till 1. I menyn växlar L3 och L4 med tryckningar på 0 och 1. L3 = status 0, L4 = status 1. För att komma ur menyn måste knappen för den status man vill ha hållas intryckt ca 2sek, denna sparas då i minnet. SÅ HÄR PROGRAMMERAR DU TIDSSTYRNING PÅ KNAPP Välj meny, skriv 33 (tidsstyrning knapp) aktuell status är 1, knappen skall kunna tidsstyras aktuell status är 0, knappen skall inte kunna tidsstyras håll in tangenten för ditt val av status tills ÖPPNAKNAPP Öppnaknappen gör det möjligt att passera dörren från insidan genom en enkel slutning mellan två kontakter i R- COD200. Knappen kan väljas att vara tidsstyrningsbar. Status för detta måste programmeras som 0 eller 1 och är efter totalradering alltid satt till 0, mer om detta i avsnittet om tidsstyrning. ATT ÖPPNA DÖRR + tut Slå inprogrammerad kod, den vänstra lysdioden (L1) lyser rött vid varje knapptryck. När koden, som kan innehålla 3-7, siffror är fullbordad tänds L1 grönt och dörreläet (RELÄ1) aktiveras. Efter inställd tid slocknar L1 och RELÄ 1 återgår. Om ovanstående inte händer kan det bero på någon av följande orsaker: 1. Koden kan tidsstyras och tidsstyrningsingången är bruten (se tidsstyrning). 2. Inslagsbegränsningen är på och fler än 15 tangenttryckningar har föregått din kod (se inslagsbegränsning). 3. Koden är till för att styra expansionsrelä på LFK 210 (se expansion LFK 210). 7 Dok. 0300B10A.DOC Dat Org.dat

10 UTSKRIFTER STANDARDKODER UTSKRIFT KODER Välj meny, skriv 70 (utskrift koder) + tut FÖRKLARING TILL UTSKRIVEN KODLISTA Exempel på utskriven lista KODER R-COD 200 A.NR: Användarnummer. A.NR. KOD E T L KOD: Aktuell kod. E: Alltid 0. T: 1=tidsstyrningsbar. 0=ej tidsstyrningsbar. L: Alltid 0. SYSTEMKOD UTSKRIFT SYSTEMKOD Välj meny, skriv 71 (utskrift systemkod) + tut FÖRKLARING TILL UTSKRIVEN SYSTEMKOD Exempel på utskriven lista SYSTEMKOD R-COD 200 Aktuell systemkod Doc. 0300B10A.DOC Dat Org.dat

11 UTSKRIFTER SYSTEMDATA UTSKRIFT SYSTEMDATA Välj meny, skriv 72 (utskrift systemdata) + tut FÖRKLARING TILL UTSKRIVEN SYSTEMDATA Exempel på utskriven lista SYSTEMDATA R-COD 200 DÖRRTID 01 LJUDIND. 0 INS.BEG. 2 TID KNAPP 1 DÖRRTID: LJUDIND: INS.BEG. TID KNAPP: Tidkod för öppningstid. 1=ej signal vid knapptryck 0=signal vid knapptryck 01=inslagsbegränsningen är avstängd. 02=inslagsbegränsningen indikeras med blinkande L4 och korta ljudstötar. 05=inslagsbegränsningen aktiverar relä 1 på LFK =2 och 5 samtidigt. 09=inslagsbegränsningen är på utan indikation. Knappöppningen är 1=tidsstyrningsbar, 0=ej tidsstyrningsbar 9 Dok. 0300B10A.DOC Dat Org.dat

