Stabsinstruktion STAB SÖRMLAND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stabsinstruktion STAB SÖRMLAND"

Transkript

1 Stabsinstruktion STAB SÖRMLAND Antaget av Räddningschefsgruppen i Södermanland Räddningstjänsten Eskilstuna Räddningstjänsten Flen Räddningstjänsten Strängnäs Sörmlandskustens Räddningstjänst Västra Sörmlands Räddningstjänst

2

3 1 POLICYDOKUMENT BAKGRUND SYFTE GRUNDER FÖR STAB KRITERIER OCH BEREDSKAPSGRADER Inre stab Operativ stab BEGÄRAN OM HJÄLP FRÅN LÄNETS RÄDDNINGSTJÄNSTER STABSORGANISATION OCH FUNKTIONER UPPSTART STABSDISCIPLIN OCH ORDNING STABSARBETSPLAN STABSORIENTERING FUNKTIONER I STAB Stabschef Analys Tekniskt ledningsstöd Service Information ÖVNING OCH UTBILDNING BILAGA 1 BEFATTNINGSKORT BEFATTNINGSKORT INRE STAB STABSCHEF ANALYS SERVICE TEKNISKT LEDNINGSSTÖD INFORMATION STABSORIENTERING... 22

4 1 Policydokument Detta dokument är en överenskommelse mellan räddningstjänsterna i Sörmland, undantaget Gnesta kommun, för hur Stab Sörmland bör organiseras. Dokumentet upprättat 2004 av: Forsell Rolf Räddningstjänsten Eskilstuna Gregebo Michael Räddningstjänsten Strängnäs Rosenlund Conny Västra Sörmlands Räddningstjänst Rydstedt Lars Räddningstjänsten Flen Widlund David Sörmlandskustens Räddningstjänst Dokumentet fastställt av: Dahlén Camilla Räddningstjänsten Strängnäs Kviby Jan Sörmlandskustens Räddningstjänst Rydstedt Lars Räddningstjänsten Flen Thörn Owe Räddningstjänsten Eskilstuna Uneram Cecilia Västra Sörmlands Räddningstjänst Dokumentet reviderat 2005 av: Widlund David Sörmlandskustens Räddningstjänst Dokumentet reviderat 2011 av: Erdsjö Tobias Räddningstjänsten Eskilstuna Berggren Emil Räddningstjänsten Eskilstuna Dokumentet fastställt av Räddningschefsgruppen i Södermanland: Dahlén Camilla Räddningstjänsten Strängnäs Ekholm Stefan Sörmlandskustens Räddningstjänst Jämtäng Ulf Sörmlandskustens Räddningstjänst Rydstedt Lars Räddningstjänsten Flen Källström Kjell Åke Räddningstjänsten Flen Lagebo Lars Räddningstjänsten Eskilstuna Erdsjö Tobias Räddningstjänsten Eskilstuna Larsson Roger Västra Sörmlands Räddningstjänst 1

5 2 Bakgrund Räddningstjänsterna i Sörmland, utom Eskilstuna, har inte enskilt kunnat bemanna en stab för en händelse utöver en vardagsolycka på kort tid och ha staben igång under en längre tid. Detta på grund av att inte tillräckligt med personal funnits som varit utbildad och övad samt att en stabsstruktur har saknats. Med anledning av detta har räddningscheferna i Sörmland beslutat att en gemensam stabsorganisation ska upprättas. Med stab avses här en grupp av befattningshavare inom räddningstjänsten med uppgift att stödja och avlasta en beslutsfattare som befinner sig på ledningsnivåerna systemledning 1 eller insatsledning 2. 3 Syfte Syftet med stabsorganisationen är att det i länet skall finnas en väl fungerande stabsorganisation och att öka samarbetet mellan länets kommuner. En stab skall snabbt kunna etableras och igångsättas på någon av räddningstjänsterna i länet. Denna stab skall också kunna verka under en längre tid. Från den första januari 2005 skall det finnas en fungerande stabsorganisation som kan upprättas vid behov. 1 Med systemledning menas den ledningsnivå som definierar organisationens roll, hanterar beredskapsproduktion och resursförsörjning samt sätter ramen för insatser (RCB) 2 Med insatsledning menas den ledningsnivå som bestämmer mål med insatsen, beslutar om och fördelar uppgifter inom insatsen och samordnar insatsens genomförande (RL) 2

6 4 Grunder för stab Staben syftar till att öka ledningskapaciteten genom att: Ta fram beslutsunderlag Ta fram förslag till beslut Sammanställa och dokumentera information Omsätta chefs beslut i order, instruktioner och anvisningar Övervaka att order, instruktioner och anvisningar efterlevs på rätt sätt Följa upp verksamheten Utarbeta orienteringar, rapporter och framställningar För att få en välfungerande stab är det viktigt att följande är väl definierat och känt: Stabens organisatoriska placering Vilken chef staben är satt att understödja Vilken typ av ledning denne chef utövar och på vilken nivå Vilka uppgifter i utövandet av ledning som åvilar staben Inom Stab Sörmland kan två olika typer av staber aktiveras: Inre stab: stödjer beslutsfattaren för systemledning (räddningschef i beredskap, RCB) och etableras på någon av de fysiska räddningstjänsterna i länet. Den etableras vid en stor insats, flera mindre insatser eller när en hotsituation föreligger (en samhällspåfrestning utöver det normala, exempelvis svåra väderförhållanden) Operativ stab: stödjer beslutsfattaren för insatsledning (räddningsledare, RL/insatsledare/insatschef) och etableras ute på skadeplats. Den etableras vid en stor insats eller när en insats tenderar till att bli omfattande efter önskemål från RL till RCB 3

7 Etablering av stab: Beslut om etablering och inkallelse av stab tas alltid av beslutsfattare för systemledning, RCB RCB beslutar om höjning och sänkning av stabsnivå för den inre staben Om räddningsledare är i behov av operativ stab begärs detta och resurser för detta via RCB RCB beslutar om höjning av stabsnivå för den operativa staben Räddningsledaren beslutar om sänkning av stabsnivå för den operativa staben 1) Inre eller operativ stab? Beslut om stab 2) Lämplig beredskapsgrad? 3) Hjälpbehov från länets räddningstjänster? Uppstart (organisation) Bild 1. Etableringsfasen av stab Om inte tillräcklig stabskapacitet finns tillgänglig för att tillfredsställa både räddningsledarens behov och behovet av systemledning avgör den beslutsfattare som har att verka i komponenten för systemledning (RCB) vilket arbete som skall prioriteras. Stabsarbete ska mynna ut i resultat och inte bara beskrivningar av läget (vilka ofta tenderar att beskriva redan passerade skeden). Varje stabsmedlem skall försöka komma med förslag till lösningar och inte föra fram problem. Beskrivningar skall vara konkreta och kvantifierade. 4

8 4.1 Kriterier och beredskapsgrader Kriterierna för att etablera en stab och vilken beredskapsgrad som är lämplig följer nedan Inre stab En inre stab bör i regel etableras på någon utav brandstationerna i länet. Staben kan etableras i nivåerna grön, gul och röd vilka beskrivs nedan. Beredskapsgrad Normal beredskap Grön stabsberedskap Kriterier Normal verksamhet Bemanning 1 person (RCB för samtliga räddningstjänster utom Eskilstuna där SCB hanterar praktiskt ansvar på delegation från RCB) Stabsorganisation SCB för Eskilstuna (praktiskt ansvar på delegation från RCB) RCB för övriga räddningstjänster Beredskapsgrad Förstärkt beredskap Gul stabsberedskap Kriterier En stor insats eller flera samtidiga mindre insatser Lång varaktighet som överstiger normal belastning Hotbild som medför ökad belastning på ledningsorganisationen Bemanning 2-3 personer Stabsorganisation Stabschef bör vara beslutsfattaren för systemledning Biträdande stabschef bör utses Övriga stabsmedlemmar fördelas på de fyra funktionerna efter behov Någon skall alltid vara ansvarig för varje funktion (kan vara samma person för flera funktioner) Beredskapsgrad Kraftigt förstärkt beredskap Röd stabsberedskap Kriterier En mycket stor insats eller flera samtidiga medelstora insatser Mycket lång varaktighet som överstiger normal belastning Hotbild som medför risk för mycket stor belastning på ledningsorg. Bemanning Minst 4 personer Stabsorganisation Stabschef bör vara någon av dem som kallas in till staben Biträdande stabschef bör utses Övriga stabsmedlemmar fördelas på de fyra funktionerna efter behov Någon skall alltid vara ansvarig för varje funktion (kan vara samma person för flera funktioner) 5

9 4.1.2 Operativ stab En operativ stab bör etableras på skadeplats. För närvarande finns inget mobilt gemensamt utrymme i länet för detta ändamål. Beredskapsgrad Normal beredskap Kriterier Normal verksamhet Bemanning 1 person Grön stabsberedskap Stabsorganisation RL hanterar själv samtliga fyra funktioner Gul stabsberedskap Beredskapsgrad Förstärkt beredskap Kriterier Insats föranleder dokumentationskrav utöver det normala Insats föranleder belastning på samband utöver det normala Insats föranleder utökade resurser att analysera och planera arbetet på skadeplatsen Insats föranleder belastning på information utöver det normala Bemanning 2-3 personer Stabsorganisation Stabschef kan vara RL Biträdande stabschef bör utses för att vid behov avlasta RL Övriga stabsmedlemmar fördelas på de fyra funktionerna efter behov Någon skall alltid vara ansvarig för varje funktion (kan vara samma person för flera funktioner) Röd stabsberedskap Beredskapsgrad Kraftigt förstärkt beredskap Kriterier Insats föranleder dokumentationskrav mycket utöver normalt Insats föranleder belastning på samband mycket utöver normalt Insats föranleder utökade resurser att analysera och planera arbetet på skadeplatsen Insats föranleder belastning på information mycket utöver normalt Bemanning Minst 4 personer Stabsorganisation Stabschef bör vara någon av dem som kallas in till staben Biträdande stabschef bör utses Övriga stabsmedlemmar fördelas på de fyra funktionerna efter behov Någon skall alltid vara ansvarig för varje funktion (kan vara samma person för flera funktioner) 6

10 5 Begäran om hjälp från länets räddningstjänster Enligt avtal skall varje räddningstjänst kunna skicka en utbildad person med målsättningen att vara på plats inom en timme efter begäran. Vid krav på kortare tid för stabsetablering bör därmed i första hand personal från egen organisation användas. Beakta därför tidsaspekten. Stabsresurser från länets räddningstjänster larmas och begärs via SOS enligt nivå 1 3 nedan som innebär att 1, 2 eller 4 personer larmas. Beslut om vem från egen räddningstjänst som åker som stabsresurs fattas av RCB på berörd station. Nivå 1 Station behöver stabshjälp Räddningstjänsten i Eskilstuna Räddningstjänsten i Flen Räddningstjänsten i Strängnäs Sörmlandskustens Räddningstjänst Västra Sörmlands Räddningstjänst Station skickar 1 person Västra Sörmlands Räddningstjänst Räddningstjänsten i Strängnäs Sörmlandskustens Räddningstjänst Västra Sörmlands Räddningstjänst Räddningstjänsten i Eskilstuna Nivå 2 Station behöver stabshjälp Station skickar 1 person Station skickar 1 person Räddningstjänsten i Eskilstuna Västra Sörmlands Räddningstjänst Sörmlandskustens Räddningstjänst Räddningstjänsten i Flen Räddningstjänsten i Strängnäs Räddningstjänsten i Eskilstuna Räddningstjänsten i Strängnäs Sörmlandskustens Räddningstjänst Västra Sörmlands Räddningstjänst Sörmlandskustens Räddningstjänst Västra Sörmlands Räddningstjänst Räddningstjänsten i Eskilstuna Västra Sörmlands Räddningstjänst Räddningstjänsten i Strängnäs Sörmlandskustens Räddningstjänst Nivå 3 En person från vardera av de fyra övriga räddningstjänsterna skickas till station som behöver stabshjälp. 7

11 6 Stabsorganisation och funktioner En stab kallas in vid behov av RCB och skaa då utgöra ett stöd för denne. Stabens arbete är indelat i fyra funktioner vilka är: Analys Tekniskt ledningsstöd Service Information Vid behov kan också en särskild uppgiftsberoende verksamhet knytas till staben för att utöka dess uppdrag och hanteringsförmåga. Denna funktion varierar beroende på typ och omfattning av räddningsinsats /er med mera. Mer information om funktionerna finnss i kapitel 6.5 nedan. Stabschef Analys Tekniskt ledningsstöd Service Informationn Dokumentation Material Personal Bild 2. Schematisk bild över stabens organisation 6.1 Uppstart Att tänka på vid uppstart av staben: Aktivera staben tidigt och etableraa den på lämplig nivå utifrån situationen Skapa en snabb överblick över situationen och vilka resurser som finns till förfogande Fundera över vad som behöver göras just nu och vad somm kan vänta till senare Stressa inte trots målsättningen att få igång en snabb uppstart 8

12 6.2 Stabsdisciplin och ordning För en effektiv och välfungerande stab krävs en hög grad av disciplin: Stabsmedlemmar måste följa regler, riktlinjer, överenskommelser och planer Använd hjälpmedel såsom stabsarbetsplan, stabsorienteringar och stabsinstruktioner Ha en regelbunden uppföljning av stabsarbetet, kontrollera att uppgifter löses och levereras inom rimlig tid Minimera störmoment (besökare, observatörer, m.m.) på den fysiska plats där staben arbetar, då arbetsmiljön är viktigt för ett gott resultat Visa hänsyn till stabsmedlemmars behov och önskemål om exempelvis arbetsro, hjälp att lösa uppgift m.m. 6.3 Stabsarbetsplan Stabsarbetsplanen som instrument: Syftar till att ge struktur för och översikt över stabsarbetet Stabschefens instrument för att förmedla beslut, tider, prioriteringar m.m. Kan utöver stabens verksamhet gentemot ägaren innehålla: o Stabsorientering o Avlösningar o Ägarbesök o Presskonferens m.m. Stabsarbetsplanen skall vara synlig för så många som möjligt i staben Håll stabsarbetsplanen levande där förändringar och justeringar kontinuerligt kan göras Verksamhet Uppg. A Uppg. B Uppg. C Uppg. D Uppg. E Stabsorientering Stabsorientering 9

13 Bild 3. Exempelbild på stabsarbetsplan 6.4 Stabsorientering En stabsorientering innebär att samla vissa eller samtliga stabsmedlemmar på en i förtid angiven plats och tid. Syftet kan vara behovet av att utbyta information inom staben, samordna arbetet i staben, följa upp stabsarbetet, ge nya direktiv eller klarlägga arbetsformer och justera arbetsfördelning. Stabsorienteringen är ett verktyg för att få en samlad bild av läget och ett effektivt sätt att koordinera stabens verksamhet: Följ förslagsvis den agenda som finns bifogad detta dokument Håll orienteringen kort och koncis Se till att vara förberedd och strukturerad För in stabsorienteringens tid och plats i stabsarbetsplanen Det är att föredra att hålla orienteringen i annat rum än där stabsarbete bedrivs för att inte störa och påverka pågående stabsarbete 10

14 6.5 Funktioner i stab I Bilaga 1 finns befattningskort för nedanstående funktioner med mer ingående information samt uppgifter Stabschef Stabschefen ansvarar för, leder och samordnar arbetet i staben och svarar för att verksamheten bedrivs enligt ägarens intentioner. Stabschefen: Leder och samordnar arbetet inom staben Säkerställer internt samarbete genom stabsorienteringar Reglerar samverkan med andra organisationer Bedriver kontakt med stabens ägare Fattar beslut på delegation - inom vissa ramar Meddelar stabens ägare vid fattat beslut Ansvarar för stabens produktion Analys Analysfunktionen handlar i stort om att hantera och bearbeta information och med hjälp av denna finna tänkbara händelseutvecklingar samt handlings alternativ och åtgärder. Analysfunktionen ska: Skapa en övergripande lägesbild för situationen i en lång tidsskala Finna händelseutvecklingar, handlingsalternativ samt åtgärder Generera ett beslutsunderlag åt stabens ägare Inhämta information från staben själv, organisationen och andra berörda aktörer för bästa möjliga underlag Samverka med funktionen Service som arbetar med lägesbilden i en kort tidsskala Se och följa upp vad föreslagna åtgärder och beslut leder till 11

15 6.5.3 Tekniskt ledningsstöd Funktionen ansvarar för teknik och samband. Detta innebär att: Strukturera upp sambandet med sambandsplaner (vilket kan vara enkla telefonlistor eller dylikt) Etablera raka och tydliga kontaktvägar, såväl internt i stab eller egen organisation som externt med andra organisationer eller berörda Vid behov av tekniskt kommunikationssystem ansvara för uppbyggnad och underhåll (batteribyten etc.) av systemet Service Servicefunktionen skall arbeta med lägesuppföljning i den kortare tidsskalan. Detta innebär att på ett överblickbart sätt visualisera situationen med hjälp av kartor, plottning och skisser. Dokumentation: Upprättar och arbetar med stabens huvuddagbok, resurstablå, registreringar m.m. samt dokumenterar fattade beslut (såväl inom stab som av beslutsfattaren/ägaren) Material: Planerar för och säkerställer att materielbehov täcks och att materiel underhålls (ex. drivmedel, sjukvård, räddningsmateriel mm) samt ansvarar för transporter av personal, materiel och förnödenheter Personal: Planerar och ansvarar för personalförsörjning dvs. avlösningar, uthållighet, kost och logi samt övriga personalfrågor Vid stor belastning/påverkan på någon eller några av ovanstående är det lämpligt tilldela staben resurser för att dela upp Servicefunktionen enligt ovanstående indelning Information Funktionen har ett övergripande informationsansvar som innebär: 12

16 Planering, genomförande och uppföljning av extern och intern information Fokus på informationsflöde internt men utanför staben samt externt till andra organisationer och myndigheter 7 Övning och utbildning För den personal som ingår i den länsgemensamma stabsresursen ställs följande grundkrav: Genomgått MSB s (Räddningsverkets) grundkurs i stab (Stabsmetodik) eller motsvarande Genomgått intern stabsutbildning på någon av räddningstjänsterna i länet Deltar i minst två stabsövningar per år I länet skall det hållas en länsgemensam stabsövning varje år där minst två personer från varje räddningstjänst deltar. En räddningstjänst i länet ansvarar varje år för att arrangera övningen enligt nedanstående lista. Den räddningstjänst som arrangerar övningen första året gör det sedan även sjätte året osv. 13

17 Bilaga 1 Befattningskort Befattningskort inre stab 14

18 STABSCHEF BEFATTNINGSKORT Du leder och ansvarar för en stab med uppgift att stödja RCB. Staben skall stödja RCB med följande funktioner: RCB Stabschef Analys Tekniskt ledningsstöd Service Information Uppgiftsberoende verksamhet Tjänstgör som Räddningschef för styrkor ute på skadeplats eller i bakre ledning och utövar system- och insatsledning Ansvarar för och leder arbetet i staben Ansvarar för analys, inhämtning av information, lägesbild (lång tidsskala), experter, uppföljning av åtgärder Ansvarar för samband, teknik, tekniska hjälpmedel Ansvarar för underhållstjänst, transporter, logistik, ekonomi, personaltjänst, avlösningar, dokumentation, registrering, plottning, kartor, dagbok Ansvarar för intern och extern information Beroende på typ och omfattning av räddningsinsats-/er kan specifika behov uppstå Du är chef för staben. Du är underställd RCB. Du organiserar staben i enheter och utvidgar staben efter vilka behov som finns. ARBETSPLATS Du har din arbetsplats på någon av länets fysiska räddningstjänster. STABSCHEF Dela ut befattningskort till anländande personal och sätt omedelbart in dem i det aktuella läget Sätt personalen i arbete med de omedelbara åtgärder som måste vidtas Upprätta kontakt med strategisk beslutsfattare och ge denne en första orientering. Föreslå/begär från denne en strategisk inriktning Ge staben tidigt ett Beslut I Stort och inrikta arbetet mot målet Håll så snart det är möjligt/lämpligt en stabsorientering Säkerställ att beredskapen i övrigt är tillfredsställande 15

19 Säkerställ att lägesuppföljningen fungerar från första början (dagbok, plott, lägeskartor, skisser, tablåer osv) Upprätta stabsarbetsplan Ge staben möjlighet att arbeta långsiktigt med övriga berörda och samverkande myndigheter och organisationer Håll strategisk beslutsfattare löpande orienterad Samverka och samordna verksamheten med övriga berörda och samverkande myndigheter och organisationer Säkerställ att inriktningar, Beslut I Stort, pressinformation m.m. är kända av alla berörda Ge akt på behovet av utökad stab! 16

20 ANALYS BEFATTNINGSKORT Du ingår i en stab med uppgift att stödja RCB. Staben skall stödja RCB med följande funktioner: RCB Stabschef Analys Tekniskt ledningsstöd Service Information Uppgiftsberoende verksamhet Tjänstgör som Räddningschef för styrkor ute på skadeplats eller i bakre ledning och utövar system- och insatsledning Ansvarar för och leder arbetet i staben Ansvarar för analys, inhämtning av information, lägesbild (lång tidsskala), experter, uppföljning av åtgärder Ansvarar för samband, teknik, tekniska hjälpmedel Ansvarar för underhållstjänst, transporter, logistik, ekonomi, personaltjänst, avlösningar, dokumentation, registrering, plottning, kartor, dagbok Ansvarar för intern och extern information Beroende på typ och omfattning av räddningsinsats-/er kan specifika behov uppstå Du är ansvarig för analysfunktionen. Du är underställd stabschefen. ARBETSPLATS Du har din arbetsplats i iordningställt stabsutrymme på någon av länets Räddningstjänster. UPPGIFTER Information Bedömningar Beslutsunderlag Beslutsalternativ Analyser Synteser Lägesrapporter Experter Kontroll Inhämta information, kartlägga utgångsläget och följa upp läget Göra bedömningar Upprätta, inhämta och sammanställa underlag till beslut Upprätta besluts-/handlingsalternativ Analysera information (bryta ned den i lämpliga delar), tänkbara händelseutvecklingar och ta fram alternativa lösningar Syntetisera information (sammanställa och dra slutsatser) Bearbeta andras och upprätta egna Interna och externa, situations-/uppgiftsberoende Kontrollera att det som utförs i och utanför organisationen är i paritet med beslut, direktiv, situation etc. Samt kontroll av informationens relevans, signifikans och trovärdighet 17

21 SERVICE BEFATTNINGSKORT Du ingår i en stab med uppgift att stödja RCB. Staben skall stödja RCB med följande funktioner: RCB Stabschef Analys Tekniskt ledningsstöd Service Information Uppgiftsberoende verksamhet Tjänstgör som Räddningschef för styrkor ute på skadeplats eller i bakre ledning och utövar system- och insatsledning Ansvarar för och leder arbetet i staben Ansvarar för analys, inhämtning av information, lägesbild (lång tidsskala), experter, uppföljning av åtgärder Ansvarar för samband, teknik, tekniska hjälpmedel Ansvarar för underhållstjänst, transporter, logistik, ekonomi, personaltjänst, avlösningar, dokumentation, registrering, plottning, kartor, dagbok Ansvarar för intern och extern information Beroende på typ och omfattning av räddningsinsats-/er kan specifika behov uppstå Du är ansvarig för servicefunktionen. Du är underställd stabschefen. ARBETSPLATS Du har din arbetsplats i stabsutrymmet på någon av länets Räddningstjänster SERVICE: Dokumentation Servicegruppen har till uppgift att plotta, skissa och uppdatera lägesbilden i den korta tidsskalan. Generellt Dagbok Resurstablå Plotting Karttjänst Säkerställa att beslut, order, rapporter, information och händelseförlopp registreras och bevaras Upprätta/föra dagbok över stabens/organisationens arbete Upprätta resurstablåer Plotta resurser Hantera kartor och kartmaterial Lägesuppföljning Följa upp läget Skisser Registrering Diarie Göra skisser över händelseutvecklingen Registrera ärenden och händelser Föra diarie 18

22 SERVICE: Personal Generellt Uthållighet Planera för och säkerställa att personalbehovet täcks Se till att organisation (inklusive stab) har den uthållighet, på övergripande såväl som på individuell nivå, som krävs Avlösningar Kost och logi Hantera avlösningar på ett effektivt och säkert sätt, i staben såväl som i organisationen i övrigt Planera på kort och lång sikt för mat, dryck och logi, för staben såväl som för organisationen i övrigt Registrering Ekonomi Registrera och följa upp personal Göra ekonomiska underlag till budget, göra inköp och beställningar, följa upp budget, inköp och beställningar Personalfrågor Hantera personalfrågor i övrigt SERVICE: Material Generellt Planera för och säkerställa att materielbehovet täcks Resursbehov Transporter Underhåll Bedöma och planera resursbehov samt säkerställa tillgång till räddningsmateriel, drivmedel, sjukvård, reparationer med mera Bedöma, planera och säkerställa transportresurser för personal, materiel och förnödenheter Bedöma, planera och säkerställa underhåll av materiel 19

