Befattningsbeskrivning hemvärnet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Befattningsbeskrivning hemvärnet"

Transkript

1 BATALJONSTAB MED LEDNINGSPLUTON Sida 1/36 Innehåll HV BATCH... 2 HV STF BATCH... 3 HV STABSCH... 4 HV PERS BEF C S1 XS... 5 HV PERS BEF XS... 6 HV FÄLTPASTOR... 7 HV UND SÄK BEF C S2/ HV UND BEF HUND BAT... 9 HV UND BEF INFO HV STRI BEF C S3/ HV C LEDNLAG STRI HV STRI BEF SAMV BAT HV STRI CBRN BEF HV BATKVM C S HV TEKN BEF HV UH BEF BAT HV BATLÄKARE HV SJV BEF BAT HV LEDSYST C S6 XO HV LEDSYST BEF XO HV LED SYST BEF SIGNSKY XO HV PLUTCH LEDNING HV STF PLUTC LEDNING HV GRPCH STAB HV GRPCH SAMB XO HV STF GRPCH SB DRIFTLED IS XO HV GRPCH TP O ORD HV SOLD STABSASS BAT XF HV SOLD UNDASS BAT XF HV SOLD TEKN SB-DATA XO HV SOLD SIGN DRIFTLED IS XO HV SOLD SIGN XO HV SOLD MCFÖ XR HV SOLD FÖ BUSS XK HV SOLD FÖ TLB XK... 36

2 HV BATCH (OF2) Sida 2/36 HEMVÄRNSBATCHEF Är chef för bataljonen och underställd chef förband, motsvarande. Bataljonschef skall kunna leda upp till sex kompanier samt kunna vara områdesansvarig chef. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Orderverk för beredskap och insatser Ledning och förberedelser i fred samt att leda genomförandet då hemvärnsberedskap eller högre beredskap beordrats Årlig verksamhetsplan Krigsförbandsvärdering Förbandsutvecklingsplan Lokal samverkan med militära förband, kommunala och andra myndigheter, frivilliga försvarsorganisationer samt att biträda vid kommunal beredskapsplanering Medinflytande Rekryteringsplanering och representerar i rekryteringsrådet Uppföljnings- och utvecklingssamtal egna DUC Personalplan Personalvård Omorganisation och avveckling Informationstjänst, mediakontakter och försvarsupplysning Medverkar vid C Förbands arbete med: Verksamhetssäkerhet, verksamhetsriskanalys Säkerhetstjänst Regional samverkan Samverkan med mark- och objektsägare Utveckling av stridsteknik, organisation och metodik Planering och genomförande av övningsverksamhet Förordnande av befäl Säkerhetskontroll vid vapenhantering Lämnar underlag till: Resultatredovisning Förordnande av chefer, uppsägning av avtal Minimikrav för militär GU: GMU

3 HV STF BATCH (OF2) Sida 3/36 STF C HEMVÄRNSBAT Är stf chef för bataljonen. Stödjer bataljonchefen i planering och ledning av bataljonen. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Bataljonen vid bataljonchefens frånvaro Ledning och förberedelser i fred samt genomförandet då hemvärnsberedskap eller högre beredskap beordrats Årlig verksamhetsplan Krigsförbandsvärdering Förbandsutvecklingsplan Lokal samverkan med militära förband, kommunala och andra myndigheter, frivilliga försvarsorganisationer samt att biträda vid kommunal beredskapsplanering Medinflytande Rekryteringsplanering Personalvård Informationstjänst, mediakontakter och försvarsupplysning Omorganisation och avveckling Medverkar vid C Förbands arbete med: Orderverk för beredskap och insatser Verksamhetssäkerhet, verksamhetsriskanalys Säkerhetstjänst Regional samverkan Samverkan med mark- och objektsägare Utveckling av stridsteknik, organisation och metodik Planering och genomförande av övningsverksamhet Förordnande av befäl Säkerhetskontroll vid vapenhantering Lämnar underlag till: Resultatredovisning Förordnande av chefer, uppsägning av avtal Minimikrav för militär GU: GMU

4 HV STABSCH (OF2) Sida 4/36 HVSTABSCHEF Är chef över bataljonstaben och underställd bataljonschefen. Planerar, leder och fördelar stabens arbete i fred och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Att bataljonens orderverk är aktuella och tillgängliga Övningsplanen i bataljonens Förbandsutvecklingsplan Informationstjänsten Säkerhetstjänst inklusive uppföljningssamtal Ledning av stabens arbete i lägre och högre beredskap Utarbetande av orderverk och order Stabsberedskap Stabsorientering Orienteringar och rapporter Omgruppering av staben Säkerhetstjänst samt registrering och förvaring av hemliga handlingar Förandet av krigsdagbok Stabens personalvård och medinflytande Stabens utbildning inklusive personalplan Samverkan med militära förbandschefer, kommunala och andra myndigheter, frivilliga försvarsorganisationer samt vid kommunal beredskapsplanering Uppföljning Planering och ledning av bataljonsgemensam verksamhet Rekrytering samt personbedömning vid antagning Verksamhetsplanering och resultatredovisning Krigsförbandsvärdering och förbandsutvecklingsplanering Planering och genomförande av övningsverksamhet Omorganisation och avveckling Minimikrav för militär GU: GMU

5 HV PERS BEF C S1 XS (OF1) Sida 5/36 PERSONALBEFÄL C S1 Ingår i bataljonstab, är chef sektion 1. Leder sektionens arbete i fred och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Att utarbeta förslag till orderpunkten personal - Persondatahantering - Personell uthållighet - Personalvård - Gravtjänst - Fångtjänst Krigsförbandsvärdering och utarbetande av förbandsutvecklingsplan Resultatredovisning Rekrytering Utveckling och avveckling av personal Utarbetande av bataljonens stående order

6 HV PERS BEF XS (OR 6) Sida 6/36 PERSONALBEFÄL Ingår i bataljonstab, sektion 1. Uppgifterna omfattar personaltjänst i fred och under höjd beredskap. Stödjer C S1 samt bataljonchef i folkrätts- och rättstjänstfrågor. Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara för: Personalvården Personaltjänsten i övrigt

7 HV FÄLTPASTOR (CF1) Sida 7/36 FÄLTPASTOR Ingår i bataljonsstabens sektion 1. Uppgiften löses under fred och vid höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Själavården Medverkan vid: Sektionens stabs- och orderarbete Krisstödsverksamhet Vid det övergripande personaltjänst- och personalvårdsarbetet. Utbildning i personaltjänst inom bataljonen Minimikrav för militär GU: Kombattantutbildning

8 Sida 8/36 HV UND SÄK BEF C S2/9 (OF1) UND-/SÄKBEFÄL (C S 2/9) Ingår i bataljonstab, är chef sektion 2/9. Planerar, leder och fördelar sektionens arbete i fred och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Underrättelsetjänsten inom bataljonen samt utarbetar order Uppdatering av underrättelseläge Säkerhetstjänsten inom bataljonen samt utarbetar order Bedömningar avseende motståndaren/ parterna Bedömning avseende motståndarens/parternas handlingsmöjligheter Orderpunkten/ bilaga underrättelsetjänst Bataljonens underrättelseplan Utarbetande av bataljonens stående order DUC i planering/utbildning Orderarbete Stridsledning Minimikrav för militär GU: GMU

9 HV UND BEF HUND BAT (OR6) Sida 9/36 UND-/HUNDBEFÄL Ingår i bataljonstab, sektion 2/9. Uppgifterna omfattar underrättelsetjänst i fred och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Hundtjänsten inom bataljonen Orderpunkten hundtjänst Utbildningsplanering Orderarbete i sektion 2/9 Rekrytering Utbildning av hundtjänstpersonal Samverkan med civila myndigheter Stridsledning

10 HV UND BEF INFO (OF-1) Sida 10/36 UND-/INFOBEFÄL Ingår i bataljonstab, sektion 2/9. Uppgifterna omfattar underrättelsetjänst i fred och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Information inom bataljonen Samverkan med media och press Utbildning av bataljonens personal i press och infotjänst Utbildningsplanering Orderarbete i sektion 2/9 Rekrytering Stabschefs planering avseende presstjänsten Stridsledning

11 Sida 11/36 HV STRI BEF C S3/5 (OF2) C LEDNLAG/STRBEF (C S 3/5) Ingår i bataljonstab, är chef sektion 3/5 samt chef ledningslag och stf stabschef. Planerar, leder och fördelar sektionens arbete i fred och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Bataljonstaben vid stabschefs frånvaro Stridsledning av bataljonen Lägesrapportering Samverkan mellan militära förband och civila myndigheter Utarbetande av bataljonens stående order DUC i planering/utbildning Orderarbete Utbildning av bataljonens personal Minimikrav för militär GU: GMU

12 HV C LEDNLAG STRI (OF1) Sida 12/36 C LEDNLAG/STRBEF Ingår i bataljonstab, sektion 3/5, är chef ledningslag. Uppgifterna omfattar planering och stridsledning i fred och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Stridsledning av bataljonen Lägesrapportering Samverkan mellan militära förband och civila myndigheter Utarbetande av bataljonens stående order DUC i planering/utbildning Orderarbete Utbildning av bataljonens personal Minimikrav för militär GU: GMU

13 HV STRI BEF SAMV BAT (OF1) Sida 13/36 STRI-/SAMVERKANBEFÄL Ingår i bataljonstab, sektion 3/5. Uppgifterna omfattar planering och stridsledning i fred och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Planering och samverkan med civila myndigheter Stridsledning av bataljonen Planering och utbildning Orderarbete Utarbetande av bataljonens stående order Minimikrav för militär GU: GMU

14 HV STRI CBRN BEF (OF1) Sida 14/36 STRI-/CBRN-BEFÄL Ingår i bataljonstab, sektion 3/5. Uppgifterna omfattar planering och stridsledning i fred och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: CBRN-planering och genomförande CBRN-utbildning Förslag till orderpunkt CBRN Samverkan med civila myndigheter Stridsledning av bataljonen Orderarbete Utarbetande av bataljonens stående order Minimikrav för militär GU: GMU

15 HV BATKVM C S4 (OF1) Sida 15/36 HVBATKVARTERMÄSTARE Ingår i bataljonstab, är chef sektion 4. Planerar, leder och fördelar sektionens arbete i fred och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Underhållsplan Orderpunkterna logistik- och kommunikationstjänst Utbildningsplanering tillsammans med tjänstegrensföreträdarna Materieltjänsten Vapenhantering avseende förvaring, inventering och transporter Samverkan med civila- och militära enheter avseende egen funktion Bataljonens verksamhetsplanering och resultatredovisning Bataljonsledningens planering av övningsverksamhet Logistikplanering Krigsförbandsvärdering Omorganisation och avveckling Stridsledning Minimikrav för militär GU: GMU

16 HV TEKN BEF (OR6) Sida 16/36 TEKNISKT BEFÄL Ingår i bataljonstab, sektion 4. Planerar och leder teknisk tjänst i fred och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Utbildning i teknisk tjänst Samverkar avseende teknisk tjänst Förslag till orderpunkten teknisk tjänst Sektionens verksamhet avseende teknisk tjänst/materieltjänst Samverkan enligt hänvisning för underhåll Planering och uppföljning av materieltjänsten Säkerhetskontroll av bataljonens samtliga vapen Sektionens övriga planerings- och orderarbete Utarbetande av bataljonens stående order Stridsledning Minimikrav för militär GU: GMU

17 HV UH BEF BAT (OR6) Sida 17/36 UNDERHÅLLSBEFÄL Ingår i bataljonstab, sektion 4. Uppgifterna omfattar planering och ledning av underhållstjänst i fred och under höjd beredskap. Sektionens uppgifter avseende förplägnads- och förnödenhetstjänst, trafiktjänst, transportledning, kommunikationstjänst och sjukvårdstjänst Trafiktjänstsamordning Utbildningsplanering, genomförande och värdering Bataljonens stabsarbete Utarbetande av bataljonens stående order Stridsledning Minimikrav för militär GU: GMU

18 HV BATLÄKARE (CF 1) Sida 18/36 LÄKARE ENLIGT HVAVTAL Ingår i bataljonstab, sektion 4. Planerar och leder sjukvårdstjänsten i fred och under höjd beredskap. Skall vara legitimerad läkare med specialistutbildning. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Hälso- och sjukvårdstjänst Medicinsk ansvarig läkare (MALäk) Vårddokumentation över gjorda/ordinerade vårdåtgärder och läkemedelsadministreringar Planering och genomförande av hälso- och sjukvårdsfunktionen Utbildning, utbildningsplanering och värdering vad avser sjukvårdstjänst Samverka med annan medicinsk personal, inom/utom Försvarsmakten, med olika nivåer av kompetensbärare Prioritering av skadade Att överrapportera patient och status till annan vårdinstans/mottagare Att utföra och besluta om daglig sjukvård Att tillämpa och omsätta bestämmelser gällande smittskydd Skriftlig ordination enligt generella direktiv Samverkan med civila myndigheter och militära förband avseende egen funktion Preventiv medicin Kvalitetsarbete, under ledning/enskilt genom upprättande av nödvändiga lokala skriftliga rutiner där VG LKP används som grund Väl förtrogen med vårdgivarinstruktion och LKP Biträder CBRN-befälet vid skydd mot CBRN-stridsmedel Sektionens övriga planerings- och orderarbete Utarbetande av bataljonens stående order Stridsledning Minimikrav för militär GU: Kombattantutbildning

19 HV SJV BEF BAT (OR6) Sida 19/36 SJUKVÅRDSBEFÄL Ingår i bataljonstab, sektion 4. Planerar och leder sjuktransporter i fred och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Sjuktransporter Läkaren i dennes uppgifter Sektionens övriga planerings- och orderarbete Utarbetande av bataljonens stående order Stridsledning Utbildningsplanering Sjukvårdspersonalens utbildning Samverkan med civila myndigheter

20 Sida 20/36 HV LEDSYST C S6 XO (OF 1) LEDSYSTBEFÄL (C S6) Ingår i bataljonstab, är chef sektion 6. Planerar, leder och fördelar sektionens arbete i fred och under höjd beredskap. Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara för: Förslag till sambands- och ledningsplan Förslag till orderpunkten sambandstjänst Sambandspersonalens utbildning Att planera och leda rekognosering av egen funktion inom bataljon. Stabsarbete Samverkan med civila- och militära enheter avseende egen funktion Utarbetande av bataljonens stående order Stridsledning

21 HV LEDSYST BEF XO (OR 6) Sida 21/36 LEDSYSTBEFÄL Ingår i bataljonstab, sektion 6. Uppgifterna omfattar planering och ledning av sambandstjänst i fred och under höjd beredskap. Uppgiften innebär bl a att leda och ansvara för: Sektionens arbete vid chefens frånvaro Utformning av förslag till sambands- och ledningsplan Utarbetande av orderverk med härtill hörande sambandshandlingar Sambandspersonalens utbildning Samverkan med civila- och militära enheter avseende egen funktion Planering och ledning och rekognosering av egen funktion Utarbetande av bataljonens stående order Stridsledning

22 HV LED SYST BEF SIGNSKY XO (OR 6) Sida 22/36 LEDSYSTBEFÄL/SIGNSKYDDSBEF Ingår i bataljonstab, sektion 6. Uppgifterna omfattar planering och ledning av sambandstjänst i fred och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Planera- och leda signalskyddstjänsten Utformning av förslag till sambands- och ledningsplan Utarbetande av orderverk med härtill hörande sambandshandlingar Sambandspersonalens utbildning Samverkan med civila- och militära enheter avseende egen funktion Planering och ledning och rekognosering av egen funktion Utarbetande av bataljonens stående order Stridsledning

23 HV PLUTCH LEDNING (OF1) Sida 23/36 C HVLEDNINGSPLUTON Är chef ledningspluton. Är underställd bataljonsstabschef. Uppgifterna omfattar planering och ledning av ledningspluton i fred och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Planering och genomförande Vård, kontroll Personalvård Rapportering av personalens utbildningsbehov Rekrytering Bataljonsstabens kommendantur Försvar av stabsplats Medverkan vid: Verksamhetsplanering och resultatredovisning Planering och genomförande av övningsverksamhet Utbildningsplanering av stabs- och sambandstjänst Bataljonsstabens utbildning Minimikrav för militär GU: GMU

24 HV STF PLUTC LEDNING (OF1) Sida 24/36 STF C HVLEDNINGSPLUTON Är stf chef för ledningspluton. Stödjer ledningsplutonchef i planering och ledning av ledningspluton. Uppgiften innebär bl a att leda och ansvara för: Plutonens arbete vid chefens frånvaro Planering och genomförande av övningsverksamhet Utbildningsplanering av stabs- och sambandstjänst Bataljonsstabens utbildning Verksamhetsplanering och resultatredovisning Vård, kontroll och befintlighet Rekrytering Personalvård Rapportering av personalens utbildningsbehov Minimikrav för militär GU: GMU

25 HV GRPCH STAB (OR 4) Sida 25/36 C STABSGRUPP Ingår i ledningspluton. Uppgiften omfattar att säkerställa förutsättningar för bataljonstabens arbete enligt stabschefens arbetsordning. Skall kunna tjänstgöra som stabsassistent. Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara för: Upprättande och brytande av bataljonsstabens ledningsplats Att stabsmateriel/expenser är aktuella och förvaras på lämpligt sätt Uppföljning av personalen avseende deltagande i övningsverksamhet och kompetensutveckling Ledningsplutonchefens planering Försvar och bevakning av stabsplatsen

26 HV GRPCH SAMB XO (OR 4) Sida 26/36 C SAMBANDSGRUPP Ingår i ledningspluton. Uppgiften omfattar att leda arbetet inom sambandsgruppen samt att vara systemansvarig för aktuella signalskyddssystem. Skall kunna tjänstgöra som signalist. Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara för: Att vara insatt i bataljonens sambandsplaner/-order Upprättande av bataljonsstabens sambandssystem Tråd- och radiorekognosering Att stabens ledningssystemmateriel förvaras korrekt och är funktionsduglig Att sambands- och signalskyddsbestämmelser följs Uppföljning av personalen avseende deltagande i övningsverksamhet Ledingsplutonchefens planering Att samverka med ledningsplutonchefen angående rekrytering och kompetensutveckling av gruppens personal Sambands- och frekvensplanering Planering av signalskyddsverksamhet Upprättande och brytande av stabsplats Upprättande och betjänande av sambandsplats Försvar och bevakning av stabsplatsen

27 HV STF GRPCH SB DRIFTLED IS XO (OR 4) Sida 27/36 STF C HVSBGRP/DRIFTLED IS Ingår i ledningspluton. Uppgiften omfattar att vara driftledare för informationssystem hemvärnet (IS-HV) samt att vara systemansvarig för aktuella signalskyddssystem. Skall kunna tjänstgöra som signalist. Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara för: Upprättande av bataljonsstabens informationssystem IS-HV Systemadministration och drift av IS-HV Administratör av TEID Installation och kontroll av programvara Sambandsplanering Stöd för drift av kompaniernas IS-HV Sambandsgruppchefens ledning av gruppen Planering av signalskyddsverksamhet Upprättande och brytande av stabsplats Försvar och bevakning av stabsplatsen

28 HV GRPCH TP O ORD (OR4) Sida 28/36 C HVTRANSPORT- O ORDGRP Ingår i ledningspluton. Uppgiften omfattar att leda transport- och ordonnanstjänst. Uppgiften innebär bl a att leda och ansvara för: Att delge förare orderläge och förflyttningsvägar Vård och kontroll Bestämmelser farligt gods följs Rekrytering och kompetensutveckling Uppföljning av personalens deltagande i avtalad övningsverksamhet Plutonchefens planläggning Upprättande och brytande av stabsplats Försvar och bevakning av stabsplats Att samverka med ledningsplutonchefen angående rekrytering och kompetensutveckling av gruppens personal

29 HV SOLD STABSASS BAT XF (OR4) HV SOLD STABSASS INSATS XF (OR4) HV SOLD STABSASS BEV XF (OR4) HV SJM STABSASS XF (OR4) Sida 29/36 STABSASSISTENT Ingår i ledningspluton, insats- och bevakningskompanistab och båtkompani. Uppgiften omfattar att föra övergripande dokumentation och administration i stabsmiljö. Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara för: Förande av lägeskarta Dokumentation av in- och utgående ärenden Förande av tablåer Expenser Sammanställning av rapporter Att aktuella handlingar finns tillgängliga Framtagande av underlag till stabsorienteringar/ordergivningar Framtagande av underlag för chefsbesök Förande av krigsdagbok Upprättande och brytande av stabsplats Betjäning av stabsplatsens växel Betjäna ledningslag Betjäna MOB-ledning

30 Ledning: HV SOLD UNDASS BAT XF (OR4) Und: HV SOLD UNDASS BAT XF (OR4) (HV SOLD UNDASS UND XF) Sida 30/36 STABSASSISTENT UND Ingår i ledningspluton och hvundkompanistab. Uppgiften omfattar att föra övergripande dokumentation och administration i stabsmiljö. Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara för: Förande av lägeskarta Dokumentation av in- och utgående ärenden Förande av tablåer Expenser Sammanställning av rapporter Att aktuella handlingar finns tillgängliga Framtagande av underlag till stabsorienteringar/ordergivningar Framtagande av underlag för chefsbesök Förande av krigsdagbok Upprättande och brytande av stabsplats Betjäning stabsplatsens växel Betjäna ledningslag Betjäna MOB-ledning Underrättelserapportering Mottagande av undori/undrapporter Uppdatering av läget Försvar och bevakning av stabsplatsen

31 Ledningsplut: HV SOLD TEKN SB-DATA XO (OR 2) HvUnd: HV SOLD TEKN SB-DATA XO (OR 2) Båtkomp: HV SOLD TEKN SB DATA XO (OR4) Sida 31/36 SB/DATATEKNIKER SB/DATAMEKANIKER SB/DATATEKNIKER Ingår i ledningspluton, hvund- och båtkompani. Uppgiften omfattar att säkerställa ledningssystemmaterielens tekniska funktion. Skall kunna tjänstgöra som signalist. Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara för: Kontroll och vård av förbandets ledningssystemmateriel Enklare reparationer på förbandets ledningssystemmateriel Kontroll, vård och laddning av ackumulatorer Att säkerställa att rätt IT-programvara är installerad Systemadministration av program för ledningsstöd Förberedande installationer av ledningssystemmateriel Drift av stabens elverk Felsökning och drift av ledningssystemmateriel Utbildning av personalen på ledningssystemmateriel Upprättande och brytande av stabsplats Försvar och bevakning av stabsplats

32 HV SOLD SIGN DRIFTLED IS XO (OR 2) Sida 32/36 SIGN/DRIFTLEDBITR IS-HV Ingår i ledningspluton. Uppgiften omfattar att stödja driftledare IS-HV. Skall kunna tjänstgöra som signalist. Upprättande av stabens sambands- och IT-system Systemadministration och drift av IS-HV enligt delegering från driftledaren Installation och kontroll av programvara för ledningsstöd enligt delegering från driftledaren Betjäna stabsplatsens växel Betjäna ledningslag Betjäna MOB-ledning Handhavande och vård av gruppens materiel Stabsarbete Drift av stabens elverk Upprättande och brytande av stabsplats Försvar och bevakning av stabsplatsen

33 HV SOLD SIGN XO (OR2) HV SOLD INSATS SIGN XO (OR2) HV SOLD BEV SIGN XO (OR2) HV SOLD UND SIGN (OR2) HV SJM SIGN XO (OR2) Sida 33/36 SIGNALIST HVMAN SIGNALIST Ingår i ledningspluton och stabs- och sambandsgrupp vid kompani. Uppgiften omfattar att kunna betjäna stabens sambandssystem. Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara för: Sändning och mottagning av meddelanden samt att expeditionsbehandla dessa Upprättande av stabens sambandssystem Drift av stabens elverk Handhavande och vård av gruppens materiel Byggande av trådförbindelse Stabsarbete Upprättande och brytande av stabsplats Betjäna stabsplatsens växel Betjäna ledningslag Betjäna MOB-ledning Försvar och bevakning av stabsplatsen

34 HV SOLD MCFÖ XR (OR2) HV SOLD MCFÖ INSATS XR (OR2) HV SOLD MCFÖ BEV XR (OR2) HV SOLD UND MCFÖ XR (OR2) Sida 34/36 MCORDONNANS Ingår i ledningspluton, stabs- och trosstropp och ledningstropp. Uppgiften omfattar att utföra ordonnanstjänst med motorcykel. Skall vara förordnad trafikpost. Uppgiften omfattar bl a leda och ansvara för: Ordonnansuppdrag Personlig kännedom om vägnätet inom aktuellt område Vård av tilldelad motorcykel Uppmärkning av marschvägar, sambandsplatser, rastplatser, USA-platser och slutpunkter Stabsarbete Trafikdirigering Försvar och bevakning av stabsplatsen Upprättande och brytande av stabsplats

35 HV SOLD FÖ BUSS XK (OR2) Sida 35/36 BUSSFÖRARE Ingår i ledningspluton. Uppgiften omfattar transport av personal. Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvar för: Fordonets framförande och passagerarnas säkerhet Daglig tillsyn av fordon Att bestämmelser följs Fordonsmaskering Aktuellt orderläge Stabsarbete Upprättande och brytande av stabsplats Försvar och bevakning av stabsplats

36 HV SOLD FÖ TLB XK (OR2) HV SOLD INSATS FÖ TLB XK (OR2) HV SOLD BEV FÖ TLB XK (OR2) HV SOLD CBRN SANERING FÖ TLB XK (OR2) Sida 36/36 BILFÖRARE TLBIL Ingår i ledningspluton, bevaknings- och insatskompani och CBRN-pluton. Uppgiften omfattar transport av materiel. Uppgiften innebär bl a leda och ansvara för: Fordonets framförande Daglig tillsyn av fordon Att bestämmelser följs Fordonsmaskering Personlig kännedom om vägnätet inom aktuellt område Stabsarbete Upprättande och brytande av stabsplats Försvar och bevakning av stabsplats

FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret

FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret 3 H Hemvärn FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret Försvarsmaktens handbok för hemvärnet HvH häfte 3, fastställs att gälla fr o m 2001-10-01. Detta häfte ingår i HvH samlingspärm (M7740-184003).

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Rikshemvärnsrådet 2013-11-30,--12-01 på HvSS. Johannes Jeppsson. Carina Blomqvist.-Liljegren. Richard Wachtmeister

Protokoll från sammanträde med Rikshemvärnsrådet 2013-11-30,--12-01 på HvSS. Johannes Jeppsson. Carina Blomqvist.-Liljegren. Richard Wachtmeister RIKSHEMVÄRNSRÅDET Hemvärnsombudsmannen 107 85 STOCKHOLM Tel. 08-788 85 49 (direkt) Telefax 08-664 57 90 Besöksadress: Banérgatan 62 Tre Vapen. Nr: Stockholm 2014-04-10 Sid 1 (1) Protokoll från sammanträde

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg 46 % ÅldersSnittet Under 40 år Runt 30 år i insats Mer

Läs mer

Hemvärnets Stridsskola

Hemvärnets Stridsskola 2015-03-02 Hemvärnets Stridsskola Kursbeskrivning 1 Innehåll Välkommen till HvSS... 4 Hemvärnets Stridsskola (HvSS) - en kort presentation... 5 Grundläggande bestämmelser... 6 PRIO och Kursbenämning...

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Förändring Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Förändring Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Förändring Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg Förändring! Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna Hemvärnets verksamhet Riksdagens Inriktningsbeslut

Läs mer

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber 2 3 Den stora skillnaden! Försvara landets intressen Försvara landet 4 5 Säkerhets- och Samverkanssektion

Läs mer

HEMVÄRNETS STRIDSSKOLA Beteckning: Målkatalog 2013 Datum: 2012-12-05 Ersätter: Målkatalog 2012 Sid 1 (66) MÅLKATALOG

HEMVÄRNETS STRIDSSKOLA Beteckning: Målkatalog 2013 Datum: 2012-12-05 Ersätter: Målkatalog 2012 Sid 1 (66) MÅLKATALOG Sid 1 (66) MÅLKATALOG 2013 Sid 2 (66) Register Kap.nr Innehåll Sida 1 Bakgrund till Målkatalog 2013 3 2 Utdrag ur HKV Direktiv för uppdragsplanering (DUP). Hemvärnsutbildning 3 Utbildning 8 3.1 Kursverksamhet

Läs mer

KURSKATALOG Centrala uppdragsutbildningar. Version 2. Frivilliga radioorganisationen. www.fro.se

KURSKATALOG Centrala uppdragsutbildningar. Version 2. Frivilliga radioorganisationen. www.fro.se KURSKATALOG Centrala uppdragsutbildningar 2007 Version 2 Frivilliga radioorganisationen www.fro.se Centrala uppdragsutbildningar 2007 (Med reservation för eventuella ändringar) Beträffande regionala och

Läs mer

Stabsinstruktion STAB SÖRMLAND

Stabsinstruktion STAB SÖRMLAND Stabsinstruktion STAB SÖRMLAND 2014 05 27 Antaget av Räddningschefsgruppen i Södermanland Räddningstjänsten Eskilstuna Räddningstjänsten Flen Räddningstjänsten Strängnäs Sörmlandskustens Räddningstjänst

Läs mer

tjänst, sambandstjänst, luft- och mark kommer - skall flygvap net och persona l ur de frivilliga försvarsorga

tjänst, sambandstjänst, luft- och mark kommer - skall flygvap net och persona l ur de frivilliga försvarsorga Våra frivilliga försvarsorganisationer: Vårt militära försvar bygger i grunden på "folkförsvarstanken", att försvaret är hela svenska folkets angelägenhet. Vi skall möta varje kränkning av vår frihet,

Läs mer

ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare

ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare LEDNINGSREGEMENTET Ledningsregementet är ett förband som stödjer hela Försvarsmakten med lednings- och kommunikationsförmåga. Här finns ett flertal

Läs mer

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar.

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. FYRAHUNDRA TUSEN De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. VILL DU GÖRA EN FRIVILLIG INSATS FÖR FRIHETEN? Fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är några

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Kurskatalog 2006 FÖR KVINNLIGA BILKÅREN

Kurskatalog 2006 FÖR KVINNLIGA BILKÅREN Kurskatalog 2006 FÖR KVINNLIGA BILKÅREN EN FRIVILLIG FÖRSVARSORGANISATION OCH SVERIGES ENDA KVINNLIGA MOTORORGANISATION VIKTIG INFORMATION Innehåll Viktigt att veta när du ska söka till central kurs från

Läs mer

KURSKATALOG 2014 SÖDERTÖRNSGRUPPEN. Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning

KURSKATALOG 2014 SÖDERTÖRNSGRUPPEN. Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning KURSKATALOG 2014 SÖDERTÖRNSGRUPPEN Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning INNEHÅLLSFÖRTECKNING CHEFEN SÖDERTÖRNSGRUPPEN INFORMERAR... 2 SÖDERTÖRNSGRUPPEN...

Läs mer

Regional utbildning Östergötland 2013

Regional utbildning Östergötland 2013 Regional utbildning Östergötland 2013 FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen Livgrenadjärgruppen 581 98 Linköping Denna folder redovisar regional utbildning som Livgrenadjärgruppen arrangerar under 2013.

Läs mer

Gävleborgsgruppen. Rekryteringsplan för Nationella Skyddsstyrkorna och Hemvärnet i Gävleborgs län och Älvkarleby kommun.

Gävleborgsgruppen. Rekryteringsplan för Nationella Skyddsstyrkorna och Hemvärnet i Gävleborgs län och Älvkarleby kommun. Gävleborgsgruppen Rekryteringsplan för Nationella Skyddsstyrkorna och Hemvärnet i Gävleborgs län och Älvkarleby kommun. Fastställd 15 September 2009 Raymond Iller C Gävleborgsgruppen Sida 2 (13) 1. Bakgrund

Läs mer

N u m m e r 5 6 d e c e m b e r 2 0 0 9. norges nya generalinspektör trafiksoldater sökes!

N u m m e r 5 6 d e c e m b e r 2 0 0 9. norges nya generalinspektör trafiksoldater sökes! N u m m e r 5 6 d e c e m b e r 2 0 0 9 norges nya generalinspektör trafiksoldater sökes! GOTT NYTT HEMVÄRNSÅR Stora förändringar väntar 2010 Ledare En nödvändig utveckling NÄR DU LÄSER DETTA står vi mitt

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun.

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. 2008-08-15 1 (6) Reviderad 2010-04-21 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger

Läs mer

KURSKATALOG 2015 SÖDERTÖRNSGRUPPEN. Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning

KURSKATALOG 2015 SÖDERTÖRNSGRUPPEN. Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning KURSKATALOG 2015 SÖDERTÖRNSGRUPPEN Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning INNEHÅLLSFÖRTECKNING CHEFEN SÖDERTÖRNSGRUPPEN INFORMERAR... 2 SÖDERTÖRNSGRUPPEN...

Läs mer

Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav.

Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav. Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav. Bakgrund MTE är en ny verksamhet inom ramen för samhällets krisberedskap. Den syftar till att skapa en

Läs mer

Regional krissamverkan i Jönköpings län

Regional krissamverkan i Jönköpings län Regional krissamverkan i Jönköpings län Innehållsansvarig: Daniel Lilja, hälso- och sjukvårdsavdelningen, Landstingets kansli, daniel.lilja@lj.se. Produktion: Informationsavdelningen, Landstingets kansli,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om brandfarliga varor; FFS 2014:2 Utkom från trycket 2014-07-03

Läs mer

Handbok för frivillig försvarsverksamhet H FRIV. Kap. 7 Förmåner

Handbok för frivillig försvarsverksamhet H FRIV. Kap. 7 Förmåner Handbok för frivillig försvarsverksamhet H FRIV Kap. 7 Förmåner 2005 Handbok för frivillig försvarsverksamhet H FRIV Kap. 7 Förmåner 2005 Innehåll Grunder och begrepp...8 Förmåner i fred till elever och

Läs mer

Bil 3 Ledningsplan vid extraordinär händelse. Befattningskort avseende hanterandet av extraordinär händelse. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-17.

Bil 3 Ledningsplan vid extraordinär händelse. Befattningskort avseende hanterandet av extraordinär händelse. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-17. Bil 3 Ledningsplan vid extraordinär händelse Befattningskort avseende hanterandet av extraordinär händelse. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-17. Befattningskort Kommundirektör, Din roll är att leda

Läs mer

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Kommittédirektiv Försvarsmaktens personalförsörjning Dir. 2013:94 Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret

FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret 2 H Hemvärn FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret Försvarsmaktens handbok för hemvärnet HvH häfte 2, fastställs att gälla fr o m 2001-10-01. Detta häfte ingår i HvH samlingspärm (M7740-184003).

Läs mer

Försvarsmaktens Helikopterflottilj

Försvarsmaktens Helikopterflottilj Försvarsmaktens Helikopterflottilj Linköpings garnison HELIKOPTERFLOTTILJEN Utbildar helikopterförband och genomför nationella och internationella helikopterinsatser. Livgrenadjärgruppen utbildar hemvärnsförband.

Läs mer

KRAVSÄTTNING AV BEFATTNINGAR

KRAVSÄTTNING AV BEFATTNINGAR KRAVSÄTTNING AV BEFATTNINGAR Ett arbete pågår fram till den 31 mars med att lista och kravsätta befattningar i Försvarsmakten. Varje befattning tilldelas befattningsbenämning, personalkategori, nivå och

Läs mer

MILITÄR ANSTÄLLNING. Placering tillsvidare GSS/K LAS. Yrkesofficer MBL. Fullmakt LOA. Tidsbegränsad placering. GSS/T Avsked. Uppsägning Bisyssla

MILITÄR ANSTÄLLNING. Placering tillsvidare GSS/K LAS. Yrkesofficer MBL. Fullmakt LOA. Tidsbegränsad placering. GSS/T Avsked. Uppsägning Bisyssla MILITÄR ANSTÄLLNING LAS GSS/K Placering tillsvidare MBL Yrkesofficer Fullmakt LOA GSS/T Avsked Tidsbegränsad placering Uppsägning Bisyssla Grunden Arbetsgivaren anställer och avskedar vem han vill Arbetsgivaren

Läs mer

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet Delegering av läkemedelshantering Avsnitt för delegering 1. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömning av en hälso- och

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre SID 1 (5) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Reviderad senast 2015-07-08 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9

Läs mer

Kvalitetshandbok Biobankens namn/tillhörighet Utgåva Sida Sidan 1 av 8 Framtagen av Granskad och fastställd av Datum

Kvalitetshandbok Biobankens namn/tillhörighet Utgåva Sida Sidan 1 av 8 Framtagen av Granskad och fastställd av Datum Sidan 1 av 8 Kvalitetshandbok för biobank Sid 1. Inledning 2 2. Beskrivning av biobanken. 3 Ev. dispositionsrätt och andra avtal 3. Organisation 4 4. Kvalitetssystem 5 5. Informationssäkerhet 6 6. Prov-

Läs mer

Strategi för vårddokumentation i LiÖ

Strategi för vårddokumentation i LiÖ Pär Holgersson, projektledare., Dokumenthistorik Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn, datum ) 1 Verksamhetsrådet i LiÖ, 2 Förtydligande av exempel på verksamheter

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom att komplettera

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om verksamheten vid Försvarsmakten (verksamhetsordning);

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om verksamheten vid Försvarsmakten (verksamhetsordning); FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2007:4 Utkom från trycket 2007-12-20 Försvarsmaktens föreskrifter om verksamheten vid

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

Och. sen då? - en liten debattbok om hemvärnet. Magnus Sjöström, en i ledet

Och. sen då? - en liten debattbok om hemvärnet. Magnus Sjöström, en i ledet Och sen då? - en liten debattbok om hemvärnet Magnus Sjöström, en i ledet Och sen då? - en liten debattbok om hemvärnet Magnus Sjöström, en i ledet Och sen då? Västerås 2007-10-11 Text och Bild: Magnus

Läs mer

UTLANDSSTYRKAN. Specialistläkare inom områdena kirurgi, anestesi eller allmänmedicin sökes till internationella fredsuppdrag FÖRSVARSMEDICINCENTRUM

UTLANDSSTYRKAN. Specialistläkare inom områdena kirurgi, anestesi eller allmänmedicin sökes till internationella fredsuppdrag FÖRSVARSMEDICINCENTRUM UTLANDSSTYRKAN SÖKER läkare Specialistläkare inom områdena kirurgi, anestesi eller allmänmedicin sökes till internationella fredsuppdrag HMS Malmö med skeppsbåten bredvid är på väg ut från Djibouti hamn.

Läs mer

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 01-0- Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Av SOSFS 011:9 framgår att verksamhet inom hälso- och sjukvård ska bedriva kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Tillämpningsföreskrifter för POSOM Antagna av kommunstyrelsen 2008-10-08, 119 Inkallande POSOM består av ledningsgrupp och insatsgrupp. POSOM kan inkallas direkt av SOS Alarm Stockholm, Räddningscentralen

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Från ärtsoppa till piratjakt

Från ärtsoppa till piratjakt Effektiv försvarslogistik när och där den behövs Från ärtsoppa till piratjakt Upphandlingsdagarna Nacka Strand, 29 januari 2014 FMV i siffror 1 529 medarbetare 3 400 medarbetare 2012 2014 40 orter i Sverige

Läs mer

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten.

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. S - 2 HÅRT OCH MJUKT Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. SUMMAN ÄR STÖRRE ÄN DU TROR Att tjänstgöra i Försvarsmakten är berikande på

Läs mer

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2015-03-31 KN-KUS14-003-19 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur,

Läs mer

Svenska Brukshundklubben. Försvarsmaktshund

Svenska Brukshundklubben. Försvarsmaktshund Svenska Brukshundklubben Försvarsmaktshund Svenska Brukshundklubben Mycket mer än Försvarsmaktshund Denna informationsbroschyr vill ge dig en första inblick i vad en Försvarsmaktshund innebär, hur den

Läs mer

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning 1 Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats 2015-2016 2015-08-25

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats 2015-2016 2015-08-25 KARLSKRONA SPRÅKFRISKOLA KARLSKRONA MONTESSORIFRISKOLA Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats 2015-2016 2015-08-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORGANISATION/STYRNING ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATSER...

Läs mer

FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING

FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING FÖRSVARSMAKTEN HÖGKVARTERET FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten inom totalförsvaret; FFS 2005:2 Utkom

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER Försvarsmaktens interna bestämmelser om hantering, förvaring och transport av skjutvapen och ammunition; FIB 2000:1 Utkom från trycket 2000-12-12 beslutade den 24 november

Läs mer

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98 Kommittédirektiv En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret Dir. 2015:98 Beslut vid regeringssammanträde den 1 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum kmc_ra_06_020

Katastrofmedicinskt Centrum kmc_ra_06_020 kmc_ra_6_2 26-1-9 Lokala katastrofkommittén Vrinnevisjukhuset i Norrköping Christer Liedgren Kopia: Eva Bengtsson LiÖ katastrofberedskap Redovisning utav övning i lokal sjukvårdsledning samt stabsmetodik

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om radioutrustning och kommunikationscentraler; beslutade

Läs mer

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Sammanfattning av Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Allvarlig händelse innebär inom hälso- och sjukvården en händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna

Läs mer

Köldknäpp. Tufft klimat på övningen Höstlöv. Specialnummer till hela Försvarsmakten NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #6 2012

Köldknäpp. Tufft klimat på övningen Höstlöv. Specialnummer till hela Försvarsmakten NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #6 2012 NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #6 2012 Trafikfara Tema framtid Stridssjukvårdare Köldknäpp Tufft klimat på övningen Höstlöv 1 HEMVÄRNET #1 2010 Specialnummer till hela Försvarsmakten LEDARE / CHEF INSATS FAKTA

Läs mer

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner

Rutin för delegering. Syfte. Definitioner Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter

Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter Styrande dokument Regeldokument Anvisning Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 1 Sida 1 (12) Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter Vårdgivarens ansvar

Läs mer

FMUndSäkC (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum)

FMUndSäkC (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) 2015-2016 v3.0 1/8 (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) Adress:, Box 611, 751 25 Uppsala Tel: 018 19 60 00 Fax: 018 19 60 99 finns i Uppsala och Halmstad. Huvuddelen av utbildnings- och

Läs mer

FROnytt. FRO i hetluften. Sommarens alla utbildningar. Ungdomsledarträff. FRO på flera uppdrag runt om i Sverige

FROnytt. FRO i hetluften. Sommarens alla utbildningar. Ungdomsledarträff. FRO på flera uppdrag runt om i Sverige Nr 3, september 2013 FROnytt Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen Sommarens alla utbildningar FRO i hetluften Första internationella kursen för ungdomar Ungdomsledarträff FRO på flera uppdrag

Läs mer

Förmåner och försäkringar vid tjänstgöring i Hemvärnet

Förmåner och försäkringar vid tjänstgöring i Hemvärnet Förmåner och försäkringar vid tjänstgöring i Hemvärnet 2006-03-01 2004-04-01 FÖRMÅNER Dagersättning Betalas för övningar och utbildning som pågår i mindre än 3 dagar. Den är 72:-/per dag (= den ersättning

Läs mer

Hemvärnet ALL MATERIEL FINNS MEN PÅ FEL STÄLLEN. Hemvärnet viktigast för territorialförsvaret Beredskapskontrakt skrivs över hela landet

Hemvärnet ALL MATERIEL FINNS MEN PÅ FEL STÄLLEN. Hemvärnet viktigast för territorialförsvaret Beredskapskontrakt skrivs över hela landet Hemvärnet Nationella Skyddsstyrkorna NUMMER 2 APRIL 2007 ALL MATERIEL FINNS MEN PÅ FEL STÄLLEN Hemvärnet viktigast för territorialförsvaret Beredskapskontrakt skrivs över hela landet Ledare FOTO: ANDERS

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

STAB vad är det? En stab är aktörsintern

STAB vad är det? En stab är aktörsintern vad är det? När olyckor och kriser ska hanteras ökar belastningen på de inblandade organisationerna och det behövs ofta någon form av stöd. Ett sådant stöd kan utgöras av en stab. Ingen eller ett fåtal

Läs mer

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Ledningssystem för kvalitet och säkerhet Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att insatserna ska vara av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

Fel av försvaret att rekrytera skolelever

Fel av försvaret att rekrytera skolelever DEBATTÖREN Joakim Medin, 27 år, Uppsala. Gymnasielärare i Enköping. DEBATTEN Sedan den allmänna värnplikten försvann måste Försvarsmakten hitta nya sätt att rekrytera soldater. I Enköping har detta skett

Läs mer

LIVGARDET. Kamratskap - Omväxling - Utmaning Bli en av oss

LIVGARDET. Kamratskap - Omväxling - Utmaning Bli en av oss LIVGARDET Kamratskap - Omväxling - Utmaning Bli en av oss VI JOBBAR PÅ LIVGARDET! Militär ett stort ansvar Att vara militär idag innebär ett stort ansvar. Man måste kunna ta hand om sig själv och sin utrustning

Läs mer

kurser VintER och VåR 2015

kurser VintER och VåR 2015 kurser Vinter och vår 2015 1 Välkommen på våra kurser Försvarsutbildarna genomför ett stort antal olika kurser som riktar sig till medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer. Våra kurser är inriktade

Läs mer

2008-12-14 1(8) FFS 163.01 FB. Kommunikationsplan. För allvarlig samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt höjd beredskap

2008-12-14 1(8) FFS 163.01 FB. Kommunikationsplan. För allvarlig samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt höjd beredskap 2008-12-14 1(8) FFS 163.01 FB Kommunikationsplan För allvarlig samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige: 2007-12-19, 317 Adress: Finspångs kommun

Läs mer

Tunga fordonsburna radiostationer

Tunga fordonsburna radiostationer Här är en presentation av delar ur arméns: Tunga fordonsburna radiostationer Text och bilder är tagna ur FHT Arméns tunga fordonsbundna radiostationer En sammanställning från 1917 tram till 2000-talet

Läs mer

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria 6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria Bakgrund Alla vårdgivare är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt, fortlöpande och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete.

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År God Jul och Gott Nytt År En jul- och nyårshälsning från regementsledningen 1 Regementskamrater! Efter nästan fem år som chef och ansvarig för cirka 8500 personer i våra krigsförband, drygt 10 000 mil på

Läs mer

FROnytt. FRO i hetluften. Arbetet efter stormen Hilde. Signalister på Frösön. Ungdomsledarträff. Rekrytering till hemvärnet.

FROnytt. FRO i hetluften. Arbetet efter stormen Hilde. Signalister på Frösön. Ungdomsledarträff. Rekrytering till hemvärnet. Nr 1, mars 2014 FROnytt Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar -Värdegrundskurs i Uppsala FRO i hetluften Signalister på Frösön Försvarsberedningen Ungdomsledarträff

Läs mer

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Här och nu om den fortsatta vägen framåt Eders Kunglig Höghet, stämmodeltagare! Jag tror att alla ni som finns här på riksstämman

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

TOTALFÖRSVARETS SKYDDSCENTRUM

TOTALFÖRSVARETS SKYDDSCENTRUM CBRN-skydd i Försvarsmakten 9/6-11 Presentatör Toni Dufvenberg Stf C FunkE POC CIMIC vid SkyddC FM repr i SOFÄ toni.dufvenberg@skyddc.mil.se Disposition Något om SkyddC? Något om CBRN? Något om FM CBRN-förmågor

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola 6 Definitioner Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person kan utföra själv.

Läs mer

Bilaga 2 - beviljade uppdrag, FFO

Bilaga 2 - beviljade uppdrag, FFO Bilaga 2 - beviljade uppdrag, FFO Projekt Frivillig försvarsorganisation belopp 2015, kr Ledarskap - grundläggande SLK - Svenska Lottakåren 1 292 440 Provtagare inom Nationell strålberedskap SLK - Svenska

Läs mer

En vetenskaplig utvärdering av ett landstings satsning på kvalitet och förbättringsarbete

En vetenskaplig utvärdering av ett landstings satsning på kvalitet och förbättringsarbete "There's always room for improvement you know it's the biggest room in the house. Louise Heath Leber Kvalitetsutveckling och förbättringsarbete i hälso- och sjukvården: Erfarenheter från ett svenskt landsting

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 juli 1999. SFS 1999:697 Utkom från trycket den 13 juli 1999 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-08 Lena Bölander verksamhetschef i samarbete med Camilla Furuskär sjuksköterska Mallen är anpassad av Nytida

Läs mer

STOCKHOLM 2008-09-12. Officersförbundets remissvar Utveckling av tvåbefälssystem. Allmänt. Svar på remissfrågor. Försvarsmakten.

STOCKHOLM 2008-09-12. Officersförbundets remissvar Utveckling av tvåbefälssystem. Allmänt. Svar på remissfrågor. Försvarsmakten. Sida 1/8 Diarienr: Försvarsmakten ProdS STOCKHOLM 2008-09-12 Officersförbundets remissvar Utveckling av tvåbefälssystem (HKV 16300:67260) Allmänt Officersförbundet delar i allt väsentligt grunderna i förslaget.

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 19 Rutin vid hjärtstopp. 2 Innehållsförteckning 19. Hjärtstopp...3 19.2 Bakgrund...3 19.3 Etiska riktlinjer för hjärtstopp i kommunal hälso- och sjukvård...3

Läs mer

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID Vad erbjuder vi? Utmaningar. Erfarna och kompetenta kollegor. Flexibelt arbete uppgifter, arbetstider, ledighet. Omväxlande arbete ingen arbetsvecka

Läs mer

[ UPPHÄVD ] Krisberedskapsmyndigheten KBMFS 2007:1. Föreskrifter om ändring i Krisberedskapsmyndighetens

[ UPPHÄVD ] Krisberedskapsmyndigheten KBMFS 2007:1. Föreskrifter om ändring i Krisberedskapsmyndighetens Krisberedskapsmyndigheten Författningssamling Utgivare: Maria Broms Hagelin IN 1651-5587 Föreskrifter om ändring i Krisberedskapsmyndighetens föreskrifter (2003:6) om utbildning och krigsplacering av totalförsvarspliktiga;

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del 2014-2015 2014-09-24

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del 2014-2015 2014-09-24 KARLSKRONA SPRÅKFRISKOLA KARLSKRONA MONTESSORIFRISKOLA Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del 2014-2015 2014-09-24 Innehållsförteckning ORGANISATION/STYRNING MEDICINSKA INSATSER... 4 DEN MEDICINSKA

Läs mer

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN. Dnr KS/2012:200-168

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN. Dnr KS/2012:200-168 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Dnr KS/2012:200-168 Innehåll 1 Kriskommunikationsplanens syfte... 3 2 Användning av kriskommunikationsplanen... 3 2.1 När ska kriskommunikationsplanen användas?... 3 3 Syfte och

Läs mer

Medaljreglemente för Försvarsmaktens medalj för sårad i strid samt riktlinjer för tilldelning

Medaljreglemente för Försvarsmaktens medalj för sårad i strid samt riktlinjer för tilldelning Sida 1 (5) Medaljreglemente för Försvarsmaktens medalj för sårad i strid samt riktlinjer för tilldelning av medaljen 1 Tilldelning och utformning av medaljen Medaljen tilldelas av överbefälhavaren. Försvarsmaktens

Läs mer

LEDNINGSREGEMENTET Datum Beteckning 2011-11-15 24 643:51571 Sida 2 (7)

LEDNINGSREGEMENTET Datum Beteckning 2011-11-15 24 643:51571 Sida 2 (7) 2011-11-15 24 643:51571 Sida 1 (7) Länsstyrelsen Uppsala län 751 86 UPPSALA Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Lars Andersson Dnr 551-10605-08 Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående

Läs mer

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Enligt patientdatalagen 4 kap 3,skall vårdgivare göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter om patienter

Läs mer

Lfc 2. Ett fjärde DBU 02-system anskaffades och placerades på central verkstad i Växjö. När Lfc NN byggdes 1985 flyttades detta system dit.

Lfc 2. Ett fjärde DBU 02-system anskaffades och placerades på central verkstad i Växjö. När Lfc NN byggdes 1985 flyttades detta system dit. Historik Projekteringen av Lfc typ 2 påbörjades i början av 1970-talet. Storbildspresentationssystemet DBU 02 beställdes 1974. Som leverantör valdes Singer Librascope Division i USA. Utvecklingen pågick

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Sammanfattning Under året har följande åtgärder ökat patientsäkerheten: - Systematiskt förbättring av provsvarshanteringen - Ett gemensamt telefonnummer

Läs mer

Stridsgrupp Skövde proffs på skydd

Stridsgrupp Skövde proffs på skydd Nr 3/2000 Stridsgrupp Skövde proffs på skydd Mångsidigt hemvärn säkrar skärgården Båtchefer måste tala samma språk Krönika gästskribent Trygg sjukvård motiverar Glenn Sjöborg vill inte att Röda korset

Läs mer