KURSKATALOG 2014 SÖDERTÖRNSGRUPPEN. Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSKATALOG 2014 SÖDERTÖRNSGRUPPEN. Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning"

Transkript

1 KURSKATALOG 2014 SÖDERTÖRNSGRUPPEN Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING CHEFEN SÖDERTÖRNSGRUPPEN INFORMERAR... 2 SÖDERTÖRNSGRUPPEN... 4 LOGISTIK... 6 ANMÄLAN TILL ÖVNING (KFÖ/SÖF/LTÖ)... 7 ANMÄLAN TILL KURS (Södertörnsgruppen)... 8 ANMÄLAN TILL KURS (Hemvärnets Stridsskola)... 9 AVTAL KURSER OCH ÖVNINGAR Kursöversikt Södertörnsgruppen Vapentjänst Övriga kurser, främst kopplat till båttjänst Övningsöversikt Möten KURSBESKRIVNINGAR SÖDERTÖRNSGRUPPEN VAPENTJÄNST ROSLAGENS HEMVÄRNSBATALJON (28.hvbat) Organisation Hemortsutbildning hvbat Stab och ledningspluton hvinsatskompaniet hvinsatskompaniet hvbevakningskompaniet Flyggruppen (Inget underlag inlämnat) Båtpluton (Inget underlag inlämnat) SÖDERTÖRNS HEMVÄRNSBATALJON (29.hvbat) Organisation Hemortsutbildning hvbat Stab och ledningspluton (Inget underlag inlämnat) hvinsatskompaniet hvinsatskompaniet hvbevakningskompaniet Båtkompaniet (Inget underlag inlämnat) Flyggruppen (Inget underlag inlämnat) CBRN-plutonen Musikplutonen VERKSAMHETSSÄKERHET Avvikelse-/Tillbuds-/Olycksrapportering LÄNKAR OBS! Notera att innehållet i kurskatalogen kan ändras om de ekonomiska eller personella ramarna vid Södertörnsgruppen ändras. Om detta skulle ske kommer detta att meddelas förbandscheferna som sprider informationen till övriga på förbandet. 2

3 CHEFEN SÖDERTÖRNSGRUPPEN INFORMERAR Kamrater i hemvärnet i Södertörn och Roslagen Nu kommer utbildningskatalogen för utbildningsåret Detta är en nyhet för oss på UGS och syftet med denna är att enskild soldat ute på linan skall få kännedom om de kurser och utbildningar som erbjuds. Dels på UGS men även på de andra kompanierna. Vår förhoppning är att vi även detta år ska kunna erbjuda bra och efterfrågad utbildning både vad avser introduktions-, befattnings-, chefs- och förbandsutbildning. Jag vill ta det här tillfället att upplysa er om att UGS har en egen hemsida samt, från och med i år, även en facebooksida. Dessa två plattformar kommer att bli viktigare för oss för att nå ut till er soldater. Här kommer vi att påminna och upplysa er om kommande kurser och utbildningar. Länkar till dessa sidor hittar ni sist i denna katalog Väl mött på årets utbildningar och övningar Nicklas Kamperhaug Chef Utbildningsgrupp Södertörn 3

4 SÖDERTÖRNSGRUPPEN Fax: Befattning Ansvarsomr. Namn Telefon Mail C UGS Övergripande ansvarig Bat vht Mj Nicklas ÖL KFÖ Kamperhaug Hundtjänst Högre stabsutbildning UGS representant mot Amf1, RiksHv, HKV KFS arbete Ekonomi ansvarig C Utb ÖL SÖF Kn Per POC BatStab Widén Ansvarig UGS HÖS Tillhandahåller rapporter från PRIO Kursadm i PRIO (HvSS kurser) Dialog Friv Org Utb Off Hv marina uppgifter Kn Ludvig Båtförsörjningsfrågor Lindkvist Dialog med SVK (Sommarskolorna) POC 294.komp ÖL LTÖ C Log Logistiktjänst mot Bataljonerna Kn Roger Mtrlförsörjning på kort och lång sikt Borgström Vapenförvaring (Kasunerna) Teknisk Stödjer C Log i ovanstående uppgifter Kn Jörgen Officer POC 296.komp Winther Anläggnings - och fastighetsfrågor Ansvarig MVIF åtgärder Ansvarig service av IT mtrl Ansvarig krisstöd Utb Off POC 281, 291.komp Kn Per Stödjer MOUT/Markstrid Sedin Vht.Säk frågor Kursadm i PRIO (HvSS kurser) Hemvärnsungdom (HvU) Utb Off POC 282, 292.komp Lt Mikael BERTO tjänsten Almqvist Funktionsansv. Markstrid/Pistol/MOUT Rekrytering Utb Off Sjukvård Sgt Dan Närkamp + skyddsvaktsutb. Gråhed Stödjer MOUT/Markstrid Utb Off Fordonstjänst Kn Börje Kommendant vid UGS övningar Lantz Stödjer vid introutb samt skyddsvakt Stödjer vid försäkringsärenden 4

5 Befattning Ansvarsomr. Namn Telefon Mail Utb Off POC 283, 293, Sgt John Funktionsansv. Skyddsvakt Sigurdsson Stödjer MOUT/Markstrid/Pistolutb Utb Off Introutb Lt Roger SVK ungdomsskolor Bengtsson Stödjer Hv marina uppgifter Bistår vid sjösäk. frågor DIUS rapportering båttjänst Utb Off Stödjer Hv marina uppgifter Lt Benny DIUS rapportering båttjänst Olofsson Stödjer SVK ungdomsskolor Bistår vid sjösäk. frågor UGS Hemsida HR-handl Antagning Hv-pers Magdalena Avregistrering Hv Norberg Registerkontroll (IS UNDSÄK) Ersättningar Hv Registervård Resebeställning (Hv/Friv) Rapporter PRIO Ansv medaljer, diplom, veteraner Ansv Blanketter Hv HR-handl Antagning Frivpers Maj Avregistrering Hv Holmberg Registerkontroll (IS UNDSÄK) Ersättningar Hv Registervård Resebeställning (Hv/Friv) Rapporter PRIO POC 284:e och 295:e flyggrupp HR/ HR handl FRIVORG (endast mot SVK) Lollo Utb handl Adm. av ID-kort Hv samt skyddsvaktkort Stödjer med resebeställn för Hv/Friv i PRIO POC 294/285/SVK Instruktör i sambandsutbildning Stödjer 28, 29.Bat med Sb Koder, nycklar. Ansvarig vid försäkringsärenden. OBS! Notera att tjänstevägen alltid gäller. Har du frågor tar du först kontakt med din närmaste chef. 5

6 LOGISTIK Öppettider Service center Berga 2014 Servicecenter (SEC) Berga har öppet för tvätt- och persedelbyten måndag-tisdag samt torsdag-fredag kl Föranmälan är inte nödvändig. Vill man avsätta tid för att kunna få hjälp med utprovning av rätt stlk eller motsv. är det möjligt att boka tid. Nummer till tidsbokning på SEC Berga Utöver ovanstående öppethålls SEC Berga enligt nedanstående varvid personal ur UGS finns på plats. MÅNAD DATUM DAG TYP AV ÖPPET Maj 13/5 Tisdag Förrådskväll Sep 2/9 Tisdag Förrådskväll Öppettider Service center Väddö 2014 Servicecenter (SEC) Väddö har öppet för persedelbyten måndag-torsdag kl samt fredag Förrådet har begränsningar i mtrl och persedlar men har tex 5st par av alla storlekar i m/90 systemet. Vid frågor till förrådet ring Utöver ovanstående öppethålls SEC Väddö enligt nedanstående varvid personal ur UGS finns på plats. MÅNAD DATUM DAG TYP AV ÖPPET Maj 13/5 Tisdag Förrådskväll Sep 2/9 Tisdag Förrådskväll

7 ANMÄLAN TILL ÖVNING (KFÖ/SÖF/LTÖ) Övning Kallelse till KFÖ/SÖF/LTÖ skickas i regel ut ca 6mån innan övningsstart. Detta för att enskild skall kunna informera sin arbetsgivare i god tid innan övning. Anmälan till övningar vid Södertörnsgruppen skall ske linjevägen, dvs. till sin chef enligt kompanirutin. Denne sammanställer därefter kompaniets anmälningar och skickar dem till personalbefälet på bataljonen som i sin tur sammanställer bataljonens anmälningar och skickar dessa till Chefen Utbildningsgrupp Södertörn. Soldaten anmäler sig till övningen enligt kompani- och föreningsrutiner. 1 Kompch/Batch sammanställer kompaniets anmälningar och skickar därefter dessa till personalbefälet på bataljonen 2 4 ÖL på UGS tar hand om de anmälningar som kommit in från bataljonen och tillser att dessa kommer C LOG till hands. Vid behov skickar därefter HR adm ut listor till kompanicheferna för inrycks registrering. Personalbefälet sammanställer bataljonens samtliga anmälningar och skickar dessa till övningsledaren (ÖL) på UGS. 3 Sista anmälningsdag Sista anmälningsdag för övning framgår av respektive övningskallelse. Avanmälan Om du inte kan komma till övning du skulle gått på anmäler du detta snarast till din närmaste chef som vidarebefordrar det tjänstevägen till personalbefälet på bataljonen. 7

8 ANMÄLAN TILL KURS (Södertörnsgruppen) Kurs som anordnas och hålls vid Södertörnsgruppen Anmälan till kurser vid Södertörnsgruppen skall ske linjevägen, dvs. man tittar i kurskatalogen, hittar en kurs man är intresserad av, man kontrollerar att man är behörig att gå den om några sådana krav finns. Därefter anmäler man sitt intresse av att få gå kursen till sin chef enligt kompanirutin. (Digital anmälningsblankett skall användas, finns på Södertörnsgruppens hemsida). Komch/Batch kontrollerar om behovet finns på förbandet att man skickar soldater till den valda kursen, lämpligheten hos den sökande skall också tas i beaktande. När ett antal anmälningar inkommit till förbandschefen skickar denna dessa till sin POC, senast sista anmälningsdagen, som i sin tur sammanställer en lista från sin bataljon/kompani och överlämnar denna till ansvarig kurschef. När sista anmälningsdag har passerats sker vid behov en prioritering och uttagning av soldater till aktuell kurs. De som slutligen antas till kursen meddelas sedan detta av kursansvarigt befäl. Soldaten väljer kurs och söker denna enligt kompani- och föreningsrutin DIGITALT. 1 Dialog innan slutlig antagning. 4 Dialog när soldaten är slutligt antagen. Kompch/Batch får in anmälningar till kurser från sina soldater, tillser att soldaten har rätt behörighet och lämplighet för sökt kurs skickar därefter dessa till sin POC vid UGS senast sista anmälningsdag för respektive kurs. Kurschefen vid UGS tar slutligen ut de soldater som sökt aktuell kurs. När soldaterna är antagna sker kommunikationen till soldaten via kurschefen. 2 Dialog innan slutlig antagning. 3 Dialog innan slutlig antagning. POC vid UGS får in anmälan från batch/kompch till kurser. Även POC kontrollerar att soldaten är lämplig och har behörighet för sökt kurs. Sista anmälningsdag Sista anmälningsdag för kurs vid Södertörnsgruppen framgår av respektive kursbeskrivning. Använd den digitala anmälningsblanketten som finns på Södertörnsgruppens hemsida. Avanmälan Om du inte kan gå den kurs du har blivit antagen till anmäler du detta snarast till det kursansvariga befälet vid Södertörnsgruppen. Vid för få deltagare kan kurser ställas in i samband med kursstart. 8

9 ANMÄLAN TILL KURS (Hemvärnets Stridsskola) Kurs som anordnas av HvSS Anmälan till kurser vid HvSS skall ske linjevägen, dvs. man tittar i HvSS kurskatalog, hittar en kurs man är intresserad av, man kontrollerar att man är behörig att gå den om några sådana krav finns. Därefter fyller man i HvSS digitala kursansökan, finns på HvSS hemsida, och skickar denna komplett ifylld till kompch/batch via sin närmaste chef. Viktigt att denna skickas via mail, HvSS behandlar inga pappersansökningar längre. Batch/Kompch bedömer lämpligheten hos den sökande samt att personen uppfyller kraven för kursen. Batch/Kompch beslutar om möjlighet att gå kursen. Detta antecknas i den digitala ansökan. Därefter skickar han ansökan vidare till sin POC på UGS, senast sista anmälningsdagen. Om Batch/Kompch beslutar att ansökan inte skall gå vidare meddelas individen och ingen vidare behandling av ansökan görs. POC kontrollerar att soldaten uppfyller antagningskrav samt ger den sökande en prioritering. Därefter skickas ansökan till utbildningsadministratör som lägger in kursansökan i system PRIO. När väl ansökan registrerats i PRIO är det HvSS som meddelar individen huruvida hon/han kommit med eller ej samt ingångsvärden för inryckning m.m. (OBS!! Eventuella resor till utbildningsorten beställs via UGS HR administratörer). Soldaten väljer kurs och söker denna enligt kompani- och föreningsrutin DIGITALT. 5 Dialog när soldaten är slutligt antagen. 1 Dialog innan slutlig antagning. Batch/Kompch får in anmälningar till kurser från sina soldater, tillser att eleven har rätt behörighet och lämplighet för sökt kurs skickar därefter dessa till sin POC vid UGS senast sista anmälningsdag för respektive kurs. HvSS tar ut soldater till kursen via PRIO. Skickar ut utfall till antagna/icke antagna soldater. 2 Dialog innan slutlig antagning. 4 POC vid UGS får in anmälan från Batch/kompch till kurser. Även POC kontrollerar att soldaten är lämplig och har behörighet för sökt kurs. Ger soldaten en prioritering och skickar vidare till UtbAdm. 3 UtbAdm vid UGS lägger in soldatens ansökan i system PRIO. Sista anmälningsdag Sista anmälningsdag för kurs vid HvSS framgår av HvSS Kurskatalog, men är normalt tio veckor innan kursstart. OBS!! Icke komplett ansökan behandlas ej av UGS eller HvSS!! 9

10 AVTAL För att man under 2014 skall fullfölja sitt avtal så gäller nedanstående. Siffran inom parentes gäller det år som LTÖ genomförs. Befattning Antal tillfällen LTÖ Fältövning/SÖB SÖF KFÖ Totalt antal dygn Batledning med ledningspluton Batch 3 (4) 2 4 (0) 7 13 Batch stf 3 (4) 2 4 (0) 7 13 Batkvm 3 (4) 2 4 (0) 7 13 Stabsch 3 (4) 2 4 (0) 7 13 Stabsbefäl nivå 6 1 (2) (4) 6 (2) 6 Stabsbefäl nivå 7 1 (2) (4) 6 (2) 6 Stabsbefäl nivå 8 1 (2) (4) 5 (1) 5 Ledningsplutch 1 (2) (4) 6 (2) 6 Grpch stab sb-grp 1 (2) (4) 5 (1) 5 Grpch tp-grp 1 (2) (4) 5 (1) 5 Mening stab sb-grp 1 (2) (4) 4 (0) 4 Mening tp-gr 1 (2) (4) 4 Bevakningskompani Kompch Kompch stf Kvm Stabsbefäl nivå Stabsbefäl nivå Stabsbefäl nivå Hundtjinstr Stab/trosstoch Plutch Plutch stf Grpch Grpch stf Menig Insatskompani Kompch Kompch stf Kvm Stabsbefäl nivå Stabsbefäl nivå Stabsbefäl nivå Hundtjinstr Stab/trosstoch Plutch Plutch stf Grpch Grpch stf Menig

11 För att avtalet skall anses vara fullföljt skall det ha genomförts enligt föregående sida vid Södertörnsgruppens övningar. Man kan, vid behov även fullfölja sitt avtal vid annan utbildningsgrupp. Om detta blir aktuellt skall kontakt tagas med förbandschef som samverkar med personalbefälet vid 29.hvbat (fk Christina Lärka, ) som i sin tur sammanställer behovet och samverkar med Södertörnsgruppen. Detta gäller för både 28. och 29.hvbat. Ledighet under övning Inledande bestämmelser. 1 Under genomförande av KFÖ för hemvärnsförband kan ledighet beviljas, dock med mycket stor restriktivitet. 2 Ledighet kan beviljas som permission (upp till och med 6 timmar). 3 Tjänstledighet kan beviljas från 6 timmar upp till ett dygn, max 20% av stipulerad avtalstid. 4 Beviljade ledigheter som omfattas av detta regelverk medger att avtalet anses uppfyllt. Permission 5 Permission får beviljas för exempelvis: 1. Besök vid sjukvårdsinrättning 2. Lösa tvingande ordinarie arbetsuppgift hos huvudarbetsgivare 3. Besök vid arbetsförmedling, arbetsställe eller studieplats 4. Lösande av vissa offentliga uppdrag 5. Deltagande i särskild aktivitet inom trossamfund 6 Permission får beviljas av batch, kompch, plutch(fristående plutoner) eller övningsledare ur utbildningsgrupp. Tjänstledighet 7 Tjänstledighet får beviljas för exempelvis: Begravning, bröllop, dödsfall nära anhörig, förlossning nära anhörig. 8 Tjänstledighet får beviljas av utbildningsgruppchef i samråd med bataljonchef/kompanichef. Bestämmelser Ansökan om ledighet skall göras skriftligt, beslut och bestyrkande skall finnas dokumenterat hos respektive instans. Ansökan om tjänstledighet skall göras skriftligt, beslut och bestyrkande skall finnas dokumenterat hos respektive utbildningsgrupp. Ansökan om ledighet skall, i avvaktan på fastställd blankett, göras enligt C förbands anvisningar. Under permission/tjänstledighet gäller hemvärnssoldatens försäkringsskydd då han/hon formellt är i tjänst under ledigheten. 11

12 Ersättningar Följande ersättningar utgår vid respektive vht: Vht/Ersättning Dagpenning Dagersättning Reseersättning Utbildningspremie för befäls-, befodringskurs och instruktörsutbildning. Hv-dygn KU-tid Kurs vid UGS Kurs vid HvSS (betalas av HvSS) Ja, om övning är längre än 3 dagar eller inkomstbortfall kan styrkas med intyg. Ja, om utb är längre än 3 dagar eller inkomstbortfall kan styrkas med intyg. Ja, om utb är längre än 3 dagar eller inkomstbortfall kan styrkas med intyg. Ja, om utb är längre än 3 dagar eller inkomstbortfall kan styrkas med intyg. Ja, vid tid som ej ersätts med dagpenning. Ja, om vht tiden överstiger 6 timmar men är mindre än 3 dagar. Ja, om vht tiden överstiger 6 timmar men är mindre än 3 dagar. Ja, om vht tiden överstiger 6 timmar men är mindre än 3 dagar. Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja, om kursen omfattas av premiesystemet. Ja, om kursen omfattas av premiesystemet. Befattningspenning Soldater med chefsbefattningar erhåller befattningspenning efter genomförd avtalstid. Befattningsbeskrivningar utvisar vad respektive befattningshavare skall utföra för att erhålla sin befattningspeng. Premie (utbildningspremie) Soldaten får en utbildningspremie efter att ha genomfört samtliga Hv-dygn enligt avtalet. Veteraner Veteraner som inbjudits av UGS att deltaga vid ex KFÖ, SÖF m.m. erhåller fritt vivre (mat, logi) vid vht inom eget förband, ingen reseersättning. För att man ska erhålla sin premie och befattningspenning skall avtalet vara uppfyllt. Glöm ej heller SGI-intyg från försäkringskassan (max 1 år gammalt). Har du tagit ledigt lördag/söndag ska du även ha med ett arbetsgivarintyg som verifierar att du skulle ha varit i tjänst aktuell dag/dagar. Detta gäller även vid kurser. 12

13 KURSER OCH ÖVNINGAR Kursöversikt Södertörnsgruppen Vecka Datum Verksamhet Se sid /1-19/1 Bv 206 utbildning (del 4, forts från 2013) /1 Repetition Närkamp Block A /1-26/1 Omförordnande Skyddsvaktsinstruktör /1 Repetition Närkamp Block A /2-9/2 Omförordnande Skjutinstruktör /2 16/2 12/2 14/2 14/2 16/2 Introduktionsutbildning (innehåller nedanstående fristående kurser). Kort introduktionsutbildning Kvalificerad passagerare Skyddsvaktsutbildning (nyutbildning/omförordnande) /2 16/2 Bv 206 utbildning (del 5, sista passet) /2 Repetition Närkamp Block A /2 Transport av farligt gods, 1000p /3 Minibussutbildning, del /3 Transport av farligt gods, 1000p /3 Repetition Närkamp Block A /3 Yrkesinformatörsutbildning /3 23/3 Fordonsutbildning Tgb 30/Lastbil (del 1) /3 30/3 Fordonsutbildning Tgb 30/Lastbil (del 2) /3 4/4 Kurs i marin hemvärnstaktik /4 Karttjänst/Orientering Väddö /4 Karttjänst/Orientering Berga /4 27/4 23/4 25/4 25/4 27/4 Introduktionsutbildning (innehåller nedanstående fristående kurser). Kort introduktionsutbildning Kvalificerad passagerare Skyddsvaktsutbildning (nyutbildning/omförordnande) /4 9/5 GU-F på Berga (OBS! ansökan via FrivOrg) /5 11/5 Plutonchefskurs /5 11/5 Gruppchefskurs /5 18/5 Minibussutbildning, del /6 8/6 SysOpt RA /8 17/8 SysOpt RA /8 24/8 20/8 22/8 22/8 24/8 Introduktionsutbildning (innehåller nedanstående fristående kurser). Kort introduktionsutbildning Kvalificerad passagerare Skyddsvaktsutbildning (nyutbildning/omförordnande) /8 7/11 GMU HAGS /9 26/9 GU-F på Väddö (OBS! Ansökan via FrivOrg) /10 Yrkesinformatörsutbildning /10 12/10 TOS utbildning /11 23/11 TOS utbildning /11 30/11 Skyddsvaktsutbildning (omförordnande)

14 Vapentjänst Vecka Datum Verksamhet Se sid /4 Formellt kast hgr /4 Formellt kast hgr /8 31/8 Vidmakthållande skjutning 33 Ksp58, Grg, P-skott /8 31/8 Nyutbildning granattillsats 40mm /10 Formellt kast hgr /10 Formellt kast hgr /11 23/11 Sprängtjänst grunder 32 Övriga kurser, främst kopplat till båttjänst Följande kurser riktar sig i huvudsak till soldater ingående i 294.båtkomp samt 285.båtplut. Det finns dock kurser som även kan sökas av soldater från övriga enheter med behov av en specifik kompetens. Tex ADR och elsäkerhet. Sökförfarandet för dessa kurser är unikt. Anledningen till detta är att dessa utbildningar riktar sig till ett fåtal individer och därför är det viktigt att hitta ett kurstillfälle då så många som möjligt av dessa kan deltaga. Sökförfarande enligt följande: 1. Elev hittar kurs som han/hon bör gå. 2. Anmälan till kurs skickas till Kompch som bedömmer lämplighet hos den sökande och skickar denna vidare till. 3. tar kontakt med elever och föreslår ett antal tider för kursens genomförande. 4. Kurstid fastslås och kursen genomförs på avtalad tid. Kursnamn Mål/Innehåll Tidsomf. Målgrupp Anmälan till GK Stridsbåt Sjösäk, högfartsnav, systemkurs, regler, Minst 6 veckor. Tidigare civ utbildad sjögående personal. passagerarsäkerhet. Kursen är målstyrd. Avrostning båt Målstyrd kurs Minst Tidigare tjänstgjort Båtchef Stridsbåt Plutonchef båtpluton Navinstruktör GK G-båt Taktik, stridsteknik, regler, leda skjutning båt Taktik, stridsteknik, juridik, ledning, orderträning Pedagogik, nav, sjösäk m.m. Sjösäk, högfartsnav, systemkurs, regler, passagerarsäkerhet. 1dag på båttypen i FM 1 vecka Tjänstgjort som förare och bedömd lämplig 1 vecka Tjänstgjort som lägst båtförare, bedömd lämplig 1 vecka Tjänstgjort som båtchef, lämplig, tid att stödja UGS Målstyrd. Minst 3 veckor. Tidigare civ utbildad sjögående personal. 14

15 Kursnamn Mål/Innehåll Tidsomf. Målgrupp Anmälan till Stridsbåt 90E konvertering från G- båt Radar, system, nav Målstyrd Tidigare G- båtsförare Systemkurs 600-båt Fartygsbefäl klass 8 Fartygsbefäl klass 7 HSF - Handhavande snabba ftg Maskinbefäl klass 8 Maskinbefäl klass 7 M8 Maskinare stridsbåt 90H / 90E Basic Safety Repetition sjösäkerhet för besättningspersonal Ksp 58 Sjö Kurs för besättningspersonal som skall bestrida befattning på 600-båt. Grundläggande civilt cert för yrkestrafik samt radiocert. Högre behörighet civilt cert för tyngre trafik och större fartområde. Civilt cert för högfartsnav och manöverkörning. Grundläggande civilt certifikat, teknisk behörighet Högre behörighet civilt cert för tyngre trafik och större fartområde och större maskinstyrka med verkstad- och sjöpraktik Systemkurs för att kunna verka som maskinare på stridsbåt Grundläggande teori/praktik sjösäk som leder fram till civilt cert. Färdighetsträning och uppdatering av regelverk Skjutning och montering ombord på stridsbåt 3 dagar Tidigare utbildad på annat ftg och innehar rätt behörighet i övrigt mot bef. ombord. Ca 10 dagar 20 poäng på högskola Krav för alla båtförare/båtchefer För blivande FC/1:O på trossbåt 1 vecka För all personal som kör eller ska köra 90H, 90E och G-båt. Ca 10 dagar 20 poäng på högskola + praktik 1 vecka + praktik All personal i teknisk/nautisk befattning eller skall kunna verka som maskinbefäl ombord. För blivande maskintjänstchef på trossbåt. Innehar M8 sedan tidigare med flera års praktik i befattning Förutsätter Mb klass 8. För blivande maskinare på stridsbåt 1 vecka För all besättningspersonal 2 dagar För all personal. Genomförs minst vart 5.e år eller som avrostning. 1 dag För personal placerad på stridsbåt 90H. Förkunskap grundkurs Ksp58 land. 15

16 Kursnamn Mål/Innehåll Tidsomf. Målgrupp Anmälan till Tung-Ksp 12,7mm Grundkurs skjutning, handhavande samt vård och montering ombord på strb 2 veckor För personal placerad på stridsbåt samt DSG tekniker Skjutning 12,7 från båt, ledning och ansvar och stridsteknik CRM, Crew Resource Management GK Sjösäk för besättning Sjösäkerhetsutbildning för förbandsledning Kompletterande utbildning för båtchef strb 90H för att kunna leda skjutning ombord Ledning under press och stress. Maximera prestationen i besättningen och ledningsfunkt. Leder till civil behörighet Grundläggande sjösäkerhetsutbildning teori och praktik För att kunna bestrida ledningsfunktion hos förband med sjögående enheter från bataljonsnivå till plutonsnivå. I huvudsak teoretisk 4 dagar För Båtchef eller blivande båtchef strb 90H samt FC trossbåt 1-5 dagar beroende på befattning Skallkrav för alla befattningshavare i sjögående förband från jan 2014 för att bestrida befattning 4 dagar För alla som skall bli besättning på någon av våra båtar/fartyg 2 dagar För alla plut, komp och batledningspers, inkl chefer som skall leda båtar eller har båtar i sitt förband ROC Civilt radiocertifikat 3 dagar För all personal som skall vara besättning på våra båtar. Skall krav för BåtChef på strb Båt övrig / N8 Grundläggande båt och fartygsförlagd praktisk och teoretisk utbildning och nav PC Dart Grundkurs för att hantera PC-dart i våra båtar ECDIS Navisailor 4100, papperslös nav, civilt cert. System som FM efterhand kommer övergå till. 2 veckor För all personal som skall erhålla militär behörighet N8, för att få framföra någon av våra båtar. För G-båt/90E/H ingår denna del i grundutbildningen så denna är för övrig personal och övriga båtar eller personal i ledningsfunktion. 1 dag För personal i befattning på Strb eller ledning 3 dagar För all besättningspers 16

17 Kursnamn Mål/Innehåll Tidsomf. Målgrupp Anmälan till Truck förarbevis Grundkurs för att erhålla truckcertifikat och få framföra truck i FM 2 dagar För tekniker samt personal i DSG Heta arbeten Grundkurs för att få civ cert att genomföra heta arbeten, typ svets motsv. 1 dag För tekniker samt personal i DSG Svets GK svetsning 1 dag För tekniker samt personal i DSG Elsäkerhet och starkström Kranutb CBRN marin miljö Foto och dokumentations utb ADR + ADR Sjö Juridik och utredning med after action report ISPS utbildning, international ship and port facility code Kompletterande utbildning för hantering av starkström Grundkurs samt cert för att få köra kran i FM och på våra båtar Grundkurs CBRN i marin miljö. Riktas mot både ledning och besättningspers Grundläggande kurs Fotografering, undfotografering och bildbehandling Transport av farligt gods på land och till sjöss Grundläggande teoretisk och praktisk juridisk utbildning som bär mot förbandets marina uppgifter samt hur att hantera efterspel och dokumentation Grundlägande utbildning för civ cert inom ISPS, hamnsäkerhet och fartygssäkerhet 3 dagar För tekniker samt personal i DSG och MtjC på trossfärja 1 dag För tekniker samt personal i DSG samt personal på trossfärja 3 dagar Öppen för alla i marina förband 2 dagar All besättningspers och Sjöstridsledare i marina förband 2 dagar För tekniker samt personal i DSG samt personal på trossfärja 3 dagar För kompani ledning, stridsledare och PC/BC 2 dagar För kompani ledning, stridsledare och PC/BC i marina förband 17

18 Övningsöversikt Vecka Datum Verksamhet /1 2/2 LTÖ 28.hvbat 419 8/5 11/5 SÖF 29.hvbat /5 25/5 KFÖ 28.hvbat 437 8/9 14/9 KFÖ 29.hvbat /10 26/10 SÖF 28.hvbat Möten Vecka Datum Verksamhet /2 28.hvbat IPC inför KFÖ /2 27/2 RiksHvCh utbildningsgruppsmöte /2 29.hvbat MPC KFÖ / FPC SÖF /3-16/3 28.hvbat MPC inför KFÖ 414 5/4 28.hvbat FPC KFÖ /6 29.hvbat FPC KFÖ /9 Planeringsdag UGS/28.hvbat/29.hvbat inför Eso Erfarenheter 2014, fastställ plan 2015 samt UGS Årsmiddag på K1. 18

19 KURSBESKRIVNINGAR SÖDERTÖRNSGRUPPEN Introduktionsutbildning Tid: V.407, 11/2 16/2 Inryckning 11/ på Amf 1/Berga. Utryckning 16/ Sista anmälningsdag 20/1 V.417, 22/4 27/4 Inryckning 22/ på Amf 1/Berga. Utryckning 27/ Sista anmälningsdag 31/3 V.434, 19/8 24/8 Inryckning 19/ på Amf 1/Berga. Utryckning 24/ Utrustning: Sista anmälningsdag 28/7 Mål: Efter utbildningen skall eleverna kunna placeras i hemvärnet. Omfattning: Tilldelning personlig utrustning Vapenutbildning Sjukvårdstjänst Skyddsvaktsutbildning Skyddstjänst Hemvärnskunskap Kvalificerad passagerare båt Målgrupp: Personal som skall placeras i hemvärnsförband. Förkunskapskrav Tidigare genomfört värnplikt eller GMU motsvarande. Kurschef: Lt Roger Bengtsson Övrigt: Minsta antalet deltagare för genomförande av kursen är 10 elever. 19

20 Kort introduktionsutbildning (personal som genomfört GU-F) Tid: V.407, 12/2 16/2 Inryckning 12/ på Amf 1/Berga. Utryckning 16/ (Icke kombattanter rycker ut 14/2 1630) Utrustning: Sista anmälningsdag 20/1 V.417, 23/4 27/4 Inryckning 23/ på Amf 1/Berga. Utryckning 27/ (Icke kombattanter rycker ut 25/4 1630) Sista anmälningsdag 31/3 V.434, 20/8 24/8 Inryckning 20/ på Amf 1/Berga. Utryckning 24/ (Icke kombattanter rycker ut 22/8 1630) Sista anmälningsdag 28/7 Mål: Efter utbildningen skall eleverna kunna placeras i hemvärnet. Omfattning: Tilldelning personlig utrustning Skyddsvaktsutbildning (ej personal med vapenfri tjänst) Skyddstjänst Hemvärnskunskap Kvalificerad passagerare Målgrupp: Personal som skall placeras i hemvärnsförband från FrivOrg. Förkunskapskrav Genomförd GU-F motsv. Kurschef: Lt Roger Bengtsson Övrigt: Minsta antalet deltagare för genomförande av kursen är 10 elever. 20

21 Kvalificerad passagerare båt Tid: V.407, 14/2 Inryckning 14/ på Amf 1/Berga. Utryckning 14/ Sista anmälningsdag 20/1 V.417, 25/4 Inryckning 25/ på Amf 1/Berga. Utryckning 25/ Sista anmälningsdag 31/3 V.434, 22/8 Inryckning 22/ på Amf 1/Berga. Utryckning 22/ Utrustning: Sista anmälningsdag 28/7 Mål: Soldaten skall efter lektion vara väl förtrogen med den säkerhetsutrustning som finns på hemvärnets båtar samt vilka kommandon och åtgärder som vidtas vid ett fartygs övergivande. Målgrupp: Samtlig personal inom 28. och 29.hvbat som kan komma att transporteras på Försvarsmaktens fartyg/båtar. Förkunskapskrav Inga Kurschef: Lt Benny Olofsson Omförordnande Skyddsvaktsinstruktör Tid: V.404, 25/1 26/1 Inryckning 25/1 kl på Amf 1/Berga. Utryckning 26/1 kl Utrustning: Sista anmälningsdag: 6/1 Mål: Eleven skall efter kursen erhålla ett omförordnande på 5 år som skyddsvaktsinstruktör. Målgrupp: Aktiva skyddsvaktsinstruktörer där förordnandet håller på att löpa ut. Förkunskapskrav Soldaten har varit aktiv som skyddsvaktsinstruktör vid ett antal tillfällen de senaste 5 åren. Kurschef: 1.Sgt John Sigurdsson 21

KURSKATALOG 2015 SÖDERTÖRNSGRUPPEN. Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning

KURSKATALOG 2015 SÖDERTÖRNSGRUPPEN. Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning KURSKATALOG 2015 SÖDERTÖRNSGRUPPEN Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning INNEHÅLLSFÖRTECKNING CHEFEN SÖDERTÖRNSGRUPPEN INFORMERAR... 2 SÖDERTÖRNSGRUPPEN...

Läs mer

Regional utbildning Östergötland 2013

Regional utbildning Östergötland 2013 Regional utbildning Östergötland 2013 FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen Livgrenadjärgruppen 581 98 Linköping Denna folder redovisar regional utbildning som Livgrenadjärgruppen arrangerar under 2013.

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg 46 % ÅldersSnittet Under 40 år Runt 30 år i insats Mer

Läs mer

LEDNINGSREGEMENTET Datum Beteckning 2011-11-15 24 643:51571 Sida 2 (7)

LEDNINGSREGEMENTET Datum Beteckning 2011-11-15 24 643:51571 Sida 2 (7) 2011-11-15 24 643:51571 Sida 1 (7) Länsstyrelsen Uppsala län 751 86 UPPSALA Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Lars Andersson Dnr 551-10605-08 Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående

Läs mer

HEMVÄRNETS STRIDSSKOLA Beteckning: Målkatalog 2013 Datum: 2012-12-05 Ersätter: Målkatalog 2012 Sid 1 (66) MÅLKATALOG

HEMVÄRNETS STRIDSSKOLA Beteckning: Målkatalog 2013 Datum: 2012-12-05 Ersätter: Målkatalog 2012 Sid 1 (66) MÅLKATALOG Sid 1 (66) MÅLKATALOG 2013 Sid 2 (66) Register Kap.nr Innehåll Sida 1 Bakgrund till Målkatalog 2013 3 2 Utdrag ur HKV Direktiv för uppdragsplanering (DUP). Hemvärnsutbildning 3 Utbildning 8 3.1 Kursverksamhet

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Förändring Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Förändring Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Förändring Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg Förändring! Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna Hemvärnets verksamhet Riksdagens Inriktningsbeslut

Läs mer

Utbildningsanvisningar 2008 Utgåva 2 och inriktning för 2009 2010

Utbildningsanvisningar 2008 Utgåva 2 och inriktning för 2009 2010 Sida 1 (9) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Chefen / C utbildningsgrupp Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning övlt Håkan Nordfors

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Rikshemvärnsrådet 2013-11-30,--12-01 på HvSS. Johannes Jeppsson. Carina Blomqvist.-Liljegren. Richard Wachtmeister

Protokoll från sammanträde med Rikshemvärnsrådet 2013-11-30,--12-01 på HvSS. Johannes Jeppsson. Carina Blomqvist.-Liljegren. Richard Wachtmeister RIKSHEMVÄRNSRÅDET Hemvärnsombudsmannen 107 85 STOCKHOLM Tel. 08-788 85 49 (direkt) Telefax 08-664 57 90 Besöksadress: Banérgatan 62 Tre Vapen. Nr: Stockholm 2014-04-10 Sid 1 (1) Protokoll från sammanträde

Läs mer

FMUndSäkC (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum)

FMUndSäkC (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) 2015-2016 v3.0 1/8 (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) Adress:, Box 611, 751 25 Uppsala Tel: 018 19 60 00 Fax: 018 19 60 99 finns i Uppsala och Halmstad. Huvuddelen av utbildnings- och

Läs mer

Anvisningar till antagningsordning Reservofficer Specialistofficersutbildning RSOU2015-2016

Anvisningar till antagningsordning Reservofficer Specialistofficersutbildning RSOU2015-2016 2014-12-18 FM2014-10938:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

KURSKATALOG Centrala uppdragsutbildningar. Version 2. Frivilliga radioorganisationen. www.fro.se

KURSKATALOG Centrala uppdragsutbildningar. Version 2. Frivilliga radioorganisationen. www.fro.se KURSKATALOG Centrala uppdragsutbildningar 2007 Version 2 Frivilliga radioorganisationen www.fro.se Centrala uppdragsutbildningar 2007 (Med reservation för eventuella ändringar) Beträffande regionala och

Läs mer

kurser VintER och VåR 2015

kurser VintER och VåR 2015 kurser Vinter och vår 2015 1 Välkommen på våra kurser Försvarsutbildarna genomför ett stort antal olika kurser som riktar sig till medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer. Våra kurser är inriktade

Läs mer

Kurskatalog 2006 FÖR KVINNLIGA BILKÅREN

Kurskatalog 2006 FÖR KVINNLIGA BILKÅREN Kurskatalog 2006 FÖR KVINNLIGA BILKÅREN EN FRIVILLIG FÖRSVARSORGANISATION OCH SVERIGES ENDA KVINNLIGA MOTORORGANISATION VIKTIG INFORMATION Innehåll Viktigt att veta när du ska söka till central kurs från

Läs mer

Sida 2 (5) Allmänt om kursen

Sida 2 (5) Allmänt om kursen Sändlista Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning FMLOPE, Mj Mikael Lindholm, 070-328 16 07 Inbjudan

Läs mer

Administration patrullhund

Administration patrullhund Svenska Brukshundklubben Reviderad 2015-01-30 Administration patrullhund Administration av inträdesprov och kurs patrullhund Före kursstart och inträdesprov Distriktet genomför en dialog med förbandet

Läs mer

Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13

Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13 Flygvapenfrivilliga 2013-09-08 Sida 1 av 6 Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13 Hej ungdom! Härmed inbjuds du som är elev och medlem i FVRM eller FBU Stockholm att delta i ungdomsutbildning

Läs mer

Inbjudan Svenskt Mästerskap med Ak 4 och RM pistol M/88 den 9-10 augusti 2014 i Kungsängen. 1 bilaga : Anmälningsblankett

Inbjudan Svenskt Mästerskap med Ak 4 och RM pistol M/88 den 9-10 augusti 2014 i Kungsängen. 1 bilaga : Anmälningsblankett LIVGARDET Beteckning 2014-03-19 19713:40737 Sida 1 (6) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Rolf-Anders

Läs mer

Förmåner och försäkringar vid tjänstgöring i Hemvärnet

Förmåner och försäkringar vid tjänstgöring i Hemvärnet Förmåner och försäkringar vid tjänstgöring i Hemvärnet 2006-03-01 2004-04-01 FÖRMÅNER Dagersättning Betalas för övningar och utbildning som pågår i mindre än 3 dagar. Den är 72:-/per dag (= den ersättning

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg;

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; beslutade den 27 maj 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 förordningen (2013:284) om bevakning ombord på svenskt

Läs mer

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber 2 3 Den stora skillnaden! Försvara landets intressen Försvara landet 4 5 Säkerhets- och Samverkanssektion

Läs mer

N u m m e r 5 6 d e c e m b e r 2 0 0 9. norges nya generalinspektör trafiksoldater sökes!

N u m m e r 5 6 d e c e m b e r 2 0 0 9. norges nya generalinspektör trafiksoldater sökes! N u m m e r 5 6 d e c e m b e r 2 0 0 9 norges nya generalinspektör trafiksoldater sökes! GOTT NYTT HEMVÄRNSÅR Stora förändringar väntar 2010 Ledare En nödvändig utveckling NÄR DU LÄSER DETTA står vi mitt

Läs mer

Informationsbrev 2 för antagna till Stabsutbildningen 2015-2016 (Två bilagor)

Informationsbrev 2 för antagna till Stabsutbildningen 2015-2016 (Två bilagor) FHS beteckning 2015-05-04 Ö 75/2015 Sid 1 (6) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Övlt Claes Deshayes,

Läs mer

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN 1. Säkerhets- och miljöskyddsförklaring 2. Ägarförhållande 3. Säkerhets- och miljöansvarig 4. Ansvar och befogenheter 5. Kompetens och utbildning 6. Checklistor för

Läs mer

Hemvärnets Stridsskola

Hemvärnets Stridsskola 2015-03-02 Hemvärnets Stridsskola Kursbeskrivning 1 Innehåll Välkommen till HvSS... 4 Hemvärnets Stridsskola (HvSS) - en kort presentation... 5 Grundläggande bestämmelser... 6 PRIO och Kursbenämning...

Läs mer

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar.

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. FYRAHUNDRA TUSEN De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. VILL DU GÖRA EN FRIVILLIG INSATS FÖR FRIHETEN? Fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är några

Läs mer

Handbok för frivillig försvarsverksamhet H FRIV. Kap. 7 Förmåner

Handbok för frivillig försvarsverksamhet H FRIV. Kap. 7 Förmåner Handbok för frivillig försvarsverksamhet H FRIV Kap. 7 Förmåner 2005 Handbok för frivillig försvarsverksamhet H FRIV Kap. 7 Förmåner 2005 Innehåll Grunder och begrepp...8 Förmåner i fred till elever och

Läs mer

UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL. Nr 5 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne

UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL. Nr 5 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL Nr 5 204 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne FÖRBUNDS- UNGDOMSLEDAREN Viktig information och uppgifter till ungdomsledare. sid. 2 I VERKSAMHETEN Förändrade

Läs mer

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten.

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. S - 2 HÅRT OCH MJUKT Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. SUMMAN ÄR STÖRRE ÄN DU TROR Att tjänstgöra i Försvarsmakten är berikande på

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER Försvarsmaktens interna bestämmelser om hantering, förvaring och transport av skjutvapen och ammunition; FIB 2000:1 Utkom från trycket 2000-12-12 beslutade den 24 november

Läs mer

KRAVSÄTTNING AV BEFATTNINGAR

KRAVSÄTTNING AV BEFATTNINGAR KRAVSÄTTNING AV BEFATTNINGAR Ett arbete pågår fram till den 31 mars med att lista och kravsätta befattningar i Försvarsmakten. Varje befattning tilldelas befattningsbenämning, personalkategori, nivå och

Läs mer

Parternas riktlinjer avseende lokala omställningsmedel (2 bilagor och 2 underbilagor)

Parternas riktlinjer avseende lokala omställningsmedel (2 bilagor och 2 underbilagor) 2015-03-26 FM2015-4311:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Anders Häggberg, anders.haggberg@mil.se

Läs mer

Fritidsbåtskurser våren 2009

Fritidsbåtskurser våren 2009 Fritidsbåtskurser våren 2009 Langbeck Racing HB Vi lär dig nyttja din båt Langbeck Racing HB har sitt ursprung i Sportbåtsskolan som drivs av Sportbåtsklubben, en av landets största racerbåtsklubbar.

Läs mer

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare:

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare: Soldat, sjöman ELLER gruppbefäl PÅ deltid? Nya möjligheter att kombinera din karriär Att tjänstgöra i Försvarsmakten innebär stora möjligheter till utveckling. Du får möjlighet att växa som person samtidigt

Läs mer

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011 FHS organisation SID 1 Fakta om Försvarshögskolan (ÅR 2010) Omsättning 550 msek 546 helårsstudenter (exl uppdragsstud) 428 helårspresterande Ca 2 500 studerande i kortare kurser 344 anställda (drygt 100

Läs mer

UNGDOMSLEDAR NYTT. Chefen har ordet! sid. 2. Kallt krig under Operation Garbo. sid. 4-5. Nr 2 2013 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne

UNGDOMSLEDAR NYTT. Chefen har ordet! sid. 2. Kallt krig under Operation Garbo. sid. 4-5. Nr 2 2013 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne UNGDOMSLEDAR NYTT Chefen har ordet! sid. 2 Kallt krig under Operation Garbo sid. 4-5 Nr 2 2013 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne CHEFEN HAR ORDET Fredrik Rosenlind berättar om lite framtidsfrågor

Läs mer

KTRUANR S P O SRTK AAV FTAARLILGOT GGODS VÅR

KTRUANR S P O SRTK AAV FTAARLILGOT GGODS VÅR T R A N S P O R T A V F A R L I G T G O D S KURSKATALOG VÅR 2015 2 SäkerhetsRådgivarnas kursutbud VÅREN 2015 GRUNDKURSER längd pris februari mars april maj juni Vägtransport av farligt gods ADR 2 2 8 950

Läs mer

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN Text: Helen Karlsson, Häverö Brukshundklubb Tack vare hundens överlägsna sinnen ligger hundgruppen i förbandet på förhand. Hundens välutvecklade luktsinne och förfinade hörsel är

Läs mer

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten Försvarsmakten Sjöfartsverket 1999-12-16 020801-9912071 Regeringen Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag till Sjöfartsverket och Försvarsmakten att utreda frågan om övergångsbestämmelser rörande

Läs mer

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning F Ö R S V A R S M A K T E N HÖGKVARTERET Datum 2011-03-28 HKV beteckning 19111: 548 42 Sida 1 (6) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående

Läs mer

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 Regementskamrater, Tiden går fort när man trivs med jobbet och för mig rusar tiden iväg. Jag skulle givetvis väldigt gärna vilja vara ännu mer ute i verksamheten, särskilt nu

Läs mer

Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav.

Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav. Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav. Bakgrund MTE är en ny verksamhet inom ramen för samhällets krisberedskap. Den syftar till att skapa en

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Köldknäpp. Tufft klimat på övningen Höstlöv. Specialnummer till hela Försvarsmakten NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #6 2012

Köldknäpp. Tufft klimat på övningen Höstlöv. Specialnummer till hela Försvarsmakten NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #6 2012 NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #6 2012 Trafikfara Tema framtid Stridssjukvårdare Köldknäpp Tufft klimat på övningen Höstlöv 1 HEMVÄRNET #1 2010 Specialnummer till hela Försvarsmakten LEDARE / CHEF INSATS FAKTA

Läs mer

AKMC Akutsjukvården i Västerbotten

AKMC Akutsjukvården i Västerbotten AKMC Akutsjukvården i Västerbotten Inbjudan till trafikinstruktörsutbildning för utryckningsförare hösten 2015 Akut- och katastrofmedicinskt centrum (AKMC) är en del av Akutsjukvården Västerbotten. Inom

Läs mer

Försvarsmaktens Helikopterflottilj

Försvarsmaktens Helikopterflottilj Försvarsmaktens Helikopterflottilj Linköpings garnison HELIKOPTERFLOTTILJEN Utbildar helikopterförband och genomför nationella och internationella helikopterinsatser. Livgrenadjärgruppen utbildar hemvärnsförband.

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret

FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret 3 H Hemvärn FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret Försvarsmaktens handbok för hemvärnet HvH häfte 3, fastställs att gälla fr o m 2001-10-01. Detta häfte ingår i HvH samlingspärm (M7740-184003).

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 april 2004. SFS 2004:148 Utkom från trycket den 15 april 2004 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

UNGDOMSLEDAR NYTT NYORDNING PÅ KURSGÅRDEN. sid. 3 VIKTIGA UPPGIFTER. sid. 4. Nr 3 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne

UNGDOMSLEDAR NYTT NYORDNING PÅ KURSGÅRDEN. sid. 3 VIKTIGA UPPGIFTER. sid. 4. Nr 3 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne UNGDOMSLEDAR NYTT NYORDNING PÅ KURSGÅRDEN sid. 3 VIKTIGA UPPGIFTER sid. 4 Nr 3 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne INFORMATION FRÅN FÖRBUNDET Ny chef på kursgården och inspirerande

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2007:12 Sjöfartsverkets föreskrifter om bemanning Innehåll 1 kap. Allmänna bestämmelser...3 Definitioner och förkortningar...4 Bestämmelser om utbildningar och

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum 2011-10-29 10-30. Nr: 2011:5. 29/10 kl. 09.00 17.00, Hotel Prisma, Skövde 30/10 kl. 09.00 12.00, Hotel Prisma, Skövde

Protokoll. Sammanträdesdatum 2011-10-29 10-30. Nr: 2011:5. 29/10 kl. 09.00 17.00, Hotel Prisma, Skövde 30/10 kl. 09.00 12.00, Hotel Prisma, Skövde Sid 1 (5) Protokoll Sammanträdesdatum 2011-10-29 10-30 Nr: 2011:5 29/10 kl. 09.00 17.00, Hotel Prisma, Skövde 30/10 kl. 09.00 12.00, Hotel Prisma, Skövde Närvarande Ingemar Badman, ordf. Jan Olof Svensson,

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Jägareförbundets Dalarnas utbildningar och föreläsningar Hösten 2014. I samarbete med Studiefrämjandet

Jägareförbundets Dalarnas utbildningar och föreläsningar Hösten 2014. I samarbete med Studiefrämjandet Jägareförbundets Dalarnas utbildningar och föreläsningar Hösten 2014. I samarbete med Studiefrämjandet Jägareförbundet erbjuder och arrangerar tillsammans med Studiefrämjandet ett antal utbildningar 2013

Läs mer

Gävleborgsgruppen. Rekryteringsplan för Nationella Skyddsstyrkorna och Hemvärnet i Gävleborgs län och Älvkarleby kommun.

Gävleborgsgruppen. Rekryteringsplan för Nationella Skyddsstyrkorna och Hemvärnet i Gävleborgs län och Älvkarleby kommun. Gävleborgsgruppen Rekryteringsplan för Nationella Skyddsstyrkorna och Hemvärnet i Gävleborgs län och Älvkarleby kommun. Fastställd 15 September 2009 Raymond Iller C Gävleborgsgruppen Sida 2 (13) 1. Bakgrund

Läs mer

MILITÄR ANSTÄLLNING. Placering tillsvidare GSS/K LAS. Yrkesofficer MBL. Fullmakt LOA. Tidsbegränsad placering. GSS/T Avsked. Uppsägning Bisyssla

MILITÄR ANSTÄLLNING. Placering tillsvidare GSS/K LAS. Yrkesofficer MBL. Fullmakt LOA. Tidsbegränsad placering. GSS/T Avsked. Uppsägning Bisyssla MILITÄR ANSTÄLLNING LAS GSS/K Placering tillsvidare MBL Yrkesofficer Fullmakt LOA GSS/T Avsked Tidsbegränsad placering Uppsägning Bisyssla Grunden Arbetsgivaren anställer och avskedar vem han vill Arbetsgivaren

Läs mer

PM Utökad ledarskapsteori samt skrivning av PM/övningsplan

PM Utökad ledarskapsteori samt skrivning av PM/övningsplan PM Utökad ledarskapsteori samt skrivning av PM/övningsplan Datum: 2012-04-18. Tid: 18:30 21:00. Plats: Hv-gården Furulund. Övning: ÖL: BÖL: Säkerhetsansvarig: Specialinstruktör: Kompetens: Omfattning:

Läs mer

Generalläkaren april 2010

Generalläkaren april 2010 Generalläkaren april 2010 Generalläkaren Sigfried de Joussineau, Generalläkare Stab Avd chef Åsa Lundkvist Sekr. Lena Eklöf Hälso- och sjukvård Ewa Axelsson Gudrun Axelsson Per Jakobsson Livsmedel och

Läs mer

Arbetsrätt för den som är verksam inom skola, fritidshem och förskola

Arbetsrätt för den som är verksam inom skola, fritidshem och förskola 2012-02-07 12/30 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) f v b till Skolor Förskolor Fritidshem Fackliga företrädare Friskolor Arbetsrätt för

Läs mer

kurser SOMMAR Och höst 2015

kurser SOMMAR Och höst 2015 kurser SOMMAR och HÖST 2015 1 Välkommen på våra kurser Försvarsutbildarna genomför ett stort antal olika kurser som främst riktar sig till medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer. Våra kurser är

Läs mer

ansöka om god man eller förvaltare

ansöka om god man eller förvaltare Överförmyndarnämnden Information ansöka om god man eller förvaltare Viktigt att känna till om godmanskap Godmanskap är en frivillig insats som förutsätter samarbete mellan den gode mannen och huvudmannen.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 juli 1999. SFS 1999:697 Utkom från trycket den 13 juli 1999 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Och. sen då? - en liten debattbok om hemvärnet. Magnus Sjöström, en i ledet

Och. sen då? - en liten debattbok om hemvärnet. Magnus Sjöström, en i ledet Och sen då? - en liten debattbok om hemvärnet Magnus Sjöström, en i ledet Och sen då? - en liten debattbok om hemvärnet Magnus Sjöström, en i ledet Och sen då? Västerås 2007-10-11 Text och Bild: Magnus

Läs mer

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil Dags för fortbildning se sidan 6 1 Yrkesförarkompetens för förare av buss och tung lastbil Att köra lastbil eller buss i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.

Läs mer

OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2015 SID 1/7 Diarienr: 2014-OF-00515 OFFICERSFÖRBUNDETS KURSER 2015. Utgåva 2 nu med FK 2!

OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2015 SID 1/7 Diarienr: 2014-OF-00515 OFFICERSFÖRBUNDETS KURSER 2015. Utgåva 2 nu med FK 2! OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2015 SID 1/7 OFFICERSFÖRBUNDETS KURSER 2015 Utgåva 2 nu med FK 2! OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2015 SID 2/7 Officersförbundets kurser 2015 Innehåll Officersförbundets kurser 2015...

Läs mer

Bemanningen av FM Org 13 kallelse och arbetsformer m.m. (två bilagor)

Bemanningen av FM Org 13 kallelse och arbetsformer m.m. (två bilagor) 2012-06-29 02 300:59803 Sida 1 (14) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Försvarsmaktens omstruktureringsledare

Läs mer

Kursprogram våren 2010 Langbeck.se

Kursprogram våren 2010 Langbeck.se Kursprogram våren 2010 Langbeck.se Motorbåtsutbildningar Langbeck.se har sitt ursprung i Sportbåtsskolan som drivs av Sportbåtsklubben, en av landets största racerbåtsklubbar. Sportbåtsskolan har under

Läs mer

Försvarsmaktens redovisning öppna delar

Försvarsmaktens redovisning öppna delar 2015-01-23 FM2014-5882:36 Sida 1 (6) Öppen bilaga Försvarsmaktens redovisning öppna delar Redovisning avseende punkt 1 Vilken resultatindikator kan enligt myndigheten användas för att beskriva utvecklingen

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

FMV. Marinens utveckling

FMV. Marinens utveckling FMV Marinens utveckling Marina förutsättningar Niklas Gustafsson/Försvarsmakten Marinens utveckling Med anledning av den aktuella försvarsdebatten känns det angeläget att beskriva marinens uppgifter och

Läs mer

Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP)

Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP) Utbildningsplan 1 (10) Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP) Benämning på engelska Advanced Command and Staff Programme Högskolepoäng: 130,5 högskolepoäng Programkod:

Läs mer

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom att komplettera

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret

FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret 2 H Hemvärn FÖRSVARSMAKTEN 2001-08-31 09 831:70585 Högkvarteret Försvarsmaktens handbok för hemvärnet HvH häfte 2, fastställs att gälla fr o m 2001-10-01. Detta häfte ingår i HvH samlingspärm (M7740-184003).

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År God Jul och Gott Nytt År En jul- och nyårshälsning från regementsledningen 1 Regementskamrater! Efter nästan fem år som chef och ansvarig för cirka 8500 personer i våra krigsförband, drygt 10 000 mil på

Läs mer

Kurskatalog 2015 Totalförsvarets Skyddscentrum CBRN-skolan. MARSKY CBRN tjänst

Kurskatalog 2015 Totalförsvarets Skyddscentrum CBRN-skolan. MARSKY CBRN tjänst 1 Kurskatalog 2015 Totalförsvarets Skyddscentrum CBRN-skolan MARSKY CBRN tjänst Dessa kurser ansöks via ESS portalen i PRIO om inget annat anges. Denna katalog är till del en kopia av innehållet i PRIO

Läs mer

Rättssäker elevhälsa i samverkan Legala och organisatoriska möjligheter och förutsättningar att stödja elevers utveckling och välmående!

Rättssäker elevhälsa i samverkan Legala och organisatoriska möjligheter och förutsättningar att stödja elevers utveckling och välmående! 2014-12-22 15/39 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Rättssäker elevhälsa i samverkan Legala och organisatoriska möjligheter

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Utbildningsorder Militärteknik 2016

Utbildningsorder Militärteknik 2016 MVI/MTA Datum 2015-09-28 Utbildningsorder för militärteknik 2016_Utkast.doc Sida 1 (6) Senast uppdaterad 150928 av Jens Lindh Utbildningsorder Militärteknik 2016 Innehåll: Uppgifter... 2 Kursansvarig med

Läs mer

19, 2007. Trafiksäkerhetspolicy. Beslut 2007-019 2007-10-04. Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet.

19, 2007. Trafiksäkerhetspolicy. Beslut 2007-019 2007-10-04. Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet. Beslut 2007-019 2007-10-04 19, 2007 Trafiksäkerhetspolicy Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet. Ärendebeskrivning Denna policy skall ligga till grund för att åstadkomma

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan Sid 1 (5) Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans Forsknings- och Utbildningsnämnd,

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2011:2 Utkom från trycket 2011-05-30 Försvarsmaktens interna bestämmelser om tjänstekort och vissa behörighetshandlingar; beslutade den 20 maj 2011. Försvarsmakten

Läs mer

2.2 Säkerhetsprövning med säkerhetsbedömning och registerkontroll

2.2 Säkerhetsprövning med säkerhetsbedömning och registerkontroll knappar in sin personliga kod på knappsatsen eller läser av sitt fingeravtryck och slår in sin personliga kod. Om passerkort och kod/fingeravtryck stämmer överens beviljas tillträde. 2.2 Säkerhetsprövning

Läs mer

Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS-EN 1090-2

Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS-EN 1090-2 Datum 2013-03-25 rev 3 Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS-EN 1090-2 Utbildning av produktionspersonal för att klara kraven, som svetsansvarig. Utbildningen bygger på de delar,

Läs mer

Förslag : Den ersättning som utbetalas till den enskilde för fullgörande av avtalstid skall motsvara förlorad arbetsförtjänst.

Förslag : Den ersättning som utbetalas till den enskilde för fullgörande av avtalstid skall motsvara förlorad arbetsförtjänst. 2009: E 1,1 Insänd av: Piteå Älvdals Hemvärnsbataljon/bataljonsstaben Ärendemening Ersättning för förlorad arbetsförtjänst Förslag : Den ersättning som utbetalas till den enskilde för fullgörande av avtalstid

Läs mer

17 20-24/4 Ava Grund/Forts 1 SveDaNor 1/4. 18-19 29/4-8/5 IMC-kurs 1 SveDaNor 1/4 Rep.kurs 1 IMC SveDaNor 1/4. 19-21 9-24/5 UL-Fik-kurs Sep.

17 20-24/4 Ava Grund/Forts 1 SveDaNor 1/4. 18-19 29/4-8/5 IMC-kurs 1 SveDaNor 1/4 Rep.kurs 1 IMC SveDaNor 1/4. 19-21 9-24/5 UL-Fik-kurs Sep. Under sommaren 2015 kommer följande kurser att anordnas på Ålleberg för utbildning av segelflyglärare, segelflyginstruktörer, segelflygtekniker, segelflygchefer, och övriga flygkurser samt tekniska kurser.

Läs mer

MILJÖRAPPORT. Miljöledningssystem: Marinbasen har ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Systemet är ej certifierat.

MILJÖRAPPORT. Miljöledningssystem: Marinbasen har ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Systemet är ej certifierat. MILJÖRAPPORT Grunddel För Södra Skärgårdens Skjutområde(1480-1367) år: 2011 version: 1 UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövare: Marinbasen Organisationsnummer: 202100-4615 UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Att samverka när barn och unga misstänks fara illa Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan

Att samverka när barn och unga misstänks fara illa Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan 2014-12-19 15/36 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Landstinget Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar

Läs mer

Referat från Årsmöte Föreningen för Göteborgs Försvar, 2010

Referat från Årsmöte Föreningen för Göteborgs Försvar, 2010 Referat från Årsmöte Föreningen för Göteborgs Försvar, 2010 Omkring 250 medlemmar och gäster (av föreningens 1000) samlades tisdagen den 20 april på Pedagogen Göteborgs Universitet. Mötet följde sedvanligt

Läs mer

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3...

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3... Kurskatalog Hösten 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Assistentutbildning...3 Arbetsledarutbildning...4 Konduktiv pedagogik 1...5 Konduktiv pedagogik 2...6 Konduktiv pedagogik 3...7 Grundkurs i kommunikation och

Läs mer

Information om Certifieringskursen till:

Information om Certifieringskursen till: Information om Certifieringskursen till: Personlig Tränare och/eller Kostrådgivare Presentation av kursen I samverkan med Branschrådet För Hälsa finns möjligheten att ansöka om certifiering till Personlig

Läs mer

Vad är en detektiv? Din karriär

Vad är en detektiv? Din karriär Vad är en detektiv? I takt med att polisen och myndighetens resurser sinar så växer alla former av utrednings och spaningstjänster. Dessa anlitas ofta av privatpersoner och företag för att hitta information,

Läs mer

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Kommittédirektiv Försvarsmaktens personalförsörjning Dir. 2013:94 Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning

Läs mer

Administration räddningshund

Administration räddningshund Svenska Brukshundklubben Administration räddningshund Komplement till regler för räddningshundprov Alla anvisningar, protokoll och blanketter finns på SBK:s hemsida,. Kurs räddningshund Ansöka om att hålla

Läs mer

För dig som anställd

För dig som anställd Uppsala universitet Personalavdelningen Ulla Johnsson/Eric Ålund EGENRAPPORTERING I PRIMULA För dig som anställd Innehåll Logga in... 2 Stängt vid månadsomställning... 2 Logga ut...2 Semesteransökan...

Läs mer

På barmark? Signalister i Hemvärnet och FRO, hej! ÅRGÅNG 14 FRO Stockholm NR 4 2011. Nästan, men inte riktigt.

På barmark? Signalister i Hemvärnet och FRO, hej! ÅRGÅNG 14 FRO Stockholm NR 4 2011. Nästan, men inte riktigt. ÅRGÅNG 14 FRO Stockholm NR 4 2011 [ Medlemstidning för FRO Stockholm Frivilliga Radioorganisationen i Stockholms län ] Signalister i Hemvärnet och FRO, hej! FRO Sth anordnar i helgen 2011-05- 14 -- 2011-05-15

Läs mer

Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad)

Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad) Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad) Studier inom VAL-projektet vänder sig till dig som är verksam som lärare men saknar lärarexamen. För

Läs mer

AKMC Akutsjukvården i Västerbotten

AKMC Akutsjukvården i Västerbotten AKMC Akutsjukvården i Västerbotten Inbjudan till trafikinstruktörsutbildning för utryckningsförare hösten 2013 Akut- och katastrofmedicinskt centrum (AKMC) är en del av Akutsjukvården Västerbotten. Inom

Läs mer

Undertecknad Stefan Sinko bildar härmed stiftelse enligt följande

Undertecknad Stefan Sinko bildar härmed stiftelse enligt följande Undertecknad Stefan Sinko bildar härmed stiftelse enligt följande Stiftelseurkund 1. Stiftelsens namn Stiftelsens namn skall vara Stiftelsen för fallskärmshoppningens bevarande i Östersund och Jämtland.

Läs mer

tjänst, sambandstjänst, luft- och mark kommer - skall flygvap net och persona l ur de frivilliga försvarsorga

tjänst, sambandstjänst, luft- och mark kommer - skall flygvap net och persona l ur de frivilliga försvarsorga Våra frivilliga försvarsorganisationer: Vårt militära försvar bygger i grunden på "folkförsvarstanken", att försvaret är hela svenska folkets angelägenhet. Vi skall möta varje kränkning av vår frihet,

Läs mer