VARUMÄRKESMANUAL Version 0.9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9"

Transkript

1 VARUMÄRKESMANUAL Version 0.9

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Ett starkt varumärke Tillsammans har vi skapat ett nytt varumärke 1177 Vårdguiden Ett starkt varumärke Vår varumärkesplattform Våra värdeord 7 Logotypen Logotypens varianter Logotypens friyta Koppla tjänst eller produkt till logotypen Felaktig användning VÅRDGUIDEN med LANDSTINGENS varumärken Färgalternativ Placering av kombinerade varumärken Kombinerade varumärken, exempel annonser och trycksaker Kombinerade varumärken, exempel digitalt 17 Färger Huvudfärg och sekundärfärger Accentfärger 20 Typografi Profiltypsnitt Vardagstypografi Webbtypografi 2

3 Ett starkt varumärke Tillsammans har vi skapat ett nytt varumärke 1177 Vårdguiden Under våren 2013 har vi jobbat med att ta fram det nya varumärket 1177 Vårdguiden. En sammanslagning av 1177 och Vårdguiden två liknande koncept som nu blir ett Vårdguiden är en tjänst från alla Sveriges regioner och landsting riktad till befolkningen och erbjuds i flera olika kanaler. Under hösten lanserar vi nya 1177 Vårdguiden i hela landet. Nya 1177 Vårdguiden sätter tydligare än tidigare den enskilda människan i fokus. Varje person har en unik situation och specifika behov vad det gäller hälsa, vård och omsorg detta ska vi alla inom 1177 Vårdguiden bli ännu bättre på att möta. Den här versionen av varumärkesmanual är en första enkel variant där vi kortfattat presenterar vår nya varumärkesplattform och logotype samt beskriver grunderna i den grafiska profilen. En grafisk profil som alla landsting och regioner ska använda när vi från och med hösten 2013 kommunicerar 1177 Vårdguiden. Både den nya logotypen och den grafiska profilen har släktskap till den ursprungliga 1177-profilen men har moderniserats och förenklats. Den här manualen är främst riktad till landsting och regioner samt samarbetspartners som arbetar med att kommunicera, utveckla och designa våra tjänster. Manualen gäller tillsvidare, en mer omfattande varumärkesmanual kommer under hösten För frågor kring varumärket eller denna manual, kontakta Teresa Nilsson, Varumärkesansvarig 1177 Vårdguiden, teresa.nilsson@sll.se 3

4 Ett starkt varumärke Ett starkt varumärke För att 1177 Vårdguiden ska bli ett starkt varumärke måste vi basera vår kommunikation på tydliga budskap och en genomtänkt strategi som hela tiden stärker varumärket. Ett starkt varumärke bidrar till att skapa värden och nytta samt hjälper oss att nå våra mål. Med vår mission och vision vet vi varför vi finns till och vart vi är på väg. Våra värdeord leder oss både i det dagliga arbetet och för att nå de långsiktiga målen. Vårt löfte är det vi alltid ska leverera till dem som använder våra tjänster. Vår personlighet anger riktningen för hur vår kommunikation ska tas ut. Vår grafiska profil säkrar att vår visuella kommunikation stödjer varumärket på ett enhetligt och effektivt sätt. Detta tillsammans ger oss en gemensam grund att stå på när vi långsiktigt ska bygga upp de värden som vi vill förknippas med. Denna varumärkesmanual är vårt gemensamma verktyg för att förmedla en samstämmig bild av 1177 Vårdguiden. Oavsett vilket landsting eller region som är avsändare. Eller om kommunikationen är nationell över hela landet. Det tar många år att bygga ett starkt varumärke. Vi ska ge oss den tiden, men för att lyckas måste vi göra det tillsammans och samstämmigt. Varumärkesmanualen är ett levande dokument som byggs på allteftersom vi upptäcker nya utmaningar och möjligheter för 1177 Vårdguiden. Men varken en fullt utbyggd varumärkesmanual, en ny logga eller en lyckad reklamkampanj gör jobbet åt oss. Ett starkt varumärke byggs bäst genom att alla vi som bidrar till upplevelsen av 1177 Vårdguiden gör det genom de värdeord som leder oss: Smidig, Engagerad, Nära och Trygg. 4

5 Ett starkt varumärke Vår varumärkesplattform VISION En bättre hälsa hos alla, utifrån varje människas unika situation och behov. MISSION Vi förenklar människors tillgång till hälsa, vård och omsorg genom attraktiva, smarta och kvalitetssäkrade tjänster. LÖFTE Alltid med dig. När du vill må bättre. VÄRDEORD Smidig, Engagerad, Nära, Trygg. VARUMÄRKESPERSONLIGHET Många hör av sig till mig när de behöver ett råd. Det är för att de litar på min kunskap och för att jag är bra på att lyssna. Jag tycker också om att vara uppdaterad kring det senaste. Jag gillar att peppa andra, att inspirera och visa vägar till nästa steg. Jag är bra på att säga som det är, utan att krångla till det. I mitt nätverk finns dessutom alltid någon jag snabbt kan hänvisa till när jag inte själv har svaret. Ingen fråga är för liten. Mina egenskaper: Kunnig, pålitlig, klok,medmänsklig, lyhörd, attraktiv, professionell. Jag drivs av: Ge andra en trygg grund att stå på, vara seriös, förmedla livslust, skapa en känsla av sammanhang, att inspirera andra. 5

6 Ett starkt varumärke Våra värdeord Värdeorden leder oss såväl i vardagen som i det långsiktiga arbetet. De stödjer oss när vi utvecklar och erbjuder nya tjänster, när vi skriver texter eller gör filmer och i dialogen med dem som kontaktar oss. Det viktigaste med värdeorden är att de ska kännas och märkas. Utan att uttalas ska de upplevas i allt vi gör och allt vi säger. SMIDIG Vi förenklar för individen och ökar tillgängligheten till hälsa, vård och omsorg. Vi är lätta att ha att göra med, attraktiva och obyråkratiska. Engagerad Genom vårt engagemang inspirerar vi till handlingskraft och underlättar för individen att själv ta ansvar för sin hälsa. NÄRA Vi ser individens unika situation, har ett personligt tilltal, finns i hela landet och för alla. TRYGG Alla ska kunna känna förtroende för oss, tack vare vår pålitlighet, kvalitet och erfarenhet. 6

7 Logotypen Logotypen Logotypen är en mycket viktig del av den visuella identiteten, den skapar igenkänning och fungerar som avsändare i all kommunikation. I nationell kommunikation står logotypen ensam men oftast kombineras den med landstingets/regionens egen logotype. Tillsammans blir det en enhet: ett nationellt varumärke med en regional avsändare. Den nya logotypen är en stiliserad vidareutveckling av den ursprungliga 1177-identiteten, men förenklad och moderniserad. Den har vänliga och inbjudande former utan att bli oseriös eller lekfull. Logotypen är särskilt ritad för 1177 Vårdguiden och får inte manipuleras. Logotypen får kombineras med landstingens och regionernas egna logotyper enligt beskrivningen på följande sidor. 7

8 Logotypen Logotypens varianter RÖD LOGOTYP Den röda logotypen får endast användas mot vit bakgrund, ljus bild och med fördel på vit flärp vid digital användning. Se exempel på sidorna 10 och 16. Låt gärna ytan som omger logotypen vara större än minsta tillåtna friyta. Den röda logotypen ska alltid vara i vår huvudfärg, se avsnittet Färger. NEGativ LOGOTYP I första hand ska negativ logotyp sättas på röd bakgrund eller mörk bildbakgrund. Om man använder röd som bakgrundsfärg ska den alltid vara i vår huvudfärg, se avsnittet Färger. Det är inte tillåtet att använda den negativa logotypen på ljusa färger som gör att logotypen upplevs som otydlig eller oläsbar. Låt gärna ytan som omger logotypen vara större än minsta tillåtna friyta. Respektera alltid logotypens minsta tillåtna friyta, se exempel i avsnittet Logotypens friyta. SVART LOGOTYP Den svarta logotypen används i de fall där man har ljusa bakgrunder eller bilder och i material som produceras i enfärgstryck. Låt gärna ytan som omger logotypen vara större än minsta tillåtna friyta. I AVSNITTET 1177 VÅRDGUIDEN MED ANDRA VARU- MÄRKEN VISAR VI HUR LOGOTYPEN ANVÄNDS. 8

9 Logotypen Logotypens friyta 1x x 1x 1x 1x Minsta tillåtna friyta Logotypen ska alltid fungera som en tydlig avsändare. För att visuellt skydda och stärka logotypen ska den alltid omges av en fri yta där inga andra element får finnas. Ovan illustreras minsta tillåtna friyta. Använd logotypen effektivare med en mer generös friyta såvida inte logotypen ska kombineras med en landstingslogotyp eller ett produkt-/tjänstenamn. n är relativ till logotypens storlek och baseras på ettans stapelbredd. 9

10 Logotypen Koppla tjänst eller produkt till logotypen I de fall ett namn på en tjänst, system eller produkt ska kommuniceras tillsammans med 1177 Vårdguidenlogotypen rekommenderas att namnet skrivs till höger om logotypen. Namnet sätts versalgement med Proxima Nova Condensed Regular. Rådgivningsstödet ALTERNATIV A Röd 1177 Vårdguiden logotyp i vår huvudfärg mot vit flärp och tjänst eller produkt i vitt mot vår huvudfärg. Rådgivningsstödet ALTERNATIV b Både 1177 Vårdguiden logotyp och tjänst eller produkt i vitt mot vår huvudfärg. 10

11 Logotypen Felaktig användning Det är inte tillåtet att rotera logotypen, gäller logotypens alla varianter. Det är inte tillåtet att ändra logotypens proportioner, gäller logoptypens alla varianter. Det är inte tillåtet att göra mönster av logotypen. Den bästa rådgviningen! Det är inte tillåtet att manipulera logotypens utformning. Det är inte tillåtet att koppla budskap till logotypen. Det är inte tillåtet att placera logotypen mot en bakgrund som gör den otydlig. Det är inte tillåtet att ändra färg på logotypen. Den får endast vara röd, vit eller svart. Det är inte tillåtet att placera logotypen mot ytan som är mindre än minsta tillåtna friyta. Det är inte tillåtet att placera röd logotyp på annat än vit bakgrund eller ljus bild. 11

12 1177 Vårdguiden med landstingens varumärken 1177 Vårdguiden med landstingens varumärken Att lägga ihop två varumärken får aldrig ses som ett grafiskt pussel. Det handlar om att lägga ihop två löften som stödjer och förstärker varandra Vårdguiden har en egen identitet och ett eget löfte som är detsamma över hela landet. Men 1177 Vårdguiden vilar tryggt hos landstinget/regionen den regionala avsändaren som befolkningen redan känner till och har förtroende för. Med detta synsätt kan vi profilera 1177 Vårdguiden tydligt och samtidigt behålla det regionala sammanhanget. 12

13 1177 Vårdguiden med landstingens varumärken VARUMÄRKESMANUAL FÖR 1177 VÅRDGUIDEN Färgalternativ Alternativen profilerar varumärket. Kombinera det färg- och placeringsalternativ som passar ditt ändamål bäst. ALTERNATIV A Röd 1177 Vårdguiden-logotyp i vår huvudfärg mot vit flärp och regional avsändare i vitt mot vår huvudfärg. Här visas exempel för webb/app. ALTERNATIV B Vita logotyper mot vår huvudfärg. ALTERNATIV C Röd 1177 Vårdguiden-logotyp och regional avsändare i färg. ALTERNATIV D Svart 1177 Vårdguiden-logotyp och regional avsändare i färg. ALTERNATIV E Svart 1177 Vårdguiden-logotyp och regional avsändare. 13

14 1177 Vårdguiden med landstingens varumärken Placering av kombinerade varumärken 1/2x 1x 1,5x 1/2x 1/2x 1/2x 1/2x 1/2x 1/2x 1x 1,5x 1/2x 1/2x 1/2x 1/2x 1/2x tiilåtna friyta OCH HORISONTELL UPPSTÄLLNING 1177 Vårdguidens logotyp och landstingslogotypen ska alltid fungera som en tydlig avsändare. För att visuellt skydda och stärka logotyperna ska de alltid omges av en fri yta där inga andra element får finnas. Ovan illustreras minsta tillåtna friyta och horisontell uppställning av 1177 Vårdguidens logotyp tillsammans med landstingslogotypen. Placeringen av landstingslogotypen ska alltid vara horisontell. För färgkombinationer se Färgalternativ på sidan 13. n och uppställning är relativ till logotypens storlek och baseras på logotypens höjd. det är tillåtet att ha varumärken isär (t ex ena loggan högst upp i ena hörnet och andra loggan längst ner i andra hörnet. se exempel på sidan

15 1177 Vårdguiden med landstingens varumärken Kombinerade varumärken, exempel annonser och trycksaker Här nedan finns det exempel av hur man kan placera kombinerade varumärken. Alternativen profilerar varumärket på trycksaker. Kombinera det färg- och placeringsalternativ som passar ditt ändamål bäst. Vit est aut tectius re cumquidem harum? 15

16 1177 Vårdguiden med landstingens varumärken Kombinerade varumärken, exempel digitalt 16

17 Färger Färger Färg är ett effektivt verktyg för att skapa ett enhetligt uttryck i vår kommunikation. Vår färgpalett specificeras i färgformaten CMYK och RGB, för att så långt som det är möjligt säkerställa att färgerna upplevs lika i alla kanaler. För CMYK-tryck bör alltid en PANTONE färgreferens bifogas för att säkerställa önskat resultat. 17

18 Färger Huvudfärg och sekundärfärger För att skapa igenkänning och flexibilitet består vårt färgsystem av en huvudfärg, sekundärfärger och accentfärger. HUVUDFÄRGEN 1177 Vårdguiden-röd är vår huvudfärg och den färg som vi i huvudsak kommer att förknippas med. Huvudfärgen används i vår logotyp och kan även användas i färgplattor och typografi för att skapa igenkänning i all visuell kommunikation i annonser, webbplats, omslag till broschyrer och foldrar etc. Grunddefinitionen av vår röda färg är PANTONE 194 U, vilket är det färgformat som kan användas i speciella fall. CMYK RGB PMS 194 U SEKUNDÄRFÄRGER Huvudfärgen kompletteras av ett antal röda toner som utgör sekundärfärger. De är särskilt framtagna för att kombineras med huvudfärgen. CMYK RGB CMYK RGB CMYK RGB Använd dem i t ex färgade plattor, toningar och typografi på våra skyltar, omslag och annonser för att göra vårt röda intryck mer levande. Sekundärfärgerna får dock inte dominera vår huvudfärg. CMYK RGB CMYK RGB CMYK RGB CMYK RGB

19 Färger Accentfärger Accentfärgerna tillför färg i vår palett. De är särskilt framtagna för att fungera väl med vår huvudfärg och våra sekundärfärger. Accentfärgerna balanserar vår röda huvudfärg och är lämpliga för att utmärka viss information. CMYK RGB CMYK RGB CMYK RGB Accentfärgerna kan användas i t ex annonser, omslag, utställningsmaterial, inlagor av broschyrer, undersidor av en webbplats etc. Vitt De vita ytorna stödjer identitetens övriga element. Fyll inte hela ytor med information utan sträva efter ett luftigt intryck med accentfärger för utmärkningar. CMYK RGB CMYK RGB CMYK RGB Mål Färgerna i paletten syftar till att skapa ett enhetligt uttryck i vår kommunikation. Använd färger med gott omdöme, var inte rädd för fria ytor och överdriv inte användandet av färger. 19

20 Typografi Typografi Med ett textuttryck som skiljer sig från andra aktörer kan ett företag kännas igen på sin typografi lika mycket som för sin logotyp. Typografi blir en röd tråd i uttryck och tonalitet i all vår kommunikation. Det ger en enhetlig och trovärdig bild av 1177 Vårdguiden. Vårt profiltypsnitt Proxima nova används i all extern kommunikation som webbplats, appar, trycksaker m.m. Vardagstypsnitt används för intern korrespondens som dokument och presentationer. 20

21 Typografi Profiltypsnitt Proxima Nova är ett typsnitt med många skärningar och ett brett användningsområde. Det används till rubriker, ingresser, mellanrubriker och andra kortare texter. Varianterna Condensed och Extra Condensed passar utmärkt för t ex formulär och tabeller som ställer krav på mycket text på liten yta. Proxima Nova finns tillgängligt hos FontShop Proxima Nova Regular Proxima Nova Thin Proxima Nova Light Proxima Nova Semibold 21

22 Typografi Profiltypsnitt Proxima Nova Bold Proxima Nova Black 22

23 Typografi Profiltypsnitt Adobe Garamond Pro är ett klassiskt seriff-typsnitt som passar utmärkt för löpande text. Använd skärningen Regular för löpande text och övriga skärningar för utmärkningar. Adobe Garamond Pro finns tillgängligt hos Adobe Adobe Garamond Pro Regular Adobe Garamond Pro Regular Italic Adobe Garamond Pro Bold Adobe Garamond Pro Bold Italic 23

24 Typografi Vardagstypografi Intern och extern korrespondens via exempelvis brev, dokument och digitala presentationer skrivs i Arial och Garamond. Dessa typsnitt finns installerade i alla system och på alla datorer och på så vis underlättas hanteringen av denna typ av dokument. Arial Regular Som vardagstypsnitt motsvarar Arial vårt profiltypsnitt Proxima Nova. Använd därför Arial till rubriker, ingresser, mellanrubriker, och andra kortare texter. Garamond Regular Garamond är ett klassiskt seriff-typsnitt som passar utmärkt för löpande text. Använd skärningen Regular för löpande text och övriga skärningar för utmärkningar. VI SKILJER PÅ GARAMOND OCH ADOBE GARAMOND PRO. 24

25 Typografi Webbtypografi Proxima Nova är profiltypsnitt även på webbplatsen och kompletteras med Arial i brödtext. Rubriker H1, Proxima Nova Condensed Regular, 34 px, # H2, Proxima Nova Condensed SemiBold, 27 px, 25 px, 19 px, #1a1a1a H3, Proxima Nova Condensed SemiBold, 22 px, 19 px, #1a1a1a Brödtext P, Arial, 14 px, #1a1a1a 25

Varumärkesmanual Version 1.0

Varumärkesmanual Version 1.0 Varumärkesmanual 2014.03.12 Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 vårt varumärke Vår gemensamma tjänst 1177 Vårdguiden Ett starkt varumärke Varumärket 1177 Vårdguiden Vår varumärkesplattform

Läs mer

Struktanalys. Analys av strukturerade produkter. grafisk manual v1.0

Struktanalys. Analys av strukturerade produkter. grafisk manual v1.0 grafisk manual v1.0 Innehåll: Inledning Varumärket... 3 Logotyp Grundregler & utföranden... 4 Tillämpning... 5 Luft & storlek... 6 Färgpalett Primära färger & komplementfärger... 7 Färgpalett... 8 Typsnitt

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden En förhandstitt på Kim Nordlander, enhetschef Teresa Nilsson, kommunikatör, 1 Nationella e-hälsodagen 2013 2 Varför går 1177 och Vårdguiden ihop? Samla och effektivisera resurser för drift och utveckling

Läs mer

Program för grafisk profil Ks/ 2018:140. kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning. Fastställt av kommunfullmäktige

Program för grafisk profil Ks/ 2018:140. kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning. Fastställt av kommunfullmäktige Program för grafisk profil Ks/ 2018:140 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för grafisk profil Fastställt av kommunfullmäktige 2018-03-22 65 1 2 Program för GRAFISK PROFIL

Läs mer

PLÅT & VENTFÖRETAGEN Grafisk manual

PLÅT & VENTFÖRETAGEN Grafisk manual 08-762 75 85 info@pvforetagen.se www.pvforetagen.se Grafisk manual Manual Den här manualen är främst framtagen för alla som är anställda eller arbetar som leverantör till Plåt & Ventföretagen. Målet är

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0 CTIVE

Grafisk manual Version 1.0 CTIVE Grafisk manual Version 1.0 SPORTS CLUB Active Sportsclub 2 Innehåll 1 / Introduktion 1.1 / Syfte 2 / Grafisk manual 2.1 / Logotyp 2.1.1 Logotypens sammansättning 2.1.2 Storlekar & friyta 2.1.3 Användning

Läs mer

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER Grafisk manual Markbyggarna AB, 2013 LOGOTYP Markbyggarnas logotyp föreställer två träd. Logotypen kommunicerar Markbyggarnas uppdrag inom park- och markarbete genom den bruna jordfärgen i texten och de

Läs mer

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 3. Inledning 4 6. Märke Huvudmärke. Varianter. Tillämpning. 7 9. Typsnitt Huvudtypsnitt. Webbtypsnitt. 10. Färger Huvudfärger. Komplementfärger. Webbfärger INLEDNING Den grafiska

Läs mer

VARUMÄRKESMANUAL Version 2.0. Vårt varumärke VARUMÄRKESMANUAL FÖR 1177 VÅRDGUIDEN 1

VARUMÄRKESMANUAL Version 2.0. Vårt varumärke VARUMÄRKESMANUAL FÖR 1177 VÅRDGUIDEN 1 VARUMÄRKESMANUAL 20171127 Version 2.0 Vårt varumärke VARUMÄRKESMANUAL FÖR 1177 VÅRDGUIDEN 1 VISION En bättre hälsa hos alla, utifrån varje människas unika situation och behov. MISSION Vi förenklar människors

Läs mer

Ungdomsmottagningens varumärkesmanual Version 1.0 2008.12.09 1. Varumärkesmanual

Ungdomsmottagningens varumärkesmanual Version 1.0 2008.12.09 1. Varumärkesmanual Ungdomsmottagningens varumärkesmanual Version 1.0 2008.12.09 1 Varumärkesmanual Betaversion 2008.12.09 Ungdomsmottagningens varumärkesmanual Version 1.0 2008.12.09 2 Innehåll Om du har frågor eller vill

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

GRAFISK MANUAL A1M PHARMA. September 2016

GRAFISK MANUAL A1M PHARMA. September 2016 GRAFISK MANUAL A1M PHARMA September 2016 LOGOTYP A1M:s logotyp är den viktigaste komponenten i den grafiska profilen och ska finnas med på allt kommunikativt material som har A1M som avsändare. Den får

Läs mer

Visuell profil. Framtagen av kommunikatör Anna karlsson: juli 2017

Visuell profil. Framtagen av kommunikatör Anna karlsson: juli 2017 Visuell profil Framtagen av kommunikatör Anna karlsson: juli 2017 VISIONEN En samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

Primär. Sekundär. färger 1.0

Primär. Sekundär. färger 1.0 grafisk manual 1.0 färger Primär Den orangea färgen är Apelsinblommans husfärg och är tagen från apelsinen för att skapa en tydlig återkoppling till företagets namn. Orange är en energifylld färg som

Läs mer

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN Greppa Näringen logotypen är den officiella avsändaren och vårt viktigaste verktyg. Logotypen har en klar och tydlig form som syns mycket bra i alla sammanhang. För att skydda

Läs mer

SOLLENTUNA ENERGI & MILJÖ Ny visuell identitet 2016

SOLLENTUNA ENERGI & MILJÖ Ny visuell identitet 2016 SOLLENTUNA ENERGI & MILJÖ Ny visuell identitet 2016 Sollentuna Energi & Miljö är ett kommunalt ägt bolag... osv osv I och med att Sollentuna Energi under 2016 blev Sollentuna Energi & Miljö gavs uppdraget

Läs mer

Grafisk manual 1.0 2009-10-07

Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Innehåll Logotyp... 3 Profilfärger... 4 Symbolen... 4 Typografi... 5 Svenska Vård i text... 6 Svenska Vård Grafisk manual 1.0 2 Logotyp Svenska Vårds logotyp finns i två versioner.

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13 Varumärkesplattform och grafisk manual Hej! Vad roligt att du läser Rinkaby Rörs varumärkesplattform. Andelen hemmafixare som fortfarande gör VVS-arbeten själva blir färre och färre. Mycket på grund av

Läs mer

kärnvärden & grafisk profil

kärnvärden & grafisk profil kärnvärden & grafisk profil 1 Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Studiefrämjandets vision antagen 2007

Läs mer

GRAFISK PROFIL HJÄLPREDA FÖR GRAFISK PRODUKTION

GRAFISK PROFIL HJÄLPREDA FÖR GRAFISK PRODUKTION GRAFISK PROFIL HJÄLPREDA FÖR GRAFISK PRODUKTION FÖRORD Synas på rätt sätt Den grafiska profilen är vårt ansikte utåt och den ger oss ett enhetligt utseende som stärker vårt varumärke. Genom att konsekvent

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

GRAFISK PROFIL & MANUAL

GRAFISK PROFIL & MANUAL GRAFISK PROFIL & MANUAL Version 4.0 2017-04-15 Skapad av David Blomgren INLEDNING Syftet med denna grafiska profil att ge tydliga riktlinjer för hur vi synas utåt, genom att förmedla en enhetlig igenkänning

Läs mer

Visuell identitet JUNI 2018

Visuell identitet JUNI 2018 Visuell identitet JUNI 2018 1 VISUELL IDENTITET Inledning Vi har arbetat fram en varumärkesplattform som ska: Fungera som intern ledstjärna och inspiration. Vara vägledande i vad vi gör och hur vi agerar.

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL JUNI 2017 INLEDNING Vår grafiska identitet är det snabbaste och starkaste uttrycksmedlet för vårt varumärke. Därför är det av största vikt att vi följer de grafiska riktlinjer som

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

Del 1. Grundstenarna i vår profil GRAFISK PROFILMANUAL VERSION 2015:1

Del 1. Grundstenarna i vår profil GRAFISK PROFILMANUAL VERSION 2015:1 Del 1 Grundstenarna i vår profil GRAFISK PROFILMANUAL VERSION 2015:1 INNEHÅLL INNEHÅLL Tillsammans bygger vi ett starkt varumärke 3-4 Grundelement 5 Logotyp 6-7 Färger 8 Typografi 9 Bild och formspråk

Läs mer

INLEDNING. För tillämpningar se Teknologkårens grafiska manual.

INLEDNING. För tillämpningar se Teknologkårens grafiska manual. INLEDNING För att teknologkåren skall ha ett tydligt och starkt varumärke krävs en utarbetad och modern grafisk profil som tillämpas av hela organisationen. Denna grafiska profil är upprättad för att underlätta

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0

Grafisk manual Version 1.0 Grafisk manual 2 0 / Innehåll 1 / Introduktion 1.1 / Syfte 2 / Grafisk manual 2.1 / Logotyp 2.1.1 Logotypens sammansättning 2.1.2 Storlekar & friyta 2.1.3 Användning 2.1.4 Strapline 2.1.5 Operatörslogotyper

Läs mer

Detta är inte en ny grafisk profilhandbok utan version 2.0 enklare, tydligare och med fokus på innehållet i kommunikationen, inte utseendet.

Detta är inte en ny grafisk profilhandbok utan version 2.0 enklare, tydligare och med fokus på innehållet i kommunikationen, inte utseendet. Grafisk profil 2.0 Vimmerby kommun tog fram en grafisk profil 2008 för att skapa en tydlighet i sin kommunikation. I samband med att en ny destinations-logotyp tagits fram har behovet att förenkla och

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

Direktonline. GRAFISK MANUAL

Direktonline. GRAFISK MANUAL Visuell kommunikation Direktonline Direktonline. GRAFISK MANUAL KONTAKT Telefon: 031-301 33 20 E-post: info@direktonline.se ADRESS Erik Dahlbergsgatan 9 411 26 Göteborg ONLINE Webbplats: www.direktonline.se

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Grafsk Profl. Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation

Grafsk Profl. Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation Grafsk Profl Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation Inledning Varför grafsk profl? Identifkation För att alla ska uppfatta att det är Astronomisk ungdom som står bakom ett meddelande måste vi

Läs mer

Grafisk manual KORTVERSION 2015

Grafisk manual KORTVERSION 2015 Grafisk manual KORTVERSION 2015 Innan du börjar I den här manualen har vi samlat de viktigaste rekommendationerna för hur du använder logotyp, färger och typsnitt för Högskolan i Borås grafiska profil.

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

Profilmanual Färg, form och typografi

Profilmanual Färg, form och typografi Profilmanual Färg, form och typografi Övergripande idé Dalapop bygger efter Dalarnas och branschens behov och skapar en plattform för framtidens populärmusik i Dalarna. Att bygga från grunden och stödja

Läs mer

GRAFISK MANUAL VERSION 2.0 SEPTEMBER 2019

GRAFISK MANUAL VERSION 2.0 SEPTEMBER 2019 GRAFISK MANUAL VERSION 2.0 SEPTEMBER 2019 SEKAB GRAFISK MANUAL VERSION 2.0 AUGUSTI 2019 Inledning 2 Visuell identitet Den grafiska profilen skapar tillsammans med vårt sätt att arbeta och vårt uppträdande

Läs mer

IDENTITETSMANUAL VOLVOKORTET Version 1.1 28 maj 2012

IDENTITETSMANUAL VOLVOKORTET Version 1.1 28 maj 2012 IDENTITETSMANUAL VOLVOKORTET Version 1.1 28 maj 2012 02 Innehåll INNEHÅLL Identitet...03 Logotyp...04 Stödgrafik...09 Specialgrafik...10 Typografi...13 Implementering...15 Kontaktuppgifter...19 03 Identitet

Läs mer

LOGOTYP VARIANTER. Svart Används vid svartvita utskrifter eller tryck. Denna variant används på vita eller ljusa bakgrunder.

LOGOTYP VARIANTER. Svart Används vid svartvita utskrifter eller tryck. Denna variant används på vita eller ljusa bakgrunder. GRAFISK MANUAL LOGOTYP Gavle Drift & Services logotyp föreställer två träd. Träden symboliserar delvis den parkverksamhet som bolaget har syftar också till bolagets hållbarhetsarbete. Detta är vår huvudlogotyp

Läs mer

En grafisk guide till vår identitet

En grafisk guide till vår identitet En grafisk guide till vår identitet Välkommen till vår grafiska manual Ett grafiskt profilprogram har ingenting att göra med vad du eller jag tycker är snyggt. Ett tydligt grafiskt program är en konkurrensfaktor.

Läs mer

Grafisk manual reviderad

Grafisk manual reviderad EFFEKTIV KOMMUNIKATION. En väl genomtänkt, enhetlig och konsekvent tillämpad grafisk profil skapar igenkänning och tydlighet. En förutsättning för korrekt och konsekvent tillämpning av den grafiska profilen

Läs mer

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Sveriges Föreningar arbetar för att skapa, stötta och utveckla lokala paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet.

Läs mer

grafisk manual 2.0 / 201 7

grafisk manual 2.0 / 201 7 grafisk manual version 2.0 / 201 7 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3. 5. 6. 7. Logotyp Färger Typsnitt Grafiska element 8. Utföranden Har du frågor kring innehållet, kan du kontakta profilansvarige på Höga Kusten

Läs mer

GRAFISK PROFIL MANUAL

GRAFISK PROFIL MANUAL GRAFISK PROFIL MANUAL VÅR GRAFISKA PROFIL Den grafiska profilen har uppdaterats för att bättre spegla vår verksamhet och tydliggöra riktlinjerna för vår kommunikation. Vår grafiska profil är ett värdefullt

Läs mer

Lampladan City. Grafisk manual

Lampladan City. Grafisk manual Grafisk manual Innehåll 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Introduktion Logotyp Logotyp: Färgalternativ Logotyp: Färgalternativ Färger Färger: Förklaring Grafisk dekor Typografi Typografi: Tillämpling

Läs mer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Inledning 2 Logotyp Grundversion 3 Logotyp Frizon 4 Logotyp 3D 5 Logotyp Webbanpassad 6 Logotyp Byline 7 Logotyp Tilläggsinformation 8 Tillämpning 10 Typografi 11 Kontakt

Läs mer

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen OM VÅR GRAFISKA PROFIL Grafisk Profil för Vägen ut! kooperativen En gemensam grafisk profil för Vägen ut! kooperativen är viktig för att ge ett enhetligt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK Grafisk manual Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Våra visuella riktlinjer

Våra visuella riktlinjer GRAFISK MANUAL Våra visuella riktlinjer Det här dokumentet innehåller regler för vår visuella kommunikation. Följ dessa regler noggrant för att bibehålla och bygga Bygdegårdarnas Riksförbund som varumärke.

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Inledning. Innehåll. Inledning

Inledning. Innehåll. Inledning GRAFISK MANUAL 2019 Inledning 2 Inledning Det här är en uppdaterad manual som ska tydliggöra Moderaternas grafiska profil och göra det enkelt att göra rätt. Att den grafiska profilen följs på nationell,

Läs mer

1. STANDARDLOGOTYP. Läs mer om Flexit LOGOTYP INLEDNING. LOGOTYP FÖR POSITIONERING Ljusblå: 100% C Mörkblå: C 100%, M 89%, Y 27%, K 10% Svart/vit

1. STANDARDLOGOTYP. Läs mer om Flexit LOGOTYP INLEDNING. LOGOTYP FÖR POSITIONERING Ljusblå: 100% C Mörkblå: C 100%, M 89%, Y 27%, K 10% Svart/vit Designmanual 2019 INLEDNING En stark och tydlig visuell identitet är avgörande för att bygga önskad position och stärka Flexits varumärke. Genom att följa riktlinjerna i denna designmanual säkerställer

Läs mer

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL 1 Innehåll Grafisk profil 2 Uppdrag och kärnvärde 3 Tilltal och tonläge 3 Bildspråk 4 Logotypen 5 Ortnamnsmontering 6 Verksamhetslogotyper 6 Vinjetter 7 Typsnitt 8 Färgpalett

Läs mer

Klimatrådet Grafiskt manér

Klimatrådet Grafiskt manér Klimatrådet Grafiskt manér Igenkänning och trovärdighet Klimatrådet är ett nätverk bestående av vitt skilda organisationer från offentlighet, näringsliv och idéburen sektor. En del i att knyta ihop rådets

Läs mer

Textilgruppen. Grafisk profil

Textilgruppen. Grafisk profil Textilgruppen Grafisk profil En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska denna grafiska manual ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i ditt företag

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Grafisk manual Vårdsamverkan Skaraborg

Grafisk manual Vårdsamverkan Skaraborg Grafisk manual AaBbCcDdEe FfGgHhIiJjKk LlMmNnOoPp QqRrSsTtnOoPpQq RrSsTtUuVv WwXxYyZzÅåÄäÖö Varför en grafisk manual? s visuella profil syftar till att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

FÄRGER GRAFISKA ELEMENT BILD- OCH TEXTMANÉER ANVÄNDNING SLUTORD

FÄRGER GRAFISKA ELEMENT BILD- OCH TEXTMANÉER ANVÄNDNING SLUTORD GRAFISK MANUAL IDENTITET INNEHÅLL Grafisk design och kommunikation är en sektion med en stark identitet. Vi vet vilka vi är och hur vi gör. Denna manual har gjorts för att alla andra också ska veta vilka

Läs mer

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB Designmanual Lunds Kommuns Fastighets AB 2010 Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) Grafisk designmanual Version 1.0 2010 Innehållsförteckning En enhetlig grafisk profil stärker vår identitet Logotypen Färgerna

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK Grafisk manual förord enhetligt uttryck - enhetligt intryck Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder.

Läs mer

Innehåll. Grafisk profil Logotyp Namnstrategi Typografi Färg Bilder Designsystem Samarbeten

Innehåll. Grafisk profil Logotyp Namnstrategi Typografi Färg Bilder Designsystem Samarbeten Innehåll Logotyp Namnstrategi Typografi Färg Bilder Designsystem Samarbeten 3 4 11 17 21 25 27 30 2 Varför en grafisk profil? Kommunens varumärke är unikt eftersom det består av tre olika delar: organisationen,

Läs mer

MANUAL FÖR ENHETLIG KOMMUNIKATION GRAFISK PROFIL

MANUAL FÖR ENHETLIG KOMMUNIKATION GRAFISK PROFIL MANUAL FÖR ENHETLIG KOMMUNIKATION GRAFISK PROFIL Innehåll Logotyp 1.0 Den grafiska profilen syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för NB coachning. Den här manualen beskriver hur man arbetar

Läs mer

VISUELL IDENTITET. för Svenska Dreverklubben. Förord. Version 1.1

VISUELL IDENTITET. för Svenska Dreverklubben. Förord. Version 1.1 VISUELL IDENTITET för Svenska Dreverklubben Förord Version 1.1 Januari 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LOGOTYP TYPSNITT FÄRGER BILDSPRÅK KONTORSTRYCK TRYCKSAKER WEBBPLATS DIGITALT SKYLTMATERIAL PROFILPRODUKTER

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden sid 1 av 5 GRAFISK PROFIL - MANUAL. Vi behöver en gemensam grafisk profil! Vi vill uppfattas som en trovärdig organisation, igenkänd och uppskattad av många. Det är därför viktigt att vi profilerar oss

Läs mer

Grafi skprofi l. för. Kanal 7 Tjejkanalen

Grafi skprofi l. för. Kanal 7 Tjejkanalen Grafi skprofi l för Kanal 7 Tjejkanalen Kanal 7 Tjejkanalen Ska vara tydlig som avsändare i all produktion och det som förmedlas ska stämma överens med det som varumärket Kanal 7 Tjejkanalen står för.

Läs mer

Grafisk Guide 2013. BKM Reklam AB_120904 BKM Reklam AB

Grafisk Guide 2013. BKM Reklam AB_120904 BKM Reklam AB Grafisk Guide 2013 BKM Reklam AB_120904 BKM Reklam AB Borgeby FältDagar - Nordens lantbruksmässa i fält! Borgeby FältDagar är den naturliga mötesplatsen för professionella lantbrukare. Mässan i fält erbjuder

Läs mer

GRAFISK PROFIL. Haverdals Golfklubb

GRAFISK PROFIL. Haverdals Golfklubb GRAFISK PROFIL Haverdals Golfklubb GRAFISK PROFIL Den grafiska profilen fungerar som en plattform för hur vi kommunicerar varumärket Haverdals Golfklubb Genom att ta utgångspunkt i den grafiska profilen

Läs mer

Riksteatern Grafisk manual

Riksteatern Grafisk manual Riksteatern Grafisk manual 2017-08-24 Om manualen Riksteaterns utseende ska vara tydligt och igenkännbart i visuell kommunikation - både internt och externt. Det är en förutsättning för att skapa ett starkt

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung.

förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung. En guide till Alliansens utseende 2014 OM ALLIANSEN VÅR AMBITION Alliansen ska upplevas som: förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung.

Läs mer

Grafisk profil EN KULTURSKOLA I RÖRELSE 2011 03 07 Denna grafiska manual tillhör festivalen En Kulturskola i Rörelse som arrangeras av Kulturskolan i

Grafisk profil EN KULTURSKOLA I RÖRELSE 2011 03 07 Denna grafiska manual tillhör festivalen En Kulturskola i Rörelse som arrangeras av Kulturskolan i Grafisk profil EN KULTURSKOLA I RÖRELSE 2011 03 07 Denna grafiska manual tillhör festivalen En Kulturskola i Rörelse som arrangeras av Kulturskolan i Göteborgs Stad. Bakgrund En Kulturskola i Rörelse är

Läs mer

GRAFISK MANUAL FASTSTÄLLD AV FULLMÄKTIGE 2014-12-10

GRAFISK MANUAL FASTSTÄLLD AV FULLMÄKTIGE 2014-12-10 GRAFISK MANUAL Studentkåren i Borås Studentkåren i Borås 2014 Fastställd av fullmäktige 2014-12-10 Grafik: Studentkåren i Borås Layout: Paulina Olin Att användas som riktlinje av studentkårens interna

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

GRAFISK MANUAL & RIKTLINJER

GRAFISK MANUAL & RIKTLINJER GRAFISK MANUAL & RIKTLINJER Sektion 0 Introduktion Sida 2 Sektion 1 Logotyp Sida 4 Sektion 2 Typografi Sida 8 Sektion 3 Färger Sida 12 Sektion 4 Placeringsexempel Sida 14 SEKTION 0 INTRODUKTION Producerad

Läs mer

INNEHÅLL. Förord Festivalen Logotyp Färger Typografi Trycksaker

INNEHÅLL. Förord Festivalen Logotyp Färger Typografi Trycksaker GRAFISK MANUAL INNEHÅLL Förord Festivalen Logotyp Färger Typografi Trycksaker FÖRORD Den grafiska manualen beskriver vad vårt varumärke står för, hur det fungerar och hur vi kommunicerar det till omvärlden.

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Läs det här först! Välkommen till Teknikföretagens grafiska manual. Den är avsiktligt

Läs mer

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015 Grafisk profil 2014/2015 Förord Vi inom S.M.A.R.T UF arbetar för avstigmatiseringen kring psykisk ohälsa genom olika projekt. Talespersonen som agerar som en del av ansiktet utåt är Emin Agga. Han jobbar

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil

Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil 1 Bakgrund Vår grafiska profil är ett av flera hjälpmedel för att stärka varumärket Halmstad. Den skapar en enhetlig och professionell bild av Halmstads

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Innehållsförteckning Den grafiska profilen 3 Varumärket 4 Färger 5 Logotype 6 Typsnitt 8 Bilder 10 Digitala plattformar 11 Kontorsmaterial 13 Profilprodukter

Läs mer

GRAFISK MANUAL

GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL 1.2 2012-02-16 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL Om förkortningar...2 Consats Logotyp...3 Färger...4 Dotterbolagens logotyper...5 Symbol...6 Payoff...7 Payoff SES...8 Frizon...9 Typografi...10 Huvudtypsnitt...10

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17 EQUMENIA 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Logotyp Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s. 4 FÄRGER Färgschema s. 8

Läs mer

Grafisk manual. version 1.2

Grafisk manual. version 1.2 Grafisk manual version 1.2 Innehåll 1.0 Varför en grafisk manual? 1.1 När ska manualen användas? 1.2. Använda profilmaterial 1.3 Lämna synpunkter 2.0 Namnet och organisationen 2.1 Namnet 2.2 Presentationstext

Läs mer

ifk osby grafiska riktlinjer vo 1

ifk osby grafiska riktlinjer vo 1 ifk osby grafiska riktlinjer vo 1 inledning färg Blå Loggo PMS 287 C CMYK 100, 87, 20, 10 RGB 0, 56, 147 #003893 svart PMS Process Black C CMYK 0, 0, 0, 100 RGB 255, 255, 255 #000000 Grafiska riktlinjer

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer