Befattningsbeskrivning hemvärnet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Befattningsbeskrivning hemvärnet"

Transkript

1 BATALJONSTAB MED LEDNINGSPLUTON Sida 1/36 Innehåll HV BATCH... 2 HV STF BATCH... 3 HV STABSCH... 4 HV PERS BEF C S1 XS... 5 HV PERS BEF XS... 6 HV FÄLTPASTOR... 7 HV UND SÄK BEF C S2/ HV UND BEF HUND BAT... 9 HV UND BEF INFO HV STRI BEF C S3/ HV C LEDNLAG STRI HV STRI BEF SAMV BAT HV STRI CBRN BEF HV BATKVM C S HV TEKN BEF HV UH BEF BAT HV BATLÄKARE HV SJV BEF BAT HV LEDSYST C S6 XO HV LEDSYST BEF XO HV LED SYST BEF SIGNSKY XO HV PLUTCH LEDNING HV STF PLUTC LEDNING HV GRPCH STAB HV GRPCH SAMB XO HV STF GRPCH SB DRIFTLED IS XO HV GRPCH TP O ORD HV SOLD STABSASS BAT XF HV SOLD UNDASS BAT XF HV SOLD TEKN SB-DATA XO HV SOLD SIGN DRIFTLED IS XO HV SOLD SIGN XO HV SOLD MCFÖ XR HV SOLD FÖ BUSS XK HV SOLD FÖ TLB XK... 36

2 HV BATCH (OF2) Sida 2/36 HEMVÄRNSBATCHEF Är chef för bataljonen och underställd chef förband, motsvarande. Bataljonschef skall kunna leda upp till sex kompanier samt kunna vara områdesansvarig chef. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Orderverk för beredskap och insatser Ledning och förberedelser i fred samt att leda genomförandet då hemvärnsberedskap eller högre beredskap beordrats Årlig verksamhetsplan Krigsförbandsvärdering Förbandsutvecklingsplan Lokal samverkan med militära förband, kommunala och andra myndigheter, frivilliga försvarsorganisationer samt att biträda vid kommunal beredskapsplanering Medinflytande Rekryteringsplanering och representerar i rekryteringsrådet Uppföljnings- och utvecklingssamtal egna DUC Personalplan Personalvård Omorganisation och avveckling Informationstjänst, mediakontakter och försvarsupplysning Medverkar vid C Förbands arbete med: Verksamhetssäkerhet, verksamhetsriskanalys Säkerhetstjänst Regional samverkan Samverkan med mark- och objektsägare Utveckling av stridsteknik, organisation och metodik Planering och genomförande av övningsverksamhet Förordnande av befäl Säkerhetskontroll vid vapenhantering Lämnar underlag till: Resultatredovisning Förordnande av chefer, uppsägning av avtal Minimikrav för militär GU: GMU

3 HV STF BATCH (OF2) Sida 3/36 STF C HEMVÄRNSBAT Är stf chef för bataljonen. Stödjer bataljonchefen i planering och ledning av bataljonen. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Bataljonen vid bataljonchefens frånvaro Ledning och förberedelser i fred samt genomförandet då hemvärnsberedskap eller högre beredskap beordrats Årlig verksamhetsplan Krigsförbandsvärdering Förbandsutvecklingsplan Lokal samverkan med militära förband, kommunala och andra myndigheter, frivilliga försvarsorganisationer samt att biträda vid kommunal beredskapsplanering Medinflytande Rekryteringsplanering Personalvård Informationstjänst, mediakontakter och försvarsupplysning Omorganisation och avveckling Medverkar vid C Förbands arbete med: Orderverk för beredskap och insatser Verksamhetssäkerhet, verksamhetsriskanalys Säkerhetstjänst Regional samverkan Samverkan med mark- och objektsägare Utveckling av stridsteknik, organisation och metodik Planering och genomförande av övningsverksamhet Förordnande av befäl Säkerhetskontroll vid vapenhantering Lämnar underlag till: Resultatredovisning Förordnande av chefer, uppsägning av avtal Minimikrav för militär GU: GMU

4 HV STABSCH (OF2) Sida 4/36 HVSTABSCHEF Är chef över bataljonstaben och underställd bataljonschefen. Planerar, leder och fördelar stabens arbete i fred och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Att bataljonens orderverk är aktuella och tillgängliga Övningsplanen i bataljonens Förbandsutvecklingsplan Informationstjänsten Säkerhetstjänst inklusive uppföljningssamtal Ledning av stabens arbete i lägre och högre beredskap Utarbetande av orderverk och order Stabsberedskap Stabsorientering Orienteringar och rapporter Omgruppering av staben Säkerhetstjänst samt registrering och förvaring av hemliga handlingar Förandet av krigsdagbok Stabens personalvård och medinflytande Stabens utbildning inklusive personalplan Samverkan med militära förbandschefer, kommunala och andra myndigheter, frivilliga försvarsorganisationer samt vid kommunal beredskapsplanering Uppföljning Planering och ledning av bataljonsgemensam verksamhet Rekrytering samt personbedömning vid antagning Verksamhetsplanering och resultatredovisning Krigsförbandsvärdering och förbandsutvecklingsplanering Planering och genomförande av övningsverksamhet Omorganisation och avveckling Minimikrav för militär GU: GMU

5 HV PERS BEF C S1 XS (OF1) Sida 5/36 PERSONALBEFÄL C S1 Ingår i bataljonstab, är chef sektion 1. Leder sektionens arbete i fred och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Att utarbeta förslag till orderpunkten personal - Persondatahantering - Personell uthållighet - Personalvård - Gravtjänst - Fångtjänst Krigsförbandsvärdering och utarbetande av förbandsutvecklingsplan Resultatredovisning Rekrytering Utveckling och avveckling av personal Utarbetande av bataljonens stående order

6 HV PERS BEF XS (OR 6) Sida 6/36 PERSONALBEFÄL Ingår i bataljonstab, sektion 1. Uppgifterna omfattar personaltjänst i fred och under höjd beredskap. Stödjer C S1 samt bataljonchef i folkrätts- och rättstjänstfrågor. Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara för: Personalvården Personaltjänsten i övrigt

7 HV FÄLTPASTOR (CF1) Sida 7/36 FÄLTPASTOR Ingår i bataljonsstabens sektion 1. Uppgiften löses under fred och vid höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Själavården Medverkan vid: Sektionens stabs- och orderarbete Krisstödsverksamhet Vid det övergripande personaltjänst- och personalvårdsarbetet. Utbildning i personaltjänst inom bataljonen Minimikrav för militär GU: Kombattantutbildning

8 Sida 8/36 HV UND SÄK BEF C S2/9 (OF1) UND-/SÄKBEFÄL (C S 2/9) Ingår i bataljonstab, är chef sektion 2/9. Planerar, leder och fördelar sektionens arbete i fred och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Underrättelsetjänsten inom bataljonen samt utarbetar order Uppdatering av underrättelseläge Säkerhetstjänsten inom bataljonen samt utarbetar order Bedömningar avseende motståndaren/ parterna Bedömning avseende motståndarens/parternas handlingsmöjligheter Orderpunkten/ bilaga underrättelsetjänst Bataljonens underrättelseplan Utarbetande av bataljonens stående order DUC i planering/utbildning Orderarbete Stridsledning Minimikrav för militär GU: GMU

9 HV UND BEF HUND BAT (OR6) Sida 9/36 UND-/HUNDBEFÄL Ingår i bataljonstab, sektion 2/9. Uppgifterna omfattar underrättelsetjänst i fred och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Hundtjänsten inom bataljonen Orderpunkten hundtjänst Utbildningsplanering Orderarbete i sektion 2/9 Rekrytering Utbildning av hundtjänstpersonal Samverkan med civila myndigheter Stridsledning

10 HV UND BEF INFO (OF-1) Sida 10/36 UND-/INFOBEFÄL Ingår i bataljonstab, sektion 2/9. Uppgifterna omfattar underrättelsetjänst i fred och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Information inom bataljonen Samverkan med media och press Utbildning av bataljonens personal i press och infotjänst Utbildningsplanering Orderarbete i sektion 2/9 Rekrytering Stabschefs planering avseende presstjänsten Stridsledning

11 Sida 11/36 HV STRI BEF C S3/5 (OF2) C LEDNLAG/STRBEF (C S 3/5) Ingår i bataljonstab, är chef sektion 3/5 samt chef ledningslag och stf stabschef. Planerar, leder och fördelar sektionens arbete i fred och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Bataljonstaben vid stabschefs frånvaro Stridsledning av bataljonen Lägesrapportering Samverkan mellan militära förband och civila myndigheter Utarbetande av bataljonens stående order DUC i planering/utbildning Orderarbete Utbildning av bataljonens personal Minimikrav för militär GU: GMU

12 HV C LEDNLAG STRI (OF1) Sida 12/36 C LEDNLAG/STRBEF Ingår i bataljonstab, sektion 3/5, är chef ledningslag. Uppgifterna omfattar planering och stridsledning i fred och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Stridsledning av bataljonen Lägesrapportering Samverkan mellan militära förband och civila myndigheter Utarbetande av bataljonens stående order DUC i planering/utbildning Orderarbete Utbildning av bataljonens personal Minimikrav för militär GU: GMU

13 HV STRI BEF SAMV BAT (OF1) Sida 13/36 STRI-/SAMVERKANBEFÄL Ingår i bataljonstab, sektion 3/5. Uppgifterna omfattar planering och stridsledning i fred och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Planering och samverkan med civila myndigheter Stridsledning av bataljonen Planering och utbildning Orderarbete Utarbetande av bataljonens stående order Minimikrav för militär GU: GMU

14 HV STRI CBRN BEF (OF1) Sida 14/36 STRI-/CBRN-BEFÄL Ingår i bataljonstab, sektion 3/5. Uppgifterna omfattar planering och stridsledning i fred och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: CBRN-planering och genomförande CBRN-utbildning Förslag till orderpunkt CBRN Samverkan med civila myndigheter Stridsledning av bataljonen Orderarbete Utarbetande av bataljonens stående order Minimikrav för militär GU: GMU

15 HV BATKVM C S4 (OF1) Sida 15/36 HVBATKVARTERMÄSTARE Ingår i bataljonstab, är chef sektion 4. Planerar, leder och fördelar sektionens arbete i fred och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Underhållsplan Orderpunkterna logistik- och kommunikationstjänst Utbildningsplanering tillsammans med tjänstegrensföreträdarna Materieltjänsten Vapenhantering avseende förvaring, inventering och transporter Samverkan med civila- och militära enheter avseende egen funktion Bataljonens verksamhetsplanering och resultatredovisning Bataljonsledningens planering av övningsverksamhet Logistikplanering Krigsförbandsvärdering Omorganisation och avveckling Stridsledning Minimikrav för militär GU: GMU

16 HV TEKN BEF (OR6) Sida 16/36 TEKNISKT BEFÄL Ingår i bataljonstab, sektion 4. Planerar och leder teknisk tjänst i fred och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Utbildning i teknisk tjänst Samverkar avseende teknisk tjänst Förslag till orderpunkten teknisk tjänst Sektionens verksamhet avseende teknisk tjänst/materieltjänst Samverkan enligt hänvisning för underhåll Planering och uppföljning av materieltjänsten Säkerhetskontroll av bataljonens samtliga vapen Sektionens övriga planerings- och orderarbete Utarbetande av bataljonens stående order Stridsledning Minimikrav för militär GU: GMU

17 HV UH BEF BAT (OR6) Sida 17/36 UNDERHÅLLSBEFÄL Ingår i bataljonstab, sektion 4. Uppgifterna omfattar planering och ledning av underhållstjänst i fred och under höjd beredskap. Sektionens uppgifter avseende förplägnads- och förnödenhetstjänst, trafiktjänst, transportledning, kommunikationstjänst och sjukvårdstjänst Trafiktjänstsamordning Utbildningsplanering, genomförande och värdering Bataljonens stabsarbete Utarbetande av bataljonens stående order Stridsledning Minimikrav för militär GU: GMU

