Stabsinstruktion STAB SÖRMLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stabsinstruktion STAB SÖRMLAND"

Transkript

1 Stabsinstruktion STAB SÖRMLAND Antaget av Räddningschefsgruppen i Södermanland Räddningstjänsten Eskilstuna Räddningstjänsten Flen Räddningstjänsten Strängnäs Sörmlandskustens Räddningstjänst Västra Sörmlands Räddningstjänst

2

3 1 POLICYDOKUMENT BAKGRUND SYFTE GRUNDER FÖR STAB KRITERIER OCH BEREDSKAPSGRADER Inre stab Operativ stab BEGÄRAN OM HJÄLP FRÅN LÄNETS RÄDDNINGSTJÄNSTER STABSORGANISATION OCH FUNKTIONER UPPSTART STABSDISCIPLIN OCH ORDNING STABSARBETSPLAN STABSORIENTERING FUNKTIONER I STAB Stabschef Analys Tekniskt ledningsstöd Service Information ÖVNING OCH UTBILDNING BILAGA 1 BEFATTNINGSKORT BEFATTNINGSKORT INRE STAB STABSCHEF ANALYS SERVICE TEKNISKT LEDNINGSSTÖD INFORMATION STABSORIENTERING... 22

4 1 Policydokument Detta dokument är en överenskommelse mellan räddningstjänsterna i Sörmland, undantaget Gnesta kommun, för hur Stab Sörmland bör organiseras. Dokumentet upprättat 2004 av: Forsell Rolf Räddningstjänsten Eskilstuna Gregebo Michael Räddningstjänsten Strängnäs Rosenlund Conny Västra Sörmlands Räddningstjänst Rydstedt Lars Räddningstjänsten Flen Widlund David Sörmlandskustens Räddningstjänst Dokumentet fastställt av: Dahlén Camilla Räddningstjänsten Strängnäs Kviby Jan Sörmlandskustens Räddningstjänst Rydstedt Lars Räddningstjänsten Flen Thörn Owe Räddningstjänsten Eskilstuna Uneram Cecilia Västra Sörmlands Räddningstjänst Dokumentet reviderat 2005 av: Widlund David Sörmlandskustens Räddningstjänst Dokumentet reviderat 2011 av: Erdsjö Tobias Räddningstjänsten Eskilstuna Berggren Emil Räddningstjänsten Eskilstuna Dokumentet fastställt av Räddningschefsgruppen i Södermanland: Dahlén Camilla Räddningstjänsten Strängnäs Ekholm Stefan Sörmlandskustens Räddningstjänst Jämtäng Ulf Sörmlandskustens Räddningstjänst Rydstedt Lars Räddningstjänsten Flen Källström Kjell Åke Räddningstjänsten Flen Lagebo Lars Räddningstjänsten Eskilstuna Erdsjö Tobias Räddningstjänsten Eskilstuna Larsson Roger Västra Sörmlands Räddningstjänst 1

5 2 Bakgrund Räddningstjänsterna i Sörmland, utom Eskilstuna, har inte enskilt kunnat bemanna en stab för en händelse utöver en vardagsolycka på kort tid och ha staben igång under en längre tid. Detta på grund av att inte tillräckligt med personal funnits som varit utbildad och övad samt att en stabsstruktur har saknats. Med anledning av detta har räddningscheferna i Sörmland beslutat att en gemensam stabsorganisation ska upprättas. Med stab avses här en grupp av befattningshavare inom räddningstjänsten med uppgift att stödja och avlasta en beslutsfattare som befinner sig på ledningsnivåerna systemledning 1 eller insatsledning 2. 3 Syfte Syftet med stabsorganisationen är att det i länet skall finnas en väl fungerande stabsorganisation och att öka samarbetet mellan länets kommuner. En stab skall snabbt kunna etableras och igångsättas på någon av räddningstjänsterna i länet. Denna stab skall också kunna verka under en längre tid. Från den första januari 2005 skall det finnas en fungerande stabsorganisation som kan upprättas vid behov. 1 Med systemledning menas den ledningsnivå som definierar organisationens roll, hanterar beredskapsproduktion och resursförsörjning samt sätter ramen för insatser (RCB) 2 Med insatsledning menas den ledningsnivå som bestämmer mål med insatsen, beslutar om och fördelar uppgifter inom insatsen och samordnar insatsens genomförande (RL) 2

6 4 Grunder för stab Staben syftar till att öka ledningskapaciteten genom att: Ta fram beslutsunderlag Ta fram förslag till beslut Sammanställa och dokumentera information Omsätta chefs beslut i order, instruktioner och anvisningar Övervaka att order, instruktioner och anvisningar efterlevs på rätt sätt Följa upp verksamheten Utarbeta orienteringar, rapporter och framställningar För att få en välfungerande stab är det viktigt att följande är väl definierat och känt: Stabens organisatoriska placering Vilken chef staben är satt att understödja Vilken typ av ledning denne chef utövar och på vilken nivå Vilka uppgifter i utövandet av ledning som åvilar staben Inom Stab Sörmland kan två olika typer av staber aktiveras: Inre stab: stödjer beslutsfattaren för systemledning (räddningschef i beredskap, RCB) och etableras på någon av de fysiska räddningstjänsterna i länet. Den etableras vid en stor insats, flera mindre insatser eller när en hotsituation föreligger (en samhällspåfrestning utöver det normala, exempelvis svåra väderförhållanden) Operativ stab: stödjer beslutsfattaren för insatsledning (räddningsledare, RL/insatsledare/insatschef) och etableras ute på skadeplats. Den etableras vid en stor insats eller när en insats tenderar till att bli omfattande efter önskemål från RL till RCB 3

7 Etablering av stab: Beslut om etablering och inkallelse av stab tas alltid av beslutsfattare för systemledning, RCB RCB beslutar om höjning och sänkning av stabsnivå för den inre staben Om räddningsledare är i behov av operativ stab begärs detta och resurser för detta via RCB RCB beslutar om höjning av stabsnivå för den operativa staben Räddningsledaren beslutar om sänkning av stabsnivå för den operativa staben 1) Inre eller operativ stab? Beslut om stab 2) Lämplig beredskapsgrad? 3) Hjälpbehov från länets räddningstjänster? Uppstart (organisation) Bild 1. Etableringsfasen av stab Om inte tillräcklig stabskapacitet finns tillgänglig för att tillfredsställa både räddningsledarens behov och behovet av systemledning avgör den beslutsfattare som har att verka i komponenten för systemledning (RCB) vilket arbete som skall prioriteras. Stabsarbete ska mynna ut i resultat och inte bara beskrivningar av läget (vilka ofta tenderar att beskriva redan passerade skeden). Varje stabsmedlem skall försöka komma med förslag till lösningar och inte föra fram problem. Beskrivningar skall vara konkreta och kvantifierade. 4

8 4.1 Kriterier och beredskapsgrader Kriterierna för att etablera en stab och vilken beredskapsgrad som är lämplig följer nedan Inre stab En inre stab bör i regel etableras på någon utav brandstationerna i länet. Staben kan etableras i nivåerna grön, gul och röd vilka beskrivs nedan. Beredskapsgrad Normal beredskap Grön stabsberedskap Kriterier Normal verksamhet Bemanning 1 person (RCB för samtliga räddningstjänster utom Eskilstuna där SCB hanterar praktiskt ansvar på delegation från RCB) Stabsorganisation SCB för Eskilstuna (praktiskt ansvar på delegation från RCB) RCB för övriga räddningstjänster Beredskapsgrad Förstärkt beredskap Gul stabsberedskap Kriterier En stor insats eller flera samtidiga mindre insatser Lång varaktighet som överstiger normal belastning Hotbild som medför ökad belastning på ledningsorganisationen Bemanning 2-3 personer Stabsorganisation Stabschef bör vara beslutsfattaren för systemledning Biträdande stabschef bör utses Övriga stabsmedlemmar fördelas på de fyra funktionerna efter behov Någon skall alltid vara ansvarig för varje funktion (kan vara samma person för flera funktioner) Beredskapsgrad Kraftigt förstärkt beredskap Röd stabsberedskap Kriterier En mycket stor insats eller flera samtidiga medelstora insatser Mycket lång varaktighet som överstiger normal belastning Hotbild som medför risk för mycket stor belastning på ledningsorg. Bemanning Minst 4 personer Stabsorganisation Stabschef bör vara någon av dem som kallas in till staben Biträdande stabschef bör utses Övriga stabsmedlemmar fördelas på de fyra funktionerna efter behov Någon skall alltid vara ansvarig för varje funktion (kan vara samma person för flera funktioner) 5

9 4.1.2 Operativ stab En operativ stab bör etableras på skadeplats. För närvarande finns inget mobilt gemensamt utrymme i länet för detta ändamål. Beredskapsgrad Normal beredskap Kriterier Normal verksamhet Bemanning 1 person Grön stabsberedskap Stabsorganisation RL hanterar själv samtliga fyra funktioner Gul stabsberedskap Beredskapsgrad Förstärkt beredskap Kriterier Insats föranleder dokumentationskrav utöver det normala Insats föranleder belastning på samband utöver det normala Insats föranleder utökade resurser att analysera och planera arbetet på skadeplatsen Insats föranleder belastning på information utöver det normala Bemanning 2-3 personer Stabsorganisation Stabschef kan vara RL Biträdande stabschef bör utses för att vid behov avlasta RL Övriga stabsmedlemmar fördelas på de fyra funktionerna efter behov Någon skall alltid vara ansvarig för varje funktion (kan vara samma person för flera funktioner) Röd stabsberedskap Beredskapsgrad Kraftigt förstärkt beredskap Kriterier Insats föranleder dokumentationskrav mycket utöver normalt Insats föranleder belastning på samband mycket utöver normalt Insats föranleder utökade resurser att analysera och planera arbetet på skadeplatsen Insats föranleder belastning på information mycket utöver normalt Bemanning Minst 4 personer Stabsorganisation Stabschef bör vara någon av dem som kallas in till staben Biträdande stabschef bör utses Övriga stabsmedlemmar fördelas på de fyra funktionerna efter behov Någon skall alltid vara ansvarig för varje funktion (kan vara samma person för flera funktioner) 6

10 5 Begäran om hjälp från länets räddningstjänster Enligt avtal skall varje räddningstjänst kunna skicka en utbildad person med målsättningen att vara på plats inom en timme efter begäran. Vid krav på kortare tid för stabsetablering bör därmed i första hand personal från egen organisation användas. Beakta därför tidsaspekten. Stabsresurser från länets räddningstjänster larmas och begärs via SOS enligt nivå 1 3 nedan som innebär att 1, 2 eller 4 personer larmas. Beslut om vem från egen räddningstjänst som åker som stabsresurs fattas av RCB på berörd station. Nivå 1 Station behöver stabshjälp Räddningstjänsten i Eskilstuna Räddningstjänsten i Flen Räddningstjänsten i Strängnäs Sörmlandskustens Räddningstjänst Västra Sörmlands Räddningstjänst Station skickar 1 person Västra Sörmlands Räddningstjänst Räddningstjänsten i Strängnäs Sörmlandskustens Räddningstjänst Västra Sörmlands Räddningstjänst Räddningstjänsten i Eskilstuna Nivå 2 Station behöver stabshjälp Station skickar 1 person Station skickar 1 person Räddningstjänsten i Eskilstuna Västra Sörmlands Räddningstjänst Sörmlandskustens Räddningstjänst Räddningstjänsten i Flen Räddningstjänsten i Strängnäs Räddningstjänsten i Eskilstuna Räddningstjänsten i Strängnäs Sörmlandskustens Räddningstjänst Västra Sörmlands Räddningstjänst Sörmlandskustens Räddningstjänst Västra Sörmlands Räddningstjänst Räddningstjänsten i Eskilstuna Västra Sörmlands Räddningstjänst Räddningstjänsten i Strängnäs Sörmlandskustens Räddningstjänst Nivå 3 En person från vardera av de fyra övriga räddningstjänsterna skickas till station som behöver stabshjälp. 7

11 6 Stabsorganisation och funktioner En stab kallas in vid behov av RCB och skaa då utgöra ett stöd för denne. Stabens arbete är indelat i fyra funktioner vilka är: Analys Tekniskt ledningsstöd Service Information Vid behov kan också en särskild uppgiftsberoende verksamhet knytas till staben för att utöka dess uppdrag och hanteringsförmåga. Denna funktion varierar beroende på typ och omfattning av räddningsinsats /er med mera. Mer information om funktionerna finnss i kapitel 6.5 nedan. Stabschef Analys Tekniskt ledningsstöd Service Informationn Dokumentation Material Personal Bild 2. Schematisk bild över stabens organisation 6.1 Uppstart Att tänka på vid uppstart av staben: Aktivera staben tidigt och etableraa den på lämplig nivå utifrån situationen Skapa en snabb överblick över situationen och vilka resurser som finns till förfogande Fundera över vad som behöver göras just nu och vad somm kan vänta till senare Stressa inte trots målsättningen att få igång en snabb uppstart 8

