2015/2016 KURS PROGRAM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015/2016 KURS PROGRAM"

Transkript

1 2015/2016 KURS PROGRAM

2 Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Svenska för invandrare sid 5 Särskild utbildning för vuxna sid 6 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasial vuxenutbildning sid 8 Yrkesvuxutbildningar sid 10 Lärlingsutbildning för vuxna sid 12 Ansökan sid 13 Studieekonomi och länktips sid 15 Vi reserverar oss för ändringar föranledda av tryckfel eller direktiv från myndigheter efter programmets tryckning. Layout & original: Originalet, Trelleborg/Pelle Hansson, Vuxenutbildningen Karlskrona. Foto: Joakim Johansson Karlskrona kommun, Nils-Erik Larsson Karlskrona kommun, Mats Kockum Karlskrona kommun, Pelle Hansson, Vuxenutbildningen Karlskrona. Tryck: Psilander Grafiska, Karlskrona. 2

3 Vuxenutbildningen i Karlskrona Välkommen till Vuxenutbildningen i Karlskrona och alla våra olika utbildningar. Utifrån dina önskemål försöker vi inom Vuxenutbildningen tillgodose ditt behov av utbildning på grundskolenivå och teoretiska- eller yrkeskurser på gymnasial nivå. Tillsammans med studie- och yrkesvägledarna planerar du vilken utbildning som passar just dig. Vi kan erbjuda dig möjlighet att läsa dagtid eller på distans. I denna katalog ser du vilka utbildningar och kurser vi kan erbjuda hos oss. Vi har också ett samarbete (Gränslöst) med länets kommuner som ytterligare breddar utbudet. Du har dessutom chans att träffa och lära känna människor från andra länder och kulturer eftersom vi också bedriver undervisning i svenska för invandrare. Det finns även olika särvuxkurser för dig som vill komplettera din utbildning inom grund- eller gymnasiesärskola. Ta chansen och kontakta våra studie- och yrkesvägledare för att planera just din utbildning. Vi lovar att utifrån våra möjligheter göra det bästa för just dig och dina studieplaner. Välkommen till oss! Mikael Thornéus Rektor Rektor Mikael Thornéus Tel: E-post: Biträdande Rektor Marie Franzén Tel: E-post: Gunilla Bergman Tel: E-post: Expedition Marie Sölvelid Tel: E-post: Gymnasial vuxenutbildning, Grundläggande vuxenutbildning, Yrkesvux och Vuxlärling. Petra Svensson Tel: E-post: SFI och Särvux. Studie- och yrkesvägledare Pelle Hansson Tel: E-post: Gymnasial vuxenutbildning, Grundläggande vuxenutbildning, Yrkesvux och Vuxlärling. Heléne Werkström Tel: E-post: Gymnasial vuxenutbildning, Grundläggande vuxenutbildning, Yrkesvux och Vuxlärling. Monica Nilsson Tel: E-post: SFI och Särvux. Postadress Arbetsmarknadsförvaltningen Vuxenutbildningen Ö. Hamngatan 7B Karlskrona Besöksadress Norra Kungsgatan 24, Karlskrona. Internetadress E-postadress Facebookadress 3

4 Information Antagningsvillkor Grundläggande vuxenutbildning Du har rätt att deltaga fr o m andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Gymnasial vuxenutbildning Du är behörig att deltaga fr o m andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år eller om du slutfört en utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskola eller Komvux eller med hänsyn till tidigare studier och annan verksamhet har förutsättningar att följa kursen. Ansökningstider Våra kurser startar huvudsakligen i augusti och januari. Se därför till att komma in med din ansökan i god tid innan kursstart. Tag kontakt med studieoch yrkesvägledarna för mer information. Ansökan Ansökan görs på blankett som finns i detta kursprogram (sid 13). Till ansökan ska bifogas betygskopior av tidigare utbildningar (grundskole- och gymnasiebetyg). Ofullständig ansökan behandlas inte! Antagning Beroende på den ekonomiska situationen samt under förutsättning att tillräckligt antal behöriga sökande finns, kommer kurserna i denna katalog att anordnas. Om det är fler sökande till en kurs än antal platser, måste reservplacering göras. Frånvaro Om du av olika skäl måste utebli från undervisningen måste du anmäla detta till skolan första dagen av din frånvaro. Heltidsstudier För att vara heltidsstuderande måste du läsa minst 20 poäng per vecka. Kostnader Undervisningen är kostnadsfri. Läromedel bekostas av eleven. Läromedel Om du studerar på dagtid i grundläggande vuxenutbildning, inklusive Sfi, får du låna läroböcker under studietiden. Du som studerar i gymnasiala utbildningar köper själv dina läroböcker, vilka ska medföras snarast efter kursstart. Lärare meddelar vid kursstart vilket läromedel som ska användas. Prövning Du som har behov av att göra en prövning kan göra detta i de kurser som anordnas av Vuxenutbildningen. För ansökan kontakta vår expedition. Ansökan till prövning under våren ska vara inlämnad och komplett senast vecka 14. Ansökan till prövning under hösten ska vara inlämnad och komplett senast vecka 40 Kostnad per prövning och kurs är för närvarande 500 kronor. Studie- och yrkesvägledning För att få klarhet i vilka ämnen du behöver studera för att nå de mål du har ställt upp, för att göra upp en studieplan och få svar på dina eventuella frågor kring utbildning, yrken, arbetsmarknad och studieekonomi bör du ta personlig kontakt med studieoch yrkesvägledarna. Studie- och yrkesvägledarna har drop in tors dagar kl , september juni. Övrig tid bokas. Extra telefontid måndagar på telefon

5 Svenska för invandrare Svenska för invandrare (Sfi) Antagningsvillkor För att kunna anmäla dig till sfi ska du vara folkbokförd i Karlskrona och ha ett fullständigt personnummer. Du kan läsa sfi från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Ansökan Ansökan till sfi görs genom ett personligt besök på Vuxenutbildningen. Datum och klockslag för ansökan till sfi finns på skolans hemsida: Vid ansökningstillfället informerar studie-och yrkesvägledare samt samordnare för sfi om utbildningsalternativ och du får ett startdatum när du börjar i skolan. De flesta börjar i förberedelsegruppen Slussen i väntan på att börja i en grupp på sin nivå. Tolkar i arabiska och engelska finns på plats vid ansökningstillfället. Har du behov av tolk på annat språk anmäler du detta en vecka i förväg till: Uppge namn, personnummer och telefonnummer i tolkanmälan. Betyg Efter varje kurs görs ett nationellt prov och du får betyg. Betygsskalan är A, B, C, D, E och F där A är högsta betyg och F är icke godkänt. Heltidsstudier Du har lektioner cirka 15 timmar/vecka och dessutom får du hemuppgifter. Studieväg 3 - Kurs C - D med snabb studietakt för dig med mycket god studievana och förmåga att arbeta självständigt. Kostnader Det är gratis att läsa på sfi. Läromedel Du får låna böcker under tiden som du läser sfi. Studiemedel Observera att du ej är berättigad till studiemedel för studier på sfi. När kan du läsa sfi? Förmiddag, eftermiddag eller kväll. Särskild prövning Om du har tillräckliga kunskaper i svenska kan du göra en särskild prövning i sfi B, C eller D och på så sätt få ett betyg i kursen utan att vara inskriven i skolan. En särskild prövning kostar 500 kronor. Studie- och yrkesvägledning Du träffar studievägledaren under din tid på sfi. Tillsammans gör ni en individuell studieplan som handlar om studier, utbildning och arbetsmarknad. Studie och yrkesvägledarna har drop-in på torsdagar kl För mer info kontakta studie- och yrkesvägledare Monica Nilsson, tel E-post: Hur lång tid tar det att läsa sfi? Kurstiden varierar, beroende på utbildningsbakgrund, förkunskaper och planerad studieväg. Kurser Det finns sfi-kurser på flera nivåer. Sfi är indelat i tre olika studievägar med totalt fyra nivåer: A, B, C och D. Studieväg 1 - Kurs A - B för dig som har ingen eller kort skolgång från ditt hemland. Studieväg 2 - Kurs B - C med långsam, normal eller snabb studietakt. 5

6 Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna (Särvux) Särvux är en egen skolform som består av grundläggande och gymnasial särvux. Särvux vänder sig till vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvade hjärnskador från och med andra halvåret det år han/ hon fyller 20 år. Särvux har samma läroplan som övrig vuxenutbildning men har kursplaner som är anpassade till skolformen. Eleven ska sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge och ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Särskild utbildning för vuxna är en skolform som omfattar grundläggande och gymnasial nivå. Utbildningen på den grundläggande nivån ska motsvara den som ges i grundsärskolan eller träningsskolan. På gymnasial nivå ska utbildningen motsvara den som ges på gymnasiesärskolans nationella program. Inom särskild utbildning för vuxna kan det finnas såväl nationella kurser som orienteringskurser. Även yrkesvux och lärlingsutbildning kan erbjudas. Den som vill delta i särvux ska ansöka om detta hos Vuxenutbildningen i Karlskrona. Det finns inga kursavgifter och läromedel tillhandahålls och bekostas av särvux. Anmälningsblanketter finns på hemsidan: Kontaktperson: Gunnel Petersson, tel: e-post: Studie- och yrkesvägledare: Monica Nilsson, tel: e-post: Särvux finns på två olika nivåer: Grundläggande särvux: Kursplaner finns för Engelska, Svenska, Svenska som andraspråk, Matematik, Natur och miljö, Geografi, Hem- och konsumentkunskap, Historia, Individ och samhälle, Religionskunskap, Samhällskunskap, Språk och kommunikation. Gymnasial särvux: Svenska, Svenska som andraspråk, Engelska, Litteratur, Skriva, Matematik, Naturkunskap, Religionskunskap, Samhällskunskap, Historia, Trafikantkunskap, Sällskapsdjur, Arbetslivets villkor, Information och kommunikation/digital kompetens. Våra lektionsutrymmen är anpassade för vår elevgrupp och vi är utbildade för att kunna undervisa elever med en eller flera funktionsnedsättningar. Vi använder bl. a. dator, smartboard, flexiboard, I-pad, film, radio- och TV-program och böcker i undervisningen. Vi kan kommunicera med tecken som stöd, pictogram, bliss eller widgit. Vi använder även bilder som stöd i undervisningen. Välkommen till Särvux! 6

7 Grundläggande vuxenutbildning Grundläggande vux Grundläggande vuxenutbildning ska ge kunskaper och färdigheter för samhälls- och yrkesliv samt för fortsatta studier. Utbildningen vänder sig till dig som inte har kunskaper motsvarande nioårig grundskola. Utbildningen är individanpassad vilket innebär att du tillsammans med din studie och yrkesvägledare gör en övergripande individuell studieplanering. I samband med kursstarten gör din lärare en kartläggning för att se vilken nivå som är lämpligast för dig att starta på. Därefter gör du i samråd med din lärare en individuell studieplan. Innehåll Engelska, nybörjare Engelska Matematik Samhällskunskap Svenska/svenska som andraspråk Antagning Kursstart sker januari, mars, augusti och oktober. Även antagning i pågående kurs kan göras. För mer information kontakta våra Studie- och yrkes -vägledare Validering Vi erbjuder dig en validering av dina kunskaper i svenska. Vårt valideringstest ger dig som studerande möjlighet att starta från en nivå som motsvarar dina kunskaper. Anmälan till validering görs till våra studie- och yrkesvägledare. Vi erbjuder även övriga ämnen som finns i grundskolan. Ansökan kan göras även till enstaka ämne. 7

8 Gymnasiekurser Gymnasial vuxenutbildning På våra teoretiska gymnasiekurser, som sker dagtid, närvarar du vid all undervisning som är schemalagd. Du kompletterar med egna studier och deltagande i den handledning som erbjuds. För dig som önskar ett rent distansalternativ kan vi erbjuda nätbaserade kurser hos NTI-skolan. För mer information kring distanskurser se sidan 7. Språk Kurs Anmälningskod Gymnasiepoäng Engelska 5 ENGENG Engelska 6 ENGENG Engelska 7 ENGENG Svenska 1 SVESVE Svenska 2 SVESVE Svenska 3 SVESVE Svenska som andraspråk 1 SVASVA Svenska som andraspråk 2 SVASVA Svenska som andraspråk 3 SVASVA Svenska 1-3 och 1-3 som andraspråk kan läsas under ett läsår. Mer information genom studie- och yrkesvägledaren. Naturvetenskap Kurs Anmälningskod Gymnasiepoäng Biologi 1 BIOBIO Kemi 1 KEMKEM Naturkunskap 1b NAKNAK01b 100 Naturkunskap 2 NAKNAK Matematik* Kurs Anmälningskod Gymnasiepoäng Matematik 1b MATMAT01b 100 Matematik 2b MATMAT02b 100 Matematik 3b MATMAT03b 100 Matematik 3c MATMAT03c 100 Matematik 4 MATMAT För dig som behöver komplettera med de kunskaper som skiljer de gamla matematikkurserna mot de nya, erbjuder vi orienteringskurser i matematik. Mer information genom studie- och yrkesvägledaren. 8

9 Gymnasiekurser Samhällsvetenskap Kurs Anmälningskod Gymnasiepoäng Historia 1b HISHIS01b 100 Psykologi 1 PSKPSY01 50 Religionskunskap 1 RELREL01 50 Samhällskunskap 1b SAMSAM01b 100 Samhällskunskap 2 SAMSAM Distanskurser Utöver de kurser vi själva ger kan vi i ett samarbete med NTI Distans ge ett antal nationella gymnasiala kurser på distans. Du väljer att läsa i 100, 50 eller 25 % studietakt. Vi startar dessa kurser kontinuerligt och de kan också fungera som sommar kurser. Ansökan till dessa kurser ska göras vid personligt besök hos vår studie- och yrkesvägledare, och en upprättad studieplan ska ligga till grund för valet av kurser. Utbudet av kurser hittar Du på För mer info kontakta studie- och yrkesvägledare: Pelle Hansson, tel , e-post: Heléne Werkström, tel , e-post: *Räknestuga Du som är matematikelev, på dagtid eller distans, har tillgång till en räknestuga i våra lokaler. Räknestugan är öppen ett antal timmar varje vecka och bemannad med lärare. Här kan du få extrahjälp med din matematik. Tillgången till räknestugan kan variera. För aktuella öppettider se vår hemsida Kurserna kommer endast att anordnas under förutsättning att tillräckligt antal behöriga sökande finns. 9

10 Yrkesvuxutbildningar Yrkesvux Yrkesvux är en satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Syftet med satsningen är att motverka brist på yrkesutbildade personer. Målet är också att nå de grupper som saknar gymnasieutbildning med yrkesinriktning, eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Kommunerna samverkar över kommungränserna. Satsningen riktar sig till dig som är mellan 20 och 64 år som saknar gymnasieutbildning eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Även du som läst en studieförberedande utbildning kan växla om och skaffa dig en dig en gymnasial yrkesutbildning. Exempel Kock Elektriker Truckförare Undersköterska Läs mer om våra yrkesutbildningar på För mer info kontakta studie- och yrkesvägledare: Pelle Hansson, tel , e-post: Heléne Werkström, tel , e-post: Elutbildning Elutbildningen är en gymnasial yrkesutbildning. Du som går programmet lär dig om produktion, installation och distribution av system för el och energi men också om el- och energiteknik, automation, datoroch kommunikationsteknik och IT-infrastruktur. Vår Elutbildning har 2 huvudinriktningar: Inriktningen elteknik ska ge kunskaper i att installera, underhålla och reparera t ex elanläggningar, larm och datanät. Inriktningen kan leda till yrken som installationselektriker, hisstekniker och larmtekniker. Inriktningen automation ska ge systemorienterade kunskaper i brytningen mellan elektroteknik, datorteknik samt drift- och underhållsteknik. Inriktningen kan leda till yrken som automationstekniker, processtekniker och industrielektriker. Har du gått Elutbildningen kan du börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Genom valbara kurser finns möjlighet för dig att skaffa fördjupade kunskaper inom speciella områden. Godkända betyg från detta program kan användas för att söka behörighet som elinstallatör hos ECY. Utbildningen bedrivs på heltid under ett år och är en kombination av praktik och teori. Delar av utbildningen bedrivs nätbaserat, med kontinuerlig handledning av lärare. Kurserna och examination genomförs enligt en studieplan individuellt utformad för varje elev. Utbildningen bedrivs i våra lokaler på Softcenter III, Ronneby. Här hålls utbildning, laborationer, examinationer mm. Viss del av utbildningen kan hållas på distans. För mer info kontakta studie- och yrkesvägledare: Pelle Hansson, tel , e-post: Heléne Werkström, tel , e-post: 10

11 Yrkesvuxutbildningar Vård- och Omsorgsutbildning Vård- och Omsorgsutbildningen är en gymnasial yrkesut bildning som riktar sig mot arbete inom vård och omsorg. Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper för arbete i verksamheter riktade mot äldre och funktionshindrade. Utbildningen syftar även till att ge en grund för fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare studier. Mål Efter genomgången utbildning har du skaffat dig de grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper som motsvarar yrkeskraven inom social omsorg. Utbildningen kan leda till vidare studier eller arbete inom äldre- och handikappomsorg. Genom valbara kurser får du fördjupade kunskaper vilket ger möjlighet till ett specialiserat verksamhetsområde. Utbildningsstart Augusti och januari. Sista ansökan 1 juni respektive 1 november. För mer info kontakta studie- och yrkesvägledare: Pelle Hansson, tel , e-post: Heléne Werkström, tel , e-post: Ansökan till Vård- och Omsorgsutbildning Utbildningen är utformad med fasta aktiviteter, lektioner, föreläsningar etc. i skolan ca 1-2 dagar i veckan främst i början av utbildningen. Utöver aktiviteter i skolan sker inlärningsprocessen med hjälp av studiehandledningar där du studerar under stor frihet, vilket kräver självdisciplin, förmåga att planera och att ta eget ansvar för studierna. Tillgång till handledning i studierna erbjuds efter överenskommelse med kursansvarig lärare. Utbildningen erbjuder en studiegång där du kan välja olika studiehastigheter och studieformen är därför ett alternativ för dig som vill kombinera studierna med andra aktiviteter, t.ex. arbete. Tidigare dokumenterad arbetslivserfarenhet kan tillgodoräknas genom validering. Bifoga intyg med ansökan. 11

12 Lärlingsutbildning för vuxna Lärlingsutbildning för vuxna Du har möjlighet att gå en yrkesutbildning i lärlingsform. Det passar dig som vill lära dig ett yrke på en arbetsplats. Utbildningstiden är individuell. Minst 6 månader och som längst 24 månader. Minst 70 % av utbildningen sker på en arbetsplats med en handledare. Utbildningen syftar till att ge grundläggande yrkeskunskaper inom valt område. Förkunskaper Förkunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig yrkesämnena. Yrkesområden Lärlingsutbildning kan anordnas inom de flesta yrkesområden under förutsättning att utbildningen ligger på gymnasienivå. Exempel: Restaurang/storkök, vård/omsorg, bageri/konditori, handel och fastighetsservice eller om du har ett eget önskemål/yrke så kan det vara möjligt under förutsättning att lärlingsplats och lärare med kompetens inom området går att ordna. Studietid Studietiden är individuell beroende på förkunskaper och innehåll i utbildningen. Utbildningens längd kan variera mellan 20 veckor och två år. Arbetssätt Lärlingsutbildning passar dig som vill lära dig ett yrke på en arbetsplats. Minst 70 % av utbildningen sker på en arbetsplats med en handledare. Utbildningen syftar till att ge grundläggande yrkeskunskaper inom valt område. Delar av utbildningen kan vara lärarledd eller på distans. Planerad start Utbildningen kan starta så fort det finns en lämplig lärlingsplats och handledare för utbildningens genomförande. Kostnader Utbildningen är kostnadsfri. Du betalar dina egna läromedel samt ev. arbetskläder och material. Kontakta CSN angående studiefinansiering. Hur går det till? Du lämnar en intresseanmälan till studie- och yrkesvägledaren Pelle Hansson eller Heléne Werkström. Du blir därefter kallad till ett vägledningssamtal hos lärlingskoordinator Elisabeth Olsson, tel För mer info kontakta studie- och yrkesvägledare: Pelle Hansson, tel , e-post: Heléne Werkström, tel , e-post: 12

13 Personuppgifter Namn Ansökan/studieplan 2015/2016 Ansökan lämnas till Vuxenutbildningen i din hemkommun. Se blankettens baksida. Personnummer Gatuadress Postnummer och ortsnamn E-postadress Telefon Tidigare utbildning (bifoga betygskopior från tidigare utbildning, även från grundskola och vuxenutbildning) Utländsk utbildning, antal år Land. Jag söker följande: Markera med X Kurs/utbildning Anmälningskod Gy-poäng Dag Dist. Jag har planerat studierna tillsammans med studie- och yrkesvägledare Namn Tidigare eller pågående studier vid Vuxenutbildningen Ja, år vid Vuxenutbildningen i kommun Nej Datum Sökandens namnunderskrift Ansökan tillsammans med betygskopior skickas till: Arbetsmarknadsförvaltningen Vuxenutbildningen Ö. Hamngatan 7B Karlskrona Skolans anteckningar Ofullständig ansökan behandlas inte! Personuppgifterna i denna ansökan kommer att registreras hos oss i enlighet med Personupp giftslagen. Uppgifter till CSN kommer att sändas via ADB-media. Studie- och yrkesvägledarens underskrift 13 s

14 Studieplanering Ange syfte och mål med dina studier Skolkod Sökandens namnunderskrift Besvaras av sökande med annan hemkommun än Karlskrona. Det är naturligast att du anlitar Vuxenutbildningen i din hemkommun. Finns inte aktuell kurs där eller du har speciella skäl att söka till Vuxenutbildningen i Karlskrona, skall du redovisa dessa nedan: Lämna ansökan till Vuxenutbildningen i din hemkommun! Hemkommunens yttrande: Hemkommunen åtar sig att erlägga interkommunal ersättning för sökt utbildning. Hemkommunen åtar sig ej att erlägga interkommunal ersättning för sökt utbildning. Motivering (vid avslag): Datum Underskrift Namnförtydligande Telefon Stämpel 14

15 Vuxenutbildningen i Karlskrona Studieekonomi Studiemedel Från och med det andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år kan du få studiemedel för studier vid vuxenutbildningen. Studiemedel beviljas senast det år du fyller 56 år. Rätten till studielån begränsas fr o m det år du fyller 47 år. Studiemedel består av studiebidrag och studielån. Studerar du på 50 procent av heltid får du ett halvt studiemedelsbelopp och studerar du på 75 procent av heltid får du 75 procent av studiemedelsbeloppet. Studiemedlet innehåller två bidragsnivåer, ett generellt bidrag och ett högre bidrag för särskilt prioriterade grupper. De pengar som CSN har att fördela till sökande för det högre bidragsbeloppet är begränsade. Det finns ett tilläggsbidrag för dig som har barn och samtidigt studerar. Mer information får du hos CSN. Studiehjälp Om du är heltidsstuderande på gymnasial utbildning har du rätt till studiehjälp t o m det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Information Mer information om studieekonomi hittar du på CSN:s hemsida Du kan också ringa till CSN på tel eller ta kontakt med studie- och yrkesvägledningen. Studiemedel lämnas för högst ett år i taget och retroaktivt för högst fyra veckor efter det att ansökan kommit till CSN. Ansökan om studiemedel kan göras när som helst under året. Länktips Här ansöker du till högre utbildning. Allt om din studieekonomi. Samtliga svenska folkhögskolor. Yh-utbildningar och övriga eftergymnasiala utbildningar. Allt om lagar och förordningar. Söktjänst för eftergymnasiala studier. Ansökan till universitet, högskola och ky-utbildningar, anmälan till högskoleprovet plus massor av annan nyttig information. Universitets- och högskolerådet. Allt om antagningar, behörigheter, utländsk utbildning m.m. 15

16 B Till Arbetsmarknadsförvaltningen Vuxenutbildningen Ö. Hamngatan 7B Karlskrona

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS LÄSÅRET 2008 0 0 9 PROGRAM KURS PROGRAM 2008/2009 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 VIKTIG INFORMATION VÄLKOMMEN TILL KOMVUX DENNA KATALOG INNEHÅLLER: I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 Välkommen till Komvux I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen i Malmö. Det finns mycket att välja

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12 Forshaga vuxenutbildning Kurskatalog vt 12 Välkommen till Forshaga vuxenutbildning Vuxenutbildningen på Studiecenter i Forshaga Lärcenter erbjuder individ anpassad utbildning med stor valfrihet. Hos oss

Läs mer

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Kursutbud, sid 2-3 Kursutbud gymnasial vuxenutbildning, dagtid eller flex Flexibelt lärande (gymnasiekurser, delvis distans)

Läs mer

Vuxenutbildningen i Norrköping

Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping 2011 Produktion: Anfang Reklambyrå, Norrköping Tryck: Tellogruppen, Söderköping Foto: M&F Foto, Sofia Andersson (sidorna 3-4, 10-11, 23, 26-28

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2009 www.stockholm.se/webbkatalogen Innehåll Vuxenutbildning i Stockholm 3 Vem får studera? 4 Vad kan jag studera? 5 Hur kan jag studera? 6 Extra stöd 6 Hur ansöker jag?

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

Vuxenutbildningen i Södertälje

Vuxenutbildningen i Södertälje Vuxenutbildningen i Södertälje Hösten 2009 www.vuxenutbildningen.sodertalje.se Här ges allmän information om studier på Vuxenutbildningen i Södertälje. Ansökningsblankett, kurs- och utbildningsbeskrivningar

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Utbildningar Våren 2013

Utbildningar Våren 2013 Våren 2013 Utbildningar Våren 2013 YRKES- UTBILDNINGAR för vuxna - Upplandskommuner i samverkan En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Innehåll Upplandskommuner

Läs mer

Vuxenstuderande. Handbok för. våren 2015. Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar 2015-01-12

Vuxenstuderande. Handbok för. våren 2015. Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar 2015-01-12 2015-01-12 Handbok för Vuxenstuderande våren 2015 Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Välkommen till Vuxenutbildningen Informationssamhälle,

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Vuxenutbildning. i Flen, Katrineholm och Vingåker

Vuxenutbildning. i Flen, Katrineholm och Vingåker Vuxenutbildning i Flen, Katrineholm och Vingåker Vuxenstudier i Flen, Katrineholm och Vingåker Kommunal vuxenutbildning kallas: Grundläggande vuxenutbildning, som omfattar utbildningar på grundskolenivå.

Läs mer

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 VUX Grundläggande vuxenutbildning Gymnasiala yrkesutbildningar Ekonomi Handel Administration Gymnasial vuxenutbildning Hos oss når du dina mål Välkommen till Hermods

Läs mer

Utbildningar våren 2012

Utbildningar våren 2012 VÅREN 2012 Utbildningar våren 2012 YRKES- UTBILDNINGAR för vuxna - Upplandskommuner i samverkan En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Innehåll Upplandskommuner

Läs mer

Kommunal Vuxenutbildning

Kommunal Vuxenutbildning Kommunal Vuxenutbildning Centrum för Arbete och Studier Våren 2007 Expedition Välkommen till CAS! Gun Lindbäck Anita Nilsson 08-570 383 31 Rektor/Enhetschef Leif Östfeldt 08-570 381 56 070-413 04 81 leif.ostfeldt@varmdo.se

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Välkommen till 2012-2013

Välkommen till 2012-2013 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Välkommen till 2012-2013 Innehåll sid 2 sid 3 sid 4-5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 9 sid 10 sid 11 sid 12 sid 13 sid 14 sid 15 sid 16 sid 17 sid 18 sid 19 sid 20 Innehåll Välkommen till

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer