Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Riksorganisationen GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime) Verksamhetsberättelse 2013 Riksorganisationen GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime) är en sekulär och ideell förening som arbe- tar med att hjälpa utsatta invandrarkvinnor, - flickor och - pojkar. Målet är att informera dem om de- ras möjligheter till hjälp i det svenska samhället, informera dem om deras självklara mänskliga rättig- heter samt att ge dem råd. Föreningen arbetar även för att förebygga våld mot kvinnor genom att ta upp frågorna i samhället genom utbildning, diskussion, debatter och seminarier. Riksföreningen be- står av sex lokala verksamheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Västerås. Riksorganisa- tionen GAPF har haft aktiviteter i flera städer som inte har någon lokal verksamhet. GAPF har även några ideella organisationer som medlemmar med säte i olika län i Sverige. Föreningen grundades år 2001 av Sara Mohammad under namnet Glöm Aldrig Pela- föreningen, men bytte snart namn till Glöm Aldrig Pela och Fadime- riksföreningen efter mordet på Fadime Sahindal år Föreningen vidgade snart sin verksamhet, från att till en början huvudsakligen ha omfattat Stor- Stockholmsområdet, till att därefter omfatta nationell nivå genom lokala verksamheter förank- rade i flera län Organisationen finns numera även på internationell nivå genom medverkan i bl.a. EU- nätverk. Föreningen antog år 2012 namnet Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime.

2 Innehållsförteckning Styrelsen och styrelsens arbete under året... 2 Styrelsemöten och styrelsens arbete... 2 Aktiviteter... 3 Stöd och rådgivning... 3 Föreningens samhälleliga aktiviteter Aktiviteter av medlemmar och för medlemmar och intresserade:... 9 Media och Sociala media Trycksaker för kampanjer GAPFs personal vid GAPFs kunskaps- och stödcenter i Stockholm Samarbete med andra ideella organisationer, myndigheter och andra Projektet Bortförda Barn - mot barn- och tvångsäktenskap Medlemsavgift Åldersgräns på medlemmar Styrelsens ödmjukaste Tack (12)

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Riksorganisationen GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime) Styrelsen och styrelsens arbete under året Styrelse Styrelsen har under året bestått av följande personer: Sara Mohammad Michael Cocke Louise Edlund Virpi Hellmark Saga Lönnelid Caroline Lööf Hans Richter ordförande vice ordförande kassör ledamot ledamot ledamot ledamot Styrelsemöten och styrelsens arbete Styrelsen har haft 11 protokollförda styrelsemöten. Utöver detta har styrelsen haft två planeringsdagar kring GAPFs långsiktiga mål och verksamhet. Styrelsen har vidare arbetat med organisationens mål- och resultatplan, med organisationens långsiktiga och övergripande mål, liksom med de kortsiktiga målen. Arbetet med mål- och resultatplanen är en del i ett utvecklingsarbete kring utvärdering och definition av organisationens arbete. Det kom under året till styrelsens kännedom att en tidigare styrelseledamot, Ingvar Vik, avlidit. GAPF deltog vid Ingvars begravningsceremoni. Styrelsen har omformulerat organisationens stadgar så att organisationens syfte och målgrupp förtydligats. De nya stadgarna antogs av ett extra årsmöte och den nya formuleringen ska fastställas vid det kommande årsmötet (12)

4 Aktiviteter Stöd och rådgivning Stöd och råd till enskilda hjälpbehövande är Riksorganisationen GAPFs kärnverksamhet. Från de stödbehövande får vi information om bemötande från myndigheter, om brister i systemet, om upplevelsen av den hjälp man erbjudits. Vi får också möjlighet att lotsa hjälpbehövande till samhällets skyddsnät. GAPF har hjälpt ett stort antal hjälpsökande tjejer, mammor, pappor och killar med råd och stöd i svåra situationer, där de haft behov av råd och stöd eller känt sig hotade av sina egna familjer eller släktingar. Organisationen har fått hjälp av GAPFs stödfamiljer och stödpersoner för att skapa trygghet för de utsatta i enskilda fall. Organisationen har också gett råd och stöd till en rad myndighetspersonal i hela Sverige i enskilda fall. Organisationen har utgjort en kunskapsorganisation vid samverkansmöten inom myndigheterna i enskilda fall. Under året har GAPF noterat en ökning av antalet asylärenden där hedersrelaterade hot om våld och dödligt våld inte lyfts fram i asylprocessen, vilket är mycket oroande. Organisationen har också noterat i uppföljningen av de enskilda fallen att myndigheter med kunskap om problematiken agerar betydligt snabbare och effektivare än myndigheter där denna kunskap saknas. Organisationen har inom ramen för projektet Bortförda Barn - mot barn- och tvångsäktenskap noterat att exempelvis skolkuratorer ofta fortfarande hänvisar till föräldrarnas rätt att vara föräldrar på sitt eget sätt när ungdomar söker stöd i en utsatt situation. Styrelsen har behandlat minst 10 enskilda fall vid varje styrelsemöte. Ännu fler hjälpsökandena har fått stöd och råd via telefon. Föreningens samhälleliga aktiviteter 2013 Stockholm den 5 januari - Vinterkonsert med 10 artister. Verksamhetsåret startade med en konsert till förmån för Riksorganisationen GAPF den 5 januari kl 19:00-21:00 i Allhelgona Kyrkan på Södermalm. Konserten planerades i sam- arbete med artisterna Filippa Engellau och Kitte Ström. I konserten deltog en rad kom- positörer, musiker och artister såsom Roya Sadeghi, Malin Wester, Nils Öhman, Pontus Ljung, Arne Tengstrand, Fredrik Carlzon, Caroline Ahlberg och Elisabet Carlsson. GAPF fick totalt 3613 kr i bidrag från publiken. Manifestationer: Fadimedagarna i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Flen den janu- ari GAPF hedrade Fadime Sahindals 11- årsminne med olika aktiviteter i en rad städer. Bland annat organiserades en manifestation den 20 januari vid Stockholms centralstat- 3(12)