12 6.2 Stabsdisciplin och ordning För en effektiv och välfungerande stab krävs en hög grad av disciplin: Stabsmedlemmar måste följa regler, riktlinjer, överenskommelser och planer Använd hjälpmedel såsom stabsarbetsplan, stabsorienteringar och stabsinstruktioner Ha en regelbunden uppföljning av stabsarbetet, kontrollera att uppgifter löses och levereras inom rimlig tid Minimera störmoment (besökare, observatörer, m.m.) på den fysiska plats där staben arbetar, då arbetsmiljön är viktigt för ett gott resultat Visa hänsyn till stabsmedlemmars behov och önskemål om exempelvis arbetsro, hjälp att lösa uppgift m.m. 6.3 Stabsarbetsplan Stabsarbetsplanen som instrument: Syftar till att ge struktur för och översikt över stabsarbetet Stabschefens instrument för att förmedla beslut, tider, prioriteringar m.m. Kan utöver stabens verksamhet gentemot ägaren innehålla: o Stabsorientering o Avlösningar o Ägarbesök o Presskonferens m.m. Stabsarbetsplanen skall vara synlig för så många som möjligt i staben Håll stabsarbetsplanen levande där förändringar och justeringar kontinuerligt kan göras Verksamhet Uppg. A Uppg. B Uppg. C Uppg. D Uppg. E Stabsorientering Stabsorientering 9

13 Bild 3. Exempelbild på stabsarbetsplan 6.4 Stabsorientering En stabsorientering innebär att samla vissa eller samtliga stabsmedlemmar på en i förtid angiven plats och tid. Syftet kan vara behovet av att utbyta information inom staben, samordna arbetet i staben, följa upp stabsarbetet, ge nya direktiv eller klarlägga arbetsformer och justera arbetsfördelning. Stabsorienteringen är ett verktyg för att få en samlad bild av läget och ett effektivt sätt att koordinera stabens verksamhet: Följ förslagsvis den agenda som finns bifogad detta dokument Håll orienteringen kort och koncis Se till att vara förberedd och strukturerad För in stabsorienteringens tid och plats i stabsarbetsplanen Det är att föredra att hålla orienteringen i annat rum än där stabsarbete bedrivs för att inte störa och påverka pågående stabsarbete 10

14 6.5 Funktioner i stab I Bilaga 1 finns befattningskort för nedanstående funktioner med mer ingående information samt uppgifter Stabschef Stabschefen ansvarar för, leder och samordnar arbetet i staben och svarar för att verksamheten bedrivs enligt ägarens intentioner. Stabschefen: Leder och samordnar arbetet inom staben Säkerställer internt samarbete genom stabsorienteringar Reglerar samverkan med andra organisationer Bedriver kontakt med stabens ägare Fattar beslut på delegation - inom vissa ramar Meddelar stabens ägare vid fattat beslut Ansvarar för stabens produktion Analys Analysfunktionen handlar i stort om att hantera och bearbeta information och med hjälp av denna finna tänkbara händelseutvecklingar samt handlings alternativ och åtgärder. Analysfunktionen ska: Skapa en övergripande lägesbild för situationen i en lång tidsskala Finna händelseutvecklingar, handlingsalternativ samt åtgärder Generera ett beslutsunderlag åt stabens ägare Inhämta information från staben själv, organisationen och andra berörda aktörer för bästa möjliga underlag Samverka med funktionen Service som arbetar med lägesbilden i en kort tidsskala Se och följa upp vad föreslagna åtgärder och beslut leder till 11

15 6.5.3 Tekniskt ledningsstöd Funktionen ansvarar för teknik och samband. Detta innebär att: Strukturera upp sambandet med sambandsplaner (vilket kan vara enkla telefonlistor eller dylikt) Etablera raka och tydliga kontaktvägar, såväl internt i stab eller egen organisation som externt med andra organisationer eller berörda Vid behov av tekniskt kommunikationssystem ansvara för uppbyggnad och underhåll (batteribyten etc.) av systemet Service Servicefunktionen skall arbeta med lägesuppföljning i den kortare tidsskalan. Detta innebär att på ett överblickbart sätt visualisera situationen med hjälp av kartor, plottning och skisser. Dokumentation: Upprättar och arbetar med stabens huvuddagbok, resurstablå, registreringar m.m. samt dokumenterar fattade beslut (såväl inom stab som av beslutsfattaren/ägaren) Material: Planerar för och säkerställer att materielbehov täcks och att materiel underhålls (ex. drivmedel, sjukvård, räddningsmateriel mm) samt ansvarar för transporter av personal, materiel och förnödenheter Personal: Planerar och ansvarar för personalförsörjning dvs. avlösningar, uthållighet, kost och logi samt övriga personalfrågor Vid stor belastning/påverkan på någon eller några av ovanstående är det lämpligt tilldela staben resurser för att dela upp Servicefunktionen enligt ovanstående indelning Information Funktionen har ett övergripande informationsansvar som innebär: 12

16 Planering, genomförande och uppföljning av extern och intern information Fokus på informationsflöde internt men utanför staben samt externt till andra organisationer och myndigheter 7 Övning och utbildning För den personal som ingår i den länsgemensamma stabsresursen ställs följande grundkrav: Genomgått MSB s (Räddningsverkets) grundkurs i stab (Stabsmetodik) eller motsvarande Genomgått intern stabsutbildning på någon av räddningstjänsterna i länet Deltar i minst två stabsövningar per år I länet skall det hållas en länsgemensam stabsövning varje år där minst två personer från varje räddningstjänst deltar. En räddningstjänst i länet ansvarar varje år för att arrangera övningen enligt nedanstående lista. Den räddningstjänst som arrangerar övningen första året gör det sedan även sjätte året osv. 13

17 Bilaga 1 Befattningskort Befattningskort inre stab 14

18 STABSCHEF BEFATTNINGSKORT Du leder och ansvarar för en stab med uppgift att stödja RCB. Staben skall stödja RCB med följande funktioner: RCB Stabschef Analys Tekniskt ledningsstöd Service Information Uppgiftsberoende verksamhet Tjänstgör som Räddningschef för styrkor ute på skadeplats eller i bakre ledning och utövar system- och insatsledning Ansvarar för och leder arbetet i staben Ansvarar för analys, inhämtning av information, lägesbild (lång tidsskala), experter, uppföljning av åtgärder Ansvarar för samband, teknik, tekniska hjälpmedel Ansvarar för underhållstjänst, transporter, logistik, ekonomi, personaltjänst, avlösningar, dokumentation, registrering, plottning, kartor, dagbok Ansvarar för intern och extern information Beroende på typ och omfattning av räddningsinsats-/er kan specifika behov uppstå Du är chef för staben. Du är underställd RCB. Du organiserar staben i enheter och utvidgar staben efter vilka behov som finns. ARBETSPLATS Du har din arbetsplats på någon av länets fysiska räddningstjänster. STABSCHEF Dela ut befattningskort till anländande personal och sätt omedelbart in dem i det aktuella läget Sätt personalen i arbete med de omedelbara åtgärder som måste vidtas Upprätta kontakt med strategisk beslutsfattare och ge denne en första orientering. Föreslå/begär från denne en strategisk inriktning Ge staben tidigt ett Beslut I Stort och inrikta arbetet mot målet Håll så snart det är möjligt/lämpligt en stabsorientering Säkerställ att beredskapen i övrigt är tillfredsställande 15

19 Säkerställ att lägesuppföljningen fungerar från första början (dagbok, plott, lägeskartor, skisser, tablåer osv) Upprätta stabsarbetsplan Ge staben möjlighet att arbeta långsiktigt med övriga berörda och samverkande myndigheter och organisationer Håll strategisk beslutsfattare löpande orienterad Samverka och samordna verksamheten med övriga berörda och samverkande myndigheter och organisationer Säkerställ att inriktningar, Beslut I Stort, pressinformation m.m. är kända av alla berörda Ge akt på behovet av utökad stab! 16

20 ANALYS BEFATTNINGSKORT Du ingår i en stab med uppgift att stödja RCB. Staben skall stödja RCB med följande funktioner: RCB Stabschef Analys Tekniskt ledningsstöd Service Information Uppgiftsberoende verksamhet Tjänstgör som Räddningschef för styrkor ute på skadeplats eller i bakre ledning och utövar system- och insatsledning Ansvarar för och leder arbetet i staben Ansvarar för analys, inhämtning av information, lägesbild (lång tidsskala), experter, uppföljning av åtgärder Ansvarar för samband, teknik, tekniska hjälpmedel Ansvarar för underhållstjänst, transporter, logistik, ekonomi, personaltjänst, avlösningar, dokumentation, registrering, plottning, kartor, dagbok Ansvarar för intern och extern information Beroende på typ och omfattning av räddningsinsats-/er kan specifika behov uppstå Du är ansvarig för analysfunktionen. Du är underställd stabschefen. ARBETSPLATS Du har din arbetsplats i iordningställt stabsutrymme på någon av länets Räddningstjänster. UPPGIFTER Information Bedömningar Beslutsunderlag Beslutsalternativ Analyser Synteser Lägesrapporter Experter Kontroll Inhämta information, kartlägga utgångsläget och följa upp läget Göra bedömningar Upprätta, inhämta och sammanställa underlag till beslut Upprätta besluts-/handlingsalternativ Analysera information (bryta ned den i lämpliga delar), tänkbara händelseutvecklingar och ta fram alternativa lösningar Syntetisera information (sammanställa och dra slutsatser) Bearbeta andras och upprätta egna Interna och externa, situations-/uppgiftsberoende Kontrollera att det som utförs i och utanför organisationen är i paritet med beslut, direktiv, situation etc. Samt kontroll av informationens relevans, signifikans och trovärdighet 17

21 SERVICE BEFATTNINGSKORT Du ingår i en stab med uppgift att stödja RCB. Staben skall stödja RCB med följande funktioner: RCB Stabschef Analys Tekniskt ledningsstöd Service Information Uppgiftsberoende verksamhet Tjänstgör som Räddningschef för styrkor ute på skadeplats eller i bakre ledning och utövar system- och insatsledning Ansvarar för och leder arbetet i staben Ansvarar för analys, inhämtning av information, lägesbild (lång tidsskala), experter, uppföljning av åtgärder Ansvarar för samband, teknik, tekniska hjälpmedel Ansvarar för underhållstjänst, transporter, logistik, ekonomi, personaltjänst, avlösningar, dokumentation, registrering, plottning, kartor, dagbok Ansvarar för intern och extern information Beroende på typ och omfattning av räddningsinsats-/er kan specifika behov uppstå Du är ansvarig för servicefunktionen. Du är underställd stabschefen. ARBETSPLATS Du har din arbetsplats i stabsutrymmet på någon av länets Räddningstjänster SERVICE: Dokumentation Servicegruppen har till uppgift att plotta, skissa och uppdatera lägesbilden i den korta tidsskalan. Generellt Dagbok Resurstablå Plotting Karttjänst Säkerställa att beslut, order, rapporter, information och händelseförlopp registreras och bevaras Upprätta/föra dagbok över stabens/organisationens arbete Upprätta resurstablåer Plotta resurser Hantera kartor och kartmaterial Lägesuppföljning Följa upp läget Skisser Registrering Diarie Göra skisser över händelseutvecklingen Registrera ärenden och händelser Föra diarie 18

22 SERVICE: Personal Generellt Uthållighet Planera för och säkerställa att personalbehovet täcks Se till att organisation (inklusive stab) har den uthållighet, på övergripande såväl som på individuell nivå, som krävs Avlösningar Kost och logi Hantera avlösningar på ett effektivt och säkert sätt, i staben såväl som i organisationen i övrigt Planera på kort och lång sikt för mat, dryck och logi, för staben såväl som för organisationen i övrigt Registrering Ekonomi Registrera och följa upp personal Göra ekonomiska underlag till budget, göra inköp och beställningar, följa upp budget, inköp och beställningar Personalfrågor Hantera personalfrågor i övrigt SERVICE: Material Generellt Planera för och säkerställa att materielbehovet täcks Resursbehov Transporter Underhåll Bedöma och planera resursbehov samt säkerställa tillgång till räddningsmateriel, drivmedel, sjukvård, reparationer med mera Bedöma, planera och säkerställa transportresurser för personal, materiel och förnödenheter Bedöma, planera och säkerställa underhåll av materiel 19

23 TEKNISKT LEDNINGSSTÖD BEFATTNINGSKORT Du ingår i en stab med uppgift att stödja RCB. Staben skall stödja RCB med följande funktioner: RCB Stabschef Analys Tekniskt ledningsstöd Service Information Uppgiftsberoende verksamhet Tjänstgör som Räddningschef för styrkor ute på skadeplats eller i bakre ledning och utövar system- och insatsledning Ansvarar för och leder arbetet i staben Ansvarar för analys, inhämtning av information, lägesbild (lång tidsskala), experter, uppföljning av åtgärder Ansvarar för samband, teknik, tekniska hjälpmedel Ansvarar för underhållstjänst, transporter, logistik, ekonomi, personaltjänst, avlösningar, dokumentation, registrering, plottning, kartor, dagbok Ansvarar för intern och extern information Beroende på typ och omfattning av räddningsinsats-/er kan specifika behov uppstå Du är ansvarig för tekniskt ledningsstöd. Du är underställd stabschefen. ARBETSPLATS Du har din arbetsplats i stabsutrymmet på någon av länets Räddningstjänster UPPGIFTER Ledningsstöd Uppbyggnad Utnyttjande Samband Vara teknisk expertis åt staben/organisationen vad gäller ledningsstöd Skapa/upprätta principer för uppbyggnad av ledningsstöd i organisationen Skapa/upprätta principer för utnyttjande av ledningsstöd i organisationen Skapa medel och metoder för att upprätthålla och säkerställa kontakt med egna och samverkande organisationer. Bygga eller på annat sätt tillhandahålla tekniska system för samband Stöd Underhålla och övervaka ledningsstöd Sambandsplan Upprätta planer för ledningsstöd Sambandstablå Upprätta sambandstablåer 20

24 INFORMATION BEFATTNINGSKORT Du ingår i en stab med uppgift att stödja RCB. Staben skall stödja RCB med följande funktioner: RCB Stabschef Analys Tekniskt ledningsstöd Service Information Uppgiftsberoende verksamhet Tjänstgör som Räddningschef för styrkor ute på skadeplats eller i bakre ledning och utövar system- och insatsledning Ansvarar för och leder arbetet i staben Ansvarar för analys, inhämtning av information, lägesbild (lång tidsskala), experter, uppföljning av åtgärder Ansvarar för samband, teknik, tekniska hjälpmedel Ansvarar för underhållstjänst, transporter, logistik, ekonomi, personaltjänst, avlösningar, dokumentation, registrering, plottning, kartor, dagbok Ansvarar för intern och extern information Beroende på typ och omfattning av räddningsinsats-/er kan specifika behov uppstå Du är ansvarig för informationsfunktionen. Du är underställd stabschefen. ARBETSPLATS Du har din arbetsplats i stabsutrymmet på någon av länets Räddningstjänster UPPGIFTER Internt Svara för intern information (inom staben och egen organisation) Hantera informationsflödet inom staben Omsätta och förmedla beslut, order, direktiv, riktlinjer, med mera Externt Svara för extern informationshantering (utanför staben och egen organisation) Ge riktad information till tredje man och övriga berörda Samordna information till massmedia och allmänheten Upprätta webbsidor Planera, utforma och förmedla VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) Planera och genomföra presskonferenser Planera för och ge/skapa utrymme för intervjuer Hantera informationsflödet med samverkande organisationer 21

25 STABSORIENTERING 1. Närvarokontroll Skicka runt närvarolista (stabschefen) 2. Syftet med stabsorienteringen (Stabschefen) 3. Väder och annan relevant extern info Information som påverkar arbetet i stort 4. Lägesbild (i stort och i detalj) 5. Information från varje funktion Analys, Tekniskt ledningsstöd, Service, Information 6. Sammanfattning 7. Frågor 8. Tid för nästa stabsorientering Tid och plats 22

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab 1 (6) Krisledningsorganisation Katrineholms kommun Ledning För att säkerställa samordning och information vid extraordinära händelser i fredstid har kommunen en krisledningsorganisation som ansvarar för

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Ledning av insatser i kommunal räddningstjänst

Ledning av insatser i kommunal räddningstjänst Ledning av insatser i kommunal räddningstjänst 1 MSBFS 2012:5 Stefan Svensson Docent, Lunds Universitet 3 Bakgrund kompetens? RUB? RälA? komplexitet Ledningstradition 4 Samhällskomplexitet Reflektion,

Läs mer

Bil 3 Ledningsplan vid extraordinär händelse. Befattningskort avseende hanterandet av extraordinär händelse. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-17.

Bil 3 Ledningsplan vid extraordinär händelse. Befattningskort avseende hanterandet av extraordinär händelse. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-17. Bil 3 Ledningsplan vid extraordinär händelse Befattningskort avseende hanterandet av extraordinär händelse. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-17. Befattningskort Kommundirektör, Din roll är att leda

Läs mer

Länsstyrelsens plan för A. Övertagande av kommunal räddningstjänst B. Bestämma vem som ska leda räddningsinsats

Länsstyrelsens plan för A. Övertagande av kommunal räddningstjänst B. Bestämma vem som ska leda räddningsinsats 2012-02-15 1(12) Länsstyrelsens plan för A. Övertagande av kommunal räddningstjänst B. Bestämma vem som ska leda räddningsinsats Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post 611 86 NYKÖPING Stora torget

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Arbetsinstruktion RRC-funktionen

Arbetsinstruktion RRC-funktionen Datum: 2017-04-25 Version: 1.3 Status: Beslutad på Räddsam Handläggare: Jonathan Sjöberg Arbetsinstruktion RRC-funktionen Arbetsuppgifter Regional räddningschef (RRC) är en gemensam ledningsresurs för

Läs mer

Avdelningen för samordning och Insats Enheten för omvärld och beredskap. Enhetschef Per-Åke Mårtensson

Avdelningen för samordning och Insats Enheten för omvärld och beredskap. Enhetschef Per-Åke Mårtensson Avdelningen för samordning och Insats Enheten för omvärld och beredskap Enhetschef Per-Åke Mårtensson per-ake.martensson@msb.se 0730 26 13 45 Förordning med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

PLAN KRISER 2012-08-31

PLAN KRISER 2012-08-31 PLAN FÖR HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, STORA OLYCKOR OCH ANDRA KRISER 2012-08-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 KOMMUNORGANISATION... 3 RISKER OCH SÅRBARHETER I KOMMUNEN... 4 INFORMATIONSBEREDSKAP...

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 Allmänna råd Utkom från trycket den 22 november 2012

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser 1 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser Antagen av kommunfullmäktige 2 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga

Läs mer

Plan för extraordinär händelse

Plan för extraordinär händelse Plan för extraordinär händelse Upplaga 2013-10-09 1 Innehåll 1. INLEDNING...3 2. SAMORDNING AV KOMMUNENS VERKSAMHET...4 2.1 Stab...5 2.2 Kansli och servicefunktion....5 2.3 Analysfunktion...6 2.4 Logistikfunktion...6

Läs mer

Räddningstjänstplan Länsstyrelsen i Uppsala läns räddningstjänstplan

Räddningstjänstplan Länsstyrelsen i Uppsala läns räddningstjänstplan Räddningstjänstplan Länsstyrelsen i Uppsala läns räddningstjänstplan 2011-01-11 Diarenummer: 452-49-11 2 (12) Innehåll RÄDDNINGSTJÄNSTPLAN... 1 1. PLANENS SYFTE OCH OMFATTNING... 3 2. LÄNSSTYRELSENS UPPGIFTER...

Läs mer

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 1 SU FU-2.11.1-3666-14 KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av rektor 2014-12-18 2 INNEHÅLL 1 Syfte och mål 3 2 Händelser som omfattas av krisplan 3 3 Krisledningsstruktur 4 3.1 Krisledningsgruppen

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar samhällsskydd och beredskap PM 1 (14) SÖ-UUTV Thomas Bengtsson 010-240 22 12 thomas.bengtsson@msb.se Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar Innehållsföreteckning Inledning...2 Övergripande

Läs mer

KRIS- OCH KATASTROFPLAN

KRIS- OCH KATASTROFPLAN KRIS- OCH KATASTROFPLAN Upprättad 2009-11-26 Reviderad 2010-08-07 1. SYFTE OCH MÅL Syftet med kris- och katastrofplanering vid Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet är att skapa handlingsberedskap

Läs mer

Krishanteringsplan. Handlingsplan för organisation och ledning vid små som stora oönskade händelser

Krishanteringsplan. Handlingsplan för organisation och ledning vid små som stora oönskade händelser 2014 Krishanteringsplan Handlingsplan för organisation och ledning vid små som stora oönskade händelser Nerikes Brandkår - Krisberedskap Askersunds kommun 2014-01-01 Innehållsförteckning INLEDNING... 3

Läs mer

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM Bilaga 4 ÖVERENSKOMMELSE 1(7) Gert Andersson 0155-26 40 72 Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM I händelse av en krissituation och höjd beredskap

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun Ansvarig Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Krisledningsplan Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum KS 2015-06-17 65

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer Posom-plan Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 1 Innehåll Krishanteringssystemet... 3 Psykiskt och socialt omhändertagande - POSOM... 4 När och hur skall planen användas...

Läs mer

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-04-27, 119 och är gällande för mandatperioden 2015-2018. Ängelholms kommun 262

Läs mer

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Krisorganisationen vid Uppsala universitet Fastställda av Rektor 2015-09-29 1 Inledning Uppsala universitets verksamhet är omfattande och bedrivs både i Sverige

Läs mer

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Dnr UFV 2015/1058 Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Krisorganisationen vid Uppsala universitet Fastställd av: Rektor 2015-09-29 Rev. 2015-10-27 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Krishantering

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Tillämpningsföreskrifter för POSOM Antagna av kommunstyrelsen 2008-10-08, 119 Inkallande POSOM består av ledningsgrupp och insatsgrupp. POSOM kan inkallas direkt av SOS Alarm Stockholm, Räddningscentralen

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

Krisledningsplan för Hässleholms kommun

Krisledningsplan för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Krisledningsplan för Hässleholms kommun Program och handlingsplaner Diarienummer: 2015/376 170 Fastställt den: 2004-12-31 185 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar:

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR KRISLEDNINGSSTABEN

INSTRUKTIONER FÖR KRISLEDNINGSSTABEN 1 Antagen av KS 2016-04-11 Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-05-30 INSTRUKTIONER FÖR KRISLEDNINGSSTABEN 2 Innehållsförteckning Åtgärdslista 1..3 Åtgärdslista 2..4 Åtgärdslista 3.5 Kommunens ledningsorganisation

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 STRÖMSTADS KOMMUN KRISBEREDSKAP KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 LEDNINGSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17, reviderad av Kommunfullmäktige 2013-04-25. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kommunal krisledningsplan

Kommunal krisledningsplan Kommunal krisledningsplan vid extraordinära händelser i Värnamo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-08-30, 119 Kommunal krisledning Denna plan äger tillämpning för kommunens ledning vid extraordinära

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum Kmc_ra_06_029

Katastrofmedicinskt Centrum Kmc_ra_06_029 Kmc_ra_06_029 2006-02-7 LiÖ Katastrofberedskap (LtBKK) Att: Kopia: Eva Bengtsson Redovisning utav övning i regional sjukvårdsledning samt stabsmetodik vid Linköping 06-02-0 Övning i regional sjukvårdsledning

Läs mer

F-samverkan. - en styrka i Jönköpings län

F-samverkan. - en styrka i Jönköpings län F-samverkan - en styrka i Jönköpings län Förord Jönköpings län är unikt på många sätt och oftast en förebild. Detta gäller även vår modell för att samverka vid oförutsedda händelser som kan leda till påfrestningar

Läs mer

Regional krissamverkan i Jönköpings län

Regional krissamverkan i Jönköpings län Regional krissamverkan i Jönköpings län Innehållsansvarig: Daniel Lilja, hälso- och sjukvårdsavdelningen, Landstingets kansli, daniel.lilja@lj.se. Produktion: Informationsavdelningen, Landstingets kansli,

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-11-02 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Informationschef Pia.Oredsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Krisledningsplan

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 40, 2010-05-31 Register INLEDNING OCH BAKGRUND 3 DEFINITION AV EXTRAORDINÄR HÄNDELSE ENLIGT 4 1 KAP 2006:544 3 RISK- OCH

Läs mer

Samarbete ledningscentraler Skåne

Samarbete ledningscentraler Skåne Samarbete ledningscentraler Skåne - Sammanställning av aktiviteter under perioden dec 2013 okt 2014 Sammanställd av Gustaf Sandell 2015-07-14 Bakgrund och syfte I skåne finns tre stycken ledningscentraler

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum kmc_ra_06_020

Katastrofmedicinskt Centrum kmc_ra_06_020 kmc_ra_6_2 26-1-9 Lokala katastrofkommittén Vrinnevisjukhuset i Norrköping Christer Liedgren Kopia: Eva Bengtsson LiÖ katastrofberedskap Redovisning utav övning i lokal sjukvårdsledning samt stabsmetodik

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Informationsplan. Informationsplan vid kris och extraordinär händelse. Informationsavdelningen maj 2013. Informationsplan Falköpings kommun 1

Informationsplan. Informationsplan vid kris och extraordinär händelse. Informationsavdelningen maj 2013. Informationsplan Falköpings kommun 1 Informationsplan vid kris och extraordinär händelse Informationsavdelningen maj 2013 1 Innehållsförteckning Informationsbehov vid kris 3 Mål 3 Syfte 3 Organisation 3 Informationsavdelningen 4 Informationsgruppen

Läs mer

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen Informationsplan vid kris Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-30 101 Information vid kris Kommunens information vid kris syftar till att ge drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och

Läs mer

Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer

Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer Anvisning, instruktion 2015-02-03 Kommunchefen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Ledningsvetenskap, grundkurs. Professor Martin Holmberg Examinator

Ledningsvetenskap, grundkurs. Professor Martin Holmberg Examinator Ledningsvetenskap, grundkurs Professor Martin Holmberg Examinator Administration Passerkort kommer kunna hämtas hos vakten Mailkonto + inloggning kommer kunna hämtas hos helpdesk bredvid vakten FHS är

Läs mer

Krishanteringsplan för Lekebergs kommun

Krishanteringsplan för Lekebergs kommun Krishanteringsplan för Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2015-12-15 Ansvarig för revidering: Säkerhetskoordinatorn Ansvarig tjänsteman: Säkerhetskoordinatorn Diarienummer: KS 15-724

Läs mer

Krishanteringsplan för Nora kommun

Krishanteringsplan för Nora kommun Krishanteringsplan för Nora kommun Handlingsplan för organisation och ledning vid små som stora oönskade händelser Nerikes Brandkår - Krisberedskap Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-08, 118. Reviderad

Läs mer

Sammanfattning Serviceförvaltningen har tagit fram en reviderad krisledningsplan med anledning av förändringar inom förvaltningen.

Sammanfattning Serviceförvaltningen har tagit fram en reviderad krisledningsplan med anledning av förändringar inom förvaltningen. Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-02-10 Vår referens Lars-Göran Lindh Planeringssekreterare LarsGoran.Lindh@malmo.se Tjänsteskrivelse Krisledningsplan för serviceförvaltningen SN-2015-29

Läs mer

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN 2015 03 26 Dnr: 2014 000094 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Ansvarsprincipen... 2 Bemanning och inkallning av informationsorganisationen... 2 Lokaler... 3 Kommunikationsarbete

Läs mer

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Sammanfattning av Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Allvarlig händelse innebär inom hälso- och sjukvården en händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna

Läs mer

Syfte och omfattning. Sammankallande av Katastrofledningsgruppen

Syfte och omfattning. Sammankallande av Katastrofledningsgruppen Höganäs Management System Page 1(5) Syfte och omfattning Katastrofledningsgruppen sammankallas primärt vid olyckor som förorsakat eller riskerar att förorsaka förluster av stora värden, människoliv eller

Läs mer

BESLUT redigerad Dnr 12/626

BESLUT redigerad Dnr 12/626 BESLUT redigerad 2013-11-06 Dnr 12/626 1(6) bkdkd Krisplan för KMH I händelse av akut nöd eller krissituation: Rädda, larma, släck! 1. Andas djupt och försök bevara ditt lugn 2. Säkra platsen försök släcka

Läs mer

Bilaga Från standard till komponent

Bilaga Från standard till komponent Bilaga Från standard till komponent TYP REFERENS ÅR Riskhantering ISO 31000 Riskhantering Principer och riktlinjer innehåller principer och generella riktlinjer för riskhantering och kan användas av offentliga,

Läs mer

PLAN FÖR HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER. Informationsplan. Antagen av kommunstyrelsen 2011-01-24

PLAN FÖR HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER. Informationsplan. Antagen av kommunstyrelsen 2011-01-24 PLAN FÖR HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Informationsplan Antagen av kommunstyrelsen 2011-01-24 Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Allmän del av informationsplanen...3 3. Åtgärdskalender för

Läs mer

Regional Samordnings funktion (RSF)

Regional Samordnings funktion (RSF) Regional Samordnings funktion (RSF) 1 Syftet med regionala samordningsfunktioner (RSF) är att främja planering i samverkan mellan de lokala och regionala aktörerna inom räddningstjänst, sjukvård och polis.

Läs mer

STAB vad är det? En stab är aktörsintern

STAB vad är det? En stab är aktörsintern vad är det? När olyckor och kriser ska hanteras ökar belastningen på de inblandade organisationerna och det behövs ofta någon form av stöd. Ett sådant stöd kan utgöras av en stab. Ingen eller ett fåtal

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinär händelse

Ledningsplan vid extraordinär händelse Ledningsplan vid extraordinär händelse Fastställd av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun********** Ansvarig: Datum: 2008-05-22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 BESLUTSFÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

Styrande dokument. Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun

Styrande dokument. Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun Styrande dokument Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-04-19, 97 Gäller från och med 2016-04-29 Ersätter Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommuns ledning

Läs mer

Grunder för ledning. Generella principer för ledning av kommunala räddningsinsatser

Grunder för ledning. Generella principer för ledning av kommunala räddningsinsatser Grunder för ledning Generella principer för ledning av kommunala räddningsinsatser 1 Grunder för ledning Generella principer för ledning av kommunala räddningsinsatser 3 4 Grunder för ledning Generella

Läs mer

Kontaktas av Televäxeln via Rapid Reach eller ledningsansvarig sjuksköterska (LS) på akutmottagningen US.

Kontaktas av Televäxeln via Rapid Reach eller ledningsansvarig sjuksköterska (LS) på akutmottagningen US. Kontaktas av Televäxeln via Rapid Reach eller ledningsansvarig sjuksköterska (LS) på akutmottagningen US. Datum/ klockan Chef särskild sjukvårdsledning US Namn: Är sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig.

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

SAMVERKAN UNDER RÄDDNINGSINSATSER. Ett gränsöverskridande möte

SAMVERKAN UNDER RÄDDNINGSINSATSER. Ett gränsöverskridande möte SAMVERKAN UNDER RÄDDNINGSINSATSER Ett gränsöverskridande möte 1 SAMVERKAN UNDER RÄDDNINGSINSATSER Forskargrupp: Erna Danielsson, Roine Johansson, Linda Eliasson Treårigt projekt finansierat av Myndigheten

Läs mer

Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun

Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun H Ä R J E D A L E N S K O M M U N Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun Upprättad 2006-06-13 Fastställd av kommunfullmäktige 2006-08-28 KRISHANTERINGSPLAN 2006-06-13 1(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan

Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan 1(6) Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan 80 procent av en kris är information och kommunikation 1. Hur väl en organisation lyckas hantera sin kommunikation är en av de viktigaste

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Vid alla typer av kriser ska kommunens information vara:

Vid alla typer av kriser ska kommunens information vara: 1 (7) RIKTLINJE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING RIKTLINJE Riktlinje för information vid kris Sala kommuns information i samband med en olycka eller extraordinär händelse syftar till att ge drabbade, allmänhet,

Läs mer

Utbildnings- och övningsplan

Utbildnings- och övningsplan 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2012-06-18 Utbildnings- och övningsplan Älvsbyns Kommun Margareta Lundberg Säkerhetsgruppen Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Utbildnings-

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 (8) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 Plan för hantering av extraordinära händelser Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Risk-

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum Kmc_ra_06_075

Katastrofmedicinskt Centrum Kmc_ra_06_075 Kmc_ra_06_075 006-11-13 Landstinget Sörmland Enheten för kris- och katastrofberedskap Att: Thorbjörn Olsson Utvärdering av regional sjukvårdsledning vid samverkansövning Mårten Nyköping 06-11-09 Samverkansövning

Läs mer

Nationella riktlinjer för WIS. Sammanfattning

Nationella riktlinjer för WIS. Sammanfattning Nationella riktlinjer för WIS Sammanfattning Varför behöver vi ett gemensamt system? För samlade lägesbilder och helhetssyn Genom att aktörer delar information på ett likartat sätt i WIS får man en sammanfattning

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun 2008-02-10 Sid 2 (8) Plan för Syftet med denna plan är att ge vägledning i hur Sala kommun ska ledas under s.k. extraordinära händelser. Definitionen

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser KS 2016/0015. Beslutad av kommunfullmäktige

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser KS 2016/0015. Beslutad av kommunfullmäktige Lagstadgad plan 2016-01-04 Plan för hantering av extraordinära händelser KS 2016/0015 Beslutad av kommunfullmäktige 2016-02-02 Ersätter Plan för hantering av extraordinära händelser beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25 februari 2016, 23 1. Inledning Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland

Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland 1 (7) Generell informationsplan vid förhöjd epidemiberedskap i Landstinget Västmanland 2 (7) Innehåll 1 Utgångspunkter och förutsättningar...3 2 Syfte...3 3 Mål...3 4 Samordning och ansvar...4 5 Åtgärdskalender

Läs mer

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN LEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, HÖJD BEREDSKAP OCH ANDRA ALLVARLIGA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011 Dnr KS/2011:691 Innehåll 1 Inledning...5

Läs mer

PLAN FÖR HANTERING AV SAMHÄLLSSTÖRNINGAR OCH EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

PLAN FÖR HANTERING AV SAMHÄLLSSTÖRNINGAR OCH EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 (9) PLAN FÖR HANTERING AV SAMHÄLLSSTÖRNINGAR OCH EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 162 (ersätter tidigare plan antagen 2008-09-01) 2 (9) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X Plan för extraordinära händelser i Heby kommun HebyFS 2015:20 Infördes i författningssamlingen 20 maj 2015 Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Redovisning CBRNE-övning

Redovisning CBRNE-övning www.lansstyrelsen.se/orebro Redovisning CBRNE-övning - Samverkansövning 3 oktober Dnr: 455-9117-2012 1 1 Bakgrund Örebro län är ett nordiskt logistik- och transportcentrum där det löper transportflöden

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-05 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Krisberedskap i Lunds kommun... 4 Grundprinciper i krishantering...

Läs mer

POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar

POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295 Revidering antagen av kommunstyrelsen 2012-12-04 290

Läs mer

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper Att kommunicera i kris Information om en kris ska snabbt nå allmänheten, medarbetare inom Region Skåne och de samverkande organisationer som berörs. Vid en kris kan det behöva kallas in extra kommunikatörsresurser

Läs mer

Särskild sjukvårdsledning, LiM Chef

Särskild sjukvårdsledning, LiM Chef 1(7) Särskild sjukvårdsledning, LiM Chef Kontaktas av: - Vid stabsläge: Ledningsansvarig sjuksköterska akutmottagning - Vid förstärknings- eller katastrofläge: Via växeln genom Rapid Reach Ledningsplats:

Läs mer

Redovisning av övning lokal sjukvårdsledning samt stabsmetodik Universitetssjukhuset i Linköping (US)

Redovisning av övning lokal sjukvårdsledning samt stabsmetodik Universitetssjukhuset i Linköping (US) 1 (6) Redovisning av övning lokal sjukvårdsledning samt stabsmetodik i Linköping (US) Den 10 december 2008 övades 9 personer ur US lokala sjukvårdsledning vid allvarlig händelse. Övningen arrangerades

Läs mer

Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern

Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern Beslutad av kommunstyrelsen 2014-04-28, 28 Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern Bakgrund och inledning Kommunen har det yttersta ansvaret för att människor som vistas där får den hjälp och det stöd

Läs mer

Instruktion för sjukvård vid publika evenemang

Instruktion för sjukvård vid publika evenemang Instruktion för sjukvård vid publika evenemang i Kalmar län Arrangörsversion Giltighet Tills vidare. Målgrupp Arrangörer av publika evenemang i Kalmar län Ansvarig för dokumentet Kris och beredskapsenheten

Läs mer