KURSKATALOG 2014 SÖDERTÖRNSGRUPPEN. Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSKATALOG 2014 SÖDERTÖRNSGRUPPEN. Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning"

Transkript

1 KURSKATALOG 2014 SÖDERTÖRNSGRUPPEN Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING CHEFEN SÖDERTÖRNSGRUPPEN INFORMERAR... 2 SÖDERTÖRNSGRUPPEN... 4 LOGISTIK... 6 ANMÄLAN TILL ÖVNING (KFÖ/SÖF/LTÖ)... 7 ANMÄLAN TILL KURS (Södertörnsgruppen)... 8 ANMÄLAN TILL KURS (Hemvärnets Stridsskola)... 9 AVTAL KURSER OCH ÖVNINGAR Kursöversikt Södertörnsgruppen Vapentjänst Övriga kurser, främst kopplat till båttjänst Övningsöversikt Möten KURSBESKRIVNINGAR SÖDERTÖRNSGRUPPEN VAPENTJÄNST ROSLAGENS HEMVÄRNSBATALJON (28.hvbat) Organisation Hemortsutbildning hvbat Stab och ledningspluton hvinsatskompaniet hvinsatskompaniet hvbevakningskompaniet Flyggruppen (Inget underlag inlämnat) Båtpluton (Inget underlag inlämnat) SÖDERTÖRNS HEMVÄRNSBATALJON (29.hvbat) Organisation Hemortsutbildning hvbat Stab och ledningspluton (Inget underlag inlämnat) hvinsatskompaniet hvinsatskompaniet hvbevakningskompaniet Båtkompaniet (Inget underlag inlämnat) Flyggruppen (Inget underlag inlämnat) CBRN-plutonen Musikplutonen VERKSAMHETSSÄKERHET Avvikelse-/Tillbuds-/Olycksrapportering LÄNKAR OBS! Notera att innehållet i kurskatalogen kan ändras om de ekonomiska eller personella ramarna vid Södertörnsgruppen ändras. Om detta skulle ske kommer detta att meddelas förbandscheferna som sprider informationen till övriga på förbandet. 2

3 CHEFEN SÖDERTÖRNSGRUPPEN INFORMERAR Kamrater i hemvärnet i Södertörn och Roslagen Nu kommer utbildningskatalogen för utbildningsåret Detta är en nyhet för oss på UGS och syftet med denna är att enskild soldat ute på linan skall få kännedom om de kurser och utbildningar som erbjuds. Dels på UGS men även på de andra kompanierna. Vår förhoppning är att vi även detta år ska kunna erbjuda bra och efterfrågad utbildning både vad avser introduktions-, befattnings-, chefs- och förbandsutbildning. Jag vill ta det här tillfället att upplysa er om att UGS har en egen hemsida samt, från och med i år, även en facebooksida. Dessa två plattformar kommer att bli viktigare för oss för att nå ut till er soldater. Här kommer vi att påminna och upplysa er om kommande kurser och utbildningar. Länkar till dessa sidor hittar ni sist i denna katalog Väl mött på årets utbildningar och övningar Nicklas Kamperhaug Chef Utbildningsgrupp Södertörn 3

4 SÖDERTÖRNSGRUPPEN Fax: Befattning Ansvarsomr. Namn Telefon Mail C UGS Övergripande ansvarig Bat vht Mj Nicklas ÖL KFÖ Kamperhaug Hundtjänst Högre stabsutbildning UGS representant mot Amf1, RiksHv, HKV KFS arbete Ekonomi ansvarig C Utb ÖL SÖF Kn Per POC BatStab Widén Ansvarig UGS HÖS Tillhandahåller rapporter från PRIO Kursadm i PRIO (HvSS kurser) Dialog Friv Org Utb Off Hv marina uppgifter Kn Ludvig Båtförsörjningsfrågor Lindkvist Dialog med SVK (Sommarskolorna) POC 294.komp ÖL LTÖ C Log Logistiktjänst mot Bataljonerna Kn Roger Mtrlförsörjning på kort och lång sikt Borgström Vapenförvaring (Kasunerna) Teknisk Stödjer C Log i ovanstående uppgifter Kn Jörgen Officer POC 296.komp Winther Anläggnings - och fastighetsfrågor Ansvarig MVIF åtgärder Ansvarig service av IT mtrl Ansvarig krisstöd Utb Off POC 281, 291.komp Kn Per Stödjer MOUT/Markstrid Sedin Vht.Säk frågor Kursadm i PRIO (HvSS kurser) Hemvärnsungdom (HvU) Utb Off POC 282, 292.komp Lt Mikael BERTO tjänsten Almqvist Funktionsansv. Markstrid/Pistol/MOUT Rekrytering Utb Off Sjukvård Sgt Dan Närkamp + skyddsvaktsutb. Gråhed Stödjer MOUT/Markstrid Utb Off Fordonstjänst Kn Börje Kommendant vid UGS övningar Lantz Stödjer vid introutb samt skyddsvakt Stödjer vid försäkringsärenden 4

5 Befattning Ansvarsomr. Namn Telefon Mail Utb Off POC 283, 293, Sgt John Funktionsansv. Skyddsvakt Sigurdsson Stödjer MOUT/Markstrid/Pistolutb Utb Off Introutb Lt Roger SVK ungdomsskolor Bengtsson Stödjer Hv marina uppgifter Bistår vid sjösäk. frågor DIUS rapportering båttjänst Utb Off Stödjer Hv marina uppgifter Lt Benny DIUS rapportering båttjänst Olofsson Stödjer SVK ungdomsskolor Bistår vid sjösäk. frågor UGS Hemsida HR-handl Antagning Hv-pers Magdalena Avregistrering Hv Norberg Registerkontroll (IS UNDSÄK) Ersättningar Hv Registervård Resebeställning (Hv/Friv) Rapporter PRIO Ansv medaljer, diplom, veteraner Ansv Blanketter Hv HR-handl Antagning Frivpers Maj Avregistrering Hv Holmberg Registerkontroll (IS UNDSÄK) Ersättningar Hv Registervård Resebeställning (Hv/Friv) Rapporter PRIO POC 284:e och 295:e flyggrupp HR/ HR handl FRIVORG (endast mot SVK) Lollo Utb handl Adm. av ID-kort Hv samt skyddsvaktkort Stödjer med resebeställn för Hv/Friv i PRIO POC 294/285/SVK Instruktör i sambandsutbildning Stödjer 28, 29.Bat med Sb Koder, nycklar. Ansvarig vid försäkringsärenden. OBS! Notera att tjänstevägen alltid gäller. Har du frågor tar du först kontakt med din närmaste chef. 5

6 LOGISTIK Öppettider Service center Berga 2014 Servicecenter (SEC) Berga har öppet för tvätt- och persedelbyten måndag-tisdag samt torsdag-fredag kl Föranmälan är inte nödvändig. Vill man avsätta tid för att kunna få hjälp med utprovning av rätt stlk eller motsv. är det möjligt att boka tid. Nummer till tidsbokning på SEC Berga Utöver ovanstående öppethålls SEC Berga enligt nedanstående varvid personal ur UGS finns på plats. MÅNAD DATUM DAG TYP AV ÖPPET Maj 13/5 Tisdag Förrådskväll Sep 2/9 Tisdag Förrådskväll Öppettider Service center Väddö 2014 Servicecenter (SEC) Väddö har öppet för persedelbyten måndag-torsdag kl samt fredag Förrådet har begränsningar i mtrl och persedlar men har tex 5st par av alla storlekar i m/90 systemet. Vid frågor till förrådet ring Utöver ovanstående öppethålls SEC Väddö enligt nedanstående varvid personal ur UGS finns på plats. MÅNAD DATUM DAG TYP AV ÖPPET Maj 13/5 Tisdag Förrådskväll Sep 2/9 Tisdag Förrådskväll

7 ANMÄLAN TILL ÖVNING (KFÖ/SÖF/LTÖ) Övning Kallelse till KFÖ/SÖF/LTÖ skickas i regel ut ca 6mån innan övningsstart. Detta för att enskild skall kunna informera sin arbetsgivare i god tid innan övning. Anmälan till övningar vid Södertörnsgruppen skall ske linjevägen, dvs. till sin chef enligt kompanirutin. Denne sammanställer därefter kompaniets anmälningar och skickar dem till personalbefälet på bataljonen som i sin tur sammanställer bataljonens anmälningar och skickar dessa till Chefen Utbildningsgrupp Södertörn. Soldaten anmäler sig till övningen enligt kompani- och föreningsrutiner. 1 Kompch/Batch sammanställer kompaniets anmälningar och skickar därefter dessa till personalbefälet på bataljonen 2 4 ÖL på UGS tar hand om de anmälningar som kommit in från bataljonen och tillser att dessa kommer C LOG till hands. Vid behov skickar därefter HR adm ut listor till kompanicheferna för inrycks registrering. Personalbefälet sammanställer bataljonens samtliga anmälningar och skickar dessa till övningsledaren (ÖL) på UGS. 3 Sista anmälningsdag Sista anmälningsdag för övning framgår av respektive övningskallelse. Avanmälan Om du inte kan komma till övning du skulle gått på anmäler du detta snarast till din närmaste chef som vidarebefordrar det tjänstevägen till personalbefälet på bataljonen. 7

8 ANMÄLAN TILL KURS (Södertörnsgruppen) Kurs som anordnas och hålls vid Södertörnsgruppen Anmälan till kurser vid Södertörnsgruppen skall ske linjevägen, dvs. man tittar i kurskatalogen, hittar en kurs man är intresserad av, man kontrollerar att man är behörig att gå den om några sådana krav finns. Därefter anmäler man sitt intresse av att få gå kursen till sin chef enligt kompanirutin. (Digital anmälningsblankett skall användas, finns på Södertörnsgruppens hemsida). Komch/Batch kontrollerar om behovet finns på förbandet att man skickar soldater till den valda kursen, lämpligheten hos den sökande skall också tas i beaktande. När ett antal anmälningar inkommit till förbandschefen skickar denna dessa till sin POC, senast sista anmälningsdagen, som i sin tur sammanställer en lista från sin bataljon/kompani och överlämnar denna till ansvarig kurschef. När sista anmälningsdag har passerats sker vid behov en prioritering och uttagning av soldater till aktuell kurs. De som slutligen antas till kursen meddelas sedan detta av kursansvarigt befäl. Soldaten väljer kurs och söker denna enligt kompani- och föreningsrutin DIGITALT. 1 Dialog innan slutlig antagning. 4 Dialog när soldaten är slutligt antagen. Kompch/Batch får in anmälningar till kurser från sina soldater, tillser att soldaten har rätt behörighet och lämplighet för sökt kurs skickar därefter dessa till sin POC vid UGS senast sista anmälningsdag för respektive kurs. Kurschefen vid UGS tar slutligen ut de soldater som sökt aktuell kurs. När soldaterna är antagna sker kommunikationen till soldaten via kurschefen. 2 Dialog innan slutlig antagning. 3 Dialog innan slutlig antagning. POC vid UGS får in anmälan från batch/kompch till kurser. Även POC kontrollerar att soldaten är lämplig och har behörighet för sökt kurs. Sista anmälningsdag Sista anmälningsdag för kurs vid Södertörnsgruppen framgår av respektive kursbeskrivning. Använd den digitala anmälningsblanketten som finns på Södertörnsgruppens hemsida. Avanmälan Om du inte kan gå den kurs du har blivit antagen till anmäler du detta snarast till det kursansvariga befälet vid Södertörnsgruppen. Vid för få deltagare kan kurser ställas in i samband med kursstart. 8

9 ANMÄLAN TILL KURS (Hemvärnets Stridsskola) Kurs som anordnas av HvSS Anmälan till kurser vid HvSS skall ske linjevägen, dvs. man tittar i HvSS kurskatalog, hittar en kurs man är intresserad av, man kontrollerar att man är behörig att gå den om några sådana krav finns. Därefter fyller man i HvSS digitala kursansökan, finns på HvSS hemsida, och skickar denna komplett ifylld till kompch/batch via sin närmaste chef. Viktigt att denna skickas via mail, HvSS behandlar inga pappersansökningar längre. Batch/Kompch bedömer lämpligheten hos den sökande samt att personen uppfyller kraven för kursen. Batch/Kompch beslutar om möjlighet att gå kursen. Detta antecknas i den digitala ansökan. Därefter skickar han ansökan vidare till sin POC på UGS, senast sista anmälningsdagen. Om Batch/Kompch beslutar att ansökan inte skall gå vidare meddelas individen och ingen vidare behandling av ansökan görs. POC kontrollerar att soldaten uppfyller antagningskrav samt ger den sökande en prioritering. Därefter skickas ansökan till utbildningsadministratör som lägger in kursansökan i system PRIO. När väl ansökan registrerats i PRIO är det HvSS som meddelar individen huruvida hon/han kommit med eller ej samt ingångsvärden för inryckning m.m. (OBS!! Eventuella resor till utbildningsorten beställs via UGS HR administratörer). Soldaten väljer kurs och söker denna enligt kompani- och föreningsrutin DIGITALT. 5 Dialog när soldaten är slutligt antagen. 1 Dialog innan slutlig antagning. Batch/Kompch får in anmälningar till kurser från sina soldater, tillser att eleven har rätt behörighet och lämplighet för sökt kurs skickar därefter dessa till sin POC vid UGS senast sista anmälningsdag för respektive kurs. HvSS tar ut soldater till kursen via PRIO. Skickar ut utfall till antagna/icke antagna soldater. 2 Dialog innan slutlig antagning. 4 POC vid UGS får in anmälan från Batch/kompch till kurser. Även POC kontrollerar att soldaten är lämplig och har behörighet för sökt kurs. Ger soldaten en prioritering och skickar vidare till UtbAdm. 3 UtbAdm vid UGS lägger in soldatens ansökan i system PRIO. Sista anmälningsdag Sista anmälningsdag för kurs vid HvSS framgår av HvSS Kurskatalog, men är normalt tio veckor innan kursstart. OBS!! Icke komplett ansökan behandlas ej av UGS eller HvSS!! 9

10 AVTAL För att man under 2014 skall fullfölja sitt avtal så gäller nedanstående. Siffran inom parentes gäller det år som LTÖ genomförs. Befattning Antal tillfällen LTÖ Fältövning/SÖB SÖF KFÖ Totalt antal dygn Batledning med ledningspluton Batch 3 (4) 2 4 (0) 7 13 Batch stf 3 (4) 2 4 (0) 7 13 Batkvm 3 (4) 2 4 (0) 7 13 Stabsch 3 (4) 2 4 (0) 7 13 Stabsbefäl nivå 6 1 (2) (4) 6 (2) 6 Stabsbefäl nivå 7 1 (2) (4) 6 (2) 6 Stabsbefäl nivå 8 1 (2) (4) 5 (1) 5 Ledningsplutch 1 (2) (4) 6 (2) 6 Grpch stab sb-grp 1 (2) (4) 5 (1) 5 Grpch tp-grp 1 (2) (4) 5 (1) 5 Mening stab sb-grp 1 (2) (4) 4 (0) 4 Mening tp-gr 1 (2) (4) 4 Bevakningskompani Kompch Kompch stf Kvm Stabsbefäl nivå Stabsbefäl nivå Stabsbefäl nivå Hundtjinstr Stab/trosstoch Plutch Plutch stf Grpch Grpch stf Menig Insatskompani Kompch Kompch stf Kvm Stabsbefäl nivå Stabsbefäl nivå Stabsbefäl nivå Hundtjinstr Stab/trosstoch Plutch Plutch stf Grpch Grpch stf Menig

11 För att avtalet skall anses vara fullföljt skall det ha genomförts enligt föregående sida vid Södertörnsgruppens övningar. Man kan, vid behov även fullfölja sitt avtal vid annan utbildningsgrupp. Om detta blir aktuellt skall kontakt tagas med förbandschef som samverkar med personalbefälet vid 29.hvbat (fk Christina Lärka, ) som i sin tur sammanställer behovet och samverkar med Södertörnsgruppen. Detta gäller för både 28. och 29.hvbat. Ledighet under övning Inledande bestämmelser. 1 Under genomförande av KFÖ för hemvärnsförband kan ledighet beviljas, dock med mycket stor restriktivitet. 2 Ledighet kan beviljas som permission (upp till och med 6 timmar). 3 Tjänstledighet kan beviljas från 6 timmar upp till ett dygn, max 20% av stipulerad avtalstid. 4 Beviljade ledigheter som omfattas av detta regelverk medger att avtalet anses uppfyllt. Permission 5 Permission får beviljas för exempelvis: 1. Besök vid sjukvårdsinrättning 2. Lösa tvingande ordinarie arbetsuppgift hos huvudarbetsgivare 3. Besök vid arbetsförmedling, arbetsställe eller studieplats 4. Lösande av vissa offentliga uppdrag 5. Deltagande i särskild aktivitet inom trossamfund 6 Permission får beviljas av batch, kompch, plutch(fristående plutoner) eller övningsledare ur utbildningsgrupp. Tjänstledighet 7 Tjänstledighet får beviljas för exempelvis: Begravning, bröllop, dödsfall nära anhörig, förlossning nära anhörig. 8 Tjänstledighet får beviljas av utbildningsgruppchef i samråd med bataljonchef/kompanichef. Bestämmelser Ansökan om ledighet skall göras skriftligt, beslut och bestyrkande skall finnas dokumenterat hos respektive instans. Ansökan om tjänstledighet skall göras skriftligt, beslut och bestyrkande skall finnas dokumenterat hos respektive utbildningsgrupp. Ansökan om ledighet skall, i avvaktan på fastställd blankett, göras enligt C förbands anvisningar. Under permission/tjänstledighet gäller hemvärnssoldatens försäkringsskydd då han/hon formellt är i tjänst under ledigheten. 11

12 Ersättningar Följande ersättningar utgår vid respektive vht: Vht/Ersättning Dagpenning Dagersättning Reseersättning Utbildningspremie för befäls-, befodringskurs och instruktörsutbildning. Hv-dygn KU-tid Kurs vid UGS Kurs vid HvSS (betalas av HvSS) Ja, om övning är längre än 3 dagar eller inkomstbortfall kan styrkas med intyg. Ja, om utb är längre än 3 dagar eller inkomstbortfall kan styrkas med intyg. Ja, om utb är längre än 3 dagar eller inkomstbortfall kan styrkas med intyg. Ja, om utb är längre än 3 dagar eller inkomstbortfall kan styrkas med intyg. Ja, vid tid som ej ersätts med dagpenning. Ja, om vht tiden överstiger 6 timmar men är mindre än 3 dagar. Ja, om vht tiden överstiger 6 timmar men är mindre än 3 dagar. Ja, om vht tiden överstiger 6 timmar men är mindre än 3 dagar. Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja, om kursen omfattas av premiesystemet. Ja, om kursen omfattas av premiesystemet. Befattningspenning Soldater med chefsbefattningar erhåller befattningspenning efter genomförd avtalstid. Befattningsbeskrivningar utvisar vad respektive befattningshavare skall utföra för att erhålla sin befattningspeng. Premie (utbildningspremie) Soldaten får en utbildningspremie efter att ha genomfört samtliga Hv-dygn enligt avtalet. Veteraner Veteraner som inbjudits av UGS att deltaga vid ex KFÖ, SÖF m.m. erhåller fritt vivre (mat, logi) vid vht inom eget förband, ingen reseersättning. För att man ska erhålla sin premie och befattningspenning skall avtalet vara uppfyllt. Glöm ej heller SGI-intyg från försäkringskassan (max 1 år gammalt). Har du tagit ledigt lördag/söndag ska du även ha med ett arbetsgivarintyg som verifierar att du skulle ha varit i tjänst aktuell dag/dagar. Detta gäller även vid kurser. 12

13 KURSER OCH ÖVNINGAR Kursöversikt Södertörnsgruppen Vecka Datum Verksamhet Se sid /1-19/1 Bv 206 utbildning (del 4, forts från 2013) /1 Repetition Närkamp Block A /1-26/1 Omförordnande Skyddsvaktsinstruktör /1 Repetition Närkamp Block A /2-9/2 Omförordnande Skjutinstruktör /2 16/2 12/2 14/2 14/2 16/2 Introduktionsutbildning (innehåller nedanstående fristående kurser). Kort introduktionsutbildning Kvalificerad passagerare Skyddsvaktsutbildning (nyutbildning/omförordnande) /2 16/2 Bv 206 utbildning (del 5, sista passet) /2 Repetition Närkamp Block A /2 Transport av farligt gods, 1000p /3 Minibussutbildning, del /3 Transport av farligt gods, 1000p /3 Repetition Närkamp Block A /3 Yrkesinformatörsutbildning /3 23/3 Fordonsutbildning Tgb 30/Lastbil (del 1) /3 30/3 Fordonsutbildning Tgb 30/Lastbil (del 2) /3 4/4 Kurs i marin hemvärnstaktik /4 Karttjänst/Orientering Väddö /4 Karttjänst/Orientering Berga /4 27/4 23/4 25/4 25/4 27/4 Introduktionsutbildning (innehåller nedanstående fristående kurser). Kort introduktionsutbildning Kvalificerad passagerare Skyddsvaktsutbildning (nyutbildning/omförordnande) /4 9/5 GU-F på Berga (OBS! ansökan via FrivOrg) /5 11/5 Plutonchefskurs /5 11/5 Gruppchefskurs /5 18/5 Minibussutbildning, del /6 8/6 SysOpt RA /8 17/8 SysOpt RA /8 24/8 20/8 22/8 22/8 24/8 Introduktionsutbildning (innehåller nedanstående fristående kurser). Kort introduktionsutbildning Kvalificerad passagerare Skyddsvaktsutbildning (nyutbildning/omförordnande) /8 7/11 GMU HAGS /9 26/9 GU-F på Väddö (OBS! Ansökan via FrivOrg) /10 Yrkesinformatörsutbildning /10 12/10 TOS utbildning /11 23/11 TOS utbildning /11 30/11 Skyddsvaktsutbildning (omförordnande)

14 Vapentjänst Vecka Datum Verksamhet Se sid /4 Formellt kast hgr /4 Formellt kast hgr /8 31/8 Vidmakthållande skjutning 33 Ksp58, Grg, P-skott /8 31/8 Nyutbildning granattillsats 40mm /10 Formellt kast hgr /10 Formellt kast hgr /11 23/11 Sprängtjänst grunder 32 Övriga kurser, främst kopplat till båttjänst Följande kurser riktar sig i huvudsak till soldater ingående i 294.båtkomp samt 285.båtplut. Det finns dock kurser som även kan sökas av soldater från övriga enheter med behov av en specifik kompetens. Tex ADR och elsäkerhet. Sökförfarandet för dessa kurser är unikt. Anledningen till detta är att dessa utbildningar riktar sig till ett fåtal individer och därför är det viktigt att hitta ett kurstillfälle då så många som möjligt av dessa kan deltaga. Sökförfarande enligt följande: 1. Elev hittar kurs som han/hon bör gå. 2. Anmälan till kurs skickas till Kompch som bedömmer lämplighet hos den sökande och skickar denna vidare till. 3. tar kontakt med elever och föreslår ett antal tider för kursens genomförande. 4. Kurstid fastslås och kursen genomförs på avtalad tid. Kursnamn Mål/Innehåll Tidsomf. Målgrupp Anmälan till GK Stridsbåt Sjösäk, högfartsnav, systemkurs, regler, Minst 6 veckor. Tidigare civ utbildad sjögående personal. passagerarsäkerhet. Kursen är målstyrd. Avrostning båt Målstyrd kurs Minst Tidigare tjänstgjort Båtchef Stridsbåt Plutonchef båtpluton Navinstruktör GK G-båt Taktik, stridsteknik, regler, leda skjutning båt Taktik, stridsteknik, juridik, ledning, orderträning Pedagogik, nav, sjösäk m.m. Sjösäk, högfartsnav, systemkurs, regler, passagerarsäkerhet. 1dag på båttypen i FM 1 vecka Tjänstgjort som förare och bedömd lämplig 1 vecka Tjänstgjort som lägst båtförare, bedömd lämplig 1 vecka Tjänstgjort som båtchef, lämplig, tid att stödja UGS Målstyrd. Minst 3 veckor. Tidigare civ utbildad sjögående personal. 14

15 Kursnamn Mål/Innehåll Tidsomf. Målgrupp Anmälan till Stridsbåt 90E konvertering från G- båt Radar, system, nav Målstyrd Tidigare G- båtsförare Systemkurs 600-båt Fartygsbefäl klass 8 Fartygsbefäl klass 7 HSF - Handhavande snabba ftg Maskinbefäl klass 8 Maskinbefäl klass 7 M8 Maskinare stridsbåt 90H / 90E Basic Safety Repetition sjösäkerhet för besättningspersonal Ksp 58 Sjö Kurs för besättningspersonal som skall bestrida befattning på 600-båt. Grundläggande civilt cert för yrkestrafik samt radiocert. Högre behörighet civilt cert för tyngre trafik och större fartområde. Civilt cert för högfartsnav och manöverkörning. Grundläggande civilt certifikat, teknisk behörighet Högre behörighet civilt cert för tyngre trafik och större fartområde och större maskinstyrka med verkstad- och sjöpraktik Systemkurs för att kunna verka som maskinare på stridsbåt Grundläggande teori/praktik sjösäk som leder fram till civilt cert. Färdighetsträning och uppdatering av regelverk Skjutning och montering ombord på stridsbåt 3 dagar Tidigare utbildad på annat ftg och innehar rätt behörighet i övrigt mot bef. ombord. Ca 10 dagar 20 poäng på högskola Krav för alla båtförare/båtchefer För blivande FC/1:O på trossbåt 1 vecka För all personal som kör eller ska köra 90H, 90E och G-båt. Ca 10 dagar 20 poäng på högskola + praktik 1 vecka + praktik All personal i teknisk/nautisk befattning eller skall kunna verka som maskinbefäl ombord. För blivande maskintjänstchef på trossbåt. Innehar M8 sedan tidigare med flera års praktik i befattning Förutsätter Mb klass 8. För blivande maskinare på stridsbåt 1 vecka För all besättningspersonal 2 dagar För all personal. Genomförs minst vart 5.e år eller som avrostning. 1 dag För personal placerad på stridsbåt 90H. Förkunskap grundkurs Ksp58 land. 15

16 Kursnamn Mål/Innehåll Tidsomf. Målgrupp Anmälan till Tung-Ksp 12,7mm Grundkurs skjutning, handhavande samt vård och montering ombord på strb 2 veckor För personal placerad på stridsbåt samt DSG tekniker Skjutning 12,7 från båt, ledning och ansvar och stridsteknik CRM, Crew Resource Management GK Sjösäk för besättning Sjösäkerhetsutbildning för förbandsledning Kompletterande utbildning för båtchef strb 90H för att kunna leda skjutning ombord Ledning under press och stress. Maximera prestationen i besättningen och ledningsfunkt. Leder till civil behörighet Grundläggande sjösäkerhetsutbildning teori och praktik För att kunna bestrida ledningsfunktion hos förband med sjögående enheter från bataljonsnivå till plutonsnivå. I huvudsak teoretisk 4 dagar För Båtchef eller blivande båtchef strb 90H samt FC trossbåt 1-5 dagar beroende på befattning Skallkrav för alla befattningshavare i sjögående förband från jan 2014 för att bestrida befattning 4 dagar För alla som skall bli besättning på någon av våra båtar/fartyg 2 dagar För alla plut, komp och batledningspers, inkl chefer som skall leda båtar eller har båtar i sitt förband ROC Civilt radiocertifikat 3 dagar För all personal som skall vara besättning på våra båtar. Skall krav för BåtChef på strb Båt övrig / N8 Grundläggande båt och fartygsförlagd praktisk och teoretisk utbildning och nav PC Dart Grundkurs för att hantera PC-dart i våra båtar ECDIS Navisailor 4100, papperslös nav, civilt cert. System som FM efterhand kommer övergå till. 2 veckor För all personal som skall erhålla militär behörighet N8, för att få framföra någon av våra båtar. För G-båt/90E/H ingår denna del i grundutbildningen så denna är för övrig personal och övriga båtar eller personal i ledningsfunktion. 1 dag För personal i befattning på Strb eller ledning 3 dagar För all besättningspers 16

17 Kursnamn Mål/Innehåll Tidsomf. Målgrupp Anmälan till Truck förarbevis Grundkurs för att erhålla truckcertifikat och få framföra truck i FM 2 dagar För tekniker samt personal i DSG Heta arbeten Grundkurs för att få civ cert att genomföra heta arbeten, typ svets motsv. 1 dag För tekniker samt personal i DSG Svets GK svetsning 1 dag För tekniker samt personal i DSG Elsäkerhet och starkström Kranutb CBRN marin miljö Foto och dokumentations utb ADR + ADR Sjö Juridik och utredning med after action report ISPS utbildning, international ship and port facility code Kompletterande utbildning för hantering av starkström Grundkurs samt cert för att få köra kran i FM och på våra båtar Grundkurs CBRN i marin miljö. Riktas mot både ledning och besättningspers Grundläggande kurs Fotografering, undfotografering och bildbehandling Transport av farligt gods på land och till sjöss Grundläggande teoretisk och praktisk juridisk utbildning som bär mot förbandets marina uppgifter samt hur att hantera efterspel och dokumentation Grundlägande utbildning för civ cert inom ISPS, hamnsäkerhet och fartygssäkerhet 3 dagar För tekniker samt personal i DSG och MtjC på trossfärja 1 dag För tekniker samt personal i DSG samt personal på trossfärja 3 dagar Öppen för alla i marina förband 2 dagar All besättningspers och Sjöstridsledare i marina förband 2 dagar För tekniker samt personal i DSG samt personal på trossfärja 3 dagar För kompani ledning, stridsledare och PC/BC 2 dagar För kompani ledning, stridsledare och PC/BC i marina förband 17

18 Övningsöversikt Vecka Datum Verksamhet /1 2/2 LTÖ 28.hvbat 419 8/5 11/5 SÖF 29.hvbat /5 25/5 KFÖ 28.hvbat 437 8/9 14/9 KFÖ 29.hvbat /10 26/10 SÖF 28.hvbat Möten Vecka Datum Verksamhet /2 28.hvbat IPC inför KFÖ /2 27/2 RiksHvCh utbildningsgruppsmöte /2 29.hvbat MPC KFÖ / FPC SÖF /3-16/3 28.hvbat MPC inför KFÖ 414 5/4 28.hvbat FPC KFÖ /6 29.hvbat FPC KFÖ /9 Planeringsdag UGS/28.hvbat/29.hvbat inför Eso Erfarenheter 2014, fastställ plan 2015 samt UGS Årsmiddag på K1. 18

19 KURSBESKRIVNINGAR SÖDERTÖRNSGRUPPEN Introduktionsutbildning Tid: V.407, 11/2 16/2 Inryckning 11/ på Amf 1/Berga. Utryckning 16/ Sista anmälningsdag 20/1 V.417, 22/4 27/4 Inryckning 22/ på Amf 1/Berga. Utryckning 27/ Sista anmälningsdag 31/3 V.434, 19/8 24/8 Inryckning 19/ på Amf 1/Berga. Utryckning 24/ Utrustning: Sista anmälningsdag 28/7 Mål: Efter utbildningen skall eleverna kunna placeras i hemvärnet. Omfattning: Tilldelning personlig utrustning Vapenutbildning Sjukvårdstjänst Skyddsvaktsutbildning Skyddstjänst Hemvärnskunskap Kvalificerad passagerare båt Målgrupp: Personal som skall placeras i hemvärnsförband. Förkunskapskrav Tidigare genomfört värnplikt eller GMU motsvarande. Kurschef: Lt Roger Bengtsson Övrigt: Minsta antalet deltagare för genomförande av kursen är 10 elever. 19

20 Kort introduktionsutbildning (personal som genomfört GU-F) Tid: V.407, 12/2 16/2 Inryckning 12/ på Amf 1/Berga. Utryckning 16/ (Icke kombattanter rycker ut 14/2 1630) Utrustning: Sista anmälningsdag 20/1 V.417, 23/4 27/4 Inryckning 23/ på Amf 1/Berga. Utryckning 27/ (Icke kombattanter rycker ut 25/4 1630) Sista anmälningsdag 31/3 V.434, 20/8 24/8 Inryckning 20/ på Amf 1/Berga. Utryckning 24/ (Icke kombattanter rycker ut 22/8 1630) Sista anmälningsdag 28/7 Mål: Efter utbildningen skall eleverna kunna placeras i hemvärnet. Omfattning: Tilldelning personlig utrustning Skyddsvaktsutbildning (ej personal med vapenfri tjänst) Skyddstjänst Hemvärnskunskap Kvalificerad passagerare Målgrupp: Personal som skall placeras i hemvärnsförband från FrivOrg. Förkunskapskrav Genomförd GU-F motsv. Kurschef: Lt Roger Bengtsson Övrigt: Minsta antalet deltagare för genomförande av kursen är 10 elever. 20

21 Kvalificerad passagerare båt Tid: V.407, 14/2 Inryckning 14/ på Amf 1/Berga. Utryckning 14/ Sista anmälningsdag 20/1 V.417, 25/4 Inryckning 25/ på Amf 1/Berga. Utryckning 25/ Sista anmälningsdag 31/3 V.434, 22/8 Inryckning 22/ på Amf 1/Berga. Utryckning 22/ Utrustning: Sista anmälningsdag 28/7 Mål: Soldaten skall efter lektion vara väl förtrogen med den säkerhetsutrustning som finns på hemvärnets båtar samt vilka kommandon och åtgärder som vidtas vid ett fartygs övergivande. Målgrupp: Samtlig personal inom 28. och 29.hvbat som kan komma att transporteras på Försvarsmaktens fartyg/båtar. Förkunskapskrav Inga Kurschef: Lt Benny Olofsson Omförordnande Skyddsvaktsinstruktör Tid: V.404, 25/1 26/1 Inryckning 25/1 kl på Amf 1/Berga. Utryckning 26/1 kl Utrustning: Sista anmälningsdag: 6/1 Mål: Eleven skall efter kursen erhålla ett omförordnande på 5 år som skyddsvaktsinstruktör. Målgrupp: Aktiva skyddsvaktsinstruktörer där förordnandet håller på att löpa ut. Förkunskapskrav Soldaten har varit aktiv som skyddsvaktsinstruktör vid ett antal tillfällen de senaste 5 åren. Kurschef: 1.Sgt John Sigurdsson 21

Hemvärnets Stridsskola

Hemvärnets Stridsskola 2015-03-02 Hemvärnets Stridsskola Kursbeskrivning 1 Innehåll Välkommen till HvSS... 4 Hemvärnets Stridsskola (HvSS) - en kort presentation... 5 Grundläggande bestämmelser... 6 PRIO och Kursbenämning...

Läs mer

Instruktion för Grundläggande Militär Utbildning (GMU) inom Försvarsmakten, 2013 års utgåva

Instruktion för Grundläggande Militär Utbildning (GMU) inom Försvarsmakten, 2013 års utgåva 2012-12-18 19 100:60225 Sida 1 (21) Instruktion för Grundläggande Militär Utbildning (GMU) inom Försvarsmakten, 2013 års utgåva Innehåll: 1. Grunder och begrepp... 2 2. Personalförsörjningssystem... 3

Läs mer

Köldknäpp. Tufft klimat på övningen Höstlöv. Specialnummer till hela Försvarsmakten NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #6 2012

Köldknäpp. Tufft klimat på övningen Höstlöv. Specialnummer till hela Försvarsmakten NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #6 2012 NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #6 2012 Trafikfara Tema framtid Stridssjukvårdare Köldknäpp Tufft klimat på övningen Höstlöv 1 HEMVÄRNET #1 2010 Specialnummer till hela Försvarsmakten LEDARE / CHEF INSATS FAKTA

Läs mer

Och. sen då? - en liten debattbok om hemvärnet. Magnus Sjöström, en i ledet

Och. sen då? - en liten debattbok om hemvärnet. Magnus Sjöström, en i ledet Och sen då? - en liten debattbok om hemvärnet Magnus Sjöström, en i ledet Och sen då? - en liten debattbok om hemvärnet Magnus Sjöström, en i ledet Och sen då? Västerås 2007-10-11 Text och Bild: Magnus

Läs mer

Ledningsträning i Enköping

Ledningsträning i Enköping Nr 4, december 2010 Ledningsträning i Enköping Sid 3 Tillsammans ska vi utveckla och stärka vår organisation Året 2010 är på väg att avslutas och ska summeras i verksamhetsberättelser på olika nivåer.

Läs mer

FLYGVAPEN FRIVILLIGA

FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPENFRIVILLIGAS MEDLEMSTIDNING Nr 3 - December 2013 Foto: Info F 21 --- och ett riktigt Gott Nytt År Ökande Instruktörsutbildning Flygflottiljerna F 17 och F 21 Svalan och Korpen

Läs mer

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Ny Bilkår Folk och Försvar i Sälen Bilkåren och Sociala Medier Vårruset nr 1 MArs 2013 en frivillig försvarsorganisation T i d n i n g f ö r B i l k å r

Läs mer

Blekinge visar framåtanda

Blekinge visar framåtanda Terrorister fick kärleksfull vård Under inspektionen visades i Göteborg hur polisen kan avlastas vid en insats. 4 Skåningarna först i basker Högvaktsstyrkan från Södra skånska gruppen fick bära nya baskern

Läs mer

FLYGVAPEN FRIVILLIGA

FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPENFRIVILLIGAS MEDLEMSTIDNING Nr 3 - December 2012 Foto: Henrik Gebhardt Tredje sommaren i Afghanistan Höstens Frivilligskolor Instruktörskonferens på HvSS Riksstämma i Uppsala

Läs mer

nationella skyddsstyrkorna #1 2011

nationella skyddsstyrkorna #1 2011 POSTTIDNING B Avsändare: Tidningen Hemvärnet, 107 85 Stockholm Fel adress? Om din tidning kommer till fel adress, uteblir eller skickas till dig, trots att du lämnat hemvärnet, ska du i första hand vända

Läs mer

intervju Försvarsminister Peter Hultqvist iskalla vindar Vän eller fiende?

intervju Försvarsminister Peter Hultqvist iskalla vindar Vän eller fiende? intervju Försvarsminister Peter Hultqvist iskalla Vän eller fiende? vindar BÖCKER + PREMIE FÖR ENDAST PORTO- FRITT! DU SPARAR 1 344 KR! UTAN MEDLEMSAVGIFT INGEN BINDNINGSTID INGET KÖPTVÅNG! Baltikum nästa!

Läs mer

Artikelserie: Första linjens chefer. Manöverbataljoner. Sidorna 38-46. Sidorna 12-14. Gästkrönikör. Bo Hugemark RENO 90/122. Sidan 53.

Artikelserie: Första linjens chefer. Manöverbataljoner. Sidorna 38-46. Sidorna 12-14. Gästkrönikör. Bo Hugemark RENO 90/122. Sidan 53. ARMénytt Intresseforum för markstridskrafterna Nr 3 DECEMBER 2011 Artikelserie: Första linjens chefer Sidorna 38-46 Gästkrönikör Bo Hugemark Sidan 53 Manöverbataljoner IO 14 Sidorna 12-14 RENO 90/122 Sidorna

Läs mer

Officersprofessionen och relationen mellan officerare, specialistofficerare och gruppbefäl. organisering och utbildning 2014-01-08

Officersprofessionen och relationen mellan officerare, specialistofficerare och gruppbefäl. organisering och utbildning 2014-01-08 Officersprofessionen och relationen mellan officerare, specialistofficerare och gruppbefäl organisering och utbildning 2014-01-08 Sida 2 av 22 Innehållsförteckning Inledning... 3 Professionen... 3 Professionsbegreppet...

Läs mer

Dödlig kemi. CBRN-soldater i Umeå. Nationella skyddsstyrkorna #3 2013

Dödlig kemi. CBRN-soldater i Umeå. Nationella skyddsstyrkorna #3 2013 Nationella skyddsstyrkorna #3 2013 Gruppchefsutbildning Generalen besöker Livgardet Kraftsamling under Emerentia Bildreportage från Örkelljunga Hälsokampen fortsätter Dödlig kemi CBRN-soldater i Umeå Foto

Läs mer

Två larm i veckan sid 18

Två larm i veckan sid 18 Medlemstidning för Officersförbundet nr 8 2010 F17: Två larm i veckan sid 18 Kroatiska helikoptrar snabbförstärker NBG sid 4 Problem med materiel, löner och fakturor sid 5, 8, 10 Svenska officerare tiger

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Handbok Säkerhetstjänst Säkerhetsprövning

Handbok Säkerhetstjänst Säkerhetsprövning Handbok Säkerhetstjänst Säkerhetsprövning 2013 Handbok för Försvarsmaktens säkerhetstjänst, Säkerhetsprövning H Säk Säkprövn Datum HKV beteckning 2013-06-18 10 440:58640 Handbok för Försvarsmaktens säkerhetstjänst

Läs mer

MAKTBAS NÅLSTICK MOT ISLAMISKA STATENS. Materielkaos i Tyskland. Teolog forskar om att bli civil. Nytt markstridsreglemente

MAKTBAS NÅLSTICK MOT ISLAMISKA STATENS. Materielkaos i Tyskland. Teolog forskar om att bli civil. Nytt markstridsreglemente MEDLEMSTIDNING FÖR OFFICERSFÖRBUNDET NR 7 2014 Materielkaos i Tyskland SIDAN 10 Teolog forskar om att bli civil SIDAN 6 NÅLSTICK MOT ISLAMISKA STATENS MAKTBAS SIDAN 20 REPORTAGE: Nytt markstridsreglemente

Läs mer

Version 2 015,01. Senast godkänd vid styrelsemöte 2014-12-16

Version 2 015,01. Senast godkänd vid styrelsemöte 2014-12-16 Version 2 015,01 Senast godkänd vid styrelsemöte 2014-12-16 Ordförande Revisor Maria Malmberg Anders Sköld MSDK Praxis Sid 2 / 51 1 GENERELLT... 7 1.1 Syfte... 7 1.2 Versioner... 7 1.3 Revisionshistoria

Läs mer

Nummer 2 - Juni 2011. Isflyin i Rättvik. Årsrapport 2010 På tur med JAS Räddningsbilen som flyger

Nummer 2 - Juni 2011. Isflyin i Rättvik. Årsrapport 2010 På tur med JAS Räddningsbilen som flyger Nummer 2 - Juni 2011 Isflyin i Rättvik Årsrapport 2010 På tur med JAS Räddningsbilen som flyger i detta nummer FFK-Nytt Tidning för Frivilliga Flygkårens medlemmar och sammarbetsparners Ansvarig utgivare

Läs mer

Nummer 2 - Maj 2010. Hemvärnet fyller 70-år. Årsrapport 2009 YP revolutioneras Flygmässa Friedrichhafen

Nummer 2 - Maj 2010. Hemvärnet fyller 70-år. Årsrapport 2009 YP revolutioneras Flygmässa Friedrichhafen Nummer 2 - Maj 2010 Hemvärnet fyller 70-år Årsrapport 2009 YP revolutioneras Flygmässa Friedrichhafen i detta nummer FFK-Nytt Tidning för Frivilliga Flygkårens medlemmar och sammarbetsparners Ansvarig

Läs mer

Kungen är hotad Andra raser lika bra

Kungen är hotad Andra raser lika bra Svetten rann på radarhöjden Ni blir ett elitförband. Insatskompaniet i Bohus-Dalgruppen lovordades. 4 Vårt finaste instrument En hundnos kan skilja mellan ett astronomiskt antal doftblandningar. 16 Esterna

Läs mer

P 18 A 7 Lv 2 KA 3 Kamratföreningars Tidskrift Nummer 1-2009

P 18 A 7 Lv 2 KA 3 Kamratföreningars Tidskrift Nummer 1-2009 Nummer 1-2009 KFÖ 2008 i Tingstäde Kenth Klintberg, Lokrume långbösseklubb, i utstyrsel som gotländsk ståndsdragon. P 18 kamratförening sid 3-19 Studeiebesök på AMF 1 Kamratföreningen var på ett intressant

Läs mer

Id: hr_001_200291_sv Version: K Säkerhet: Internt Datum: 2015-03-18 Sida: 2 av 55. Innehåll

Id: hr_001_200291_sv Version: K Säkerhet: Internt Datum: 2015-03-18 Sida: 2 av 55. Innehåll Sida: 2 av 55 Innehåll 1 Dokumentinformation...4 1.1 Syfte och målgrupp 4 1.2 Distribution 4 1.3 Versionshistorik 5 1.4 Referenser 5 1.5 Definitioner och förkortningar 5 1.6 Ändringsrutiner 6 1.7 Godkännande

Läs mer

Version 2011.04. Senast godkänd vid styrelsemöte 2011-04-19

Version 2011.04. Senast godkänd vid styrelsemöte 2011-04-19 Version 2011.04 Senast godkänd vid styrelsemöte 2011-04-19 Ordförande Revisor Lars Malmberg Eric Linders MSDK Praxis Sid 2 / 40 1 GENERELLT... 6 1.1 Detta dokument... 6 1.1.1 Syfte... 6 1.1.2 Versioner...

Läs mer

Artilleri & Luftvärn. Tema Kompetensutveckling. Artilleri-Tidskrift

Artilleri & Luftvärn. Tema Kompetensutveckling. Artilleri-Tidskrift Artilleri & Luftvärn Tema Kompetensutveckling Artilleri-Tidskrift Nr 3 2004 Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift Tidskrift för artilleriet och luftvärnet Häfte 3 2004 Årgång 133 Form och layout: Marie

Läs mer

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening Årgång 6 Nr 10 1999 Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening UR INNEHÅLLET C A 7 har ordet Sidan 4 Bäste kamrat Sidan 7 Vad gör 55 årspensionärerna Sidan 12 Ny bataljonschef Sidan 14 Första 77 B-

Läs mer

ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN

ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN Försvarsmakten 2012 Formgivning och Illustration: FMLOG APSA Grafisk produktion, Stockholm ProdId: 120627-008 Anställd i Försvarmakten Foto: Försvarets mediaportal Tryck: Edita

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

OMDANING. Nya roller inom försvarslogistiken Råd inför övergången. Arbetet fortsätter efter nyår. s. 7. s. 6

OMDANING. Nya roller inom försvarslogistiken Råd inför övergången. Arbetet fortsätter efter nyår. s. 7. s. 6 OMDANING FORUM FÖR LOGISTIK - INFO FRÅN FÖRSVARETS MATERIELVERK OCH FÖRSVARSMAKTEN Nr 8 2012 s. 7 s. 6 s. 2 Nya roller inom försvarslogistiken Råd inför övergången Arbetet fortsätter efter nyår En kort

Läs mer