Stabsinstruktion STAB SÖRMLAND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stabsinstruktion STAB SÖRMLAND"

Transkript

1 Stabsinstruktion STAB SÖRMLAND Antaget av Räddningschefsgruppen i Södermanland Räddningstjänsten Eskilstuna Räddningstjänsten Flen Räddningstjänsten Strängnäs Sörmlandskustens Räddningstjänst Västra Sörmlands Räddningstjänst

2

3 1 POLICYDOKUMENT BAKGRUND SYFTE GRUNDER FÖR STAB KRITERIER OCH BEREDSKAPSGRADER Inre stab Operativ stab BEGÄRAN OM HJÄLP FRÅN LÄNETS RÄDDNINGSTJÄNSTER STABSORGANISATION OCH FUNKTIONER UPPSTART STABSDISCIPLIN OCH ORDNING STABSARBETSPLAN STABSORIENTERING FUNKTIONER I STAB Stabschef Analys Tekniskt ledningsstöd Service Information ÖVNING OCH UTBILDNING BILAGA 1 BEFATTNINGSKORT BEFATTNINGSKORT INRE STAB STABSCHEF ANALYS SERVICE TEKNISKT LEDNINGSSTÖD INFORMATION STABSORIENTERING... 22

4 1 Policydokument Detta dokument är en överenskommelse mellan räddningstjänsterna i Sörmland, undantaget Gnesta kommun, för hur Stab Sörmland bör organiseras. Dokumentet upprättat 2004 av: Forsell Rolf Räddningstjänsten Eskilstuna Gregebo Michael Räddningstjänsten Strängnäs Rosenlund Conny Västra Sörmlands Räddningstjänst Rydstedt Lars Räddningstjänsten Flen Widlund David Sörmlandskustens Räddningstjänst Dokumentet fastställt av: Dahlén Camilla Räddningstjänsten Strängnäs Kviby Jan Sörmlandskustens Räddningstjänst Rydstedt Lars Räddningstjänsten Flen Thörn Owe Räddningstjänsten Eskilstuna Uneram Cecilia Västra Sörmlands Räddningstjänst Dokumentet reviderat 2005 av: Widlund David Sörmlandskustens Räddningstjänst Dokumentet reviderat 2011 av: Erdsjö Tobias Räddningstjänsten Eskilstuna Berggren Emil Räddningstjänsten Eskilstuna Dokumentet fastställt av Räddningschefsgruppen i Södermanland: Dahlén Camilla Räddningstjänsten Strängnäs Ekholm Stefan Sörmlandskustens Räddningstjänst Jämtäng Ulf Sörmlandskustens Räddningstjänst Rydstedt Lars Räddningstjänsten Flen Källström Kjell Åke Räddningstjänsten Flen Lagebo Lars Räddningstjänsten Eskilstuna Erdsjö Tobias Räddningstjänsten Eskilstuna Larsson Roger Västra Sörmlands Räddningstjänst 1

5 2 Bakgrund Räddningstjänsterna i Sörmland, utom Eskilstuna, har inte enskilt kunnat bemanna en stab för en händelse utöver en vardagsolycka på kort tid och ha staben igång under en längre tid. Detta på grund av att inte tillräckligt med personal funnits som varit utbildad och övad samt att en stabsstruktur har saknats. Med anledning av detta har räddningscheferna i Sörmland beslutat att en gemensam stabsorganisation ska upprättas. Med stab avses här en grupp av befattningshavare inom räddningstjänsten med uppgift att stödja och avlasta en beslutsfattare som befinner sig på ledningsnivåerna systemledning 1 eller insatsledning 2. 3 Syfte Syftet med stabsorganisationen är att det i länet skall finnas en väl fungerande stabsorganisation och att öka samarbetet mellan länets kommuner. En stab skall snabbt kunna etableras och igångsättas på någon av räddningstjänsterna i länet. Denna stab skall också kunna verka under en längre tid. Från den första januari 2005 skall det finnas en fungerande stabsorganisation som kan upprättas vid behov. 1 Med systemledning menas den ledningsnivå som definierar organisationens roll, hanterar beredskapsproduktion och resursförsörjning samt sätter ramen för insatser (RCB) 2 Med insatsledning menas den ledningsnivå som bestämmer mål med insatsen, beslutar om och fördelar uppgifter inom insatsen och samordnar insatsens genomförande (RL) 2

