KURSKATALOG Vårterminen Komvux i Kalmar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSKATALOG Vårterminen 2013. Komvux i Kalmar"

Transkript

1 KURSKATALOG Vårterminen 2013 Komvux i Kalmar

2

3 Välkommen till Komvux i Kalmar! Norra vägen 47 - grundläggande vuxenutbildning - gymnasial vuxenutbildning - SFI (undervisning i svenska för invandrare) - särskild undervisning för vuxna - vård- och omsorgsutbildning - MIO Mångfald i omsorgen - YH psykosocialt arbete - YH Specialist undersköterska -äldreomsorg Studie- och yrkesvägledare Gymnasial vuxenutbildning/vård- och omsorgsutbildning: Tina Lovestedt Lisbeth Jonasson Marianne Holmgren Niklas Olson Madelene Öhlin Tina Foleby Grundläggande vuxenutbildning och Särskild undervisning för vuxna: Peter Fors SFI undervisning i svenska för invandrare Maritha Arffman Skolledning Lenah Thuresson, rektor Lennart Simonsson, planerare Tjänstefördelning, schemaläggning, ekonomi, marknadsföring m m Receptionen Tfn: Fax: KURSKATALOG: KOMVUX I KALMAR 2

4 Information inför studierna Anmälan och antagning Du väljer själv vilken kombination av kurser du vill studera högst sex kurser. För att du ska lyckas och känna tillfredsställelse med dina studier är det viktigt att du börjar studera på rätt nivå utifrån dina förkunskaper och att inriktningen motsvarar dina behov. Alla som studerar hos oss ska ha haft ett samtal med studie- och yrkesvägledare. Detta gäller även de som kompletterar ett eller flera ämnen. Anmälan görs på en särskild blankett som finns på vår hemsida Blanketten kan också hämtas ut på skolan eller Kunskapsnavet. Kopior på tidigare betyg samt personbevis ska alltid bifogas för att vi ska kunna behandla din ansökan! Du som är folkbokförd i en annan kommun än Kalmar, Mörbylånga eller Torsås måste lämna din anmälan till din hemkommun. Orsaken till detta är att din hemkommun måste besluta om den är beredd att betala för din utbildning i Kalmar. Observera att du som är elev på grundskolenivå har rätt att studera i vilken kommun du vill. Sista ansökningsdag till höstens kurser är den 8 juni. Ibland finns det, av olika anledningar, platser kvar även efter sista ansökningsdagen har gått ut. Om du är intresserad av någon kurs ta kontakt med våra studie- och yrkesvägledare. Till flexen kan du anmäla dig vid andra tider än ovan. Behörighet Du har rätt att deltaga i kommunens vuxenutbildning från och med höstterminen det år du fyller 20 år. Du som har ett slutbetyg från ett nationellt program i gymnasieskolan är behörig även om du är under 20 år. Betyg När du studerar på komvux får du betyg efter avslutad kurs. Läraren i varje kurs informerar om vilka regler som gäller för närvaro, betygskriterier m.m. Skolverket har angivit 3 KURSKATALOG: KOMVUX I KALMAR betygskriterierna för varje kurs. Det finns två typer av betygsdokument: Samlat betygsdokument: här sammanställs avslutade kurser. Slutbetyg Inom grundläggande vuxenutbildning omfattas slutbetyget av kurserna Svenska (alt Svenska som andraspråk), Engelska, Matematik och Samhällskunskap. Betygs-nivåerna är A-F. Betyg på utbildning som omfattar 2400 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 2250 gymnasiepoäng som innefattar betyg på svenska eller svenska som andraspråk kursen 1, engelska kursen 5, matematik kursen 1a och gymnasiearbetet. Eleven ska dessutom ha betyg i en eller flera kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap med sammanlagt 50 gymnasiepoäng i varje ämne, och Betyg som till övervägande del är satta på kurser somfår ingå i ett och samma nationella yrkesprogram i gymnasieskolan med sammanlagt högst 1800 gymnasiepoäng. Betyg på utbildning som omfattar 2400 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i 2250 gymnasiepoäng som innefattar betyg på svenska eller svenska som andra språk kurserna 1,2 och 3 engelska kurserna 5 och 6, matematik kursen 1b eller 1c och gymnasiearbetet. Eleven ska dessutom utöver det som nämns ovan ha betyg i en eller flera kurser i matematik, historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap med sammanlagt 450 gymnasiepoäng. Betyg på kurser i naturkunskap får ersättas med betyg på kurser i biologi, fysik och kemi. Övriga betyg som ingår i en sådan examen ska till övervägande del vara satta på andra kurser som får ingå i ett och samma nationella högskoleförberedande program i gymnasieskolan. Samlat betygsdokument utfärdas inte automatiskt! Du måste själv vid slutet av kursen anmäla vilka betyg som betygsdokumentet ska omfatta. Betyget beställer du i receptionen. Slutbetyget planerar du tillsammans med studie- och yrkesvägledaren.