18 HV BATLÄKARE (CF 1) Sida 18/36 LÄKARE ENLIGT HVAVTAL Ingår i bataljonstab, sektion 4. Planerar och leder sjukvårdstjänsten i fred och under höjd beredskap. Skall vara legitimerad läkare med specialistutbildning. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Hälso- och sjukvårdstjänst Medicinsk ansvarig läkare (MALäk) Vårddokumentation över gjorda/ordinerade vårdåtgärder och läkemedelsadministreringar Planering och genomförande av hälso- och sjukvårdsfunktionen Utbildning, utbildningsplanering och värdering vad avser sjukvårdstjänst Samverka med annan medicinsk personal, inom/utom Försvarsmakten, med olika nivåer av kompetensbärare Prioritering av skadade Att överrapportera patient och status till annan vårdinstans/mottagare Att utföra och besluta om daglig sjukvård Att tillämpa och omsätta bestämmelser gällande smittskydd Skriftlig ordination enligt generella direktiv Samverkan med civila myndigheter och militära förband avseende egen funktion Preventiv medicin Kvalitetsarbete, under ledning/enskilt genom upprättande av nödvändiga lokala skriftliga rutiner där VG LKP används som grund Väl förtrogen med vårdgivarinstruktion och LKP Biträder CBRN-befälet vid skydd mot CBRN-stridsmedel Sektionens övriga planerings- och orderarbete Utarbetande av bataljonens stående order Stridsledning Minimikrav för militär GU: Kombattantutbildning

19 HV SJV BEF BAT (OR6) Sida 19/36 SJUKVÅRDSBEFÄL Ingår i bataljonstab, sektion 4. Planerar och leder sjuktransporter i fred och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Sjuktransporter Läkaren i dennes uppgifter Sektionens övriga planerings- och orderarbete Utarbetande av bataljonens stående order Stridsledning Utbildningsplanering Sjukvårdspersonalens utbildning Samverkan med civila myndigheter

20 Sida 20/36 HV LEDSYST C S6 XO (OF 1) LEDSYSTBEFÄL (C S6) Ingår i bataljonstab, är chef sektion 6. Planerar, leder och fördelar sektionens arbete i fred och under höjd beredskap. Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara för: Förslag till sambands- och ledningsplan Förslag till orderpunkten sambandstjänst Sambandspersonalens utbildning Att planera och leda rekognosering av egen funktion inom bataljon. Stabsarbete Samverkan med civila- och militära enheter avseende egen funktion Utarbetande av bataljonens stående order Stridsledning

21 HV LEDSYST BEF XO (OR 6) Sida 21/36 LEDSYSTBEFÄL Ingår i bataljonstab, sektion 6. Uppgifterna omfattar planering och ledning av sambandstjänst i fred och under höjd beredskap. Uppgiften innebär bl a att leda och ansvara för: Sektionens arbete vid chefens frånvaro Utformning av förslag till sambands- och ledningsplan Utarbetande av orderverk med härtill hörande sambandshandlingar Sambandspersonalens utbildning Samverkan med civila- och militära enheter avseende egen funktion Planering och ledning och rekognosering av egen funktion Utarbetande av bataljonens stående order Stridsledning

22 HV LED SYST BEF SIGNSKY XO (OR 6) Sida 22/36 LEDSYSTBEFÄL/SIGNSKYDDSBEF Ingår i bataljonstab, sektion 6. Uppgifterna omfattar planering och ledning av sambandstjänst i fred och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Planera- och leda signalskyddstjänsten Utformning av förslag till sambands- och ledningsplan Utarbetande av orderverk med härtill hörande sambandshandlingar Sambandspersonalens utbildning Samverkan med civila- och militära enheter avseende egen funktion Planering och ledning och rekognosering av egen funktion Utarbetande av bataljonens stående order Stridsledning

23 HV PLUTCH LEDNING (OF1) Sida 23/36 C HVLEDNINGSPLUTON Är chef ledningspluton. Är underställd bataljonsstabschef. Uppgifterna omfattar planering och ledning av ledningspluton i fred och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Planering och genomförande Vård, kontroll Personalvård Rapportering av personalens utbildningsbehov Rekrytering Bataljonsstabens kommendantur Försvar av stabsplats Medverkan vid: Verksamhetsplanering och resultatredovisning Planering och genomförande av övningsverksamhet Utbildningsplanering av stabs- och sambandstjänst Bataljonsstabens utbildning Minimikrav för militär GU: GMU

24 HV STF PLUTC LEDNING (OF1) Sida 24/36 STF C HVLEDNINGSPLUTON Är stf chef för ledningspluton. Stödjer ledningsplutonchef i planering och ledning av ledningspluton. Uppgiften innebär bl a att leda och ansvara för: Plutonens arbete vid chefens frånvaro Planering och genomförande av övningsverksamhet Utbildningsplanering av stabs- och sambandstjänst Bataljonsstabens utbildning Verksamhetsplanering och resultatredovisning Vård, kontroll och befintlighet Rekrytering Personalvård Rapportering av personalens utbildningsbehov Minimikrav för militär GU: GMU

25 HV GRPCH STAB (OR 4) Sida 25/36 C STABSGRUPP Ingår i ledningspluton. Uppgiften omfattar att säkerställa förutsättningar för bataljonstabens arbete enligt stabschefens arbetsordning. Skall kunna tjänstgöra som stabsassistent. Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara för: Upprättande och brytande av bataljonsstabens ledningsplats Att stabsmateriel/expenser är aktuella och förvaras på lämpligt sätt Uppföljning av personalen avseende deltagande i övningsverksamhet och kompetensutveckling Ledningsplutonchefens planering Försvar och bevakning av stabsplatsen

26 HV GRPCH SAMB XO (OR 4) Sida 26/36 C SAMBANDSGRUPP Ingår i ledningspluton. Uppgiften omfattar att leda arbetet inom sambandsgruppen samt att vara systemansvarig för aktuella signalskyddssystem. Skall kunna tjänstgöra som signalist. Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara för: Att vara insatt i bataljonens sambandsplaner/-order Upprättande av bataljonsstabens sambandssystem Tråd- och radiorekognosering Att stabens ledningssystemmateriel förvaras korrekt och är funktionsduglig Att sambands- och signalskyddsbestämmelser följs Uppföljning av personalen avseende deltagande i övningsverksamhet Ledingsplutonchefens planering Att samverka med ledningsplutonchefen angående rekrytering och kompetensutveckling av gruppens personal Sambands- och frekvensplanering Planering av signalskyddsverksamhet Upprättande och brytande av stabsplats Upprättande och betjänande av sambandsplats Försvar och bevakning av stabsplatsen

27 HV STF GRPCH SB DRIFTLED IS XO (OR 4) Sida 27/36 STF C HVSBGRP/DRIFTLED IS Ingår i ledningspluton. Uppgiften omfattar att vara driftledare för informationssystem hemvärnet (IS-HV) samt att vara systemansvarig för aktuella signalskyddssystem. Skall kunna tjänstgöra som signalist. Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara för: Upprättande av bataljonsstabens informationssystem IS-HV Systemadministration och drift av IS-HV Administratör av TEID Installation och kontroll av programvara Sambandsplanering Stöd för drift av kompaniernas IS-HV Sambandsgruppchefens ledning av gruppen Planering av signalskyddsverksamhet Upprättande och brytande av stabsplats Försvar och bevakning av stabsplatsen

28 HV GRPCH TP O ORD (OR4) Sida 28/36 C HVTRANSPORT- O ORDGRP Ingår i ledningspluton. Uppgiften omfattar att leda transport- och ordonnanstjänst. Uppgiften innebär bl a att leda och ansvara för: Att delge förare orderläge och förflyttningsvägar Vård och kontroll Bestämmelser farligt gods följs Rekrytering och kompetensutveckling Uppföljning av personalens deltagande i avtalad övningsverksamhet Plutonchefens planläggning Upprättande och brytande av stabsplats Försvar och bevakning av stabsplats Att samverka med ledningsplutonchefen angående rekrytering och kompetensutveckling av gruppens personal

29 HV SOLD STABSASS BAT XF (OR4) HV SOLD STABSASS INSATS XF (OR4) HV SOLD STABSASS BEV XF (OR4) HV SJM STABSASS XF (OR4) Sida 29/36 STABSASSISTENT Ingår i ledningspluton, insats- och bevakningskompanistab och båtkompani. Uppgiften omfattar att föra övergripande dokumentation och administration i stabsmiljö. Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara för: Förande av lägeskarta Dokumentation av in- och utgående ärenden Förande av tablåer Expenser Sammanställning av rapporter Att aktuella handlingar finns tillgängliga Framtagande av underlag till stabsorienteringar/ordergivningar Framtagande av underlag för chefsbesök Förande av krigsdagbok Upprättande och brytande av stabsplats Betjäning av stabsplatsens växel Betjäna ledningslag Betjäna MOB-ledning

30 Ledning: HV SOLD UNDASS BAT XF (OR4) Und: HV SOLD UNDASS BAT XF (OR4) (HV SOLD UNDASS UND XF) Sida 30/36 STABSASSISTENT UND Ingår i ledningspluton och hvundkompanistab. Uppgiften omfattar att föra övergripande dokumentation och administration i stabsmiljö. Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara för: Förande av lägeskarta Dokumentation av in- och utgående ärenden Förande av tablåer Expenser Sammanställning av rapporter Att aktuella handlingar finns tillgängliga Framtagande av underlag till stabsorienteringar/ordergivningar Framtagande av underlag för chefsbesök Förande av krigsdagbok Upprättande och brytande av stabsplats Betjäning stabsplatsens växel Betjäna ledningslag Betjäna MOB-ledning Underrättelserapportering Mottagande av undori/undrapporter Uppdatering av läget Försvar och bevakning av stabsplatsen

31 Ledningsplut: HV SOLD TEKN SB-DATA XO (OR 2) HvUnd: HV SOLD TEKN SB-DATA XO (OR 2) Båtkomp: HV SOLD TEKN SB DATA XO (OR4) Sida 31/36 SB/DATATEKNIKER SB/DATAMEKANIKER SB/DATATEKNIKER Ingår i ledningspluton, hvund- och båtkompani. Uppgiften omfattar att säkerställa ledningssystemmaterielens tekniska funktion. Skall kunna tjänstgöra som signalist. Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara för: Kontroll och vård av förbandets ledningssystemmateriel Enklare reparationer på förbandets ledningssystemmateriel Kontroll, vård och laddning av ackumulatorer Att säkerställa att rätt IT-programvara är installerad Systemadministration av program för ledningsstöd Förberedande installationer av ledningssystemmateriel Drift av stabens elverk Felsökning och drift av ledningssystemmateriel Utbildning av personalen på ledningssystemmateriel Upprättande och brytande av stabsplats Försvar och bevakning av stabsplats

32 HV SOLD SIGN DRIFTLED IS XO (OR 2) Sida 32/36 SIGN/DRIFTLEDBITR IS-HV Ingår i ledningspluton. Uppgiften omfattar att stödja driftledare IS-HV. Skall kunna tjänstgöra som signalist. Upprättande av stabens sambands- och IT-system Systemadministration och drift av IS-HV enligt delegering från driftledaren Installation och kontroll av programvara för ledningsstöd enligt delegering från driftledaren Betjäna stabsplatsens växel Betjäna ledningslag Betjäna MOB-ledning Handhavande och vård av gruppens materiel Stabsarbete Drift av stabens elverk Upprättande och brytande av stabsplats Försvar och bevakning av stabsplatsen

33 HV SOLD SIGN XO (OR2) HV SOLD INSATS SIGN XO (OR2) HV SOLD BEV SIGN XO (OR2) HV SOLD UND SIGN (OR2) HV SJM SIGN XO (OR2) Sida 33/36 SIGNALIST HVMAN SIGNALIST Ingår i ledningspluton och stabs- och sambandsgrupp vid kompani. Uppgiften omfattar att kunna betjäna stabens sambandssystem. Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara för: Sändning och mottagning av meddelanden samt att expeditionsbehandla dessa Upprättande av stabens sambandssystem Drift av stabens elverk Handhavande och vård av gruppens materiel Byggande av trådförbindelse Stabsarbete Upprättande och brytande av stabsplats Betjäna stabsplatsens växel Betjäna ledningslag Betjäna MOB-ledning Försvar och bevakning av stabsplatsen

34 HV SOLD MCFÖ XR (OR2) HV SOLD MCFÖ INSATS XR (OR2) HV SOLD MCFÖ BEV XR (OR2) HV SOLD UND MCFÖ XR (OR2) Sida 34/36 MCORDONNANS Ingår i ledningspluton, stabs- och trosstropp och ledningstropp. Uppgiften omfattar att utföra ordonnanstjänst med motorcykel. Skall vara förordnad trafikpost. Uppgiften omfattar bl a leda och ansvara för: Ordonnansuppdrag Personlig kännedom om vägnätet inom aktuellt område Vård av tilldelad motorcykel Uppmärkning av marschvägar, sambandsplatser, rastplatser, USA-platser och slutpunkter Stabsarbete Trafikdirigering Försvar och bevakning av stabsplatsen Upprättande och brytande av stabsplats

35 HV SOLD FÖ BUSS XK (OR2) Sida 35/36 BUSSFÖRARE Ingår i ledningspluton. Uppgiften omfattar transport av personal. Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvar för: Fordonets framförande och passagerarnas säkerhet Daglig tillsyn av fordon Att bestämmelser följs Fordonsmaskering Aktuellt orderläge Stabsarbete Upprättande och brytande av stabsplats Försvar och bevakning av stabsplats

36 HV SOLD FÖ TLB XK (OR2) HV SOLD INSATS FÖ TLB XK (OR2) HV SOLD BEV FÖ TLB XK (OR2) HV SOLD CBRN SANERING FÖ TLB XK (OR2) Sida 36/36 BILFÖRARE TLBIL Ingår i ledningspluton, bevaknings- och insatskompani och CBRN-pluton. Uppgiften omfattar transport av materiel. Uppgiften innebär bl a leda och ansvara för: Fordonets framförande Daglig tillsyn av fordon Att bestämmelser följs Fordonsmaskering Personlig kännedom om vägnätet inom aktuellt område Stabsarbete Upprättande och brytande av stabsplats Försvar och bevakning av stabsplats

HANDLINGSPLAN FÖR LEDNING OCH INFORMATION VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE

HANDLINGSPLAN FÖR LEDNING OCH INFORMATION VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE HANDLINGSPLAN FÖR LEDNING OCH INFORMATION VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2 Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och

Läs mer

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället kbm rekommenderar 2006:3 kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

Försvarsmaktens underlag till försvarspolitisk inriktningsproposition

Försvarsmaktens underlag till försvarspolitisk inriktningsproposition 2014-12-16 FM2014-5882:31 Sida 1 (46) Försvarsmaktens underlag till försvarspolitisk inriktningsproposition 2015 1. INLEDNING... 3 1.1. ALLMÄNT... 3 1.2. FÖRSVARSMAKTENS UPPGIFTER... 3 1.3. ÖVERBEFÄLHAVARENS

Läs mer

ELSAMVERKAN VID STORSTÖRNING

ELSAMVERKAN VID STORSTÖRNING EN RAPPORT FRÅN SVENSK ENERGI ELSAMVERKAN VID STORSTÖRNING Strategisk, taktisk och operativ samverkan vid störningar i elförsörjningen Januari 2015 ELSAMVERKAN VID STORSTÖRNING STRATEGISK, TAKTISK OCH

Läs mer

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka

Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka 1 Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka Länsstyrelsen Strålsäkerhets myndigheten Nationell beredskapsplan Myndigheten för samhällskydd och beredskap Övriga myndigheter Innehåll

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse MAS 2011 Flik 9.1. Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse 1. Bakgrund Mot bakgrund av att allvarliga avvikelser i läkemedelshanteringen är relativt vanligt och det faktum

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning Produktion: Säkerhetspolisen, april 2009. Reviderad januari 2010 Grafisk formgivning: Jerhammar & Co Reklambyrå AB Typografi: Eurostile och Swift s ä k e r h

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

VILKEN KOMPETENS BEHÖVER EN SJUKSKÖTERSKA HA?

VILKEN KOMPETENS BEHÖVER EN SJUKSKÖTERSKA HA? VILKEN KOMPETENS BEHÖVER EN SJUKSKÖTERSKA HA? En beskrivning av examensmål och Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Sammanställt 2007-01-19 Innehåll Inledning 3 Examensmål

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

ICN:s ETISKA KOD FÖR SJUKSKÖTERSKOR

ICN:s ETISKA KOD FÖR SJUKSKÖTERSKOR ICN:s ETISKA KOD FÖR SJUKSKÖTERSKOR FÖRORD svensk sjuksköterskeförening presenterar här en översättning av icn:s, International Council of Nurses, nyligen reviderade etiska kod för sjuksköterskor. Styrkan

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Plan för utrymning och sanering av Piteå kommun vid kärnteknisk olycka

Plan för utrymning och sanering av Piteå kommun vid kärnteknisk olycka Plan för utrymning och sanering av Piteå kommun vid kärnteknisk olycka Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Plan för utrymning och sanering av Piteå kommun vid kärnteknisk olycka

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer