Bruksanvisning för tvättmaskin FT4184D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning för tvättmaskin FT4184D"

Transkript

1 FT484D

2 BRUKSANVISNING Bruksanvisning för tvättmaskin FT484D Ekonomiskt tvättsystem Genom användning av artificiell intelligens använder tvättmaskinen minimal energi- och vattenförbrukning genom att välja optimal vattennivå och tvättid. System med låg bullernivå Tvättmaskinen minimerar bullernivån vid tvättning och centrifugering genom att känna av mängden tvätt. Barnlås Barnlåssystemet har använts för att förhindra att barn trycker på någon knapp och ändrar programmet under drift. Tvättning med luftbubblor Detta är en avancerad teknik som genererar miljontals luftbubblor inuti trumman i tvättsekvens, och bubblorna löser upp tvättmedelspartiklarna fullständigt och rengör all smuts på kläderna försiktigt och noggrant. INNEHÅLL Sida TVÄTTMASKINSSÄKERHET... DELAR OCH FUNKTIONER...4 INSTALLATIONSANVISNINGAR...5 ANSLUTNING AV INLOPPSSLANG...6 ELEKTRISKA KRAV...7 ANVÄNDA TVÄTTMASKINEN...8 KONTROLLPANELENS FUNKTIONER...0 TVÄTTPROCEDUR OCH PROGRAMVAL... PRODUKTINFORMATION...4 UNDERHÅLL...5 RENGÖRA FILTRET...6 TA BORT FLÄCKAR...7 FELSÖKNING...8 SPECIFIKATION & KOPPLINGSSCHEMA...9 EN LITEN NOTERING Denna bruksanvisning innehåller värdefull information om hur du använder och hanterar tvättmaskinen korrekt och säkert. Läs igenom den noggrant.

3 TVÄTTMASKINSSÄKERHET Spara denna bruksanvisning Din säkerhet är viktig för oss. Följ nedanstående grundläggande försiktighetsåtgärder för att minska risken för brand, elstötar eller skada när du använder tvättmaskinen. Läs igenom alla instruktioner innan du börjar använda tvättmaskinen * Lättantändliga vätskor (kemtvättslösningar, fotogen, bensin etc.) ska inte användas eller förvaras i eller nära tvättmaskinen. Tillsätt inte lättantändliga vätskor i tvättmaskinen. Dessa ämnen avger ångor som kan skapa en brandfara eller explosion. * När en cykel har startats, sträck dig inte in i tvättmaskinen förrän den har slutat arbeta helt. * Fingra inte på reglagen. * Den här apparaten är inte avsedd att användas av barn eller svaga personer utan tillsyn. * Om strömsladden är trasig måste den bytas av tillverkaren eller dennes serviceagent eller en behörig person för att undvika fara. * Om apparaten försörjs från en förlängningssladd eller en elektrisk, bärbar uttagsenhet ska den placeras så att den inte utsätts för stänk eller inträde av fukt. Var vänlig observera... * Låt endast en kvalificerad person installera, reparera eller byta delar på tvättmaskinen. * Underhåll tvättmaskinen korrekt. * Skydda tvättmaskinen från väder och vind och placera den där temperaturen inte sjunker under fryspunkten. * Installera inte tvättmaskinen på en plats med extremt hög luftfuktighet. Det kan orsaka elstötar eller en kortslutning. * Anslut tvättmaskinen till korrekt uttag, strömförsörjning, vattenförsörjning och dräneringsförsörjning.

4 TVÄTTMASKINSSÄKERHET Förstå ditt ansvar * Använd inte klorinblekmedel och ammoniak eller syra (t.ex. ättika eller rostborttagningsmedel) i samma tvätt. Farliga ångor kan bildas. * Ta ut strömsladden innan service utförs på tvättmaskinen. * Tvätta inte glasfibermaterial. Små partiklar kan fastna på tyger som tvättas i efterföljande omgångar och orsaka hudirritation. * Spraya inte vatten på tvättmaskinens kontrollpanel. Det kan orsaka brand eller elstötar. * I fråga om modellen med dubbelventil, om du ansluter endast kallvatteninloppsventilen medan vattentemperaturen har valts som het eller varm, kan det uppstå vattenläckage från den icke anslutna vatteninloppsventilen. * Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristfällig erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller har instruerats om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och så att de förstår riskerna. * Barn ska inte leka med apparaten. * Barn får inte utföra rengöring och underhåll utan tillsyn. * Om du vill få tag i bruksanvisning, besök vår butik, vår återförsäljare och auktoriserade servicecenter.

5 DELAR OCH FUNKTIONER Tvättmaskinens delar och funktioner visas på sidan. Bekanta dig med alla delar och funktioner innan du använder tvättmaskinen. OBS! Ritningarna i anvisningen kan variera jämfört med din tvättmaskinsmodell. De är utformade för att visa de olika funktionerna på alla modeller som denna anvisning berör. Det kan hända att din modell inte inkluderar alla funktioner. KALL INLOPPSSLANG TVÄTTMEDELSFACK STRÖMSLADD KONTROLLPANEL LUCKA AVLOPPSSLANG NEDRE LOCK JUSTERBART BEN Tillbehör Inloppsslang Bruksanvisning Lockhållare (EA) 4

6 INSTALLATIONSANVISNINGAR Avlägsna transportbultar. Ta bort transportbultarna (ea) tillsammans med gummit innan tvättmaskinen tas i drift. * Om bultarna inte tas bort kan det orsaka kraftiga vibrationer, buller och funktionsfel.. Skruva loss de bultarna med 0mm sexkantskruvnyckeln eller stjärnskruvmejsel. Behåll bultarna för ett senare tillfälle. * När apparaten transporteras ska transportbultarna användas igen.. Tillslut hålen med de medföljande lockhållarna. Placering av tvättmaskinen * Kontrollera platsen där tvättmaskinen ska installeras. Kontrollera att du har allt som är nödvändigt för korrekt installation. * Placera eller förvara inte tvättmaskinen under 0 C för att undvika frysskador. * Placera eller förvara aldrig tvättprodukter ovanpå tvättmaskinen. * Installera tvättmaskinen på ett horisontellt, fast golv. Om tvättmaskinen installeras på ett olämpligt golv kan den föra mycket oljud, vibrera kraftigt och orsaka funktionsfel. Om tvättmaskinen inte står plant, justera ben upp eller ner för horisontell installation. * Ventilationsöppningarna får inte blockeras av mattläggning när tvättmaskinen installeras på ett golv med matta. * Lämna lite utrymme (höger & vänster: cm, bak: 0cm). * Vid inbyggd installation ska avståndet mellan tvättmaskinens överdel och den övre plattans underdel vara minst mm. Tvättmaskin ca cm Dräneringsslang Tvättkar 5

7 ANSLUTNING AV INLOPPSSLANG Tvättmaskinen ska anslutas till vattenhuvudförsörjningen med nya slangar, och gamla slangar ska inte återanvändas. Om endast en vattenkran eller endast en vatteninloppsventil används, anslut inloppsslangen till kallvatteninloppsventilen. För vanlig kran Dra ner kragen på inloppsslangen för att separera den från vattenkranens adapter. Lossa de fyra skruvarna korrekt i beslaget i vattenkranen. Placera vattenkranens adapter i vattenkranen och dra åt de fyra skruvarna jämnt samtidigt som du trycker upp adaptern så att gummipackningen kan fixeras till vattenkranen tättslutande. TEJP 4 Ta bort tejpen och skruva anslutningsdonet B in i anslutningsdonet A ordentligt. 5 Anslut inloppsslangen till vattenkranens adapter genom att dra ner kragen på slangänden. 6 Anslut inloppsslangens adapter till tvättmaskinens vatteninlopp genom att vrida den medurs för att fixera den ordentligt. Anslutningsdon B Anslutningsdon A * Kontrollera gummipackningen inuti inloppsslangens adapter. För skruvformad kran Anslut inloppsslangen till vattenkranen genom att skruva på anslutningsdonet ordentligt. Anslut anslutningsdonsinloppet som medföljer vid behov. Sätt i inloppsslangens adapter i tvättmaskinens vatteninlopp och vrid den för att fixera den. Anslutningsdon Slang Gummipackning Anslutningsdon Anslutningsdon sinlopp Anslutningsdon Slang Gummipackning Anslutningsdon * Kontrollera packningen i inloppet 6

