KURSKATALOG 2014 SÖDERTÖRNSGRUPPEN. Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSKATALOG 2014 SÖDERTÖRNSGRUPPEN. Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning"

Transkript

1 KURSKATALOG 2014 SÖDERTÖRNSGRUPPEN Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING CHEFEN SÖDERTÖRNSGRUPPEN INFORMERAR... 2 SÖDERTÖRNSGRUPPEN... 4 LOGISTIK... 6 ANMÄLAN TILL ÖVNING (KFÖ/SÖF/LTÖ)... 7 ANMÄLAN TILL KURS (Södertörnsgruppen)... 8 ANMÄLAN TILL KURS (Hemvärnets Stridsskola)... 9 AVTAL KURSER OCH ÖVNINGAR Kursöversikt Södertörnsgruppen Vapentjänst Övriga kurser, främst kopplat till båttjänst Övningsöversikt Möten KURSBESKRIVNINGAR SÖDERTÖRNSGRUPPEN VAPENTJÄNST ROSLAGENS HEMVÄRNSBATALJON (28.hvbat) Organisation Hemortsutbildning hvbat Stab och ledningspluton hvinsatskompaniet hvinsatskompaniet hvbevakningskompaniet Flyggruppen (Inget underlag inlämnat) Båtpluton (Inget underlag inlämnat) SÖDERTÖRNS HEMVÄRNSBATALJON (29.hvbat) Organisation Hemortsutbildning hvbat Stab och ledningspluton (Inget underlag inlämnat) hvinsatskompaniet hvinsatskompaniet hvbevakningskompaniet Båtkompaniet (Inget underlag inlämnat) Flyggruppen (Inget underlag inlämnat) CBRN-plutonen Musikplutonen VERKSAMHETSSÄKERHET Avvikelse-/Tillbuds-/Olycksrapportering LÄNKAR OBS! Notera att innehållet i kurskatalogen kan ändras om de ekonomiska eller personella ramarna vid Södertörnsgruppen ändras. Om detta skulle ske kommer detta att meddelas förbandscheferna som sprider informationen till övriga på förbandet. 2

3 CHEFEN SÖDERTÖRNSGRUPPEN INFORMERAR Kamrater i hemvärnet i Södertörn och Roslagen Nu kommer utbildningskatalogen för utbildningsåret Detta är en nyhet för oss på UGS och syftet med denna är att enskild soldat ute på linan skall få kännedom om de kurser och utbildningar som erbjuds. Dels på UGS men även på de andra kompanierna. Vår förhoppning är att vi även detta år ska kunna erbjuda bra och efterfrågad utbildning både vad avser introduktions-, befattnings-, chefs- och förbandsutbildning. Jag vill ta det här tillfället att upplysa er om att UGS har en egen hemsida samt, från och med i år, även en facebooksida. Dessa två plattformar kommer att bli viktigare för oss för att nå ut till er soldater. Här kommer vi att påminna och upplysa er om kommande kurser och utbildningar. Länkar till dessa sidor hittar ni sist i denna katalog Väl mött på årets utbildningar och övningar Nicklas Kamperhaug Chef Utbildningsgrupp Södertörn 3

4 SÖDERTÖRNSGRUPPEN Fax: Befattning Ansvarsomr. Namn Telefon Mail C UGS Övergripande ansvarig Bat vht Mj Nicklas ÖL KFÖ Kamperhaug Hundtjänst Högre stabsutbildning UGS representant mot Amf1, RiksHv, HKV KFS arbete Ekonomi ansvarig C Utb ÖL SÖF Kn Per POC BatStab Widén Ansvarig UGS HÖS Tillhandahåller rapporter från PRIO Kursadm i PRIO (HvSS kurser) Dialog Friv Org Utb Off Hv marina uppgifter Kn Ludvig Båtförsörjningsfrågor Lindkvist Dialog med SVK (Sommarskolorna) POC 294.komp ÖL LTÖ C Log Logistiktjänst mot Bataljonerna Kn Roger Mtrlförsörjning på kort och lång sikt Borgström Vapenförvaring (Kasunerna) Teknisk Stödjer C Log i ovanstående uppgifter Kn Jörgen Officer POC 296.komp Winther Anläggnings - och fastighetsfrågor Ansvarig MVIF åtgärder Ansvarig service av IT mtrl Ansvarig krisstöd Utb Off POC 281, 291.komp Kn Per Stödjer MOUT/Markstrid Sedin Vht.Säk frågor Kursadm i PRIO (HvSS kurser) Hemvärnsungdom (HvU) Utb Off POC 282, 292.komp Lt Mikael BERTO tjänsten Almqvist Funktionsansv. Markstrid/Pistol/MOUT Rekrytering Utb Off Sjukvård Sgt Dan Närkamp + skyddsvaktsutb. Gråhed Stödjer MOUT/Markstrid Utb Off Fordonstjänst Kn Börje Kommendant vid UGS övningar Lantz Stödjer vid introutb samt skyddsvakt Stödjer vid försäkringsärenden 4

5 Befattning Ansvarsomr. Namn Telefon Mail Utb Off POC 283, 293, Sgt John Funktionsansv. Skyddsvakt Sigurdsson Stödjer MOUT/Markstrid/Pistolutb Utb Off Introutb Lt Roger SVK ungdomsskolor Bengtsson Stödjer Hv marina uppgifter Bistår vid sjösäk. frågor DIUS rapportering båttjänst Utb Off Stödjer Hv marina uppgifter Lt Benny DIUS rapportering båttjänst Olofsson Stödjer SVK ungdomsskolor Bistår vid sjösäk. frågor UGS Hemsida HR-handl Antagning Hv-pers Magdalena Avregistrering Hv Norberg Registerkontroll (IS UNDSÄK) Ersättningar Hv Registervård Resebeställning (Hv/Friv) Rapporter PRIO Ansv medaljer, diplom, veteraner Ansv Blanketter Hv HR-handl Antagning Frivpers Maj Avregistrering Hv Holmberg Registerkontroll (IS UNDSÄK) Ersättningar Hv Registervård Resebeställning (Hv/Friv) Rapporter PRIO POC 284:e och 295:e flyggrupp HR/ HR handl FRIVORG (endast mot SVK) Lollo Utb handl Adm. av ID-kort Hv samt skyddsvaktkort Stödjer med resebeställn för Hv/Friv i PRIO POC 294/285/SVK Instruktör i sambandsutbildning Stödjer 28, 29.Bat med Sb Koder, nycklar. Ansvarig vid försäkringsärenden. OBS! Notera att tjänstevägen alltid gäller. Har du frågor tar du först kontakt med din närmaste chef. 5

6 LOGISTIK Öppettider Service center Berga 2014 Servicecenter (SEC) Berga har öppet för tvätt- och persedelbyten måndag-tisdag samt torsdag-fredag kl Föranmälan är inte nödvändig. Vill man avsätta tid för att kunna få hjälp med utprovning av rätt stlk eller motsv. är det möjligt att boka tid. Nummer till tidsbokning på SEC Berga Utöver ovanstående öppethålls SEC Berga enligt nedanstående varvid personal ur UGS finns på plats. MÅNAD DATUM DAG TYP AV ÖPPET Maj 13/5 Tisdag Förrådskväll Sep 2/9 Tisdag Förrådskväll Öppettider Service center Väddö 2014 Servicecenter (SEC) Väddö har öppet för persedelbyten måndag-torsdag kl samt fredag Förrådet har begränsningar i mtrl och persedlar men har tex 5st par av alla storlekar i m/90 systemet. Vid frågor till förrådet ring Utöver ovanstående öppethålls SEC Väddö enligt nedanstående varvid personal ur UGS finns på plats. MÅNAD DATUM DAG TYP AV ÖPPET Maj 13/5 Tisdag Förrådskväll Sep 2/9 Tisdag Förrådskväll

7 ANMÄLAN TILL ÖVNING (KFÖ/SÖF/LTÖ) Övning Kallelse till KFÖ/SÖF/LTÖ skickas i regel ut ca 6mån innan övningsstart. Detta för att enskild skall kunna informera sin arbetsgivare i god tid innan övning. Anmälan till övningar vid Södertörnsgruppen skall ske linjevägen, dvs. till sin chef enligt kompanirutin. Denne sammanställer därefter kompaniets anmälningar och skickar dem till personalbefälet på bataljonen som i sin tur sammanställer bataljonens anmälningar och skickar dessa till Chefen Utbildningsgrupp Södertörn. Soldaten anmäler sig till övningen enligt kompani- och föreningsrutiner. 1 Kompch/Batch sammanställer kompaniets anmälningar och skickar därefter dessa till personalbefälet på bataljonen 2 4 ÖL på UGS tar hand om de anmälningar som kommit in från bataljonen och tillser att dessa kommer C LOG till hands. Vid behov skickar därefter HR adm ut listor till kompanicheferna för inrycks registrering. Personalbefälet sammanställer bataljonens samtliga anmälningar och skickar dessa till övningsledaren (ÖL) på UGS. 3 Sista anmälningsdag Sista anmälningsdag för övning framgår av respektive övningskallelse. Avanmälan Om du inte kan komma till övning du skulle gått på anmäler du detta snarast till din närmaste chef som vidarebefordrar det tjänstevägen till personalbefälet på bataljonen. 7

8 ANMÄLAN TILL KURS (Södertörnsgruppen) Kurs som anordnas och hålls vid Södertörnsgruppen Anmälan till kurser vid Södertörnsgruppen skall ske linjevägen, dvs. man tittar i kurskatalogen, hittar en kurs man är intresserad av, man kontrollerar att man är behörig att gå den om några sådana krav finns. Därefter anmäler man sitt intresse av att få gå kursen till sin chef enligt kompanirutin. (Digital anmälningsblankett skall användas, finns på Södertörnsgruppens hemsida). Komch/Batch kontrollerar om behovet finns på förbandet att man skickar soldater till den valda kursen, lämpligheten hos den sökande skall också tas i beaktande. När ett antal anmälningar inkommit till förbandschefen skickar denna dessa till sin POC, senast sista anmälningsdagen, som i sin tur sammanställer en lista från sin bataljon/kompani och överlämnar denna till ansvarig kurschef. När sista anmälningsdag har passerats sker vid behov en prioritering och uttagning av soldater till aktuell kurs. De som slutligen antas till kursen meddelas sedan detta av kursansvarigt befäl. Soldaten väljer kurs och söker denna enligt kompani- och föreningsrutin DIGITALT. 1 Dialog innan slutlig antagning. 4 Dialog när soldaten är slutligt antagen. Kompch/Batch får in anmälningar till kurser från sina soldater, tillser att soldaten har rätt behörighet och lämplighet för sökt kurs skickar därefter dessa till sin POC vid UGS senast sista anmälningsdag för respektive kurs. Kurschefen vid UGS tar slutligen ut de soldater som sökt aktuell kurs. När soldaterna är antagna sker kommunikationen till soldaten via kurschefen. 2 Dialog innan slutlig antagning. 3 Dialog innan slutlig antagning. POC vid UGS får in anmälan från batch/kompch till kurser. Även POC kontrollerar att soldaten är lämplig och har behörighet för sökt kurs. Sista anmälningsdag Sista anmälningsdag för kurs vid Södertörnsgruppen framgår av respektive kursbeskrivning. Använd den digitala anmälningsblanketten som finns på Södertörnsgruppens hemsida. Avanmälan Om du inte kan gå den kurs du har blivit antagen till anmäler du detta snarast till det kursansvariga befälet vid Södertörnsgruppen. Vid för få deltagare kan kurser ställas in i samband med kursstart. 8

9 ANMÄLAN TILL KURS (Hemvärnets Stridsskola) Kurs som anordnas av HvSS Anmälan till kurser vid HvSS skall ske linjevägen, dvs. man tittar i HvSS kurskatalog, hittar en kurs man är intresserad av, man kontrollerar att man är behörig att gå den om några sådana krav finns. Därefter fyller man i HvSS digitala kursansökan, finns på HvSS hemsida, och skickar denna komplett ifylld till kompch/batch via sin närmaste chef. Viktigt att denna skickas via mail, HvSS behandlar inga pappersansökningar längre. Batch/Kompch bedömer lämpligheten hos den sökande samt att personen uppfyller kraven för kursen. Batch/Kompch beslutar om möjlighet att gå kursen. Detta antecknas i den digitala ansökan. Därefter skickar han ansökan vidare till sin POC på UGS, senast sista anmälningsdagen. Om Batch/Kompch beslutar att ansökan inte skall gå vidare meddelas individen och ingen vidare behandling av ansökan görs. POC kontrollerar att soldaten uppfyller antagningskrav samt ger den sökande en prioritering. Därefter skickas ansökan till utbildningsadministratör som lägger in kursansökan i system PRIO. När väl ansökan registrerats i PRIO är det HvSS som meddelar individen huruvida hon/han kommit med eller ej samt ingångsvärden för inryckning m.m. (OBS!! Eventuella resor till utbildningsorten beställs via UGS HR administratörer). Soldaten väljer kurs och söker denna enligt kompani- och föreningsrutin DIGITALT. 5 Dialog när soldaten är slutligt antagen. 1 Dialog innan slutlig antagning. Batch/Kompch får in anmälningar till kurser från sina soldater, tillser att eleven har rätt behörighet och lämplighet för sökt kurs skickar därefter dessa till sin POC vid UGS senast sista anmälningsdag för respektive kurs. HvSS tar ut soldater till kursen via PRIO. Skickar ut utfall till antagna/icke antagna soldater. 2 Dialog innan slutlig antagning. 4 POC vid UGS får in anmälan från Batch/kompch till kurser. Även POC kontrollerar att soldaten är lämplig och har behörighet för sökt kurs. Ger soldaten en prioritering och skickar vidare till UtbAdm. 3 UtbAdm vid UGS lägger in soldatens ansökan i system PRIO. Sista anmälningsdag Sista anmälningsdag för kurs vid HvSS framgår av HvSS Kurskatalog, men är normalt tio veckor innan kursstart. OBS!! Icke komplett ansökan behandlas ej av UGS eller HvSS!! 9

10 AVTAL För att man under 2014 skall fullfölja sitt avtal så gäller nedanstående. Siffran inom parentes gäller det år som LTÖ genomförs. Befattning Antal tillfällen LTÖ Fältövning/SÖB SÖF KFÖ Totalt antal dygn Batledning med ledningspluton Batch 3 (4) 2 4 (0) 7 13 Batch stf 3 (4) 2 4 (0) 7 13 Batkvm 3 (4) 2 4 (0) 7 13 Stabsch 3 (4) 2 4 (0) 7 13 Stabsbefäl nivå 6 1 (2) (4) 6 (2) 6 Stabsbefäl nivå 7 1 (2) (4) 6 (2) 6 Stabsbefäl nivå 8 1 (2) (4) 5 (1) 5 Ledningsplutch 1 (2) (4) 6 (2) 6 Grpch stab sb-grp 1 (2) (4) 5 (1) 5 Grpch tp-grp 1 (2) (4) 5 (1) 5 Mening stab sb-grp 1 (2) (4) 4 (0) 4 Mening tp-gr 1 (2) (4) 4 Bevakningskompani Kompch Kompch stf Kvm Stabsbefäl nivå Stabsbefäl nivå Stabsbefäl nivå Hundtjinstr Stab/trosstoch Plutch Plutch stf Grpch Grpch stf Menig Insatskompani Kompch Kompch stf Kvm Stabsbefäl nivå Stabsbefäl nivå Stabsbefäl nivå Hundtjinstr Stab/trosstoch Plutch Plutch stf Grpch Grpch stf Menig

11 För att avtalet skall anses vara fullföljt skall det ha genomförts enligt föregående sida vid Södertörnsgruppens övningar. Man kan, vid behov även fullfölja sitt avtal vid annan utbildningsgrupp. Om detta blir aktuellt skall kontakt tagas med förbandschef som samverkar med personalbefälet vid 29.hvbat (fk Christina Lärka, ) som i sin tur sammanställer behovet och samverkar med Södertörnsgruppen. Detta gäller för både 28. och 29.hvbat. Ledighet under övning Inledande bestämmelser. 1 Under genomförande av KFÖ för hemvärnsförband kan ledighet beviljas, dock med mycket stor restriktivitet. 2 Ledighet kan beviljas som permission (upp till och med 6 timmar). 3 Tjänstledighet kan beviljas från 6 timmar upp till ett dygn, max 20% av stipulerad avtalstid. 4 Beviljade ledigheter som omfattas av detta regelverk medger att avtalet anses uppfyllt. Permission 5 Permission får beviljas för exempelvis: 1. Besök vid sjukvårdsinrättning 2. Lösa tvingande ordinarie arbetsuppgift hos huvudarbetsgivare 3. Besök vid arbetsförmedling, arbetsställe eller studieplats 4. Lösande av vissa offentliga uppdrag 5. Deltagande i särskild aktivitet inom trossamfund 6 Permission får beviljas av batch, kompch, plutch(fristående plutoner) eller övningsledare ur utbildningsgrupp. Tjänstledighet 7 Tjänstledighet får beviljas för exempelvis: Begravning, bröllop, dödsfall nära anhörig, förlossning nära anhörig. 8 Tjänstledighet får beviljas av utbildningsgruppchef i samråd med bataljonchef/kompanichef. Bestämmelser Ansökan om ledighet skall göras skriftligt, beslut och bestyrkande skall finnas dokumenterat hos respektive instans. Ansökan om tjänstledighet skall göras skriftligt, beslut och bestyrkande skall finnas dokumenterat hos respektive utbildningsgrupp. Ansökan om ledighet skall, i avvaktan på fastställd blankett, göras enligt C förbands anvisningar. Under permission/tjänstledighet gäller hemvärnssoldatens försäkringsskydd då han/hon formellt är i tjänst under ledigheten. 11

12 Ersättningar Följande ersättningar utgår vid respektive vht: Vht/Ersättning Dagpenning Dagersättning Reseersättning Utbildningspremie för befäls-, befodringskurs och instruktörsutbildning. Hv-dygn KU-tid Kurs vid UGS Kurs vid HvSS (betalas av HvSS) Ja, om övning är längre än 3 dagar eller inkomstbortfall kan styrkas med intyg. Ja, om utb är längre än 3 dagar eller inkomstbortfall kan styrkas med intyg. Ja, om utb är längre än 3 dagar eller inkomstbortfall kan styrkas med intyg. Ja, om utb är längre än 3 dagar eller inkomstbortfall kan styrkas med intyg. Ja, vid tid som ej ersätts med dagpenning. Ja, om vht tiden överstiger 6 timmar men är mindre än 3 dagar. Ja, om vht tiden överstiger 6 timmar men är mindre än 3 dagar. Ja, om vht tiden överstiger 6 timmar men är mindre än 3 dagar. Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja, om kursen omfattas av premiesystemet. Ja, om kursen omfattas av premiesystemet. Befattningspenning Soldater med chefsbefattningar erhåller befattningspenning efter genomförd avtalstid. Befattningsbeskrivningar utvisar vad respektive befattningshavare skall utföra för att erhålla sin befattningspeng. Premie (utbildningspremie) Soldaten får en utbildningspremie efter att ha genomfört samtliga Hv-dygn enligt avtalet. Veteraner Veteraner som inbjudits av UGS att deltaga vid ex KFÖ, SÖF m.m. erhåller fritt vivre (mat, logi) vid vht inom eget förband, ingen reseersättning. För att man ska erhålla sin premie och befattningspenning skall avtalet vara uppfyllt. Glöm ej heller SGI-intyg från försäkringskassan (max 1 år gammalt). Har du tagit ledigt lördag/söndag ska du även ha med ett arbetsgivarintyg som verifierar att du skulle ha varit i tjänst aktuell dag/dagar. Detta gäller även vid kurser. 12

13 KURSER OCH ÖVNINGAR Kursöversikt Södertörnsgruppen Vecka Datum Verksamhet Se sid /1-19/1 Bv 206 utbildning (del 4, forts från 2013) /1 Repetition Närkamp Block A /1-26/1 Omförordnande Skyddsvaktsinstruktör /1 Repetition Närkamp Block A /2-9/2 Omförordnande Skjutinstruktör /2 16/2 12/2 14/2 14/2 16/2 Introduktionsutbildning (innehåller nedanstående fristående kurser). Kort introduktionsutbildning Kvalificerad passagerare Skyddsvaktsutbildning (nyutbildning/omförordnande) /2 16/2 Bv 206 utbildning (del 5, sista passet) /2 Repetition Närkamp Block A /2 Transport av farligt gods, 1000p /3 Minibussutbildning, del /3 Transport av farligt gods, 1000p /3 Repetition Närkamp Block A /3 Yrkesinformatörsutbildning /3 23/3 Fordonsutbildning Tgb 30/Lastbil (del 1) /3 30/3 Fordonsutbildning Tgb 30/Lastbil (del 2) /3 4/4 Kurs i marin hemvärnstaktik /4 Karttjänst/Orientering Väddö /4 Karttjänst/Orientering Berga /4 27/4 23/4 25/4 25/4 27/4 Introduktionsutbildning (innehåller nedanstående fristående kurser). Kort introduktionsutbildning Kvalificerad passagerare Skyddsvaktsutbildning (nyutbildning/omförordnande) /4 9/5 GU-F på Berga (OBS! ansökan via FrivOrg) /5 11/5 Plutonchefskurs /5 11/5 Gruppchefskurs /5 18/5 Minibussutbildning, del /6 8/6 SysOpt RA /8 17/8 SysOpt RA /8 24/8 20/8 22/8 22/8 24/8 Introduktionsutbildning (innehåller nedanstående fristående kurser). Kort introduktionsutbildning Kvalificerad passagerare Skyddsvaktsutbildning (nyutbildning/omförordnande) /8 7/11 GMU HAGS /9 26/9 GU-F på Väddö (OBS! Ansökan via FrivOrg) /10 Yrkesinformatörsutbildning /10 12/10 TOS utbildning /11 23/11 TOS utbildning /11 30/11 Skyddsvaktsutbildning (omförordnande)

14 Vapentjänst Vecka Datum Verksamhet Se sid /4 Formellt kast hgr /4 Formellt kast hgr /8 31/8 Vidmakthållande skjutning 33 Ksp58, Grg, P-skott /8 31/8 Nyutbildning granattillsats 40mm /10 Formellt kast hgr /10 Formellt kast hgr /11 23/11 Sprängtjänst grunder 32 Övriga kurser, främst kopplat till båttjänst Följande kurser riktar sig i huvudsak till soldater ingående i 294.båtkomp samt 285.båtplut. Det finns dock kurser som även kan sökas av soldater från övriga enheter med behov av en specifik kompetens. Tex ADR och elsäkerhet. Sökförfarandet för dessa kurser är unikt. Anledningen till detta är att dessa utbildningar riktar sig till ett fåtal individer och därför är det viktigt att hitta ett kurstillfälle då så många som möjligt av dessa kan deltaga. Sökförfarande enligt följande: 1. Elev hittar kurs som han/hon bör gå. 2. Anmälan till kurs skickas till Kompch som bedömmer lämplighet hos den sökande och skickar denna vidare till. 3. tar kontakt med elever och föreslår ett antal tider för kursens genomförande. 4. Kurstid fastslås och kursen genomförs på avtalad tid. Kursnamn Mål/Innehåll Tidsomf. Målgrupp Anmälan till GK Stridsbåt Sjösäk, högfartsnav, systemkurs, regler, Minst 6 veckor. Tidigare civ utbildad sjögående personal. passagerarsäkerhet. Kursen är målstyrd. Avrostning båt Målstyrd kurs Minst Tidigare tjänstgjort Båtchef Stridsbåt Plutonchef båtpluton Navinstruktör GK G-båt Taktik, stridsteknik, regler, leda skjutning båt Taktik, stridsteknik, juridik, ledning, orderträning Pedagogik, nav, sjösäk m.m. Sjösäk, högfartsnav, systemkurs, regler, passagerarsäkerhet. 1dag på båttypen i FM 1 vecka Tjänstgjort som förare och bedömd lämplig 1 vecka Tjänstgjort som lägst båtförare, bedömd lämplig 1 vecka Tjänstgjort som båtchef, lämplig, tid att stödja UGS Målstyrd. Minst 3 veckor. Tidigare civ utbildad sjögående personal. 14

15 Kursnamn Mål/Innehåll Tidsomf. Målgrupp Anmälan till Stridsbåt 90E konvertering från G- båt Radar, system, nav Målstyrd Tidigare G- båtsförare Systemkurs 600-båt Fartygsbefäl klass 8 Fartygsbefäl klass 7 HSF - Handhavande snabba ftg Maskinbefäl klass 8 Maskinbefäl klass 7 M8 Maskinare stridsbåt 90H / 90E Basic Safety Repetition sjösäkerhet för besättningspersonal Ksp 58 Sjö Kurs för besättningspersonal som skall bestrida befattning på 600-båt. Grundläggande civilt cert för yrkestrafik samt radiocert. Högre behörighet civilt cert för tyngre trafik och större fartområde. Civilt cert för högfartsnav och manöverkörning. Grundläggande civilt certifikat, teknisk behörighet Högre behörighet civilt cert för tyngre trafik och större fartområde och större maskinstyrka med verkstad- och sjöpraktik Systemkurs för att kunna verka som maskinare på stridsbåt Grundläggande teori/praktik sjösäk som leder fram till civilt cert. Färdighetsträning och uppdatering av regelverk Skjutning och montering ombord på stridsbåt 3 dagar Tidigare utbildad på annat ftg och innehar rätt behörighet i övrigt mot bef. ombord. Ca 10 dagar 20 poäng på högskola Krav för alla båtförare/båtchefer För blivande FC/1:O på trossbåt 1 vecka För all personal som kör eller ska köra 90H, 90E och G-båt. Ca 10 dagar 20 poäng på högskola + praktik 1 vecka + praktik All personal i teknisk/nautisk befattning eller skall kunna verka som maskinbefäl ombord. För blivande maskintjänstchef på trossbåt. Innehar M8 sedan tidigare med flera års praktik i befattning Förutsätter Mb klass 8. För blivande maskinare på stridsbåt 1 vecka För all besättningspersonal 2 dagar För all personal. Genomförs minst vart 5.e år eller som avrostning. 1 dag För personal placerad på stridsbåt 90H. Förkunskap grundkurs Ksp58 land. 15

16 Kursnamn Mål/Innehåll Tidsomf. Målgrupp Anmälan till Tung-Ksp 12,7mm Grundkurs skjutning, handhavande samt vård och montering ombord på strb 2 veckor För personal placerad på stridsbåt samt DSG tekniker Skjutning 12,7 från båt, ledning och ansvar och stridsteknik CRM, Crew Resource Management GK Sjösäk för besättning Sjösäkerhetsutbildning för förbandsledning Kompletterande utbildning för båtchef strb 90H för att kunna leda skjutning ombord Ledning under press och stress. Maximera prestationen i besättningen och ledningsfunkt. Leder till civil behörighet Grundläggande sjösäkerhetsutbildning teori och praktik För att kunna bestrida ledningsfunktion hos förband med sjögående enheter från bataljonsnivå till plutonsnivå. I huvudsak teoretisk 4 dagar För Båtchef eller blivande båtchef strb 90H samt FC trossbåt 1-5 dagar beroende på befattning Skallkrav för alla befattningshavare i sjögående förband från jan 2014 för att bestrida befattning 4 dagar För alla som skall bli besättning på någon av våra båtar/fartyg 2 dagar För alla plut, komp och batledningspers, inkl chefer som skall leda båtar eller har båtar i sitt förband ROC Civilt radiocertifikat 3 dagar För all personal som skall vara besättning på våra båtar. Skall krav för BåtChef på strb Båt övrig / N8 Grundläggande båt och fartygsförlagd praktisk och teoretisk utbildning och nav PC Dart Grundkurs för att hantera PC-dart i våra båtar ECDIS Navisailor 4100, papperslös nav, civilt cert. System som FM efterhand kommer övergå till. 2 veckor För all personal som skall erhålla militär behörighet N8, för att få framföra någon av våra båtar. För G-båt/90E/H ingår denna del i grundutbildningen så denna är för övrig personal och övriga båtar eller personal i ledningsfunktion. 1 dag För personal i befattning på Strb eller ledning 3 dagar För all besättningspers 16

17 Kursnamn Mål/Innehåll Tidsomf. Målgrupp Anmälan till Truck förarbevis Grundkurs för att erhålla truckcertifikat och få framföra truck i FM 2 dagar För tekniker samt personal i DSG Heta arbeten Grundkurs för att få civ cert att genomföra heta arbeten, typ svets motsv. 1 dag För tekniker samt personal i DSG Svets GK svetsning 1 dag För tekniker samt personal i DSG Elsäkerhet och starkström Kranutb CBRN marin miljö Foto och dokumentations utb ADR + ADR Sjö Juridik och utredning med after action report ISPS utbildning, international ship and port facility code Kompletterande utbildning för hantering av starkström Grundkurs samt cert för att få köra kran i FM och på våra båtar Grundkurs CBRN i marin miljö. Riktas mot både ledning och besättningspers Grundläggande kurs Fotografering, undfotografering och bildbehandling Transport av farligt gods på land och till sjöss Grundläggande teoretisk och praktisk juridisk utbildning som bär mot förbandets marina uppgifter samt hur att hantera efterspel och dokumentation Grundlägande utbildning för civ cert inom ISPS, hamnsäkerhet och fartygssäkerhet 3 dagar För tekniker samt personal i DSG och MtjC på trossfärja 1 dag För tekniker samt personal i DSG samt personal på trossfärja 3 dagar Öppen för alla i marina förband 2 dagar All besättningspers och Sjöstridsledare i marina förband 2 dagar För tekniker samt personal i DSG samt personal på trossfärja 3 dagar För kompani ledning, stridsledare och PC/BC 2 dagar För kompani ledning, stridsledare och PC/BC i marina förband 17

18 Övningsöversikt Vecka Datum Verksamhet /1 2/2 LTÖ 28.hvbat 419 8/5 11/5 SÖF 29.hvbat /5 25/5 KFÖ 28.hvbat 437 8/9 14/9 KFÖ 29.hvbat /10 26/10 SÖF 28.hvbat Möten Vecka Datum Verksamhet /2 28.hvbat IPC inför KFÖ /2 27/2 RiksHvCh utbildningsgruppsmöte /2 29.hvbat MPC KFÖ / FPC SÖF /3-16/3 28.hvbat MPC inför KFÖ 414 5/4 28.hvbat FPC KFÖ /6 29.hvbat FPC KFÖ /9 Planeringsdag UGS/28.hvbat/29.hvbat inför Eso Erfarenheter 2014, fastställ plan 2015 samt UGS Årsmiddag på K1. 18

19 KURSBESKRIVNINGAR SÖDERTÖRNSGRUPPEN Introduktionsutbildning Tid: V.407, 11/2 16/2 Inryckning 11/ på Amf 1/Berga. Utryckning 16/ Sista anmälningsdag 20/1 V.417, 22/4 27/4 Inryckning 22/ på Amf 1/Berga. Utryckning 27/ Sista anmälningsdag 31/3 V.434, 19/8 24/8 Inryckning 19/ på Amf 1/Berga. Utryckning 24/ Utrustning: Sista anmälningsdag 28/7 Mål: Efter utbildningen skall eleverna kunna placeras i hemvärnet. Omfattning: Tilldelning personlig utrustning Vapenutbildning Sjukvårdstjänst Skyddsvaktsutbildning Skyddstjänst Hemvärnskunskap Kvalificerad passagerare båt Målgrupp: Personal som skall placeras i hemvärnsförband. Förkunskapskrav Tidigare genomfört värnplikt eller GMU motsvarande. Kurschef: Lt Roger Bengtsson Övrigt: Minsta antalet deltagare för genomförande av kursen är 10 elever. 19

20 Kort introduktionsutbildning (personal som genomfört GU-F) Tid: V.407, 12/2 16/2 Inryckning 12/ på Amf 1/Berga. Utryckning 16/ (Icke kombattanter rycker ut 14/2 1630) Utrustning: Sista anmälningsdag 20/1 V.417, 23/4 27/4 Inryckning 23/ på Amf 1/Berga. Utryckning 27/ (Icke kombattanter rycker ut 25/4 1630) Sista anmälningsdag 31/3 V.434, 20/8 24/8 Inryckning 20/ på Amf 1/Berga. Utryckning 24/ (Icke kombattanter rycker ut 22/8 1630) Sista anmälningsdag 28/7 Mål: Efter utbildningen skall eleverna kunna placeras i hemvärnet. Omfattning: Tilldelning personlig utrustning Skyddsvaktsutbildning (ej personal med vapenfri tjänst) Skyddstjänst Hemvärnskunskap Kvalificerad passagerare Målgrupp: Personal som skall placeras i hemvärnsförband från FrivOrg. Förkunskapskrav Genomförd GU-F motsv. Kurschef: Lt Roger Bengtsson Övrigt: Minsta antalet deltagare för genomförande av kursen är 10 elever. 20

21 Kvalificerad passagerare båt Tid: V.407, 14/2 Inryckning 14/ på Amf 1/Berga. Utryckning 14/ Sista anmälningsdag 20/1 V.417, 25/4 Inryckning 25/ på Amf 1/Berga. Utryckning 25/ Sista anmälningsdag 31/3 V.434, 22/8 Inryckning 22/ på Amf 1/Berga. Utryckning 22/ Utrustning: Sista anmälningsdag 28/7 Mål: Soldaten skall efter lektion vara väl förtrogen med den säkerhetsutrustning som finns på hemvärnets båtar samt vilka kommandon och åtgärder som vidtas vid ett fartygs övergivande. Målgrupp: Samtlig personal inom 28. och 29.hvbat som kan komma att transporteras på Försvarsmaktens fartyg/båtar. Förkunskapskrav Inga Kurschef: Lt Benny Olofsson Omförordnande Skyddsvaktsinstruktör Tid: V.404, 25/1 26/1 Inryckning 25/1 kl på Amf 1/Berga. Utryckning 26/1 kl Utrustning: Sista anmälningsdag: 6/1 Mål: Eleven skall efter kursen erhålla ett omförordnande på 5 år som skyddsvaktsinstruktör. Målgrupp: Aktiva skyddsvaktsinstruktörer där förordnandet håller på att löpa ut. Förkunskapskrav Soldaten har varit aktiv som skyddsvaktsinstruktör vid ett antal tillfällen de senaste 5 åren. Kurschef: 1.Sgt John Sigurdsson 21

KURSKATALOG 2016 SÖDERTÖRNSGRUPPEN. Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning

KURSKATALOG 2016 SÖDERTÖRNSGRUPPEN. Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning KURSKATALOG 2016 SÖDERTÖRNSGRUPPEN Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning INNEHÅLLSFÖRTECKNING CHEFEN SÖDERTÖRNSGRUPPEN INFORMERAR... 2 SÖDERTÖRNSGRUPPEN...

Läs mer

KURSKATALOG 2015 SÖDERTÖRNSGRUPPEN. Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning

KURSKATALOG 2015 SÖDERTÖRNSGRUPPEN. Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning KURSKATALOG 2015 SÖDERTÖRNSGRUPPEN Väpnad Strid Funktionsutbildning Befattningsutbildning Ledning Frivilligverksamhet Hemortsutbildning INNEHÅLLSFÖRTECKNING CHEFEN SÖDERTÖRNSGRUPPEN INFORMERAR... 2 SÖDERTÖRNSGRUPPEN...

Läs mer

Regional utbildning Östergötland 2013

Regional utbildning Östergötland 2013 Regional utbildning Östergötland 2013 FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen Livgrenadjärgruppen 581 98 Linköping Denna folder redovisar regional utbildning som Livgrenadjärgruppen arrangerar under 2013.

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg 46 % ÅldersSnittet Under 40 år Runt 30 år i insats Mer

Läs mer

LIVGARDESGRUPPENS KURSKATALOG 2015

LIVGARDESGRUPPENS KURSKATALOG 2015 Livgardesgruppen KURSKATALOG 2015 Sida 1 (39) LIVGARDESGRUPPENS KURSKATALOG 2015 OBS! Notera att innehållet i kurskatalogen kan ändras om de ekonomiska eller personella ramarna vid Livgardesgruppen ändras.

Läs mer

Chefen Mellersta Militärdistriktet har ordet

Chefen Mellersta Militärdistriktet har ordet Chefen Mellersta Militärdistriktet har ordet Förändring Livet är en fortlöpande process i ständig förändring. Just nu, i skuggan av Försvarsbeslut 2004 upplever vi verkligen förändring. En förändring som

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG SKÅNE 2013

UTBILDNINGSKATALOG SKÅNE 2013 UTBILDNINGSKATALOG SKÅNE 2013 Försvarsutbildarna Skåne hälsar alla medlemmar välkomna till årets stora urval av kurser. Katalogen innehåller förbundets regionala utbildningar. Alla medlemmar är behöriga

Läs mer

Huvudmannaskap Motortjänst

Huvudmannaskap Motortjänst Uppdrag Behovsstyrt Dialoger Ca 10 Milj (2014) Planering Kurser Huvudmannaskap Motortjänst FM VEM FÅR GÅ KURS? Medlem Svenskmedborgare Betalt medlemsavgift = försäkrad Tecknat avtal FÖRMÅNER Fri resa,

Läs mer

LEDNINGSREGEMENTET Datum Beteckning 2011-11-15 24 643:51571 Sida 2 (7)

LEDNINGSREGEMENTET Datum Beteckning 2011-11-15 24 643:51571 Sida 2 (7) 2011-11-15 24 643:51571 Sida 1 (7) Länsstyrelsen Uppsala län 751 86 UPPSALA Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Lars Andersson Dnr 551-10605-08 Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående

Läs mer

Ingår i ledningspluton, bevaknings- och insatskompani och CBRN-pluton. Uppgiften omfattar transport av materiel.

Ingår i ledningspluton, bevaknings- och insatskompani och CBRN-pluton. Uppgiften omfattar transport av materiel. Sida 22/31 HV SOLD FÖ TLB XK (OR2) FÖRARE TLB HV SOLD INSATS FÖ TLB XK (OR2) HV SOLD BEV FÖ TLB XK (OR2) HV SOLD CBRN SANERING FÖ TLB XK (OR2) Ingår i ledningspluton, bevaknings- och insatskompani och

Läs mer

17 december 2008 BLG - info

17 december 2008 BLG - info 17 december 2008 1 ÖPPETHÅLLANDE 1.1 SERVICEFÖRRÅD OBS! Ring före besök dagtid! Övningsmateriel Karlskrona (0455-85 467): Måndag onsdag, fredag: 0700-0900, 0920-1120, 1205-1400, 1420-1520 Torsdag 0700-0900,

Läs mer

Motion om att lägga KFÖ/SÖF på andra veckodagar

Motion om att lägga KFÖ/SÖF på andra veckodagar RIKSHEMVÄRNSRÅDET MOTION 2015 Beteckning UTB 01 Sida 1 (2) Insänd av Pär Ahlgren, 251. Insatskompaniet (Svartlösa) Motion om att lägga KFÖ/SÖF på andra veckodagar Förslag: Att längre övningar som nuvarande

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Hundkonferens

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Hundkonferens Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Hundkonferens 2014-02-15 WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Genom sina mångfacetterade uppgifter utgör Hemvärnet grunden för det nationella och territoriella försvaret av vårt land.

Läs mer

Hemvärnets Stridsskola

Hemvärnets Stridsskola 2016-03-09 Hemvärnets Stridsskola Kurskatalog 1 Innehåll Välkommen till HvSS... 4 Hemvärnets Stridsskola (HvSS) - en kort presentation... 5 Grundläggande bestämmelser... 6 PRIO och Kursbenämning... 7 Utbildningskrav

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Förändring Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Förändring Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Förändring Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg Förändring! Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna Hemvärnets verksamhet Riksdagens Inriktningsbeslut

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän;

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän; FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2006:2 Utkom från trycket 2006-12-07 Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter

Läs mer

Motion till rikshemvärnsting 2013

Motion till rikshemvärnsting 2013 Motion till rikshemvärnsting 2013 Insänd av: Korp. Andrew Wallace, 131 insatskompani. U 1 Ärendemening: Deltids GMU Förslag: GMU är indelade i sju projekt under 85 dagar. Rekryterna utbildas inte under

Läs mer

HEMVÄRNETS STRIDSSKOLA Beteckning: Målkatalog 2013 Datum: 2012-12-05 Ersätter: Målkatalog 2012 Sid 1 (66) MÅLKATALOG

HEMVÄRNETS STRIDSSKOLA Beteckning: Målkatalog 2013 Datum: 2012-12-05 Ersätter: Målkatalog 2012 Sid 1 (66) MÅLKATALOG Sid 1 (66) MÅLKATALOG 2013 Sid 2 (66) Register Kap.nr Innehåll Sida 1 Bakgrund till Målkatalog 2013 3 2 Utdrag ur HKV Direktiv för uppdragsplanering (DUP). Hemvärnsutbildning 3 Utbildning 8 3.1 Kursverksamhet

Läs mer

Checklista Befattning i Hemvärnet

Checklista Befattning i Hemvärnet Checklista Befattning i Hemvärnet Allmänt I detta underlag får du viktig information om vad du egentligen behöver ta ställning till inför ditt val av avtal, så att du innan du ska välja inriktning vet

Läs mer

HV Bataljonsstab med ledningspluton. Befattningsbeskrivning hemvärnet Bilaga 4 till HKV skr :52377

HV Bataljonsstab med ledningspluton. Befattningsbeskrivning hemvärnet Bilaga 4 till HKV skr :52377 Sida 35/36 HV SOLD FÖ BUSS XK (OR2) BUSSFÖRARE Ingår i ledningspluton. Uppgiften omfattar transport av personal. Uppgiften innebär bl a leda och ansvara för: Fordonets framförande och passagerarnas säkerhet

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän;

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän; FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2009:4 Utkom från trycket 2009-10-02 Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter

Läs mer

FMUndSäkC (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum)

FMUndSäkC (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) 2015-2016 v3.0 1/8 (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) Adress:, Box 611, 751 25 Uppsala Tel: 018 19 60 00 Fax: 018 19 60 99 finns i Uppsala och Halmstad. Huvuddelen av utbildnings- och

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Hundkonferens

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Hundkonferens Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Hundkonferens 2015-01-31 Genom sina mångfacetterade uppgifter utgör Hemvärnet grunden för det nationella och territoriella försvaret av vårt land. (ÖB 2014) Rikshemvärnschefen

Läs mer

FMUndSäkC (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum)

FMUndSäkC (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) 2015-2016 v4.0 1/9 (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) Adress:, Box 611, 751 25 Uppsala Tel: 018 19 60 00 Fax: 018 19 60 99 finns i Uppsala och Halmstad. Huvuddelen av utbildnings- och

Läs mer

Utbildningsanvisningar 2008 Utgåva 2 och inriktning för 2009 2010

Utbildningsanvisningar 2008 Utgåva 2 och inriktning för 2009 2010 Sida 1 (9) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Chefen / C utbildningsgrupp Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning övlt Håkan Nordfors

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 13 hemvärnsförordningen (1997:146) och efter hörande av rikshemvärnsrådet följande.

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 13 hemvärnsförordningen (1997:146) och efter hörande av rikshemvärnsrådet följande. FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2010:2 Utkom från trycket 2010-04-15 Försvarsmaktens föreskrifter om hemvärnet; beslutade den

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Rikshemvärnsrådet 2013-11-30,--12-01 på HvSS. Johannes Jeppsson. Carina Blomqvist.-Liljegren. Richard Wachtmeister

Protokoll från sammanträde med Rikshemvärnsrådet 2013-11-30,--12-01 på HvSS. Johannes Jeppsson. Carina Blomqvist.-Liljegren. Richard Wachtmeister RIKSHEMVÄRNSRÅDET Hemvärnsombudsmannen 107 85 STOCKHOLM Tel. 08-788 85 49 (direkt) Telefax 08-664 57 90 Besöksadress: Banérgatan 62 Tre Vapen. Nr: Stockholm 2014-04-10 Sid 1 (1) Protokoll från sammanträde

Läs mer

Administration patrullhund

Administration patrullhund Svenska Brukshundklubben Reviderad 2015-01-30 Administration patrullhund Administration av inträdesprov och kurs patrullhund Före kursstart och inträdesprov Distriktet genomför en dialog med förbandet

Läs mer

Denna motion är insänd av ett enhälligt Östgöta hemvärnsråd.

Denna motion är insänd av ett enhälligt Östgöta hemvärnsråd. Motion U 1 Motion 2005: U 1 Insänd av: Östgöta hemvärnsråd, genom vice ordförande övlt Claes-Henrik Löfgren (tfn 013-15 46 77 alt 16 18 65) och C 4. hvbat övlt Åke Litsén (013-16 22 19). Förändring av

Läs mer

TAKTISKA KRAV OCH MÅLSÄTTNINGAR FÖR HEMVÄRNSPLUTON / HEMVÄRNSINSATSPLUTON 1 Taktiska krav för hemvärnspluton/hemvärnsinsatspluton

TAKTISKA KRAV OCH MÅLSÄTTNINGAR FÖR HEMVÄRNSPLUTON / HEMVÄRNSINSATSPLUTON 1 Taktiska krav för hemvärnspluton/hemvärnsinsatspluton 2007-11-07 HKV01 631:77504 Sida 1 (11) TAKTISKA KRAV OCH MÅLSÄTTNINGAR FÖR HEMVÄRNSPLUTON / HEMVÄRNSINSATSPLUTON 1 Taktiska krav för hemvärnspluton/hemvärnsinsatspluton 1.1 Huvuduppgifter H1 H2 H3 Bevaka

Läs mer

Anvisningar till antagningsordning Reservofficer Specialistofficersutbildning RSOU2015-2016

Anvisningar till antagningsordning Reservofficer Specialistofficersutbildning RSOU2015-2016 2014-12-18 FM2014-10938:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

HAR DU DET SOM KRÄVS?

HAR DU DET SOM KRÄVS? HAR DU DET SOM KRÄVS? 1 VI SÖKER DIG Som du kanske vet förbereder Försvarsmakten en övergång från värnplikt till frivillighet. Förutsatt att riksdagen tar beslut under våren kommer ingen att utbildas med

Läs mer

Nu även med regionala kurser!

Nu även med regionala kurser! Nu även med regionala kurser! Välkommen på kurs med Försvarsutbildarna Varje kurs med Försvarsutbildarna är unik beroende på ämnesområde, deltagare, utbildningsplats och lärare. En viktig gemensam nämnare

Läs mer

Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017

Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017 2017-02-21 ADM 01A Sida 1 (2) Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017 MOTIONÄR (Förslagställarens namn) Kn. Fredrik Wilson, PlutC FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp) 296.CBRNpluton MOTIONSKATEGORI Administration

Läs mer

Ny organisation av Stab och trosstropp vid insatskompanier

Ny organisation av Stab och trosstropp vid insatskompanier RIKSHEMVÄRNSRÅDET MOTION 2015 Beteckning ORG 01A Sida 1 (3) Insänd av Anton Hillberg, Kvm 121.Hv-Insatskompaniet, fd Stab och trosstroppchef Ny organisation av Stab och trosstropp vid insatskompanier Förslag:

Läs mer

Totalförsvarets Signalskyddsskola (TSS) Kurskatalog 2015. Fastställd 2015-03-17 Utgåva 3

Totalförsvarets Signalskyddsskola (TSS) Kurskatalog 2015. Fastställd 2015-03-17 Utgåva 3 1 Totalförsvarets Signalskyddsskola (TSS) Kurskatalog 2015 Fastställd 2015-03-17 Utgåva 3 Totalförsvarets signalskyddsskola (TSS) bedriver utbildning inom informationssäkerhetsområdet. Detta innebär utbildningar

Läs mer

HV SOLD TOLO AM FÖ TLB + TSLP XA (OR2) AMMUNITIONSMAN/FÖRARE TLB + TUNGT SLÄP

HV SOLD TOLO AM FÖ TLB + TSLP XA (OR2) AMMUNITIONSMAN/FÖRARE TLB + TUNGT SLÄP Sida 4/5 HV SOLD TOLO AM FÖ TLB + TSLP XA (OR2) AMMUNITIONSMAN/FÖRARE TLB + TUNGT SLÄP Ingår i TOLO-grupp. Uppgiften omfattar att genomföra ammunitionsersättning. Uppgiften omfattar bl a att leda och ansvara

Läs mer

Förändringar inom Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna med början 2010-01-01

Förändringar inom Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna med början 2010-01-01 HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2009-11-04 19 170: 66225 Sändlista sida 2 Sida 1 (2) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående

Läs mer

Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017

Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017 2017-02-21 ADM Sida 1 (16) Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017 MOTIONÄR (Förslagställarens namn) Kn. Fredrik Wilson, PlutC FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp) 296.CBRNpluton MOTIONSKATEGORI Administration

Läs mer

Sida 2 (5) Allmänt om kursen

Sida 2 (5) Allmänt om kursen Sändlista Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning FMLOPE, Mj Mikael Lindholm, 070-328 16 07 Inbjudan

Läs mer

Ingår i hvund- och båtkompaniet. Uppgiften omfattar transport av personal och materiel.

Ingår i hvund- och båtkompaniet. Uppgiften omfattar transport av personal och materiel. Sida 41/42 HV SOLD FÖ PB O SLÄP (OR2) FÖRARE PB/MINIBUSS TUNGT SLÄP HV SOLD FÖ PB O SLÄP XK (OR2) Ingår i hvund- och båtkompaniet. Uppgiften omfattar transport av personal och materiel. Uppgiften innebär

Läs mer

Anvisningar till antagningsordning Anpassad Reservofficersutbildning AROU2016-2017

Anvisningar till antagningsordning Anpassad Reservofficersutbildning AROU2016-2017 2015-12-16 FM2015-24235:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige.

med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige. med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige. SVERIGES SNABBASTE FÖRBAND Det är lika bra att vara ärlig. Många förknippar Hemvärnet med gubbar som leker krig i skogen.

Läs mer

INFORMATIONSTRÄFF FÖR ANHÖRIGA. Västanstångs Ungdomsavdelning

INFORMATIONSTRÄFF FÖR ANHÖRIGA. Västanstångs Ungdomsavdelning INFORMATIONSTRÄFF FÖR ANHÖRIGA Västanstångs Ungdomsavdelning 2014-10-08 FÖRSVARSUTBILDARNAS VISION Försvarsutbildarna det naturliga valet för stöd till samhällets förmåga att möta kris och krig! Vi kännetecknas

Läs mer

KURSKATALOG 2015 UNGDOMSVERKSAMHET - WEBUTGÅVA

KURSKATALOG 2015 UNGDOMSVERKSAMHET - WEBUTGÅVA KURSKATALOG 2015 UNGDOMSVERKSAMHET - WEBUTGÅVA Innehåll UNGDOMSANSVARIGE INFORMERAR... 3 ORGANISATION... 4 ANMÄLAN TILL KURS... 5 KURSBESKRIVNINGAR... 6 AVDELNINGSVIS VERKSAMHET... 13 VERKSAMHETSSÄKERHET...

Läs mer

Anvisningar för antagning till Anpassad Specialistofficersutbildning ASOU15-16

Anvisningar för antagning till Anpassad Specialistofficersutbildning ASOU15-16 2014-11-28 FM2014-10386:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

Ersättningar vid utbildning inom Svenska Brukshundklubbens tjänstehundsverksamhet (Baserade på H FRIV Kap. 7 Förmåner)

Ersättningar vid utbildning inom Svenska Brukshundklubbens tjänstehundsverksamhet (Baserade på H FRIV Kap. 7 Förmåner) Ersättningar vid utbildning inom Svenska Brukshundklubbens tjänstehundsverksamhet (Baserade på H FRIV Kap. 7 Förmåner) Inför kurs Kurschef ansvarar för att skicka kursplan och kursbudget till tjanstehund@brukshundklubben.se.

Läs mer

KURSKATALOG Centrala uppdragsutbildningar. Version 2. Frivilliga radioorganisationen. www.fro.se

KURSKATALOG Centrala uppdragsutbildningar. Version 2. Frivilliga radioorganisationen. www.fro.se KURSKATALOG Centrala uppdragsutbildningar 2007 Version 2 Frivilliga radioorganisationen www.fro.se Centrala uppdragsutbildningar 2007 (Med reservation för eventuella ändringar) Beträffande regionala och

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum Beteckning :56200 Sida 1 (5)

HÖGKVARTERET Datum Beteckning :56200 Sida 1 (5) 2013-04-12 19 111:56200 Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Anders Eriksson, 08-788 93 52,

Läs mer

Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, GU-F

Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, GU-F Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, GU-F Syfte med GU-F Grundläggande soldatutbildning för medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer som skall bemanna särskilda befattningar i första

Läs mer

Smst motioner utbildning 2007

Smst motioner utbildning 2007 Smst motioner utbildning 2007 Mot nr Rubrik Insänt av RIKSHV RiksHvR Tinget U 1 Gradbeteckning=Utbnivå! Säkerhet för KRAG Hvråd Rikets försvar att visa. U 2 Datastöd - Utökad information i PLIS Dalarådet

Läs mer

Förmåner och försäkringar vid tjänstgöring i Hemvärnet

Förmåner och försäkringar vid tjänstgöring i Hemvärnet Förmåner och försäkringar vid tjänstgöring i Hemvärnet 2006-03-01 2004-04-01 FÖRMÅNER Dagersättning Betalas för övningar och utbildning som pågår i mindre än 3 dagar. Den är 72:-/per dag (= den ersättning

Läs mer

Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13

Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13 Flygvapenfrivilliga 2013-09-08 Sida 1 av 6 Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13 Hej ungdom! Härmed inbjuds du som är elev och medlem i FVRM eller FBU Stockholm att delta i ungdomsutbildning

Läs mer

Kurskatalog 2006 FÖR KVINNLIGA BILKÅREN

Kurskatalog 2006 FÖR KVINNLIGA BILKÅREN Kurskatalog 2006 FÖR KVINNLIGA BILKÅREN EN FRIVILLIG FÖRSVARSORGANISATION OCH SVERIGES ENDA KVINNLIGA MOTORORGANISATION VIKTIG INFORMATION Innehåll Viktigt att veta när du ska söka till central kurs från

Läs mer

Förslag: MD-grupper ges möjlighet att anställa yrkesofficerare som hemvärnsbataljonschefer

Förslag: MD-grupper ges möjlighet att anställa yrkesofficerare som hemvärnsbataljonschefer Motion 2005 :P 10 P 10 Insänd av : Ro/Kn Claes-Åke Henriksson, Chef Göteborgs Södra Hvbat Yrkesofficerare som hemvärnsbataljonschefer Förslag: MD-grupper ges möjlighet att anställa yrkesofficerare som

Läs mer

Inbjudan Svenskt Mästerskap med Ak 4 och RM pistol M/88 den 9-10 augusti 2014 i Kungsängen. 1 bilaga : Anmälningsblankett

Inbjudan Svenskt Mästerskap med Ak 4 och RM pistol M/88 den 9-10 augusti 2014 i Kungsängen. 1 bilaga : Anmälningsblankett LIVGARDET Beteckning 2014-03-19 19713:40737 Sida 1 (6) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Rolf-Anders

Läs mer

kurser VintER och VåR 2015

kurser VintER och VåR 2015 kurser Vinter och vår 2015 1 Välkommen på våra kurser Försvarsutbildarna genomför ett stort antal olika kurser som riktar sig till medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer. Våra kurser är inriktade

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN. Försvarsmaktens svar på SHK säkerhetsrekommendationer RM 2016:01. Allmänt

FÖRSVARSMAKTEN. Försvarsmaktens svar på SHK säkerhetsrekommendationer RM 2016:01. Allmänt Bilaga till FM2014-9824:5 FÖRSVARSMAKTEN HÖGKVARTERET Datum. 2016-04-29 Beteckning FM2016-9925: 1 Sida 1 (6) Sänd lista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg;

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; beslutade den 27 maj 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 förordningen (2013:284) om bevakning ombord på svenskt

Läs mer

Försvarsmaktens interna bestämmelser om utbildning i folkrätt avseende krigets lagar; beslutade den 28 maj 1997.

Försvarsmaktens interna bestämmelser om utbildning i folkrätt avseende krigets lagar; beslutade den 28 maj 1997. FIB 1997:2 Utkom från trycket 1997-06-10 Försvarsmaktens interna bestämmelser om utbildning i folkrätt avseende krigets lagar; beslutade den 28 maj 1997. Försvarsmakten föreskriver följande. Inledande

Läs mer

Kompetens och utbildning

Kompetens och utbildning Säkerhetsbestämmelser för Trafikkontorets Spårvägsanläggning i Göteborg och Mölndal Bestämmelser om Kompetens och utbildning för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten Fastställd

Läs mer

Västerbottens Försvarsmaktsungdom 2008

Västerbottens Försvarsmaktsungdom 2008 Kn Ulf Konradsson Västerbottens Försvarsmaktsungdom 2008 - organisation och ledning 8* Ulf Konradsson 6DPRUGQDUH Magnus Burvall,QVWUXNW UVSRRO 6W GWLOO+YRFKNXUVYHUNVDPKHW )ULVNYnUGRFKWlYOLQJ Stefan Hultgren

Läs mer

Ersättningar vid utbildning inom Svenska Brukshundklubbens tjänstehundsverksamhet (H FRIV Förmåner)

Ersättningar vid utbildning inom Svenska Brukshundklubbens tjänstehundsverksamhet (H FRIV Förmåner) Ersättningar vid utbildning inom Svenska Brukshundklubbens tjänstehundsverksamhet (H FRIV Förmåner) Veckokurs Veckokurs pågår minst 3 dygn och minst 6 timmar per dygn. Instruktörer Instruktörer har rätt

Läs mer

Bestämmelser för verksamheten vid Luftstridsskolans (LSS) skjutbanor

Bestämmelser för verksamheten vid Luftstridsskolans (LSS) skjutbanor LUFTSTRIDSSKOLAN Sida 1 (1) Ref: Kn Dan Persson Utbsäkoff, 1182 Bestämmelser för verksamheten vid Luftstridsskolans (LSS) skjutbanor 1. Allmänt Som grund för verksamheten vid LSS skjutbanor ligger SäkI.

Läs mer

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN 1. Säkerhets- och miljöskyddsförklaring 2. Ägarförhållande 3. Säkerhets- och miljöansvarig 4. Ansvar och befogenheter 5. Kompetens och utbildning 6. Checklistor för

Läs mer

Kompletterande anvisningar inför dialoger 2008

Kompletterande anvisningar inför dialoger 2008 Kompletterande anvisningar inför dialoger 2008 Inledning I samband med 2007 års tilldelning av medel från Försvarsmakten uppstod förändringar i principer för tilldelning av medel och dialoger. Det har

Läs mer

Anvisningar för antagning till Specialistofficersutbildning SOU2016-2017 (SOU2016:2)

Anvisningar för antagning till Specialistofficersutbildning SOU2016-2017 (SOU2016:2) 2015-11-26 FM2015-16798:1 Sida 1 (10) sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning ERIC JELBRING, eric.jelbring@mil.se

Läs mer

Rikshemvärnsrådet Bil 3

Rikshemvärnsrådet Bil 3 Rikshemvärnsrådet Bil 3 Redovisning av motioner från rikshemvärnsting 2013. Rikshemvärnsrådet har under tingsperioden bedrivit ett aktivt arbete med de motioner som tinget 2013 biföll eller där tinget

Läs mer

Kurskatalog 2016 Utgåva 2

Kurskatalog 2016 Utgåva 2 1 Totalförsvarets Signalskyddsskola (TSS) Kurskatalog 2016 Utgåva 2 Fastställd 2015-12-08 Totalförsvarets signalskyddsskola (TSS) bedriver utbildning inom informationssäkerhetsområdet. Detta innebär utbildningar

Läs mer

Kallelse. Som stöd för detta kommer FMLOPE att genomföra kurs Handledare utbildningsmetodik. 1

Kallelse. Som stöd för detta kommer FMLOPE att genomföra kurs Handledare utbildningsmetodik. 1 2017-10-09 FM2017-19451:2 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Mikael Gudmundsson,

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG 2013

UTBILDNINGSKATALOG 2013 Skåne UTBILDNINGSKATALOG 2013 Försvarsutbildarna Skåne hälsar alla medlemmar välkomna till årets stora urval av kurser. Katalogen innehåller förbundets regionala utbildningar samt lokala utbildningar som

Läs mer

FMUndSäkC (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum)

FMUndSäkC (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) 2016-2017 v2.0 1/10 (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) Adress:, Box 611, 751 25 Uppsala Tel: 018 19 60 00 Fax: 018 19 60 99 Kryfax: 018 26 22 76 finns i Uppsala och Halmstad. Huvuddelen

Läs mer

Marksäkerhetsorder 2016:10

Marksäkerhetsorder 2016:10 2016-05-30 FM2016-109:15 Sida 1 (7) Sändlista Marksäkerhetsorder 2016:10 Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

Moderna kroppsskydd till samtlig hemvärnspersonal

Moderna kroppsskydd till samtlig hemvärnspersonal MTR 01A Sida 1 (2) 241. Hvinsatskompaniet Moderna kroppsskydd till samtlig hemvärnspersonal Att Rikshemvärnstinget beslutar att Rikshemvärnsrådet ska uppvakta Försvarsmakten i syfte att så snart som möjligt

Läs mer

UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL. Nr 5 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne

UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL. Nr 5 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL Nr 5 204 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne FÖRBUNDS- UNGDOMSLEDAREN Viktig information och uppgifter till ungdomsledare. sid. 2 I VERKSAMHETEN Förändrade

Läs mer

Patrik Larsson Ombudsman Officersförbundet patrik.larsson@officersforbundet.se

Patrik Larsson Ombudsman Officersförbundet patrik.larsson@officersforbundet.se Patrik Larsson Ombudsman Officersförbundet patrik.larsson@officersforbundet.se Officersförbundet är fack- och yrkesförbundet för den som är soldat, sjöman eller officer med en anställning i Försvarsmakten

Läs mer

Kurskatalog 2017 Totalförsvarets Skyddscentrum CBRN-skolan

Kurskatalog 2017 Totalförsvarets Skyddscentrum CBRN-skolan Sida 1 (16) Kurskatalog 2017 Totalförsvarets Skyddscentrum CBRN-skolan MARSKY CBRN tjänst Dessa kurser ansöks via ESS portalen i PRIO om inget annat anges. Denna katalog är till del en kopia av innehållet

Läs mer

www.hag.hemvarnet.se

www.hag.hemvarnet.se HALLANDSGRUPPENS SOMMARBREV 2014 Hemvärnare Så är det åter dags att summera vårens verksamhet vid 45 Hemvärnsbataljon och Luftvärnsregementet. Ingen kan ha undgått den försvarspolitiska diskussionen om

Läs mer

WWW.FORSVARSMAKTEN.SE. Kadettbataljonen VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS

WWW.FORSVARSMAKTEN.SE. Kadettbataljonen VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS Kadettbataljonen Organisationen på MHS Chef MHS Karlberg Karlberg Försvarshögskolan Stab Stf skolchef Ämnesinstitutioner FM Utbildningsenhet Managementenheten FM Idrott- & Friskvårdsenhet Kadettbataljonen

Läs mer

1. Kursens benämning Krigsvetenskap fortsättningskurs funktionstaktik fältarbeten

1. Kursens benämning Krigsvetenskap fortsättningskurs funktionstaktik fältarbeten 1. Kursens benämning Krigsvetenskap fortsättningskurs funktionstaktik fältarbeten 2. Engelsk benämning War Studies Intermediate Course Engineering Tactics 3. Kurskod 1OP057 4. Beslut Denna kursplan är

Läs mer

NORRBOTTENS REGEMENTE Datum Beteckning Sida 1 (7) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning

NORRBOTTENS REGEMENTE Datum Beteckning Sida 1 (7) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 2016-04-05 Sida 1 (7) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Patrik Borgström, patrik.borgstrom@mil.se INBJUDAN

Läs mer

Meddelande. MILITÄRHÖGSKOLAN HALMSTAD Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (5)

Meddelande. MILITÄRHÖGSKOLAN HALMSTAD Datum Beteckning FM :1 Sida 1 (5) 2016-09-20 FM2016-19309:1 Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Mikael Gudmundsson, 0705-353

Läs mer

FMgruppens Nyhetsbrev

FMgruppens Nyhetsbrev Produktionsledaren har ordet! FMgruppens Nyhetsbrev 2016 blir ett ganska bra år, men självfallet önskar vi fler nya patrullhundar och förare som vill utbilda sig hos oss och skriva avtal med Hemvärnet.

Läs mer

Informationsbrev 2 för antagna till Stabsutbildningen 2015-2016 (Två bilagor)

Informationsbrev 2 för antagna till Stabsutbildningen 2015-2016 (Två bilagor) FHS beteckning 2015-05-04 Ö 75/2015 Sid 1 (6) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Övlt Claes Deshayes,

Läs mer

WWW.FORSVARSMAKTEN.SE. Hv-Skallet. Mats Schiller

WWW.FORSVARSMAKTEN.SE. Hv-Skallet. Mats Schiller Hv-Skallet Mats Schiller Hv-skallets mål och syfte är att (förutom utbkontrollen) stimulera till utveckling och öka intresset för att arbeta med hunden i ännu högre grad inom hemvärnet. Vad ingår Flera

Läs mer

Förtydligande ang hemvärnslarm

Förtydligande ang hemvärnslarm ERS 01A Sida 1 (2) Lars Ahlgren 401:a IK Förtydligande ang hemvärnslarm Jag föreslår att man inom HV förtydligar vad för ersättning man får ut vid ett HV larm och alltså i ett skarpt läge. T ex kan man

Läs mer

MEDLEMS- TIDNING. Nr 4 år 2006

MEDLEMS- TIDNING. Nr 4 år 2006 MEDLEMS- TIDNING Försvarsutbildarna Landskrona och 54:e HV komp. Nr 4 år 2006 Med programmet för november - december Medlemstidning: Medlemsblad för Försvarsutbildarna Landskrona. Utges med 4 nr / år.

Läs mer

Instruktion. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-10-20 Sida 1 (9)

Instruktion. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-10-20 Sida 1 (9) 2015-10-20 Sida 1 (9) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning ERIC JELBRING, eric.jelbring@mil.se

Läs mer

Missiv Ändring av SäkI 2013 Ä2 3 bilagor

Missiv Ändring av SäkI 2013 Ä2 3 bilagor 2014-10-09 :2 Sida 1 (3) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Joakim Bloom, joakim.bloom@mil.se Missiv

Läs mer

En del av våra SVK-fartyg. 2012-11-21 (JF) Försvarsutbildarna Krissem. Höllviken 1

En del av våra SVK-fartyg. 2012-11-21 (JF) Försvarsutbildarna Krissem. Höllviken 1 En del av våra SVK-fartyg 2012-11-21 (JF) Försvarsutbildarna Krissem. Höllviken 1 GENOMFÖRD VERKSAMHET Vid 2008 års ordförandekonferens genomfördes en utbildning för att få igång intresset och öka kunskaperna

Läs mer

Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017

Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017 2016-11-01 UTB 01 Sida 1 (3) Motionsformulär Rikshemvärnsting 2017 MOTIONÄR (Förslagställarens namn) Christopher Swanson FÖRBAND/ENHET (tex 243. komp) 492.insatskompaniet MOTIONSKATEGORI Utbildning RUBRIK

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 12 förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen följande.

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 12 förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen följande. FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2011:1 Utkom från trycket 2011-01-17 Försvarsmaktens föreskrifter om militärpolisen;

Läs mer

KFS14 för Hemvärns-CBRN-pluton Typförband: 67116H

KFS14 för Hemvärns-CBRN-pluton Typförband: 67116H Sida 1 (12) KFS14 för Hemvärns-CBRN-pluton Typförband: 67116H 1. BAKGRUND... 2 2. TAKTISKA KRAV... 3 2.1. ALLMÄNT... 3 2.2. UPPGIFTER... 3 2.3. KRAV PÅ LEDNINGSFUNKTION... 4 2.4. KRAV PÅ UNDERRÄTTELSEFUNKTION...

Läs mer

Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav.

Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav. Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav. Bakgrund MTE är en ny verksamhet inom ramen för samhällets krisberedskap. Den syftar till att skapa en

Läs mer

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare:

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare: Soldat, sjöman ELLER gruppbefäl PÅ deltid? Nya möjligheter att kombinera din karriär Att tjänstgöra i Försvarsmakten innebär stora möjligheter till utveckling. Du får möjlighet att växa som person samtidigt

Läs mer

Protokoll fört vid ungdomskommitté möte onsdagen den 2 maj Ungdomsansvarig, Försvarsutbildarna Skåne

Protokoll fört vid ungdomskommitté möte onsdagen den 2 maj Ungdomsansvarig, Försvarsutbildarna Skåne Protokoll fört vid ungdomskommitté möte onsdagen den 2 maj 2007-05-03 Närvarande: Tommy Sitsas Jan Nygren Jesper Nilsson Petter Berglund Andreas Håkansson Björn Svensson Jörgen Nilsson Johan Andersson

Läs mer

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber 2 3 Den stora skillnaden! Försvara landets intressen Försvara landet 4 5 Säkerhets- och Samverkanssektion

Läs mer

V605 Veckan Geltic Bear 29. och 32.hvbat

V605 Veckan Geltic Bear 29. och 32.hvbat 160329 Sida 1 (17) HÄNDELSEÖVERSIKT (HÖS) 2016 V604 Marinstridsdagar 2628/1 Karlskrona Högvakt ons v604ons v605 Sth slott 17.bevbkomp Tor 28/1 1200 Salut Konungens namnsdag 2.amfbat Fre 29/1 0830 Regrapport

Läs mer

N u m m e r 5 6 d e c e m b e r 2 0 0 9. norges nya generalinspektör trafiksoldater sökes!

N u m m e r 5 6 d e c e m b e r 2 0 0 9. norges nya generalinspektör trafiksoldater sökes! N u m m e r 5 6 d e c e m b e r 2 0 0 9 norges nya generalinspektör trafiksoldater sökes! GOTT NYTT HEMVÄRNSÅR Stora förändringar väntar 2010 Ledare En nödvändig utveckling NÄR DU LÄSER DETTA står vi mitt

Läs mer

FRAMTIDA FRIVILLIGFÖRSVAR EN SKISS

FRAMTIDA FRIVILLIGFÖRSVAR EN SKISS FRAMTIDA FRIVILLIGFÖRSVAR EN SKISS EN ENDA MILITÄR FRIVORG VARFÖR Försvarsmaktens behov av frivilligt stöd kommer att minska Frivilligförsvaret är inte anpassat för framtiden Det statliga stödet kommer

Läs mer