6 4 Grunder för stab Staben syftar till att öka ledningskapaciteten genom att: Ta fram beslutsunderlag Ta fram förslag till beslut Sammanställa och dokumentera information Omsätta chefs beslut i order, instruktioner och anvisningar Övervaka att order, instruktioner och anvisningar efterlevs på rätt sätt Följa upp verksamheten Utarbeta orienteringar, rapporter och framställningar För att få en välfungerande stab är det viktigt att följande är väl definierat och känt: Stabens organisatoriska placering Vilken chef staben är satt att understödja Vilken typ av ledning denne chef utövar och på vilken nivå Vilka uppgifter i utövandet av ledning som åvilar staben Inom Stab Sörmland kan två olika typer av staber aktiveras: Inre stab: stödjer beslutsfattaren för systemledning (räddningschef i beredskap, RCB) och etableras på någon av de fysiska räddningstjänsterna i länet. Den etableras vid en stor insats, flera mindre insatser eller när en hotsituation föreligger (en samhällspåfrestning utöver det normala, exempelvis svåra väderförhållanden) Operativ stab: stödjer beslutsfattaren för insatsledning (räddningsledare, RL/insatsledare/insatschef) och etableras ute på skadeplats. Den etableras vid en stor insats eller när en insats tenderar till att bli omfattande efter önskemål från RL till RCB 3

7 Etablering av stab: Beslut om etablering och inkallelse av stab tas alltid av beslutsfattare för systemledning, RCB RCB beslutar om höjning och sänkning av stabsnivå för den inre staben Om räddningsledare är i behov av operativ stab begärs detta och resurser för detta via RCB RCB beslutar om höjning av stabsnivå för den operativa staben Räddningsledaren beslutar om sänkning av stabsnivå för den operativa staben 1) Inre eller operativ stab? Beslut om stab 2) Lämplig beredskapsgrad? 3) Hjälpbehov från länets räddningstjänster? Uppstart (organisation) Bild 1. Etableringsfasen av stab Om inte tillräcklig stabskapacitet finns tillgänglig för att tillfredsställa både räddningsledarens behov och behovet av systemledning avgör den beslutsfattare som har att verka i komponenten för systemledning (RCB) vilket arbete som skall prioriteras. Stabsarbete ska mynna ut i resultat och inte bara beskrivningar av läget (vilka ofta tenderar att beskriva redan passerade skeden). Varje stabsmedlem skall försöka komma med förslag till lösningar och inte föra fram problem. Beskrivningar skall vara konkreta och kvantifierade. 4

8 4.1 Kriterier och beredskapsgrader Kriterierna för att etablera en stab och vilken beredskapsgrad som är lämplig följer nedan Inre stab En inre stab bör i regel etableras på någon utav brandstationerna i länet. Staben kan etableras i nivåerna grön, gul och röd vilka beskrivs nedan. Beredskapsgrad Normal beredskap Grön stabsberedskap Kriterier Normal verksamhet Bemanning 1 person (RCB för samtliga räddningstjänster utom Eskilstuna där SCB hanterar praktiskt ansvar på delegation från RCB) Stabsorganisation SCB för Eskilstuna (praktiskt ansvar på delegation från RCB) RCB för övriga räddningstjänster Beredskapsgrad Förstärkt beredskap Gul stabsberedskap Kriterier En stor insats eller flera samtidiga mindre insatser Lång varaktighet som överstiger normal belastning Hotbild som medför ökad belastning på ledningsorganisationen Bemanning 2-3 personer Stabsorganisation Stabschef bör vara beslutsfattaren för systemledning Biträdande stabschef bör utses Övriga stabsmedlemmar fördelas på de fyra funktionerna efter behov Någon skall alltid vara ansvarig för varje funktion (kan vara samma person för flera funktioner) Beredskapsgrad Kraftigt förstärkt beredskap Röd stabsberedskap Kriterier En mycket stor insats eller flera samtidiga medelstora insatser Mycket lång varaktighet som överstiger normal belastning Hotbild som medför risk för mycket stor belastning på ledningsorg. Bemanning Minst 4 personer Stabsorganisation Stabschef bör vara någon av dem som kallas in till staben Biträdande stabschef bör utses Övriga stabsmedlemmar fördelas på de fyra funktionerna efter behov Någon skall alltid vara ansvarig för varje funktion (kan vara samma person för flera funktioner) 5

9 4.1.2 Operativ stab En operativ stab bör etableras på skadeplats. För närvarande finns inget mobilt gemensamt utrymme i länet för detta ändamål. Beredskapsgrad Normal beredskap Kriterier Normal verksamhet Bemanning 1 person Grön stabsberedskap Stabsorganisation RL hanterar själv samtliga fyra funktioner Gul stabsberedskap Beredskapsgrad Förstärkt beredskap Kriterier Insats föranleder dokumentationskrav utöver det normala Insats föranleder belastning på samband utöver det normala Insats föranleder utökade resurser att analysera och planera arbetet på skadeplatsen Insats föranleder belastning på information utöver det normala Bemanning 2-3 personer Stabsorganisation Stabschef kan vara RL Biträdande stabschef bör utses för att vid behov avlasta RL Övriga stabsmedlemmar fördelas på de fyra funktionerna efter behov Någon skall alltid vara ansvarig för varje funktion (kan vara samma person för flera funktioner) Röd stabsberedskap Beredskapsgrad Kraftigt förstärkt beredskap Kriterier Insats föranleder dokumentationskrav mycket utöver normalt Insats föranleder belastning på samband mycket utöver normalt Insats föranleder utökade resurser att analysera och planera arbetet på skadeplatsen Insats föranleder belastning på information mycket utöver normalt Bemanning Minst 4 personer Stabsorganisation Stabschef bör vara någon av dem som kallas in till staben Biträdande stabschef bör utses Övriga stabsmedlemmar fördelas på de fyra funktionerna efter behov Någon skall alltid vara ansvarig för varje funktion (kan vara samma person för flera funktioner) 6

10 5 Begäran om hjälp från länets räddningstjänster Enligt avtal skall varje räddningstjänst kunna skicka en utbildad person med målsättningen att vara på plats inom en timme efter begäran. Vid krav på kortare tid för stabsetablering bör därmed i första hand personal från egen organisation användas. Beakta därför tidsaspekten. Stabsresurser från länets räddningstjänster larmas och begärs via SOS enligt nivå 1 3 nedan som innebär att 1, 2 eller 4 personer larmas. Beslut om vem från egen räddningstjänst som åker som stabsresurs fattas av RCB på berörd station. Nivå 1 Station behöver stabshjälp Räddningstjänsten i Eskilstuna Räddningstjänsten i Flen Räddningstjänsten i Strängnäs Sörmlandskustens Räddningstjänst Västra Sörmlands Räddningstjänst Station skickar 1 person Västra Sörmlands Räddningstjänst Räddningstjänsten i Strängnäs Sörmlandskustens Räddningstjänst Västra Sörmlands Räddningstjänst Räddningstjänsten i Eskilstuna Nivå 2 Station behöver stabshjälp Station skickar 1 person Station skickar 1 person Räddningstjänsten i Eskilstuna Västra Sörmlands Räddningstjänst Sörmlandskustens Räddningstjänst Räddningstjänsten i Flen Räddningstjänsten i Strängnäs Räddningstjänsten i Eskilstuna Räddningstjänsten i Strängnäs Sörmlandskustens Räddningstjänst Västra Sörmlands Räddningstjänst Sörmlandskustens Räddningstjänst Västra Sörmlands Räddningstjänst Räddningstjänsten i Eskilstuna Västra Sörmlands Räddningstjänst Räddningstjänsten i Strängnäs Sörmlandskustens Räddningstjänst Nivå 3 En person från vardera av de fyra övriga räddningstjänsterna skickas till station som behöver stabshjälp. 7

11 6 Stabsorganisation och funktioner En stab kallas in vid behov av RCB och skaa då utgöra ett stöd för denne. Stabens arbete är indelat i fyra funktioner vilka är: Analys Tekniskt ledningsstöd Service Information Vid behov kan också en särskild uppgiftsberoende verksamhet knytas till staben för att utöka dess uppdrag och hanteringsförmåga. Denna funktion varierar beroende på typ och omfattning av räddningsinsats /er med mera. Mer information om funktionerna finnss i kapitel 6.5 nedan. Stabschef Analys Tekniskt ledningsstöd Service Informationn Dokumentation Material Personal Bild 2. Schematisk bild över stabens organisation 6.1 Uppstart Att tänka på vid uppstart av staben: Aktivera staben tidigt och etableraa den på lämplig nivå utifrån situationen Skapa en snabb överblick över situationen och vilka resurser som finns till förfogande Fundera över vad som behöver göras just nu och vad somm kan vänta till senare Stressa inte trots målsättningen att få igång en snabb uppstart 8

12 6.2 Stabsdisciplin och ordning För en effektiv och välfungerande stab krävs en hög grad av disciplin: Stabsmedlemmar måste följa regler, riktlinjer, överenskommelser och planer Använd hjälpmedel såsom stabsarbetsplan, stabsorienteringar och stabsinstruktioner Ha en regelbunden uppföljning av stabsarbetet, kontrollera att uppgifter löses och levereras inom rimlig tid Minimera störmoment (besökare, observatörer, m.m.) på den fysiska plats där staben arbetar, då arbetsmiljön är viktigt för ett gott resultat Visa hänsyn till stabsmedlemmars behov och önskemål om exempelvis arbetsro, hjälp att lösa uppgift m.m. 6.3 Stabsarbetsplan Stabsarbetsplanen som instrument: Syftar till att ge struktur för och översikt över stabsarbetet Stabschefens instrument för att förmedla beslut, tider, prioriteringar m.m. Kan utöver stabens verksamhet gentemot ägaren innehålla: o Stabsorientering o Avlösningar o Ägarbesök o Presskonferens m.m. Stabsarbetsplanen skall vara synlig för så många som möjligt i staben Håll stabsarbetsplanen levande där förändringar och justeringar kontinuerligt kan göras Verksamhet Uppg. A Uppg. B Uppg. C Uppg. D Uppg. E Stabsorientering Stabsorientering 9

13 Bild 3. Exempelbild på stabsarbetsplan 6.4 Stabsorientering En stabsorientering innebär att samla vissa eller samtliga stabsmedlemmar på en i förtid angiven plats och tid. Syftet kan vara behovet av att utbyta information inom staben, samordna arbetet i staben, följa upp stabsarbetet, ge nya direktiv eller klarlägga arbetsformer och justera arbetsfördelning. Stabsorienteringen är ett verktyg för att få en samlad bild av läget och ett effektivt sätt att koordinera stabens verksamhet: Följ förslagsvis den agenda som finns bifogad detta dokument Håll orienteringen kort och koncis Se till att vara förberedd och strukturerad För in stabsorienteringens tid och plats i stabsarbetsplanen Det är att föredra att hålla orienteringen i annat rum än där stabsarbete bedrivs för att inte störa och påverka pågående stabsarbete 10

14 6.5 Funktioner i stab I Bilaga 1 finns befattningskort för nedanstående funktioner med mer ingående information samt uppgifter Stabschef Stabschefen ansvarar för, leder och samordnar arbetet i staben och svarar för att verksamheten bedrivs enligt ägarens intentioner. Stabschefen: Leder och samordnar arbetet inom staben Säkerställer internt samarbete genom stabsorienteringar Reglerar samverkan med andra organisationer Bedriver kontakt med stabens ägare Fattar beslut på delegation - inom vissa ramar Meddelar stabens ägare vid fattat beslut Ansvarar för stabens produktion Analys Analysfunktionen handlar i stort om att hantera och bearbeta information och med hjälp av denna finna tänkbara händelseutvecklingar samt handlings alternativ och åtgärder. Analysfunktionen ska: Skapa en övergripande lägesbild för situationen i en lång tidsskala Finna händelseutvecklingar, handlingsalternativ samt åtgärder Generera ett beslutsunderlag åt stabens ägare Inhämta information från staben själv, organisationen och andra berörda aktörer för bästa möjliga underlag Samverka med funktionen Service som arbetar med lägesbilden i en kort tidsskala Se och följa upp vad föreslagna åtgärder och beslut leder till 11

15 6.5.3 Tekniskt ledningsstöd Funktionen ansvarar för teknik och samband. Detta innebär att: Strukturera upp sambandet med sambandsplaner (vilket kan vara enkla telefonlistor eller dylikt) Etablera raka och tydliga kontaktvägar, såväl internt i stab eller egen organisation som externt med andra organisationer eller berörda Vid behov av tekniskt kommunikationssystem ansvara för uppbyggnad och underhåll (batteribyten etc.) av systemet Service Servicefunktionen skall arbeta med lägesuppföljning i den kortare tidsskalan. Detta innebär att på ett överblickbart sätt visualisera situationen med hjälp av kartor, plottning och skisser. Dokumentation: Upprättar och arbetar med stabens huvuddagbok, resurstablå, registreringar m.m. samt dokumenterar fattade beslut (såväl inom stab som av beslutsfattaren/ägaren) Material: Planerar för och säkerställer att materielbehov täcks och att materiel underhålls (ex. drivmedel, sjukvård, räddningsmateriel mm) samt ansvarar för transporter av personal, materiel och förnödenheter Personal: Planerar och ansvarar för personalförsörjning dvs. avlösningar, uthållighet, kost och logi samt övriga personalfrågor Vid stor belastning/påverkan på någon eller några av ovanstående är det lämpligt tilldela staben resurser för att dela upp Servicefunktionen enligt ovanstående indelning Information Funktionen har ett övergripande informationsansvar som innebär: 12

16 Planering, genomförande och uppföljning av extern och intern information Fokus på informationsflöde internt men utanför staben samt externt till andra organisationer och myndigheter 7 Övning och utbildning För den personal som ingår i den länsgemensamma stabsresursen ställs följande grundkrav: Genomgått MSB s (Räddningsverkets) grundkurs i stab (Stabsmetodik) eller motsvarande Genomgått intern stabsutbildning på någon av räddningstjänsterna i länet Deltar i minst två stabsövningar per år I länet skall det hållas en länsgemensam stabsövning varje år där minst två personer från varje räddningstjänst deltar. En räddningstjänst i länet ansvarar varje år för att arrangera övningen enligt nedanstående lista. Den räddningstjänst som arrangerar övningen första året gör det sedan även sjätte året osv. 13

17 Bilaga 1 Befattningskort Befattningskort inre stab 14

18 STABSCHEF BEFATTNINGSKORT Du leder och ansvarar för en stab med uppgift att stödja RCB. Staben skall stödja RCB med följande funktioner: RCB Stabschef Analys Tekniskt ledningsstöd Service Information Uppgiftsberoende verksamhet Tjänstgör som Räddningschef för styrkor ute på skadeplats eller i bakre ledning och utövar system- och insatsledning Ansvarar för och leder arbetet i staben Ansvarar för analys, inhämtning av information, lägesbild (lång tidsskala), experter, uppföljning av åtgärder Ansvarar för samband, teknik, tekniska hjälpmedel Ansvarar för underhållstjänst, transporter, logistik, ekonomi, personaltjänst, avlösningar, dokumentation, registrering, plottning, kartor, dagbok Ansvarar för intern och extern information Beroende på typ och omfattning av räddningsinsats-/er kan specifika behov uppstå Du är chef för staben. Du är underställd RCB. Du organiserar staben i enheter och utvidgar staben efter vilka behov som finns. ARBETSPLATS Du har din arbetsplats på någon av länets fysiska räddningstjänster. STABSCHEF Dela ut befattningskort till anländande personal och sätt omedelbart in dem i det aktuella läget Sätt personalen i arbete med de omedelbara åtgärder som måste vidtas Upprätta kontakt med strategisk beslutsfattare och ge denne en första orientering. Föreslå/begär från denne en strategisk inriktning Ge staben tidigt ett Beslut I Stort och inrikta arbetet mot målet Håll så snart det är möjligt/lämpligt en stabsorientering Säkerställ att beredskapen i övrigt är tillfredsställande 15

19 Säkerställ att lägesuppföljningen fungerar från första början (dagbok, plott, lägeskartor, skisser, tablåer osv) Upprätta stabsarbetsplan Ge staben möjlighet att arbeta långsiktigt med övriga berörda och samverkande myndigheter och organisationer Håll strategisk beslutsfattare löpande orienterad Samverka och samordna verksamheten med övriga berörda och samverkande myndigheter och organisationer Säkerställ att inriktningar, Beslut I Stort, pressinformation m.m. är kända av alla berörda Ge akt på behovet av utökad stab! 16