12 UTSKRIFTER KODER LFK210 UTSKRIFT KODER Välj meny, skriv 78 (utskrift koder LFK210) + tut FÖRKLARING TILL UTSKRIVEN KODLISTA Exempel på utskriven lista KODER LFK 210 A.NR. KOD RELÄ A.NR: KOD: RELÄ: Användarnummer. Aktuell kod. Nummer på relä som aktiveras av denna kod. TIDER LFK210 UTSKRIFT TIDER Välj meny, skriv 79 (utskrift systemdata) + tut FÖRKLARING TILL UTSKRIVEN TIDSLISTA Exempel på utskriven lista RELÄTID LFK 210 TID 1 01 TID 2 16 TID 3 16 TID 4 15 TID 5 01 TID 6 05 TID 7 16 TID 8 16 TID 1: TID 2: TID 3: TID 4: TID 5: TID 6: TID 7: TID 8: Tidkod för relä 1 på LFK210 Tidkod för relä 2 på LFK210 Tidkod för relä 3 på LFK210 Tidkod för relä 4 på LFK210 Tidkod för relä 5 på LFK210 Tidkod för relä 6 på LFK210 Tidkod för relä 7 på LFK210 Tidkod för relä 8 på LFK Doc. 0300B10A.DOC Dat Org.dat

13 EXPANSION LFK 210 PROGRAMMERA KOD Koden för LFK 210 kan innehålla 3-7 siffror. Vid programmering av en kod måste den sista siffran hållas inne tills man hör en signal och L3 slocknar. Menyn för att programmera kod är den enda meny som inte automatiskt hoppar tillbaka till huvudmenyn, detta för att det ska gå snabbt och enkelt att programmera flera koder i följd. 10 st koder för LFK 210 (11-20) kan programmeras. Vid nyprogrammering av kod styr kod 11 relä1, kod12 relä2 osv kod 19,20 styr relä8. Detta går att ändra i meny VAL AV RELÄ. Om man skriver numret på en kod som redan är programmerad så blinkar L4 tre gånger, sedan kan man antingen skriva över den gamla koden eller trycka bara en siffra för att undvika omprogrammering. När man skriver över en kod ändras inte VAL AV RELÄ. SÅ HÄR PROGRAMMERAR DU EN KOD Välj meny, skriv 80 (prog. kod) Skriv in numret på koden Skriv en 3,4,5,6 eller 7-siffrig kod, håll in sista siffran tills Till menyläge kommer man genom att slå 0,0 AKTIVERINGSTIDER Varje relä på LFK 210 kan programmeras med en egen aktiveringstid. Tiden programmeras med en tidkod mellan 01 och 16. Varje tidkod representeras av en tid som går att läsa av i tabellen. Tidkod är momentan styrning, 14 är avstängd, 15 är styrning med puls ca 2sek, 16 är latchande styrning. SÅ HÄR PROGRAMMERAR DU AKTIVERINGSTIDER Välj meny, skriv 81 (aktiveringstider) Skriv utgångens nummer 1-8. Skriv in ny tidkod (se nedan) + tut TIDKOD: TID SEK: min 1,5 2 2, , AV PULS LATCH VAL AV RELÄ Koderna kan programmeras att aktivera valfritt relä i LFK 210. Exempelvis kan kod 11 som ursprungligen aktiverar relä1 fås att aktivera relä2. SÅ HÄR PROGRAMMERAR DU VAL AV RELÄ PÅ KOD Välj meny, skriv 84 (val av relä) Skriv kodens nummer Skriv utgångens nummer tut Se standardkoder. RADERA KOD 11 Dok. 0300B10A.DOC Dat Org.dat

14 12 Doc. 0300B10A.DOC Dat Org.dat

15 13 Dok. 0300B10A.DOC Dat Org.dat

16 14 Doc. 0300B10A.DOC Dat Org.dat

17 15 Dok. 0300B10A.DOC Dat Org.dat

18 DATA MATNINGSSPÄNNING volt AC (växel) eller DC (lik). STRÖMFÖRBRUKNING... I VILA: 15 ma MAX: 40 ma TEMPERATUROMRÅDE grader C. RELÄER... 1-pol växlande. MAX BRYTSTRÖM RELÄ... 1 A/24 V DC SKRIVARANSLUTNING... Centronics parallell via PR PR-2 levereras med 1 meter flatkabel för anslutning till R-COD 200. MÅTT... BxHxD 93x147x52 mm 16 Doc. 0300B10A.DOC Dat Org.dat

19 17 Dok. 0300B10A.DOC Dat Org.dat

BRUKSANVISNING LFK 200

BRUKSANVISNING LFK 200 BRUKSANVISNING LFK 200 ... sid ALLMÄNT OM LFK 200... 2,3 INNEHÅLL SYSTEMDATA SYSTEMKOD... 4 LJUDINDIKERING... 4 INSLAGSBEGRÄNSNING... 4 TOTAL RADERING... 5 Kod för att kunna programmera. Av/på ljudindikering

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM LFK

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM LFK BRUKSANVISNING LFK 250 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM LFK 250... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 4 LJUDSIGNALER... 4 HANDHAVANDE... 4 DRIFTTYPER... 4 PROGRAMMERING... 5 ENKLARE ANVÄNDNING DRIFTTYP 1 (ENDAST

Läs mer

R-COD 500 & 500 IR Installera, Driftsätta, Använda

R-COD 500 & 500 IR Installera, Driftsätta, Använda R-COD R-COD 500 & 500 IR Installera, Driftsätta, Använda Montering Inkoppling Programmering Dagligt handhavande Også tilgjengelig på norsk (endast R-COD 500) Også tilgængelig på dansk ( ) Also available

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

Larmförbikopplare LFK-500. Installation Programmering Handhavande

Larmförbikopplare LFK-500. Installation Programmering Handhavande Larmförbikopplare LFK-500 Installation Programmering Handhavande INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESKRIVNING LFK-500...3 Indikeringar... 3 Tangentbord... 3 PASSAGEKODER, FUNKTIONSKODER...3 HANDHAVANDE...4 Driftlägen...

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer

Codelock K44 Duo. Installation & User Manual. Siemens AB

Codelock K44 Duo. Installation & User Manual. Siemens AB 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B Codelock K44 Duo Installation & User Manual Siemens AB K44 Duo Installations- & Användarhandbok 27 Svenska Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för

Läs mer

R-FORCE G2 KODLÅS BRUKSANVISNING INSTALLATION

R-FORCE G2 KODLÅS BRUKSANVISNING INSTALLATION R-FORCE G2 KODLÅS BRUKSANVISNING INSTALLATION Innehåll INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BESKRIVNING... 3 MÖJLIGHETER MED R-FORCE G2... 3 FRONTREGLAGENS FUNKTION:... 3 HANDHAVANDE... 4 PASSAGE

Läs mer

BRUKSANVISNING R-COD132

BRUKSANVISNING R-COD132 BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING SPECIFIKATION... 3 Central... 3 Kodlås... 3 HANDHAVANDE... 3 Kod på kodlås... 3 PROGRAMMERING... 4 Koder... 5 Tidszoner... 6 Behörighetszoner...

Läs mer

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G Version 1.b PROMI500 Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok CL-153AI

Installatörs- och användarhandbok CL-153AI Installatörs- och användarhandbok MINICODE CL-153AI MINICODE CL-153AI 1. INTRODUKTION CL-153AI är bestyckat med ett relä som har en fri växelkontakt. På den jackbara plinten finns ingång för öppningsknapp,

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3

Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3 Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3 Allmänt Kodlåset är i utförande Sinthesi och upptar en modulplats. Enheten kan kombineras med porttelefon och TV-porttelefonanläggningar. Kodlåset behöver en

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

Manual Uppdaterad UDR-plus. Axema Access Control AB Box Stockholm, Sweden

Manual Uppdaterad UDR-plus. Axema Access Control AB Box Stockholm, Sweden Manual Uppdaterad 2018-07-31 UDR-plus Axema Access Control AB Box 90215 120 23 Stockholm, Sweden 08-722 34 40 info@axema.se www.axema.se UDR-plus Beskrivning 3 Inkoppling och konfiguration 3 In-/utgångar

Läs mer

Installatörs användarhandbok ACR-201

Installatörs användarhandbok ACR-201 Installatörs- och användarhandbok UNICARD ACR-201 1. INTRODUKTION UNICARD ACR-201 UNICARD Kortläsaren har två reläer som vardera har en fri växelkontakt. På de jackbara plintarna finns ingångar för 2 öppningsknappar,

Läs mer

UNICODE ACL-121/ INLÄGGNING AV PROGRAMMERINGSKOD OCH INITIERING

UNICODE ACL-121/ INLÄGGNING AV PROGRAMMERINGSKOD OCH INITIERING Installatörs- och användarhandbok UNICODE ACL-121/122/123/124 1. INTRODUKTION UNICODE ACL-121/124 Kodlåset är bestyckat med två reläer som vardera har en fri växelkontakt. På den jackbara plinten finns

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok CC-432

Installatörs- och användarhandbok CC-432 Installatörs- och användarhandbok UNICODE CC-432 1. INTRODUKTION UNICODE CC-432 UNICODE Kodlåscentralen är bestyckad med två reläer som vardera har en fri växelkontakt. På de jackbara plintarna finns ingångar

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB411. För Styrautomatik DAAB EP104 med programversion 4.07 Revision: 5

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB411. För Styrautomatik DAAB EP104 med programversion 4.07 Revision: 5 BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB411 För Styrautomatik DAAB EP104 med programversion 4.07 Revision: 5 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN, +46 435 77 95 00, support@faac.se www.faac.se Teknisk

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4 Re vis ion :3 Utgåva 1 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Beskrivning av mottagarna DB403

Läs mer

BRUKSANVISNING CARGARD T7-I STÖLDSKYDD

BRUKSANVISNING CARGARD T7-I STÖLDSKYDD BRUKSANVISNING CARGARD T7-I STÖLDSKYDD INNEHÅLLSFÖRTECKNING Stöldskydd, automatisk aktivering... 2 Stöldskydd, manuell aktivering... 2 Stöldskydd, avstängning... 3 Stöldskydd, avstängning med kodpanel...

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

UNICODE UNICODE CC-434. Ver INTRODUKTION

UNICODE UNICODE CC-434. Ver INTRODUKTION Installatörs- och användarhandbok UNICODE CC-434 V1.2 Ver. 1.2 UNICODE 1. INTRODUKTION UNICODE CC-434 CC-434 är en kontrollenheten för kodlås, den har två reläer som vardera har en fri växelkontakt. Den

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok CL-164 V1.2

Installatörs- och användarhandbok CL-164 V1.2 Installatörs- och användarhandbok UNICODE CL-164 V1.2 . Ver. 1.2 UNICODE 1. INTRODUKTION UNICODE CL-164 CL-164 består av knappsats KP-513 samt kontrollenheten CC-434. Kontrollenheten har två reläer som

Läs mer

artnr. C4202 (infällt) & C4203 (utanpåliggande) ATLAS KODLÅS RUGGAD utanpåliggande

artnr. C4202 (infällt) & C4203 (utanpåliggande) ATLAS KODLÅS RUGGAD utanpåliggande Manual artnr. C4202 (infällt) & C4203 (utanpåliggande) ATLAS KODLÅS RUGGAD utanpåliggande Läs instruktionerna noggrant före installation och användande Sida 1 Introduktion ATLAS KODLÅS RUGGAD är ett stand-alone

Läs mer

LUKAS KODLÅS. Installation Handhavande

LUKAS KODLÅS. Installation Handhavande LUKAS KODLÅS Installation Handhavande BESKRIVNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 BESKRIVNING...3 INPASSAGE...3 Inpassage med passagekod...3 Inpassage med nollkodsöppning...3 UTPASSAGE...3

Läs mer

800 S BRUKSANVISNING CARGARD 800S STÖLDSKYDD. STÖLDSKYDDSFÖRENINGEN provningsgodkännande BKK 9007 intygs nr. C INNEHÅLLSFÖRTECKNING

800 S BRUKSANVISNING CARGARD 800S STÖLDSKYDD. STÖLDSKYDDSFÖRENINGEN provningsgodkännande BKK 9007 intygs nr. C INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRUKSANVISNING CARGARD 800S STÖLDSKYDD STÖLDSKYDDSFÖRENINGEN provningsgodkännande BKK 9007 intygs nr. C97-338 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kodsändaren... 1 Automatisk aktivering... 2 Manuell aktivering... 2 Avstängning...

Läs mer

Programmerings & Användarmanual Smile VDS

Programmerings & Användarmanual Smile VDS Smile Monitor 3-0107 & 3-0108 Ref. 6545 & 6550 Programmerings & Användarmanual Smile VDS Detta är en snabbguide och ej komplett manual. Avancerad manual för Smile finns på www.fermax.com Denna enhet kräver

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning PK-01 Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr manual och handhavandebeskrivning 1 PK-01 SATEL OBS! Läs den här manualen noga innan du installerar produkten. Ändringar, modifieringar och reparationer

Läs mer

UDR Bakdörrslarm. Ljud och Blixtljus ((utgått)

UDR Bakdörrslarm. Ljud och Blixtljus ((utgått) UDR Bakdörrslarm Ljud Ljud och Blixtljus 1-9033-1 ((utgått) 1-9033-2 UDR är ett bakdörrslarm med eller utan blixtljus, som kan användas till en utrymningsdörr eller för övervakning av en dörr som man vill

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

UNIPROX PR INLÄGGNING AV PROGRAMMERINGSKOD OCH INITIERING

UNIPROX PR INLÄGGNING AV PROGRAMMERINGSKOD OCH INITIERING Installatörs- och användarhandbok UNIPROX PR-301 Ver. 1.0 UNIPROX 1. INTRODUKTION UNIPROX PR-301 PR-301 består av beröringsfri terminal PR-543 samt kontrollenheten RC-434. Kontrollenheten har två reläer

Läs mer

UNICODE UNICODE ACL-141/ INTRODUKTION

UNICODE UNICODE ACL-141/ INTRODUKTION Installatörs- och användarhandbok UNICODE ACL-141/143 1. INTRODUKTION UNICODE ACL-141/144 Kodlåset är bestyckat med två reläer som vardera har en fri växelkontakt. På de jackbara plintarna finns ingångar

Läs mer

SMX2R. Installationsmanual Radiomottagare för fjärrstyrning

SMX2R. Installationsmanual Radiomottagare för fjärrstyrning SMX2R Installationsmanual Radiomottagare för fjärrstyrning Extern typ för inomhus bruk med förmonterat kablage 2 kanaler 12-24V AC/DC 256 användare Rolling code Revidering 1.01 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning...

Läs mer

Installatörs användarhandbok ACR - 211

Installatörs användarhandbok ACR - 211 Installatörs- och användarhandbok UNICARD ACR-211 1. INTRODUKTION UNICARD ACR-211 UNICARD Kortläsaren har två reläer som vardera har en fri växelkontakt. På de jackbara plintarna finns ingångar för 2 öppningsknappar,

Läs mer

UNICARD UNICARD RC-434. Ver. 1.2 1. INTRODUKTION

UNICARD UNICARD RC-434. Ver. 1.2 1. INTRODUKTION Installatörs- och användarhandbok UNICARD RC-434 Card V1.2 Ver. 1.2 UNICARD 1. INTRODUKTION UNICARD RC-434 RC-434 är en kontrollenheten för kortavläsning, den har två reläer som vardera har en fri växelkontakt.

Läs mer

HANDBOK FÖR ENDÖRRSYSTEM

HANDBOK FÖR ENDÖRRSYSTEM HANDBOK FÖR ENDÖRRSYSTEM Dokumentinformation Copyright 204 (c) Tidomat AB. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får återges, lagras i dokumentsökningssystem eller vidaresändas i någon form utan ett

Läs mer

UDR-plus Universellt dörrlarm

UDR-plus Universellt dörrlarm Manual Uppdaterad 2018-10-25 UDR-plus Universellt dörrlarm Axema Access Control AB Box 90215 120 23 Stockholm, Sweden 08-722 34 40 info@axema.se www.axema.se UDR-plus Beskrivning 3 Inkoppling och konfiguration

Läs mer

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse Bruksanvisning assagevakt till Attendo Caresse Allmänt Batteri Sätt i medföljande batteri i dörrvakten. Batteriet räcker normalt i 8-12 månader. Ställa klockan Ställ röd omkopplare i läge Ställ rätt tid

Läs mer

Bruksanvisning KABA MAUER 82021

Bruksanvisning KABA MAUER 82021 Bruksanvisning KABA MAUER 82021 Innehållsförteckning 1. Användningstips 2. Signaler och deras betydelse 3. Användningssätt 4. Standardutförande 4.1 Funktion parallell-användning 4.1.1 Öppning med första-

Läs mer

Manual, GSM-relä rev

Manual, GSM-relä rev www.emco.nu Manual, GSM-relä rev 1.0 2017-11-03 Funktioner i korthet 4 optoisolerade larmingångar 3-15V med individuellt programmerbara SMS-texter Programmerbar tidsfördröjning 0-60s på samtliga ingångar

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.8 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

Boat. Manufactured by DEFA AS, Norway D

Boat. Manufactured by DEFA AS, Norway D www.defa.com Manufactured by DEFA AS, Norway 8179-D B g 2 0 1 Bruksanvisning www.defa.com S INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fjärrkontrol 2 Automatisk aktivering av stöldskydd 2 Avstängning med fjärrkontroll 3 Avstängning

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

UDR-plus Universellt dörrlarm

UDR-plus Universellt dörrlarm Manual Uppdaterad 2019-02-04 UDR-plus Universellt dörrlarm Axema Access Control AB Box 90215 120 23 Stockholm, Sweden 08-722 34 40 info@axema.se www.axema.se UDR-plus Beskrivning 3 Inkoppling och konfiguration

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Manual ThanGram Manuell programmering, sida 1-2. Håll in PROG-knappen i centralen under 3 sekunder. Den gula lampan tänds.

Manual ThanGram Manuell programmering, sida 1-2. Håll in PROG-knappen i centralen under 3 sekunder. Den gula lampan tänds. Manuell programmering, sida 1-2 Håll in PROG-knappen i centralen under 3 sekunder. Den gula lampan tänds. Ute på portregistret/porttelefonen fås en indikation att systemet är i programmeringsläge då en

Läs mer

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE.

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE. Visonic Visonic NÄT TELE NÄT TELE FRÅN FUNK>> AVBRYT TILL FRÅN FUNK>> AVBRYT Larmkod 26 18 Datum 96-03-26 Tid 23.08 Larkkod 9876 18 96-03-26 Tid 01.27 A = PROGRAMMERING B = VIDAREKOPPLING C= KVITTERING

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Wittkopp Primor 2000 Level 15

Wittkopp Primor 2000 Level 15 Wittkopp Primor 2000 Level 15 Användarmanual sid. 1 Innehåll 1 Användning... 3 1.1 Öppna... 3 1.2 Låsa... 3 2 Master- och användarkod... 4 2.1 Byta Master- eller användarkod Program 0... 4 2.2 Programera

Läs mer

ESIM364. Inkopplingsanvisning

ESIM364. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM364 kommunicerar via och behöver därför placeras där du har bästa möjliga -täckning. Enheten

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare VDS

Beröringsfri EM-läsare VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 1.7 axema Sida 1 Innehåll Introduktion:...

Läs mer

Wittkopp Primor 2000 Level 15

Wittkopp Primor 2000 Level 15 Wittkopp Primor 2000 Level 15 Användarmanual sid. 1 Innehåll 1 Användning... 3 1.1 Öppna... 3 1.2 Låsa... 3 2 Master- och användarkod... 4 2.1 Programera användarkod Program 1... 4 2.2 Byta Master- eller

Läs mer

NoKey Force K01. 12040250B10A.docx. NoKey. FORCE K01 connector. Monterings- och programmeringsinstruktion. Svenska

NoKey Force K01. 12040250B10A.docx. NoKey. FORCE K01 connector. Monterings- och programmeringsinstruktion. Svenska 12040250B10A.docx NoKey FORCE K01 connector Monterings- och programmeringsinstruktion Svenska 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Säkerhet och miljö... 4 3 Allmänt... 5 4 Handhavande... 5 5 Kontrollera låskistans

Läs mer

Handbok FJÄRRSTYRT RELÄ Typ: RR120X/240X

Handbok FJÄRRSTYRT RELÄ Typ: RR120X/240X Handbok FJÄRRSTYRT RELÄ Typ: RR120X/240X CSD AB 97-03-01 RR120X/240X är ett fjärrstyrt dubbelrelä för 12- resp. 24 Volt likström elsystem. Reläet styrs av en mikroprocessor vilken kan ställas in att utföra

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

AL-C AL-S AUX. AL-C SENSOR. (Complete) (Overload) (Aux.) + IN - IN. Svart. Grön Vit Screen. Röd EXC. + Lastgivare

AL-C AL-S AUX. AL-C SENSOR. (Complete) (Overload) (Aux.) + IN - IN. Svart. Grön Vit Screen. Röd EXC. + Lastgivare 1 Installation 153 11 3.5 139 AL-C AL-S AUX. MENU SERIE VK 86 27 35 42 41 Röd EXC. + Svart EXC. - SENSOR + IN - IN Malla I Grön Vit Screen AL-C AL-S AL-S (Complete) (Overload) (Aux.) Fullast Tillägg Överlast

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

Smile Monitor & Ref & Programmerings & Användarmanual

Smile Monitor & Ref & Programmerings & Användarmanual Smile VDS Smile Monitor 3-0107 & 3-0108 Ref. 6545 & 6550 Programmerings & Användarmanual Smile VDS Detta är en snabbguide och ej som komplett manual. Avancerad manual för Smile finns på www.fermax.com

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet

Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med kvitteringsenhet Reviderad: Datum: 2010-02-01 Antal sid: 11 REV 0.2 Ändamål

Läs mer

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj.

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj. MLS Software EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Software: MLS EM2050 Att Öppna: Tryck in kod: ex. 1-2-3-4-5-6 Rekommenderade Knappsatser:

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Boat. Manufactured by DEFA AS, Norway D

Boat. Manufactured by DEFA AS, Norway D www.defa.com Manufactured by DEFA A, Norway 8183-D B g 3 0 0 Bruksanvisning Käyttöohje User Manual Gebruikershandleiding www.defa.com INNEHÅLLFÖRTECKNING Fjärrkontrollen 2 Automatisk Aktivering av stöldskydd

Läs mer

Om du använder ett elektromagnetiskt lås (med skjuvspärr), rekommenderas du använda en annan strömkälla än den som är kopplad till PROMI1000.

Om du använder ett elektromagnetiskt lås (med skjuvspärr), rekommenderas du använda en annan strömkälla än den som är kopplad till PROMI1000. b PROMI1000 CDVI Sweden AB Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE SKYDDSKLASS

Läs mer

Codoor CD3500. Teknisk handbok

Codoor CD3500. Teknisk handbok SE Codoor CD3500 Teknisk handbok Copyright Mars 2002 Bewator AB, Solna. Kopiering ur CD3500 installations- och användarhandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller

Läs mer

GSM Axcess 2/3 Snabbstart

GSM Axcess 2/3 Snabbstart GSM Axcess 2/3 Snabbstart ESIM 110/120 Enheten kräver GSM-abonnemang med nummerpresentation. Denna guide skall betraktas som ett hjälpmedel och inte som en manual. För senaste manualer och program se nedan.

Läs mer

ESIM264. Inkopplingsanvisning

ESIM264. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett SIM-kort, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM264 kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning.

Läs mer

Användarmanual 948 GSM-GPRS

Användarmanual 948 GSM-GPRS Användarmanual 948 GSM-GPRS Kontrollpanel Aktivering och inaktivering av larmsystemet För att aktivera ditt system från kontrollpanelen, slå din PIN-kod och avsluta med OK. Du kommer därefter in i en meny

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-21L

Installatörs- och användarhandbok DI-623-21L Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-21L Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han # och Ditt anropsnummer (eller direktknappen med ditt namn på). Därefter ringer Din

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3 Tele Radio 860 Manual IM-860-001-A3 1 860 TX 1= Yellow LED 1 2= Yellow LED 2 3= Red/ Green LED 3 1 2 3 860 TX 4= Charge connector Only 12V DC 1 2 3 4 5 7 1 2 6 8 9 Start Start X 0 Only 12V DC 4 2 1 2 3

Läs mer

DIGIT2VIDEO Porttablå 8C42, 8C46, 3C42 och 3C46

DIGIT2VIDEO Porttablå 8C42, 8C46, 3C42 och 3C46 DIGIT2VIDEO Porttablå 8C42, 8C46, 3C42 och 3C46 Beskrivning Digital porttelefonpanel kapabel att generera digital uppringning till våningsapparater med upp till 9999 olika nummer. Till detta används det

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

Programmeringsguide Picolo Porttelefon

Programmeringsguide Picolo Porttelefon 1 Programmeringsguide Picolo Porttelefon OBSERVERA! Från april 2017 levereras Picolo förprogrammerad med; Inläst Auditiv feedback, Inlästa svarsmeddelanden, Gewa koder 00-15 aktiverade Slumpvis Gewa 4096

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-99L

Installatörs- och användarhandbok DI-623-99L Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-99L Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han # och Ditt 2-siffriga anropsnummer alt. endast ditt telefonnummer (eller direktknappen

Läs mer

Wittkopp. Primor 2000 Level 5

Wittkopp. Primor 2000 Level 5 Wittkopp Primor 2000 Level 5 Användarmanual Innehåll 1 Användning... 3 Öppna... 3 Låsa... 3 2 Master- och användarkod... 4 Programera användarkod Program 1... 4 Byta Master- eller användarkod Program 0...

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

Personsökare RX-300 Bruksanvisning

Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 är en trådlös mottagare med 99 kanaler Sändarna/larmen som används tillsammans med RX-300 kan programmeras valfritt på de 99 kanalerna Man kan använda

Läs mer

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4 Tele Radio T60 Manual Rev. IM-T60-001-A4 CONTENTS 3-21........... 22-40.......... 41-59.......... 60-80.......... 81-101......... 102-123........ 124-145........ 146-164........ 165-186......... 187-194.........

Läs mer

PIC-projekt: Kodlås till dörr

PIC-projekt: Kodlås till dörr Institutionen för industriell IT IT-universitetet Kista PIC-projekt: Kodlås till dörr Lars Viebke M3Mb l.viebke@telia.com Kurs: Maskinnära programmering 6B3285, PRO1 2p Lärare: William Sandquist Datum:

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Bellman Visit 868 Armbandsmottagare och Laddare

Bellman Visit 868 Armbandsmottagare och Laddare Bellman Visit och Laddare BE0/BE70 Inledning Tack för att du valt produkter från Bellman & Symfon. Bellman Visit -systemet består av ett antal radiosändare och radiomottagare. Sändarna känner av olika

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

Bruksanvisning PIR-900

Bruksanvisning PIR-900 Bruksanvisning PIR-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2013-10-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 MONTERING / PLACERING...

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer