Penser Access Teknik Sverige 28 Juli Upsales. Visar styrka. 21e 22e 23e 24e

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Penser Access Teknik Sverige 28 Juli Upsales. Visar styrka. 21e 22e 23e 24e"

Transkript

1 This report was completed and disseminated 28 July 2022: 8:55 CEST Penser Access Teknik Sverige 28 Juli 2022 Upsales Visar styrka Slår samtliga estimat Försäljningen i Q2 uppgick till 32,2 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 46% y/y. Vårt estimat var 29.8 mkr. ARR uppgick till 129,3 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 31,5% y/y. Vårt estimat för ARR uppgick till 127 mkr. EBITDA uppgick till 7,6 mkr vs våra estimat om 5,5 mkr och motsvarar en marginal om 23,4%. Bolaget lyckas bibehålla ett starkt operativt kassaflöde om 8,4 mkr trots den höga tillväxten. Mindre justeringar... Den starka försäljningstillväxten gör att vi höjer våra försäljningsestimat med i snitt 2,5% över prognosperioden. ARR stiger i en liknande takt under perioden Då bolaget visar en starkare lönsamhet än våra estimat höjer vi EBITDA med i snitt 8%. Vi anser att tillväxttakten kan vara fortsatt hög då bolaget bedömer att den svenska marknaden för bolagets produkt, på egen hand, kan generera en ARR om mkr....men höjning av motiverat värde Vi anser att Upsales är ett av de bäst skötta SaaS-bolagen på Stockholmsbörsen. Trots den kortsiktiga marknadsturbulensen höjer vi vårt motiverade värde till kr från kr för att reflektera detta. Givet att bolaget har bland de högsta effektivitetspoängen i vårt peer set anser vi att man bör närma sig Fortnox i värdering. Estimatändring (kr) Prognos (kr) Värde och risk Nu Förr 21e 22e 23e 24e Motiverat värde EPS, justerad 22e % EPS, justerad 23e % EPS, justerad 24e % Kommande händelser Q3'22 rapport Bolagsfakta (mkr) Antal aktier 17m Börsvärde 1,167 Nettoskuld (44) EV 1,124 Free float 49% Daglig handelsvolym, snitt 17(k) Reuters/Bloomberg UPSALE.ST/UPSALE:SS Omsättning, mkr Tillväxt 24% 40% 34% 27% EBITDA, mkr EBIT, mkr EPS, justerad EPS tillväxt 44% 87% 66% 26% EK/aktie Utdelning/aktie EBIT-marginal 13.5% 17.5% 22.0% 22.0% ROE (%) 23.9% 56.4% 59.6% 55.3% ROCE 10.9% 20.5% 28.6% 30.7% EV/Sales 12.1x 8.6x 6.5x 5.1x EV/EBITDA 56.7x 37.1x 23.3x 18.6x EV/EBIT 89.3x 49.4x 29.3x 23.3x P/E, justerad 122.1x 65.3x 39.2x 31.0x P/EK 30.2x 36.1x 22.9x 16.8x Direktavkastning 3.6% 2.0% 2.2% 2.4% FCF yield 2.3% (0.0)% 1.5% 2.3% Nettosk./EBITDA (3.4)g (1.4)g (1.0)g (0.9)g Aktiekurs SEK70.2 Risknivå Medium Kursutveckling 12 mån A S O N D J F M A M J J upsale OMX Analytiker

2 Penser Access Teknik Sverige 28 Juli 2022 Sammanfattning Visar styrka Investment Case Upsales är ett SaaS-bolag som säljer och utvecklar CRM-system för små och medelstora bolag. Andelen små och medelstora bolag som använder sig av CRM är i dagsläget mycket liten men vi ser både regulatoriska och affärsmässiga anledningar till att penetrationen av CRM kommer att öka. Bolagsprofil CRM-system hög strukturell tillväxt Marknaden för SaaS-baserade CRM-system i Norden väntas växa med ca 20% årligen de kommande åren. Vi ser framförallt tre anledningar till den accelererande tillväxttakten. De två främsta anledningarna till den högre tillväxttakten är dels regulatoriska krav då GDPR kräver att bolag har kontroll på kunddata och personuppgifter. Den andra drivkraften är att bolag ser stora affärsmässiga vinster med att börja använda sig av CRM-system. En tredje faktor är utfasningen av gamla licensbaserade system. En blå ocean I dagsläget har mindre än 50% av alla små och medelstora bolag ett CRM-system installerat. Av den installerade basen är dessutom en relativt stor del äldre on-premise-baserade system (system där kunden betalar i förskott för en licens). Vi bedömer att denna installerade bas under de kommande åren ersätts av SaaS-lösningar. Vidare bedömer vi att de regulatoriska drivkrafterna som beskrivs ovan kommer att bidra till att användandet av CRM-system ökar då bolag nu riskerar böter om kunddata eller personuppgifter inte hanteras enligt lagen. En attraktiv affärsmodell med starka nyckeltal Upsales säljer sin mjukvara direkt genom en SaaS-lösning. SaaS eller Software as a Service innebär att mjukvaran säljs genom abonnemang. Vi ser detta som en mycket attraktiv affärsmodell då den genererar återkommande intäkter och höga bruttomarginaler. Vidare ser vi att Upsales historiskt har visat starka SaaSrelaterade nyckeltal i form av en hög andel återkommande intäkter av totala intäkter (Totala intäkter/arr) och låg churn-rate (Upsales hade en churn under 10% 2018) vilket får ses som starkt för ett mjukvarubolag med inriktning mot SME:s (generellt anses en churn mellan 5 10% som starkt för denna typ av bolag). Vidare ser vi att bolaget enligt våra estimat har en kort payback-tid (under 1 år) vid kundanförskaffning vilket gör att vi tror att man har en bra prissättning samt effektivt marknadsförings- och säljarbete. Vi bedömer att dessa mål innebär att Upsales har som ambition att ha en högre tillväxt än liknande bolag vilket gör att den rabatt bolaget nu handlas till inte är motiverad. På sikt bör Upsales snarare handlas till ett mindre premium då man är ett av de SaaS-bolag på Stockholmsbörsen med högst andel SaaS-intäkter. Värdering Fortfarande potential på uppsidan Vi höjer vårt motiverade värde till kr från 86-88kr. Upsales 28 Juli Erik Penser Bank

3 Estimatförändringar Baserat på en höjd guidance höjer vi våra intäktsestimat med i snitt 5%. EBITDA stiger med i snitt 4% till följd av de ökade intäkterna Δ ARR 0,5% 2,4% 2,4% Δ Sales 2,4% 2,2% 2,9% Δ EBITDA 13% 4% 7% Δ EPS 18% 5% 10% ARR 0,8 4,8 5,8 Sales 3,1 3,7 6,2 EBITDA 3,4 1,7 4,2 EPS 0,16 0,08 0,20 Erik Penser Bank 3 Upsales 28 Juli 2022

4 Försäljning och EBIT (y/y) Försäljning och EBIT (q/q) % 35 25% % 15% 10% % 15% 10% 5% 0% e 2023e 2024e 5% 0 Q319Q419Q120Q220Q320Q420Q121Q221Q321Q421Q122Q222-5% -50 0% Sales EBIT (just) EBIT-m Sales EBIT EBIT-m Källa: EPB estimat Källa: EPB estimat Bolagsfakta ARR (mkr) Största aktieägare Aktier Daniel Wikberg 50,2% Fibonacci Growth Capital 8,7% Danske Invest 6,0% Tin Fonder 5,8% Övriga 29,3% Ordförande Baltsar Sahlin Verkställande direktör Daniel Wikberg Finansdirektör Elin Lundström Investerarkontakt Elin Lundström Hemsida Källa: Holdings Källa: EPB estimat Upsales 28 Juli Erik Penser Bank

5 Peers (konsensus) Valuation MCAP EV EV / Sales EV / EBITDA EV / EBIT Price / Earnings (sek) (sek) LTM LTM LTM LTM Admicom ,08x 8,89x 7,72x 21,2x 19,2x 16,6x 25,1x 23,5x 20,2x 32,3x 31,2x 26,0x Fortnox ,93x 26,12x 19,62x 77,5x 56,4x 40,7x 100,0x 70,3x 48,2x 127,1x 93,2x 63,8x Vitec Software Group ,02x 8,60x 7,51x 26,5x 24,1x 19,8x 50,9x 46,7x 37,6x 70,0x 45,9x 37,3x SimCorp A/S ,62x 5,16x 4,81x 20,4x 19,4x 17,3x 22,9x 21,6x 19,1x 27,3x 28,0x 24,6x Lime Technologies ,02x 8,39x 7,23x 31,3x 26,5x 22,5x 50,7x 45,0x 35,3x 63,8x 43,2x 34,2x Kahoot ,21x 6,59x 5,05x 93,1x 39,9x 20,5x - 61,8x 24,6x 14113,3x 215,3x 36,5x Checkin.com Group ,16x 9,86x 5,04x - nm 24,9x - (62,3x) 52,8x (74,7x) - 68,3x SignUp Software ,22x 7,55x 6,01x 57,3x 81,6x 35,6x 66,2x 177,0x 46,4x - 260,6x 67,5x Upsales Technology ,25x 8,96x 6,70x 49,1x 42,2x 24,2x 68,7x 42,3x 24,4x 95,0x 77,1x 41,1x Mean 12,72x 9,75x 7,56x 52,54x 38,39x 24,26x 52,60x 49,49x 34,31x 3559,08x 116,58x 43,85x Median 10,21x 8,39x 6,01x 44,30x 33,24x 20,46x 50,76x 46,75x 35,31x 66,94x 69,53x 36,52x Vs Upsales 0% 7% 11% 11% 27% 18% 35% -9% -31% 42% 11% 12% Margins Gross Income EBITDA EBIT Net Income LTM LTM LTM LTM Admicom 50,5% 95,0% 96,2% 47,5% 46,4% 46,4% 40,2% 37,7% 38,3% 30,7% 28,0% 29,0% Fortnox 32,9% 93,0% 92,0% 42,5% 46,3% 48,2% 32,9% 37,1% 40,7% 25,8% 27,4% 30,7% Vitec Software Group 19,7% 100,2% 96,6% 37,8% 35,6% 37,9% 19,7% 18,4% 20,0% 13,9% 12,8% 14,6% SimCorp A/S 59,3% 59,1% 58,7% 27,6% 26,6% 27,9% 24,6% 23,9% 25,1% 20,6% 18,4% 19,7% Lime Technologies 20,8% ,8% 31,6% 32,1% 17,8% 18,6% 20,5% 13,4% 14,1% 15,5% Kahoot 34,1% 93,8% 93,9% 11,0% 16,5% 24,7% -0,5% 10,7% 20,5% -0,1% -1,7% 11,0% Checkin.com Group -21% 85% 84% -5% 0% 20% -21% -16% 10% -22% -16% 8% SignUp Software - 78% 79% - 9% 17% - 4% 13% - 3% 10% Upsales Technology 15% % 21% 28% 15% 21% 27% 11% 12% 17% Mean 28,0% 86,2% 85,8% 27,1% 26,5% 31,8% 16,2% 16,9% 23,5% 11,8% 10,8% 17,3% Median 32,9% 93,0% 92,0% 28,8% 29,1% 30,0% 19,7% 18,5% 20,5% 13,9% 13,4% 15,1% Growth Sales Net Income LTM LTM LTM LTM Admicom 19,1% 27,7% 15,1% 18,3% 23,9% 15,3% 15,1% 4,3% 16,7% 13,1% 9,9% 19,1% Fortnox 38,4% 37,0% 33,1% 25,6% 46,9% 38,7% 25,5% 48,0% 46,0% 20,9% 45,0% 49,2% Vitec Software Group 19,9% 22,0% 14,5% 17,2% 18,6% 21,7% 17,6% 18,3% 24,3% 20,0% 18,4% 30,4% SimCorp A/S 8,1% 10,0% 7,2% -7,7% -1,9% 12,4% -8,1% -1,6% 12,8% 5,0% -8,9% 15,0% Lime Technologies 22,7% 19,5% 16,0% 8,3% 14,8% 17,7% -7,5% 20,7% 27,5% -7,7% 20,2% 27,9% Kahoot - 81% 30% -170% 52% 95% -97% 649% 151% -100% nm nm Checkin.com Group - 98% 96% 129% nm nm 760% nm nm 3733% nm nm SignUp Software - 34% 26% -2% -31% 129% -4% -52% 281% 3% nm nm Upsales Technology 36% 37% 34% 10% 36% 74% 32% 36% 73% 31% 60% 87% Mean 21,6% 41,1% 29,7% 2,4% 17,5% 47,2% 87,7% 98,1% 80,0% 460,9% 16,9% 28,3% EBITDA EBIT Källa: Factset Överssikt noterade internationella SaaS-bolag Källa: Factset Erik Penser Bank 5 Upsales 28 Juli 2022

6 DCF Källa: EPB Upsales 28 Juli Erik Penser Bank

7 Resultaträkning Källa:EPB Balansräkning Källa:EPB Kassaflödesanalys Erik Penser Bank 7 Upsales 28 Juli 2022

8 Källa: EPB Aktiedata och värdering Källa: EPB Upsales 28 Juli Erik Penser Bank

9 Kvartalsvisdata Källa: EPB Motiverat värde och kurs UPSALE-SE Genomsnittligt motiverat värde Erik Penser Bank 9 Upsales 28 Juli 2022

10 Denna publikation (nedan Publikationen har sammanställts av Erik Penser Bank (nedan Banken ) exklusivt för bankens kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Banken kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan bolaget ) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. Banken lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen. Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Banken frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden Motiverat värde och risk Det motiverade värdet speglar ett värde för aktien per den dag analysen publicerats i ett intervall motsvarande ca 5-10%. Banken använder sig av en rad olika värderingsmodeller för att värdera finansiella instrument såsom till exempel kassaflödesmodeller, multipelvärdering samt styckningskalkyler. Värderingsmetod och ansats för att bestämma motiverat värde skall framgå av analysen och kan variera från bolag till bolag. Väsentliga antaganden för värderingen baseras på vid var tid tillgänglig marknadsdata och ett enligt oss rimligt scenario för bolagets framtida utveckling. Vad gäller risk klassificeras aktien enligt skalan Hög, Medel, Låg utifrån ett antal kända parametrar som är relevanta för bolaget. En generell riktlinje för att klassificeras som låg risk är att bolaget har positivt kassaflöde och att ingen enskild faktor påverkar omsättningen mer än 20%. Motsvarande generella beskrivning av hög risk är att bolaget inte nått positivt kassaflöde alternativt att en enskild faktor påverkar omsättningen mer än 50%. Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten Penser Access som Banken utför åt analyserat bolag. Banken erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. Potential- och riskklassificeringen uppdateras kontinuerligt. Klicka för att se historik över investeringsrekommendationer från Banken Allmänt Bankens medgivande krävs om hela eller delar av denna Publikation mångfaldigas eller sprids. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll. Banken har utarbetat en Etikpolicy samt en Intressekonfliktpolicy. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonflikter mellan kunders intressen och avdelningar inom Banken. Sättet som Banken använder för att förebygga intressekonflikter är bl. a. restriktiva kommunikationer (Chinese Walls). Analysavdelningen är fysiskt belägen avskild från Corporate Finance-avdelningen, som sitter i egen lokal. Corporate Finance-avdelningen får inte delta i framtagandet eller lämna synpunkter på en publikation. Det kan dock, från tid till annan, föreligga ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan ett bolag som förekommer i en Publikation och någon annan avdelning i Banken än Analysavdelningen. Banken har utarbetat interna restriktioner för när anställdas handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för Investeringsrekommendation. Från tid till annan utför Banken uppdrag för ett bolag som är omnämnt i en publikation. Banken kan bl. a. vara rådgivare eller emissionsinstitut, till bolaget eller likviditetsgarant i ett av bolagets värdepapper. Om så är fallet har det angivits i Publikationen. Banken, dess ägare, styrelseledamöter eller anställda kan äga aktier i omnämnt bolag. Alla anställda i Banken ska redovisa sina innehav i värdepapper samt alla transaktioner. Banken och dess anställda följer svenska fondhandlarföreningens riktlinjer för anställdas affärer. Den analytiker som har utarbetat en Investeringsanalys som avses i 11 kap. 8 FFFS 2007:16 och andra som medverkat i detta arbete får inte för egen räkning handla i be rörda Finansiella Instrument eller med därtill relaterade Finansiella Instru ment i strid med gällande rekommendation. Bankens Compliance-avdelning övervakar anställdas transaktioner. Banken betalar lön till analytiker som även kan bestå av vinstdelning av Bankens resultat men aldrig knutet till en annan avdelnings ekonomiska resultat. Varken Banken eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital. För det aktuella bolaget utför Banken även analys i enlighet med villkoren för den kostnadsbelagda tjänsten Penser Access. Klicka här epaccess.penser.se/ för mer information om tjänsten. Erik Penser Bank har tillstånd att bedriva värdepappersverksamhet och står under svenska Finansinspektionens tillsyn Erik Penser Bank (publ.) Apelbergsgatan 27 Box STOCKHOLM tel: fax: Upsales 28 Juli Erik Penser Bank

Opus Group. EPaccess. Verkstad Sverige 27 augusti Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse

Opus Group. EPaccess. Verkstad Sverige 27 augusti Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse EPaccess Verkstad Sverige 7 augusti 13 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Opus Group Nytäckning Rapport Viktig händelse Kurspotential Hög Risknivå Hög Kurs 7. Högsta/Lägsta (1M)./1. Antal aktier (m)

Läs mer

PledPharma. EPaccess. Hälsovård Sverige 4 september Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse

PledPharma. EPaccess. Hälsovård Sverige 4 september Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse EPaccess Hälsovård Sverige 4 september 23 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se PledPharma Nytäckning Rapport Viktig händelse Kurspotential Hög Risknivå Hög Kurs 2.95 Högsta/Lägsta (2M) 6.5/8.23

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 New Yorkbörserna USA meddelade att antalet amerikaner som sökte arbetslöshetsunderstöd under förra veckan sjönk till den lägsta nivån, 330.000 personer, på fyra

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012 Concentric (Köp) Concentric får order på vattenpumpar för dieselmotorer från en av världens ledande tillverkare av lantbruksmaskiner i Kina till ett värde av 20

Läs mer

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess EPaccess Media Sverige 22 november 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Europa visar vägen Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 4,8 Högsta/Lägsta

Läs mer

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 4 MARS 2013

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 4 MARS 2013 AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 4 MARS 2013 New Yorkbörserna De amerikanska börserna öppnade lägre på fredagen, men stark ISM-data lyfte humöret och fick upp indexen på plus inför helgen. Att budgetdebatten i

Läs mer

AFFÄRSBREVET ONSDAG DEN 17 OKTOBER 2012

AFFÄRSBREVET ONSDAG DEN 17 OKTOBER 2012 AFFÄRSBREVET ONSDAG DEN 17 OKTOBER 2012 New Yorkbörserna Liksom på måndagen blev tisdagen en dag av kraftiga uppgångar på New York-börsen, efter att nyheter om Spanien höjt investerarnas humör i både Europa

Läs mer

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 7 JANUARI 2013

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 7 JANUARI 2013 AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 7 JANUARI 2013 Hexagon (Sälj) Vi rekommenderar Sälj(Behåll) till målkursen SEK 150(150) för Hexagon av främst fyra anledningar. 1) Bolaget ska leverera på höga marginalexpansionsförväntningar

Läs mer

Enzymatica. Fortsatt tillväxt i befintliga marknader. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 april 2015. Ökade marknadsandelar bland svenska apotek

Enzymatica. Fortsatt tillväxt i befintliga marknader. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 april 2015. Ökade marknadsandelar bland svenska apotek EPaccess Hälsovård Sverige 23 april 215 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Enzymatica Fortsatt tillväxt i befintliga marknader Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse

Läs mer

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 18 MARS 2013

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 18 MARS 2013 AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 18 MARS 2013 New Yorkbörserna De amerikanska börserna backade något på fredagen, efter data som visade att konsumentförtroendet i USA var lägre än väntat i mars, och därmed bröts

Läs mer

PledPharma. Två tredjedelar av patienter nu rekryterade i PLIANT. EPaccess. Hälsovård Sverige 1 september 2014

PledPharma. Två tredjedelar av patienter nu rekryterade i PLIANT. EPaccess. Hälsovård Sverige 1 september 2014 EPaccess Hälsovård Sverige september 24 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se PledPharma Två tredjedelar av patienter nu rekryterade i PLIANT Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig

Läs mer

Sportamore. Nedväxling mot marknadens nivå. EPaccess. Svag försäljning men lönsamhet på sista raden. Nedväxling mot marknadens nivå

Sportamore. Nedväxling mot marknadens nivå. EPaccess. Svag försäljning men lönsamhet på sista raden. Nedväxling mot marknadens nivå EPaccess Sällanköpsvaror Sverige 8 augusti 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Sportamore Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Nedväxling mot marknadens

Läs mer

Eternal Employment Financial Feasibility Study

Eternal Employment Financial Feasibility Study Eternal Employment Financial Feasibility Study 2017-08-14 Assumptions Available amount: 6 MSEK Time until first payment: 7 years Current wage: 21 600 SEK/month (corresponding to labour costs of 350 500

Läs mer

AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 16 OKTOBER 2012

AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 16 OKTOBER 2012 AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 16 OKTOBER 2012 Fabege Bolaget är nu på morgonen först ut bland sektorkollegorna med att rapportera siffrorna för Q3. Vi noterade inga överraskningar och resultatet var ungefär

Läs mer

AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 22 JANUARI 2013

AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 22 JANUARI 2013 AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 22 JANUARI 2013 New Yorkbörserna USA-börserna höll stängt under måndagen till följd av Martin Luther Kingdagen. På veckobasis steg Dow Jones 1,2 procent och fredagens stängning

Läs mer

AFFÄRSBREVET ONSDAG DEN 10 OKTOBER 2012

AFFÄRSBREVET ONSDAG DEN 10 OKTOBER 2012 AFFÄRSBREVET ONSDAG DEN 10 OKTOBER 2012 Electrolux(köp, TP SEK 165) Aktien har varit en av de allra bästa storbolagsaktierna så här långt under 2012. Aktien har värderats upp kraftigt som en följd av återhämtningen

Läs mer

Enzymatica. Har mer att ge under 2015. EPaccess. Hälsovård Sverige 20 februari 2015

Enzymatica. Har mer att ge under 2015. EPaccess. Hälsovård Sverige 20 februari 2015 EPaccess Hälsovård Sverige 2 februari 215 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Enzymatica Har mer att ge under 215 Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change Risk

Läs mer

Opus Group. Hård konkurrens i Sverige. Nya kontrakt i USA. EPaccess

Opus Group. Hård konkurrens i Sverige. Nya kontrakt i USA. EPaccess EPaccess Verkstad Sverige 5 augusti 1 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Opus Group Hård konkurrens i Sverige. Nya kontrakt i USA. Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs

Läs mer

AFFÄRSBREVET TORSDAG DEN 17 JANUARI 2013. Makro USA-statistik kom in som väntat. Stabil inflation i EMU-länderna. Se sidan 2.

AFFÄRSBREVET TORSDAG DEN 17 JANUARI 2013. Makro USA-statistik kom in som väntat. Stabil inflation i EMU-länderna. Se sidan 2. AFFÄRSBREVET TORSDAG DEN 17 JANUARI 2013 New Yorkbörserna De amerikanska börserna öppnade på onsdagen i negativt territorium, men stärktes under dagen och stängde på nära oförändrade nivåer. Rapporterande

Läs mer

DORO. Prognossänkning och VD-byte KURS (SEK): 46,90 INTRODUCE.SE

DORO. Prognossänkning och VD-byte KURS (SEK): 46,90 INTRODUCE.SE DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-12-12 46,9 Hälsovård Prognossänkning och VD-byte NYCKELDATA KURSUTVECKLING Prognossänkning och VD-byte. Doro sänker sin rörelseresultatprognos för 216 och meddelar

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-5-9 69,5 Hälsovård Ofördelaktig geografisk mix Stillastående i Doro Care Nedsjusterade Q2-estimat Ofördelaktig geografisk mix. Nettoomsättningen om 413 MSEK motsvarade

Läs mer

Acando. Marknaden förbättras. EPaccess

Acando. Marknaden förbättras. EPaccess EPaccess IT Sverige februari Analysavdelningen + analys@penser.se Acando Marknaden förbättras Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Medel Kurs, Högsta/Lägsta (M),/, Antal aktier (m),

Läs mer

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 11 FEBRUARI 2013

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 11 FEBRUARI 2013 AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 11 FEBRUARI 2013 SSAB (Sälj) - Efter fredagens rapport återupprepar vi vår säljrekommendation för aktien till den nya riktkursen 42(44). Vi ser fortsatt mjuka utsikter för majoriteten

Läs mer

AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 11 SEPTEMBER 2012

AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 11 SEPTEMBER 2012 AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 11 SEPTEMBER 2012 Concentric(köp) Fortsatt god efterfrågan i Nordamerika och tillväxtpotential i Europa 13-14E drivet av nya miljöregleringar och ett behov av effektivare bränsleförbrukning

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 216-5-2 KURS (SEK): SJR 1,75 NASDAQ OMX First North Svag tillväxt, god marginal Starkt 215 för SW Nedjusterade estimat Svag tillväxt, god marginal. SJR, som under de senaste tre kvartalen växt långsammare

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 11 JANUARI 2013

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 11 JANUARI 2013 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 11 JANUARI 2013 Husqvarna (Sälj) - Vi nedgraderar aktien på morgonen till sälj (behåll), efter en mycket stark kursutveckling den senaste 3-månads perioden. Vi bedömer att marknaden

Läs mer

KURSUTVECKLING 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06

KURSUTVECKLING 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 BRIOX Nordic Growth Market Stora besparingar att vänta Finland i fokus Hög tillväxt från låga nivåer Stora besparingar att vänta. Sedan tidigare har bolagets nya ledning aviserat att de avser att genomföra

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet FORTNOX KURS (SEK): 216-1-19 29,7 Nordic Growth Market God resultatutväxling Offensiv digital strategi Mindre uppjusteringar God resultatutväxling. Fortnox fortsatte växa starkt under kvartalet där tillväxten

Läs mer

FORTNOX. Rekordhög tillväxt igen Bud från Visma Höjda prognoser INTRODUCE.SE

FORTNOX. Rekordhög tillväxt igen Bud från Visma Höjda prognoser INTRODUCE.SE FORTNOX Nordic Growth Market Rekordhög tillväxt igen Bud från Visma Höjda prognoser Rekordhög tillväxt igen. Under ytterligare ett kvartal lyckades Fortnox öka tillväxttakten. Tillväxten relativt motsvarande

Läs mer

Acando. Lägger bud på Connecta. EPaccess

Acando. Lägger bud på Connecta. EPaccess EPaccess IT Sverige juni Analysavdelningen + analys@penser.se Acando Lägger bud på Connecta Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Medel Kurs, Högsta/Lägsta (M),/, Antal aktier (m), Börsvärde

Läs mer

ZetaDisplay. Licensintäkterna ökade med 39% i kvartalet. EPaccess. Media Sverige 20 maj 2014

ZetaDisplay. Licensintäkterna ökade med 39% i kvartalet. EPaccess. Media Sverige 20 maj 2014 EPaccess Media Sverige 2 maj 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Licensintäkterna ökade med 39% i kvartalet Nytäckning Rapport Viktig händelse Risk och avkastningspotential Kurspotential

Läs mer

ZetaDisplay. Fortsatt tillväxt under EPaccess

ZetaDisplay. Fortsatt tillväxt under EPaccess EPaccess Media Sverige 3 mars 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Fortsatt tillväxt under 213 Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 3.3 Högsta/Lägsta

Läs mer

AVENSIA. Lägre tillväxt än väntat Expansion utomlands Vill lämna över mer till partners INTRODUCE.SE

AVENSIA. Lägre tillväxt än väntat Expansion utomlands Vill lämna över mer till partners INTRODUCE.SE AVENSIA First North 217-2-22 KURS (SEK): 1, Informationsteknik Lägre tillväxt än väntat Expansion utomlands Vill lämna över mer till partners Lägre tillväxt än väntat. en uppgick till 33,7 MSEK, motsvarande

Läs mer

Opus Group. Stökigt fjolår, men grunden nu lagd. EPaccess

Opus Group. Stökigt fjolår, men grunden nu lagd. EPaccess EPaccess Verkstad Sverige mars 13 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Opus Group Stökigt fjolår, men grunden nu lagd Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 3.11 Högsta/Lägsta

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING EWORK NASDAQ OMX Small Cap Fortsatt bra tillväxt Investerar i framtida tillväxt Konservativ utdelningsprognos Fortsatt bra tillväxt. Nettoomsättningen under Q3 uppgick till 1 646 MSEK (1 316), motsvarande

Läs mer

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 18 FEBRUARI 2013

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 18 FEBRUARI 2013 AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 18 FEBRUARI 2013 New Yorkbörserna De amerikanska börserna noterade små kursrörelser under fredagens handel, där de ledande indexen vid stängning noterades kring nollstrecket. På

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING FORMPIPE SOFTWARE NASDAQ OMX Small Cap 216-4-21 KURS (SEK): 8,3 Informationsteknik Bygger för framtiden Motvind för Life Science Nedjusterade resultatestimat Bygger för framtiden. en uppgick till 87,3

Läs mer

AFFÄRSBREVET ONSDAG DEN 6 MARS 2013

AFFÄRSBREVET ONSDAG DEN 6 MARS 2013 AFFÄRSBREVET ONSDAG DEN 6 MARS 2013 Autoliv (Köp) - Efter ett bolagsbesök under gårdagen konstaterar vi att marknaden utvecklats ungefär som väntat i början av 2013. Den amerikanska fordonsförsäljningen

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING ework NASDAQ OMX Small Cap Imponerande stark orderingång Övertygande vinsttillväxt Marginella prognoshöjningar Imponerande stark orderingång. Nettoomsättningen under Q2 uppgick till 1 934 MSEK (1 575),

Läs mer

VITEC. Starkt i Fastighet och Finans & Försäkring Mäklare laddar om, Hälsa på rätt väg Förvärvar Plania AS KURS (SEK): 72,50 INTRODUCE.

VITEC. Starkt i Fastighet och Finans & Försäkring Mäklare laddar om, Hälsa på rätt väg Förvärvar Plania AS KURS (SEK): 72,50 INTRODUCE. 217-2-2 KURS (SEK): VITEC 72,5 NASDAQ OMX Small Cap Starkt i och Finans & Försäkring laddar om, på rätt väg Förvärvar Plania AS Starkt i och Finans & Försäkring. Omsättningen på gruppnivå uppgick till

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING ework NASDAQ OMX Small Cap Fortsatt stark marknad Ökade investeringar Utmanande mål för 216 Fortsatt stark marknad. Nettoomsättningen under Q1 uppgick till 1 685 MSEK, vilket var något lägre än vad vi

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING ORASOLV Aktietorget KURS (SEK): 216--2,2 Hälsovård Stabil tillväxt trots kalendereffekter Nytt förvärv annonserat Reviderade estimat Stabil tillväxt trots kalendereffekter. Kvartalets nettoomsättning om

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING CAPACENT NASDAQ First North Nordiskt managementkonsult Förvärv ligger i korten Generös utdelningspolicy Nordiskt managementkonsult. Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag med fokus på att genomdriva

Läs mer

Coor Service Management

Coor Service Management Coor Service Management PREVIEW 13 februari 2019 Coor Service Management KÖP: 82 KRONOR Viss press från nya kontrakt Coor lämnar sin rapport för det fjärde kvartalet 2018 den 21 februari. Ericsson-kontraktet

Läs mer

9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0

9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 MOTION DISPLAY Aktietorget Förbättrad bruttomarginal Rekordhög orderstock inför Q Uppreviderade estimat Förbättrad bruttomarginal. Nettoomsättningen under Q3 uppgick till,6 MSEK (,7), vilket motsvarade

Läs mer

Coor Service Management Hold. AB. Free float 100 % Aktiekurs, kronor 61 Marknadsvärde, MSEK 5 940

Coor Service Management Hold. AB. Free float 100 % Aktiekurs, kronor 61 Marknadsvärde, MSEK 5 940 Bolagsnamn Coor Service Management Hold. AB Bloomberg COOR.SS Equity Reuters COOR.ST Free float 100 % Aktiekurs, kronor 61 Marknadsvärde, MSEK 5 940 Hemsida www.coor.se Mats Hyttinge Senior Analyst Markus

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 216-11-24 KURS (SEK): SJR 37,5 NASDAQ OMX First North Stabil lönsamhet Optimistiska tongångar inför Risk för trög marknad Stabil lönsamhet. Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), motsvarande en tillväxt

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-11-7 55,25 Hälsovård Försäljning under vår prognos Stark bruttomarginal Oväntat svag orderingång Försäljning under vår prognos. Nettoomsättningen om 473 MSEK (445)

Läs mer

Riktlinjer avseende investeringsrekommendationer och hanteringen av intressekonflikter och analytikerkonflikter

Riktlinjer avseende investeringsrekommendationer och hanteringen av intressekonflikter och analytikerkonflikter Riktlinjer avseende investeringsrekommendationer och hanteringen av intressekonflikter och analytikerkonflikter Inledning Handelsbanken ("Banken") har upprättat riktlinjer för hanteringen av intressekonflikter

Läs mer

FORMPIPE SOFTWARE. Starkt resultat givet svag försäljning Avvaktande hos kommuner Höjda resultatestimat KURS (SEK): 8,70 INTRODUCE.

FORMPIPE SOFTWARE. Starkt resultat givet svag försäljning Avvaktande hos kommuner Höjda resultatestimat KURS (SEK): 8,70 INTRODUCE. FORMPIPE SOFTWARE NASDAQ OMX Small Cap 216-1-25 KURS (SEK): 8,7 Informationsteknik Starkt resultat givet svag försäljning Avvaktande hos kommuner Höjda resultatestimat Starkt resultat givet svag försäljning.

Läs mer

CellaVision. Valuta leder till ytterligare uppjusteringar. EPaccess

CellaVision. Valuta leder till ytterligare uppjusteringar. EPaccess EPaccess Hälsovård Sverige 17 februari 21 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se CellaVision Valuta leder till ytterligare uppjusteringar Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög

Läs mer

Industrivaror & -tjänster. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50

Industrivaror & -tjänster. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 EUROCON Aktietorget God lönsamhet i Q2 Fortsatt positivt Justerar estimat God lönsamhet i Q2. För det andra kvartalet redovisade Eurocon intäkter strax under våra estimat men ett resultat desto högre.

Läs mer

CAPACENT. Starkare resultat än väntat Förvärv av Capacent ehf Estimatjusteringar KURS (SEK): 48,90 INTRODUCE.SE

CAPACENT. Starkare resultat än väntat Förvärv av Capacent ehf Estimatjusteringar KURS (SEK): 48,90 INTRODUCE.SE CAPACENT NASDAQ First North Starkare resultat än väntat Förvärv av Capacent ehf Estimatjusteringar Starkare resultat än väntat. Omsättningen uppgick till 38,6 MSEK (46,5), motsvarande en försäljningsnedgång

Läs mer

Probi. Hårt arbete börjar bära frukt. EPaccess. Hälsovård Sverige 22 augusti 2014

Probi. Hårt arbete börjar bära frukt. EPaccess. Hälsovård Sverige 22 augusti 2014 EPaccess Hälsovård Sverige 22 augusti 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Probi Hårt arbete börjar bära frukt Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change Risk

Läs mer

NASDAQ OMX First North Premier. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

NASDAQ OMX First North Premier. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING VIGMED NASDAQ OMX First North Premier KURS (SEK): 216-8-3 1,71 Hälsovård Lägre omsättning än väntat Betydande kostnadsbesparingar Nödvändig kostnadskontroll Lägre omsättning än väntat. Försäljningen om,7

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 5 OKTOBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 5 OKTOBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 5 OKTOBER 2012 SSAB SSAB höll under gårdagen kapitalmarknadsdag. Bolaget framhöll sitt servicearbete, innovationsfokus och nära samarbete med kunden. Bolaget underströk även att

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-8-15 52,5 Hälsovård Kräftgång för Doro Care 216 blir ett investeringsår Prognosjusteringar Kräftgång för Doro Care. Nettoomsättningen om 474 MSEK (424) motsvarade

Läs mer

KURSUTVECKLING 13,5 12,5 11,5 10,5 9,5 8,5

KURSUTVECKLING 13,5 12,5 11,5 10,5 9,5 8,5 FORMPIPE SOFTWARE NASDAQ OMX Small Cap 217-2-16 KURS (SEK): 12, Informationsteknik God försäljning Bekräftar positiv trend Uppjusterade resultatestimat God försäljning. Omsättningen uppgick till 16,7 (93,1)

Läs mer

INVISIO COMMUNICATIONS

INVISIO COMMUNICATIONS INVISIO COMMUNICATIONS NASDAQ OMX Small Cap 216-5-3 KURS (SEK): 57,25 Information technology Stark Q1 på alla rader 137 MSEK i orderboken Estimatjusteringar Stark Q1 på alla rader. Intäkterna i Q1 växte

Läs mer

Strikt konfidentiellt. Får ej spridas utan tillstånd från Söderberg & Partners

Strikt konfidentiellt. Får ej spridas utan tillstånd från Söderberg & Partners 2018-03-19 2 2018-03-19 3 2018-03-19 4 2018-03-19 5 2018-03-19 6 2018-03-19 7 2018-03-19 8 Datum 9 Aktier Räntor Alternativa investeringar Korta räntor Statsobligationer Företagsobligationer (IG) Företagsobligationer

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING WIFOG Holding AB First North Stark försäljning driven av nytt utbud Spännande framtid Upprevidering av estimat Stark försäljning driven av nytt utbud. Wifogs nettoomsättning kom in över vår förväntan och

Läs mer

Pilum. Redo att fånga den ljusnande marknaden. EPaccess. Svagare än väntat i kvartal 2. Ljusa marknadsutsikter för industriell miljövård

Pilum. Redo att fånga den ljusnande marknaden. EPaccess. Svagare än väntat i kvartal 2. Ljusa marknadsutsikter för industriell miljövård EPaccess Verkstad Sverige 18 augusti 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Pilum Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Redo att fånga den ljusnande marknaden

Läs mer

Kommentar på Estradföreläsning. Christina Nyman, Chefsekonom

Kommentar på Estradföreläsning. Christina Nyman, Chefsekonom Kommentar på Estradföreläsning Christina Nyman, Chefsekonom Konjunkturen och jag Konjunkturinstitutet Riksbanken Handelsbanken 2 Early warning indicator: This time is different Kan man förutse en kris?

Läs mer

Orexo. Försäljningen av Zubsolv har börjat. EPaccess. Hälsovård Sverige 29 oktober 2013

Orexo. Försäljningen av Zubsolv har börjat. EPaccess. Hälsovård Sverige 29 oktober 2013 EPaccess Hälsovård Sverige 29 oktober 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Orexo Försäljningen av Zubsolv har börjat Nytäckning Rapport Viktig händelse Risk och avkastningspotential Kurspotential

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 22 MARS 2013

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 22 MARS 2013 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 22 MARS 2013 Concentric (Köp) - Vi träffade tidigare i veckan Concentric som bekräftar att lagerneddragningarna är bakom oss och att Q1 inte kommer bjuda på någon större dramatik.

Läs mer

AllTele. Förbättringar underliggande intjäning. EPaccess

AllTele. Förbättringar underliggande intjäning. EPaccess EPaccess Teleoperatörer Sverige 18 november 1 Analysavdelningen + 8 3 8 analys@penser.se AllTele Förbättringar underliggande intjäning Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Medel Kurs

Läs mer

Pilum. Dotterbolag ansöker om företagsrekonstruktion. EPaccess

Pilum. Dotterbolag ansöker om företagsrekonstruktion. EPaccess EPaccess Verkstad Sverige 21 augusti 21 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Pilum Dotterbolag ansöker om företagsrekonstruktion Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Estimat och

Läs mer

AFFÄRSBREVET ONSDAG DEN 19 SEPTEMBER 2012

AFFÄRSBREVET ONSDAG DEN 19 SEPTEMBER 2012 AFFÄRSBREVET ONSDAG DEN 19 SEPTEMBER 2012 Verkstadsbolagen Vi släpper på morgonen en rapport där vi går igenom förutsättningarna för börsens medelstora och små verkstadsbolag. Totalt sett bedömer vi att

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

Fl ui ce ll. Mangold Insight - Uppdragsanalys - Q4 Update

Fl ui ce ll. Mangold Insight - Uppdragsanalys - Q4 Update Fluicell Mangold Insight - Uppdragsanalys - Q4 Update 219-2-25 Lanseringen av Biopixlar tidigarelagd Mangold upprepar rekommendationen Köp för Fluicell-aktien med en riktkurs på 26 kronor i ett 12 månaders

Läs mer

UNIFLEX. Bättre underliggande utveckling Förändring i Tyskland och vinst i Finland Höjda estimat INTRODUCE.SE

UNIFLEX. Bättre underliggande utveckling Förändring i Tyskland och vinst i Finland Höjda estimat INTRODUCE.SE UNIFLEX NASDAQ OMX Small Cap Bättre underliggande utveckling Förändring i Tyskland och vinst i Finland Höjda estimat Bättre underliggande utveckling. Uniflex redovisade för det fjärde kvartalet ett bättre

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING PRICER NASDAQ OMX Small Cap Stark dollar drev omsättningstillväxt Marknaden börjar mogna Estimatjusteringar Stark dollar drev omsättningstillväxt. Pricer har haft ett tufft år med svåra jämförelsetal där

Läs mer

PledPharma. PLIANT-studien fullrekryterad. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 oktober 2014

PledPharma. PLIANT-studien fullrekryterad. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 oktober 2014 EPaccess Hälsovård Sverige 23 oktober 24 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se PledPharma PLIANT-studien fullrekryterad Nytäckning Rapport Viktig händelse Risk och avkastningspotential Kurspotential

Läs mer

2010 2011 2012 2013E 2014E

2010 2011 2012 2013E 2014E IAR Systems Group AB Q1 i linje med förväntningarna Analytiker: Johan Broström +46 8 545 07 221 Datum: 2013-04-29 Med en omsättning på SEK 57,7 miljoner och ett rörelseresultat på SEK 8,1 miljoner var

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING MIDSONA NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-7-18 39,6 Hälsovård Återhämtning för Friggs Lägre bruttomarginal Förvärvar Internatural Återhämtning för Friggs. Nettoomsättningen under Q2 uppgick till 351

Läs mer

Opus Group. Nya intäkter förskjuts framåt. EPaccess

Opus Group. Nya intäkter förskjuts framåt. EPaccess EPaccess Verkstad Sverige december Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Opus Group Nya intäkter förskjuts framåt Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs. Högsta/Lägsta (M)./.

Läs mer

Industrivaror & -tjänster. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00

Industrivaror & -tjänster. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 EUROCON Aktietorget Tappade några dagar i Q1 Positiva tongångar inför resten av året Estimatrevideringar Tappade några dagar i Q1. Utöver en mindre arbetsdag i Q1 gentemot fjolåret anordnade Eurocon en

Läs mer

ITAB SHOP CONCEPT. Lägre resultat än förväntat Stort förvärv i Sydeuropa Prognoshöjning 2017 INTRODUCE.SE

ITAB SHOP CONCEPT. Lägre resultat än förväntat Stort förvärv i Sydeuropa Prognoshöjning 2017 INTRODUCE.SE ITAB SHOP CONCEPT NASDAQ OMX Mid Cap Lägre resultat än förväntat Stort förvärv i Sydeuropa Prognoshöjning 217 Lägre resultat än förväntat. en under Q2 uppgick till 129 MSEK (1299), motsvarande en negativ

Läs mer

Strikt konfidentiellt. Får ej spridas utan tillstånd från Söderberg & Partners

Strikt konfidentiellt. Får ej spridas utan tillstånd från Söderberg & Partners 2018-09-03 2 2018-09-03 3 2018-09-03 4 2018-09-03 5 2018-09-03 6 2018-09-03 7 2018-09-03 8 Datum 9 Aktier Räntor Alternativa investeringar Korta räntor Statsobligationer Företagsobligationer (IG) Företagsobligationer

Läs mer

Analytiker: Markus Henriksson

Analytiker: Markus Henriksson ITAB SHOP CONCEPT NASDAQ OMX Mid Cap 217-2-13 KURS (SEK): 79, Industrivaror Den organiska tillväxten är tillbaka Belysningsverksamheten pressade marginalen Effektiviseringar trimmar bolaget Den organiska

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 0,38 0,33 0,28 0,23

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 0,38 0,33 0,28 0,23 ORASOLV Aktietorget KURS (SEK): 216-8-31,38 Hälsovård God tillväxt i Q2 Arbetet med Wiismile fortsätter Aktiverade underskottsavdrag God tillväxt i Q2. Under Q2 uppgick Orasolvs intäkter till 28,8 MSEK

Läs mer

Opus Group. Opus uppvisar styrka och stabilitet. EPaccess. Verkstad Sverige 24 november 2015

Opus Group. Opus uppvisar styrka och stabilitet. EPaccess. Verkstad Sverige 24 november 2015 EPaccess Verkstad Sverige november 15 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Opus Group Opus uppvisar styrka och stabilitet Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 5,95 Högsta/Lägsta

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 ORASOLV Aktietorget KURS (SEK): 216-1-31,37 Hälsovård Engångskostnader tyngde Nedskrivning av kundfordringar Ändrade estimat efter EO Engångskostnader tyngde. Orasolvs intäkter under Q3 uppgick till 2,4

Läs mer

DistIT. Uppdaterade estimat efter utdelning INTRODUCE.SE

DistIT. Uppdaterade estimat efter utdelning INTRODUCE.SE DistIT NASDAQ OMX First North Uppdaterade estimat efter utdelning NYCKELDATA 216-1-11 KURS (SEK): 52, Industrivaror KURSUTVECKLING Uppdaterade estimat. Den 5 september hölls en extra bolagsstämma avseende

Läs mer

GREATER THAN. Kostnadsbild i linje med förväntan Lansering närmar sig Nedjustering av estimat INTRODUCE.SE

GREATER THAN. Kostnadsbild i linje med förväntan Lansering närmar sig Nedjustering av estimat INTRODUCE.SE GREATER THAN AktieTorget Kostnadsbild i linje med förväntan Lansering närmar sig Nedjustering av estimat Kostnadsbild i linje med förväntan. Som väntat kom det inte någon lansering av den smarta bilförsäkringen

Läs mer

Strikt konfidentiellt. Får ej spridas utan tillstånd från Söderberg & Partners

Strikt konfidentiellt. Får ej spridas utan tillstånd från Söderberg & Partners Under perioden 24 december 6 januari kommer Söderberg & Partners veckobrev att göra ett uppehåll, men veckobrevet återkommer i vanlig ordning måndagen den 7 januari. Välkommen till vår blogg på Söderberg

Läs mer

AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 19 FEBRUARI 2013

AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 19 FEBRUARI 2013 AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 19 FEBRUARI 2013 Rejlers (köp) Efter Q4-rapport och bolagsmöte hos oss igår, upprepar vi köprekommendationen för Rejlers. Bolaget växte med 20% i fjärde kvartalet vilket nästan

Läs mer

SJR. Fortsatt stabilt Expansion för tillväxt under 2017 Inga betydande justeringar KURS (SEK): 37,00 INTRODUCE.SE

SJR. Fortsatt stabilt Expansion för tillväxt under 2017 Inga betydande justeringar KURS (SEK): 37,00 INTRODUCE.SE 216-8-31 KURS (SEK): SJR 37, NASDAQ OMX First North Fortsatt stabilt Expansion för tillväxt under 217 Inga betydande justeringar Fortsatt stabilt. Omsättningen uppgick till 87,3 MSEK (82,2) innebärande

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING CELLAVISION NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-5-6 56, Hälsovård Humanmarknaden bröt trenden Kinesisk genombrottsorder Vinsttillväxt trots marknadssatsningar Humanmarknaden bröt trenden. Både omsättningen

Läs mer

IAR Systems Group AB Class B

IAR Systems Group AB Class B IAR Systems Group AB Stark avslutning på Q2 Analytiker: Johan Broström +46 8 545 07 221 Datum: 2013-08-26 Högre bruttomarginal än väntat gjorde att IAR Systems levererade ett rörelseresultat som var 20

Läs mer

Coor Service Management

Coor Service Management Coor Service Management Coor Service Management UPDATE 1 mars 2019 ÖKA: 86 KRONOR Fortsatt långsiktig positiv trend Coors rapport för det fjärde kvartalet 2018 bjöd inte på några större överraskningar

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING BIOGAIA NASDAQ OMX Mid Cap KURS (SEK): 216-1-31 278, Hälsovård Starka droppar i Europa Hälsosamma marginaler Höjer våra prognoser Starka droppar i Europa. Nettoomsättningen under Q3 uppgick till 126 MSEK

Läs mer

AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 25 SEPTEMBER 2012

AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 25 SEPTEMBER 2012 AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 25 SEPTEMBER 2012 IFO Gårdagens IFO siffra var något sämre än väntat och pekar på en fortsatt försvagning av både nulägesbedömning som förväntansbild i tyskt näringsliv. Indexet

Läs mer

NeuroVive Pharmaceutical

NeuroVive Pharmaceutical EPaccess Hälsovård Sverige 26 november 24 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se NeuroVive Pharmaceutical Utlicensieringsaffär i hamn! Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse

Läs mer

NSP. Expansion av varumärkesportföljen in i nästa fas. EPaccess. Försäljningen som väntat men svagare än marknaden

NSP. Expansion av varumärkesportföljen in i nästa fas. EPaccess. Försäljningen som väntat men svagare än marknaden EPaccess Sällanköpsvaror Sverige 3 oktober 1 Analysavdelningen +6 8 63 8 analys@penser.se NSP Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Expansion av varumärkesportföljen

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING NOLATO NASDAQ OMX Mid Cap Telecom sämre än förväntat Extrem volatilitet i Telecom Sänkt prognos andra halvåret Telecom sämre än förväntat. Omsättningen och rörelseresultat under Q2 kom in betydligt lägre

Läs mer

Parans Solar Lighting

Parans Solar Lighting Parans Solar Lighting Mangold Insight - Bolagsbevakning - 219-6-28 Parans i startgropen Mangold tog upp bevakningen av Parans i mars tidigare i år. Vi ansåg då att risken i aktien var hög och att bolagets

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 HIFAB GROUP NASDAQ OMX First North Tillväxt över förväntan i Q3 Stabilisering Estimatjusteringar Tillväxt över förväntan i Q3. Hifabs förra rapport signalerade något av en vändning, vilket också blev fallet

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING CELLAVISION NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-11-1 81,5 Hälsovård Utmanande jämförelsekvartal EBIT bättre än väntat Förbrukade underskottsavdrag Utmanande jämförelsekvartal. Nettoomsättningen under

Läs mer

2E GROUP. Vinstvarnar inför Q4 INTRODUCE.SE

2E GROUP. Vinstvarnar inför Q4 INTRODUCE.SE 2E GROUP NASDAQ OMX First North Vinstvarnar inför Q4 NYCKELDATA 216-11-28 KURS (SEK): 18,4 Konsumentvaror och -tjänster KURSUTVECKLING Vinstvarnar inför Q4. I den förra rapporten kommunicerade bolaget

Läs mer