Till hjälp vid sorg i hemmet. Handledning vid begravning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till hjälp vid sorg i hemmet. Handledning vid begravning"

Transkript

1 Till hjälp vid sorg i hemmet Handledning vid begravning

2 Innehåll Till dig som mist en anhörig... 3 Vid dödsfall... 4 Utsjungning... 4 Begravningstillstånd... 4 Sorgflaggning... 4 Begravningsarrangemang... 5 På pastorskansliet... 5 På begravningsplatsens kontor... 5 På begravningsbyrån... 5 Begravningssätt... 6 Kistbegravning; jordfästning i Marie kapell... 6 Kistbegravning; jordfästning i kyrkan... 6 Kremering; jordfästning i kapellet eller kyrkan... 6 Gravplatsen... 7 Dödsannons... 8 Bibelord till dödsannonsen... 9 Jordfästning Psalmer Sittordning Formulär för jordfästningen Blommor Gravläggning Kremering och urnans nedläggning Minnesstund Tacksägelse för den avlidne Begravning av person som inte hör till kyrkan Gravminnesmärke och gravvård Dödsbo och bouppteckning Minneslista inför begravninen Kontaktuppgifter Varifrån hjälp i sorgen? Redaktion och layout: Informationsenheten vid Karleby kyrkliga samfällighet 8/2015 Teckningar: Esa Tiainen 2

3 Till dig som mist en anhörig Att ta farväl av en närstående är ofta tungt. Även om det var väntat att döden skulle komma, kom den kanske ändå som en överraskning. Man kan inte förbereda sig för de tankar och känslor som döden väcker. Sorg är mänskans naturliga sätt att möta en förlust. Varje människa har sitt eget sätt att sörja. Någon har lätt för att gråta, en annan sörjer på ett annat sätt. Sorgens längd, djup och tid för läkning kan inte förutses. Var barmhärtig mot dig själv i sorgen och respektera dina känslor. Din församling vill med denna broschyr hjälpa dig med de praktiska arrangemangen gällande jordfästningen och annat som uppkommer vid ett dödsfall. Tillsammans med församlingens anställda kan ni i lugn och ro gå igenom alla arrangemang. Det finns inte bara ett enda riktigt sätt att ordna en begravning, utan de anhörigas önskemål beaktas i mån av möjlighet. De kristna jordfästnings- och begravningssederna vittnar om den kristna församlingens tro. Döden är inte slutet på allt, utan en port till det eviga livet. Jesus Kristus, vår Frälsare, besegrade döden genom sin uppståndelse och beredde vägen för oss till sitt rike. Som kristna får vi lita på Bibelns löften om att många av våra nära och kära redan väntar på oss bakom gränsen till dödsriket. Jesus säger: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. (Johannes evangelium 11:25 26) 3

4 Vid dödsfall 1) Utsjungning När en anhörig avlidit kan en kort andakt hållas om så önskas. Andakten kallas i Karleby för utsjungning. Andakten består av psalmsång, bibelläsning, bön och avsked. Andakten hålls vanligtvis i sjukhusets kapell när den avlidne hämtas. Andakten leds av sjukhusprästen, församlingens präst eller någon av den avlidnes närstående. Före utsjungningen kan man öppna kistan för avsked om man så önskar och det inte finns något som hindrar det. Kom i så fall överens med begravningsbyrån och prästen om att öppna kistan. 2) Begravningstillstånd Begravningen förutsätter ett begravningstillstånd. Vid dödsfall på sjukhus eller på någon annan vårdinstans får de anhöriga begravningstillståndet av vårdpersonalen. Om döden inträffat hemma, börjar utredningen genom att man anhåller om begravningstillståndet från hälsocentralen. Begravningstillståndet inlämnas till församlingens pastorskansli eller till begravningsplatsens kontor (se kontaktuppgifter s. 19). Om döden inträffat genom ett olycksfall tar polisen kontakt med de anhöriga och hjälper vidare vid behov. De anhöriga får information om dödsorsaken av läkaren eller Statistikcentralen. Församlingen får inga uppgifter om dödsorsaken. Vid olycksfall ansvarar polisen för transporten av den avlidne, i annat fall kommer de anhöriga överens om transporten med en begravningsbyrå. 3) Sorgflaggning På dödsdagen hissas flaggan på halv stång vid den avlidnes hem. Tiden för flaggningen varierar enligt årstid. Ofta flaggar man på halvstång även vid den avlidnes arbetsplats. Finlands flagga hissas först i topp och sänks sedan ner till en tredjedel av stångens höjd. På begravningsdagen är det sed att sorgflagga vid den avlidnes hem och även där minnesstunden hålls. Då sorgflaggar man från kl. 8. Efter jordfästningen hissas flaggan i topp för att hedra den döde. Sorgflaggning sker även på officiella flaggningsdagar. 4

5 Begravningsarrangemang Sedan är det dags för begravningsarrangemangen. Man börjar med att besöka 1) pastorskansliet På Karleby svenska församlings pastorskansli (kontaktuppgifter s. 19) avtalar man om tid och plats för jordfästningen. Jordfästningen kan ske i kapellet, kyrkan, sjukhusets kapell eller vid graven. präst som förrättar jordfästningen plats för minnesstunden tidpunkt för själaringningen (minnesringning) söndag för tacksägelse i samband med högmässan. 2) begravningsplatsens kontor (Marie /Anna begravningsplats, Elisabeth begravningsplats) På begravningsplatsens kontor (kontaktuppgifter s. 19) reserverar man gravplats. 3) begravningsbyrån I Karleby verkar flera privata begravningsbyråer som man kan välja mellan. På begravningsbyrån kommer man överens om en kista eller urna samt om transporten av den avlidne. Obs! Ifall de anhöriga vill se den avlidne före jordfästningen, ska man komma överens om det i god tid med begravningsbyrån. Efter jordfästningen öppnas kistan inte. 5

