TAKTISKA KRAV OCH MÅLSÄTTNINGAR FÖR HEMVÄRNSPLUTON / HEMVÄRNSINSATSPLUTON 1 Taktiska krav för hemvärnspluton/hemvärnsinsatspluton

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TAKTISKA KRAV OCH MÅLSÄTTNINGAR FÖR HEMVÄRNSPLUTON / HEMVÄRNSINSATSPLUTON 1 Taktiska krav för hemvärnspluton/hemvärnsinsatspluton"

Transkript

1 HKV01 631:77504 Sida 1 (11) TAKTISKA KRAV OCH MÅLSÄTTNINGAR FÖR HEMVÄRNSPLUTON / HEMVÄRNSINSATSPLUTON 1 Taktiska krav för hemvärnspluton/hemvärnsinsatspluton 1.1 Huvuduppgifter H1 H2 H3 Bevaka och/eller skydda objekt eller knutpunkt Försvara terrängavsnitt Upprätta oplats Hemvärnsinsatspluton skall dessutom kunna: H4 H5 Skydda transport Genomföra rörlig spaning 1.2 Övriga uppgifter Vad som nedan anges om "Övriga uppgifter" är krav på vad förbandet skall kunna efter utökad utbildning (utöver nuvarande avtalstid) och tillförsel av resurser (bland annat ekonomiska). Dessa uppgifter skall övas först vid ett försämrat omvärldsläge. Befälsutbildning skall dock genomföras för att vidmakthålla kompetens. Hemvärns- respektive hemvärnsinsatspluton skall dessutom kunna: Ö1 Utföra eldöverfall 1.3 Genomförande Allmänt Oaktat vilken stridsuppgift som kompaniet löser skall hemvärnspluton alltid kunna lösa stridsuppgiften bevaka och/eller skydda objekt. Uppgiftens lösande Kompani löser uppgift (Komp H1) bevaka och/eller skydda ett till flera objekt eller knutpunkter Då hemvärnskompani löser uppgift att bevaka och/eller skydda ett flertal objekt; (BGSV)

2 :77504 Sida 2 (11) löser hemvärnspluton uppgift - Bevaka och/eller skydda objekt. (H1) Då hemvärnskompani löser uppgift att bevaka och/eller skydda ett enstaka objekt; löser hemvärnspluton uppgift - Försvara terrängavsnitt (H2) Kompani löser uppgift (H2) Försvara terrängavsnitt mot sabotagestyrkor löser hemvärnspluton uppgift att - Försvara terrängavsnitt (H2) Hemvärnskompani löser uppgift (H3) ytövervaka löser hemvärnspluton uppgift att - Upprätta oplats(-er) (H3) Hemvärnsinsatskompani löser uppgift (H3) ytövervaka löser hemvärnsinsatspluton uppgift att - Upprätta oplats(-er) (H3) och/eller - Genomföra rörlig spaning (H5) Hemvärnsinsatskompani löser uppgift (H4) skydda transporter löser hemvärnsinsatspluton uppgift att -Skydda transport (H3) Kompani löser uppgift (Ö1) Försvara ett eller flera terrängavsnitt mot motoriserad motståndare löser hemvärnspluton uppgift att - Försvara terrängavsnitt (H2) - Utföra ett eller flera eldöverfall (Ö1) Kompani löser uppgift (Ö2) Fördröja en motoriserad motståndares framträngande löser hemvärnspluton uppgift att - Utföra ett eller flera eldöverfall (Ö1) - Försvara terrängavsnitt (H2) Kompani löser uppgift (Ö3) Störa motståndarens verksamhet inom ett upp till x km stort område

3 :77504 Sida 3 (11) löser hemvärnspluton uppgift att - Utföra ett eller flera eldöverfall (Ö1) - Försvara terrängavsnitt (H2) 2. Ledning Hemvärnspluton lyder under hemvärnskompani. Hemvärnsplutonen är fast indelad och plutonchefen leder fyra hemvärnsgrupper samt några direkt underställda befattningshavare. I de fall plutonen under längre tid löser uppgift av stationär karaktär bör ledningsplats i första hand upprättas i kvarter. 2.1 Ledningssystem Sambandssystem Plutonen ansluter i första hand till kompaniet via radio (VHF). I det fall plutonen löser uppgift på längre avstånd från kompanistab avropas förstärkningsmodul HF hos högre chef. Hemvärnsinsatsplutonen ansluter i första hand till kompaniet via radio (HF). Om avstånden så medger skall även radiosamband (VHF) upprättas och betjänas. I de fall plutonen löser uppgift av stationär karaktär och det är möjligt utnyttjas publikt eller militärt telenät (PSTN/[FTN]). Inom plutonen upprättas plutonsnät med radio VHF (gruppradio). Hemvärnsinsatsplutonen skall dessutom även under förflyttning kunna ha samband till hemvärnsinsatskompani (HF). Under förflyttning då avstånd så medger skall samband till hemvärnsinsatskompani och till andra eventuella enheter också kunna ske på VHF. 2.2 Krav på informationshantering Pluton skall från kompaniet via ordinarie sambandsmedel kunna varnas vid risk för förestående flyganfall. 3. Krav på underrättelser Hemvärnsplutonen skall: - kontinuerligt via ordinarie sambandsmedel kunna rapportera eget läge till högre chef - kontinuerligt via ordinarie sambandsmedel kunna rapportera uppfattat motståndarläge till högre chef

4 :77504 Sida 4 (11) 4. Krav på verkan 4.1 Mot markmål - Hemvärnspluton skall kunna bekämpa mål med eldhandvapen, kulsprutor och pansarvärnsvapen. - Hemvärnspluton skall kunna utföra fordons- och stridsvagnsmineringar. 4.2 Mot luftmål Hemvärnskompani skall kunna avge eld med eldhandvapen och kulspruta mot helikoptrar och långsamtgående luftfarkoster. 5. Krav på rörlighet 5.1 Taktisk rörlighet - Hemvärnspluton kan först efter förstärkning med transportresurser omgruppera till annat område. - Hemvärnsinsatspluton: skall kunna omgruppera upp till 300 km/dygn. som normalt uppträder norr Dalälven är utrustad med bandvagn. som normalt uppträder söder om Dalälven är utrustad med hjulfordon av standardtyp. En pluton per kompani är dock utrustad med bandvagn Sjötransport Pluton ingående i kompani med marina uppgifter skall kunna transporteras med förbandets båtar/fartyg Flygtransport Hemvärnspluton skall med civila eller militära resurser kunna flygtransporteras. 5.2 Fältarbeten för egen rörlighet Hemvärnspluton skall kunna utföra minvarningsåtgärder. 5.3 Fältarbeten motverkande motståndarens rörlighet Hemvärnspluton skall kunna utföra stridsvagns- och fordonsmineringar

5 :77504 Sida 5 (11) 5.4 Rörlighet inom CBRN-belagt område Hemvärnspluton skall kunna omgruppera ut ur radiak- och/eller C-belagt område. Hemvärnsinsatspluton skall kunna omgruppera ut ur, eller igenom, radiak- och/eller C-belagt område. 6. Krav på skydd 6.1 Skydd mot konventionella vapen Personalen skall vara utrustade med kroppsskydd för skydd mot splitter och finkalibrig ammunition. 6.2 Skydd mot upptäckt, lokalisering och identifiering Hemvärnspluton skall inom 30 min kunna utföra maskering av egen gruppering så att upptäckt, identifiering och bekämpning från såväl marken som luften försvåras. 6.3 Skydd mot CBRN - vidta reglementerade skyddsåtgärder före, under och efter CBRN-händelser, - genomföra C-indikering - genomföra fullständig personsanering, - med stöd av tillförd saneringsresurs genomföra fordons- och materielsanering, - säkerställa fälthygien, vattenförsörjning/filtrering och klorering, 7. Krav på logistik samt hälso- och sjukvård 7.1 Underhållssäkerhet Normerande stridsuppgift för hemvärnspluton är att skydda ett objekt. För hemvärnsinsatspluton ingår också i den normerande uppgiften att kunna skydda en transport var tredje dygn. Vid insats skall säkerställas att minst ett dygns underhållssäkerhet finns vid plutonen. 7.2 Förnödenhetsförsörjning Materieltjänst Hemvärnsinsatspluton skall kunna: - medföra reglementerad utrustning - hantera och ersätta materiel

6 :77504 Sida 6 (11) Ammunitionstjänst - medföra reglementerad utrustning - genom mottagning genomföra ammunitionsersättning Förplägnadstjänst - mottaga två lagade mål mat per dag, - tillaga livsmedel på nivå enskild soldat, - mottaga tjänligt vatten för eget behov, Drivmedelstjänst Hemvärnsinsatspluton skall främst genom utnyttjande av civila leverantörer kunna genomföra drivmedelsersättning Förnödenhetstransporter Förnödenheter skall kunna mottagas. Hemvärnsinsatspluton skall kunna hämta förnödenheter. 7.3 Teknisk tjänst Materielunderhåll Hemvärnspluton skall: - kunna genomföra förebyggande underhåll i begränsad omfattning. - kunna genomföra daglig tillsyn på materiel. Hemvärnsinsatspluton: - kunna medföra och hantera reservmateriel och utbytesenheter enligt reglementerad utrustning. - genomföra transport av repobjekt till anvisad militär eller civil verkstad. 7.4 Hälso- och sjukvårdstjänst - omhänderta skadade och sjuka och ge första hjälpen på skadeplats inom fem minuter från skadetillfället - mottaga sjukvårdsförstärkning (sjukvårdare) och ge första hjälpen till skadade och sjuka inom 30 minuter från skadetillfället - dagligen rapportera sjuka till kompanistaben och vid behov avropa avtransport Hemvärnsinsatspluton skall dessutom kunna: - inreda fordon för sjuktransport och avtransportera skadad till kvalificerad

7 ÄNDRINGSTRYCK 1 HÖGKVARTERET Datum Bilaga :67132 Sida 7 (11) Detta ÄNDRINGSTRYCK ersätter bilaga 3 daterad fr o m sid 7. vårdinrättning inom 60 min alternativt om det inte är möjligt till kompaniets samlingsplats för skadade. 7.5 Trafiktjänst Hemvärnspluton skall inom ramen för hemvärnskompaniet kunna delta i vägvisning. 7.6 Personaltjänst - säkerställa att de folkrättsliga regler som Sverige biträtt efterlevs av egen personal, - omhänderta, bevaka fångar på anvisade platser. 7.7 Karttjänst - utnyttja WGS-84 (UTM) 8 PERSONALTABELLER 8.1 ORGANISATION HEMVÄRNSPLUTON (20 h) Chefsgrupp C HEMVÄRNSPLUTON GN6 STF C HEMVÄRNSPLUT GN7 2 HEMVÄRNSMAN/TFN GN9 2 HUNDEKIPAGE XG9 SBK SUMMA PERS 6 4 x Hemvärnsgrupp C HEMVÄRNSGRUPP GN8 STF C HVGRUPP GN8 6 HEMVÄRNSMAN GN9 SUMMA PERS 8 TOTAL SUMMA PERS 38 (BGSV)

8 ÄNDRINGSTRYCK 1 HÖGKVARTERET Datum Bilaga :67132 Sida 8 (11) 8.2 ORGANISATION HEMVÄRNSPLUTON MED MARINA UPPGIFTER Chefsgrupp C HEMVÄRNSPLUTON GN6 STF C HEMVÄRNSPLUT GN7 2 HEMVÄRNSMAN/TFN GN9 2 HUNDEKIPAGE XG9 SBK SUMMA PERS 6 4 x Hemvärnsgrupp C HEMVÄRNSGRUPP GN8 STF C HVGRUPP GN8 6 HEMVÄRNSMAN GN9 SUMMA PERS 8 TOTAL SUMMA PERS 38

9 ÄNDRINGSTRYCK 1 HÖGKVARTERET Datum Bilaga :67132 Sida 9 (11) 8.3 ORGANISATION HEMVÄRNSPLUTON (30 H) Chefsgrupp C HEMVÄRNSPLUTON GN6 STF C HEMVÄRNSPLUT GN7 2 HEMVÄRNSMAN/TFN GN9 2 HUNDEKIPAGE XG9 SBK SUMMA PERS 6 4 x Hemvärnsgrupp C HEMVÄRNSGRUPP GN8 STF C HVGRUPP GN8 6 HEMVÄRNSMAN GN9 SUMMA PERS 8 TOTAL SUMMA PERS 38 Hemvärnspluton (30h) och hemvärnspluton med marina uppgifter (30h) markeras i PLIS med särskild markering 05 (30 h). Beslut om antalet hemvärnsplutoner med 30 timmars utbildningstid fastställes av rikshemvärnschefen efter framställan från respektive C FÖRBAND.

10 ÄNDRINGSTRYCK 1 HÖGKVARTERET Datum Bilaga :67132 Sida 10 (11) 8.4 ORGANISATION HEMVÄRNSINSATSPLUTON TERRÄNGBIL Chefsgrupp C HEMVÄRNSPLUTON GN6 STF C HEMVÄRNSPLUT GN7 2 HEMVÄRNSMAN/TFN GN9 2 HUNDEKIPAGE XG9 SBK SUMMA PERS 6 Transportgrupp tgb C TPGRUPP TGB XK8 SKBR 2 BILFÖRARE TGB XK9 SKBR SUMMA PERS 3 4 x Hemvärnsgrupp C HEMVÄRNSGRUPP GN8 STF C HVGRUPP GN8 5 HEMVÄRNSMAN GN9 HEMVÄRNSMAN RESFÖ GN9 SUMMA PERS 8 TOTAL SUMMA PERS 41

11 ÄNDRINGSTRYCK 1 HÖGKVARTERET Datum Bilaga :67132 Sida 11 (11) 8.5 HEMVÄRNSINSATSPLUTON BANDVAGN Chefsgrupp C HEMVÄRNSPLUTON GN6 STF C HEMVÄRNSPLUT GN7 2 HEMVÄRNSMAN/TFN GN9 2 HUNDEKIPAGE XG9 SBK SUMMA PERS 6 Transportgrupp bv C TPGRUPP BV XK8 SKBR 3 BVFÖRARE XK9 SKBR SUMMA PERS 4 4 x Hemvärnsgrupp C HEMVÄRNSGRUPP GN8 STF C HVGRUPP GN8 5 HEMVÄRNSMAN GN9 HEMVÄRNSMAN RESFÖ GN9 SUMMA PERS 8 TOTAL SUMMA PERS 42

KFS14 för Hemvärns-CBRN-pluton Typförband: 67116H

KFS14 för Hemvärns-CBRN-pluton Typförband: 67116H Sida 1 (12) KFS14 för Hemvärns-CBRN-pluton Typförband: 67116H 1. BAKGRUND... 2 2. TAKTISKA KRAV... 3 2.1. ALLMÄNT... 3 2.2. UPPGIFTER... 3 2.3. KRAV PÅ LEDNINGSFUNKTION... 4 2.4. KRAV PÅ UNDERRÄTTELSEFUNKTION...

Läs mer

Moderna kroppsskydd till samtlig hemvärnspersonal

Moderna kroppsskydd till samtlig hemvärnspersonal MTR 01A Sida 1 (2) 241. Hvinsatskompaniet Moderna kroppsskydd till samtlig hemvärnspersonal Att Rikshemvärnstinget beslutar att Rikshemvärnsrådet ska uppvakta Försvarsmakten i syfte att så snart som möjligt

Läs mer

Ingår i ledningspluton, bevaknings- och insatskompani och CBRN-pluton. Uppgiften omfattar transport av materiel.

Ingår i ledningspluton, bevaknings- och insatskompani och CBRN-pluton. Uppgiften omfattar transport av materiel. Sida 22/31 HV SOLD FÖ TLB XK (OR2) FÖRARE TLB HV SOLD INSATS FÖ TLB XK (OR2) HV SOLD BEV FÖ TLB XK (OR2) HV SOLD CBRN SANERING FÖ TLB XK (OR2) Ingår i ledningspluton, bevaknings- och insatskompani och

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän;

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän; FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2006:2 Utkom från trycket 2006-12-07 Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän;

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän; FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2009:4 Utkom från trycket 2009-10-02 Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter

Läs mer

Förord. CHEFEN FÖR ARMÉN Infanteri- och kavalleriinspektören

Förord. CHEFEN FÖR ARMÉN Infanteri- och kavalleriinspektören CHEFEN FÖR ARMÉN Infanteri- och kavalleriinspektören 1991-03-01 804:60874 TFD 91009 Förord Reglementet innehåller handlingsregler och råd i första hand för skyttegrupper som ingår i brigadskytteförband

Läs mer

Checklista Befattning i Hemvärnet

Checklista Befattning i Hemvärnet Checklista Befattning i Hemvärnet Allmänt I detta underlag får du viktig information om vad du egentligen behöver ta ställning till inför ditt val av avtal, så att du innan du ska välja inriktning vet

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN OCH RINGHALSBEREDSKAPEN SOFI NAT Försvarsmaktens stående order för insatser nationellt. FM2014-4119:20 Bilaga WW Stöd till samhället Underbilaga WW 1 Stöd vid kärnteknisk olycka SOFI NAT

Läs mer

1. Kursens benämning Krigsvetenskap fortsättningskurs funktionstaktik fältarbeten

1. Kursens benämning Krigsvetenskap fortsättningskurs funktionstaktik fältarbeten 1. Kursens benämning Krigsvetenskap fortsättningskurs funktionstaktik fältarbeten 2. Engelsk benämning War Studies Intermediate Course Engineering Tactics 3. Kurskod 1OP057 4. Beslut Denna kursplan är

Läs mer

Ingår i hvund- och båtkompaniet. Uppgiften omfattar transport av personal och materiel.

Ingår i hvund- och båtkompaniet. Uppgiften omfattar transport av personal och materiel. Sida 41/42 HV SOLD FÖ PB O SLÄP (OR2) FÖRARE PB/MINIBUSS TUNGT SLÄP HV SOLD FÖ PB O SLÄP XK (OR2) Ingår i hvund- och båtkompaniet. Uppgiften omfattar transport av personal och materiel. Uppgiften innebär

Läs mer

HV Bataljonsstab med ledningspluton. Befattningsbeskrivning hemvärnet Bilaga 4 till HKV skr :52377

HV Bataljonsstab med ledningspluton. Befattningsbeskrivning hemvärnet Bilaga 4 till HKV skr :52377 Sida 35/36 HV SOLD FÖ BUSS XK (OR2) BUSSFÖRARE Ingår i ledningspluton. Uppgiften omfattar transport av personal. Uppgiften innebär bl a leda och ansvara för: Fordonets framförande och passagerarnas säkerhet

Läs mer

MSS MSS 2013-04-24 13902:90325 Sid 1 (218) MSR 3 Grupp FU 2013 FÖRSVARSMAKTEN

MSS MSS 2013-04-24 13902:90325 Sid 1 (218) MSR 3 Grupp FU 2013 FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARSMAKTEN MSS MSS 2013-04-24 13902:90325 Sid 1 (218) Förhandsutgåva 2013. Markstridsreglemente 3. Grupp. R FM MSR 3 Grupp FU 2013. 2013. MSS MSS 2013-04-24 13902:90325 Sid 2 (218) Markstridsreglemente

Läs mer

Förbandsreglemente Hemvärnspluton/Hemvärnsgrupp Del 2 Objektet

Förbandsreglemente Hemvärnspluton/Hemvärnsgrupp Del 2 Objektet Förbandsreglemente Hemvärnspluton/Hemvärnsgrupp Del 2 Objektet 2013 Förbandsreglemente Hvplut/Hvgrp Del 2 Objektet 1 Förbandsreglemente Hemvärnspluton/Hemvärnsgrupp Förbandsreglemente Hemvärnspluton/Hemvärnsgrupp

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Hundkonferens

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Hundkonferens Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Hundkonferens 2015-01-31 Genom sina mångfacetterade uppgifter utgör Hemvärnet grunden för det nationella och territoriella försvaret av vårt land. (ÖB 2014) Rikshemvärnschefen

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg 46 % ÅldersSnittet Under 40 år Runt 30 år i insats Mer

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER

FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND Försvarsmaktens specialförband är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom

Läs mer

Datum Kursens benämning: Funktionsteknik fördröjande fältarbeten och fältarbeten för överlevnad

Datum Kursens benämning: Funktionsteknik fördröjande fältarbeten och fältarbeten för överlevnad Datum 2013-01-31 1 (7) Kursplan Kursens benämning: Funktionsteknik fördröjande fältarbeten och fältarbeten för överlevnad Engelsk benämning: Combat Engineering, Counter Mobility and Survivability Support

Läs mer

ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare

ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare LEDNINGSREGEMENTET Ledningsregementet är ett förband som stödjer hela Försvarsmakten med lednings- och kommunikationsförmåga. Här finns ett flertal

Läs mer

UNDERHÅLLSTJÄNST I FÖRÄNDRING

UNDERHÅLLSTJÄNST I FÖRÄNDRING LEDNINGSSKOLAN 2009-07-07 i Självständigt arbete i krigsvetenskap, (PYO 360) Författare Program Kd Niklas Lindkvist YOP 06-09 Handledare Mj Anders Gardikro UNDERHÅLLSTJÄNST I FÖRÄNDRING LEDNINGSSKOLAN

Läs mer

Begrepp. Antipersonell mina Avståndsutlagd minering. beredskap.

Begrepp. Antipersonell mina Avståndsutlagd minering. beredskap. Begrepp Spärrning, blockering och förstöring av an- läggningar samt minering och utförande av hinder i terräng. Antipersonell mina Avståndsutlagd minering Beredskap Beredskapsgrad Blockering Fördröjande

Läs mer

Beslut. HÖGKVARTERET Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (31)

Beslut. HÖGKVARTERET Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (31) 2014-12-04 FM2014-7745:1 Sida 1 (31) HVBEVAKNINGSSKOMPANI Innehåll C HVBEVAKNINGSKOMP (OF1) 2 STF C HVBEVAKNINGSKOMP (OF 1) 3 HVKVARTERMÄSTARE (OR 6) 4 UNDERHÅLLSBEFÄL (OR6) 5 STRI-/SAMVERKANBEFÄL (OR6)

Läs mer

MSS MSS 2013-04-24 13902:90325 Sid 1 (242) MSR 4 Pluton FU 2013 FÖRSVARSMAKTEN

MSS MSS 2013-04-24 13902:90325 Sid 1 (242) MSR 4 Pluton FU 2013 FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARSMAKTEN MSS MSS 2013-04-24 13902:90325 Sid 1 (242) Förhandsutgåva 2013. Markstridsreglemente 4. Pluton. R FM MSR 4 Pluton FU 2013. 2013. MSS MSS 2013-04-24 13902:90325 Sid 2 (242) Markstridsreglemente

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret

FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret 3 H Hemvärn FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret Försvarsmaktens handbok för hemvärnet HvH häfte 3, fastställs att gälla fr o m 2001-10-01. Detta häfte ingår i HvH samlingspärm (M7740-184003).

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän;

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän; FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2008:1 Utkom från trycket 2008-06-09 Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter

Läs mer

med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige.

med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige. med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige. SVERIGES SNABBASTE FÖRBAND Det är lika bra att vara ärlig. Många förknippar Hemvärnet med gubbar som leker krig i skogen.

Läs mer

Ny organisation av Stab och trosstropp vid insatskompanier

Ny organisation av Stab och trosstropp vid insatskompanier RIKSHEMVÄRNSRÅDET MOTION 2015 Beteckning ORG 01A Sida 1 (3) Insänd av Anton Hillberg, Kvm 121.Hv-Insatskompaniet, fd Stab och trosstroppchef Ny organisation av Stab och trosstropp vid insatskompanier Förslag:

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER Försvarsmaktens interna bestämmelser om hantering, förvaring och transport av skjutvapen och ammunition; FIB 2000:1 Utkom från trycket 2000-12-12 beslutade den 24 november

Läs mer

FMV. Marinens utveckling

FMV. Marinens utveckling FMV Marinens utveckling Marina förutsättningar Niklas Gustafsson/Försvarsmakten Marinens utveckling Med anledning av den aktuella försvarsdebatten känns det angeläget att beskriva marinens uppgifter och

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2012-1522 rir 2014:4 Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion Försvarsmaktens omställning(rir 2014:4) Bilaga 4 Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Läs mer

FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING

FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING FÖRSVARSMAKTEN HÖGKVARTERET FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2007:1 Utkom från trycket 2007-03-15 Försvarsmaktens föreskrifter om hantering, förvaring

Läs mer

Beslut. HÖGKVARTERET Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (28)

Beslut. HÖGKVARTERET Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (28) 2014-12-04 FM2014-7745:1 Sida 1 (28) HVBÅTKOMPANI Innehåll C HEMVÄRNSBÅTKOMPANI (OF1) 2 STF C HEMVÄRNSBÅTKOMPANI (OF1) 3 HVKVARTERMÄSTARE (OR 6) 4 TEKNISKT BEFÄL (OR6) 5 STABSBEFÄL/SJÖTPLEDARE (OR6) 6

Läs mer

Utvärdering av CBRN-övningar - Ett utvecklingsområde

Utvärdering av CBRN-övningar - Ett utvecklingsområde Utvärdering av CBRN-övningar - Ett utvecklingsområde Thomas Holmberg, SkyddC Mirko Thorstensson, FOI Försvarsmaktens utvärderingssystem och erfarenhetshantering Erfarenhetshantering och utvärdering av

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Hundkonferens

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Hundkonferens Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Hundkonferens 2014-02-15 WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Genom sina mångfacetterade uppgifter utgör Hemvärnet grunden för det nationella och territoriella försvaret av vårt land.

Läs mer

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom att komplettera

Läs mer

Bildtexter Försvarsmakten. På uppdrag av Försvarsutbildarna

Bildtexter Försvarsmakten. På uppdrag av Försvarsutbildarna Bildtexter Försvarsmakten På uppdrag av Försvarsutbildarna Innehållsförteckning Bild 2:... 4 Regeringen styr Försvarsmaktens uppdrag... 4 HUVUDUPPGIFTERNA:... 4 Bild 3 - Försvara Sverige mot väpnat angrepp...

Läs mer

Officersprogrammet med Krigsvetenskaplig profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet med Krigsvetenskaplig profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan FHS UTBILDNINGSPLAN Sid 1 (7) Officersprogrammet med Krigsvetenskaplig profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans

Läs mer

Moderna kroppsskydd till samtlig hemvärnspersonal

Moderna kroppsskydd till samtlig hemvärnspersonal MTR 01A Sida 1 (2) 241. Hvinsatskompaniet Moderna kroppsskydd till samtlig hemvärnspersonal Att Rikshemvärnstinget beslutar att Rikshemvärnsrådet ska uppvakta Försvarsmakten i syfte att så snart som möjligt

Läs mer

Utbildningsanvisningar 2008 Utgåva 2 och inriktning för 2009 2010

Utbildningsanvisningar 2008 Utgåva 2 och inriktning för 2009 2010 Sida 1 (9) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Chefen / C utbildningsgrupp Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning övlt Håkan Nordfors

Läs mer

Försvarsmaktens Helikopterflottilj

Försvarsmaktens Helikopterflottilj Försvarsmaktens Helikopterflottilj Linköpings garnison HELIKOPTERFLOTTILJEN Utbildar helikopterförband och genomför nationella och internationella helikopterinsatser. Livgrenadjärgruppen utbildar hemvärnsförband.

Läs mer

Lokal instruktion för användandet av Rakel/ MarkRa FV vid Såtenäs

Lokal instruktion för användandet av Rakel/ MarkRa FV vid Såtenäs Sidan 1 / 7 chef SÅT/RÅD Tf C F7 2013-06-30 2 F7 VHL Bilaga Lokal instruktion för användandet av Rakel/ MarkRa FV vid enäs 1. Allmänt... 2 2. Avgränsningar... 2 3. Syfte... 2 4. Ansvar... 2 5. Samverkan

Läs mer

Modularitet inom Ledningssystemområdet Lars Burström Teknisk chef FMV AK Led

Modularitet inom Ledningssystemområdet Lars Burström Teknisk chef FMV AK Led Modularitet inom Ledningssystemområdet Lars Burström Teknisk chef FMV AK Led Varför moduler? Förutsättningar? Konsekvenser? Förutsättningar att värdera Tid Ekonomi Civil ITindustri Försvarsindustri Arv

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 13 hemvärnsförordningen (1997:146) och efter hörande av rikshemvärnsrådet följande.

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 13 hemvärnsförordningen (1997:146) och efter hörande av rikshemvärnsrådet följande. FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2010:2 Utkom från trycket 2010-04-15 Försvarsmaktens föreskrifter om hemvärnet; beslutade den

Läs mer

HAR DU DET SOM KRÄVS?

HAR DU DET SOM KRÄVS? HAR DU DET SOM KRÄVS? 1 VI SÖKER DIG Som du kanske vet förbereder Försvarsmakten en övergång från värnplikt till frivillighet. Förutsatt att riksdagen tar beslut under våren kommer ingen att utbildas med

Läs mer

Generalläkaren april 2010

Generalläkaren april 2010 Generalläkaren april 2010 Generalläkaren Sigfried de Joussineau, Generalläkare Stab Avd chef Åsa Lundkvist Sekr. Lena Eklöf Hälso- och sjukvård Ewa Axelsson Gudrun Axelsson Per Jakobsson Livsmedel och

Läs mer

FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta

FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta Försvarsmaktshund Försvarsmaktshundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer i ett bevakningsområde.

Läs mer

HEMVÄRNET. Av överste GUSTAF PETRI, Stockholm

HEMVÄRNET. Av överste GUSTAF PETRI, Stockholm HEMVÄRNET Av överste GUSTAF PETRI, Stockholm D A MAN talar om faran från luften menar man i de flesta fall riskerna för beskjutning och bombfällning mot mål på marken. Hittills ha också åtgärderna för

Läs mer

Kurskatalog 2006 FÖR KVINNLIGA BILKÅREN

Kurskatalog 2006 FÖR KVINNLIGA BILKÅREN Kurskatalog 2006 FÖR KVINNLIGA BILKÅREN EN FRIVILLIG FÖRSVARSORGANISATION OCH SVERIGES ENDA KVINNLIGA MOTORORGANISATION VIKTIG INFORMATION Innehåll Viktigt att veta när du ska söka till central kurs från

Läs mer

Redovisning avseende beredskap

Redovisning avseende beredskap Sida 1 (7) Redovisning avseende beredskap Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 7, 2007-12-19, Fö2006/702/EPS, Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Försvarsmakten, Särskild redovisning nr 38 Redovisning

Läs mer

Fördjupningsseminarium till Försvarsföretagsdagarna

Fördjupningsseminarium till Försvarsföretagsdagarna Fördjupningsseminarium till Försvarsföretagsdagarna Stockholm 2015 1 2015-02-06 Varför fördjupningsseminarium? - 2013 FFD inkl. Arenadialoger 2014- FFD + Fördjupningsseminarium 2 2015-02-06 Agenda Agenda

Läs mer

OPEN/UNCLASSIFIED. Beskrivning Sida 1 (9) System Lift Version 1.0. Översikt Lift AI Underbilaga 2 Översikt Lift

OPEN/UNCLASSIFIED. Beskrivning Sida 1 (9) System Lift Version 1.0. Översikt Lift AI Underbilaga 2 Översikt Lift Beskrivning Sida 1 (9) Översikt Lift Beskrivning Sida 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bildförteckning... 3 2 ÖVERSIKT... 4 2.1 Syfte... 5 2.2 Behovet av ordning och reda...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. FFS 2012:3 Utkom från trycket FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING. FFS 2012:3 Utkom från trycket FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2012:3 Utkom från trycket 2012-06-29 Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av förordning

Läs mer

Motion om att lägga KFÖ/SÖF på andra veckodagar

Motion om att lägga KFÖ/SÖF på andra veckodagar RIKSHEMVÄRNSRÅDET MOTION 2015 Beteckning UTB 01 Sida 1 (2) Insänd av Pär Ahlgren, 251. Insatskompaniet (Svartlösa) Motion om att lägga KFÖ/SÖF på andra veckodagar Förslag: Att längre övningar som nuvarande

Läs mer

Anders Jansson samverkansofficer HKV INSS J9 RUST. Agenda

Anders Jansson samverkansofficer HKV INSS J9 RUST. Agenda Anders Jansson samverkansofficer HKV INSS J9 RUST Agenda Bakgrund Uppgifter, organisation och ledning Beredskap Stöd från Försvarsmakten Planering Stöd till Försvarsmakten vid väpnat angrepp Samverkansområdena

Läs mer

Militärteoretiska grunder, förmågan till väpnad strid

Militärteoretiska grunder, förmågan till väpnad strid Sida 1 (7) Militärteoretiska grunder, förmågan till väpnad strid INNEHÅLL 1. Krigföringsförmåga... 2 1.1 Grundläggande förmågor en dynamisk tankemodell effekttänkande... 2 2. De grundläggande förmågorna...

Läs mer

Genlt Sverker Göranson

Genlt Sverker Göranson HEADQUARTERS HEADQUARTERS Genlt Sverker Göranson C LEDS och C HKV = FM Stabschef 1 Modularitet - en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser Förmåge perspektivet Krigföringsförmåga Fysiska

Läs mer

Att arrangera en Rallytävling

Att arrangera en Rallytävling Att arrangera en Rallytävling Befattningsbeskrivning för: Vägvakt Bef.: 12 Utgåva: September 2005 Denna Befattningsbeskrivning är ett utdrag ur Utbildningskompendiet Att arrangera en Rallytävling det kompletta

Läs mer

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 1 kap. 3 förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal följande.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 1 kap. 3 förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal följande. FFS 1997:2 Utkom från trycket 1997-01-28 Försvarsmaktens föreskrifter för Försvarsmaktens personal; beslutade den 13 januari 1997. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 1 kap. förordningen (1996:927)

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UTMÄRKNING MED SSA

ANVISNINGAR FÖR UTMÄRKNING MED SSA ANVISNINGAR 1 (5) ANVISNINGAR FÖR UTMÄRKNING MED SSA Utmärkning av farled och/eller t.ex. ett enstaka grund eller andra hinder. 1. INLEDNING Enskild fysisk eller juridisk person kan hos Transportstyrelsen

Läs mer

Konferens om landstingens krisberedskap 2015. Utvecklingen av det civila försvaret. Magnus Dyberg-Ek Avdelningen för Utvärdering och lärande

Konferens om landstingens krisberedskap 2015. Utvecklingen av det civila försvaret. Magnus Dyberg-Ek Avdelningen för Utvärdering och lärande Konferens om landstingens krisberedskap 2015 Utvecklingen av det civila försvaret Magnus Dyberg-Ek Avdelningen för Utvärdering och lärande Upplägg av presentation Förändrad omvärld Totalförsvar/samlat

Läs mer

Visat för och diskuterat med:

Visat för och diskuterat med: Visat för och diskuterat med: Försvarsutskottet (M) Annicka Engblom (M) Åsa Lindestam (S) Inger Jarl Beck (S) Rikshemvärnschefen Roland Ekenberg MTS stabschef Bo Rask MI Anders Grenstad MSB Björn Andersson

Läs mer

Marksäkerhetsorder 2016:10

Marksäkerhetsorder 2016:10 2016-05-30 FM2016-109:15 Sida 1 (7) Sändlista Marksäkerhetsorder 2016:10 Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

ÅTGÄRDER VID OLYCKA Version 1.06, 11 april, 2005 SSFF, 2002

ÅTGÄRDER VID OLYCKA Version 1.06, 11 april, 2005 SSFF, 2002 ÅTGÄRDER Version 1.06, 11 april, 2005 SSFF, 2002 Historik över förändringar: Version Datum Vad Vem 1.03 020429 Kansliadress & kontaktpersoner LB 1.04 030128 Kontaktpersoner ÅK 1.05 041528 Kontaktpersoner,

Läs mer

MINNESKORT Hemvärnsgruppchef 2008

MINNESKORT Hemvärnsgruppchef 2008 MINNESKORT Hemvärnsgruppchef 2008 Fastställt 2008-MM-DD av HKV RiksHvS Minneskort Hemvärnsgruppchef är ett stöd främst för Dig som tjänstgör som gruppchef eller ställföreträdande gruppchef. Du finner ett

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

FM 2 sändarna ger tillsammans med försvarets kompletteringssändare mycket bra mottagningsförhållanden för LUFOR över hela landet.

FM 2 sändarna ger tillsammans med försvarets kompletteringssändare mycket bra mottagningsförhållanden för LUFOR över hela landet. LUFOR-Luftförsvarsorientering Genom luftförsvarsorientering erhålls underrättelser om fiendens flygverksamhet samt om verksamheten hos vårt långsamtgående flyg. Under gynnsamma förhållanden lämnar LUFOR

Läs mer

Vidare innehåller rapporten rekommendationer som skall förebygga en upprepning av händelsen eller kunna begränsa effekten av liknande händelser.

Vidare innehåller rapporten rekommendationer som skall förebygga en upprepning av händelsen eller kunna begränsa effekten av liknande händelser. Försvarsmaktens undersökningskommission 2008-11-13 14 990: Skjutolycka vid Stora Skogsskär, Utö skjutfält 2008-05-20 Rapporten redovisar såväl händelseförlopp som orsaker till dödsfall samt uppgifter,

Läs mer

Civilt försvar Elförsörjningens beredskapsplanering påbörjas. Magnus Lommerdal

Civilt försvar Elförsörjningens beredskapsplanering påbörjas. Magnus Lommerdal Civilt försvar Elförsörjningens beredskapsplanering påbörjas Magnus Lommerdal Elförsörjningens beredskapsplanering påbörjas > Svenska kraftnäts uppdrag > Tillbakablick och förändrade förutsättningar >

Läs mer

INFORMATIONSTRÄFF FÖR ANHÖRIGA. Västanstångs Ungdomsavdelning

INFORMATIONSTRÄFF FÖR ANHÖRIGA. Västanstångs Ungdomsavdelning INFORMATIONSTRÄFF FÖR ANHÖRIGA Västanstångs Ungdomsavdelning 2014-10-08 FÖRSVARSUTBILDARNAS VISION Försvarsutbildarna det naturliga valet för stöd till samhällets förmåga att möta kris och krig! Vi kännetecknas

Läs mer

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber 2 3 Den stora skillnaden! Försvara landets intressen Försvara landet 4 5 Säkerhets- och Samverkanssektion

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2002:1097 Utkom från trycket den 20 december 2002 utfärdad den 12 december 2002. Regeringen

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ETABLERING AV SSA FÖR SJÖFARTEN

ANVISNINGAR FÖR ETABLERING AV SSA FÖR SJÖFARTEN ANVISNINGAR 1 (5) ANVISNINGAR FÖR ETABLERING AV SSA FÖR SJÖFARTEN Utmärkning av farled och/eller t.ex. ett enstaka grund eller andra hinder. 1. INLEDNING Enskild fysisk eller juridisk person kan hos Transportstyrelsen

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Förändring Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Förändring Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Förändring Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg Förändring! Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna Hemvärnets verksamhet Riksdagens Inriktningsbeslut

Läs mer

Officersprogrammet med Krigsvetenskaplig profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet med Krigsvetenskaplig profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan FHS UTBILDNINGSPLAN Sid 1 (6) Officersprogrammet med Krigsvetenskaplig profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans

Läs mer

Inriktning för markstridsförbandens luftvärnsfunktion

Inriktning för markstridsförbandens luftvärnsfunktion Sida 1 (10) Inriktning för markstridsförbandens luftvärnsfunktion Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 7, 2007-12-19, Fö2006/702/EPS (slutlig), Fö2007/166/EPS m.fl. Regleringsbrev för budgetåret 2008

Läs mer

HP ATLE Införandeplan

HP ATLE Införandeplan HP ATLE åååå-09-05 Sida 1 HP ATLE Införandeplan Informationssystem och datakommunikation vid FSÖ 98 Arméstridskrafternas informationssystem samt datakommunikation kommer ej att vara fullt utvecklade till

Läs mer

Tunga fordonsburna radiostationer

Tunga fordonsburna radiostationer Här är en presentation av delar ur arméns: Tunga fordonsburna radiostationer Text och bilder är tagna ur FHT Arméns tunga fordonsbundna radiostationer En sammanställning från 1917 tram till 2000-talet

Läs mer

Försvarsmaktens svar på frågor från Riksdagens utredningstjänst

Försvarsmaktens svar på frågor från Riksdagens utredningstjänst 2011-09-20 17 250:64736 Sida 1 (8) Riksdagens utredningstjänst Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning LEDS

Läs mer

Historik. Uppgifter. Allmänt. Gruppering. 215 Ls-torn. Ls-torn

Historik. Uppgifter. Allmänt. Gruppering. 215 Ls-torn. Ls-torn 215 Ls-torn Historik Under beredskapstiden på 40-talet fanns det frivilliga så kallade "tornsvalor" som spridda över landet utövade luftbevakning. Vid denna tid var systemet mycket enkelt uppbyggt. Luftbevakarna

Läs mer

Patrullhund. Svenska Brukshundklubben

Patrullhund. Svenska Brukshundklubben Patrullhund Svenska Brukshundklubben Är du den vi söker? Vill du bli soldat i ett hemvärnsförband? Tycker du om att vara ute i skog och mark? Är du aktiv och gillar att röra på dig? Har du en arbetsvillig

Läs mer

WWW.FORSVARSMAKTEN.SE. FÖRSVARSMAKTEN och MILITÄRA REGIONSTABEN MITT

WWW.FORSVARSMAKTEN.SE. FÖRSVARSMAKTEN och MILITÄRA REGIONSTABEN MITT FÖRSVARSMAKTEN och MILITÄRA REGIONSTABEN MITT MILITÄRREGION MITT Militärregion Mitt WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Försvarsmaktens ledningsstruktur för insatsledning 2 IO 14 1500 7 Korvetter Corvettes 4 Ubåtar

Läs mer

Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande för totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt; beslutade den 17 april 1998.

Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande för totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt; beslutade den 17 april 1998. FFS 1998:6 Utkom från trycket 1998-05-14 Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande för totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt; beslutade den 17 april 1998. Försvarsmakten föreskriver med stöd

Läs mer

Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik

Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik Sida 1 (7) Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 2007-04-03, Fö2006/2992/MIL, Försvarsmaktens åtgärder

Läs mer

Från ärtsoppa till piratjakt

Från ärtsoppa till piratjakt Effektiv försvarslogistik när och där den behövs Från ärtsoppa till piratjakt Upphandlingsdagarna Nacka Strand, 29 januari 2014 FMV i siffror 1 529 medarbetare 3 400 medarbetare 2012 2014 40 orter i Sverige

Läs mer

Kravspecifikation för uppdragskonsulter inom MS 598 FM Hälso- och Sjukvårdssystem.

Kravspecifikation för uppdragskonsulter inom MS 598 FM Hälso- och Sjukvårdssystem. Datum FMV beteckning 2014-02-10 Bilaga 1 Sida 1(8) Kravspecifikation för uppdragskonsulter inom MS 598 FM Hälso- och Sjukvårdssystem. Försvarets materielverk Postadress 115 88 Stockholm Besöksadress Banérgatan

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd i gästhamnar Räddningstjänst och

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-01, 156

ÅMÅLS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-01, 156 ÅMÅLS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-01, 156 SKOLSKJUTSREGLEMENTE 1. Bakgrund Rätten till skolskjuts regleras huvudsakligen i Skollagen 2010:800. Kommunen

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2008:3 Utkom från trycket 2008-09-04 Försvarsmaktens interna bestämmelser om signalskyddstjänsten; beslutade den 29 augusti 2008. Försvarsmakten föreskriver följande.

Läs mer

Mål för underhållsberedningen (UHB) är att

Mål för underhållsberedningen (UHB) är att 2001-03-01 Utgåva 1 Sida 1 (5) DRIFT OCH UNDERHÅLL, ALLMÄN INFORMATION Allmänt Allmänt om underhållsberedning Verksamhet för materielunderhåll bedrivs i materielprocessens samtliga faser. Planläggning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 12 förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen följande.

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 12 förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen följande. FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2011:1 Utkom från trycket 2011-01-17 Försvarsmaktens föreskrifter om militärpolisen;

Läs mer

Allmänna råd om tillämpning av SäkI 2013

Allmänna råd om tillämpning av SäkI 2013 Sida 1 (8) Allmänna råd om tillämpning av SäkI 2013 Bakgrund Försvarsmaktens ökade fokus mot insatser har ställt krav på att SäkI utvecklas för att möta dessa nya krav. Behov av regeländringar har vägts

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om vakttjänst inom Försvarsmakten (VaktB);

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om vakttjänst inom Försvarsmakten (VaktB); FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2010:6 Utkom från trycket 2010-10-22 Försvarsmaktens föreskrifter om vakttjänst inom

Läs mer

Överbefälhavaren har mottagit denna

Överbefälhavaren har mottagit denna HANDLINGAR Komplement till avd II:s årliga redovisning 2007 Anpassade Rules of Engagement, ROE en konsekvens av en ominriktning av vår säkerhetspolitik* Av Kenneth Lindmark Överbefälhavaren har mottagit

Läs mer

2001 ställde Sverige sitt första förband

2001 ställde Sverige sitt första förband TIDSKRIFT Beredskapsförband till Kosovo värderingar av stridsförmågan av major Fredric Westerdahl 2001 ställde Sverige sitt första förband i beredskap för internationella insatser som del av styrkeregistret

Läs mer

Modularitet inom FM Hur vi bygger förband FHS

Modularitet inom FM Hur vi bygger förband FHS Modularitet inom FM Hur vi bygger förband FHS 2009-05-19 1 Övlt Carl Berglund HKV ATS G5 Org Huvudman och Krigsförbandsansvarig för Mekaniserade Förband (Manöverförband) 2 AGENDA Övergång till Organisation

Läs mer

Utformning av lätta markstridsförband

Utformning av lätta markstridsförband Sida 1 (9) Utformning av lätta markstridsförband Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 7, 2007-12-19, Fö2006/702/EPS (slutlig), Fö2007/166/EPS m.fl. Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Försvarsmakten,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. FFS 2013:3 Utkom från trycket FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING. FFS 2013:3 Utkom från trycket FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om verkställighet av tillträdes- och IKFNförordningarna; FFS

Läs mer

Identifiering och implementering av systemhus

Identifiering och implementering av systemhus Sida 1 (5) Identifiering och implementering av systemhus Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 10, 2005-10-20, Fö2005/2483/MIL, Planeringsanvisningar för Försvarsmaktens budgetunderlag för 2007, Särskild

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande inom hemvärnet;

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande inom hemvärnet; FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2007:3 Utkom från trycket 2007-10 -18 Försvarsmaktens föreskrifter om medinflytande inom

Läs mer

2. Engelsk benämning War Studies Intermediate Course - Ground Based Air Defence

2. Engelsk benämning War Studies Intermediate Course - Ground Based Air Defence 1. Kursens benämning Krigsvetenskap fortsättningskurs luftvärn 2. Engelsk benämning War Studies Intermediate Course - Ground Based Air Defence 3. Kurskod 1OP037 4. Beslut Denna kursplan är fastställd av

Läs mer