Nationell samordnare för frågor om vård och konservering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell samordnare för frågor om vård och konservering"

Transkript

1 Nationell samordnare för frågor om vård och konservering Gabriella Ericson, Riksantikvarieämbetet 1

2 Riksantikvarieämbetets uppdrag Vår uppgift är att vara pådrivande och samlande i kulturarvsarbetet och att verka för att kulturmiljön bevaras och brukas på bästa sätt. 2

3 Vad gör Riksantikvarieämbetet? Verkar för och bevakar att kulturvärden tas tillvara i samhällsplaneringen Leder och samordnar kunskapsuppbyggnaden Följer, stödjer och medverkar i det internationella kulturmiljöarbetet Utför arkeologiska undersökningar Förvaltar kulturhistoriska föremål genom Svensk Museitjänst 3

4 Förvaltningsavdelningen Hur ska hus vårdas, fornlämningar skötas och föremål konserveras? praktiska kunskaper om hur byggnader, föremål och fornlämningar kan bevaras. antikvarier, konservatorer, kemister, arkitekter, ingenjörer med flera Målgrupp: förvaltare/ägare, utförare, utbildare, myndigheter, ideella organisationer, studenter 4

5 Förvaltningsavdelningens organisation Kulturvårdsstöd främja Kulturvård Konserveringsvetenskap forska & utveckla Svensk museitjänst Förvaltare Ägare Professionen Akademin 5

6 Utvecklingsområden övergripande uppgift Nationell samordnare vård och konservering Utveckla nationellt kunskapscentrum för kulturarvsförvaltning fysiskt och digitalt Utvecklingsområde Utvecklingsområde Utvecklingsområde Klimat- och miljöfaktorernas inverkan på kulturarvet Förstärka kulturarvssektorns förutsättningar för ett bevarat och försvarat kulturarv Regler och riktlinjer för förvaltning av kulturarvet Tema Tema Tema Tema Tema Tema Tema Nedbrytning och konservering: samspel mellan material, klimat och miljö Riskanalys och katastrofberedskap Museisamverkan för samlingsförvaltning Kulturmiljö och landskap Arkeologisk fyndhantering Tillgängliggöra och implementera regler och riktlinjer Standardisering inom kulturvård 6

7 Nationell samordnare för frågor om vård och konservering Nationell överblick Bygga upp, dokumentera och sprida kunskaper och erfarenheter Drivande kraft för att bygga nätverk Verka för att behov av metod- och kompetensutveckling tillgodoses 7

8 Utvecklingen inom området samlings- och föremålsvård Vårda! Bevara! Utredning, 1980 Konservatorsutbildningen vid Göteborgs universitet Teknisk magasinsinventering, RAÄ SESAM-projektet. 400 projektanställda ACCESS-projektet 1000 projektanställda Konservering av föremål och inventarier: resursbehov och samordning, RAÄ Kraftsamling, Museikoordinatorns betänkande

9 För att främja och stärka området samlingsförvaltning vill vi: utveckla en infrastruktur för bättre kunskaps- och erfarenhetsspridning inom konserveringsområdet utveckla samarbetet med och mellan museer och andra kulturarvsaktörer arbeta för en bättre överblick över aktörer och resurser inom vård och konservering i hela landet verka för att behov av kompetensutveckling inom bevarandeområdet tillgodoses verka för att behov av kunskapsuppbyggnad tillgodoses samt öka tillgången till naturvetenskapligt stöd i bevarandearbetet 9

10 Kunskaps- och erfarenhetsspridning Samlingsforum: nätverk med årligt möte. I november 2010 med temat: Inomhusmiljö i museimagasin Mer material på webben Digitala rådgivningsblad Webbforum för kulturvårdsfrågor Vidareutbildningsmöjligheter 10

11 Katastrofberedskap och restvärdesräddning 11

12 Kunskapsuppbyggnad Moderna material Mögel Nya ljuskällor i museimiljö Material för konservering, montering, utställning, förvaring och packning 12

13 Konserveringsvetenskap Verksamhet som utifrån naturvetenskapliga och tekniska metoder: studerar och analyserar bevarande- och nedbrytningsprocesser analyserar material för att förstå och tolka det materiella kulturarvet 13

14 Verksamhet Kulturvårdens samarbetspartner i analysfrågor De projekt och uppdrag enheten för Konserveringsvetenskap medverkar i ska: ha relevans för samordningen av vård och konservering i landet svara mot de utvecklingsområden Riksantikvarieämbetet valt att fokusera sin verksamhet kring kommuniceras och komma många till del 14

15 15

16 Tack för uppmärksamheten! 16

Samlingsförvaltning och konserveringsvetenskap. Riksantikvarieämbetet gör så att kulturarvet bevaras, används och utvecklas

Samlingsförvaltning och konserveringsvetenskap. Riksantikvarieämbetet gör så att kulturarvet bevaras, används och utvecklas Samlingsförvaltning och konserveringsvetenskap Riksantikvarieämbetet gör så att kulturarvet bevaras, används och utvecklas Riksantikvarieämbetet har uppdraget att vara nationell samordnare för frågor om

Läs mer

Konserveringsvetenskap 2014 2016

Konserveringsvetenskap 2014 2016 Program för Riksantikvarieämbetet Konserveringsvetenskap 2014 2016 Samordning, utveckling och tillämpning av tekniska och naturvetenskapliga metoder för kulturvårdens behov Konserveringsvetenskap 2014

Läs mer

God samlingsförvaltning

God samlingsförvaltning Program för Riksantikvarieämbetet God samlingsförvaltning 2014-2016 Samordning och utveckling av frågor om vård och konservering av föremål och annat kulturhistoriskt material God samlingsförvaltning 2014

Läs mer

Standarder för ett bevarat kulturarv

Standarder för ett bevarat kulturarv Standarder för ett bevarat kulturarv Ett europeiskt och nationellt samarbete CEN/TC 346 och SIS/TK 479 Inom kulturmiljövården uppstår möten mellan olika branscher och kompetenser, mellan myndigheter, offentlig

Läs mer

Klimatarbetet i praktiken

Klimatarbetet i praktiken Klimatarbetet i praktiken Samverkan mellan centrala och regionala myndigheter Seminarium i Norrköping den 14-15 maj 2009 leif.gren@raa.se 08-5191 8010 Klimatarbetet behöver olika perspektiv, blanda teori

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

da..e SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD

da..e SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD da..e SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD \,,I RIKSANTIKVARIEÄMBETET Program för Riksantikvarieämbetet God samlingsförvaltning 2017 2019 Samordning och utveckling av frågor om samlingsförvaltning God samlingsförvaltning

Läs mer

Riksförbundet Sveriges museer

Riksförbundet Sveriges museer Riksförbundet Sveriges museer Bildat 2004 - ideell verksamhet 150 medlemmar, endast institutioner Centrala museer, länsmuseer, kommunala museer och övriga museer Medlemsavgifter, projektintäkter Riksförbundets

Läs mer

vastarvet.se KUNSKAP UPPLEVELSER UTVECKLING NATUR- OCH KULTURARV I VÄSTRA GÖTALAND VÄSTARVET

vastarvet.se KUNSKAP UPPLEVELSER UTVECKLING NATUR- OCH KULTURARV I VÄSTRA GÖTALAND VÄSTARVET vastarvet.se KUNSKAP UPPLEVELSER UTVECKLING NATUR- OCH KULTURARV I VÄSTRA GÖTALAND VÄSTARVET Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och förståelse av samtiden.

Läs mer

Foto: P Leonardsson. Kulturarv för framtiden Strategiskt program för kulturarv i Halland

Foto: P Leonardsson. Kulturarv för framtiden Strategiskt program för kulturarv i Halland Foto: P Leonardsson Kulturarv för framtiden Strategiskt program för kulturarv i Halland 2017 2020 Bakgrund Kulturarv för framtiden är resultatet av ett gemensamt arbete av kulturarvsektorn i Halland under

Läs mer

Kulturarv UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Kulturarv UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Kulturarv UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den idéburna sektorn.

Läs mer

Vad är kulturarv och var finns informationen?

Vad är kulturarv och var finns informationen? Vad är kulturarv och var finns informationen? Om Riksantikvarieämbetet En av Sveriges äldsta myndigheter, grundades 1630 Vi finns i Stockholm, Visby, Glimmingehus och Gamla Uppsala Omkring 220 anställda

Läs mer

summerar den nya kulturarvspolitiken

summerar den nya kulturarvspolitiken summerar den nya kulturarvspolitiken De svenska museerna i siffror 66% besöker museerna årligen (SIFO 2016) 1 700 svenska museer (varav 1 200 har mindre än en årsarbetskraft) 26,5 miljoner besök 5,5 miljarder

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Kulturarvslaboratoriet - plattform för ökat samarbete inom Heritage Science

Kulturarvslaboratoriet - plattform för ökat samarbete inom Heritage Science Vetenskaplig Slutrapport Datum 2019-06-25 Dnr 3.2.2-3968-2017 Version 0.1 Avdelning Kulturvårdsavdelningen Enhet Författare Teknik och vetenskap Kaj Thuresson Kulturarvslaboratoriet - plattform för ökat

Läs mer

Besökare och forskare i samlingar

Besökare och forskare i samlingar Mötesanteckning Datum 2017-04-22 Besökare och forskare i samlingar Mötesdatum: 2017-04-21 Mötestid: 14.00-15.00 Deltagare: Anna Sofia Tarukoski, Statens maritima museer Annika Carlsson, Riksantikvarieämbetet

Läs mer

Digikult, Göteborg 2015-03-25. Digisam Johanna Berg

Digikult, Göteborg 2015-03-25. Digisam Johanna Berg Digikult, Göteborg 2015-03-25 Digisam Johanna Berg Digisam ska Presentera allmänna råd för digitalisering och tillgängliggörande av samlingar och arkiv som ska främja prioriteringar inom digitaliseringsarbetet

Läs mer

a. p Yttrande Yttrande över betänkandet Ny museipolitik Museiutredningen 2014/15 (SOU 2015:89) Kulturdepartementet Stockholm Sammanfattning

a. p Yttrande Yttrande över betänkandet Ny museipolitik Museiutredningen 2014/15 (SOU 2015:89) Kulturdepartementet Stockholm Sammanfattning a. p SWEOISH NATIONAL HERI.!AGE BOARD d R l KSA NTIKVARI EAM BETET Kulturdepartementet 1 03 33 Stockholm Yttrande Datum 2016-03-14 D nr 1.1.4-3787-2015 Ert 2015-11-26 Er Ku2015/02515/KL Yttrande över betänkandet

Läs mer

Betänkandet SOU Ny museipolitik av Nordiska konservatorförbundet - Sverige

Betänkandet SOU Ny museipolitik av Nordiska konservatorförbundet - Sverige Yttrande 2015:89 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU-201589 Ny museipolitik av Sammanfattning Nordiska konservatorförbundet Sverige (NKF-S) anser att utredningen är väl genomförd. NKF-S

Läs mer

God kulturmiljöförvaltning

God kulturmiljöförvaltning Program för Riksantikvarieämbetet God kulturmiljöförvaltning 2016 2018 Utveckling av råd och stöd för kulturmiljöns aktörer i förvaltningsfrågor God kulturmiljöförvaltning 2016 2018 2 Riksantikvarieämbetet

Läs mer

2 (7) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (7) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (7) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (7) Beteckning INLEDNING Under en följd av år har allmänna

Läs mer

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (6) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (6) Beteckning 1. Säkerställande av samlingarnas långsiktiga

Läs mer

Yttrande över betänkandet Kraftsamling (SOU 2009:15)

Yttrande över betänkandet Kraftsamling (SOU 2009:15) (Yttrande, 2009-05-19) Regeringen Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet Kraftsamling (SOU 2009:15) (RSM) har ombetts att yttra sig över Museikoordinatorns betänkande Kraftsamling!

Läs mer

Statens historiska museers digitaliseringsstrategi

Statens historiska museers digitaliseringsstrategi Dnr. 131-1440-2015 Statens historiska museers digitaliseringsstrategi Föreliggande strategi gäller för Statens historiska museers (SHMM:s) arbete med att digitalisera, digitalt tillgängliggöra samt digitalt

Läs mer

Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5

Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 TEXTER FÖR SVERIGES MUSEERS PRESENTATION OM FÖRESLAGNA KULTURARVSPOLITIKEN MARS 2017 Bild 1 Den här presentationen med en orientering i den nya kulturarvspolitiken kommer från de svenska museernas branschorganisation.

Läs mer

Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv

Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv 2/10 Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv Magasinslokaler Östergötlands museum har under många år haft behov av

Läs mer

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet SAK Samlingar Ansvar Kvalitet Självskattning för vård och bevarande inom samlingsförvaltning Ordlista Riksantikvarieämbetet Riksantikvarieämbetet 2015 Box 1114 621 22 Visby www.raa.se registrator@raa.se

Läs mer

Kulturmiljöunderlag. Kulturmiljö i god bebyggd miljö Länsstyrelserna/RUS Boverket Riksantikvarieämbetet

Kulturmiljöunderlag. Kulturmiljö i god bebyggd miljö Länsstyrelserna/RUS Boverket Riksantikvarieämbetet Kulturmiljöunderlag Kulturmiljö i god bebyggd miljö 181122 Länsstyrelserna/RUS Boverket Riksantikvarieämbetet Dagordning 181122 13.00 Välkomna! 13.10 Planeringsunderlag, uppdrag och miljömål 13.20 Länsstyrelserna

Läs mer

Riksantikvarieämbetets strategiska plan

Riksantikvarieämbetets strategiska plan Riksantikvarieämbetets strategiska plan 2017 2019 Inledning Detta är Riksantikvarieämbetets strategiska plan. Den beskriver inte allt vi ska göra. Den pekar ut riktningen för vårt interna planeringsarbete

Läs mer

Samverkan och nätverk inom ABM-området. Infrastruktur i samverkan. 11 november Gunnar Sahlin.

Samverkan och nätverk inom ABM-området. Infrastruktur i samverkan. 11 november Gunnar Sahlin. Samverkan och nätverk inom ABM-området Infrastruktur i samverkan 11 november 2008 Gunnar Sahlin Från separata arkiv, bibliotek och museer till ett samlat digitalt nätverk utan nationsgränser Biblioteksvärlden

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram Spara och bevara Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt

Läs mer

En samlad kulturarvspolitik

En samlad kulturarvspolitik En samlad kulturarvspolitik - För kunskap och bildning i ett Sverige som håller ihop Kulturdepartementet 1 En samlad kulturarvspolitik Med propositionen Kulturarvspolitik tas för första gången ett helhetsgrepp

Läs mer

Förvaltningsplaner för samlingar. Annica Ewing

Förvaltningsplaner för samlingar. Annica Ewing Förvaltningsplaner för samlingar Annica Ewing Förvaltningsplaner för samlingar Vad är det? Definition av begreppen Bakgrund Exempel Varför behövs de? Hur ska de användas? Definition av begreppen Förvaltning

Läs mer

RESULTAT AV ALUMNENKÄT

RESULTAT AV ALUMNENKÄT RESULTAT AV ALUMNENKÄT Göteborgsprogrammen 2015 Linda Fröberg Institutionen för Kulturvård Göteborgs universitet 2016-03-18 Alumnenkät 2015 Denna undersökning syftar till att få kännedom om var studenter

Läs mer

Annie Johansson (antikvarie vid Länsstyrelsen i Värmlands län):

Annie Johansson (antikvarie vid Länsstyrelsen i Värmlands län): Annie Johansson (antikvarie vid Länsstyrelsen i Värmlands län): Den antikvariska utmaningen. Skogens industrilandskap ur ett förvaltningsperspektiv Lämningarna efter skogens industrilandskap utgörs ofta

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö

Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö YTTRANDE Datum 2016-02-29 Diarienummer 430-3676-15 1(5) Johan Gråberg Enheten för samhälle och kulturmiljö 010-2239227 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö

Läs mer

Ölands Historiska Museum (ÖHM)

Ölands Historiska Museum (ÖHM) Ölands Historiska Museum (ÖHM) Länsstyrelsen i Kalmar län, dnr 430-6125-13 Innehåll 1. Förord 2. Varför en förstudie? Om bakgrunden 3. Bevara, använda, utveckla. Om kultur- och regionalpolitiska utgångspunkter

Läs mer

Glasriketuppdraget. Glasriketuppdraget II,

Glasriketuppdraget. Glasriketuppdraget II, Glasriketuppdraget 2012 regeringsuppdrag till länsstyrelserna i Kalmar och Kronoberg att genomföra insatser för industriell utveckling och stärkt besöksnäring i Glasriket. Regionförbunden i Kalmar och

Läs mer

Kulturmiljövårdens riksintressen. Ulf Lindberg Riksantikvarieämbetet

Kulturmiljövårdens riksintressen. Ulf Lindberg Riksantikvarieämbetet Kulturmiljövårdens riksintressen Ulf Lindberg Riksantikvarieämbetet Projektet Kulturmiljövårdens riksintressen Övergripande syfte Förbättra förutsättningarna att tillvarata och utveckla landskapets kulturvärden

Läs mer

Bidrag till kulturmiljövård

Bidrag till kulturmiljövård Bidrag till kulturmiljövård Information om kulturmiljöbidrag i Skåne län Titel: Utgiven av: Copyright: Författare: Grafisk form: Upplaga: Beställningsadress: Bidrag till kulturmiljövård Länsstyrelsen Skåne

Läs mer

Museer och kulturarvsarbete 19/11

Museer och kulturarvsarbete 19/11 Museer och kulturarvsarbete 19/11 Kulturarv Vad är kulturarv? När hörde ni ordet första gången? I vilka situa@oner hör ni ordet användas? Av vilka personer/ grupper? Hur gammalt är kulturarvet? Hur länge

Läs mer

Konservering av föremål och inventarier

Konservering av föremål och inventarier Återrapportering enligt 2005 års regleringsbrev Konservering av föremål och inventarier Resursbehov och samordning Återrapportering enligt 2005 års regleringsbrev Konservering av föremål och inventarier

Läs mer

Projektteman för utlysning FoU

Projektteman för utlysning FoU Projektteman för utlysning FoU 2010 1 Projektteman för utlysning FoU 2010 Ansökningar om medel för forskning och utveckling, FoU, kan göras en gång per år. Medlen kommer från Riksantikvarieämbetets anslag

Läs mer

Riksantikvarieämbetets strategiska plan

Riksantikvarieämbetets strategiska plan Riksantikvarieämbetets strategiska plan 2018 2020 Strategisk plan 2018 2020 Riksantikvarieämbetet är en modern myndighet med en lång historia. Vi har högt kvalificerade medarbetare med många olika yrkesbakgrunder

Läs mer

Nätverket Arkeologiskt Trä och Kemi

Nätverket Arkeologiskt Trä och Kemi Nätverket Arkeologiskt Trä och Kemi Datum 2013-09-12 Författare Yvonne Fors Sammanfattning av diskussioner och synpunkter vid workshopen Conservation Science - i praktiken, 2013-09-11, Röda Rummet, Historiska

Läs mer

Blekinges kulturmiljöer översvämning till följd av ett förändrat klimat. Identifiera, prioritera och skydda

Blekinges kulturmiljöer översvämning till följd av ett förändrat klimat. Identifiera, prioritera och skydda Blekinges kulturmiljöer översvämning till följd av ett förändrat klimat Identifiera, prioritera och skydda Bakgrund november 2016 2 Bakgrund november 2016 3 Bakgrund november 2016 4 Syfte och mål Syfte:

Läs mer

Digisams frågeschema för arbetet med myndighets/ institutionsvisa planer

Digisams frågeschema för arbetet med myndighets/ institutionsvisa planer Digisam Datum Dnr RA 06-2013/4851 2013-10-30 1 (9) Digisams frågeschema för arbetet med myndighets/ institutionsvisa planer 1. Myndighetens/institutionens namn: Riksantikvarieämbetet 1.1. Hur ser myndighetens/institutionens

Läs mer

Kulturhistoriska perspektiv på miljömålsarbetet historiska och humanistiska

Kulturhistoriska perspektiv på miljömålsarbetet historiska och humanistiska Kulturhistoriska perspektiv på miljömålsarbetet historiska och humanistiska Kulturmiljö en miljö som är präglad av människors verksamhet - ibland över mycket lång tid Sven Göthe Kulturmiljö i kultur- och

Läs mer

Bidrag från Riksantikvarieämbetet. Kulturmiljö Forskning och utveckling Kulturarvsarbete Kulturarvs-IT

Bidrag från Riksantikvarieämbetet. Kulturmiljö Forskning och utveckling Kulturarvsarbete Kulturarvs-IT Bidrag från Riksantikvarieämbetet Kulturmiljö Forskning och utveckling Kulturarvsarbete Kulturarvs-IT 1 Riksantikvarieämbetet delar ut olika typer av bidrag inom kulturarvs området. Alla bidrag söks direkt

Läs mer

Utbildningsplan för Konservatorsprogrammet (N1KVP), 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Konservatorsprogrammet (N1KVP), 180 högskolepoäng NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Dnr G 2018/515 Utbildningsplan för Konservatorsprogrammet (N1KVP), 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Conservation of Cultural Heritage Objects (N1KVP), 180 credits.

Läs mer

Rapport från Riksantikvarieämbetet. Kulturarvsskydd. Utbildningsplan i kulturmiljövård för kustbevakare

Rapport från Riksantikvarieämbetet. Kulturarvsskydd. Utbildningsplan i kulturmiljövård för kustbevakare Rapport från Riksantikvarieämbetet Kulturarvsskydd Utbildningsplan i kulturmiljövård för kustbevakare Kulturarvsskydd 2 2009 Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 STOCKHOLM www.raa.se riksant@raa.se Kulturarvsskydd

Läs mer

Revisionsrapport. Uppföljande granskning av internkontrollen i samlingarna. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Uppföljande granskning av internkontrollen i samlingarna. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Moderna museet Box 16382 103 27 Stockholm Datum Dnr 2010-05-20 32-2009-0704 Uppföljande granskning av internkontrollen i samlingarna Riksrevisionen har, som ett led i den årliga revisionen,

Läs mer

BILAGA. Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte

BILAGA. Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte Kulturnämnden BILAGA 1 (3) Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte Region Skånes inträde i samverkansmodellen innebar ett större ansvar för övergripande kulturarvsfrågor. Samråd med de regionala

Läs mer

Digitalisering och tillgänglighet

Digitalisering och tillgänglighet Digitalisering och tillgänglighet Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att se hur digitala lösningar kan öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning. Kulturrådet har

Läs mer

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling & samverkan Uppdrag: Nationell bibliotekssamverkan Kungliga biblioteket (KB) har av regeringen fått ett samordningsuppdrag för biblioteksväsendet.

Läs mer

Berätta bredare INRIKTNINGSDOKUMENT FÖR BYGGNADSMINNEN. Berätta bredare Inriktningsdokument för byggnadsminnen 1

Berätta bredare INRIKTNINGSDOKUMENT FÖR BYGGNADSMINNEN. Berätta bredare Inriktningsdokument för byggnadsminnen 1 Berätta bredare INRIKTNINGSDOKUMENT FÖR BYGGNADSMINNEN Berätta bredare Inriktningsdokument för byggnadsminnen 1 Foto: Bengt A. Lundberg (1, 4, 8), Pål-Nils Nilsson (10), Rikard Sohlenius (11), Roger Blent

Läs mer

Regionalt kulturarvsprogram för Östergötland

Regionalt kulturarvsprogram för Östergötland Regionalt kulturarvsprogram för Östergötland 2012-2014 1 Innehåll Inledning 3 Vad är kulturarv? 7 Vision 9 Gemensamma mål 11 Kulturarvsarbete i rörelse 19 Planer och program på nationell, regional och

Läs mer

Missa inte utdelningen av Länsförsäkringars Byggnadsvårdspris och utställningen Energismart, -om varsam energieffektivisering.

Missa inte utdelningen av Länsförsäkringars Byggnadsvårdspris och utställningen Energismart, -om varsam energieffektivisering. Årets seminarium ägnas åt Plan- och bygglagen. Kan man förena utveckling, användning och bevarande? Vilka krav ställer lagen på att kulturvärden ska tas tillvara och hur kan lagen användas för att värna

Läs mer

Klimatanpassning och Nationellt kunskapscentrum

Klimatanpassning och Nationellt kunskapscentrum Klimatanpassning och Nationellt kunskapscentrum I början Statens Meteorologiska Central Anstalt (1918) SMHI en myndighet under Miljö- och energidepartementet Förvaltningsmyndighet för meteorologiska,

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM JÖNKÖPINGS JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM LÄNS MUSEUM BYGGNADSVÅRD Jönköpings läns museum har i över hundra år arbetat med kulturmiljövård i vid bemärkelse. Ett av museets samhällsuppdrag är att föra det byggda

Läs mer

Goda minnen ger glädje och lugn

Goda minnen ger glädje och lugn Goda minnen ger glädje och lugn Platsminnen är ett nytt digitalt verktyg som med foton som stöd ger en enkel ingång till goda samtal och minnen, meningsfulla aktiviteter, ökat lugn och livskvalitet åt

Läs mer

2. Kulturpolitiska prioriteringar

2. Kulturpolitiska prioriteringar 2. Kulturpolitiska prioriteringar 2A. Stärkt kulturell infrastruktur 2B. Förbättrade villkor för konstnärligt skapande 2C. Kulturlivet med särskilt fokus på barn och unga 2D. Ökad tillgång och tillgänglighet

Läs mer

In-och utlån. Mötesanteckning. Webmöte. Deltagare:

In-och utlån. Mötesanteckning. Webmöte. Deltagare: Mötesanteckning Datum 2017-05-17 Webmöte In-och utlån Mötesdatum: 2017-05-11 Mötestid: 14.00-15.00 Deltagare: Annika Carlsson, Riksantikvarieämbetet Audrey Lebioda, Nationalmuseum Bengt Nordqvist, Jamtli

Läs mer

Inledning om samlingsöversyn enligt Spectrum 5.0

Inledning om samlingsöversyn enligt Spectrum 5.0 Mötesanteckning Datum 2019-06-24 Webbmöte om samlingsöversyn Mötesdatum: 2019-06-19 Mötestid: 13.00-14.00 Deltagare: Alissa Andersson, Riksantikvarieämbetet Andre Enkler, Norrtälje museer Anna Fahlén,

Läs mer

Förstå och bevara arkeologiskt trä

Förstå och bevara arkeologiskt trä Förstå och bevara arkeologiskt trä Utmaningar och forskning för framtiden 4 3 S Fe 2 1 0 1 21 41 61 81 101 141 XRF-scanning of wood core from archaeological shipwreck RiksantikvaRieämbetet 2 ett vrak hittades

Läs mer

Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp

Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp Bilaga 2 Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp Partnerskapets syfte Syftet med samarbetet mellan Västarvet och Hushållningssällskapet är att främja tanken att kulturarvet

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av lagstiftning och nationella mål på kulturmiljöområdet. Dir. 2011:17. Beslut vid regeringssammanträde den 3 mars 2011

Kommittédirektiv. Översyn av lagstiftning och nationella mål på kulturmiljöområdet. Dir. 2011:17. Beslut vid regeringssammanträde den 3 mars 2011 Kommittédirektiv Översyn av lagstiftning och nationella mål på kulturmiljöområdet Dir. 2011:17 Beslut vid regeringssammanträde den 3 mars 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över lagstiftningen

Läs mer

F ö r l a g a. [En kortfattad beskrivning av ärendet och arbetsföretaget som föranleder undersökningen.]

F ö r l a g a. [En kortfattad beskrivning av ärendet och arbetsföretaget som föranleder undersökningen.] 1 F ö r l a g a FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Dnr: [Mottagare] Förfrågan om undersökningsplan, inför arkeologisk förundersökning av [lämningstyp] RAÄ [nr] inom [fastighet] i [xx] socken i [xx] kommun, [xx]

Läs mer

Riksantikvarieämbetets åtgärder under 2016 för att nå miljömålen. Redovisning enligt regeringsuppdrag M2015/214/Mm

Riksantikvarieämbetets åtgärder under 2016 för att nå miljömålen. Redovisning enligt regeringsuppdrag M2015/214/Mm PM Datum 2016-02-17 Klassificering 1.1.2 Dnr 101-2015 Författare Michael Frisk och Evelina Stadin. Riksantikvarieämbetets åtgärder under 2016 för att nå miljömålen. Redovisning enligt regeringsuppdrag

Läs mer

Remissvar från RSM: Remiss SOU 2015:89 Ny museipolitik

Remissvar från RSM: Remiss SOU 2015:89 Ny museipolitik Verksamhetskoordinator Maria B Olofsson 070-811 60 33 REMISSVAR Datum Vår referens Ert datum Er beteckning 2016-03-14 Maria B Olofsson 2015-02-24 Ku2015/02515/KL Regeringskansliet Kulturdepartementet 103

Läs mer

Ert Dnr: Ku KL Stockholm, NMW Dnr:

Ert Dnr: Ku KL Stockholm, NMW Dnr: Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ert Dnr: Ku2015-02515-KL Stockholm, 2016-03-15 NMW Dnr: 1.5.3-468-2015 REMISSVAR NY MUSEIPOLITIK (SOU 2015:89) Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde (NMW) har

Läs mer

DIK:s. Skuggförordning. Kulturarvslyftet en arbetsmarknadspolitisk satsning inom kulturarvssektorn

DIK:s. Skuggförordning. Kulturarvslyftet en arbetsmarknadspolitisk satsning inom kulturarvssektorn DIK:s Skuggförordning Kulturarvslyftet en arbetsmarknadspolitisk satsning inom kulturarvssektorn Bakgrund Kulturarvslyftet en arbetsmarknadspolitisk satsning inom kulturarvssektorn Kulturarvslyftet kommer

Läs mer

Kulturarvslyftet - enkät

Kulturarvslyftet - enkät Kultursekretariatet Kulturarvslyftet - enkät Kulturarvslyftet möjlighet till nya resurser Vad behöver göras i din förening eller organisation? Kulturarvslyftet är en statlig arbetsmarknadssatsning som

Läs mer

Nätverksgruppen kring EU-projekt som berör frågorna som gäller digitalisering, tillgängliggörande och bevarande av digitalt kulturarvsmaterial

Nätverksgruppen kring EU-projekt som berör frågorna som gäller digitalisering, tillgängliggörande och bevarande av digitalt kulturarvsmaterial Nätverksgruppen kring EU-projekt som berör frågorna som gäller digitalisering, tillgängliggörande och bevarande av digitalt kulturarvsmaterial Sanja Halling Digisam Samordningssekretariatet för digitalisering,

Läs mer

Länsstyrelsens ansvar. Ulf Lindberg Länsantikvarie

Länsstyrelsens ansvar. Ulf Lindberg Länsantikvarie Länsstyrelsens ansvar Ulf Lindberg Länsantikvarie Ulf.lindberg@lansstyrelsen.se De nationella målen för kulturmiljöarbetet Det statliga kulturmiljöarbetet ska främja: ett hållbart samhälle med en mångfald

Läs mer

Skrivelse från Riksantikvarieämbetet. Principer för hantering av digital fornminnesinformation

Skrivelse från Riksantikvarieämbetet. Principer för hantering av digital fornminnesinformation Skrivelse från Riksantikvarieämbetet Principer för hantering av digital fornminnesinformation Principer för hanteringen av digital fornminnesinformation 2 Riksantikvarieämbetet Årtal Adress Adress www.raa.se

Läs mer

Agenda kulturarvs styrgrupp genom Maria Jansén

Agenda kulturarvs styrgrupp genom Maria Jansén Agenda kulturarvs styrgrupp genom Maria Jansén 2001-04-08 Gruppuppgift Upptaktsseminariet ska fungera som en språngbräda för diskussion. Tanken är att inspirera till att skapa ett samtal kring sektorns

Läs mer

Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017

Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017 1 (10) Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 3 december 2014,dnr. KUN 176-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post: Kultursekretariatet

Läs mer

Workshop 23 mars 2012. Kultursamverkan och kultursamverkansmodellen

Workshop 23 mars 2012. Kultursamverkan och kultursamverkansmodellen Workshop 23 mars 2012 Kultursamverkan och kultursamverkansmodellen Riksantikvarieämbetets uppdrag Vi ska vara pådrivande och samlande i kulturarvsarbetet och att verka för att kulturmiljön bevaras och

Läs mer

Remissyttrande över Ett land att besöka En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95 )

Remissyttrande över Ett land att besöka En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95 ) 1 (5) Förslag till remissyttrande Datum 2018-04-05 Diarienummer VA 2018 00037 Ert diarienummer N2017/07438/FF Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se n.remisser.ff@regeringskansliet.se

Läs mer

TILLÄMPAT. Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling

TILLÄMPAT. Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling TILLÄMPAT KULTURARV Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling Redaktör Carolina Jonsson Malm Layout Stefan Siverud Förlag Kalmar läns museum 2017 RÖSTER OM PROJEKTET Det vi kallar

Läs mer

Förfrågan om undersökningsplan, inför arkeologisk förundersökning av [lämningstyp] RAÄ [nr] inom [fastighet] i [xx] socken i [xx] kommun, [xx] län

Förfrågan om undersökningsplan, inför arkeologisk förundersökning av [lämningstyp] RAÄ [nr] inom [fastighet] i [xx] socken i [xx] kommun, [xx] län 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Dnr: [Mottagare] Förfrågan om undersökningsplan, inför arkeologisk förundersökning av [lämningstyp] RAÄ [nr] inom [fastighet] i [xx] socken i [xx] kommun, [xx] län Inledning

Läs mer

Riksantikvarieämbetets åtgärder under 2018 för att nå miljömålen. Redovisning enligt regeringsuppdrag M2015/214/Mm

Riksantikvarieämbetets åtgärder under 2018 för att nå miljömålen. Redovisning enligt regeringsuppdrag M2015/214/Mm PM Datum 2018-02-12 Klassificering 1.1.2 Dnr 101-2015 Författare Michael Frisk. Riksantikvarieämbetets åtgärder under 2018 för att nå miljömålen. Redovisning enligt regeringsuppdrag M2015/214/Mm INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Biologisk återställning och socialt/kulturellt hållbar lokal utveckling

Biologisk återställning och socialt/kulturellt hållbar lokal utveckling Biologisk återställning och socialt/kulturellt hållbar lokal utveckling Länsstyrelsernas konferens Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige Micke Lehorst kulturmiljöstrateg, SHF:s kansli Sveriges

Läs mer

Riksantikvarieämbetets arbete med risker och katastrofberedskap. Erika Hedhammar Riksantikvarieämbetet. Umeå 17 april 2018

Riksantikvarieämbetets arbete med risker och katastrofberedskap. Erika Hedhammar Riksantikvarieämbetet. Umeå 17 april 2018 Riksantikvarieämbetets arbete med risker och katastrofberedskap Erika Hedhammar Riksantikvarieämbetet Umeå 17 april 2018 Vad är bra brandskydd? - för ett museum, arkiv, biliotek? Översvämning Köpenhamn

Läs mer

Eskilstuna Synpunkter till Ny museipolitik (SOU 2015:89)

Eskilstuna Synpunkter till Ny museipolitik (SOU 2015:89) Susanne Nickel Eskilstuna 2016-03-16 susanne.nickel@eskilstuna.se Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Dnr: Ku2015/02515/KL. Synpunkter till Ny museipolitik (SOU 2015:89) Jag ser positivt på att museisektorn

Läs mer

SKogen; mångfald av Natur- och Kulturarv - SKÅNK

SKogen; mångfald av Natur- och Kulturarv - SKÅNK SKogen; mångfald av Natur- och Kulturarv - SKÅNK Inbjudan att lämna förslag på föredrag till konferens om skogens kulturarv. Den 3 5 oktober 2017 på Norrlands Nation, Västra Ågatan 14, Uppsala. Syfte och

Läs mer

Slutrapport över aktivitet genomförd med bidrag från Märta, Gunnar och Arvid Bothéns stiftelse

Slutrapport över aktivitet genomförd med bidrag från Märta, Gunnar och Arvid Bothéns stiftelse Slutrapport över aktivitet genomförd med bidrag från Märta, Gunnar och Arvid Bothéns stiftelse Carola Bohm Acta Konserveringscentrum AB Den 23:e november 2017 stod Acta Konserveringscentrum AB värd för

Läs mer

Digitala utställningar vad innebär det?

Digitala utställningar vad innebär det? Digitala utställningar vad innebär det? Sanja Halling Digisam Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet Digikult, 2015-03-25 Digital

Läs mer

Branschundersökning; Företagande inom underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Branschundersökning; Företagande inom underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader Branschundersökning; Företagande inom underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader Hantverkslaboratoriet och FIBOR genomför tillsammans en undersökning av företagandet inom området

Läs mer

Riksantikvarieämbetets åtgärder under 2017 för att nå miljömålen. Redovisning enligt regeringsuppdrag M2015/214/Mm

Riksantikvarieämbetets åtgärder under 2017 för att nå miljömålen. Redovisning enligt regeringsuppdrag M2015/214/Mm PM Datum 2017-02-20 Klassificering 1.1.2 Dnr 101-2015 Författare Michael Frisk. Riksantikvarieämbetets åtgärder under 2017 för att nå miljömålen. Redovisning enligt regeringsuppdrag M2015/214/Mm INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av länsstyrelsernas handläggning av ärenden enligt 2 kap. 8 andra stycket lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Uppföljning och utvärdering av länsstyrelsernas handläggning av ärenden enligt 2 kap. 8 andra stycket lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. Riksantikvarieämbetets överinseende över 2 kap. KML: Uppföljning och utvärdering av länsstyrelsernas handläggning av ärenden enligt 2 kap. 8 andra stycket lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. 2 (9) Inledning

Läs mer

Centrala myndigheters roll i klimatanpassningsarbetet

Centrala myndigheters roll i klimatanpassningsarbetet Centrala myndigheters roll i klimatanpassningsarbetet 2 oktober 2008, Radisson SAS Royal Viking Hotel, Stockholm Sammanfattning av gruppdiskussionerna Deltagarna delades in i fyra olika grupper. Varje

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 1/5 Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ku.remissvar@regeringskansliet.se Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 Remiss till betänkandet av Gestaltad livsmiljö- Ny politik för arkitektur, form

Läs mer

Tillväxt och samhällsbyggnad Lokal och regional utveckling

Tillväxt och samhällsbyggnad Lokal och regional utveckling UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN Cirkulärnr: 17:43 Diarienr: 17/04339 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2017-09-01 Mottagare: Rubrik: Museum, kulturarv, kulturpolitik, lagstiftning,

Läs mer

Remissyttrande gällande Statskontorets utvärdering av Digisam och Riksarkivets ställningstagande till Digisams framtid

Remissyttrande gällande Statskontorets utvärdering av Digisam och Riksarkivets ställningstagande till Digisams framtid Datum/Date Dnr/Ref.no. 2015-05-12 1.4.1-2015-137 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande gällande Statskontorets utvärdering av Digisam och Riksarkivets ställningstagande till Digisams framtid

Läs mer