Länspensionärsrådet 11-17

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länspensionärsrådet 11-17"

Transkript

1 Protokoll Sammanträdesdatum Länspensionärsrådet Tid: Fredagen den 18 april 2008, kl. 09:30-12:00 Plats: Sammanträdesrummet Barken-Briggen, Länssjukhuset i Halmstad Ledamöter Dan Skantz (s) Bertil Bergquist Gustav Carlsson Sven Hägerborg Margareta Saul Ersättare Gun Marie Stenström (m) Lise-Lotte Olsson (s) Carl-Erik Bolling Sven Ek Goldy Farland Toini Jönsson PRO SKPF SPF SPRF, ordförande SPRF PRO SKPF SPF Inbjudna Gunnel Bengtsson KPR Halmstad, Jan Preuss KPR Halmstad Agneta Karlsson Halmstadsnämnden Övriga Maria Fransson sekreterare 11 Sammanträdets öppnande Margareta Saul öppnade sammanträdet med att hälsa alla välkomna. 12 Justering Länspensionärsrådet beslutade utse Bertil Bergquist att jämte ordföranden justera protokollet. 13 Protokoll från LPR Länspensionärsrådet beslutade anteckna protokollet från LPR till handlingarna. LPR (6)

2 Representanterna från PRO, SKPF, SPF och SPRF berättade om hur de sprider Länspensionärsrådets protokoll till sina medlemmar. 14 Information från KPR i Halmstad Ordförande Gunnel Bengtsson lämnade information från KPR Halmstad. Informationsmaterialet bifogas protokollet i bilaga 1. Halmstads kommun arbetar bland annat med projektet Halmstad år 2020, Halmstad - hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Gunnel Bengtsson informerade om ÄldreLots - Det är en kontaktperson som man kan ringa till om man behöver råd, stöd eller kanske bara hjälp att nå rätt person eller myndighet Uppsökande hembesök - Från och med får brukare som är över 75 år disponera serviceinsatserna inköp, stöd och tvätt upp till nio timmar per hushåll och månad. Alla personer som fyllt 79 år kommer att få ett inledande besök av kommunens hemvård Anhörigombud - Det finns fyra anhörigombud i kommunen. Här kan du som hjälper en anhörig få råd och stöd i vardagen Kyrkogatan - Med start vid årsskiftet kommer en knutpunkt för äldre att finnas i f d postens lokaler på Kyrkogatan i Halmstad Bostadssituationen - Det finns ingen kö till äldreboenden. Ålderdomshemmet Krusbäret kommer att tömmas. Nya bostäder håller på att byggas på Vallås. I kommunen saknas en mellanform av boende Nyckelfria lås - Vårdpersonalen ska öppna brukarnas lägenheter med mobiltelefonen när de kommer på besök. Det gör att hemvården slipper att bära på alla nycklar. Brukaren har en vanlig nyckel som sitter på dörrens insida. Man kan i efterhand se på en display vem som besökt lägenheten och vilken tid. De nyckelfria låsen kommer att installeras både vid privata lägenheter och lägenheter i servicehus Kundval - Kommunen vill först köra igång Möjligheternas hemvård. Kundvalet kommer att införas med start under senare delen av år 2009 Synpunkter från pensionärsorganisationerna Margareta Saul, SPRF, undrade om avgiften för service på 168 kronor/timme gäller generellt? Gunnel Bengtsson svarade att detta är maxbeloppet. Har man låg pension, får man en lägre avgift. Bertil Bergquist, PRO, undrade hur mycket man får betala om man har glömt lämna in inkomstdeklarationen? Gunnel Bengtsson svarade att man får betala maxbeloppet, 168 kronor/timme. LPR (6)

3 Margareta Saul, SPRF, undrade om servicemenyn ersätter en Fixar-Kalle? Gunnel Bengtsson svarade att det gör det. Toini Jönsson, SPF, undrade om frivilligcentralen kommer att flytta till Kyrkogatan? Gunnel Bengtsson svarade inte i nuläget men diskussionerna fortsätter. Bertil Bergquist, PRO, undrade om kommunen påpekar att det saknas en mellanform av boende i kommunen. Gunnel Bengtsson svarade att man alltid poängterar detta när man planerar ett nytt bostadsområde. Det gäller att arbeta långsiktigt. Margareta Saul, SPRF, undrade om det är obligatoriskt eller frivilligt med nyckelfria lås. Gunnel Bengtsson svarade att det är frivilligt. Ordföranden tackade Gunnel Bengtsson och Jan Preuss från KPR Halmstad för informationen. 15 Information om genomförd uppföljning av Vårdval Halland Dan Skantz informerade om genomförd uppföljning av Vårdval Halland för hela år Presentationen bifogas protokollet i bilaga 2. När Vårdval Halland startade, i januari år 2007, fanns 40 vårdenheter och i slutet förra året hade den siffran ökat med sex nya vårdenheter. De mål man följer upp är tillgänglighet täckningsgrad medicinsk kvalitet läkemedelsförskrivning hälsofrämjande arbete Målet för tillgängligheten är att vårdenheterna ska till 100 % uppfylla den nationella vårdgarantin. Målet för täckningsgraden är att 80 % av vårdenhetens invånares konsumtion av öppen hälso- och sjukvård ska tillgodoses hos den valda vårdenheten, hos de vårdaktörer som vårdenheten samverkar med och hos övriga vårdenheter inom närsjukvården. Ju högre andel av konsumtionen som sker på närsjukvårdsnivå, desto högre täckningsgrad får vårdenheten. För att nå målet om medicinsk kvalitet ska verksamheterna bedrivas med hög kvalitet och detta ska dokumenteras i rutiner och system som möjliggör extern granskning och revision. LPR (6)

4 När det gäller läkemedelsförskrivningen ska vårdenheten ha god kvalitet och en kostnadseffektiv förskrivning av läkemedel och minst 50 % av de terapeutiska kvoterna för läkemedel ska vara uppfyllda. För det hälsofrämjande arbetet är målet att vårdenheten ska ge alla patienter ett kort samtal om livsstil och levnadsvanor och vid behov erbjuda rökslutarstöd, råd om fysisk aktivitet, stöd vid övervikt eller fetma och stöd vid riskmissbruk av alkohol. Personalen vid de olika vårdenheterna håller på att utbilda sig i hälsofrämjande hälso- och sjukvård. De olika kompetenserna inom Vårdval Halland ökar hela tiden. Landstinget Halland håller på att införa en sammanhållen journal (VAS) för vården inom Landstinget Halland. Detta kommer att ge ökad patientsäkerhet och en ännu bättre vård. Journalen ska följa patienten och de organisatoriska gränserna ska inte skapa problem, som de kan göra idag. Alla viktiga fakta om patienten kommer att finnas samlade. Måndag den 21 april 2008 kommer Landstinget Halland att få den första delrapporten i den treåriga, oberoende utvärderingen av Vårdval Halland som görs av Lunds universitet. Synpunkter från pensionärsorganisationerna Sven Hägerborg SPF, frågade om alla patienter accepterar att få ett hälsosamtal? Dan Skantz svarade att målet är att 100 % av alla patienter ska få ett kort samtal om livsstil och levnadsvanor. Gustav Carlsson, SKPF, berättade att broschyren Livsstil - du kan göra mycket för att påverka din hälsa finns på alla vårdcentraler. 16 Information om Halmstadsnämndens verksamhet Vice ordföranden för Halmstadsnämnden, Agneta Karlsson, informerade vid sammanträdet om den lokala nämndens verksamhet. Det finns sex lokala nämnder i Halland, en i varje kommun. De har som sin främsta uppgift att se till att invånarnas behov av alla sorters hälso- och sjukvård blir uppfyllda. Däremot ansvarar de inte för att driva några verksamheter, såsom vårdcentraler eller sjukhus. Nämnderna skriver också avtal med vårdaktörer inom Vårdval Halland och jobbar med folkhälsofrågor. Ordförande och vice ordförande i de lokala nämnderna ingår tillsammans med landstingsstyrelsens arbetsutskott i planeringsberedningen. Där behandlas lokala och landstingsgemensamma frågor och man tar fram förslag till vilka LPR (6)

5 prioriteringar inom vården som ska göras. Detta görs i dokumentet Hälso- och sjukvårdspolitisk inriktning som fastställs av landstingsfullmäktige. Halmstadsnämnden har sett att den psykiska ohälsan är stor i kommunen. Detta gäller också bland barn och ungdomar. Flickorna mår sämre än pojkarna. De lokala nämnderna har beslutat att gemensamt kartlägga hur barn i Halland i åldern 0-5 år mår. Det finns för lite data och statistik om hur de minsta barnens hälsoläge ser ut, vilket gör det svårt att uttala sig om behovet när det gäller insatser för att främja den psykiska hälsan. Halmstadsnämnden satsar också på att stärka föräldrarrollen. Man kommer att genomföra föräldrautbildningar. Nämnden har också sett att urologin i Halmstad har långa väntetider. Halmstadsnämnden möter medborgarna i kommunen i en fokusgrupp. Man har slumpvis valt ut 200 personer i olika åldrar och från olika delar av kommunen. Gruppen ska träffas några gånger under en tvåårsperiod för att ge Halmstadsnämnden sina tankar och erfarenheter kring vården. Synpunkter från pensionärsorganisationerna Gustav Carlsson, SKPF, frågade om Halmstadsnämnden har tittat på hur vårdkedjan fungerar (samverkan mellan länssjukhuset, vårdcentralerna och hemvårdens verksamhet) Agneta Karlsson svarade att Halmstadsnämnden har diskuterat frågan med vårdaktörerna inom Vårdval Halland och aktörerna uppfattar att vårdkedjan fungerar. Gustav Carlsson, SKPF, påpekade att det gäller att utnyttja vården rätt. Ibland kanske det räcker med ett besök hos distriktssköterskan. Toini Jönsson, SPF, undrade om de lokala nämnderna har tittat på sambandet mellan friskhet och penicillin? Dan Skantz svarade att man ser en kraftig ökning i hela Sverige men att ökningen är störst i Halland. Granskning pågår varför det är så. Ordföranden tackade Agneta Karlsson från Halmstadsnämnden för informationen. 17 Övriga frågor Fotvård för diabetiker - Vid besök inom den offentliga vården där fotvård finns, patienten betalar 100 kronor för besöket. Patientavgiften ingår i högkostnadsskyddet. Frikort gäller också LPR (6)

6 Information från mötet med patient- och närståenderådet vid medicinska kliniken, länssjukhuset Margareta Saul lämnade information från mötet. Broschyren Garanterad tid för besök och behandling delades ut - broschyren bifogas protokollet i bilaga 3. Vid protokollet Maria Fransson Justerat Justerat Margareta Saul Bertil Bergquist LPR (6)

Protokoll Sammanträdesdatum Inbjuden Mats Erntell smittskyddsläkare, 4

Protokoll Sammanträdesdatum Inbjuden Mats Erntell smittskyddsläkare, 4 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-02-16 Landstingets pensionärsråd 1-7 Tid: Fredagen den 16 februari 2007, kl. 09:30-11:40 Plats: Sammanträdesrummet Falken, stadshuset, Laholm Ledamöter Mats Eriksson (m)

Läs mer

Länspensionärsrådet 46 56

Länspensionärsrådet 46 56 Protokoll Sammanträdesdatum 2010-12-10 Länspensionärsrådet 46 56 Tid: Fredag den 10 december 2010, kl. 09:30 12:10 Plats: Sammanträdesrummet Fataburen, landstingskontoret, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson

Läs mer

Länspensionärsrådet 10 22

Länspensionärsrådet 10 22 Protokoll Sammanträdesdatum 2010-04-09 Länspensionärsrådet 10 22 Tid: Fredag den 9 april 2010, kl. 09:30 12:20 Plats: Sammanträdesrummet Åbrinken, Vårdcentralen Gruebäck, Falkenberg Ledamöter Mats Eriksson

