SVENSKA KANOTFÖRBUNDET styrelsemöte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA KANOTFÖRBUNDET styrelsemöte"

Transkript

1 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET styrelsemöte Protokoll fört i Stockholm. Närvarande; Nils Johansson, Karin Falk, Lovisa Sandström, Magnus Lindstedt, Maria Haglund och Jörgen Westerlind. Förhinder; Mattias Thernström. Adjungerade; Anders Danielsson 1. Öppnande Maria öppnar mötet och hälsar välkomna. 2 CENTRAL VERKSAMHET Budgetuppföljning 2016, Eva Lindmark har skickat ut underlag inför mötet. Det innefattar även utestående förskott och faktureringsunderlag som inte är klara än. Styrelsen beslutade att påminna om redovisning av förskott, påskynda korrekta faktureringsunderlagen med projekt och kontonummer samt be Dag och Jonas om en rapport gällande förfallna fakturor. Budget 2017, deadline för budgetäskande 2017 är 30 september. Riktlinjer för kommittéerna har Eva L skickat till styrelsen som kontaktar med kommittéerna. Styrelsen beslutade att när underlagen skickas ut skickas ställs även frågan om kommittéerna vill träffa styrelsen fysiskt eller via ex Skype i samband med budgethelgen i oktober. Protokoll finns på hemsidan men syns inte. Styrelsen beslutade att Anders skickar protokoll till kommittéerna och övriga som anmält intresse om frågan inte är löst under veckan. Övrigt Krispärmen och kunskapen hos de ansvariga ledarna. Styrelsen gjorde en genomgång av underlaget i detalj. När ny verksamhet startas bör en riskanalys för att förutse risker göras. Riskanalysen bör upprepas med jämna mellanrum eller när nya förutsättningar inträder. Snabb kommunikation och vad är det som är officiell respektive och intern information behöver hela tiden hållas aktuella. Förberedelse av nätverk som kan stötta vid eventuella incidenter/händelser behövs. Ex kommunikation med svenska Kyrkan på plats som har språk och kunskap. Styrelsen beslutade att - anta förslaget med några smärre kompletteringar, - uppdra till de anställda att uppmana lokala föreningar och KC ska se över sina rutiner, - Krisledningsgruppen består av Nils, Lovisa, Therese Andersson och Anders. - Resursteam bestående av ordförande i kommitté om inget annat beslutas av kommittén.

2 Försäkring, utfallet och det stöd man får via de försäkringar vi har inom Förbundet har börjat följas upp. Anders lämnar en rapport om läget. Försäkring kanoter diskussion om läget och behovet om information. Styrelsen beslutade att be Dag påminna om att informationen finns på hemsidan, kanske via blänkare eller i Klubbutskick. Olycksstatistik det har genomförts några lyckade räddningsinsatser tack vare att kanotisten/kanotisterna kunde larma med utrustning de haft med. Styrelsen noterade informationen och fortsätter samarbetet med Transportstyrelsen. Ett gemensamt elektroniskt arkiv inloggning och struktur. Anders informerade om dagsläget. Sport Campus Sweden Styrelsen beslutar att be Dag komma med underlag inför fortsatt dialog. Underlaget ska ta med betydelsen av Riksidrottsuniversitetens etablering, förutsättningarna för andra utbildningsmöjligheter och andra elitsatsningar så att insatserna balanseras klokt. b RF RF:s och Svenska Spels elitidrottsstipendium. Maria och Dag har rangordnat de 8 sökande. Styrelsen beslutar att följa rekommendationen och skicka in listan till RF. c SOK Elitkommittén Slätvatten och de utlysta tjänsterna. Jörgen informerade om de intervjuer som genomförts och vilka som planeras genomföras under veckan. OS i kanotslalom, Isak Öhrström har nått semifinal som genomförs i morgon. Styrelsen beslutade att följa semifinalen med spänning. Dopingavstängningar, Anders informerade om sin dialog med Ryssland och ICF gällande den av WADA beställda rapporten från McLaren investigators. Återkopplingen är att Rysslands kanotförbund, ICF och WADA har samarbetat för att nå sanningen och målet ett rent OS men att en del frågor inte hanteras av NF. ICF känner att beslutet är väl grundat. Nominering till OS, SKF nominerade Karin Johansson i K1 500m vilket antogs av SOK. SKF nominerade även K2 200 m Joel Elenius och Erik Sandbacka baserat på deras prestationer och att ICF erbjudit Sverige en plats i Rio. Vi argumenterade för att K2 presterade på en bra nivå även om antalet tävlingar där de kunnat visa sin prestationsnivå av naturliga skäl varit begränsat. Styrelsen gratulerar Karin och konstaterade att beslutet gällande K2 inte gick den väg vi hoppats och trott men att vi accepterar beslutet. 2

3 e Internationellt ICF kongress, Baku, Azerbaijan 25 26/11 med extraordinär kongress den 24:e. Eva och Nils har bokat sitt deltagande. Styrelsen beslutade att Anders nominerar medlemmar till ICF kommittéer. Åternomineringar av Eva polo, Stefan maraton, Johanna och Anna Parakanot, Ola segling och Bo medicin samt eventuellt en ny nominering av Magnus Karlsson Freestyle. Sprints framtid, diskuteras vid ett möte i Tyskland den 5:e november. Slutlig agenda kommer att presenteras i början av oktober. Styrelsen beslutar att Jörgen, Stefan Gustavsson och Magnus Mattsson Mårn representerar Sverige samt genomföra en fortsatt dialog i ämnet kommande möte. 3 KOMMITTÉARBETE Säkerhetspolicy både för klubbar och under tävlingar diskuterades kort. Styrelsen beslutade att fortsätta arbetet. Dialog mellan styrelse och de olika kommittéerna. Styrelsen beslutade att när vi ber om underlag till VB och VP tar vi upp frågan om deltagande i budgetmöte (tidpunkt och sätt) samt styrelsens önskan om att kommittémöten förläggs i samband med ledar-/tränarträff Bosön i januari. Värdegrundsarbete polo, KG och Sprint har haft träffar. Slalom siktar på träff i Falun i samband med SM. Styrelsen beslutade att uppmana kommittéerna att fortsätta arbetet samt be Eva BL peka mot nästa steg. a Elitkommittéerna Övergripande kommittéarbete SM-veckan 2017 i Borås 30/6-7/7 anmälan av polo och Ståpaddling är gjord. För SUP är det osäkert om vilken klubb som kommer att ansvara för genomförandet. Övriga grenar avstår Kläder den olympiska perioden och klädsel på bilder med aktiva klargjordes av Jörgen. Styrelsen noterar informationen. Överledare på SM Styrelsen beslutade att Maria Haglund blir överledare för Kanotslalom. Slätvatten Rapport om läget inför OS lämnades av Jörgen. Rapport från J- och U23 VM, Allra bäst gick Moa Wickberg med en 6: e plats på K1 500m även Joel Elenius till A-final K1 200m samt en rad bra placeringar i B-finaler trots att sjukdom grusade en del starter. 3

4 Rapport från VM för Masters med guld för Maciej Chwieros och Jörgen Thoren C m H 40, Maciej Chwieros C m H 40, Urban Höglund och Robert Hedberg K m och 200m H 55, Urban Höglund K1 200 m H 60 samt ytterligare 4 medaljer samt flera topp tioplaceringar. Styrelsen beslutade att gratulera till framgångarna. Mejl från Håkan Olander gällande finansiering av elitverksamheten har kommit. Styrelsen uppmanas att beakta synpunkterna gällande behovet av en större ekonomisk ram. Styrelsen beslutade att fortsatt verka för en stabil och om möjligt ökande ekonomi. Slalom Landslagskläder- kontakt med Eva L är etablerad. Fredrik Wahlén börjat träna även kanot. Styrelsen tackade för den positiva informationen. Rapport från U23 och JVM där Erik Holmer klarade en 7:e plats men även i övrigt bra resultat. Elitkommittén, en kort muntlig rapport från möten. Styrelsen tackade för den positiva informationen. Ärende till disciplinkommitté gällande värdegrund i två fall. Styrelsen beslutade att skicka ett ärende till disciplinkommittén. Kanotpolo Läger inför kommande VM är på gång. Styrelsen noterar informationen. b Verksamhetskommittéer med bredd och bredd/elit Stand Up Paddle (SUP), Magnus redovisade kort dialogen med Surfförbundet i Sverige. Rapport, Magnus berättade om SVT/RF SM-vecka, SM i technical race och långdistans som genomfördes i Malmö samt om övrig tävlingsverksamhet. Möte i SUP-kommittén genomförs onsdag den 10 augusti. Surfski Sea Master kombineras med NM. Styrelsen beslutade att Eva BL finns på plats. 4

5 Slätvatten SM maraton en blåsig men bra tävling. Michaela Jonsson Lindblad och Cecilia Velin båda KK Eskimå fick sina välförtjänta utmärkelser som Stora Kanotister vid prisutdelningen på hemmaplan. Tankegångar om problemet att få ihop rena klubb besättningar i många klasser under maraton SM har kommit till styrelsen. Styrelsen beslutade att delegera frågan till Slätvattenkommittén. Rapport från Maraton EM, Marcus Andersson 7:e och Emil Torstensson 9:e Julia Seger 9:e plats (trots roderfel) i U23-klassen. I juniorklassen Anton Andersson 10:e, Adam Wedebrand -Anton Andersson 10:e i K2 samt fler bra resultat även om otur med roder ställde till det. Parakanot Inbjudan till Paralympics i Rio mellan den september Styrelsen beslutade att Eva Berglund och Anders Karlsson åker. Kanotslalom Rapport av Maria om kommittémöten och dialoger som genomförts. Kanotsegling SM är inställt 2016 Styrelsen noterade den tråkiga informationen. Kanotpolo Rapport från Kanotpoloallsvenskan där Isbrytarna klarade segern i både dam och herrklassen. Styrelsen beslutade att tacka för informationen. Forspaddling Rapport från SM i freestyle och kajakcross samt läger i Lissfors. Drakbåt och Vaa Rapport från EM med guld till damerna på 500m och 2 silver på 200m respektive 2000m(10-manna). U24-laget guld på 200 samt 1500 och silver på 500m i 10-mannabåten. Även i övrigt fina placeringar. Breddläger 1-2 oktober för ungdomar Bosön. 5

6 c Disciplinkommittén Marias rapport om möte med Kerstin och Hans-Erik Öberg. Styrelsen beslutade att tacka Maria. Karin rapporterade om ärende rörande överklagande av en avstängning av en klubbmedlem. Styrelsen beslutade att tacka Karin och disciplinkommittén. U23 VM i Krakow, det har kommit in ett brev gällande disciplinärende. Styrelsen beslutade att skicka vidare ärendet till disciplinkommittén. e Utbildning KG Rekrytering KG till tränare efter blir Danny Hallmén och Ludwig Andersson. Anders informerade om läget och verksamheten inklusive en sen ansökan om plats från Alvina Skogman. Styrelsen noterade informationen och uppmanade Anders att stämma av ansökan med Nyköpings kommun och våra anställda. f Marknad och Media Hemsidan Dag har informerat om problemen med den nya plattformen. Lovisa informerade kort om sociala medier som har fått ökad uppmärksamhet och följare. Styrelsens kontaktpersoner har inte hunnit genomföra dialog med kommittéerna så att alla utsett en grenansvarig för sin hemsidedel. Lovisa informerade om att hon och Dag kommer att ha en workshop tidig höst. Lovisa informerade om sitt arbete med information. Styrelsen noterade den positiva informationen. OS och Paralympics, diskussion hur vi ska spegla tävlingarna och dialog om förberedelser när de aktiva kommer hem. Styrelsen beslutade att Jörgen söker kontakt med Vaxholm och Karin med Lidköping och Jönköping samt att maria Stämmer av med Falun om Isak når final. 5 NÄSTA MÖTE Kommande fysiska möte 26/ , oktober Eurostop, 16 november kl. 13 och den 15 december. Telefonmöten klockan 20.00, 6/9. 6 Nils avslutar mötet Ordförande Vid protokollet Justerare Nils Johansson Anders Danielsson Maria Haglund 6

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Protokoll fört vid STYRELSEMÖTE 2016-06-02 13.00-16.30 Stockholm Närvarande; Nils Johansson, Karin Falk, Magnus Lindstedt och Maria Haglund.. Förhinder Jörgen Westerlind, Mattias

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Protokoll fört vid STYRELSEMÖTE 2016-04-27 Sveavägen 14.00 18.00. Närvarande; Nils Johansson, Karin Falk, Lovisa Sandström, Maria Haglund och Jörgen Westerlind. Förhinder Mattias

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET styrelsemöte

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET styrelsemöte SVENSKA KANOTFÖRBUNDET styrelsemöte Protokoll fört vid möte 2017-05-16 13.00-17.00 Närvarande; Nils Johansson, Caroline Mellberg, Magnus Lindstedt, Karin Falk, Maria Haglund. Förhinder; Lovisa Sandström

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET styrelsemöte

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET styrelsemöte SVENSKA KANOTFÖRBUNDET styrelsemöte Protokoll fört vid möte 2016-09-26 13.00-17.00 i Stockholm. Närvarande; Nils Johansson, Karin Falk, Lovisa Sandström (telefon), Magnus Lindstedt, Maria Haglund, Mattias

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET styrelsemöte

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET styrelsemöte SVENSKA KANOTFÖRBUNDET styrelsemöte Protokoll 2016-10-21/22 10.00-20.30 samt 08.30-15.00 i Stockholm. Närvarande; Karin Falk, Magnus Lindstedt, Maria Haglund och Jörgen Westerlind båda dagarna. Mattias

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET styrelsemöte

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET styrelsemöte SVENSKA KANOTFÖRBUNDET styrelsemöte Protokoll fört 2017-06-2016 13.00-17.00 Närvarande; Nils Johansson, Caroline Mellberg, Magnus Lindstedt och Karin Falk hela mötet. Jörgen Westerlind 13.00-14.30. Förhinder;

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Dagordning till STYRELSEMÖTE 2015-05-08 10.00-16.00 Stockholm Närvarande; Nils Johansson, Eva Lindmark, Karin Falk, Maria Haglund och Kent Antonsson. Förhinder Jörgen Westerlind

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Dagordning till STYRELSEMÖTE 2015-08-12 12.00-17.15 Närvarande; Nils Johansson, Eva Lindmark, Maria Haglund, och Kent Antonsson. Förhinder Karin Falk, Jörgen Westerlind och Magnus

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Protokoll fört vid STYRELSEMÖTE 2015-04-11 10.00-17.00 Närvarande; Nils Johansson, Eva Lindmark, Kent Antonsson, och Magnus Lindstedt. Förhinder Karin Falk, Maria Haglund och Jörgen

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Dagordning till STYRELSEMÖTE 2015-02-12 KL 20.30-22.25 telefon. Närvarande; Nils Johansson, Eva Lindmark, Karin Falk, Kent Antonsson, Jörgen Westerlind Anders Karlsson och Annika

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Protokoll fört vid STYRELSEMÖTE 2015-10-17+18 Quality Arlanda 10.00-15.00. Närvarande; Nils Johansson, Eva Lindmark, Karin Falk, Jörgen Westerlind, Magnus Lindstedt och Kent Antonsson.

Läs mer

Protokoll från Svenska Kanotförbundets Årsmöte den 25 mars 2017 Quality Arlanda Hotel, Stockholm

Protokoll från Svenska Kanotförbundets Årsmöte den 25 mars 2017 Quality Arlanda Hotel, Stockholm Sidan 1/7 Protokoll från Svenska Kanotförbundets Årsmöte den 25 mars 2017 Quality Arlanda Hotel, Stockholm Årsmötet inleddes av Svenska Kanotförbundets ordförande Nils Johansson som hälsade alla deltagare

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Protokoll fört vid STYRELSEMÖTE 2014-10-18-19 KL 10.00-16.00 Närvarande; Nils Johansson, Eva Lindmark, Kent Antonsson, Karin Falk och Jörgen Westerlind, Anders Karlsson, Annika Nielsen.

Läs mer

Protokoll från Svenska Kanotförbundets Årsmöte den 21 mars 2015 Scandic Järva Krog, Stockholm

Protokoll från Svenska Kanotförbundets Årsmöte den 21 mars 2015 Scandic Järva Krog, Stockholm Sidan 1/8 Protokoll från Svenska Kanotförbundets Årsmöte den 21 mars 2015 Scandic Järva Krog, Stockholm Årsmötet inleddes av Svenska Kanotförbundets ordförande Nils Johansson som hälsade alla deltagare

Läs mer

Svenska kanotförbundet

Svenska kanotförbundet Svenska kanotförbundet Till: Distriktsförbunden Föreningarna för kännedom Valberedningens förslag till årsmötet 2016 Nominering av ordförande på 1 år Nominering av 3 ledamöter på 2 år Fyllnadsval på 1

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Protokoll fört vid STYRELSEMÖTE 2015-07-10 10.00 17.10 i Nyköping. Närvarande; Nils Johansson, Eva Lindmark, Karin Falk, Maria Haglund, Jörgen Westerlind, Magnus Lindstedt och Kent

Läs mer

Protokoll från Svenska Kanotförbundets Årsmöte Den 17 mars 2018 Haga Forum, Stockholm

Protokoll från Svenska Kanotförbundets Årsmöte Den 17 mars 2018 Haga Forum, Stockholm Sidan 1/9 Protokoll från Svenska Kanotförbundets Årsmöte Den 17 mars 2018 Haga Forum, Stockholm Årsmötet inleddes av Svenska Kanotförbundets ordförande Nils Johansson som hälsade alla deltagare välkomna.

Läs mer

Resultatlista Kanot SM 2015

Resultatlista Kanot SM 2015 17:00 91 D 18 K-1 1000 m B-Final 1 1 Evelina Höglund Fagervik 05:56,28 2 Johanna Kühne Fagervik 06:00,16 3 Elin Fransson Malmö 06:11,40 4 Moa Kolvereid Hofors 06:13,24 5 Emma Havner Kungälv 06:32,54 6

Läs mer

Resultatlista Norrviken Runt 2016

Resultatlista Norrviken Runt 2016 Resultatlista Norrviken Runt 2016 Klass 1 Maraton 22 km med 3 lyft D22 start1 1 104 JULIA Seger Brunnsviken KK 02:10:36,0 2 105 Emma Andersson Huskvarna Kanotklubb 02:13:58,0 3 102 HANNA FALK Arvika Kanotklubb

Läs mer

Nominering av ordförande på 1 år Nils Johansson omval

Nominering av ordförande på 1 år Nils Johansson omval Till: Distriktsförbunden Föreningarna för kännedom Valberedningens förslag till årsmötet 2017 Nominering av ordförande på 1 år Nils Johansson omval Nominering av 3 ledamöter på 2 år Maria Haglund omval

Läs mer

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats Protokoll SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06 Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30 Anders Björklund, förbundsordförande Peo Johansson Bo Lövstrand Yvonne Mattsson Thomas Rehn Kenneth Simonsson

Läs mer

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge PM för Nordiska Mästerskapen i Kristiansand 2-3 augusti 2014 I början av augusti är det dags att åka iväg till Kristiansand i Norge för att tävla på Nordiska Mästerskapen. Från Sverige åker tre lag och

Läs mer

Uttagningsregler och landslagsverksamhet i kanotslalom 2016

Uttagningsregler och landslagsverksamhet i kanotslalom 2016 Uttagningsregler och landslagsverksamhet i kanotslalom 2016 1. Allmänna regler för samtliga landslag 1.1 Grundprinciper Uttagning av aktiva kan endast ske till på förhand känd verksamhet enligt på förhand

Läs mer

Protokoll från Svenska Kanotförbundets Årsmöte den 19 mars 2016 Quality Arlanda Hotel, Stockholm

Protokoll från Svenska Kanotförbundets Årsmöte den 19 mars 2016 Quality Arlanda Hotel, Stockholm Sidan 1/7 Protokoll från Svenska Kanotförbundets Årsmöte den 19 mars 2016 Quality Arlanda Hotel, Stockholm Årsmötet inleddes av Svenska Kanotförbundets ordförande Nils Johansson som hälsade alla deltagare

Läs mer

Juniorer. Racing. Ansvarig Laszlo Varga. Slättvattenskommittén elit Stefan Granstedt Kalle Sundkvist Magnus Sköldbäck Börje Andersson

Juniorer. Racing. Ansvarig Laszlo Varga. Slättvattenskommittén elit Stefan Granstedt Kalle Sundkvist Magnus Sköldbäck Börje Andersson Juniorer Racing Ansvarig Laszlo Varga Slättvattenskommittén elit Stefan Granstedt Kalle Sundkvist Magnus Sköldbäck Börje Andersson Genomförda aktiviteter Aktivitet # Vad 0 Vintersamling i Malmö Vårläger

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE (13:00-16:00) Stockholm

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE (13:00-16:00) Stockholm PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2018-03 2018-04-13 (13:00-16:00) Stockholm Deltagare - Svemo Håkan Leeman Åke Knutsson Fredrik Hansson Jonas Gustafsson Josefin Lundin Thomas Avelin Tony Jacobsson Ulla Peterson

Läs mer

TIBRO KANOTKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 56

TIBRO KANOTKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 56 TIBRO KANOTKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 56 2016 Styrelsen: Ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Suppleanter Revisorer Valberedning Henrik Emanuelsson Marithe Eriksson Per-Olof Lundberg Bo Welander,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s telefonmöte den 29 september 2015. Närvarande: Yvonne Brink, Ordförande, Helen Thorstensson, Kassör, Ulrika Stenholm ledamot, Irene Jonsson, ledamot, Ann-Git Rammus, ledamot, Maria

Läs mer

REGLER FÖR UTMÄRKELSER

REGLER FÖR UTMÄRKELSER Svenska Kanotförbundet / Utmärkelser 2016-03-19 sida 1 REGLER FÖR UTMÄRKELSER A. Utmärkelser till kanotister som gjort framstående resultat på tävlingsbanan 1. Utmärkelser för segrare vid olympiska spel

Läs mer

Uttagningsregler och landslagsverksamhet i kanotslalom 2016

Uttagningsregler och landslagsverksamhet i kanotslalom 2016 Uttagningsregler och landslagsverksamhet i kanotslalom 2016 1. Allmänna regler för samtliga landslag 1.1 SKFs avtal med aktiva Alla aktiva uttagna till landslagsuppdrag måste ha skrivit på avtalet med

Läs mer

Föreningen KanotSyds verksamhetsinriktning för 2011 FKS är en allians mellan kanotklubbar i Skåne och KK Eskimå

Föreningen KanotSyds verksamhetsinriktning för 2011 FKS är en allians mellan kanotklubbar i Skåne och KK Eskimå Föreningen KanotSyds verksamhetsinriktning för 2011 FKS är en allians mellan kanotklubbar i Skåne och KK Eskimå Föreningens ledord: Vilja Ambition Attityd Glädje Målsättning Föreningen Kanot Syd arbetar

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET. Uttagningskriterier för Senior- och U23-landslag inom sprint 2015

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET. Uttagningskriterier för Senior- och U23-landslag inom sprint 2015 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Uttagningskriterier för Senior- och U23-landslag inom sprint 2015 ÖVERGRIPANDE a.) Aktiva till U23 och eller Senior ska nominera sig själva till laget (nominering innebär att man

Läs mer

Total Placering Startnr Namn Förening tid

Total Placering Startnr Namn Förening tid Total Total 2 11 Magnus Siverbrant Kungälvs Kanotklubb 01:31:28 3 25 Paul Rosenqvist Fridhemskanotisterna 01:31:49 4 21 Pär Linden Nyköpings kanotklubb 01:33:26 5 41 Anton Andersson Nyköpings KK 01:33:51

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 8-2017 129-148 Plats: Telefonmöte Datum: 2017-06-28 Tid: 19.30- Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Anna-Lena Holgersson, Joachim Sköld,

Läs mer

Tid Fredag den 27 september 2013. Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Lena Bleckman Koordinator. Björn Bergman, adjungerad

Tid Fredag den 27 september 2013. Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Lena Bleckman Koordinator. Björn Bergman, adjungerad 2013-10-03 1(5) PROTOKOLL UK 3/2013 Sammanträdesdata Tid Fredag den 27 september 2013 Plats Quality Hotel Arlanda Deltagare Thomas Avelin, Sammankallande Jörgen Hafström Lena Bleckman Koordinator Förhinder

Läs mer

Allmänna Tävlingsregler

Allmänna Tävlingsregler Svenska Kanotförbundet/ Allmänna tävlingsregler 2015-03-21 Sidan 1 Allmänna Tävlingsregler Det är tävlingsdeltagares och funktionärers skyldighet att förvissa sig om innehållet i Förbundets vid varje tid

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL NR3 2015-02-26

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL NR3 2015-02-26 1 (6) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL NR3 2015-02-26 2015-02-26 (20.00-22.00) Telefonmöte Deltagare SVEMO Jonas Bergqvist Lars Edvardsson Anders Tibbling Nils Granath Gäster Peter Folkeson Arne Hedin Magnus

Läs mer

Uttagningsregler och landslagsverksamhet i kanotslalom 2015

Uttagningsregler och landslagsverksamhet i kanotslalom 2015 Uttagningsregler och landslagsverksamhet i kanotslalom 2015 1. Allmänna regler för samtliga landslag 1.1 Grundprinciper Uttagning av aktiva kan endast ske till på förhand känd verksamhet enligt på förhand

Läs mer

Protokoll styrelsemöte #226 Svenska Klätterförbundet (16-17 september 2017, Idrottens Hus)

Protokoll styrelsemöte #226 Svenska Klätterförbundet (16-17 september 2017, Idrottens Hus) Närvarande Truls Neubeck(TN) ordförande Andreas Atthammar (AA) Cecilia Horak (CH) Frida Heilert (FH) Joel Nyberg (JN) Jenny Råghall (JR) Thomas Winnberg (TW) Karin Persson (KP), generalsekreterare Kl.16

Läs mer

Information om Maratonlandslaget 2017

Information om Maratonlandslaget 2017 Information om Maratonlandslaget 2017 Förändringar i ledarteamet Med lite skiftningar där Danny Hallmén avgick som förbundskapten för att kunna ta på sig rollen som förbundstränare i sprint, har det nu

Läs mer

Protokoll styrelsemöte

Protokoll styrelsemöte Protokoll styrelsemöte Styrelsemöte för föreningen Härnösands Draghundsklubb Datum: 15 maj 2016 Tid: 18:00 Plats: Hemma hos Niklas Närvarande: Marie, Lars, Johan, Janne, Niklas, Anna och Anita 1 Mötets

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2016 193-212 Plats: Telefonmöte Datum: 2016-10-26 Tid: 19.30-21.15 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Anna-Lena Holgersson, Margaretha

Läs mer

150. Val av justerare Mario Glasnovic och Broosk Saleh valdes till justerare för mötesprotokollet.

150. Val av justerare Mario Glasnovic och Broosk Saleh valdes till justerare för mötesprotokollet. Protokoll FS-möte: 3 20 maj 2010, Scandic Elmia, Jönköping Datum: 2010-05-20 Tid: kl. 09.30 16.00 Plats: Scandic Elmia, Jönköping Närvarande: Chakir Chelbat, Rebecca Chentinell, Ji-Pyo Lim, Christel Berg,

Läs mer

Årsberättelse 1/1-31/12 2010

Årsberättelse 1/1-31/12 2010 Årsberättelse 1/1-31/12 2010 - 2 - Förbundsstyrelse / övriga uppdrag Styrelseuppdrag Ordförande Sekreterare, vice kassör Mats Simonsson Lödde Birgitta Nilsson Lödde Eleonor Ståhl Ängelholm Tommy Persson

Läs mer

Nathalie Larsson Gren: Skeet Meriter: 4:a OS 2008, EM guld 2005, EM silver 2008 Ålder: 25 Bostadsort: Österbybruk Klubb: Lövstabruk JSK

Nathalie Larsson Gren: Skeet Meriter: 4:a OS 2008, EM guld 2005, EM silver 2008 Ålder: 25 Bostadsort: Österbybruk Klubb: Lövstabruk JSK Svenska skyttarna Lerduvor Håkan Dahlby Gren: Dubbel trap och trap Meriter: Guld vid världscupsfinalerna 2008, 2005. EM guld 2004, 2003 och EM silver 2008 och 2006. Deltog i OS 2004 (5:a) och 2008. Ålder:

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s konstituerande möte i Borlänge 2010-03-06 Närvarande: Ulrica Thorén, Anna Rexlinger, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Veronica Nilsson, Patrik Ohlsson, Ann-Sofie Modin, Anna

Läs mer

Jennifer van der Gronden, Jonas Nerheden och Johan Sandler deltog på lördagen. Daniel Kåreda deltog på distans på lördagen.

Jennifer van der Gronden, Jonas Nerheden och Johan Sandler deltog på lördagen. Daniel Kåreda deltog på distans på lördagen. Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 8, 2016-2018 avseende 118-135 Plats: Idrottens hus, Stockholm Dag: Fredag den 9 juni, (kl 17.00-19.00) Lördag den 10 juni, (kl 08.30-16.00). Närvarande:

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

Vi hade bjudit in Karin Karlsson från SISU för att berätta lite om ett erbjudande som vi fått av SISU.

Vi hade bjudit in Karin Karlsson från SISU för att berätta lite om ett erbjudande som vi fått av SISU. SVENSKA SKRIDSKOFÖRBUNDET PROTOKOLL nr 3, 2010 Idrottens Hus 26-36 114 73 Stockholm Protokoll fört vid Svenska Skridskoförbundets styrelsemöte den 23 april 2010 i Stockholm. Närvarande: Roger Bodin, Per-Arne

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 217 p 2 2 23 2 2 28 28 28 2 2 28 2 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 212 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 28 2 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22

Läs mer

Svenska Kanotförbundet propositioner inför årsmöte 2019 antaget av styrelsen

Svenska Kanotförbundet propositioner inför årsmöte 2019 antaget av styrelsen Inför årsmöte 2019-03 - 23. Här kommer ett förslag på utformning av propositioner, inför årets årsmöte har 13 motioner lämnats in. Om ni har synpunkter på innehåll och förslag på förbättrad utformning

Läs mer

Förbundsstyrelsen Nominering av ordförande på 1 år Maria Haglund nyval. Nominering av 3 ledamöter 2 år Robert Erlandsson nyval

Förbundsstyrelsen Nominering av ordförande på 1 år Maria Haglund nyval. Nominering av 3 ledamöter 2 år Robert Erlandsson nyval Till: Distrikten Föreningarna för kännedom Valberedningens förslag till årsmötet 2018 Förbundsstyrelsen Nominering av ordförande på 1 år Maria Haglund nyval Nominering av 3 ledamöter 2 år Robert Erlandsson

Läs mer

nr 7, 2007-08-18 och 19 2 Val av protokolljusterare för mötet Styrelsen beslutar att utse Olle Dahlin till protokolljusterare.

nr 7, 2007-08-18 och 19 2 Val av protokolljusterare för mötet Styrelsen beslutar att utse Olle Dahlin till protokolljusterare. PROTOKOLL nr 7, 2007-08-18 oh 19 Svenska Skidskytteförbundet Plats: Quality Hotel, Arlanda Närvarande: Björn Eriksson, Björn Lindblom, Marianne Nilsson, Ingemar Arwidson, Lage Woutilainen, Stefan Söderblom,

Läs mer

Sveriges Schackförbund Styrelsen

Sveriges Schackförbund Styrelsen Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2011:3 Västerås 2011-07-15 SSF:s styrelse Protokoll Nr 2011:3 Tid: 20.30 21.30 Plats: Västerås SKs klubblokal, Källgatan 9 A Närvarande: Anil Surender, ordförande

Läs mer

PROTOKOLL MOTOCROSSEKTIONEN, MÖTE (18:00-19:30) Telefonmöte

PROTOKOLL MOTOCROSSEKTIONEN, MÖTE (18:00-19:30) Telefonmöte PROTOKOLL MOTOCROSSEKTIONEN, MÖTE 02-2016 2016-03-07 (18:00-19:30) Telefonmöte Deltagare Svemo Tommy Allansson Joakim Svensson Magnus Markenfelt Peter Isgren Sammanfallande Ledamot Ledamot Koordinator

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11 /

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11 / SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11 / 2010 160-178 Plats: Telefon Datum: 2010-06-28 Tid: 19.30-22.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Ann Stålhammar, Jonny Svensson, Lars

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2017

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2017 ÅRSREDOVISNING 2017 Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Kanotförbundet får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01 -- 2017-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 9-2012 105-127 Plats: Telefon Datum: 2012-05-08 Tid: 19.30-22.15 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Jonny Svensson, Monica Westin, Yvonne

Läs mer

STYRELSEMÖTE. Ordförande öppnade mötet. 2. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Styrelsen godkände dagordningen.

STYRELSEMÖTE. Ordförande öppnade mötet. 2. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Styrelsen godkände dagordningen. Ärende: Styrelsemöte Datum: 2017-10-09 Plats: Arena Jernvallen Tid: 18:15:00 Närvarande: Tommy Olofsson, Joel Svedberg, Christer Fagerlund, Marcus Lindberg, Andreas Lindholm, Pekka Jussi, Göran Olsson,

Läs mer

SKF:s Tränar- och Ledarkonvent & Tävlingsarrangörsträff för Slätvatten

SKF:s Tränar- och Ledarkonvent & Tävlingsarrangörsträff för Slätvatten Välkommen till SKF:s Tränar- och Ledarkonvent & Tävlingsarrangörsträff för Slätvatten I helgen samlas vi runt 100 personer för två parallella träffar. Vi säger varmt välkomna till 2017 års Tränar- och

Läs mer

Resultatlista Kanot SM 2015

Resultatlista Kanot SM 2015 12:07 239 eteraner H35 K- 500 m Final 1 1 Mattias Thernström Södertälje 02:10,56 2 Christian Dietz Bengtsfors 02:12,68 3 Jens Thorild 02:16,22 4 Geert Iven Bråviken 02:25,26 5 Anders Rylander 02:29,06

Läs mer

Information om Marathonlandslaget 2016

Information om Marathonlandslaget 2016 Information om Marathonlandslaget 2016 Förändringar i ledarteamet Danny Hallmén fortsätter som ansvarig förbundskapten, medan Björn Granstedt har valt att inte fortsätta som assisterande förbundskapten.

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 Plats: Skype Datum: 2014-10-13 Tid: 19.30-22.30 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Hans Björkborg, Erik Hellners, Yvonne

Läs mer

Protokoll Nr 5/15 Fört vid styrelsens möte 2015-08-30, Hotel Tapto, Stockholm

Protokoll Nr 5/15 Fört vid styrelsens möte 2015-08-30, Hotel Tapto, Stockholm Protokoll Nr 5/15 Fört vid styrelsens möte 2015-08-30, Hotel Tapto, Stockholm Närvarande: Yvonne Mattsson, ordförande (YM) Catarina Andersson, ledamot (CA) Elisabeth Lindgren, vice ordförande (EL) Lotta

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 13-2018 179-198 Plats: Telefonmöte Datum: 2018-10-08 Tid: 18.30-21.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Daniel Everborn, Tony Irving, Jan Falk, Jan Lund-Jensen,

Läs mer

172 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna.

172 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna. Förbundsstyrelsen protokoll nr 12/11-12, avseende 172 193 Plats: Sergel Plaza, Stockholm Dag: 3 4 december, 2011 Deltagare: Erik Söderberg, ordförande Anna Lögdberg Bengt Forsgren Eva Eliasson Jennifer

Läs mer

Protokoll fört vid tävlingsmötet 15 nov 2008. 1. Tävlingsmötet förklarades öppnat av Anssi Lehtevä som hälsade alla välkomna

Protokoll fört vid tävlingsmötet 15 nov 2008. 1. Tävlingsmötet förklarades öppnat av Anssi Lehtevä som hälsade alla välkomna 2009-01-16 sid 1 (1) Protokoll fört vid tävlingsmötet 15 nov 2008. 1. Tävlingsmötet förklarades öppnat av Anssi Lehtevä som hälsade alla välkomna 2. Mötet förklarades behörigen utlyst. 3. Upprop, alla

Läs mer

Protokoll sektionsmöte Roadracing

Protokoll sektionsmöte Roadracing Protokoll sektionsmöte Roadracing 04 2017 Datum: 2017-06-17 (14:45 18.30) Mötesplats: Skärblacka Deltagare Fredrik Hansson Niclas Wärlander Åke Rydergren Henrik Björling Anja Rauch Gäst Marie Rydergren

Läs mer

Beskrivning av SKF:s landslagsverksamhet slätvatten 2009

Beskrivning av SKF:s landslagsverksamhet slätvatten 2009 Beskrivning av SKF:s landslagsverksamhet slätvatten 2009 Innehåll: 1. Syfte och mål för landslagsverksamheten 2. Planerad verksamhet 2009 3. Mål för respektive tävling 4. Uttagningar 5. Egenavgifter 6.

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 5-2011

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 5-2011 1 (6) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 5-2011 2011-07-30 (10.00) - 2011-07-31 (16.00) SVEMO kansli, Norrköping Deltagare SVEMO Sture Fredell Bertil Bergström Agneta Andersson Olle Bergman Jörgen Hafström Tony Jacobsson

Läs mer

Jörgen Hafström, sammankallande Inge Blank Thomas Avelin Rolf Sundberg Micke Karlsson Lena Bleckman (förhinder p g a sjukdom)

Jörgen Hafström, sammankallande Inge Blank Thomas Avelin Rolf Sundberg Micke Karlsson Lena Bleckman (förhinder p g a sjukdom) Norrköping 99 09 20 1(6) PROTOKOLL UK 2/99 Sammanträdesdata Tid Fredagen den 10 och lördagen den 11 september 1999 Plats Deltagare Fågelviksgymnasiet i Tibro och Hotell Billingehus, Skövde Jörgen Hafström,

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE SNÖSKOTER

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE SNÖSKOTER 1 (5) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE SNÖSKOTER 7-2014 2014-02-17 (20.00-22.00) Deltagare SVEMO Urban Backman Tobias Eklund Anders Karlsson Rickard Stenberg Anders Tibbling Sammankallande Koordinator 1 MÖTETS ÖPPNANDE

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 10 /

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 10 / SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 10 / 2010 141-159 Plats: Telefon Datum: 2010-06-16 Tid: 19.30-22.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Kerstin Karlsson, Jonny Svensson,

Läs mer

PROTOKOLL FS 05/17 fört vid styrelsemöte Telefonmöte. Närvarande. Anmält förhinder. Adjungerad

PROTOKOLL FS 05/17 fört vid styrelsemöte Telefonmöte. Närvarande. Anmält förhinder. Adjungerad PROTOKOLL FS 05/17 fört vid styrelsemöte 2017-06-14 Telefonmöte Förbundsstyrelsen Närvarande Urban Andersson, ordf. Jadranka Plese Javier Escalante Jane Schörling Anmält förhinder Adjungerad Michael Bergman

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 10 /

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 10 / SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 10 / 2011 154-172 Plats: Telefonmöte Datum: 2011-06-21 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Kerstin Karlsson, Lars Granström, Andreas Larsson,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 PISTOLSEKTIONEN Svenskt pistolskytte mot världsklass 2020 Svenska Skyttesportförbundet Swedish Shooting Sport Federation www.skyttesport.se Pistolsektionens verksamhetsplan 2015 -

Läs mer

Eskimå-bladet Nr 15 110815

Eskimå-bladet Nr 15 110815 Eskimå-bladet Nr 15 110815 Hej allihopa, detta är årets tredje Eskimå-blad. Info från ordföranden: Vi behöver ALL hjälp med förslag på inkomster, stora utgiftskostnader i år och för lite inkomster (förklaras

Läs mer

Svenska Agilityklubben

Svenska Agilityklubben Svenska Agilityklubben 8-2014 2014-09-25 135-159 Protokoll från styrelsemöte via telefon med Svenska Agilityklubbens styrelse torsdag 25 september 2014. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

2. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Mötet godkände framtagen dagordning med några tillägg.

2. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Mötet godkände framtagen dagordning med några tillägg. Protokoll Enduro 2008-1 Sammanträdesdata Tid: 19 Januari Plats: Norrköping Närvarande Robert Svensson RS Sammankallande Patricia Eneroth PE Ledamot Anders Tibbling AT Koordinator 1. MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande

Läs mer

SMKF Modern Femkamp 2011-03-02 Protokoll nr 2/2011 Styrelsemöte 2011-02-24

SMKF Modern Femkamp 2011-03-02 Protokoll nr 2/2011 Styrelsemöte 2011-02-24 SMKF Modern Femkamp 2011-03-02 Protokoll nr 2/2011 Styrelsemöte 2011-02-24 1 Plats: White & Case Advokat AB, Stockholm Närvarande: Ordförande - Kicki Molin (KM) - Peo Danielsson (PD) - Herman Håkansson

Läs mer

Styrelsen...3 Slätvatten elitkommitté...11 Racing Senior...13 Racing U23...18 Racing U21 NM...20 Slätvattenkommittén...22 Kanotslalom kommittén...

Styrelsen...3 Slätvatten elitkommitté...11 Racing Senior...13 Racing U23...18 Racing U21 NM...20 Slätvattenkommittén...22 Kanotslalom kommittén... Svenska Kanotförbundets verksamhetsberättelse 2009 Styrelsen...3 Slätvatten elitkommitté...11 Racing Senior...13 Racing U23...18 Racing U21 NM...20 Slätvattenkommittén...22 Kanotslalom kommittén...25 Kanotslalomlandslaget...27

Läs mer

Värdegrund. Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens. förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är

Värdegrund. Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens. förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är Svenska Kanotförbundets verksamhetsberättelse 2012 Värdegrund Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är tillåtna

Läs mer

Eskimåbladet Nr 11 100815

Eskimåbladet Nr 11 100815 Eskimåbladet Nr 11 100815 Hej allihopa, detta är årets tredje nummer. Ansvarig redaktör för Eskimå bladet är Göran Husberg, Info från ordföranden: Under 2010 har vi genomfört en massa verksamheter, bland

Läs mer

Vad gör Trialsektionen, adjungerande, förbundskaptenen och elitsatsningsansvarig egentligen?

Vad gör Trialsektionen, adjungerande, förbundskaptenen och elitsatsningsansvarig egentligen? Trialriksdagen 2015 Agenda Vad gör sektionen. Lars E VM, EM, NM, SM, Kalendern Peter Tilldelning Supervisor Peter Förbundskaptenen har ordet Lars N Elitsatsningen Cerry Datum att komma ihåg Lars E Informations

Läs mer

Svenska Racerbåtförbundet SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION

Svenska Racerbåtförbundet SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION Protokoll styrelsemöte 2 (2016-12-12) Storgatan 28, Stockholm Anmält frånvaro: Anders Stark, Tommy Jakobsson och Jesper Zander Närvarande: Eric Jakobsson, Johan Österberg, Jonas Gustafsson, Mikael Hamrén,

Läs mer

Svenska Bangolfförbundet

Svenska Bangolfförbundet Närvarande: Ej närvarande: Hans Bergström (HB), Stig Pettersson (SP), Andreas Feuk (AF), Said Morell (SM), Per Mattsson (PM), Anna Boldt (AB), Lennart Ekbäck (LE), Kari Kuneinen (KK), Lisbeth Ellström

Läs mer

Styrelsemöte Datum: Plats: Ärende:

Styrelsemöte Datum: Plats: Ärende: Ärende: Styrelsemöte Datum: 2017-11-20 Plats: Arena Jernvallen Tid: 18:15:00 Närvarande: Tommy Olofsson, Joel Svedberg, Christer Fagerlund, Marcus Lindberg, Andreas Lindholm, Pekka Jussi, Göran Olsson,

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte april i Stockholm

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte april i Stockholm Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 23-24 april i Stockholm Närvarande: Johan Robertson, Frida Bulukin Wilén, Anders Dahlén, Martin Carlsson, Conny Thunberg och Suzan Edvardsson 1 Mötets öppnande Johan

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Hemsidan: http://kkeskima.se/

Hemsidan: http://kkeskima.se/ Eskimå-bladet Nr 31 151015 Hej allihopa, nu kommer höst utgåvan av Eskimå-bladet. Info från ordföranden: Sommarens aktiviteter på Karlskrona Skärgårdsfest blev succéer, både på Fisktorget med Drakbåtsfestivalen

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 17-2014 295-315 Plats: Skype Datum: 2014-12-15 Tid: 19.30-22.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Hans Björkborg, Jonny Svensson, Erik

Läs mer

Värdegrund. Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens. förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är

Värdegrund. Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens. förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är Svenska Kanotförbundets verksamhetsberättelse 2013 Värdegrund Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är tillåtna

Läs mer

Svenska Kanotförbundets verksamhetsberättelse 2014

Svenska Kanotförbundets verksamhetsberättelse 2014 Svenska Kanotförbundets verksamhetsberättelse 2014 1 Värdegrund Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är tillåtna

Läs mer

HGK Styrelseprotokoll 1/ 2015

HGK Styrelseprotokoll 1/ 2015 Protokoll: Styrelsemöte HGK Klubbstyrelse Möte nr: 1/2015 Plats: Lindö golfanläggning Mötestid: 8 dec 2013 klockan 20.30-21.30 Deltagare: Hans Gustavsson (HG), Per Liedstrand (PL), Louise Lindell (LL),

Läs mer

Protokoll. Styrelsemöte. Stockholm

Protokoll. Styrelsemöte. Stockholm Protokoll Styrelsemöte Stockholm 2017-10-21 Närvarande: Eva Viding Bussell, Dzenan Sahovic, Gustaf Ålander, Bo Svensson, Martin Söderberg, Marcus Sjöberg 1. Mötets öppnande Ordförande Eva Viding Bussell

Läs mer

Svenska Beagleklubben

Svenska Beagleklubben Svenska Beagleklubben Protokoll Art: Styrelsemöte 10 efter BF 2011. Tid: 2011-09-08 Plats: Telefonmöte. Närvarande: Catharina Linde Forsberg Ordförande Sekreterare, Webmaster (AK) Hans Eliasson Ledamot

Läs mer

Kvalkriterier och tävlingar för svenska landslaget på kortdistans 2019

Kvalkriterier och tävlingar för svenska landslaget på kortdistans 2019 Kvalkriterier och tävlingar för svenska landslaget på kortdistans 2019 Svensk Triathlon 2020 och dess medlemsföreningar arbetade under hösten 2016 fram ett styrdokument och en strategi mot 2020. Strategin

Läs mer