Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Riksorganisationen GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime) Verksamhetsberättelse 2013 Riksorganisationen GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime) är en sekulär och ideell förening som arbe- tar med att hjälpa utsatta invandrarkvinnor, - flickor och - pojkar. Målet är att informera dem om de- ras möjligheter till hjälp i det svenska samhället, informera dem om deras självklara mänskliga rättig- heter samt att ge dem råd. Föreningen arbetar även för att förebygga våld mot kvinnor genom att ta upp frågorna i samhället genom utbildning, diskussion, debatter och seminarier. Riksföreningen be- står av sex lokala verksamheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Västerås. Riksorganisa- tionen GAPF har haft aktiviteter i flera städer som inte har någon lokal verksamhet. GAPF har även några ideella organisationer som medlemmar med säte i olika län i Sverige. Föreningen grundades år 2001 av Sara Mohammad under namnet Glöm Aldrig Pela- föreningen, men bytte snart namn till Glöm Aldrig Pela och Fadime- riksföreningen efter mordet på Fadime Sahindal år Föreningen vidgade snart sin verksamhet, från att till en början huvudsakligen ha omfattat Stor- Stockholmsområdet, till att därefter omfatta nationell nivå genom lokala verksamheter förank- rade i flera län Organisationen finns numera även på internationell nivå genom medverkan i bl.a. EU- nätverk. Föreningen antog år 2012 namnet Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime.

2 Innehållsförteckning Styrelsen och styrelsens arbete under året... 2 Styrelsemöten och styrelsens arbete... 2 Aktiviteter... 3 Stöd och rådgivning... 3 Föreningens samhälleliga aktiviteter Aktiviteter av medlemmar och för medlemmar och intresserade:... 9 Media och Sociala media Trycksaker för kampanjer GAPFs personal vid GAPFs kunskaps- och stödcenter i Stockholm Samarbete med andra ideella organisationer, myndigheter och andra Projektet Bortförda Barn - mot barn- och tvångsäktenskap Medlemsavgift Åldersgräns på medlemmar Styrelsens ödmjukaste Tack (12)

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Riksorganisationen GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime) Styrelsen och styrelsens arbete under året Styrelse Styrelsen har under året bestått av följande personer: Sara Mohammad Michael Cocke Louise Edlund Virpi Hellmark Saga Lönnelid Caroline Lööf Hans Richter ordförande vice ordförande kassör ledamot ledamot ledamot ledamot Styrelsemöten och styrelsens arbete Styrelsen har haft 11 protokollförda styrelsemöten. Utöver detta har styrelsen haft två planeringsdagar kring GAPFs långsiktiga mål och verksamhet. Styrelsen har vidare arbetat med organisationens mål- och resultatplan, med organisationens långsiktiga och övergripande mål, liksom med de kortsiktiga målen. Arbetet med mål- och resultatplanen är en del i ett utvecklingsarbete kring utvärdering och definition av organisationens arbete. Det kom under året till styrelsens kännedom att en tidigare styrelseledamot, Ingvar Vik, avlidit. GAPF deltog vid Ingvars begravningsceremoni. Styrelsen har omformulerat organisationens stadgar så att organisationens syfte och målgrupp förtydligats. De nya stadgarna antogs av ett extra årsmöte och den nya formuleringen ska fastställas vid det kommande årsmötet (12)