20 ANALYS BEFATTNINGSKORT Du ingår i en stab med uppgift att stödja RCB. Staben skall stödja RCB med följande funktioner: RCB Stabschef Analys Tekniskt ledningsstöd Service Information Uppgiftsberoende verksamhet Tjänstgör som Räddningschef för styrkor ute på skadeplats eller i bakre ledning och utövar system- och insatsledning Ansvarar för och leder arbetet i staben Ansvarar för analys, inhämtning av information, lägesbild (lång tidsskala), experter, uppföljning av åtgärder Ansvarar för samband, teknik, tekniska hjälpmedel Ansvarar för underhållstjänst, transporter, logistik, ekonomi, personaltjänst, avlösningar, dokumentation, registrering, plottning, kartor, dagbok Ansvarar för intern och extern information Beroende på typ och omfattning av räddningsinsats-/er kan specifika behov uppstå Du är ansvarig för analysfunktionen. Du är underställd stabschefen. ARBETSPLATS Du har din arbetsplats i iordningställt stabsutrymme på någon av länets Räddningstjänster. UPPGIFTER Information Bedömningar Beslutsunderlag Beslutsalternativ Analyser Synteser Lägesrapporter Experter Kontroll Inhämta information, kartlägga utgångsläget och följa upp läget Göra bedömningar Upprätta, inhämta och sammanställa underlag till beslut Upprätta besluts-/handlingsalternativ Analysera information (bryta ned den i lämpliga delar), tänkbara händelseutvecklingar och ta fram alternativa lösningar Syntetisera information (sammanställa och dra slutsatser) Bearbeta andras och upprätta egna Interna och externa, situations-/uppgiftsberoende Kontrollera att det som utförs i och utanför organisationen är i paritet med beslut, direktiv, situation etc. Samt kontroll av informationens relevans, signifikans och trovärdighet 17

21 SERVICE BEFATTNINGSKORT Du ingår i en stab med uppgift att stödja RCB. Staben skall stödja RCB med följande funktioner: RCB Stabschef Analys Tekniskt ledningsstöd Service Information Uppgiftsberoende verksamhet Tjänstgör som Räddningschef för styrkor ute på skadeplats eller i bakre ledning och utövar system- och insatsledning Ansvarar för och leder arbetet i staben Ansvarar för analys, inhämtning av information, lägesbild (lång tidsskala), experter, uppföljning av åtgärder Ansvarar för samband, teknik, tekniska hjälpmedel Ansvarar för underhållstjänst, transporter, logistik, ekonomi, personaltjänst, avlösningar, dokumentation, registrering, plottning, kartor, dagbok Ansvarar för intern och extern information Beroende på typ och omfattning av räddningsinsats-/er kan specifika behov uppstå Du är ansvarig för servicefunktionen. Du är underställd stabschefen. ARBETSPLATS Du har din arbetsplats i stabsutrymmet på någon av länets Räddningstjänster SERVICE: Dokumentation Servicegruppen har till uppgift att plotta, skissa och uppdatera lägesbilden i den korta tidsskalan. Generellt Dagbok Resurstablå Plotting Karttjänst Säkerställa att beslut, order, rapporter, information och händelseförlopp registreras och bevaras Upprätta/föra dagbok över stabens/organisationens arbete Upprätta resurstablåer Plotta resurser Hantera kartor och kartmaterial Lägesuppföljning Följa upp läget Skisser Registrering Diarie Göra skisser över händelseutvecklingen Registrera ärenden och händelser Föra diarie 18

22 SERVICE: Personal Generellt Uthållighet Planera för och säkerställa att personalbehovet täcks Se till att organisation (inklusive stab) har den uthållighet, på övergripande såväl som på individuell nivå, som krävs Avlösningar Kost och logi Hantera avlösningar på ett effektivt och säkert sätt, i staben såväl som i organisationen i övrigt Planera på kort och lång sikt för mat, dryck och logi, för staben såväl som för organisationen i övrigt Registrering Ekonomi Registrera och följa upp personal Göra ekonomiska underlag till budget, göra inköp och beställningar, följa upp budget, inköp och beställningar Personalfrågor Hantera personalfrågor i övrigt SERVICE: Material Generellt Planera för och säkerställa att materielbehovet täcks Resursbehov Transporter Underhåll Bedöma och planera resursbehov samt säkerställa tillgång till räddningsmateriel, drivmedel, sjukvård, reparationer med mera Bedöma, planera och säkerställa transportresurser för personal, materiel och förnödenheter Bedöma, planera och säkerställa underhåll av materiel 19

23 TEKNISKT LEDNINGSSTÖD BEFATTNINGSKORT Du ingår i en stab med uppgift att stödja RCB. Staben skall stödja RCB med följande funktioner: RCB Stabschef Analys Tekniskt ledningsstöd Service Information Uppgiftsberoende verksamhet Tjänstgör som Räddningschef för styrkor ute på skadeplats eller i bakre ledning och utövar system- och insatsledning Ansvarar för och leder arbetet i staben Ansvarar för analys, inhämtning av information, lägesbild (lång tidsskala), experter, uppföljning av åtgärder Ansvarar för samband, teknik, tekniska hjälpmedel Ansvarar för underhållstjänst, transporter, logistik, ekonomi, personaltjänst, avlösningar, dokumentation, registrering, plottning, kartor, dagbok Ansvarar för intern och extern information Beroende på typ och omfattning av räddningsinsats-/er kan specifika behov uppstå Du är ansvarig för tekniskt ledningsstöd. Du är underställd stabschefen. ARBETSPLATS Du har din arbetsplats i stabsutrymmet på någon av länets Räddningstjänster UPPGIFTER Ledningsstöd Uppbyggnad Utnyttjande Samband Vara teknisk expertis åt staben/organisationen vad gäller ledningsstöd Skapa/upprätta principer för uppbyggnad av ledningsstöd i organisationen Skapa/upprätta principer för utnyttjande av ledningsstöd i organisationen Skapa medel och metoder för att upprätthålla och säkerställa kontakt med egna och samverkande organisationer. Bygga eller på annat sätt tillhandahålla tekniska system för samband Stöd Underhålla och övervaka ledningsstöd Sambandsplan Upprätta planer för ledningsstöd Sambandstablå Upprätta sambandstablåer 20

24 INFORMATION BEFATTNINGSKORT Du ingår i en stab med uppgift att stödja RCB. Staben skall stödja RCB med följande funktioner: RCB Stabschef Analys Tekniskt ledningsstöd Service Information Uppgiftsberoende verksamhet Tjänstgör som Räddningschef för styrkor ute på skadeplats eller i bakre ledning och utövar system- och insatsledning Ansvarar för och leder arbetet i staben Ansvarar för analys, inhämtning av information, lägesbild (lång tidsskala), experter, uppföljning av åtgärder Ansvarar för samband, teknik, tekniska hjälpmedel Ansvarar för underhållstjänst, transporter, logistik, ekonomi, personaltjänst, avlösningar, dokumentation, registrering, plottning, kartor, dagbok Ansvarar för intern och extern information Beroende på typ och omfattning av räddningsinsats-/er kan specifika behov uppstå Du är ansvarig för informationsfunktionen. Du är underställd stabschefen. ARBETSPLATS Du har din arbetsplats i stabsutrymmet på någon av länets Räddningstjänster UPPGIFTER Internt Svara för intern information (inom staben och egen organisation) Hantera informationsflödet inom staben Omsätta och förmedla beslut, order, direktiv, riktlinjer, med mera Externt Svara för extern informationshantering (utanför staben och egen organisation) Ge riktad information till tredje man och övriga berörda Samordna information till massmedia och allmänheten Upprätta webbsidor Planera, utforma och förmedla VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) Planera och genomföra presskonferenser Planera för och ge/skapa utrymme för intervjuer Hantera informationsflödet med samverkande organisationer 21

25 STABSORIENTERING 1. Närvarokontroll Skicka runt närvarolista (stabschefen) 2. Syftet med stabsorienteringen (Stabschefen) 3. Väder och annan relevant extern info Information som påverkar arbetet i stort 4. Lägesbild (i stort och i detalj) 5. Information från varje funktion Analys, Tekniskt ledningsstöd, Service, Information 6. Sammanfattning 7. Frågor 8. Tid för nästa stabsorientering Tid och plats 22

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 2 av 26 Innehållsförteckning Del 1 Grunder 3 Bakgrund och syfte... 3 Tillämpning... 3 Roller och ansvar... 3 Uppbyggnad...

Läs mer

Riktlinje för ledning och information vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Riktlinje för ledning och information vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Riktlinje 2007-11-27 Riktlinje för ledning och information vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunstyrelsen den 27 november 2007. Reviderade

Läs mer

Taktik, ledning, ledarskap

Taktik, ledning, ledarskap Taktik, ledning, ledarskap Stefan Svensson Stefan Svensson (red.), Erik (red.), Cedergårdh, Erik Cedergårdh, Ola Mårtensson, Ola Mårtensson, Thomas Thomas Winnberg Winnberg Taktik, ledning, ledarskap MSB

Läs mer

Krishanteringsplan för Katrineholms kommun

Krishanteringsplan för Katrineholms kommun -;, ~~ l~atrinehvlms kommun Krishanteringsplan för Katrineholms kommun Innehåll Bakgrund... 3 Kommunens handlingsplan enligt lagen (LXO)... 4 Övergripande mål... 4 Risk-och sårbarhetsanalys... 4 Samhällsviktig

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LEDNING OCH INFORMATION VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE

HANDLINGSPLAN FÖR LEDNING OCH INFORMATION VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE HANDLINGSPLAN FÖR LEDNING OCH INFORMATION VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2 Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och

Läs mer

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet

Läs mer

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället kbm rekommenderar 2006:3 kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten

Läs mer

Samverkan Östergötland

Samverkan Östergötland Samverkan Östergötland - strategi för samverkan i Östergötlands län före, under och efter större händelser, stora olyckor och kriser Förord Innehåll Samverkan Östergötland Innehållsförteckning Förord...3

Läs mer

Till Justitiedepartementet

Till Justitiedepartementet Till Justitiedepartementet Regeringen beslutade den 14 augusti 2014 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att beskriva och utvärdera den operativa insatsen och övrigt arbete som hade bedrivits

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26

Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26 Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26 Sändlista Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Internt (Plan och Stabsinstruktion) Landshövding Länsråd Informationschef Stabschefer

Läs mer

Projekt Ledning och samverkan

Projekt Ledning och samverkan ARBETSMATERIAL 1 (15) Datum 2013-11-29, vers 2 Projekt Ledning och samverkan - Sammanställning av arbetsläget november 2013 Denna text innehåller en sammanställning av huvuddragen i det arbete som nu pågår

Läs mer

Utvärdering Skogsbranden i Västmanland 2014. Modern tids största samverkansinsats

Utvärdering Skogsbranden i Västmanland 2014. Modern tids största samverkansinsats Utvärdering Skogsbranden i Västmanland 2014 Modern tids största samverkansinsats Innehåll Sammanfattning...4 Inledning...4 Syfte...4 Avgränsningar...4 Centrala begrepp och förkortningar...4 Utvärderingens

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

Regional Krisinformationsplan för Landstinget i Kalmar län

Regional Krisinformationsplan för Landstinget i Kalmar län Regional Krisinformationsplan för Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av Landstingsstyrelsen 2008-XX-XX 1 Förord Landstinget har en omfattande informationsskyldighet gentemot

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

REGIONAL KATASTROF- MEDICINSK PLAN för Stockholms läns landsting

REGIONAL KATASTROF- MEDICINSK PLAN för Stockholms läns landsting REGIONAL KATASTROF- MEDICINSK PLAN för Stockholms läns landsting Ytterligare exemplar kan beställas från: REK, Box 22 550, 104 22 Stockholm, tel 08-737 34 02, fax 08-737 29 98 E-post: barbro.finneid@sll.se

Läs mer

Förslag till insatsstrategiska dimensioner och insatsstrategisk cykel för ledning av räddningsinsatser

Förslag till insatsstrategiska dimensioner och insatsstrategisk cykel för ledning av räddningsinsatser Förslag till insatsstrategiska dimensioner och insatsstrategisk cykel för ledning av räddningsinsatser Denna rapport ingår i Räddningsverkets serie av forsknings- och utvecklingsrapporter. I serien ingår

Läs mer

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Fastställt av kommunfullmäktige april 2013 3 (31) Ett trygghets- och säkerhetsarbete

Läs mer

Gemensam omvärldsbevakning och informationsdelning

Gemensam omvärldsbevakning och informationsdelning PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå 1 Dokumenthistorik Version Kommentar Handläggare 0.1 11-09-03 Sammanslagning av delar 0.2 Justeringar 2 1 Inledning... 4 1.1 Produktionsplanering... 4 1.2 Dimensionering... 4 1.3 Kapacitetsplanering...

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Garp 2013-10-17 KS 2013/0744 50013 Kommunstyrelsen Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012-09-03 Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Dessa nationella bedömningskriterier utvecklades och användes första gången i den nationella

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum

Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum Räddningstjänsten Tanums kommun Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum Ledning och samordning vid Psykosocialt omhändertagande. Innehåll Sida Bakgrund och uppgift 3 Planens tillämpning 4 Uppstart

Läs mer

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Ett arbete inom: Program för samverkan Stockholmsregionen Slutrapport, version 1 Sammanfattning Introduktion Som ett led i utvecklingen av

Läs mer