SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24. Vecka /17. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24. Vecka 24 201206 16/17. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU"

Transkript

1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24 Vecka /17 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan UPPSALA Telefon:

2 RADIO RIU INSPELNINGSTIDER. TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG 14:00-16:00 Arabiska 15:00-16:00 Spanska 12:00-14:00 Italienska 14:00-16:00 Jämna veckor Tigrinja 16:00-18:00 Sorani 18:00-19:00 Svenska 16:00-18:00 Afariska 18:30-20:00 Persiska 14:00-16:00 Udda veckor Tigrinja(Nebiat) Radio sändningen börjar Kl.18:00 Radio sändningen börjar Kl.17:00

3 SIU NYHETER Måndag 11 juni möte Hela ska Sverige om ett projekt. Tisdag 12 juni möte med LRF angående samarbete om Ulva park projekt. Onsdag 13 juni möte om LÖK Lokala överens kommelse Två dagar konferens; Torsdag, fredag SIU deltar i konferensen Forum för det civila samhället En konferens som hålls en gång vart annat år. Konferensen handlar om det civila samhällets villkor, möjligheter och utveckling som en central del av demokratin. I år hålls konferensen 14 och 15 juni i Stockholm. Forumet vänder sig till företrädare för det civila samhällets organisationer på nationell, regional och lokal nivå samt till politiker och tjänstemän från den offentliga sektorn. Temat för årets konferens: Hur formas samhällsagendan? Tre dagar resa till Änkskär; måndag, tisdag och onsdag åker deltagran i SIUs integrationsprojekt Uppsala vision 2030 till havet. Torsdag 21 juni möte med Länsstyrelse. Måndag 25 juni möte med Arbetsförmedlingen. Tisdag 26 juni Styrelse möte. Torsdag 28 juni allmänt möte med deltagran i Framtidsutveckling i Landsbygd. Ett projekt i samarbete mellan SIU, Hela Sverige ska leva, Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen. VI på SIUs styrelse önskar alla medlemmar en trevlig sommar. Vi vill informera er att sista radiosändning är på söndag 17 juni. Vi ses och hörs igen på lördag 18 augusti 2012.

4 LOKALANYHETER FÖR UPPSALA Varning för falska brev Flera personer har den senaste veckan fått brev som ser ut att komma från kommunens socialtjänst men som är falska. Kontoret för hälsa vård och omsorg vill uppmana dem som får ett sådant brev att kontakta både polisen och kommunen. De falska breven har skickats i kuvert med kommunens logotype och även själva brevet har kommunlogotypen i sidhuvudet. Breven har ett delvis hotfullt innehåll. Hittills har Uppsala kommun fått kännedom om 4-5 brev som skickats till olika kvinnor. - I breven finns formuleringar som är hotfulla och som vi i kommunen inte skulle använda, säger Roger Jo Linder, direktör för kontoret för hälsa vård och omsorg. Vi ser mycket allvarligt på att någon på detta sätt falskt utger sig vara kommunens representant, och uppmanar dem som får ett sådant här brev att dels polisanmäla det och dels höra av sig till oss på kontoret för hälsa vård och omsorg på Uppsala kommun har polisanmält händelsen. Bålsta vårdcentral fortsatt öppen efter konkurs Medpro Clinic, som driver Bålsta vårdcentral, har meddelat att vårdcentralen har satts i konkurs. Det är beklagligt att de inte har klarat sin finansiering. Men för patienterna innebär det i nuläget ingen förändring. Vi förutsätter att konkursförvaltaren driver verksamheten vidare i avvaktan på att man hittar en köpare, säger hälsooch sjukvårdsdirektör Annika Brehmer.

5 Bålsta vårdcentral har för närvarande cirka listade patienter. Patienterna är tills vidare fortsatt listade vid vårdcentralen, men har möjlighet att lista om sig. Bålsta har idag två vårdcentraler och i höst planerar en tredje att öppna. Nu laddas tjänstebilen med solel Uppsala kommun invigde solceldrivna laddstation vid det nya kontoret för samhällsutveckling, Stationsgatan 12. Laddstationen är den första i sitt slag och kommer att förse kommunens eltjänstebilar med ren fossilfri el, som dessutom har producerats direkt på plats. Den solcellsdrivna laddstationen från Solelia Greentech producerar el för upp till cirka 1000 mils körning per år och per bil och är en del i arbetet med att uppnå Uppsala kommuns klimatmål, att minska mängden växthusgaser med 45 procent per invånare, år 2020 jämfört med RIKSNYHETER Nej till jobb ska sänka ersättningen Nyanlända flyktingar och asylsökande ska få sänkt ersättning om de säger nej till jobb. Ett lagförslag kan enligt integrationsministern Erik Ullenhag komma redan till hösten. Erik Ullenhag: Jobbet är nyckeln in i det svenska samhället Ullenhag: Nej till jobb ska sänka ersättningen Nyanlända flyktingar och asylsökande ska få sänkt ersättning om de säger nej till jobb. Ett lagförslag kan enligt integrationsministern Erik Ullenhag komma redan till hösten. Därför att vi måste vara tydliga med att ha ett jobbfokus när du är nyanländ invandrare till Sverige. Och är det då så att du har möjlighet att få jobb och bostad på någon annan ort än där du just nu lever så ska du medverka till att ta det arbete. Gör du inte det ska man också kunna sätta ned ersättningen, säger Erik Ullenhag.

6 Migration från Afghanistan bakgrund och fakta Nu finns ett nytt avsnitt om afghaner i Migrationsverkets serie Migration till Sverige - bakgrund och fakta. I höstas startade Migrationsverket en serie med kortfattad information om situationen i några länder varifrån stora grupper av människor söker uppehållstillstånd i Sverige. Det första avsnittet handlar om somalier. Nu finns ytterligare ett avsnitt om afghaner som är en av de största grupperna som söker asyl i Sverige idag. Under 2011 sökte afghaner asyl i Sverige, varav var ensamkommande barn. Migrationsverket beviljade uppehållstillstånd i 73 procent av de asylärenden som avgjordes Serien heter Migration till Sverige bakgrund och fakta. Detta avsnitt handlar om Afghanistan. Hur ser det ut i Afghanistan? Varför lämnar så många afghaner sitt land? Gömda flyktingars rätt till vård förhalas Landstingets beslut att alla papperslösa och gömda flyktingar ska ha rätt att få sjukvård har inte genomförts. Landstingsfullmäktige i Kalmar klubbade under 2011 att alla "papperslösa flyktingar och gömda flyktingar har möjlighet att få vård på lika villkor som övriga patienter i länet." Men beslutet har inte genomförts. Fortfarande finns inga regler för hur papperslösa flyktingar ska behandlas inom sjukvården. Nu kräver landstingsrådet Christer Jonsson (C) klara besked. När tänker majoritetens landstingsråd agera för att detta beslut blir verkställt, frågar Christer Jonsson.