Ärende 23. Inrättande av uppdrag som borgerlig begravningsförrättare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende 23. Inrättande av uppdrag som borgerlig begravningsförrättare"

Transkript

1 Ärende 23 Inrättande av uppdrag som borgerlig begravningsförrättare

2 Tjänsteskrivelse 1 (4) KS Handläggare Karin Jirénius Kommunfullmäktige Borgerliga begravningsförrättare Sammanfattning Personer som har gått ur Svenska kyrkan har inte längre rätt till en begravningsceremoni enligt Svenska kyrkans ordning. Man kan ordna en begravningsceremoni i annan religiös ordning, om man tillhör ett annat samfund eller annan religion. Ett annat alternativ är en borgerlig begravning en ceremoni utan religiösa inslag. Det finns ingen laglig reglering av hur en borgerlig begravningsceremoni ska se ut eller vem som får vara begravningsförrättare vid en borgerlig begravningsceremoni. Karlskoga kommun har inte tidigare utsett borgerliga begravningsförrättare. Vid kommunfullmäktiges valberednings arbete under november 2014 januari 2015 fördes samtal om inrättande av ett uppdrag som borgerlig begravningsförrättare. Valberedningen ansåg att det skulle innebära en god service till allmänheten att erbjuda en borgerlig begravningsförrättare. Kommunstyrelsens ledningskontor har gjort en mindre utredning avseende borgerliga begravningsförrättare se bilaga 1. Den juridiska aspekten avseende konkurrens med andra aktörer har utretts av Christer Hjert på Kommunakuten. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 8 juni 2015 Bilaga 1. Borgerlig begravningsförrättare omvärldsbevakning den 5 juni 2015 Angående kommunala begravningar m.m. den 23 juli 2015 Beskrivning av ärendet Av kommunstyrelsens ledningskontors utredning framgår att det ser väldigt olika ut i landets kommuner. En del har ingen borgerlig begravningsförrättare utsedd, medan andra har flera stycken. En del kommuner tar ut en avgift för anlitande av den borgerliga begravningsförrättaren, medan andra erbjuder tjänsten kostnadsfritt.

3 Tjänsteskrivelse 2 (4) KS Det finns ingen koppling till hur stor kommunen är om man har borgerlig begravningsförrättare utsedd eller ej. Arvodet till de borgerliga begravningsförrättarna motsvarar ofta ett sammanträdesarvode, men även detta varierar mellan kommunerna. Idag ombesörjer begravningsbyråerna behovet av borgerliga begravningsförrättare. Borgerliga begravningar hålls antingen i de lokaler som Svenska kyrkan tillhandahåller för ändamålet eller i begravningsbyråns egna lokaler. I Karlskoga kommun avlider ca personer per år. Av dessa är det mellan avlidna som omfattas av de borgerliga begravningarna. Christer Hjert på Kommunakuten AB sammanfattar följande: Begravningsförrättning är ett område som inte är lagreglerat. Det är enligt praxis tillåtet för en kommun att tillhandahålla begravningsförrättare. Då det är kompetensenligt strider det inte mot konkurrenslagens s.k. konfliktlösningsregler. Eftersom kommunen enligt kommunallagens regler kan välja om de vill avgifts- eller skattefinansiera verksamheten torde det vara tillåtet såväl att tillhandahålla tjänsten utan avgift som mot avgift. Om tjänsten tillhandahålls mot avgift måste dock självkostnadsprincipen iakttas. Kommunstyrelsens ledningskontor konstaterar att det finns två alternativa förslag till beslut. Alternativ 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inte inrätta ett uppdrag som borgerlig begravningsförrättare, då behovet inte är så omfattande. Alternativ 2 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inrätta ett uppdrag som borgerlig begravningsförrättare. 2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att arvode för uppdrag som borgerlig begravningsförrättare ska vara samma som för uppdraget som borgerlig vigselförrättare 400 kronor per förrättning. 3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Karlskogabor ska kunna anlita den kommunala borgerliga begravningsförrättaren kostnadsfritt. Avlidna från andra kommuner får betala en kostnad motsvarande arvodeskostnaden. Kommunstyrelsens ledningskontor förordar alternativ 1.

4 Tjänsteskrivelse 3 (4) KS Överväganden Antalet borgerliga begravningar har de senaste fem åren varit mellan 30 och 50 begravningar per år. Det innebär ungefär tre fyra begravningar per månad. Efterfrågan på fler begravningsförrättare kan därför inte vara särskilt stor. Det kan dock finnas en vits med att inrätta ett uppdrag som borgerlig begravningsförrättare om tjänsten är kostnadsfri för kommuninvånarna. De borgerliga begravningsförrättare som finns att tillgå via begravningsbyråerna är förknippade med en avgift. Att endast hänvisa till begravningsbyråerna avseende borgerliga begravningsförrättare skulle innebära att kommunen undslipper administrationen. Om ett uppdrag som borgerlig begravningsförrättare inrättas är det viktigt att den/de valda får en lämplig utbildning för uppdraget. Lämpligtvis ordnas detta av kommunstyrelsens ledningskontor. Rutiner för bokning av begravningsförrättaren och andra administrativa frågor kring uppdraget bör också hanteras av kommunstyrelsens ledningskontor. Konsekvensbeskrivning Inrättande av ett uppdrag som borgerlig begravningsförrättare skulle vara ett sätt att erbjuda ytterligare service till kommunens invånare. Sociala/kulturella konsekvenser En borgerlig begravningsförrättare skulle innebära ett alternativ för personer som inte har någon religiös tillhörighet, och som inte vill anlita begravningsförrättare från begravningsbyrå. Om den kommunala borgerliga begravningsförrättarens tjänst är kostnadsfri skulle det innebära en fördel i de fall då dödsboet inte har så stora tillgångar. Att ge möjlighet till alla att få en ceremoni i ett av livets svåra skeden kan vara av stor social betydelse. Ekologiska konsekvenser Ingen påverkan. Ekonomiska konsekvenser Arvoden för den borgerliga begravningsförrättaren skulle innebära en mindre ökning av arvodeskostnaderna för kommunen, om uppdraget inrättas.

5 Tjänsteskrivelse 4 (4) KS Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inte inrätta ett uppdrag som borgerlig begravningsförrättare, då behovet inte är så omfattande. Karin Jirénius Kommunsekreterare

6 Bilaga 1 1 (4) KS Handläggare Karin Jirénius Borgerlig begravningsförrättare - omvärldsbevakning Sammanfattning Personer som har gått ur Svenska kyrkan har inte längre rätt till en begravningsceremoni enligt Svenska kyrkans ordning. Man kan ordna en begravningsceremoni i annan religiös ordning, om man tillhör ett annat samfund eller annan religion. Ett annat alternativ är en borgerlig begravning en ceremoni utan religiösa inslag. Det finns ingen laglig reglering av hur en borgerlig begravningsceremoni ska se ut eller vem som får vara begravningsförrättare vid en borgerlig begravningsceremoni. En borgerlig begravning kan i princip äga rum var som helst. Det ställs inga formella krav på lokalen. Det kan ske både inomhus och utomhus. Vem som helst kan förrätta begravningen och det ställs inga krav på utbildning eller titel. Det kan vara en anhörig, en närstående eller begravningsförrättare från begravningsbyrå eller någon av kommunens utsedda begravningsförrättare. I Karlskoga kommun har hittills inte funnits någon begravningsförrättare utsedd av kommunen. Vid kommunfullmäktiges valberednings arbete under november 2014 januari 2015 fördes samtal om inrättande av ett uppdrag som borgerlig begravningsförrättare. Valberedningen ansåg att det skulle innebära en god service till allmänheten att erbjuda en borgerlig begravningsförrättare. Kommunstyrelsens ledningskontor har gjort en mindre utredning avseende borgerliga begravningsförrättare. Beskrivning av ärendet Av tabellen nedan framgår hur ett antal kommuner inom och utanför länet har valt att ordna med borgerliga begravningsförrättare.

7 Bilaga 1 2 (4) KS Tabell 1. Borgerliga begravningsförrättare i olika kommuner Kommun Antal utsedda borgerliga begravningsförrättare Kostnad vid anlitande av begravningsförrättare Falköping 2 1 2,5% av prisbasbeloppet Hallsberg 3 Ingen kostnad Hällefors 1 Ingen kostnad Katrineholm 3 2 Framgår inte Kumla 4 3 Framgår inte Laxå 0 - Lerum kronor inkl moms 4 Linköping kronor inkl moms Ljusnarsberg 0 - Ludvika 2 Framgår inte Lund 5 5 Framgår inte Mörbylånga 2 Framgår inte Nora 0 - Nässjö 0 - Sollentuna 2 Ingen kostnad 6 Örebro 7 Ingen kostnad Av dessa är det några som är relativt jämnstora 7 med Karlskoga kommun: Falköping ( invånare) Katrineholm ( invånare) Ludvika ( invånare) Nässjö ( invånare) 1 Kommunledningsförvaltningens kansli förmedlar kontakten med de kommunala begravningsförrättarna. 2 Kommunfullmäktige har beslutat tidigare att fem begravningsförrättare ska finnas, men 2013 fanns endast tre stycken. 3 Vid förfrågningar om borgerliga begravningar hänvisas till begravningsentreprenörerna i kommunen. 4 Avgiften ska täcka kommunens kostnader för begravningsförrättarens ersättning, resekostnad och förlorad arbetsinkomst. 5 Kontakten med begravningsförrättarna sker genom begravningsbyråerna. 6 Ingen kostnad om den avlidne var sollentunabo. Var den avlidne bosatt på annan ort, där det kanske inte finns en borgerlig begravningsofficiant, kan anhöriga anlita Sollentuna kommuns begravningsförrättare för att förrätta begravningen på annan plats. I ett sådant fall betalar dödsboet begravningsförrättarens arvode. 7 Folkmängd år 2014 enligt SCB.

8 Bilaga 1 3 (4) KS Ersättning till borgerliga begravningsförrättare I Hallsbergs kommun får de borgerliga begravningsförrättarna ett arvode på 600 kronor plus resekostnad. Kommunen har inget regelverk för begravningsförrättarna förutom kring arvodet. Hällefors kommun betalar ut ett arvode med 556 kronor per förrättning plus eventuella resor. De har inte satt upp något eget regelverk kring uppdraget. Katrineholms kommun betalar ut ett arvode på 1000 kronor (år 2014) och reseersättning vid varje förrättning. Arvodet räknas upp med index i samband med budgetarbetet varje år. I Kumla kommun har man antagit ett reglemente för borgerliga begravningsförrättare. I reglementet framgår att kommunen har beslutat att utse tre borgerliga begravningsförrättare, arvodet per uppdrag utgörs av motsvarande två sammanträdesarvoden, samt att kommunens officersmäss i Sannahed upplåts utan ersättning till borgerliga begravningar. Vid borgerliga begravningar i Örebro kommun utgår arvode till förrättaren med två grundbelopp per förrättning, vilket innebär 914 kronor. Inget specifikt regelverk har upprättats i kommunen. Lokala begravningsbyråer I Karlskoga kommun finns endast två begravningsbyråer att välja på: Fonus Karlskoga Skagerstrands begravningsbyrå Skagerstrands begravningsbyrå har egna utbildade förrättare som genomgått Sveriges Begravningsbyråers förbunds utbildningar. Lokal för borgerliga begravningar Svenska kyrkan har som huvudman för begravningsverksamheten ansvar för att ordna lokaler utan religiösa symboler i för borgerliga begravningar. Borgerlig begravning kan hållas i Barmhärtighetens kapell, Fridens kapell (båda på Östra kyrkogården) samt Skogskyrkogårdens kapell. Skagerstrands begravningsbyrå har en egen ceremonilokal för borgerliga begravningar.

9 Bilaga 1 4 (4) KS Omfattning Vilken omfattning kan det röra sig om när det gäller antal borgerliga begravningar? I tabell 2 framgår antal avlidna per år samt hur många begravningar i Svenska kyrkans ordning respektive borgerliga begravningar. Tabell 2. Folkmängd och antal avlidna per år i Karlskoga kommun År Folkmängd Antal avlidna Antal begravningar i Svenska kyrkans ordning 9 Uppgift saknas Uppgift saknas Antal borgerliga begravningar 10 Karin Jirénius Kommunsekreterare 8 Uppgift hämtad från SCB. 9 Uppgift lämnad av Svenska kyrkans kyrkokansli, Uppsala. 10 Uppgift lämnad av Karlskoga församling.

10 Karlskoga kommun Att: Karin Jirenius Angående kommunala begravningar m.m. Inledning Karlskoga kommun kommer under hösten att ta upp frågan om att eventuellt inrätta ett uppdrag som borgerlig begravningsförrättare. Uppdraget har tidigare inte funnits i kommunen, men är relativt vanligt bland andra kommuner. En del erbjuder tjänsten mot en avgift och andra gratis. Med anledning av detta undrar Karlskoga kommun hur det ser ut rent juridiskt om Karlskoga kommun skulle erbjuda tjänsten gratis (alternativt mot en avgift) med tanke på att begravningsbyråerna erbjuder samma tjänst mot avgift? Lagstiftning Det finns ingen lagstiftning som reglerar vem som ska svara för begravningsceremonin. Det som lagstiftningsmässigt ligger närmast till hands är begravningslagen (1990:1144). Begravningslagen reglerar emellertid i princip bara s.k. begravningsverksamhet vilket är de olika åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av allmänna begravningsplatser. Enligt begravningslagen har kommunen dock ett visst ansvar t.ex. kan de efter regeringens beslut vara huvudman allmän begravningsplats enligt 2 kap. 1 andra stycket begravningslagen. Kommunen ska också, enligt 5 kap. 2 begravningslagen, ordna med gravsättningen om den avlidne inte efterlämnar någon som ordnar med detta. Kommunen har enligt samma paragraf rätt till ersättning av dödsboet för detta. Med gravsättning avses placering av stoft eller aska inom en bestämd gravplats eller inom ett gemensamt gravområde utan bestämda gravplatser eller utströende av aska i minneslund eller på någon annan plats än begravningsplats. Det kan alltså konstateras att begravningslagen ålägger kommunen vissa uppgifter med anknytning till begravningar, dock inte uppgifter som sammanhänger med begravningsceremonin. Vidare framgår dock att avgifter för begravningsceremonin inte ingår Kommunakuten AB, Hjälmstavägen 8, Vallentuna E-post: Tfn Christer Hjert: Fax: Mob:

11 i den begravningsavgift som alla skattebetalare är skyldiga att erlägga oavsett tillhörighet till kyrkligt samfund (jfr 9 kap. 6 begravningslagen). Den allmänna kommunala kompetensen Då det saknas lagreglering avseende borgerlig begravningsförrättning får en bedömning av kommunens engagemang ske i förhållande till den allmänna kommunala kompetensbestämmelsen i 2 kap. 1 kommunallagen (KL). Av 2 kap. 1 KL följer att kommuner och landsting själva får ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan. Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen) har prövat frågan om bl.a. begravningsförrättning i rättsfallet RÅ 1969 ref. 10. Regeringsrätten konstaterade vid prövningen att tillhandahållande av betalningsförrättare fick anses vara ett allmänt kommunalt intresse. Då det dessutom saknades särskilt lagstiftning som angav att uppgiften tillkom någon annan ansågs det ligga inom den kommunala kompetensen. Regeringsrätten ansåg dessutom att det var tillåtet att tillhandahålla tjänsten gratis (jfr dock RÅ 1993 ref. 25 där ett landsting inte hade rätt att tillhandahålla likkistor till självkostnadspris, ansågs inte vara ett allmänt till landstinget knutet intresse). Vad gäller Regeringsrättens bedömning så kan det konstateras att nuvarande kompetensbestämmelse i 2 kap. 1 KL i princip har samma innebörd som den kompetensbestämmelse som återfanns i 1953 års kommunallagar och som var tillämplig i RÅ 1969 ref. 10. Med detta taget i beaktande måste tillhandahållande av begravningsförrättare anses vara kompetensenligt även enligt nuvarande bestämmelse. Denna ståndpunk stärks dessutom av att kommunen även har vissa andra uppgifter i anslutning till begravningsverksamheten. Dock har det, sedan regeringsrättens prövning i RÅ 1969 ref. 10, tillkommit vissa regler i konkurrenslagen, de s.k. konfliktlösningsreglerna, vilka kan påverka bedömningen. Kommunakuten AB, Hjälmstavägen 8, Vallentuna E-post: Tfn Christer Hjert: Fax: Mob:

12 Konkurrenslagens konfliktlösningsregler Genom en lagändring i konkurrenslagen (2008:579) som trädde ikraft den 1 januari 2010 infördes ett antal nya bestämmelser i lagen (3 kap konkurrenslagen, de s.k. konfliktlösningsreglerna) som kan sammanfattas enligt följande: Kommun, landsting och kommunala företag kan förbjudas att bedriva en viss säljverksamhet om den snedvrider, är ägnad att snedvrida, hämmar eller är ägnad att hämma konkurrensen. Kommun, landsting och kommunala företag kan förbjudas att tillämpa visst förfarande i en säljverksamhet om detta snedvrider, är ägnat att snedvrida, hämmar eller är ägnat att hämma konkurrensen. Förbudet kan förenas med vite. Vitet kan dock dömas ut först sedan den offentlige aktören överträtt ett meddelat förbud. Förbud meddelas av Stockholms tingsrätt på talan av Konkurrensverket. Tingsrättens beslut kan överklagas till Marknadsdomstolen. Beslut i förbudsärenden kan utan tidsgräns omprövas under vissa villkor, såväl i fall där förbudstalan bifallits som när den avslagits. I propositionen till lagändringarna klargörs att det enbart är säljverksamhet som omfattas av bestämmelserna om förbud. Med säljverksamhet avses försäljning av varor, tjänster och andra nyttigheter. Även andra utbudsverksamheter, exempelvis uthyrning, omfattas (prop. 2008/09:231 s. 34). Syftet med den s.k. konfliktlösningsregeln i konkurrenslagen är att komma till rätta med konkurrenssnedvridningar som kan uppstå när offentliga aktörer bedriver säljverksamhet i konkurrens med privata aktörer. Enligt propositionen har sådana snedvridningar i allmänhet sin grund i att staten, kommunen eller landstinget med hänsyn till sin beskattningsrätt kan bedriva verksamhet utan några påtagliga risker för verksamhetens existens. Bestämmelsen utgår från att det råder skilda grundförutsättningar i förhållande till privata företag och att det normalt finns ett samband mellan exempelvis offentligt ägande av aktören och dennes beteende på marknaden (prop. 2008/09:231 s. 35). Kommunakuten AB, Hjälmstavägen 8, Vallentuna E-post: Tfn Christer Hjert: Fax: Mob:

13 För att förbud ska kunna meddelas krävs att förfarandet/verksamheten snedvrider, är ägnat/ägnad att snedvrida konkurrensen, hämmar eller är ägnat/ägnad att hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens. Det kan handla om fall där det privata alternativet faller bort eller att aktörer över huvud taget inte inträder på marknaden till följd av den offentlige aktörens förfarande. Det kan också vara så att de privata företagens utveckling hejdas eller hålls tillbaka. Ett exempel kan vara att privata företag inte kan eller kan ha svårt att bedriva sin verksamhet om den offentlige aktören sätter sina priser under självkostnadsnivå eller beter sig på något annat sätt som hämmar konkurrensen (prop. 2008/09:231 s. 57, detta uttalande kan dock diskuteras. Kommunerna har ju en icke lagfäst rätt att finansiera sina tjänster med skatter, den s.k. underskottsprincipen). Varje avvikelse från den effektiva konkurrensen omfattas inte. I begreppet snedvrida och hämma ingår att förfarandet håller tillbaka, dvs. hejdar eller dämpar konkurrenstryckets styrka. Det ligger därmed i sakens natur att effekterna ska vara av någon betydelse för att omfattas av begreppet. Begreppet ägnat speglar det inbyggda momentet fara för konkurrenshämmande effekter på marknaden. Det är vidare konkurrensen på vad som i konkurrensrätten betecknas som den relevanta marknaden som ska bedömas (prop. 2008/09:231 s. 58). I förevarande fall är den relevanta marknaden sannolikt lokal. En grundförutsättning för att förbud ska få meddelas är att beteendets faktiska eller potentiella effekter inte uppvägs av omständigheter som medför att beteendet kan anses försvarbart från allmän synpunkt. När man ska göra denna bedömning måste till en början prövas de rättsliga eller andra förutsättningar som kan gälla för beteendet. Faktorer som kan påverka bedömningen är om beteendet strider mot lag, annan författning eller något annat för den offentlige aktören bindande direktiv, exempelvis bolagsordning eller ägardirektiv (prop. 2008/09:231 s. 37 f.). Vad som framgår tydligt är att det i försvarbarhetsfallen ska göras någon form av intresseavvägning. I propositionen förtydligas detta med att om ett visst förfarande tillgodoser andra samhälleliga intressen som överväger konkurrensintresset är förfarandet tillåtet (prop. 2008/09:231 s. 59). Några mer konkreta exempel på intresseavvägningar av denna typ ges dock inte. Kommunakuten AB, Hjälmstavägen 8, Vallentuna E-post: Tfn Christer Hjert: Fax: Mob:

14 När ett beteende är en direkt och avsedd effekt av en specialreglering eller en ofrånkomlig följd av denna bör det inte omfattas av konfliktlösningsregeln. Ibland kan specialreglering ha till syfte att värna särskilda intressen (prop. 2008/09:231 s. 37). Några exempel ges emellertid inte i förarbetena. I förarbetena till lagen behandlas särskilt kommunal verksamhet (prop. 2008/09:231 s. 38 ff.). På det kommunala området finns en omfattande reglering genom kommunallagen, speciallag och lagen om vissa kommunala befogenheter. Den regleringen får enligt propositionen anses vara så omfattande och heltäckande att den bör kunna läggas till grund för bedömningen av vad som beträffande kommunal säljverksamhet är försvarbart från allmän synpunkt. En kommunal verksamhet som är förenlig med dessa lagar är följaktligen försvarbar från allmän synpunkt. Det betonas också att konfliktlösningsregeln inte flyttar gränsmärkena mellan dels kommunal kärnverksamhet och sådan kommunal affärsverksamhet som är kompetensenlig, dels det egentliga näringslivets förbehållna område. Konfliktlösningsregeln utgår från det gällande rättsläget i kompetensfrågan i enlighet med vad som följer av kommunallagen och rättspraxis och ska medverka till att upprätthålla detta läge (prop. 2008/09:231 s. 38 f. och s. 59, utskottsbet. s. 11 och 14 f.). Eftersom det är fråga om verksamhet som, vilket redovisats ovan, är kompetensenlig strider den inte heller mot konfliktlösningsreglerna i konkurrenslagen. Det som då återstår är frågan om huruvida tillhandahållandet skall vara förenat med en avgift. Avgift? Av 8 kap. 3 b KL följer att kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som kommuner eller landsting är skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet. I förevarande fall, då verksamheten inte är obligatorisk för kommunen, föreligger alltså en rätt att ta ut avgift. Det är dock ingen skyldighet. Om avgift ska tas ut skall det emellertid ske i enlighet med den s.k. självkostnadsprincipen i 8 kap. 3 c KL. Kommunakuten AB, Hjälmstavägen 8, Vallentuna E-post: Tfn Christer Hjert: Fax: Mob:

15 Fråga är om avgiftsuttaget eventuellt kan påverkas av de s.k. konfliktlösningsreglerna i konkurreslagen. Att inte ta ut avgift innebär ju att det i princip blir svårt för privata aktörer att tillhandahålla motsvarande tjänst då det måste finansiera sina tjänster med avgifter. I förarbetena till konfliktlösningsreglerna anfördes dock i detta avseende att när det står klart att en kommun i enlighet med kommunallagens bestämmelser inte gör tillägg för vinst måste alltså konkurrensintresset stå tillbaka. En tillämpning som är en direkt och avsedd effekt av lag eller en ofrånkomlig följd av denna innebär således att något förbud inte kan meddelas med avseende på prissättningen (prop. 2008/09:231 s. 39). Detta ger stöd för antagandet att om kommunen bara följer kommunallagens bestämmelser, vilka medger att avgift inte tas ut, så är det förenligt även med konkurrenslagen. Det synes alltså vara upp till kommunen själv att utifrån rena lämplighetsavväganden avgöra huruvida avgift för begravningsförrättare skall utgå eller inte. Om avgift utgår måste dock självkostnadsprincipen i 8 kap. 3 c KL iakttas. Sammanfattning Begravningsförrättning är ett område som inte är lagreglerat. Det är enligt praxis tillåtet för en kommun att tillhandahålla begravningsförrättare. Då det är kompetensenligt strider det inte mot konkurrenslagens s.k. konfliktlösningsregler. Eftersom kommunen enligt kommunallagens regler kan välja om de vill avgifts- eller skattefinansiera verksamheten torde det vara tillåtet såväl att tillhandahålla tjänsten utan avgift som mot avgift. Om tjänsten tillhandahålls mot avgift måste dock självkostnadsprincipen iakttas. Kommunakuten AB Christer Hjert Kommunakuten AB, Hjälmstavägen 8, Vallentuna E-post: Tfn Christer Hjert: Fax: Mob:

Kommittédirektiv. Begravningsclearing. Dir. 2014:62. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2014

Kommittédirektiv. Begravningsclearing. Dir. 2014:62. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2014 Kommittédirektiv Begravningsclearing Dir. 2014:62 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska se över systemet med reglering av kostnader vid gravsättning

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet så fungerar reglerna i konkurrenslagen Utdrag ur konkurrenslagen (SFS 2008:579) 3 kap. konkurrenslagen (SFS 2008:579) 27 Staten, en kommun eller ett landsting

Läs mer

Om begravning och gravsättning i Umeå

Om begravning och gravsättning i Umeå Om begravning och gravsättning i Umeå Begravning och gravsättning i Umeå Allmänt Det är Svenska kyrkan i Umeå som sköter begravningsverksamheten i Umeå på uppdrag av staten. Det gäller invånare i Umeå

Läs mer

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla KKV1025, v1.4, 2013-02-05 BESLUT 2014-03-06 Dnr 509/2013 1 (5) Uddevalla Omnibus AB S Järnvägsgatan 2 451 50 Uddevalla Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het

Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het W Swedish Competition Authority Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het Bredbandsbåten 29 september 2009 Maria Wieslander, föredragande Mikael Ingemarsson, konkurrensråd ^/KONKURRENSVERKET W Swedish

Läs mer

Observera. Handläggare: Karin de Fine Licht, vik. jurist, tel

Observera. Handläggare: Karin de Fine Licht, vik. jurist, tel Observera nr 16 DECEMBER 2013 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Kammarrätten har i dom medgivit delning av aska

Läs mer

Transportstyrelsens begäran om yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens (TSTRYT 2010/14051)

Transportstyrelsens begäran om yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens (TSTRYT 2010/14051) KKV1007, v1.1, 2010-03-23 YTTRANDE 2010-05-05 Dnr 240/2010 1 (5) Transportstyrelsen 701 98 Örebro Transportstyrelsens begäran om yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens

Läs mer

Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige

Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige 1 Lagregler efter 15 års debatt Underprissättningsutredningen på 90-talet Förhandlingar mellan kommunala sidan

Läs mer

Kommittédirektiv. Begravningsfrågor. Dir. 2012:118. Beslut vid regeringssammanträde den 29 november 2012.

Kommittédirektiv. Begravningsfrågor. Dir. 2012:118. Beslut vid regeringssammanträde den 29 november 2012. Kommittédirektiv Begravningsfrågor Dir. 2012:118 Beslut vid regeringssammanträde den 29 november 2012. Sammanfattning En särskild utredare ska se över vissa frågor på begravningsområdet. Syftet med översynen

Läs mer

Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015. Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning

Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015. Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015 Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning The Capital of Scandinavia Väsentliga regelverk EU-rätten Regeringsformen

Läs mer

Kommittédirektiv. Vissa frågor på begravningsområdet. Dir. 2008:39. Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008

Kommittédirektiv. Vissa frågor på begravningsområdet. Dir. 2008:39. Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008 Kommittédirektiv Vissa frågor på begravningsområdet Dir. 2008:39 Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska se över vissa frågor på begravningsområdet.

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 377/2010 1 (6) Växjö Energi AB Box 497 352 41 VÄXJÖ Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB Konkurrensverkets

Läs mer

Ersättning för begravningskostnader

Ersättning för begravningskostnader Personskadekommittén Cirkulär 2/2010 (Ersätter cirkulär 2/2005) 2010-11-30 Ersättning för begravningskostnader Allmänt Nuvarande lagstiftning (SFS 2001:732 och som gäller för skadefall inträffade från

Läs mer

Motion (2015:73) av Lotta Edholm (L) om begravningsavgiften, svar på remiss

Motion (2015:73) av Lotta Edholm (L) om begravningsavgiften, svar på remiss Stockholms kyrkogårdsförvaltning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-04-19 Handläggare Mats Larsson Telefon: 08 508 30101 Till Kyrkogårdsnämnden 2016-05-17 Motion (2015:73) av Lotta Edholm (L) om begravningsavgiften,

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Norrköpings hamn

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Norrköpings hamn KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-06-22 Dnr 435/2010 1 (5) Norrköpings Hamn och Stuveri Aktiebolag Europa Transport i Norrköping AB c/o Dhunér Järvengren Advokatbyrå Att: Advokat Karl Johan Dhunér

Läs mer

borgerlig begravning Borgerlig begravning

borgerlig begravning Borgerlig begravning borgerlig begravning Borgerlig begravning 2 Vad är en borgerlig begravning? En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan bestämma hur begravningsakten skall utformas. Tvärtemot

Läs mer

Offentlig säljverksamhet. Förbundsjurist Lena Dalman lena.dalman@skl.se

Offentlig säljverksamhet. Förbundsjurist Lena Dalman lena.dalman@skl.se Offentlig säljverksamhet Förbundsjurist Lena Dalman lena.dalman@skl.se - vilken rättsutveckling har vi sett? Nulägesrapport 2014-08-29 - Fem mål har avgjorts. - Skelleftebuss i Stockholms tingsrätt (förlust

Läs mer

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Administrativa avdelningen Ärende nr: 6 Datum: 2012-04-10 Ärende: Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Sammanfattning: Konkurrensverket

Läs mer

Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln

Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå 2010-03-24 Vilka är MAQS? Ledande fullservicebyrå i Östersjöregionen 280 personer med kontor i

Läs mer

FAQ om begravningsavgift (ersätter äldre versioner)

FAQ om begravningsavgift (ersätter äldre versioner) 161007 FAQ om begravningsavgift (ersätter äldre versioner) Om enhetlig begravningsavgift Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift, en lagändring som trädde i kraft 1 januari 2016. Lagändringen

Läs mer

Växjömålet. - Försäljning av villatomter med krav på fjärrvärme eller passivhusstandard

Växjömålet. - Försäljning av villatomter med krav på fjärrvärme eller passivhusstandard Växjömålet - Försäljning av villatomter med krav på fjärrvärme eller passivhusstandard Såsom Profu tolkat Stockholms tingsrätts dom från 16:e november 2015 Bakgrund Växjö kommun har vid försäljning av

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet KKV1000, v1.1, 2009-04-05 2009-11-26 1 (5) Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet Underlag till anförande i Malmö den 26 november 2009 Generaldirektör Dan Sjöblom, Konkurrensverket Det talade ordet

Läs mer

HFD 2015 ref 49. Lagrum: 5 kap. 1 andra stycket lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank; 10 kap. 8 första stycket 4 kommunallagen (1991:900)

HFD 2015 ref 49. Lagrum: 5 kap. 1 andra stycket lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank; 10 kap. 8 första stycket 4 kommunallagen (1991:900) HFD 2015 ref 49 Ett landstingsbeslut som innebar att patientavgifter kunde betalas med kontanter enbart på två av landstingets vårdinrättningar ansågs strida mot lag. Lagrum: 5 kap. 1 andra stycket lagen

Läs mer

FAQ om begravningsavgift (ersätter äldre versioner)

FAQ om begravningsavgift (ersätter äldre versioner) 161111 FAQ om begravningsavgift (ersätter äldre versioner) Om enhetlig begravningsavgift Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift, en lagändring som trädde i kraft 1 januari 2016. Lagändringen

Läs mer

Riktlinjer för namngivningsceremoni

Riktlinjer för namngivningsceremoni Riktlinjer för namngivningsceremoni Ks/2005:174 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Riktlinjer för namngivningsceremoni Fastställt av kommunstyrelsen 2005-03-30 100 2005-03-16

Läs mer

Organistverksamhet i samband med begravningsceremoni

Organistverksamhet i samband med begravningsceremoni Kyrkogårdsförvaltningen Förvaltningschefen Tjänsteutlåtande 2014-05-22 Handläggare Mats Larsson Telefon: 08 508 301 01 Till Kyrkogårdsnämnden 2014-06-10 Organistverksamhet i samband med begravningsceremoni

Läs mer

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Inledning De styrdokument som utgör underlag för denna information är i begravningslagen, SFS 1990:1144 och begravningsförordningen,

Läs mer

Utredning om köp och låsning av utsläppsrätter i syfte att klimatneutralisera tjänsteresor är förenligt med kommunallagen.

Utredning om köp och låsning av utsläppsrätter i syfte att klimatneutralisera tjänsteresor är förenligt med kommunallagen. 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Juridik och Upphandling Landstingsstyrelsen Utredning om köp och låsning av utsläppsrätter i syfte att klimatneutralisera tjänsteresor är förenligt med kommunallagen.

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-10-22 Dnr 336/2015 1 (5) Finansdepartementet Kommunenheten 103 33 STOCKHOLM En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Fi 2015/1581 Konkurrensverket begränsar sitt

Läs mer

borgerlig begravning Borgerlig begravning

borgerlig begravning Borgerlig begravning borgerlig begravning Borgerlig begravning 2 Vad är en borgerlig begravning? En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan bestämma hur begravningsakten skall utformas. Tvärtemot

Läs mer

Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf) FRÅGEMALL FÖR STADSNÄTEN SOM HJÄLP I INVENTERING MED ANLEDNING AV KONFLIKTSLÖSNINGSREGLEN. den 24 februari 2010

Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf) FRÅGEMALL FÖR STADSNÄTEN SOM HJÄLP I INVENTERING MED ANLEDNING AV KONFLIKTSLÖSNINGSREGLEN. den 24 februari 2010 Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf) FRÅGEMALL FÖR STADSNÄTEN SOM HJÄLP I INVENTERING MED ANLEDNING AV KONFLIKTSLÖSNINGSREGLEN den 24 februari 2010 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 AVSNITT KONFLIKTLÖSNINGSREGELN...

Läs mer

Angående Svenska kyrkans ställning som upphandlande enhet

Angående Svenska kyrkans ställning som upphandlande enhet DATUM DIARIENR 1 (6) ERT DATUM ER BETECKNING Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Angående Svenska kyrkans ställning som upphandlande enhet Nämnden för offentlig upphandling () utövar, med stöd av 7 kap.

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2012-12 Datum: 121114 Utredare: Viktor Robertson, Micha Velasco Utredning avseende kommunal olaglig verksamhet

Läs mer

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) 2018-01-03 Dnr 532/2017 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) Fi2017/03967/K Sammanfattning Konkurrensverket avstyrker utredningens

Läs mer

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-11-24 Dnr 27/2010 1 (6) Räddningshälsan i Stockholm AB Idrottsvägen 4 134 40 Gustavsberg Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård Konkurrensverkets

Läs mer

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av kyrkogården vid Österhaninge kyrka och Österhaninge begravningsplats som ligger

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

RevisionenVästra Götalandsregionen, VGR Granskning av externa intäkter

RevisionenVästra Götalandsregionen, VGR Granskning av externa intäkter Granskning Externa intäkter Dnr: Rev 53-2010 Genomförd av: PWC AB Behandlad av Revisorskollegiet den 8 juni 2010 www.pwc.com/se RevisionenVästra Götalandsregionen, VGR Granskning av externa intäkter Lotta

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Regler för lokalt partistöd i Danderyds kommun

Regler för lokalt partistöd i Danderyds kommun 1(8) Kommunstyrelsen 2014-09-01 Regler för lokalt partistöd i Danderyds kommun Ärendet Den 1 februari 2014 trädde nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen (1991:900) i kraft. Lagändringen innebär

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-17 Dnr 434/2010 1 (5) Gävle Hamn AB Fredriksskans 805 95 GÄVLE Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket avskriver ärendet

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 8 oktober 2014 KLAGANDE AA MOTPART Region Gotland 621 81 Visby ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 12 september 2013

Läs mer

Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen

Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå 2011-03-22 Konfliktlösningsregeln - bakgrund Kommuner, landsting och staten

Läs mer

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning STAFFANSTO RPS T JÄNSTESKRIVELSE 5 1 ( 1) ÄRE NDENR: 2015-SN-17 DATUM: 2015-04-07 Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att

Läs mer

HFD 2016 Ref 53. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 1 juli 2016 följande dom (mål nr ).

HFD 2016 Ref 53. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 1 juli 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 53 Enbart en ökning av antalet förtroendevalda i en kommunal nämnd utgör inte en förändring i den kommunala nämndorganisationen. Återkallelse av samtliga förtroendeuppdrag i nämnden har därför

Läs mer

BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL

BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL BEGRAVNINGEN ÄR DET SISTA AVSKEDET Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en borgerlig

Läs mer

GEMENSAM ASKGRAVPLATS, ASKGRAVLUND OCH MINNESLUND

GEMENSAM ASKGRAVPLATS, ASKGRAVLUND OCH MINNESLUND GEMENSAM ASKGRAVPLATS, ASKGRAVLUND OCH MINNESLUND Gemensam askgravplats vid Galärvarvskyrkogården KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN Gemensam askgravplats, askgravlund eller minneslund? Gemensam askgravplats och

Läs mer

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 261 Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Råd vid begravning. Information från Göteborgs kyrkogårdsförvaltning. Urngravfält på Kvibergs kyrkogård

Råd vid begravning. Information från Göteborgs kyrkogårdsförvaltning. Urngravfält på Kvibergs kyrkogård Urngravfält på Kvibergs kyrkogård 031-731 80 80 www.svenskakyrkan.se/goteborg/kgf/ mobil.svenskakyrkan.se/goteborg November 2009 Foto Ronald Eek, Conny Nylén, Cia Hylander Tryck PR-Offset Råd vid begravning

Läs mer

KOMMUNALRÄTT. Terminskurs 6 Vt Kommunalrätt - Lars Bejstam 1 ÖVERSIKT KOMMUNER OCH LANDSTING

KOMMUNALRÄTT. Terminskurs 6 Vt Kommunalrätt - Lars Bejstam 1 ÖVERSIKT KOMMUNER OCH LANDSTING KOMMUNALRÄTT Juristprogrammet Termin 6 Vårterminen 2015 Lars Bejstam ÖVERSIKT Vad är en kommun? Vad får en kommun göra? kommunal kompetens. Vem beslutar i kommunen? Hur överklagas kommunala beslut? Vt

Läs mer

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se SLUTLIG BEDÖMNING Ärendenummer: FO 2007-012 Datum: 2007-06-07 Utredning avseende ett kommunalt bolags ombyggnad av lokaler

Läs mer

Begravningslagen och övriga bestämmelser gällande begravningsväsendet

Begravningslagen och övriga bestämmelser gällande begravningsväsendet 15.8.2003 Nr 20/2003 1 (6) BEGRAVNINGSLAG Begravningslagen och övriga bestämmelser gällande begravningsväsendet Begravningslagen med vissa ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser träder i kraft 1.1.2004.

Läs mer

Upphandling av parkeringsövervakning

Upphandling av parkeringsövervakning KKV1015, v1.1, 2010-03-23 BESLUT 2010-04-15 Dnr 711/2009 1 (5) Mölndals Parkerings AB Box 320 431 24 Mölndal Upphandling av parkeringsövervakning Beslut Mölndals Parkerings AB har brutit mot lagen (1992:1528)

Läs mer

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 a kommunallagen. KS

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 a kommunallagen. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 338 Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 a kommunallagen. KS 2014-412. KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Cirkulärnr: 2004:64 Diarienr SK: 2004/1740 Handläggare: Irene Reuterfors-Mattsson Sektion/Enhet: Kommunalrättssektionen Datum: 2004-08-26 Mottagare:

Cirkulärnr: 2004:64 Diarienr SK: 2004/1740 Handläggare: Irene Reuterfors-Mattsson Sektion/Enhet: Kommunalrättssektionen Datum: 2004-08-26 Mottagare: Cirkulärnr: 2004:64 Diarienr SK: 2004/1740 Handläggare: Irene Reuterfors-Mattsson Sektion/Enhet: Kommunalrättssektionen Datum: 2004-08-26 Mottagare: Kommunstyrelsen Kommunledning Barn- och utbildningsförv.

Läs mer

GUIDE # 1 MARS Kommunernas roll vid insamling av förpackningar och returpapper. I korthet

GUIDE # 1 MARS Kommunernas roll vid insamling av förpackningar och returpapper. I korthet GUIDE # 1 MARS 2010 Kommunernas roll vid insamling av förpackningar och returpapper Innehåll: 1. Inledning 2. Juridiska förutsättningar 3. Finansiering 4. Godkända insamlingssystem 5. Konfliktlösningsregler

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 december 2006 Ö 2437-04 KLAGANDE Överförmyndarnämnden i Härnösands kommun 871 80 Härnösand Ombud: Advokat NH MOTPART Staten genom

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 12 december 2013 KLAGANDE Ystad-Österlenregionens miljöförbund Östra Utfartsvägen 2 273 36 Tomelilla MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 22 juni 2017 KLAGANDE Allmänna ombudet hos Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 29 april

Läs mer

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN 1951 fick Sverige sin första religionsfrihetslag vilket bl a innebar att man ej var skyldig att tillhöra något trossamfund. Senare kom också frågan om stat och kyrka upp på dagordningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-02-15 23 KS 357/16 Svar på motion (SD) om att inrätta en fond för Luciafirande i Mölndals stad Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-08-19 Dnr KS 2015/0253

Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-08-19 Dnr KS 2015/0253 Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-08-19 Dnr KS 2015/0253 15 NWT åp Til B Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm, i mål nr 13833-15, angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

Läs mer

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. KS

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 302 Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. KS 2014-283 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kungsbacka och Hanhals kyrkogårdar

Kungsbacka och Hanhals kyrkogårdar Kungsbacka och Hanhals kyrkogårdar Vi vårdar Kungsbacka och Hanhals kyrkogårdar När vi mister en anhörig eller nära vän ställs vi inför både sorg och en rad praktiska problem. Begravning och gravsättning

Läs mer

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011 Dnr SN11/47 Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden Antagen den 28 april 2011 Att gälla fr o m den 1 juni 2011 Dnr SN11/47 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Socialtjänstens ansvar...

Läs mer

KVALITETSSÄKRING VID BEGRAVNING

KVALITETSSÄKRING VID BEGRAVNING KVALITETSSÄKRING VID BEGRAVNING I termen BEGRAVNING ingår flera moment, såsom bisättning, begravningsceremoni, gravsättning, eventuell kremering och tillhörande administration. Dokumentet är framtaget

Läs mer

anta regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun, i enlighet med tjänstudåtande, daterat (bilaga).

anta regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun, i enlighet med tjänstudåtande, daterat (bilaga). 1 Österåker Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2014-12-04 Dnr KS 2014/0349 Regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun Sammanfattning I slutet av år 2013 överlämnade Regeringen till Riksdagen

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Inledning

GWA ARTIKELSERIE. Inledning GWA ARTIKELSERIE Titel: Konkurrensverket attackerar påstådd konkurrensbegränsande säljverksamhet Rättsområde: konkurrensrätt, offentlig rätt Författare: Robert Moldén och Cecilia Hesslén Datum: 2011-09-14

Läs mer

Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare.

Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare. KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-11-19 Dnr 590/2009 1 (6) NAI Svefa AB Box 3316 103 66 Stockholm Anmälan om konkurrensbegränsande säljverksamhet Skogsstyrelsens och Lantmäteriets konsultverksamhet

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

I fråga om begravning och begravningsplatser gäller dessutom vad som bestäms i hälsoskyddslagen (763/1994) och med stöd av den.

I fråga om begravning och begravningsplatser gäller dessutom vad som bestäms i hälsoskyddslagen (763/1994) och med stöd av den. Given i Helsingfors den 6 juni 2003 Begravningslag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Tillämpningsområde I denna lag finns bestämmelser om gravsättning och kremering

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Planering för begravningsbeställning Här kan du göra dina egna anteckningar och ta med dig till begravningsbyrån, där har du möjlighet att i lugn miljö

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM meddelad i Stockholm den 20 juni 2017 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Jonas Pernholt Advice Kvarnström Westin

Läs mer

Sammanfattning av utredningen Några begravningsfrågor (SOU 2009:79)

Sammanfattning av utredningen Några begravningsfrågor (SOU 2009:79) Sammanfattning av utredningen Några begravningsfrågor (SOU 2009:79) Frågan om variationerna i begravningsavgiften mellan olika huvudmän Begravningsavgifterna Det införs en ny regel i begravningslagen om

Läs mer

Ifrågasatt offentlig säljverksamhet trådlös internetanslutning

Ifrågasatt offentlig säljverksamhet trådlös internetanslutning KKV1024, v1.6, 2014-12-17 BESLUT 2015-12-14 Dnr 706/2014 1 (5) Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg Ifrågasatt offentlig säljverksamhet trådlös internetanslutning Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket

Läs mer

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS 2015-05-05 1 (6) Avdelningen för juridik Ellinor Englund Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS Sveriges Kommuner och Landsting har tagit del av

Läs mer

Råd vid dödsfall. Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö

Råd vid dödsfall. Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö Råd vid dödsfall Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö DÅ MAN MISTER EN ANHÖRIG eller nära vän ställs man inför både sin egen sorg och en rad praktiska frågor. Frågor som man kanske inte tänkt på

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 april 2005 Ö 3463-04 KLAGANDE YC Ombud: advokaten GR MOTPARTER 1. WS 2. KLS 3. KCS Ombud för samtliga: jur. kand. PH SAKEN Återförvisning

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 04 DOM 2017-04-13 Meddelad i Stockholm Sida 1 (8) Mål nr 4350-16 KLAGANDE A MOTPART Stockholms kommun 105 35 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 27 maj 2016

Läs mer

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45)

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) 1 Bakgrund Genom beslut i kommunfullmäktige den 22 december 2008 (KF 175) beslutades att bilda en bolagskoncern med Tjörns

Läs mer

HFD 2016 Ref 54. Kommunfullmäktiges beslut att återkalla samtliga förtroendevaldas

HFD 2016 Ref 54. Kommunfullmäktiges beslut att återkalla samtliga förtroendevaldas HFD 2016 Ref 54 HFD 2016 ref. 54 Kommunfullmäktiges beslut att återkalla samtliga förtroendevaldas uppdrag vid förändringar i nämndorganisationen omfattar även kommunstyrelsen. Laglighetsprövning enligt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 20 april 2016 KLAGANDE AA Ombud: advokat Magnus Hagevi Advokatfirma DLA Nordic KB Box 7315 103 90 Stockholm MOTPART Stockholms läns landsting

Läs mer

Anmälan angående remiss om behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (Ds 2009:18)

Anmälan angående remiss om behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (Ds 2009:18) SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIAL A FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2009-05-19 Handläggare: Pia Ludvigsen Ehnhage Telefon: 08 508 25 911 Till Socialtjänst-

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 3 maj 2016 KLAGANDE AA Zeijersborger & Co Södra Larmgatan 4 411 16 Göteborg MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 1 oktober 2014 KLAGANDE AA MOTPARTER 1. BB 2. CC 3. DD 4. EE 5. FF 6. Österåkers kommun 184 86 Åkersberga Dok.Id 151390 Postadress Besöksadress

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 24 juni 2015 KLAGANDE Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg MOTPART Inspektionen för vård och omsorg Box 45184 104 30 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 16 juni 2014 KLAGANDE AA Vårdnadshavare: BB Vårdnadshavare: CC MOTPART Östhammars kommun Ombud: Jur.kand. Christer Hjert Kommunakuten AB

Läs mer

Begravningsavgiften Motion (2015:73) av Lotta Edholm (L)

Begravningsavgiften Motion (2015:73) av Lotta Edholm (L) Utlåtande 2016:148 RVII (Dnr 106-1599/2015) Begravningsavgiften Motion (2015:73) av Lotta Edholm (L) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2015:73) av Lotta Edholm (L)

Läs mer

Särlösning för begravningsverksamheten för församlingarna inom nuvarande Göteborgs kyrkliga samfällighet

Särlösning för begravningsverksamheten för församlingarna inom nuvarande Göteborgs kyrkliga samfällighet Kyrkomötet KsSkr 2015:6 Kyrkomötet Kyrkostyrelsens skrivelse 2015:6 Särlösning för begravningsverksamheten för församlingarna inom nuvarande Göteborgs kyrkliga samfällighet Kyrkostyrelsen överlämnar denna

Läs mer

DOM 2015-10-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-10-28 Meddelad i Stockholm Avdelning 06. DOM 2015-10-28 Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) Mål nr 5562-15 KLAGANDE Region Örebro län Box 1613 701 16 Örebro MOTPART AA Ombud: Johan Rosengren Hidros Denmark ApS Warfvinges väg 35 112

Läs mer

Beslut om. placeringsreglemente för. förvaltning av pensionsmedel

Beslut om. placeringsreglemente för. förvaltning av pensionsmedel G R AN S K N I N G S P M 2010-04-20 Sid 1 (3) Dnr Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB Beslut om placeringsreglemente för förvaltning av pensionsmedel K O M M U

Läs mer

En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut. men vad är det som gäller och hur gör jag?

En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut. men vad är det som gäller och hur gör jag? En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut men vad är det som gäller och hur gör jag? Av Carina Alvén, Konsumentvägledare, Marks kommun, 511 80 KINNA Ett värdigt avslut när livet tar slut

Läs mer

HFD 2014 ref 34. Lagrum: 10 kap. 32 och 33 skollagen (2010:800)

HFD 2014 ref 34. Lagrum: 10 kap. 32 och 33 skollagen (2010:800) HFD 2014 ref 34 En grundskoleelev som bor växelvis hos sina föräldrar i olika kommuner har inte ansetts ha rätt till kostnadsfri skolskjuts mellan skolan i hemkommunen och hemmet i den andra kommunen.

Läs mer

ANKO M SÖDERTÄLJ t: KOMM UN z 9. Svar på motion av Mats Siljebrand (L) - "Erbjud friskvårdspeng till alla över 80 år"

ANKO M SÖDERTÄLJ t: KOMM UN z 9. Svar på motion av Mats Siljebrand (L) - Erbjud friskvårdspeng till alla över 80 år Södertä1je kommun ANKO M SÖDERTÄLJ t: KOMM UN 2016-11- z 9 TJÄNSTESKRIVELSE l -s_;_., t.q y.~ ~A

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 30 november 2015 KLAGANDE AA MOTPART Borås kommun Ombud: Advokaterna Torgny Wetterberg och Josefin Mallmin A1 Advokater KB Riddargatan 13

Läs mer