John S. Webb 2006 (text citat från Adobe)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.webbphoto.se John S. Webb 2006 john@webbphoto.se (text citat från Adobe)"

Transkript

1

2 D A T O R D I G I T A L A F L Ö D E T K A M E R A K O R T B Ä R B A R H Å R D D I S K R E D I G E R I N G M J U K V A R A O U T P U T L A G R I N G K A T A L O G M J U K V A R A

3 PIXELS AND VECTORS

4 U P P L Ö S N I N G B I L D E N S U P P L Ö S N I N G - F I L S T O R L E K ( O K O M P R I M E R A D ) X P I X L A R = 1. 2 M E G A P I X E L S = 3. 5 M B X P I X L A R = 2. 3 M E G A P I X E L S = 6. 1 M B X P I X L A R = 3. 3 M E G A P I X E L S = 9. 0 M B X P I X L A R = 6. 0 M E G A P I X E L S = M B X P I X L A R = M E G A P I X E L S = M B R G B B I L D - D I M E N S I O N E R : 2 8 X 2 1 C M U P P L Ö S N I N G P P I A N V Ä N D N I N G A N T A L P I X L A R F I L E S T O R L E K M B 7 2 S C R E E N X D A G S T I D N I N G X * I N K J E T S K R I V A R E M A G A Z I N - B O K X *kan variera pga betrakningsavstånd och skrivarens upplösning

5 B I L D F O R M AT TIFF (Tagged-Image File Format) används för att överföra dokument mellan program och datorplattformar. TIFF är ett flexibelt format för punktuppbyggda bilder som stöds av i stort sett alla rit-, bildredigerings- och layoutprogram. Dessutom kan du skapa TIFF-bilder med de flesta bildläsare. TIFF-formatet stöder CMYK-, RGB- och gråskaledokument. Du kan också använda LZW-komprimering med TIFF-formatet. JPEG-format (Joint Photographic Experts Group) används vanligtvis för att visa fotografier och andra bilder med gradvis övertoning i HTML-dokument (Hypertext Markup Language) på World Wide Web och andra elektroniska tjänster. JPEG-formatet stöder färglägena CMYK, RGB. En JPEG-bild dekomprimeras automatiskt när den öppnas. En högre nivå av komprimering ger lägre bildkvalitet, men med alternativet JPEG (maximal kvalitet) går det i de flesta fall inte att skilja bilden från originalet. Många bildformat använder komprimeringsfunktioner för att minska lagringsutrymmet som krävs för information om punktuppbyggda bilder. Beroende på vilken komprimeringsfunktion som används, bevaras eller försämras bildens skärpa och färg. Förlustfria funktioner komprimerar bildinformation utan att försämra bildskärpan, medan andra funktioner komprimerar bilder genom att ta bort viss bildinformation.

6 B I L D F O R M AT Photoshop-format (PSD) Photoshop-format (PSD) är standarfilformatet och det enda format, förutom PSB (stort dokumentformat), som stöder de flesta Photoshop-funktionerna. På grund av den täta integreringen mellan Adobes produkter, kan andra Adobe-program (t.ex. Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premiere, Adobe After Effects och Adobe GoLive) importera PSD-filer direkt och bevara många Photoshop-funktioner. Mer information finns i hjälpen om respektive Adobe-program. När du sparar en PSD-fil kan du ange en inställning som maximerar filkompatibiliteten. Då sparas en sammansatt version av en bild med lager i filen, och den kan läsas av andra program, inklusive tidigare versioner av Photoshop. Den behåller också utseendet med blandade lager. I Photoshop kan bilder med 16 bitar per kanal och High Dynamic Range-bilder med 32 bitar per kanal spara som PSD-filer. Camera Raw-filer En CameraRaw-fil innehåller obearbetade bilddata från en digitalkameras bildsensor. Många digitalkameror kan spara bildfiler i Camera Raw-format. På det sättet kan fotografer själva tolka bilddata i stället för att kameran gör justeringar och konverteringar automatiskt. Camera Raw-filer innehåller de faktiska data som fångas upp av sensorn utan någon kamerabearbetning. Dessa är de enda filerna som innehåller rena data. När du arbetar med Camera Raw-filer har du maximal kontroll. Du kan ställa in vitbalans, tonområde, kontrast, färgmättnad och skärpa. Betrakta Camera Raw-filer som fotonegativ. Du kan bearbeta om filen när som helst tills du får det resultat du vill ha. Om du vill skapa originalfiler måste du ställa in kameran på att spara filer i det egna originalfilformatet. I Adobe Bridge eller Photoshop kan du bara bearbeta de Camera Raw-filer som hämtas från kameror som stöds. På webbplatsen adobe.com finns en lista över de kameror som stöds.

7 K A M E R A N S L A G R I N G S M E D I A MEMORY STICK SMART MEDIA COMPACT FLASH XD CARD SD CARD

8 K A M E R A H A N T E R I N G M E N Y E R

9 C C D O C H F I L M 36mm 23,7mm 15,6mm 24mm S TA N D A R D 3 5 M M F I L M F O R M AT C C D N I K O N D10 0

10 O B J E K T I V V I D V I N K E L T E L E P H O T O N O R M A L L Ä N G R E T E L E P H O T O

11 B L Ä N D A R E F11 F 2. 8

12 E X P O N E R I N G S T I D E N - K O R T - 1 / S E K

13 E X P O N E R I N G S T I D E N - L Ä N G R E - 1 / 3 0 S E K

14 E X P O N E R I N G S T I D E N - L Å N G S E K U N D E R - S TAT I V

15 E X P O N E R I N G S T I D E N - B R U S

16 L J U S E T

17 L J U S E T FÄ R G O C H K O N T R A S T

18 FÄ R G T E M P E R AT U R D A G L J U S K LY S R Ö R M U L E T K VA N L I G G L Ö D L A M PA K

19 A D D I T I V E - S U B T R A C T I V E C O L O U R

20 C O L O R RGB 24 bitar 16 milljoner färger 3 kanaler / 8 bitar per kanal (eller RGB 48 bitar / 16 bitar per kanal) CYMK 32 bitar 16 milljoner färger 4 kanaler / 8 bitar per kanal Index color 8 bitar 256 färger Index color 8 bitar diffusion dither Greyscale 8 bitar 256 gråtoner

21 FÄ R G H A N T E R I N G "Problem med färger som inte stämmer överens beror på att olika färgrymder används på olika enheter och i olika program. Ett sätt att lösa det problemet är att använda sig av ett system som tolkar och omvandlar färger på rätt sätt mellan olika enheter. I ett färghanteringssystem (CMS) jämförs den färgmodell som en färg skapades i med den färgmodell som färgens utdata kommer att skapas i. Nödvändiga justeringar görs för att färgen ska kunna återges med så god överensstämmelse som möjligt på olika enheter. I ett färghanteringssystem översätts färger med hjälp av färgprofiler. En profil är en matematisk beskrivning av en enhets färgrymd. En skannerprofil talar till exempel om för ett färghanteringssystem hur skannern hanterar färger. I Adobe-program används ICC-profiler. Det är ett format som definierats av ICC (International Color Consortium) som standard för arbete på flera plattformar. (Se Om färgprofiler.) Om färgprofiler Exakt och konsekvent färghantering kräver att det finns rätt ICC-kompatibla profiler för alla utdataenheter som används. Utan rätt skannerprofil kan t.ex. en korrekt inläst bild visas på fel sätt i ett annat program, helt enkelt därför att skannern och visningsprogrammet fungerar olika. "

22 FÄ R G H A N T E R I N G

23 K A L I B R E R I N G AV B I L D S K Ä R M

24 K VA L I T É I S O J U S T E R I N G Högre ISO tal (motsvarande finkänslighet - högre = snabbare) ger alltid mer brus K O R R E K T E X P O N E R I N G Lär att läsa Histogrammet H Å L L K A M E R A N S T I L L A - A N VÄ N D S TAT I V Ta stöd L Ä R D I G AT T H A N T E R A K A M E R A N S F U N K T I O N E R Läs manualen FÄ R G B A L A N S E N Automatiken inte alltid bra VA R I E R A K O M P O S I T I O N E N Avstånd, höjd, vinkel... VA R VA R S A M M E D K O R R I G E R I N G A R

25 B I L D B E H A N D L I N G - P R O G R A M S O M F Ö L J E R M E D K A M E R A N

26 B I L D B E H A N D L I N G - P H O T O S H O P

27 H I S T O G R A M "Ett histogram illustrerar hur pixlar i en bild är fördelade genom att grafiskt visa antalet pixlar för varje intensitetsnivå i bilden.. Histogrammet om bilden innehåller tillräcklig detaljskärpa i skuggorna (till vänster i histogrammet), i mellantonerna (i mitten) och i högdagrarna (till höger i histogrammet), vilket hjälper dig när du ska göra justeringar. Histogrammet ger dig också en snabb uppfattning om bildens tontyp. En bild med detaljskärpan koncentrerad i de mörka områdena kallas lågtonsbild. En bild med mycket detaljer i ljusa områden kallas högtonsbild. En normaltonsbild är detaljrik i mellantonerna. En bild med fullständigt tonomfång har ett antal pixlar i alla områden. Genom att identifiera tonomfånget i en bild kan det bli enklare att avgöra vilka tonjusteringar som bör göras. Paletten Histogram ger många alternativ för granskning av en bilds ton- och färginformation. Som standard visar histogrammet tonomfånget för hela bilden. Om du vill visa histogrammet för en del av en bild, börjar du med att markera den aktuella delen av bilden."

28 H I S T O G R A M

29 H I S T O G R A M U N D E R E X P O N E R A D N O R M A L E X P O N E R A D Ö V E R E X P O N E R A D

30 K U R V O R A. Högdagrar B. Mellantoner C. Skuggor "I dialogrutan Kurvor kan du, som i dialogrutan Nivåer, justera en bilds hela tonomfång. Men i stället för att enbart använda tre justeringar (vitpunkt, svartpunkt och gamma), kan du med Kurvor justera upp till 14 olika punkter i hela bildens tonomfång (från skuggor till högdagrar). Du kan även använda Kurvor om du vill göra finjusteringar i enskilda färgkanaler i en bild. Du kan spara inställningar som gjorts i dialogrutan Kurvor och använda dem i en annan bild.

31 K U R V O R

32 S K U G G A / H Ö G D A G R A R

33 J U S T E R I N G S L A G E R "Med ett justeringslager kan du använda färg- och tonjusteringar på bilden utan att permanent ändra pixelvärden. I stället för att göra en nivå- eller kurvjustering direkt i bilden kan du t.ex. skapa ett justeringslager för nivåer eller kurvor. Färg- och tonjusteringarna sparas i justeringslagret och används på alla lager nedanför. Det finns följande fördelar med justeringslager: Icke-förstörande redigering. Du kan prova olika inställningar och ändra justeringslagret när du vill. Du kan också minska justeringens effekt genom att sänka justeringslagrets opacitet. Minskad förlust av bilddata tack vare kombinerade justeringar. Varje gång du justerar pixelvärden direkt i bilden går bilddata förlorade. Du kan använda flera justeringslager och göra minimala justeringar. Alla justeringar kombineras innan de används på bilden. Selektiv redigering. Du kan måla på bildmasken i ett justeringslager om du vill använda en justering på en del av bilden. Senare kan du styra vilka delar av bilden som ska justeras genom att ändra lagermasken. Du kan variera justeringen genom att måla på masken med olika toner av grått. Du kan använda samma justeringar på flera bilder. Kopiera och klistra in justeringslager i andra bilder om du vill använda samma färg- och tonjusteringar. Justeringslager ökar bildens filstorlek, men inte mer än andra lager. Om du arbetar med många lager kan du minska filstorleken genom att lägga samman justeringslagren med lagren som innehåller pixlar. Justeringslager har till stor del samma egenskaper som andra lager. Du kan justera deras opacitet och blandningsläge och du kan gruppera dem om du vill använda justeringen på vissa lager. Du kan göra dem synliga respektive osynliga om du vill använda eller förhandsvisa effekten. Kom ihåg att justeringslager påverkar alla underliggande lager. Detta innebär att du kan korrigera flera lager med en enda justering. Du behöver inte justera varje lager för sig. "

34 N YA N S / M ÄT T N A D "Så här anger du det färgområde som justeras med kommandot Nyans/mättnad Gör något av följande: 1. Välj Bild > Justeringar > Nyans/mättnad. 2. Välj Lager > Nytt justeringslager > Nyans/ mättnad. Klicka på OK i dialogrutan Nytt lager. Välj en färg på menyn Redigera i dialogrutan Nyans/mättnad. Fyra färgcirkelvärden visas (i grader) i dialogrutan. Dessa motsvarar de justeringsreglage som visas mellan färgfälten. De två inre lodräta reglagen definierar färgområdet. De två yttre triangelreglagen visar var justeringarna i ett färgområde faller bort (en uppmjukning eller gradvis övergång av justeringarna i stället för en tydlig skillnad mellan på och av för justeringarna). Använd antingen pipetterna eller justeringsreglagen om du vill ändra färgområdet. Klicka eller dra i bilden med pipetten för att markera ett färgområde. Om du vill utvidga färgområdet klickar eller drar du i bilden med pipetten Lägg till i prov.. Om du vill minska färgområdet klickar eller drar du i bilden med pipetten Dra ifrån prov När pipettverktyget är valt kan du även lägga till området genom att trycka ned Skift eller subtrahera från området genom att hålla ned Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS). Dra i någon av de vita triangelreglagen om du vill justera mängden färgreducering (justeringsluddning) utan att påverka området. Dra området mellan triangeln och det lodräta fältet om du vill anpassa området utan att påverka mängden färgreducering. Dra det mellersta fältet för att flytta hela justeringsreglaget (som inkluderar trianglarna och de lodräta fälten) för att välja ett annat färgområde. Dra något av de vita lodräta fälten för att justera färgkomponentens område. Att flytta ett lodrätt fält från mitten av justeringsreglaget och närmare en triangel utvidgar färgområdet och minskar färgreduceringen. Att flytta ett lodrätt fält närmare mitten av justeringsreglaget och bort från en triangel minskar färgområdet och ökar färgreduceringen. Håll ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) och dra i färgfältet så att en annan färg visas i fältets mittenavsnitt."