4 Aktiviteter Stöd och rådgivning Stöd och råd till enskilda hjälpbehövande är Riksorganisationen GAPFs kärnverksamhet. Från de stödbehövande får vi information om bemötande från myndigheter, om brister i systemet, om upplevelsen av den hjälp man erbjudits. Vi får också möjlighet att lotsa hjälpbehövande till samhällets skyddsnät. GAPF har hjälpt ett stort antal hjälpsökande tjejer, mammor, pappor och killar med råd och stöd i svåra situationer, där de haft behov av råd och stöd eller känt sig hotade av sina egna familjer eller släktingar. Organisationen har fått hjälp av GAPFs stödfamiljer och stödpersoner för att skapa trygghet för de utsatta i enskilda fall. Organisationen har också gett råd och stöd till en rad myndighetspersonal i hela Sverige i enskilda fall. Organisationen har utgjort en kunskapsorganisation vid samverkansmöten inom myndigheterna i enskilda fall. Under året har GAPF noterat en ökning av antalet asylärenden där hedersrelaterade hot om våld och dödligt våld inte lyfts fram i asylprocessen, vilket är mycket oroande. Organisationen har också noterat i uppföljningen av de enskilda fallen att myndigheter med kunskap om problematiken agerar betydligt snabbare och effektivare än myndigheter där denna kunskap saknas. Organisationen har inom ramen för projektet Bortförda Barn - mot barn- och tvångsäktenskap noterat att exempelvis skolkuratorer ofta fortfarande hänvisar till föräldrarnas rätt att vara föräldrar på sitt eget sätt när ungdomar söker stöd i en utsatt situation. Styrelsen har behandlat minst 10 enskilda fall vid varje styrelsemöte. Ännu fler hjälpsökandena har fått stöd och råd via telefon. Föreningens samhälleliga aktiviteter 2013 Stockholm den 5 januari - Vinterkonsert med 10 artister. Verksamhetsåret startade med en konsert till förmån för Riksorganisationen GAPF den 5 januari kl 19:00-21:00 i Allhelgona Kyrkan på Södermalm. Konserten planerades i sam- arbete med artisterna Filippa Engellau och Kitte Ström. I konserten deltog en rad kom- positörer, musiker och artister såsom Roya Sadeghi, Malin Wester, Nils Öhman, Pontus Ljung, Arne Tengstrand, Fredrik Carlzon, Caroline Ahlberg och Elisabet Carlsson. GAPF fick totalt 3613 kr i bidrag från publiken. Manifestationer: Fadimedagarna i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Flen den janu- ari GAPF hedrade Fadime Sahindals 11- årsminne med olika aktiviteter i en rad städer. Bland annat organiserades en manifestation den 20 januari vid Stockholms centralstat- 3(12)

5 ion, ett besök vid Fadimes grav kl 12:00 och en manifestation vid Fadimes plats i cen- trala Uppsala kl 17:00 den 21 januari. Manifestationer hölls även i Göteborg, Malmö och Flen. Massmedia uppmärksammade Fadimedagarna på både lokal och nationell nivå. Helsingborg den 25 januari Den 25 januari föreläste Sara Mohammad om hedersrelaterat våld i Sverige och vad poli- tikerna bör göra för att förebygga hedersvåld under Kristdemokraternas kommun- och landstingspolitiska dagar i januari Stockholm den 18 februari Den 18 februari medverkade GAPFs Camilla Klotz och Sara Mohammad i ett referens- gruppsmöte vid Socialstyrelsen rörande vård till våldsutsatta personer i nära relationer. Stockholm den 2 mars Sara Mohammad medverkade i en konferens vid Stockholms universitet om varför he- dersrelaterat våld fortsätter bland Afghaner i Sverige. Sara höll ett tal och deltog i ett panelsamtal. Övriga inbjudna var den kända människorättsaktivisten Sima Ataei från Afghanistan, riksdagsledamoten Arhe Hamednaca och flera andra kvinnorättsaktivister. Stockholm den 5 mars Sara Mohammad medverkade tillsammans med forskaren Meherdad Darwishpour i ett panelsamtal om kriminalisering av barn- och tvångsäktenskap i Sverige. Arrangör var FN- förbundet i Sverige. Även Svenska Dagbladet uppmärksammade mötet med en arti- kel av journalisten Sanna Rayman, som är medlem i GAPF. Lund den 6 mars Sara Mohammad och Sara Duarte (statsvetare och utbildare vid den antirasistiska och partipolitiskt obundna Stiftelsen Expo) medverkade i ett panelsamtal om mod. Arrangör var Sagohuset i Malmö och moderator var Lasse Flygare. Sala den 7 mars Den 7 mars föreläste Sara Mohammad vid ABF i Sala för SFI- elever i kommunen. Delta- garna hade begränsade kunskaper i svenska språket, varför Saras föreläsning och den efterföljande diskussionen skedde på olika språk - svenska, kurdiska, och persiska. Internationella kvinnodagen: Stockholm den 8 mars - Internationella Kvinnodagen GAPF firade 8 mars, den Internationella Kvinnodagen, med flera olika aktiviteter: Filmkväll för medlemmar och sympatisörer: Den 8 mars hade GAPF en filmkväll med mingel för medlemmar och andra sympatisörer, kvällen blev mycket lyckad med att visa filmen De fremde om tvångsäktenskap och mycket bra diskussion med medverkande ensamkommande flyktingar. Diskussionen om filmen blev på svenska, engelska, persiska och kurdiska. Sara Mohammad medverkade vid en heltimmars direktsänd kurdiska Newroz TV om internationella kvinnodagen och kvinnors situation. Västerås den 13 mars - Föreläsning vid Rädda barnen i Västerås 4(12)

6 Sara Mohammad föreläste under Rädda Barnen- Västmanlands årsmöte i Västerås den 13 mars kl 18:30-19:30 om hedersrelaterat våld. Stockholm den 17 mars Riksorganisationen GAPFs årsmöte hölls i Stockholm. Kalmar den 22 mars Sara Mohammad och Juno Blom föreläste på Västra Funkaboskolan i Kalmar för alla kommunens pedagoger. Stockholm den 25 mars Integrationsminister Erik Ullenhag hade anordnat ett möte om religionsfrihet i skolvä- sendet. Virpi Hellmark och Michael Cocke deltog från GAPF. Invigning av Fadimes staty: Uppsala den 4 juni Riksorganisationen GAPF invigde Fadimes Staty i samarbete med Uppsala kommun och TRIS. Tal hölls av Maria Arnhold, Saga Lönnelid, TRIS m fl Manifestationer: Stockholm den 24 juni Möte till minne av Maria Barin Aydin och Pela Atroshi Manifestation till Marias och Pelas minne på Medborgarplatsen. Talare var integrat- ionsminister Erik Ullenhag, justitieminister Beatrice Ask, journalisten Malou von Sivers, Johanne Hildebrandt, Sanna Rayman, Lotta Gröning, integrationshandläggaren Juma Lumani, författaren Nadja Mirgasemi, Maria Barins bonusmormor Ann Marie Lönnelid samt flera artister. Almedalsveckan 2013 GAPF medverkade under Almedalsveckan och deltog bland annat i en öppen hearing med nationella samordnare för våld i nära relationer tillsammans med Carin Götblad, jämställdhetsminister Maria Arnholm och socialminister Maria Larsson om våld i nära relationer samt i ett seminarium kring hbtq- frågor och sexuella övergrepp. Gävle den 15 augusti Föreläsning på Folkteatern i Gävleborg om hedersrelaterat liv, våld och mord i samar- bete med Folkteatern i Gävleborg. Möte med Jämställdhetsministern: Kolmården den 28 augusti - Möte med jämställdhetsministern Sara Mohammad och Virpi Hellmark deltog i möte med jämställdhetsminister Maria Arnholm och Länsstyrelsen i Östergötland om hedersrelaterat våld och förtryck. Virpi och Sara berättade om GAPFs verksamhet och om våra erfarenheter av olika myndighet- ers arbete inklusive GAPFs 12 förslag mot hedersvåld. Stockholm den 5 september Sara föreläste vid Traumadagen på Waterfront Congress Center i Stockholm om heders- våld och GAPFs 12 förslag mot hedersvåld. 5(12)

7 Stockholm den 10 september Sara Mohammad föreläste för pensionärsföreningens medlemmar i Östermalm om he- dersrelaterat liv, våld och mord. Göteborg den 12 september Medlemsmöte för Västra Götaland Sara Mohammad medverkade vid ett möte för Västra Götalands medlemmar i Göteborg för att bilda en permanent arbetsgrupp för länet. Ramona Fransson presenterade ge- nomförda aktiviteter och planerade aktiviteter inför Fadimedagen den 21 januari 2014 i Göteborg. Sara Mohammad presenterade GAPFs nationella aktiviteter och arbetsgrup- pens uppgifter och ansvar. Vid mötet bildade Västra Götalands medlemmar en arbets- grupp om 10 personer, där Christer Johansson utsågs till kontaktperson för arbetsgrup- pen. Skanör den 14 september Sara Mohammad ledde en utbildningsdag för medlemmar, personal och volontärer vid Söderslätt Kvinnojour i Skanör. Sara föreläste om hedersrelaterat liv, våld och mord. Härnösand den 2 oktober - Föreläsning för Kriminalvårdspersonal Sara Mohammad föreläste för kriminalvårdspersonal i Härnösand om hedersrelaterade brott, dess konsekvenser och förslag till förebyggande åtgärder. Stockholm den 3 oktober - Rädda Barnens projekt Det handlar om kärlek GAPF medverkade i ett möte organiserat av Rädda Barnens projekt Det handlar om kärlek. Östergötlands länsstyrelse har ett nationellt uppdrag från regeringen att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck. GAPFs representanter Hans Cagnell, Linn Gruneau och Sara Mohammad medverkade vid mötet som syftad till att bilda en samarbetsgrupp mellan olika ideella organisationer för att tillsammans driva ett treårigt projekt med stöd av Allmänna arvsfonden. Länsstyrelsen i Östergötland har tidigare samarbetat med Rädda Barnens projekt Det handlar om kärlek och Gävleborgs Folkteater. Planen är nu att tillsammans ansöka om medel för det nya projektet mot hedersrelaterat våld och förtryck som ska omfatta föreläsningar, utbildning, stödsamtal och teaterföreställningar. Stockholm den 6 oktober - Planering inför Fadime- dagen 2014 Mötet handlade om planering och organisering av olika aktiviteter inför Fadime- dagen 21 januari 2014, GAPFs ordinarie årsmöte i mars 2014 samt andra aktiviteter under Stockholm den 8 oktober - Möte med Migrationsverket Sara Mohammad träffade Migrationsverkets ledare för projektet Heder och Migration. Vid mötet diskuterades möjligheterna till ett samarbete mellan GAPF och projektet Heder och Migration. Migrationsverket vill ha med Sara i en extern referensgrupp för att organisera projektets aktiviteter i syfte att höja kunskaperna om hedersvåld hos Migrationsverkets anställda. Internationell flicka dagen: Stockholm den 11 oktober - Internationella flickadagen i samarbete med FN- Stockholm 6(12)

8 GAPF samarbetade med FN- Stockholm i ett seminarium för att uppmärksamma Internationella flickadagen och barn- och tvångsäktenskap i Sverige och i världen. Sara Mohammad presenterade GAPFs verksamhet och projektet Bortförda Barn - Mot Barn- och Tvångsäktenskap. FN- Sverige presenterade sin kampanj Stoppa Barnäktenskap. Köping den 17 oktober - Föreläsning för personal vid ungdomsmottagningar Sara Mohammad föreläste om killars utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck för personal vid ungdomsmottagningarna i Västmanlands län. Linköping den 19 oktober - Föreläsning för läkarstudenter Sara Mohammad föreläste för läkarstudenter vid Linköpings universitet om sexualitet inom hederskulturen under en konferens som organiserades av IFMSA- Sweden som består av läkarstudenter under temat Världsmedborgaren och hälsan. Studentorganisationen Kärleksakuten bedriver sexualupplysning och ingår i paraplyorganisationen IFMSA (International Federation of Medical Students' Associations). Stockholm den 21 oktober - Studiebesök från Mjölby kommuns socialtjänst Mjölby kommuns socialtjänst (två personer) gjorde ett studiebesök hos GAPF. Sara Mohammad presenterade GAPFs aktiviteter och projektet Bortförda Barn - Mot Barn- och Tvångsäktenskap. Göteborg den 23 oktober - Lokalt möte med arbetsgruppen Sara Mohammad medverkade vid GAPFs arbetsgrupp i Västra Götaland i ett möte om GAPFs lokala aktiviteter, projektet Bortförda Barn - Mot Barn- och Tvångsäktenskap samt planeringen inför Fadimedagens seminarium i Göteborg. Stockholm den 24 oktober - Studiebesök från Söderhamn Studiebesök hos GAPF av Gunilla Stefansson som är lärare i Söderhamn och är med kommunens referensgrupp mot hedersrelaterat våld. Stockholm den 24 oktober - Föreläsning för Kvinnojouren i Sigtuna Sara Mohammad föreläste för volontärer vid Kvinnojouren i Sigtuna om hedersrelaterat liv, våld och mord. Söderhamn den 29 oktober - Föreläsning för skolpersonal och fritidspedagoger Sara Mohammad ledde en halvdagsutbildning för skolpersonal och fritidspedagoger om hedersrelaterat våld. Syftet var att höja deltagarnas kunskaper och bidra till skolornas handlingsplan mot hedersvåld. Stockholm den 30 oktober - Arbetsgruppsmöte inför Fadime- dagen 2014 Stockholms arbetsgrupp hade planeringsmöte inför Fadimedagen och andra aktiviteter inom GAPF Stockholm. Stockholm den 31 oktober - Möte inför manifestation för våldtäktsoffer Sara Mohammad deltog i ett samverkansmöte med en rad kvinnoorganisationer på initiativ av Kvinnors Nätverk. Syftet var att organisera en gemensam manifestation för 7(12)

9 att uppmärksamma våldtäktsoffer i Sverige. Andra organisationer som deltog i mötet var ROKS, SKR, Sveriges kvinnolobby, FATTA, TRIS med flera. Stockholm den 4 nov - Manifestation mot våldtäkter framför Hovrätten Saga Lönnelid och Sara Mohammad medverkade vid manifestationen med olika kvinnoorganisationer på initiativ av Kvinnors Nätverk. Syftet med manifestation var att uppmärksamma våldtäktsoffer i Sverige. Andra organisationer som deltog var ROKS, SKR, Sveriges kvinnolobby, FATTA, TRIS med flera. Stockholm den 7 nov - Utbildning i Heder och Trauma Sara Mohammad medverkade vid samverkansgruppens utbildningsdag om trauma. Vad innebär trauma? Hur möta och förstå trauma? Vad innebär sekundär traumatisering? Samverkansgruppen med ideella organisationer är ett initiativ från Rädda Barnens pro- jekt Det handlar om kärlek, Gävleborgs folkteater, Länsstyrelsen i Östergötland och Stockholms universitet. Utbildningsledaren var Astrid Schlytter. Uppsala den 12 nov - Medverkan vid Uppsala läns medlemsmöte. Sara Mohammad medverkade vid ett möte för Uppsalas medlemmar som hade organise- rats av GAPFs kontaktperson i Uppsala Hans Richter som tillsammans med Sara Mo- hammad presenterade GAPFs kärnverksamhet inklusive GAPFs nationella projekt Bort- förda barn - Mot barn- och tvångsäktenskap samt planeringen inför Fadimedagen. Extra årsmöte och manifestationer: Stockholm den 15 nov - GAPFs extra årsmöte. GAPFs hedrade även Abbas och Jins minne GAPF höll ett ett extra årsmöte angående stadgeändringar. Mötet antog ett förslag till nya stadgar, som ska behandlas vid årsmötet i mars Därefter hedrade mötet minnet av Jian (3- årsminne) och Abbas (8- årsminne) med ljusmanifestation, bokrelease. Vidare hölls ett panelsamtal med Sara Mohammad, Sigrid Edenius och Juma Lumani, om hedersrelaterat våld och förtryck. Samtalsledare var Karin Zelander. Arx bokförlag hedrade Abbas minne med releasen av den nya boken Abbas Hjärta. I samarbetet deltog FN- Förbundet och Riksförbundet Shamama och Salsal. Mänskliga rättigheter dagarna: Stockholm den 16 nov - Mänskliga rättigheter- dagarna Sara Mohammad och Fitore Osmanaj, filmregissör och manusförfattare, visade en kortfilm om hedersvåld under ett seminarium om hedersrelaterat våld och förtryck under Mänskliga Rättigheter- dagarna i Stockholm. 8(12)

10 Stockholm den 25 nov - Frukostmöte med GAPFs blivande Ambassadörer Vid frukostmötet deltog 15 av totalt 27 av GAPFs Ambassadörer 2014 för att presentera och diskutera GAPFs önskan om stöd under 2014 från Ambassadörerna vid GAPFs tre kampanjer under Hedersofferkampanjen, Valårskampanjen och Barn- och tvångsäktenskapskampanjen. GAPFs Ambassadörer är kända personer bland människorättsaktivister, journalister, politiker, artister med flera. Ambassadörernas coachande kontaktperson Nicole Heidarzadeh och Sara Mohammad ledde mötet, där även styrelseledamöterna Hans Cagnell och Saga Lönnelid medverkade. Malmö den 3 dec - Medlemsmöte med Skåne läns medlemmar Sara Mohammad deltog i ett medlemsmöte för GAPFs Skåne- medlemmar. Syftet var att bilda en arbetsgrupp i länet och planera Fadimedagen 2014 i Skåne. Sara Mohammad presenterade GAPFs kärnverksamhet och det nationella projektet Bortförda barn - Mot barn- och tvångsäktenskap. En arbetsgrupp bildades av de fyra medlemmarna Richard Sserrwagi, Errki, Josephine, Diana och Mariam Taheri, som kommer att vara kontaktperson för gruppen. Antalet del- tagare ska utökas vid nästa medlemsmöte. Stockholm den 5 december Samverkan med projektet Kärleken är fri Sara Mohammad medverkade i en Workshop om ett gemensamt Nationellt Stödforum ett treårigt Arvsfondsprojekt. Stödforumet är en samverkan mellan ideella organisation- er på initiativ av Rädda Barnens projekt Det handlar om kärlek som drivs av Gävle- borgs folkteater, Länsstyrelsen i Östergötland och Stockholms universitet. GAPF har del- tagit i flera andra möten och seminariedagar kring projektet Kärleken är fri tillsam- mans med andra aktörer inom ramen för projektet. Västerås 2013 GAPFs arbetsgrupp i Västmanland som bildades under våren 2013 hr regelbundna ar- betsgruppsmöten varje månad. Kontaktperson för verksamheten är Roland Damfors. Under slutet av 2013 har mycket tid lagts på planering av Fadimedagarna GAPFs arbetsgrupper i Stockholm och andra städer har haft flera planeringsmöten, där en rad andra organisationer har deltagit. GAPF har också diskuterat olika förslag för ny logga som resulterade till GAPFs nuvarande logga. Medlemsmöten och annat: Aktiviteter av medlemmar och för medlemmar och intresserade: Föreningens medlemmar har hjälpt många högstadie-, gymnasie- och högskoleelever med intervjuer och stöd under deras projektarbeten och uppsatser om hedersrelaterat våld. Föreningens lokala verksamheter har anordnat möten för medlemmar där 9(12)

11 Riksorganisationen GAPF har deltagit och bidragit med kunskaper och erfarenheter inför det lokala arbetet. Media och Sociala media Riksorganisationen GAPFs aktiviteter har ofta rapporterats i media såväl lokalt som nat- ionellt. Föreningens styrelse, kontaktpersoner för lokala verksamheter och medlemmar har blivit intervjuade av lokala, nationella och internationella media på språken svenska, kurdiska, persiska och arabiska. Föreningen har publicerat debattartiklar i ämnen såsom barn- och tvångsäktenskap, socialtjänstens medlingsmetoder, kommunernas hantering av hedersvåldsoffer, incest inom hederskulturen, barn- och tvångsäktenskap, slöjans roll som symbol i samband med det så kallade Hijab- upproret och andra närliggande ämnen. GAPF har också en webbsida som kontinuerligt uppdateras med aktiviteter. GAPFs Fa- cebook- sida har under 2013 passerat 5000 Gillare, människor som följer Facebook si- dan, och föreningen publicerar opinionsbildande nyheter på sidan kontinuerligt. På Fa- cebook- sidan publicerar även medlemmar och följare nyheter som de vill att GAPF tittar närmare på och genom meddelanden, så kallade PM, via Facebook söker en del ungdo- mar föreningens stöd. Trycksaker för kampanjer och produktion av kortfilmer Föreningen har producerat nya affischer, vykort, T- shirts, broschyrer, affischer och andra trycksaker på olika språk såsom svenska, engelska, kurdiska och persiska. GAPFs medlem Henrik Thomé har producerat en kortfilm som innehåller intervjuer med flera ministrar och journalister som tar ställning mot hedersvåld och uttrycker stöd för GAPFs kamp mot hedersrelaterat våld och förtryck. GAPFs personal vid GAPFs kunskaps- och stödcenter i Stockholm Personalen som arbetat med stöd till enskilda fall och med föreningens kunskapsdagar, manifestationer och medlemsmöten har arbetat på ideell bas. Ersättning har delvis ut- gått till administrativa arbetsuppgifter på kontoret, förutom inom ramen för det projekt som GAPF har drivit fram till 15 augusti Samarbete med andra ideella organisationer, kommuner, politiska partier, enskilda myndigheter och andra. GAPF har ett stort nätverk av andra organisationer. GAPF har även samarbetat med Uppsala kommun, Migrationsverket och andra myndigheter och politiska partier samt med ministrar och andra kända personer bland människorättsaktivister, journalister och andra. GAPF har även ett kontinuerligt samarbete med flera kända artister i Sverige som ställer upp och sjunger på ideell basis vid olika manifestationer, seminarier och andra aktiviteter för att hedra hedersoffren och arbetet mot hedersrelaterat våld. 10(12)

12 GAPF bjuder alltid in organisationer som arbetar för ett samhälle fritt från hedersrelaterat våld och tryck, för jämställdhet, frihet och mänskliga rättigheter för alla. Samarbetet i Sverige och på internationell nivå syftar till kunskapsspridning och opinionsbildning. Även andra organisationer bjuder in GAPF för samverkan vid olika arrangemang som syftar till kunskapsspridning och opinionsbildning. Styrelsen för GAPF anser att samverkan med andra organisationer är ytterst viktig för för kunskapsspridning och opinionsbildning. A- GAPF har samarbetat med bl.a. följande ideella organistioner under Sveriges Kvinnolobby, Brottsofferjourernas Riksförbund, Tjejernas Rätt I Samhället (TRIS), Kristdemokratiska Ungdomsförbundet- KDU, Nätverket mot hedersrelaterat våld, Föreningen Kvinnors Nätverk, ROKS, Föreningen Kvinnors Rätt, Liberala Kvinnor Upp- sala, UN Women Uppsala, UN Women Stockholm, SKR, Det Handlar om Kärlek, Rädda Barnens Projekt Stockholm, Barnen Först, Insamlingsstiftelsen Humanist Hjälpen, FN- Sverige, ALMAeuropa, Humanisterna Stockholm, Humanisterna Uppsala, Humanisterna Syd, Projektet HBT och Heder, och Kibele Kvinnoföreningen i Husby, Föreningen vita Nejilikor, ABF- Göteborg och Humanisterna Syd. B- GAPFs medverkan då andra organisationer tar initiativ till samverkan GAPF har inbjudits av andra organisationer som medarrangör vid olika opinionsbildande och kunskapshöjande aktiviteter. Sara Mohammad och andra medlemmar har medverkat genom att föreläsa, debattera, skriva manus och hålla tal vid manifestationer, paneldebatter och andra arrangemang i ämnet hedersrelaterat våld. Projektet Bortförda Barn - Mot barn- och tvångsäktenskap Riksorganisationen GAPF har under åren drivit ett projektet Bortförda Barn - Mot barn- och tvångsäktenskap finansierat av Länsstyrelsen i Östergötland. Utöver att erbjuda hjälp och stöd direkt till utsatta, har projektets syfte varit att belysa skolans och socialtjänstens beredskap för situationer där den unge riskerar att bli förlovad eller bortgift mot sin vilja. Vilka faktorer bidrar till att skola och socialtjänst förmår respektive inte förmår förhindra tvångsäktenskap respektive hjälpa elever som ber om eller signalerar att de behöver hjälp? Projektets primära mål var att fånga upp och erbjuda stöd och hjälp till ungdomar som riskerar tvångsgifte. Projektets sekundära mål var att beskriva ungdomarnas egna erfarenheter av stöd och hjälp hos myndigheter och att sedan sprida denna nya kunskap till berörda myndigheter. En slutrapport om projektet har publicerats för tiden ,. Rapporten kan laddas ner i pdf- format eller beställas i tryckt version. Projektets mål nåddes och projektet är nu förlängt med 11(12)

13 ytterligare ett år I den perioden utökas ålderspannet på eleverna som projektet vänder sig till så att även högstadieskolor nu ingår i målgruppen. Medlemsavgift GAPF har tidigare inte haft något krav på betalning av medlemsavgift. Men numera är medlemsavgiften 150 kr för privatpersoner och 250 kr för ideella organisationer. Medlemskapet skall noteras i ett medlemsregister. Under 2013 har antalet medlemmar ökat. Organisationen noterar en medlemsökning Efter varje utåtriktad aktivitet noterar föreningen att antalet medlemmar ökar, och vi är tacksamma för att så många människor aktivt tar ställning i hedersvåldsfrågan genom att bli medlemmar. Åldersgräns Åldersgräns för medlemmar är 15 år. Styrelsens ödmjukaste Tack Styrelsen vill tacka alla de medlemmar och volontärer som genom sina arbetsinsatser och sitt engagemang hjälper GAPF att synliggörande personer som lever under hedersrelaterat våld i hederskulturellt färgade miljöer. Utan Era insatser vore GAPF ingenting. Styrelsen vill också rikta ett varmt tack till alla de samverkanspartners och medarrangörer som hjälpt oss att genomföra alla aktiviteter, liksom till de organisationer som bjudit in oss till samarbete. Utan Er vore vi ingenting. Styrelsen vill också rikta ett varmt tack till Ungdomsstyrelsen som genom sin finansiella medverkan i form av organisationsstöd möjliggjort för oss att bedriva ett högkvalitativt arbete för de utsatta personer som behöver hjälp samt för de personalgrupper som behöver vår kunskap i sin yrkesutövning. Med ert stöd kan vi bibehålla och utveckla GAPFs Kunskaps- och Stödcenter. Styrelsen är ödmjuk och tacksam inför det intresse som volontärer, såväl gamla som nya, har visat för deltagande i de arbetsgrupper som skapats inför olika manifestationer, minnesdagar och andra arrangemang. Det är fantastiskt att se hur många människor som engagerar sig i en fråga som rör liv och död för de drabbade! Styrelsen för Riksorganisationen GAPF ser fram emot ett engagerande och målinriktat arbete även under 2014! Riksorganisationen GAPF Styrelsen Februari (12)

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

Fadimedagarna 19-22 januari 2014 Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö, Örebro och Karlstad

Fadimedagarna 19-22 januari 2014 Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö, Örebro och Karlstad Fadimedagarna 19-22 januari 2014 Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö, Örebro och Karlstad Tillsammans hedrar vi Fadimes 12-årsminne 19-22 januari 2014! Kom och hedra Fadime med oss. Alla är hjärtligt välkomna!

Läs mer

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren SKR Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund Läs om MailJouren Tjejjouren.se barnperspektivet sexköpslagen Jourbesök med mera... 2010 Verksamhets berättelse www.kvinnojouren.se 1 Inledning Min resa

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

UNIZON. Verksamhetsberättelse 2014. Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon.

UNIZON. Verksamhetsberättelse 2014. Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon. UNIZON Verksamhetsberättelse 2014 Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon.se Unizon Verksamhetsberättelse 2014 1 Framsida: Josefine, Tjejjouren

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Verksamhetsberättelse En omvärldsanalysframtidsplan 2012 IKIR Box 8031 14108 Kungens Kurva Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Ordförandet har ordet...3 DEL 1 Vi har blivit

Läs mer

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLL FÖRORD...3 Insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om hiv 7 Insatser för att bidra till tidig diagnosticering av hiv.11 Påverkansarbete

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Bris är till för alla barn alltid Verksamhetsberättelse 2012 1 bris Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Verksamhetsberättelse Ett av de bästa åren någonsin

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet

Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet SVENSKA FN-FÖRBUNDET Innehåll Inledning 3 Detta är FN-förbundet 6 Riksorganisationer 7 Fred, säkerhet och nedrustning 8 Utveckling och fattigdomsbekämpning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 ALLMÄNT Kvinnojouren MOA är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden, som arbetar under demokratiska former och ur ett kvinnoperspektiv präglat av respekt för

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor. och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld

Mäns våld mot kvinnor. och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld Mäns våld mot kvinnor och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld Han älskar ju faktiskt mig Det är mitt fel att jag blir slagen Det är jag som inte sköter mig Det är inte honom

Läs mer

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Har ej prioriterat frågan En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. 7 mars 2005 Inledning...3 Amnesty Internationals undersökning...5 Kontakten med kommunerna...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Inledning Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska enligt sitt reglemente verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg,

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsplan 2014 - redogörelse FOKUSFRÅGOR Organisationen beslutade under årsmötet att arbeta med två fokusfrågor. Den ena är av organisatorisk form och den andra av mer

Läs mer

Heder och det civila samhällets metoder

Heder och det civila samhällets metoder Heder och det civila samhällets metoder Astrid Schlytter, Devin Rexvid, Özlem Celepli och Bayan Nasih Februari, 2011. Heder och det civila samhället 1 INNEHÅLL UPPDRAGET.... 3 SAMMANFATTNING... 4 KAPITEL

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

Berätta inte för någon om vårt samtal!

Berätta inte för någon om vårt samtal! Berätta inte för någon om vårt samtal! Handbok för elevhälsopersonal som stödjer ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck/tvångsgifte Riksorganisationen GAPF Glöm Aldrig Pela och Fadime Skänk

Läs mer

UPPDRAG HBTQ. Ungdomsstyrelsens slutapport om mötesplatser för unga hbtq-personer

UPPDRAG HBTQ. Ungdomsstyrelsens slutapport om mötesplatser för unga hbtq-personer UPPDRAG HBTQ Ungdomsstyrelsens slutapport om mötesplatser för unga hbtq-personer UPPDRAG HBTQ Ungdomsstyrelsens slutrapport om mötesplatser för unga hbtq-personer Förord Unga hbt-personer är i större

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

mot barnsexandel: Verksamhetsberättelse 2011

mot barnsexandel: Verksamhetsberättelse 2011 mot barnsexandel: 1 Verksamhetsberättelse 2011 tio viktiga resultat 2011 2 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ECPAT Sveriges förebyggande arbete mot barnsexturism har enligt en undersökning från YouGov lett till att

Läs mer

Våld i nära relationer En konferens med betoning på fördjupad kunskap och samverkan

Våld i nära relationer En konferens med betoning på fördjupad kunskap och samverkan Dokumentation från konferensen Våld i nära relationer En konferens med betoning på fördjupad kunskap och samverkan Länsstyrelsen anordnade den 9 oktober 2009 en konferens i Göteborg för att presentera

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck Slutbetänkande av Utredningen som ska föreslå en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor Stockholm 2015 SOU 2015:55

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer