Kabeldon lågspänningsfördelningar. 2007, utgåva 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kabeldon lågspänningsfördelningar. 2007, utgåva 1"

Transkript

1 Kabeldon lågspänningsfördelningar 2007, utgåva 1

2 Kapslingar 47

3 Introduktion Innehållsförteckning Sidnr Introduktion... 4 Grundteknologier... 5 Modern fördelningsteknologi från ABB Kabeldon... 6 Kabeldon IP-system... 7 Robusta och korrosionsbeständiga kapslingar... 8 Ytbehandling... 9 Våra produkter Beredningsprogram Referensbilder Innehållsförteckning elkopplare Innehållsförteckning kapslingar Tekniska data Innehållsförteckning i alfabetisk ordning Innehållsförteckning i SEG-nr ordning

4 Introduktion Introduktion Vi arbetar för att skapa en säker eldistribution via kabelnät. För att uppnå detta utvecklar, tillverkar och marknadsför vi ett brett program av kabeltillbehör, elkopplare och kapslingar. De viktigaste kundgrupperna är kraftbolag, nätbolag, industrier och OEM. Våra viktigaste kompetensområden är elektriska förbindningar i kabelsystem och styrning av elektriska fält. Vår egen provningsanläggning är ett viktigt hjälpmedel i produktutvecklingen. ABB i Alingsås Vår fabrik ligger ca 50 km nordost om Göteborg. Produktionsprocessen är automatiserad och uppfyller högt ställda kvalitets- och miljökrav. Verksamheten ligger i Alingsås och har ca 190 anställda. Kabeldon produkter återfinns i kabelnät över hela världen. Vår affärsidé: "Vi vänder oss till företag som arbetar med elkraft för att de på ett enkelt och säkert sätt skall kunna skarva och ansluta kabel samt distribuera el". Kvalitet och miljö tillhör våra prioriterade arbetsområden och ingår som viktiga och givna delar i den strategiska planen. Målmedvetna satsningar på kvalitet och miljö bygger på moderna principer. De leder till att uppfylla högt ställda mål för konkurrenskraft och lönsamhet, detta för att maximera värdet för kunden. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra processer och en viktig bas i detta arbete är : kvalitetsstandarden, ISO 9001 och miljöstandarden, ISO Katalogen På de inledande sidorna visas de viktigaste produkterna i produktion och i sin rätta miljö. Därefter presenteras hela sortimentet i två huvuddelar; "elkopplare" och "kapslingar", inklusive produktfakta och beställningsunderlag i tabellform. På sidorna finns en innehållsförteckning, dels i bokstavsordning, dels i SEG-nummerordning. Katalogen finns även på CD. Vi förbehåller oss rätten att ändra konstruktioner och sortiment. ABB AB Kabeldon Box 531, SE Alingsås, Sweden Tel: Fax:

5 Introduktion Grundteknologier Vi på ABB Kabeldon arbetar utifrån fem grundteknologier, inom vilka vi under lång tid byggt upp en gedigen kompetens. Fasta elektriska förbindningar En förutsättning för säker strömöverföring mellan kabelledare eller mellan kabelledare och apparat är en fast elektrisk förbindning av god kvalitet. Isolerad anslutning. Som en del i vår filosofi att erbjuda kompletta lösningar, ser vi en styrka i att också kunna erbjuda anpassade elektriska förbindningar. Vi testar och utvecklar olika metoder och använder i de flesta fall skruvteknik vilket förenklar installationen. Styrning av elektriska fält Vid höga spänningar måste de elektriska fälten styras så att inte hållfastheten i isolering eller omgivande material äventyras. Beroende på spänningsnivå arbetar vi med olika metoder, t ex geometrisk, refraktiv eller resistiv fältstyrning. Geo-metrisk fältstyrning uppnås med prefabricerade stresskonor och skarvkroppar, resistiv och refraktiv fältstyrning med speciellt fältstyrande material integrerad i prefabri- cerad avslutningskropp. Kabelavslutning illustrerad med ekvipotential linjer. Utveckling av krypströmsbeständigt material Kabeltillbehör utomhus är utsatta för stora påkänningar, t ex UV-strålning från solen samt krypströmmar orsakade av nederbörd och nedsmutsning. Vi utvecklar material och konstruktioner som påverkas minimalt av yttre faktorer. Utveckling av väderbeständiga produkter Kabeltillbehör installeras överallt på jordklotet; i fuktiga tropiska miljöer, under extrem kyla eller Gränsprov med yttre överslag på kabelavslutning. Krypströmmar vid saltdimkammarprov i kustbandets rykande saltdimma. Praktiska långtidsprovningar är en viktig del i utvecklingsarbetet. Förutom weather- Ometertest, saltdimkammarprov och andra nedbrytande långtidsprov, testas produkterna under extrema väderförhållanden. Utformning av lågspänningsnät Eldistribution i kabelnät kräver personsäkra och robusta produkter för att underlätta anslutning av kablar samt för att under lång tid motstå yttre faktorer som fukt, vibrationer e.d. utan att förorsaka driftstörningar. Lång erfarenhet från egen tillverkning av elkopplare och varmförzinkade kapslingar samt goda kundrelationer gör att vi snabbt kan anpassa produktutvecklingen efter marknadens behov. Serviscentral. 5

6 Introduktion Modern fördelningsteknologi från ABB Kabeldon Kabeldon lågspänningsfördelningar kännetecknas av små dimensioner, flexibilitet, personsäkerhet, driftsäkerhet och överskådlig uppbyggnad. Fördelningscentralen projekteras med datorprogrammet Connect IT, som kan erhållas gratis. Kapslingen monteras på fabrik för att hålla hög kvalitet. Sedan förses kapslingen med apparater enligt behov. Det är enkelt att koppla in fördelningscentralen och därefter ta den i drift. Det går även att montera skensystemet direkt på vägg i elrum inomhus. Vi rekommenderar dock en kapslad fördelningscentral placerad utomhus för både säkerhet och för att spara värdefullt utrymme inomhus. Fördelningarna uppfyller bl.a. krav enligt: SS-EN , Kopplingsutrustningar SS-EN , Kabelskåp och lågspänningsfördelningar SS-EN , Kopplingsapparater SS-EN , Lastbrytare och lastfrånskiljare SS , Lågspänningsinstallationer SS , Serviscentraler Nätbolag - eldistribution i lågspänningsnät - nätstationer och kapslingar Vägar - gatu- och vägbelysning; trafiksignaler Fastigheter - fördelningscentraler för lasarett, hotell, livsmedelsbutiker, kontor, m.m. Hamnar och flygplatser - elförsörjning för båtar och fartyg - elförsörjning för flygplan på mark Sportanläggningar - strålkastarbelysning för fotbolls- och sportarenor - belysning för motionsspår, kontrollpaneler för skidliftar m.m. Byggplatser - tillfällig elförsörjning - central eluppvärmning - fördelningscentraler för kranar och annan utrustning Tillfälliga aktiviteter - elförsörjning till gatumarknader, mobila utställningar, cirkus, nöjesfält m.m. Kommunikationssystem - kapslingar för optofibernät - kapslingar för antennsystem och kabel-tv - kopplingsplintar för telefon Industri/Jordbruk - fördelningscentraler i olika typer av industrier - reservkraftmatning Inmatning Säkringslastbrytare med oberoende handmanöver Utmatning Säkringslastfrånskiljare Mätenhet Spänningssäkringar och strömtransformatorer, plomberbart Reservplats 6

7 Introduktion Kabeldon IP-system Systemet består av ett unikt, beröringsskyddat skensystem som kombineras med ett brett sortiment elkopplare och anslutningar. Kabeldon IP-system kännetecknas av enkelhet och driftsäkerhet, vilka är de viktigaste faktorerna när man vill uppnå låga driftskostnader och hög leveranssäkerhet i ett distributionssystem. Skenor av strängsprutade aluminiumprofiler, isolerade med ett polyamidskikt. Skenan har ett beröringssäkert kontaktspår, detta gör att personsäkerheten alltid är fullgod, oavsett var på skenan som elkopplaren placeras. Elkopplarna kan placeras i vilken ordning som helst, oberoende av märkström. Alla delar skenor och elkopplare uppfyller kapslingsklass IP2X enligt IEC Elkopplare A. Befintliga fördelningar är enkla att utöka med nya elkopplare. Alltid spänningslöst vid säkringsbyte. Skenor finns med märkström A. Elkopplare, anslutningsdon och skenor bygger på ett modulsystem. Varje modul är 12,5 mm. Modulsystemet gör projekteringen enklare. Elkopplarnas kompakta utförande gör dem lämpliga att använda i många olika typer av fördelningar. Alla elkopplare har användningskategori för användning i både kabelskåp, nätstationer och andra fördelningar. Elkopplare monteras och ansluts till skensystemet i ett och samma arbetsmoment. Elkopplare kan anslutas under spänning. Kabeldon IP-system. 7

8 Introduktion Robusta och korrosionsbeständiga kapslingar Sedan 1920-talet har vi tillverkat kabelskåp, då under varumärket Sieverts Kabelverk. Den senaste generationen kabelskåp är utvecklad med lång erfarenhet av system för krävande miljöer. Samtidigt uppfyller de dagens krav på lång livslängd med bibehållen säkerhet samt låga drifts- och underhållskostnader. I det nordiska klimatet, där snöröjning med plogning förekommer och där temperaturen vintertid kan vara 25 C eller lägre, måste både stabilitet och ytbehandling hålla högsta klass. Hållbarhet mot yttre slagprovat enligt SS-EN Det krävs dessutom god ventilation för att leda bort värme under sommarhalvåret och för att eliminera kondens. CDC - en mångsidig kapslingsserie med tidlös design CDC är utvecklat i nära samarbete med användarna och uppfyller både nätbolagens och entreprenörernas krav på enkelhet och flexibel funktion. Det kan även användas till bredbandsuppkoppling med optofiberkabel, teleinstallationer och kabel-tv. En rad praktiska funktioner underlättar montörens arbete. SDC - mångsidig kapsling med större djup Denna kapsling är anpassad för fördelningar både inom- och utomhus. SDC är varmförzinkat och har en design som stämmer väl överens med CDC-serien vilket gör att båda kan användas tillsammans. Det finns även en variant med ovandel för mätare eller annan utrustning. Varmförzinkad kapsling typ SDC. KSIK - lackerad kapsling Lämplig kapsling att använda för fördelningar inomhus i miljöklass C 1 * och C 2 * i t ex industrier, fastigheter, sporthallar, lager. KSIK har speciella genomgångar i gavlarna som underlättar montage med genomgående skensystem. Lackerad kapsling typ KSIK. Varmförzinkad kapsling typ CDC. * Enligt SS-EN ISO C 1 = Uppvärmda torra lokaler. C 2 = Fukt kan förekomma i liten mängd. 8

9 Introduktion Ytbehandling Kapslingar i serierna CDC och SDC är tillverkade av stålplåt och är korrosionsskyddade genom varmförzinkning enligt standard SS-EN ISO För delar som grävs ner i mark har korrosionsskyddet förstärkts genom att dessa delar har erhållit ett extra skydd bestående av ett polymerskikt. För att polymerskiktet skall fästa på den varmförzinkade ytan har den förbehandlats genom zink/mangan fosfatering. Ovanstående behandling ger ett bra skydd mot korrosion och därmed får kapslingarna också lång livslängd i de vanligast förekommande miljöer för utomhuskapslingar. Sex skyddande lager för fullgott korrosionsskydd av stål i mark Polymerskikt (passivt skydd) Zn/Mn-fosfatering Metallbeläggning/Zn (aktivt skydd) Stål Metallbeläggning/Zn (aktivt skydd) Zn/Mn-fosfatering Polymerskikt (passivt skydd) 9

10 Introduktion Våra produkter Kapslingar för olika användningsområden. Kabelskåp med skensystem och elkopplare. 10

11 Introduktion Beredningsprogram Frontskiss på färdigt skåp sammanställt i Connect IT. Connect IT beredningsprogram Beredningsprogrammet Connect IT är ett Windows - baserat beredningsprogram för kabelskåp, serviscentraler och andra applikationer baserade på sortimentet av elkopplare, skensystem och kapslingar. Connect IT gör det enkelt att konstruera en elfördelning och få fram uppgifter om dess komponenter enligt nedan: Kapslingar med tillbehör Skensystem Elkopplare och anslutningar Tillägg av eget material, t ex säkringar Connect IT genererar också underlag för beställning, planering och dokumentation. Enlinjeschema, där adresser, kabeldata och andra uppgifter kan skrivas in Frontskiss som kan användas som monteringsunderlag Materialsammanställning med SEG-nr på ingående material För ytterligare information och beställning kontakta oss! Connect IT arbetar i 32-bitars miljö och kräver därför Windows 98 eller senare versioner. Connect IT erbjuder stora möjligheter att fritt skapa en önskad kombination av elkopplare och kapslingar. Arbetet går snabbt och enkelt med hjälp av bild och text. Till programmet kan kopplas ett kundregister, därför passar det utmärkt att använda som offertprogram. Connect IT är också lämpligt att använda vid val av renoveringssats för äldre kabelskåp, eller då ett skensystem utan kapsling, t ex för placering i ställverksrum, skall beredas. Connect IT kan laddas ner från vår hemsida: 11

12 Introduktion Referensbilder Ytbehandling och montering Helautomatisk anläggning för pressning, stansning och bockning av plåt. Automatisk varmförzinkningsanläggning. Automatisk förbehandling av kapslingar före pulverlackering. Pulverlackering av delar till fundament. Reningsverk för utgående avloppsvatten från ytbehandling. Montering av kapslingar. Montering av elkopplare med modern teknik. Montering av fördelningscentral enligt kundspecifika krav. 12

13 Introduktion Referensbilder Kabelskåp för elförsörjning och kabel-tv i nybyggt bostadsområde i Ängelholm. Fördelningscentraler för försörjning av uppställda kylcontainrar i Göteborgs Hamn. Kabelskåp vid bygge av dubbelspårsjärnväg som går genom Hallandsåsen. Kabeldon kabelskåp sydvästra Island, vid geotermiska värmvatten-kraft som skickar varmtvatten från Islands natur-värmekällor genom rörled-ningar till Reykjavik. Frakkastigeur gatan, Reykjavik, Island. 13

14 Introduktion Referensbilder Kabelskåp för gatubelysning vid Kalmar Domkyrka. Kabelskåp för matning och mätning av automatikutrustning till trafiksignaler i Malmö. Kabelskåp vid småbåtshamn i Skälderviken, Ängelholm. Kabelskåp som huvudkraftfördening på bygget vid hamnen "Dockan" i Malmö. Kabelskåp för elektrifiering av signalutrustning vid Kalmar C. 14

15 Introduktion Referensbilder Kabelskåp för försörjning av ljuskonstverk av Lars Hellsten i Nybro kommun, Småland. Öresundsbron, kabelskåp CDC för elförsörjning av lanterna på konstverk vid Lernacken, konstnär Olafur Eliasson. Kabelskåp vid oljeplattform i Stavanger, Norge. CDC som belysningscentral, Riga, Lettland. Stolpskåp med kabelkanal mot mark. Fördelning i Bristol, England. Ersätter traditionell kopplingsbox under mark. 15

16 Introduktion Referensbilder Bromma flygplats i Stockholm. Fördelningscentral för strömförsörjning av flygplan på marken vid bl a tankning och service. Utanför guvernörspalatset i Alexandria, Egypten har kabelskåp installerats för gatubelysning. Fördelningscentral för taxizon, vid Ängelholms flygplats. Fördelningscentral för matning till läkemedelsindustrin Cara Partners Pharmacy Ind. Cork, Irland. Fördelningscentral för anslutning av vindkraftverk, Halmstad. 16

17 Introduktion Referensbilder Exempel på användning av Kabeldon lågspänningsprodukter direkt på vägg i transformatorstation i Trondheim, Norge. Kontakta oss för ytterligare information om erforderlig material, pris, leveranstid etc. Standardiserade serviscentraler för McDonald's i hela Sverige. Bilden visar centralen för McDonald s i Vårgårda. Kabeldon utrustning för strömmatning och kontroll för strandpromenadens belysning i Blackpool, England. CDC-installation med kabelskarv SMARTA, Åbo, Finland. Serviscentral till telekommunikationsanläggning. 17

18 Introduktion Referensbilder Fördelningscentral i Göteborgs Hamn. Ställverk med elkopplare, Vietnam. Ställverk för lågt EMF med Kabeldon skenor och apparater. Ställverk med skenor och apparater, Kabeldon IP-system. Ombyggnad av ett kulturminneshus och nya lågspännigsfördelningar på ett gammalt handelstorg, Uddevalla. 18

19 Introduktion Referensbilder Kapsling till styrutrustning för reglering av rondellens belysning vid infarten till Kalmar (E22). Styrutrustningen är tillverkad av Vägfors. I Jönköping har CDC-kapsling använts för vattenförsörjning till mässområdet. Kapslingar som används för el- och optofibernät (accessnät). Box installerat i CDC 440, Bristol, England. Tillfälliga fördelningscentraler, Riga, Lettland för "Eurovision Song Contest 2003" med elkopplare SLB 2 på 1600 A skenor. 19

20 Elkopplare Innehållsförteckning elkopplare Sidnr Standard för elkopplare Nya generationen Kabeldon IP-system Elkopplare med beroende handmanöver Elkopplare med oberoende handmanöver Anslutningsdon Skensystem med tillbehör Allmänna tillbehör Måttskisser

21 Elkopplare Standard för elkopplare Användningskategori Användningskategorin för elkopplarna anges i tekniska data för respektive produkt. Märksammanlagringsfaktor För apparater monterade i kapsling, ställverk eller direkt på väggen gäller att märkströmmen reduceras vid parallella strömbanor. Sammanlagrings- faktor Antal grupper 2 och 3 0,9 4 och 5 0, ,7 10 och fler 0,6 Märkström för fas- och nollskenor Angiven märkström avser högsta tillåtna ström i någon sektion av skenan. Spänningsprovning Samtliga apparater försedda med hål avpassade för spännings-provare utförda enligt SS-EN Kabelklämmor Samtliga elkopplare är kompletta med anslutningsklämmor för både Cu- och Al-ledare. Kabelklämmor för Al-ledare har provats enligt SEN eller IEC Åtdragningsmomenten är areabundna och finns angivna i monteringsanvisningarna, samt etikett på kapslingens insida. Areaområde Angivet areaområde avser anslutning av fåtrådig eller solid ledare. Om mångtrådig eller extra mångtrådig ledare skall anslutas reduceras max arean med ett areasteg. Parallella ledare Anslutningsbar area för parallella ledare bestäms genom att dela max arean med antalet parallella ledare samt reducera med ytterligare ett areasteg. Ex: max area 300 mm 2, 300/2 150 minskas med ett steg 120. Modulsystem Alla till skensystemet anslutningsbara detaljer har modulanpassade mått (1 modul M = 12,5 mm) så att man enkelt kan beräkna utrymmet för en viss fördelning och därefter välja passande kapsling. Ledararea Åtdragningsmoment 6-95 mm 2 20 Nm mm 2 35 Nm Anslutning till skenan 15 Nm 21

22 Elkopplare Nya generationen Kabeldon IP-system Den nya generationen Kabeldon IP-system är kompatibelt med tidigare generation. Nytt utförande innebär bl a: Gemensam design ger ett enklare handhavande Lättgreppade, vågräta handtag Ny profilmutter som garanterar rätt anslutning mot skenorna Knivsäkringar i alla apparater Lättmanövrerad säkringsspärr förenklar säkringsbytet Skjutbar anslutningklämma ger enklare anslutning. Anslutningsklämma medföljer alltid Lägre vridmoment vid anslutning av kablar Plomberingsmöjlighet 22

23 Elkopplare Elkopplare med beroende handmanöver Alltid spänningslöst vid säkringsbyte Klarar både Al- och Cu-ledare Monteras och ansluts i samma moment 3-polig brytning KSBD 00 Blockeringsdon. KN 00 Kopplingskniv. SLD 000 Säkringslastfrånskiljare. AC-23B enligt IEC moduler eller 38 mm bred Säkring NH 000 eller C00 Plomberingsmöjlighet JDD 000 Jordningsdon. Beteckning Beställningsnr Kapslings- Antal Märk- Kabel- Antal Vikt ID-nr SEG-nr klass moduler data anslutning per Al/Cu förp mm 2 kg/st SLD 000 2CGX E IP2X V, 100 A 2, ,7 Beställes separat: Beteckning Beställningsnr Kapslings- Antal Märk- Antal Vikt ID-nr SEG-nr klass moduler data per förp kg/st JDD 000 2CGX E ,1 ka/1 s 1 2,2 KSBD 00 2CGX E ,1 KN 00 2CGX E A 3 0,1 23

24 Elkopplare Elkopplare med beroende handmanöver Alltid spänningslöst vid säkringsbyte Klarar både Al- och Cu-ledare Monteras och ansluts i samma moment 3-polig brytning KSBD 00 Blockeringsdon. KN 00 Kopplingskniv. SLD 00 Säkringslastfrånskiljare. AC-23B enligt IEC moduler eller 50 mm bred Säkring NH 00 Plomberingsmöjlighet JDD 00 Jordningsdon. Beteckning Beställningsnr Kapslings- Antal Märk Kabel- Antal Vikt ID-nr SEG-nr klass moduler data anslutning per Al/Cu förp mm 2 kg/st SLD 00 2CGX E IP2X* V, 160 A 2,5-95** 1 1,8 Beställes separat: Beteckning Beställningsnr Kapslings- Antal Märk Antal Vikt ID-nr SEG-nr klass moduler data per förp kg/st JDD 00 2CGX E ,1 ka/1 s 1 2,3 KSBD 00 2CGX E ,1 KN 00 2CGX E A 3 0,1 * IP1X med öppen apparat beroende på säkringens konstruktion. ** Max arean avser anslutning av fåtrådig eller solid ledare. 24

25 Elkopplare Elkopplare med beroende handmanöver Alltid spänningslöst vid säkringsbyte Klarar både Al- och Cu-ledare Monteras och ansluts i samma moment 3-polig brytning KSBD 2 Blockeringsdon. KN 1 Kopplingskniv. SLD 1 Säkringslastfrånskiljare. AC-23B enligt IEC moduler eller 120 mm bred Säkring NH 1 (max bredd 42 mm) JDD 1 Jordningsdon. Beteckning Beställningsnr Kapslings- Antal Märk- Kabel- Vikt ID-nr SEG-nr klass moduler data anslutning Al/Cu mm 2 kg/st SLD 1 2CGX E IP2X V, 250 A* ** 4,3 Beställes separat: Beteckning Beställningsnr Märk Antal per Vikt ID-nr SEG-nr data förpackning kg/st JDD 1 2CGX E ,6 ka/0,5 s 1 KSBD 2 2CGX E ,1 KN 1 2CGX E A 1 0,2 * 250 A med säkring, 400 A med kopplingskniv. ** Max arean avser anslutning av fåtrådig eller solid ledare. 25

26 Elkopplare Elkopplare med beroende handmanöver Alltid spänningslöst vid säkringsbyte Klarar både Al- och Cu-ledare Monteras och ansluts i samma moment 3-polig brytning PHD 2 Handtag för parallellmanöver av två SLD 2 i CDC kapslingar. PHD 2 SDC Handtag för parallellmanöver av två SLD 2 i SDC kapslingar. SLD 2 Säkringslast frånskiljare. AC-23B enligt IEC moduler eller 150 mm bred Säkring NH2 Parallellmanövrering JDD 2 Jordningsdon. KSBD 2 Blockeringsdon. KNB 2 Kopplingskniv. Beteckning Beställningsnr Kapslings- Antal Märk- Kabel- Vikt ID-nr SEG-nr klass moduler data anslutning Al/Cu mm 2 kg/st SLD 2 2CGX E IP2X V, 400 A* ** 4,6 Beställes separat: Beteckning Beställningsnr Antal per Märk- Vikt ID-nr SEG-nr förpackning data kg/st JDD 2 2CGX E ,6 ka/0,5 s 2,5 PHD 2 2CGX E ,5 PHD 2 SDC 2CGX E ,5 KSBD 2 2CGX E ,1 KNB 2 2CGX E A 0,2 * 400 A med säkring, 600 A med kopplingskniv, se sid 93! ** Max arean avser anslutning av fåtrådig eller solid ledare. 26

27 Elkopplare Elkopplare med beroende handmanöver Klarar både Al- och Cu-ledare Med hjälp av kopplingsknivar går det att göra skensystemet spänningslöst utan att bryta matarkabeln 1-polig brytning FD 3300 Frånskiljningsdon. Frånskiljningsdonet är avsett för enpolig brytning. Genom att använda kopplingsknivarna mellan intilliggande frånskiljningsdon är det möjligt att göra skensystemet spänningslöst utan att bryta den genomgående matarkabelströmmen. KFBD Blockeringsdon. Beteckning Beställningsnr Kapslings- Antal Märk- Kabel- Vikt ID-nr SEG-nr klass moduler data anslutning Al/Cu mm 2 kg/st FD CGX E IP2X V, 400 A * 2,6 Beställes separat: Beteckning Beställningsnr Antal Vikt ID-nr SEG-nr per förpackning kg/st KFBD 2CGX E ,1 * Max arean avser anslutning av fåtrådig eller solid ledare. 27

28 Elkopplare Elkopplare med oberoende handmanöver Spänningslöst säkringsbyte Skyddsform IP2X Handtag låsbart i off-läget Plomberbart beröringsskydd över säkringar 3-polig brytning FH-S 250/400 Förreglingsmekanism för SEKOB 250/400. SEKO 160 Säkringslastbrytare med brytning på båda sidor om säkringen. SEKOB 250/400 Säkringslastbrytare med brytning på båda sidor om säkringen. PH-S 250/400 Parallellmanöverhandtag för SEKOB 250/400. Lastbrytare Välj 160 A SEKO KN A SEKOB KNB 2 KN 00 Kopplingskniv. KNB 2 Kopplingskniv. Beteckning Beställningsnr Antal Märk- Kabel- Passar i Passande Vikt ID-nr SEG-nr moduler ström anslutning kapsling säkrings- Al/Cu storlek A mm 2 kg/st SEKO 160 2CGX E * KSIK, CDC, SDC 00 5 SEKOB 250 2CGX E * KSIK, SDC 0, 1, 2 11 SEKOB 400 2CGX E * KSIK, SDC 0, 1, 2 11 Beställes separat: Beteckning Beställningsnr Märkdata Antal per Vikt ID-nr SEG-nr förpackning kg/st FH-S 250/400 2CGX E ,6 PH-S 250/400 2CGX E ,7 KN 00 2CGX E V, 160 A 3 0,1 KNB 2 2CGX E V, 630 A 3 0,2 * Max arean avser anslutning av fåtrådig eller solid ledare. 28

29 Elkopplare Elkopplare med oberoende handmanöver Spänningslöst säkringsbyte Skyddsform IP2X Handtag låsbart i off-läget Plomberbart beröringsskydd över säkringar 3-polig brytning SLOB 400, 630, 800 Sektioneringslastbrytare med brytning på båda sidor om säkringen. LBOC 630, 800, 1600 Sektioneringslastbrytare utan säkring. För montering av elkopplare med märkström 630 A och högre krävs att skensystemet delas. För elkopplare med märkström 800 A och 1600 A måste skenändarna bearbetas. Beteckning Beställningsnr Antal Märk- Passar i Passande Vikt ID-nr SEG-nr moduler ström kapsling säkrings- A storlek kg/st SLOB 400 2CGX KSIK, SDC 0-2 8,6 SLOB 630 2CGX E KSIK, SDC 3 15 SLOB 800 2CGX KSIK, SDC 3 15 LBOC 630 2CGX E KSIK, SDC 8 LBOC 800 2CGX KSIK, SDC 8 LBOC CGX KSIK, SDC 18 29

30 Elkopplare Adapter för ABB Sace effektbrytare Tmax T3 Skyddsform IP2X både med och utan monterad effektbrytare Passar samtliga fasskenor ochsamtliga Kabeldon kapslingar. Plug-in utförande för snabbt och enkelt montage alt byte av effektbrytaren 3-polig brytning AS-T3 Adapter för effektbrytare typ Tmax T3 från ABB Sace för 250 A. Skyddsform IP2X. Möjliggör montering av effektbrytare på spänningssatt skensystem. Passar samtliga fasskenor och samtliga Kabeldon kapslingar. Effektbrytare ingår ej. Beställ separat ABB Sace Tmax T3 plug-in utförande med passande utlösningsenhet. Uppfyller krav enligt IEC och IEC Effektbrytare från ABB Sace monterad på adapterplattan AS-T3. KLAP T5 630 Adapterplatta för plug-in-sockel till effektbrytare Tmax T5 630 från ABB Sace. Beteckning Beställningsnr Antal Märk- Kabel Mått Vikt ID-nr SEG-nr moduler data anslutning Höjd Bredd Djup Al/Cu mm 2 mm kg/st AS-T3 2CGX E V, 250 A ,1 KLAP T CGX E V, 570 A ,0 30

31 Elkopplare Anslutningsdon ADC 25 Oisolerat anslutningsdon. Används tillsammans med ej beröringsskyddade skenor för 1,5-25 mm². AD 70 Oisolerat anslutningsdon. Används tillsammans med ej beröringsskyddade skenor för 6-95 mm². ADO 240 Oisolerat anslutningsdon. Används tillsammans med ej beröringsskyddade skenor för mm². AD 350 Oisolerat anslutningsdon för anslutning av tre separata ledare, vardera max 50 mm² Al/Cu. Används tillsammans med ej beröringsskyddade skenor. ADB 3M Isolerat anslutningsdon för kompakt montage av AD 300 för 3 fas. AD 95 Isolerat anslutningsdon. AD 2150 Isolerat anslutningsdon för parallella ledare. AD 300 Isolerat anslutningsdon. Elkopplare och anslutningsdon skall dras med moment! KSBH 300 Beröringsskydd till AD 300 eller AD 2150 vid frånkopplad kabel. ADN Distansstycke till PEN-skena används tillsammans med AD 300. Beteckning Beställningsnr Antal Bredd Märk- Kapslings- Kabel- Antal Vikt ID-nr SEG-nr moduler data klass anslutning per Al/Cu förp. mm mm 2 kg/st ADC 25 2CGX E V, 63 A 1, ,1 AD 70 2CGX E V, 200 A ,1 ADO 240 2CGX E V, 400 A IP ,25 AD 350 2CGX E V, 400 A IP2X 3 x ,2 ADB 3M* 2CGX E V, 500 A IP2X 1 0,7 AD 95 2CGX E V, 200 A IP2X ,1 AD CGX E V, 400 A IP2X 35-2// ,2 AD 300** 2CGX E V, 630 A IP2X ,2 KSBH 300 2CGX E ,1 ADN 2CGX E V, 500 A 1 0,3 * ADB 3M kompletteras med 3 st AD 300. ** 3-fas anslutning 6-9 moduler. 31

32 Elkopplare Skensystem med tillbehör Beröringsskyddade skenor, IP2X KSFS A. KSFS 640 A-698 A 630 A. KSFS A. KSFS A. Märkström för skensystem Angiven märkström avser maximala strömmen i någon del av skenan. Beteckning Beställningsnr Antal Märk- Passande Längd Vikt ID-nr SEG-nr moduler ström skenstöd KSST 36 KSST 316 KSST 316/23 A KSST 316/100 mm kg/m KSFS 420 2CGX E x x 284 0,6 KSFS 440 2CGX E x x 534 0,6 KSFS 443 2CGX E x x 569 0,6 KSFS 448 2CGX E x x 636 0,6 KSFS 460 2CGX E x x 784 0,6 KSFS 463 2CGX E x x 809 0,6 KSFS 473 2CGX E x x 950 0,6 KSFS 640 A 2CGX E x x 534 0,9 KSFS 643 A 2CGX E x x 569 0,9 KSFS 648 A 2CGX E x x 636 0,9 KSFS 660 A 2CGX E x x 784 0,9 KSFS 663 A 2CGX E x x 809 0,9 KSFS 673 A 2CGX E x x 950 0,9 KSFS 698 A 2CGX E x x ,9 KSFS CGX E x ,6 KSFS CGX x ,6 KSFS CGX E x ,6 KSFS CGX E x ,0 KSFS CGX x ,0 KSFS CGX E x ,0 KSFS CGX E x ,0 KSFS CGX E x ,0 32

33 Elkopplare Skensystem med tillbehör Ej beröringsskyddade skenor (typ PEN, PE och N), IP00 KSNS A. KSNS A. Beteckning Beställningsnr Antal Märk- Längd Vikt ID-nr SEG-nr moduler ström A mm kg/m KSNS 417 2CGX E ,6 KSNS 420 2CGX E ,6 KSNS 440* 2CGX E ,6 KSNS 443 2CGX E ,6 KSNS 460 2CGX E ,6 KSNS 463 2CGX E ,6 KSNS 473 2CGX E ,6 KSNS 498 2CGX E ,6 KSNS 498 KSIK 2CGX ,6 KSNS CGX E ,6 KSNS CGX ,6 KSNS 1098 KSIK 2CGX ,6 KSNS CGX E ,6 KSNS CGX E ,6 KSNS CGX E ,6 * Till SDC 48 och CDC 40 används KSNS

34 Elkopplare Skensystem med tillbehör Skenstöd KSST 36 Skenstöd för 400 A och 630 A skenor. Avstånd mellan fastsättningshålen är 85 mm. För bl a delning av skensystem vid mätning med strömtransformatorer. KSST 36-CDC Skenstöd för 400 A och 630 A fasskenor. Används vid delat och kortat skensystem i CDC kapslingar. Avstånd mellan fastsättningshålen är 85 mm. KSST 316, 316/23, 316/100 Skenstöd för 400 A, 630 A, 1000 A och 1600 A skenor. Företrädesvis i SDC. KLKB-S 630, 1200 Kopplingsbygel för sammankoppling av skensystem i två kapslingar. Kan endast monteras på spänningslös skena. Beteckning Beställningsnr Märk- Fritt utrymme Antal Passande Vikt ID-nr SEG-nr ström bakom skenorna moduler kapslingar A mm kg/st KSST 36 2CGX E alla 0,1 KSST 36-CDC 2CGX E CDC 0,3 KSST 316 2CGX E alla 0,5 KSST 316/23 2CGX E alla 0,8 KSST 316/100 2CGX E SDC 1,1 KLKB-S 630 2CGX E alla 3,4 KLKB-S CGX E SDC 6,6 34

35 Elkopplare Skensystem med tillbehör Mittstöd för A skenor MSB 316 Mittstöd passande till KSST 316. Tillverkad av rostfritt och omagnetiskt stål. Största avståndet mellan två skenstöd är 1 m för att uppfylla kortslutningshållfastheten enligt teknisk data på sida 86! Vid mer än 1 m används mittstöd på passande ställe! MSB 316/23 Mittstöd passande till KSST 316/23. Tillverkad av rostfritt och omagnetiskt stål. MSB 316/100 Mittstöd passande till KSST 316/100. Tillverkad av rostfritt och omagnetiskt stål. Beteckning Beställningsnr Fritt utrymme Antal Vikt ID-nr SEG-nr bakom skenorna moduler mm kg/st MSB 316 2CGX E ,5 MSB 316/23 2CGX E ,8 MSB 316/100 2CGX E ,5 35

36 Elkopplare Enkelt montage vid ombyggnad av ett befintligt skåp Skensystem med tillbehör 5-ledarsats Sats för ombyggnad till 5-ledarsystem, TN-S alt TN-C-S. I satsen ingår en ej beröringsskyddad 400 A skena. Ombyggnadssats för 1000 A skenor. Kontakta oss för mer information! Beteckning Beställningsnr Passar Antal Märk- Längd Vikt ID-nr SEG-nr kapsling moduler ström A mm kg/st C 20-TNS 2CGX E CDC ,6 C 40-TNS 2CGX E CDC ,7 C 60-TNS 2CGX E CDC ,9 S 48-TNS 2CGX E SDC ,9 S 73-TNS 2CGX E SDC ,0 S 98-TNS 2CGX E SDC ,2 36

37 Elkopplare Allmänna tillbehör för OEM Kabelsko ingår ej i satsen. AB , AB , AB Anslutningsbricka för anslutning på skenans baksida, passar 1000 A och 1600 A skena. I satsen ingår: - Täckbricka plast - Pinnskruv M12/M16 längd 53 resp 70 mm - Anslutningsbricka - Planbricka Ø 36 mm - Spännbricka Ø 29 mm - Mutter M12 ADR M8/M10 Anslutningsdon för anslutning på skenans framsida. Hål med gänga M8 alt M10. ADR H12 Anslutningsdon för anslutning på skenans framsida med hål Ø12. Används tillsammans med ej beröringsskyddade skenor. Vid användning på beröringsskyddade skenor måste anslutningen beröringsskyddas enligt kapslingsklass IP2X. RKMB 900 Verktyg för AB 800/1200. Satsen innehåller erforderliga verktyg för: - Avisolering av fasskena - Håltagning och gängning - Montage av pinnskruv KBS 20 Sats för jordning av samlingsskena, passande skensystem typ, KSFS 400 A A. Kulbulten är testad för kortslutningsström I K 23,7 ka enligt standard DIN och IEC Satsen består av 3 st kulbultar Ø 20 mm, anslutningsenhet för montering på fasskenor samt ett demonterbart beröringsskydd. Beteckning Beställningsnr Antal Märk- Diameter Antal Vikt ID-nr SEG-nr moduler data Ø per mm förp. kg/st AB CGX E V, 800 A ,1 AB CGX E V, 1200 A ,1 AB CGX E V, 1200 A ,1 ADR M8* 2CGX E V, 630 A 50 0,1 ADR M10* 2CGX E V, 630 A 50 0,1 ADR H12 2CGX E V, 630 A 50 0,1 RKMB 900 2CGX E ,6 KBS 20 2CGX E Ik 23,7 ka 1 1,1 * M8 respektive M10 gänga. 37

38 Elkopplare Allmänna tillbehör för OEM H1 H H H2 B D B D B D TC klämma Fig 1. Anslutningsklämma för apparater. TC Fig 2. Anslutningsklämma för apparater. TCD-klämma Fig 3. Anslutningsklämma för apparater och två st kablar. Beteckning Beställningsnr Skena Ledarearea Klämma Vikt ID-nr SEG-nr Bredd Tjocklek Al/Cu fig B H1 H2 D mm mm 2 nr mm kg/st TC CGX E , ,02 TC CGX E ,04 TC CGX E ,08 TC CGX E ,2 TC CGX E ,2 TCD CGX E // ,2 TCD CGX E // ,3 38

39 Elkopplare Allmänna tillbehör TFU 25 Enfasigt uttag för tillfälliga anslutningar t ex sladdlampa eller borrmaskin. Uttaget sätts direkt på fasskenan. Kabel max 35 mm² Al/Cu. Max säkring 25 A. Komplettera med anslutningsdon för PE- och N-ledaren (Se sid 37). UKRA 90 Universalklämma för fastsättning av kablar med Ø mm t ex på ankarskenan i ett kabelskåp. Beteckning Beställningsnr Märk- Kabel- Mått Vikt ID-nr SEG-nr data anslutning Höjd Bredd Djup mm 2 mm kg/st TFU 25 2CGX E V, 25 A 1,5-35 Al/Cu ,3 Beteckning Beställningsnr Diameter Antal Vikt ID-nr SEG-nr Ø per mm förpackning kg/st UKRA 90 2GLX E ,2 39

40 Elkopplare Allmänna tillbehör GBLB 45 Gatubelysningslåda anpassad för 5-ledarsystem (TN-S). Kan monteras på N-skenan alt montageplatta Kontaktor för 45 A Kapslingsklass IP2X Anslutningsbar kabelarea: Matande kabel till plint max 16 mm² Utmatning från kontaktor max 25 mm² In-/utmatning för styrkretsar max 4 mm² GBL 63 Gatubelysningslåda anpassad för 5-ledarsystem (TN-S). Kan monteras på montageplatta i Kabeldon kapslingar med ovandel, CDCM och SDCM Kontaktor för 63 A Kapslingsklass IP3X 7 M (125 mm) fritt utrymme för kwh-mätare, styrning etc. Anslutningsbar kabelarea: In-/utmatning på plint max 16 mm² In-/utmatning för styrkretsar max 4 mm² Kopplingsschema för GBLB 45 och GBL 63. Begränsning av antal lampor Uppgifterna kommer från kontaktortillverkaren Typ av lampa Lamp- Lamp- Max antal effekt märkström lampor/fas (230 V) W A GBLB 45 GBL 63 Högtrycksnatrium 150 1, Metallhalogenlampor 250 3, Icke kompenserade 400 4, , ,3 3 4 Högtrycksnatrium 150 1, Metallhalogenlampor 250 1, Kompenserade 400 2, , ,2 3 8 Kvicksilver, högtryck 125 1, Icke kompenserade 250 2, , Kvicksilver, högtryck 125 0, Kompenserade 250 1, , Beteckning Beställningsnr Märk- Kabel- Mått Vikt ID-nr SEG-nr data anslutning Höjd Bredd Djup mm 2 mm kg/st GBLB 45 2CGX E V, 45 A 16/25/4 Cu ,2 GBL 63 2CGX E V, 63 A 4 Cu/16 Al/Cu ,8 40

41 Elkopplare Skyddar mot överspänningar förorsakade av åska Restspänning < 1,5 kv Allmänna tillbehör SCA Överströmsavledarsats. Grovskydd som behövs när friledning eller åskledare används. Satsen består av: 3 st grovskydd för TN-C (4-ledar) system med fäste för montage på PEN-skenan. Erforderliga RK-ledare Anslutningsdon (AD 95 för fasanslutning, AD 70 för PEN-anslutning) Montageanvisning. SVA Överspänningsavledarsats. Ett mellanskydd som används vid kabelnät när åskledare inte används. Satsen består av: 4 st mellanskydd för TN-S system med fäste för montage på N-skenan. Erforderliga RK-ledare Anslutningsdon (AD 95 för fasanslutning, AD 70 för PE-och N-anslutning) Montageanvisning. Kan även användas i ett TN-C system. SCA Val av skydd: Åskledare Välj SCA (grovskydd) När huset har åskledare Matning via luftledning Inom åskfrekvent område på landsbygden SCA SVA Luftledning Välj SVA (mellanskydd) Vid matning via jordkabel (min 200 m kabel till luftledningsnät) Jordkabel > 200 m Beteckning Beställningsnr Märk- Kabel- Mått Vikt ID-nr SEG-nr data anslutning Höjd Bredd Djup mm 2 mm kg/st SCA 2CGX E V (L-N) ,9 SVA 2CGX E V (L-N) ,9 41

42 Elkopplare Allmänna tillbehör KSKP 25/50 Kopplingsplint för anslutning av ledning. PSFS 5/17 Plomberingsskiva för plombering av fasskena med omätt ström. PBKP 25/50 Plomberingsbygel för KSKP 25/50. Beteckning Beställningsnr Antal Märk Kabel- Bredd Vikt ID-nr SEG-nr moduler data anslutning mm 2 mm kg/st KSKP 25 2CGX E V, 63 A 1, ,2 KSKP 50 2CGX E V, 160 A ,3 PSFS 5 2CGX E ,1 PSFS 17 2CGX E ,1 PBKP 25 2CGX E ,1 PBKP 50 2CGX E ,1 42

43 Elkopplare Måttskisser Alla mått i mm SLD 000 SLD 00 SLD , SLD 2 FD

44 Elkopplare Måttskisser Alla mått i mm B B D D H H SEKO SEKOB H B D SEKO H B D SEKOB SEKOB D B D B H H SLOB H B D SLOB SLOB SLOB LBOC H B D min-max LBOC LBOC LBOC

45 Elkopplare Måttskisser Alla mått i mm ADC 95 AD AD AD 2150 ADO 240 AD AD AD 300 AD 300 ADB 3M + 3 st AD 300 AD

46 Elkopplare Måttskisser Alla mått i mm D D D H A H A H A B B B KSST 36 KSST 36 - CDC KSST 316, 316/23, 316/100 D D D H A H A H A B B B MSB 316 MSB 316/23 MSB 316/100 Designation A H B D KSST KSST 36-CDC KSST KSST 316/ KSST 316/ MSB MSB 316/ MSB 316/

47 Kapslingar 47

48 Kapslingar Innehållsförteckning kapslingar Sidnr Standard för kapslingar Varmförzinkade kapslingar CDC Kapslingar för telekommunikation och optofiberkabel Varmförzinkade kapslingar SDC Lackerade kapslingar för inomhusbruk KSIK Varmförzinkade kapslingar med ovandel CDCM Varmförzinkade kapslingar med ovandel SDCM Stolpskåp CDCP...64 Varmförzinkat tillbehörsskåp CDCA Varmförzinkat tillbehörsskåp för Banverket Kompletta belysningscentraler ledarsystem Tillbehör för kapslingar Tillbehör kwh-mätning Lås och verktyg Nycklar och verktyg Exempel på kombinationer av kapslingar Måttskisser

49 Kapslingar Standard för kapslingar Kapsling Kapslingsserierna CDC och SDC är tillverkade av stålplåt som varmförzinkats och med utförande enligt standard: SS-EN ISO 1461, SS-EN , SS-EN Kapslingarna KSIK är lackerade stålkapslingar för inomhusbruk i miljöklass C 1 och C 2 enligt SS-EN ISO Nedgrävningsdjup För att erhålla ett snyggt och funktionsdugligt markmontage rekommenderas att fundamentet grävs ned så att ca 0,1 m är synligt ovanför markyta. En märketikett visar marknivån. Kapslingsklass Kapslingsklassen är IP34D, enligt krav i SS-EN , om inget annat anges i sammanställningen Tekniska data. Fundament I serien CDC är markfundamentet integrerat i konstruktionen. Benen är individuellt justerbara i höjdled och går även att vinkla för utskjutande husgrund. Till serien SDC finns lösa fundament för mark-, golv- eller väggmontage. Alla delar som går ner i mark har försetts med ett förstärkt korrosionsskydd. KSIK-kapslingarna är enbart avsedda för väggmontage. Speciella driftsförhållanden Med hänsyn till uppställningssättet måste risken för kondens, damm, vibrationer och stötar beaktas. För att minska risken för kondens vid markmontage rekommenderas att fundamentet fylls med sand alt använd fuktspärr. Fyllnadsmassa 0,1 m Sand alt Leca kulor Bottenplåt Samtliga kapslingar, utom KSIK, har ventilationsöppningar mellan täckplåt och lucka och mellan lucka och tak, både på fram- och baksidan av kapslingen. Kapslingens hållbarhet mot yttre slag och stötar har kontrollerats genom provning vid 50 C enligt kraven för användning i arktiskt klimat i SS-EN

50 Kapslingar Standard för kapslingar Tjälskjutning Glidbart skensystem i CDC kapslingar minskar de problem som kan uppstå i samband med tjälskjutning. Vid sammanbyggning av flera SDCkapslingar finns möjlighet att få speciella gavlar. För närmare information kontakta distributören eller oss på ABB Kabeldon! På KSIK finns två täckta flänsöppningar FL 33 i vardera gaveln. Yttre fastsättningsanordning Samtliga kapslingar, utom inomhuskapslingen KSIK, är försedda med nitmuttrar i gavlarna för att kunna fästa markeringsstång, andra kapslingar, lådor eller liknande. Märkning CDC-kapslingarnas lucka har plats för yttre märkning i luckans överkant. Klämma för fastsättning av kabelskåpskort eller liknande finns på luckans insida. Uttagsöppningar CDC- och SDC-kapslingarna är försedda med en öppning i vardera gaveln för tillfälliga uttag eller för att göra skyddade förbindningar mellan två kapslingar. Öppningarna har revolvertätning med fem valbara öppningar, varav den största är Ø 60 mm. Lås Kapslingarna har olika lås beroende på användningsområde, se produktsidor. 50

51 Kapslingar Standard för kapslingar Modulsystem Alla, till skensystemet anslutningsbara detaljer, har modulanpassade mått (1 modul M = 12,5 mm) så att man enkelt kan beräkna utrymmet för en viss fördelning och därefter välja passande kapsling. 60 M = 850 mm Kapslingar med ovandel, CDCM respektive SDCM. Mätartavlorna har breddmåttet 220 mm och uppfyller kraven enl standarderna SS och SS Med mätartavlorna levereras en passande mellanplint (KSKP 25 till MPF 25 och KSKP 50 till MPF 63). Typbeteckning Kapslingens typbeteckning anges enligt följande: CDC xyz (CDC = kapslingstyp, kan ersättas av SDC alt KSIK) x = märkström: 0 = skåp utan skensystem 4 = skensystem med märkström 400 A 6 = skensystem med märkström 630 A yz = antal moduler tillgänglig skena (20, 40, 48 osv) Kapslingar med ovandel För kapslingar med ovandel tillkommer följande uppgifter: Kapsling Som standard levereras kapslingen med skensystem i den nedre delen men utan utrustning i övre delen (mätarutrymmet). Mätartavlor Till ovandelen finns mätartavlor, MPF 25 alt MPF 63, att fästa mätarna på. Fastsättning av mätartavla görs på en förmonterad fästskena, vilket gör montaget enkelt och flexibelt. Mätartavla MPF 25/63. Genomföringar till överdel Mellan ovandel och underdel finns genomföringsöppningar som delvis täcks av en plastplugg med utbrytningsöppningar. Med största öppningen, Ø 50 mm, finns plats för 7 st 50 mm 2 ledare. Lås Kapslingens ovandel är försedd med lås med nyckelgrepp abonnent vilket betyder att det kan öppnas av eldistributören med trekantnyckel eller av abonnenten med abonnentnyckel. För nedre utrymmet, se produktsidorna. 51

52 Kapslingar Varmförzinkade kapslingar CDC CDC levereras med skensystem eller med montageplåt. Testad enligt krav i SS-EN och uppfyller kraven för arktiskt klimat Integrerat markfundament. Justerbart fundament förberett för montering av bottenplåt. Gavlarna är försedda med fäste för t ex snömarkeringsstång alt tillbehörsskåp. Luckan är på insidan försedd med hållare för kabelskåpskort. Präglingarna på luckan är anpassade för de vanligaste märksystemen. CDC levereras med skensystem eller med hålad montageplåt. Fundamentet är förberett för fastsättning av VP-rör för montering av värmekabel. Fuktspärr som tillbehör. Kapslingsklass IP34D. Beteckning Beställningsnr Ingående Antal Märk- Mått Vikt ID-nr SEG-nr utrustning moduler ström Höjd Bredd Djup A mm kg/st CDC 020 2CGX E montageplåt CDC 040 2CGX E montageplåt CDC 060 2CGX E montageplåt CDC 420 2CGX E skensystem CDC 440 2CGX E skensystem CDC 460 2CGX E skensystem CDC 640 2CGX E skensystem CDC 660 2CGX E skensystem

53 Kapslingar Stabil och flexibel kapsling för en mängd användningsområden Varmförzinkning ger hög motståndskraft mot korrosion Flexibelt fundament som kan snedställas vid utskjutande husgrund Glidbart skensystem förhindrar problem med tjälskjutning Uttagsöppning med fem valbara storlekar på öppningen förenklar tillfälliga anslutningar Innehåll Kapsling med Kapsling utan skensystem skensystem CDC CDC Montageplåt Nej Ja Skensystem 400 A, 630 A Nej PEN-skena flyttbar i tre lägen 400 A Nej Ankarskena justerbar i två lägen Ja Ja Markfundament individuellt justerbart i höjdled Ja Ja Uttagsöppning med revolvertätning Ø mm Ja Ja Nyckelgrepp för lås SE (EBR) Trekant Varningssymbol för starkström på luckans utsida Ja Nej Beställs separat: C20-BP, C40-BP, C 60-BP Bottenplåt. FV, FVD Väggdistans. C20-DB, C40-DB, C60-DB Fuktspärren är anpassad till samtliga Kabeldon kapslingar i CDC-serien. CDC-CLA Montagesats för cylinderlås. TN-S system 5-ledarsats. BERG 250 Fäste för fastsättning av kabelskåp i berg. Två fästen behövs, ett för varje ben. KSPS 6 Markeringsstång. 53

54 Kapslingar Kapslingar för telekommunikation och optofiberkabel Varmförzinkade kapslingar för applikationer utomhus eller i miljöer där det ställs stora krav på livslängd och hållbarhet. Testad enligt krav i SS-EN och uppfyller kraven för arktiskt klimat. Integrerat markfundament (CDC). Gavlarna är försedda med fäste för t ex snömarkeringsstång alt tillbehörsskåp. Luckan är på insidan försedd med hållare för kabelskåpskort och luckans utsida är anpassad för de vanligaste märksystemen. Kapslingsklass IP34D. Kapsling med slingkorg för optofiberkabel. Kapslingar för telekommunikation får enligt branschöverenskommelse inte vara utförda med trekantlås. Beställ med lås CDC-LTC eller SDC-LTC! 900 mm ovan mark 990 mm 750 mm Exempel på kabelskåp för el i kombination med optofiberskåp för Ericsson Ribbonet. Kombination av kabelbrunn och kapsling förenklar förläggningen av optofiberkabel. Beteckning Beställningsnr Montageplåt Mått Lås Vikt ID-nr SEG-nr Höjd Bredd Inbyggnadsdjup mm mm kg/st CDC 020 2CGX E Trekant 36 CDC 040 2CGX E Trekant 50 CDC 060 2CGX E Trekant 64 SDC 048 2CGX E Trekant 46 SDC 073 2CGX E Trekant 58 54

55 Kapslingar Beställs separat: Varmförzinkning ger hög motståndskraft mot korrosion Lämpar sig som skydd för känslig utrustning i alla typer av telekommunikationsnät Slingkorg för att hantera kabelslingan vid förläggning av optofiberkabel Lättmonterat fäste för skarvbox för flexibel installation CC 20 Slingkorg för ca 25 m kabel med Ø 13 mm ytterdiameter. CC 30 Slingkorg för 30 m kabel med Ø 16 mm ytterdiameter. EB 435 Jordningsplint för 4 mm 2 resp 35 mm 2. KSMP-S 48/73 Montageplatta av stål för SDC. Hålad med delning 38 mm (Ø 3,5 mm) C40-CCK Anpassningssats för att montera ihop kapsling med brunn. BK-E Fäste för optofiberskarvbox från Ericsson. BK-N Fäste för optofiberskarvbox från Nexans. BK-T Fäste för optofiberskarvbox från Tykoflex. FDM-K Monteringssats för montge av fiberductmodul FDM (Ericsson Ribbonet) på Kabeldon IP-system. FDM Fiberductmodul används vid skarvning av ductar för optofiber. C20-DB C40-DB C60-DB Fuktspärren är anpassad till samtliga Kabeldon kapslingar i CDC-serien. CDC-LTC Lås för CDCkapslingar med utrustning för telekommunikation. SDC-LTC Lås för SDCkapslingar med utrustning för telekommunikation. NK-TC Nyckel till lås CDC-LTC och SDC-LTC. BERG 250 Fäste för fastsättning av kabelskåp i berg. Två fästen behövs, ett för varje ben. Beteckning Beställningsnr Mått Vikt ID-nr SEG-nr Höjd Bredd Djup mm kg/st CC 20 2CGX E ,6 CC 30 2CGX E ,5 EB 435 2CGX E ,1 KSMP-S 48 2CGX E ,0 KSMP-S 73 2CGX E ,0 C40-CCK 2CGX E ,2 BK-E 2CGX E ,4 BK-N 2CGX E ,6 BK-T 2CGX E ,3 FDM-K 2CGX E ,1 FDM 2CMA R1000 E ,0 C20-DB 2CGX ,2 C40-DB 2CGX ,3 C60-DB 2CGX ,4 CDC-LTC 2CGX E ,1 SDC-LTC 2CGX E ,1 NK-TC 2CGX E ,1 BERG 250 2CGX E ,9 55

Katalog Maj 2013 Kabeldon lågspänningsfördelningar Produktkatalog 2013

Katalog Maj 2013 Kabeldon lågspänningsfördelningar Produktkatalog 2013 Katalog Maj 2013 Kabeldon lågspänningsfördelningar Produktkatalog 2013 Innehållsförteckning Introduktion 1 Elkopplare 2 Kapslingar 3 Förmonterade fördelningscentraler 4 Tekniska data 5 Innehållsförteckning

Läs mer

1/ Kabeldon lågspänningsfördelningar Introduktion

1/ Kabeldon lågspänningsfördelningar Introduktion / 205 Kabeldon lågspänningsfördelningar Introduktion Innehållsförteckning Introduktion Allmän information om ABB i Alingsås /3 Kabeldon IP-system /4 Robusta och korrosionsbeständiga kapslingar /5 Ytbehandling

Läs mer

Innehållsförteckning kapslingar

Innehållsförteckning kapslingar Innehållsförteckning kapslingar Sidnr Standard för kapslingar... 49 Varmförzinkade kapslingar CDC... 52 Kapslingar för telekommunikation och optofiberkabel... 54 Varmförzinkade kapslingar SDC... 56 Lackerade

Läs mer

Skensystem med tillbehör, 400 A 1600 A Beröringsskyddade skenor (IP2X)

Skensystem med tillbehör, 400 A 1600 A Beröringsskyddade skenor (IP2X) Skensystem med tillbehör, 400 A 1600 A Beröringsskyddade skenor (IPX) KSFS 40-473 400 A. KSFS 1083-1016 1000 A. KSFS 640 A-698 A 630 A. Angiven märkström avser maximala strömmen i någon del av skenan.

Läs mer

4/1 Kabeldon lågspänningsfördelningar Förmonterade serviscentraler

4/1 Kabeldon lågspänningsfördelningar Förmonterade serviscentraler /1 Kabeldon lågspänningsfördelningar Förmonterade serviscentraler Innehållsförteckning Förmonterade fördelningscentraler Förmonterade fördelningscentraler /1 Förmonterade belysningscentraler GBC /3 Förmonterade

Läs mer

4/ Kabeldon lågspänningsfördelningar Förmonterade serviscentraler

4/ Kabeldon lågspänningsfördelningar Förmonterade serviscentraler /1 2015 Kabeldon lågspänningsfördelningar Förmonterade serviscentraler Innehållsförteckning Förmonterade fördelningscentraler Förmonterade fördelningscentraler /1 Förmonterade belysningscentraler GBC /3

Läs mer

APXT adapterplattor för Kabeldon IP-system Säker, snabb och enkel installation

APXT adapterplattor för Kabeldon IP-system Säker, snabb och enkel installation Produktinformation APXT adapterplattor för Kabeldon IP-system Säker, snabb och enkel installation Kabeldon IP-system består av ett unikt, beröringsskyddat skensystem som kombineras med ett brett sortiment

Läs mer

5/ Kabeldon lågspänningsfördelningar Tekniska data

5/ Kabeldon lågspänningsfördelningar Tekniska data /1 201 Kabeldon lågspänningsfördelningar Tekniska data Tekniska data /2 Skensystem /3 Elkopplare med beroende handmanöver /3 Elkopplare med oberoende handmanöver /4 Anslutningsdon /4 Elkopplare med oberoende

Läs mer

ABB i Alingsås Ljus och värme

ABB i Alingsås Ljus och värme ABB i Alingsås Ljus och värme Lösningar för 1 420 kv Kabeltillbehör Power Products Skarvar, avslutningar, anslutningar och kringutrustning för kraftkabel 1 420 kv. Tillbehör och verktyg. Utbildningsprogram

Läs mer

I samklang med de yttre förutsättningarna. Ifö Servisskåp

I samklang med de yttre förutsättningarna. Ifö Servisskåp I samklang med de yttre förutsättningarna Ifö Servisskåp ett med naturen Slitstyrka, korrosionsbeständighet och driftsäkerhet. Motståndskraft mot väder, vind och annan åverkan. Praktiskt taget obegränsad

Läs mer

Standard för elkopplare

Standard för elkopplare Standard för elkopplare Användningskategori Användningskategorin för elkopplarna anges i tekniska data för respektive produkt. Märksammanlagringsfaktor För apparater monterade i kapsling, ställverk eller

Läs mer

Handledning för produktval Kabeldon kabelskåp, kv. Document name

Handledning för produktval Kabeldon kabelskåp, kv. Document name Handledning för produktval Kabeldon kabelskåp, 12 36 kv Document name Kabeldon kabelskåp 12 36 kv, HDC-A En robust och säker lösning Användning Kabelskåpet erbjuder möjlighet att skarva och avgrena kabelnät

Läs mer

LÄTTMETALLKAPSLADE APPARATER

LÄTTMETALLKAPSLADE APPARATER D LÄTTMETALLKAPSLADE APPARATER 02/09 LÄTTMETALLKAPSLADE APPARATER D 0/04 1 LÄTTMETALLKAPSLADE APPARATER Innehållsförteckning Sida Allmän beskrivning... 2 Gruppcentraler... Säkringslådor... 5 Brytare...

Läs mer

El och bredbandslösningar. inomhus, utomhus och på bygget

El och bredbandslösningar. inomhus, utomhus och på bygget El och bredbandslösningar inomhus, utomhus och på bygget Centraler och Normsystem Stitec har ett brett sortiment av fastighetscentraler. Produkterna finns från skyddsklass IP20 till IP66, från små kapslingar

Läs mer

Prefabricerade kabelskarvar 52-123 kv med eller utan skärmseparation JX eller JS

Prefabricerade kabelskarvar 52-123 kv med eller utan skärmseparation JX eller JS Prefabricerade kabelskarvar 52-123 kv med eller utan skärmseparation JX eller JS Prefabricerad för enkelt och säkert montage Aktivt tryck Driftsäker Rutintestade skarvkroppar enligt IEC Skruvteknik Kompakt

Läs mer

UNI. Kvalitet Effektivitet Engagemang Trygghet. www.gerdins.com

UNI. Kvalitet Effektivitet Engagemang Trygghet. www.gerdins.com UNI Gerdins Components Västerås AB tillhör familjeägda Gerdins Group. Våra ledord är Kvalitet, Effektivitet, Engagemang och Trygghet. Det gäller i såväl kundkontakter och organisation som i produktion

Läs mer

kabelskåp Stansgatan 1, Anderstorp Tel

kabelskåp Stansgatan 1, Anderstorp Tel kabelskåp Typtestade konstruktioner Stitecs kabelskåp eller mätarkabelskåp är kopplade och konstruerade för att uppfylla standard SS-EN 61439-1 samt SS-EN 61439-5. Skåpen är tillverkade i 2 mm stålplåt

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-08-12

Läs mer

Markmätarskåp. Snabbaste installationen med Ensto Markmätarskåp.

Markmätarskåp. Snabbaste installationen med Ensto Markmätarskåp. Snabbaste installationen med Ensto. för framtiden Den nya mätarskåpslösningen Den nya mätarskåpslösningen innebär många fördelar för abonnenten som slipper ha skåpet i sin husfasad samtidigt som mätarskåpet

Läs mer

Kraft. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten.

Kraft. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. Kraft * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. Uttagscentraler El-Björns uttagscentraler installeras ofta på belastningssidan

Läs mer

Z-Sysplan 2.0 Manual. Innehåll Z-SYSPLAN 2.0 MANUAL

Z-Sysplan 2.0 Manual. Innehåll Z-SYSPLAN 2.0 MANUAL Z-SYSPLAN 2.0 MANUAL Z-Sysplan 2.0 Manual Z-Sysplan 2.0 är ett beredningsprogram för Cewe Kabelskåp. Som användare har du möjlighet att enkelt bereda en installation och välja rätt komponenter för ett

Läs mer

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation.

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Kundanpassade ställverk Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Vi på Eldon sätter alltid kunden i centrum och gör allt vi kan för att leverera en optimal skåp- och ställverkslösning

Läs mer

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning Ström bakom galler Världens säkraste plug-in system Liten orsak, stor effekt: SMISSLINE TP är världens första plugin system som möjliggör in- och

Läs mer

xenergy Lågspänningsställverk från EATON Säker typtestad fördelning enligt EN 61439

xenergy Lågspänningsställverk från EATON Säker typtestad fördelning enligt EN 61439 xenergy Lågspänningsställverk från EATON Säker typtestad fördelning enligt EN 61439 Positionering Petrokemi Läkemedelsindustri Processindustri Industrier Livsmedelsindustri Shoppingcenter Sjukhus Lager

Läs mer

KABELSKÅP med tillbehör

KABELSKÅP med tillbehör KABELSKÅP med tillbehör Mätarkabelskåp för gatubelysning Ensto gatubelysningsskåp finns i 9 utföranden och 2 skåpsstorlekar. Det minsta skåpet med bredd 330 mm finns med 2 eller 3 st utgående grupper storlek

Läs mer

Marina produkter. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten.

Marina produkter. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. Marina produkter * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. El-Björn AB El-Björn AB är Nordens ledande producent av elstolpar

Läs mer

MNS Light F. Lågspänningsställverk med fasta apparatgrupper. ABB LV Systems

MNS Light F. Lågspänningsställverk med fasta apparatgrupper. ABB LV Systems MNS Light F Lågspänningsställverk med fasta apparatgrupper ABB LV Systems Skåpuppbyggnad MNS Light F är ett flexibelt ställverkssystem med stora variationsmöjligheter. I programmet ingår flera olika skåpvarianter

Läs mer

Marina produkter. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten.

Marina produkter. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. Marina produkter * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. El-Björn AB El-Björn AB är Nordens ledande producent av elstolpar

Läs mer

DCU / DCUS KAPSLINGSSYSTEM. KAPSLINGSSYSTEM - Katalog 9. Utomhus- teknikskåp. Sidorna 12-15 i katalogen

DCU / DCUS KAPSLINGSSYSTEM. KAPSLINGSSYSTEM - Katalog 9. Utomhus- teknikskåp. Sidorna 12-15 i katalogen KAPSLINGSSYSTEM - Katalog 9 KAPSLINGSSYSTEM Sidorna 12-15 i katalogen DCU / DCUS Utomhus- teknikskåp Box 18 - SE-841 21 Ånge Telefon: +46 (0)690 76 30 00 Telefax: +46 (0)690 76 30 01 E-post: info@elkapsling.se

Läs mer

Kabelanslutning, prefabricerad skärmad CSE-A och CSS-A kv, 250 A

Kabelanslutning, prefabricerad skärmad CSE-A och CSS-A kv, 250 A Kabelanslutning, prefabricerad skärmad CSE-A och CSS-A 12 24 kv, 250 A Användning Skärmade anslutningar för PEX- eller EPR-isolerad 1- eller -ledarkabel med Al- eller Cu- ledare för 12 24 kv. Kan installeras

Läs mer

EL- & BELYSNINGS- STOLPAR FÖR MARINOR 13/03

EL- & BELYSNINGS- STOLPAR FÖR MARINOR 13/03 EL- & BELYSNINGS- STOLPAR FÖR MARINOR K-M 13/03 MARINSTOLPE GMS KOSTER Baserat på många års erfarenhet har GARO AB utvecklat en ny familj av el- och belysningsstolpar avsedda för småbåtshamnar och marinor.

Läs mer

ARCA väggskåp NYA. Högpresterande polykarbonat skåp. Skydd i krävande miljöer

ARCA väggskåp NYA. Högpresterande polykarbonat skåp. Skydd i krävande miljöer ARCA väggskåp NYA Högpresterande polykarbonat skåp Skydd i krävande miljöer Nya Fibox ARCA Fibox ARCA korrosionsfria väggskåp för extremt tuffa och krävande miljöer Högklassig polykarbonat konstruktion

Läs mer

Värmefläkt Tiger Robust värmefläkt för portabelt bruk i tuffa miljöer

Värmefläkt Tiger Robust värmefläkt för portabelt bruk i tuffa miljöer 0 kw Elvärme 9 modeller Värmefläkt Tiger Robust värmefläkt för portabelt bruk i tuffa miljöer Användningsområden Tiger är en serie tåliga och kompakta värmefläktar för proffs med höga krav. Värmefläkt

Läs mer

Tilldelning av lådans väggar 118. KV-normcentraler 3 54 moduler Kabelgenomföring via integrerade, elastiska membran 119 123

Tilldelning av lådans väggar 118. KV-normcentraler 3 54 moduler Kabelgenomföring via integrerade, elastiska membran 119 123 In de x Te kn k is iska dat a a LES 116 Info -normcentraler upp till 63 A 3 till 54 moduler Kapslingsklass IP 54-65 Tillverkad i termoplastiskt material Skyddsklass II, I enlighet med IEC 60439-3 Tilldelning

Läs mer

Gränssnitt i enlighet med IEC 61439-2

Gränssnitt i enlighet med IEC 61439-2 NY Gränssnitt i enlighet med IEC 61439-2 För skyddad utomhusinstallation Kapslingsklass IP 65 Kombinerbara kapslingssystem som kan utökas i alla riktningar 6 kapslingsstorlekar i ett moduler på 150 mm

Läs mer

Enkelt att välja rätt Kabeltillbehör för kv PEX-isolerad kabel

Enkelt att välja rätt Kabeltillbehör för kv PEX-isolerad kabel Enkelt att välja rätt Kabeltillbehör för 12 36 kv PEX-isolerad kabel Kabeldon kabeltillbehör för PEX-isolerad kabel Guide för val av rätt produkt 12 36 kv Innehållsförteckning Sidnummer Handledning så

Läs mer

BERÖRINGSSÄKRA ANSLUTNINGSDON. Ensto Underground

BERÖRINGSSÄKRA ANSLUTNINGSDON. Ensto Underground BERÖRINGSSÄKRA ANSLUTNINGSDON Ensto Underground Beröringssäkra anslutningsdon för DIN-standard Ensto kompletterar sitt kabeltillbehörssortiment med beröringssäkra anslutningsdon, som är både personsäkra

Läs mer

Fiberskåp. Tillbehör. Skarvlåda fiber. Markisoleringsskiva. Gnagare skydd. Utflyttningssats av fiberlåda. Godkännanden

Fiberskåp. Tillbehör. Skarvlåda fiber. Markisoleringsskiva. Gnagare skydd. Utflyttningssats av fiberlåda. Godkännanden Stitec har ett brett sortiment av fiberskåp och fiberlådor med tillbehör. Skåpen köper du som tomma skåp eller med fiberlåda monterad. Skåpen finns i varmförzinkat utförande eller i lackerat utförande

Läs mer

Kapslingsklasser inom elområdet

Kapslingsklasser inom elområdet 2003-10-10 Sida 1 (10) AFEL *AF EL -* Kapslingsklasser inom elområdet Innehållsförteckning 1 Kapslingsklasser... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Ordförklaringar... 2 1.3 IP-systemets uppbyggnad... 3 1.4 IP-beteckningens

Läs mer

Potentialutjämning S N A B B G U I D E

Potentialutjämning S N A B B G U I D E Potentialutjämning S N A B B G U I D E Potentialutjämning i byggnad H D G 4 E 3 2 C E El 5 Data Tele K-TV Avlopp Vatten järrkyla järrvärme Gas A B A. Inkommande elkablar Kablar och rör utifrån ska föras

Läs mer

Produktkatalog. Elpress material för kabelskarvar och kabelavslut

Produktkatalog. Elpress material för kabelskarvar och kabelavslut Kallkrymp Varmkrymp Produktkatalog Elpress material för kabelskarvar och kabelavslut Material för kabelskarvar och kabelavslut Kallkrymp click & rip - satser med skruvförbindningar och kallkrympisolation

Läs mer

KONTROLL UNDER MONTAGE Bilaga nr 1

KONTROLL UNDER MONTAGE Bilaga nr 1 DRIFT- OCH SERVICE FÖRVALTNINGEN VA-AVDELNINGEN Handläggare Datum 2015-05-07 Rasmus Appelkvist Telefon 0455-30 32 70 KONTROLL UNDER MONTAGE Bilaga nr 1 Beställare Projekt Starkströmsföreskrifterna (1 kap.

Läs mer

Etac Nova 30. Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda.

Etac Nova 30. Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda. Etac Nova 30 Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda. Etac Nova 30 helt enkelt. Nova 30 är ett funktionellt skensystem med tidlös och enkel

Läs mer

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (6) TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Dokument Kopplingsutrustning TBE 118 Utgåva 6 (S) Innehåll 1 ALLMÄNT...2 2 DEFINITIONER...2 3 GENERELLA PRODUKTKRAV...3 3.1 Standardisering...3

Läs mer

Lågspänningsprodukter. Säkerhetsbrytare och kapslade brytare Cewe

Lågspänningsprodukter. Säkerhetsbrytare och kapslade brytare Cewe Lågspänningsprodukter Säkerhetsbrytare och kapslade brytare Cewe Säkerhetsbrytare och kapslade brytare Cewe Innehåll Allmän beskrivning... 4 Märkdata... 8 Säkerhetsbrytare Plastkapslade... 10 Lättmetallkapslade...

Läs mer

Fiberskåp. Tillbehör. Skarvlåda fiber. Markisoleringsskiva. Gnagare skydd. Utflyttningssats av fiberlåda. Godkännanden

Fiberskåp. Tillbehör. Skarvlåda fiber. Markisoleringsskiva. Gnagare skydd. Utflyttningssats av fiberlåda. Godkännanden Stitec har ett brett sortiment av fiberskåp och fiberlådor med tillbehör. Skåpen köper du som tomma skåp eller med fiberlåda monterad. Skåpen finns i varmförzinkat utförande eller i lackerat utförande

Läs mer

Säker mellanspänningsdistribution

Säker mellanspänningsdistribution Säker mellanspänningsdistribution med AX1 Det intelligenta ställverket AX1 är ett modernt luftisolerat ställverk som verkligen ligger i frontlinjen när det gäller säkerhet. Såväl driftsäkerhet som personsäkerhet.

Läs mer

Katalog Maj 2015 Kabeldon lågspänningsfördelningar Produktkatalog 2015

Katalog Maj 2015 Kabeldon lågspänningsfördelningar Produktkatalog 2015 Katalog Maj 2015 Kabeldon lågspänningsfördelningar Produktkatalog 2015 Innehållsförteckning Introduktion 1 Elkopplare 2 Kapslingar 3 Förmonterade fördelningscentraler 4 Tekniska data 5 Innehållsförteckning

Läs mer

Comfortinfra CIR W. Comfortinfra CIR. För diskret design och funktion

Comfortinfra CIR W. Comfortinfra CIR. För diskret design och funktion För diskret design och funktion Användningsområden CIR ger behaglig värme året runt på skyddade terrasser, balkonger och uteserveringar. CIR kan också användas för punktuppvärmning i verkstäder och lager.

Läs mer

Dokumentnummer LKT 1500.185.005 Ersätter Ersatt av Revision

Dokumentnummer LKT 1500.185.005 Ersätter Ersatt av Revision av Beroende till/från annat dokument Dokumentnuer LKT 1500.15.005 1 Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Projektering, inköp, anläggning, underhåll Nyckelord Skyltar, märkning Leverantörens dokumentnuer

Läs mer

PANELRADIATORER För vattenburen värme

PANELRADIATORER För vattenburen värme PANELRADIATORER För vattenburen värme Sida 7:11 VIRAB s panelradiatorer levereras kompletta med monterade konsoller, sidoplåtar och galler. panelradiatorerna är tillverkade i stål med konvektor design

Läs mer

Kontaktorer och reläer. för bostäder och kommersiella byggnader

Kontaktorer och reläer. för bostäder och kommersiella byggnader Kontaktorer och reläer för bostäder och kommersiella byggnader Kompakt serie: Nya kontaktorer och reläer för både bostäder och kommersiella fastigheter Modern, kraftfull men ändå enkel att montera - det

Läs mer

OKERO SID - standarddimmern för fast installation

OKERO SID - standarddimmern för fast installation OKERO SID - standarddimmern för fast installation OKERO AB Box 1057, 430 90 ÖCKERÖ Besöksadress: Långsand 4, Öckerö Tel 031-96 24 08 Fax 031-96 99 19 info@okero.se, www.okero.se Innehållsförteckning Om

Läs mer

MONTAGEANVISNING. Axclight-H. Luft Mark - Vatten

MONTAGEANVISNING. Axclight-H. Luft Mark - Vatten MONTAGEANVISNING Axclight-H Luft Mark - Vatten Axclight-H, driftsäker och kostnadseffektiv Cirka 80% av kundavbrottstimmarna härrör sig från störningar i distributionsnäten 12-24kV. Utnyttja därför befintliga

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

Merlin Gerin. Delta H2000. Mellanspänningsställverk för primärdistribution. Katalog

Merlin Gerin. Delta H2000. Mellanspänningsställverk för primärdistribution. Katalog Katalog Merlin Gerin Delta H2000 Mellanspänningsställverk för primärdistribution Innehållsförteckning sida Allmän beskrivning 2 Tekniska data 3 Skåptyper 4-13 Sidovyer standardskåp 14 Skåp med isolerad

Läs mer

Enkelt att välja rätt

Enkelt att välja rätt Enkelt att välja rätt Kabeltillbehör för 12 36 kv PEX-isolerad kabel nkt.com 1 NKT kabeltillbehör för PEX-isolerad kabel Guide för val av rätt produkt 12 36 kv Innehållsförteckning Sidnummer Handledning

Läs mer

Eldon Installation Kopplingsplintar. Ouneva

Eldon Installation Kopplingsplintar. Ouneva Eldon Installation Kopplingsplintar Ouneva Kopplingsplintar Ouneva För att minska antal produktserier och förbättra försäljningsmöjligheterna kommer plintar av fabrikat Ensto och Katko att utgå ur Eldons

Läs mer

ROBUST Elektriska värmefläktar för tuffa miljöer

ROBUST Elektriska värmefläktar för tuffa miljöer Elektriska värmefläktar för tuffa miljöer Elektriska värmefläktar för tuffa miljöer Robust är en serie elektriska värmefläktar som passar i miljöer som ställer höga krav på säkerhet som t.ex. i brandfarliga

Läs mer

mediacentraler Kombinerade och separata här finns allt! www.eldon.se

mediacentraler Kombinerade och separata här finns allt! www.eldon.se mediacentraler Kombinerade och separata här finns allt! MED Kombinerbar mediacentral för regelavstånd c/c 450 mm RAL9010, IP40 (infälld i vägg) MSU003IT ITS180 MRJxxxx MSU006IT Tillbehör Monterad MED1140

Läs mer

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NT, Teknik 08-07-09 A TR 5-07 Samråd SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR Inledning Dessa riktlinjer beskriver krav på skarvar för stålaluminiumlinor

Läs mer

4.1. HelaCon serien. För mer information om dubbla fjädrar, se sida 293. Toppklämmor HelaCon

4.1. HelaCon serien. För mer information om dubbla fjädrar, se sida 293. Toppklämmor HelaCon 4.1 HelaCon HelaCon serien Dessa toppklämmor används för snabb, enkel och pålitlig anslutning och fördelning av kablar och ledare vid elektriska installationer. De kan användas upp till 450 volt. Ett stort

Läs mer

Värmefläkt Elektra. Värmefläkt Elektra. Tålig värmefläkt för riktigt krävande miljöer. Produktfakta

Värmefläkt Elektra. Värmefläkt Elektra. Tålig värmefläkt för riktigt krävande miljöer. Produktfakta Värmefläkt Elektra Tålig värmefläkt för riktigt krävande miljöer 3 14 modeller 3-15 kw Elvärme Användningsområden Elektra är en serie värmefläktar konstruerade för att klara av krävande miljöer. De olika

Läs mer

NORMKAPSLING DBQ NORMKAPSLING I PLÅT MED SNABBPLINT, IP30

NORMKAPSLING DBQ NORMKAPSLING I PLÅT MED SNABBPLINT, IP30 Stabil och brandsäker utanpåliggande normkapsling. PE-N plint med snabbanslutning som förenklar och underlättar inkoppling. Avskalning av kabel måste vara minst 12 mm. Vid användning av hylsa måste även

Läs mer

Signal- och manöverapparater

Signal- och manöverapparater Signal- och manöverapparater Sortimentguide med register för beställning Modulserien typ M Compactserien typ C Signalpelare Modulserien typ M Modulserien typ M är välkänd för sin gedigenhet och flexibilitet.

Läs mer

Aquatec IP44. Utanpåliggande system

Aquatec IP44. Utanpåliggande system Utanpåliggande system Den utanpåliggande serien Berker AQUATEC IP44 med sin funktionella design är den idealiska lösningen i utrymmen där, av säkerhetsskäl, installationer av skyddsklass IP44 krävs. Rymliga

Läs mer

Produktfakta Modul Kombi, IEC från ABB

Produktfakta Modul Kombi, IEC från ABB Produktfakta, IEC 60309-2 från ABB Innehåll Allmän beskrivning... 3, Sköljtätt utförande Plast, 10/16 16 A, Frontbilder, Enlinjescheman... 4, Sköljtätt utförande Plast, 10/16-32 A, Frontbilder, Enlinjescheman...

Läs mer

www.elkapsling.se Svensk tillverkning Svensk kvalitet svenska jobb... För senaste uppdatering, besök vår webbplats: 1:1

www.elkapsling.se Svensk tillverkning Svensk kvalitet svenska jobb... För senaste uppdatering, besök vår webbplats: 1:1 För senaste uppdatering, besök vår webbplats: www.elkapsling.se Svensk tillverkning Svensk kvalitet svenska Svenska priser}ger jobb... Elkapsling A ox 18, 841 Ånge, Telefon: 0690-76 00, Fax 0690-76 01

Läs mer

Halogeninfra ELIR. Halogeninfra ELIR. För utomhusmiljöer där stor flexibilitet önskas

Halogeninfra ELIR. Halogeninfra ELIR. För utomhusmiljöer där stor flexibilitet önskas Halogeninfra ELIR För utomhusmiljöer där stor flexibilitet önskas 3 1 modell 1200 W Elvärme Användningsområden ELIR:s intensiva värmeavgivning gör den lämplig för alla utomhusmiljöer och för tuff industrimiljö.

Läs mer

COS luftkylda kylaggregat

COS luftkylda kylaggregat 1.1401.13 COS luftkylda kylaggregat Nu även med Bitzer Allmänt COS tillverkar kylaggregat för industriella och kommersiella installationer. Aggregaten är avsedda för utomhusplacering och är korrosionsskyddade

Läs mer

Strömbrytare i modulutförande. och växlingsomkopplare

Strömbrytare i modulutförande. och växlingsomkopplare Strömbrytare i modulutförande och växlingsomkopplare Strömbrytare i modulutförande och växlingsomkopplare Den nya generationen av strömbrytare i modulutförande är en garanti för tillförlitlig funktion

Läs mer

SafePlus 12/24 kv SF 6. -isolerat kompaktställverk

SafePlus 12/24 kv SF 6. -isolerat kompaktställverk SafePlus 12/24 kv SF 6 -isolerat kompaktställverk ABB Allmänt SafePlus är ett kompaktställverkskoncept från ABB för 12/24 kv distributionsnät. Ställverket har en unik flexibilitet genom sin utbyggbarhet

Läs mer

Carboninfra IHC För mjuk och effektiv värme

Carboninfra IHC För mjuk och effektiv värme 3 1150 1750 W Elvärme 2 modeller Carboninfra IHC För mjuk och effektiv värme Användningsområden Carboninfra IHC ger en mjuk och direkt värme som tillsammans med det behagliga skenet passar väl i miljöer

Läs mer

Värmefläkt Tiger Robust värmefläkt för portabelt bruk i tuffa miljöer

Värmefläkt Tiger Robust värmefläkt för portabelt bruk i tuffa miljöer 3 30 kw Elvärme 9 modeller Värmefläkt Tiger Robust värmefläkt för portabelt bruk i tuffa miljöer nvändningsområden Tiger är en serie tåliga och kompakta värmefläktar för proffs med höga krav. Värmefläkt

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Pallställ

Monterings- och bruksanvisning. Pallställ Monterings- och bruksanvisning Pallställ MONTERING AV GAVLAR Åtdragningsmoment skruvförband Skruv M0 8.8 Max åtdragningsmoment 7 Nm Till skruvförbanden skall användas Lockingmuttrar M0 klass 8 Taptite

Läs mer

1 INLEDNING TR1-16 06-09-25 A. 1.1 Beteckningsskyltar. 1.2 Fasskyltar. 1.3 Varnings- och förbudsskyltar 1(5)

1 INLEDNING TR1-16 06-09-25 A. 1.1 Beteckningsskyltar. 1.2 Fasskyltar. 1.3 Varnings- och förbudsskyltar 1(5) 1() 06-09- A TR1-16 SKYLTAR I STÄLLVERK 7, - 40 KV Innehåll 1 Förord Beteckningsskyltar Varnings- och förbudsskyltar 1 INLEDNING Denna riktlinje skall tillämpas för Svenska Kraftnäts anläggningar i nya

Läs mer

ELINSTALLATION VILLA LTA LÅGTRYCKSAVLOPP

ELINSTALLATION VILLA LTA LÅGTRYCKSAVLOPP ELINSTALLATION VILLA LTA LÅGTRYCKSAVLOPP KARLSHAMN ENERGI VATTEN AB Anvisningar för elinstallationer LTA villapumpstation 1. Elinstallation av villapumpstation. Karlshamn Energi Vatten AB har en policy

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. 1 (A) Ny mall 09 / 07 / 2008. 2 Ny mall. Kapitel 6.5.3.1, 6.5.3.7, 6.8.2.7 och 6.9 reviderad. Kapitel 6.8.3 införd.

Utgåva Ändringsnot Datum. 1 (A) Ny mall 09 / 07 / 2008. 2 Ny mall. Kapitel 6.5.3.1, 6.5.3.7, 6.8.2.7 och 6.9 reviderad. Kapitel 6.8.3 införd. Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 1 (A) Ny mall 09 / 07 / 2008 2 Ny mall. Kapitel 6.5.3.1, 6.5.3.7, 6.8.2.7 och 6.9 reviderad. Kapitel 6.8.3 införd. 02 / 04 / 2012 2/12 Innehåll 6.1 Referenser...

Läs mer

Värmefläkt Panther Kraftfull värmefläkt för större lokaler

Värmefläkt Panther Kraftfull värmefläkt för större lokaler 3 20 30 Elvärme 5 modeller Värmefläkt Panther 20 30 Kraftfull värmefläkt för större lokaler Användningsområden Panther 20 30 är en serie kraftfulla och tysta värmefläktar för stationärt bruk. De är avsedda

Läs mer

LTA - LÅGTRYCKT AVLOPP KARLSHAMNS KOMMUN

LTA - LÅGTRYCKT AVLOPP KARLSHAMNS KOMMUN Dokumentnamn: LTA Karlshamn - Elinstallation villapumpstation Sida 1/9 1. Elinstallation av villapumpstation. Karlshamns Kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, VA-enheten har en policy för hur man skall

Läs mer

PRODUKTBESKRIVNING N3S

PRODUKTBESKRIVNING N3S PRODUKTBESKRIVNING N3S Nexans N3S ODF system NEXANS N3S ODF SYSTEM Innehållsförteckning Innehållsförteckning Beskrivning av system KK-stativ Skarvstativ KK-box (KB 104/109) Skarvmodul Tillbehör Sidan 2

Läs mer

Eldon Installation kopplingsplintar. Ouneva Kopplingsplintar

Eldon Installation kopplingsplintar. Ouneva Kopplingsplintar Ouneva Kopplingsplintar För att minska antal produktserier och förbättra försäljningsmöjligheterna kommer plintar av fabrikat Ensto och Katko att utgå ur Eldons sortiment och ersättas av plintar av fabrikat

Läs mer

Pallställ. Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall

Pallställ. Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall Pallställ Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall Weland för säkra och rationella lager Pallställ Sid. 3-6 Utdragsenheter Sid. 7 Grenställ Sid. 8-9 Listställ Sid. 10 SVENSKTILLVERKADE KVALITETSPRODUKTER

Läs mer

Fibox Enclosing innovations

Fibox Enclosing innovations Programöversikt 5.0 Fibox Enclosing innovations Modern elektronik, elektriska komponenter och system är slutresultatet av innovativ design och produktutveckling. Utan detta, har väldigt lite av den service,

Läs mer

Brandskyddssystem. KBK-K Brandskyddskuddar från sidan 515. FBA-BK Flexibla brandskyddsblock från sidan 518

Brandskyddssystem. KBK-K Brandskyddskuddar från sidan 515. FBA-BK Flexibla brandskyddsblock från sidan 518 Överallt där många människor träffas uppstår kravet på de viktigaste byggnadsfunktionerna, även vid brandrisk. Här gäller det att skydda utrymningsvägarna och att se till att strömförsörjningen fungerar

Läs mer

Ny hemtelefon i elfenbensvitt K W NILSSON, TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, STOCKHOLM

Ny hemtelefon i elfenbensvitt K W NILSSON, TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, STOCKHOLM Ny hemtelefon i elfenbensvitt K W NILSSON, TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, STOCKHOLM En ny serie hemtelefoner av vägg- och bordapparattyp har från och med år 1951 släppts ut i marknaden av Telefonaktiebolaget

Läs mer

ÖVerspännIngssKydd ELMILjÖ 2012

ÖVerspännIngssKydd ELMILjÖ 2012 Överspänningsskydd Elmiljö 2012 ÖVERSPÄNNINGSSKYDD Heltäckande program för skydd i alla applikationer Elektroniktätheten ökar i alla miljöer. Vi ser det tydligt, såväl i hemmet och industrin, som i samhället

Läs mer

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras 00-900 W Elvärme 8 modeller Thermoplus EC Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Användningsområden Thermoplus monteras ovanför fönster vilket ger ett effektivt skydd mot kallras. Utformningen gör

Läs mer

SSG 7149. Rostfria rör, max 200 C. Olegerade stålrör max 200 C. Bmin = 2/3 H = 18 ± 0,25

SSG 7149. Rostfria rör, max 200 C. Olegerade stålrör max 200 C. Bmin = 2/3 H = 18 ± 0,25 RÖRUPPHÄNGNINGAR 1 å följande sidor presenterar vi vår tillverkning av rörupphängningar, enligt SSG standard, som omfattar ett komplett sortiment av upphängningar, styrningar, stöd och fixar för rörledningar.

Läs mer

Sugtransformator motverkar vagabonderande ström och dess magnetfält.

Sugtransformator motverkar vagabonderande ström och dess magnetfält. Sugtransformator motverkar vagabonderande ström och dess magnetfält. Vallentuna 2013-02-05 Alla hus både nya och gamla har med några få undantag, endast elmatning med 4-ledare s.k. TN-C system. Äldre hus

Läs mer

Värmefläkt Tiger. Värmefläkt Tiger. Robust värmefläkt för portabelt bruk i tuffa miljöer. Produktfakta

Värmefläkt Tiger. Värmefläkt Tiger. Robust värmefläkt för portabelt bruk i tuffa miljöer. Produktfakta Värmefläkt Tiger Robust värmefläkt för portabelt bruk i tuffa miljöer 9 modeller 3 30 kw Elvärme nvändningsområden Tiger är en serie tåliga och kompakta värmefläktar för proffs med höga krav. Värmefläkt

Läs mer

NOVIPRO BYGG-EL FöR PROFEssIONELLa användare

NOVIPRO BYGG-EL FöR PROFEssIONELLa användare NOVIPRO BYGG-EL För professionella användare Gummikabel Gummikabel av högsta kvalitet (H07RN-F) för utomhusbruk. Kabeln har greppvänlig stickpropp och klarar temperaturer ner till minus 25 grader. För

Läs mer

Utvecklingen av originalet.

Utvecklingen av originalet. De nya kopplingsdosorna Utvecklingen av originalet. Steg 2 - För gelfyllning»vattentät«2014 1950 www.enycase.eu Hensels kopplingsdosa: En framgångshistoria Gustav Hensel GmbH & Co. KG har alltid antagit

Läs mer

MONTERING & INSTALLATION

MONTERING & INSTALLATION REC EASY Systemskorsten utan klämband och pannkitt MONTERING & INSTALLATION För fastbränsle Inga klämband eller pannkitt Schaktfri även i halvisolerat utförande Snabb och enkel montering Säker inga värmebryggor

Läs mer

Flexibla installationer Uttagsstavar, uttagsstubbar, bordsmoduler och Pop Up

Flexibla installationer Uttagsstavar, uttagsstubbar, bordsmoduler och Pop Up Flexibla installationer Uttagsstavar, uttagsstubbar, bordsmoduler och Pop Up Uttagsstavar, uttagsstubbar, bordsmoduler och Pop Up för moderna och flexibla miljöer 2 Kontorsinstallation Kontoren tenderar

Läs mer

Hängkabel för luftledning - Montageanvisning -

Hängkabel för luftledning - Montageanvisning - Axclight H Axclight H Hängkabel för luftledning - Montageanvisning - Axclight H, driftsäker och kostnadseffektiv Cirka 80% av kundavbrottstimmarna kommer från störningar i distributionsnäten 12-24kV. Att

Läs mer

Elztrip EZ200 Värmestrålare med dubbla paneler, för varuhus, industrilokaler etc.

Elztrip EZ200 Värmestrålare med dubbla paneler, för varuhus, industrilokaler etc. 800 2200 W Elvärme 8 modeller Elztrip EZ200 Värmestrålare med dubbla paneler, för varuhus, industrilokaler etc. Användningsområden EZ200 är avsedd för totaluppvärmning, tillskottsvärme och skydd mot kallras

Läs mer

Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. PAK.5231 PAK.5232 KYLAGGREGAT KYLA FÖR KLIMAT LIVSMEDEL MASKINER OCH PROCESSER

Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. PAK.5231 PAK.5232 KYLAGGREGAT KYLA FÖR KLIMAT LIVSMEDEL MASKINER OCH PROCESSER Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. Kyl M (98) PK.523 PK.5231 PK.5232 KYLGGREGT KYL FÖR KLIMT LIVSMEDEL MSKINER OCH PROCESSER Svenska kylaggregat. Mini, Midi, Frigadons sortiment kännetecknas

Läs mer

Produktbeskrivning och användarmanual

Produktbeskrivning och användarmanual Produktbeskrivning och användarmanual OM/OMB Luftisolerad lastfrånskiljare Utgåva 201510.8 Innehållsförteckning 1. Allmän information 1.1 Produktbeskrivning 1.2 Ansvar 1.3 Kvalitet 1.4 Underhåll 2. Apparattyper

Läs mer

Band. Dekorativ ljussättning med LED-teknik

Band. Dekorativ ljussättning med LED-teknik Band Dekorativ ljussättning med LED-teknik Förfinad reflektorteknik och nya kraftfulla lysdioder skapar möjlighet till utökade applikationsmöjligheter med LED. Band är en armatur som kan användas både

Läs mer