35 NYANS/MÄT TNAD

36 E R S ÄT T FÄ R G Bild > Justeringar > Ersätt färg

37 B I L D S T O R L E K "Pixeldimensioner och bildupplösning Antalet pixlar på höjden och bredden i en bitmappsbild kallas bildens pixeldimensioner. Antalet pixlar per tum (ppi) som skrivs ut på sidan styr bildupplösningen. Detaljmängden i en bild beror på pixeldimensionerna, medan upplösningen anger hur stort område varje pixel ska skrivas ut på. Du kan till exempel ändra en bilds upplösning utan att ändra bildens faktiska pixelinformation. I så fall ändrar du alltså bara bildens utskriftsstorlek. Om du vill bevara utskriftsmåtten måste du alltså ändra det totala antalet pixlar om du ändrar bildupplösningen."

38 R E T U S C H "Så här använder du lagningspenseln 1. Välj lagningspenseln. 2. Klicka på penselexemplet i alternativfältet och ange penselalternativ på popup-paletten. 3. Välj ett blandningsläge på popup-menyn Läge i alternativfältet. Välj Ersätt om du vill bevara brus, kornighet och textur i kanterna på penseldraget. 4. Välj en källa för reparationen av pixlarna i alternativfältet: Prov om du vill använda pixlar från den aktuella bilden. 5. Markera Justera i alternativfältet om du vill ta prov på pixlar kontinuerligt utan att förlora den aktuella provpunkten även om du släpper musknappen. Avmarkera Justera om du vill fortsätta att använda provpixlarna från den första provpunkten varje gång som du avbryter och återupptar målningen. 6. Markera Använd alla lager i alternativfältet om du vill ta prov på data från alla synliga lager. Avmarkera Använd alla lager om du bara vill ta prov från det aktiva lagret. För lagningspenseln i provläge anger du provpunkten genom att peka i en öppen bild, hålla ned Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) och klicka. "

39 S M A R T S K Ä R PA Filter > Skärpa > Smart skärpa "Smart skärpa har skärpekontroller som inte finns i filtret Oskarp mask. Du kan ställa in skärpealgoritmen eller styra mängden skärpa som förekommer i områden med skugga och högdager. Zooma in dokumentfönstret till 100 % och få en bättre bild av skärpan. Välj Filter > Skärpa > Smart skärpa. Ange kontrollerna på flikarna Skärpa: Mängd Anger mängden skärpa. Ett högre värde ökar kontrasten mellan kantpixlar och ger ett intryck av större skärpa. Radie Fastställer antalet pixlar runt kantpixlarna som påverkas av skärpan. Ju högre radievärde, desto större kanteffekter och skärpa. Ta bort Anger skärpealgoritmen som används när bildens skärpa ökar. Gaussisk oskärpa är metoden som används i filtret Oskarp mask. Med Linsoskärpa upptäcks kanter och detaljer i en bild, detaljerna får bättre skärpa och skärpeljusgårdarna reduceras. Rörelseoskärpa försöker minska effekterna av oskärpa som beror på kamerans eller objektets rörelser. Ställ in vinkelkontrollen om du väljer Rörelseoskärpa. Vinkel Anger rörelsens riktning för alternativet Rörelseoskärpa i kontrollen Ta bort. Mer exakt Bearbetar filen längre för att oskärpan ska kunna tas bort mer exakt."

40 S PA R A S O M Arkiv > Spara som > a) Photoshop om Du inte är klar med bearbetning av bilden eller Du vill behålla alla justeringslager, text lager, banor, etc b) TIFF (Ingen bildkomprimering) (16 bitars färg - långtidslagring av inscannade och RAW filer) 8 bitars färg till tryck och användning i layout program. (ange format) TIFF (Bädda in färgprofil Adobe RGB) c) PDF till tryck och att dela ut via webben Arkiv > Spara som > (ange format) PDF (Bädda in färgprofil Adobe RGB) I dialogrutan för Spara Adobe PDF ska "Högkvlitetsutskrift" väljs om bilden ska tryckas som PDF om Du har inte fått instruktioner från tryckeriet att använda PDF/X-3:2002.

41 S PA R A F Ö R W E B B E N... Arkiv > Spara för webben

42 K O M I H Å G 1. Ställ Färghantering i Photoshop > Redigera > Färginställningar > Prepress (Europa) 2 2. Öppna kamerans JPEG, TIFF, eller RAW bilden i Photoshop. Med RAW använd 16 bitars färg. Beskär bilden. 3. Använd Nivåer till att sätta svart och vitt punkt i bilden. (Justeringslager vid 8 bitars bilder). 4. Använd Kurvor till att justera ljushet och kontrast. (Justeringslager vid 8 bitars bilder). 5. Använd Nyans och Mättnad till att justera färgerna. (Justeringslager vid 8 bitars bilder). 6. Ställ upplösningen i Bildstorlek - 300ppi. 7. Retusch med Lagringspensel. 8. Uppskärpning av bilden med Smart skärpa. 9. Spara till PSD, PDF eller TIFF format. (Spara som för JPEG bilder och TIFF bilder som har kommit direkt ur kameran).

Pixelgrafik. Utdrag ur Adobe Photoshops handbok. Om bitmappsbilder (pixelbilder) Om vektorgrafik (kallas ibland objektgrafik)

Pixelgrafik. Utdrag ur Adobe Photoshops handbok. Om bitmappsbilder (pixelbilder) Om vektorgrafik (kallas ibland objektgrafik) Pixelgrafik Utdrag ur Adobe Photoshops handbok Om bitmappsbilder (pixelbilder) I bitmappsbilder, eller rasterbilder eller pixelgrafik, används ett rektangulärt rutnät med bildelement (pixlar eller bildpunkter)

Läs mer

1. Beskär bilden och räta eventuellt upp bilden med beskärningsverktyget

1. Beskär bilden och räta eventuellt upp bilden med beskärningsverktyget Bildbearbetning i Photoshop Gör stegen i denna ordning. Det spelar roll. 1. Beskär bilden och räta eventuellt upp bilden med beskärningsverktyget 2. Kontrollera vilken färgrymd bilden har (OBS! detta går

Läs mer

9 Avancerad redigering

9 Avancerad redigering Adobe Photoshop Elements 4.0 Allt i en bok 301 9 Avancerad redigering Denna sista lektion handlar om de mer sofistikerade metoderna för bildredigering som finns tillgängliga i Photoshop Elements 4.0. Du

Läs mer

Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder

Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder Med Photoshop kan du lägga på coola effekter, skruva färger och kontraster till oigenkännlighet och skapa fantasibilder, men här lär vi dig i stället

Läs mer

1 Kursmaterialets uppläggning... 4 2 Kursmaterialets utformning... 5 3 Installation av övningsfiler... 6

1 Kursmaterialets uppläggning... 4 2 Kursmaterialets utformning... 5 3 Installation av övningsfiler... 6 Innehåll Kapitel 1 Läs detta först 1 Kursmaterialets uppläggning... 4 2 Kursmaterialets utformning... 5 3 Installation av övningsfiler... 6 Kapitel 2 Introduktion Photoshop 1 Om Photoshop... 12 2 Starta

Läs mer

Photoshop CS4. Adobe. Fortsättningskurs

Photoshop CS4. Adobe. Fortsättningskurs Photoshop CS4 Adobe Fortsättningskurs Innehållsförteckning 1 Färghantering...5 Färgomfång... 6 Behöver du färghantering?... 6 Kalibrera bildskärmen... 6 Färginställningar... 7 Arbetsfärgsrymder... 9 Färgmodeller...

Läs mer

En grund i bildbearbetning för webben i Photoshop CS5

En grund i bildbearbetning för webben i Photoshop CS5 En grund i bildbearbetning för webben i Photoshop CS5 Mappstrukturering... 2 Arbetsflöde bildbearbetning för webb Beskär... 3 Storleksförändra bild... 4 Skärpa... 5 Spara för webb... 6 Från logga i jpg,

Läs mer

A3-scanner. Svenska. Användarhandbok

A3-scanner. Svenska. Användarhandbok A3-scanner Svenska Användarhandbok Hämta TWAIN-drivrutinen för scannern TWAIN-drivrutinen är den scanningsmodul som tillhandahålls med din scanner. Den är lätt att nå från de medföljande scannerprogrammen

Läs mer

Svartvitt i Photoshop

Svartvitt i Photoshop Svartvitt i Photoshop Lathund Det här dokumentet är en liten lathund som du kan skriva ut och ha tillgänglig när du arbetar med dina svartvita bilder i Photoshop. Den innehåller en sammanfattning av kursens

Läs mer

Raw Hide. hantera camera raw-bilder

Raw Hide. hantera camera raw-bilder Fotograf: Scott Kelby Exponeringstid: 1/125 1/250 Brännvidd: 70 18 mm Bländaröppning: f/3.5 f/7.1 Kapitel 2 Hantera Camera Raw-bilder Raw Hide hantera camera raw-bilder Apropå rubriken om du tillhör den

Läs mer

Att använda bildhanteringsprogram, del 2

Att använda bildhanteringsprogram, del 2 Att använda bildhanteringsprogram, del 2 Gå till Adobe Online (M) Markeringsram - (L) Lasso - (C) Beskärning - (J) Airbrush - (S) Klonstämpel - (E) Suddgummi - (R) Oskärpa - (A) Markering av bankomponenter

Läs mer

Adobe PHO SHOP CC. Fördjupning

Adobe PHO SHOP CC. Fördjupning Adobe PHO SHOP CC Fördjupning Innehållsförteckning 1 Färghantering...5 Färgomfång... 6 Behöver du färghantering?... 6 Färginställningar... 6 Arbetsfärgrymder... 8 Färgmodeller... 9 Provtryck... 11 Kalibrera

Läs mer

HDR den enkla vägen. Råkonverteraren Det första vi gör i råkonverteraren är att öppna våra tre bilder. av Kristoffer Ingemansson

HDR den enkla vägen. Råkonverteraren Det första vi gör i råkonverteraren är att öppna våra tre bilder. av Kristoffer Ingemansson HDR den enkla vägen av Kristoffer Ingemansson Att ta sina bilder Allting börjar ju så klart med att man letar upp ett motiv och tar sina bilder, men man bör även tänka på en del speciella saker när man

Läs mer

Photoshop CS4. Adobe. Fortsättningskurs

Photoshop CS4. Adobe. Fortsättningskurs Photoshop CS4 Adobe Fortsättningskurs Adobe Photoshop CS4 Fortsättningskurs Till denna bok medföljer ett antal övningsfiler på cd-skiva (filerna finns i mappen Photoshop CS4 Forts). Kopiera filerna till

Läs mer

LATHUND PHOTOSHOP 6.0. RXK Konsult AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND PHOTOSHOP 6.0. RXK Konsult AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND PHOTOSHOP 6.0 RXK Konsult AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Konsult. Mångfaldigande

Läs mer

Bildoptimering för webben

Bildoptimering för webben Bildoptimering för webben Av Stefan Isaksson och Jonas Andersson För att få en så hög och så jämn teknisk kvalitet på webben som möjligt krävs att man behandlar bildfilen på rätt sätt. Denna artikel ger

Läs mer

Lite verktyg och metoder Photoshop CS2

Lite verktyg och metoder Photoshop CS2 Lite verktyg och metoder Photoshop CS2 Kurvor och Nivåer Med Nivåer och Kurvor kan man ställa nästan allt i bilden. Vitt ska vara vitt och svart ska vara svart. Fixa det med Nivåer. Hur ljus ska den vara?

Läs mer

Öppna bilden C:\Photoshop5-kurs\Bananer 96ppi.psd. Aktivera verktyget Färgpyts i verktygslådan.

Öppna bilden C:\Photoshop5-kurs\Bananer 96ppi.psd. Aktivera verktyget Färgpyts i verktygslådan. 140 Målnings- och redigeringsverktyg 3 Fyllningsverktyg Ofta vill man fylla ett helt område med en viss färg, ett visst mönster eller en övertoning mellan flera färger. Detta kan åstadkommas på några olika

Läs mer

Adobe Photoshop CS. Ritprogrammet Photoshop är ett pixelbaserat ritprogram. I botten på bilderna Photoshop åsadkommer finns ett rutmönster av pixels.

Adobe Photoshop CS. Ritprogrammet Photoshop är ett pixelbaserat ritprogram. I botten på bilderna Photoshop åsadkommer finns ett rutmönster av pixels. Adobe Photoshop CS Ritprogrammet Photoshop är ett pixelbaserat ritprogram. I botten på bilderna Photoshop åsadkommer finns ett rutmönster av pixels. Vad är det du ser när du öppnar Photoshop Nedan ser

Läs mer

Digital bildhantering

Digital bildhantering Digital bildhantering En analog bild blir digital när den scannas. Bilden delas upp i småbitar, fyrkanter, pixlar. En pixel = den digitala bildens minsta byggsten. Hur detaljrik bilden blir beror på upplösningen

Läs mer

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14 Grundredigering i Photoshop Elements Denna artikel handlar om grundläggande fotoredigering i Elements: Att räta upp sneda horisonter och beskära bilden, och att justera exponering, färg och kontrast, så

Läs mer

Bildredigering i EPiServer & Gimp

Bildredigering i EPiServer & Gimp Bildredigering i EPiServer & Gimp Maria Sognefors 7minds Agenda Teori om bilder Att tänka på när jag fotograferar Föra över bilder från kamera till dator Ladda upp bilder till EPiServer CMS 5 Enkel redigering

Läs mer

ICC-profiler och färginställningar

ICC-profiler och färginställningar ICC-profiler och färginställningar FÖR DAGSPRESS Innehåll Introduktion... 3 Betraktningsmiljö... 4 Skärmkalibrering... 5 ICC-profiler... 6 Färginställningar... 7 Bildbehandling... 9 Tryckanpassning...

Läs mer

Allt om HDR. Reglagen i Photomatix. Tone Compressor

Allt om HDR. Reglagen i Photomatix. Tone Compressor Allt om HDR Det är inte lätt att komma ihåg vad alla reglage och funktioner gör. Här får du en lathund som påminner dig. I slutet ger jag också två recept du kan ha som utgångspunkt när du vill skapa realistiska

Läs mer

En grund i bildbearbetning för webben i Photoshop Elements 11

En grund i bildbearbetning för webben i Photoshop Elements 11 En grund i bildbearbetning för webben i Photoshop Elements 11 Mappstrukturering... 2 Arbetsflöde bildbearbetning för webb Beskär... 3 Storleksförändra bild... 4 Skärpa... 5 Spara för webb... 6 Från logga

Läs mer

Det första du behöver göra är att ta reda på vilken storlek bilden har. Öppna en bild i Photoshop. Välj Bild; Bildstorlek i övre menyn

Det första du behöver göra är att ta reda på vilken storlek bilden har. Öppna en bild i Photoshop. Välj Bild; Bildstorlek i övre menyn Ändra bildstorlek (Photoshop CS 3) Sid. 1 1. Minska en bild När man jobbar med bilder vill man ibland ändra storlek, eller minska antal pixlar, eftersom bildfilen blir för stor och för tung (i kb) om den

Läs mer

Labfärg paradiset i Photoshop

Labfärg paradiset i Photoshop text Anders jensen Labfärg paradiset i Photoshop Mitt i Photoshop, väl dolt bland vanliga menyer och funktioner, finns en hemlig portal. Den har funnits där i åratal, men få känner till dess hemligheter.

Läs mer

Lägg till bilder i Disgen

Lägg till bilder i Disgen Lägg till bilder i Disgen 4 I Disgen finns möjlighet att lägga in såväl porträtt som andra bilder. Med bilder i Disgen får du lätt släkttavlor och släktböcker som är roliga att ge bort vid födelsedagar

Läs mer

Laboration 2 Grunderna i Photoshop

Laboration 2 Grunderna i Photoshop Mitthögskolan Institutionen för Informationsteknologi och medier. Jan-Erik Jonsson 060-14 87 90 Laboration 2 Grunderna i Photoshop Interaktiva multimedier v1.0 2001-11-27 lab_2.doc Sida 2/5 Allmänt Materialet

Läs mer

Filformat / bildformat

Filformat / bildformat Filformat / bildformat Filformat/bildformat är olika modeller för att spara bilden. När du sparar ett foto finns det en uppsjö av olika filformat att välja bland. Först och främst har programmet (ex. Adobe

Läs mer

Scanner Användarhandledning

Scanner Användarhandledning Scanner Användarhandledning Dialogrutan TWAIN Bilaga 2 Innehåll Dialogrutan TWAIN... 3 För att nå Dialogrutan TWAIN kan du göra Följande... 4 Scanna en Bild eller ett Dokument... 5 (1) Dokumentplacering...

Läs mer

J A G T Ä N K E R, D Ä R F Ö R Ä T E R J A G.

J A G T Ä N K E R, D Ä R F Ö R Ä T E R J A G. bistro JAG TÄNKER, DÄRFÖR ÄTER JAG. Stockholm Örebro Gävle Uppsala Norrköping InDesign CS4 innehåller en mängd genomskinlighetsfunktioner som främjar din fantasi och kreativitet. InDesign CS4 ger dig kontroll

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

DigitalBild del 1 Adobe Photoshop Elements ver 6.0

DigitalBild del 1 Adobe Photoshop Elements ver 6.0 Sidan 1 av 7 Innehåll Photoshop Elements ver 6.0... 2 Startfönster... 3 Öppna flera bilder samtidigt... 4 Öppna en egen gruppbild... 5 Gör en delförstoring (porträttbild) av varje person... 5 Spara...

Läs mer

Adobe Photoshop CC Jan Johansson 2014

Adobe Photoshop CC Jan Johansson 2014 Adobe Photoshop CC Jan Johansson 2014 Jan Johansson Lövaskog Södra Bosgården 516 92 Äspered 0702 13 96 60 jan.johansson@bornet.net Innehållet får ej kopieras utan medgivande Photoshop CC Photoshop CC Photoshops

Läs mer

PIXLR #1 BILDBEHANDLING

PIXLR #1 BILDBEHANDLING PIXLR #1 BILDBEHANDLING lightbox image ronny hvass 2015 #1 Beskriver och visar en arbetsmetod från start till färdig bild. Arbetsmetoden innehåller få och enkla moment och fungerar på de allra flesta bilder.

Läs mer

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Här får du lära dig hur man flyttar bilder från kameran till datorn, hur man fixar till ett foto, hur man skriver ut bilder och mycket mera. Lycka till! copyright

Läs mer

Referens till. WeavePoint 6 Mini

Referens till. WeavePoint 6 Mini Referens till WeavePoint 6 Mini Arkiv Öppna Välj Arkiv Öppna eller klicka på snabbknappen Öppna för att komma till dialogrutan Öppna. Du kan öppna ett av de senaste mönstren du arbetat med genom att klicka

Läs mer

Guide för trycksaksframställning

Guide för trycksaksframställning Guide för trycksaksframställning I den här guiden går vi igenom hur man skapar trycksaker genom att visa grundinställningar för layoutprogrammet Adobe InDesign samt kortfattat om hur Photoshop och Officeprogram

Läs mer

Moderskeppet.se. Anteckningsmaterial till kursen Photoshop för naturfotografer. Med Patrik Larsson. Se fler kurser på Moderskeppet.

Moderskeppet.se. Anteckningsmaterial till kursen Photoshop för naturfotografer. Med Patrik Larsson. Se fler kurser på Moderskeppet. Moderskeppet.se Anteckningsmaterial till kursen Photoshop för naturfotografer Med Patrik Larsson Se fler kurser på Moderskeppet.se/dvd Allt material skyddat av upphovsrätten Du får gärna skriva ut detta

Läs mer

Adobe. Photoshop CS3. Fortsättningskurs. www.databok.se

Adobe. Photoshop CS3. Fortsättningskurs. www.databok.se Adobe Photoshop CS3 Fortsättningskurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Färghantering... 1 Färgomfång... 2 Behöver du färghantering?... 2 Kalibrera bildskärmen... 3 Kalibreringsprogram... 3 Färginställningar...

Läs mer

Så skapas färgbilder i datorn

Så skapas färgbilder i datorn Så skapas färgbilder i datorn 31 I datorn skapas såväl text som bilder på skärmen av små fyrkantiga punkter, pixlar, som bygger upp bilden. Varje punkt har sin unika färg som erhålls genom blandning med

Läs mer

Adobe INDESIGN CS5 GRUNDER

Adobe INDESIGN CS5 GRUNDER Adobe INDESIGN CS5 GRUNDER Innehållsförteckning 1 Arbetsytan...5 Välkomstbilden... 5 Programfältet... 6 Programknappar... 6 Arbetsyteväxlare... 7 Spara arbetsyta... 7 Ta bort arbetsytor... 7 Skapa ett

Läs mer

SVARTVITT METOD 1. Originalbilden

SVARTVITT METOD 1. Originalbilden SVARTVITT METOD 1 Svartvita bilder är fortfarande populära och att skapa dem i Photoshop erbjuder en viss utmaning. Alla bilder passar inte att göra svartvita. För att skapa en fungerande svartvit bild

Läs mer

Perfekt skärpa i Photoshop

Perfekt skärpa i Photoshop Perfekt skärpa i Photoshop Lathunden innehåller viktiga nyckelbegrepp från kursen och alla riktvärden du behöver. Dessutom finns ett antal tips och förtydliganden som inte nämndes i kursen. Alla värden

Läs mer

Digitalt säkrade fingeravtryck

Digitalt säkrade fingeravtryck Digitalt säkrade fingeravtryck En jämförelse mellan en digital metod och ett konventionellt sätt att säkra fingeravtryck. kriminalteknisk utbildning, kurs 2000-2001 Statens kriminaltekniska laboratorium

Läs mer

Torstens Digitalbildguide

Torstens Digitalbildguide Thor Stone Education Torstens Digitalbildguide 1 Det finns två huvudtyper av digital bild, vektorbaserad och pixelbaserad. - Vektorbaserade bilder bygger på en matematisk formel och kan storlekförändras

Läs mer

Rita med ritstift. Raka banor Klicka med Ristiftet vid varje hörn.

Rita med ritstift. Raka banor Klicka med Ristiftet vid varje hörn. Rita med ritstift Raka banor Klicka med Ristiftet vid varje hörn. Mjuka kurvor Klicka, håll ned musknappen och dra i banans riktning. En hävarm dras ut på var sida om ankarpunkten. De sitter ihop som en

Läs mer

Från raw till print. Grundläggande genomgång av arbetsflöde och bildoptimering i

Från raw till print. Grundläggande genomgång av arbetsflöde och bildoptimering i Från raw till print Grundläggande genomgång av arbetsflöde och bildoptimering i Adobe Lightroom och Adobe Photoshop/Elements Av Peter Györffy, peter@petergyorffy.com Websida:, blogg: /wordpress Del 1 -

Läs mer

Egenskaper och inställningar för QuickScan och förhandsgranskningsfönstret

Egenskaper och inställningar för QuickScan och förhandsgranskningsfönstret [LISTAN TILL HÖGER. Hela vägen uppifrån och ned] Använda knappen QuickScan (snabbavläsning) Inställningar för QuickScan Inställningar för egenskaper Förhandsgranskningsfönster (Preview window) [SLUT LISTA]

Läs mer

Arbeta smart med fyrfärgsvarta bilder

Arbeta smart med fyrfärgsvarta bilder eställas från nb ww ka w. nt Detta do kum en t är.se xa di erat endast fö rs tim op kä ör ast f sd n E m skär bild ning vis. Ett tryckt d ing ok sn um vi e rm Arbeta smart med fyrfärgsvarta bilder C Gråskala

Läs mer

RESTAURERING AV GAMLA FOTOGRAFIER

RESTAURERING AV GAMLA FOTOGRAFIER RESTAURERING AV GAMLA FOTOGRAFIER Att fixa till gamla bilder sträcker sig från enklare justeringar till mer avancerade operationer. Det kan handla om att enbart behöva justera ljus och kontraster, men

Läs mer

Kom igång. Version 3

Kom igång. Version 3 Kom igång Version 3 Installation & Inställningar Om du läser den här filen, har du troligtvis redan tagit dig igenom installationsprocessen hos PMView Pro. Den här sektionen är tänkt att guida dig genom

Läs mer

Lektion 10 BEARBETA I CAMERA RAW JUSTERA MED KURVOR SKUGGA/HÖGDAGER MÅLA MED LJUS JUSTERA KANALER BLANDNINGSLÄGEN OCH LAGERMASKER

Lektion 10 BEARBETA I CAMERA RAW JUSTERA MED KURVOR SKUGGA/HÖGDAGER MÅLA MED LJUS JUSTERA KANALER BLANDNINGSLÄGEN OCH LAGERMASKER 7 6 5 4 3 2 1 BEARBETA I CAMERA RAW JUSTERA MED KURVOR SKUGGA/HÖGDAGER MÅLA MED LJUS JUSTERA KANALER BLANDNINGSLÄGEN OCH LAGERMASKER METODER FÖR SKÄRPEFÖRBÄTTRING Lektion 10 Det här var definitivt ett

Läs mer

ICC-profiler & färginställningar FÖR DAGSPRESS

ICC-profiler & färginställningar FÖR DAGSPRESS ICC-profiler & färginställningar FÖR DAGSPRESS Innehåll Introduktion Betraktningsmiljö Skärmkalibrering ICC-profiler Färginställningar Bildbehandling Tryckanpassning 3 4 5 6 7 9 10 2 Så får du optimalt

Läs mer

Kristian Pettersson Feb 2016

Kristian Pettersson Feb 2016 Foto Manual Kristian Pettersson Feb 2016 1. Inledning Det viktigaste om vi vill bli bra fotografer är att vi tycker att det är kul att ta bilder och att vi gör det ofta och mycket. Vi kommer i denna kurs

Läs mer

Övningar i bilder och färger

Övningar i bilder och färger Övningar i bilder och färger I dessa övningar ska du öva på att redigera några bilder för att anpassa dem till en webbplats. Bilderna kommer att beskäras på olika sätt, förändras i färguppsättning och

Läs mer

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun - En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun Denna handledning är än så länge bara ett arbetsmaterial. Innehållsförteckning Ladda ner/installera... 3 Börja använda programmet... 4 Första

Läs mer

Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7

Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7 Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7 Infoga, redigera och ta bort bilder på bloggen En webbsida bäddar inte in en bild i sidan som många andra program, till exempel Word. Alla bilder och bildobjekt

Läs mer

Du hittar manualen på.

Du hittar manualen på. Du hittar manualen på http://www.buf.kristianstad.se/it/pse/index.htm Innehåll Start s 3 Verktyg s 4 Beskär s 5 Bildpaket s 6 Bakgrundbild s 7 Flyta ut s 8 Infoga bild i Word s 9 Justera färger s 11 Ludda

Läs mer

bilder för användning

bilder för användning Grundläggande guide i efterbehandling av bilder för användning på webben Innehåll Innehåll...2 Inledning...3 Beskärning...4 Att beskära en kvadratisk bild...5 Att beskära med bibehållna proportioner...5

Läs mer

SilverFast. Karl-Heinz Zahorsky, Kiel januari 2005 President LaserSoft Imaging AG

SilverFast. Karl-Heinz Zahorsky, Kiel januari 2005 President LaserSoft Imaging AG SilverFast Registrering Var vänlig ägna en minut åt att registrera den här mjukvaran. Det gör det möjligt för dig att ladda ner gratis uppdateringar under en begränsad tid, och att kontakta teknisk support

Läs mer

Två sorters bilder - högfrekvent och lågfrekvent. Bilden ovan räknas som högfrekvent bild, vilket betyder att den är detaljrik

Två sorters bilder - högfrekvent och lågfrekvent. Bilden ovan räknas som högfrekvent bild, vilket betyder att den är detaljrik Photoshop - Skärpa Skärpa är ett omfattande område i Photoshop. Det finns flera verktyg för skärpa, men de flesta fungerar inte på ett bra sätt. Denna guide fokuserar på metoder och verktyg som fungerar.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BIP Användarhandbok Innehållsförteckning BIP ANVÄNDARHANDBOK... 1 ALLMÄNT OM BILDER... 1 DIGITALKAMERA OCH MINNESKORT... 1 MINNESKORTLÄSARE... 1 UPPLÖSNING... 2 EXPONERINGSDATA... 2 HJÄLPEN... 3 Att nå

Läs mer

Format. Problem. Andra format. Digital redigering. JPG för fotografier. Photoshop. GIF lämplig för ritad grafik

Format. Problem. Andra format. Digital redigering. JPG för fotografier. Photoshop. GIF lämplig för ritad grafik Digital redigering Photoshop Format JPG för fotografier 24-bitars färg (RGB), 16,7 milj färger GIF lämplig för ritad grafik 256 färger Färgpalett indexerad bild Stödjer genomskinlighet Kan vara animerade

Läs mer

Scribus fortsättning

Scribus fortsättning Scribus fortsättning Guide och uppgifter Gunnar Markinhuhta ITLyftet ~ 1 ~ Scribus forts del 1 Hantera text och objekt Text längs bana 1. Rita ut en vågig linje med Frihandspennan eller Bezier-verktyget

Läs mer

INT 3 F3. En texts läsbarhet. Teckensnitt. Medieteknik Del1. Färger, teckensnitt och bildformat

INT 3 F3. En texts läsbarhet. Teckensnitt. Medieteknik Del1. Färger, teckensnitt och bildformat INT 3 F3 Medieteknik Del1 Färger, teckensnitt och bildformat DSV Peter Mozelius En texts läsbarhet Teckensnitt Teckengrad Radlängd Radavstånd Papper/Skärm Bakgrundsfärg Teckensnitt Teckensnitt kan delas

Läs mer

Adobe PHOTOSHOP. CS6 Fördjupning

Adobe PHOTOSHOP. CS6 Fördjupning Adobe PHOTOSHOP CS6 Fördjupning Innehållsförteckning 1 Färghantering...5 Färgomfång... 6 Behöver du färghantering?... 6 Färginställningar... 6 Arbetsfärgrymder... 8 Färgmodeller... 8 Provtryck...10 Kalibrera

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2013 SymWriter Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 - Byt symbol 2 F11 - Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Adobe. Illustrator CS3. www.databok.se

Adobe. Illustrator CS3. www.databok.se Adobe Illustrator CS3 www.databok.se Innehållsförteckning 1 Vektorbaserad grafik... 1 Bildskärmens upplösning... 2 Upplösning i punktuppbyggda bilder... 2 Objekt och banor... 3 Vektorer och Bézierkurvor...

Läs mer

Adobe. InDesign CS2. Grundkurs. www.databok.se

Adobe. InDesign CS2. Grundkurs. www.databok.se Adobe InDesign CS2 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Typografiska grundbegrepp... 1 Typografi, ordförklaringar... 2 Mer om teckensnitt... 3 Teckenmellanrum och radavstånd... 4 Radavstånd...

Läs mer

En introduktion till Complex Drafting demo version

En introduktion till Complex Drafting demo version En introduktion till Complex Drafting demo version Demoversionen är det fullständiga Complex Drafting med undantag för att det inte går att spara mönster och inte heller skriva ut några egna mönster. Det

Läs mer

Redigera bilder snabbt och enkelt!

Redigera bilder snabbt och enkelt! Redigera bilder snabbt och enkelt! När du ska ladda upp bilder till din hemsida så är det klokt att anpassa bilderna så att dom får rätt storlek och att dom blir så lätta som möjligt i filstorlek. Detta

Läs mer

www.idrottonline.se IdrottOnline Klubb - en del av svenskidrott IdrottOnline Klubb tilläggsmanual

www.idrottonline.se IdrottOnline Klubb - en del av svenskidrott IdrottOnline Klubb tilläggsmanual IdrottOnline Klubb tilläggsmanual version 1.2 Bild & dokumenthantering Svenskidrott har sedan 1994 långsiktigt satsat på IT för att utveckla information och kommunikationsvägarna mellan förening och förbund.

Läs mer

9 AVANCERAD ANVÄNDNING AV LAGER

9 AVANCERAD ANVÄNDNING AV LAGER 9 AVANCERAD ANVÄNDNING AV LAGER I den här lektionen får du lära dig följande: Importera ett lager från en annan bild. Klippa ur ett lager. Skapa och redigera ett justeringslager. Filtret Gränspunkt och

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2015 SymWriter 2 Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 Byt symbol 2 F11 Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

ORDNA DINA BILDER. Var finns bilderna Var bör de finnas

ORDNA DINA BILDER. Var finns bilderna Var bör de finnas ORDNA DINA BILDER Var finns bilderna Var bör de finnas VAR ÄR MINA BILDER? Några råd till dej som inte kan hitta dina dokument och bilder eller som tycker att de finns på flera ställen och ändå vet du

Läs mer

Photoshop Elements 7. Adobe. Grundkurs

Photoshop Elements 7. Adobe. Grundkurs Photoshop Elements 7 Adobe Grundkurs Innehållsförteckning 1 Det här är Photoshop Elements 7...1 Programmets uppbyggnad...1 2 Ordna...3 Hämta filer...3 Visning/Sortering...6 Datumvy...6 Helskärmsläge...7

Läs mer

Photoshop Elements 6.0

Photoshop Elements 6.0 Adobe Photoshop Elements 6.0 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Det här är Photoshop Elements 6... 1 Programmets uppbyggnad... 1 2 Ordna...3 Hämta filer... 3 Visning/Sortering... 6 Datumvy...

Läs mer

Välkommen till Flyerskola!

Välkommen till Flyerskola! Välkommen till Flyerskola! Flyerskola Var började det hela Tryckmetoder Teckensnitt Upplösning av bilder Vanligaste filformaten Program Underlätta arbetet för redaktören Att tänka på vid skapandet av en

Läs mer

Verktyget Ritstift är ett kraftfullt verktyg när man vill rita raka linjer, Bézierkurvor och komplexa former. Verktyget Penna är enklare att använda

Verktyget Ritstift är ett kraftfullt verktyg när man vill rita raka linjer, Bézierkurvor och komplexa former. Verktyget Penna är enklare att använda Verktyget Ritstift är ett kraftfullt verktyg när man vill rita raka linjer, Bézierkurvor och komplexa former. Verktyget Penna är enklare att använda när man vill rita och redigera friare linjeformer medan

Läs mer

Justeringslager i PSD. Fotoklubben i Tyresö Fotoklubben i Tyresö Fotoklubben i Tyresö

Justeringslager i PSD. Fotoklubben i Tyresö Fotoklubben i Tyresö Fotoklubben i Tyresö Justeringslager i PSD. Fotoklubben i Tyresö Fotoklubben i Tyresö Fotoklubben i Tyresö Vad är justeringslager? När ska dom användas? När ska dom användas? När ska dom användas? Ett justeringslager i Photoshop

Läs mer

Bilder... Dagens föreläsning. Objektgrafik. Objektgrafik. TNMK30, 2010 Föreläsning

Bilder... Dagens föreläsning. Objektgrafik. Objektgrafik. TNMK30, 2010 Föreläsning TNMK30, 2010 Föreläsning Bilder... Tobias Trofast, LiU 1 Dagens föreläsning Olika grafikformat Bitdjup Färglägen och kanaler Komprimering Filformat Bildkvalitet Upplösning & Interpolering Objektgrafik

Läs mer

Kul att göra rätt med

Kul att göra rätt med Kul att göra rätt med Första exemplaret från tryckpressen, du känner tryckfärgernas doft och plötsligt flyger tankarna förbi: Gjorde jag utfall på sidan 8? Var den nya bilden på omslaget högupplöst? Det

Läs mer

Skapa en pdf-fil med hög kvalitet, lämpad för tryckning Skapa pdf-filen i en PC med Windows Skapa pdf-filen i en Mac

Skapa en pdf-fil med hög kvalitet, lämpad för tryckning Skapa pdf-filen i en PC med Windows Skapa pdf-filen i en Mac Senast uppdaterad 2016-06-01 Biblioteket Skapa och redigera pdf-filer Vid elektronisk publicering av avhandlingar och studentarbeten (examensarbeten) ska du använda filformatet PDF (Portable Document Format).

Läs mer

Kurs 7:1 Att använda bildhanteringsprogram

Kurs 7:1 Att använda bildhanteringsprogram Kurs 7:1 Att använda bildhanteringsprogram S TUDE NTDATOR UTBILDNINGE N MALMÖ HöGSKOLA Beijerskajen 8, K3, källaren, sal Apollo (A01:303), 205 06 Malmö www.bit.mah.se/undervisning/sdm Att använda bildhanteringsprogram,

Läs mer

De olika exportmetoderna för rasterfiler inne i ArcMap är BMP, TIFF, GIF och PNG.

De olika exportmetoderna för rasterfiler inne i ArcMap är BMP, TIFF, GIF och PNG. Exportera karta När man har skapat en karta kanske man vill exportera kartdokumentet till en bild eller grafisk filtyp. Nedan ges exempel på vilka olika format som stöds, samt tips för exporten. Det går

Läs mer

Exportera karta juni 2010

Exportera karta juni 2010 Exportera karta juni 2010 När man har skapat en karta kanske man vill exportera kartdokumentet till en bild eller grafisk filtyp. Nedan ges exempel på vilka olika format som stöds, samt tips för exporten.

Läs mer

Ljus och färg - Lite teori

Ljus och färg - Lite teori Ljus och färg - Lite teori I samband med musik- och ljud-framträdanden pratar vi om akustik, dvs att ljudet färgas av det material som finns i rummet. En fantastisk flygel kan i en bra konsertlokal låta

Läs mer

1. Kameran 2. Ljus 3. Motiv 4. Kommunikation 5. Att ta bra bilder 6. Studio

1. Kameran 2. Ljus 3. Motiv 4. Kommunikation 5. Att ta bra bilder 6. Studio Jonas foto guide är din guide till att bli bättre fotograf. Den går igenom grunderna i fotografi, hur kameran fungerar och annat bra att veta. Denna guide är inriktad främst för fotografering med digital

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

Att göra en modern släktbok för CD och webb med Disgen

Att göra en modern släktbok för CD och webb med Disgen Att göra en modern släktbok för CD och webb med Disgen Bengt Kjöllerström E-post: bengt@kj2.se http://www.kj2.se/anor Modern släktbok 1 Bengt Kjöllerström 2011-04-15 Tre studiecirklar med Disgen Kom igång

Läs mer

Så här använder du de enklaste funktionerna i programmet: Starta programmet. Programmet startas från ikonen på skrivbordet.

Så här använder du de enklaste funktionerna i programmet: Starta programmet. Programmet startas från ikonen på skrivbordet. PhotoFiltre 1 Innehåll Starta programmet... 3 Rotera bilden... 4 Beskära bilden... 4 Ljusa upp en bild... 5 Förminska bilden... 6 Skärpa i bilden... 7 Spara och komprimera bilden... 7 Ta bort röda ögon...

Läs mer

Adobe. Photoshop CS3. Grundkurs. www.databok.se

Adobe. Photoshop CS3. Grundkurs. www.databok.se Adobe Photoshop CS3 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Introduktion till materialet... 1 Övningsfiler... 1 2 Digitala bilder...2 Bildskärmens upplösning... 2 Svartvita halvtonsbilder... 3

Läs mer

Mask luminans och färgmättnad

Mask luminans och färgmättnad Mask luminans och färgmättnad Arbeta med detaljerna i en bild med luminans och färgmättnad. Luminans 1. Börja med att justera bilden i Camera Raw. 2. Gå till Channels i lagerpaletten och välj den blå kanalen.

Läs mer

2007-03-28. Manual för Typo3 version 4.04

2007-03-28. Manual för Typo3 version 4.04 2007-03-28 Manual för Typo3 version 4.04 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.2 Redigera

Läs mer

Användarmanual för Hemsida

Användarmanual för Hemsida Användarmanual för Hemsida Sida 1 av 44 Inledning Detta dokument är en användarmanual för redigerbara hemsidor utvecklade av. Du kan själv, i ett wordliknande gränssnitt, enkelt uppdatera din egen hemsida

Läs mer

Photoshop Elemements 2.0

Photoshop Elemements 2.0 Mittuniversitetet ITM Telefon 063-16 53 00 Photoshop Elemements 2.0 Laborationskompendium för grundläggande digital bildbehandling Detta exemplar tillhör: VT 2005 Innehållsförteckning Gränssnitt 1 Laborationskompendium

Läs mer

Skarpt och rätt exponerat. Grundläggande inställningar för en digital systemkamera

Skarpt och rätt exponerat. Grundläggande inställningar för en digital systemkamera Skarpt och rätt exponerat Grundläggande inställningar för en digital systemkamera Skarpt och rätt exponerat Vad behöver jag kunna ställa in på min digitala kamera Autofocus Vem bestämmer vad som är huvudmotiv

Läs mer