8 ELEKTRISKA KRAV VARNING Risk för elstötar: Om inte dessa anvisningar följs kan allvarliga skador eller dödsfall inträffa. * Elektrisk jord erfordras på denna tvättmaskin. * Om kontakten inte passar i uttaget, låt en kvalificerad elektriker installera korrekt uttag. * Jorda inte till ett gasrör. * Modifiera inte strömsladdens kontakt. * Om du är osäker på om tvättmaskinen är korrekt jordad, fråga en kvalificerad elektriker. C B A Rekommenderad jordningsmetod Denna tvättmaskin måste jordas för din personliga säkerhet. Tvättmaskinen är utrustad med en strömsladd A och en jordad stickkontakt B. För att minimera risken för elstötar måste kontakten anslutas till ett vägguttag C med motsvarande jordningstyp. Om ett motsvarande vägguttag inte är tillgängligt är det kundens personliga ansvar och skyldighet att låta en kvalificerad elektriker installera ett korrekt jordat vägguttag. Dräneringssystem * Glöm aldrig att installera en dräneringsslang innan du tar tvättmaskinen i drift. * Öppna packboxen, och det finns en dräneringsslang inuti trumman. * Anslut dräneringsslangen till avrinningsutloppet på tvättmaskinens baksida. * Tvättkarets överdel måste vara minst 60cm hög och inte högre än 00cm från tvättmaskinens underdel. Tvättkar max. 00 cm min. 60 cm ca 05 cm max. 00 cm min. 60 cm Buntband max. 00 cm min. 60 cm * Vid installation av dräneringsslangen till karet (avloppsbrunnen), fixera den ordentligt med ett buntband. * Ordentlig fixering av dräneringsslangen skyddar golvet mot skador till följd av vattenläckage. * Om dräneringsslangen är för lång, tvinga inte tillbaka den in i tvättmaskinen. Det orsakar onormala ljud. Nivåjustering Om tvättmaskinen installeras på ett olämpligt golv kan den föra mycket oljud, vibrera och orsaka funktionsfel. 7

9 Justera tvättmaskinens nivå med hjälp av justerbara ben. * Kontrollera om det är ett mellanrum mellan de fyra justerbara benen och golvet. * Justera tvättmaskinens nivå genom att vrida de justerbara benen. Se till att tvättmaskinen inte gungar. * När justeringen är klar, skruva upp fastsättningsmuttrarna ordentligt så att tvättmaskinen behåller justeringen. Justerbart ben Fastsättnings mutter Kontrollera att tvättmaskinen inte gungar när du trycker ner de fyra hörnen på tvättmaskinens överdel. OBS! Tvättmaskinen ska inte gunga alls och alla de justerbara benen ska vara i ordentlig kontakt med golvet. ANVÄNDA TVÄTTMASKINEN För att uppnå bästa tvättresultat måste du använda tvättmaskinen korrekt. Den viktiga informationen om detta beskrivs i detta avsnitt. Förbereda kläder för tvätt * Dra igen dragkedjor, knäpp alla knappar och krokar/hakar för att undvika att de river hål på andra föremål. Ta bort knappnålar, bälten och andra hårda föremål så att inte tvättmaskinens interiör repas. * Töm fickorna och vänd dem ut och in. * Vid ner manschetter och vänd plagg med syntetiska stickor ut och in för att undvika att fibrer dras ur tygets yta (pilling). * Knyt snören och band så att de inte trasslar in sig. * Behandla fläckar. (se Ta bort fläckar på sida 5) 8

10 Sortering * Separera mycket smutsiga plagg från lätt smutsiga, även om de normalt skulle ha tvättats tillsammans. * Separera mörka färger från ljusa färger, färgäkta plagg från icke färgäkta plagg. Smutsighet (kraftig, normal, lätt) Färg (vita, ljusa, mörka) Ludd (skapar ludd, samlar ludd) Separera kläder i enlighet med hur smutsiga de är. Separera vita kläder från färgade kläder. Tvätta kläder som skapar ludd och samlar ludd separat. Lägga in tvätt * Placera plaggen löst i tvättmaskinen. Plaggen ska röras enkelt genom tvättvattnet för bästa rengöring och skrynkelfria resultat. * Lägg in tvätten korrekt i tvättmaskinen och välj korrekt inställning för tvättmängd. Om för stor mängd tvätt läggs in i maskinen eller om en för låg inställning väljs kan följande ske: - Dålig rengöring - Mer skrynklor - För mycket ludd skapas - Plaggen slits ut snabbare (pga. pilling - fibrer dras ut tygets yta) * Blanda stora och små plagg i varje omgång. Fördela plaggen jämnt för att bevara maskinens balans. * En obalanserad tvättmängd kan leda till att tvättmaskinen vibrerar under centrifugering. * Reducera tvättiden när en låg tvättmängdsinställning används. En omgång med bara några få små plagg behöver kortare tvättid. * Använd en hög tvättmängdsinställning för att reducera skrynklor med kläder med permanent pressning och några syntetiska stickor. Dessa plagg ska ha mer utrymme för att röra sig i vattnet än tunga plagg (handdukar, jeans) Tillsätta tvättmedel Tvättmedelsfack Tillsätta mjukmedel Huvudtvätt Förtvätt * Om du så önskar, tillsätt uppmätt flytande mjukmedel i facket för mjukmedel. * Häll flytande mjukmedel i behållaren, och använd den mängd som rekommenderas på förpackningen. * Överskrid inte maximimarkeringen. Överfyllning kan orsaka tidig dosering av mjukmedel, vilket kan ge fläckar på kläderna. * Öppna inte tvättmedelsfacket när vatten tillförs. Mjukmedel * Undvik att hälla mjukmedel direkt på kläderna. * Använd korrekt mängd tvättmedel i enlighet med instruktionen från tvättmedelstillverkaren. * Om en stor mängd tvättmedel, mer än den rekommenderade, används kan det medföra stor mängd såplödder och överbelastning av motorn. Dessutom försämras tvätt- och sköljprestandan. 9

11 KONTROLLPANELENS FUNKTIONER Tryck på strömbrytaren för att slå på eller stänga av strömmen. Drift och tillfälligt stopp upprepas när knappen trycks in. När du vill ändra program vid drift: Tryck på knappen Start/Paus -> Välj programmet som du vill ändra. Tryck på knappen Start/Paus igen. Du kan välja önskat program, en lampa tänds när programval görs. För mer detaljerad information, se sida ~. Knappen kan användas för att justera vattentemperaturen efter typerna av plagg som ska tvättas. När knappen trycks in väljs vattentemperaturen med Kallt -> 0 C -> 40 C -> 60 C -> 95 C När centrifugeringsknappen trycks in kan centrifugeringshastigheten väljas. Balja+Pil, sköljstopp * Väljer du genom att trycka på centrifugeringsknappen upprepade gånger. Med sköljstopp lämnas kläderna i maskinen utan aktivitet i vattnet efter en sköljning utan att centrifugering inleds. * Använd centrifugeringsknappen för att fortsätta med en dränering eller centrifugering när funktionen sköljstopp är klar. Endast centrifugera * Du kan välja att endast använda centrifugera (se sida ). Extra sköljning * Används för att lägga till en sköljning som kan hjälpa till att avlägsna rester av tvättmedel. * När funktionen Extra skölj väljs ökas sköljtiden och sköljvattnet. Förtvätt * Tvättmaskinen kör en extra tvätt och centrifugering före huvudtvätten. * Om tvätten är mycket smutsig är proceduren förtvätt effektiv. * Förtvätt är tillgänglig i programmen Bomull, Babykläder och Syntet. Skölj+Centr. (sköljning + centrifugera) * Tvättmaskinen kör processen för sköljning och centrifugering en gång utan tvättprocessen. Tömning * Tvättmaskinen tömmer endast ut vattnet utan någon annan process. Den kan användas för att föraktivera tiden för tvättning. Programmeringen kan göras från till timmar. Barnspärr Använd denna funktion när du vill förhindra att ett barn fingrar på tvättmaskinen och eventuellt orsakar en olycka. När tvättmaskinen är igång, tryck på knapparna Skölj+Centr. och Fördröjd start samtidigt. I Barnspärr läget fungerar inga knappar förutom På/Av knappen. I Barnspärr läget, tryck på knapparna Skölj+Centr. och Fördröjd start, precis som för att aktivera barnlåset, och barnlåset avaktiveras. Gör så här för att ändra önskat program i läget Barnspärr:. Tryck på knapparna Skölj+Centr. och Fördröjd start samtidigt igen.. Tryck på knappen Start/Paus.. Välj önskat program och tryck på knappen Start/Paus igen. * Barnspärren avaktiveras när strömmen är avstängd. 0 Ändra önskat program

12 TVÄTTPROCEDUR OCH PROGRAMVAL. BOMULL VÄLJS AUTOMATISKT NÄR STRÖMMEN SLÅS PÅ * Tryck på strömbrytaren för att starta. * Tryck på knappen Start/Paus. * Initialläge: - Program: Bomull - Tvätt: huvudtvätt - Sköljning: gånger - Centrifugering: 800 varv/min - Vattentemperatur: 40 C. VÄLJA MANUELLT * Tryck på På/Av för att starta. * Välj de lägen som du vill använda genom att vrida på programvredet och trycka på varje knapp. * Tryck på knappen Start/Paus.. PROGRAMMERAD TVÄTT * Programmeringen kan göras från timmar till timmar. Exempel: Om du vill programmera tvättmaskinen att slutföra tvätten om 8 timmar, se nedan. - Procedur genom knapptryckning. Välj program eller manuella inställningar justera till 8 - Varje tryckning på knappen skjuter fram tidsfördröjningen med en timme. * Nu har programmeringen gjorts. * Om du vill kontrollera det valda programmet, tryck på knappen Start/Paus igen. * Förbereda tvätt innan Fördröjd start börjar. - Slå på vattenkranen. - Lägg in tvätten och stäng luckan. - Tillsätt tvättmedlet och mjukmedlet i tvättmedelsfacket. * För att avbryta tidsfördröjningen, tryck på På/Av.

13 4. FUNKTION * Rekommenderade program i enlighet med typ av tvätt. Program Tygtyp Korrekt temp. Funktionsval Max. tvättmängd Bomull Kontrollera först om tvätten kan tvättas i maskin (vit bomull, linnehanddukar och lakan...) 60 C (95 C) Förtvätt, Extra sköljning Full last Färgäkta plagg (skjortor, nattlinnen, pyjamas,...) och lätt smutsig vit bomull. (underkläder,...) 40 C (Kallt, 0 C, 60 C) Förtvätt, Extra sköljning Full last Mörka kläder Färgad tvätt som blir lätt smutsig snabbt. 40 C (Kallt, 0 C) Extra sköljning Max 4 kg för bästa resultat Intensiv Mycket smutsig tvätt 40 C (Kallt, 0 C, 60 C) Extra sköljning Max 4 kg för bästa resultat Bomull Eco Tvättypen är samma som Bomull 40 C (60 C) Extra sköljning Full last Babykläder Barnkläder 95 C (Kallt, 0 C, 40 C, 60 C) Förtvätt, Extra sköljning Max 4 kg för bästa resultat Trumrengöring Använd för att rengöra trumman från bakterier. 95 C Extra sköljning Utan tvätt Sport Sportkläder, mikrofiber kläder, blandmaterial. Kallt (0 C, 40 C) Extra sköljning Full last Snabbtvätt Lätt smutsig tvätt som behöver uppfräschning. 0 C (Kallt, 40 C) Extra sköljning Mindre än kg Ylle Ylle lämpligt för maskintvätt. Kallt (0 C, 40 C) Extra sköljning Mindre än kg Syntet Polyamid, akryl, polyester. 40 C (Kallt, 0 C, 60 C) Förtvätt, Extra sköljning Max 4 kg för bästa resultat Bubbeltvätt+ Mycket smutsig tvätt 40 C (Kallt, 0 C, 60 C, 95 C) Extra sköljning Full last Förtvätt Om tvätten är mycket smutsig rekommenderas proceduren "Förtvätt". Förtvätt är tillgänglig i programmen Bomull, Babykläder och syntet. Extra sköljning: Används för en extra sköljning som kan hjälpa till att avlägsna rester av tvättmedel. Snabbtvätt: Programmet snabbtvätt har en mycket kort cykeltid. Rekommenderad användning är t.ex. liten tvättmängd, relativt ren tvätt och kläder som används ofta. Sköljstopp: Med denna funktion lämnas kläderna i maskinen utan aktivitet i vattnet efter en sköljning utan att centrifugering inleds. Funktionen Sköljstopp kan väljas med alla program, förutom programmet Trumrengöring och Tömning.

14 * PROGRAMMET BOMULL Lägg tvätten i trumman. Tillsätt tvättmedel och mjukmedel i tvättmedelsfacket. Stäng sedan luckan. * Tillsätt tvättmedel i facken för huvudtvätt och förtvätt i tvättmedelsfacket. Mjukmedlet ska vara under MAX -nivån. * Tillsätt tvättmedel endast i facket för förtvätt om du vill lägga till funktionen förtvätt. * Om du vill använda blekmedel, tillsätt det i facket för huvudtvätt med tvättmedel. Tryck på strömbrytaren På/Av. * Lysdioden visar endast - och alla programlampor tänds. Välj programmet "Bomull" med programväljarvredet. * Om du trycker på knappen Start/Paus efter strömbrytaren På/Av utan att välja program, väljs programmet "Bomull" som standardprogram. * Tvättemperatur 40 C, centrifugering 800 varv/min och sköljning gånger väljs automatiskt. * Om du vill ändra tvättemperaturen, centrifugeringshastigheten eller lägga till tvättfunktioner Förtvätt, Extra sköljning, tryck på motsvarande knappar. 4 Tryck på knappen Start/Paus. * Luckan är låst. Apparaten känner av tvättens vikt för att tillföra tvättvatten och börjar sedan tvätta. Anmärkning * Om du vill ändra inställningen under drift, tryck på knappen Start/Paus för att stoppa driften och tryck på önskad knapp. * Tvättemperaturerna "Kallt", 0 C, 40 C, 60 C och 95 C kan väljas med programmet "Bomull". * Funktionerna Förtvätt, Extra sköljning kan väljas med programmet Bomull. Försiktigt! * Om du väljer tvättemperaturen 95 C tillförs lite kallvatten före dräneringen av huvudtvätten. Detta görs för att skydda användaren mot risken för brännskador genom att sänka temperaturen på varmt tvättvatten i stället för att dränera det direkt. Detta är alltså inte ett funktionsfel. (Var försiktig med dräneringsvattnet, eftersom det fortfarande kan vara varmt trots att temperaturen sänks.)

15 * PROGRAMMET MÖRKA KLÄDER Lägg tvätten i trumman. Tillsätt tvättmedel och mjukmedel i tvättmedelsfacket. Stäng sedan luckan. * Tillsätt tvättmedel i facket för huvudtvätt i tvättmedelsfacket. Mjukmedlet ska vara under MAX -nivån. * Om du vill använda blekmedel, tillsätt det i facket för huvudtvätt med tvättmedel. Tryck på strömbrytaren På/Av. * Lysdioden visar endast - och alla programlampor tänds. Välj programmet Mörka Kläder med programväljarvredet. * Tvättemperatur Mörka Kläder, centrifugering 800 varv/min och sköljning gånger väljs automatiskt. * Om du vill ändra centrifugeringshastigheten eller lägga till tvättfunktion Extra sköljning, tryck på motsvarande knappar. 4 Tryck på knappen Start/Paus. * Luckan är låst. Apparaten känner av tvättens vikt för att tillföra tvättvatten och börjar sedan tvätta. Anmärkning * Om du vill ändra inställningen under drift, tryck på knappen Start/Paus för att stoppa driften och tryck på önskad knapp. * Endast tvättfunktionen Extra sköljning kan väljas med programmet Mörka Kläder. * Lämplig tvättmängd för programmet Mörka Kläder är max 4 kg för bästa resultat. 4

16 * PROGRAMMET INTENSIV Lägg tvätten i trumman. Tillsätt tvättmedel och mjukmedel i tvättmedelsfacket. Stäng sedan luckan. * Tillsätt tvättmedel i facket för huvudtvätt i tvättmedelsfacket. Mjukmedlet ska vara under MAX -nivån. * Om du vill använda blekmedel, tillsätt det i facket för huvudtvätt med tvättmedel. Tryck på strömbrytaren På/Av. * Lysdioden visar endast - och alla programlampor tänds. Välj programmet Intensiv med programväljarvredet. * Tvättemperatur 40 C, centrifugering 800 varv/min och sköljning gånger väljs automatiskt. * Om du vill ändra tvättemperaturen, centrifugeringshastigheten eller lägga till tvättfunktion Extra sköljning, tryck på motsvarande knappar. 4 Tryck på knappen Start/Paus. * Luckan är låst. Apparaten känner av tvättens vikt för att tillföra tvättvatten och börjar sedan tvätta. Anmärkning * Om du vill ändra inställningen under drift, tryck på knappen Start/Paus för att stoppa driften och tryck på önskad knapp. * Endast tvättemperaturerna Kallt, 0 C, 40 C och 60 C kan väljas med programmet Intensiv. * Endast tvättfunktionen Extra sköljning kan väljas med programmet Intensiv. * Lämplig tvättmängd för programmet Intensiv är max 4 kg för bästa resultat. 5

17 * PROGRAMMET BOMULL ECO Lägg tvätten i trumman. Tillsätt tvättmedel och mjukmedel i tvättmedelsfacket. Stäng sedan luckan. * Tillsätt tvättmedel i facket för huvudtvätt i tvättmedelsfacket. Mjukmedlet ska vara under MAX -nivån. * Om du vill använda blekmedel, tillsätt det i facket för huvudtvätt med tvättmedel. Tryck på strömbrytaren På/Av. * Lysdioden visar endast - och alla programlampor tänds. Välj programmet Bomull Eco med programväljarvredet. * Tvättemperatur 40 C, centrifugering 800 varv/min och sköljning gånger väljs automatiskt. * Om du vill ändra centrifugeringshastigheten eller lägga till tvättfunktion Extra sköljning, tryck på motsvarande knappar. 4 Tryck på knappen Start/Paus. * Luckan är låst. Apparaten känner av tvättens vikt för att tillföra tvättvatten och börjar sedan tvätta. Anmärkning * Om du vill ändra inställningen under drift, tryck på knappen Start/Paus för att stoppa driften och tryck på önskad knapp. * Endast tvättemperaturen 40 C, 60 C kan väljas med programmet Bomull Eco. * Endast tvättfunktionen Extra sköljning kan väljas med programmet Bomull Eco. 6

18 * PROGRAMMET BABYKLÄDER Lägg tvätten i trumman. Tillsätt tvättmedel och mjukmedel i tvättmedelsfacket. Stäng sedan luckan. * Tillsätt tvättmedel i facken för huvudtvätt och förtvätt i tvättmedelsfacket. Mjukmedlet ska vara under MAX -nivån. * Tillsätt tvättmedel endast i facket för förtvätt om du vill lägga till funktionen Förtvätt. * Om du vill använda blekmedel, tillsätt det i facket för huvudtvätt med tvättmedel. 4 Tryck på strömbrytaren På/Av. * Lysdioden visar endast - och alla programlampor tänds. Välj programmet Babykläder med programväljarvredet. * Tvättemperatur 95 C, centrifugering 400 varv/min och sköljning gånger väljs automatiskt. * Om du vill ändra tvättemperaturen, centrifugeringshastighet eller lägga till tvättfunktioner Förtvätt eller Extra sköljning, tryck på motsvarande knappar. Upp till 400 varvs centrifugering är möjlig för Babykläder programmet. Tryck på knappen Start/Paus. * Luckan är låst. Apparaten känner av tvättens vikt för att tillföra tvättvatten och börjar sedan tvätta. Anmärkning * Om du vill ändra inställningen under drift, tryck på knappen Start/Paus för att stoppa driften och tryck på önskad knapp. * Funktionerna Förtvätt och extra sköljning kan väljas med programmet Babykläder. * Lämplig tvättmängd för programmet Babykläder max 4 kg för bästa resultat. Försiktigt! * Om du väljer programmet Babykläder med 95 C tillförs lite kallvatten före dräneringen av huvudtvätten. Detta görs för att skydda användaren mot risken för brännskador genom att sänka temperaturen på varmt tvättvatten i stället för att dränera det direkt. Detta är alltså inte ett funktionsfel. (Var försiktig med dräneringsvattnet, eftersom det fortfarande kan vara varmt trots att temperaturen sänks.) 7

19 * PROGRAMMET TRUMRENGÖRING För bästa resultat, tillsätt ca 00 ml klorinblekmedel blandat med ca 400 ml tvättmedel i tvättmedelsfacket. Stäng sedan luckan. Tryck på strömbrytaren På/Av. * Lysdioden visar endast - och alla programlampor tänds. Välj programmet Trumrengöring med programväljarvredet. * Tvättemperatur 95 C, centrifugering 400 varv/min och sköljning gånger väljs automatiskt. * Om du vill lägga till tvättfunktion Extra sköljning, tryck på tillvalsknappen. 4 Tryck på knappen Start/Paus. * Tvättmaskinen körs med låst dörr och tillförsel av vatten. Anmärkning * Inga program förutom sköljningstid (tider) kan väljas. * Time Delay (tidsfördröjning) väljs inte. * Endast tvättemperaturen 95 C kan väljas med programmet Trumrengöring. * Endast centrifugeringshastigheten 400 varv/minut kan väljas med programmet Trumrengöring. * Använd detta program UTAN tvätt i maskinen. * Lämplig rengöringstidpunkt är en gång per månad. 8

20 * PROGRAMMET SPORT Lägg tvätten i trumman. Tillsätt tvättmedel och mjukmedel i tvättmedelsfacket. Stäng sedan luckan. * Tillsätt tvättmedel i facket för huvudtvätt i tvättmedelsfacket. Mjukmedlet ska vara under MAX -nivån. * Om du vill använda blekmedel, tillsätt det i facket för huvudtvätt med tvättmedel. Tryck på strömbrytaren På/Av. * Lysdioden visar endast - och alla programlampor tänds. Välj programmet Sport med programväljarvredet. * Tvättemperatur Kallt, centrifugering 800 varv/min och sköljning gånger väljs automatiskt. * Om du vill ändra tvättemperaturen, centrifugeringshastigheten eller lägga till tvättfunktion Extra sköljning, tryck på motsvarande knappar. 4 Tryck på knappen Start/Paus. * Luckan är låst. Apparaten känner av tvättens vikt för att tillföra tvättvatten och börjar sedan tvätta. Anmärkning * Om du vill ändra inställningen under drift, tryck på knappen Start/Paus för att stoppa driften och tryck på önskad knapp. * Tvättemperaturerna Kallt, 0 C och 40 C kan väljas med programmet Sport. * Högre centrifugeringshastighet än 000 varv/min kan inte väljas med programmet Sport för att förhindra skada på plaggen. * Endast tvättfunktionen Extra sköljning kan väljas med programmet Sport. 9

21 * PROGRAMMET SNABBTVÄTT Lägg tvätten i trumman. Tillsätt tvättmedel och mjukmedel i tvättmedelsfacket. Stäng sedan luckan. * Tillsätt tvättmedel i facket för huvudtvätt i tvättmedelsfacket. Mjukmedlet ska vara under MAX -nivån. * Om du vill använda blekmedel, tillsätt det i facket för huvudtvätt med tvättmedel. Tryck på strömbrytaren På/Av. * Lysdioden visar endast - och alla programlampor tänds. Välj programmet Snabbtvätt med programväljarvredet. * Tvättemperatur 0 C, centrifugering 800 varv/min och sköljning gånger väljs automatiskt. * Om du vill ändra tvättemperaturen, centrifugeringshastigheten eller lägga till tvättfunktion Extra sköljning, tryck på motsvarande knappar. 4 Tryck på knappen Start/Paus. * Luckan är låst. Apparaten känner av tvättens vikt för att tillföra tvättvatten och börjar sedan tvätta. Anmärkning * Om du vill ändra inställningen under drift, tryck på knappen Start/Paus för att stoppa driften och tryck på önskad knapp. * Tvättemperaturerna Kallt, 0 C och 40 C kan väljas med programmet Snabbtvätt. * Endast tvättfunktionen Extra sköljning kan väljas med programmet Snabbtvätt. * Lämplig tvättmängd för programmet Snabbtvätt är under,0 kg. 0

22 * PROGRAMMET YLLE Lägg tvätten i trumman. Tillsätt tvättmedel och mjukmedel i tvättmedelsfacket. Stäng sedan luckan. * Tillsätt tvättmedel i facket för huvudtvätt i tvättmedelsfacket. Mjukmedlet ska vara under MAX -nivån. * Om du vill använda blekmedel, tillsätt det i facket för huvudtvätt med tvättmedel. Tryck på strömbrytaren På/Av. * Lysdioden visar endast - och alla programlampor tänds. Välj programmet Ylle med programväljarvredet. * Tvättemperatur Kallt, centrifugering 400 varv/min och sköljning gånger väljs automatiskt. * Om du vill ändra tvättemperaturen, centrifugeringshastigheten eller lägga till tvättfunktion Extra sköljning, tryck på motsvarande knappar. 4 Tryck på knappen Start/Paus. * Luckan är låst. Apparaten känner av tvättens vikt för att tillföra tvättvatten och börjar sedan tvätta. Anmärkning * Om du vill ändra inställningen under drift, tryck på knappen Start/Paus för att stoppa driften och tryck på önskad knapp. * Tvättemperaturerna Kallt, 0 C och 40 C kan väljas med programmet Ylle. * Högre centrifugeringshastighet än 000 varv/min kan inte väljas med programmet Ylle för att förhindra skada på plaggen. * Endast tvättfunktionen Extra sköljning kan väljas med programmet Ylle. * Lämplig tvättmängd för programmet Ylle är under,0 kg. * Använd endast särskilt tvättmedel för ylle. (Då särskilt neutralt tvättmedel för ylle skapar många bubblor, använd lämplig mängd.)

23 * PROGRAMMET SYNTET Lägg tvätten i trumman. Tillsätt tvättmedel och mjukmedel i tvättmedelsfacket. Stäng sedan luckan. * Tillsätt tvättmedel i facken för huvudtvätt och förtvätt i tvättmedelsfacket. Mjukmedlet ska vara under MAX -nivån. * Tillsätt tvättmedel endast i facket för förtvätt om du vill lägga till funktionen Förtvätt. * Om du vill använda blekmedel, tillsätt det i facket för huvudtvätt med tvättmedel. Tryck på strömbrytaren På/Av. * Lysdioden visar endast - och alla programlampor tänds. Välj programmet Syntet med programväljarvredet. * Tvättemperatur 40 C, centrifugering 800 varv/min och sköljning gånger väljs automatiskt. * Om du vill ändra tvättemperaturen, centrifugeringshastigheten eller lägga till tvättfunktioner Förtvätt, Extra sköljning, tryck på motsvarande knappar. 4 Tryck på knappen Start/Paus. * Luckan är låst. Apparaten känner av tvättens vikt för att tillföra tvättvatten och börjar sedan tvätta. Anmärkning * Om du vill ändra inställningen under drift, tryck på knappen Start/Paus för att stoppa driften och tryck på önskad knapp. * Tvättemperaturerna Kallt, 0 C, 40 C och 60 C kan väljas med programmet Syntet. * Tvättfunktionerna Förtvätt, Extra sköljning kan väljas med programmet Syntet. * Lämplig tvättmängd för programmet Syntet Max 4 kg för bästa resultat.

24 * PROGRAMMET BUBBELTVÄTT+ Lägg tvätten i trumman. Tillsätt tvättmedel och mjukmedel i tvättmedelsfacket. Stäng sedan luckan. * Tillsätt tvättmedel i facket för huvudtvätt i tvättmedelsfacket. Mjukmedlet ska vara under MAX -nivån. * Om du vill använda blekmedel, tillsätt det i facket för huvudtvätt med tvättmedel. 4 Tryck på strömbrytaren På/Av. * Lysdioden visar endast - och alla programlampor tänds. Välj programmet Bubbeltvätt+ med programväljarvredet. * Tvättemperatur 40 C, centrifugering 800 varv/min och sköljning gånger väljs automatiskt. * Om du vill ändra tvättemperaturen, centrifugeringshastigheten eller lägga till tvättfunktion Extra sköljning, tryck på motsvarande knappar. Tryck på knappen Start/Paus. * Luckan är låst. Apparaten känner av tvättens vikt för att tillföra tvättvatten och börjar sedan tvätta. Anmärkning * Om du vill ändra inställningen under drift, tryck på knappen Start/Paus för att stoppa driften och tryck på önskad knapp. * Tvättemperaturerna Kallt, 0 C, 40 C, 60 C och 95 C kan väljas med programmet Bubbeltvätt+. * Endast tvättfunktionen Extra sköljning kan väljas med programmet Bubbeltvätt+. * ENDAST CENTRIFUGERING Lägg tvätten i trumman. Stäng sedan luckan. 4 Tryck på strömbrytaren På/Av. * Lysdioden visar endast - och alla programlampor tänds. Välj centrifugeringshastigheten genom att trycka på knappen Centrifug. Tryck på knappen Start/Paus. * Tvättmaskinen startar genom att låsa luckan.

25 PRODUKTINFORMATION De effektivaste programmen för bomullstvätt Följande program är lämpliga för rengöring av normalsmutsiga bomullstextilier och är de effektivaste med avseende på kombinerad energi- och vattenförbrukning. Program Mängd (kg) Energi (kwh) Vatten (L) RMC (%) Tid (min) Bomull Eco 60 C 40 C 8, , , Den faktiska vattentemperaturen kan avvika från den deklarerade cykeltemperaturen. RMC (remaining moisture content) innebär mängden fukt som finns kvar i tvätten när centrifugeringsfasen är klar. Elförbrukningen med avstängt läge och tillslaget läge avstängt läge 0.49 W tillslaget läge 0.49 W Rekommendation för tvättmedel Tvätt och typen av textil Tvättprogram Tvättemperatur Tvättmedel Koktvättbar vittvätt av linne eller bomull Bomull 0 C - max. 90 C Standardtvättmedel innehållande blekmedel och optiska vitmedel Färgad tvätt av linne eller bomull Bomull, Bomull Eco 0 C - max. 60 C Färgtvättmedel utan blekmedel och optiska vitmedel Färgad tvätt av easycare-fiber, syntetmaterial Mörka Kläder, Sport, Bubbeltvätt+, Syntet 0 C - max. 60 C Färgtvättmedel/milt tvättmedel utan optiska vitmedel Ömtåliga fina textilier, silke eller viskos Syntet, Sport, Mörka Kläder 0 C - max. 40 C Milt tvättmedel Ylle Ylle 0 C - max. 40 C Tvättmedel för ylle 4

26 UNDERHÅLL Korrekt skötsel av tvättmaskinen kan förlänga dess livslängd. I detta avsnitt beskrivs hur du tar hand om tvättmaskinen korrekt och säkert. Rengöra tvättmaskinen Utvändigt Invändigt Torka av tvättmedel, blekmedel och övrigt spill med en mjuk, fuktig trasa eller svamp så fort fläckarna uppstår. Torka emellanåt av tvättmaskinens utsida så att den ser ut som i nyskick. Rengör maskinen invändigt med ca 00 ml klorinblekmedel blandat med ca 400 ml tvättmedel i tvättmedelsfacket. Kör Trumrengöringsprogrammet genom en hel cykel. Upprepa denna procedur vid behov. Lägg inte vassa föremål eller metallföremål i tvättmaskinen. De kan skada ytskiktet. Kontrollera alla fickor och avlägsna eventuella spikar/stift, klämmor, pengar, skruvar, muttrar etc. Lägg inte dessa föremål i tvättmaskinen när du har tömt fickorna. Skötsel vid vinterförvaring eller förflyttning Installera och förvara tvättmaskinen på en plats där den inte fryser. Eftersom lite vatten kan vara kvar i slangarna kan de frysa och skada tvättmaskinen. Om du förvarar eller flyttar tvättmaskinen vid vinterväder, anpassa den till vinterförhållandena. Anpassa maskinen till vinterförhållandena * Stäng vattenkranen. * Koppla loss och dränera vatteninloppsslangar. * Kör tvättmaskinen på en inställning för dränering och centrifugering (se sida 0) i minut. * Koppla ur strömsladden. Använda maskinen igen * Spola vattenrör och -slangar. * Koppla in vatteninloppsslangar igen. * Slå på vattenkranen. * Koppla in strömsladden igen. Skötsel vid icke-nyttjande eller semester Använd tvättmaskinen endast när du är hemma. Om du är på semester eller inte använder tvättmaskinen under en längre period ska du göra följande: * Koppla ur strömsladden eller stäng av maskinens strömförsörjning. * Stäng av vattentillförseln till tvättmaskinen. Med detta undviker du översvämning (till följd av vattentrycksrusning) när du är borta. 5

27 RENGÖRA FILTRET Rengöra vatteninloppsfiltret * Rengör filtret när vatten läcker från vatteninloppet. Dra ut strömsladden innan du rengör maskinen. Stäng av vattenförsörjningen till maskinen och koppla ur inloppsslangen. Dra ut inloppsfiltret. 4 Ta bort smuts från inloppsfiltret med en borste. Rengöra dräneringsfiltret * Dräneringsfiltret används för att sikta främmande föremål, t.ex. trådar, mynt, stift, knappar etc.. * Om dräneringsfiltret inte rengörs i korrekt tid (var 0:e timmes användning) kan dräneringsproblem uppstå. FÖRSIKTIGT: Var försiktig vid dräneringen om vattnet är varmt. Öppna den nedre kåpan () med ett mynt. Avlägsna locket () för att dra ut slangen. 00 Koppla ur locket () så att vattnet kan strömma ut. Använd då ett kärl för att förhindra att vatten rinner på golvet. När vatten inte längre strömmar ut, öppna pumpfiltret () genom att vrida det åt vänster. Avlägsna främmande material från pumpfiltret (). När rengöringen är klar, vrid pumpfiltret medurs och sätt i locket () i ursprungsläget. Stäng den nedre kåpan. Rengöra tvättmedelsfacket * Efter ett tag lämnar tvättmedel och mjukmedel en avlagring i facket. - Facket ska rengöras då och då med en stråle rinnande vatten. - Vid behov kan du ta bort facket helt från maskinen genom att trycka ner spärren och dra ut det. - För att underlätta rengöringen kan den övre delen av mjukmedelsfacket tas bort. Tvättmedel kan även ansamlas inuti fördjupningen som ska rengöras emellanåt med en borste. När rengöringen är klar, sätt tillbaka facket och kör en spolningscykel utan tvätt. 6

28 TA BORT FLÄCKAR Plagg med fläckar, mycket smuts eller fett kan behöva förtvättas eller doppas i vatten för bästa resultat. Genom att doppa plaggen i vatten avlägsnas fläckar av proteintyp, t.ex. blod, mjölk eller gräs. Med förtvätt lösgörs smuts före tvättningen. Föreskrifter för borttagning av fläckar * Använd varmt vatten för att blötlägga eller förtvätta plagg med fläckar. Hett vatten kan sätta fläckar. * De flesta fläckar är enklare att ta bort när de är färska. * Ta först reda på vilken typ av fläck det är, hur gammal fläcken är, vilken typ av tyg det är och om tyget är färgäkta innan du behandlar fläcken. (Kontrollera tvättlappen) * Tvättning och torkning kan sätta vissa fläckar. * Börja med kallt eller varmt vatten. Hett vatten kan sätta vissa fläckar. * När blekmedel rekommenderas, använd ett blekmedel som är säkert för tyget. * Placera den fläckiga ytan nedåt på en pappershandduk eller vit trasa. Tillsätt fläckborttagningsmedlet baktill på fläcken. Detta tvingar fläcken av tyget i stället för genom det. Guide för borttagning av fläckar Blod Tuggummi Kakao, choklad Kaffe Grädde/mjölk Glass Deodorant Ägg Mjukmedel Fruktfläckar Gräs Fett och olja Järn eller rost Läppstift Mögel Lera FLÄCK Oljebaserade färger Vattenbaserade färger Brännmärken TA BORT SÅ HÄR Skölj omedelbart i KALLT vatten. Om fläcken är kvar, blötlägg i kallt vatten med en enzymförtvätt. Använd is i en plastpåse för att göra tuggummit hårdare. Skrapa av det du kan och dutta lacknafta med en svamp. Dutta KALLT vatten med svamp och blötlägg i en enzymförtvätt. Om fläcken fortfarande är kvar, gnugga in lite tvättmedel och skölj i kallt vatten. Torka upp snabbt och skölj i KALLT vatten. Gnugga in lite tvättmedel och tvätta i maximalt tillåten temperatur för tygtypen. Skölj i KALLT vatten och tvätta normalt. Om fläcken fortfarande syns, tvätta med en svamp och lacknafta. Gnugga det påverkade området med vinäger och skölj ur i KALLT vatten. Tvätta med en svamp och lacknafta. Behandla stelnade områden med en enzymförtvätt. Blötlägg i en KALL enzymförtvätt, skölj och tvätta normalt. Gnugga det påverkade området med en tvål och tvätta normalt. Behandla så snart som möjligt genom att tvätta med svamp och KALLT vatten. Gnugga lite tvättmedel på fläcken och tvätta normalt. Tvätta med en svamp och lacknafta. Gnugga i en enzymförtvätt och tvätta som normalt. Placera den påverkade ytan nedåt på en absorberande trasa och arbeta bakifrån. Tvätta med en svamp och lacknafta eller torrengöringsmedel. Tvätta normalt. Tillsätt citronjuice och salt, och placera i solljus. Tvätta normalt. Tvätta med svamp och klar sprit och tvätta normalt. Tvätta i VARMT vatten och tvättmedel. Fukta området med citronjuice, torka i solljus och tvätta normalt. Om fläcken fortfarande är kvar och tyget så tillåter, använd ett blekmedel. Torka av torr lera. Skölj i kallt vatten Om fläcken fortfarande är kvar, gnugga in lite tvättmedel och tvätta normalt. Skrapa av färsk färg och använd en svamp för att tvätta med en icke-antändlig torrengöringsvätska och tvätta normalt. Behandla fläcken när den fortfarande är våt, skölj i VARMT vatten och tvätta normalt. Fukta en trasa med väteperoxid, lägg den över det påverkade området och tryck med ett tämligen varmt strykjärn. 7

29 FELSÖKNING De flesta problem kan lösas enkelt om du förstår orsaken. Kontrollera följande lista gällande problem innan du ringer efter service. Om t.ex. felläget IE, OE, UE visades på kontrolldelen, stäng först av strömmen till tvättmaskinen och slå sedan på strömmen med strömbrytaren På/Av för att lösa dessa problem. Om felläget PFE visades på kontrolldelen, stäng först av strömmen till tvättmaskinen, slå på strömmen med strömbrytaren På/Av, tryck sedan på knappen Centrifug och tryck slutligen på knappen Start/Paus för att lösa detta problem. Tvättmaskinen fungerar inte alls. Vatten tillförs inte Felvisning Tvättmaskinen dräneras inte. Felvisning Tvättmaskinen centrifugerar inte. Felvisning Tvättmaskinen stannar under centrifugering. Centrifugeringen är otillräcklig. Felvisning PROBLEM Maskinen vibrerar och är för bullrig. KONTROLLPUNKT Är det ett strömavbrott? Är strömsladden korrekt ansluten i ett eluttag? Har du slagit på strömmen? Har du tryckt på knappen Start/Paus? Är det korrekt mängd tvätt i tvättmaskinen? Har du anslutit inloppsslangen och öppnat vattenkranen? Har inloppsslangen eller vattenkranen frusit? Är vattenförsörjningen avstängd? Finns det främmande föremål som blockerar inloppsslangens filter? Är dräneringsslangen frusen eller tilltäppt av smuts? Är dräneringsslangen klämd eller deformerad? Är dräneringsslangens ände nedsänkt i vatten? Finns det alltför stor mängd smuts inuti dräneringsfiltret? Är kläderna i trumman samlade på en sida? Är tvättmaskinen installerad på ett ojämnt golv eller är vibrationerna kraftiga? Är luckan öppen? (Lampan tänds i detta fall.) Är filtret eller dräneringspumpen igensatt? Drivs dräneringspumpen? Har du använt rätt mängd tvättmedel? Är dräneringsslangen placerad högre än m över golvet? Är tvättmaskinen installerad på ett ojämnt golv? Har alla transportbultarna avlägsnats? Följande är inte ett fel: Ljudet Wing som hörs under vattentillförseln är driftljudet som vatteninloppsventilen gör. 8

30 SPECIFIKATION MODELL Mått (mm) Tvättkapacitet (kg) Enhetsvikt (kg) Standardvattenförbrukning Centrifugeringshastighet (varv/min) Driftvattentryck FT484D 595 X 64 X 850 (B X D X H) 8,0 6 (netto) / 65 (brutto) /800/000/400 0,0MPa ~ 0,8MPa (0,kgf/cm ~ 8kgf/cm ) KOPPLINGSSCHEMA FRONT PCB WF6 WF9:MOTOR MAIN PCB WF0:SENSOR WF7 WF5:REACTOR WF:POWER RY:POWER RELAY WF6 WF:LOAD WF7 C.06 WF C.07 WF9 C.05 WF5 C.0 WF C.0 RY 4 8 C.0 WF BR GN YWPK GY WH RD BK PK VT BL RD RD GN OR VT BL YW WH BK WH BL BL RD BR C.0-C.0 FUSE (VOLTAGE OPTION) PK WH GY BR REACTOR BL (WH) (WH) C.- C. WH WH BL BK BL VTBL BL FILTER (OPTION) C.6(WH) C.0 Vdd Signal GND (WH) C. (WH) C. U V W GN BL OR BL C.7 C.8 C.9 YW BL C.5(WH) C.09(WH) C.08(WH) HEATER WASH 000W(0-40V) 000W(0-7V) C.5 BL RD C.4 RING.H GN Hb 4 BK Gh YW Ha RD Vh BUBBLE PUMP (OPTION) CIRCULATION PUMP DRAIN PUMP S/W DOOR LOCK BL BR GN/YW (OPTION) GN/YW HALL SENSOR MOTOR MAIN(BLDC) RING.E RING.E RING.E POWER CORD (VOLTAGE OPTION) 9

31

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten Electrolux EWF 1687 HDW Inköpt: 2013 Elgiganten Program Temperaturområde Vit-/Kulörtvätt 90 C - kall Bomull Eco 60 C 40 C Syntettvätt 60 C - kall Fintvätt 40 C kall Ylle-/Handtvätt 40 C kall Jeans 60 C

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WI14S440EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600 Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic sv-se M.-Nr. 09 579 600 Innehållsförteckning Välja program...3 Programpaket....4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Torktumlarens funktion

Torktumlarens funktion Torktumlarens funktion Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan.

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan. KÖRA ETT PROGRAM Mer information återfinns i den separata bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan torktumlas vid låg torktemperatur Kan torktumlas Sortera tvätten

Läs mer

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT... 7

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Din manual ZANUSSI FLS1024C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661504

Din manual ZANUSSI FLS1024C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661504 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FLS1024C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1282 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tvättprogram _ 6 Förbrukningsvärden _ 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING INNEHÅLL DEL 1: FÖRE ANVÄNDNING Säkerhetsinformation Rekommendationer DEL 2: INSTALLATION Borttagning av transportskruvar Fotjustering Elanslutning Vattenanslutning Avloppsanslutning

Läs mer

HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI

HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI Tack för att du valde en Helkama tvättmaskin. Vi vet att den kommer att tjäna dig troget och tvätta dina kläder på ett säkert sätt, till och med ömtåliga plagg,

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Bruksanvisning FT 272 / FT 274

Bruksanvisning FT 272 / FT 274 Bruksanvisning FT 272 / FT 274 1 Varningar Allmän säkerhet Placera aldrig maskinen på en matta. Det kan leda till att luft inte får passera på maskinens undersida och att elektriska komponenter överhettas.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX LAV41200. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX LAV41200

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

MANUAL TVÄTTMASKIN TM147V2. www.osbyvitvaror.se

MANUAL TVÄTTMASKIN TM147V2. www.osbyvitvaror.se MANUAL TVÄTTMASKIN TM147V2 www.osbyvitvaror.se 01. KOMPONENTER Tack för att ni köpt en Osby tvättmaskin! Vänligen läs dessa instruktioner noggrant före användning av tvättmaskinen. Instruktionerna innehåller

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Tvättmaskin. användarhandbok. se möjligheterna

Tvättmaskin. användarhandbok. se möjligheterna WF702Y4BK** WF700Y4BK** WF602Y4BK** WF600Y4BK** WF702B4BK** WF700B4BK** WF602B4BK** WF600B4BK** WF702Y2BK** WF700Y2BK** WF602Y2BK** WF600Y2BK** WF702B2BK** WF700B2BK** WF602B2BK** WF600B2BK** Tvättmaskin

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Tvättmaskin. användarhandbok. se möjligheterna

Tvättmaskin. användarhandbok. se möjligheterna WF716P4SA** WF716PHSA** WF716U4SA** WF716UHSA** WF715P4SA** WF715PHSA** WF715U4SA** WF715UHSA** WF714P4SA** WF714PHSA** WF714U4SA** WF714UHSA** WF706P4SA** WF706PHSA** WF706U4SA** WF706UHSA** WF705P4SA**

Läs mer

Fördelar. Produktegenskaper. Tvättmaskiner EWF1486ODW

Fördelar. Produktegenskaper. Tvättmaskiner EWF1486ODW Tvättmaskiner Green Range A+++-10% med varmvattenanslutning för mindre energiförbrukning och Time Manager som anpassar programmen efter dina behov. Maskinen har hög kapacitet 8 kg och tvättar även mindre

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

BRUKSANVISNING. Tvättmaskin. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Tvättmaskin. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Tvättmaskin VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Bäste kund! Gratulerar till din nya tvättmaskin från Cylinda. Den här maskinen representerar något av det främsta på

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Din manual SAMSUNG WF-B1256V http://sv.yourpdfguides.com/dref/785801

Din manual SAMSUNG WF-B1256V http://sv.yourpdfguides.com/dref/785801 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG WF-B1256V. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG WF-B1256V instruktionsbok

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

Manual för tvättmaskin TM167, TM148

Manual för tvättmaskin TM167, TM148 Manual för tvättmaskin TM167, TM148 Vitvaror med 5 års garanti INNEHÅLL Avsnitt 1: Före användning Säkerhetsföreskrifter... 3 Rekommendationer... 3 Avsnitt : Installation Borttagning av transportskruvar...

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

TRANSPORTABEL ISBITSMASKIN

TRANSPORTABEL ISBITSMASKIN TRANSPORTABEL ISBITSMASKIN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan ismaskinen tas i bruk. Spara användarmanualen för senare användning. BESKRIVNING AV ISMASKINEN 1. Översta kåpa 2. Frontkåpa

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Bruksanvisning. Mjölkskummare

Bruksanvisning. Mjölkskummare Bruksanvisning Mjölkskummare 423008 SV Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Endast för hushållsbruk. g SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs den här handboken

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Säker

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WS12X462BY. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1473 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Åtgärder vid frysrisk 4 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Tekniska data _ 6 Installation 6 Säkerhetsinformation

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Gratulera - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen kännetecknas av låg energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

Modell: DH-400/A 87 460 31. Bruksanvisning avfuktare

Modell: DH-400/A 87 460 31. Bruksanvisning avfuktare Modell: DH-400/A 87 460 31 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 8 Förberedelser inför användning 10 Användning 12 Underhåll

Läs mer

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen.

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. MASKINFUNKTION Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling - vid låga

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan doseringsenheten installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på

Läs mer

Skötsel och rengöringsanvisning

Skötsel och rengöringsanvisning Skötsel och rengöringsanvisning Innehållsförteckning Allmänt om skötsel av textila golv i offentlig miljö... 2 Förebyggande åtgärder... 2 Rekommenderade rengöringsmetoder... 3 Rengöringsmetoder... 3 Daglig

Läs mer

TVÄTTMASKIN LS1206E HN 10209 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noga innan tvättmaskinen används. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

TVÄTTMASKIN LS1206E HN 10209 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noga innan tvättmaskinen används. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. TVÄTTMASKIN LS1206E HN 10209 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noga innan tvättmaskinen används. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Säkerhetsanvisningar... 2 Tvättmaskinens

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING 1. Karakteristik 1. Dammsugare för vått och torrt. 2. Med dubbla hjulmotorer, motorerna arbetar samtidigt med starkare sugkraft. 3. Skåror i huvuddelen, för enkel

Läs mer

Bruksanvisning FT 262 / FT 264

Bruksanvisning FT 262 / FT 264 Bruksanvisning FT 262 / FT 264 1 Viktiga säkerhetsanvisningar I det här avsnittet finns säkerhetsanvisningar som hjälper dig att skydda dig från risk för personskada eller skada på egendom. Om du underlåter

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: BT-65100RIL Tack för att du valt ett massagebadkar från Bathlife. Läs instruktionerna noga före installation och bruk. Innan installation, vänligen läs igenom avsnittet

Läs mer

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska.

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska. Popcornmaskin Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: PN120 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs alla instruktioner och spara

Läs mer

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Barblandare METOS HBH650 CE MG4117106 Bruksanvisning 07.08.2015 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F

Bruksanvisning. Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F Bruksanvisning Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F Innehållsförteckning INSTALLATION Säkerhetsanvisningar Tvättmaskinsbekrivning Transportsäkringar Hjulvagga: tvätt position - mobil position Elektrisk

Läs mer

bruksanvisning FT 5176 Dokumentnummer 2820524119_SV/ 12-03-15.(14:45)

bruksanvisning FT 5176 Dokumentnummer 2820524119_SV/ 12-03-15.(14:45) bruksanvisning FT 5176 Dokumentnummer 2820524119_SV/ 12-03-15.(14:45) 1 Allmänna säkerhetsanvisningar Avsnitten inkluderar säkerhetsanvisningar som kan bidra till att förhindra personskador och materialskador.

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 Personliga

Läs mer

Så här lätt färgar du textilier

Så här lätt färgar du textilier Så här lätt färgar du textilier Herdins Textile Colour natural fibre är en reaktiv flytande textilfärg som ger en tvättäkta infärgning av bomull, lin och viskos. Med Herdins Textile Colour natural fibre

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Din manual ZANUSSI FJS1214C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661413

Din manual ZANUSSI FJS1214C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661413 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FJS1214C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna B R U K S A N V I S N I N G Framkallningsmaskin MI-5 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Innan du startar maskinen 3 3.0

Läs mer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehåll Installation, 2 Uppackning och nivellering Att ansluta el- och vattenförsörjningar Första tvättprogrammet Tekniska data Beskrivning av tvättmaskinen och hur att starta

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Tack för att du köpt ett Bathlife massagebadkar. Läs igenom denna manualen noggrant, innan du börjar installera och använda badkaret. Denna anvisning

Läs mer

K 5185 LS. Bruksanvisning

K 5185 LS. Bruksanvisning K 5185 LS Bruksanvisning Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 65103 Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. Följ alla instruktioner noga för att garantera säkerheten. Innan installation, vänligen läs igenom avsnittet

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800 Användarmanual Great Northern Popcorn Skyline 800 För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our website.

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W

bruksanvisning Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W bruksanvisning Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

Manual 12E VCC42E1-1WBE

Manual 12E VCC42E1-1WBE Manual 12E VCC42E1-1WBE 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs alla instruktioner innan dammsugaren tas i bruk. När elektriska apparater används ska grundläggande föreskrifter följas, inklusive följande:

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

MANUAL TVÄTTMASKIN TM148V2. www.osbyvitvaror.se

MANUAL TVÄTTMASKIN TM148V2. www.osbyvitvaror.se MANUAL TVÄTTMASKIN TM148V2 www.osbyvitvaror.se TVÄTTMASKIN TM148V2 INNEHÅLL Före användning Komponenter 01 Förberedelse 02 Säkerhetsinstruktioner 03 Installation 04 Kontrollpanel/ Operationella funktioner

Läs mer

Modell: DH-320/A Bruksanvisning avfuktare

Modell: DH-320/A Bruksanvisning avfuktare Modell: DH-320/A 87 460 32 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 8 Förberedelser inför användning 10 Användning 12 Underhåll

Läs mer