5 ion, ett besök vid Fadimes grav kl 12:00 och en manifestation vid Fadimes plats i cen- trala Uppsala kl 17:00 den 21 januari. Manifestationer hölls även i Göteborg, Malmö och Flen. Massmedia uppmärksammade Fadimedagarna på både lokal och nationell nivå. Helsingborg den 25 januari Den 25 januari föreläste Sara Mohammad om hedersrelaterat våld i Sverige och vad poli- tikerna bör göra för att förebygga hedersvåld under Kristdemokraternas kommun- och landstingspolitiska dagar i januari Stockholm den 18 februari Den 18 februari medverkade GAPFs Camilla Klotz och Sara Mohammad i ett referens- gruppsmöte vid Socialstyrelsen rörande vård till våldsutsatta personer i nära relationer. Stockholm den 2 mars Sara Mohammad medverkade i en konferens vid Stockholms universitet om varför he- dersrelaterat våld fortsätter bland Afghaner i Sverige. Sara höll ett tal och deltog i ett panelsamtal. Övriga inbjudna var den kända människorättsaktivisten Sima Ataei från Afghanistan, riksdagsledamoten Arhe Hamednaca och flera andra kvinnorättsaktivister. Stockholm den 5 mars Sara Mohammad medverkade tillsammans med forskaren Meherdad Darwishpour i ett panelsamtal om kriminalisering av barn- och tvångsäktenskap i Sverige. Arrangör var FN- förbundet i Sverige. Även Svenska Dagbladet uppmärksammade mötet med en arti- kel av journalisten Sanna Rayman, som är medlem i GAPF. Lund den 6 mars Sara Mohammad och Sara Duarte (statsvetare och utbildare vid den antirasistiska och partipolitiskt obundna Stiftelsen Expo) medverkade i ett panelsamtal om mod. Arrangör var Sagohuset i Malmö och moderator var Lasse Flygare. Sala den 7 mars Den 7 mars föreläste Sara Mohammad vid ABF i Sala för SFI- elever i kommunen. Delta- garna hade begränsade kunskaper i svenska språket, varför Saras föreläsning och den efterföljande diskussionen skedde på olika språk - svenska, kurdiska, och persiska. Internationella kvinnodagen: Stockholm den 8 mars - Internationella Kvinnodagen GAPF firade 8 mars, den Internationella Kvinnodagen, med flera olika aktiviteter: Filmkväll för medlemmar och sympatisörer: Den 8 mars hade GAPF en filmkväll med mingel för medlemmar och andra sympatisörer, kvällen blev mycket lyckad med att visa filmen De fremde om tvångsäktenskap och mycket bra diskussion med medverkande ensamkommande flyktingar. Diskussionen om filmen blev på svenska, engelska, persiska och kurdiska. Sara Mohammad medverkade vid en heltimmars direktsänd kurdiska Newroz TV om internationella kvinnodagen och kvinnors situation. Västerås den 13 mars - Föreläsning vid Rädda barnen i Västerås 4(12)

6 Sara Mohammad föreläste under Rädda Barnen- Västmanlands årsmöte i Västerås den 13 mars kl 18:30-19:30 om hedersrelaterat våld. Stockholm den 17 mars Riksorganisationen GAPFs årsmöte hölls i Stockholm. Kalmar den 22 mars Sara Mohammad och Juno Blom föreläste på Västra Funkaboskolan i Kalmar för alla kommunens pedagoger. Stockholm den 25 mars Integrationsminister Erik Ullenhag hade anordnat ett möte om religionsfrihet i skolvä- sendet. Virpi Hellmark och Michael Cocke deltog från GAPF. Invigning av Fadimes staty: Uppsala den 4 juni Riksorganisationen GAPF invigde Fadimes Staty i samarbete med Uppsala kommun och TRIS. Tal hölls av Maria Arnhold, Saga Lönnelid, TRIS m fl Manifestationer: Stockholm den 24 juni Möte till minne av Maria Barin Aydin och Pela Atroshi Manifestation till Marias och Pelas minne på Medborgarplatsen. Talare var integrat- ionsminister Erik Ullenhag, justitieminister Beatrice Ask, journalisten Malou von Sivers, Johanne Hildebrandt, Sanna Rayman, Lotta Gröning, integrationshandläggaren Juma Lumani, författaren Nadja Mirgasemi, Maria Barins bonusmormor Ann Marie Lönnelid samt flera artister. Almedalsveckan 2013 GAPF medverkade under Almedalsveckan och deltog bland annat i en öppen hearing med nationella samordnare för våld i nära relationer tillsammans med Carin Götblad, jämställdhetsminister Maria Arnholm och socialminister Maria Larsson om våld i nära relationer samt i ett seminarium kring hbtq- frågor och sexuella övergrepp. Gävle den 15 augusti Föreläsning på Folkteatern i Gävleborg om hedersrelaterat liv, våld och mord i samar- bete med Folkteatern i Gävleborg. Möte med Jämställdhetsministern: Kolmården den 28 augusti - Möte med jämställdhetsministern Sara Mohammad och Virpi Hellmark deltog i möte med jämställdhetsminister Maria Arnholm och Länsstyrelsen i Östergötland om hedersrelaterat våld och förtryck. Virpi och Sara berättade om GAPFs verksamhet och om våra erfarenheter av olika myndighet- ers arbete inklusive GAPFs 12 förslag mot hedersvåld. Stockholm den 5 september Sara föreläste vid Traumadagen på Waterfront Congress Center i Stockholm om heders- våld och GAPFs 12 förslag mot hedersvåld. 5(12)

