Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Riksorganisationen GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime) Verksamhetsberättelse 2013 Riksorganisationen GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime) är en sekulär och ideell förening som arbe- tar med att hjälpa utsatta invandrarkvinnor, - flickor och - pojkar. Målet är att informera dem om de- ras möjligheter till hjälp i det svenska samhället, informera dem om deras självklara mänskliga rättig- heter samt att ge dem råd. Föreningen arbetar även för att förebygga våld mot kvinnor genom att ta upp frågorna i samhället genom utbildning, diskussion, debatter och seminarier. Riksföreningen be- står av sex lokala verksamheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Västerås. Riksorganisa- tionen GAPF har haft aktiviteter i flera städer som inte har någon lokal verksamhet. GAPF har även några ideella organisationer som medlemmar med säte i olika län i Sverige. Föreningen grundades år 2001 av Sara Mohammad under namnet Glöm Aldrig Pela- föreningen, men bytte snart namn till Glöm Aldrig Pela och Fadime- riksföreningen efter mordet på Fadime Sahindal år Föreningen vidgade snart sin verksamhet, från att till en början huvudsakligen ha omfattat Stor- Stockholmsområdet, till att därefter omfatta nationell nivå genom lokala verksamheter förank- rade i flera län Organisationen finns numera även på internationell nivå genom medverkan i bl.a. EU- nätverk. Föreningen antog år 2012 namnet Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime.

2 Innehållsförteckning Styrelsen och styrelsens arbete under året... 2 Styrelsemöten och styrelsens arbete... 2 Aktiviteter... 3 Stöd och rådgivning... 3 Föreningens samhälleliga aktiviteter Aktiviteter av medlemmar och för medlemmar och intresserade:... 9 Media och Sociala media Trycksaker för kampanjer GAPFs personal vid GAPFs kunskaps- och stödcenter i Stockholm Samarbete med andra ideella organisationer, myndigheter och andra Projektet Bortförda Barn - mot barn- och tvångsäktenskap Medlemsavgift Åldersgräns på medlemmar Styrelsens ödmjukaste Tack (12)

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Riksorganisationen GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime) Styrelsen och styrelsens arbete under året Styrelse Styrelsen har under året bestått av följande personer: Sara Mohammad Michael Cocke Louise Edlund Virpi Hellmark Saga Lönnelid Caroline Lööf Hans Richter ordförande vice ordförande kassör ledamot ledamot ledamot ledamot Styrelsemöten och styrelsens arbete Styrelsen har haft 11 protokollförda styrelsemöten. Utöver detta har styrelsen haft två planeringsdagar kring GAPFs långsiktiga mål och verksamhet. Styrelsen har vidare arbetat med organisationens mål- och resultatplan, med organisationens långsiktiga och övergripande mål, liksom med de kortsiktiga målen. Arbetet med mål- och resultatplanen är en del i ett utvecklingsarbete kring utvärdering och definition av organisationens arbete. Det kom under året till styrelsens kännedom att en tidigare styrelseledamot, Ingvar Vik, avlidit. GAPF deltog vid Ingvars begravningsceremoni. Styrelsen har omformulerat organisationens stadgar så att organisationens syfte och målgrupp förtydligats. De nya stadgarna antogs av ett extra årsmöte och den nya formuleringen ska fastställas vid det kommande årsmötet (12)

4 Aktiviteter Stöd och rådgivning Stöd och råd till enskilda hjälpbehövande är Riksorganisationen GAPFs kärnverksamhet. Från de stödbehövande får vi information om bemötande från myndigheter, om brister i systemet, om upplevelsen av den hjälp man erbjudits. Vi får också möjlighet att lotsa hjälpbehövande till samhällets skyddsnät. GAPF har hjälpt ett stort antal hjälpsökande tjejer, mammor, pappor och killar med råd och stöd i svåra situationer, där de haft behov av råd och stöd eller känt sig hotade av sina egna familjer eller släktingar. Organisationen har fått hjälp av GAPFs stödfamiljer och stödpersoner för att skapa trygghet för de utsatta i enskilda fall. Organisationen har också gett råd och stöd till en rad myndighetspersonal i hela Sverige i enskilda fall. Organisationen har utgjort en kunskapsorganisation vid samverkansmöten inom myndigheterna i enskilda fall. Under året har GAPF noterat en ökning av antalet asylärenden där hedersrelaterade hot om våld och dödligt våld inte lyfts fram i asylprocessen, vilket är mycket oroande. Organisationen har också noterat i uppföljningen av de enskilda fallen att myndigheter med kunskap om problematiken agerar betydligt snabbare och effektivare än myndigheter där denna kunskap saknas. Organisationen har inom ramen för projektet Bortförda Barn - mot barn- och tvångsäktenskap noterat att exempelvis skolkuratorer ofta fortfarande hänvisar till föräldrarnas rätt att vara föräldrar på sitt eget sätt när ungdomar söker stöd i en utsatt situation. Styrelsen har behandlat minst 10 enskilda fall vid varje styrelsemöte. Ännu fler hjälpsökandena har fått stöd och råd via telefon. Föreningens samhälleliga aktiviteter 2013 Stockholm den 5 januari - Vinterkonsert med 10 artister. Verksamhetsåret startade med en konsert till förmån för Riksorganisationen GAPF den 5 januari kl 19:00-21:00 i Allhelgona Kyrkan på Södermalm. Konserten planerades i sam- arbete med artisterna Filippa Engellau och Kitte Ström. I konserten deltog en rad kom- positörer, musiker och artister såsom Roya Sadeghi, Malin Wester, Nils Öhman, Pontus Ljung, Arne Tengstrand, Fredrik Carlzon, Caroline Ahlberg och Elisabet Carlsson. GAPF fick totalt 3613 kr i bidrag från publiken. Manifestationer: Fadimedagarna i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Flen den janu- ari GAPF hedrade Fadime Sahindals 11- årsminne med olika aktiviteter i en rad städer. Bland annat organiserades en manifestation den 20 januari vid Stockholms centralstat- 3(12)