Läs mer

Länspensionärsrådet 23-31

Länspensionärsrådet 23-31 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-01 Länspensionärsrådet 23-31 Tid: Fredagen den 1 juni 2007, kl. 09:30-12:10 Plats: Sammanträdesrummet Överläkarvillan, Spenshult Ledamöter Mats Eriksson (m) Dan Skantz

Läs mer

Länspensionärsrådet 42-53

Länspensionärsrådet 42-53 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-12-14 Länspensionärsrådet 42-53 Tid: Fredagen den 14 december 2007, kl. 09:30-12:00 Plats: Sjukhuset i Varberg, Gröna salen, avdelning 2 C Ledamöter Dan Skantz (s) Bertil

Läs mer

Länspensionärsrådet 1 9

Länspensionärsrådet 1 9 Protokoll Sammanträdesdatum 2010-02-26 Länspensionärsrådet 1 9 Tid: Fredag den 26 februari 2010, kl. 09:30 12:00 Plats: Sammanträdesrummet Hörsalen, Hylte kommunhuset, Hyltebruk Ledamöter Mats Eriksson

Läs mer

Landstingets pensionärsråd 21-32

Landstingets pensionärsråd 21-32 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-09-08 Landstingets pensionärsråd 21-32 Tid: Fredagen den 8 september, kl 09.30-12.00 Plats: Sammanträdesrum Biblioteket, Vårdcentralen Centrum Falkenberg Närvarande ledamöter

Läs mer

Länspensionärsrådet 1-10

Länspensionärsrådet 1-10 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-15 Länspensionärsrådet 1-10 Tid: Fredagen den 15 februari 2008, kl. 09:30-12:00 Plats: Vårdcentralen Gruebäck, biblioteket, nedre botten, Urmakaregatan, Falkenberg Ledamöter

Läs mer

Länspensionärsrådet 1-11

Länspensionärsrådet 1-11 Protokoll Sammanträdesdatum 2009-02-12 Länspensionärsrådet 1-11 Tid: Torsdag den 12 februari 2009, kl. 09:30-12:00 Plats: Direktionsrummet, Sjukhuset i Varberg Ledamöter Mats Eriksson (M) Dan Skantz (S)

Läs mer

Länspensionärsrådet 8-22

Länspensionärsrådet 8-22 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-04-20 Länspensionärsrådet 8-22 Tid: Fredagen den 20 april 2007, kl. 09:30-12:20 Plats: Sammanträdesrummet Nidingen, närsjukvårdens områdeskansli, Kungsbacka Ledamöter Dan

Läs mer

Länspensionärsrådet 44 53

Länspensionärsrådet 44 53 Protokoll Sammanträdesdatum 2009-12-18 Länspensionärsrådet 44 53 Tid: Fredag den 18 december 2009, kl. 09:30 12:00 Plats: Sammanträdesrummet Fataburen, landstingshuset, Halmstad Ledamöter Lise-Lotte Olsson

Läs mer

Länspensionärsrådet 21-31

Länspensionärsrådet 21-31 Protokoll Sammanträdesdatum 2009-05-29 Länspensionärsrådet 21-31 Tid: Fredag den 29 maj 2009, kl. 09:30-12:00 Plats: Biblioteket, nedre botten, Vårdcentralen Hjortsberg, Falkenberg Ledamöter Mats Eriksson

Läs mer

Landstingets pensionärsråd 21-28

Landstingets pensionärsråd 21-28 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-06-02 Landstingets pensionärsråd 21-28 Tid: Fredagen den 2 juni 2006, kl 09.30-12.00 Plats: Sjukgymnastikens konferensrum, Länssjukhuset i Halmstad Närvarande ledamöter

Läs mer

Regionpensionärsrådet 42-51

Regionpensionärsrådet 42-51 Protokoll Sammanträdesdatum 2012-12-14 Regionpensionärsrådet 42-51 Tid Fredag 14 december 2012, kl 09:00 11:45 Plats Hallands sjukhus Kungsbacka Ledamöter Gösta Bergenheim (M) Lise-Lotte Bensköld-Olsson

Läs mer

Landstingets pensionärsråd 1-8

Landstingets pensionärsråd 1-8 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-02-18 Landstingets pensionärsråd 1-8 Tid: Fredagen den 18 februari 2005, kl 09.30-12.00 Plats: Stadshuset i Laholm Närvarande ledamöter Ersättare Inbjudna Övriga Mats Eriksson

Läs mer

Kungsbackanämnden 23-29

Kungsbackanämnden 23-29 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-17 Kungsbackanämnden 23-29 Tid: Måndag 2008-03-17 kl 13:00-16:30 Plats: Sammanträdesrummet Tjolöholm, Kungsbacka sjukhus Ledamöter Margareta Ödman (m) Maud Lanne (s)

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum Vårdval Halland sätter hallänningen i centrum 1 2 Hälsa Sjukvård Tandvård Halland Alingsås Kungsbacka Göteborg Borås Jönköping Varberg Falkenberg Hyltebruk Halmstad Laholm Värnamo Ljungby Växjö Ängelholm

Läs mer

Varbergsnämnden 23-31

Varbergsnämnden 23-31 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-04-25 Varbergsnämnden 23-31 Tid: 2007-04-25 kl 10:45-12:15 Plats: Vallersvik, Frillesås Ledamöter: Karl-Gunnar Svensson (kd) Inger Johansson (s) Kerstin Nelfelt (m) Claus

Läs mer

Halmstadsnämnden 1-11

Halmstadsnämnden 1-11 Protokoll Sammanträdesdatum 2009-01-21 Halmstadsnämnden 1-11 Tid: Onsdag 21 januari 2009, kl. 09:00-13:35 Plats: Sammanträdesrummet Sälen, Landstingskontoret, Södra vägen, Halmstad Ledamöter Christina

Läs mer

Halmstadsnämnden 10-18

Halmstadsnämnden 10-18 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-20 Halmstadsnämnden 10-18 Tid: Onsdagen den 20:e februari 2008, kl. 10:00-15:55 Plats: Borgsalen, Landstingskontoret, Södra vägen, Halmstad Ledamöter Christina Nillius

Läs mer

Halmstadsnämnden 72-84

Halmstadsnämnden 72-84 Protokoll Sammanträdesdatum 2009-10-21 Halmstadsnämnden 72-84 Tid: Onsdag 21 oktober 2009, kl. 09:00-15:45 Plats: Sammanträdesrummet Borgkammaren, Landstingskontoret, Södra vägen, Halmstad Ledamöter Christina

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Ledamöter Margareta Bengtsson (M) ordförande, 80-82, Inbjudna Michael Borg äldreapotekare, 83

Protokoll Sammanträdesdatum Ledamöter Margareta Bengtsson (M) ordförande, 80-82, Inbjudna Michael Borg äldreapotekare, 83 Protokoll Sammanträdesdatum 2009-10-26 Laholmsnämnden 76-88 Tid: Måndag 26 oktober 2009, kl. 08:30-16:45 Plats: Sammanträdesrummet Fataburen, Landstingskontoret, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Margareta

Läs mer

Kungsbackanämnden 80-90

Kungsbackanämnden 80-90 Protokoll Sammanträdesdatum 2009-11-16 Kungsbackanämnden 80-90 Tid: Måndag 16 november 2009 kl 13:30-15:30 Plats: Stadshotellet i Varberg Närvarande: Ledamöterna Margareta Ödman (M) Maud Lanne (S) Marianne

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Beslut Nämnden beslutade utse Gunnar Schoberg att jämte ordföranden justera protokollet.

Protokoll Sammanträdesdatum Beslut Nämnden beslutade utse Gunnar Schoberg att jämte ordföranden justera protokollet. Protokoll Sammanträdesdatum 2007-04-24 Hyltenämnden Hyltenämnden 26-34 Tid: Tisdagen 24 april 2007, kl 13:00-16:00 Plats: Spenshults reumatikersjukhus Ledamöter Ingegerd Torhall (fp) Kristina Johansson

Läs mer

Regionpensionärsrådet 25-33

Regionpensionärsrådet 25-33 Protokoll Sammanträdesdatum 2012-09-14 Regionpensionärsrådet 25-33 Tid Fredag 14 september 2012, kl 09:00 11:40 Plats Stadshus A, lokal A1, Varberg Ledamöter Gösta Bergenheim (M) Lise-Lotte Bensköld-Olsson

Läs mer

Varbergsnämnden 28-36

Varbergsnämnden 28-36 PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-04-14 Varbergsnämnden 28-36 Tid: Tisdag 14 april 2009 kl 14:00-17:15 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: Ledamöterna Karl-Gunnar Svensson

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Tjänstemän Eva Karin Möllefors tf nämndsdirektör, sekreterare, Maria Fransson sekreterare, 42-48

Protokoll Sammanträdesdatum Tjänstemän Eva Karin Möllefors tf nämndsdirektör, sekreterare, Maria Fransson sekreterare, 42-48 Protokoll Sammanträdesdatum 2010-06-17 Laholmsnämnden 42 51 Tid: Torsdag 17 juni 2010, kl. 09:00 12:15 Plats: Sammanträdesrummet Svanen, stadshuset, Humlegången, Laholm Ledamöter Margareta Bengtsson (M)

Läs mer

Kungsbackanämnden 41-49

Kungsbackanämnden 41-49 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-06-02 Kungsbackanämnden 41-49 Tid: Måndag 2 juni 2008 kl 13:00-15:45 Plats: Sammanträdesrummet Tjolöholm, Kungsbacka Närsjukhus Närvarande: Margareta Ödman (m) Maud Lanne

Läs mer

Kungsbackanämnden 15-22

Kungsbackanämnden 15-22 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-03-06 Kungsbackanämnden 15-22 Tid: Tisdag 2007-03-06 kl 08:30-15:15 Plats: Hotell Halland, Kungsbacka Ledamöter: Margareta Ödman (m) Maud Lanne (s) Marianne Hultén (m)

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-18. Presidiets förslag Laholmsnämnden beslutar utse Thomas Jönsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-18. Presidiets förslag Laholmsnämnden beslutar utse Thomas Jönsson att jämte ordföranden justera protokollet. Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-18 Laholmsnämnden 36-47 Tid: Måndagen den 18 juni 2007, kl. 13:00-15:00 Plats: Sammanträdesrummet Svanen, stadshuset, Laholm Ledamöter Margareta Bengtsson (m) Lars Fritzon

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum

Föredragningslista Sammanträdesdatum Föredragningslista Sammanträdesdatum 2008-01-21 Kungsbackanämnden Tid: Måndag 21 januari 2008 kl 13:00 Plats: Sammanträdesrummet Tjolöholm, Kungsbacka Närsjukhus Sammanträdet inleds med att verksamhetschef

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. fakta om modellen

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. fakta om modellen Hälsa Sjukvård Tandvård Vårdval Halland fakta om modellen Möjlighet att välja vårdenhet, en hälso- och sjukvårdspeng som följer varje invånare och lika arbetsvillkor oavsett driftsform är grundtankar

Läs mer

Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum EKM

Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum EKM Vårdval Halland sätter hallänningen i centrum 1 Vårdval Halland en framtidslösning Befolkningsmodell Nya närsjukvården är ett naturligt förstahandsval med undantag av akuta tillstånd som kräver sjukhusvård.

Läs mer

Landstingets pensionärsråd 1-10

Landstingets pensionärsråd 1-10 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-03-03 Landstingets pensionärsråd 1-10 Tid: Fredagen den 3 mars, kl 09.30-12.00 Plats: Fjärås vårdcentral Närvarande ledamöter Ersättare Inbjudna Övriga Mats Eriksson Dan

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg 76-89

Primärvårdsnämnden i Varberg 76-89 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-12-12 Primärvårdsnämnden i Varberg 76-89 Tid: Måndag 12 december 2005 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall Ledamöter Karl-Gunnar Svensson (kd)

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg 53-63

Primärvårdsnämnden i Varberg 53-63 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-09-05 Primärvårdsnämnden i Varberg 53-63 Tid: Måndag 5 september 2005 kl 15:00-16:15 Plats: Konferensrummet 1:a vån, Vårdcentralen Västra Vall Ledamöter Karl-Gunnar Svensson

Läs mer

Varbergsnämnden 14-25

Varbergsnämnden 14-25 Protokoll Sammanträdesdatum 2010-03-09 Varbergsnämnden 14-25 Tid: Tisdag 9 mars 2010, kl 14:00-18:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall Närvarande Ledamöterna: Karl-Gunnar Svensson (KD)

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Hyltenämnden 39-46

Protokoll Sammanträdesdatum Hyltenämnden 39-46 Protokoll Sammanträdesdatum 2010-06-22 Hyltenämnden Hyltenämnden 39-46 Tid: Tisdagen 22 juni 2010, kl 13:15-16:30 Plats: Vårdcentralen i Torup Ledamöterna Ingegerd Torhall (FP) Kristina Johansson (S) Désireé

Läs mer

Regionpensionärsrådet 34-41

Regionpensionärsrådet 34-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2012-10-12 Regionpensionärsrådet 34-41 Tid Fredag 12 oktober 2012, kl 09:00 11:30 Plats Stadshuset, Laholm Sammanträdeslokal Svanen Ledamöter Gösta Bergenheim (M) Lise-Lotte

Läs mer

PATIENTNÄMNDEN I HALLAND

PATIENTNÄMNDEN I HALLAND PATIENTNÄMNDEN I HALLAND Tid: 2002-10-10 kl 14.00 16.00 Plats: Rådhuset, Falkenberg Lokal: Rådhuset n.b. PROTOKOLL 51-61 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum

Hälsa Sjukvård Tandvård. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum Vårdval Halland sätter hallänningen i centrum 1 Halland Alingsås Kungsbacka Göteborg Borås Jönköping Varberg Falkenberg Hyltebruk Halmstad Laholm Värnamo Ljungby Växjö Ängelholm Helsingborg Kristianstad

Läs mer

Varbergsnämnden 66-78

Varbergsnämnden 66-78 Protokoll Sammanträdesdatum 2009-10-13 Varbergsnämnden 66-78 Tid: Tisdag 13 oktober 2009 kl 14:00-17:30 Plats: Konferensrummet Vårdcentralen Västra Vall Närvarande: Ledamöterna Karl-Gunnar Svensson (KD)

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. vhlt_rgb. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum

Hälsa Sjukvård Tandvård. vhlt_rgb. Vårdval Halland. sätter hallänningen i centrum vhlt_rgb Vårdval Halland sätter hallänningen i centrum 1 Uppföljning av målen Tillgänglighet Täckningsgrad Medicinsk kvalitet Läkemedelsförskrivning Hälsofrämjande arbete 2 Sammanfattande kommentarer God

Läs mer

Falkenbergsnämnden 66-74

Falkenbergsnämnden 66-74 Protokoll Sammanträdesdatum 2009-11-04 Falkenbergsnämnden Falkenbergsnämnden 66-74 Tid: Onsdagen den 4 november 2009, kl 13:15-16:15 Plats: Sammanträdesrummet Biblioteket Falkenberg Ledamöter Inger Svensson

Läs mer

Halmstadsnämnden 57-66

Halmstadsnämnden 57-66 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-09-26 Halmstadsnämnden 57-66 Tid: Onsdagen den 26:e september 2007, kl. 09:00-15:00 Plats: Sammanträdesrummet Pentagon, Fiskaregatan 4 Ledamöter Christina Nillius (m) Agneta

Läs mer

Primärvårdsnämnden Laholm

Primärvårdsnämnden Laholm Protokoll Sammanträdesdatum 2005-06-03 Primärvårdsnämnden Laholm 25 35 Tid: Fredagen den 3 juni 2005 kl. 09:00-12:00 Plats: Konferensrummet, Rehabverksamheten, Vårdcentral Centrum Ledamöter Erling Cronqvist

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer

Varbergsnämnden 16-26

Varbergsnämnden 16-26 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-12 Varbergsnämnden 16-26 Tid: Tisdag 12 februari kl 13:30-17:20 Plats: Konferensrummet Vårdcentralen Västra Vall Ledamöterna Karl-Gunnar Svensson (kd) Inger Johansson

Läs mer

Länspensionärsrådet (LPR) 10-21

Länspensionärsrådet (LPR) 10-21 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Sal B, Regionens hus Närvarande: Frånvarande: Jimmy Henriksson, L ordförande Britt Johansson, M Lena Persson, S 10-16 Anna Lilja, PRO Ragnhild Lorefors, SPF Elisabeth

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-06-05 Justerat 07-06-18 1 (5) Ledningsenheten Kansliavdelningen/ Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 5 juni 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll från pensionärsråd för norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 1 december 2015

Protokoll från pensionärsråd för norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 1 december 2015 1 (6) Protokoll Protokoll från pensionärsråd för norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 1 december 2015 Tid: 10.00-12.00 Plats: Regionens Hus, lokal Tärnan, Kilbäcksgatan 32, Uddevalla Närvarande Ledamöter

Läs mer

Länspensionärsrådet (LPR) 36-44

Länspensionärsrådet (LPR) 36-44 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Huskvarna Vårdcentrum Närvarande: Jimmy Henriksson, FP, ordf Britt Johansson, M Lena Persson, S Elisabeth Lindberg, SPF Birgitta Sigfridsson, SPF Marie-Louise Stålbark,

Läs mer

Landstingets pensionärsråd 48-58

Landstingets pensionärsråd 48-58 Protokoll Sammanträdesdatum 2003-12-12 Landstingets pensionärsråd 48-58 Tid Fredagen den 12 december 2003, kl 10:00 12:00 Plats Närvarande ledamöter ersättare övriga Hotell Halland, Kungsbacka Mats Eriksson,

Läs mer

Freja, Emil Lindells v. 15 Växjö

Freja, Emil Lindells v. 15 Växjö Pensionärsrådet Tid 2015-05-04 10:00 12:00 Plats Freja, Emil Lindells v. 15 Växjö Beslutande ledamöter Anna Fransson (S), ordförande Robert Olesen (S), vice ordförande Ingemo Gustafsson Barbro Karlsson

Läs mer

Pensionärsrådet. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, , kl. 15:00-17:00

Pensionärsrådet. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, , kl. 15:00-17:00 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2016-09-05, kl. 15:00-17:00 Beslutande: Susanne Jönsson (KS), ordförande Elisabeth Kullenberg (KS) Hans Bengtsson (SPF) Greta Lemminge (PRO) Sven-Erik Jägerman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (4)

Sammanträdesprotokoll 1 (4) 1 (4) s Pensionärsråd Plats och tid Grupprum 2, Östersunds sjukhus Fredagen den 27 april 2007 klockan 09.00-12.00 Beslutande MonaLisa Norrman Bengt Bergqvist Inger Jonsson Gunnar Engnér Gunnar Pettersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-05-25 1(8) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 10.00 12.00, Folkets hus Anita Bohlin Neuman (V) ordförande Viola Bergdahl, PRO Degerfors Gun-Britt Karlsson, PRO, Åtorp: Evert Karlsson, PRO Svartå:

Läs mer

I Il ~ Landstinget PROTOKOLL LPR. Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde. Tid: l kl Plats: Landstingshuset, Futurum, Falun

I Il ~ Landstinget PROTOKOLL LPR. Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde. Tid: l kl Plats: Landstingshuset, Futurum, Falun I Il ~ Landstinget DALARNA Sammanträde 9-16 201 s-os-if.. Sid 1 (6) Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde Tid: 2018-05-1l kl. 13.00-15.30 Plats: Landstingshuset, Futurum, Falun Beslutande Elin Noren

Läs mer

Sammanträdesdatum Paragrafer Sid Pensionärsrådet (6) Plats och tid Landstingets huvudkontor, kl

Sammanträdesdatum Paragrafer Sid Pensionärsrådet (6) Plats och tid Landstingets huvudkontor, kl Pensionärsrådet 2010-09-15 17-24 1(6) Plats och tid Landstingets huvudkontor, kl 13.30 16.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Sören Bertilsson, ordförande, landstinget Gunnar

Läs mer

Landstingsstyrelsen 1-16

Landstingsstyrelsen 1-16 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-08 Landstingsstyrelsen 1-16 Tid: Måndagen den 8 januari 2007, kl 10:00-12:10 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m)

Läs mer

Clil' ~~ LANDSliNGET BLEKINGE

Clil' ~~ LANDSliNGET BLEKINGE Clil' Länspensionärsrådet Sammanträdesprotokoll 2015-09-15 Ärendeförteckning över Länspension ärsrådet den 15 september 2015. 1 Val av justerare 2 Föredragningslista 3 Föregående protokoll 4 Lägesrapport

Läs mer

Länspensionärsrådet (LPR) 24-35

Länspensionärsrådet (LPR) 24-35 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Sal B, Regionens hus Närvarande: Jimmy Henriksson, FP, ordf Britt Johansson, M Lena Persson, S Elisabeth Lindberg, SPF Birgitta Sigfridsson, SPF Marie-Louise Stålbark,

Läs mer

Kungsbackanämnden 30-40

Kungsbackanämnden 30-40 Protokoll Sammanträdesdatum 2010-05-10 Kungsbackanämnden 30-40 Tid: Måndag 10 maj 2010 kl 13:30-14:30 Plats: Säröhus Närvarande: Ledamöterna Margareta Ödman (M) Patrik Hultgren (M) Peter Fritzson (C )

Läs mer

Regionpensionärsrådet 10-20

Regionpensionärsrådet 10-20 Protokoll Sammanträdesdatum 2014-06-13 Regionpensionärsrådet 10-20 Tid Fredag 13 juni 2014, kl 09:00 11:50 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Gösta Bergenheim (M) Corfitz Grönvall Margareta

Läs mer

Landstingets Pensionärsråd 1-11

Landstingets Pensionärsråd 1-11 Protokoll Sammanträdesdatum 2004-02-20 Landstingets Pensionärsråd 1-11 Tid: Fredagen den 20 februari 2004, kl 10:00-12:00 Plats: Landstinget Halland, Landstingets kansli, Södra vägen 9 Närvarande ledamöter

Läs mer

1 (5) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2011-06-14. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27

1 (5) PROTOKOLL Handikapp- och pensionärsrådet 2011-06-14. Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 1 (5) Tid: Kl 10.00-11.00 Plats: Selet Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter Helena Öhlund, KS KS vice ordförande Lars-Åke Andersson, DHR Karl-Erik Sjöberg, SPF Jan-Ove Olsson, HRF Anita Karlsson,

Läs mer

Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde i Hägersten-Liljeholmen

Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde i Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning administrativa avdelningen Protokoll Sida 1 (6) 2016-11-16 Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde i Hägersten-Liljeholmen 2016-11-15 Närvarande: Rolf

Läs mer

Varbergsnämnden 29 39

Varbergsnämnden 29 39 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-05-10 Varbergsnämnden 29 39 Tid: Tisdag 10 maj 2011, kl 14:00 17:45 Plats: Konferensrummet 2:a vån, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Ledamöter Karl-Gunnar Svensson (KD)

Läs mer

Primärvårdsnämnden Halmstad 34-46. Tid: Tisdagen den 13 juni 2006, kl. 14:00 16:15 Plats: Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan 1, Halmstad.

Primärvårdsnämnden Halmstad 34-46. Tid: Tisdagen den 13 juni 2006, kl. 14:00 16:15 Plats: Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan 1, Halmstad. Protokoll Sammanträdesdatum 2006-06-13 Primärvårdsnämnden Halmstad 34-46 Tid: Tisdagen den 13 juni 2006, kl. 14:00 16:15 Plats: Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan 1, Halmstad Ledamöter Stefan Bengtsson

Läs mer

LANDSTINGET DALARNA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sid Pensionärsrådet (6)

LANDSTINGET DALARNA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sid Pensionärsrådet (6) LANDSTINGET DALARNA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sid Pensionärsrådet 2009-09-16 19-24 1(6) Plats och tid Landstingets huvudkontor, kl 09.30 12.00 Ordinarie ledamöter Birger Lundberg,

Läs mer

Primärvårdsnämnden Halmstad

Primärvårdsnämnden Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2006-12-12 Primärvårdsnämnden Halmstad Tid: Tisdagen den 12 december 2006, kl. 14:00 Plats: Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan 1, Halmstad 1 Justering Primärvårdsnämnden

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Tid och plats: Klockan , Sammanträdesrummet, Café Finland

KRISTIANSTADS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Tid och plats: Klockan , Sammanträdesrummet, Café Finland PROTOKOLL 1 (7) Kommunala Tid och plats: Klockan 09.00 11.20, Sammanträdesrummet, Café Finland Förtroendevalda Bo Silverbern (ON), ordförande Marianne Eriksson (ON) Anders Björklund (KS) Pensionärsrådets

Läs mer

Halmstadsnämnden 58 68

Halmstadsnämnden 58 68 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-08-24 Halmstadsnämnden 58 68 Tid: Onsdag 24 augusti 2011, kl. 09:00 15:15 Plats: Sammanträdesrummet Borgsalen, Regionens Hus, Södra vägen, Halmstad Ledamöter Christina

Läs mer

Regionpensionärsrådet 1-13

Regionpensionärsrådet 1-13 Protokoll Sammanträdesdatum Regionpensionärsrådet 1-13 Tid: Fredagen 17 februari 2012, kl 09:00 12:00 Plats: Stadshuset i Falkenberg, Kommunstyrelsesalen Ledamöter Gösta Bergenheim (M) Lise-Lotte Bensköld-Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-05-12 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 12 maj kl 09.00-16.00 Plats: Sjukhusledningens sammanträdesrum Sjukhuset i Varberg Information Ansökningar om vårdavtal

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådets au 2015-04-23 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Gunnar Lindbergs arbetsrum, kl 09:30 12:15 Beslutande Agnetha Eriksson, ordf Brith Fäldt, samhällsbyggnadsnämnden Gösta Öhman,

Läs mer

Protokoll 1(5) 2012-04-26. Östersunds sjukhus, grupprum 2 vid Hörsalen, den 26 april 2012, kl. 09.00 12.00. Landstinget Landstinget SPF PRO PRO SPF

Protokoll 1(5) 2012-04-26. Östersunds sjukhus, grupprum 2 vid Hörsalen, den 26 april 2012, kl. 09.00 12.00. Landstinget Landstinget SPF PRO PRO SPF Protokoll 1(5) Landstingets pensionärsråd Tid och plats för sammanträdet Beslutande Östersunds sjukhus, grupprum 2 vid Hörsalen, den 26 april 2012, kl. 09.00 12.00 Elin Hoffner (V) Inger Jonsson (C) Olle

Läs mer

Styrelsen för Närsjukvården Landstinget Halland

Styrelsen för Närsjukvården Landstinget Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2007-04-23 Styrelsen för Närsjukvården Landstinget Halland 26-34 Tid: Måndag 23 april kl. 13:00-17:20 Plats: Kommunikationscentrum, Halmstad Ledamöter Bo Gunnar Åkesson (m)

Läs mer

Patientnämnden Tid: Torsdagen den 10 april 2008, kl 13:00-14:30. Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad

Patientnämnden Tid: Torsdagen den 10 april 2008, kl 13:00-14:30. Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Protokoll Sammanträdesdatum 2008-04-10 Patientnämnden 9-19 Tid: Torsdagen den 10 april 2008, kl 13:00-14:30 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Elisabeth Wetoft Petersson (kd) Landstinget

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2018-03-02 1(8) Tid och plats: D-salen i Folkets hus, kl. 10.00 12.00 BESLUTANDE Ledamöter: Anita Bohlin Neuman (V) ordförande Carina Sätterman (S) Karl-Axel Svensson, PRO Degerfors Bernt Fägerås, PRO

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Kommunala Pensionärsrådet 2015-05-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Kommunala Pensionärsrådet 2015-05-18 SAMMANTRÄDESTOKOLL Sida 1(5) 2015-05-18 Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 10.00 11.45 Beslutande Kommunstyrelsen Margareta Lövgren Lisa Dahlberg Äldreomsorgsnämnden Ulla Maj Persson

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets pensionärsråd Vid protokollet. Mikael Johansson Sekreterare. Justerat den 1 (6) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL. Landstingets pensionärsråd Vid protokollet. Mikael Johansson Sekreterare. Justerat den 1 (6) Sammanträdesdatum 1 (6) Vid protokollet Mikael Johansson Sekreterare Justerat den Åke Eriksson Ordförande Ulf Grell Justerare 2 (6) Närvarande ledamöter Kerstin Karlsson (S) Sven-Olof Reinholdsson (S) Sten Lang (MP) Christina

Läs mer

3. Godkännande av föredragningslista samt närvarorätt för personalföreträdarna

3. Godkännande av föredragningslista samt närvarorätt för personalföreträdarna LANDSTINGET HALLAND FÖREDRAGNINGSLISTA MED BESLUTSFÖRSLAG PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN I HALMSTAD Tid: Plats: 2003-01-23 kl.14:00 Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan 1. Val av protokolljusterare att utse Agneta

Läs mer

Pensionärsrådet. Protokoll Datum: Regionhuset,Nygatan 20 Växjö

Pensionärsrådet. Protokoll Datum: Regionhuset,Nygatan 20 Växjö Pensionärsrådet Tid 2016-02-08 10:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Regionhuset,Nygatan 20 Växjö Anna Fransson (S) (ordförande) Barbro Karlsson (SKPF) Elsa Jönsson (PRO)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet 2013-04-09 12 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl.13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Sten Fransson, ordförande Kommunledningsutskottet Ingela Jonsson, ersättare

Läs mer

LOKALA PENSIONÄRSRÅDET ÖRGRYTE-HÄRLANDA. TID Kl 15:00-17:00 Stora salen, Kulturhuset Kåken

LOKALA PENSIONÄRSRÅDET ÖRGRYTE-HÄRLANDA. TID Kl 15:00-17:00 Stora salen, Kulturhuset Kåken LOKALA PENSIONÄRSRÅDET ÖRGRYTE-HÄRLANDA TID Kl 15:00-17:00 PLATS Stora salen, Kulturhuset Kåken LEDAMÖTER Monica Påhlsson SPF Bengt Carlsson PRO Hasse Kimmevik PRO Ulf Atlestam RPG Alf Sahlström SPRF ERSÄTTARE

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Torbjörn Rönnkvist

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Torbjörn Rönnkvist PLATS Odengatan 34, konferensrummet KL 8,30 11,30 Ordförande Torbjörn Rönnkvist Birgitta Johansson Anna-Greta Adamsson Ove Johansson Laila Nydahl Ingemar Dahlström Bert Nordqvist Maj Johansson ÄO-nämnden

Läs mer

Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad

Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Protokoll Sammanträdesdatum 2010-06-03 Patientnämnden 22-30 Tid: Torsdagen den 3 juni 2010, kl. 14:00-16:40 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Elisabeth

Läs mer

Primärvårdsnämnden Hylte

Primärvårdsnämnden Hylte Protokoll Sammanträdesdatum 2006-09-18 Primärvårdsnämnden Hylte 22-30 Tid: Måndagen 18 september 2006, kl 15:00-17:00 Plats: Vårdcentralen Hyltebruk Ledamöter Tom Barkström (kd) Kristina Johansson (s)

Läs mer

PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00

PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd Ledningsstaben 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 PROTOKOLL Landstingets pensionärsråd 2012-11-21 24-32 1(5) Maud Jonsson kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B i Linköping. Lokal: Sessionssalen Närvarande Ledamöter Viktoria

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Kristoffer Bergström personalchef, Inbjuden verksamhetschef för vårdcentral Andersberg, 68

Protokoll Sammanträdesdatum Kristoffer Bergström personalchef, Inbjuden verksamhetschef för vårdcentral Andersberg, 68 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-10-04 Primärvårdsnämnden Halmstad 62-74 Tid: 2005-10-04 kl. 14:00-17:30 Plats: Vårdcentralen Andersberg, Skolgången 2 Ledamöter Stefan Bengtsson (c) Agneta Karlsson (s)

Läs mer

Primärvårdsnämnden Hylte 69-82

Primärvårdsnämnden Hylte 69-82 Protokoll Sammanträdesdatum 2004-11-30 Primärvårdsnämnden Hylte 69-82 Tid: Tisdagen den 30 november 2004, kl. 14:00 17:30 Plats: Sammanträdesrummet, administrationsbyggnaden, Vårdcentralen Hyltebruk Ledamöter

Läs mer

Halmstadsnämnden 69 76

Halmstadsnämnden 69 76 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-09-28 Halmstadsnämnden 69 76 Tid: Onsdag 28 september 2011, kl. 13:00 17:15 Plats: Sammanträdesrummet Fataburen, Regionens Hus, Södra vägen, Halmstad Ledamöter: Christina

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29

Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-04-24 Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29 Tid: Måndag 24 april 2006 kl 15:00-16:30 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall Ledamöter Karl-Gunnar Svensson (kd)

Läs mer

Varbergsnämnden 19 28

Varbergsnämnden 19 28 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-04-06 Varbergsnämnden 19 28 Tid Onsdag 6 april 2011, kl 13:00 17:15 Plats Konferensrummet 1:a vån, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Ledamöter Karl-Gunnar Svensson (KD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, kl 08:30-12:00 Ordinarie ledamöter Ersättare Närvarande Bo Johansson Omsorgsnämnden Leif Nilsson PRO Ulla Svensson Omsorgsnämnden Åke Nilsson Tj.Ers. PRO Listerby/J-hus

Läs mer

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 14-21

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 14-21 Protokoll Sammanträdesdatum 2010-02-17 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 14-21 Tid: Onsdagen den 17 februari 2010, klockan 09:00-12:00 Plats: Sjukhuset i Varberg, Direktionsrummet Ledamöter Christer Samuelsson

Läs mer

STADSDELSNÄMNDENS PENSIONÄRSRÅD HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN. Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde den 24 januari 2012

STADSDELSNÄMNDENS PENSIONÄRSRÅD HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN. Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde den 24 januari 2012 : STADSDELSNÄMNDENS PENSIONÄRSRÅD HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN PROTOKOLL NR 1/2012 SID 1 Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde den januari 2012 Justerat den januari Marianne Svensk Godkänt via e-post

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2007-12-05. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2007-12-05. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 11.25 Ordinarie ledamöter Närvarande: Bo Johansson Omsorgsnämnden Christoffer Stenström Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden Rickard Karlsson PRO-Ronneby Karl

Läs mer

Länspensionärsrådet (LPR) 14-26

Länspensionärsrådet (LPR) 14-26 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Regionens hus, Sal B Närvarande: Jimmy Henriksson, L ordförande Solveig Löfdahl, PRO, vice ordf Helena Stålhammar C (ers Britt Johansson, M) Lena Persson, S Kjell Lindström,

Läs mer