MOS SE FIGHTER MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE FIGHTER 2020 LEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOS SE 0701-4 FIGHTER 2020 031043 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE FIGHTER 2020 LEK"

Transkript

1 MOS SE 070- FIGHTER MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE FIGHTER 00 LEK LEK

2

3 Innehåll Systembeskrivning Underhållsrutiner Allmänt för installatören Transport och förvaring Installationskontroll Uppställning Styrning Röranslutning Allmänt Rörkoppling värmebärare Vattenvolymer Tryckfall, värmebärarsida Dockning 7 Allmänt 7 Förkortningar 7 FIGHTER 00 dockad med VVM 00 7 FIGHTER 00 dockad till olje-/pelletspanna tillsammans med SMO 0 samt vattenvärmare 8 Flera FIGHTER 00 tillsammans med SMO 0 samt vattenvärmare 9 FIGHTER 00 dockad med EVC 0 FIGHTER 00 dockad till el-/oljepanna FIGHTER 00 dockad med vedpanna och VVB Styrning 9 Förklaring 9 Kanalbeskrivning 0 Styrvillkor kall uteluft Styrvillkor avfrostning Givarplacering Data för temperaturgivare Data för hetgasgivare Elschema Tekniska specifikationer 8 Komponentplacering 8 Komponentlista 9 Ljudtrycksnivåer 0 Mått- och avsättningskoordinater Tekniska data Bipackningssats Tillbehör Åtgärder vid driftstörningar Statuskontroll FIGHTER 00 ej i drift Avtappning, värmebärarsidan Elanslutning Inkoppling Laddpump Extern värmekabel Utegivare Termostatstyrning Tillsats/Stillestånd Exempel på tillsatsinkoppling Yttre indikering av summalarm Igångkörning och injustering Förberedelser Påfyllning och luftning av värmebärarsystemet Balanstemperatur Mjukstartsrelä Kompressorvärmare Fasföljdskontroll Uppstart och kontroll 7 Efterjustering, värmebärarsida 7 Injustering, laddflöde 8 FIGHTER 00

4 Till villaägaren Allmänt För att få bästa möjliga utbyte av värmepumpen FIGHTER 00 bör Du läsa igenom den här Monterings- och Skötselanvisningens avdelning Till Villaägaren. FIGHTER 00 är en basvärmepump för uppvärmning av småhus, flerbostadshus samt mindre industrifastigheter. Som värmekälla används utomhusluften. FIGHTER 00 är en svensktillverkad kvalitetsprodukt med lång livslängd och säker drift. Ifylles när värmepumpen är installerad Serienummer (0), ska alltid uppges vid korrespondens med NIBE. 0 _ Installationsdatum Typbeteckning FIGHTER 00- Installatörer Inställningar Kanal Fabriksinställning A Kommunikationsadress... A Max returtemperatur... 8 C A Kopplingsdiff. returtemp.... C A Startintervall kompressor... 0 min A Balanstemperatur... + C A Tidsfördröjning tillsatsrelä... 0 min A7 Stopptemperatur C A8 Min. tid mellan avfrostning... 0 min A8 Min. tid mellan avfrostning... 0 min (F00-) A9 Start avfrostning... 0 C A0 Stopp avfrostning C A Längsta avfrostning... 7 min Datum Sign FIGHTER 00

5 Till villaägaren Systembeskrivning Systembeskrivning FIGHTER 00 är en luft/vatten-värmepump, speciellt framtagen för nordiskt klimat. FIGHTER 00 utnyttjar utomhusluften vilket gör att varken borrhål eller slingor i marken behövs. FIGHTER 00 har en automatisk -stegs kapacitetsreglering av fläkten. FIGHTER 00 är avsedd att dockas till **vattenburna värmesystem och kan användas tillsammans med de flesta elpannor, oljepannor eller motsvarande. Avancerad styrning för optimal kontroll av värmepumpen finns inbyggd. På en startsignal från annan reglering, returgivaren eller termostat startas FIGHTER 00. FIGHTER 00 kan även styras från en speciellt framtagen reglerenhet, SMO 0*. Denna kopplar in och ur tillsatsvärmen och styr växlingen mellan rumsuppvärmning och varmvattenberedning. Vidare kan FIGHTER 00 dockas till en speciellt anpassad varmvattenmodul, VVM 00*. Denna innehåller liknande styrning som SMO 0 och består av vattenvärmare och tillsatsvärme i form av elpanna. FIGHTER 00 tillsammans med VVM 00 utgör en komplett värmeanläggning. Tillbehör som t ex extra shuntgrupp (ESV 0) och poolstyrning (POOL 0) kan anslutas om VVM eller SMO finns. FIGHTER 00 kan både värma varmvatten effektivt vid hög utomhustemperatur och ge hög effekt vid lägre utomhustemperatur till värmesystemet. Sjunker uteluftstemperaturen ner till en nivå under stopptemperaturen måste all uppvärmning ske med extern tillsatsvärme. FIGHTER 00 tillverkas i tre storlekar: 8, 0 och kw. Material har valts för lång livslängd och stor tålighet mot nordiska utomhusförhållanden. RC UG 9 FIGHTER 00 SÄV AV TV SF AV VVM 00 * tillbehör till FIGHTER 00 ** Vid dockning med FIGHTER 00 rekommenderas en total vattenvolym, inkl. panna, radiatorer, rör etc. på minst 0 liter pannvatten per kw effekt på värmepumpen. Värmebärarsidan och tappvarmvattensidan skall förses med erforderlig säkerhetsutrustning enligt gällande regler. FIGHTER 00

6 Till villaägaren Underhållsrutiner Underhållsrutiner FIGHTER 00 är försedd med styrning och övervakningsutrustning, dock måste ett visst yttre underhåll utföras. Tillse regelbundet under hela året att insugsgallret inte blockeras av löv, snö eller annat. Vidare skall uppsikt hållas under den kalla delen av året så att inte för mycket frost eller is byggs upp under FIGHTER 00. Stark vind i samband med ymnigt snöfall kan förorsaka att insugs- och frånluftsgallret sätts igen. Tillse att gallerna är fria från snö. Vid behov kan ytterhöljet rengöras med en fuktad trasa. Försiktighet bör iakttagas så plastlocket inte repas vid rengöringen. Undvik att spola med vatten in i gallerna eller på sidorna på ett sådant sätt att vatten kan tränga in i FIGHTER 00. VARNING! Roterande fläkt FIGHTER 00

7 000 mm 0 mm Till installatören Allmänt för installatören Allmänt för installatören Transport och förvaring FIGHTER 00 skall transporteras och förvaras stående. Installationskontroll Enligt 70 gällande regler skall pannanläggningen undergå installationskontroll innan den tas i bruk. Kontrollen får endast utföras av person som har kompetens för uppgiften och skall dokumenteras. Ovanstående gäller slutna värmesystem. Utbyte av värmepump får ej ske utan förnyad kontroll. 7 Uppställning FIGHTER 00 placeras utomhus på ett fast underlag, helst betongfundament. FIGHTER 00 bör inte ställas upp intill känsliga väggar t ex intill sovrum. Se även till så att uppställningen inte medför obehag för grannarna. Kondensvatten samt smältvatten vid avfrostning kan förekomma i stor omfattning. Sörj därför för god dränering vid 07 uppställningsplatsen samt att vatten inte kan rinna ut på 8 gångar eller liknande ytor under den tiden isbildning kan uppstå. Kondensvatten leds med fördel till dagvattenbrunn eller liknande. Avståndet mellan FIGHTER 00 och husvägg skall vara minst 0 mm. Fritt utrymme framför och ovanför FIGHTER 00 skall vara minst en meter. FIGHTER 00 skall inte placeras så att rundgång av uteluften kan ske. Detta medför lägre effekt och sämre verkningsgrad. 9 Styrning FIGHTER 00 är försedd med en intern elektronisk styrning som sköter de funktioner vilka är nödvändiga för värmepumpdriften. Således styrs avfrostning, stopp vid max/min temperatur, inkoppling av kompressorvärmare samt inkoppling av värmare för droppskålen, övervakning av motorskydd och tryckvakter. Dessutom kan antal starter och drifttid avläsas. Den inbyggda styrningen ställs in vid installationen och kan användas vid service. Under normal drift behöver villaägaren ej ha tillgång till styrningen. FIGHTER 00 har inbyggd elektronisk returledningsgivare som begränsar returtemperaturen. FIGHTER 00 kan även styras till/från via signal från annan reglerutrustning eller termostat. Om FIGHTER 00 styrs från tillbehöret SMO 0 eller VVM 00 är styrningen beskriven i respektive anvisning. SMO och VVM kommunicerar med FIGHTER 00 vilket innebär att inställningar och mätvärden från FIGHTER 00 kan justeras och avläsas i SMO/VVM. Fritt utrymme bakom Fritt utrymme Min. avstånd vid vid användning av av flera F F mm Fritt utrymme framför OBS! FIGHTER 00 skall inte placeras så att rundgång av uteluften kan ske. FIGHTER 00

8 , Till installatören Röranslutning Röranslutning Allmänt Rörinstallationen skall utföras enligt gällande regler. FIGHTER 00 arbetar upp till en returtemperatur av ca 0 C och en utgående temperatur från värmepumpen av ca 8 C. Då FIGHTER 00 inte är utrustad med avstängningsventiler på vattensidan måste sådana monteras för att underlätta eventuell framtida service. Returtemperaturen begränsas av returledningsgivaren och justeras i kanal A. OBS! Rörsystemet skall vara urspolat innan värmepumpen ansluts så att föroreningar ej skadar ingående komponenter. Rörkoppling värmebärare FIGHTER 00 kan anslutas till värmesystemet se avsnitt Dockning eller enligt någon av de systemlösningar som kan hämtas på hemsidan Värmepumpen skall avluftas vid övre anslutningen (70, VB-out) med avluftningsnippeln på bipackad flexslang. Det medleverarade smutsfiltret (SF) monteras före inloppet, det vill säga den nedre anslutningen (7, VB-in) på FIGHTER 00. Samtliga rör utomhus skall värmeisoleras med minst 9 mm tjock rörisolering. Laddpumpen skall vara i drift även om FIGHTER 00 ej är i drift, för att undvika sönderfrysning. Laddpumpen kan även styras direkt från FIGHTER 00, plint (), som tar hänsyn till utetemperatur. Alternativt ansluts värmepumpen med en mellankrets med växlare, pump och frostskyddat vatten. Avstängnings- (AV) och avtappningsventil (TV) monteras så att FIGHTER 00 kan tömmas vid längre strömavbrott. De bipackade flexslangarna fungerar som vibrationsdämpare. Flexslangarna monteras så att en svag böj uppstår, därmed fungerar vibrationsdämpningen. Vattenvolymer Vid dockning med FIGHTER 00 rekommenderas en total vattenvolym i panna och ackumulator på minst 0 liter pannvatten per kw effekt på värmepumpen., 0, 0 0 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Tryckfall, värmebärarsida Tryckfall kpa,,, 0, Tryckfall kpa FIGHTER 00-8 FIGHTER 00-8, ,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,,,, 0, FIGHTER ,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Flöde l/s Flöde l/s Flöde l/s FIGHTER 00

9 Till installatören Dockning Dockning Allmänt FIGHTER 00 kan installeras på flera olika sätt. För alla dockningsalternativ gäller att erforderlig säkerhetsutrustning skall monteras enligt gällande regler. Se för fler dockningsalternativ. Vid dockning med FIGHTER 00 rekommenderas en total vattenvolym i panna och ackumulator på minst 0 liter pannvatten per kw effekt på värmepumpen. Förkortningar AV Avstängningsventil CP Cirkulationspump FG Temperaturgivare, framledning Ingår i SMO 0 HR Hjälprelä LP Laddpump RG Temperaturgivare, rerturledning Ingår i SMO 0 RV Reglerventil SF Smutsfilter Ingår i FIGHTER 00 SV Shuntventil SÄV Säkerhetsventil TV Tappventil UG Utegivare VT Värmetermostat VVG Varmvattengivare FIGHTER 00 dockad med VVM 00 (flytande kondensering) RC UG 9 FIGHTER 00 SÄV AV TV SF AV FIGHTER 00-8 och -0 kan anslutas till VVM 00. FIGHTER 00 styrs av VVM 00. FIGHTER 00 arbetar med flytande kondensering mot värmesystemet samt prioriterar varmvattenladdning i VVM 00. Om FIGHTER 00 ej klarar av hela värmebehovet shuntas tillskottsvärmen in från VVM 00. Sjunker utetemperaturen under inställd stopptemperatur går VVM 00 in och tar över uppvärmningen. OBS! VVM 00 För att undvika störningar skall givarkablar och modularkablar separeras (min 0 cm) från starkströmsledningar vid kabeldragning. FIGHTER 00 7

10 Till installatören Dockning FIGHTER 00 dockad till olje-/pelletspanna tillsammans med SMO 0 samt vattenvärmare (flytande kondensering) SMO 0 P SV HR FG CP PG RG HR SÄV VXV UG HR FIGHTER 00 VVG HR SF RV LP SMO 0 styr FIGHTER 00, oljepanna, cirkulationspumpar, shuntar mm. FIGHTER 00 arbetar med flytande kondensering mot värmesystemet samt prioriterar laddning av varmvatten via växelventil (VXV). Om FIGHTER 00 ej klarar av värmebehovet startas oljepannan och tillskottsvärmen shuntas in. Principschemat är utrustat med tillbehör. OBS! För att undvika störningar skall givarkablar och modularkablar separeras (min 0 cm) från starkströmsledningar vid kabeldragning. 8 FIGHTER 00

11 Till installatören Dockning Flera FIGHTER 00 tillsammans med SMO 0 samt vattenvärmare (flytande kondensering) SMO 0 Grundinkoppling P SV FG HR CP HR PG RG BV UG SÄV FIGHTER 00 VP AV BV SÄV SF TV RG LP SÄV FIGHTER 00 VP VXV HR AV BV VVG SF TV RG LP SMO 0 styr upp till nio FIGHTER 00 (varav max en till varmvatten), elkassett, cirkulationspump, shunt mm. FIGHTER 00 arbetar med flytande kondensering mot värmesystemet samt prioriterar laddning av varmvatten via växelventil VXV. FIGHTER 00 VP gör varmvatten. Om FIGHTER 00 ej klarar av värmebehovet shuntas tillskottvärmen in från oljepannan. Vid inkopplad tillsatsvärme värms varmvattnet med elpatronen i varmvattenberedaren. FIGHTER 00 VP kopplas in på position () med bipackad modularkabel (m) från SMO 0. VP kopplas in mot VP med skärmad -ledare på skruvplint (). Principskissen är utrustad med tillbehör. OBS! För att undvika störningar skall givarkablar och modularkablar separeras (min 0 cm) från starkströmsledningar vid kabeldragning. FIGHTER 00 9

12 Till installatören Dockning FIGHTER 00 dockad med EVC (flytande kondensering) RT 0 EVC FIGHTER 00 SÄV AV TV SF RV FIGHTER 00 styrs av en rumstermostat. FIGHTER 00 arbetar med flytande kondensering mot returen från värmesystemet. Om FIGHTER 00 inte klarar av värmebehovet kopplas tillskottsvärmen in med befintlig reglerutrustning från EVC. Med hjälp av automatiken i FIGHTER 00 kan tillsatsvärmen blockeras över inställd utomhustemperatur. Värmebäraren cirkulerar genom FIGHTER 00 även under inställd stopptemperatur. Varmvattenproduktionen sker enbart med befintlig varmvattenberedare. Rätt kurva väljs på EVC så att FIGHTER 00 inte störs. Till detta alternativ behövs tillbehöret RT 0. OBS! För att undvika störningar skall givarkablar och modularkablar separeras (min 0 cm) från starkströmsledningar vid kabeldragning. 0 FIGHTER 00

13 Till installatören Dockning FIGHTER 00 dockad till el-/oljepanna (flytande kondensering) RT 0 P RC FIGHTER 00 SÄV Extern alt befintlig reglerutrustning. AV SF TV RV LP FIGHTER 00 styrs av en rumstermostat. FIGHTER 00 arbetar med flytande kondensering på returen från värmesystemet. Om FIGHTER 00 ej klarar av värmebehovet shuntas tillskottsvärmen in med befintlig reglerutrustning. Med hjälp av automatiken i FIGHTER 00 kan tillsatsvärmen blockeras över inställd balanstemperatur. Varmvattenproduktionen sker enbart med befintlig el-/oljepanna. Till detta alternativ behövs tillbehöret RT 0. OBS! För att undvika störningar skall givarkablar och modularkablar separeras (min 0 cm) från starkströmsledningar vid kabeldragning. FIGHTER 00

14 Till installatören Dockning FIGHTER 00 dockad med vedpanna och VVB (fast kondensering) UG RC Extern alt befintlig reglerutrustning. FIGHTER 00 SÄV BV AV VT TV SF RV LP VVB / ACK Vedpanna FIGHTER 00 laddar vattenvärmare/ackumulatortank (VVB/ACK). Vid eldning i vedpanna kopplas värmepump och elpatron ifrån vid stigande temperatur på termostaten (VT) och startar åter vid sjunkande temperatur. Självcirkulation genom värmepump förhindras av backventil (BV). OBS! För att undvika störningar skall givarkablar och modularkablar separeras (min 0 cm) från starkströmsledningar vid kabeldragning. RC 8 9 FIGHTER FIGHTER 00

15 Till installatören Elanslutning Elanslutning OBS! Elinstallationen samt eventuell service skall göras under överinseende av behörig elinstallatör. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. Förläggning av kablar för starkström ska göras underifrån i kabelgenomföringarna på värmepumpens vänstra sida, sedd framifrån (00) och signalkablar bakifrån (0). Kopplingsplint (9) för inkommande matning görs åtkomlig genom att demontera plastlockets skruvar samt elboxens skruv. Inkoppling Inkoppling av värmepumpen får ej ske utan elleverantörens medgivande och skall ske under överinseende av behörig elinstallatör. Om automatsäkring används skall denna ha motorkaraktäristik D (kompressordrift). Beträffande säkringsstorlek, se avsnitt Tekniska data. FIGHTER 00 innehåller ej allpolig brytare för inkommande elektrisk matning. Därför ska värmepumpens matningskabel anslutas till en arbetsbrytare med minst mm brytaravstånd. Inkommande matning ska vara 00 V -fas, nolla + jord via elcentral med säkringar. Vid eventuellt isolationstest av fastigheten skall värmepumpen bortkopplas. Styrsignalkabel för termostater anslutes till plint (0). Kabeltyp: oskärmad LiYY, skärmad LiYCY. Kabelarea, minst 0, mm² vid kabellängd mindre än 0 m. Alternativt ansluts avsedd signalkabel från plint () på styrkort () till SMO 0 eller VVM 00. Laddpump för FIGHTER 00 kan anslutas till separatmatning eller på kopplingsplint (). OBS! Frysrisk föreligger om laddpump är ansluten till kopplingsplint () och FIGHTER 00 görs spänningslös. Eventuellt summalarm ansluts till plint (). OBS! Vid inkoppling skall hänsyn tas till spänningsförande extern styrning FIGHTER 00

16 Till installatören Elanslutning Laddpump När laddpump anslutes till kopplingsplint X () position och styrs pumpen av FIGHTER 00. Pumpens aktivitet beror på statusen för FIGHTER 00, värme-/varmvattenbehov och utetemperatur. Pumpmotionering sköts av FIGHTER 00. Frysskyddsfunktion Vid temperatur under + C går laddpumpen periodvis, och vid temperatur under -0 C går den kontinuerligt. EXTERNT FIGHTER 00 Denna funktion gäller under förutsättning att spänning finns till FIGHTER 00. Termostat Tillsatsvärme Stillestånd OBS! Signal vid icke larm Signal vid larm Termostat Laddpump Extern värmekabel N Tillsatsvärme Stillestånd Signal vid icke larm Signal vid larm Laddpump Extern värmekabel N X00 Frysrisk föreligger om laddpumpen är X0 NO ansluten till kopplingsplint X () och NC FIGHTER COM 00 görs spänningslös. NO NC COM NO NC COM NO NC COM EXTERNT FIGHTER 00 X X00 X0 X V N 0 V N Extern värmekabel FIGHTER 00 är försedd med plint för extern värmekabel. Vid behov kan en sådan anslutas för att hålla dränaget frostfritt. Max belastning är 00 W. Utegivare En utegivare () är placerad på undersidan av FIGHTER 00. Är FIGHTER 00 monterad i söderläge eller åt väst där risk för stor uppvärmning av solen föreligger bör utegivaren istället placeras på en nord- eller nordvästlig vägg. OBS! Följande sidor om termostater, tillsats, summalarm och stillestånd gäller ej då FIGHTER 00 styrs av SMO 0 eller VVM 00. Termostatstyrning För att styra till och frånslag av kompressor kan man använda en enkel termostat eller en slutande potentialfri kontakt. Denna termostat skall vara av typen brytande (NC) då inställd temperatur har uppnåtts. Kontakten skall vara potentialfri. Inkoppling av enstegstermostat görs enligt nedanstående bild. Termostat Tillsatsvärme Stillestånd Signal vid icke larm Signal vid larm Laddpump Extern värmekabel N NO NC COM NO NC COM EXTERNT FIGHTER 00 X00 X0 X 0 0 V N FIGHTER

17 Till installatören Elanslutning Tillsats/Stillestånd FIGHTER 00 är försedd med en potentialfri kontakt avsedd för tillsatsvärme. Max 0V A. Inställning av den uteluftstemperatur (balanstemperatur) då tillsatsreläet aktiveras görs i kanal A, se avsnitt Styrning Kanalbeskrivning. Extern tillsatsvärme kopplas via tillsatsrelä plint X0 (). Villkor för inkoppling av tillsatsvärme: Uteluftstemperaturen skall vara lägre än inställd balanstemperatur (kanal A). Kompressorn skall ha varit i drift med minst under den tid som är vald i kanal A. Avfrostningen räknas in i denna tid. Sjunker uteluftstemperaturen ner till en nivå under inställt värde, stopptemperatur (stillestånd), i kanal A7 blockeras kompressordriften och all uppvärmning måste ske med extern tillsatsvärme via stilleståndsrelä plint X0 (). Denna funktion aktiveras även då FIGHTER 00 görs spänningslös. NO NC O/C NO NC O/C EXTERNT FIGHTER 00 Om utetemperaturen överstiger Tillsats C blockeras Stillestånd kompressordriften och stilleståndsreläet aktiveras. X00 0 Termostat Inkoppling till tillsatsrelä görs enligt nedanstående bild. Termostat Tillsatsvärme Stillestånd NO NC COM NO NC COM FIGHTER 00 NO COM Inkommande matning x 00 V Inkommande matning x 0 V NC Tillsatsvärme X Max Signal vid belastning icke larm COM över reläkontakter är 0V A. 0 V Signal vid larm NO Vid Laddpump drift utan NCbehov av tillsats eller stillestånd är reläkontakter slutna mellan NO och O/C. Termostat Signal vid icke larm Stillestånd COM Signal vid larm Laddpump Extern värmekabel Tillsats respektive stillestånd fås mellan Re Re NC och O/C. X Kontakterna NSignal vid icke larm är ritade i spänningslöst tillstånd. N Extern värmekabel 0 V Signal vid larm Tillsats- Laddpump respektive stilleståndsreläer 9 N 9 N är aktiverade i, för N X9 X9 X9 X9 X9 X9 NO FIGHTER 00, normalt drifttillstånd. Vid driftstörning avaktiveras Extern värmekabel COM NC Tillsatsvärme båda reläerna. NO N 89 9 EXTERNT 9 X00 X0 0 N L L L X0 N 9 Exempel på tillsatsinkoppling Principbild för inkoppling av hjälpkontakter för tillsats respektive stillestånd. NO NC O/C Hjälpkontaktor (ingår ej vid leverans) EXTERNT 0V FIGHTER 00 X00 Yttre indikering av summalarm Termostat FIGHTER 00 är försett med en kontakt för yttre indikering av summalarm. Funktionen blir aktiv vid alla typer av bestående larm. Max belastning för reläkontakt är 0V X0 A. NO N L NC Tillsatsvärme Inkoppling L L för yttre indikering 9 av summalarm N L L L görs enligt COM nedanstående NO bild: NC Stillestånd Inkommande matning x 0 V EXTERNT FIGHTER 00 Stillestånd NC COM X X00 X V N Signal vid icke larm Signal vid larm Laddpump Extern värmekabel X 0 V N N FIGHTER 00

18 Till installatören Igångkörning och injustering Igångkörning och injustering Förberedelser Före igångkörning kontrolleras att värmekretsen är fylld och väl avluftad. Kontrollera rörsystemets täthet. Påfyllning och luftning av värmebärarsystemet Värmebärarsystemet fylls upp med vatten till erforderligt tryck. Lufta av systemet med avluftningsnippel på bipackad flexslang och eventuell cirkulationspump. Avluftningsnippel Kompressorvärmare FIGHTER 00 är försedd med en kompressorvärmare som värmer kompressorn före uppstart och vid kall kompressor. Kompressorvärmaren skall ha varit inkopplad i -8 timmar före FÖRSTA start, se avsnitt Uppstart och kontroll. OBS! Kompressorvärmaren skall ha varit inkopplad i 8 timmar före första start, se avsnitt Uppstart och kontroll. Fasföljdskontroll Vid uppstart första gången eller efter ingrepp på inkommande el, måste fasföljdskontroll utföras. Detta är viktigt eftersom kompressorn i FIGHTER 00 är av typ scroll och kan ta skada om den är i drift med fel rotationsriktning under en längre tid. Se punkt 0 under Uppstart och kontroll. OBS! Balanstemperatur Balanstemperatur är den utetemperatur då värmepumpens avgivna effekt är lika stor som husets effektbehov. Detta innebär att värmepumpen täcker hela husets effektbehov ner till denna temperatur. Inställningen av balanstemperaturen, tillsats, görs i kanal A. Kontrollera fasföljden vid uppstart! Mjukstartsrelä FIGHTER 00 är försedd med ett mjukstartsrelä (97) som begränsar startströmmen för kompressorn till max A. Kompressorn får inte tvingas till start med kortare intervaller än start per minuter. LEK FIGHTER 00

19 Till installatören Igångkörning och injustering Uppstart och kontroll. Modularkabel () eller termostat/bygel, plint (0) kopplas bort.. Arbetsbrytaren slås till.. Kontrollera att alla inkommande faser är spänningssatta.. Kontrollera att automatsäkring () är till.. Kompressorvärmaren () måste ha varit i drift i minst 8 timmar innan kompressorstart får ske. Detta görs genom att manöverspänningen är till och att modularkabel och termostat/bygel är frånkopplade.. Displayen på styrkort () visar C0/CC F0 H/H beroende på utomhustemperaturen. Under denna tid värms kompressorn upp för att öka livslängden. 7. Efter 8 timmar ansluts modularkabel, externa termostater eller bygel. Se avsnitt Elanslutning Termostatstyrning. 8. Starta om eventuell SMO 0/VVM Efter inkoppling startar kompressorn efter cirka 0 minuter. 0. När kompressorn startar gå till kanal T på FIGHTER 00 eller till meny. i SMO 0/VVM 00 och kontrollera att hetgastemperaturen stiger minst 0 C inom 0 sek.. Stiger ej temperaturen på hetgasgivaren är rotationsriktningen ej korrekt. Stanna kompressorn genom att bryta strömmen på arbetsbrytaren. Tillse att anläggningen är spänningslös. Skifta två inkommande faser på arbetsbrytaren. Spänningssätt anläggningen och gå tillbaka till punkt 8 för att utföra en ny fasföljdskontroll.. Justera in laddflödet enligt diagram, se avsnitt Injustering, laddflöde. Fyll i igångkörningsrapporten på sidan. Efterjustering, värmebärarsida Under den första tiden frigöres luft ur värmevattnet och avluftningar kan bli nödvändiga. Hörs porlande ljud från värmepumpen, cirkulationspumpen och radiatorer krävs ytterligare avluftningar av hela systemet. När systemet stabiliserats (korrekt tryck och all luft bortförd) kan värmeautomatiken ställas in på önskade värden. OBS! Vid inkoppling skall hänsyn tas till spänningsförande extern styrning FIGHTER 00 7

20 Till installatören Igångkörning och injustering Injustering, laddflöde OBS! Om FIGHTER 00 dockas till VVM 00 behöver ingen injustering av laddflödet göras. Justering av temperaturdifferensen ( T) mellan framledningstemperatur och returtemperatur. Detta görs enklast med hjälp av temperaturerna som mäts av i kanal T (framledningstemperatur) minus kanal T (returtemperatur), denna temperaturskillnad ( T) justeras med hjälp av cirkulationspump och reglerventil. Justeringen görs vid stabil drift cirka min efter start, eller cirka min efter avfrostning vid kall utetemperatur. FIGHTER 00-8 T F FIGHTER F00-8 T F FIGHTER 00- F T F F F00- F F00-0 Utetemperatur Utetemperatur Utetemperatur Temperaturskillnaden skall vara enligt nedanstående diagram (+- K). Vid utetemperaturer över 8 C kan laddflödet ökas med 0 % för att erhålla ett lägre T. Diagrammen visar värmepumpen med hög fläkthastighet, vid låg fläkthastighet blir T 0, till grad lägre. och framledningstemp. och framledningstemp. och framledningstemp. Fasström, A Avgiven effekt, kw F F00-8 Fasström, A Avgiven effekt, kw F F00-0 Fasström F F Avgiven F effekt 8 Fasström, A Avgiven effekt, kw F00- Avgiven effekt Avgiven effekt Fasström Fasström F Utetemperatur 0 Utetemperatur Utetemperatur 8 FIGHTER 00

21 v e r. 0 Till installatören Styrning Styrning Förklaring Fläkt Fläkten har två hastigheter, hög och låg. Fläkten styrs av utetemperaturen. Den lägre hastigheten används när utetemperaturen är hög för att begränsa effekten. Fläkten är ej i drift vid avfrostning. Vid en uteluftstemperatur under C ändras fläkthastigheten till hög. Kompressor Visar aktuell kompressorstatus. Värmare Kompressorvärmaren är alltid aktiv då kompressorn är frånslagen. Droppskålsvärmaren kopplas in då uteluftstemperaturen sjunker under inställt värde och kopplas ur då stopptemperatur nås. Kanal Visar aktuell kanal. Byter kanal med plusknappen eller minusknappen C0 Kompressor från, cirkulationspump från C Blinkar när kompressor vill starta men är förhindrad av tidsvillkor eller hög returtemperatur. F0 Fläkt från H Kompressorvärmare till Droppskålsvärmare från C F H 0 S 0 C 0 F 0 H C Kompressor till, cirkulationspump till 0 0 C 0 F 0 H F Fläkt till, låg hastighet H0 Kompressorvärmare från Droppskålsvärmare från 0C 0 F 0 H0 C F H C F H 0S 0 C Kompressor till, cirkulationspump till C F H 0 F Fläkt till, hög hastighet H Kompressorvärmare från 0C 0 F H0 0 Droppskålsvärmare till S 0 C D F 0 H CC Cirkulationspump till, kompressor från H Kompressorvärmare till C D F 0 H Droppskålsvärmare till 0C 0 D F 0 0H C 0 F 0 H S 0 C 0 F 0 H C 0 0 F 0 H 0 C 0 F 0 H 0 C 0 0 F H C0 0 F H0 C F 0 H C D F 0 H 0 C 0 0 D F 0 0 H C D F 0 H C F H C D F 0 H C F H C F H S / C CD FAvfrostning H pågår C 0 F H/ 0C 0 F H0 C C F 0 H 0C 0 F H0 0 / LP HP C0 0 F 0 H C F H 0 C 0 0 F H 0 0 C0 0 F H C C F 0 H 0 / / 0 0 / 0 / C C F 0 H 0 0 C / C F 0 0 / H 8 FIGHTER 00 Värde C 0 F 0 H 0 C 0 F 0 H 0 S 0 C 0 0 F 0 H 0 0 Visar aktuellt värde. Ökar/minskar värde med plusknappen respektive minusknappen C0 0 F 0 H0 0 C F H 0 C 0 0 F H 0 0 C0 0 F H C F H C 0 0 F H 0 C0 0 F H C C F 0 H C 0 0 C F 0 0 H Plusknapp C0 0 C F 0 0H Med plusknappen (7) bläddrar man i kanalsystemet, (framåt) eller höjer värdet på vald parameter Se avsnitt Styrning Kanalbeskrivning Minusknapp Med minusknappen 0 (8) bläddrar man i kanalsystemet (bakåt) eller sänker värdet på vald parameter. 0 Se avsnitt Styrning Kanalbeskrivning 0 Enterknapp Med enterknappen (9), aktiveras samt bekräftas eventuell värdeändring. F v e r. 0 F v Fe -r Se avsnitt Styrning Kanalbeskrivning 9 F v F e v Fe v e F F v Fv v

22 Till installatören Styrning Kanalbeskrivning Med plusknappen och minusknappen bläddrar man framåt/ bakåt bland displayens kanaler. För att förändra ett värde, tryck först enterknappen för att aktivera förändringsläge, värdet blinkar. Justera till önskat värde med plusknappen eller minusknappen. Om plusknappen eller minusknappen är intryckt i cirka sekunder sker snabbräkning. Bekräfta därefter med enterknappen. Värdet kommer att sluta blinka. Kanalerna är uppdelade i tre olika typer: status, temperaturer och inställbara värden. Snabbförflyttning mellan de olika typerna görs genom att trycka på enterknappen när STATUS, TEMP. eller ADJUST. visas. Dessa kanaler visar status och statistik. Kanal S Visar driftstatus för FIGHTER 00. Värde 0 Normal drift. S t a t u s 0 Avfrostningsrutin körs. 0 Kall utelufttemperatur. 0 Hög returtemperatur. 0 Lågtryckspressostaten har löst ut. 0 Högtryckspressostaten har löst ut. 07 Motorskyddet har löst ut. 08 Givarlarm. Någon av temperaturgivarna är felaktig. 09 Kommunikationsfel (endast då SMO 0/VVM 00 är inkopplad). 0 Högtryckspressostaten har löst ut vid avfrostning (återgår automatiskt). Fläkt stoppad. Uppträder om suggastemperaturen (T) är lägre än förångartemperaturen (T7). Felmonterade fram och returledningsgivare. Varm uteluft. Uppträder när uteluftstemperaturen överstiger C. Hög framledningstemperatur. Misslyckad avfrostning. Uppträder då avfrostning misslyckats gånger i rad. Korta drifttider. Uppträder då drifttiden varit kortare än minuter gånger i rad. 7 Hetgaslarm. Uppträder då hetgasen överstigit 0 C. Larmet återgår automatiskt när temperaturen sjunker under 0 C. Om larmet utlöses gånger under 0 minuter blir det bestående. 8 Fel rotationsriktning. OBS! Vid snabbstart, se till att hetgastemperaturen sjunkit till ca 0 C innan start. S Visar kompressortillstånd. Värde 00 Kompressor från. 0 Kompressor till. XX Kompressor blockerad på grund av larm. nn Kompressorstart om nn minuter. S Visar antal kompressorstarter, ackumulerande. S Visar drifttiden i timmar för kompressorn, ackumulerande. S Visar drifttiden i timmar för inkopplad tillsats, ackumulerande. S Visar om termostatingången är aktiv. Aktiv ingång indikeras med. Ej aktiv ingång indikeras med 0. S7 Status larmingångar (HP, LP och MS), indikerar ingång OK. S 7 / / Högtryckspressostat (HP) Motorskydd (MS) Lågtryckspressostat (LP) 0 FIGHTER 00

23 Till installatören Styrning Dessa kanaler visar aktuella temperaturer. Kanal T Uppmätt temperatur på utegivaren. T Uppmätt temperatur på framledningsgivaren. T Uppmätt temperatur på returledningsgivaren. T Uppmätt temperatur på suggasgivaren. T Uppmätt temperatur på hetgasgivaren. T Uppmätt temperatur på vätskeledningsgivaren. T7 Uppmätt temperatur på förångargivaren. I dessa kanaler görs alla inställningar. Kanal T e m p. A d j u s t. A Adress för kommunikation med SMO 0/VVM 00. Vid koppling mot VVM ska denna kanal stå på. Vid koppling mot SMO ska denna ska väljas så att varje FIGHTER 00 i systemet får en unik adress ( 9) för kommunikation med SMO 0. För exempelvis stycken FIGHTER 00 i samma system ges adresserna, respektive. Den FIGHTER 00 som gör varmvatten skall väljas till. A Max returtemperatur. När returtemperaturen uppnår inställt värde stoppas kompressorn. Värdet inställbart mellan och 0 C. Fabriksinställning 8 C. Vid tillkopplad SMO/VVM är denna meny ej ändringsbar, utan är låst på 0 C. A Minsta tidsintervall i minuter mellan kompressorstarter. Värdet inställbart mellan 0 och 0 minuter. Fabriksinställning 0 minuter. A Balanstemperatur, det inställda uteluftstemperaturvärdet då tillsatsrelä () kan aktiveras från kanal A utan att påverka kompressordriften. Tillsatsrelä () aktiveras först efter inställd tid i kanal A. Värdet inställbart mellan -0 (inställd stopptemperatur, kanal A7) och +0 C. Fabriksinställning är C. A Kontinuerlig drifttid med kompressorn innan tillsats tillåts. Värdet inställbart mellan 0 och 0 minuter. Fabriksinställning 0 minuter. A7 Stopptemperatur, det inställda uteluftstemperaturvärdet då stilleståndsrelä () aktiveras, FIGHTER 00 stannar. När stopptemperaturen ställs in på mellan -7 och -0 C begränsas framledningstemperaturen linjärt från -7 C / 8 C till -0 C / 0 C. Fabriksinställning är -0 C. A8 Minsta gångtid, värmeproduktion innan ny avfrostning är tillåten. Värdet inställbart mellan 0 och 90 minuter. Fabriksinställning 0 minuter. Fabriksinställning FIGHTER 00-0 minuter. A9 Starttemperatur för tillåten avfrostning (förångargivaren). Värdet inställbart mellan och C. Fabriksinställning C. A0 Stopptemperatur för avfrostning (förångargivaren). Värdet inställbart mellan 0 och 0 C. Fabriksinställning 0 C. A Längsta tillåtna avfrostningstid. Värdet inställbart mellan och minuter. Fabriksinställning 7 minuter. A Manuell aktivering av avfrostningsrutin. Ändra värdet från 0 till och bekräfta med enterknappen. A Återgång till fabriksinställningar. Ändra värdet från 0 till och bekräfta med enterknappen. A Kopplingsdifferens returtemperatur. Efter kompressorn stoppats för högreturtemp skall returtemperaturen sjunka med inställt värde för att start av kompressorn tillåts. Värdet är inställbart mellan 0 och 0 C. Fabriksinställning är C. Vid tillkopplad SMO/VVM är denna meny ej ändringsbar, utan är låst på C. FIGHTER 00

24 Till installatören Styrning Styrvillkor kall uteluft När uteluftgivaren (kanal T) sjunker under inställd temperatur i kanal A7 stannar värmepumpen och indikerar 0 i kanal S. Både tillsatsrelä och stilleståndsrelä aktiveras då samtidigt. Om uteluftgivaren registrerar en temperatur som är minst, C högre än inställd temperatur i kanal A7 så startar en tidräknare. När tidräknaren nått minuter avaktiveras både tillsatsreläet och stilleståndsreläet för att få en behagligare temperatur för kompressorn att starta mot. När ytterligare minuter passerat tillåts kompressorn att starta och tillsatsreläet aktiveras några sekunder senare. Dock är stilleståndsreläet avaktiverat. Om utelufttemperaturen någon gång under dessa totalt 0 minuter sjunker under kanal A7 +, C så nollställs räknaren och den börjar inte räkna igen förrän temperaturen åter är tillräckligt hög. B = Inställd temperatur för kall uteluft (kanal A7). A = Inställd temperatur för kall uteluft +, C Utelufttemperaturen (kanal T) sjunker under inställd temperatur i kanal A7 (B). Värmepumpen stannar och båda reläerna aktiveras. Utelufttemperaturen går, C över inställd temperatur i kanal A7 (A). En tidräknare startar från 0. Utelufttemperaturen sjunker under A. Tidräknaren nollas och stoppas. Utelufttemperaturen går åter över A. Tidräknaren startas igen (från 0). Tidräknaren har räknat till minuter. Båda reläerna avaktiveras. Tidräknaren har räknat till 0 minuter. Kompressor tillåts åter starta. Utelufttemperatur utelufttemp. A B Tips: Det är värmepumpens uteluftgivare som gäller. Om VVM 00/SMO 0 är inkopplad är det inte värdet i meny.0 utan värdet på uteluftstemperaturen som står i meny.9 som används. Styrvillkor avfrostning Varje minut räknar en tidräknare upp om kompressorn är igång och temperaturen på förångargivaren (kanal T7) understiger inställningen i kanal A9. Om tidräknaren uppnått inställningen i kanal A8 startas en avfrostning. Själva avfrostningen går till på följande sätt:. Fyrvägsventilen slår över mot avfrostning. Fläkten stannar och kompressorn fortsätter gå.. När avfrostningen är färdig startar fläkten och går i 0 sekunder och därefter växlar fyrvägsventilen tillbaka mot värmedrift.. Utegivare är låst och larm på hög returtemperatur är spärrat under och två minuter efter en avfrostning. Det finns möjliga orsaker till att en avfrostning avslutas:. Temperaturen på förångargivaren har uppnått inställd temperatur i kanal A0. Normalt stopp.. Avfrostningen har pågått längre än inställningen i kanal A. Kan bero på för lite energi i värmekällan, att givaren på förångaren sitter dåligt och ger en för låg temperatur (vid kall uteluft vill säga) eller en möjligtvis en dåligt fungerande kompressor.. Temperaturen på returgivaren understiger 0 C.. Högtryckspressostaten löser ut under avfrostning. Indikeras som larm 0 i kanal S. Kompressorn kommer att stannas då detta inträffar och om trycket sjunkit minuter senare kan den startas som vanligt, annars ges bestående högtryckslarm (larm 0). Temperaturen på framledningsgivaren understiger C. FIGHTER 00

25 Till installatören Givarplacering Givarplacering LP HP Uteluftgivare Lågtryckspressostat Högtryckspressostat 8 Temperaturgivare, förångare 88 Temperaturgivare, vätskeledning 89 Temperaturgivare, framledning 90 Temperaturgivare, suggas 9 Temperaturgivare, hetgas 9 Temperaturgivare, returledning NO NC O/C 89 0V 9 Hjälpkontaktor (ingår ej vid leverans) Data för temperaturgivare Temperatur ( C) Resistans (kω) Spänning (V) -0 0,,78-7,,70-0,,0-9,9,7-0 9,0, -,9, -0,,90 -,7, 0 9,8,8 7,,09 0,97,80,7,0 0,7,,00,9 0,,70,9,7 0,0,7,,09 0,08 0,9 Data för hetgasgivare Temperatur ( C) Resistans (kω) Spänning (V) 0,7,7,, 0, 0,97,07 0,88 0 0,87 0,7 0,7 0, 70 0, 0, 7 0, 0,9 80 0,7 0, 8 0, 0,8 90 0, 0, 9 0, 0,9 00 0,7 0, 0 0, 0, 0 0, 0,0 0,9 0,8 0 0,7 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0, 0 0, 0, FIGHTER 00

26 Till installatören Elschema Elschema FIGHTER 00

27 Till installatören Elschema FIGHTER 00

28 Till installatören Elschema FIGHTER 00

29 Till installatören Elschema FIGHTER 00 7

30 Övrigt Tekniska specifikationer Tekniska specifikationer Komponentplacering NIBE FIGHTER 00

31 Övrigt Tekniska specifikationer Komponentlista Automatsäkring 7 Serviceanslutning, lågtryck 9 Kopplingsplint, inkommande matning Kopplingsplint, laddpump, summalarm Kopplingsplint, tillsats, stillestånd Temperaturgivare, uteluft 7 Förångare 8 Kondensor 9 -vägs ventil Droppskålsvärmare Kompressorvärmare Motorskydd, inkl återställare 7 Kompressor 9 Reläkort med nätdel 0 Kopplingsplint, termostat Lågtryckspressostat Styrkort med display Fläkt 7 Plusknapp 8 Minusknapp 9 Enterknapp 0 Resetknapp Högtryckspressostat Serviceanslutning, högtryck Kontrast för display Anslutning, kommunikation 8 Expansionsventil 7 Driftkondensator, fläkt 0 Avstörningsfilter Smutsfilter (bipackas) Torkfilter Backventil 8 Kontaktor, kompressor 70 Anslutning, värmebärare ut ur F 00, G (Ø8 mm) 7 Anslutning, värmebärare in till F 00, G (Ø8 mm) 8 Temperaturgivare, förångare 88 Temperaturgivare, vätskeledning 89 Temperaturgivare, framledning 90 Temperaturgivare, suggas 9 Temperaturgivare, hetgas 9 Temperaturgivare, returledning 9 Typskylt 97 Mjukstartsrelä Kabelgenomföring, inkommande matning 0 Kabelgenomföring, givare 0 Serienummer NIBE FIGHTER 00 9

32 LEK R Övrigt Tekniska specifikationer Ljudtrycksnivåer FIGHTER 00 placeras oftast intill en husvägg vilket ger en riktad ljudspridning som skall beaktas. Man skall därför alltid sträva efter att för uppställningen välja den sida som är vänd mot det minst ljudkänsliga grannområdet. Ljudtrycksnivåerna påverkas av ytterligare väggar, murar, marknivåskillnader m.m. och får därför endast ses som riktvärden. FIGHTER 00 arbetar sommartid med låg fläkthastighet och övrig tid med hög fläkthastighet. m m 0 m FIGHTER 00-8 FIGHTER 00-0 FIGHTER 00- Ljudtrycksnivå vid m. Fläkt låg/hög db(a) /8 /8 0/ Ljudtrycksnivå vid m. Fläkt låg/hög db(a) 0/ 0/ 8/0 Ljudtrycksnivå vid 0 m. Fläkt låg/hög db(a) /8 /8 0/ 0 NIBE FIGHTER 00

33 000 mm 000 mm 0 mm 0 mm Övrigt Tekniska specifikationer Mått- och avsättningskoordinater Bakom värmepumpen skall ett fritt utrymme på 0 mm finnas för eventuell service. Framför och ovanför värmepumpen krävs ett utrymme på 000 mm för eventuell service. Fritt utrymme bakom Fritt utrymme bakom Fritt utrymme Fritt utrymme Min. Min. avstånd vid vid användning av av flera F F mm Min. avstånd vid användning av flera F mm Fritt utrymme framför Fritt utrymme framför NIBE FIGHTER 00

34 Övrigt Tekniska specifikationer Tekniska data Typ FIGHTER 00-8 FIGHTER 00-0 FIGHTER 00- Avgiven/Tillförd effekt* vid / C ** (kw) 7,/, 9,/,,7/, Avgiven/Tillförd effekt* vid 7/ C ** (kw) 8,7/, 0,7/,7,/,7 Avgiven/Tillförd effekt* vid -7/ C ** (kw),7/, 7,/,8 9,/,8 Avgiven/Tillförd effekt* vid 0/ C ** (kw) 7,0/, 8,/,9,7/,0 Avgiven/Tillförd effekt* vid 7/ C ** (kw) 8,/, 0,/,,/, Avgiven/Tillförd effekt* vid -7/0 C ** (kw),/, 7,0/, 9,/, Avgiven/Tillförd effekt* vid /0 C ** (kw) 7,/, 8,8/,,/, Avgiven/Tillförd effekt* vid 7/0 C ** (kw) 8,/, 0,0/,,9/, Avgiven/Tillförd effekt* vid /0 C ** (kw) 9,9/,7,/,,/,8 Avgiven/Tillförd effekt* vid -0/0 C ** (kw),/,,7/,9,/,9 Startström (A) Inställning av motorskydd (A) 7 9 Mjukstartsrelä ingår som standard Driftspänning x 00 V + N + PE 0 Hz Kompressor scrollkompressor Nominellt flöde värmebärare (l/s) 0,0 0, 0, Internt tryckfall vid nominellt flöde (kpa),,,7 Min-/maxtryck värmebärarsida (bar) 0,/, Luftflöde (m /h) 0/70 0/70 0/00 Nominell effekt fläkt (W) /8 /8 7/90 Säkring (A) 0 Kapslingsklass IP Max utgående värmebärartemperatur ( C) 8 Köldmediemängd (R0A) (kg),0,0, Anslutning värmebärare utv Ø G (Ø 8 mm) Avfrostningssystem hetgasavfrostning Brytvärde pressostat HP (bar) 9 Brytvärde pressostat LP (bar) 0, Differens pressostat HP (bar) -7 Differens pressostat LP (bar) +,0 Höjd med benställning (mm) 0 Bredd mm (mm) 00 Djup mm (mm) 00 Vikt kg (kg) 0 Färg slipad rostfri/mörkgråmetallic Lägsta driftpunkt, uteluft/framledning ( C) -0/0 (-7/8) Högsta driftpunkt, uteluft/framledning ( C) /8 RSK nr * Kompressor, fläkt och styrning. Avfrostning reducerar förhållandet mellan tillförd/avgiven effekt med cirka 0 %. ** Utetemperatur/Framledningstemperatur NIBE FIGHTER 00

35 LEK VVM 00 A B I II III A B I II I II A B LEK LEK Varmtvandstemp Brauchwassertemp.0. Hotwatertemperature.0. Övrigt Tekniska specifikationer Bipackningssats Smutsfilter R LEK st flexslangar (R) med st packningar Tillbehör LEK LEK tyska VVM 00 Varmvattenmodul (endast för FIGHTER 00-8 och -0) RSK nr 0 8 SMO 0 Reglercentral RSK nr 0 87 Dubbelmantlade varmvattenberedare VPA 00/00 RSK nr 8 9 VPA 0/00 RSK nr 8 0 LEK 0 C Varmvattenstyrning VST Växelventil, Cu-rör Ø8 Max rekommenderad laddeffekt, kw RSK nr Varmvattenstyrning VST 0 Växelventil, DN (/ ) Max rekommenderad laddeffekt, 0 kw Art nr RSK nr RT 0 Rumstemostat RSK nr 8 Hjälprelä HR 0 RSK nr 0 NIBE FIGHTER 00

36 Övrigt Åtgärder vid driftstörningar Åtgärder vid driftstörningar Statuskontroll Bläddra med plusknappen till kanal S för att avläsa status samt eventuellt larm. Se även avsnitt Styrning Kanalbeskrivning. FIGHTER 00 ej i drift Orsak: Extern reglerutrustning har ej gett startsignal. Åtgärd: Kontrollera inställningar i reglerutrustningen. Orsak: Säkringar har löst ut. Åtgärd: Byt säkring eller återställ automatsäkring. Om säkring löser ut igen skall installatören kontaktas. Orsak: Tidsvillkor tillåter ej start. Åtgärd: Vänta tills inställt villkor löpt ut. (Blinkar C i display har startvillkor givits.) Orsak: Utetemperatur varmare än C. Indikeras som i kanal S. Åtgärd: Vänta tills utetemperatur är kallare än,0 C. Orsak: Hög framledningstemperatur (T). Indikeras som i kanal S. Åtgärd: Kontrollera laddflöde samt smutsfilter vilket kan vara delvis igensatt. Orsak: Motorskydd har löst ut. Indikeras som 07 i kanal S. Åtgärd: Kontrollera säkringar. Orsak: Kall uteluft. Indikeras som 0 i kanal S. Åtgärd: Vänta tills utomhustemperaturen är högre än värmepumpens inställda stoppvärde. Orsak: Utlöst högtryckspressostat. Indikeras som 0 i kanal S. Åtgärd: Kontrollera att systemet är ordentligt avluftat. Kontrollera säkringar. Kontrollera att smutsfiltret inte är igensatt. Kontrollera att cirkulationspumpen roterar. Om fel kvarstår skall installatören kontaktas. Orsak: Hög returledningstemperatur (T). Indikeras som 0 i kanal S. Åtgärd: Kontrollera laddflöde och notera kompressorns begränsningar vid låga utetemperaturer. Orsak: Misslyckad avfrostning. Indikeras som i kanal S. Åtgärd: Kontrollera laddflöde. Orsak: Korta drifttider. Indikeras som i kanal S. Åtgärd: Kontrollera kopplingsdifferens för termostat. Kontrollera starttemperatur varmvatten (meny.) i eventuell VVM / SMO. Kontrollera laddflöde samt smutsfilter vilket kan vara delvis igensatt. Orsak: Utlöst lågtryckspressostat. Indikeras som 0 i kanal S. Åtgärd: Tillse att luftflödet ej är blockerat. Vid återkommande fel skall installatören kontaktas. Orsak: Felmonterad fram- eller returledningsgivare. Indikeras som i kanal S. Åtgärd: Kontakta installatör. Orsak: Hetgastemperaturen överstiger 0 C. Indikeras som 7 i kanal S. Åtgärd: Kontakta installatör. Orsak: Fel rotationsriktning. Indikeras som 8 i kanal S. Åtgärd: Vid nystart eller efter ingrepp i elcentral se avsnitt Igångkörning och injustering Uppstart och kontroll. Orsak: Värmepumpen avfrostar ej. Åtgärd: Kontrollera temperaturen på returgivaren (kanal T). Är den lägre än 0 C kommer värmepumpen ej att avfrosta. Kontrollera temperaturen på förångargivaren (kanal T7). Är den högre än inställningen för Starttemperatur, avfrostning (kanal A9) under kompressordrift avfrostar ej värmepumpen. Orsak: Fläkt stoppad. Indikeras som i kanal S. Åtgärd: Tillse att luftflödet ej är blockerat. Vid återkommande fel skall installatören kontaktas. Larm kvitteras genom att spänningen till värmepumpen bryts varefter den återstartas. Om driftsstörningen ej kan åtgärdas med hjälp av ovanstående bör installatör kontaktas. NIBE FIGHTER 00

37 Övrigt Åtgärder vid driftstörningar Avtappning, värmebärarsidan Vid längre strömavbrott är det att rekommendera tömning av den del av värmesystemet som finns utomhus. (se avsnitt Röranslutning/Rörinkoppling) OBS! Eftersom FIGHTER 00 kan anslutas till ett stort antal externa enheter skall även dessa kontrolleras. OBS! Ingrepp bakom fastskruvade luckor får endast göras av eller under överinseende av behörig installatör OBS! Vid korrespondens med NIBE ska produktens serienummer alltid uppges. 0 NIBE FIGHTER 00

38 NIBE FIGHTER 00

39

40 CZ NIBE CZ, V Zavetri 78/, CZ Prague 7 Tel: Fax: DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl, D-9 Celle Tel: 0/7-0 Fax: 0/ DK Vølund Varmeteknik, Filial af NIBE AB, Brogårdsvej 7, 90 Videbæk Tel: Fax: FI NIBE Haato, Valimotie 7, 00 Vantaa Puh: Fax: GB NIBE Energy Systems Ltd Tel: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V. Postbus 797 ZG WILLEMSTAD NB Tel: Fax: NO NIBE AB, Jerikoveien 0, 07 Oslo Tel: Fax: PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 7, -70 BIAŁYSTOK Tel: Fax: NIBE AB Sweden, Box, Järnvägsgatan 0, SE-8 Markaryd Tel: +-(0) Fax: +-(0)

FIGHTER 2005. Uteluftsvärmepump. Försäkring. Allmänt. Uteluftsvärmepump PBD SE 0447-1 639054

FIGHTER 2005. Uteluftsvärmepump. Försäkring. Allmänt. Uteluftsvärmepump PBD SE 0447-1 639054 PBD SE 0447-1 639054 FIGHTER 005 R Uteluftsvärmepump FIGHTER 005 4 Uteluftsvärmepump Allmänt FIGHTER 005 är en uteluftsvärmepump, speciellt framtagen för nordiskt klimat. FIGHTER 005 utnyttjar utomhusluften

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING F2025 031183 F2025

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING F2025 031183 F2025 MOS SE 0840-3 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031183 LEK Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Underhållsrutiner Allmänt 4 Till Installatören Allmänt för

Läs mer

639215 NIBE FIGHTER 2020

639215 NIBE FIGHTER 2020 PBD SE 077-5 Luft/vatten-värmepump 5 FIGHTER 00 6915 NIBE FIGHTER 00 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 10 Luft/vatten-värmepump Allmänt FIGHTER 00 är en luft/vatten-värmepump, speciellt framtagen för

Läs mer

F2025. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump PBD SE 0920-5

F2025. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump PBD SE 0920-5 PBD SE 0920-5 Luft/vatten-värmepump 5 F2025 NIBE 639291 F2025 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 10 Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE F2025 är en luft/vatten-värmepump, speciellt framtagen för nordiskt

Läs mer

MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV

MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV VARNING MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20 CPU-kort Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV Allmänt POOL 20 är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning

Läs mer

Dockningssats för EVC 240 till värmepump/vedpanna

Dockningssats för EVC 240 till värmepump/vedpanna MAV SE 079 Dockningssats EVC 40 6597 MONTERINGSANVISNING Dockningssats för EVC 40 till värmepump/vedpanna Allmänt Allmänt Innehåll, dockningssats Dockningssats FIGHTER 00/annan värmepump/vedpanna Minireläkort

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING F2025 031243 F2025

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING F2025 031243 F2025 MOS SE 1024-3 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031243 LEK Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt Säkerhetsinformation 2 Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Underhållsrutiner Allmänt 4 Till Installatören

Läs mer

MAV SE 0703-3 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV

MAV SE 0703-3 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV VARNING MAV SE 0703-3 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20 CPU-kort Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV Allmänt POOL 20 är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FRIKYLA PK4 TILL FIGHTER 1135/1235

MONTERINGSANVISNING FRIKYLA PK4 TILL FIGHTER 1135/1235 V- 5Hz.5uF m(a) P,(W)...4 45 65 9 HEJSAN PC;7NIB DK IP 44 TF Class H Max. bar M 8-8 SE MONTERINGSANVISNING FRIKYLA TILL FIGHTER 5/5 GRUNDFOS Type UPS 5-6 P/N:5956447 MONTERINGSANVISNING SE Allmänt Detta

Läs mer

Dockningssats för EVC 240 till vedpanna

Dockningssats för EVC 240 till vedpanna MAV SE 101-12 Dockningssats EVC 240 611597 MONTERINGSANVISNING Dockningssats för EVC 240 till vedpanna Allmänt Allmänt Innehåll, dockningssats Dockningssats vedpanna Minireläkort med kablage 2 st. distanser

Läs mer

MOS SE FIGHTER MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE FIGHTER 2020 LEK

MOS SE FIGHTER MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE FIGHTER 2020 LEK MOS SE 0804-7 031043 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE LEK Innehåll Systembeskrivning 3 Underhållsrutiner 4 Allmänt för installatören 5 Transport och förvaring 5 Installationskontroll 5 Uppställning

Läs mer

FIGHTER Uteluftsvärmepump med två effektsteg. Allmänt. Försäkring. Uteluftsvärmepump PBD SE

FIGHTER Uteluftsvärmepump med två effektsteg. Allmänt. Försäkring. Uteluftsvärmepump PBD SE TRYGGHETSFÖRSÄKRING PBD SE 0605-1 Uteluftsvärmepump 5 FIGHTER 010 6315 FIGHTER 010 Uteluftsvärmepump med två effektsteg Allmänt FIGHTER 010 är en uteluftsvärmepump, speciellt framtagen för nordiskt klimat.

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 213 MOS SE 0701-5 ELK 213. 3 x 400 V och 3 x 230 V LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 213 MOS SE 0701-5 ELK 213. 3 x 400 V och 3 x 230 V LEK MOS SE 0701-5 611146 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING x 400 V och x 20 V LEK Innehåll Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Användningsområde... Produktbeskrivning... Systembild...

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING F F2025

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING F F2025 MOS SE 0923-2 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031243 LEK Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Underhållsrutiner Allmänt 4 Till Installatören Allmänt för

Läs mer

MOS 0725-2 EKS2 500 031048 EKS 500 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS INSTALLATIE EN MONTAGE INSTRUCTIES LEK

MOS 0725-2 EKS2 500 031048 EKS 500 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS INSTALLATIE EN MONTAGE INSTRUCTIES LEK MOS 0725-2 EKS2 500 031048 SE GB NL MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS INSTALLATIE EN MONTAGE INSTRUCTIES MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Allmänt Varmvattenberedaren

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING F F2025

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING F F2025 MOS SE 1024-3 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031243 LEK Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt Säkerhetsinformation 2 Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Underhållsrutiner Allmänt 4 Till Installatören

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F2026. Luft/vatten-värmepump IHB SE 1125-1 031861 LEK

Installatörshandbok NIBE F2026. Luft/vatten-värmepump IHB SE 1125-1 031861 LEK Installatörshandbok Luft/vatten-värmepump LEK IHB SE 1125-1 031861 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 5 Transport och förvaring 5 Uppställning

Läs mer

Dockningssats för EVP 230 till värmepump/vedpanna

Dockningssats för EVP 230 till värmepump/vedpanna R 0 0 + 60 40 80 0 00 0 0 0 3 4 MAV SE 0544 6956 Dockningssats EVP 30 R MONTERINGSANVISNING Dockningssats för EVP 30 till värmepump/vedpanna Allmänt Minireläkort med kablage st. distanser för minireläkort

Läs mer

F2026. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump PBD SE 1207-2

F2026. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump PBD SE 1207-2 PBD SE 1207-2 Luft/vatten-värmepump 5 F2026 TM 639442 NIBE F2026 Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE F2026 är en luft/vatten-värmepump, speciellt framtagen för nordiskt klimat. F2026 utnyttjar utomhusluften

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 2005 MOS SE FIGHTER 2005 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 2005 MOS SE FIGHTER 2005 LEK MOS SE 0625-4 611158 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip... 3 Allmänt till installatören Transport och

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 0807-3 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031161 LEK Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Systemprincip 3 Drift och skötsel Allmänt

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 2010 MOS SE FIGHTER 2010 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 2010 MOS SE FIGHTER 2010 LEK MOS SE 0625-5 611250 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip... 3 Innehåll 1 Till Villaägaren Underhållsrutiner

Läs mer

Installatörshandbok VPB 200. Ackumulatortank IHB SE 0922-1 031289 LEK

Installatörshandbok VPB 200. Ackumulatortank IHB SE 0922-1 031289 LEK LEK Installatörshandbok Ackumulatortank IHB SE 0922-1 031289 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 Kontaktinformation 4 2 Leverans och hantering 5 Uppställning 5 Bipackade

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 0745-1 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031161 LEK Innehåll Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Systemprincip 3 Drift och skötsel Allmänt 4 Drift

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F2026. Luft/vatten-värmepump IHB SE 1244-2 031861 LEK

Installatörshandbok NIBE F2026. Luft/vatten-värmepump IHB SE 1244-2 031861 LEK Installatörshandbok Luft/vatten-värmepump LEK IHB SE 1244-2 031861 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 6 Transport och förvaring 6 Uppställning

Läs mer

Dockningssats FIGHTER 310P/360P/410P - extern värmekälla (Vid dockning till fjärrvärme, se sep anv)

Dockningssats FIGHTER 310P/360P/410P - extern värmekälla (Vid dockning till fjärrvärme, se sep anv) MAV SE 055-4677 F10P/60P/410P - extern värmekälla R MONTERINGSANVISNING Dockningssats FIGHTER 10P/60P/410P - extern värmekälla (Vid dockning till fjärrvärme, se sep anv) FIGHTER 10P/60P/410P ved, olja

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 2010 MOS SE FIGHTER 2010

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 2010 MOS SE FIGHTER 2010 MOS SE 0440-1 611250 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip... 3 Allmänt till installatören Transport och förvaring...

Läs mer

F2300. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump PBD SE 1140-1

F2300. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump PBD SE 1140-1 PBD SE 1140-1 Luft/vatten-värmepump 5 F2300 TM 639451 NIBE F2300 Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE F2300 är en ny generation luft/vatten-värmepump för större bostäder och fastigheter, speciellt framtagen

Läs mer

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt MAV SE 04 97 Dockningssats EVC 40 MONTEINGSANVISNING Dockningssats för EVC 40 till värmepump Dockningssats FIGHTE Kantkontakt för montering på reläkort 0 V relä med kablage och kantkontakt Dockningsrör

Läs mer

F2030. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump NIBE TM PBD SE 1408-2

F2030. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump NIBE TM PBD SE 1408-2 PBD SE 1408-2 Luft/vatten-värmepump NIBE TM F2030 NIBE TM 639524 F2030 5 Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE F2030 är en luft/vatten-värmepump, speciellt framtagen för nordiskt klimat. F2030 utnyttjar utomhusluften

Läs mer

F2030. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump NIBE TM PBD SE 1320-1

F2030. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump NIBE TM PBD SE 1320-1 PBD SE 1320-1 Luft/vatten-värmepump NIBE TM F2030 NIBE TM 639524 F2030 5 Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE F2030 är en luft/vatten-värmepump, speciellt framtagen för nordiskt klimat. F2030 utnyttjar utomhusluften

Läs mer

POOL 10 MAV 0522-2 611154 POOL 10 SE MONTERINGSANVISNING POOL 10 INSTALLATION INSTRUCTIONS POOL 10 LEK 30 C

POOL 10 MAV 0522-2 611154 POOL 10 SE MONTERINGSANVISNING POOL 10 INSTALLATION INSTRUCTIONS POOL 10 LEK 30 C 10 25 MAV 02-2 6114 R SE MONTERINGSANVISNING GB INSTALLATION INSTRUCTIONS 20 LEK 30 C SE 3 SE Allmänt är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning med FIGHTER 12 samt FIGHTER 11 med inbyggd eltillsats

Läs mer

MOS SE PUB MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING PUB LEK

MOS SE PUB MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING PUB LEK MOS SE 1536-4 PUB2 031229 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING PUB2 160-500 LEK CV-in CV-ut BLV V.v. 10 K.v. G AV BV SÄV VKV H 64 F PUB 44 E 63 65 8 C 42 43 11 95 41 vv kv FRONT A Ø D Utrustning 8 Avtappning

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

MOS SE PUB PUB LEK

MOS SE PUB PUB LEK MOS SE 0607-1 2 031030 160-500 LEK CV-in CV-ut SE BLV V.v. 10 K.v. G AV BV SÄV VKV F H 64 44 E 63 65 8 C 42 43 11 95 41 vv kv FRONT A Ø D Utrustning 8 Avtappning 10 Lyftögla ( 500) 11 Ställfötter 41 Kallvattenanslutning

Läs mer

EVP 230. Elpanna för villor med vattenburen värme. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1

EVP 230. Elpanna för villor med vattenburen värme. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1 PBD SE 00- Elpanna EVP 0 EVP 0 FLIK, FLIK FLIK FLIK 0 Elpanna för villor med vattenburen värme Princip EVP 0 är en elpanna avsedd för villor med vattenburen värme. Den består av ett dubbelmantlat tryckkärl,

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 26

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 26 MOS SE 1435-4 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031594 LEK Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Uppställning 6 Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip Komponenter Systemprincip 3 3 3 Rörinstallation

Läs mer

MAV 0826-4 POOL 10 POOL 10 MONTERINGSANVISNING POOL 10 INSTALLATION INSTRUCTIONS POOL 10 LEK 30 C

MAV 0826-4 POOL 10 POOL 10 MONTERINGSANVISNING POOL 10 INSTALLATION INSTRUCTIONS POOL 10 LEK 30 C 10 25 MAV 0826-4 6114 SE GB MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS 20 LEK 30 C MONTERINGSANVISNING Allmänt är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning med FIGHTER 1225 samt FIGHTER 1125

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK MOS SE 1011- MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 03111 Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Systemprincip 3 Drift och skötsel Allmänt

Läs mer

Dockningssats FIGHTER 310P/360P/410P. - extern värmekälla (Vid dockning till fjärrvärme, se sep. anv.) Innehåll, dockningssats. Allmänt FIGHTER 310P

Dockningssats FIGHTER 310P/360P/410P. - extern värmekälla (Vid dockning till fjärrvärme, se sep. anv.) Innehåll, dockningssats. Allmänt FIGHTER 310P MAV SE 0705-4 F10P/60P/410P - extern värmekälla 4677 Innehåll, dockningssats FIGHTER 10P/60P/410P ved, olja (art nr 02487) Innehåll: Laddomat typ N inkl cirkulationspump T-rörskoppling Dockningsrör Växlande

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -, Utförande LK Elpanna, kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna, kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

MOS SE 0923-11 FJVM 120 511406 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK

MOS SE 0923-11 FJVM 120 511406 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK MOS SE 0923-11 FJVM 120 511406 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P Innehåll SE Allmänt 2 Produktbeskrivning 3 Funktionsprincip 3 Inställningar / Systembeskrivning 4 Inställningar

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING VPA 300/200 EMALJ OCH KOPPAR. INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS VPA 300/200 Enamel and Copper

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING VPA 300/200 EMALJ OCH KOPPAR. INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS VPA 300/200 Enamel and Copper MOS 0543-2 031001 R SE GB DE NL MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMALJ OCH KOPPAR INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS Enamel and Copper MONTAGE- UND BEDIENUNGSANWEISUNG MIT EMAILLIERTEM UND KUPFER-

Läs mer

MONTERINGSANVISNING EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100

MONTERINGSANVISNING EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 MOS 0726-6 EVH-16: 35/55/100 611940 EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 SE FI GB MONTERINGSANVISNING EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET EMINENT-E/CU/R 35, 55, 100 INSTALLATION INSTRUCTIONS EMINENT-E/CU/R

Läs mer

MAV 1115-2 UKV 200-300 / KYLA UKV 200-300 / KYLA

MAV 1115-2 UKV 200-300 / KYLA UKV 200-300 / KYLA MAV 1115-2 031788 MONTERINGSANVISNING SE Allmänt UKV består av ett kondensisolerat stålkärl med isolering av freonfri polyuretan. Ytterhöljet består av slagtålig plast. UKV har många användningsområden:

Läs mer

MOS SE 0809-6 NIBE ELK 213 611146 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 213. 3 x 400 V och 3 x 230 V LEK

MOS SE 0809-6 NIBE ELK 213 611146 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 213. 3 x 400 V och 3 x 230 V LEK MOS SE 009-6 NIBE ELK 646 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 3 x 400 V och 3 x 0 V LEK Innehåll Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanelen Funktioner på

Läs mer

VPB 500, 750, 1000 MOS 0949-3 VPB 500, 750, 1000 031256 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

VPB 500, 750, 1000 MOS 0949-3 VPB 500, 750, 1000 031256 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS MOS 0949-3 03256 SE GB NL MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS INSTALLATIE EN MONTAGE INSTRUCTIES MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Allmänt VPB är en serie varmvattenberedare

Läs mer

Greenline HT. Specialtryck för 3x230V. Installatörsmanual. Art. nr: Utgåva 1.4

Greenline HT. Specialtryck för 3x230V. Installatörsmanual. Art. nr: Utgåva 1.4 Greenline HT Specialtryck för 3x230V Installatörsmanual Art. nr: 290581 Utgåva 1.4 Innehållsförteckning Innehåll Anslut värmepumpen till elsystemet 3x230V... 4 Säkerhetsbrytare och jordfelsbrytare...4

Läs mer

Installatörshandbok VPB 200/VPB 300. Varmvattenberedare IHB SE 1006-2 031289 LEK

Installatörshandbok VPB 200/VPB 300. Varmvattenberedare IHB SE 1006-2 031289 LEK LEK Installatörshandbok Varmvattenberedare IHB SE 1006-2 031289 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 5 Transport 5 Uppställning 5 Bipackade komponenter

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031594 ELK 26

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031594 ELK 26 MOS SE 305-3 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 0354 LEK Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Komponenter 3 Systemprincip 3 Underhållsrutiner Allmänt 4

Läs mer

Dockningssats för EVC 240 till vedpanna

Dockningssats för EVC 240 till vedpanna LEK MAV SE 0941-11 Dockningssats EVC 240 611597 MONTERINGSANVISNING Dockningssats för EVC 240 till vedpanna LEK Allmänt Allmänt Innehåll, dockningssats Dockningssats vedpanna Minireläkort med kablage

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer

Luft/vatten-värmepump

Luft/vatten-värmepump PBD SE 1343-5 Luft/vatten-värmepump F2300 TM 639451 NIBE F2300 5 Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE F2300 är en ny generation luft/vatten-värmepump för större bostäder och fastigheter, speciellt framtagen

Läs mer

FIGHTER 1115. Värmepump med mark, berg eller sjö som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE 0503-9 039361

FIGHTER 1115. Värmepump med mark, berg eller sjö som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE 0503-9 039361 PBD SE 3-33 FIGHTE Markvärmepump FIGHTE med mark, berg eller sjö som värmekälla Allmänt FIGHTE är en värmepump för uppvärmning av villor, mindre flerfamiljshus och industrifastigheter. FIGHTE är en flexibel

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel 02 2007 143 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... 3 Installation... 3 Rörinstallation... 4 Expansionskärl

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F2300. Luft/vatten-värmepump IHB SE 1138-2 031740 LEK

Installatörshandbok NIBE F2300. Luft/vatten-värmepump IHB SE 1138-2 031740 LEK Installatörshandbok Luft/vatten-värmepump IHB SE 1138-2 031740 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 7 Transport och förvaring 7 Uppställning 7 Bipackade

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING TERMOMAT Solvärmeautomatik TM 5 G5 2005.09 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Termomat 5 är en elektronisk differenstemperaturregulator avsedd för styrning av cirkulationspump i solvärmeanläggningar. Den har

Läs mer

Installation, drift och skötsel. MP 4 MiniPanna 4,5 kw. 2010-05-19 utg:11 Ersätter:

Installation, drift och skötsel. MP 4 MiniPanna 4,5 kw. 2010-05-19 utg:11 Ersätter: Installation, drift och skötsel MP 4 4,5 kw 2010-05-19 utg:11 Ersätter: MP4 Innehåll 10-05 Allmänt... 2 Anteckningar... Funktion... 4 Tekniska data... 4 Tekniska data... 5 Rörinstallation... 6 Allmänt

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. OBS!

Läs mer

NIBE ARIA. Utvecklad för nordiskt klimat. Luft/luft-värmepump singelsplit

NIBE ARIA. Utvecklad för nordiskt klimat. Luft/luft-värmepump singelsplit 5 NIBE ARIA Luft/luft-värmepump singelsplit Utvecklad för nordiskt klimat NIBE ARIA är en luft/luft-värmepump utvecklad för den nordiska marknadens kalla och fuktiga klimat med hög kapacitet när det verkligen

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

Luft/vatten-värmepump

Luft/vatten-värmepump PBD SE 1449-6 Luft/vatten-värmepump F2300 TM 639451 NIBE F2300 5 Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE F2300 är en ny generation luft/vatten-värmepump för större bostäder och fastigheter, speciellt framtagen

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE 1226-2 031430 LEK

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE 1226-2 031430 LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - 00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Tillsatsvärme före QN10 Tillbehör OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande

Läs mer

MOS SE 1102-7 NIBE ELK 213 611146 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 213 LEK

MOS SE 1102-7 NIBE ELK 213 611146 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 213 LEK MOS SE 02-7 NIBE ELK 23 646 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 23 LEK Innehåll Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanelen Funktioner på frontpanelen Strömställare

Läs mer

SIT 0946-4. servicedisplay RE10 LEK

SIT 0946-4. servicedisplay RE10 LEK 60 40 80 20 100 0 120 SIT 0946-4 Servicedisplay 031391 Serviceinstruktion servicedisplay EVP 500 SE Serviceinstruktion servicedisplay GB SERVICE INSTRUCTION service display RE10 LEK Servic LEK LEK SERVICEINSTRUKTION

Läs mer

MOS SE 1419-2 ER 56: 200, 300 031798 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 200, 300 MED STEATITELPATRON LEK

MOS SE 1419-2 ER 56: 200, 300 031798 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 200, 300 MED STEATITELPATRON LEK MOS SE 1419- ER 6: 00, 300 031798 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 00, 300 MED STEATITELPATRON Apparaten får användas av barn över 8 år och av personer med fysisk, sensorisk eller mental funktionsnedsättning

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 60 40 80 20 100 0 120 MOS SE 0735-2 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031149 LEK LEK LEK LEK LEK LEK LEK 1 2 3 4 5 6 Innehåll Till Villaägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Förkortningar

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel 02 2007 142 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... Rörinstallation... 4 Expansionskärl Säkerhetsventil

Läs mer

Tilluftsmodul till NIBE F750

Tilluftsmodul till NIBE F750 PBD SE 1208-1 Tilluftsmodul 4 NIBE SAM 40 TM 639494 NIBE SAM 40 Tilluftsmodul till NIBE F750 Funktionsprincip NIBE SAM 40 är en tilluftsmodul speciellt framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk

Läs mer

Installatörshandbok VPD 150, 300. Varmvattenberedare IHB SE 1426-1 331089

Installatörshandbok VPD 150, 300. Varmvattenberedare IHB SE 1426-1 331089 Installatörshandbok Varmvattenberedare IHB SE 1426-1 331089 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Installationsalternativ 10 Säkerhetsinformation 2 5 Elektrisk installation 11 2 Leverans och hantering

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F2300. Luft/vatten-värmepump IHB SE 1508-1 231139 LEK

Installatörshandbok NIBE F2300. Luft/vatten-värmepump IHB SE 1508-1 231139 LEK Installatörshandbok Luft/vatten-värmepump LEK IHB SE 1508-1 231139 Innehållsförteckning 1 Viktig information Säkerhetsinformation 2 Leverans och hantering Transport och förvaring Uppställning Bipackade

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1310 MOS SE 0040-4 411985 FIGHTER 1310 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1310 MOS SE 0040-4 411985 FIGHTER 1310 LEK MOS SE - 985 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Systembeskrivning Funktionsprincip... 3 Frontpanel Frontpanel... Funktioner... 5 Inställning

Läs mer

MOS SE 0707-4 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 VVM 300 LEK

MOS SE 0707-4 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 VVM 300 LEK A B I II III A B I II I II A B -2 0 +2 MOS SE 0707-4 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 VVM 300 LEK 2 1 LEK LEK 5 4 3 LEK LEK Innehåll Användarhandledning Allmänt Funktionsprincip

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1110 MOS SE 9904-1 011533 FIGHTER 1110 FIGHTER 1110 -2 +2

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 1110 MOS SE 9904-1 011533 FIGHTER 1110 FIGHTER 1110 -2 +2 VB-Fram 5 (5) C Varmvatten 5 C - + MOS SE 99-533 FIGHTE MONTEINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTE FIGHTE + Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstabell... Systembeskrivning Funktionsprincip... 3

Läs mer

Kommunikationsmodul SMS 40

Kommunikationsmodul SMS 40 LEK Kommunikationsmodul SMS 40 IHB 1004-1 031502 1 Svenska, Installatörshandbok - SMS 40 Allmänt Med SMS 40 kan du styra och övervaka din Nibe värmepump med en mobiltelefon via SMS-meddelande. För att

Läs mer

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28 PRINCIPSKISSER Vedpanna och sol. Vedpanna och sol med växlare. Vedpanna och sol, växlare och växelventil. Solvärme med radiator och vv. Solvärme mot tank och fjärrvärme. Solvärme mot tank och pool. Solvärme

Läs mer

NIBE EVP 270 Elpanna direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpen NIBE F20XX Princip Skötsel Konstruktion Installation Utrustning

NIBE EVP 270 Elpanna direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpen NIBE F20XX Princip Skötsel Konstruktion Installation Utrustning PBD SE 1050-5 Elpanna EVP 0 TM 94 NIBE EVP 0 Elpanna direkt anpassad för dockning med luft/vatten-värmepumpen NIBE F0XX Låg totalhöjd. Elpatronerna har en maxeffekt på 1,5 kw med möjlighet att välja lägre.

Läs mer

TERMOMAT 1 LADDNINGSAUTOMATIK FÖR DUBBELPANNA - ACKUMULATORTANK

TERMOMAT 1 LADDNINGSAUTOMATIK FÖR DUBBELPANNA - ACKUMULATORTANK TERMOMAT 1 LADDNINGSAUTOMATIK FÖR DUBBELPANNA - ACKUMULATORTANK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FÖR ART.NR 8001, 8011, 8012, 8014 och 8015 TERMOMAT 1 är en elektronisk laddningsautomatik avsedd för ackumulatoranläggningar

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 60 40 80 20 100 0 120 MOS SE 0804-4 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031149 1 2 3 4 5 6 Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Systemprincip

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F2030. Luft/vatten-värmepump IHB SE 1539-2 331280 LEK

Installatörshandbok NIBE F2030. Luft/vatten-värmepump IHB SE 1539-2 331280 LEK Installatörshandbok Luft/vatten-värmepump LEK IHB SE 1539-2 331280 Innehållsförteckning 1 Viktig information Säkerhetsinformation 2 Leverans och hantering Transport och förvaring Uppställning 2 2 8 8

Läs mer

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80 5'79/ UHJXODWRUI UYlUPHSXPSV\VWHP INNEHÅLL: * Inledning 2 * Funktionsknappar 2 * Menylista 3 * Framledningens börvärde 6 * Integral 6 * Rumstemperaturgivare 7 * Tillsats drift, ett eller två steg 7 * Hög

Läs mer

Installatörshandbok VPB/VPBS. Varmvattenberedare IHB SE 1032-5 031289 LEK

Installatörshandbok VPB/VPBS. Varmvattenberedare IHB SE 1032-5 031289 LEK LEK Installatörshandbok Varmvattenberedare IHB SE 1032-5 031289 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 5 Transport 5 Uppställning 5 Bipackade komponenter

Läs mer

F2300. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump PBD SE

F2300. Luft/vatten-värmepump. Allmänt. Luft/vatten-värmepump PBD SE PBD SE 1226-2 Luft/vatten-värmepump 5 F2300 TM 639451 NIBE F2300 Luft/vatten-värmepump Allmänt NIBE F2300 är en ny generation luft/vatten-värmepump för större bostäder och fastigheter, speciellt framtagen

Läs mer

MOS SE 0726-5 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 LEK VVM 300 -2 2

MOS SE 0726-5 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 LEK VVM 300 -2 2 -2 0 +2 MOS SE 0726-5 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 VVM 300 2 1 5 4 3 Innehåll Användarhandledning Allmänt Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 38-2 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031593 LEK Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Komponenter 3 Systemprincip 3 Drift och skötsel Allmänt

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40

Installatörshandbok AXC 40 EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - 00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Anslutning av matning Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS QVANTUM MODBUS QVANTUM MODB1101 1 Qvantum värmepumpar MODBUS Styrsystem CCV PRO programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Innehållsförteckning Sid 1 ALLMÄNT CCV 1.1 OM DEN

Läs mer

RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12

RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12 RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12 Modbus reg.nr Namn (funktion) Meny Behörighet Datum: 2007-06-28 RCU-version: 2.0.1 Modbus registertyp Modbus

Läs mer

Manual Elstyrning EL110

Manual Elstyrning EL110 Manual Elstyrning EL110-1 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL110_rev1 100-110 2008-06-10 1 16 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L Värmepumpar Danfoss värmepumpar - markvärme DHP-L Danfoss DHP-L Värmepump i lägre modell utan VVB som använder mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Värmepumpen kan kombineras med DWH varmvattenberedare

Läs mer

MOS SE 0418-1 611979 SMO 10 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING SMO 10

MOS SE 0418-1 611979 SMO 10 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING SMO 10 MO E 0418-1 611979 R MONTERING- OCH KÖTELANVINING Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 ystembeskrivning Funktionsprincip... 3 ystemprincip... 3 Frontpanel ppbyggnad... 4 Förklarnig...

Läs mer