7 Stockholm den 10 september Sara Mohammad föreläste för pensionärsföreningens medlemmar i Östermalm om he- dersrelaterat liv, våld och mord. Göteborg den 12 september Medlemsmöte för Västra Götaland Sara Mohammad medverkade vid ett möte för Västra Götalands medlemmar i Göteborg för att bilda en permanent arbetsgrupp för länet. Ramona Fransson presenterade ge- nomförda aktiviteter och planerade aktiviteter inför Fadimedagen den 21 januari 2014 i Göteborg. Sara Mohammad presenterade GAPFs nationella aktiviteter och arbetsgrup- pens uppgifter och ansvar. Vid mötet bildade Västra Götalands medlemmar en arbets- grupp om 10 personer, där Christer Johansson utsågs till kontaktperson för arbetsgrup- pen. Skanör den 14 september Sara Mohammad ledde en utbildningsdag för medlemmar, personal och volontärer vid Söderslätt Kvinnojour i Skanör. Sara föreläste om hedersrelaterat liv, våld och mord. Härnösand den 2 oktober - Föreläsning för Kriminalvårdspersonal Sara Mohammad föreläste för kriminalvårdspersonal i Härnösand om hedersrelaterade brott, dess konsekvenser och förslag till förebyggande åtgärder. Stockholm den 3 oktober - Rädda Barnens projekt Det handlar om kärlek GAPF medverkade i ett möte organiserat av Rädda Barnens projekt Det handlar om kärlek. Östergötlands länsstyrelse har ett nationellt uppdrag från regeringen att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck. GAPFs representanter Hans Cagnell, Linn Gruneau och Sara Mohammad medverkade vid mötet som syftad till att bilda en samarbetsgrupp mellan olika ideella organisationer för att tillsammans driva ett treårigt projekt med stöd av Allmänna arvsfonden. Länsstyrelsen i Östergötland har tidigare samarbetat med Rädda Barnens projekt Det handlar om kärlek och Gävleborgs Folkteater. Planen är nu att tillsammans ansöka om medel för det nya projektet mot hedersrelaterat våld och förtryck som ska omfatta föreläsningar, utbildning, stödsamtal och teaterföreställningar. Stockholm den 6 oktober - Planering inför Fadime- dagen 2014 Mötet handlade om planering och organisering av olika aktiviteter inför Fadime- dagen 21 januari 2014, GAPFs ordinarie årsmöte i mars 2014 samt andra aktiviteter under Stockholm den 8 oktober - Möte med Migrationsverket Sara Mohammad träffade Migrationsverkets ledare för projektet Heder och Migration. Vid mötet diskuterades möjligheterna till ett samarbete mellan GAPF och projektet Heder och Migration. Migrationsverket vill ha med Sara i en extern referensgrupp för att organisera projektets aktiviteter i syfte att höja kunskaperna om hedersvåld hos Migrationsverkets anställda. Internationell flicka dagen: Stockholm den 11 oktober - Internationella flickadagen i samarbete med FN- Stockholm 6(12)

8 GAPF samarbetade med FN- Stockholm i ett seminarium för att uppmärksamma Internationella flickadagen och barn- och tvångsäktenskap i Sverige och i världen. Sara Mohammad presenterade GAPFs verksamhet och projektet Bortförda Barn - Mot Barn- och Tvångsäktenskap. FN- Sverige presenterade sin kampanj Stoppa Barnäktenskap. Köping den 17 oktober - Föreläsning för personal vid ungdomsmottagningar Sara Mohammad föreläste om killars utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck för personal vid ungdomsmottagningarna i Västmanlands län. Linköping den 19 oktober - Föreläsning för läkarstudenter Sara Mohammad föreläste för läkarstudenter vid Linköpings universitet om sexualitet inom hederskulturen under en konferens som organiserades av IFMSA- Sweden som består av läkarstudenter under temat Världsmedborgaren och hälsan. Studentorganisationen Kärleksakuten bedriver sexualupplysning och ingår i paraplyorganisationen IFMSA (International Federation of Medical Students' Associations). Stockholm den 21 oktober - Studiebesök från Mjölby kommuns socialtjänst Mjölby kommuns socialtjänst (två personer) gjorde ett studiebesök hos GAPF. Sara Mohammad presenterade GAPFs aktiviteter och projektet Bortförda Barn - Mot Barn- och Tvångsäktenskap. Göteborg den 23 oktober - Lokalt möte med arbetsgruppen Sara Mohammad medverkade vid GAPFs arbetsgrupp i Västra Götaland i ett möte om GAPFs lokala aktiviteter, projektet Bortförda Barn - Mot Barn- och Tvångsäktenskap samt planeringen inför Fadimedagens seminarium i Göteborg. Stockholm den 24 oktober - Studiebesök från Söderhamn Studiebesök hos GAPF av Gunilla Stefansson som är lärare i Söderhamn och är med kommunens referensgrupp mot hedersrelaterat våld. Stockholm den 24 oktober - Föreläsning för Kvinnojouren i Sigtuna Sara Mohammad föreläste för volontärer vid Kvinnojouren i Sigtuna om hedersrelaterat liv, våld och mord. Söderhamn den 29 oktober - Föreläsning för skolpersonal och fritidspedagoger Sara Mohammad ledde en halvdagsutbildning för skolpersonal och fritidspedagoger om hedersrelaterat våld. Syftet var att höja deltagarnas kunskaper och bidra till skolornas handlingsplan mot hedersvåld. Stockholm den 30 oktober - Arbetsgruppsmöte inför Fadime- dagen 2014 Stockholms arbetsgrupp hade planeringsmöte inför Fadimedagen och andra aktiviteter inom GAPF Stockholm. Stockholm den 31 oktober - Möte inför manifestation för våldtäktsoffer Sara Mohammad deltog i ett samverkansmöte med en rad kvinnoorganisationer på initiativ av Kvinnors Nätverk. Syftet var att organisera en gemensam manifestation för 7(12)

9 att uppmärksamma våldtäktsoffer i Sverige. Andra organisationer som deltog i mötet var ROKS, SKR, Sveriges kvinnolobby, FATTA, TRIS med flera. Stockholm den 4 nov - Manifestation mot våldtäkter framför Hovrätten Saga Lönnelid och Sara Mohammad medverkade vid manifestationen med olika kvinnoorganisationer på initiativ av Kvinnors Nätverk. Syftet med manifestation var att uppmärksamma våldtäktsoffer i Sverige. Andra organisationer som deltog var ROKS, SKR, Sveriges kvinnolobby, FATTA, TRIS med flera. Stockholm den 7 nov - Utbildning i Heder och Trauma Sara Mohammad medverkade vid samverkansgruppens utbildningsdag om trauma. Vad innebär trauma? Hur möta och förstå trauma? Vad innebär sekundär traumatisering? Samverkansgruppen med ideella organisationer är ett initiativ från Rädda Barnens pro- jekt Det handlar om kärlek, Gävleborgs folkteater, Länsstyrelsen i Östergötland och Stockholms universitet. Utbildningsledaren var Astrid Schlytter. Uppsala den 12 nov - Medverkan vid Uppsala läns medlemsmöte. Sara Mohammad medverkade vid ett möte för Uppsalas medlemmar som hade organise- rats av GAPFs kontaktperson i Uppsala Hans Richter som tillsammans med Sara Mo- hammad presenterade GAPFs kärnverksamhet inklusive GAPFs nationella projekt Bort- förda barn - Mot barn- och tvångsäktenskap samt planeringen inför Fadimedagen. Extra årsmöte och manifestationer: Stockholm den 15 nov - GAPFs extra årsmöte. GAPFs hedrade även Abbas och Jins minne GAPF höll ett ett extra årsmöte angående stadgeändringar. Mötet antog ett förslag till nya stadgar, som ska behandlas vid årsmötet i mars Därefter hedrade mötet minnet av Jian (3- årsminne) och Abbas (8- årsminne) med ljusmanifestation, bokrelease. Vidare hölls ett panelsamtal med Sara Mohammad, Sigrid Edenius och Juma Lumani, om hedersrelaterat våld och förtryck. Samtalsledare var Karin Zelander. Arx bokförlag hedrade Abbas minne med releasen av den nya boken Abbas Hjärta. I samarbetet deltog FN- Förbundet och Riksförbundet Shamama och Salsal. Mänskliga rättigheter dagarna: Stockholm den 16 nov - Mänskliga rättigheter- dagarna Sara Mohammad och Fitore Osmanaj, filmregissör och manusförfattare, visade en kortfilm om hedersvåld under ett seminarium om hedersrelaterat våld och förtryck under Mänskliga Rättigheter- dagarna i Stockholm. 8(12)

10 Stockholm den 25 nov - Frukostmöte med GAPFs blivande Ambassadörer Vid frukostmötet deltog 15 av totalt 27 av GAPFs Ambassadörer 2014 för att presentera och diskutera GAPFs önskan om stöd under 2014 från Ambassadörerna vid GAPFs tre kampanjer under Hedersofferkampanjen, Valårskampanjen och Barn- och tvångsäktenskapskampanjen. GAPFs Ambassadörer är kända personer bland människorättsaktivister, journalister, politiker, artister med flera. Ambassadörernas coachande kontaktperson Nicole Heidarzadeh och Sara Mohammad ledde mötet, där även styrelseledamöterna Hans Cagnell och Saga Lönnelid medverkade. Malmö den 3 dec - Medlemsmöte med Skåne läns medlemmar Sara Mohammad deltog i ett medlemsmöte för GAPFs Skåne- medlemmar. Syftet var att bilda en arbetsgrupp i länet och planera Fadimedagen 2014 i Skåne. Sara Mohammad presenterade GAPFs kärnverksamhet och det nationella projektet Bortförda barn - Mot barn- och tvångsäktenskap. En arbetsgrupp bildades av de fyra medlemmarna Richard Sserrwagi, Errki, Josephine, Diana och Mariam Taheri, som kommer att vara kontaktperson för gruppen. Antalet del- tagare ska utökas vid nästa medlemsmöte. Stockholm den 5 december Samverkan med projektet Kärleken är fri Sara Mohammad medverkade i en Workshop om ett gemensamt Nationellt Stödforum ett treårigt Arvsfondsprojekt. Stödforumet är en samverkan mellan ideella organisation- er på initiativ av Rädda Barnens projekt Det handlar om kärlek som drivs av Gävle- borgs folkteater, Länsstyrelsen i Östergötland och Stockholms universitet. GAPF har del- tagit i flera andra möten och seminariedagar kring projektet Kärleken är fri tillsam- mans med andra aktörer inom ramen för projektet. Västerås 2013 GAPFs arbetsgrupp i Västmanland som bildades under våren 2013 hr regelbundna ar- betsgruppsmöten varje månad. Kontaktperson för verksamheten är Roland Damfors. Under slutet av 2013 har mycket tid lagts på planering av Fadimedagarna GAPFs arbetsgrupper i Stockholm och andra städer har haft flera planeringsmöten, där en rad andra organisationer har deltagit. GAPF har också diskuterat olika förslag för ny logga som resulterade till GAPFs nuvarande logga. Medlemsmöten och annat: Aktiviteter av medlemmar och för medlemmar och intresserade: Föreningens medlemmar har hjälpt många högstadie-, gymnasie- och högskoleelever med intervjuer och stöd under deras projektarbeten och uppsatser om hedersrelaterat våld. Föreningens lokala verksamheter har anordnat möten för medlemmar där 9(12)

11 Riksorganisationen GAPF har deltagit och bidragit med kunskaper och erfarenheter inför det lokala arbetet. Media och Sociala media Riksorganisationen GAPFs aktiviteter har ofta rapporterats i media såväl lokalt som nat- ionellt. Föreningens styrelse, kontaktpersoner för lokala verksamheter och medlemmar har blivit intervjuade av lokala, nationella och internationella media på språken svenska, kurdiska, persiska och arabiska. Föreningen har publicerat debattartiklar i ämnen såsom barn- och tvångsäktenskap, socialtjänstens medlingsmetoder, kommunernas hantering av hedersvåldsoffer, incest inom hederskulturen, barn- och tvångsäktenskap, slöjans roll som symbol i samband med det så kallade Hijab- upproret och andra närliggande ämnen. GAPF har också en webbsida som kontinuerligt uppdateras med aktiviteter. GAPFs Fa- cebook- sida har under 2013 passerat 5000 Gillare, människor som följer Facebook si- dan, och föreningen publicerar opinionsbildande nyheter på sidan kontinuerligt. På Fa- cebook- sidan publicerar även medlemmar och följare nyheter som de vill att GAPF tittar närmare på och genom meddelanden, så kallade PM, via Facebook söker en del ungdo- mar föreningens stöd. Trycksaker för kampanjer och produktion av kortfilmer Föreningen har producerat nya affischer, vykort, T- shirts, broschyrer, affischer och andra trycksaker på olika språk såsom svenska, engelska, kurdiska och persiska. GAPFs medlem Henrik Thomé har producerat en kortfilm som innehåller intervjuer med flera ministrar och journalister som tar ställning mot hedersvåld och uttrycker stöd för GAPFs kamp mot hedersrelaterat våld och förtryck. GAPFs personal vid GAPFs kunskaps- och stödcenter i Stockholm Personalen som arbetat med stöd till enskilda fall och med föreningens kunskapsdagar, manifestationer och medlemsmöten har arbetat på ideell bas. Ersättning har delvis ut- gått till administrativa arbetsuppgifter på kontoret, förutom inom ramen för det projekt som GAPF har drivit fram till 15 augusti Samarbete med andra ideella organisationer, kommuner, politiska partier, enskilda myndigheter och andra. GAPF har ett stort nätverk av andra organisationer. GAPF har även samarbetat med Uppsala kommun, Migrationsverket och andra myndigheter och politiska partier samt med ministrar och andra kända personer bland människorättsaktivister, journalister och andra. GAPF har även ett kontinuerligt samarbete med flera kända artister i Sverige som ställer upp och sjunger på ideell basis vid olika manifestationer, seminarier och andra aktiviteter för att hedra hedersoffren och arbetet mot hedersrelaterat våld. 10(12)

12 GAPF bjuder alltid in organisationer som arbetar för ett samhälle fritt från hedersrelaterat våld och tryck, för jämställdhet, frihet och mänskliga rättigheter för alla. Samarbetet i Sverige och på internationell nivå syftar till kunskapsspridning och opinionsbildning. Även andra organisationer bjuder in GAPF för samverkan vid olika arrangemang som syftar till kunskapsspridning och opinionsbildning. Styrelsen för GAPF anser att samverkan med andra organisationer är ytterst viktig för för kunskapsspridning och opinionsbildning. A- GAPF har samarbetat med bl.a. följande ideella organistioner under Sveriges Kvinnolobby, Brottsofferjourernas Riksförbund, Tjejernas Rätt I Samhället (TRIS), Kristdemokratiska Ungdomsförbundet- KDU, Nätverket mot hedersrelaterat våld, Föreningen Kvinnors Nätverk, ROKS, Föreningen Kvinnors Rätt, Liberala Kvinnor Upp- sala, UN Women Uppsala, UN Women Stockholm, SKR, Det Handlar om Kärlek, Rädda Barnens Projekt Stockholm, Barnen Först, Insamlingsstiftelsen Humanist Hjälpen, FN- Sverige, ALMAeuropa, Humanisterna Stockholm, Humanisterna Uppsala, Humanisterna Syd, Projektet HBT och Heder, och Kibele Kvinnoföreningen i Husby, Föreningen vita Nejilikor, ABF- Göteborg och Humanisterna Syd. B- GAPFs medverkan då andra organisationer tar initiativ till samverkan GAPF har inbjudits av andra organisationer som medarrangör vid olika opinionsbildande och kunskapshöjande aktiviteter. Sara Mohammad och andra medlemmar har medverkat genom att föreläsa, debattera, skriva manus och hålla tal vid manifestationer, paneldebatter och andra arrangemang i ämnet hedersrelaterat våld. Projektet Bortförda Barn - Mot barn- och tvångsäktenskap Riksorganisationen GAPF har under åren drivit ett projektet Bortförda Barn - Mot barn- och tvångsäktenskap finansierat av Länsstyrelsen i Östergötland. Utöver att erbjuda hjälp och stöd direkt till utsatta, har projektets syfte varit att belysa skolans och socialtjänstens beredskap för situationer där den unge riskerar att bli förlovad eller bortgift mot sin vilja. Vilka faktorer bidrar till att skola och socialtjänst förmår respektive inte förmår förhindra tvångsäktenskap respektive hjälpa elever som ber om eller signalerar att de behöver hjälp? Projektets primära mål var att fånga upp och erbjuda stöd och hjälp till ungdomar som riskerar tvångsgifte. Projektets sekundära mål var att beskriva ungdomarnas egna erfarenheter av stöd och hjälp hos myndigheter och att sedan sprida denna nya kunskap till berörda myndigheter. En slutrapport om projektet har publicerats för tiden ,. Rapporten kan laddas ner i pdf- format eller beställas i tryckt version. Projektets mål nåddes och projektet är nu förlängt med 11(12)

13 ytterligare ett år I den perioden utökas ålderspannet på eleverna som projektet vänder sig till så att även högstadieskolor nu ingår i målgruppen. Medlemsavgift GAPF har tidigare inte haft något krav på betalning av medlemsavgift. Men numera är medlemsavgiften 150 kr för privatpersoner och 250 kr för ideella organisationer. Medlemskapet skall noteras i ett medlemsregister. Under 2013 har antalet medlemmar ökat. Organisationen noterar en medlemsökning Efter varje utåtriktad aktivitet noterar föreningen att antalet medlemmar ökar, och vi är tacksamma för att så många människor aktivt tar ställning i hedersvåldsfrågan genom att bli medlemmar. Åldersgräns Åldersgräns för medlemmar är 15 år. Styrelsens ödmjukaste Tack Styrelsen vill tacka alla de medlemmar och volontärer som genom sina arbetsinsatser och sitt engagemang hjälper GAPF att synliggörande personer som lever under hedersrelaterat våld i hederskulturellt färgade miljöer. Utan Era insatser vore GAPF ingenting. Styrelsen vill också rikta ett varmt tack till alla de samverkanspartners och medarrangörer som hjälpt oss att genomföra alla aktiviteter, liksom till de organisationer som bjudit in oss till samarbete. Utan Er vore vi ingenting. Styrelsen vill också rikta ett varmt tack till Ungdomsstyrelsen som genom sin finansiella medverkan i form av organisationsstöd möjliggjort för oss att bedriva ett högkvalitativt arbete för de utsatta personer som behöver hjälp samt för de personalgrupper som behöver vår kunskap i sin yrkesutövning. Med ert stöd kan vi bibehålla och utveckla GAPFs Kunskaps- och Stödcenter. Styrelsen är ödmjuk och tacksam inför det intresse som volontärer, såväl gamla som nya, har visat för deltagande i de arbetsgrupper som skapats inför olika manifestationer, minnesdagar och andra arrangemang. Det är fantastiskt att se hur många människor som engagerar sig i en fråga som rör liv och död för de drabbade! Styrelsen för Riksorganisationen GAPF ser fram emot ett engagerande och målinriktat arbete även under 2014! Riksorganisationen GAPF Styrelsen Februari (12)

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Riksföreningen Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF) Verksamhetsberättelse 2011 Glöm Aldrig Pela och Fadime riksföreningen (GAPF) är en sekulär och ideell förening som arbetar med att hjälpa utsatta invandrarkvinnor

Läs mer

Riksorganisationen GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime) Verksamhetsberättelse

Riksorganisationen GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime) Verksamhetsberättelse Riksorganisationen GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime) Verksamhetsberättelse 2012 Riksorganisationen GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime) är en sekulär och ideell organisation som arbetar med att hjälpa utsatta

Läs mer

Fadimedagarna 19-22 januari 2014 Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö, Örebro och Karlstad

Fadimedagarna 19-22 januari 2014 Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö, Örebro och Karlstad Fadimedagarna 19-22 januari 2014 Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö, Örebro och Karlstad Tillsammans hedrar vi Fadimes 12-årsminne 19-22 januari 2014! Kom och hedra Fadime med oss. Alla är hjärtligt välkomna!

Läs mer

Riksorganisationen GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime) Verksamhetsberättelse

Riksorganisationen GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime) Verksamhetsberättelse Riksorganisationen GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime) Verksamhetsberättelse 2014 Riksorganisationen GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime) är en sekulär och ideell förening vars målsättning är bekämpa hederskultur

Läs mer

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Sigtuna Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Plats: Sigtuna Sommar 2013 Juni Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen. Sigtuna var och lyssnade på Allan Wade. Sida 3 Vi söker nu fler volontärer. Är du en av

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

För ett utökat och effektivt skydd mot utsatthet

För ett utökat och effektivt skydd mot utsatthet Riksorganisationen GAPF -Glöm Aldrig Pela och Fadime- Vattugatan 7 111 52 Stockholm Tel: 070-441 10 75, 08-711 60 32 kontaktperson: Sara Mohammad www.gapf.se För ett utökat och effektivt skydd mot utsatthet

Läs mer

Första hälpen Andra hjälpen Tredje hjälpen eller något vid sidan av

Första hälpen Andra hjälpen Tredje hjälpen eller något vid sidan av Första hälpen Andra hjälpen Tredje hjälpen eller något vid sidan av Inledning Det här temanumret producerades i samband med projektet No More Violence. Det är ett samarbete mellan vänkommunerna Haninge,

Läs mer

Lokalt projekt i Norrköping 2008 Nationellt projekt 2009 Regeringens handlingsplan Ordinarie verksamhet och en välutvecklad metod

Lokalt projekt i Norrköping 2008 Nationellt projekt 2009 Regeringens handlingsplan Ordinarie verksamhet och en välutvecklad metod Lokalt projekt i Norrköping 2008 Nationellt projekt 2009 Regeringens handlingsplan Ordinarie verksamhet och en välutvecklad metod Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor rapport "Att bli gift

Läs mer

Förebyggande arbete i Västmanlands och Örebro län för ungdomar som riskerar att utsättas för så kallat. Hedersrelaterat våld

Förebyggande arbete i Västmanlands och Örebro län för ungdomar som riskerar att utsättas för så kallat. Hedersrelaterat våld Förebyggande arbete i Västmanlands och Örebro län för ungdomar som riskerar att utsättas för så kallat Hedersrelaterat våld Förord Regeringen har avsatt 120 miljoner kronor till insatser för ungdomar som

Läs mer

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Styrelsen för lokalföreningen i Sollentuna får härmed avge följande rapport för verksamhetsåret 2014 Styrelsen har under året bestått

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 RFSU Gotland: RFSU Gotland är en ideell förening med organisationsnummer 834001-9416. RFSU Gotland är en lokalförening av Riksförbundet för sexuell upplysning.

Läs mer

Inom hedersrelaterat förtryck och våld. www.tris.se info@tris.se

Inom hedersrelaterat förtryck och våld. www.tris.se info@tris.se Inom hedersrelaterat förtryck och våld TRIS erbjuder bland annat: Föreläsningar och utbildningar om hedersrelaterat förtryck och våld Studiebesök och kommer ut och presenterar vår verksamhet Konsultation

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012 Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, Göteborg Informationssatsning Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, Göteborg Grundutbildning

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014 Att Trygga Sexuellt Utnyttjade, ATSU Eskilstuna Grundutbildning, våld i nära relationer Barnen Först (BF) Föreläsningar på

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2014

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2014 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2014 1000 Möjligheter Grundutbildning för volontärer Alla Kvinnors Hus, Karlstad Grundutbildning för jourkvinnor Att Trygga sexuellt

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014

Verksamhetsberättelse år 2014 Verksamhetsberättelse år 2014 Trygghet - Empati - Hopp Tjejjouren Idun Sigtuna Org.nr. 814801-0815 C/o Kvinnojouren SigtunaBankgiro: 5906-0962 Box 3052 kontakt@idunsigtuna.tjejjouren.se 195 03 Märsta www.idunsigtuna.tjejjouren.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. HOPP Stockholm

Verksamhetsplan 2014. HOPP Stockholm Verksamhetsplan 2014 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Roller och ansvar... 3 3. Verksamheter... 4 4. Uppföljning och kvalitetsutveckling... 7 5. Organisationsutveckling... 7 6. Projekt...

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

Försoningsgruppen. Fotograf: Bengt Gustavsson, www.bengtsbilder.fotosidan.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Försoningsgruppen. Fotograf: Bengt Gustavsson, www.bengtsbilder.fotosidan.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE Försoningsgruppen Fotograf: Bengt Gustavsson, www.bengtsbilder.fotosidan.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhet Försoningsgruppen bildades som en ideell förening den 28 februari 2011. Försoningsgruppen

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. Juni 2010

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. Juni 2010 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Juni 2010 Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, ATSUB Göteborg Grundutbildning för stödpersoner och volontärer Anhöriga till sexuellt

Läs mer

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA Ingela Bernholtz/Lovisa Gentz Ahl Projektplan Fri:JA Bakgrund Fri:JA projektet startade i augusti 2012 med anledning av att samtliga IM elever i Kristianstads kommun samlades på Österängsgymnasiet. Eftersom

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Hedersrelaterad brottslighet

Hedersrelaterad brottslighet LÄRARHANDLEDNING Hedersrelaterad brottslighet Illustration: Anders Worm Innehåll Lärarhandledning för en fallstudie om vad som händer när en närstående slår eller utsätter en familjemedlem för andra sorters

Läs mer

Slutrapport från projekt som fått medel för utveckling av kvinnojoursverksamhet

Slutrapport från projekt som fått medel för utveckling av kvinnojoursverksamhet Slutrapport från projekt som fått medel för utveckling av kvinnojoursverksamhet Samverkansprojekt mellan Järfälla kommun och Kvinnojouren NINA, med bidrag från Länsstyrelsen i Stockholms län 2009-2010

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

RHC Årsmöte 2015. RHC Styrelse 2014 2015-03-21. Riksföreningen Hepatit C Org.nr/Säte: 802406-8507 Stockholm. Ledamöter och suppleanter

RHC Årsmöte 2015. RHC Styrelse 2014 2015-03-21. Riksföreningen Hepatit C Org.nr/Säte: 802406-8507 Stockholm. Ledamöter och suppleanter 201-03-21 Riksföreningen Hepatit C Org.nr/Säte: 802406-807 Stockholm RHC Årsmöte 201 RHC Styrelse 2014 Ledamöter och suppleanter Ordförande Maj Hellström avgick 141206 Vice ordf och ordf fr 141206 Suzanne

Läs mer

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och hedersrelaterad våld tar kvinnojouren

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Nätverket mot cancer. En återblick 2009-2014

Nätverket mot cancer. En återblick 2009-2014 Nätverket mot cancer En återblick 2009-2014 Nätverket startade som ett projekt 2009 i syfte att genom opinionsbildning och kunskapshöjande aktiviteter lyfta gemensamma frågor för de cancerprofilerade

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Oslo 070913. Christina Pettersson Ordförande KSAN

Oslo 070913. Christina Pettersson Ordförande KSAN Oslo 070913 Christina Pettersson Ordförande KSAN Vad är KSAN Partipolitiskt och religiöst obunden paraplyorganisation 31 riksorganisationer för kvinnor som medlemmar Arbetar förebyggande mot missbruk av

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Rapport 2001:01. Projekt Hedra. förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld

Rapport 2001:01. Projekt Hedra. förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld Rapport 2001:01 Projekt Hedra förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld Författare: Dilek Baladiz Projekt Hedra Förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld Utgivningsår:

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Roks är en feministisk organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, som verkar för kvinnors och flickors rättigheter och frigörelse,

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012 Alla Kvinnors Hus, Stockholm Grund- och vidareutbildning för volontärer Alla Kvinnors Hus, Stockholm Informations- och utbildningssatsning

Läs mer

Ordförande hälsar nedanstående, närvarande välkomna till styrelsens första möte, och förklarar sammanträdet öppnat.

Ordförande hälsar nedanstående, närvarande välkomna till styrelsens första möte, och förklarar sammanträdet öppnat. 1 Styrelsen för Protokoll Föreningen Kommunala miljöchefer 2003-11-21 Plats: Miljöförvaltningen i Stockholm Tid: 2003-11-21, Kl 10.00-14.00 Närvarande: Ann-Britt Svedberg, ordförande Christer Persson Högni

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Verksamhetsberättelse, Organisation Mot Mobbning för 2014.www.o-m-m.se

Verksamhetsberättelse, Organisation Mot Mobbning för 2014.www.o-m-m.se Verksamhetsberättelse, Organisation Mot Mobbning för 2014.www.o-m-m.se 5 januari Styrelsemöte i Vålberga, Borensberg hos Mats Jonsson. 14 Besök på Rosenbad, hos Justitieminister Beatrice Ask, en straffrättsjurist

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

Brottsofferjouren Norrort Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Attunda tingsrätt 2014

Brottsofferjouren Norrort Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Attunda tingsrätt 2014 Sammanställning av projekt som beviljats medel för projekt ur Brottsofferfonden, våren 2013 Anhöriga till Sexuellt Utnyttjade Barn, Göteborg Kvällsföreläsning hösten 2013 Anhöriga till Sexuellt Utnyttjade

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Mötesplats för dig som kom ensam till Sverige

Mötesplats för dig som kom ensam till Sverige Mötesplats för dig som kom ensam till Sverige I mitten av maj samlades cirka 45 ensamkommande flyktingungdomar från Stockholm för att delta i en heldagskonferens som Rädda Barnen och Stadsmuseet bjudit

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10

Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10 Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10 Från projektledarens horisont Det har varit en tid med många olika aktiviteter, redovisning av projektår tre och planering av projektår fyra. Den

Läs mer

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad på scenen på Glada Hudik teater i september månad Konserthuset med tjejgruppen Upp & ner gympa Ombord på Birka Klippans möte

Läs mer

PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK

PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK Det kan vara svårt att prata om svartsjuka och våld i nära relationer. Vad är okej och inte i en relation? Vad kan

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2011

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2011 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden December 2011 ATSU Eskilstuna, Att Trygga Sexuellt Utnyttjade Utbildning för aktiva i föreningen ATSUB Göteborg, Anhöriga till sexuellt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 2011-02- 23 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010.. Nätverket Genusföretagarna är Sveriges enda branschorganisation inom jämlikhet. Vi utgör ett viktigt nätverk för dem som arbetar med jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

MÅLSÄTTNING OCH SYFTE MED VERKSAMHETEN

MÅLSÄTTNING OCH SYFTE MED VERKSAMHETEN ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Prästgårdsängen 2 BV 42 7 GÖTEBORG Telefon: 03 20 99 49 eller 23 30 43 Mobiltel: 0736 69 98 52 Kvällstid: 020 2 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor 25 november 2013, Folkets Hus, Göteborg.

Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor 25 november 2013, Folkets Hus, Göteborg. Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor 25 november 2013, Folkets Hus, Göteborg. Text och foto: Malin Sand Inledning Katarina Idegård, Dialoga Kunskapscentrum om våld i nära relationer,

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

INFORMATIONSBLAD TILL ANSVARIG SKOLPERSONAL SOM KOMMER ATT TA DEL AV PROJEKTET DEN FJÄRDE MÅNADEN.

INFORMATIONSBLAD TILL ANSVARIG SKOLPERSONAL SOM KOMMER ATT TA DEL AV PROJEKTET DEN FJÄRDE MÅNADEN. Sida 1 av 5 INFORMATIONSBLAD TILL ANSVARIG SKOLPERSONAL SOM KOMMER ATT TA DEL AV PROJEKTET DEN FJÄRDE MÅNADEN. Odysséteatern har tagit del av undersökningar som gjorts av till exempel Länsstyrelserna och

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24. Vecka 24 201206 16/17. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24. Vecka 24 201206 16/17. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24 Vecka 24 201206 16/17 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2015

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2015 Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2015 Klimataktion Stockholms verksamhet utgår från riksorganisationen Klimataktions plattform, stadgar och beslut fattade av dess årsmöte. Verksamhetsplanen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna I detta svarshäfte finns svar från: Ersta/Sköndals Högskola Frågor

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Sammanträde Samordningsförbundet Östra Skaraborg Tid, Kl 13:00-14:15 Plats Närvarande Stationsgatan 14, Skövde Catrin Hulmarker Hjo kommun ordförande Magnus Ocarsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kvinnolobbyns nyhetsbrev

Kvinnolobbyns nyhetsbrev Kvinnolobbyns nyhetsbrev nr 3/2010 Julbrev från ordföranden 2010-12-19 Då var det dags igen att önska alla medlemmar i Lobbyn varma julhälsningar inför stundande jul och nyår! Under året som gått har Lobbyn;

Läs mer

Vilka är vi? är en verksamhet på Fryshuset som arbetar mot hedersrelaterat våld. och förtryck.

Vilka är vi? är en verksamhet på Fryshuset som arbetar mot hedersrelaterat våld. och förtryck. Vilka är vi? och förtryck. är en verksamhet på Fryshuset som arbetar mot hedersrelaterat våld Fryshuset har en särställning inom Sveriges ideella sektor med verksamheter i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03. Vecka 03 201301 19-20. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03. Vecka 03 201301 19-20. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03 Vecka 03 201301 19-20 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Att utveckla en handlingsplan i skolan. ett metodstöd för arbete mot hedersrelaterat våld

Att utveckla en handlingsplan i skolan. ett metodstöd för arbete mot hedersrelaterat våld Att utveckla en handlingsplan i skolan ett metodstöd för arbete mot hedersrelaterat våld Arbetsgång Steg 1) Mandat Innan arbetet sätts igång bör det vara väl förankrat hos rektorerna, som sedan ger personalen

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

Iranskariksförbundets stadgar

Iranskariksförbundets stadgar Iranskariksförbundets stadgar 1 Definition: Iranska Riksförbundet i Sverige, IRIS som i stadgan benämns Riksförbund är en demokratisk, obunden, frivillig organisation. Riksförbundet är organiserat genom

Läs mer

2015-02-16 Verksamhetsplan 2015 1

2015-02-16 Verksamhetsplan 2015 1 Verksamhetsplan 2015 1 Innehåll 1. OM OSS... 3 1.1 Vision... 3 1.2 Mål... 3 1.2.1 Ökad juridisk hjälp och kunskap... 3 1.2.2 Bredda verksamheten... 3 1.2.3 Ökade personella resurser... 3 2. ORGANISATION...

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2009

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2009 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden December 2009 ABF Västerås Konferens om hedersrelaterat våld Alla Kvinnors Hus, Karlstad Gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor ATSU,

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

RFSL Västmanland. Närvarande: Henrik Andersson, Alice Svensson, Sonja Skorka, Markus Axelsson.

RFSL Västmanland. Närvarande: Henrik Andersson, Alice Svensson, Sonja Skorka, Markus Axelsson. P RO TO KO L L Nr 4/20 1 0 1 (6) RFSL Västmanland Sammanträdesdatum: 2010-08-29 Protokollet omfattar: 1-14 Bilagor: Bilaga 1 Närvarande: Henrik Andersson, Alice Svensson, Sonja Skorka, Markus Axelsson.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Karlskoga-Degerfors får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande:

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer