Befattningsbeskrivning hemvärnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Befattningsbeskrivning hemvärnet"

Transkript

1 BATALJONSTAB MED LEDNINGSPLUTON Sida 1/36 Innehåll HV BATCH... 2 HV STF BATCH... 3 HV STABSCH... 4 HV PERS BEF C S1 XS... 5 HV PERS BEF XS... 6 HV FÄLTPASTOR... 7 HV UND SÄK BEF C S2/ HV UND BEF HUND BAT... 9 HV UND BEF INFO HV STRI BEF C S3/ HV C LEDNLAG STRI HV STRI BEF SAMV BAT HV STRI CBRN BEF HV BATKVM C S HV TEKN BEF HV UH BEF BAT HV BATLÄKARE HV SJV BEF BAT HV LEDSYST C S6 XO HV LEDSYST BEF XO HV LED SYST BEF SIGNSKY XO HV PLUTCH LEDNING HV STF PLUTC LEDNING HV GRPCH STAB HV GRPCH SAMB XO HV STF GRPCH SB DRIFTLED IS XO HV GRPCH TP O ORD HV SOLD STABSASS BAT XF HV SOLD UNDASS BAT XF HV SOLD TEKN SB-DATA XO HV SOLD SIGN DRIFTLED IS XO HV SOLD SIGN XO HV SOLD MCFÖ XR HV SOLD FÖ BUSS XK HV SOLD FÖ TLB XK... 36

2 HV BATCH (OF2) Sida 2/36 HEMVÄRNSBATCHEF Är chef för bataljonen och underställd chef förband, motsvarande. Bataljonschef skall kunna leda upp till sex kompanier samt kunna vara områdesansvarig chef. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Orderverk för beredskap och insatser Ledning och förberedelser i fred samt att leda genomförandet då hemvärnsberedskap eller högre beredskap beordrats Årlig verksamhetsplan Krigsförbandsvärdering Förbandsutvecklingsplan Lokal samverkan med militära förband, kommunala och andra myndigheter, frivilliga försvarsorganisationer samt att biträda vid kommunal beredskapsplanering Medinflytande Rekryteringsplanering och representerar i rekryteringsrådet Uppföljnings- och utvecklingssamtal egna DUC Personalplan Personalvård Omorganisation och avveckling Informationstjänst, mediakontakter och försvarsupplysning Medverkar vid C Förbands arbete med: Verksamhetssäkerhet, verksamhetsriskanalys Säkerhetstjänst Regional samverkan Samverkan med mark- och objektsägare Utveckling av stridsteknik, organisation och metodik Planering och genomförande av övningsverksamhet Förordnande av befäl Säkerhetskontroll vid vapenhantering Lämnar underlag till: Resultatredovisning Förordnande av chefer, uppsägning av avtal Minimikrav för militär GU: GMU

3 HV STF BATCH (OF2) Sida 3/36 STF C HEMVÄRNSBAT Är stf chef för bataljonen. Stödjer bataljonchefen i planering och ledning av bataljonen. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Bataljonen vid bataljonchefens frånvaro Ledning och förberedelser i fred samt genomförandet då hemvärnsberedskap eller högre beredskap beordrats Årlig verksamhetsplan Krigsförbandsvärdering Förbandsutvecklingsplan Lokal samverkan med militära förband, kommunala och andra myndigheter, frivilliga försvarsorganisationer samt att biträda vid kommunal beredskapsplanering Medinflytande Rekryteringsplanering Personalvård Informationstjänst, mediakontakter och försvarsupplysning Omorganisation och avveckling Medverkar vid C Förbands arbete med: Orderverk för beredskap och insatser Verksamhetssäkerhet, verksamhetsriskanalys Säkerhetstjänst Regional samverkan Samverkan med mark- och objektsägare Utveckling av stridsteknik, organisation och metodik Planering och genomförande av övningsverksamhet Förordnande av befäl Säkerhetskontroll vid vapenhantering Lämnar underlag till: Resultatredovisning Förordnande av chefer, uppsägning av avtal Minimikrav för militär GU: GMU

4 HV STABSCH (OF2) Sida 4/36 HVSTABSCHEF Är chef över bataljonstaben och underställd bataljonschefen. Planerar, leder och fördelar stabens arbete i fred och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Att bataljonens orderverk är aktuella och tillgängliga Övningsplanen i bataljonens Förbandsutvecklingsplan Informationstjänsten Säkerhetstjänst inklusive uppföljningssamtal Ledning av stabens arbete i lägre och högre beredskap Utarbetande av orderverk och order Stabsberedskap Stabsorientering Orienteringar och rapporter Omgruppering av staben Säkerhetstjänst samt registrering och förvaring av hemliga handlingar Förandet av krigsdagbok Stabens personalvård och medinflytande Stabens utbildning inklusive personalplan Samverkan med militära förbandschefer, kommunala och andra myndigheter, frivilliga försvarsorganisationer samt vid kommunal beredskapsplanering Uppföljning Planering och ledning av bataljonsgemensam verksamhet Rekrytering samt personbedömning vid antagning Verksamhetsplanering och resultatredovisning Krigsförbandsvärdering och förbandsutvecklingsplanering Planering och genomförande av övningsverksamhet Omorganisation och avveckling Minimikrav för militär GU: GMU

5 HV PERS BEF C S1 XS (OF1) Sida 5/36 PERSONALBEFÄL C S1 Ingår i bataljonstab, är chef sektion 1. Leder sektionens arbete i fred och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Att utarbeta förslag till orderpunkten personal - Persondatahantering - Personell uthållighet - Personalvård - Gravtjänst - Fångtjänst Krigsförbandsvärdering och utarbetande av förbandsutvecklingsplan Resultatredovisning Rekrytering Utveckling och avveckling av personal Utarbetande av bataljonens stående order

6 HV PERS BEF XS (OR 6) Sida 6/36 PERSONALBEFÄL Ingår i bataljonstab, sektion 1. Uppgifterna omfattar personaltjänst i fred och under höjd beredskap. Stödjer C S1 samt bataljonchef i folkrätts- och rättstjänstfrågor. Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara för: Personalvården Personaltjänsten i övrigt

7 HV FÄLTPASTOR (CF1) Sida 7/36 FÄLTPASTOR Ingår i bataljonsstabens sektion 1. Uppgiften löses under fred och vid höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Själavården Medverkan vid: Sektionens stabs- och orderarbete Krisstödsverksamhet Vid det övergripande personaltjänst- och personalvårdsarbetet. Utbildning i personaltjänst inom bataljonen Minimikrav för militär GU: Kombattantutbildning

8 Sida 8/36 HV UND SÄK BEF C S2/9 (OF1) UND-/SÄKBEFÄL (C S 2/9) Ingår i bataljonstab, är chef sektion 2/9. Planerar, leder och fördelar sektionens arbete i fred och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Underrättelsetjänsten inom bataljonen samt utarbetar order Uppdatering av underrättelseläge Säkerhetstjänsten inom bataljonen samt utarbetar order Bedömningar avseende motståndaren/ parterna Bedömning avseende motståndarens/parternas handlingsmöjligheter Orderpunkten/ bilaga underrättelsetjänst Bataljonens underrättelseplan Utarbetande av bataljonens stående order DUC i planering/utbildning Orderarbete Stridsledning Minimikrav för militär GU: GMU

9 HV UND BEF HUND BAT (OR6) Sida 9/36 UND-/HUNDBEFÄL Ingår i bataljonstab, sektion 2/9. Uppgifterna omfattar underrättelsetjänst i fred och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Hundtjänsten inom bataljonen Orderpunkten hundtjänst Utbildningsplanering Orderarbete i sektion 2/9 Rekrytering Utbildning av hundtjänstpersonal Samverkan med civila myndigheter Stridsledning

10 HV UND BEF INFO (OF-1) Sida 10/36 UND-/INFOBEFÄL Ingår i bataljonstab, sektion 2/9. Uppgifterna omfattar underrättelsetjänst i fred och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Information inom bataljonen Samverkan med media och press Utbildning av bataljonens personal i press och infotjänst Utbildningsplanering Orderarbete i sektion 2/9 Rekrytering Stabschefs planering avseende presstjänsten Stridsledning

11 Sida 11/36 HV STRI BEF C S3/5 (OF2) C LEDNLAG/STRBEF (C S 3/5) Ingår i bataljonstab, är chef sektion 3/5 samt chef ledningslag och stf stabschef. Planerar, leder och fördelar sektionens arbete i fred och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Bataljonstaben vid stabschefs frånvaro Stridsledning av bataljonen Lägesrapportering Samverkan mellan militära förband och civila myndigheter Utarbetande av bataljonens stående order DUC i planering/utbildning Orderarbete Utbildning av bataljonens personal Minimikrav för militär GU: GMU

12 HV C LEDNLAG STRI (OF1) Sida 12/36 C LEDNLAG/STRBEF Ingår i bataljonstab, sektion 3/5, är chef ledningslag. Uppgifterna omfattar planering och stridsledning i fred och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Stridsledning av bataljonen Lägesrapportering Samverkan mellan militära förband och civila myndigheter Utarbetande av bataljonens stående order DUC i planering/utbildning Orderarbete Utbildning av bataljonens personal Minimikrav för militär GU: GMU

13 HV STRI BEF SAMV BAT (OF1) Sida 13/36 STRI-/SAMVERKANBEFÄL Ingår i bataljonstab, sektion 3/5. Uppgifterna omfattar planering och stridsledning i fred och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Planering och samverkan med civila myndigheter Stridsledning av bataljonen Planering och utbildning Orderarbete Utarbetande av bataljonens stående order Minimikrav för militär GU: GMU

14 HV STRI CBRN BEF (OF1) Sida 14/36 STRI-/CBRN-BEFÄL Ingår i bataljonstab, sektion 3/5. Uppgifterna omfattar planering och stridsledning i fred och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: CBRN-planering och genomförande CBRN-utbildning Förslag till orderpunkt CBRN Samverkan med civila myndigheter Stridsledning av bataljonen Orderarbete Utarbetande av bataljonens stående order Minimikrav för militär GU: GMU

15 HV BATKVM C S4 (OF1) Sida 15/36 HVBATKVARTERMÄSTARE Ingår i bataljonstab, är chef sektion 4. Planerar, leder och fördelar sektionens arbete i fred och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Underhållsplan Orderpunkterna logistik- och kommunikationstjänst Utbildningsplanering tillsammans med tjänstegrensföreträdarna Materieltjänsten Vapenhantering avseende förvaring, inventering och transporter Samverkan med civila- och militära enheter avseende egen funktion Bataljonens verksamhetsplanering och resultatredovisning Bataljonsledningens planering av övningsverksamhet Logistikplanering Krigsförbandsvärdering Omorganisation och avveckling Stridsledning Minimikrav för militär GU: GMU

16 HV TEKN BEF (OR6) Sida 16/36 TEKNISKT BEFÄL Ingår i bataljonstab, sektion 4. Planerar och leder teknisk tjänst i fred och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Utbildning i teknisk tjänst Samverkar avseende teknisk tjänst Förslag till orderpunkten teknisk tjänst Sektionens verksamhet avseende teknisk tjänst/materieltjänst Samverkan enligt hänvisning för underhåll Planering och uppföljning av materieltjänsten Säkerhetskontroll av bataljonens samtliga vapen Sektionens övriga planerings- och orderarbete Utarbetande av bataljonens stående order Stridsledning Minimikrav för militär GU: GMU

17 HV UH BEF BAT (OR6) Sida 17/36 UNDERHÅLLSBEFÄL Ingår i bataljonstab, sektion 4. Uppgifterna omfattar planering och ledning av underhållstjänst i fred och under höjd beredskap. Sektionens uppgifter avseende förplägnads- och förnödenhetstjänst, trafiktjänst, transportledning, kommunikationstjänst och sjukvårdstjänst Trafiktjänstsamordning Utbildningsplanering, genomförande och värdering Bataljonens stabsarbete Utarbetande av bataljonens stående order Stridsledning Minimikrav för militär GU: GMU

18 HV BATLÄKARE (CF 1) Sida 18/36 LÄKARE ENLIGT HVAVTAL Ingår i bataljonstab, sektion 4. Planerar och leder sjukvårdstjänsten i fred och under höjd beredskap. Skall vara legitimerad läkare med specialistutbildning. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Hälso- och sjukvårdstjänst Medicinsk ansvarig läkare (MALäk) Vårddokumentation över gjorda/ordinerade vårdåtgärder och läkemedelsadministreringar Planering och genomförande av hälso- och sjukvårdsfunktionen Utbildning, utbildningsplanering och värdering vad avser sjukvårdstjänst Samverka med annan medicinsk personal, inom/utom Försvarsmakten, med olika nivåer av kompetensbärare Prioritering av skadade Att överrapportera patient och status till annan vårdinstans/mottagare Att utföra och besluta om daglig sjukvård Att tillämpa och omsätta bestämmelser gällande smittskydd Skriftlig ordination enligt generella direktiv Samverkan med civila myndigheter och militära förband avseende egen funktion Preventiv medicin Kvalitetsarbete, under ledning/enskilt genom upprättande av nödvändiga lokala skriftliga rutiner där VG LKP används som grund Väl förtrogen med vårdgivarinstruktion och LKP Biträder CBRN-befälet vid skydd mot CBRN-stridsmedel Sektionens övriga planerings- och orderarbete Utarbetande av bataljonens stående order Stridsledning Minimikrav för militär GU: Kombattantutbildning

19 HV SJV BEF BAT (OR6) Sida 19/36 SJUKVÅRDSBEFÄL Ingår i bataljonstab, sektion 4. Planerar och leder sjuktransporter i fred och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Sjuktransporter Läkaren i dennes uppgifter Sektionens övriga planerings- och orderarbete Utarbetande av bataljonens stående order Stridsledning Utbildningsplanering Sjukvårdspersonalens utbildning Samverkan med civila myndigheter

20 Sida 20/36 HV LEDSYST C S6 XO (OF 1) LEDSYSTBEFÄL (C S6) Ingår i bataljonstab, är chef sektion 6. Planerar, leder och fördelar sektionens arbete i fred och under höjd beredskap. Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara för: Förslag till sambands- och ledningsplan Förslag till orderpunkten sambandstjänst Sambandspersonalens utbildning Att planera och leda rekognosering av egen funktion inom bataljon. Stabsarbete Samverkan med civila- och militära enheter avseende egen funktion Utarbetande av bataljonens stående order Stridsledning

21 HV LEDSYST BEF XO (OR 6) Sida 21/36 LEDSYSTBEFÄL Ingår i bataljonstab, sektion 6. Uppgifterna omfattar planering och ledning av sambandstjänst i fred och under höjd beredskap. Uppgiften innebär bl a att leda och ansvara för: Sektionens arbete vid chefens frånvaro Utformning av förslag till sambands- och ledningsplan Utarbetande av orderverk med härtill hörande sambandshandlingar Sambandspersonalens utbildning Samverkan med civila- och militära enheter avseende egen funktion Planering och ledning och rekognosering av egen funktion Utarbetande av bataljonens stående order Stridsledning

22 HV LED SYST BEF SIGNSKY XO (OR 6) Sida 22/36 LEDSYSTBEFÄL/SIGNSKYDDSBEF Ingår i bataljonstab, sektion 6. Uppgifterna omfattar planering och ledning av sambandstjänst i fred och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Planera- och leda signalskyddstjänsten Utformning av förslag till sambands- och ledningsplan Utarbetande av orderverk med härtill hörande sambandshandlingar Sambandspersonalens utbildning Samverkan med civila- och militära enheter avseende egen funktion Planering och ledning och rekognosering av egen funktion Utarbetande av bataljonens stående order Stridsledning

23 HV PLUTCH LEDNING (OF1) Sida 23/36 C HVLEDNINGSPLUTON Är chef ledningspluton. Är underställd bataljonsstabschef. Uppgifterna omfattar planering och ledning av ledningspluton i fred och under höjd beredskap. Uppgifterna omfattar bl a att leda och ansvara för: Planering och genomförande Vård, kontroll Personalvård Rapportering av personalens utbildningsbehov Rekrytering Bataljonsstabens kommendantur Försvar av stabsplats Medverkan vid: Verksamhetsplanering och resultatredovisning Planering och genomförande av övningsverksamhet Utbildningsplanering av stabs- och sambandstjänst Bataljonsstabens utbildning Minimikrav för militär GU: GMU

24 HV STF PLUTC LEDNING (OF1) Sida 24/36 STF C HVLEDNINGSPLUTON Är stf chef för ledningspluton. Stödjer ledningsplutonchef i planering och ledning av ledningspluton. Uppgiften innebär bl a att leda och ansvara för: Plutonens arbete vid chefens frånvaro Planering och genomförande av övningsverksamhet Utbildningsplanering av stabs- och sambandstjänst Bataljonsstabens utbildning Verksamhetsplanering och resultatredovisning Vård, kontroll och befintlighet Rekrytering Personalvård Rapportering av personalens utbildningsbehov Minimikrav för militär GU: GMU

25 HV GRPCH STAB (OR 4) Sida 25/36 C STABSGRUPP Ingår i ledningspluton. Uppgiften omfattar att säkerställa förutsättningar för bataljonstabens arbete enligt stabschefens arbetsordning. Skall kunna tjänstgöra som stabsassistent. Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara för: Upprättande och brytande av bataljonsstabens ledningsplats Att stabsmateriel/expenser är aktuella och förvaras på lämpligt sätt Uppföljning av personalen avseende deltagande i övningsverksamhet och kompetensutveckling Ledningsplutonchefens planering Försvar och bevakning av stabsplatsen

26 HV GRPCH SAMB XO (OR 4) Sida 26/36 C SAMBANDSGRUPP Ingår i ledningspluton. Uppgiften omfattar att leda arbetet inom sambandsgruppen samt att vara systemansvarig för aktuella signalskyddssystem. Skall kunna tjänstgöra som signalist. Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara för: Att vara insatt i bataljonens sambandsplaner/-order Upprättande av bataljonsstabens sambandssystem Tråd- och radiorekognosering Att stabens ledningssystemmateriel förvaras korrekt och är funktionsduglig Att sambands- och signalskyddsbestämmelser följs Uppföljning av personalen avseende deltagande i övningsverksamhet Ledingsplutonchefens planering Att samverka med ledningsplutonchefen angående rekrytering och kompetensutveckling av gruppens personal Sambands- och frekvensplanering Planering av signalskyddsverksamhet Upprättande och brytande av stabsplats Upprättande och betjänande av sambandsplats Försvar och bevakning av stabsplatsen

27 HV STF GRPCH SB DRIFTLED IS XO (OR 4) Sida 27/36 STF C HVSBGRP/DRIFTLED IS Ingår i ledningspluton. Uppgiften omfattar att vara driftledare för informationssystem hemvärnet (IS-HV) samt att vara systemansvarig för aktuella signalskyddssystem. Skall kunna tjänstgöra som signalist. Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara för: Upprättande av bataljonsstabens informationssystem IS-HV Systemadministration och drift av IS-HV Administratör av TEID Installation och kontroll av programvara Sambandsplanering Stöd för drift av kompaniernas IS-HV Sambandsgruppchefens ledning av gruppen Planering av signalskyddsverksamhet Upprättande och brytande av stabsplats Försvar och bevakning av stabsplatsen

28 HV GRPCH TP O ORD (OR4) Sida 28/36 C HVTRANSPORT- O ORDGRP Ingår i ledningspluton. Uppgiften omfattar att leda transport- och ordonnanstjänst. Uppgiften innebär bl a att leda och ansvara för: Att delge förare orderläge och förflyttningsvägar Vård och kontroll Bestämmelser farligt gods följs Rekrytering och kompetensutveckling Uppföljning av personalens deltagande i avtalad övningsverksamhet Plutonchefens planläggning Upprättande och brytande av stabsplats Försvar och bevakning av stabsplats Att samverka med ledningsplutonchefen angående rekrytering och kompetensutveckling av gruppens personal

29 HV SOLD STABSASS BAT XF (OR4) HV SOLD STABSASS INSATS XF (OR4) HV SOLD STABSASS BEV XF (OR4) HV SJM STABSASS XF (OR4) Sida 29/36 STABSASSISTENT Ingår i ledningspluton, insats- och bevakningskompanistab och båtkompani. Uppgiften omfattar att föra övergripande dokumentation och administration i stabsmiljö. Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara för: Förande av lägeskarta Dokumentation av in- och utgående ärenden Förande av tablåer Expenser Sammanställning av rapporter Att aktuella handlingar finns tillgängliga Framtagande av underlag till stabsorienteringar/ordergivningar Framtagande av underlag för chefsbesök Förande av krigsdagbok Upprättande och brytande av stabsplats Betjäning av stabsplatsens växel Betjäna ledningslag Betjäna MOB-ledning

30 Ledning: HV SOLD UNDASS BAT XF (OR4) Und: HV SOLD UNDASS BAT XF (OR4) (HV SOLD UNDASS UND XF) Sida 30/36 STABSASSISTENT UND Ingår i ledningspluton och hvundkompanistab. Uppgiften omfattar att föra övergripande dokumentation och administration i stabsmiljö. Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara för: Förande av lägeskarta Dokumentation av in- och utgående ärenden Förande av tablåer Expenser Sammanställning av rapporter Att aktuella handlingar finns tillgängliga Framtagande av underlag till stabsorienteringar/ordergivningar Framtagande av underlag för chefsbesök Förande av krigsdagbok Upprättande och brytande av stabsplats Betjäning stabsplatsens växel Betjäna ledningslag Betjäna MOB-ledning Underrättelserapportering Mottagande av undori/undrapporter Uppdatering av läget Försvar och bevakning av stabsplatsen

31 Ledningsplut: HV SOLD TEKN SB-DATA XO (OR 2) HvUnd: HV SOLD TEKN SB-DATA XO (OR 2) Båtkomp: HV SOLD TEKN SB DATA XO (OR4) Sida 31/36 SB/DATATEKNIKER SB/DATAMEKANIKER SB/DATATEKNIKER Ingår i ledningspluton, hvund- och båtkompani. Uppgiften omfattar att säkerställa ledningssystemmaterielens tekniska funktion. Skall kunna tjänstgöra som signalist. Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara för: Kontroll och vård av förbandets ledningssystemmateriel Enklare reparationer på förbandets ledningssystemmateriel Kontroll, vård och laddning av ackumulatorer Att säkerställa att rätt IT-programvara är installerad Systemadministration av program för ledningsstöd Förberedande installationer av ledningssystemmateriel Drift av stabens elverk Felsökning och drift av ledningssystemmateriel Utbildning av personalen på ledningssystemmateriel Upprättande och brytande av stabsplats Försvar och bevakning av stabsplats

32 HV SOLD SIGN DRIFTLED IS XO (OR 2) Sida 32/36 SIGN/DRIFTLEDBITR IS-HV Ingår i ledningspluton. Uppgiften omfattar att stödja driftledare IS-HV. Skall kunna tjänstgöra som signalist. Upprättande av stabens sambands- och IT-system Systemadministration och drift av IS-HV enligt delegering från driftledaren Installation och kontroll av programvara för ledningsstöd enligt delegering från driftledaren Betjäna stabsplatsens växel Betjäna ledningslag Betjäna MOB-ledning Handhavande och vård av gruppens materiel Stabsarbete Drift av stabens elverk Upprättande och brytande av stabsplats Försvar och bevakning av stabsplatsen

33 HV SOLD SIGN XO (OR2) HV SOLD INSATS SIGN XO (OR2) HV SOLD BEV SIGN XO (OR2) HV SOLD UND SIGN (OR2) HV SJM SIGN XO (OR2) Sida 33/36 SIGNALIST HVMAN SIGNALIST Ingår i ledningspluton och stabs- och sambandsgrupp vid kompani. Uppgiften omfattar att kunna betjäna stabens sambandssystem. Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara för: Sändning och mottagning av meddelanden samt att expeditionsbehandla dessa Upprättande av stabens sambandssystem Drift av stabens elverk Handhavande och vård av gruppens materiel Byggande av trådförbindelse Stabsarbete Upprättande och brytande av stabsplats Betjäna stabsplatsens växel Betjäna ledningslag Betjäna MOB-ledning Försvar och bevakning av stabsplatsen

34 HV SOLD MCFÖ XR (OR2) HV SOLD MCFÖ INSATS XR (OR2) HV SOLD MCFÖ BEV XR (OR2) HV SOLD UND MCFÖ XR (OR2) Sida 34/36 MCORDONNANS Ingår i ledningspluton, stabs- och trosstropp och ledningstropp. Uppgiften omfattar att utföra ordonnanstjänst med motorcykel. Skall vara förordnad trafikpost. Uppgiften omfattar bl a leda och ansvara för: Ordonnansuppdrag Personlig kännedom om vägnätet inom aktuellt område Vård av tilldelad motorcykel Uppmärkning av marschvägar, sambandsplatser, rastplatser, USA-platser och slutpunkter Stabsarbete Trafikdirigering Försvar och bevakning av stabsplatsen Upprättande och brytande av stabsplats

35 HV SOLD FÖ BUSS XK (OR2) Sida 35/36 BUSSFÖRARE Ingår i ledningspluton. Uppgiften omfattar transport av personal. Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvar för: Fordonets framförande och passagerarnas säkerhet Daglig tillsyn av fordon Att bestämmelser följs Fordonsmaskering Aktuellt orderläge Stabsarbete Upprättande och brytande av stabsplats Försvar och bevakning av stabsplats

36 HV SOLD FÖ TLB XK (OR2) HV SOLD INSATS FÖ TLB XK (OR2) HV SOLD BEV FÖ TLB XK (OR2) HV SOLD CBRN SANERING FÖ TLB XK (OR2) Sida 36/36 BILFÖRARE TLBIL Ingår i ledningspluton, bevaknings- och insatskompani och CBRN-pluton. Uppgiften omfattar transport av materiel. Uppgiften innebär bl a leda och ansvara för: Fordonets framförande Daglig tillsyn av fordon Att bestämmelser följs Fordonsmaskering Personlig kännedom om vägnätet inom aktuellt område Stabsarbete Upprättande och brytande av stabsplats Försvar och bevakning av stabsplats

Beslut. HÖGKVARTERET Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (37)

Beslut. HÖGKVARTERET Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (37) 2014-12-04 FM2014-7745:1 Sida 1 (37) BATALJONSTAB MED LEDNINGSPLUTON Innehåll HEMVÄRNSBATCHEF (OF2)... 3 STF C HEMVÄRNSBAT (OF2)... 4 HVSTABSCHEF (OF2)... 5 PERSONALBEFÄL C S1 (OF1)... 6 PERSONALVÅRDSBEFÄL

Läs mer

Beslut. HÖGKVARTERET Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (31)

Beslut. HÖGKVARTERET Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (31) 2014-12-04 FM2014-7745:1 Sida 1 (31) HVBEVAKNINGSSKOMPANI Innehåll C HVBEVAKNINGSKOMP (OF1) 2 STF C HVBEVAKNINGSKOMP (OF 1) 3 HVKVARTERMÄSTARE (OR 6) 4 UNDERHÅLLSBEFÄL (OR6) 5 STRI-/SAMVERKANBEFÄL (OR6)

Läs mer

Beslut. HÖGKVARTERET Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (28)

Beslut. HÖGKVARTERET Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (28) 2014-12-04 FM2014-7745:1 Sida 1 (28) HVBÅTKOMPANI Innehåll C HEMVÄRNSBÅTKOMPANI (OF1) 2 STF C HEMVÄRNSBÅTKOMPANI (OF1) 3 HVKVARTERMÄSTARE (OR 6) 4 TEKNISKT BEFÄL (OR6) 5 STABSBEFÄL/SJÖTPLEDARE (OR6) 6

Läs mer

HV Bataljonsstab med ledningspluton. Befattningsbeskrivning hemvärnet Bilaga 4 till HKV skr :52377

HV Bataljonsstab med ledningspluton. Befattningsbeskrivning hemvärnet Bilaga 4 till HKV skr :52377 Sida 35/36 HV SOLD FÖ BUSS XK (OR2) BUSSFÖRARE Ingår i ledningspluton. Uppgiften omfattar transport av personal. Uppgiften innebär bl a leda och ansvara för: Fordonets framförande och passagerarnas säkerhet

Läs mer

Ingår i ledningspluton, bevaknings- och insatskompani och CBRN-pluton. Uppgiften omfattar transport av materiel.

Ingår i ledningspluton, bevaknings- och insatskompani och CBRN-pluton. Uppgiften omfattar transport av materiel. Sida 22/31 HV SOLD FÖ TLB XK (OR2) FÖRARE TLB HV SOLD INSATS FÖ TLB XK (OR2) HV SOLD BEV FÖ TLB XK (OR2) HV SOLD CBRN SANERING FÖ TLB XK (OR2) Ingår i ledningspluton, bevaknings- och insatskompani och

Läs mer

Ingår i hvund- och båtkompaniet. Uppgiften omfattar transport av personal och materiel.

Ingår i hvund- och båtkompaniet. Uppgiften omfattar transport av personal och materiel. Sida 41/42 HV SOLD FÖ PB O SLÄP (OR2) FÖRARE PB/MINIBUSS TUNGT SLÄP HV SOLD FÖ PB O SLÄP XK (OR2) Ingår i hvund- och båtkompaniet. Uppgiften omfattar transport av personal och materiel. Uppgiften innebär

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret

FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret 3 H Hemvärn FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret Försvarsmaktens handbok för hemvärnet HvH häfte 3, fastställs att gälla fr o m 2001-10-01. Detta häfte ingår i HvH samlingspärm (M7740-184003).

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän;

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän; FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2009:4 Utkom från trycket 2009-10-02 Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän;

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän; FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2006:2 Utkom från trycket 2006-12-07 Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter

Läs mer

HV SOLD TOLO AM FÖ TLB + TSLP XA (OR2) AMMUNITIONSMAN/FÖRARE TLB + TUNGT SLÄP

HV SOLD TOLO AM FÖ TLB + TSLP XA (OR2) AMMUNITIONSMAN/FÖRARE TLB + TUNGT SLÄP Sida 4/5 HV SOLD TOLO AM FÖ TLB + TSLP XA (OR2) AMMUNITIONSMAN/FÖRARE TLB + TUNGT SLÄP Ingår i TOLO-grupp. Uppgiften omfattar att genomföra ammunitionsersättning. Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara

Läs mer

Ny organisation av Stab och trosstropp vid insatskompanier

Ny organisation av Stab och trosstropp vid insatskompanier RIKSHEMVÄRNSRÅDET MOTION 2015 Beteckning ORG 01A Sida 1 (3) Insänd av Anton Hillberg, Kvm 121.Hv-Insatskompaniet, fd Stab och trosstroppchef Ny organisation av Stab och trosstropp vid insatskompanier Förslag:

Läs mer

TAKTISKA KRAV OCH MÅLSÄTTNINGAR FÖR HEMVÄRNSPLUTON / HEMVÄRNSINSATSPLUTON 1 Taktiska krav för hemvärnspluton/hemvärnsinsatspluton

TAKTISKA KRAV OCH MÅLSÄTTNINGAR FÖR HEMVÄRNSPLUTON / HEMVÄRNSINSATSPLUTON 1 Taktiska krav för hemvärnspluton/hemvärnsinsatspluton 2007-11-07 HKV01 631:77504 Sida 1 (11) TAKTISKA KRAV OCH MÅLSÄTTNINGAR FÖR HEMVÄRNSPLUTON / HEMVÄRNSINSATSPLUTON 1 Taktiska krav för hemvärnspluton/hemvärnsinsatspluton 1.1 Huvuduppgifter H1 H2 H3 Bevaka

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN OCH RINGHALSBEREDSKAPEN SOFI NAT Försvarsmaktens stående order för insatser nationellt. FM2014-4119:20 Bilaga WW Stöd till samhället Underbilaga WW 1 Stöd vid kärnteknisk olycka SOFI NAT

Läs mer

Hemvärnets Stridsskola

Hemvärnets Stridsskola 2016-03-09 Hemvärnets Stridsskola Kurskatalog 1 Innehåll Välkommen till HvSS... 4 Hemvärnets Stridsskola (HvSS) - en kort presentation... 5 Grundläggande bestämmelser... 6 PRIO och Kursbenämning... 7 Utbildningskrav

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän;

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän; FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2008:1 Utkom från trycket 2008-06-09 Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Rikshemvärnsrådet 2013-11-30,--12-01 på HvSS. Johannes Jeppsson. Carina Blomqvist.-Liljegren. Richard Wachtmeister

Protokoll från sammanträde med Rikshemvärnsrådet 2013-11-30,--12-01 på HvSS. Johannes Jeppsson. Carina Blomqvist.-Liljegren. Richard Wachtmeister RIKSHEMVÄRNSRÅDET Hemvärnsombudsmannen 107 85 STOCKHOLM Tel. 08-788 85 49 (direkt) Telefax 08-664 57 90 Besöksadress: Banérgatan 62 Tre Vapen. Nr: Stockholm 2014-04-10 Sid 1 (1) Protokoll från sammanträde

Läs mer

Förändringar inom Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna med början 2010-01-01

Förändringar inom Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna med början 2010-01-01 HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2009-11-04 19 170: 66225 Sändlista sida 2 Sida 1 (2) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg 46 % ÅldersSnittet Under 40 år Runt 30 år i insats Mer

Läs mer

Ingår i hvund- och båtkompaniet. Uppgiften omfattar transport av personal och materiel.

Ingår i hvund- och båtkompaniet. Uppgiften omfattar transport av personal och materiel. Sida 19/28 HV SOLD FÖ PB O SLÄP (OR2) FÖRARE PB/MINIBUSS TUNGT SLÄP HV SOLD FÖ PB O SLÄP XK (OR2) Ingår i hvund- och båtkompaniet. Uppgiften omfattar transport av personal och materiel. Uppgiften innebär

Läs mer

Hemvärnets Stridsskola

Hemvärnets Stridsskola 2015-03-02 Hemvärnets Stridsskola Kursbeskrivning 1 Innehåll Välkommen till HvSS... 4 Hemvärnets Stridsskola (HvSS) - en kort presentation... 5 Grundläggande bestämmelser... 6 PRIO och Kursbenämning...

Läs mer

KFS14 för Hemvärns-CBRN-pluton Typförband: 67116H

KFS14 för Hemvärns-CBRN-pluton Typförband: 67116H Sida 1 (12) KFS14 för Hemvärns-CBRN-pluton Typförband: 67116H 1. BAKGRUND... 2 2. TAKTISKA KRAV... 3 2.1. ALLMÄNT... 3 2.2. UPPGIFTER... 3 2.3. KRAV PÅ LEDNINGSFUNKTION... 4 2.4. KRAV PÅ UNDERRÄTTELSEFUNKTION...

Läs mer

Östgöta - Tjust Lottakår

Östgöta - Tjust Lottakår Östgöta - Tjust Lottakår Kårnytt Juli 2017 Östgöta-Tjust lottakår c/o Angelica Ek Torpängen 1 614 96 Östra Ryd www.svenskalottakaren.se ostgota-tjust@svenskalottakaren.se KÅRCHEFEN HAR ORDET Hoppas att

Läs mer

med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige.

med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige. med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige. SVERIGES SNABBASTE FÖRBAND Det är lika bra att vara ärlig. Många förknippar Hemvärnet med gubbar som leker krig i skogen.

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2008:3 Utkom från trycket 2008-09-04 Försvarsmaktens interna bestämmelser om signalskyddstjänsten; beslutade den 29 augusti 2008. Försvarsmakten föreskriver följande.

Läs mer

INFORMATIONSTRÄFF FÖR ANHÖRIGA. Västanstångs Ungdomsavdelning

INFORMATIONSTRÄFF FÖR ANHÖRIGA. Västanstångs Ungdomsavdelning INFORMATIONSTRÄFF FÖR ANHÖRIGA Västanstångs Ungdomsavdelning 2014-10-08 FÖRSVARSUTBILDARNAS VISION Försvarsutbildarna det naturliga valet för stöd till samhällets förmåga att möta kris och krig! Vi kännetecknas

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Förändring Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Förändring Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Förändring Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg Förändring! Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna Hemvärnets verksamhet Riksdagens Inriktningsbeslut

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Hundkonferens

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Hundkonferens Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Hundkonferens 2015-01-31 Genom sina mångfacetterade uppgifter utgör Hemvärnet grunden för det nationella och territoriella försvaret av vårt land. (ÖB 2014) Rikshemvärnschefen

Läs mer

Checklista Befattning i Hemvärnet

Checklista Befattning i Hemvärnet Checklista Befattning i Hemvärnet Allmänt I detta underlag får du viktig information om vad du egentligen behöver ta ställning till inför ditt val av avtal, så att du innan du ska välja inriktning vet

Läs mer

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber 2 3 Den stora skillnaden! Försvara landets intressen Försvara landet 4 5 Säkerhets- och Samverkanssektion

Läs mer

ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare

ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare LEDNINGSREGEMENTET Ledningsregementet är ett förband som stödjer hela Försvarsmakten med lednings- och kommunikationsförmåga. Här finns ett flertal

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 13 hemvärnsförordningen (1997:146) och efter hörande av rikshemvärnsrådet följande.

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 13 hemvärnsförordningen (1997:146) och efter hörande av rikshemvärnsrådet följande. FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2010:2 Utkom från trycket 2010-04-15 Försvarsmaktens föreskrifter om hemvärnet; beslutade den

Läs mer

Förslag: MD-grupper ges möjlighet att anställa yrkesofficerare som hemvärnsbataljonschefer

Förslag: MD-grupper ges möjlighet att anställa yrkesofficerare som hemvärnsbataljonschefer Motion 2005 :P 10 P 10 Insänd av : Ro/Kn Claes-Åke Henriksson, Chef Göteborgs Södra Hvbat Yrkesofficerare som hemvärnsbataljonschefer Förslag: MD-grupper ges möjlighet att anställa yrkesofficerare som

Läs mer

HEMVÄRNETS STRIDSSKOLA Beteckning: Målkatalog 2013 Datum: 2012-12-05 Ersätter: Målkatalog 2012 Sid 1 (66) MÅLKATALOG

HEMVÄRNETS STRIDSSKOLA Beteckning: Målkatalog 2013 Datum: 2012-12-05 Ersätter: Målkatalog 2012 Sid 1 (66) MÅLKATALOG Sid 1 (66) MÅLKATALOG 2013 Sid 2 (66) Register Kap.nr Innehåll Sida 1 Bakgrund till Målkatalog 2013 3 2 Utdrag ur HKV Direktiv för uppdragsplanering (DUP). Hemvärnsutbildning 3 Utbildning 8 3.1 Kursverksamhet

Läs mer

Stabsreglemente för Försvarsmakten Del 1 Förhandsutgåva StabsR 1 Fu

Stabsreglemente för Försvarsmakten Del 1 Förhandsutgåva StabsR 1 Fu 1 Stabsreglemente för Försvarsmakten Del 1 Förhandsutgåva StabsR 1 Fu Central lagerhållning: Försvarets bok- och blankettförråd 2 FÖRSVARSMAKTEN 1996-10-31 09 833 Högkvarteret TFD 97053 Stabsreglemente

Läs mer

Regional utbildning Östergötland 2013

Regional utbildning Östergötland 2013 Regional utbildning Östergötland 2013 FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen Livgrenadjärgruppen 581 98 Linköping Denna folder redovisar regional utbildning som Livgrenadjärgruppen arrangerar under 2013.

Läs mer

Utöver detta, och som en del i vårt trafiksäkerhetsarbete anordnar vi också mopedutbildningar.

Utöver detta, och som en del i vårt trafiksäkerhetsarbete anordnar vi också mopedutbildningar. FMCK Uppsala Frivilliga motorcykelkårens viktigaste uppgift, som frivillig försvarsorganisation, är att utbilda motorcykelordonnanser, främst till de militära, men även de civila delarna av totalförsvaret.

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Hundkonferens

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Hundkonferens Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Hundkonferens 2014-02-15 WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Genom sina mångfacetterade uppgifter utgör Hemvärnet grunden för det nationella och territoriella försvaret av vårt land.

Läs mer

KURSKATALOG Centrala uppdragsutbildningar. Version 2. Frivilliga radioorganisationen. www.fro.se

KURSKATALOG Centrala uppdragsutbildningar. Version 2. Frivilliga radioorganisationen. www.fro.se KURSKATALOG Centrala uppdragsutbildningar 2007 Version 2 Frivilliga radioorganisationen www.fro.se Centrala uppdragsutbildningar 2007 (Med reservation för eventuella ändringar) Beträffande regionala och

Läs mer

Verksamhetsmodellering för TOEM Helikopterbataljon 2010

Verksamhetsmodellering för TOEM Helikopterbataljon 2010 Verksamhetsmodellering för TOEM Helikopterbataljon 2010 PER-OLA LINDELL, MAGDALENA HAMMERVIK, JOHAN FRANSSON FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Nu även med regionala kurser!

Nu även med regionala kurser! Nu även med regionala kurser! Välkommen på kurs med Försvarsutbildarna Varje kurs med Försvarsutbildarna är unik beroende på ämnesområde, deltagare, utbildningsplats och lärare. En viktig gemensam nämnare

Läs mer

Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017

Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017 2017-02-21 ADM Sida 1 (16) Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017 MOTIONÄR (Förslagställarens namn) Kn. Fredrik Wilson, PlutC FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp) 296.CBRNpluton MOTIONSKATEGORI Administration

Läs mer

FRIVILLIGA FÖRSVARS- ORGANISATIONER

FRIVILLIGA FÖRSVARS- ORGANISATIONER FRIVILLIGA FÖRSVARS- ORGANISATIONER 18 FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONER BILKÅREN Rekryterar och grundutbildar fordonsförare på tunga behörigheter h Försvarsmakten,Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Chefen Mellersta Militärdistriktet har ordet

Chefen Mellersta Militärdistriktet har ordet Chefen Mellersta Militärdistriktet har ordet Förändring Livet är en fortlöpande process i ständig förändring. Just nu, i skuggan av Försvarsbeslut 2004 upplever vi verkligen förändring. En förändring som

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 12 förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen följande.

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 12 förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen följande. FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2011:1 Utkom från trycket 2011-01-17 Försvarsmaktens föreskrifter om militärpolisen;

Läs mer

tjänst, sambandstjänst, luft- och mark kommer - skall flygvap net och persona l ur de frivilliga försvarsorga

tjänst, sambandstjänst, luft- och mark kommer - skall flygvap net och persona l ur de frivilliga försvarsorga Våra frivilliga försvarsorganisationer: Vårt militära försvar bygger i grunden på "folkförsvarstanken", att försvaret är hela svenska folkets angelägenhet. Vi skall möta varje kränkning av vår frihet,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande inom hemvärnet;

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande inom hemvärnet; FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2007:3 Utkom från trycket 2007-10 -18 Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande inom

Läs mer

Stabsinstruktion STAB SÖRMLAND

Stabsinstruktion STAB SÖRMLAND Stabsinstruktion STAB SÖRMLAND 2014 05 27 Antaget av Räddningschefsgruppen i Södermanland Räddningstjänsten Eskilstuna Räddningstjänsten Flen Räddningstjänsten Strängnäs Sörmlandskustens Räddningstjänst

Läs mer

Moderna kroppsskydd till samtlig hemvärnspersonal

Moderna kroppsskydd till samtlig hemvärnspersonal MTR 01A Sida 1 (2) 241. Hvinsatskompaniet Moderna kroppsskydd till samtlig hemvärnspersonal Att Rikshemvärnstinget beslutar att Rikshemvärnsrådet ska uppvakta Försvarsmakten i syfte att så snart som möjligt

Läs mer

KURSKATALOG 2014 SÖDERTÖRNSGRUPPEN. Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning

KURSKATALOG 2014 SÖDERTÖRNSGRUPPEN. Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning KURSKATALOG 2014 SÖDERTÖRNSGRUPPEN Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning INNEHÅLLSFÖRTECKNING CHEFEN SÖDERTÖRNSGRUPPEN INFORMERAR... 2 SÖDERTÖRNSGRUPPEN...

Läs mer

DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNA. Bill Skoglund FAK

DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNA. Bill Skoglund FAK DE FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONERNA Bill Skoglund FAK Hur många frivilliga försvarsorganisationer finns det i Sverige? Det finns 18 st De omfattas av en särskild författning De har ca 500.000 medlemmar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsans medicinska insats Elice Ökvist, verksamhetschef, Marianne Rova-Eriksson, MLA 2016-03-01 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska del är en kvalitativt

Läs mer

Uppgifter och ansvar Major Peter Widen Militärregion Syd (MRS)

Uppgifter och ansvar Major Peter Widen Militärregion Syd (MRS) FÖRSVARSMAKTEN Uppgifter och ansvar Major Peter Widen Militärregion Syd (MRS) Försvarsmaktens ledningsorganisation förändrad från 130115 FÖRSVARSMAKTENS ORGANISATION 2012 ÖVERBEFÄLHAVAREN GENERALDIREKTÖREN

Läs mer

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar.

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. FYRAHUNDRA TUSEN De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. VILL DU GÖRA EN FRIVILLIG INSATS FÖR FRIHETEN? Fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är några

Läs mer

KURSKATALOG 2016 SÖDERTÖRNSGRUPPEN. Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning

KURSKATALOG 2016 SÖDERTÖRNSGRUPPEN. Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning KURSKATALOG 2016 SÖDERTÖRNSGRUPPEN Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning INNEHÅLLSFÖRTECKNING CHEFEN SÖDERTÖRNSGRUPPEN INFORMERAR... 2 SÖDERTÖRNSGRUPPEN...

Läs mer

Motion om att lägga KFÖ/SÖF på andra veckodagar

Motion om att lägga KFÖ/SÖF på andra veckodagar RIKSHEMVÄRNSRÅDET MOTION 2015 Beteckning UTB 01 Sida 1 (2) Insänd av Pär Ahlgren, 251. Insatskompaniet (Svartlösa) Motion om att lägga KFÖ/SÖF på andra veckodagar Förslag: Att längre övningar som nuvarande

Läs mer

Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, GU-F

Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, GU-F Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, GU-F Syfte med GU-F Grundläggande soldatutbildning för medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer som skall bemanna särskilda befattningar i första

Läs mer

Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017

Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017 2017-02-21 ADM 01A Sida 1 (2) Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017 MOTIONÄR (Förslagställarens namn) Kn. Fredrik Wilson, PlutC FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp) 296.CBRNpluton MOTIONSKATEGORI Administration

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Kurskatalog 2006 FÖR KVINNLIGA BILKÅREN

Kurskatalog 2006 FÖR KVINNLIGA BILKÅREN Kurskatalog 2006 FÖR KVINNLIGA BILKÅREN EN FRIVILLIG FÖRSVARSORGANISATION OCH SVERIGES ENDA KVINNLIGA MOTORORGANISATION VIKTIG INFORMATION Innehåll Viktigt att veta när du ska söka till central kurs från

Läs mer

FM :13 Sida 1 (6) Åldersstruktur för yrkesofficerare. Svar Bilaga 2

FM :13 Sida 1 (6) Åldersstruktur för yrkesofficerare. Svar Bilaga 2 2014-05-28 FM2013-546:13 Sida 1 (6) Åldersstruktur för yrkesofficerare 1. INLEDNING... 2 2. SAMMANFATTNING... 2 3. REDOVISNING... 2 3.1. BAKGRUND... 2 3.2. PERSONALFÖRSÖRJNING AV YRKESOFFICERARE... 3 3.3.

Läs mer

Kvalitetshandbok Biobankens namn/tillhörighet Utgåva Sida Sidan 1 av 8 Framtagen av Granskad och fastställd av Datum

Kvalitetshandbok Biobankens namn/tillhörighet Utgåva Sida Sidan 1 av 8 Framtagen av Granskad och fastställd av Datum Sidan 1 av 8 Kvalitetshandbok för biobank Sid 1. Inledning 2 2. Beskrivning av biobanken. 3 Ev. dispositionsrätt och andra avtal 3. Organisation 4 4. Kvalitetssystem 5 5. Informationssäkerhet 6 6. Prov-

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Rutin för delegeringsprocessen av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Rutin för delegeringsprocessen av hälso- och sjukvårdsuppgifter Omvårdnadsförvaltningen Enhet/Handläggare Markku Nikula Datum 2007-09-04 Rutin för delegeringsprocessen av hälso- och sjukvårdsuppgifter Delegering Sjuksköterskan, sjukgymnasten och arbetsterapeuten får

Läs mer

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab 1 (6) Krisledningsorganisation Katrineholms kommun Ledning För att säkerställa samordning och information vid extraordinära händelser i fredstid har kommunen en krisledningsorganisation som ansvarar för

Läs mer

Huvudmannaskap Motortjänst

Huvudmannaskap Motortjänst Uppdrag Behovsstyrt Dialoger Ca 10 Milj (2014) Planering Kurser Huvudmannaskap Motortjänst FM VEM FÅR GÅ KURS? Medlem Svenskmedborgare Betalt medlemsavgift = försäkrad Tecknat avtal FÖRMÅNER Fri resa,

Läs mer

Verksamhetsplan SOGO. Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt områdesansvar

Verksamhetsplan SOGO. Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt områdesansvar Dnr MSB 2016-129 Version 7 2016-02-04 Verksamhetsplan SOGO Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt Beredd av AU 151007 Reviderad efter SOGO 151021 Reviderad av AU 151203/160122 Beslutad

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun.

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. 2008-08-15 1 (6) Reviderad 2010-04-21 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger

Läs mer

Perspektiv på totalförsvaret Underlag till workshop den 7 december 2016

Perspektiv på totalförsvaret Underlag till workshop den 7 december 2016 Perspektiv på totalförsvaret Underlag till workshop den 7 december 2016 Workshop kring fyra frågor 1. Totalförsvaret: vad avser vi? 2. Vad innebär det för företagen? 3. Vilken roll kan SOFF spela? 4. Nästa

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om brandfarliga varor; FFS 2014:2 Utkom från trycket 2014-07-03

Läs mer

Verksamhetsplan SOGO. Verksamhetsplan 2015 för samverkansområdet Geografiskt områdesansvar

Verksamhetsplan SOGO. Verksamhetsplan 2015 för samverkansområdet Geografiskt områdesansvar Dnr 2014-2865 2014-09-30 SOGO-möte 8-9 oktober Verksamhetsplan SOGO Verksamhetsplan 2015 för samverkansområdet Geografiskt Representanter från kommuner och landsting 1. Inledning Arbetet i samverkansområdet

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Motionen föreslår att ersätta baskermärket i metall med ett märke i tyg med motivet att metallmärket fastnar och lossnar i olika rörelser.

Motionen föreslår att ersätta baskermärket i metall med ett märke i tyg med motivet att metallmärket fastnar och lossnar i olika rörelser. Motion 2007 : (Klassas/numreras av Rikshv) MT 1 Insänd av : Dalarnas Hemvärns förtroenderåd - Dalarådet Ärendemening på motionen skrivs in i rutan nedan! Materiel baskermärke i tyg Förslag : Införande

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Upprättad 2016-02-28 Av Mona Andersson Verksamhetschef Innehåll: 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Övergripande mål och

Läs mer

Gävleborgsgruppen. Rekryteringsplan för Nationella Skyddsstyrkorna och Hemvärnet i Gävleborgs län och Älvkarleby kommun.

Gävleborgsgruppen. Rekryteringsplan för Nationella Skyddsstyrkorna och Hemvärnet i Gävleborgs län och Älvkarleby kommun. Gävleborgsgruppen Rekryteringsplan för Nationella Skyddsstyrkorna och Hemvärnet i Gävleborgs län och Älvkarleby kommun. Fastställd 15 September 2009 Raymond Iller C Gävleborgsgruppen Sida 2 (13) 1. Bakgrund

Läs mer

N u m m e r 5 6 d e c e m b e r 2 0 0 9. norges nya generalinspektör trafiksoldater sökes!

N u m m e r 5 6 d e c e m b e r 2 0 0 9. norges nya generalinspektör trafiksoldater sökes! N u m m e r 5 6 d e c e m b e r 2 0 0 9 norges nya generalinspektör trafiksoldater sökes! GOTT NYTT HEMVÄRNSÅR Stora förändringar väntar 2010 Ledare En nödvändig utveckling NÄR DU LÄSER DETTA står vi mitt

Läs mer

Civilt försvar Elförsörjningens beredskapsplanering påbörjas. Magnus Lommerdal

Civilt försvar Elförsörjningens beredskapsplanering påbörjas. Magnus Lommerdal Civilt försvar Elförsörjningens beredskapsplanering påbörjas Magnus Lommerdal Elförsörjningens beredskapsplanering påbörjas > Svenska kraftnäts uppdrag > Tillbakablick och förändrade förutsättningar >

Läs mer

LIVGARDESGRUPPENS KURSKATALOG 2015

LIVGARDESGRUPPENS KURSKATALOG 2015 Livgardesgruppen KURSKATALOG 2015 Sida 1 (39) LIVGARDESGRUPPENS KURSKATALOG 2015 OBS! Notera att innehållet i kurskatalogen kan ändras om de ekonomiska eller personella ramarna vid Livgardesgruppen ändras.

Läs mer

Redovisning rörande Försvarsmaktens behov av de frivilliga försvarsorganisationerna

Redovisning rörande Försvarsmaktens behov av de frivilliga försvarsorganisationerna Sida 1 (13) Redovisning rörande Försvarsmaktens behov av de frivilliga försvarsorganisationerna (Uppdrag 4c Regeringsbeslut 9, planeringsanvisningar 2004-09-30, Fö2004/2233/MIL) INNEHÅLL 1. Uppgiften...

Läs mer

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Styrande dokument Rutindokument Rutin Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 2 Sida 1 (7) Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Sida 2 (7) Innehållsförteckning Roller och Ansvar

Läs mer

HAR DU DET SOM KRÄVS?

HAR DU DET SOM KRÄVS? HAR DU DET SOM KRÄVS? 1 VI SÖKER DIG Som du kanske vet förbereder Försvarsmakten en övergång från värnplikt till frivillighet. Förutsatt att riksdagen tar beslut under våren kommer ingen att utbildas med

Läs mer

Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017

Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017 2016-11-01 UTB 01 Sida 1 (3) Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017 MOTIONÄR (Förslagställarens namn) Christopher Swanson FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp) 492.insatskompaniet MOTIONSKATEGORI Utbildning RUBRIK

Läs mer

Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav.

Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav. Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav. Bakgrund MTE är en ny verksamhet inom ramen för samhällets krisberedskap. Den syftar till att skapa en

Läs mer

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-04-27, 119 och är gällande för mandatperioden 2015-2018. Ängelholms kommun 262

Läs mer

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 40, 2010-05-31 Register INLEDNING OCH BAKGRUND 3 DEFINITION AV EXTRAORDINÄR HÄNDELSE ENLIGT 4 1 KAP 2006:544 3 RISK- OCH

Läs mer

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser 1 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser Antagen av kommunfullmäktige 2 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre SID 1 (5) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Reviderad senast 2015-07-08 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9

Läs mer

Lokal instruktion för användandet av Rakel/ MarkRa FV vid Såtenäs

Lokal instruktion för användandet av Rakel/ MarkRa FV vid Såtenäs Sidan 1 / 7 chef SÅT/RÅD Tf C F7 2013-06-30 2 F7 VHL Bilaga Lokal instruktion för användandet av Rakel/ MarkRa FV vid enäs 1. Allmänt... 2 2. Avgränsningar... 2 3. Syfte... 2 4. Ansvar... 2 5. Samverkan

Läs mer

Polisens Beredskapsorganisation. Sune Börjesson / Christer Nordh Region Väst

Polisens Beredskapsorganisation. Sune Börjesson / Christer Nordh Region Väst Polisens Beredskapsorganisation Sune Börjesson / Christer Nordh Region Väst 1 Utryckningsorganisation Polisområde Halland Regionledning Gemensamma funktioner Lokalpolisområde Kungsbacka Regionledningscentral

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2013:4) med arbetsordning för Försvarsmakten (FM ArbO);

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2013:4) med arbetsordning för Försvarsmakten (FM ArbO); FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2014:3 Utkom från Trycket 2014-07-03 Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter

Läs mer

Regional Kvalitetshandbok

Regional Kvalitetshandbok Regionalt biobanksregister Södra sjukvårdsregionen Regional Kvalitetshandbok för biobanksavdelningar Version 2 1(9) Ursprungligen framtagen av: Landstingens biobanksprojekt/: WilliamThorburn Granskad av:

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

Bakgrund robusthet och reparationsberedskap

Bakgrund robusthet och reparationsberedskap RakEL Bakgrund robusthet och reparationsberedskap Målen för vår säkerhet! Prop. 2008/09:140 Målen för vår säkerhet är: att värna befolkningens liv och hälsa, att värna samhällets funktionalitet och att

Läs mer

[ UPPHÄVD ] Krisberedskapsmyndigheten KBMFS 2007:1. Föreskrifter om ändring i Krisberedskapsmyndighetens

[ UPPHÄVD ] Krisberedskapsmyndigheten KBMFS 2007:1. Föreskrifter om ändring i Krisberedskapsmyndighetens Krisberedskapsmyndigheten Författningssamling Utgivare: Maria Broms Hagelin IN 1651-5587 Föreskrifter om ändring i Krisberedskapsmyndighetens föreskrifter (2003:6) om utbildning och krigsplacering av totalförsvarspliktiga;

Läs mer

Regional ledning HÖGKVARTERET

Regional ledning HÖGKVARTERET Regional ledning Ledningsprinciper - regional ledning (FMUP, BU 11) Fyra regionala staber organiseras från bl.a. insatsledning Stockholm samt säkerhets- och samverkansektioner för ledning av territoriell

Läs mer

Lägesbild av dagens totalförsvar och den återupptagna totalförsvarsplaneringen. Öv. Mats Klintäng, Försvarsmakten Magnus Dyberg-Ek, MSB

Lägesbild av dagens totalförsvar och den återupptagna totalförsvarsplaneringen. Öv. Mats Klintäng, Försvarsmakten Magnus Dyberg-Ek, MSB Lägesbild av dagens totalförsvar och den återupptagna totalförsvarsplaneringen Öv. Mats Klintäng, Försvarsmakten Magnus Dyberg-Ek, MSB MSB:s särskilda ansvar rörande civilt försvar MSB ska företräda det

Läs mer

Regional krissamverkan i Jönköpings län

Regional krissamverkan i Jönköpings län Regional krissamverkan i Jönköpings län Innehållsansvarig: Daniel Lilja, hälso- och sjukvårdsavdelningen, Landstingets kansli, daniel.lilja@lj.se. Produktion: Informationsavdelningen, Landstingets kansli,

Läs mer