LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS"

Transkript

1 LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2008/2009

2 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket sid 10 Yrkesutbildningar sid 12 Ansökan sid 13 Blekinge College sid 15 Vi reserverar oss för ändringar föranledda av tryckfel eller direktiv från myndigheter efter programmets tryckning. Layout & original: Originalet, Trelleborg/Pelle Hansson, Vuxenutbildningen Karlskrona. Tryck: Psilander Grafiska, Karlskrona. Foto: Joakim Johansson, Nisse Larsson, Region Blekinge. Källa: Karlskrona Turistbyrå. 2

3 VUXENUTB Vuxenutbildningen i Karlskrona Välkommen till Vuxenutbildningen i Karlskrona och våra utbildningar på grundläggande- och gymnasiell nivå. Utifrån dina önskemål försöker vi tillgodose ditt behov av utbildning på grundskolenivå och teoretiska kurser eller yrkeskurser på gymnasial nivå. Tillsammans med studie- och yrkesvägledaren planerar du lämpligen vilken utbildning som passar just dig. Vi har möjlighet att erbjuda dig att läsa dagtid eller på distans. I informationsskriften här ser du vilka kurser vi erbjuder. Tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola bedriver vi collegeutbildning. Här har du också chans att träffa och lära känna människor från olika kulturer, eftersom vi även bedriver undervisning i svenska för invandrare. Tag kontakt med studie- och yrkesvägledaren för att planera just din utbildning. Vi lovar att utifrån våra möjligheter göra det bästa möjliga för just din situation. Välkommen till oss! Mary Mathiasson Rektor/chef Rektor/Chef Mary Mathiasson Tel: E-post: Rektor Kerstin Gustafsson Tel: E-post: Expedition Kerstin Johansson Tel: E-post: Petra Svensson Tel: E-post: Studie- och yrkesvägledare Pelle Hansson Tel: E-post: Postadress Karlskrona kommun Utbildningsförvaltningen Vuxenutbildningen KARLSKRONA Internetadress E-postadress Fax

4 VUXENUTB Information Antagningsvillkor Grundläggande vuxenutbildning Du har rätt att deltaga fr o m andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Gymnasial vuxenutbildning Du är behörig att deltaga fr o m andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år eller om du slutfört en utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskola eller Komvux eller med hänsyn till tidigare studier och annan verksamhet har förutsättningar att följa kursen. Ansökningstider Våra kurser startar huvudsakligen i augusti och januari. Se därför till att komma in med din ansökan i god tid innan kursstart. Tag kontakt med studieoch yrkesvägledaren för mer information. Ansökan Ansökan görs på blankett som finns i detta kursprogram (sid 13). Till ansökan ska bifogas personbevis för studier samt betygskopior av tidigare utbildningar (grundskole- och gymnasiebetyg). Ofullständig ansökan behandlas inte! Distansutbildning Vi erbjuder distansutbildning på gymnasial nivå i ett flertal ämnen, samt i en yrkesutbildning inom omvårdnad. Distansutbildning är till för dig som inte har möjlighet att studera hos oss dagtid och som anser att du kan klara av självstudier i stor omfattning. Studierna läggs upp individuellt med läraren. Du läser till stora delar själv och har kontakt med din lärare via dator i första hand, men möten på skolan under kursens gång kan bli aktuella. Dessa möten kan bestå av exempelvis föreläsningar, muntliga övningar eller prov. Förutsättningar för distansutbildning är att du har tillgång till dator med internetuppkoppling. Vi tar emot ansökningar under hela året och anordnar intagning vid flera tillfällen per termin. Frånvaro Om du av olika skäl måste utebli från undervisningen måste du anmäla detta till skolan första dagen av din frånvaro. Grundläggande vuxenutbildning Den grundläggande vuxenutbildningen omfattar år 1-9. Den ska ge kunskaper och färdigheter för samhälls- och yrkesliv samt fortsatta studier. Studieprogrammet planeras med utgångspunkt från din nivå och dina önskemål. Antagning Beroende på den ekonomiska situationen samt under förutsättning att tillräckligt antal behöriga sökande finns, kommer kurserna i denna katalog att anordnas. Om det är fler sökande till en kurs än antal platser, måste reservplacering göras. Antagningsbesked När din ansökan inkommit underrättas du alltid skriftligt om antagning och eventuell reservplacering. Har du inte fått något meddelande inom två veckor efter kursstart, har vi tyvärr ej kunnat erbjuda dig någon plats. 4

5 VUXENUTB Information Gymnasial vuxenutbildning Vi erbjuder gymnasiala kurser i kärnämnen och andra behörighetsgivande ämnen. Undervisningen blir alltmer inriktad mot att du tar större ansvar för ditt kunskapsinhämtande. Detta innebär att man i många grupper har dels traditionella lektioner, dels handledningstillfällen då du träffar din lärare efter behov. Efter avslutad utbildning får du ett samlat betygsdokument. Om du har behov av slutbetyg ska du rådgöra med studie- och yrkesvägledaren innan du börjar studera. Heltidsstudier För att vara heltidsstuderande måste du läsa minst 20 poäng per vecka. Kostnader Undervisningen är kostnadsfri. Lokaler I våra lokaler finns tillgång till datorer och grupparbetsrum. Laborationer är förlagda till Ehrensvärdska gymnasiet, kv Läroverket. Läromedel Om du studerar på dagtid i grundläggande vuxenutbildning får du låna läroböcker under studietiden. Du som studerar i gymnasiala utbildningar köper själv dina läroböcker, vilka ska medföras snarast efter kursstart. Lärare meddelar vid kursstart vilket läromedel som ska användas. Undantag: Du får låna läromedel t o m vårterminen det år du fyller 20 år om du uppbär studiehjälp. Läs- och skrivutveckling (dyslexigrupp) För dig som har läs- och skrivsvårigheter finns möjlighet att få individuellt upplagd undervisning, enskilt eller i en liten grupp. Du kan läsa enbart i denna grupp eller kombinera med annan undervisning. Har du behov av undervisning i dyslexigrupp är du välkommen att ringa och beställa tid för enskilt samtal. Lisbeth Beijar är ansvarig lärare, tel Prövning Du som har behov av att göra en prövning har möjlighet att göra detta i ämnen som anordnas av Vuxenutbildningen. För ansökan kontakta vår expedition. Ansökan om prövning ska göras senast 4 veckor innan prövning. Kostnad per prövning är för närvarande 500 kronor. Studie- och yrkesvägledaren vid Vuxenutbildningen kan också ge dig information. Studie- och yrkesvägledning För att få klarhet i vilka ämnen du behöver studera för att nå de mål du har ställt upp, för att göra upp en studieplan och få svar på dina eventuella frågor kring utbildning, yrken, arbetsmarknad och studieekonomi bör du ta personlig kontakt med studieoch yrkesvägledaren. Telefontider: Måndag och onsdag kl och Tisdag och Fredag Studie- och yrkesvägledaren träffas även torsdagar kl och på Arbetsförmedlingen i Karlskrona. Slutbetyg Har du behov av att färdigställa ett slutbetyg bör du ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren i god tid. 5

6 VUXENUTB Information Studieekonomi Studiemedel Från och med det andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år kan du få studiemedel för studier vid vuxenutbildningen. Studiemedel beviljas senast det år du fyller 54 år. Rätten till studielån begränsas fr o m det år du fyller 45 år. Studiemedel består av studiebidrag och studielån. Studerar du på 50 procent av heltid får du ett halvt studiemedelsbelopp och studerar du på 75 procent av heltid får du 75 procent av studiemedelsbeloppet. Studiemedlet innehåller två bidragsnivåer, ett generellt bidrag och ett högre bidrag för särskilt prioriterade grupper. De pengar som CSN har att fördela till sökande för det högre bidragsbeloppet är begränsade. Studiemedel lämnas för högst ett år i taget och retroaktivt för högst fyra veckor efter det att ansökan kommit till CSN. Ansökan om studiemedel kan göras när som helst under året. Från och med den 1 januari 2006 infördes ett tillläggsbidrag för dig som har barn och samtidigt studerar. Mer information får du hos CSN. Studiehjälp Om du är heltidsstuderande på gymnasial utbildning har du rätt till studiehjälp t o m det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Information Mer information om studieekonomi hittar du på CSN:s hemsida Du kan också ringa till CSN på tel eller ta kontakt med studie- och yrkesvägledningen. på olika nivåer, beroende på vilken utbildningsbakgrund man har i hemlandet. Det innebär att eleverna ges möjlighet att lära språket olika fort. Anmälan till SFI görs på särskild blankett som finns på vår expedition. Svenska som andra språk Svenska som andra språk på gymnasial nivå ges i samverkan med gymnasieskolan. Du kan söka för start i augusti eller januari. Är du intresserad, kontakta studie- och yrkesvägledaren. Validering Validering är till för dig som vill få de kunskaper du redan har genom äldre utbildning eller erfarenhet i arbetsliv bedömda. Du får hjälp av en lärare som bedömer dina kunskaper och lägger upp en individuell studieplan för dig. Mer information om validering får du genom att kontakta studie- och yrkesvägledaren. Yrkesinriktade utbildningar Vuxenutbildningen erbjuder även yrkesinriktade utbildningar på gymnasienivå, både i form av kurser och individuella lösningar. Exempel på utbildningar är kurser inom data, svets och omvårdnadsutbildningar både i klassrum och på distans. Utbudet av yrkesinriktade utbildningar skiftar och följer i de flesta fall inte gängse terminstider. Tag därför kontakt med studie- och yrkesvägledaren och titta på vår hemsida för aktuellt utbud och kursstarter. Svenska för invandrare (SFI) Vuxenutbildningen har hand om SFI-utbildningen i Karlskrona kommun. Från och med den 1 januari 2007 gäller nya kursplaner. Dessa innebär en mer individrelaterad undervisning. Man kan som nybörjare i svenska börja Övrigt Reservation mot lärarbyten, schemaändringar eller sammanslagning av kurser. 6

7 GRUNDVUX Grundläggande vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Den grundläggande vuxenutbildningen omfattar år 1-9. Den ska ge kunskaper och färdigheter för samhällsoch yrkesliv samt fortsatta studier. Studieprogrammet planeras med utgångspunkt från din nivå och dina önskemål. Grundläggande vux åk 7-9 Grundläggande vuxenutbildning motsvarar nioårig grundskola och ger grundskolekompetens i nedanstående kurser. Kursstart sker både höst och vår. Även intagning i pågående kurs kan göras. Studierna bedrivs på heltid. Elever som inte har svenska som modersmål ska ha genomgått Förberedande svenska, eller ha godkänt nivåprov för Grundläggande vux 7-9. Ansökan kan göras även till enstaka ämne. Innehåll Engelska, nybörjare Engelska Matematik Samhällskunskap Svenska/svenska som andraspråk Förberedande svenska Vänder sig till dig som inte har svenska som modersmål och ej har tillräckliga förkunskaper i svenska språket för studier på Grundläggande vux 7-9. Du skall ha fullgjort SFI nivå D, eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Successiv antagning till kursen under terminen. Studierna bedrivs på heltid. Nivåprov genomförs innan kursstart. Anmälan till nivåprov görs i samband med ansökan till kursen. Innehåll Svenska, intensiv 7

8 GYMNASIUM Gymnasiekurser läsåret Gymnasial vuxenutbildning Vi erbjuder gymnasiala kurser i kärnämnen och andra behörighetsgivande ämnen. Undervisningen blir alltmer inriktad mot att du tar större ansvar för ditt kunskapsinhämtande. Detta innebär att man i många grupper har dels traditionella lektioner, dels handledningstillfällen då du träffar din lärare efter behov. Språk Kurs Anmälningskod Gymnasiepoäng Dag Distans Engelska A EN Engelska B EN Svenska A SV Svenska B SV Svenska som andra språk A SVA * Svenska som andra språk B SVA * *Utlagd på två terminer. Naturvetenskap Kurs Anmälningskod Gymnasiepoäng Biologi A BI Biologi B BI Fysik A FY Fysik B FY Kemi A KE Kemi B KE Naturkunskap A NK Naturkunskap B NK Matematik Kurs Anmälningskod Gymnasiepoäng Matematik A MA Matematik B MA Matematik C MA Matematik D MA Matematik E MA

9 GYMNASIUM Gymnasiekurser läsåret Samhällsvetenskap Kurs Anmälningskod Gymnasiepoäng Dag Distans Historia A HI Samhällskunskap A SH Religionskunskap A RE Datorkurser Kurs Anmälningskod Gymnasiepoäng Dag Distans Datorkunskap DAA Desktop DAA IT-stöd ADM Persondatorer DTR Programhantering DAA Webbdesign DTR Samtliga datorkurser erbjuds enbart på distans i samarbete med NTI-skolan. Som alternativ till reguljär undervisning kan vi i vissa kurser erbjuda: Utökad undervisningstid Du får fler lektioner per vecka i ämnet. Halvfart Du läser kursen på utökad studietid. Koncentrationsläsning Du har en gemensam genomgång inför varje nytt kursavsnitt, därefter arbetar du självständigt med kursmaterial anpassat för självstudier. Individuella lösningar Du lägger upp din personliga studieplan med läraren. För mer information och frågor ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren. Kurserna kommer endast att anordnas under förutsättning att tillräckligt antal behöriga sökande finns. 9

10 DATORKURS Distanspaket Datorutbildning från grunden Att lära sig hantera en dator har blivit nästan lika nödvändigt som att lära sig läsa och skriva. I denna omfattande grundutbildning får du många matnyttiga kunskaper. Du lär dig datorns uppbyggnad och funktion. Du lär dig ordbehandling, kalkyl, databashantering och att göra egna presentationer. Kunskaper om Internet och nätverk ingår också i ett par av delkurserna. Följande kurser ingår: Datorkunskap IT-stöd Programhantering Persondatorer Databashantering Information och layout A Summa: 450 poäng Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande Desktop Publishing Desktop Publishing på distans är en grundläggande utbildning som syftar till att ge dig en djup förståelse och en bred kunskap om digital produktion av trycksaker. Kursen omfattar kunskaper hela vägen från manus och originalbild till den färdiga trycksaken - från idé till färdig produkt. Förutom kunskap om programvara och trycktekniker, lär du dig hur du bör utforma ditt budskap för att nå olika målgrupper. Kursen ger dig även en god grund att stå på om du önskar fortsätta inom området webbdesign. Följande kurser ingår: Desktop Grafisk kommunikation A Grafisk kommunikation B Grafisk kommunikation C Summa: 450 poäng Förkunskaper: Du måste ha datorvana motsvarande datakörkortet samt kunskaper motsvarande 9-årig grundskola. Webbdesign Internets explosionsartade utveckling de senaste åren är bara en början. Enligt alla bedömare kommer Internet att fortsätta utvecklas till världens kanske viktigaste informationsmedium. Kursen Webbdesign på distans syftar till att ge grundläggande och fördjupade kunskaper inom områdena användarvänlighet, behaglig form och multimedia i samband med publicering på Internet. Du lär dig hur du fångar en slutanvändares uppmärksamhet för att kommunicera och överföra ett budskap effektivt. Begreppen användavänlighet, form och multimedialt projekttänkande är centrala i kursen men du får naturligtvis också de tekniska och teoretiska kunskaper som krävs för publicering på www. Hela den senare delen av kursen ägnar du åt att bygga upp en fullskalig webbplats direkt på Internet under professionella förutsättningar. Följande kurser ingår: Multimedia A Multimedia B Webbdesign Medieproduktion A Summa: 500 poäng Förkunskaper: Du måste ha datorvana motsvarande datakörkortet samt goda kunskaper i Photoshop eller motsvarande. Kurslitteraturen är på engelska. Distanspaket i samarbete med 10

11 DATORKURS Distanspaket Nätverksteknik Idén att koppla ihop datorer till nätverk fick sitt kommersiella genombrott först på 1990-talet. Datornätverk i företag och organisationer är därför en relativt ny företeelse och ämnesområdet befinner sig alltjämt i stark utveckling. Syftet med kursen är att ge deltagarna den senaste tekniken på området från de ledande företagen, i första hand Cisco Systems och Microsoft. De viktigaste uppgifterna för en nätverkstekniker är att göra spridning av information möjlig, men också att bevara företagets data på ett säkert sätt. Det innebär bland annat att bygga upp goda säkerhetsrutiner och genomföra uppgraderingar regelbundet. I de flesta nätverk är uppkopplingen till Internet oerhört viktig, eftersom mycket information hämtas från webb- och e-postservrar. Följande kurser ingår: Datorkommunikation Lokala nätverk A Lokala nätverk B IT-samordning Summa: 550 poäng Förkunskaper: Du bör ha allmän datorkunskap och god datorvana. Observera att kursen håller högt tempo och att all kurslitteratur är på engelska. Programmeringsteknik Utbildningen ger en allmän introduktion till objektorienterad programmering med hjälp av tre språk: C++, Java och VisualBasic.NET. C++ har en etablerad ställning och är kanske det bästa språket för nybörjare, men idag är Java och VisualBasic.NET troligen de mest uppmärksammade programmeringsspråken av alla. Java-kursen tar upp programmering både för applikationer och webbsidor och VisualBasic.NET-kursen lär dig att snabbt utveckla avancerade applikationer med redan förprogrammerade moduler. Att vara programmerare innebär att du dagligen får nyttja din kreativitet för att lösa problem. I många fall är uppdragen en del av ett projekt och man arbetar tillsammans med andra programmerare för att ta fram ny mjukvara. I andra fall får man jobba självständigt med att ta fram en lösning för t ex en webbplats. Följande kurser ingår: Programmering A C++ Programmering B och C Java Programmering B och C VisualBasic.NET Programmering B och C Summa: 500 poäng Förkunskaper: Du bör ha allmän datorkunskap och god datorvana. Observera att kursen håller högt tempo och kräver goda studievanor. Övervägande delen av kurslitteraturen är på svenska, en mindre del kan dock vara på engelska. För samtliga distanspaket gäller att utbildningen bedrivs på heltid. Möjlighet till lån av dator finns under utbildningstiden. Ansökan: Din ansökan skall innehålla betyg och dokumenterade kunskaper i data. Distanspaket i samarbete med Antagning: Successiv antagning. För mer information och ansökan ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren. 11

12 YRKESKURS Yrkesutbildningar Omvårdnadsutbildning Omvårdnadsutbildningen är en gymnasial utbildning som riktar sig mot arbete inom vård och omsorg. Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper för arbete i verksamheter inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg. Utbildningen syftar även till att ge en grund för fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare studier. Mål Efter genomgången utbildning ska eleven ha skaffat sig de grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper som motsvarar yrkeskraven inom hälso- och sjukvård och social omsorg. Utbildningen kan leda till vidare studier, arbete inom kommunens äldre- och handikappomsorg eller inom landstingets somatiska verksamheter. Genom valbara kurser tillägnar sig eleverna fördjupade kunskaper vilket ger möjlighet till ett specialiserat verksamhetsområde. Svetsteknisk grundutbildning 40 veckor Vi erbjuder dig en svetsutbildning innehållande en bas plus en spetsdel. Efter genomgången utbildning har du de svetskunskaper som krävs för arbete inom svetsteknik i näringslivet. All utbildning sker enligt EWF:s utbildningsdokument (European Welding Federation), och efter avslutad utbildning ska eleven ha uppnått kompetens enligt EWF 287. Utbildningen omfattar totalt 1400 poäng plus ett praktikblock på 4 veckor. Intagning till utbildningen sker vid flera tillfällen under terminen, och baseras på en individuell studieplan. För ansökan och information: Pelle Hansson, studie- och yrkesvägledare, För studiebesök på utbildningen ta kontakt med svetslärare Jörgen Jönsson, Ansökan till omvårdnadsutbildning Utbildningen bedrivs både som nätbaserad distansutbildning och flexibel närundervisning. Uppge önskemål vid ansökan. Utbildningen kan även erbjudas i annan takt än heltid. Tidigare dokumenterad arbetslivserfarenhet kan tillgodoräknas genom validering. Bifoga intyg med ansökan. Utbildningsstart 25 augusti Sista ansökan 1 juni. Obs! Du som önskar läsa enstaka kurser ur omvårdnadsutbildningen tag kontakt med Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare. Läs mer om omvårdnadsutbildningarna på För ytterliggare information om utbildningen och vid ansökan kontakta studie- och yrkesvägledaren. 12

13 Ansökan/studieplan 2008/2009 Ansökan lämnas till Vuxenutbildningen i din hemkommun. Se blankettens baksida. Personuppgifter Namn Personnummer Gatuadress Postnummer och ortsnamn E-postadress (obligatoriskt vid ansökan till flexibel utbildning) Telefon, bostaden Mobiltelefon Tidigare utbildning (bifoga betygskopior från tidigare utbildning, även från grundskola och vuxenutbildning) Utländsk utbildning, antal år Land. Jag söker utbildning (markera med X) Grundläggande utbildningar Omvårdnadsutbildning Svetsutbildning Grundläggande vux åk 7-9 Flex närundervisning Förberedande svenska Distans Heltid Deltid DISTANSPAKET Datorutbildning från grunden Desktop Publishing Webbdesign Nätverksteknik Programmeringsteknik Jag söker följande fristående kurser BTH College Vid ansökan kontakta studie- och yrkesvägledaren. Markera med X Kurs Anmälningskod Gy-poäng Dag Dist. Jag har planerat studierna tillsammans med studie- och yrkesvägledare Namn Tidigare eller pågående studier vid Vuxenutbildningen Ja, år vid Vuxenutbildningen i kommun Nej Datum Sökandens namnunderskrift Ansökan tillsammans med betygskopior och personbevis för studier skickas till: Karlskrona Kommun Utbildningsförvaltningen Vuxenutbildningen KARLSKRONA Skolans anteckningar Ofullständig ansökan behandlas inte! Personuppgifterna i denna ansökan kommer att registreras hos oss i enlighet med Personuppgiftslagen. Uppgifter till CSN kommer att sändas via ADB-media. Studie- och yrkesvägledarens underskrift 13

14 Studieplanering Ange syftet med dina studier Skolkod Besvaras av sökande med annan hemkommun än Karlskrona. Det är naturligast att du anlitar Vuxenutbildningen i din hemkommun. Finns inte aktuell kurs där eller du har speciella skäl att söka till Vuxenutbildningen i Karlskrona, skall du redovisa dessa nedan: Lämna ansökan till Vuxenutbildningen i din hemkommun! Hemkommunens yttrande: Hemkommunen åtar sig att erlägga interkommunal ersättning för sökt utbildning. Hemkommunen åtar sig ej att erlägga interkommunal ersättning för sökt utbildning. Motivering (vid avslag): Datum Underskrift Namnförtydligande Telefon Stämpel 14

15 COLLEGE Blekinge College Blekinge College Collegeår 40 veckor BTH/VUX För dig som vill prova på högskolestudier, men behöver komplettera din behörighet. Ett samarbete mellan BTH och Vuxenutbildningen i Karlskrona. En mjukare ingång till högskolevärlden. Blekinge College vänder sig till dig som är osäker på dina förkunskaper, behöver komplettera din behörighet och vill ha en lite mjukare ingång till dina högskolestudier. Under två terminer låter vi dig successivt gå från studier på gymnasienivå över till studier på högskolan. Första terminen kompletterar du din gymnasiebehörighet genom heltidsstudier på vuxenutbildningen. Under terminen ges också introduktion till högre studier vid fyra obligatoriska tillfällen, en halv dag i månaden, och innehåller: Introduktion till collegeåret. Informationssökning och studieteknik. Studiebesök på en av högskolans utbildningar. Studievägledare informerar och vägleder dig i dina studier. Andra terminen läser du fyra högskolekurser, totalt 30 poäng. Gymnasiekurser: Behörighetsgivande kurser till BTHs utbildningar. Högskolekurser: Introduktion till högskolestudier. Språklig kommunikation. Tillämpad engelska. Samt valbara kurser: Hälsa och livsstil. Grundkurs IT. Fler kurser kan bli aktuella. Totalt väljs 30 högskolepoäng. Utbildningstid 40 veckor med start v. 34 Studietakt Heltid Tillträdeskrav Svenska kurs A och engelska kurs A med lägst betyget Godkänd samt en av Vuxenutbildningen upprättad individuell studieplan, som leder till minst grundläggande behörighet efter avslutat collegeår. Anmälan till Vuxenutbildningen i Karlskrona. 15

Vuxenutbildningen i Norrköping

Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping 2011 Produktion: Anfang Reklambyrå, Norrköping Tryck: Tellogruppen, Söderköping Foto: M&F Foto, Sofia Andersson (sidorna 3-4, 10-11, 23, 26-28

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 Välkommen till Komvux I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen i Malmö. Det finns mycket att välja

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2009 www.stockholm.se/webbkatalogen Innehåll Vuxenutbildning i Stockholm 3 Vem får studera? 4 Vad kan jag studera? 5 Hur kan jag studera? 6 Extra stöd 6 Hur ansöker jag?

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Kommunal Vuxenutbildning

Kommunal Vuxenutbildning Kommunal Vuxenutbildning Centrum för Arbete och Studier Våren 2007 Expedition Välkommen till CAS! Gun Lindbäck Anita Nilsson 08-570 383 31 Rektor/Enhetschef Leif Östfeldt 08-570 381 56 070-413 04 81 leif.ostfeldt@varmdo.se

Läs mer

Vuxenutbildningen i Södertälje

Vuxenutbildningen i Södertälje Vuxenutbildningen i Södertälje Hösten 2009 www.vuxenutbildningen.sodertalje.se Här ges allmän information om studier på Vuxenutbildningen i Södertälje. Ansökningsblankett, kurs- och utbildningsbeskrivningar

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Vuxenutbildning. i Flen, Katrineholm och Vingåker

Vuxenutbildning. i Flen, Katrineholm och Vingåker Vuxenutbildning i Flen, Katrineholm och Vingåker Vuxenstudier i Flen, Katrineholm och Vingåker Kommunal vuxenutbildning kallas: Grundläggande vuxenutbildning, som omfattar utbildningar på grundskolenivå.

Läs mer

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 VUX Grundläggande vuxenutbildning Gymnasiala yrkesutbildningar Ekonomi Handel Administration Gymnasial vuxenutbildning Hos oss når du dina mål Välkommen till Hermods

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Utbildningar våren 2012

Utbildningar våren 2012 VÅREN 2012 Utbildningar våren 2012 YRKES- UTBILDNINGAR för vuxna - Upplandskommuner i samverkan En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Innehåll Upplandskommuner

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Utbildningar Våren 2013

Utbildningar Våren 2013 Våren 2013 Utbildningar Våren 2013 YRKES- UTBILDNINGAR för vuxna - Upplandskommuner i samverkan En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Innehåll Upplandskommuner

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola

Uddevalla Gymnasieskola Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 1 Uddevalla Gymnasieskola Agneberg Sinclair Margreteg Östrabo 1 Östrabo Y År 2003/2004 Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 2 Öppet hus

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

att studera på högskolan

att studera på högskolan Allt om högskolestudier på studera.nu att studera på högskolan Lätt svenska Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla Utbildningar vid Ronneby Kunskapskälla hösten 2015 Utbildningar med start hösten 2015 Medicinsk sekreterare... 3 Bättre Lean för service & tjänster... 4 Bättre Produktion... 5 Pedagogik I... 6 Psykologi...

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen Yrkeshögskolan Uppdragsutbildning Yrkesvux utbildning i svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning särskild utbildning för vuxna VUXENUTBILDNING Träffsäker utbildning!

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

74 och ANBUDSFORMULÄR. Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbucl Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31.

74 och ANBUDSFORMULÄR. Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbucl Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. Bulaga. 1 ANBUDSFORMULÄR Datum: 2009-08-17 Dnr: 09-134713 Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbucl Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Göteborgsregionens

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: VVS-Projektör Ansvarig utbildningsanordnare: Roslagen Education AB Omfattning, poäng: 300 Studieort: Hallstavik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH 2014/2121 Ansökningsnummer:

Läs mer