LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011"

Transkript

1 LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011

2 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket sid 10 Yrkesvux sid 12 Ansökan sid 13 Studieekonomi sid 15 Länktips sid 15 Vi reserverar oss för ändringar föranledda av tryckfel eller direktiv från myndigheter efter programmets tryckning. Layout & original: Originalet, Trelleborg/Pelle Hansson, Vuxenutbildningen Karlskrona. Tryck: Psilander Grafiska, Karlskrona. Foto: Joakim Johansson Karlskrona kommun, Nils-Erik Larsson Karlskrona kommun, Mats Kockum Karlskrona kommun. 2

3 VUXENUTB Vuxenutbildningen i Karlskrona Välkommen till Vuxenutbildningen i Karlskrona och alla våra olika utbildningar. Utifrån dina önskemål försöker vi inom komvux tillgodose ditt behov av utbildning på grundskolenivå och teoretiska- eller yrkeskurser på gymnasial nivå. Tillsammans med studie- och yrkesvägledaren planerar du vilken utbildning som passar just dig. Vi kan erbjuda dig möjlighet att läsa dagtid eller på distans. I denna katalog ser du vilka utbildningar och kurser vi kan erbjuda hos oss. Vi har också ett samarbete (Gränslöst) med länets kommuner som ytterligare breddar utbudet. Du har dessutom chans att träffa och lära känna människor från andra länder och kulturer eftersom vi också bedriver undervisning i svenska för invandrare. Det finns även olika särvuxkurser för dig som vill komplettera din utbildning inom grund- eller gymnasiesärskola Ta chansen och kontakta vår studie- och yrkesvägledare för att planera just din utbildning. Vi lovar att utifrån våra möjligheter göra det bästa för just dig och dina studieplaner. Välkommen till oss! Mikael Thornéus Rektor/chef Rektor/Chef Mikael Thornéus Tel: E-post: Rektor med utvecklingsansvar Karl-Erik Olsson Tel: E-post: Expedition Marie Sölvelid Tel: E-post: Petra Svensson Tel: E-post: Studie- och yrkesvägledare Pelle Hansson Tel: E-post: Postadress Karlskrona kommun Utbildningsförvaltningen Vuxenutbildningen KARLSKRONA Besöksadress Rombvägen 7, Verkö, (busslinje 6 hållplats Verkö) Internetadress E-postadress Fax

4 VUXENUTB Information Antagningsvillkor Grundläggande vuxenutbildning Du har rätt att deltaga fr o m andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Gymnasial vuxenutbildning Du är behörig att deltaga fr o m andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år eller om du slutfört en utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskola eller Komvux eller med hänsyn till tidigare studier och annan verksamhet har förutsättningar att följa kursen. Ansökningstider Våra kurser startar huvudsakligen i augusti och januari. Se därför till att komma in med din ansökan i god tid innan kursstart. Tag kontakt med studieoch yrkesvägledaren för mer information. Ansökan Ansökan görs på blankett som finns i detta kursprogram (sid 13). Till ansökan ska bifogas personbevis för studier samt betygskopior av tidigare utbildningar (grundskole- och gymnasiebetyg). Ofullständig ansökan behandlas inte! Distansutbildning Vi erbjuder distansutbildning på gymnasial nivå i ett flertal ämnen, samt i en yrkesutbildning inom omvårdnad. Distansutbildning är till för dig som inte har möjlighet att studera hos oss dagtid och som anser att du kan klara av självstudier i stor omfattning. Studierna läggs upp individuellt med läraren. Du läser till stora delar själv och har kontakt med din lärare via dator i första hand, men möten på skolan under kursens gång kan bli aktuella. Dessa möten kan bestå av exempelvis föreläsningar, muntliga övningar eller prov. Förutsättningar för distansutbildning är att du har tillgång till dator med internetuppkoppling. Vi tar emot ansökningar under hela året och anordnar intagning vid flera tillfällen per termin. Frånvaro Om du av olika skäl måste utebli från undervisningen måste du anmäla detta till skolan första dagen av din frånvaro. Grundläggande vuxenutbildning Den grundläggande vuxenutbildningen omfattar år 1-9. Den ska ge kunskaper och färdigheter för samhälls- och yrkesliv samt fortsatta studier. Studieprogrammet planeras med utgångspunkt från din nivå och dina önskemål. Antagning Beroende på den ekonomiska situationen samt under förutsättning att tillräckligt antal behöriga sökande finns, kommer kurserna i denna katalog att anordnas. Om det är fler sökande till en kurs än antal platser, måste reservplacering göras. Antagningsbesked När din ansökan inkommit underrättas du alltid skriftligt om antagning och eventuell reservplacering. Har du inte fått något meddelande inom två veckor efter kursstart, har vi tyvärr ej kunnat erbjuda dig någon plats. 4

5 VUXENUTB Information Gymnasial vuxenutbildning Vi erbjuder gymnasiala kurser i kärnämnen och andra behörighetsgivande ämnen. Undervisningen blir alltmer inriktad mot att du tar större ansvar för ditt kunskapsinhämtande. Detta innebär att man i många grupper har dels traditionella lektioner, dels handledningstillfällen då du träffar din lärare efter behov. Efter avslutad utbildning får du ett samlat betygsdokument. Om du har behov av slutbetyg ska du rådgöra med studie- och yrkesvägledaren innan du börjar studera. Heltidsstudier För att vara heltidsstuderande måste du läsa minst 20 poäng per vecka. Kostnader Undervisningen är kostnadsfri. Läromedel bekostas av eleven. Lokaler I våra lokaler, som finns på Rombvägen 7 på Verkö, finns tillgång till datorer och grupparbetsrum. Laborationer är förlagda till Ehrensvärdska gymnasiet, kv Läroverket. Läromedel Om du studerar på dagtid i grundläggande vuxenutbildning får du låna läroböcker under studietiden. Du som studerar i gymnasiala utbildningar köper själv dina läroböcker, vilka ska medföras snarast efter kursstart. Lärare meddelar vid kursstart vilket läromedel som ska användas. Undantag: Du får låna läromedel t o m vårterminen det år du fyller 20 år om du uppbär studiehjälp. Läs- och skrivutveckling (dyslexigrupp) För dig som har läs- och skrivsvårigheter finns möjlighet att få individuellt upplagd undervisning, enskilt eller i en liten grupp. Du kan läsa enbart i denna grupp eller kombinera med annan undervisning. Har du behov av undervisning i dyslexigrupp är du välkommen att ringa och beställa tid för enskilt samtal. Lisbeth Beijar är ansvarig lärare, tel Prövning Du som har behov av att göra en prövning har möjlighet att göra detta i ämnen som anordnas av Vuxenutbildningen. För ansökan kontakta vår expedition. Ansökan om prövning ska göras senast 4 veckor innan prövning. Kostnad per prövning är för närvarande 500 kronor. Räknestuga Du som är matematikelev, på dagtid eller distans, har tillgång till en räknestuga i våra lokaler på Verkö. Räknestugan är öppen ett antal timmar varje vecka och bemannad med lärare. Här kan du få extrahjälp med din matematik. För aktuella öppettider se vår hemsida Studie- och yrkesvägledning För att få klarhet i vilka ämnen du behöver studera för att nå de mål du har ställt upp, för att göra upp en studieplan och få svar på dina eventuella frågor kring utbildning, yrken, arbetsmarknad och studieekonomi bör du ta personlig kontakt med studieoch yrkesvägledaren. Telefontider: Måndag och onsdag kl och Tisdag och Fredag Studie- och yrkesvägledaren träffas även torsdagar på Arbetsförmedlingen i Karlskrona. Drop in Övrig tid bokas. 5

6 VUXENUTB Information Slutbetyg Har du behov av att färdigställa ett slutbetyg ska du ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren i god tid. Svenska för invandrare (SFI) Vuxenutbildningen har hand om SFI-utbildningen i Karlskrona kommun. Från och med den 1 januari 2007 gäller nya kursplaner. Dessa innebär en mer individrelaterad undervisning. Man kan som nybörjare i svenska börja på olika nivåer, beroende på vilken utbildningsbakgrund man har i hemlandet. Det innebär att eleverna ges möjlighet att lära språket olika fort. Anmälan till SFI görs på särskild blankett som finns på vår expedition. Särvux Särvux är en frivillig utbildning och den som vill delta i särvux ska ansöka hos Vuxenutbildningen. Särvux ska medverka till att förverkliga vuxenutbildningens allmänna mål, genom att erbjuda grundläggande och kompetensinriktad utbildning. Särvux finns på tre olika nivåer: Motsvarande träningsskola: Kursplaner finns för kommunikation och verklighetsuppfattning och omvärldskunskap. Motsvarande grundsärskola: Kursplaner finns för svenska, svenska 2, matematik, historia, samhällskunskap, geografi, fysik, kemi, biologi, engelska och religionskunskap. Gymnasial särvux: Kursplaner finns för svenska, svenska 2, matematik, engelska, naturkunskap, religion, samhällskunskap, datorkunskap, estetisk verksamhet, musik, boende, medieproduktion och vuxenliv. Även yrkesinriktade kursplaner finns. Det finns inga kursavgifter och läromedel tillhandahålles och bekostas av särvux. Anmälningsblanketter finns på Vuxenutbildningens hemsida. Validering Validering är till för dig som vill få de kunskaper du redan har genom äldre utbildning eller erfarenhet i arbetsliv bedömda. Du får hjälp av en lärare som bedömer dina kunskaper och lägger upp en individuell studieplan för dig. Mer information om validering får du genom att kontakta studie- och yrkesvägledaren. Yrkesvux Yrkesvux är en satsning på yrkesinriktade utbildningar på gymnasienivå, både i form av kurser och individuella lösningar. Utbudet av utbildningar inom Yrkesvux skiftar och följer i de flesta fall inte gängse terminstider. Vuxenutbildningen i Karlskrona ingår också Yrkesvux projektet Gränslöst. Det innebär att du har tillgång till Yrkesvux-utbildningar över hela Blekinge. För aktuellt utbud och frågor kring Yrkesvux ta kontakt med studie- o yrkesvägledaren. Övrigt Reservation mot lärarbyten, schemaändringar eller sammanslagning av kurser. Kontaktperson: Gunnel Petersson, tel E-post: 6

7 GRUNDVUX Grundläggande vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Den grundläggande vuxenutbildningen omfattar år 1-9. Den ska ge kunskaper och färdigheter för samhällsoch yrkesliv samt fortsatta studier. Studieprogrammet planeras med utgångspunkt från din nivå och dina önskemål. Grundläggande vux åk 7-9 Grundläggande vuxenutbildning motsvarar nioårig grundskola och ger grundskolekompetens i nedanstående kurser. Kursstart sker både höst och vår. Även intagning i pågående kurs kan göras. Studierna bedrivs på heltid. Elever som inte har svenska som modersmål ska ha genomgått Förberedande svenska, eller ha godkänt nivåprov för Grundläggande vux 7-9. Ansökan kan göras även till enstaka ämne. Innehåll Engelska, nybörjare Engelska Matematik Samhällskunskap Svenska/svenska som andraspråk Förberedande svenska Vänder sig till dig som inte har svenska som modersmål och ej har tillräckliga förkunskaper i svenska språket för studier på Grundläggande vux 7-9. Du skall ha fullgjort SFI nivå D, eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Successiv antagning till kursen under terminen. Studierna bedrivs på heltid. Nivåprov genomförs innan kursstart. Anmälan till nivåprov görs i samband med ansökan till kursen. Innehåll Svenska, intensiv 7

8 GYMNASIUM Gymnasiekurser läsåret Gymnasial vuxenutbildning Vi erbjuder gymnasiala kurser i kärnämnen och andra behörighetsgivande ämnen. Undervisningen blir alltmer inriktad mot att du tar större ansvar för ditt kunskapsinhämtande. Detta innebär att man i många grupper har dels traditionella lektioner, dels handledningstillfällen då du träffar din lärare efter behov. Språk Kurs Anmälningskod Gymnasiepoäng Dag Distans Engelska A EN Engelska B EN Svenska A SV Svenska B SV Svenska som andra språk A SVA Svenska som andra språk B SVA Naturvetenskap Kurs Anmälningskod Gymnasiepoäng Biologi A BI Biologi B BI Fysik A FY Fysik B FY Kemi A KE Kemi B KE Naturkunskap A NK Naturkunskap B NK Matematik* Kurs Anmälningskod Gymnasiepoäng Matematik A MA Matematik B MA Matematik C MA Matematik D MA Matematik E MA

9 GYMNASIUM Gymnasiekurser läsåret Samhällsvetenskap Kurs Anmälningskod Gymnasiepoäng Dag Distans Historia A HI Historia B HI Historia C HI Samhällskunskap A SH Samhällskunskap B SH Religionskunskap A RE Distanskurser Utöver de kurser vi själva ger kan vi i ett samarbete med NTI Vux ge ett antal nationella gymnasiala kurser på distans. Du väljer att läsa i 100, 50 eller 25 % studietakt. Vi startar dessa kurser vid flera tillfällen under läsåret och de kan också fungera som sommarkurser. Ansökan till dessa kurser ska göras vid personligt besök hos vår studie- och yrkesvägledare, och en upprättad studieplan ska ligga till grund för valet av kurser. Observera att distanskurser vi ger på Vux i Karlskrona, till exempel inom vård, inte är tillgängliga genom NTI Vux. Utbudet av kurser hittar Du på under fliken Karlskrona. Vår studievägledare når Du på tel , eller på e-post: *Räknestuga Du som är matematikelev, på dagtid eller distans, har tillgång till en räknestuga i våra lokaler på Verkö. Räknestugan är öppen ett antal timmar varje vecka och bemannad med lärare. Här kan du få extrahjälp med din matematik. För aktuella öppettider se vår hemsida Kurserna kommer endast att anordnas under förutsättning att tillräckligt antal behöriga sökande finns. 9

10 DATORKURS Distanspaket Datorutbildning från grunden Att lära sig hantera en dator har blivit nästan lika nödvändigt som att lära sig läsa och skriva. I denna omfattande grundutbildning får du många matnyttiga kunskaper. Du lär dig datorns uppbyggnad och funktion. Du lär dig ordbehandling, kalkyl, databashantering och att göra egna presentationer. Kunskaper om Internet och nätverk ingår också i ett par av delkurserna. Följande kurser ingår: Datorkunskap IT-stöd Programhantering Persondatorer Databashantering Information och layout A Information och layout B Summa: 550 poäng Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande Desktop Publishing Desktop Publishing på distans är en grundläggande utbildning som syftar till att ge dig en djup förståelse och en bred kunskap om digital produktion av trycksaker. Kursen omfattar kunskaper hela vägen från manus och originalbild till den färdiga trycksaken - från idé till färdig produkt. Förutom kunskap om programvara och trycktekniker, lär du dig hur du bör utforma ditt budskap för att nå olika målgrupper. Kursen ger dig även en god grund att stå på om du önskar fortsätta inom området webbdesign. Följande kurser ingår: Desktop Grafisk kommunikation A Grafisk kommunikation B Grafisk kommunikation C Summa: 450 poäng Webbdesign Internets explosionsartade utveckling de senaste åren är bara en början. Enligt alla bedömare kommer Internet att fortsätta utvecklas till världens kanske viktigaste informationsmedium. Kursen Webbdesign på distans syftar till att ge grundläggande och fördjupade kunskaper inom områdena användarvänlighet, behaglig form och multimedia i samband med publicering på Internet. Du lär dig hur du fångar en slutanvändares uppmärksamhet för att kommunicera och överföra ett budskap effektivt. Begreppen användavänlighet, form och multimedialt projekttänkande är centrala i kursen men du får naturligtvis också de tekniska och teoretiska kunskaper som krävs för publicering på www. Hela den senare delen av kursen ägnar du åt att bygga upp en fullskalig webbplats direkt på Internet under professionella förutsättningar. Följande kurser ingår: Multimedia A Multimedia B Webbdesign Medieproduktion A Virtuella miljöer Summa: 600 poäng Förkunskaper: Du måste ha datorvana motsvarande datakörkortet samt goda kunskaper i Photoshop eller motsvarande. Kurslitteraturen är på engelska. Distanspaket i samarbete med Förkunskaper: Du måste ha datorvana motsvarande datakörkortet samt kunskaper motsvarande 9-årig grundskola. 10

11 DATORKURS Distanspaket Nätverksteknik Idén att koppla ihop datorer till nätverk fick sitt kommersiella genombrott först på 1990-talet. Datornätverk i företag och organisationer är därför en relativt ny företeelse och ämnesområdet befinner sig alltjämt i stark utveckling. Syftet med kursen är att ge deltagarna den senaste tekniken på området från de ledande företagen, i första hand Cisco Systems och Microsoft. De viktigaste uppgifterna för en nätverkstekniker är att göra spridning av information möjlig, men också att bevara företagets data på ett säkert sätt. Det innebär bland annat att bygga upp goda säkerhetsrutiner och genomföra uppgraderingar regelbundet. I de flesta nätverk är uppkopplingen till Internet oerhört viktig, eftersom mycket information hämtas från webb- och e-postservrar. Följande kurser ingår: Datorkommunikation Lokala nätverk A Lokala nätverk B IT-samordning Operativsystem Unix Summa: 600 poäng Förkunskaper: Du bör ha allmän datorkunskap och god datorvana. Observera att kursen håller högt tempo och att all kurslitteratur är på engelska. Programmeringsteknik Utbildningen ger en allmän introduktion till objektorienterad programmering med hjälp av tre språk: C++, Java och VisualBasic.NET. C++ har en etablerad ställning och är kanske det bästa språket för nybörjare, men idag är Java och VisualBasic.NET troligen de mest uppmärksammade programmeringsspråken av alla. Java-kursen tar upp programmering både för applikationer och webbsidor och VisualBasic.NET-kursen lär dig att snabbt utveckla avancerade applikationer med redan förprogrammerade moduler. Att vara programmerare innebär att du dagligen får nyttja din kreativitet för att lösa problem. I många fall är uppdragen en del av ett projekt och man arbetar tillsammans med andra programmerare för att ta fram ny mjukvara. I andra fall får man jobba självständigt med att ta fram en lösning för t ex en webbplats. Följande kurser ingår: Programmering A C++ Programmering B och C Java Programmering B och C VisualBasic.NET Programmering B och C Summa: 500 poäng Förkunskaper: Du bör ha allmän datorkunskap och god datorvana. Observera att kursen håller högt tempo och kräver goda studievanor. Övervägande delen av kurslitteraturen är på svenska, en mindre del kan dock vara på engelska. För samtliga distanspaket gäller att utbildningen bedrivs på hel- eller halvtid. Möjlighet till lån av dator finns under utbildningstiden. Du kan också välja enstaka kurser ur de olika paketen. Ansökan: Din ansökan skall innehålla betyg och dokumenterade kunskaper i data. Ansökan till dessa kurser ska göras vid personligt besök hos vår studie- och yrkesvägledare, och en upprättad studieplan ska ligga till grund för valet av kurser. Distanspaket i samarbete med Antagning: Successiv antagning. För mer information och ansökan ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren. 11

12 YRKESVUX Yrkesvux Yrkesvux Yrkesvux är en satsning på yrkesinriktade utbildningar på gymnasienivå, både i form av kurser och individuella lösningar. Utbudet av utbildningar inom Yrkesvux skiftar och följer i de flesta fall inte gängse terminstider. Vuxenutbildningen i Karlskrona ingår också Yrkesvux projektet Gränslöst. Det innebär att du har tillgång till Yrkesvux-utbildningar över hela Blekinge. För aktuellt utbud, ansökan och frågor kring Yrkesvux ta kontakt med Pelle Hansson, studie- och yrkesvägledare, Omvårdnadsutbildning Omvårdnadsutbildningen är en gymnasial utbildning som riktar sig mot arbete inom vård och omsorg. Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper för arbete i verksamheter inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg. Utbildningen syftar även till att ge en grund för fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare studier. Mål Efter genomgången utbildning ska eleven ha skaffat sig de grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper som motsvarar yrkeskraven inom hälso- och sjukvård och social omsorg. Utbildningen kan leda till vidare studier, arbete inom kommunens äldre- och handikappomsorg eller inom landstingets somatiska verksamheter. Genom valbara kurser tillägnar sig eleverna fördjupade kunskaper vilket ger möjlighet till ett specialiserat verksamhetsområde. Ansökan till omvårdnadsutbildning Utbildningen bedrivs som nätbaserad distansutbildning med stora möjligheter till lärarkontakt. Uppge önskemål vid ansökan. Utbildningen kan även erbjudas i annan takt än heltid. Tidigare dokumenterad arbetslivserfarenhet kan tillgodoräknas genom validering. Bifoga intyg med ansökan. Utbildningsstart 23 augusti och 17 januari. Sista ansökan 1 juni respektive 1 december. Obs! Du som önskar läsa enstaka kurser ur omvårdnadsutbildningen tag kontakt med Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare. Läs mer om omvårdnadsutbildningarna på Svetsteknisk grundutbildning 40 veckor Vi erbjuder dig en svetsutbildning innehållande en bas plus en spetsdel. Efter genomgången utbildning har du de svetskunskaper som krävs för arbete inom svetsteknik i näringslivet. All utbildning sker enligt EWF:s utbildningsdokument (European Welding Federation), och efter avslutad utbildning ska eleven ha uppnått kompetens enligt EWF 287. Utbildningen omfattar totalt 1400 poäng plus ett praktikblock på 4 veckor. Intagning till utbildningen sker vid flera tillfällen under terminen, och baseras på en individuell studieplan. För studiebesök på utbildningen ta kontakt med svetslärare Jörgen Jönsson, Ekonomi/Administration/Handel I samarbete med NTI kan vi på distans erbjuda yrkesinriktade utbildningar inom områdena ekonomi, administration och handel. Utbildningarna läggs upp individuellt och startar vid flera tillfällen varje läsår. 12

13 Ansökan/studieplan 2010/2011 Ansökan lämnas till Vuxenutbildningen i din hemkommun. Se blankettens baksida. Personuppgifter Namn Personnummer Gatuadress Postnummer och ortsnamn E-postadress (obligatoriskt vid ansökan till flexibel utbildning) Telefon Tidigare utbildning (bifoga betygskopior från tidigare utbildning, även från grundskola och vuxenutbildning) Utländsk utbildning, antal år Land. Jag söker utbildning (markera med X) Grundläggande utbildningar Omvårdnadsutbildning Svetsutbildning Grundläggande vux åk 7-9 på distans Förberedande svenska Heltid Deltid DISTANSPAKET Datorutbildning från grunden Desktop Publishing Webbdesign Nätverksteknik Programmeringsteknik Jag söker följande fristående kurser Markera med X Kurs Anmälningskod Gy-poäng Dag Dist. Jag har planerat studierna tillsammans med studie- och yrkesvägledare Namn Tidigare eller pågående studier vid Vuxenutbildningen Ja, år vid Vuxenutbildningen i kommun Nej Datum Sökandens namnunderskrift Ansökan tillsammans med betygskopior och personbevis för studier skickas till: Karlskrona Kommun Utbildningsförvaltningen Vuxenutbildningen KARLSKRONA Skolans anteckningar Ofullständig ansökan behandlas inte! Personuppgifterna i denna ansökan kommer att registreras hos oss i enlighet med Personuppgiftslagen. Uppgifter till CSN kommer att sändas via ADB-media. Studie- och yrkesvägledarens underskrift 13

14 Studieplanering Ange syftet med dina studier Skolkod Besvaras av sökande med annan hemkommun än Karlskrona. Det är naturligast att du anlitar Vuxenutbildningen i din hemkommun. Finns inte aktuell kurs där eller du har speciella skäl att söka till Vuxenutbildningen i Karlskrona, skall du redovisa dessa nedan: Lämna ansökan till Vuxenutbildningen i din hemkommun! Hemkommunens yttrande: Hemkommunen åtar sig att erlägga interkommunal ersättning för sökt utbildning. Hemkommunen åtar sig ej att erlägga interkommunal ersättning för sökt utbildning. Motivering (vid avslag): Datum Underskrift Namnförtydligande Telefon Stämpel 14

15 VUXENUTB Vuxenutbildningen i Karlskrona Studieekonomi Studiemedel Från och med det andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år kan du få studiemedel för studier vid vuxenutbildningen. Studiemedel beviljas senast det år du fyller 54 år. Rätten till studielån begränsas fr o m det år du fyller 45 år. Studiemedel består av studiebidrag och studielån. Studerar du på 50 procent av heltid får du ett halvt studiemedelsbelopp och studerar du på 75 procent av heltid får du 75 procent av studiemedelsbeloppet. Studiemedlet innehåller två bidragsnivåer, ett generellt bidrag och ett högre bidrag för särskilt prioriterade grupper. De pengar som CSN har att fördela till sökande för det högre bidragsbeloppet är begränsade. Studiemedel lämnas för högst ett år i taget och retroaktivt för högst fyra veckor efter det att ansökan kommit till CSN. Ansökan om studiemedel kan göras när som helst under året. Från och med den 1 januari 2006 infördes ett tillläggsbidrag för dig som har barn och samtidigt studerar. Mer information får du hos CSN. Studiehjälp Om du är heltidsstuderande på gymnasial utbildning har du rätt till studiehjälp t o m det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Information Mer information om studieekonomi hittar du på CSN:s hemsida Du kan också ringa till CSN på tel eller ta kontakt med studie- och yrkesvägledningen. Länktips Allt om din studieekonomi. Samtliga svenska folkhögskolor. Högskoleverket. Ansökan till universitet, högskola och ky-utbildningar, anmälan till högskoleprovet plus massor av annan nyttig information. Verket för högskoleservice. Allt om antagningar, behörigheter, kursinformation m.m. Yh-utbildningar och övriga eftergymnasiala utbildningar. 15