5 KURSKATALOG: KOMVUX I KALMAR 4

6 Hemsida På vår hemsida finns mycket värdefull information om Axel Weüdelskolan t ex schema, kurslitteratur, hur man får tag på personal, regler och rutiner, utbildningar m m. Läromedel Om du läser en kurs inom Sfi eller grundläggande vuxenutbildning får du låna läroböcker. Studerar du på gymnasienivå betalar du själv dina läromedel. Vid första lektionstillfället får du uppgift om vilka läroböcker som används och var du kan köpa dessa. Lånad litteratur lämnar du tillbaka vid terminsslut! Vilken kurslitteratur du ska ha meddelas av läraren vid kursstart. Cafeteria På bottenplanet har vi en cafeteria som säljer enklare förtäring. Cafeterian har blivit till en naturlig mötesplats för våra studerande där de kan umgås över en fika. Om du vill äta medhavd mat har du tillgång till pentry. Datasalar Vi har datasalar som är tillgängliga för elever under dagtid när det inte pågår undervisning. Där kan du skriva ut egna arbeten, söka på Internet och träna upp din datorvana. Det finns även datorer på andra allmänna platser på skolan som du kan arbeta vid. Försäkring Alla komvuxelever är försäkrade under den tid som ordinarie verksamhet pågår i skolan och i samband med t ex praktik, studiebesök och exkursioner anordnade av skolan. Försäkringen gäller vid olycksfallsskador. Vårt försäkringsbolag är Folksam. Info tel: Ny information Viktig information om t ex förändringar av lektioner lämnas löpande på skolans intern-tv på bottenplanet. Samma information finns även på hemsidan Schema Schemat för kurserna kommer att vara utlagt på hemsidan. Observera att det några dagar in på terminen kan bli schemaändringar om det t ex inte blir tillräckligt med sökande eller om det visar sig att många har schemakollisioner. Det är din skyldighet, som elev, att hålla dig ajour med uppdateringar när det gäller schemaförändringar på intern-tv:n och hemsidan. Sjukskrivning Sjukanmälan är obligatorisk för alla som går på skolan. Anmälan görs via Dexter, hemsidan eller expeditionen på tel före kl Om du är sjuk mer än en vecka måste du visa en kopia på ett läkarintyg. Anmälan måste också göras till försäkringskassan första dagen! Om du är hemma för sjukt barn (VAB) kontakta skolan och CSN. 5 KURSKATALOG: KOMVUX I KALMAR

7 KURSKATALOG: KOMVUX I KALMAR 6

8 Ansökan kan göras när som helst under året, men beviljas retroaktivt för högst fyra veckor. Kontakta CSN på eller ring Studie- och yrkesvägledning Hos våra studie- och yrkesvägledare kan du få information kring allt som rör utbildningar, yrken och arbetsmarknad. Studievägledaren hjälper dig med att lägga upp en individuell studieplan, både på kort och lång sikt. När du besöker studievägledaren ska du ta med dig betyg och andra handlingar för att underlätta den kommande studieplaneringen. Studieplaneringen kan handla om att kartlägga dina tidigar utbildningar, yrkeserfarenheter, språkkunskaper och meriter. individuell planering av dina studier utifrån dina behov och förutsättningar. behörighetskrav till olika utbildningar, ansökningstider, studieekonomiska frågor, informationssökning m m. För dig som ska studera på gymnasienivå finns studie- och yrkesvägledningen på Kunskapsnavet på tel Ett par gånger i veckan finns de även på plats på Komvux. Om du ska läsa grundläggande vuxenutbildning eller särvux vänder du dig till komvux direkt för studie- och yrkesvägledning. tel och för Sfi tel Studiemedel Du kan söka studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden) från och med hösten det år du fyller 20 år till och med det år du fyller 54 år. CSN är den myndighet som informerar, beslutar om och betalar ut studiemedel för studier vid Komvux. Studieplatser På skolan finns det många platser där du kan sitta och studera eller umgås med dina kurskamrater t.ex. datasalarna, grupprum och studierummet. Det finns även möbelgrupper utsatta i korridorer och på andra lämpliga ställen. Studier sen eftermiddag Många flexkurser på gymnasienivå erbjuder vi även ett lektionstillfälle sen eftermiddagstid. Detta passar dig som t ex arbetar dagtid eller har schemakollisioner. Stöd Du kan, i viss omfattning, få individuellt stöd i dina studier. På skolan har vi tillgång till speciallärare. En speciallärare hjälper, tillsammans med undervisande lärare, dig som behöver stöd i ett ämne eller en viss kurs. Viktiga datum Sista ansökningsdag för grundvux, gymnvux och särvux Antagningsbesked skickas ut Studieperiod Antagning och registrering för kursstart 7 KURSKATALOG: KOMVUX I KALMAR

9 Studieformer För att ge alla studerande möjligheter utifrån vars och ens behov erbjuder vi olika studieformer. Du kan också kombinera olika studieformer. Reguljära kurser Reguljära kurser är till för dig som vill ha gemensamma lektioner tillsammans med din studiegrupp och lärare. De följer traditionella terminstider. Eftersom antalet lektioner är färre på Komvux jämfört med gymnasieskolan måste du vara beredd på att studera en hel del på egen hand. Flexen flexibelt lärande Flexen har blivit allt populärare de senaste åren. I flexen kan du följa mycket undervisning, studera mycket på egen hand eller ett mellanting mellan de två nämnda varianterna. Först möter du en studie- och yrkesvägledare som bokar in mötestid med lärare i de ämnen som du är intresserad av. I samråd med läraren görs ett individuell schema. För att lyckas med studier i flexen är det viktigt att du är motiverad och är beredd att ta ett stort eget ansvar för dina studier. Studieformen passar framför allt dig som inte kan eller vill gå på alla lektioner. Det är lätt att komma i kontakt med din handledare eller dina studiekamrater via e-post eller telefon. Flexen är till för dig som vill läsa kurser i en individuell studietakt: du kan följa normaltakt, läsa snabbare eller långsammare beroende på dina egna förutsättningar, vill börja studera vid valfri tidpunkt: ofta kan du påbörja dina studier redan strax efter din anmälan, är osäker på din nivå vid starten och/ eller Flexen erbjuder att kartlägga dina tidigare utbildningar, studiestart direkt, studier under eget ansvar självständigt eller i kombination med lärarledda lektioner arbete i grupp eller enskilt och/eller handledningstid. Prövning Prövning är till för dig som vill studera på egen hand och få din kunskap utvärderad vid ett speciellt examinationstillfälle. Du får en lärare som går igenom kursinnehåll och betygskriterier men för att få betyg måste du göra en prövning. Det betyder att du tenterar hela kursen skriftligt och/eller muntligt. En prövning kostar 500 kr per kurs. Har du inte läst kursen tidigare eller har fått betyget Icke Godkänt är prövningen kostnadsfri. Sista anmälningsdag för höstterminen är 15 september och vårterminen 15 februari. Kontakta alltid studie- och yrkesvägledare om du vill göra en prövning! Där får du vidare instruktioner Observera att anmälan är bindande! Återbetalning sker ej! Du ska ha gjort din prövning inom ett år efter att betalning erlagts. KURSKATALOG: KOMVUX I KALMAR 8

10 Undervisning i svenska Sfi har som mål att ge invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket, om det svenska samhället och förbereda för yrkeslivet. Att kunna tala, läsa och skriva på svenska är kunskaper du har nytta av i vardagslivet, i utbildning och i yrkeslivet. Är du 20 år eller äldre och är folkbokförd i Kalmar eller Mörbylånga kommun har du rätt att studera på Sfi hos oss. Anmälan till Sfi kan göras under hela terminen. Det finns ingen sista ansökningsdag. Du erbjuds undervisning 15 timmar per vecka, antingen för- eller eftermiddag, alternativt en kvällskurs på 2 timmar i veckan (ej nybörjare). Praktik är obligatoriskt (om du inte har ett arbete) som ett komplement till studierna. Självstudier hemma ingår i kursen. för invandrare Det kostar ingenting att studera på Sfi. Du kan inte få studiemedel från CSN för studier på Sfi. Det finns tre olika utbildningsvägar på Sfi. Tillsammans med lärare och studievägledare bestäms vilken kurs som passar dig bäst. Betyg ges efter avslutad kurs. Betygsgraderna är A - F. Vänd dig till vår studie- och yrkesvägledare för mer information. Maritha Arffman Tfn: KURSKATALOG: KOMVUX I KALMAR

11 Särskild undervisning för vuxna Särvux är en studieform för vuxna med funktionsnedsättning. Undervisningen syftar till att hjälpa människor med funktionsnedsättning att komma vidare i sina utvecklings- och kunskapsprocesser. Undervisningen ges i kursform och Skolverket bestämmer kursmålen, men varje elev får ha sina personliga kursmål och arbeta individuellt för att uppnå dessa. Tillsammans med din lärare upprättas individuella studieplaner, som inkluderar åtgärdsprogram och delmål. Eftersom undervisningen ges i ett begränsat antal timmar i veckan kan studierna kombineras med arbete. Alla kurser ges för närvarande dagtid och deltid. Vi kan erbjuda kurser i svenska, matematik, engelska och samhällskunskap på både grundsär- och gymnasiesärnivå. För elev på träningsskolenivå kan vi erbjuda kurser i språk och kommunikation natur och miljö och individ och samhälle. Vänd dig till vår studie- och yrkesvägledare för mer information. Peter Fors. Tfn: KURSKATALOG: KOMVUX I KALMAR 10

12 Kursutbud särskild utbildning för vuxna. Träningsskolenivå Individ och samhälle Natur och miljö Språk och kommunikation Intyg delas ut efter avslutad kurs. Grundläggande nivå Engelska Matematik Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk Kurser i Biologi, Fysik, Geografi, Hem-och konsumentkunskap, Historia, Kemi, Religionskunskap, Teknik och orienteringskurser startar bara om det finns tillräckligt antal sökande. Gymnasial nivå Engelska Matematik Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk 11 KURSKATALOG: KOMVUX I KALMAR

13 Grundläggande vux Grundläggande vuxenutbildning är till för dig som inte gått i skolan på länge som vill träna på att läsa, skriva och räkna Om du är intresserad av biologi, fysik, geografi, hemoch konsument- kunskap, historia, kemi och/eller religionskunskap. Vänd dig till vår studie- och yrkesvägledare för mer information. Peter Fors. Tfn: som behöver läsa svenska som andraspråk som behöver förbereda dig för studier på gymnasienivå som vill repetera dina högstadiekunskaper och/eller som behöver ett slutbetyg Den grundläggande utbildningen motsvarar hela grundskolan till och med årskurs nio och ger en allmän kompetens för samhällsliv, arbetsliv och fortsatta studier. Du kan läsa fristående ämnen eller de ämnen som leder till grundskolekompetens/slutbetyg (svenska, engelska, matematik och samhällskunskap). Med studieformen reguljär nedan avses att du följer ordinarie terminstid. KURSKATALOG: KOMVUX I KALMAR 12

14 Grundskolekurser Studieform Övrigt Delkurs 1 För dig med mindre än 6 årskursers skolbakgrund, alternativ för dig som inte har betyg i kursen C+D i Sfi. Svenska som andraspråk 2 term/flex 500p ( p ) Matematik 2 term/flex 300p ( p ) Engelska 3 term/flex 450p ( p ) Delkurs 2 För dig som har mer än 6 årskursers skolbakgrund i ämnet och ett D-betyg i Sfi. Svenska 2 term 500p ( p ) Svenska som andraspråk 2 term 500p ( p ) Svenska som andraspråk 1 term 500p Engelska 3 term 450p ( p ) Matematik 2 term 300p ( p ) Samhällskunskap 2 term 150p ( 75+75p ) Orienteringskurser Grundläggande Vuxenutbildning Ger ej betyg Datakunskap för nybörjare 1 term 50p Svenska som andraspråk-skriva-läsa-höra 50p Matematik 50p Kurserna Biologi, Fysik, Kemi, Histioria, Religion, Geografi, Hem och konsumentkunskap startar om tillräckligt antal sökande finns. Kvällskurs i Sva, kl KURSKATALOG: KOMVUX I KALMAR

15 Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning är till för dig som vill skaffa behörighet för högskolestudier som har avbrutit dina tidigare gymnasiestudier som vill ha slutbetyg från gymnasieskolan som önskar förkovra dig i några ämnen. Gymnasial vuxenutbildning ger samma kompetens och behörighet som ungdomsgymnasiet. Du kan läsa och kombinera kurser efter behov och intresse. Du kan börja studera på den nivå som passar dina förkunskaper. Med studieformen reguljär på sid 8 avses att du följer ordinarie terminstid. Du kan läsa om flexen på samma sida i kurskatalogen. Vänd dig till Kunskapsnavets studie- och yrkesvägledare för mer information. Tfn: OBS! Kurserna ges under förutsättning att det är tillräckligt antal sökande! KURSKATALOG: KOMVUX I KALMAR 14

16 Gymnasiekurser Studieform Poäng Anmärkning Svenska 1 flex 100p Svenska 2 reguljär/flex 100p Svenska 3 flex 100p Svenska som andraspråk 1 reguljär/flex 100p Svenska som andraspråk 2 reguljär/flex 100p Svenska som andraspråk 3 reguljär/flex 100p Engelska 5 reguljär/flex 100p Engelska 6 reguljär/flex 100p Engelska 7 flex 100p Matematik 1a flex 100p Matematik 1b reguljär/flex 100p Matematik 1c flex 100p Matematik 2a flex 100p Matematik 2b reguljär/flex 100p Matematik 2c flex 100p Matematik 3b flex 100p Matematik 3c flex 100p Matematik 4 flex 100p Matematik 5 flex 100p Naturkunskap 1b reguljär 100p Naturkunskap 2* reguljär 100p Samhällskunskap 1b reguljär/flex 100p Samhällskunskap 2 flex 100p Historia 1b reguljär/flex 100p Historia 2a flex 100p Religionskunskap 1 reguljär 50p Religionskunskap 2 reguljär 50p Företagsekonomi 1 flex 100p Företagsekonomi 2 flex 100p Privatjuridik flex 100p *Viss komplettering från Naturkunskap B kommer att erbjudas. 15 KURSKATALOG: KOMVUX I KALMAR

17 Vård- och omsorgsutbildning för vuxna Vård- och omsorgsutbildningen ger dig grundläggande kunskaper för arbete inom följande områden beroende på val: Kommunal hemtjänst/hemsjukvård Sjukhusvård Äldreomsorg/demensvård Utvecklingsstörda/funktionshindrade (LSS) Studera. Utbildningen är på heltid och delar av utbildningen kommer att förläggas till arbetsplats. Under den praktiska delen av utbildningen följer du en handledare och dennes schema. Detta kan innebära dagkvälls- och helgtjänstgöring. För att vara behörig ska du ha grundskolebehörighet eller motsvarande. Validering utbildning för dig som redan har erfarenhet. Erfarenhet från vård och omsorg kan ge möjlighet till validering och förkortad utbildning. Med validering avses en strukturerad bedömning, värdering och erkännande av kunskap och kompetens som uppnåtts både i och utanför det formella utbildningsväsendet. Ett exempel på validering är att om man har yrkeserfarenhet så kan denna kunskap prövas för att erhålla formella betyg inom vård och omsorgens kurser. Är du intresserad av att börja studera på skolans vård- och omsorgsutbildning kontakta Kunskapsnavet på tfn KURSKATALOG: KOMVUX I KALMAR 16

18 Komvux Norra vägen Kalmar Telefon: Fax: E-post: Hemsida: 17 KURSKATALOG: KOMVUX I KALMAR

19

20 Välkommen till Komvux i Kalmar! Har du planer på att börja studera? Är du nyfiken på att lära nytt och vill utvecklas som människa? Behöver du få betyg så att du kan söka in på högskolan? Komvux i Kalmar kan då vara ett perfekt alternativ för dig. Vi har en lång tradition av studier på vuxennivå. Personalen är mycket engagerad och erfaren och kommer att hjälpa dig till rätta med dina studier. Vår skola präglas av en berikande mångfald. De som studerar på vår skola har alla olika utbildningsbakgrund och olika framtidsdrömmar. Många gör små kompletteringar medan andra vill byta yrke och kanske behöver kvalificera sig för studier på högskola. Ta chansen att utveckla dig i något som intresserar dig! Vi ger dig alla möjligheter att lyckas! Lenah Thuresson Rektor Studera hos oss - du också! Komvux Kalmar

KURSKATALOG Höstterminen Komvux i Kalmar

KURSKATALOG Höstterminen Komvux i Kalmar KURSKATALOG Höstterminen 2013 Komvux i Kalmar Välkommen till Komvux i Kalmar! Norra vägen 47 - grundläggande vuxenutbildning - gymnasial vuxenutbildning - SFI (undervisning i svenska för invandrare) -

Läs mer

KURSKATALOG Höstterminen 2014. Komvux i Kalmar

KURSKATALOG Höstterminen 2014. Komvux i Kalmar KURSKATALOG Höstterminen 2014 Komvux i Kalmar Välkommen till Komvux i Kalmar! Norra vägen 47 - SFI (undervisning i svenska för invandrare) - Grundläggande vuxenutbildning - Gymnasial vuxenutbildning -

Läs mer

KURSKATALOG Höstterminen 2015. Komvux i Kalmar

KURSKATALOG Höstterminen 2015. Komvux i Kalmar KURSKATALOG Höstterminen 2015 Komvux i Kalmar Välkommen till Komvux i Kalmar! Norra vägen 47 - SFI (undervisning i svenska för invandrare) - Grundläggande vuxenutbildning - Gymnasial vuxenutbildning -

Läs mer

KURSKATALOG Vårterminen Komvux i Kalmar

KURSKATALOG Vårterminen Komvux i Kalmar KURSKATALOG Vårterminen 2014 Komvux i Kalmar Välkommen till Komvux i Kalmar! Norra vägen 47 - SFI (undervisning i svenska för invandrare) - grundläggande vuxenutbildning - gymnasial vuxenutbildning -

Läs mer

KURSKATALOG Höstterminen 2016. Komvux i Kalmar

KURSKATALOG Höstterminen 2016. Komvux i Kalmar KURSKATALOG Höstterminen 2016 Komvux i Kalmar Välkommen till Komvux i Kalmar! Norra vägen 47 - SFI (undervisning i svenska för invandrare) - Grundläggande vuxenutbildning - Gymnasial vuxenutbildning -

Läs mer

KURSKATALOG. Komvux i Kalmar

KURSKATALOG. Komvux i Kalmar KURSKATALOG Komvux i Kalmar Välkommen till Komvux i Kalmar! Norra vägen 47 - SFI (undervisning i svenska för invandrare) - Grundläggande vuxenutbildning (GRUV) - Gymnasial vuxenutbildning (Gy) - Särskild

Läs mer

På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015

På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015 På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015 Vuxenutbildningen Välkommen till Mjölby vuxenutbildning! En plats där du hittar nya vägar Nystart eller bara ett steg vidare? Med

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng OH-mallen Regeringsuppdrag Översyn av kursplaner och kunskapskrav Nya betygsskalan: A, C och E Verksamhetspoäng Kommunal vuxenutbildning, grundläggande nivå Kurser Engelska Biologi Fysik Kemi Samhällskunskap

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Höstterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 VUXENUTBILDNING KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN Den kommunala vuxenutbildningen i Åtvidaberg består av utbildning i Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Vuxenutbildning Skövde

Vuxenutbildning Skövde Vuxenutbildning Skövde Kurser och ansökningskoder Våren 2018 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Vuxenutbildning Skövde

Vuxenutbildning Skövde Vuxenutbildning Skövde Kurser och ansökningskoder Hösten 2017 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2015

KURSKATALOG Våren 2015 KURSKATALOG Våren 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå VUX 2012 September 2014 Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Områden Studie- och yrkesvägledning Individuell studieplan Validering Prövning enligt

Läs mer

Hösten Vuxenstudier Haninge PERIODER HÖSTEN 2015 KURSER & UTBILDNINGAR

Hösten Vuxenstudier Haninge PERIODER HÖSTEN 2015 KURSER & UTBILDNINGAR KURSER & UTBILDNINGAR Vuxenstudier Haninge Hösten 2015 PERIODER HÖSTEN 2015 Period 4: 10 augusti 16 oktober (sista ansökningsdag 3 juni 2015) Period 4 5: 10 augusti 18 december (sista ansökningsdag 3 juni

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Vårterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby Läsåret 2018/2019 Högsby UtbildningsCenter huc@hogsby.se Innehållsförteckning Valbara kurser på gymnasial nivå - KGY Svenska / Svenska som andraspråk 1 Engelska 1 Religion 1 Historia 1 Psykologi 1 Filosofi

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2014

KURSKATALOG Hösten 2014 KURSKATALOG Hösten 2014 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN Q Kursutbud med schema f ö r K o m v u x v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 För heltidsstudier VT-16 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN. BROMÖLLA-SÖLVESBORG

VUXENUTBILDNINGEN.  BROMÖLLA-SÖLVESBORG VUXENUTBILDNINGEN www.sbkf.se BROMÖLLA-SÖLVESBORG Hösten 2017 Välkommen till Vuxenutbildningen! Hösten 2017 Studietid Grundläggande, Gymnasie samt Särskild utbildning för vuxna: 2017-08-07 2018-01-12 Sista

Läs mer

KOMVUX BORGHOLM KURSKATALOG 2016/2017

KOMVUX BORGHOLM KURSKATALOG 2016/2017 KOMVUX BORGHOLM KURSKATALOG 2016/2017 Det livslånga lärandet Vi är den lilla ambitiösa skolan som välkomnar dig som fyllt 20 år. Här får Du möjlighet att utveckla din potential och nå dina drömmars mål.

Läs mer

Vi har plats för dig!

Vi har plats för dig! Vuxenutbildningen i Lerum och Partille kursprogram våren 2011 Vi har plats för dig! Gymnasiala kurser våren och hösten 2011 Planerad start Kurs Poäng våren -11 hösten -11 DATORANVÄNDNING Datorkunskap 50

Läs mer

Kurskatalog. Våren 2016. www.centrumvux.se

Kurskatalog. Våren 2016. www.centrumvux.se Kurskatalog Våren 2016 www.centrumvux.se Period 1: 11 januari 18 mars sista ansökningsdag 2 december 2015 Period 1-2: 11 januari 27 maj sista ansökningsdag 2 december 2015 Period 2: 21 mars 27 maj sista

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux HÖSTEN 2016 Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX www.skelleftea.se/vux 1 VUXENUTBILDNING I SKELLEFTEÅ KOMMUNS EGEN REGI Vuxenutbildningen i Skellefteå - För dig som vill läsa in behörighet och som söker

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

KURS PROGRAM 2013/2014

KURS PROGRAM 2013/2014 2013 0 1 4 KURS PROGRAM 2013/2014 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Särskild utbildning för vuxna sid 5 Vård- och Omsorgsutbildning sid 5 Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Vuxenutbildning Skövde

Vuxenutbildning Skövde Vuxenutbildning Skövde Kurser och ansökningskoder Våren 2017 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10 Schema VT 2013 *nybörjargrupper SFI läsåret 2012/2013 (Dag+Kväll) *innehåll Huddinge kommun erbjuder SFI-studier på dag och kvällstid. Kravet är att du är folkbokförd i kommunen. Skolan är belägen i Flemingsberg,

Läs mer

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan.

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. 2014-08-14 Agneta Wallin FIN / folkhögskola.nu Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. Grundläggande behörighet

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2014-15. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2014-15. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Välkommen Till särskild utbildning för vuxna Kurskatalog 2014-15 Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Du är välkommen att söka kurser hos oss, om du behöver extra stöd i din inlärning, på

Läs mer

Kurser och ansökningskoder Hösten 2015

Kurser och ansökningskoder Hösten 2015 Kurser och ansökningskoder Hösten 2015 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser kan starta vid olika

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 01.11.2007. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 01.11.2007. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 01.11.2007 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

VAD HÄNDER EFTER SFI?

VAD HÄNDER EFTER SFI? VAD HÄNDER EFTER SFI? STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Hos oss kan du få studie- och yrkesvägledning information om utbildningar, behörighetsregler och ansökningstider komma på drop-in med korta frågor boka

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

Kurser och ansökningskoder Våren 2016

Kurser och ansökningskoder Våren 2016 Kurser och ansökningskoder Våren 2016 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser kan starta vid olika

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION OKTOBER 2015 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen i Skellefteå kommuns egen regi för dig som vill läsa in behörighet Vi finns på Campus Skellefteå, där också Luleå tekniska högskola och Umeå Universitet

Läs mer

Kurskatalog. Våren

Kurskatalog. Våren Kurskatalog Våren 2016 www.centrumvux.se Period 1: 11 januari 18 mars sista ansökningsdag 2 december 2015 Period 1-2: 11 januari 27 maj sista ansökningsdag 2 december 2015 Period 2: 21 mars 27 maj sista

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Komvux. Det här kan du göra på komvux: Vem får läsa på komvux? Rätt till utbildning på grundläggande nivå SVENSKA

Komvux. Det här kan du göra på komvux: Vem får läsa på komvux? Rätt till utbildning på grundläggande nivå SVENSKA Komvux Kommunal vuxenutbildning (komvux) är för dig som behöver läsa kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Du kan läsa en eller flera kurser, för att sedan exempelvis fortsätta studera på högskolan,

Läs mer

Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammet Introduktionsprogrammet Från och med höstterminen 2011 får gymnasieskolan fem introduktionsprogram som ersätter det individuella programmet (IV) för dem som inte är behöriga till ett nationellt program.

Läs mer

KURSER VÅREN-2013. Vuxenutbildningen i Kramfors Grundläggande vux, Gymnasial vux, SFI

KURSER VÅREN-2013. Vuxenutbildningen i Kramfors Grundläggande vux, Gymnasial vux, SFI KUSE VÅEN-2013 Vuxenutbildningen i Kramfors Grundläggande vux, Gymnasial vux, SFI Stora förändringar inom vuxenutbildningen från 1/7 2012 Nya ämnes- och kursplaner Nya kunskapskrav Nytt betygssystem med

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. PERSONUPPGIFTER Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress

Läs mer

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18 VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Naturvetenskapsprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom tre olika val. Du skall välja: Inriktning

Läs mer

KURSPROGRAM 2016/2017

KURSPROGRAM 2016/2017 KURSPROGRAM 2016/2017 I denna katalog vill vi visa dig vårt utbildningsutbud och inspirera dig till fortsatta studier. Vi har ett brett utbud av olika kurser och utbildningar upp till gymnasial nivå. Genom

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Prövningar på Pauliskolan All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Vad är en prövning? En prövning innebär att du på egen hand läser in en hel kurs och

Läs mer

Kurser och ansökningskoder Våren 2015

Kurser och ansökningskoder Våren 2015 Kurser och ansökningskoder Våren 2015 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser kan starta vid olika

Läs mer

Läsåret PROGRAM 2012/2013

Läsåret PROGRAM 2012/2013 Läsåret 2012 0 1 3 KURS PROGRAM 2012/2013 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Omvårdnadsutbildning sid 5 Särskild utbildning för vuxna sid 5 Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

KURSUTBUD VÅREN 2017 PERIOD 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING 2017/03/ /05/ /05/ /08/04

KURSUTBUD VÅREN 2017 PERIOD 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING 2017/03/ /05/ /05/ /08/04 KURSUTBUD VÅREN 2017 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING PERIOD 2 3 P2 2017/03/20 2017/05/26 P3 2017/05/29 2017/08/04 Du ansöker till kurser på: Sista ansökningsdag P2: 01 Mars Sista ansökningsdag P3: 02 Maj P3

Läs mer

Sammanfattning Lättläst version

Sammanfattning Lättläst version Sammanfattning Lättläst version Den framtida gymnasiesärskolan en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning Gymnasiesärskoleutredningen har utrett gymnasieutbildningen för ungdomar med

Läs mer

Utbildningssystemet & studievägledning

Utbildningssystemet & studievägledning Utbildningssystemet & studievägledning - En del av Studieplaneringskursen Studie- och yrkesvägledare för Komvux-elever, Sandra Hahn sandra.hahn@folkuniversitetet.se 2013-09-04 Utbildningssystemet och studievägledning

Läs mer

STUDIE- HANDLEDNING KOMVUX 2016-2017. Inför ansökan till Komvux KOMVUX

STUDIE- HANDLEDNING KOMVUX 2016-2017. Inför ansökan till Komvux KOMVUX STUDIE- HANDLEDNING Inför ansökan till Komvux KOMVUX 2016-2017 KOMVUX Kontaktuppgifter till Lärare KOMVUX Studiehandledning 2016/17 Välkommen att studera på Komvux! På Komvux erbjuder vi många olika typer

Läs mer

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna TILL ELEVEN Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-82-0

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION Januari 2016 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

Kurser och kursupplägg Våren 2016

Kurser och kursupplägg Våren 2016 Kurser och kursupplägg Våren 2016 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

Vuxenutbildningen, VUX Kursutbud våren 2016

Vuxenutbildningen, VUX Kursutbud våren 2016 Skellefteå kommun Vuxenutbildningen, VUX Kursutbud våren 2016 Vuxenutbildningen i Skellefteå kommuns egen regi för dig som vill läsa in behörighet För dig som söker den rätta omgivningen för att som vuxen

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 UTBILDNING INOM VÅRD OCH OMSORG SID 10-13 1 ALLMÄN INFORMATION Elsa

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux Besöksadress S:t Larsgatan 46 Postadress Klostergatan 49, 581 81 Linköping E-postadress: komvux@linkoping.se Elsa Brändströms skola/birgittavux Faxnr 20

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2016

Kurser och kursupplägg Hösten 2016 Kurser och kursupplägg Hösten 2016 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Dagkurs eller distanskurs Biologi 150 Dagkurs Data, orienteringskurs 50 Dagkurs Engelska 12 200 Dagkurs Engelska 3 200 Dagkurs Engelska 4 200 Dagkurs Fysik

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning Campus - Borlänge. Hösten 2016. www.borlange.se/vux www.vux.itpborlange.se/moodle

Kommunal vuxenutbildning Campus - Borlänge. Hösten 2016. www.borlange.se/vux www.vux.itpborlange.se/moodle Kommunal vuxenutbildning Campus - Borlänge Hösten 2016 www.borlange.se/vux www.vux.itpborlange.se/moodle 1 Innehållsförteckning Allmän information... 3 Kurskategorier... 4 Studiealternativ... 6 Prövning...

Läs mer

Välkommen till Särskild utbildning för vuxna

Välkommen till Särskild utbildning för vuxna Välkommen till Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog för läsåret 2015 2016 HITTA TILL OSS Vår expedition finns på Brogårdsskolan Gamla Kyrkogatan 2, Kristinehamn Studie- och yrkesvägledare 0550-874

Läs mer

Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se

Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se Vill du ta ett steg i din utveckling? På Vetlanda Lärcentrum har vi samlat all vuxenutbildning under ett tak. Vi erbjuder ett brett utbud av kurser både på

Läs mer

Webinarium den 11 mars 2014 för studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Webinarium den 11 mars 2014 för studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Webinarium den 11 mars 2014 för studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Skolans styrdokument Riksdagen Regeringen - nationella program - programmens struktur - programmens omfattning

Läs mer