6 Begravningssätt Kistbegravning; jordfästning i Marie kapell Många jordfästningar sker i Marie kapell. Kistan och blomsteruppsättningarna som de anhöriga på förhand beställt finns färdigt på platsen för jordfästningen. Begravningsgästernas ytterplagg lämnas i kapellets aula och hämtas därifrån efter jordfästningen. Därefter intar bärarna sina platser och kistan bärs i procession till graven. Församlingsmästaren handleder de anhöriga vid behov. Det är bra om de anhöriga på förhand kommer överens om de praktiska detaljerna med alla de personer som berörs av jordfästningen. Kistbegravning; jordfästning i kyrkan Om jordfästningen sker i kyrkan, bär de anhöriga kistan till kyrkan ca en halv timme före jordfästningen. Efter jordfästningen flyttar de anhöriga kistan till likbilen. De bär kistan eller flyttar den med en kistvagn. Den avlidne flyttas till gravplatsen i begravningsprocession. Församlingsmästaren handleder de anhöriga vid behov. Det är bra om de anhöriga på förhand kommer överens om de praktiska detaljerna med alla de personer som berörs av jordfästningen. Kremering; jordfästning i kapellet eller i kyrkan Jordfästning med kremering förrättas på samma sätt som vid kistbegravning. Om jordfästningen sker i Marie kapell lämnas den avlidnes kista kvar i kapellet efter jordfästningen när begravningsgästerna far till minnesstunden. Om jordfästningen sker i kyrkan flyttas kistan efter jordfästningen tillbaka till lokalen för förvaring av kistor. Begravningsbyrån transporterar senare kistan till krematoriet. Avlidna från Karleby kremeras i krematoriet i Seinäjoki eller i Vasa. Vid en överenskommen tidpunkt hämtar de anhöriga urnan från kapellet och gravsätter den i gravplatsen, som man tidigare avtalat om, med hjälp av församlingsmästaren. Askan eller askurnan kan begravas i minneslunden, på urngravplatsen eller i en kistgrav. 6

7 Gravplatsen Karleby kyrkliga samfällighet upprätthåller begravningsplatserna Marie och Anna vid Bredviksvägen (i Mesill, mellan centrum och Björkhagen) samt Elisabeth, som ligger vid Vasavägen. En karlebybo kan bli begraven på någon av de tidigare nämnda begravningsplatserna oberoende av var personen i fråga bott vid sin död. Åt en avliden person som inte haft hemort i Karleby kan en gravplats inlösas enligt gällande prislista. Församlingen sköter om att öppna och täcka graven samt att sätta den i stånd efter begravningen. De utförda arbetena debiteras enligt gällande taxa. Besittningsrätten för en gravplats är begränsad. Gravrätten överlåts för 30 år och tiden räknas från början av följande kalenderår. Gravrätten kan förlängas efteråt. I graven kan finnas en eller flera gravplatser. Vid anskaffning av en ny gravplats går det bra att bekanta sig med den på gravgården. Ring kontoret vid begravningsplatsen (kontaktuppgifter s. 19) och avtala om en besökstid. Kostnaderna för gravplatsen och begravningen fastställs årligen. För innehavare av frontbevis och deras makar är gravplatsen kostnadsfri. 7

8 Dödsannons Man kan annonsera om dödsfallet i tidningen. Med en dödsannons i tidningen före begravningen meddelar man om dödsfallet och inbjuder till begravningen. Det går också att annonsera efter begravningen och tacka för vänlig hågkomst. Man kan utforma annonsen vid tidningens kundbetjäning, där det finns olika modeller till påseende. En dödsannons innehåller vanligtvis följande information: den avlidnes familjeförhållanden (t.ex. min make, vår dotter) samt yrke eller titel Min käre make och vår far Mats Johan Häggman * i Ekenäs i Karleby Älskad, saknad Selma Susan och Hans med familj Ann-Marie och Bo Anders och Elisa Malin och Björn Herren är min herde, mig skall intet fattas. Som vänlig inbjudan meddelas att jordfästningen äger rum i Karleby sockenkyrka fredagen den 22 maj kl. 14. Efter jordfästningen minnesstund i Mikaelsalen. den avlidens fullständiga namn, födelsedatum och -plats, samt dödsdatum och -plats I dödsannonsen kan de anhöriga nämnas med sina fullständiga namn om så önskas. Ett bibelord, en psalmvers eller annan text kan också bifogas. Om dödsannonsen innehåller en inbjudan till jordfästning och minnesstund, bör tid och plats anges. 8

9 Bibelord till dödsannonsen Jesus sade: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Joh. 11:25 26 Min tid står i dina händer. Ps. 31:16 Herren är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Ps. 23:1 2 Hos dig är livets källa, i Ditt ljus se vi ljus. Ps. 36:10 I frid vill jag lägga mig ned, och i frid skall jag somna in. Ps. 4:9 I din hand befaller jag min ande, du förlossar mig, Herre, du trofaste Gud. Ps. 31:6 I min Faders hus finns många rum. Joh. 14:2 Ty hans nåd är väldig över oss, och Herrens sanning varar i evighet. Ps. 117:2 (Svenska Folkbibeln 1998) Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit. Ps. 139:16 (Svenska Folkbibeln 1998) Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta. Upp. 21:4 9

10 Jordfästning Jordfästningen är en kyrklig förrättning där de anhöriga visar sin respekt, omtanke och sorg inför förlusten av en när och kär människa. I jordfästningen ingår: bibelläsning och bön tal och välsignande ord psalmer och annan musik Vanligtvis förs ett samtal mellan de anhöriga och prästen före jordfästningen. Vid samtalet diskuterar man den avlidnes livsskeden och personlighet, själva förrättningens gång samt minnesstundens karaktär. I Karleby brukar både prästen och kantorn delta i minnesstunden ifall de anhöriga så önskar. Kirkon kuvapankki: Sanna Krook 10

11 Psalmer De anhöriga kan komma överens om psalmerna med prästen. Kantorn ansvarar för musiken under förrättningen, varför det är skäl att diskutera om speciella musikönskemål med honom eller henne. Vid jordfästningen sjungs psalmer ur psalmboken. Under minnesstunden i församlingens utrymmen kan man också sjunga andra andliga sånger som haft stor betydelse för den avlidne eller de anhöriga. I psalmboken hittar man många användbara psalmer under rubrikerna; Begravning, Döden och evigheten och Det kristna hoppet. Psalmer som ofta används är till exempel 180 Sabbatsmorgon stilla 522 Bliv du hos mig (Fi 555) 391 Blott en dag (Fi 338) 319 Närmare Gud till dig (Fi 396) Kirkon kuvapankki: Markku Pihlaja men också nyare psalmer som 583 Min Frälsare lever 432 Var inte rädd Vid graven sjungs 378 Uti din nåd (Fi 377) 31 Härlig är jorden (Fi 30) (Fi = Finska psalmboken) Sittordning I kapellet sitter de närmaste anhöriga i mitten på den främsta raden. Övriga närvarande kan sitta på valfri plats. Önskvärt är att man sitter nära varandra. I kyrkan brukar enligt traditionen den avlidnes närmaste anhöriga och släktingar sitta på höger sida bakifrån sett. Vänner och arbetskamrater brukar sitta på vänstra sidan. 11

12 Formulär för jordfästningen Jordfästningen sker enligt anvisningarna i Kyrkohandboken. Formuläret diskuteras med prästen i samband med planeringen av begravningen. Den förrättande prästen svarar för förrättningens gång och ger klara tecken åt de anhöriga när man skall stiga upp och när man läser högt tillsammans. Om någon av de anhöriga vill läsa en bibeltext skall man avtala om det med prästen i förväg. Blommor Det hör till den kristna traditionen att lägga ner kransar och blommor på graven. Kransen är en symbol för evigheten och blommorna påminner om livets förgänglighet. I Karleby brukar man lägga ner blommor vid kistan när psalmen efter bönen Herrens välsignelse är slut. Blommorna kan även läggas ner efter inledningsmusiken före den första psalmen. De anhöriga lägger först ner sina blommor. Enligt en gammal tradition lägger den närmaste anhöriga sin sista hälsning vid kistans huvudände, närmast hjärtat. Efter de närmaste släktingarna följer övriga släktingar, arbetsgivare, olika samfund och till sist vännerna. De som ska lägga ner blommor vid kistan stiger i tur och ordning fram till kistan, står stilla en stund varefter någon av dem läser hälsningen. Därefter placeras blommorna vid sidan av kistan. Efter en kort tystnad vänder de sig mot de anhöriga, bugar och återvänder till sina platser. Om en större grupp samsas om samma blomsterhälsning, kan man göra så att några går fram till kistan och de andra står upp på sin plats. Efter blomsterhälsningarna sjungs en psalm. 12

13 Gravläggning Efter avslutningspsalmen, tar man på sig ytterplaggen, varefter man hämtar sin blomsterbukett- eller krans och förbereder sig för gravläggningen. Vid kistbegravning behövs det oftast sex bärare. Kistan kan vara överraskande tung, vilket bör beaktas vid valet av bärare. Vanligen består bärarna av de närmaste manliga släktingarna och vännerna, de närmaste vid huvudänden. Det är bra att komma överens om bärarnas platser på förhand. Efter jordfästningen ställer sig bärarna, iklädda ytterplagg, kring kistan. Under den avslutande musiken bärs kistan, med fotändan först, till följevagnen. Efter en jordfästning i Marie kapell för bärarna följevagnen till graven. Kyrkvaktmästaren går först. Efter honom följer bärarna med kistan och därefter de närmast anhöriga. Efter en jordfästning i kyrkan flyttas kistan till begravningsplatsen med begravningsbyråns likbil. Vid gravplatsen instruerar församlingens vaktmästare nedsänkningen av kistan. Enligt gammal kristen sed placeras den avlidne med ansiktet mot öster. Öster uppfattas som uppståndelsens riktning. När kistan sänks i graven tar de manliga ledsagarna av sig sina mössor. Det gör också bärarna efter att kistan har sänkts ner. Bärarna står därefter kvar en stund. De anhöriga kan täcka graven delvis eller helt. Om detta avtalas i samtalet före själva begravningen. När graven täcks kan man sjunga psalmer. Om graven inte täcks genast, kan man sätta på ett lock. Personalen täcker i så fall graven följande vardag. Blommorna läggs ovanpå graven. När de närmaste lagt ner sina, följer de andra. Efter blomsternedläggningen sjunger man en psalm. Slutligen inbjuder någon de närvarande till minnesstunden. 13

14 Kremering och urnans nedläggning Jordfästningen är likadan vid kremering som vid kistbegravning. Efter begravningen framförs inbjudan till eventuell minnesstund. Ifall jordfästningen hålls i Marie kapell blir den avlidnes kista kvar i kapellet efter jordfästningen och begravningsföljet förflyttar sig till minnesstunden. Ifall jordfästningen sker i kyrkan, förflyttas kistan efter jordfästningen tillbaka till lokalen, där kistorna med de avlidna förvaras. Vid gravsättning av stoftet behövs inga bärare. Efter jordfästningen tar de anhöriga blommorna till platsen där urnan kommer att läggas ner. Tillvägagångssättet kan diskuteras i samband med planeringen av begravningen. Nedläggningen av urnan sker på separat avtalad tid. De anhöriga hämtar urnan från kapellet, och en av församlingens medarbetare deltar vid nedläggningen. I samband med nedläggningen kan man ha en liten andakt tillsammans med en präst eller någon annan. Ett speciellt formulär för gravläggning, som kan användas vid tillfället, finns i Kyrkohandboken. Om de anhöriga önskar att en präst är närvarande, ska man avtala om detta på förhand. Askan eller askurnan kan begravas i kistgrav, urngrav, minneslund eller på ett område där askan strös ut. Ett separat område för gravläggning av urna finns på Anna begravningsplats. Begravningsområdet för urnor skiljer sig från minneslunden på det sättet att gravarna på begravningsområdet för urnor är separata och de anhöriga vet exakt var gravarna är belägna. På begravningsområdet för urnor kan man placera ett skilt minnesmärke. På Anna begravningsplats finns också en minneslund och ett område där askan kan strös ut. I minneslunden gravläggs den avlidnes aska i en urna och i området för aska utan urna. Platsen för askan, som gravläggs i minneslunden eller strös ut, kommer endast till kännedom för begravningsplatsens myndigheter och meddelas inte till de anhöriga. Man kan skaffa en namnskylt till den gemensamma minnesstenen över de avlidna som begravts där. Kyrkliga samfälligheten sköter om anskaffningen och monteringen av namnskyltarna. Beställning av namnskylten kan göras på kontoret på Anna begravningsplats eller på kyrkliga samfällighetens ekonomikontor. 14

15 Minnesstund Efter jordfästningen följer vanligtvis en minnesstund. Den kan hållas i församlingens utrymmen. Man kan avtala om platsen för minnesstunden på pastorskansliet samtidigt som man kommer överens om var jordfästningen ska förrättas. Kostnaderna för utrymme för minnesstund och tvätt av dukar debiteras enligt gällande taxa. Minnesstunden kan hållas i någon av församlingens salar (antalet personer som ryms i salen anges inom parentes): Församlingscentret, Mikaelsalen (120) och kaféet (50) Kyrkbackens församlingshem, Anderssalen (200) och kaféet (120) Kyrkbackens församlingshem, Annasalen (100) och kaféet (50) Kyrkbackens församlingshem, Marthasalen (50) Vid behov finns också möjlighet att ha minnesstund i följande utrymmen: Församlingscentret, Nedre salen (150) och Övre salen (200) Församlingscentret, Lilla salen (100) och kaféet (60) Församlingscentret, Lähetyssoppi (30) Församlingssalen, Björkhagen (80) Församlingssalen, Yxpila (80) Vid minnesstunden brukar man läsa adresser, sjunga psalmer, hålla tal och minnas den avlidne. Vid minnesstunden kan man även ha sång, musik och recitation. De anhöriga gör upp programmet för minnesstunden i samarbete med prästen. Tacksägelse för den avlidne Den avlidnas namn läses upp i församlingens högmässor söndagen efter jordfästningen. På detta sätt vill man hedra den avlidne. Efter att namnet lästs upp spelar man orgelmusik eller ringer i kyrkklockorna. Man ber också för de anhöriga. 15

16 Begravning av person som inte hör till kyrkan En person som inte är medlem i kyrkan, begravs på församlingens begravningsplats. Karleby kyrkliga samfällighet är skyldig att anvisa en gravplats åt var och en, som vid tidpunkten för sitt frånfälle har sin hemort på samfällighetens område. De anhöriga till en person, som inte är medlem i församlingen, kan vända sig till församlingens pastorskansli och avtala om kyrklig jordfästning. Enligt kyrkoordningens regler kan en person som inte är medlem i kyrkan välsignas till graven, om de anhöriga eller någon annan som handhar den avlidnes gravläggning så önskar. Välsignelsen utförs inte om den avlidne klart har förbjudit detta eller om prästen på ett eller annat pålitligt sätt fått den uppfattningen att tillräckliga grunder för kyrklig välsignelse inte finns. Dessa principer förutsätter att prästen diskuterar saken med de anhöriga innan beslut om gravläggningen tas. Reservering av tid i kapellet kan inte göras innan samtalet har förts. Gravminnesmärke och gravvård Man brukar skaffa ett minnesmärke till graven. Det kan vara en traditionell sten, ett kors eller en skulptur. Församlingen förutsätter inte, att man skaffar ett minnesmärke, och det är inte heller bråttom att skaffa ett sådant. Före anskaffningen bör man utreda storleken och vilken stil som passar. I begravningshandlingarna kan man se vilka anvisningar som finns för området där graven är belägen. Vid gravläggning i en gammal släktgrav bör de anhöriga avtala med församlingen om hur eventuell flyttning av minnesmärke eller kantstenar kan göras. Från begravningsplatsens kontor kan man skaffa ett vitt träkors med den avlidnes namn som ett tillfälligt minnesmärke på graven. De anhöriga ansvarar för vården av gravplatsen. De kan göra det själva eller 16

17 ge vården i uppgift åt församlingen. De anhöriga skall under maj-september månad inom 14 dagar avlägsna de blomsteruppsättningar som lagts på graven vid begravningen. Därefter har församlingen rätt att avlägsna dem. Under övriga månader ska blomsteruppsättningarna avlägsnas inom 30 dagar. Karleby kyrkliga samfällighet har en gravvårdsfond, som mot ersättning åtar sig vården av graven årsvis eller för en längre period. Avtal om gravskötsel kan ingås på kyrkliga samfällighetens ekonomikontor. Dödsbo och bouppteckning Delägarna i dödsboet kan tillsammans sköta om boets egendom. Då förutsätts det att delägarna är eniga i sina beslut. Bankerna, posten och andra instanser förutsätter en utredning av boförvaltarens behörighet. Om en anhörig fungerar som förvaltare, räcker det med ett personbevis och en släktutredning, där släktskapet framkommer. Släktutredningen beställs från pastorskansliet. Boförvaltaren betalar kostnaderna för begravningen ur boets tillgångar. Dessa kostnader ligger i främsta rummet och går före alla andra kostnader. Bouppteckningen bör göras inom tre månader från dödsfallet. Ansvaret för bouppteckningen ligger i första hand hos den delägare som förvaltar egendomen, vanligtvis änkan/änklingen. Till bouppteckningen kallas änkan/änklingen, arvingarna och andra personer som enligt testamentet är förmånstagare. Det säkraste sättet är en skriftlig kallelse med mottagningsbevis. Det tar tid att skaffa alla intyg och redogörelser som behövs, så det gäller att börja i tid. Till bouppteckningen behövs ämbetsbetyg från alla orter där den avlidne bott sedan han/hon fyllt 15 år. Arvingarna bör framgå i ämbetsbetygen. Pastorskansliet hjälper med anskaffning av ämbetsbetygen till bouppteckningen. Om boets delägare misstänker att förvaltningen av boet inte sker korrekt, kan han göra en ansökan till tingsrätten om att förvaltningen av egendomen skall överlåtas till en boutredare. Det finns alltid skäl att överlåta boet åt en boutredare, om skulderna överstiger tillgångarna. Ett exemplar av bouppteckningen ska inom en månad efter bouppteckningen lämnas till hemortens skattebyrå för beräkning av arvsskatten. 17

18 Minneslista inför begravningen Begravningstillstånd, fås av vårdpersonalen Sorgflaggning Kontakt med den avlidnes hemförsamling där man avtalar om: Plats och tid för jordfästning Förrättande präst och kantor Plats för minnesstund Själaringning Tacksägelse för den avlidne i samband med högmässan Besök på begravningsplatsens kontor för reservering av gravplats Val av gravsätt Dödsannons i tidningen Jordfästning: Kista eller urna Transporterna av den avlidne Blommor Bärare Minnesstund Plats Program Servering Gravminnesmärke och gravvård Dödsbo och bouppteckning 18

19 Kontaktuppgifter Karleby svenska församling Gustaf Adolfsgatan Karleby Kansliet är normalt öppet må-fr kl 9-15 Pastorskansliet, 1. vån, tfn , , Församlingscentrets information, tfn Begravningsplatsernas kontor Anna och Marie begravningsplatser Bågvägen 1, Karleby Församlingsmästaren och kyrkvaktmästaren ger råd och hjälp i begravningsärenden samt informerar om gravar och deras inlösningspriser. De är bäst anträffbara må-to kl. 9-14, tfn Elisabeth begravningsplats Elisabethvägen 42, Karleby Församlingsmästaren och kyrkvaktmästaren ger råd och hjälp i begravningsärenden samt informerar om gravar och deras inlösningspriser. De är bäst anträffbara må-to kl. 9-14, tfn Övriga begravningsärenden Kyrkliga samfällighetens ekonomikontor, 2. våningen Chef för begravningsväsendet, Ralf Lillfors, tfn Information på hemsidan Denna broschyr finns också på hemsidan: > Förrättningar > Begravning Om begravningsplatser: 19

20 Varifrån hjälp i sorgen? Det tar tid att komma över sorgen. När begravningen är över och alla praktiska detaljer kring den är avklarade, blir det mera tid över för sorgen. Förlusten tär både psykiskt och fysiskt. Den sörjande behöver ofta någon som lyssnar. De anhöriga och vännerna har en viktig roll som lyssnare. Även församlingens personal kan stå till tjänst med att lyssna och samtala. I Karleby svenska församling ordnas sorgegrupper varje år. I prosteriet finns också sorgegrupper för yngre personer och för anhöriga som förlorat någon genom självmord. Dessutom ordnas grupper för dem som förlorat ett barn enligt behov. Tidpunkterna anges i tidningen Kokkola, men förfrågningar kan också göras via hemförsamlingen. Som en mor tröstar sin son, skall jag trösta er. Jesaja 66:13 Skulptör Kalervo Kallios staty Mor och barn på Anna begravningsplats. Foto: Tapio Ruotsalainen

Då en anhörig gått bort. Anvisningar för begravningar

Då en anhörig gått bort. Anvisningar för begravningar Då en anhörig gått bort Anvisningar för begravningar Innehållsförteckning Då en anhörig gått bort................ 1 Begravningsarrangemangen............. 4 Begravningsplatser och begravningssätt.......5

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Planering för begravningsbeställning Här kan du göra dina egna anteckningar och ta med dig till begravningsbyrån, där har du möjlighet att i lugn miljö

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Det anteckningsblad som du håller i din hand är tänkt som en checklista inför mötet hos oss på Karlbergs Begravningsbyrå. Här kan du göra egna anteckningar

Läs mer

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Foton i broschyren är tagna av: Kerstin Andersson, Owe Backland och Christer Arneson. Broschyren ges ut av: Kyrkogårdsnämnden i Löddebygdens

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

SILJANS Begravningsbyrå. Till den som ordnar med min begravning. Mina. önskemål

SILJANS Begravningsbyrå. Till den som ordnar med min begravning. Mina. önskemål Till den som ordnar med min begravning Mina önskemål Jag vill att begravningen ombesörjes av.... (Namn på begravningsentreprenör) Vanligen styr religionstillhörigheten begravningsordningen. Svenska kyrkans

Läs mer

B E G R A V N I N G. Råd och hjälp till anhöriga PEDERSÖRENEJDENS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

B E G R A V N I N G. Råd och hjälp till anhöriga PEDERSÖRENEJDENS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET B E G R A V N I N G Råd och hjälp till anhöriga PEDERSÖRENEJDENS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET När en anhörig har dött När en anhörig har dött kan det kännas som om livet stannar upp. Samtidigt finns det många

Läs mer

Begravningspastoral. - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå

Begravningspastoral. - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå Begravningspastoral - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå Pastoralens innehåll Svenska kyrkan har fått i uppdrag från staten att sköta begravningsverksamheten för alla i Umeå. Begravningslagen reglerar

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Min sista vilja. Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet

Min sista vilja. Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet Min sista vilja Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet Samtliga förnamn Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Folbokföringsadress Postnummer Ort Medlem i Svenska

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

Bra att veta när man mister en anhörig

Bra att veta när man mister en anhörig Mattmars kyrka Bra att veta när man mister en anhörig Vad gör vi nu? Vad ska man börja med? Det är många frågor som dyker upp vid ett dödsfall. Församlingen försöker alltid vara behjälplig så långt det

Läs mer

Ordning för begravningsgudstjänst

Ordning för begravningsgudstjänst Ordning för begravningsgudstjänst Klockringning Musik Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/ eller vokalmusik kan utföras. Därefter kan prästen säga följande eller

Läs mer

C. När någon har avlidit

C. När någon har avlidit C. När någon har avlidit Andakt enligt detta formulär hålls på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med en vit

Läs mer

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar Stillhetens rum en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar När sorgen drabbar Vi som arbetar i Svenska kyrkan i Kvistofta församling vill finnas som ett stöd och som en hjälp då människor drabbas

Läs mer

Mina önskemål i samband med min död

Mina önskemål i samband med min död Min sista vilja Mina önskemål i samband med min död Datum Namnteckning... Namnförtydligande... Jag ber mina närstående att respektera mina önskemål. Viktigt! Denna handling bör förvaras hemma så att den

Läs mer

Råd vid begravning. Information från Göteborgs kyrkogårdsförvaltning. Urngravfält på Kvibergs kyrkogård

Råd vid begravning. Information från Göteborgs kyrkogårdsförvaltning. Urngravfält på Kvibergs kyrkogård Urngravfält på Kvibergs kyrkogård 031-731 80 80 www.svenskakyrkan.se/goteborg/kgf/ mobil.svenskakyrkan.se/goteborg November 2009 Foto Ronald Eek, Conny Nylén, Cia Hylander Tryck PR-Offset Råd vid begravning

Läs mer

Döden har drabbat dig. En närstående människa är borta. Sorgen har kommit in i ditt liv. Förlusten av en kär människa gör mer ont än ord kan beskriva.

Döden har drabbat dig. En närstående människa är borta. Sorgen har kommit in i ditt liv. Förlusten av en kär människa gör mer ont än ord kan beskriva. Begravningsguide 1 Döden har drabbat dig. En närstående människa är borta. Sorgen har kommit in i ditt liv. Förlusten av en kär människa gör mer ont än ord kan beskriva. Du känner kanske att längtan och

Läs mer

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang.

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang. Begravning Vad är meningen med livet? Finns det en fortsättning efter döden? Hur kommer man igenom sorg? Det är viktigt för oss människor att ge oss tid att fundera och samtala kring livets mening och

Läs mer

Önskemål Inför livets slut

Önskemål Inför livets slut Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om Min önskan Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om anhöriga och vänner. Att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte längre kan ge uttryck för din önskan själv. I vissa frågor

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

att lämna svåra besked

att lämna svåra besked att lämna svåra besked Jakob Carlander Liten lathund, checklista och komihåg Det finns några grundläggande punkter som bör gälla svåra besked i de flesta sammanhang. Se detta som en checklista du går igenom

Läs mer

Om begravning och gravsättning i Umeå

Om begravning och gravsättning i Umeå Om begravning och gravsättning i Umeå Begravning och gravsättning i Umeå Allmänt Det är Svenska kyrkan i Umeå som sköter begravningsverksamheten i Umeå på uppdrag av staten. Det gäller invånare i Umeå

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

Man kan sjunga t.ex. en av följande psalmer: 240, 242, 244, 521 eller 522. Inledande välsignelse och växelhälsning

Man kan sjunga t.ex. en av följande psalmer: 240, 242, 244, 521 eller 522. Inledande välsignelse och växelhälsning C. Gravläggning Detta formulär kan användas när gravläggningen inte sker på samma ort som jordfästningen. ormuläret kan användas också vid nedläggning av urna och i tillämpliga delar då man har en välsignelse

Läs mer

Begravnings- gudstjänst

Begravnings- gudstjänst Begravnings- gudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Klockringning Musik Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn.vi är samlade för att ta avsked av NN och för

Läs mer

Danderyds kyrka. Danderyds. KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling

Danderyds kyrka. Danderyds. KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling Danderyds kyrka Djursholms begravningsplats Altorps kapell Danderyds KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling Danderyds kyrkogård Välkommen till Danderyds kyrkogårdar Inom Danderyds

Läs mer

Då en anhörig gått bort

Då en anhörig gått bort Då en anhörig gått bort ANVISNINGAR INFÖR BEGRAVNINGEN Före jordfästningen s. 5 Begravningsarrangemang Reserveringar Håll kontakt med prästen och kantorn Begravningsplatser och begravningssätt s. 8 Kistgravar

Läs mer

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00 När någon dör... Adress: Box 71, 186 21 Vallentuna Besöksadress: Mathiasgården Tfn vx: 08-511 862 00, Fax: 08-511 862 48 e-mail: vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se hemsida: www.vallentunaforsamling.se

Läs mer

KVALITETSSÄKRING VID BEGRAVNING

KVALITETSSÄKRING VID BEGRAVNING KVALITETSSÄKRING VID BEGRAVNING I termen BEGRAVNING ingår flera moment, såsom bisättning, begravningsceremoni, gravsättning, eventuell kremering och tillhörande administration. Dokumentet är framtaget

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

Jag,.. vill att.. enligt den ordning som tillämpas av. Jag vill gärna att åtager sig att vara officiant (präst. eller annan) som jag känner genom:

Jag,.. vill att.. enligt den ordning som tillämpas av. Jag vill gärna att åtager sig att vara officiant (präst. eller annan) som jag känner genom: 1 (Anvisningar för ifyllande finns i slutet) Denna handling redogör för Min Sista Vilja Jag,.. vill att.. ombesörjer min begravning och att den arrangeras i så nära överensstämmelse som möjligt med de

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

KVALITETSSÄKRING AV BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

KVALITETSSÄKRING AV BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN KVALITETSSÄKRING AV BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN Genom detta dokument vill Bodens kyrkliga samfällighet lämna upplysningar om hur Överluleå, Sävasts och Gunnarsbyns församlingar normalt arbetar i samband med

Läs mer

Råd vid dödsfall. Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö

Råd vid dödsfall. Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö Råd vid dödsfall Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö DÅ MAN MISTER EN ANHÖRIG eller nära vän ställs man inför både sin egen sorg och en rad praktiska frågor. Frågor som man kanske inte tänkt på

Läs mer

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Inledning De styrdokument som utgör underlag för denna information är i begravningslagen, SFS 1990:1144 och begravningsförordningen,

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Begravningspastoral för Vist församling

Begravningspastoral för Vist församling Begravningspastoral för Vist församling Inledning Denna pastoral är ett arbetsledningsinstrument, en lokal överenskommelse som rör arbetet med och kring begravning inom Vist församling. Pastoralen är ett

Läs mer

Gravrättsinnehavare. vad innebär det? Svenska kyrkan på Orust har statens uppdrag att ansvara för begravningsverksamheten i Orusts kommun.

Gravrättsinnehavare. vad innebär det? Svenska kyrkan på Orust har statens uppdrag att ansvara för begravningsverksamheten i Orusts kommun. Gravrättsinnehavare vad innebär det? Svenska kyrkan på Orust har statens uppdrag att ansvara för begravningsverksamheten i Orusts kommun. Här hoppas vi kunna ge svar på en del frågor kring begravning och

Läs mer

Anvisningar inför begravning

Anvisningar inför begravning 1 Anvisningar inför begravning Denna guide har utarbetats av för att delas ut avgiftsfritt på institutioner och myndigheter till anhöriga och ombud. 2 3 INFORMATION FÖR ANHÖRIGA Ni har drabbats av sorg.

Läs mer

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 -

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 - Begravningspastoral för Kropps pastorat - 1 - - 2 - Begravningsgudstjänsten Begravningens sammanhang kan sträcka sig under mycket långt tid. Från en allvarlig sjukdom till sorgetiden efter begravningsgudstjänsten,

Läs mer

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043 Till mitt minne En vägledning till mina efterlevande Mina önskemål Att fylla i detta dokument är kanske i första hand en omtanke om dina anhöriga. För att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte

Läs mer

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Råd vid dödsfall Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Då man mister en anhörig eller nära vän ställs man inför både sin egen sorg och en rad praktiska frågor. Frågor som man kanske inte tänkt på

Läs mer

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna,

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna, Westlings Begravningsbyrå, Fondkistan i Eskilstuna kan göra döds och tackannonser i alla de större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt. Ni kan där

Läs mer

Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån

Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån Det anteckningsblad som du håller i din hand är tänkt som en checklista inför planeringsmötet hos oss på begravningsbyrån. Här kan du göra dina egna

Läs mer

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar Stillhetens rum en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar När sorgen drabbar Vi som arbetar i Svenska kyrkan i Kvistofta församling vill finnas som ett stöd och som en hjälp då människor drabbas

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. örbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. ormuläret kan användas i tillämpliga delar i enlighet med situationens krav. På ett bord som är täckt med en

Läs mer

Begravningspastoral för Eda pastorat.

Begravningspastoral för Eda pastorat. Begravningspastoral för Eda pastorat. Ur kyrkoordningen, 24 kapitlet, inledningen: I begravningsgudstjänsten tar församlingen och de sörjande avsked och överlämnar den som har dött åt guds barmhärtighet

Läs mer

Min sista vilja inför min begravning

Min sista vilja inför min begravning Min sista vilja inför min begravning Någonting brister stilla En röst en sång dör ut Och plötsligt förnimmer man tydligt Att ingenting är som förut. Okänd Jag heter... Och mitt personnummer är... -...

Läs mer

Lilla Begravningsbyrån

Lilla Begravningsbyrån Har Du mist en anhörig eller nära vän? En anhörigs bortgång är en av de svåraste händelser en människa kan drabbas av. Ofta uppstår en sorgekris då man kan behöva hjälp att ordna det praktiska runt ett

Läs mer

Min sista vilja inför min begravning

Min sista vilja inför min begravning Min sista vilja inför min begravning Någonting brister stilla En röst en sång dör ut Och plötsligt förnimmer man tydligt Att ingenting är som förut. Okänd Jag heter... Och mitt personnummer är... -...

Läs mer

Stigssons Begravningsbyrå. För kvinnor kan det innebära mörka kläder och en vit scarf, för män mörka kläder och en vit slips.

Stigssons Begravningsbyrå. För kvinnor kan det innebära mörka kläder och en vit scarf, för män mörka kläder och en vit slips. Begravningen Begravning i enskildhet Som regel bör du alltid försöka gå på begravningar, även när du är avlägsen släkting eller vän till den avlidne, eller den avlidnes familj. Det betyder ändå mycket

Läs mer

En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut. men vad är det som gäller och hur gör jag?

En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut. men vad är det som gäller och hur gör jag? En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut men vad är det som gäller och hur gör jag? Av Carina Alvén, Konsumentvägledare, Marks kommun, 511 80 KINNA Ett värdigt avslut när livet tar slut

Läs mer

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig Till prästen och pastorsexpeditionen: Fler exemplar av Att ta farväl kan utan kostnad beställas genom närmaste begravningsbyrå auktoriserad av

Läs mer

Ordlista - Begravningsverksamheten

Ordlista - Begravningsverksamheten Ordlista - Begravningsverksamheten Allmängravar, linjegravar Gravsättning i löpande följd, ingen gravrätt finns på gravplatsen. Gravsättning i allmängravar och linjegravar upphörde att gälla 1964. Askgravlund

Läs mer

Olika slags gravplatser på våra kyrkogårdar

Olika slags gravplatser på våra kyrkogårdar Olika slags gravplatser på våra kyrkogårdar TILLHANDAHÅLLES UTAN KOSTNAD FÖR DÖDSBOET: gravplats på allmän begravningsplats under en tid av 25 år gravsättning, se nedan transporter från det kyrkan övertagit

Läs mer

När någon dör behöver du svar på dina frågor... SVENSKA KYRKAN

När någon dör behöver du svar på dina frågor... SVENSKA KYRKAN Adress: Box 71, 186 21 Vallentuna Besöksadress: Mathiasgården Tfn: 08-511 862 00, Fax: 08-511 862 48 e-mail: svenskakyrkan@vallentunaforsamling.se hemsida: www.vallentunaforsamling.se När någon dör......

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Hur gör jag nu? En skrift om begravningar

Hur gör jag nu? En skrift om begravningar Hur gör jag nu? En skrift om begravningar HUR GÖR JAG NU? En skrift om begravningar INNEHÅLL TA EN SAK I TAGET 3 6 Det är inte bråttom nu Kontakta anhöriga och vänner Andra kontaktmöjligheter Några saker

Läs mer

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB Bra att veta Bra att veta Det är många frågor du behöver ta ställning till i samband med ett dödsfall. Nova Begravningsbyrå vill i denna folder ta fram det som bör och måste göras samt våra rekommendationer

Läs mer

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer Alf Henriksson I den sorg och saknad som följer när något

Läs mer

D. Vid minnesstund. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

D. Vid minnesstund. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. D. Vid minnesstund Detta formulär kan i tillämpliga delar användas vid minnesstund över en avliden t.ex. på årsdagen av ett dödsfall vid släktmöten där man minns bortgångna medlemmar. Andakten leds av

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de

Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de Bra att veta. Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de val man gör. T.ex. storlek på dödsannonsen,

Läs mer

Guide till att skriva en dödsannons

Guide till att skriva en dödsannons Guide till att skriva en dödsannons Westlings Begravningsbyrå kan göra döds- och tackannonser i alla större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt.

Läs mer

Begravningsgudstjänst Anvisningar

Begravningsgudstjänst Anvisningar Begravningsgudstjänst Anvisningar Begravningsgudstjänsten är en gudstjänst för de levande, inte för de döda. Att dela sorgen, att ta farväl av den döde och att möta det kristna hoppet är begravningsgudstjänstens

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av kyrkogården vid Österhaninge kyrka och Österhaninge begravningsplats som ligger

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

Vad kostar en begravning hos oss?

Vad kostar en begravning hos oss? Vad kostar en begravning hos oss? Vår ambition Vår uppgift och passion är att ständigt höja kvalitén på våra tjänster och att alltid sträva framåt och överträffa kundens förväntningar. Detta är möjligt

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Åldrande Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 167 Åldrande Människor lever länge i

Läs mer

Mina önskemål i samband med min död

Mina önskemål i samband med min död Min sista vilja Mina önskemål i samband med min död Datum Namnteckning... Namnförtydligande... Jag ber mina närstående att respektera mina önskemål. Viktigt! Denna handling bör förvaras hemma så att den

Läs mer

Att åldras i Sverige

Att åldras i Sverige Att åldras i Sverige Sverige och äldre I många kulturer tar familjen hand om de äldre. I Sverige tar vi hand om de äldre, men det sker ofta genom samhället. en kultur en familj äldre att ta hand om ett

Läs mer

dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett

dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett mångkulturellt samhälle 2 Praktiska frågor om dödsfall och begravning oavsett tradition och kultur Syftet med denna informationsfolder är att ge information

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

I fråga om begravning och begravningsplatser gäller dessutom vad som bestäms i hälsoskyddslagen (763/1994) och med stöd av den.

I fråga om begravning och begravningsplatser gäller dessutom vad som bestäms i hälsoskyddslagen (763/1994) och med stöd av den. Given i Helsingfors den 6 juni 2003 Begravningslag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Tillämpningsområde I denna lag finns bestämmelser om gravsättning och kremering

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon STÖTTEBREV Till: Dig som måste ordna Sova är viktigt, att orka somna kan vara svårt när känslorna stannat i tomhet. Sova en stund är ändå viktigt. Kanske är du den som mitt i sorgen måste försöka vara

Läs mer

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

Kungsbacka och Hanhals kyrkogårdar

Kungsbacka och Hanhals kyrkogårdar Kungsbacka och Hanhals kyrkogårdar Vi vårdar Kungsbacka och Hanhals kyrkogårdar När vi mister en anhörig eller nära vän ställs vi inför både sorg och en rad praktiska problem. Begravning och gravsättning

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 165 Pensioner Pension är pengar du får när du

Läs mer

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011 Dnr SN11/47 Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden Antagen den 28 april 2011 Att gälla fr o m den 1 juni 2011 Dnr SN11/47 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Socialtjänstens ansvar...

Läs mer

Välkommen till Vita Arkivet

Välkommen till Vita Arkivet en vägledning Välkommen till Vita Arkivet Varsågod, här får du ett kort som du kan ha i plånboken för att berätta att du fyllt i Vita Arkivet. Det kan dessutom vara en god idé att underrätta dina anhöriga

Läs mer

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så,

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, Livsarkivet L i v s a r k i v e t Livsarkivet Mitt viktiga dokument Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, men vad händer när det ofattbara sker. Vem får mina saker? Vilka försäkringar

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Westlings Begravningsbyrå

Westlings Begravningsbyrå Westlings Begravningsbyrå Innehåll: Vad är Fondkistan? s.1 Att tänka på innan du kommer till oss s.2 Vad ingår i Fondkistans grundpris s.3 Vad händer efter att någon avlidit s.4 Att förbereda sin egen

Läs mer

Esbo församlingar DOP AV BARN

Esbo församlingar DOP AV BARN Esbo församlingar DOP AV BARN www.espoonseurakunnat.fi www.esboforsamlingar.fi Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla

Läs mer

Till dig som är gravrättsinnehavare i Katrineholmsbygdens församling

Till dig som är gravrättsinnehavare i Katrineholmsbygdens församling Till dig som är gravrättsinnehavare i Katrineholmsbygdens församling Att vara gravrättsinnehavare innebär Att ha en grav att gå till, en egen plats där man kan minnas, pynta med blommor och på olika sätt

Läs mer

Efter kremationen. Efter kremationen

Efter kremationen. Efter kremationen Efter kremationen Efter kremationen Gravsättning efter kremationen Efter en kremation kan man välja att gravsättas i en urngrav, familjegrav avsedd för kistor, askgravplats, askgravlund eller minneslund.

Läs mer

Begravning OMHÄNDERTAGANDET

Begravning OMHÄNDERTAGANDET VITA ARKIVET Vita Arkivet Vita Arkivet är en möjlighet för dig att berätta om dina önskemål runt din egen begravning. Här kan du påverka, göra val och ha en önskan, men det är också en möjlighet att ge

Läs mer

hur gör jag nu? Hur gör jag nu?

hur gör jag nu? Hur gör jag nu? hur gör jag nu? Hur gör jag nu? Hur gör jag nu? En liten skrift om begravning Innehåll Inledning... sid 5 Informera anhöriga... sid 6 Vad bör jag som anhörig göra först? Förberedelser inför begravningen...

Läs mer

hur gör jag nu? Hur gör jag nu?

hur gör jag nu? Hur gör jag nu? hur gör jag nu? Hur gör jag nu? INNEHÅLL Inledning... sid 3 Informera anhöriga... sid 4 Vad bör jag som anhörig göra först Förberedelser inför begravningen... sid 6 Ska man se den döde Vad händer med den

Läs mer