23 TEKNISKT LEDNINGSSTÖD BEFATTNINGSKORT Du ingår i en stab med uppgift att stödja RCB. Staben skall stödja RCB med följande funktioner: RCB Stabschef Analys Tekniskt ledningsstöd Service Information Uppgiftsberoende verksamhet Tjänstgör som Räddningschef för styrkor ute på skadeplats eller i bakre ledning och utövar system- och insatsledning Ansvarar för och leder arbetet i staben Ansvarar för analys, inhämtning av information, lägesbild (lång tidsskala), experter, uppföljning av åtgärder Ansvarar för samband, teknik, tekniska hjälpmedel Ansvarar för underhållstjänst, transporter, logistik, ekonomi, personaltjänst, avlösningar, dokumentation, registrering, plottning, kartor, dagbok Ansvarar för intern och extern information Beroende på typ och omfattning av räddningsinsats-/er kan specifika behov uppstå Du är ansvarig för tekniskt ledningsstöd. Du är underställd stabschefen. ARBETSPLATS Du har din arbetsplats i stabsutrymmet på någon av länets Räddningstjänster UPPGIFTER Ledningsstöd Uppbyggnad Utnyttjande Samband Vara teknisk expertis åt staben/organisationen vad gäller ledningsstöd Skapa/upprätta principer för uppbyggnad av ledningsstöd i organisationen Skapa/upprätta principer för utnyttjande av ledningsstöd i organisationen Skapa medel och metoder för att upprätthålla och säkerställa kontakt med egna och samverkande organisationer. Bygga eller på annat sätt tillhandahålla tekniska system för samband Stöd Underhålla och övervaka ledningsstöd Sambandsplan Upprätta planer för ledningsstöd Sambandstablå Upprätta sambandstablåer 20

24 INFORMATION BEFATTNINGSKORT Du ingår i en stab med uppgift att stödja RCB. Staben skall stödja RCB med följande funktioner: RCB Stabschef Analys Tekniskt ledningsstöd Service Information Uppgiftsberoende verksamhet Tjänstgör som Räddningschef för styrkor ute på skadeplats eller i bakre ledning och utövar system- och insatsledning Ansvarar för och leder arbetet i staben Ansvarar för analys, inhämtning av information, lägesbild (lång tidsskala), experter, uppföljning av åtgärder Ansvarar för samband, teknik, tekniska hjälpmedel Ansvarar för underhållstjänst, transporter, logistik, ekonomi, personaltjänst, avlösningar, dokumentation, registrering, plottning, kartor, dagbok Ansvarar för intern och extern information Beroende på typ och omfattning av räddningsinsats-/er kan specifika behov uppstå Du är ansvarig för informationsfunktionen. Du är underställd stabschefen. ARBETSPLATS Du har din arbetsplats i stabsutrymmet på någon av länets Räddningstjänster UPPGIFTER Internt Svara för intern information (inom staben och egen organisation) Hantera informationsflödet inom staben Omsätta och förmedla beslut, order, direktiv, riktlinjer, med mera Externt Svara för extern informationshantering (utanför staben och egen organisation) Ge riktad information till tredje man och övriga berörda Samordna information till massmedia och allmänheten Upprätta webbsidor Planera, utforma och förmedla VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) Planera och genomföra presskonferenser Planera för och ge/skapa utrymme för intervjuer Hantera informationsflödet med samverkande organisationer 21

25 STABSORIENTERING 1. Närvarokontroll Skicka runt närvarolista (stabschefen) 2. Syftet med stabsorienteringen (Stabschefen) 3. Väder och annan relevant extern info Information som påverkar arbetet i stort 4. Lägesbild (i stort och i detalj) 5. Information från varje funktion Analys, Tekniskt ledningsstöd, Service, Information 6. Sammanfattning 7. Frågor 8. Tid för nästa stabsorientering Tid och plats 22

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Bil 3 Ledningsplan vid extraordinär händelse. Befattningskort avseende hanterandet av extraordinär händelse. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-17.

Bil 3 Ledningsplan vid extraordinär händelse. Befattningskort avseende hanterandet av extraordinär händelse. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-17. Bil 3 Ledningsplan vid extraordinär händelse Befattningskort avseende hanterandet av extraordinär händelse. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-17. Befattningskort Kommundirektör, Din roll är att leda

Läs mer

Plan för extraordinär händelse

Plan för extraordinär händelse Plan för extraordinär händelse Upplaga 2013-10-09 1 Innehåll 1. INLEDNING...3 2. SAMORDNING AV KOMMUNENS VERKSAMHET...4 2.1 Stab...5 2.2 Kansli och servicefunktion....5 2.3 Analysfunktion...6 2.4 Logistikfunktion...6

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar samhällsskydd och beredskap PM 1 (14) SÖ-UUTV Thomas Bengtsson 010-240 22 12 thomas.bengtsson@msb.se Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar Innehållsföreteckning Inledning...2 Övergripande

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum kmc_ra_06_020

Katastrofmedicinskt Centrum kmc_ra_06_020 kmc_ra_6_2 26-1-9 Lokala katastrofkommittén Vrinnevisjukhuset i Norrköping Christer Liedgren Kopia: Eva Bengtsson LiÖ katastrofberedskap Redovisning utav övning i lokal sjukvårdsledning samt stabsmetodik

Läs mer

F-samverkan. - en styrka i Jönköpings län

F-samverkan. - en styrka i Jönköpings län F-samverkan - en styrka i Jönköpings län Förord Jönköpings län är unikt på många sätt och oftast en förebild. Detta gäller även vår modell för att samverka vid oförutsedda händelser som kan leda till påfrestningar

Läs mer

Regional krissamverkan i Jönköpings län

Regional krissamverkan i Jönköpings län Regional krissamverkan i Jönköpings län Innehållsansvarig: Daniel Lilja, hälso- och sjukvårdsavdelningen, Landstingets kansli, daniel.lilja@lj.se. Produktion: Informationsavdelningen, Landstingets kansli,

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Tillämpningsföreskrifter för POSOM Antagna av kommunstyrelsen 2008-10-08, 119 Inkallande POSOM består av ledningsgrupp och insatsgrupp. POSOM kan inkallas direkt av SOS Alarm Stockholm, Räddningscentralen

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 1 SU FU-2.11.1-3666-14 KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av rektor 2014-12-18 2 INNEHÅLL 1 Syfte och mål 3 2 Händelser som omfattas av krisplan 3 3 Krisledningsstruktur 4 3.1 Krisledningsgruppen

Läs mer

Ledningsvetenskap, grundkurs. Professor Martin Holmberg Examinator

Ledningsvetenskap, grundkurs. Professor Martin Holmberg Examinator Ledningsvetenskap, grundkurs Professor Martin Holmberg Examinator Administration Passerkort kommer kunna hämtas hos vakten Mailkonto + inloggning kommer kunna hämtas hos helpdesk bredvid vakten FHS är

Läs mer

Grunder för ledning. Generella principer för ledning av kommunala räddningsinsatser

Grunder för ledning. Generella principer för ledning av kommunala räddningsinsatser Grunder för ledning Generella principer för ledning av kommunala räddningsinsatser 1 Grunder för ledning Generella principer för ledning av kommunala räddningsinsatser 3 4 Grunder för ledning Generella

Läs mer

Krisledningsplan för Villa Lidköping BK

Krisledningsplan för Villa Lidköping BK Datum 1(10) Krisledningsplan för Villa Lidköping BK 2(10) 1 Inledning 1.1 Målgrupp Krisledningsplanen vänder sig till alla inom föreningen såväl spelare, ledare, styrelse, funktionärer, publikvärdar eller

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun

Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun H Ä R J E D A L E N S K O M M U N Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun Upprättad 2006-06-13 Fastställd av kommunfullmäktige 2006-08-28 KRISHANTERINGSPLAN 2006-06-13 1(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun 2008-02-10 Sid 2 (8) Plan för Syftet med denna plan är att ge vägledning i hur Sala kommun ska ledas under s.k. extraordinära händelser. Definitionen

Läs mer

PLAN FÖR HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER. Informationsplan. Antagen av kommunstyrelsen 2011-01-24

PLAN FÖR HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER. Informationsplan. Antagen av kommunstyrelsen 2011-01-24 PLAN FÖR HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Informationsplan Antagen av kommunstyrelsen 2011-01-24 Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Allmän del av informationsplanen...3 3. Åtgärdskalender för

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Syfte och omfattning. Sammankallande av Katastrofledningsgruppen

Syfte och omfattning. Sammankallande av Katastrofledningsgruppen Höganäs Management System Page 1(5) Syfte och omfattning Katastrofledningsgruppen sammankallas primärt vid olyckor som förorsakat eller riskerar att förorsaka förluster av stora värden, människoliv eller

Läs mer

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Sammanfattning av Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Allvarlig händelse innebär inom hälso- och sjukvården en händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna

Läs mer

Utbildnings- och övningsplan

Utbildnings- och övningsplan 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2012-06-18 Utbildnings- och övningsplan Älvsbyns Kommun Margareta Lundberg Säkerhetsgruppen Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Utbildnings-

Läs mer

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper Att kommunicera i kris Information om en kris ska snabbt nå allmänheten, medarbetare inom Region Skåne och de samverkande organisationer som berörs. Vid en kris kan det behöva kallas in extra kommunikatörsresurser

Läs mer

Malung-Sälens kommuns plan för att kommunen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred.

Malung-Sälens kommuns plan för att kommunen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Malung-Sälens kommuns plan för att kommunen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Fejmån våren 2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-09-26.

Läs mer

Brand på hotell Swania i Trollhättan

Brand på hotell Swania i Trollhättan Brand på hotell Swania i Trollhättan Bakgrund (LSO 3 kap, 10 ) Syftet (att lära) Uppdrag Ledningsperspektiv (beslutsfattande, samverkan) Taktik Kommunikation Risk Strategisk och normativ ledning Hotell

Läs mer

Kontaktas av Televäxeln via Rapid Reach eller ledningsansvarig sjuksköterska (LS) på akutmottagningen US.

Kontaktas av Televäxeln via Rapid Reach eller ledningsansvarig sjuksköterska (LS) på akutmottagningen US. Kontaktas av Televäxeln via Rapid Reach eller ledningsansvarig sjuksköterska (LS) på akutmottagningen US. Datum/ klockan Chef särskild sjukvårdsledning US Namn: Är sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig.

Läs mer

STAB vad är det? En stab är aktörsintern

STAB vad är det? En stab är aktörsintern vad är det? När olyckor och kriser ska hanteras ökar belastningen på de inblandade organisationerna och det behövs ofta någon form av stöd. Ett sådant stöd kan utgöras av en stab. Ingen eller ett fåtal

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 HELSINGBORG Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 Bild från kompetensutvecklingsavdelningen Anledning till utredningen: Insats med RITS styrka vid brand ombord på passagerarefärjan

Läs mer

Krisledningsplan. Övergripande krisledningsplan för Länsstyrelsen i Västra Götaland län. Rapport 2013:105

Krisledningsplan. Övergripande krisledningsplan för Länsstyrelsen i Västra Götaland län. Rapport 2013:105 Krisledningsplan Övergripande krisledningsplan för Länsstyrelsen i Västra Götaland län Rapport 2013:105 Rapportnr: 2013:105 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Charlotta Källerfelt Beslutande: Lisa Nordahl

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Datum 2015-06-17 Sida 1(11) Kommunledningsförvaltningen Kriskommunikationsplan w:\förslag till kriskommunikationsplan 2015-06-17.docx Örkelljunga kommun Postadress Kommunledningsförvaltningen 286 80 Örkelljunga

Läs mer

För krisledningen. Strategi vid vattenkris med nödvattenförsörjning

För krisledningen. Strategi vid vattenkris med nödvattenförsörjning För krisledningen Strategi vid vattenkris med nödvattenförsörjning Livsmedelsverket, juni 2011 Projektledare: Christina Nordensten, statsinspektör, projektledare VAKA Projektgrupp: Peter Norberg och Eva-Marie

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Krisledningsplan

Tjänsteskrivelse. Krisledningsplan Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-06-17 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Kommunikationschef Tjänsteskrivelse Krisledningsplan Ärende 16 UTB 2013-297 Sammanfattning

Läs mer

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun.

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Antagen av räddningschefen 2014-12-22 Information till allmänheten Inledning Lag

Läs mer

Operativ ledning och samverkan

Operativ ledning och samverkan Operativ ledning och samverkan Handbok Version 1.0 Antagen av Funktionschef för RoM och RI Datum 2015-05-29 Reviderad datum: Innehållsförteckning Inledning... 4 Syfte... 4 Mål... 5 Avgränsning... 5 Juridik...

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR SKELLEFTEÅ KOMMUN

KRISLEDNINGSPLAN FÖR SKELLEFTEÅ KOMMUN FÖR SKELLEFTEÅ KOMMUN KRISLEDNINGSORGANISATIONEN GÄLLER FR.O.M. 2007-07-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmänt... 3 2 Övergripande målsättning för operativ krishantering - enligt kommunens plan för extraordinära

Läs mer

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 2 av 26 Innehållsförteckning Del 1 Grunder 3 Bakgrund och syfte... 3 Tillämpning... 3 Roller och ansvar... 3 Uppbyggnad...

Läs mer

Kurser 2015 Grundläggande ledningsmetodik Regional samverkanskurs - operativ nivå Media att skapa kommunikationsplattform och pressmeddelanden

Kurser 2015 Grundläggande ledningsmetodik Regional samverkanskurs - operativ nivå Media att skapa kommunikationsplattform och pressmeddelanden Kurskatalog 2015 Kurser 2015 Grundläggande ledningsmetodik Datum: 24 april 2015 (09.00 16.00) Sista anmälningsdag: 27 mars 2015 Plats: Länsstyrelsen i Uppsala län, Hamnesplanaden 3 Regional samverkanskurs

Läs mer

2008-12-14 1(8) FFS 163.01 FB. Kommunikationsplan. För allvarlig samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt höjd beredskap

2008-12-14 1(8) FFS 163.01 FB. Kommunikationsplan. För allvarlig samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt höjd beredskap 2008-12-14 1(8) FFS 163.01 FB Kommunikationsplan För allvarlig samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige: 2007-12-19, 317 Adress: Finspångs kommun

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Lars-Göran Bengtsson. Verksamhetsledare Insatschef i Beredskap/Yttre befäl.

Lars-Göran Bengtsson. Verksamhetsledare Insatschef i Beredskap/Yttre befäl. Lars-Göran Bengtsson. Verksamhetsledare Insatschef i Beredskap/Yttre befäl. Ansvarig för Ringhalsberedskapens indikeringsverksamhet inom Rväst. lars-goran.bengtsson@rvast.se Räddningstjänsten Väst Ett

Läs mer

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Projekt Ledning och samverkan 2012-2014 Syfte Förbättra aktörernas samlade förmåga att leda och samverka vid olyckor, kriser och andra händelser (krig). Ett

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version)

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) En kris eller katastrof som berör Karlstads universitet kan inträffa när som helst. Då är det viktigt att organisationen är väl

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 6 {14) Sammanträdesdatum 2014-11-06 229 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Dnr 2014/1089 - lt INLEDNING Uppdatering av kommunens plan för räddningsinsats

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser Upprättare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(6) Granskare: Stefan Jakobsson Fastställandedatum 2011-02-03 Fastställare: Landstingsstyrelsen Giltigt t.o.m. 2015-02-03 Reglemente och plan för krisledningsnämnden

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Instruktioner/bilaga till plan för extraordinära händelser

Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Instruktioner/bilaga till plan för extraordinära händelser 1(8) STYRDOKUMENT DATUM 2013-09-10 Kontaktuppgifter och instruktioner avseende krisledningsnämndens ledamöter, bemanning av krisledningsstab, informationsorganisation och externa aktörer Detta dokument

Läs mer

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Psykiskt och socialt omhändertagande Del 1 1(11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Värmdö kommuns krisledningsorganisation... 3 2.1 Krisledningsnämnd...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Kriskommunikationsplan

FÖRFATTNINGSSAMLING. Kriskommunikationsplan FÖRFATTNINGSSAMLING Kriskommunikationsplan 1 Kriskommunikationsplan för Norrtälje kommun vid extraordinära händelser eller vid krissituation 2012-11-13 Innehåll Inledning Mål Tilltal och förhållningssätt

Läs mer

Mall för utvärdering av informationshantering i kris. Högskolan i Skövde. på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Mall för utvärdering av informationshantering i kris. Högskolan i Skövde. på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län Mall för utvärdering av informationshantering i kris Högskolan i Skövde på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län 7 september 2011 INSTRUKTIONER Mallens syfte Länsstyrelsen i Västra Götalands

Läs mer

RIKTLINJE. Informationsplan vid krisledning. Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012

RIKTLINJE. Informationsplan vid krisledning. Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012 Informationsplan vid krisledning Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012 Ändringar införda till och med KF, 111/2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Informationspolicy... 2 Organisation av informationsarbetet...

Läs mer

Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser

Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser Antagen av kommunstyrelsen 2006-06-26 1 1. Allmänt POSOM är en ledningsfunktion för ledning

Läs mer

Riktlinje för ledning och information vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Riktlinje för ledning och information vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Riktlinje 2007-11-27 Riktlinje för ledning och information vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunstyrelsen den 27 november 2007. Reviderade

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige Rev av styrelsen 1(6) 29/2011. rev Informationsplan vid större samhällsstörning, vid

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum

Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum Räddningstjänsten Tanums kommun Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum Ledning och samordning vid Psykosocialt omhändertagande. Innehåll Sida Bakgrund och uppgift 3 Planens tillämpning 4 Uppstart

Läs mer

Utforma säkerhetsprocesser

Utforma säkerhetsprocesser Utforma säkerhetsprocesser www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Riktlinje för kriskommunikation

Riktlinje för kriskommunikation 1[7] Referens Marica Nordwall Mottagare Kommunstyrelsen Riktlinje för kriskommunikation Vad är kriskommunikation? Kriskommunikation är utbyte av information inom och mellan organisationer, medier, berörda

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

POSOM-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 2014-2018. Beslutad av kommunstyrelsen 2014-09-23

POSOM-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 2014-2018. Beslutad av kommunstyrelsen 2014-09-23 POSOM-plan Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 2014-2018 Beslutad av kommunstyrelsen 2014-09-23 Grästorp kommuns krishantering omfattar följande dokument: Risk- och sårbarhetsanalys

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Inledning VP Verksamhetsplanen för Gästrike Räddningstjänst, bygger på övergripande strategier och mål som är framtagna av ledningsgruppen i syfte att uppnå vad som beskrivs i vårt

Läs mer

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Antagen av kommunstyrelsen i Tranås 2010-12-20, 196. SB Kommunens plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Farlig verksamhet Då Carpenter

Läs mer

Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006

Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006 Rapport Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006 Foto: Närkes Brandkår, Örebro Foto: Närke Brandkår, Örebro Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum 405 44 GÖTEBORG www.vgregion.se/pkmc

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats för OKQ8 AB, Lucernadepån, Västervik enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor

Kommunens plan för räddningsinsats för OKQ8 AB, Lucernadepån, Västervik enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Reviderad 2012-12-27 Dnr 2011 29 175 Kommunens plan för räddningsinsats för OKQ8 AB, Lucernadepån, Västervik enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Bakgrund OKQ8 AB omfattas genom sin

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m.

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. Revisionsregler för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. 2014-05-15 Revisionsregler/2014-03-15 1 Innehåll 1 Definitioner och begrepp

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Räddningstjänsten- nyckeltal

Räddningstjänsten- nyckeltal Räddningstjänsten- nyckeltal Sammanfattning Eftersom Räddningstjänsten utreds som ett eget område under Samverkansutredningen, har vi bara ytligt berört nyckeltal för Räddningstjänsten vad gäller ekonomi

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Länsstyrelsedagar 2013 Nationell, regional och lokal samverkan på ledningsplatser

Länsstyrelsedagar 2013 Nationell, regional och lokal samverkan på ledningsplatser Länsstyrelsedagar 2013 Nationell, regional och lokal samverkan på ledningsplatser Stockholm, 2013-10-23 Bo Edström (MSB) 1 Regional samverkan Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap Exempel

Läs mer

Syftet med detta dokument är att redovisa Södertörns brandförsvarsförbunds syn på behov av brandposter i olika bebyggelsemiljöer.

Syftet med detta dokument är att redovisa Södertörns brandförsvarsförbunds syn på behov av brandposter i olika bebyggelsemiljöer. Södertörns brandförsvarsförbund PM Brandvattenförsörjning Nr: 608 Datum: 2006-11-29 Bakgrund Vatten är den helt dominerande släckmetoden vid brand i byggnad. Därför har samhället sedan mycket lång tid

Läs mer

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser Sjöräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Organization and Management Sjöräddningsorganisationen i Sverige Sjöfart och Samhälle Sjöräddnings- och Beredskapsenheten

Läs mer

Bilaga 1 Åtgärdslista för kommunikationsenheten

Bilaga 1 Åtgärdslista för kommunikationsenheten Kommunledningskontoret 2011-11-29 Referens Bilaga 1 Åtgärdslista för kommunikationsenheten Åtgärd Ansvarig 1. Sammankalla hela eller delar av Kommunikationsansvarig kommunikationsenheten. Orientera om

Läs mer

k c bä r a m m a a H Len

k c bä r a m m a a H Len Lena Hammarbäck Med det här programmet kan du välja aktivitet på övningsfältet. Branschutställarna och Storstockholms brandförsvar finns på plats hela dagen. Kontaktuppgifter Tid och plats Konferensen

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Upprättad av Mark Boustedt, tf presschef Granskad av Monika Samuelsson, kommunikationsdirektör Fastställd av Carina Clemin, beredskapschef Reviderad den 2012-02-06 Version Dnr Kriskommunikationsplan kommunikationsinsatser

Läs mer

Krisplan. Krishanteringsplan vid olycka med allvarlig personskada eller med dödlig utgång.

Krisplan. Krishanteringsplan vid olycka med allvarlig personskada eller med dödlig utgång. Krisplan Krishanteringsplan vid olycka med allvarlig personskada eller med dödlig utgång. Reviderad: januari 2012 Krisplan Förord Bifogad krisplan är framtagen för att utgöra ett stöd vid Ert planeringsarbete

Läs mer

En trygg, säker och störningsfri region

En trygg, säker och störningsfri region Bilaga till avsiktsförklaring En trygg, säker och störningsfri region - modell för regional samverkan Samverkan i en växande region En snabb expansion under senare år har gjort Stockholm till en av Europas

Läs mer

Krisledningsorganisation 2013. Luleå kommun

Krisledningsorganisation 2013. Luleå kommun Krisledningsorganisation 2013 Luleå kommun Innehåll Sammanfattningsvis föreslås följande 4 Bakgrund 4 Ny organisation 2013 4 Krisledningsorganisation - allmänt 4 Krisledningsnämnd 5 Krisledningsstab 5

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

Strategi för Risk- och krishantering

Strategi för Risk- och krishantering Strategi för Risk- och krishantering Antagen av Kommunfullmäktige 18 december 2012, KF 186 Giltighetstid: 1 januari 2013 tills vidare Inledning Varbergs kommun ska vara och uppfattas som en trygg och säker

Läs mer

Ordlista. Beroendepunkt. Besökare. Besöksprogram. Erfarenhetshantering. Expert. Förövning. Generell förmåga. Genomgång efter övning. Givare.

Ordlista. Beroendepunkt. Besökare. Besöksprogram. Erfarenhetshantering. Expert. Förövning. Generell förmåga. Genomgång efter övning. Givare. Ordlista ORD Beroendepunkt Besökare Besöksprogram Erfarenhetshantering Expert Förövning Generell förmåga Genomgång efter övning Givare Händelse Indikator FÖRKLARING En beslutsfattares agerande som påverkar

Läs mer

Föreningen Sveriges Brandbefäl

Föreningen Sveriges Brandbefäl Föreningen Sveriges Brandbefäl Jörgen Hallberg 1:e V. ordförande Brandman i Helsingborg Brandingenjör i Helsingborg 15 år på SRV Räddningschef i Värnamo Räddningschef i Helsingborg www.brandbefal.se facebook.com/sbbsverige

Läs mer

1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson

1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson 1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson 2 Innehållsförteckning: 1. Fakta...sid.3 2. Bakgrund

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN

PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A O C H L I N D R A S T Ö R N I N G A R I S

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Krisledningsplan - Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Plan Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2014-05-12, Kf 30/2014 Ansvar Säkerhetschef Krisledningsplan

Läs mer

MSB ansvar och vidtagna åtgärder under skogsbranden i Västmanland

MSB ansvar och vidtagna åtgärder under skogsbranden i Västmanland FAKTA MSB ansvar och vidtagna åtgärder under skogsbranden i Västmanland Allmänt MSB uppgift och ansvar vid olyckor och kriser MSB:s uppgifter och ansvar för samordning och stöd vid olyckor och kriser,

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer