STRUKTURERADE INVESTERINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STRUKTURERADE INVESTERINGAR"

Transkript

1 STRUKTURERADE INVESTERINGAR SAMLINGSFOLDER EMISSION 4-216

2 Emission Sista teckningsdag Produkt Marknadssyn Aktieobligation Globala Bolag Balanserad Start 3 Morgan Stanley & Co International Plc Positiv 3.5 år Sprinter OMX Balanserad Start 2 Morgan Stanley & Co International Plc Positiv 6 år Twin-Win Sprinter Sverige 19 Royal Bank of Canada Neutral 2 år Autocall Combo Svenska Bolag Hög Kupong 7 +/- SG Issuer Neutral 1-5 år Räntebevis Stena SG Issuer Neutral ca 5 år observera att erbjudandet är volym- och tidsbegränsat och att mangold kan komma att stänga erbjudandet i förtid vid fullteckning eller om marknads förutsättningarna ändras så att lägsta villkor ej kan hållas

3 Emission 4 - Aktieobligationer Aktieobligation Globala Bolag Balanserad Start 3 Aktieobligation Globala Bolag Balanserad Start 2 följer en aktiekorg bestående av 1 globala aktier, med en indikativ deltagandegrad om 13 procent (lägst 15 %). Placeringens lägsta återbetalning är satt till 9 procent, vilket innebär att emittenten åtar sig att återbetala 9 procent av det nominella beloppet vid ordinarie återbetalningsdag. Produktens löptid är 3.5 år. Startvärde såväl som slutvärde för underliggande tillgångar i produkten bestäms enligt genomsnittberäkning. Genomsnittberäkningen för att bestämma startvärdet sker de 3 första månaderna (4 observationer) och slutvärdet bestäms av genomsnittet av kurserna på de underliggande tillgångarna de sista 9 månaderna (1 observationer). Underliggande 1 globala bolag Indikativ deltagandegrad 13% (lägst 15%) Lägsta återbetalning Valutaexponering Genomsnittsberäkning risk Teckningskurs 9% av nominellt belopp USD på uppsidan 3.5 år 3 månader in samt 9 månader ut (14 observationer) Morgan Stanley & Co. Int Plc S&P: A/ Moody s: A1 1% (exkl. courtage) Risknivå extremutfall - Hur stor blir förlusten i händelse av ett extremutfall? 3 Morgan Stanley & Co. International Plc risk (S&P: A, Moody s: A1) 14 Bolagskorgens utveckling i jämförelse med världsindex, sett över 5 år Bolagskorg MSCI World Index Källa: Bloomberg L.P. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. postadress: box 55691, stockholm besöksadress: engelbrektsplan 2, stockholm hamngatan 4, malmö telefon: fax: e-post: hemsida:

4 Emission 4 - SPRINTERS Sprinter OMX Balanserad Start följer OMXS3 Index med en indikativ deltagandegrad om indikativt 2 procent (lägst 18 procent). Placeringen är inte kapitalskyddad, men har en riskbarriär om 6 procent av startvärdet för underliggande tillgång. Detta innebär att investeraren är skyddad för en nedgång i underliggande tillgång på upp till 4 procent av startvärdet. en uppgår till 6 år. Startvärde såväl som slutvärde för underliggande tillgång bestäms av genomsnittberäkning. Genomsnittberäkningen för att bestämma startvärdet sker de 3 första månaderna (4 observationer) och slutvärdet bestäms av genomsnittet av kurserna på den underliggande tillgången de sista 12 månaderna (13 observationer). Sprinter OMX Balanserad Start 2 Underliggande OMXS3 Index Indikativ deltagandegrad 2% (lägst 18%) Riskbarriär 6% Valutaexponering Genomsnittsberäkning risk Nej 6 år 3 månader in samt 12 månader ut (17 observationer) Morgan Stanley & Co. Int Plc S&P: A/ Moody s: A1 Risknivå extremutfall - Hur stor blir förlusten i händelse av ett extremutfall? 6 Morgan Stanley & Co. International Plc Emittenrisk S&P: A/Moody s: A1 Teckningskurs 1% (exkl. courtage) 16 Underliggande tillgång jämfört med världsindex, sett över 5 år OMX Index MSCI World Index Källa: Bloomberg L.P. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. postadress: box 55691, stockholm besöksadress: engelbrektsplan 2, stockholm hamngatan 4, malmö telefon: fax: e-post: hemsida:

5 Emission 4 - SPRINTERS Twin-Win Sprinter Sverige 19 erbjuds till teckningskursen 1 procent. Placeringen följer OMXS3 Index med en deltagandegrad om indikativt 1 % (lägst 8 %) vid en positiv eller negativ kursutveckling för indexet inom respektive platåspann. Platåpannet för avkastning vid positiv utveckling för indexet är mellan 1%-12% av underliggande index startvärde och platåspannet för negativ utveckling är mellan 8%-1% av underliggande index startvärde. Således kan investeraren erhålla avkastning i uppåtgående såväl som nedåtgående utveckling för indexet. Platåspannet för positiv utveckling i det underliggande indexet är begränsat till en maximal utveckling om +2% på slutdagen, vilket innebär att investeraren maximalt kan erhålla avkastning om +2%. Platåspannet för negativ utveckling i underliggande index är begränsat till en nedång om -2%, vilket innebär att om underliggande index utvecklas sämre än -2% på slutdagen får investeraren inte ta del av någon avkastning vid ytterligare negativ utveckling. Twin-Win Sprinter Sverige 19 Indikativ deltagandegrad positiv 1% (lägst 8%) Indikativ deltagandegrad 1% (lägst 8%) Platåspann 1%-12% vid uppgång Riskbarriär 8% Underliggande Nominellt belopp Minsta teckningsbelopp Kapitalskydd OMXS3 Index 1 kr 5 kr 2 år Nej Risknivå extremutfall - Hur stor blir förlusten i händelse av ett extremutfall? 6 Emittenrisk Royal Bank of Canada S&P: AA-/Moody s: Aa3 16 Underliggande tillgång jämfört med världsindex, sett över 5 år OMX Index MSCI World Index Källa: Bloomberg L.P. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. postadress: box 55691, stockholm besöksadress: engelbrektsplan 2, stockholm hamngatan 4, malmö telefon: fax: e-post: hemsida:

6 Emission 4 - AUTOCALLS Autocall Combo Svenska Bolag Hög Kupong 7 +/- Produkten är en placering för de investerare som tror att Sandvik, Electrolux, AstraZeneca och Nordea kommer att utvecklas neutralt till positivt under de kommande fem åren. Vid avläsningstillfällena studeras de underliggande tillgångarnas stängningskurser. I de fall samtliga underliggande tillgångar befinner sig på eller över 9 procent av startvärdet vid något av de årliga avsläsningstillfällena, förfaller strukturen i förtid och nominellt belopp tillsammans med en inlösenkupong om indikativt 2 procent (lägst 18 procent) utbetalas av emittenten. I de fall den sämst presterande underliggande tillgången befinner sig under 9 procent men över 5 procent av startvärdet vid något av de årliga avläsningstillfällena betalas en combokupong ut om indikativt 8 procent (lägst 6 procent). Placeringen är inte kapitalskyddad, men har en riskbarriär om 5 procent av startvärdet. Detta betyder att investeraren bara är skyddad på en nedgång om maximalt 5 procent på den sämst presterande underliggande tillgången. Underliggande Sandvik, Electrolux, AstraZeneca, Nordea Indikativ inlösenkupong 2 % (lägst 18%) Indikativ combokupong 8 % (lägst 6 %) Inlösenbarriär 9 % Combokupongbarriär 5 % Riskbarriär 5 % Garant Garantrating 1-5 år SG Issuer Societe Generale S&P: A, Moody s: A2 Risknivå extremutfall - Hur stor blir förlusten i händelse av ett extremutfall? 7 SG Issuer Garant Société Générale Garantrisk S&P: A/Moody s: A2 Teckningskurs 1% (exkl. courtage) 25 Indexerad utveckling av underliggande tillgångar, sett över 5 år ELUXB SS Equity AZN SS Equity SAND SS Equity NDA SS Equity Källa: Bloomberg L.P. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. postadress: box 55691, stockholm besöksadress: engelbrektsplan 2, stockholm hamngatan 4, malmö telefon: fax: e-post: hemsida:

7 Emission 4 - Räntebevis Produkten är en placering för de investerare som önskar ta på sig kreditrisk mot Stena AB, för att erhålla möjlighet till kvartalsvisa kuponger under cirka 5 år. Räntebevis Stena utbetalar under år 1 och 2 en indikativ kupong om 6% per år (lägst 5%), med kvartalsvisa utbetalningar. Under de följande tre åren utbetalas en kupong om 3 månaders STIBOR + indikativt 5% (lägst 3%). STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) är snittet av de utlåningsräntor bankerna erbjuder varandra för utlåning inom den svenska marknaden och används som referensränta vid derivathandel. STIBOR kan vara positiv såväl som negativ. Vilket belopp som kommer att utbetalas styrs främst av två faktorer: kupongerna samt eventuella kredithändelser. Räntebevis Stena Kapitalskydd Nej ca 5 år Kreditexponering Stena Aktiebolag (S&P: BB) Teckningskurs 1% Indikativ kupong år 1-2 6% / år (lägst 5%)* Indikativ kupong år mån Stibor + 5% / år (lägst 3% / år) * ISIN SE Lägsta teckningspost 1 kr * kvartalsvis utbetalning Risknivå extremutfall - Hur stor blir förlusten i händelse av ett extremutfall? 6 SG Issuer Garant Société Générale risk/garantrisk S&P: A/Moody s: A2 Historiska data månaders Stibor Grafen ovan visar historisk utveckling* för 3 månaders STIBOR de senaste fem åren, uttryckt i procent. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. Källa: Bloomberg L.P Stena AB 5y EUR Credit Default Swap Grafen ovan visar historisk utveckling* för kostnaden att köpa skydd mot betalningsinställelse i Stena AB (Credit Default Swap), de senaste 5 åren. Värdena anges i hundradelar av procent. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. Källa: Bloomberg L.P postadress: box 55691, stockholm besöksadress: engelbrektsplan 2, stockholm hamngatan 4, malmö telefon: fax: e-post: hemsida:

8 postadress: box 55691, stockholm besöksadress: engelbrektsplan 2, stockholm hamngatan 4, malmö telefon: fax: e-post: hemsida:

Emission Sista teckningsdag Produkt Emittent Marknadssyn Löptid

Emission Sista teckningsdag Produkt Emittent Marknadssyn Löptid Emission 2-16 Sista teckningsdag 16-4-15 Produkt Marknadssyn Aktieobligation Globala Bolag Villkorsskydd 2 Goldman Sachs International Positiv 3,5 år Aktieobligation Globala Bolag 5 Morgan Stanley & Co

Läs mer

Emission Sista teckningsdag

Emission Sista teckningsdag Emission 10-2015 Sista teckningsdag 2016-01-29 Produkt Marknadssyn Aktieobligation Globala Bolag 4 Goldman Sachs Positiv 3,5 år Autocall Combo Svenska Bolag Hög Kupong 3 +/- Autocall Svenska Bolag Low

Läs mer

Emission 8-2015 Sista teckningsdag 2015-11-06

Emission 8-2015 Sista teckningsdag 2015-11-06 Emission 8-215 Sista teckningsdag 215-11-6 Produkt Marknadssyn Aktieobligation Europeiska Bolag Balanserad Start Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad Start Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad

Läs mer

Emission Sista teckningsdag

Emission Sista teckningsdag Emission 7-215 Sista teckningsdag 215-1-2 Produkt Marknadssyn Autocall Fordonsindustri Ackumulerande +/- Societe Generale Neutral 1-5 år Autocall Combo Utvecklade Marknader Ackumulerande +/- Autocall Combo

Läs mer

Emission 9-2015 Sista teckningsdag 2015-12-08

Emission 9-2015 Sista teckningsdag 2015-12-08 Emission 9-215 Sista teckningsdag 215-12-8 Produkt Marknadssyn Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad Start 3 Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad Start 4 Autocall Combo Svenska Bolag Hög Kupong

Läs mer

Emission 1-2016 Sista teckningsdag 2016-03-04

Emission 1-2016 Sista teckningsdag 2016-03-04 Emission 1-2016 Sista teckningsdag 2016-03-04 Produkt Marknadssyn Aktieobligation Globala Bolag Villkorsskydd Goldman Sachs International Positiv 3,5 år Aktieindexobligation OMX Säsongsallokering Natixis

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo

Aktiebevis Autocall Combo Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Aktiebevis Autocall Combo är en maximalt tre-årig placeringen kopplad till den genomsnittliga utvecklingen för de fyra svenska aktierna AstraZeneca,

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann

Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann Placeringen är kopplad till utvecklingen för fyra svenska bolag, ABB, Telia Sonera, H&M och Swedbank. Varje år ges möjlighet att erhålla en

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

Autocall Svenska Bolag 15 Combo Skyddad Kupong

Autocall Svenska Bolag 15 Combo Skyddad Kupong Ej kapitalskyddad Autocall Svenska Bolag 15 Combo Skyddad Kupong Tecknas till och med den 11 mars 2016 Autocall Svenska Bolag 15 Combo Skyddad Kupong är en placering med inriktning mot fyra svenska bolags

Läs mer

Twin-win Sprinter Sverige 19

Twin-win Sprinter Sverige 19 Twin-win Sprinter Sverige 19 + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Möjlighet till avkastning vid positiv samt negativ utveckling. Kategori Erbjuds av Risknivå normalutfall

Läs mer

Emission Sista teckningsdag:

Emission Sista teckningsdag: Emission - 8 2014 Sista teckningsdag: 2014-12-17 Produkt Emittent Risk Marknadssyn Löptid Aktieobligation Global Konsumtion 3 Societe Generale SA Låg Positiv 3,5 år Autocall Combo Svenska Bolag Ackumulerande

Läs mer

+ Exporten i positiv fas tack vare svag svensk krona. + Svensk ekonomi utvecklas starkt. + Fortsatt expansiv penningpolitik.

+ Exporten i positiv fas tack vare svag svensk krona. + Svensk ekonomi utvecklas starkt. + Fortsatt expansiv penningpolitik. Autocall Combo Svenska Bolag ACK 28 +/- + Exporten i positiv fas tack vare svag svensk krona. + Svensk ekonomi utvecklas starkt. + Fortsatt expansiv penningpolitik. Kategori Autocall Erbjuds av Mangold

Läs mer

Bevis Nu Sverige terrass

Bevis Nu Sverige terrass Tydligare avgiftsmodell och nytt namn Från och med 2 januari 2018 har Bevis en ny prismodell och ett nytt namn, Bevis Nu. Mer information hittar du under Ny avgiftsmodell för Strukturerade placeringar

Läs mer

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av de åtta svenska aktierna AstraZeneca, Ericsson, H&M, Nordea, SEB, Skanska,

Läs mer

Aktiebevis WinWin USA

Aktiebevis WinWin USA Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för ett amerikanskt

Läs mer

Teckning pågår till 16 februari

Teckning pågår till 16 februari 1 2 CHANS TILL AVKASTNING PÅ SVAG MARKNAD! Det är en utmaning att hitta bra avkastningsmöjligheter i osäkra tider. Garantum har tagit fram ett intressant placeringsalternativ med Autocall Utvecklade Marknader

Läs mer

+ Fortsatt expansiv penningpolitik. + Exportbolag gynnade av en svag krona. Riskindikator. Kategori. Inlösenbarriär 100 % Erbjuds av.

+ Fortsatt expansiv penningpolitik. + Exportbolag gynnade av en svag krona. Riskindikator. Kategori. Inlösenbarriär 100 % Erbjuds av. AUTOCALL COMBO SVENSKA BOLAG Kapitalskydd 2 +/+ Svensk BNP tillväxt starkast i Europa. + Fortsatt expansiv penningpolitik. + Exportbolag gynnade av en svag krona. Kategori Autocall Inlösenbarriär 100 %

Läs mer

Sprinter OMX Balanserad start

Sprinter OMX Balanserad start Sprinter OMX Balanserad start + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Kategori Erbjuds av Sprinter Mangold Fondkommission

Läs mer

+ Svenska banker med stark kapitalbas. + Låga värderingar i relation till övriga börsen. + God lönsamhet trots historiskt låga räntor.

+ Svenska banker med stark kapitalbas. + Låga värderingar i relation till övriga börsen. + God lönsamhet trots historiskt låga räntor. Autocall Combo Svenska Banker Skyddad Kupong +/- + Svenska banker med stark kapitalbas. + Låga värderingar i relation till övriga börsen. + God lönsamhet trots historiskt låga räntor. Kategori Erbjuds

Läs mer

+ Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Riskindikator.

+ Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Riskindikator. Nyhet! Villkorsskydd SPRINTER PLATÅ OMX Villkorsskydd + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Kategori Sprinter Indikativ

Läs mer

Aktiebevis WinWin Sverige

Aktiebevis WinWin Sverige Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för det svenska

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Aktiebevis Sverige terrass

Aktiebevis Sverige terrass Icke kapitalskyddad Bevis En placering där du får ta del av 1,5 gånger uppgången för OMXS30 Index, ett brett svenskt aktieindex. erbjuder dessutom ett skydd vid mindre nedgångar, ned till indikativt -30

Läs mer

AUTOCALL COMBO SVENSKA BOLAG HÖG KUPONG Villkorsskydd +/-

AUTOCALL COMBO SVENSKA BOLAG HÖG KUPONG Villkorsskydd +/- Nyhet! Villkorsskydd AUTOCALL COMBO SVENSKA BOLAG HÖG KUPONG Villkorsskydd +/- + Betydande storföretag med starka varumärken. + Svensk BNP tillväxt starkast i Europa. + Fortsatt expansiv penningpolitik.

Läs mer

AUTOCALL COMBO SVENSKA BOLAG HÖG KUPONG 3 +/- Riskindikator

AUTOCALL COMBO SVENSKA BOLAG HÖG KUPONG 3 +/- Riskindikator AUTOCALL COMBO SVENSKA BOLAG HÖG KUPONG 3 +/- Kategori Erbjuds av Autocall Sista teckningsdag 2016-01-29 Mangold Fondkommission AB Riskindikator RIsknivån är fastställd vid emissionens genomförande och

Läs mer

COELI STRUKTURERADE PRODUKTER

COELI STRUKTURERADE PRODUKTER STRUKTURERADE PRODUKTER Placering Startdag Förfallodag Teckningskurs Korgutveckling Teoretiskt slutvärde Kreditcertifikat High Yield 2013-12-11 2018-12-20 100% - 106,6% Kreditcertifikat Stena 2013-11-27

Läs mer

Aktiebevis Autocall Global - Private Banking

Aktiebevis Autocall Global - Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Global - Private Banking En placering med möjlighet till en årlig kupong på indikativt 7,5 procent och förtidsinlösen redan efter ett år om inte någon av ingående

Läs mer

Strukturinvest Emission 2014:1

Strukturinvest Emission 2014:1 Strukturinvest Emission 014:1 Sista teckningsdag 8 februari 014, sista betalningsdag 7 mars 014. Placering Risk Marknadssyn Löptid Emittent Aktieindexobligation Europa Småbolag 8 Låg 5 år Goldman Sachs

Läs mer

Sprinter Platå SSAB. Platå SSAB. Kategori Erbjuds av Emittent. Kapitalskydd Underliggande Löptid Genomsnittsberäkning Valutaexponering

Sprinter Platå SSAB. Platå SSAB. Kategori Erbjuds av Emittent. Kapitalskydd Underliggande Löptid Genomsnittsberäkning Valutaexponering Sprinter Kategori Erbjuds av Emittent Sista teckningsdag Indikativ deltagandegrad Platå Riskbarriär Sprinter Mangold Fondkommission AB Royal Bank Of Canada S&P: AA-, Moody s: Aa3 2015-06-05 3,0 upp till

Läs mer

AUTOCALL. Emission 5 SVENSKA BOLAG COMBO OPTIMAL AVLÄSNING 2. Optimal avläsning Svensk ekonomi utvecklas starkt Fortsatt expansiv penningpolitik

AUTOCALL. Emission 5 SVENSKA BOLAG COMBO OPTIMAL AVLÄSNING 2. Optimal avläsning Svensk ekonomi utvecklas starkt Fortsatt expansiv penningpolitik Emission 5 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO OPTIMAL AVLÄSNING 2 Optimal avläsning Svensk ekonomi utvecklas starkt Fortsatt expansiv penningpolitik Kategori Erbjuds av Autocall Mangold Fondkommission AB Riskindikator

Läs mer

Combostruktur Svensk ekonomi utvecklas väl Fortsatt expansiv penningpolitik

Combostruktur Svensk ekonomi utvecklas väl Fortsatt expansiv penningpolitik Emission 6 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO 28 Combostruktur Svensk ekonomi utvecklas väl Fortsatt expansiv penningpolitik Kategori Erbjuds av Autocall Mangold Fondkommission AB Riskindikator Risknivån är

Läs mer

Sprinter OMX 6. + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag.

Sprinter OMX 6. + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Sprinter OMX 6 + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Kategori Erbjuds av Sprinter Sista teckningsdag 2016-08-26 Mangold

Läs mer

+ Möjlighet till ränteavkastning, trots historiskt låga räntenivåer. + Ett av Sveriges största familjeägda bolag. + Kvartalsvisa kupongutbetalningar.

+ Möjlighet till ränteavkastning, trots historiskt låga räntenivåer. + Ett av Sveriges största familjeägda bolag. + Kvartalsvisa kupongutbetalningar. räntebevis Stena + Möjlighet till ränteavkastning, trots historiskt låga räntenivåer. + Ett av Sveriges största familjeägda bolag. + Kvartalsvisa kupongutbetalningar. Kategori Erbjuds av Kreditobligation

Läs mer

+ Svenska banker med stark kapitalbas. + Svensk BNP tillväxt starkast i Europa. + Historiskt låga värderingar på svenska verkstadsbolag.

+ Svenska banker med stark kapitalbas. + Svensk BNP tillväxt starkast i Europa. + Historiskt låga värderingar på svenska verkstadsbolag. AUTOCALL COMBO SVENSK Bank och verkstad Skyddad kupong +/- + Svenska banker med stark kapitalbas. + Svensk BNP tillväxt starkast i Europa. + Historiskt låga värderingar på svenska verkstadsbolag. Kategori

Läs mer

SPRINTER. Emission 1 TWIN WIN SVERIGE 20. Möjlig avkastning vid både stigande och fallande börsutveckling. Tillväxt i svensk ekonomi.

SPRINTER. Emission 1 TWIN WIN SVERIGE 20. Möjlig avkastning vid både stigande och fallande börsutveckling. Tillväxt i svensk ekonomi. Emission 1 SPRINTER TWIN WIN SVERIGE 20 Riskreducering Möjlig avkastning vid både stigande och fallande börsutveckling Tillväxt i svensk ekonomi Kategori Erbjuds av Sprinter Mangold Fondkommission AB Riskindikator

Läs mer

SPRINTER PLATÅ BUFFERT OMX. Kategori. Indikativ deltagandegrad 200% (lägst 150 %) Platåspann 80 % % Riskbarriär 60 % Sprinter Erbjuds av

SPRINTER PLATÅ BUFFERT OMX. Kategori. Indikativ deltagandegrad 200% (lägst 150 %) Platåspann 80 % % Riskbarriär 60 % Sprinter Erbjuds av SPRINTER PLATÅ BUFFERT OMX Kategori Sprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Riskindikator (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid)

Läs mer

Aktieobligation Sverige. Vad utmärker placeringen? Historisk utveckling för underliggande korg. Kapitalskyddad placering

Aktieobligation Sverige. Vad utmärker placeringen? Historisk utveckling för underliggande korg. Kapitalskyddad placering Kapitalskyddad placering Aktieobligation Sverige passar dig som har en positiv syn på svenska bolag och samtidigt vill ha ett skydd på nedsidan om utvecklingen skulle bli den omvända. Aktieobligation Sverige

Läs mer

Aktieobligation Sydostasien - SEB1103B Månadsrapport Värderingsdatum:

Aktieobligation Sydostasien - SEB1103B Månadsrapport Värderingsdatum: Placeringen är kopplad till utvecklingen i korgen. Deltagandegraden visar hur stor del av utvecklingen i korgen som placeringen tar del av. en i korgen är skillnaden mellan Startvärdet och Slutvärdet.

Läs mer

Sprinter Platå Investor. + Aktiv förvaltning. + Historiskt god aktiekursutveckling. + Hög deltagandegrad. Kategori Erbjuds av

Sprinter Platå Investor. + Aktiv förvaltning. + Historiskt god aktiekursutveckling. + Hög deltagandegrad. Kategori Erbjuds av Sprinter Platå Investor + Aktiv förvaltning. + Historiskt god aktiekursutveckling. + Hög deltagandegrad. Kategori Erbjuds av Sprinter Mangold Fondkommission AB Riskindikator Risknivån är fastställd vid

Läs mer

SPRINTER OMX 5. + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag.

SPRINTER OMX 5. + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. SPRINTER OMX 5 + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Kategori Erbjuds av Sprinter Risknivå normalutfall - Hur stor

Läs mer

Lägsta nominella kronor

Lägsta nominella kronor Tydligare avgiftsmodell och nytt namn Från och med 2 januari 2018 har Bevis en ny prismodell och ett nytt namn, Bevis Nu. Mer information hittar du under Ny avgiftsmodell för Strukturerade placeringar

Läs mer

Bevis Nu Sverige winwin

Bevis Nu Sverige winwin Tydligare avgiftsmodell och nytt namn Från och med 2 januari 2018 har Bevis en ny prismodell och ett nytt namn, Bevis Nu. Mer information hittar du under Ny avgiftsmodell för Strukturerade placeringar

Läs mer

Aktieobligation Sverige. Vad utmärker placeringen? Historisk utveckling för underliggande korg. Kapitalskyddad placering

Aktieobligation Sverige. Vad utmärker placeringen? Historisk utveckling för underliggande korg. Kapitalskyddad placering Kapitalskyddad placering Aktieobligation Sverige passar dig som har en positiv syn på svenska bolag och samtidigt vill ha ett skydd på nedsidan om utvecklingen skulle bli den omvända. Aktieobligation Sverige

Läs mer

Sprinter Platå Brasilien Balanserad Start

Sprinter Platå Brasilien Balanserad Start Sprinter Platå Brasilien Balanserad Start + Möjlig återhämtning av råvarupriser. + Snabbt växande medelklass ett draglok för ekonomin. + Lågt värderad valuta gynnar exportbolag. Kategori Sprinter Indikativ

Läs mer

Fondobligation Catella Hedge Tillväxt nr 2409

Fondobligation Catella Hedge Tillväxt nr 2409 GAP Fondobligation Ny generation Catella av Hedge placeringsmöjligheter Tillväxt nr 249 Fondobligation Catella Hedge Tillväxt nr 249 GAP BoC Fondobligation Catella Hedge Tillväxt följer en strategi som

Läs mer

SPRINTER PLATÅ BUFFERT OMX 3. Riskindikator. Kategori. Sprinter. Indikativ deltagandegrad 200 % (lägst 150 %) Erbjuds av. Mangold Fondkommission AB

SPRINTER PLATÅ BUFFERT OMX 3. Riskindikator. Kategori. Sprinter. Indikativ deltagandegrad 200 % (lägst 150 %) Erbjuds av. Mangold Fondkommission AB SPRINTER PLATÅ BUFFERT OMX 3 Kategori Sprinter Indikativ deltagandegrad 200 % (lägst 150 %) Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Platåspann 85 % - 110 % Riskindikator Riskbarriär 65 % RIsknivån är fastställd

Läs mer

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE STRUKTURERADE PLACERINGAR

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE STRUKTURERADE PLACERINGAR SPIS ORDLISTA VERSION 7-2018-01-24 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND Denna ordlista utgör ett hjälpmedel för att investerare på ett enklare sätt ska kunna jämföra

Läs mer

AUTOCALL COMBO SVENSKA BOLAG ACKUMULERANDE 27 +/- Kategori

AUTOCALL COMBO SVENSKA BOLAG ACKUMULERANDE 27 +/- Kategori AUTOCALL COMBO SVENSKA BOLAG ACKUMULERANDE 27 +/- Kategori Autocall Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Riskindikator (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras

Läs mer

Bevis Nu Sverige airbag

Bevis Nu Sverige airbag Januari Bevis Nu Sverige airbag En placering där du får del av indikativt 1,5 gånger uppgången för ett svenskt aktieindex. Placeringen erbjuder dessutom ett skydd i form av en krockkudde som mildrar placeringens

Läs mer

COELI STRUKTURERADE PRODUKTER

COELI STRUKTURERADE PRODUKTER COELI STRUKTURERADE PRODUKTER Placering Startdag Förfallodag Teckningskurs Korgutveckling Teoretiskt slutvärde Aktuell Kurs 1900-01-00 Kreditcertifikat Sverige 3 2012-03-01 2017-04-07 100% - 106,1% 104,3%

Läs mer

Ancoria 3 års SEK Autocall 5% Fond

Ancoria 3 års SEK Autocall 5% Fond Ancoria 3 års SEK Autocall 5% Fond Fonden Ancoria 3-års SEK Autocall 5% fonden erbjuder försäkringstagare möjligheten att erhålla en attraktiv avkastning om det underliggande indexet, OMX Stockholm 30

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparnade

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparnade Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparnade BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

Aktiebevis Kupong USA

Aktiebevis Kupong USA En placering som kan ge avkastning vid såväl uppgång som nedgång på den amerikanska börsen. Vid positiv börsutveckling erhåller du en kupong på indikativt 16 procent. Vid en sidledes eller svagt negativ

Läs mer

AUTOCALL COMBO SVENSKA BOLAG HÖG KUPONG +/-

AUTOCALL COMBO SVENSKA BOLAG HÖG KUPONG +/- AUTOCALL COMBO SVENSKA BOLAG HÖG KUPONG +/- Kategori Erbjuds av Risknivå extremutfall - Hur stor blir förlusten i händelse av ett extremutfall? 7 Emittent Garant Autocall SG Issuer Société Générale Garantrisk

Läs mer

Autocall Combo Nordiska Bolag Kuponggaranti

Autocall Combo Nordiska Bolag Kuponggaranti Autocall Combo Nordiska Bolag Kuponggaranti Autocall Combo Nordiska Bolag Kuponggaranti Kategori Erbjuds av Emittent Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Riskbarriär på slutdag Autocall Indikativ ack.

Läs mer

Placeringen passar dig som. Tydligare avgiftsmodell och nytt namn

Placeringen passar dig som. Tydligare avgiftsmodell och nytt namn Tydligare avgiftsmodell och nytt namn Från och med 2 januari 2018 har Bevis en ny prismodell och ett nytt namn, Bevis Nu. Mer information hittar du under Ny avgiftsmodell för Strukturerade placeringar

Läs mer

Aktieobligation USA Konsumtion USD Trygghet Tillväxt nr 2218 2219

Aktieobligation USA Konsumtion USD Trygghet Tillväxt nr 2218 2219 Aktieobligation USA Konsumtion GAP Ny USD generation Trygghet av placeringsmöjligheter Tillväxt nr 2218 2219 Aktieobligation USA Konsumtion USD Trygghet Tillväxt nr 2218 2219 GAP BoC Aktieobligation USA

Läs mer

Aktiebevis Autocall Europa

Aktiebevis Autocall Europa Icke kapitalskyddad Bevis En placering med möjlighet till en årlig kupong på indikativt 7 procent. Aktiebevis Autocall Europa är kopplad till utvecklingen för det europeiska aktieindexet EURO STOXX 50.

Läs mer

COELI STRUKTURERADE PRODUKTER

COELI STRUKTURERADE PRODUKTER COELI STRUKTURERADE PRODUKTER Placering Startdag Förfallodag Teckningskurs Korgutveckling Teoretiskt slutvärde Aktuell Kurs 2017-11-17 Kreditcertifikat High Yield 2013-12-11 2018-12-20 100% - 106,6% 105,0%

Läs mer

Aktieobligation Sverige - SEB1504S Månadsrapport Värderingsdatum:

Aktieobligation Sverige - SEB1504S Månadsrapport Värderingsdatum: Placeringen är kopplad till utvecklingen i korgen. Deltagandegraden visar hur stor del av utvecklingen i korgen som placeringen tar del av. Utvecklingen i korgen är skillnaden mellan Startvärdet och Slutvärdet.

Läs mer

Exponering mot svensk banksektor Svensk ekonomi utvecklas starkt Fortsatt expansiv penningpolitik

Exponering mot svensk banksektor Svensk ekonomi utvecklas starkt Fortsatt expansiv penningpolitik Emission 3 AUTOCALL SVENSKA BANKER KVARTAL ACKUMULERANDE 3 Exponering mot svensk banksektor Svensk ekonomi utvecklas starkt Fortsatt expansiv penningpolitik Kategori Erbjuds av Autocall Mangold Fondkommission

Läs mer

AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO - KURSSKYDDAD KUPONG

AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO - KURSSKYDDAD KUPONG Emission 7 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO - KURSSKYDDAD KUPONG Kursskyddade årliga kuponger Svensk ekonomi utvecklas starkt Riskreducering på slutdagen Kategori Erbjuds av Autocall Mangold Fondkommission

Läs mer

Aktiebevis Svenska bolag autocall

Aktiebevis Svenska bolag autocall Icke kapitalskyddad Bevis En placering med möjlighet till en årlig kupong på indikativt 6,5 procent. Placeringen är kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av sex svenska bolag.

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

AUTOCALL. Emission 1 H&M / OMX ACKUMULERANDE. Årliga kuponger Attraktiv risk- och avkastningsprofil Tillväxt i svensk ekonomi

AUTOCALL. Emission 1 H&M / OMX ACKUMULERANDE. Årliga kuponger Attraktiv risk- och avkastningsprofil Tillväxt i svensk ekonomi Emission 1 AUTOCALL H&M / OMX ACKUMULERANDE Årliga kuponger Attraktiv risk- och avkastningsprofil Tillväxt i svensk ekonomi Kategori Erbjuds av Autocall Mangold Fondkommission AB Riskindikator Risknivån

Läs mer

SMART BONUS SvERIGE. Valutaexponering. Mangold Fondkommission AB Morgan Stanley. 2 % av nominellt belopp

SMART BONUS SvERIGE. Valutaexponering. Mangold Fondkommission AB Morgan Stanley. 2 % av nominellt belopp SMART BONUS SvERIGE Kategori Kupongsprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Emittent Morgan Stanley B.V. Garant Morgan Stanley (S&P: A-, Moody s: A3) Sista teckningsdag 2015-10-02 Indikativ kupong

Läs mer

Aktieobligation Globala storbolag - SEB1302K Månadsrapport Värderingsdatum:

Aktieobligation Globala storbolag - SEB1302K Månadsrapport Värderingsdatum: Aktieobligation Globala storbolag - SEB1302K Placeringen är kopplad till utvecklingen i korgen. Deltagandegraden visar hur stor del av utvecklingen i korgen som placeringen tar del av. Utvecklingen i korgen

Läs mer

GAP BoC Aktieindexobligation Ryssland & Kina Tillväxt 3 år nr 2133

GAP BoC Aktieindexobligation Ryssland & Kina Tillväxt 3 år nr 2133 Strukturerad Placeringsprodukt Placeringar med skydd GAP BoC Aktieindexobligation Ryssland & Kina Tillväxt 3 år nr 2133 Ryska börsen är lågt värderad p.g.a hög politisk riskpremie och Kinas stora handelsexponering

Läs mer

Autocall Combo Svenska Bolag Ackumulerande 21 +/-

Autocall Combo Svenska Bolag Ackumulerande 21 +/- Autocall Combo Svenska Bolag Ackumulerande 21 +/- Autocall Combo Svenska Bolag Ackumulerande 21 +/- Kategori Erbjuds av Emittent Garant Emittentrating Sista teckningsdag Inlösenbarriär Combokupongbarriär

Läs mer

Tillgångsslag: Aktier Räntor Valutor Råvaror. Marknadstro: Positiv Negativ Neutral Relativ. Återbetalning: Kapitalskyddad Ej kapitalskyddad

Tillgångsslag: Aktier Räntor Valutor Råvaror. Marknadstro: Positiv Negativ Neutral Relativ. Återbetalning: Kapitalskyddad Ej kapitalskyddad 2009-03-11 Bevis Autocall Recovery - Brasilien och Euroland SPEC738 Löptid (år): 1 2 3 1) 4 5 Tillgångsslag: Aktier Räntor Valutor Råvaror Marknadstro: Positiv Negativ Neutral Relativ Kapitalskyddad Ej

Läs mer

Autocall Combo Svenska Bolag Ackumulerande 12 +/-

Autocall Combo Svenska Bolag Ackumulerande 12 +/- Autocall Combo Svenska Bolag Ackumulerande 12 +/- Autocall Combo Svenska Bolag Ackumulerande 12 +/- Kategori Erbjuds av Emittent Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Combokupongbarriär Riskbarriär

Läs mer

Autocall Combo Svenska Bolag Ackumulerande 17 +/-

Autocall Combo Svenska Bolag Ackumulerande 17 +/- Autocall Combo Svenska Bolag Ackumulerande 17 +/- Autocall Combo Svenska Bolag Ackumulerande 17 +/- Kategori Erbjuds av Emittent Sista teckningsdag Inlösenbarriär Combokupongbarriär Riskbarriär på slutdag

Läs mer

Inlösenbarriär. Valutaexponering

Inlösenbarriär. Valutaexponering Emission 7 AUTOCALL EUROPEISKA BOLAG COMBO Combostruktur Kategori Erbjuds av Europeisk ekonomi utvecklas väl Autocall Mangold Fondkommission AB Riskindikator Risknivån är fastställd vid emissionens genomförande

Läs mer

Aktiebevis WinWin Sverige

Aktiebevis WinWin Sverige Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 5 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för det svenska aktieindexet

Läs mer

Aktiebevis WinWin Svenska bolag

Aktiebevis WinWin Svenska bolag Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis WinWin Svenska bolag Aktiebevis WinWin Svenska bolag är en placering med 2 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad.

Läs mer

Bevis Nu Sverige WinWin

Bevis Nu Sverige WinWin Bevis Nu Sverige WinWin Det råder fortfarande högtryck på den ekonomiska arenan och det finns en viss risk för överhettning. Placeringen ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som svagt fallande

Läs mer

Statusrapport för Danske Bank DDBO 535 A Sverige ISIN: SE

Statusrapport för Danske Bank DDBO 535 A Sverige ISIN: SE Risknivå normalutfall: Nuvarande Vid emissionstidpunkten Statusrapport för Danske Bank DDBO 535 A Sverige 1 2 3 4 5 6 7 Lägre Risk Högre risk Placeringens Risknivå vid Emissionstillfället Risknivå extremutfall:

Läs mer

Sprinter Platå H&M 3. + Välskött tillväxtbolag. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag.

Sprinter Platå H&M 3. + Välskött tillväxtbolag. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Sprinter Platå H&M 3 + Välskött tillväxtbolag. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Kategori Erbjuds av Sprinter Mangold Fondkommission AB Riskindikator

Läs mer

Aktiebevis Global Skydd 80

Aktiebevis Global Skydd 80 följer utvecklingen i ett globalt etiskt och hållbart aktieindex. Denna placering har ett skydd mot börsnedgångar större än 20 procent. Möjligt förlust i investerat kapital är således 20 procent. Om aktieindex

Läs mer

Autocall Combo Europeiska Bolag Ackumulerande +/-

Autocall Combo Europeiska Bolag Ackumulerande +/- Autocall Combo Europeiska Bolag Ackumulerande +/- Autocall Combo Europeiska Bolag Ackumulerande +/- Kategori Erbjuds av Emittent Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Combokupongbarriär Riskbarriär

Läs mer

+ Betydande storföretag med starka varumärken. + Svensk BNP-tillväxt starkast i Europa. + Fortsatt expansiv penningpolitik.

+ Betydande storföretag med starka varumärken. + Svensk BNP-tillväxt starkast i Europa. + Fortsatt expansiv penningpolitik. AUTOCALL SveNska BOLAG Low Trigger Kvartal AcKUMULERANDE + Betydande storföretag med starka varumärken. + Svensk BNP-tillväxt starkast i Europa. + Fortsatt expansiv penningpolitik. Kategori Erbjuds av

Läs mer

Autocall Combo Svenska Bolag Offensiv 3 +/-

Autocall Combo Svenska Bolag Offensiv 3 +/- Autocall Combo Svenska Bolag Offensiv 3 +/- Autocall Combo Svenska Bolag Offensiv 3 +/- Kategori Erbjuds av Emittent Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Combokupongbarriär Riskbarriär på slutdag Autocall

Läs mer

Attraktiv risk/avkastnings-profil Positivt momentum i Europa Ledande bolag med global verksamhet

Attraktiv risk/avkastnings-profil Positivt momentum i Europa Ledande bolag med global verksamhet Emission 3 AUTOCALL EUROPEISKA BOLAG COMBO HALVÅR Attraktiv risk/avkastnings-profil Positivt momentum i Europa Ledande bolag med global verksamhet Kategori Erbjuds av Sista teckningsdag 2017-05-26 Autocall

Läs mer

Aktieobligation Globala storbolag - SEB1312K Förfallorapport

Aktieobligation Globala storbolag - SEB1312K Förfallorapport Aktieobligation Globala storbolag - SEB1312K Placeringen är kopplad till utvecklingen i korgen. Deltagandegraden visar hur stor del av utvecklingen i korgen som placeringen tar del av. Utvecklingen i korgen

Läs mer

Kategori. Autocall Erbjuds av. Inlösenbarriär 75 % Kupongbarriär 75 % Riskbarriär 50 % Indikativ ack. kupong 15 % / år (Lägst 12 %)

Kategori. Autocall Erbjuds av. Inlösenbarriär 75 % Kupongbarriär 75 % Riskbarriär 50 % Indikativ ack. kupong 15 % / år (Lägst 12 %) AUTOCALL SveNska BOLAG Low Trigger AcKUMULERANDE Kategori Autocall Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Riskindikator (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras

Läs mer

Autocall Combo Svenska Bolag Ackumulerande 8 +/-

Autocall Combo Svenska Bolag Ackumulerande 8 +/- Autocall Combo Svenska Bolag Ackumulerande 8 +/- Autocall Combo Svenska Bolag Ackumulerande 8 +/- Kategori Erbjuds av Emittent Garant: Sista teckningsdag Inlösenbarriär Combokupongbarriär Riskbarriär på

Läs mer

Strukturinvest Emission 2014:3

Strukturinvest Emission 2014:3 Strukturinvest Emission 014:3 Sista teckningsdag 16 maj 014, sista betalningsdag 3 maj 014. Placering Risk Marknadssyn Löptid Emittent Aktieindexobligation Europa Småbolag 10 5 år SG Issuer med garanten

Läs mer

AUTOCALL. Emission 1 NORDISKA SKOGSBOLAG KVARTAL ACKUMULERANDE. Kvartalsvisa kuponger God organisk tillväxt Miljöcertifierade bolag

AUTOCALL. Emission 1 NORDISKA SKOGSBOLAG KVARTAL ACKUMULERANDE. Kvartalsvisa kuponger God organisk tillväxt Miljöcertifierade bolag Emission 1 AUTOCALL NORDISKA SKOGSBOLAG KVARTAL ACKUMULERANDE Kvartalsvisa kuponger God organisk tillväxt Miljöcertifierade bolag Kategori Erbjuds av Autocall Mangold Fondkommission AB Riskindikator Risknivån

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Smart Bonus Sverige 2. + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag.

Smart Bonus Sverige 2. + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Smart Bonus Sverige 2 + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Kategori Sprinter Indikativ kupong 30 % (Lägst 25 %)

Läs mer

Sprinter Platå Plus H&M

Sprinter Platå Plus H&M Sprinter Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Indikativ deltagandegrad Platå Riskbarriär Sprinter Mangold Fondkommission AB Royal Bank Of Canada S&P: AA-, Moody s: Aa3 2014-11-21 3,0

Läs mer

Statusrapport för Danske Bank DDBO 536 B Sverige Tillväxt ISIN: SE

Statusrapport för Danske Bank DDBO 536 B Sverige Tillväxt ISIN: SE Risknivå normalutfall: Nuvarande Vid emissionstidpunkten Statusrapport för Danske Bank DDBO 536 B Sverige Tillväxt 1 2 3 4 5 6 7 Lägre Risk Högre risk Placeringens Risknivå vid Emissionstillfället Risknivå

Läs mer

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik HÖG RISK MARKNADS- WARRANT 3 ÅR Hallgrímskirkja, Reykjavik Europeiska Småbolag Marknadswarrant med exponering mot europeiska småbolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Placeringen ger möjlighet

Läs mer

Statusrapport för Danske Bank DDBO 536 B Sverige Tillväxt ISIN: SE

Statusrapport för Danske Bank DDBO 536 B Sverige Tillväxt ISIN: SE Risknivå normalutfall: Nuvarande Vid emissionstidpunkten Statusrapport för Danske Bank DDBO 536 B Sverige Tillväxt 1 2 3 4 5 6 7 Lägre Risk Högre risk Placeringens Risknivå vid Emissionstillfället Risknivå

Läs mer

SPRINTER SVENSKA BANKER. Emission 2. God deltagandegrad med likaviktad korg på både upp- och nedsida. Tillväxt i svensk ekonomi.

SPRINTER SVENSKA BANKER. Emission 2. God deltagandegrad med likaviktad korg på både upp- och nedsida. Tillväxt i svensk ekonomi. Emission 2 SPRINTER SVENSKA BANKER Stark temakorg God deltagandegrad med likaviktad korg på både upp- och nedsida Tillväxt i svensk ekonomi Kategori Erbjuds av Sprinter Mangold Fondkommission AB Riskindikator

Läs mer

+ Förbättrad världskonjunktur. + Expansiv penningpolitik gynnar konsumtion och investeringar. + Global exponering. Riskindikator.

+ Förbättrad världskonjunktur. + Expansiv penningpolitik gynnar konsumtion och investeringar. + Global exponering. Riskindikator. Aktieobligation Globala Bolag Balanserad Start 3 + Förbättrad världskonjunktur. + Expansiv penningpolitik gynnar konsumtion och investeringar. + Global exponering. Kategori Aktieobligation Erbjuds av Mangold

Läs mer

Aktieobligation Global hälsa - SEB1509H Månadsrapport Värderingsdatum:

Aktieobligation Global hälsa - SEB1509H Månadsrapport Värderingsdatum: Placeringen är kopplad till utvecklingen i korgen. Deltagandegraden visar hur stor del av utvecklingen i korgen som placeringen tar del av. Utvecklingen i korgen är skillnaden mellan Startvärdet och Slutvärdet.

Läs mer