5 ion, ett besök vid Fadimes grav kl 12:00 och en manifestation vid Fadimes plats i cen- trala Uppsala kl 17:00 den 21 januari. Manifestationer hölls även i Göteborg, Malmö och Flen. Massmedia uppmärksammade Fadimedagarna på både lokal och nationell nivå. Helsingborg den 25 januari Den 25 januari föreläste Sara Mohammad om hedersrelaterat våld i Sverige och vad poli- tikerna bör göra för att förebygga hedersvåld under Kristdemokraternas kommun- och landstingspolitiska dagar i januari Stockholm den 18 februari Den 18 februari medverkade GAPFs Camilla Klotz och Sara Mohammad i ett referens- gruppsmöte vid Socialstyrelsen rörande vård till våldsutsatta personer i nära relationer. Stockholm den 2 mars Sara Mohammad medverkade i en konferens vid Stockholms universitet om varför he- dersrelaterat våld fortsätter bland Afghaner i Sverige. Sara höll ett tal och deltog i ett panelsamtal. Övriga inbjudna var den kända människorättsaktivisten Sima Ataei från Afghanistan, riksdagsledamoten Arhe Hamednaca och flera andra kvinnorättsaktivister. Stockholm den 5 mars Sara Mohammad medverkade tillsammans med forskaren Meherdad Darwishpour i ett panelsamtal om kriminalisering av barn- och tvångsäktenskap i Sverige. Arrangör var FN- förbundet i Sverige. Även Svenska Dagbladet uppmärksammade mötet med en arti- kel av journalisten Sanna Rayman, som är medlem i GAPF. Lund den 6 mars Sara Mohammad och Sara Duarte (statsvetare och utbildare vid den antirasistiska och partipolitiskt obundna Stiftelsen Expo) medverkade i ett panelsamtal om mod. Arrangör var Sagohuset i Malmö och moderator var Lasse Flygare. Sala den 7 mars Den 7 mars föreläste Sara Mohammad vid ABF i Sala för SFI- elever i kommunen. Delta- garna hade begränsade kunskaper i svenska språket, varför Saras föreläsning och den efterföljande diskussionen skedde på olika språk - svenska, kurdiska, och persiska. Internationella kvinnodagen: Stockholm den 8 mars - Internationella Kvinnodagen GAPF firade 8 mars, den Internationella Kvinnodagen, med flera olika aktiviteter: Filmkväll för medlemmar och sympatisörer: Den 8 mars hade GAPF en filmkväll med mingel för medlemmar och andra sympatisörer, kvällen blev mycket lyckad med att visa filmen De fremde om tvångsäktenskap och mycket bra diskussion med medverkande ensamkommande flyktingar. Diskussionen om filmen blev på svenska, engelska, persiska och kurdiska. Sara Mohammad medverkade vid en heltimmars direktsänd kurdiska Newroz TV om internationella kvinnodagen och kvinnors situation. Västerås den 13 mars - Föreläsning vid Rädda barnen i Västerås 4(12)

6 Sara Mohammad föreläste under Rädda Barnen- Västmanlands årsmöte i Västerås den 13 mars kl 18:30-19:30 om hedersrelaterat våld. Stockholm den 17 mars Riksorganisationen GAPFs årsmöte hölls i Stockholm. Kalmar den 22 mars Sara Mohammad och Juno Blom föreläste på Västra Funkaboskolan i Kalmar för alla kommunens pedagoger. Stockholm den 25 mars Integrationsminister Erik Ullenhag hade anordnat ett möte om religionsfrihet i skolvä- sendet. Virpi Hellmark och Michael Cocke deltog från GAPF. Invigning av Fadimes staty: Uppsala den 4 juni Riksorganisationen GAPF invigde Fadimes Staty i samarbete med Uppsala kommun och TRIS. Tal hölls av Maria Arnhold, Saga Lönnelid, TRIS m fl Manifestationer: Stockholm den 24 juni Möte till minne av Maria Barin Aydin och Pela Atroshi Manifestation till Marias och Pelas minne på Medborgarplatsen. Talare var integrat- ionsminister Erik Ullenhag, justitieminister Beatrice Ask, journalisten Malou von Sivers, Johanne Hildebrandt, Sanna Rayman, Lotta Gröning, integrationshandläggaren Juma Lumani, författaren Nadja Mirgasemi, Maria Barins bonusmormor Ann Marie Lönnelid samt flera artister. Almedalsveckan 2013 GAPF medverkade under Almedalsveckan och deltog bland annat i en öppen hearing med nationella samordnare för våld i nära relationer tillsammans med Carin Götblad, jämställdhetsminister Maria Arnholm och socialminister Maria Larsson om våld i nära relationer samt i ett seminarium kring hbtq- frågor och sexuella övergrepp. Gävle den 15 augusti Föreläsning på Folkteatern i Gävleborg om hedersrelaterat liv, våld och mord i samar- bete med Folkteatern i Gävleborg. Möte med Jämställdhetsministern: Kolmården den 28 augusti - Möte med jämställdhetsministern Sara Mohammad och Virpi Hellmark deltog i möte med jämställdhetsminister Maria Arnholm och Länsstyrelsen i Östergötland om hedersrelaterat våld och förtryck. Virpi och Sara berättade om GAPFs verksamhet och om våra erfarenheter av olika myndighet- ers arbete inklusive GAPFs 12 förslag mot hedersvåld. Stockholm den 5 september Sara föreläste vid Traumadagen på Waterfront Congress Center i Stockholm om heders- våld och GAPFs 12 förslag mot hedersvåld. 5(12)

7 Stockholm den 10 september Sara Mohammad föreläste för pensionärsföreningens medlemmar i Östermalm om he- dersrelaterat liv, våld och mord. Göteborg den 12 september Medlemsmöte för Västra Götaland Sara Mohammad medverkade vid ett möte för Västra Götalands medlemmar i Göteborg för att bilda en permanent arbetsgrupp för länet. Ramona Fransson presenterade ge- nomförda aktiviteter och planerade aktiviteter inför Fadimedagen den 21 januari 2014 i Göteborg. Sara Mohammad presenterade GAPFs nationella aktiviteter och arbetsgrup- pens uppgifter och ansvar. Vid mötet bildade Västra Götalands medlemmar en arbets- grupp om 10 personer, där Christer Johansson utsågs till kontaktperson för arbetsgrup- pen. Skanör den 14 september Sara Mohammad ledde en utbildningsdag för medlemmar, personal och volontärer vid Söderslätt Kvinnojour i Skanör. Sara föreläste om hedersrelaterat liv, våld och mord. Härnösand den 2 oktober - Föreläsning för Kriminalvårdspersonal Sara Mohammad föreläste för kriminalvårdspersonal i Härnösand om hedersrelaterade brott, dess konsekvenser och förslag till förebyggande åtgärder. Stockholm den 3 oktober - Rädda Barnens projekt Det handlar om kärlek GAPF medverkade i ett möte organiserat av Rädda Barnens projekt Det handlar om kärlek. Östergötlands länsstyrelse har ett nationellt uppdrag från regeringen att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck. GAPFs representanter Hans Cagnell, Linn Gruneau och Sara Mohammad medverkade vid mötet som syftad till att bilda en samarbetsgrupp mellan olika ideella organisationer för att tillsammans driva ett treårigt projekt med stöd av Allmänna arvsfonden. Länsstyrelsen i Östergötland har tidigare samarbetat med Rädda Barnens projekt Det handlar om kärlek och Gävleborgs Folkteater. Planen är nu att tillsammans ansöka om medel för det nya projektet mot hedersrelaterat våld och förtryck som ska omfatta föreläsningar, utbildning, stödsamtal och teaterföreställningar. Stockholm den 6 oktober - Planering inför Fadime- dagen 2014 Mötet handlade om planering och organisering av olika aktiviteter inför Fadime- dagen 21 januari 2014, GAPFs ordinarie årsmöte i mars 2014 samt andra aktiviteter under Stockholm den 8 oktober - Möte med Migrationsverket Sara Mohammad träffade Migrationsverkets ledare för projektet Heder och Migration. Vid mötet diskuterades möjligheterna till ett samarbete mellan GAPF och projektet Heder och Migration. Migrationsverket vill ha med Sara i en extern referensgrupp för att organisera projektets aktiviteter i syfte att höja kunskaperna om hedersvåld hos Migrationsverkets anställda. Internationell flicka dagen: Stockholm den 11 oktober - Internationella flickadagen i samarbete med FN- Stockholm 6(12)

8 GAPF samarbetade med FN- Stockholm i ett seminarium för att uppmärksamma Internationella flickadagen och barn- och tvångsäktenskap i Sverige och i världen. Sara Mohammad presenterade GAPFs verksamhet och projektet Bortförda Barn - Mot Barn- och Tvångsäktenskap. FN- Sverige presenterade sin kampanj Stoppa Barnäktenskap. Köping den 17 oktober - Föreläsning för personal vid ungdomsmottagningar Sara Mohammad föreläste om killars utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck för personal vid ungdomsmottagningarna i Västmanlands län. Linköping den 19 oktober - Föreläsning för läkarstudenter Sara Mohammad föreläste för läkarstudenter vid Linköpings universitet om sexualitet inom hederskulturen under en konferens som organiserades av IFMSA- Sweden som består av läkarstudenter under temat Världsmedborgaren och hälsan. Studentorganisationen Kärleksakuten bedriver sexualupplysning och ingår i paraplyorganisationen IFMSA (International Federation of Medical Students' Associations). Stockholm den 21 oktober - Studiebesök från Mjölby kommuns socialtjänst Mjölby kommuns socialtjänst (två personer) gjorde ett studiebesök hos GAPF. Sara Mohammad presenterade GAPFs aktiviteter och projektet Bortförda Barn - Mot Barn- och Tvångsäktenskap. Göteborg den 23 oktober - Lokalt möte med arbetsgruppen Sara Mohammad medverkade vid GAPFs arbetsgrupp i Västra Götaland i ett möte om GAPFs lokala aktiviteter, projektet Bortförda Barn - Mot Barn- och Tvångsäktenskap samt planeringen inför Fadimedagens seminarium i Göteborg. Stockholm den 24 oktober - Studiebesök från Söderhamn Studiebesök hos GAPF av Gunilla Stefansson som är lärare i Söderhamn och är med kommunens referensgrupp mot hedersrelaterat våld. Stockholm den 24 oktober - Föreläsning för Kvinnojouren i Sigtuna Sara Mohammad föreläste för volontärer vid Kvinnojouren i Sigtuna om hedersrelaterat liv, våld och mord. Söderhamn den 29 oktober - Föreläsning för skolpersonal och fritidspedagoger Sara Mohammad ledde en halvdagsutbildning för skolpersonal och fritidspedagoger om hedersrelaterat våld. Syftet var att höja deltagarnas kunskaper och bidra till skolornas handlingsplan mot hedersvåld. Stockholm den 30 oktober - Arbetsgruppsmöte inför Fadime- dagen 2014 Stockholms arbetsgrupp hade planeringsmöte inför Fadimedagen och andra aktiviteter inom GAPF Stockholm. Stockholm den 31 oktober - Möte inför manifestation för våldtäktsoffer Sara Mohammad deltog i ett samverkansmöte med en rad kvinnoorganisationer på initiativ av Kvinnors Nätverk. Syftet var att organisera en gemensam manifestation för 7(12)

9 att uppmärksamma våldtäktsoffer i Sverige. Andra organisationer som deltog i mötet var ROKS, SKR, Sveriges kvinnolobby, FATTA, TRIS med flera. Stockholm den 4 nov - Manifestation mot våldtäkter framför Hovrätten Saga Lönnelid och Sara Mohammad medverkade vid manifestationen med olika kvinnoorganisationer på initiativ av Kvinnors Nätverk. Syftet med manifestation var att uppmärksamma våldtäktsoffer i Sverige. Andra organisationer som deltog var ROKS, SKR, Sveriges kvinnolobby, FATTA, TRIS med flera. Stockholm den 7 nov - Utbildning i Heder och Trauma Sara Mohammad medverkade vid samverkansgruppens utbildningsdag om trauma. Vad innebär trauma? Hur möta och förstå trauma? Vad innebär sekundär traumatisering? Samverkansgruppen med ideella organisationer är ett initiativ från Rädda Barnens pro- jekt Det handlar om kärlek, Gävleborgs folkteater, Länsstyrelsen i Östergötland och Stockholms universitet. Utbildningsledaren var Astrid Schlytter. Uppsala den 12 nov - Medverkan vid Uppsala läns medlemsmöte. Sara Mohammad medverkade vid ett möte för Uppsalas medlemmar som hade organise- rats av GAPFs kontaktperson i Uppsala Hans Richter som tillsammans med Sara Mo- hammad presenterade GAPFs kärnverksamhet inklusive GAPFs nationella projekt Bort- förda barn - Mot barn- och tvångsäktenskap samt planeringen inför Fadimedagen. Extra årsmöte och manifestationer: Stockholm den 15 nov - GAPFs extra årsmöte. GAPFs hedrade även Abbas och Jins minne GAPF höll ett ett extra årsmöte angående stadgeändringar. Mötet antog ett förslag till nya stadgar, som ska behandlas vid årsmötet i mars Därefter hedrade mötet minnet av Jian (3- årsminne) och Abbas (8- årsminne) med ljusmanifestation, bokrelease. Vidare hölls ett panelsamtal med Sara Mohammad, Sigrid Edenius och Juma Lumani, om hedersrelaterat våld och förtryck. Samtalsledare var Karin Zelander. Arx bokförlag hedrade Abbas minne med releasen av den nya boken Abbas Hjärta. I samarbetet deltog FN- Förbundet och Riksförbundet Shamama och Salsal. Mänskliga rättigheter dagarna: Stockholm den 16 nov - Mänskliga rättigheter- dagarna Sara Mohammad och Fitore Osmanaj, filmregissör och manusförfattare, visade en kortfilm om hedersvåld under ett seminarium om hedersrelaterat våld och förtryck under Mänskliga Rättigheter- dagarna i Stockholm. 8(12)

10 Stockholm den 25 nov - Frukostmöte med GAPFs blivande Ambassadörer Vid frukostmötet deltog 15 av totalt 27 av GAPFs Ambassadörer 2014 för att presentera och diskutera GAPFs önskan om stöd under 2014 från Ambassadörerna vid GAPFs tre kampanjer under Hedersofferkampanjen, Valårskampanjen och Barn- och tvångsäktenskapskampanjen. GAPFs Ambassadörer är kända personer bland människorättsaktivister, journalister, politiker, artister med flera. Ambassadörernas coachande kontaktperson Nicole Heidarzadeh och Sara Mohammad ledde mötet, där även styrelseledamöterna Hans Cagnell och Saga Lönnelid medverkade. Malmö den 3 dec - Medlemsmöte med Skåne läns medlemmar Sara Mohammad deltog i ett medlemsmöte för GAPFs Skåne- medlemmar. Syftet var att bilda en arbetsgrupp i länet och planera Fadimedagen 2014 i Skåne. Sara Mohammad presenterade GAPFs kärnverksamhet och det nationella projektet Bortförda barn - Mot barn- och tvångsäktenskap. En arbetsgrupp bildades av de fyra medlemmarna Richard Sserrwagi, Errki, Josephine, Diana och Mariam Taheri, som kommer att vara kontaktperson för gruppen. Antalet del- tagare ska utökas vid nästa medlemsmöte. Stockholm den 5 december Samverkan med projektet Kärleken är fri Sara Mohammad medverkade i en Workshop om ett gemensamt Nationellt Stödforum ett treårigt Arvsfondsprojekt. Stödforumet är en samverkan mellan ideella organisation- er på initiativ av Rädda Barnens projekt Det handlar om kärlek som drivs av Gävle- borgs folkteater, Länsstyrelsen i Östergötland och Stockholms universitet. GAPF har del- tagit i flera andra möten och seminariedagar kring projektet Kärleken är fri tillsam- mans med andra aktörer inom ramen för projektet. Västerås 2013 GAPFs arbetsgrupp i Västmanland som bildades under våren 2013 hr regelbundna ar- betsgruppsmöten varje månad. Kontaktperson för verksamheten är Roland Damfors. Under slutet av 2013 har mycket tid lagts på planering av Fadimedagarna GAPFs arbetsgrupper i Stockholm och andra städer har haft flera planeringsmöten, där en rad andra organisationer har deltagit. GAPF har också diskuterat olika förslag för ny logga som resulterade till GAPFs nuvarande logga. Medlemsmöten och annat: Aktiviteter av medlemmar och för medlemmar och intresserade: Föreningens medlemmar har hjälpt många högstadie-, gymnasie- och högskoleelever med intervjuer och stöd under deras projektarbeten och uppsatser om hedersrelaterat våld. Föreningens lokala verksamheter har anordnat möten för medlemmar där 9(12)

11 Riksorganisationen GAPF har deltagit och bidragit med kunskaper och erfarenheter inför det lokala arbetet. Media och Sociala media Riksorganisationen GAPFs aktiviteter har ofta rapporterats i media såväl lokalt som nat- ionellt. Föreningens styrelse, kontaktpersoner för lokala verksamheter och medlemmar har blivit intervjuade av lokala, nationella och internationella media på språken svenska, kurdiska, persiska och arabiska. Föreningen har publicerat debattartiklar i ämnen såsom barn- och tvångsäktenskap, socialtjänstens medlingsmetoder, kommunernas hantering av hedersvåldsoffer, incest inom hederskulturen, barn- och tvångsäktenskap, slöjans roll som symbol i samband med det så kallade Hijab- upproret och andra närliggande ämnen. GAPF har också en webbsida som kontinuerligt uppdateras med aktiviteter. GAPFs Fa- cebook- sida har under 2013 passerat 5000 Gillare, människor som följer Facebook si- dan, och föreningen publicerar opinionsbildande nyheter på sidan kontinuerligt. På Fa- cebook- sidan publicerar även medlemmar och följare nyheter som de vill att GAPF tittar närmare på och genom meddelanden, så kallade PM, via Facebook söker en del ungdo- mar föreningens stöd. Trycksaker för kampanjer och produktion av kortfilmer Föreningen har producerat nya affischer, vykort, T- shirts, broschyrer, affischer och andra trycksaker på olika språk såsom svenska, engelska, kurdiska och persiska. GAPFs medlem Henrik Thomé har producerat en kortfilm som innehåller intervjuer med flera ministrar och journalister som tar ställning mot hedersvåld och uttrycker stöd för GAPFs kamp mot hedersrelaterat våld och förtryck. GAPFs personal vid GAPFs kunskaps- och stödcenter i Stockholm Personalen som arbetat med stöd till enskilda fall och med föreningens kunskapsdagar, manifestationer och medlemsmöten har arbetat på ideell bas. Ersättning har delvis ut- gått till administrativa arbetsuppgifter på kontoret, förutom inom ramen för det projekt som GAPF har drivit fram till 15 augusti Samarbete med andra ideella organisationer, kommuner, politiska partier, enskilda myndigheter och andra. GAPF har ett stort nätverk av andra organisationer. GAPF har även samarbetat med Uppsala kommun, Migrationsverket och andra myndigheter och politiska partier samt med ministrar och andra kända personer bland människorättsaktivister, journalister och andra. GAPF har även ett kontinuerligt samarbete med flera kända artister i Sverige som ställer upp och sjunger på ideell basis vid olika manifestationer, seminarier och andra aktiviteter för att hedra hedersoffren och arbetet mot hedersrelaterat våld. 10(12)

12 GAPF bjuder alltid in organisationer som arbetar för ett samhälle fritt från hedersrelaterat våld och tryck, för jämställdhet, frihet och mänskliga rättigheter för alla. Samarbetet i Sverige och på internationell nivå syftar till kunskapsspridning och opinionsbildning. Även andra organisationer bjuder in GAPF för samverkan vid olika arrangemang som syftar till kunskapsspridning och opinionsbildning. Styrelsen för GAPF anser att samverkan med andra organisationer är ytterst viktig för för kunskapsspridning och opinionsbildning. A- GAPF har samarbetat med bl.a. följande ideella organistioner under Sveriges Kvinnolobby, Brottsofferjourernas Riksförbund, Tjejernas Rätt I Samhället (TRIS), Kristdemokratiska Ungdomsförbundet- KDU, Nätverket mot hedersrelaterat våld, Föreningen Kvinnors Nätverk, ROKS, Föreningen Kvinnors Rätt, Liberala Kvinnor Upp- sala, UN Women Uppsala, UN Women Stockholm, SKR, Det Handlar om Kärlek, Rädda Barnens Projekt Stockholm, Barnen Först, Insamlingsstiftelsen Humanist Hjälpen, FN- Sverige, ALMAeuropa, Humanisterna Stockholm, Humanisterna Uppsala, Humanisterna Syd, Projektet HBT och Heder, och Kibele Kvinnoföreningen i Husby, Föreningen vita Nejilikor, ABF- Göteborg och Humanisterna Syd. B- GAPFs medverkan då andra organisationer tar initiativ till samverkan GAPF har inbjudits av andra organisationer som medarrangör vid olika opinionsbildande och kunskapshöjande aktiviteter. Sara Mohammad och andra medlemmar har medverkat genom att föreläsa, debattera, skriva manus och hålla tal vid manifestationer, paneldebatter och andra arrangemang i ämnet hedersrelaterat våld. Projektet Bortförda Barn - Mot barn- och tvångsäktenskap Riksorganisationen GAPF har under åren drivit ett projektet Bortförda Barn - Mot barn- och tvångsäktenskap finansierat av Länsstyrelsen i Östergötland. Utöver att erbjuda hjälp och stöd direkt till utsatta, har projektets syfte varit att belysa skolans och socialtjänstens beredskap för situationer där den unge riskerar att bli förlovad eller bortgift mot sin vilja. Vilka faktorer bidrar till att skola och socialtjänst förmår respektive inte förmår förhindra tvångsäktenskap respektive hjälpa elever som ber om eller signalerar att de behöver hjälp? Projektets primära mål var att fånga upp och erbjuda stöd och hjälp till ungdomar som riskerar tvångsgifte. Projektets sekundära mål var att beskriva ungdomarnas egna erfarenheter av stöd och hjälp hos myndigheter och att sedan sprida denna nya kunskap till berörda myndigheter. En slutrapport om projektet har publicerats för tiden ,. Rapporten kan laddas ner i pdf- format eller beställas i tryckt version. Projektets mål nåddes och projektet är nu förlängt med 11(12)

13 ytterligare ett år I den perioden utökas ålderspannet på eleverna som projektet vänder sig till så att även högstadieskolor nu ingår i målgruppen. Medlemsavgift GAPF har tidigare inte haft något krav på betalning av medlemsavgift. Men numera är medlemsavgiften 150 kr för privatpersoner och 250 kr för ideella organisationer. Medlemskapet skall noteras i ett medlemsregister. Under 2013 har antalet medlemmar ökat. Organisationen noterar en medlemsökning Efter varje utåtriktad aktivitet noterar föreningen att antalet medlemmar ökar, och vi är tacksamma för att så många människor aktivt tar ställning i hedersvåldsfrågan genom att bli medlemmar. Åldersgräns Åldersgräns för medlemmar är 15 år. Styrelsens ödmjukaste Tack Styrelsen vill tacka alla de medlemmar och volontärer som genom sina arbetsinsatser och sitt engagemang hjälper GAPF att synliggörande personer som lever under hedersrelaterat våld i hederskulturellt färgade miljöer. Utan Era insatser vore GAPF ingenting. Styrelsen vill också rikta ett varmt tack till alla de samverkanspartners och medarrangörer som hjälpt oss att genomföra alla aktiviteter, liksom till de organisationer som bjudit in oss till samarbete. Utan Er vore vi ingenting. Styrelsen vill också rikta ett varmt tack till Ungdomsstyrelsen som genom sin finansiella medverkan i form av organisationsstöd möjliggjort för oss att bedriva ett högkvalitativt arbete för de utsatta personer som behöver hjälp samt för de personalgrupper som behöver vår kunskap i sin yrkesutövning. Med ert stöd kan vi bibehålla och utveckla GAPFs Kunskaps- och Stödcenter. Styrelsen är ödmjuk och tacksam inför det intresse som volontärer, såväl gamla som nya, har visat för deltagande i de arbetsgrupper som skapats inför olika manifestationer, minnesdagar och andra arrangemang. Det är fantastiskt att se hur många människor som engagerar sig i en fråga som rör liv och död för de drabbade! Styrelsen för Riksorganisationen GAPF ser fram emot ett engagerande och målinriktat arbete även under 2014! Riksorganisationen GAPF Styrelsen Februari (12)

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Riksföreningen Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF) Verksamhetsberättelse 2011 Glöm Aldrig Pela och Fadime riksföreningen (GAPF) är en sekulär och ideell förening som arbetar med att hjälpa utsatta invandrarkvinnor

Läs mer

Riksorganisationen GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime) Verksamhetsberättelse

Riksorganisationen GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime) Verksamhetsberättelse Riksorganisationen GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime) Verksamhetsberättelse 2012 Riksorganisationen GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime) är en sekulär och ideell organisation som arbetar med att hjälpa utsatta

Läs mer

Fadimedagarna 19-22 januari 2014 Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö, Örebro och Karlstad

Fadimedagarna 19-22 januari 2014 Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö, Örebro och Karlstad Fadimedagarna 19-22 januari 2014 Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö, Örebro och Karlstad Tillsammans hedrar vi Fadimes 12-årsminne 19-22 januari 2014! Kom och hedra Fadime med oss. Alla är hjärtligt välkomna!

Läs mer

Till Socialnämnden Organisations- och föreningsutskottet. Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon:

Till Socialnämnden Organisations- och föreningsutskottet. Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon: Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Dnr: 8.1.1 100/2015 OFU 2015-03-24 Sida 1 (7) 2015-03-02 Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon: 08-508 25 077 Till Socialnämnden Organisations-

Läs mer

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Sigtuna Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Plats: Sigtuna Sommar 2013 Juni Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen. Sigtuna var och lyssnade på Allan Wade. Sida 3 Vi söker nu fler volontärer. Är du en av

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

Riksorganisationen GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime) Verksamhetsberättelse

Riksorganisationen GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime) Verksamhetsberättelse Riksorganisationen GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime) Verksamhetsberättelse 2014 Riksorganisationen GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime) är en sekulär och ideell förening vars målsättning är bekämpa hederskultur

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Nu räcker det. Förslag för att öka tryggheten och förhindra sexuella kränkningar och hedersbrott.

Nu räcker det. Förslag för att öka tryggheten och förhindra sexuella kränkningar och hedersbrott. Nu räcker det. Förslag för att öka tryggheten och förhindra sexuella kränkningar och hedersbrott. Nu räcker det. Det är betydligt vanligare att kvinnor känner sig otrygga när de går ensamma hem sent på

Läs mer

Yttrande över remiss om motion (2015:4) om hedersvåld KS 269/2015

Yttrande över remiss om motion (2015:4) om hedersvåld KS 269/2015 Skärholmens stadsdelsförvaltning Relationsvåldsteamet Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-04-24 Handläggare Anna Tsekas Telefon: 08-508 24 103 Till Skärholmens stadsdelsnämnd Yttrande över remiss om motion

Läs mer

Unga killar- och tjejer från hedersmiljöer Riskzon för missbruk och kriminalitet?

Unga killar- och tjejer från hedersmiljöer Riskzon för missbruk och kriminalitet? Unga killar- och tjejer från hedersmiljöer Riskzon för missbruk och kriminalitet? En utbildningsdag om ungdomar utsatta för hedersrelaterad våld och förtryck och som utvecklat - eller löper stor risk att

Läs mer

Lokalt projekt i Norrköping 2008 Nationellt projekt 2009 Regeringens handlingsplan Ordinarie verksamhet och en välutvecklad metod

Lokalt projekt i Norrköping 2008 Nationellt projekt 2009 Regeringens handlingsplan Ordinarie verksamhet och en välutvecklad metod Lokalt projekt i Norrköping 2008 Nationellt projekt 2009 Regeringens handlingsplan Ordinarie verksamhet och en välutvecklad metod Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor rapport "Att bli gift

Läs mer

NYHETSBREV MAJ. Hej kära medlem och VHEKs vän!

NYHETSBREV MAJ. Hej kära medlem och VHEKs vän! NYHETSBREV MAJ Hej kära medlem och VHEKs vän! Så blev det äntligen vår! Under den senaste månaden har vi hunnit besöka skolor, bibliotek och även kulturdepartementet! Vi var inbjudna för att tala med infrastrukturminister

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 RFSU Gotland: RFSU Gotland är en ideell förening med organisationsnummer 834001-9416. RFSU Gotland är en lokalförening av Riksförbundet för sexuell upplysning.

Läs mer

Yttrande över motion om handlingsplan mot hedersförtryck

Yttrande över motion om handlingsplan mot hedersförtryck Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-22 Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitet och kommunikation BUN/2016:338 Rona MacDonald 016-710 50 86 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över motion om

Läs mer

Föreningsstadgar för Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime Antagna första gången 2013-11- 15

Föreningsstadgar för Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime Antagna första gången 2013-11- 15 Föreningsstadgar för Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime Antagna första gången 2013-11- 15 1 Namn Föreningens namn är Riksorganisationen GAPF Glöm Aldrig Pela och Fadime 2 Form och säte

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Första hälpen Andra hjälpen Tredje hjälpen eller något vid sidan av

Första hälpen Andra hjälpen Tredje hjälpen eller något vid sidan av Första hälpen Andra hjälpen Tredje hjälpen eller något vid sidan av Inledning Det här temanumret producerades i samband med projektet No More Violence. Det är ett samarbete mellan vänkommunerna Haninge,

Läs mer

För ett utökat och effektivt skydd mot utsatthet

För ett utökat och effektivt skydd mot utsatthet Riksorganisationen GAPF -Glöm Aldrig Pela och Fadime- Vattugatan 7 111 52 Stockholm Tel: 070-441 10 75, 08-711 60 32 kontaktperson: Sara Mohammad www.gapf.se För ett utökat och effektivt skydd mot utsatthet

Läs mer

Demokrati i Norra Irak - Kurdistan

Demokrati i Norra Irak - Kurdistan Demokrati i Norra Irak - Kurdistan Sammanfattning. Projektet inleddes med ett seminarium i september 2008. Det blev också starten för projektet som avslutades ett år senare. Till detta mycket välbesökta

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Avdelningen för tvärsektoriella uppdrag Februari 2005 Maria Lindberg INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Länsstyrelsens insatser. 3 2.1 Insatser

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande årsmöte för Ideellt Asylstöd i Skåne

Protokoll fört vid konstituerande årsmöte för Ideellt Asylstöd i Skåne Protokoll fört vid konstituerande årsmöte för Ideellt Asylstöd i Skåne Datum: 18 december 2012 Plats: Juridiska fakulteten, Lilla Gråbrödersgatan 4, 222 22 Lund Närvarande: Henning Boström, Maria Lyth,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse , SPF Verksamhetsberättelse 2012-2013 startades 2012-10-01 med målsiktet på en aktiv och öppen förening för fågelintresserade, nybörjare och veteraner. Tonvikten ligger kring just aktiviteter av och för

Läs mer

Förebyggande arbete i Västmanlands och Örebro län för ungdomar som riskerar att utsättas för så kallat. Hedersrelaterat våld

Förebyggande arbete i Västmanlands och Örebro län för ungdomar som riskerar att utsättas för så kallat. Hedersrelaterat våld Förebyggande arbete i Västmanlands och Örebro län för ungdomar som riskerar att utsättas för så kallat Hedersrelaterat våld Förord Regeringen har avsatt 120 miljoner kronor till insatser för ungdomar som

Läs mer

IJ2008/1822/DISK. Statens folkhälsoinstitut Östersund. 1 bilaga. Regeringens beslut

IJ2008/1822/DISK. Statens folkhälsoinstitut Östersund. 1 bilaga. Regeringens beslut Regeringsbeslut 2 2008-09-11 IJ2008/1822/DISK Integrations- och jämställdhetsdepartementet Statens folkhälsoinstitut 831 40 Östersund Uppdrag till Statens folkhälsoinstitut att undersöka hur våldsutsatta

Läs mer

Verksamhetsberättelse IFS Uppsala 2010

Verksamhetsberättelse IFS Uppsala 2010 Verksamhetsberättelse IFS Uppsala 2010 Medlemsmöten 7 st. Årsmöte 3 februari på restaurang Korfu med en subventionerad middag. 22 april med Anders Milton o Ing Marie Wieselgren de talade om Miltonutredningen,

Läs mer

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING Bildades 2002 i Uppsala Ideell organisation Partipolitiskt och religiöst obunden 7 anställda 6 pågående projekt Säte

Läs mer

Inom hedersrelaterat förtryck och våld. www.tris.se info@tris.se

Inom hedersrelaterat förtryck och våld. www.tris.se info@tris.se Inom hedersrelaterat förtryck och våld TRIS erbjuder bland annat: Föreläsningar och utbildningar om hedersrelaterat förtryck och våld Studiebesök och kommer ut och presenterar vår verksamhet Konsultation

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012 Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, Göteborg Informationssatsning Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, Göteborg Grundutbildning

Läs mer

Att möta traditioner som utmanar Sfi-dagar, september 2016 i Borås, Skövde och Vänersborg

Att möta traditioner som utmanar Sfi-dagar, september 2016 i Borås, Skövde och Vänersborg Att möta traditioner som utmanar Sfi-dagar, september 2016 i Borås, Skövde och Vänersborg Anette Franzén: Lärare i svenska som andraspråk, Morabergs Studiecentrum i Södertälje samt föreläsare och metodutvecklare,

Läs mer

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Styrelsen för lokalföreningen i Sollentuna får härmed avge följande rapport för verksamhetsåret 2014 Styrelsen har under året bestått

Läs mer

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och hedersrelaterad våld tar kvinnojouren

Läs mer

Att motverka hedersrelaterat våld och förtryck

Att motverka hedersrelaterat våld och förtryck Att motverka hedersrelaterat våld och förtryck Ett liv fritt från våld, förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap, könsstympning är en rättighetsfråga Mänskliga rättigheter 1948 Kvinnokonventionen 1979

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2014

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2014 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2014 1000 Möjligheter Grundutbildning för volontärer Alla Kvinnors Hus, Karlstad Grundutbildning för jourkvinnor Att Trygga sexuellt

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014 Att Trygga Sexuellt Utnyttjade, ATSU Eskilstuna Grundutbildning, våld i nära relationer Barnen Först (BF) Föreläsningar på

Läs mer

Oslo 070913. Christina Pettersson Ordförande KSAN

Oslo 070913. Christina Pettersson Ordförande KSAN Oslo 070913 Christina Pettersson Ordförande KSAN Vad är KSAN Partipolitiskt och religiöst obunden paraplyorganisation 31 riksorganisationer för kvinnor som medlemmar Arbetar förebyggande mot missbruk av

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

VÅGA STÅ KVAR Söderhamns utvecklingsarbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

VÅGA STÅ KVAR Söderhamns utvecklingsarbete mot hedersrelaterat våld och förtryck VÅGA STÅ KVAR Söderhamns utvecklingsarbete mot hedersrelaterat våld och förtryck Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen Gävleborg, Söderhamns Kommun, FOU-Välfärd och Region Gävleborg. Projektet, Ingen

Läs mer

VÅGA STÅ KVAR Söderhamns arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

VÅGA STÅ KVAR Söderhamns arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck VÅGA STÅ KVAR Söderhamns arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen Gävleborg, Söderhamns Kommun, FOU-Välfärd och Region Gävleborg. Projektet, Ingen annan kan

Läs mer

Våldet går inte i pension. För dig som vill veta mer

Våldet går inte i pension. För dig som vill veta mer Våldet går inte i pension För dig som vill veta mer Studiematerial Trygghet som saknas- om våld och övergrepp mot äldre Brottsofferjouren, Studieförbundet Vuxenskolan och Sveriges Pensionärsförbund har

Läs mer

KÄRLEKEN ÄR FRI (2014-2017)

KÄRLEKEN ÄR FRI (2014-2017) KÄRLEKEN ÄR FRI (2014-2017) Samverkansmöte Umeå Datum: 10 september 2015 Namn: Maria Sundvall Taavo Agenda Samverkansgruppen Presentationsrunda Värdegrunden Status skolor Processledare Korridorshäng med

Läs mer

SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor

SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor REMISSVAR 2006-10-31 från Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks Riksorganisationen

Läs mer

PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK

PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK Det kan vara svårt att prata om svartsjuka och våld i nära relationer. Vad är okej och inte i en relation? Vad kan

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

6 Yttrande över remiss av förslag till Program om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck AMN

6 Yttrande över remiss av förslag till Program om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck AMN Sida 6 (19) 6 Yttrande över remiss av förslag till Program om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020 AMN 2016-0269-01.06 Arbetsmarknadsnämndens beslut 1. Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Uppdrag om vissa kompetenshöjande åtgärder inom hälso- och sjukvården

Uppdrag om vissa kompetenshöjande åtgärder inom hälso- och sjukvården Regeringsbeslut I:3 2013-09-06 S2013/6130/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag om vissa kompetenshöjande åtgärder inom hälso- och sjukvården Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA Ingela Bernholtz/Lovisa Gentz Ahl Projektplan Fri:JA Bakgrund Fri:JA projektet startade i augusti 2012 med anledning av att samtliga IM elever i Kristianstads kommun samlades på Österängsgymnasiet. Eftersom

Läs mer

Sammanställning av beviljade. projektmedel till. hedersrelaterat hot och våld. under perioden

Sammanställning av beviljade. projektmedel till. hedersrelaterat hot och våld. under perioden Länsstyrelsen i Blekinge 2007:19 Sammanställning av beviljade projektmedel till hedersrelaterat hot och våld under perioden 2004-2007 Rapport, år och nummer 2007:19 Rapportnamn Sammanställning av beviljade

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Vision 2015 Avdelning 094 Avdelningens förtroendevalda arbetade under året med att förnya och förbättra det lokala fackliga arbetet. Styrelsen har tagit fram

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Vilka är vi? är en verksamhet på Fryshuset som arbetar mot hedersrelaterat våld. och förtryck.

Vilka är vi? är en verksamhet på Fryshuset som arbetar mot hedersrelaterat våld. och förtryck. Vilka är vi? och förtryck. är en verksamhet på Fryshuset som arbetar mot hedersrelaterat våld Fryshuset har en särställning inom Sveriges ideella sektor med verksamheter i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015.

VERKSAMHETSPLAN 2015. VERKSAMHETSPLAN 2015. Bufff SVERIGE (fd BRYGGAN) Organisationsnummer: 866001-3239 VERKSAMHETSPLAN 2015 Organisationens övergripande mål är att barn och ungdom med familjemedlem i fängelse, häkte och eller

Läs mer

Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning

Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning Reviderad 2013-04-29 Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning Inledning Vem som helst kan drabbas av våld och övergrepp eller någon annan brottslig handling. Men vissa grupper är särskilt

Läs mer

Verksamhetsberättelse Stockholms Freds Organisationsnummer:

Verksamhetsberättelse Stockholms Freds Organisationsnummer: Verksamhetsberättelse 2016 Stockholms Freds Organisationsnummer: 802001-0586 Styrelsemöten Stockholms Fredsförening har haft styrelsemöte i samband med medlemsmöten ca en gång i månaden. 24/2, 7/3, 14/3,

Läs mer

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad på scenen på Glada Hudik teater i september månad Konserthuset med tjejgruppen Upp & ner gympa Ombord på Birka Klippans möte

Läs mer

Det handlar om kärlekk. rlek. -Ett Ett projekt om barn och ungdomars rättigheter

Det handlar om kärlekk. rlek. -Ett Ett projekt om barn och ungdomars rättigheter Är r kärleken k fri eller? Det handlar om kärlekk rlek -Ett Ett projekt om barn och ungdomars rättigheter Samverkansprojekt Rädda Barnen (Distriktet Östergötland/Sörmland) Socialtjänsten (Socialkontoret

Läs mer

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 RealStars IF 1(5) Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 Innehållsförteckning 1. Om RealStars, vision, syfte 2. Verksamhet 2010 Resultatuppfyllelse

Läs mer

Hedersrelaterad brottslighet

Hedersrelaterad brottslighet LÄRARHANDLEDNING Hedersrelaterad brottslighet Illustration: Anders Worm Innehåll Lärarhandledning för en fallstudie om vad som händer när en närstående slår eller utsätter en familjemedlem för andra sorters

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014

Verksamhetsberättelse år 2014 Verksamhetsberättelse år 2014 Trygghet - Empati - Hopp Tjejjouren Idun Sigtuna Org.nr. 814801-0815 C/o Kvinnojouren Sigtuna Bankgiro: 5906-0962 Box 3052 kontakt@idunsigtuna.tjejjouren.se 195 03 Märsta

Läs mer

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Klimataktion Stockholms verksamhet utgår från riksorganisationen Klimataktions plattform, stadgar och beslut fattade av dess årsmöte. Verksamhetsplanen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. HOPP Stockholm

Verksamhetsplan 2014. HOPP Stockholm Verksamhetsplan 2014 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Roller och ansvar... 3 3. Verksamheter... 4 4. Uppföljning och kvalitetsutveckling... 7 5. Organisationsutveckling... 7 6. Projekt...

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014

Verksamhetsberättelse år 2014 Verksamhetsberättelse år 2014 Trygghet - Empati - Hopp Tjejjouren Idun Sigtuna Org.nr. 814801-0815 C/o Kvinnojouren SigtunaBankgiro: 5906-0962 Box 3052 kontakt@idunsigtuna.tjejjouren.se 195 03 Märsta www.idunsigtuna.tjejjouren.se

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. Juni 2010

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. Juni 2010 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Juni 2010 Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, ATSUB Göteborg Grundutbildning för stödpersoner och volontärer Anhöriga till sexuellt

Läs mer

Ordförande hälsar nedanstående, närvarande välkomna till styrelsens första möte, och förklarar sammanträdet öppnat.

Ordförande hälsar nedanstående, närvarande välkomna till styrelsens första möte, och förklarar sammanträdet öppnat. 1 Styrelsen för Protokoll Föreningen Kommunala miljöchefer 2003-11-21 Plats: Miljöförvaltningen i Stockholm Tid: 2003-11-21, Kl 10.00-14.00 Närvarande: Ann-Britt Svedberg, ordförande Christer Persson Högni

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans

Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans 1 För dig som upplevt depression, mani eller växlande perioder - och för närstående Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans Innehåll Inledning... 2 Styrelse... 2 Årsmötet 2014... 2 Administration...

Läs mer

Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män i Västmanland för verksamhetsår 2015

Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män i Västmanland för verksamhetsår 2015 tiilaga ~s 2015/36/1 Kriscentrum för Män SALA KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen Ink. 2015-01- O 2 Till Socialnämnden i Sala kommun Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män för verksamhetsår 2015

Läs mer

Försoningsgruppen. Fotograf: Bengt Gustavsson, www.bengtsbilder.fotosidan.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Försoningsgruppen. Fotograf: Bengt Gustavsson, www.bengtsbilder.fotosidan.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE Försoningsgruppen Fotograf: Bengt Gustavsson, www.bengtsbilder.fotosidan.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhet Försoningsgruppen bildades som en ideell förening den 28 februari 2011. Försoningsgruppen

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker REFERENSNR TITEL VERSION KLASSIFICERING DATUM SMA..100503 FÖR SMA 1.0 GODKÄND PUBLIK 2010-05-25 Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker FÖRBEREDD AV YASMIN KHAN SKRIVEN FÖR SVERIGES MUSLIMSKA AKADEMIKER

Läs mer

Yttrande över motion - Landstinget behöver en handlingsplan för att bekämpa könsstympning

Yttrande över motion - Landstinget behöver en handlingsplan för att bekämpa könsstympning TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Mikael Törmä Staben för regionala frågor +46155245000 2015-12-16 LS-LED14-445-5 Ä R EN D EG Å N G Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott

Läs mer

Skolprogram från West Pride HT 2017 VT 2018

Skolprogram från West Pride HT 2017 VT 2018 Skolprogram från West Pride HT 2017 VT 2018 West Pride Göteborgs HBTQ-festival har glädjen att erbjuda er aktiviteter för att stärka och stödja ert mångfaldsarbete genom fokus på hbtq-frågorna. Skolan

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2016, Organisation Mot Mobbning,

Verksamhetsberättelse för 2016, Organisation Mot Mobbning, Verksamhetsberättelse för 2016, Organisation Mot Mobbning, www.o-m-m.se 12 jan. Styrelsemöte nr 1, Jambotour, Lugnets allé 1, Sthlm. 19 Journalist från Malmö ringt Anita ang TV-sändningar. 19 Gåva från

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2015

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2015 Akillesjouren Volontärutbildning och informationsmaterial Alla Kvinnors Hus, Karlstad Kurs för våldsutsatta kvinnor Brottsoffer-, Kvinno- och Tjejjouren Södertälje Grundutbildning för vittnesstödjare Brottsofferjouren

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24. Vecka 24 201206 16/17. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24. Vecka 24 201206 16/17. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24 Vecka 24 201206 16/17 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället - DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället Uppnå en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet Ökat egenansvar och ekonomiska incitament för individen

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012 Alla Kvinnors Hus, Stockholm Grund- och vidareutbildning för volontärer Alla Kvinnors Hus, Stockholm Informations- och utbildningssatsning

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

www.tris.se info@tris.se

www.tris.se info@tris.se https://www.youtube.com/watch?v=zywtoacujz4&feature=youtu.be Att se individer Se potential och vilja Utgå ifrån individens egna förutsättningar Börja där individen är men stanna inte där! Se inga offer!

Läs mer

Är kontoret stängt ska verksamhetsledaren ställa telefonen till Riksförbundets telefoncentral så den brottsutsatte får stöd och hjälp.

Är kontoret stängt ska verksamhetsledaren ställa telefonen till Riksförbundets telefoncentral så den brottsutsatte får stöd och hjälp. VERKSAMHETSPLAN 2016 BROTTSOFFERJOUREN I VÄXJÖ Uppdrag Brottsofferjouren i Växjö omfattar de 5 kommunerna Växjö, Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge med sammanlagt cirka 140 000 invånare. Brottsofferjouren

Läs mer

Att förebygga och arbeta mot hedersvåld i praktiken

Att förebygga och arbeta mot hedersvåld i praktiken Att förebygga och arbeta mot hedersvåld i praktiken TRIS- tjejers rätt i samhället Bildades 2002 i Uppsala Ideell organisation Partipolitiskt och religiöst obunden Arbetar förebyggande och akut mot hedersrelaterat

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer